DOM meddelad i Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg"

Transkript

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT meddelad i Göteborg l Mål nr l PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande l. Petter Kallström Viktoriagatan 7 Lgh Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Magnus Wiktorson Advokatfirman NORDIAGöteborg HB Kungsportsavenyen Göteborg 2. Mohamed Mandry Hjalmar Bergmans Gata 6 Lgh l 00 l Hisings Backa Företrädd av åklagaren 3. Jesper Mattila Brunnehagen 44 Lgh Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Magnus Wiktorson Advokatfirman NORDIA Göteborg HB Kungsportsavenyen Göteborg 4. Linda Paulsson Västra Andersgårdsgatan l O Lgh l Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Magnus Wiktorson Advokatfirman NORDIA Göteborg HB Kungsportsavenyen Göteborg Postadress Besöksadress Telefon Telefax Ullevigalan Göteborg E-post: Expeditionstid mändag - fredag 08:00-16:00

2 GÖTEBORGS TINGSRÄ TT 2 Tilltalad Khalid Aalachi, Frihetsberövande: Häktad Solstrålegatan 32 Lgh Göteborg Medborgare i Sverige Offentlig försvarare: Advokat Peter Norlin Juristpanelen Advokatbyrån i Göteborg HB Box Göteborg SLUT Begångna brott l. Misshandel Lagrum 3 kap 5 brottsbalken 2. Snatteri 8 kap 2 brottsbalken 3. Rån 8 kap 5 l st l p brottsbalken 4. Försök till rån 8 kap 5 l st l p och 12 samt 23 kap l brottsbalken 5. Övergrepp i rättssak 17 kap l O l st l p brottsbalken Påföljd m.m. l. Fängelse l år 6 månader 2. Förordnande angående tidigare utdömt fängelse. ( , GÖTEBORGS TR AVD 4, B7377/12) - Villkorligt medgiven frihet förklaras helt förverkad. Andra lagrum som åberopas l. 29 kap 7 l st brottsbalken kap 5 2 st brottsbalken kap l l st 2 p brottsbalken kap 3 2 st brottsbalken

3 GÖTEBORGSTINGSRÄTT, 3 Följande åtal ogillas Narkotikabrott, ringa brott, Ansökan om stänming , åtalspunkt 2. Skadestånd l. Khalid Aalachi ska utge skadestånd till Mohamed Mandry med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 13 maj 2012 till dess betalning sker. 2. Khalid Aalachi ska utge skadestånd till Jesper Mattila med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 7 juli 2012 till dess betalning sker. 3. Khalid Aalachi ska utge skadestånd till Petter Kallström med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 fäntelagen (1975:635) på Il 500 kr från den 7 juli 2012 och på kr från den l O december 2012 till dess betalning sker. 4. Khalid Aalachi ska utge skadestånd till Linda Paulsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 28 januari 2013 till dess betalning sker. Förverkande och beslag I beslag tagen narkotika och kolsyrepistol förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare BG och BG1161-1). Häktning m.m. Khalid Aalachi ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning l. Peter Norlin tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Magnus Wiktorson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

4 GÖTEBORGS TINGSRÄ TT 4 YRKANDEN MM Åklagarens yrkanden, se bilaga I -3. Målsäganden Mohamed Mandrys (Mohamed) skadeståndsyrkande omfattas av bilaga l. Målsägandena Petter Kallström (Petter), Jesper Mattila (Jesper) och Linda Paulsson (Linda), som biträtt respektive åtal, har yrkat skadestånd i enlighet med bilaga 4-6. SKÄL SKULD Utredningen De av åklagaren i bilaga I -3 åberopade personerna har hörts. Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som framgår av nämnda bilagor samt: Avseende åtalet i bilaga I: Anteckning om skada i brottsanmälan (sid I i torundersökningsprotokollet). Avseende åtalspunkten 4 i bilaga 3: Anteckning om signalement i brottsamnälan, händelserapport, sakkunnigutlåtande samt uppgifter som Khalid lämnat vid f6rhör under f6rundersökningen avseende pistolen (sid 3, I 2, 3 O samt 49 och 53 i torundersökningsprotokollet). Khalid har som skriftlig bevisning åberopat: Avseende åtalet i bilaga l: Uppgifter som lämnats vid torhör under torundersökningen och uppgift i journalutskrift (sid l och 9 i torundersökningsprotokollet).

5 GÖTEBORGS TINGSRÄTT 5 Avseende åtalspunkten 3 i bilaga 3: Uppgifter som Re becka Högvalls (Re becka) lämnat vid forhör under forundersökningen (l och 2 st, sid 92 i forundersökningsprotokollet). Avseende åtalspunkten 4 i bilaga 3: Karta (sid 61 i fdrundersökningsprotokollet). Khalid visar även sinajeans och skor samt uppger därvid att han hade detta på sig den 28 januari Åtalet i bilaga l (misshandel) Inställningen m m Khalid Aalachi (Khalid) har erkänt att han utdelat ett knytnävsslag i ansiktet på Mohamed. Khalid har uppgett att han då uppfattade att det fanns risk får att Mohamed skulle slå en uej och därfor i avvärjande syfte utdelade slaget mot Mohamed samt att han i efterhand forstått att han missuppfattat situationen. Tingsrätten gör följande bedömning Mohamed har uppgett att Khalid helt oprovocerat utdelade i vart fall ett kraftigt knytnävsslag som träffade hans ansikte medföljande smärta och de av åklagaren angivna skadorna, på tid och plats åklagaren angett. Vidare att några främmande tjejer innan händelsen hade varit provocerande mot honom men att denna incident var helt avslutad innan slaget. Tingsrätten saknar anledning att ifrågasätta Mohameds uppgifter som även i väsentliga delar stöds av Khalids egna uppgifter. A v Mohameds uppgifter framgår bl a att det inte var fråga om en nödvärnssituation eller liknande. Gärningen är dänned bevisad och ska bedömas på sätt åklagaren gjort.

6 GÖTEBORGS TINGSRÄ TT Avdelning J 6 Åtalen i bilaga 2 (snatteri och narkotikabrott, ringa brott) Khalid har erkänt gärningen under åtalspunkten l. Erkännandet stöds av utredningen i övrigt. Tingsrätten finner därfor gärningen bevisad. Den bör bedömas så som åklagaren har gjort. Khalid har, beträffande åtalspunkten 2, vidgått att han innehade Spice på tid och plats åklagaren påstått men bestritt ansvar for brott under påstående att viss typ av Spice inte är narkotikaklassat. Det är mot Khalids bestridande inte bevisat att Khalid innehade narkotika. Åtalet under åtalspunkten 2 ska därför lämnas utan bifall. Atalspunkterna 1-3 i bilaga 3 (misshandel, rån och övergrepp i rättssak) Inställningen Khalid har fornekat gärningen under åtalspunkten l, erkänt gärningen under åtalspunkten 2 och gärningen under åtalspunkten 3 såvitt avser övergrepp i rättssak. Vad gäller gärningen i övrigt under åtalspunkten 3 har Khalid erkänt att han utdelat ett slag med öppen hand och gjort gällande att detta ska bedömas som misshandel, ringa brott, samt fornekat övriga påståenden. Khalid har dock vidgått att han fått med sig Petters jacka men att detta skedde frivilligt från Petters sida och orsaken till detta är att Petter har en skuld till honom och att han fickjackan som en slags pant. Följande är till en början utrett Petter och lesper är kompisar. Vid aktuell period umgicks de också i viss mån med Khalid.

7 GÖTEBORGS TINGSRÄTT 7 Petter och Jesper var i centrala Göteborg vid tiden för Partilie Cup; i början av juli De kom då att träffa Khalid på Nils Ericsonsgatan varvid Khalid i vart fall slog Jesper på sätt åklagaren påstått. Den l O december 2013 befann sig bl a Petter och hans flickvän Rebecka i en buss/spårvagnskur vid Vasaplatsen varvid också Khalid kom. Khalid uppmanade ett flertal gånger Petter att ge sin jacka till Khalid, När Petter inte ville ge jackan till Khalid blev Khalid irriterad och utdelade bl a en örfil på Petters kind. Händelsen avslutades genom att Khalid länmade platsen med Petters jacka. Petter anmälde händelsen till polisen och i samband därmed anmäldes också händelserna i juli 2012 (åtalspunkterna l och 2). Tingsrätten gör härefter följande bedömning Åtalspunkterna 1-2: Khalid har uppgett att han slog Jesper, ca fyra gånger, för att han var irriterad på Jesper. Målsägandena har samstämmigt uppgett att Khalid först slog några knytnävsslag på Petters ansikte och därefter utdelade en kraftig spark i Petters ansikte varvid Petter fick smärta och de av åklagaren angivna skadorna samt att när Jesper forsökte gå emellan, utdelade Khalid fyra knytnävsslag på Jesper i ansiktet/huvudet vilket orsakade smärta och svullnad. Vidare att Khalid påstod att våldet hade samband med att Petter skulle ha en skuld till Khalid. Målsägandenas uppgifter, avseende åtalspunkten l vinner stöd av fotografier och Jonna Carlsdotters berättelse samt avseende åtalspunkten 2; Khalids egna uppgifter. Åtalspunkten 3: Petter har bl a uppgett: Han anser inte att han har någon skuld till Khalid och dessutom har Khalid tidigare fått honom att ge Khalid en mobil for den påstådda skulden. Khalid sade att han skulle få tillbaka jackan när han gett Khalid pengar. Förutom örfilen var Khalid aggressiv och hotfull när Khalid uppmanade honom att

8 GÖTEBORGS TINGSRÄTT 8 ge jackan till Khalid. Vidare höll Khalid upp en cigarett mot honom och hotade med att Khalid skulle fimpa på honom om han inte gav Khalid jackan. Han erbjöd också Khalid att ge denne 300 kr men Khalid accepterade inte detta. Situationen var hotfull och han stod trängd i busskuren och tog därför av sigjackan varvid Khalid ryckte jackan ur hans hand och gick. Petters uppgifter i denna del stöds i viss mån av Jonna Carlsdotter. Vidare av Rebeckas uppgifter att Khalid drogjackan från Petter. Åtalspunkterna 1-3: De uppgifter som Khalid har lämnat om den av honom påstådda skulden är oklara. Petter har förnekat att det finns en skuld och dessutom gett en mobiltelefon till Khalid. Tingsrätten anser därfor att vad som framkommit om den av Khalid påstådda skulden kan lämnas utan avseende. Det har inte heller framkommit någon omständighet som talar för att Petter och Jesper skulle ljuga brott på Khalid eller att de har missuppfattat något händelseförlopp. Tingsrätten anser vid en samlad bedömning att Petters och Jespers uppgifter ska läggas till grund for tingsrättens bedömning. Vad Khalid erkänt avseende slagen på Jesper (åtalspunkten 2) stöds därmed av utredningen. Det är därmed också bevisat att Khalid gjort sig skyldig till gärningen under åtalspunkten l och stulit jackan med råntvång på sätt åklagaren påstått under åtalspunkten 3. Vad " Khalid erkänt om gärningen såvitt avser övergrepp i rättssak stöds också av utredningen. Gärningen är bevisade och ska bedömas som åklagaren har gjort.

9 GÖTEBORGS TINGSRÄ TT 9 Atalspunkten 4 i bilaga 3 (försök till rån) Inställningen Khalid har fornekat gärningen men vidgått att han befann sig kring platsen aktuell tid. Följande är till en början utrett Linda blev utsatt for gärningen, åsamkades skadorna och avväpnade gärningsmannen på tid och plats, allt på sätt åklagaren påstått. Gärningen skedde på kvällen på en grusplan/fotbollsplan. Gärningsmannen var i 20-årsåldern, ca 175 cm lång samt hade bl a en vit vinterjacka och en randig halsduk i vissa fiirger. Gärningsmannen hade uppdragen luva och halsduken täckte större delen av ansiktet. Linda tillkallade polis, bl a Stefan Karlsson, som kort efter händelsen påträffade Khalid, som stämde överens med Lindas givna signalement på gärningsmannen, på ett McDonald 's i närheten. Khalid gick därvid in på toaletten på Mc Donald' s och tog där av sig en vit vinterjacka och en randig halsduk som han hade på sig, överensstämmande med det signalement Linda angett. Khalid greps därefter av polis. Det har vid nodersökning inte anträffats några identifierbara tekniska spår på pistolen. Tingsrätten antecknar foljande frånförhöret med Khalid Han var med en kompis bl a vid Lantmannagatan aktuell tid och såg då en tjej gå över grusplanen. De råkade då träffa en kille som också är en kompis till honom. Killen hade en vit vinterjacka och en kolsyrepistol som han fick hålla och titta på. Killen bad honom vänta och sprang iväg mot grusplanen där hanjust sett uejen. Killen kom tillbaka kort efteråt och var arg och sade att "jag kan inte ens råna" eller liknande. Killen bad honom ha den vita jackan på sig och möta killen på McDonald' s for att byta tillbaka jackorna. De bytte jackor och han gick till McDonald' s. När han kom till McDonald's såg han polisen och blev stressad samt

10 GÖTEBORGS TINGSRÄ TT Avdelning3 lo lämnade därför jackan på toaletten. Han vill inte uppge någon av kompisarnas identitet av rädsla for repressalier. Han var påverkad av narkotika vid händelsen men minns vad som hände. Att han i forhör felkatigt uppgett att han såg och rörde pistolen när killen kom tillbaka och ville byta jackor samt att killen bett honom komma till Seven Eleven berodde på att han var narkotikapåverkad, mådde psykiskt dåligt och kände sig pressad. Han uppgav till polisen att rånoffret var en kvirma då han antog att det var den tjejen han sett på grusplanen. Tingsrätten gör härefter följande bedömning Frågan är om det är bevisat att Khalid gjort sig skyldig till gärningen. Khalid var på platsen vid händelsen samt hade en vitjacka och randig halsduk i enlighet med vad Linda angett om gärningsmannens klädsel. Härtill kommer att han även överensstämmer med signalementet avseende ålder och längd. Dessa omständigheter talar starkt för att Khalid begick gärningen. Vad gäller övrig klädsel har Linda uppgett att det var ganska mörkt och att hon inte lade märke till alla detaljer då hon hade en pistol riktad mot sig men att gärningsmannen hade "mörka" byxor och skor. De kläder Khalid visat upp vid huvudförhandlingen; ett par mörkblåjeans och vinröda Converce-skor, talar inte emot vad Linda uppfattat i denna del. Khalids uppgifter om att han av en slump träffade en kille som han kände och att denne kille skulle ha begått rånet och därefter, oplanerat bytt jacka med Khalid är inte särskilt sannolikt. Khalids förklaring till sina ändrade uppgifter om hur han kom att hålla i pistolen och mötesplatsen for honom och killen for att byta tillbakajackor är inte trovärdig, speciellt mot bakgrund av att Khalid sagt att han minns vad som hände. Härtill kommer att Khalid, misstänkt for ett allvarligt brott, valt att inte lämna identitesuppgifter på personer som närvarat vid händelsen. Vidare att Khalid direkt vid gripandet uppgett for Stefan Karlsson att han inte hade någonjacka och att den rånade kvinnan skulle kunna intyga att han inte var gärningsmannen. Tingsrätten anser sannnantaget att Khalids uppgifter i denna del

11 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Il inte är trovärdiga utan är en efterhandskonstruktion. Tingsrätten anser därmed att det är bevisat att Khalid gjort sig skyldig till gärningen. Den ska bedömas som forsök till rån, på sätt åklagaren gjort. Begångna brott Khalid ska därmed dömas för misshandel i tre fall, snatteri, rån, forsök till rån och övergrepp i rättssak. PÅFÖLJD Khalid är 19 år, var år vid brotten, och ilirekommer tidigare under fem avsnitt i belastningsregistret Han dömdes senast den 6 september 2012 för bl a tillgreppsbrott till fängelse sex månader. Han började verkställa straffet den 14 september 2012 och frigavs villkorligt den 29 november 2012 med en återstående strafftid om två månader. Prövotiden går ut den 29 november Han dömdes i september 2011 for forsök till rån till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan samt i maj 2011 för bl a misshandel till ungdomstjänst Av yttrande från frivården framgår att Khalid har ett uppenbart övervakningsbehov och behov av behandling for missbruksproblematik men att forutsättningar for kontraktsvård för närvarande inte föreligger. Vidare att Khalid inte bedömts lämplig att utilira samhällstjänst Tingsrätten bedömer, med hänsyn i mildrande riktning tagen till att viss brottslighet begicks innan den tidigare domen börjat verkställas, att straffvärdet for den samlade brottsligheten uppgår till tre års fängelse. Khalid är enbart 19 år och har ett uppenbart behov av övervakning och behandling för sin missbruksproblematik Förutsättningar föreligger dock inte för att döma till kontraktsvård. Med hänsyn därtill samt till det höga straffvärdet, till att fråga också är om artbrott vilket medför att påföljden normalt ska bedömas till fängelse, samt till att Khalid återigen har

12 GÖTEBORGs TINGSRÄ TT Avdelning3 12 återfallit i allvarlig brottslighet, dessutom under löpande prövotid efter villkorligt medgiven frihet, kan annan påföljd än fllngelse inte komma ifråga. Tingsrätten har här beaktat Khalids ålder vid brotten och funnit att det fiireligger särskilda skäl for att döma till fängelse. Med hänsyn i mildrande riktning tagen till Khalids ålder vid brotten ska flingelsestraffets längd dock stanna vid ett år och sex månader. Därtill ska villkorligt medgiven frihet fiirverkas. SKADESTÅND Mohameds yrkande Khalid har bestritt yrkandet och därvid gjort gällande att kränkningsersättning inte ska utgå då Mohamed uppträtt provocerande på sätt föranledde gärningen och därför inte utsatts for en allvarlig kränkning av den personliga integriteten. Vidare att det inte är visat att Mohamed haft lidande som berättigar ersättning för sveda och värk, inte heller att medicinerna om sammanlagt l 340 kr är hänförliga till aktuell gärning. Vid den bedömning tingsrätten gjort i skuldfrågan är Khalid skyldig att utge skadestånd till Mohamed. Vad gäller ersättning för kränkning anser tingsrätten inte att Mohamed har varit provocerande eller liknande och att Mohamed genom gärningen blivit utsatt för en allvarlig kränkning av den personliga integriteten. Fråga är om ett kraftigt slag i ansiktet medfiiljande bl a tandskada. Ersättning för kränkning bör därfor skäligen bestämmas till kr. Det har framkommit att Mohamed haft fysiskt och psykiskt lidande p g a gärningen under en tid som överstiger vad som motsvaras av yrkat belopp i denna del. Yrkandet for sveda och värk ska därför bifallas. Det är inte tillräckligt visat att de mediciner som avses i yrkandet i övrigt är en direkt följd av gärningen. Yrkandet i denna del ska därför länmas utan bifall.

13 GÖTEBORGS TINGSRÄ TT 13 Petters yrkande Khalid har medgett yrkandet avseende övergrepp i rättssak varfor yrkandet i denna del ska bifallas. Khalid har bestritt yrkandet avseende misshandel och rån med hänvisning till inställningen i skuldfrågorna. För det fall Khalid blir ersättningsskyldig för jackan har han vitsordat yrkat belopp i denna del som skäligt i och för sig. Vid den bedömning tingsrätten gjort i skuldfrågan avseende misshandel och rån är Khalid skyldig att utge skadestånd till Petter även i dessa delar. Fråga är om misshandel genom knytnävsslag och även en kraftig spark i ansiktet. Yrkat belopp for kränkning avseende misshandeln är därilir skäligt. Det har framgått att Petter hade fysiska besvär i en månad efter misshandeln varför yrkat belopp for sveda och värk är skäligt. Om kostnaden för jackan råder inte tvist. Yrkat belopp för kränkning avseende rånet är också skäligt. Petters yrkande ska därmed bifallas i sin helhet. J espers yrkande Khalid har medgett yrkandet vilket därför ska bifallas. Lindas yrkande Khalid har bestritt yrkandet med hänvisning till inställningen i skuldfrågan men vitsordat yrkat belopp for kostnader som skäligt i och för sig. Vid den bedömning tingsrätten gjort i skuldfrågan är Khalid skyldig att utge skadestånd till Linda. Tingsrätten anser att skälig ersättning för kränkning ska stanna vid kr. Det har framgått att Linda haft ett fysiskt lidande i en vecka

14 GÖTEBORGS TINGSRÄ TT Avdelning3 14 och psykiskt lidande något länge tid varför yrkat belopp för sveda och värk är skäligt. Om beloppet för kostnader råder inte tvist. FÖRVERKANDE Khalid har medgett yrkandet under åtalet för narkotikabrott, ringa brott. Yrkandet är i enlighet med 36 kap 3 l st l p brottsbalken lagligen grundat och ska bifallas. Khalid har lämnat yrkandet avseende kolsyrepistolen utan erinran. Yrkandet är lagligen grundat och ska bifallas. HÄKTNING Det finns risk för att Khalid på fri fot fortsätter sin brottsliga verksamhet. Han ska därför vara kvar i häkte tills domen i ansvarsfrågan vinner laga kraft mot honom. ÖVERKLAGANDE, se bilaga 7 (Dv 400) Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 3 april 2013 och ställas till Hovrätten för Västra Sverige. ~~ Caroline Bjöme Avräkningsunderlag, se aktbilaga.

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06. Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06. Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06 Avd 266 meddelad i Valhalla PARTER (antal tilltalade: 1) Referensnummer: Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1) Sida 1 (6) GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2008-02-22 meddelad i Gävle Mål nr B 1015-08 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagaren Annika Öster Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Mattias Strandberg Gågatan

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

Tilltalad RODRIGO Ronaldo Lorca Quiroz, 800319-0637 Luthergatan 8 A Lgh 1202 802 52 Gävle

Tilltalad RODRIGO Ronaldo Lorca Quiroz, 800319-0637 Luthergatan 8 A Lgh 1202 802 52 Gävle Mål nr meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Jonatan Espinoza Lopez Norra Harnäsvägen 53 814

Läs mer

meddelad i Göteborg

meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Göran Sjödell 2:a åklagarkammaren i Göteborg Målsägande Fredrik Lavén Nordhemsgatan 45 A 413 06 GÖTEBORG Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

Begångna brott Grov stöld

Begångna brott Grov stöld Gotlands tingsrätt DOM Mål nr B 957-12 meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Målsägande Angelica Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

DOM 2012-12-28 Göteborg

DOM 2012-12-28 Göteborg 1 Rotel 45 Göteborg Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 6 november 2012 i mål nr B 9009-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart Kammaråklagaren Magnus Lindahl Göteborgs

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 1290-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, 19910614-5452 Vallavägen 19 791 42 Falun Offentlig försvarare: Advokat Anders Ericson Advokatfirman

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per ROGER Landén, 19561109-8293 c/o Per Johansson Norbyvägen 87 756 45 Uppsala Offentlig försvarare: Advokat Andreas Welin Advokatbolaget

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

DOM 2012-12-28 Göteborg

DOM 2012-12-28 Göteborg 1 Rotel 31 Göteborg Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 oktober 2012 i mål nr B 11028-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Carl-Henrik

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

meddelad i Hudiksvall

meddelad i Hudiksvall DOM Mål nr B 2347-12 meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Helsing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess Målsägande A, se bilaga 1

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås 1 meddelad i Västerås Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Arne STEFAN Johansson, 19621021-7615 Vadarvägen 2 731 42 Köping Offentlig försvarare: Advokat Saman Paknejad Advokaterna Hurtig & Partners

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken - 2014-07-12

Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken - 2014-07-12 1 meddelad i Göteborg Mål nr: B 9355-14 B 9111-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad YUSUF Mohamed Farah, 19820102-7573 Frihetsberövande: Häktad c/o Nylösegården Skaragatan 3 Lgh 1205 415 01 GÖTEBORG

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Morteza Habibi, 19901084-8530 Tallplan 2k 981 42 Kiruna Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Bengt Gustafsson Kiruna

Läs mer

UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3028-13 2014-04-30 meddelad i Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2)

UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3028-13 2014-04-30 meddelad i Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3028-13 meddelad i Uddevalla 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Fredrik

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad GULED Haysow Mohamud, 19970330-3017 Kalmarvägen 9 Lgh 1101 857 30 Sundsvall Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Johan

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 1634-12 2012-03-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Hans Harding Malmö åklagarkammare Tilltalad Hassan Khalebi, 910120 Adress

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

Begångna brott 1. Grov stöld

Begångna brott 1. Grov stöld MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Pernilla Trimmel Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Håkan Fäldt Rosenlundsgatan 12 A 214 30 Malmö

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT meddelad i Gävle Mål nr: B 1857-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Henrik STEFAN Ljunggren, 19990216-2594 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Lars

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 10367-13 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per-Ola Ingemar Knutsson, 19541203-2574 Persikovägen 1 333 33 Smålandsstenar Offentlig försvarare: Advokat Bo Petersson Advokatfirman

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3572-11 2011-12-07 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagarkammaren i Växjö Tilltalad Björn JÖRGEN Johansson, 650712-4417

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad DANIEL Thomas Eriksson, 19841017-4950 Rosenbäcksallén 22 Lgh 1201 871 61 Härnösand Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand 1 meddelad i Härnösand Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROBERT Hilding Ahnström, 19840518-7876 Orrvik 104 893 91 Bjästa Offentlig försvarare: Advokat Kristian Shumkov Norrlandsadvokaterna

Läs mer

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå 1 meddelad i Luleå Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Glenn ROGER Mikael Larsson, 19650802-0051 Saxofongatan 17 B Lgh 1001 943 33 Öjebyn Offentlig försvarare: Advokat Lennart Wiklund Advokatfirman

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B UPPSALA TINGSRÄTT Mål nr: B 6 Häktning m.m. ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419)

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 9748-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad NIKOLAI Aleksander Zech, 19941206-6558 Annelundsgatan 7A 244 30 Kävlinge Offentlig försvarare: Advokat Susanne Bergmyr Advokatfirman

Läs mer