DOM meddelad i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg"

Transkript

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT meddelad i Göteborg l Mål nr l PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande l. Petter Kallström Viktoriagatan 7 Lgh Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Magnus Wiktorson Advokatfirman NORDIAGöteborg HB Kungsportsavenyen Göteborg 2. Mohamed Mandry Hjalmar Bergmans Gata 6 Lgh l 00 l Hisings Backa Företrädd av åklagaren 3. Jesper Mattila Brunnehagen 44 Lgh Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Magnus Wiktorson Advokatfirman NORDIA Göteborg HB Kungsportsavenyen Göteborg 4. Linda Paulsson Västra Andersgårdsgatan l O Lgh l Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Magnus Wiktorson Advokatfirman NORDIA Göteborg HB Kungsportsavenyen Göteborg Postadress Besöksadress Telefon Telefax Ullevigalan Göteborg E-post: Expeditionstid mändag - fredag 08:00-16:00

2 GÖTEBORGS TINGSRÄ TT 2 Tilltalad Khalid Aalachi, Frihetsberövande: Häktad Solstrålegatan 32 Lgh Göteborg Medborgare i Sverige Offentlig försvarare: Advokat Peter Norlin Juristpanelen Advokatbyrån i Göteborg HB Box Göteborg SLUT Begångna brott l. Misshandel Lagrum 3 kap 5 brottsbalken 2. Snatteri 8 kap 2 brottsbalken 3. Rån 8 kap 5 l st l p brottsbalken 4. Försök till rån 8 kap 5 l st l p och 12 samt 23 kap l brottsbalken 5. Övergrepp i rättssak 17 kap l O l st l p brottsbalken Påföljd m.m. l. Fängelse l år 6 månader 2. Förordnande angående tidigare utdömt fängelse. ( , GÖTEBORGS TR AVD 4, B7377/12) - Villkorligt medgiven frihet förklaras helt förverkad. Andra lagrum som åberopas l. 29 kap 7 l st brottsbalken kap 5 2 st brottsbalken kap l l st 2 p brottsbalken kap 3 2 st brottsbalken

3 GÖTEBORGSTINGSRÄTT, 3 Följande åtal ogillas Narkotikabrott, ringa brott, Ansökan om stänming , åtalspunkt 2. Skadestånd l. Khalid Aalachi ska utge skadestånd till Mohamed Mandry med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 13 maj 2012 till dess betalning sker. 2. Khalid Aalachi ska utge skadestånd till Jesper Mattila med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 7 juli 2012 till dess betalning sker. 3. Khalid Aalachi ska utge skadestånd till Petter Kallström med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 fäntelagen (1975:635) på Il 500 kr från den 7 juli 2012 och på kr från den l O december 2012 till dess betalning sker. 4. Khalid Aalachi ska utge skadestånd till Linda Paulsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 28 januari 2013 till dess betalning sker. Förverkande och beslag I beslag tagen narkotika och kolsyrepistol förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten Västra Götaland; beslagsliggare BG och BG1161-1). Häktning m.m. Khalid Aalachi ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning l. Peter Norlin tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Magnus Wiktorson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

4 GÖTEBORGS TINGSRÄ TT 4 YRKANDEN MM Åklagarens yrkanden, se bilaga I -3. Målsäganden Mohamed Mandrys (Mohamed) skadeståndsyrkande omfattas av bilaga l. Målsägandena Petter Kallström (Petter), Jesper Mattila (Jesper) och Linda Paulsson (Linda), som biträtt respektive åtal, har yrkat skadestånd i enlighet med bilaga 4-6. SKÄL SKULD Utredningen De av åklagaren i bilaga I -3 åberopade personerna har hörts. Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som framgår av nämnda bilagor samt: Avseende åtalet i bilaga I: Anteckning om skada i brottsanmälan (sid I i torundersökningsprotokollet). Avseende åtalspunkten 4 i bilaga 3: Anteckning om signalement i brottsamnälan, händelserapport, sakkunnigutlåtande samt uppgifter som Khalid lämnat vid f6rhör under f6rundersökningen avseende pistolen (sid 3, I 2, 3 O samt 49 och 53 i torundersökningsprotokollet). Khalid har som skriftlig bevisning åberopat: Avseende åtalet i bilaga l: Uppgifter som lämnats vid torhör under torundersökningen och uppgift i journalutskrift (sid l och 9 i torundersökningsprotokollet).

5 GÖTEBORGS TINGSRÄTT 5 Avseende åtalspunkten 3 i bilaga 3: Uppgifter som Re becka Högvalls (Re becka) lämnat vid forhör under forundersökningen (l och 2 st, sid 92 i forundersökningsprotokollet). Avseende åtalspunkten 4 i bilaga 3: Karta (sid 61 i fdrundersökningsprotokollet). Khalid visar även sinajeans och skor samt uppger därvid att han hade detta på sig den 28 januari Åtalet i bilaga l (misshandel) Inställningen m m Khalid Aalachi (Khalid) har erkänt att han utdelat ett knytnävsslag i ansiktet på Mohamed. Khalid har uppgett att han då uppfattade att det fanns risk får att Mohamed skulle slå en uej och därfor i avvärjande syfte utdelade slaget mot Mohamed samt att han i efterhand forstått att han missuppfattat situationen. Tingsrätten gör följande bedömning Mohamed har uppgett att Khalid helt oprovocerat utdelade i vart fall ett kraftigt knytnävsslag som träffade hans ansikte medföljande smärta och de av åklagaren angivna skadorna, på tid och plats åklagaren angett. Vidare att några främmande tjejer innan händelsen hade varit provocerande mot honom men att denna incident var helt avslutad innan slaget. Tingsrätten saknar anledning att ifrågasätta Mohameds uppgifter som även i väsentliga delar stöds av Khalids egna uppgifter. A v Mohameds uppgifter framgår bl a att det inte var fråga om en nödvärnssituation eller liknande. Gärningen är dänned bevisad och ska bedömas på sätt åklagaren gjort.

6 GÖTEBORGS TINGSRÄ TT Avdelning J 6 Åtalen i bilaga 2 (snatteri och narkotikabrott, ringa brott) Khalid har erkänt gärningen under åtalspunkten l. Erkännandet stöds av utredningen i övrigt. Tingsrätten finner därfor gärningen bevisad. Den bör bedömas så som åklagaren har gjort. Khalid har, beträffande åtalspunkten 2, vidgått att han innehade Spice på tid och plats åklagaren påstått men bestritt ansvar for brott under påstående att viss typ av Spice inte är narkotikaklassat. Det är mot Khalids bestridande inte bevisat att Khalid innehade narkotika. Åtalet under åtalspunkten 2 ska därför lämnas utan bifall. Atalspunkterna 1-3 i bilaga 3 (misshandel, rån och övergrepp i rättssak) Inställningen Khalid har fornekat gärningen under åtalspunkten l, erkänt gärningen under åtalspunkten 2 och gärningen under åtalspunkten 3 såvitt avser övergrepp i rättssak. Vad gäller gärningen i övrigt under åtalspunkten 3 har Khalid erkänt att han utdelat ett slag med öppen hand och gjort gällande att detta ska bedömas som misshandel, ringa brott, samt fornekat övriga påståenden. Khalid har dock vidgått att han fått med sig Petters jacka men att detta skedde frivilligt från Petters sida och orsaken till detta är att Petter har en skuld till honom och att han fickjackan som en slags pant. Följande är till en början utrett Petter och lesper är kompisar. Vid aktuell period umgicks de också i viss mån med Khalid.

7 GÖTEBORGS TINGSRÄTT 7 Petter och Jesper var i centrala Göteborg vid tiden för Partilie Cup; i början av juli De kom då att träffa Khalid på Nils Ericsonsgatan varvid Khalid i vart fall slog Jesper på sätt åklagaren påstått. Den l O december 2013 befann sig bl a Petter och hans flickvän Rebecka i en buss/spårvagnskur vid Vasaplatsen varvid också Khalid kom. Khalid uppmanade ett flertal gånger Petter att ge sin jacka till Khalid, När Petter inte ville ge jackan till Khalid blev Khalid irriterad och utdelade bl a en örfil på Petters kind. Händelsen avslutades genom att Khalid länmade platsen med Petters jacka. Petter anmälde händelsen till polisen och i samband därmed anmäldes också händelserna i juli 2012 (åtalspunkterna l och 2). Tingsrätten gör härefter följande bedömning Åtalspunkterna 1-2: Khalid har uppgett att han slog Jesper, ca fyra gånger, för att han var irriterad på Jesper. Målsägandena har samstämmigt uppgett att Khalid först slog några knytnävsslag på Petters ansikte och därefter utdelade en kraftig spark i Petters ansikte varvid Petter fick smärta och de av åklagaren angivna skadorna samt att när Jesper forsökte gå emellan, utdelade Khalid fyra knytnävsslag på Jesper i ansiktet/huvudet vilket orsakade smärta och svullnad. Vidare att Khalid påstod att våldet hade samband med att Petter skulle ha en skuld till Khalid. Målsägandenas uppgifter, avseende åtalspunkten l vinner stöd av fotografier och Jonna Carlsdotters berättelse samt avseende åtalspunkten 2; Khalids egna uppgifter. Åtalspunkten 3: Petter har bl a uppgett: Han anser inte att han har någon skuld till Khalid och dessutom har Khalid tidigare fått honom att ge Khalid en mobil for den påstådda skulden. Khalid sade att han skulle få tillbaka jackan när han gett Khalid pengar. Förutom örfilen var Khalid aggressiv och hotfull när Khalid uppmanade honom att

8 GÖTEBORGS TINGSRÄTT 8 ge jackan till Khalid. Vidare höll Khalid upp en cigarett mot honom och hotade med att Khalid skulle fimpa på honom om han inte gav Khalid jackan. Han erbjöd också Khalid att ge denne 300 kr men Khalid accepterade inte detta. Situationen var hotfull och han stod trängd i busskuren och tog därför av sigjackan varvid Khalid ryckte jackan ur hans hand och gick. Petters uppgifter i denna del stöds i viss mån av Jonna Carlsdotter. Vidare av Rebeckas uppgifter att Khalid drogjackan från Petter. Åtalspunkterna 1-3: De uppgifter som Khalid har lämnat om den av honom påstådda skulden är oklara. Petter har förnekat att det finns en skuld och dessutom gett en mobiltelefon till Khalid. Tingsrätten anser därfor att vad som framkommit om den av Khalid påstådda skulden kan lämnas utan avseende. Det har inte heller framkommit någon omständighet som talar för att Petter och Jesper skulle ljuga brott på Khalid eller att de har missuppfattat något händelseförlopp. Tingsrätten anser vid en samlad bedömning att Petters och Jespers uppgifter ska läggas till grund for tingsrättens bedömning. Vad Khalid erkänt avseende slagen på Jesper (åtalspunkten 2) stöds därmed av utredningen. Det är därmed också bevisat att Khalid gjort sig skyldig till gärningen under åtalspunkten l och stulit jackan med råntvång på sätt åklagaren påstått under åtalspunkten 3. Vad " Khalid erkänt om gärningen såvitt avser övergrepp i rättssak stöds också av utredningen. Gärningen är bevisade och ska bedömas som åklagaren har gjort.

9 GÖTEBORGS TINGSRÄ TT 9 Atalspunkten 4 i bilaga 3 (försök till rån) Inställningen Khalid har fornekat gärningen men vidgått att han befann sig kring platsen aktuell tid. Följande är till en början utrett Linda blev utsatt for gärningen, åsamkades skadorna och avväpnade gärningsmannen på tid och plats, allt på sätt åklagaren påstått. Gärningen skedde på kvällen på en grusplan/fotbollsplan. Gärningsmannen var i 20-årsåldern, ca 175 cm lång samt hade bl a en vit vinterjacka och en randig halsduk i vissa fiirger. Gärningsmannen hade uppdragen luva och halsduken täckte större delen av ansiktet. Linda tillkallade polis, bl a Stefan Karlsson, som kort efter händelsen påträffade Khalid, som stämde överens med Lindas givna signalement på gärningsmannen, på ett McDonald 's i närheten. Khalid gick därvid in på toaletten på Mc Donald' s och tog där av sig en vit vinterjacka och en randig halsduk som han hade på sig, överensstämmande med det signalement Linda angett. Khalid greps därefter av polis. Det har vid nodersökning inte anträffats några identifierbara tekniska spår på pistolen. Tingsrätten antecknar foljande frånförhöret med Khalid Han var med en kompis bl a vid Lantmannagatan aktuell tid och såg då en tjej gå över grusplanen. De råkade då träffa en kille som också är en kompis till honom. Killen hade en vit vinterjacka och en kolsyrepistol som han fick hålla och titta på. Killen bad honom vänta och sprang iväg mot grusplanen där hanjust sett uejen. Killen kom tillbaka kort efteråt och var arg och sade att "jag kan inte ens råna" eller liknande. Killen bad honom ha den vita jackan på sig och möta killen på McDonald' s for att byta tillbaka jackorna. De bytte jackor och han gick till McDonald' s. När han kom till McDonald's såg han polisen och blev stressad samt

10 GÖTEBORGS TINGSRÄ TT Avdelning3 lo lämnade därför jackan på toaletten. Han vill inte uppge någon av kompisarnas identitet av rädsla for repressalier. Han var påverkad av narkotika vid händelsen men minns vad som hände. Att han i forhör felkatigt uppgett att han såg och rörde pistolen när killen kom tillbaka och ville byta jackor samt att killen bett honom komma till Seven Eleven berodde på att han var narkotikapåverkad, mådde psykiskt dåligt och kände sig pressad. Han uppgav till polisen att rånoffret var en kvirma då han antog att det var den tjejen han sett på grusplanen. Tingsrätten gör härefter följande bedömning Frågan är om det är bevisat att Khalid gjort sig skyldig till gärningen. Khalid var på platsen vid händelsen samt hade en vitjacka och randig halsduk i enlighet med vad Linda angett om gärningsmannens klädsel. Härtill kommer att han även överensstämmer med signalementet avseende ålder och längd. Dessa omständigheter talar starkt för att Khalid begick gärningen. Vad gäller övrig klädsel har Linda uppgett att det var ganska mörkt och att hon inte lade märke till alla detaljer då hon hade en pistol riktad mot sig men att gärningsmannen hade "mörka" byxor och skor. De kläder Khalid visat upp vid huvudförhandlingen; ett par mörkblåjeans och vinröda Converce-skor, talar inte emot vad Linda uppfattat i denna del. Khalids uppgifter om att han av en slump träffade en kille som han kände och att denne kille skulle ha begått rånet och därefter, oplanerat bytt jacka med Khalid är inte särskilt sannolikt. Khalids förklaring till sina ändrade uppgifter om hur han kom att hålla i pistolen och mötesplatsen for honom och killen for att byta tillbakajackor är inte trovärdig, speciellt mot bakgrund av att Khalid sagt att han minns vad som hände. Härtill kommer att Khalid, misstänkt for ett allvarligt brott, valt att inte lämna identitesuppgifter på personer som närvarat vid händelsen. Vidare att Khalid direkt vid gripandet uppgett for Stefan Karlsson att han inte hade någonjacka och att den rånade kvinnan skulle kunna intyga att han inte var gärningsmannen. Tingsrätten anser sannnantaget att Khalids uppgifter i denna del

11 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Il inte är trovärdiga utan är en efterhandskonstruktion. Tingsrätten anser därmed att det är bevisat att Khalid gjort sig skyldig till gärningen. Den ska bedömas som forsök till rån, på sätt åklagaren gjort. Begångna brott Khalid ska därmed dömas för misshandel i tre fall, snatteri, rån, forsök till rån och övergrepp i rättssak. PÅFÖLJD Khalid är 19 år, var år vid brotten, och ilirekommer tidigare under fem avsnitt i belastningsregistret Han dömdes senast den 6 september 2012 för bl a tillgreppsbrott till fängelse sex månader. Han började verkställa straffet den 14 september 2012 och frigavs villkorligt den 29 november 2012 med en återstående strafftid om två månader. Prövotiden går ut den 29 november Han dömdes i september 2011 for forsök till rån till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan samt i maj 2011 för bl a misshandel till ungdomstjänst Av yttrande från frivården framgår att Khalid har ett uppenbart övervakningsbehov och behov av behandling for missbruksproblematik men att forutsättningar for kontraktsvård för närvarande inte föreligger. Vidare att Khalid inte bedömts lämplig att utilira samhällstjänst Tingsrätten bedömer, med hänsyn i mildrande riktning tagen till att viss brottslighet begicks innan den tidigare domen börjat verkställas, att straffvärdet for den samlade brottsligheten uppgår till tre års fängelse. Khalid är enbart 19 år och har ett uppenbart behov av övervakning och behandling för sin missbruksproblematik Förutsättningar föreligger dock inte för att döma till kontraktsvård. Med hänsyn därtill samt till det höga straffvärdet, till att fråga också är om artbrott vilket medför att påföljden normalt ska bedömas till fängelse, samt till att Khalid återigen har

12 GÖTEBORGs TINGSRÄ TT Avdelning3 12 återfallit i allvarlig brottslighet, dessutom under löpande prövotid efter villkorligt medgiven frihet, kan annan påföljd än fllngelse inte komma ifråga. Tingsrätten har här beaktat Khalids ålder vid brotten och funnit att det fiireligger särskilda skäl for att döma till fängelse. Med hänsyn i mildrande riktning tagen till Khalids ålder vid brotten ska flingelsestraffets längd dock stanna vid ett år och sex månader. Därtill ska villkorligt medgiven frihet fiirverkas. SKADESTÅND Mohameds yrkande Khalid har bestritt yrkandet och därvid gjort gällande att kränkningsersättning inte ska utgå då Mohamed uppträtt provocerande på sätt föranledde gärningen och därför inte utsatts for en allvarlig kränkning av den personliga integriteten. Vidare att det inte är visat att Mohamed haft lidande som berättigar ersättning för sveda och värk, inte heller att medicinerna om sammanlagt l 340 kr är hänförliga till aktuell gärning. Vid den bedömning tingsrätten gjort i skuldfrågan är Khalid skyldig att utge skadestånd till Mohamed. Vad gäller ersättning för kränkning anser tingsrätten inte att Mohamed har varit provocerande eller liknande och att Mohamed genom gärningen blivit utsatt för en allvarlig kränkning av den personliga integriteten. Fråga är om ett kraftigt slag i ansiktet medfiiljande bl a tandskada. Ersättning för kränkning bör därfor skäligen bestämmas till kr. Det har framkommit att Mohamed haft fysiskt och psykiskt lidande p g a gärningen under en tid som överstiger vad som motsvaras av yrkat belopp i denna del. Yrkandet for sveda och värk ska därför bifallas. Det är inte tillräckligt visat att de mediciner som avses i yrkandet i övrigt är en direkt följd av gärningen. Yrkandet i denna del ska därför länmas utan bifall.

13 GÖTEBORGS TINGSRÄ TT 13 Petters yrkande Khalid har medgett yrkandet avseende övergrepp i rättssak varfor yrkandet i denna del ska bifallas. Khalid har bestritt yrkandet avseende misshandel och rån med hänvisning till inställningen i skuldfrågorna. För det fall Khalid blir ersättningsskyldig för jackan har han vitsordat yrkat belopp i denna del som skäligt i och för sig. Vid den bedömning tingsrätten gjort i skuldfrågan avseende misshandel och rån är Khalid skyldig att utge skadestånd till Petter även i dessa delar. Fråga är om misshandel genom knytnävsslag och även en kraftig spark i ansiktet. Yrkat belopp for kränkning avseende misshandeln är därilir skäligt. Det har framgått att Petter hade fysiska besvär i en månad efter misshandeln varför yrkat belopp for sveda och värk är skäligt. Om kostnaden för jackan råder inte tvist. Yrkat belopp för kränkning avseende rånet är också skäligt. Petters yrkande ska därmed bifallas i sin helhet. J espers yrkande Khalid har medgett yrkandet vilket därför ska bifallas. Lindas yrkande Khalid har bestritt yrkandet med hänvisning till inställningen i skuldfrågan men vitsordat yrkat belopp for kostnader som skäligt i och för sig. Vid den bedömning tingsrätten gjort i skuldfrågan är Khalid skyldig att utge skadestånd till Linda. Tingsrätten anser att skälig ersättning för kränkning ska stanna vid kr. Det har framgått att Linda haft ett fysiskt lidande i en vecka

14 GÖTEBORGS TINGSRÄ TT Avdelning3 14 och psykiskt lidande något länge tid varför yrkat belopp för sveda och värk är skäligt. Om beloppet för kostnader råder inte tvist. FÖRVERKANDE Khalid har medgett yrkandet under åtalet för narkotikabrott, ringa brott. Yrkandet är i enlighet med 36 kap 3 l st l p brottsbalken lagligen grundat och ska bifallas. Khalid har lämnat yrkandet avseende kolsyrepistolen utan erinran. Yrkandet är lagligen grundat och ska bifallas. HÄKTNING Det finns risk för att Khalid på fri fot fortsätter sin brottsliga verksamhet. Han ska därför vara kvar i häkte tills domen i ansvarsfrågan vinner laga kraft mot honom. ÖVERKLAGANDE, se bilaga 7 (Dv 400) Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 3 april 2013 och ställas till Hovrätten för Västra Sverige. ~~ Caroline Bjöme Avräkningsunderlag, se aktbilaga.

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö 1 Avdelning 2 DOM meddelad i Malmö Mål nr: B 6545-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashad Krayem, 19890102-1298 Sofiagatan 14 C Lgh 1201 214 45 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Maria Persson

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2012-06-12 meddelad i

2012-06-12 meddelad i DOM Mål nr B 3908-11 2012-06-12 meddelad i B 18195-10 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Liselotte Nilsson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande

Läs mer

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 Mål nr meddelad i Halmstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Lithner Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande Petra Tuvesson Poste Restante 302 02 Halmstad Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 ESKILSTUNA TINGSRÄTT Rotelgrupp 1. DOM 2014-09-24 meddelad i Eskilstuna

1 ESKILSTUNA TINGSRÄTT Rotelgrupp 1. DOM 2014-09-24 meddelad i Eskilstuna 1 ESKILSTUNA TINGSRÄTT meddelad i Eskilstuna Mål nr: B 697-14 PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad Carl Ivar JOSEPH Alapiha, 19971018-7130 Nygatan 13 Lgh 1402 645 31 Strängnäs Offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0802 DOM 2010-09-15 Stockholm Mål nr B 6266-10 Dok.Id 905270 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Referensnummer: Åklagare extra åklagaren Rulle Rus Åklagarmyndigheten i Valhalla, Första kammaren Målsägande Emma Bajonett Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 2. DOM 2014-08-14 meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 2. DOM 2014-08-14 meddelad i Karlstad 1 meddelad i Karlstad Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 4) Tilltalad ROBIN Allan Hagert, 19931119-8775 c/o Keijo Hagert Åslidsgatan 1 A 660 50 Vålberg Offentlig försvarare: Advokat Kerstin Samuelsson Advokatfirman

Läs mer

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT meddelad i Karlstad 'Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Göteborg Tilltalad Gintaras

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

DOM 2013-02-22 Stockholm

DOM 2013-02-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0503 2013-02-22 Stockholm Mål nr B 268-13 Dok.Id 1056862 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Falu tingsrätts dom den 17 december 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

DOM 2013-01-22 meddelad i Nacka Strand

DOM 2013-01-22 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRATT DOM meddelad i Nacka Strand Mål nr B 3601-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jonas Svanfeldt Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Karin Björklund

Läs mer

DOM 2013-01-23 Göteborg

DOM 2013-01-23 Göteborg HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning l Rotel 13 DOM 2013-01-23 Göteborg Mål nr B 5238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 december 2012 i mål nr B 13437-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m.

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4421-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. Högsta domstolen har förelagt

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2013-01-23 meddelad i Solna

DOM 2013-01-23 meddelad i Solna SOLNA TINGSRATT Avdelning 3 DOM 2013-01-23 meddelad i Solna Mål nr B 10269-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Malin Björk Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn Mål nr meddelad i Luleå 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Karin Hansson Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Målsägande A Se bilaga 1 (hemlig) Målsägandebiträde: Advokat Christina Lehto

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 35-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Christopher-Kevin Pratter, 19900721 Otto-Probst-Str. 13/32/4 A-1100 Wien Medborgare i Österrike Offentlig försvarare: Advokat Nathalie

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0116 Mål nr B 6863-13 Rättelse/komplettering Deldom, 2013-10-30 Komplettering, 2013-10-30 Beslutat av: hovrättsassessorn Elin Källberg Dennis Lavesson ska stanna kvar i

Läs mer

2014-04-04 meddelad i Malmö

2014-04-04 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 1130-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Pettersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Momodou Jallow Sekretess Företrädd av

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats-Olov Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö 1 MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad, Malmö Offentlig försvarare: Advokat Bertil Leander Cityadvokaterna i Malmö HB Södergatan 14 211 34 Malmö Åklagare Jeanette

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Huddinge

2013-02-26 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kay Engfeldt Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Victor Hansson Arkövägen 19 Nb 121 55

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

Begångna brott 1. Misshandel

Begångna brott 1. Misshandel Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Per Lind Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Göteborg Målsägande Eva Jakobsson Linnégatan 3 Lgh 1201 753 32 Uppsala

Läs mer

2012-01-26 meddelad i

2012-01-26 meddelad i DOM Mål nr B 16929-09 2012-01-26 meddelad i B 14941-10 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 12) Åklagare Kammaråklagare Ann-Sofie Prahl Göteborgs åklagarkammare 1. Målsägande Jan Åke Ola Eriksson Redbergsvägen

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

R./. riksåklagaren ang. förverkande

R./. riksåklagaren ang. förverkande SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-08-25 B 694-09 Rotel 38 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM R./. riksåklagaren ang. förverkande Högsta domstolen

Läs mer

DOM 2013-06-25 Jönköping

DOM 2013-06-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM 2013-06-25 Jönköping Mål nr B 940-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B 2265-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

2010-06-11 meddelad i Göteborg

2010-06-11 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 2840-10 2010-06-11 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand Internationella åklagarkammaren i Göteborg 1. Målsägande Catrine. Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

2013-11-04 meddelad i Sollentuna

2013-11-04 meddelad i Sollentuna Mål nr meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Andreas Nyberg Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Caroline Adam Caglayan Målsägandebiträde:

Läs mer

Domstolarna påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. sammanfattning

Domstolarna påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. sammanfattning Domstolarna påföljdspraxis vid vissa våldsbrott sammanfattning En rapport från Åklagarmyndigheten 2007 Förord Regeringen beslutade den 8 december 2005 och den 14 december 2006 att ge Åklagarmyndig heten

Läs mer

DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand

DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand Mål nr: B 586-14 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad SIMON Sanu Öst, 19900608-0932 Frihetsberövande: Häktad Skyttevägen 34 Lgh 1003 134 37 Gustavsberg Offentlig

Läs mer

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott andra upplagan Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott? (andra upplagan) är tänkt att på ett lättförståeligt sätt ge en sammanfattad bild av den straffrättsliga processen

Läs mer

DOM 2015-06-29 Stockholm

DOM 2015-06-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 030101 2015-06-29 Stockholm Mål nr B 138-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 5 december 2014 i mål nr B 6923-14, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla.

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla. TORA HOVRÄTT Sidan 1 av 7 Avd. 50 Rotel 288 DOM ÖVERKLAGAD DOM 2006-09-12 Underrätt: Valhalla tingsrätt avd. 788 Dom 2005-08-12 Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren

Läs mer

Exempel Sexuellt ofredande 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Våldtäkt mot barn

Exempel Sexuellt ofredande 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Våldtäkt mot barn Exempel Sexuellt ofredande En kvinna ofredades sexuellt av en man som under sammanlagt ett och ett halvt år skickade ett stort antal sms till henne som innehöll grova sexuella anspelningar.tingsrätten

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Malmö. Åklagare Kammaråklagarna Hans Harding och Lars Morand Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare

2012-11-19 meddelad i Malmö. Åklagare Kammaråklagarna Hans Harding och Lars Morand Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagarna Hans Harding och Lars Morand Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Marcus Grevholm Rasmusgatan 19 Lgh 1302

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-11-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-11-11 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Torgny Jönsson, 630710-4072 c/o Sture Lindqvist Brahe Juridik AB Box 1024 181 21 Lidingö Ombud: Sture Lindqvist c/o Brahe Juridik AB Box 1024 181 21 Lidingö

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 januari 2012 T 2806-09 KLAGANDE Firefly AB, 556108-6892 Box 92201 120 09 Stockholm Ombud: Advokat R-ML MOTPART Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

DOM 2015-09-28 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Falu tingsrätts dom den 8 juli 2015 i mål nr B 1475-15, se bilaga A

DOM 2015-09-28 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Falu tingsrätts dom den 8 juli 2015 i mål nr B 1475-15, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2015-09-28 Stockholm Mål nr B 6472-15 Dok.Id 1225918 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Falu tingsrätts dom den 8 juli 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2013-02-07 meddelad i Huddinge

DOM 2013-02-07 meddelad i Huddinge SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Ejihet l DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 16357-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jan Tydner Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

2011-10-18 meddelad i Falun

2011-10-18 meddelad i Falun FALU TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3491-10 meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 24) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Ann-Louise Abidi, 490608-5768 Norra Kungsgatan

Läs mer

DOM 2013-02-27 Malmö. Klagande och motpart (Målsägande) Målsägande A, sekretesskyddad uppgift, se bilaga B

DOM 2013-02-27 Malmö. Klagande och motpart (Målsägande) Målsägande A, sekretesskyddad uppgift, se bilaga B 1 Rotel 15 Malmö Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 14 december 2012 i mål nr B 2326-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagare Marie

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 48. DOM 2015-07-10 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 48. DOM 2015-07-10 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 6) Tilltalad Atef Abouchacra, 19950712-9378 Ramels Väg 41 Lgh 1202 213 68 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Lena Ebervall Advokatfirman Samuelson,

Läs mer