Jättetermosen kan ge bättre ekonomi Dala-Demokraten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jättetermosen kan ge bättre ekonomi Dala-Demokraten - 2013-04-12"

Transkript

1 Jättetermosen kan ge bättre ekonomi Dala-Demokraten Fjärrvärmen har varit en förlustaffär för energibolaget Seab och kommunen sedan Men styrelseordföranden Ingemar Hellström tror att den nya ackumulatortanken kan bidra till bättre ekonomi. I dag går uppvärmt kylvatten som Ovako använt i sin process i princip rakt ut ån. Eftersom vi nu får en stor tank på kubik kan vi ta hand om mycket mer varmvatten och slipper elda med olja. Han ser investeringen som nödvändig, både ur ett ekonomiskt- och ett miljömässigt perspektiv. I dag används flera olika värmekällor till fjärrvärmen. Förutom spillvatten från Ovako, finns en träpulverpanna, tre oljepannor och en elpanna. Den sistnämnda får energi från Seabs egna kraftstation. Vår ambition är att slippa elda med fossila bränslen sedan 2020 och för att nå dit kan det bli aktuellt att investera i ytterligare en träpulverpanna, förklarar Hellström. Dala-Demokraten, 12 apr -13 Min tanke... ( Är det lönsamt för bolaget, gäller det även i mindre skala, för varje villa...)

2 "Billigare fjärrvärme minskar utsläppen av koldioxid" Hur undviker vi att importera kolkraftsel, som bidrar till koldioxidutsläpp, när det t ex är riktigt kallt? Länsstyrelsen i Värmland har samlat representanter för samhälle och näringsliv i ett Klimatråd. Billigare fjärrvärme och energieffektivisering är några av förslagen som Klimatrådets arbetsgrupp för "Effekttoppar i elanvändningen" har kommit fram till. Men arbetsgruppen har funnit att fjärrvärmen tenderar att bli allt dyrare. Det förekommer att husägare med fjärrvärme byter till eldrivna värmepumpar för att spara pengar. Det är en dålig lösning ur klimatsynpunkt. Arbetsgruppen har också funnit att anslutningsavgifter för fjärrvärme, kostnaden för att dra in ett vattenburet system i huset, och priset på värmen, sammantaget blir så högt att en del villaägare avstår. - Det vore bättre om man sänkte anslutningsavgiften och i stället tog ut lite högre förbrukningsavgifter, föreslår länsstyrelsens miljö- och klimatstrateg Fredrik Holm. Eller införde ett bra kreditsystem som jämnar ut kostnaden över fem år. Det går också att spara energi i de flesta hus genom att minska värmeförlusterna. - Energirådgivarna vet att det ofta går att effektivisera värmeförbrukningen också i nybyggda hus med 20 procent, säger Fredrik Holm. Det kan handla om att bara att justera ventilationen. Nya Wermlands Tidningen, 21 jan -12

3 Fjärrvärmen funkar igen Felet är lagat och nu går det ut värme igen i fjärrvärmenätet. Det beskedet ger Ove Fredriksson som är tf presskontakt på Mälarenergi till VLT strax före på torsdagsförmiddagen. - Vi hade problem med en av ventilerna som styr ut värmen på fjärrvärmenätet, säger han. Felet uppstod på torsdagsmorgonen och hela Västerås, Skultuna, Hallstahammar och Kolbäck påverkades av avbrottet. (hur många berördes?) Vestmanlands Läns Tidning, 24 okt Inget varmvatten i 32 timmar Mälarenergi har planerat att stänga av fjärrvärmen från och med i morgon kväll. Avbrottet kommer att vara i 32 timmar och drabba personer. Anledningen är att Mälarenergi ska byta ut och förnya nästan 50 års gamla ledningar. Sveriges Radio - P4 Västmanland, m.fl., 25 jun -12

4 I Sverige har andra energiformer större nackdelar än... i länder med mycket kol- eller naturgasproducerad el är det angeläget att minska förbrukningen. Men i Sverige har andra energiformer större nackdelar än el. Skatten är dessutom ett bättre styrmedel än trubbiga förbud. Detsamma gäller eluppvärmning. Här har elanvändning fått kritik och fjärrvärme hyllats. I dag ter det sig inte självklart mer miljövänligt att värma bostaden med värme från sopförbränning eller allt dyrare biobränslen, än med el från vatten- och vindkraft. Misstron mot elen är ett arv från misstron mot kärnkraften. När den skulle avvecklas var det naturligt att ta varje tillfälle att minska elförbrukningen. Nu ser kärnkraften ut att bli kvar ett tag, och allra helst borde dess spillvärme användas för uppvärmning. Nu gäller det att främst satsa på att så snabbt som möjligt få bort de fossila bränslen och minska annan användning av produkter från olja eller kol. Vestmanlands Läns Tidning, ledare, 30 aug -12

5 - Bransjen må være mer frampå! Fjernvarmeselskapene er lite endringsvillige og gjør lite for å tilpasse seg de endringene som nye krav kan medføre for sammensetningen av fremtidens energisystem. Det er konklusjonen i en fersk masteroppgave om hvordan endrede rammevilkår kan påvirke fjernvarmebransjen. - Bransjen må være mer innovativ for å opprettholde konkurransekraften i fremtiden, sier Marie Therese Pedersen, som står bak masteroppgaven utført for Agder Energi. Pedersen har studert hvordan endringer i rammevilkår kan komme til å skape en helt ny situasjon for fjernvarmebransjen. Med utgangspunkt i dagens rammevilkår TEK 10 og forventede endringer om passiv-hus standard i TEK 15 og om nærnullenergi- standard i TEK20, har hun studert hva bransjen kan gjøre for å opprettholde sin markedsposisjon i fremtidens energisystem. Hun konkluderer med at fjernvarmeselskapene ikke gjør nok for å tilpasse seg de nye kravene som vil forme fremtidens energisystem i Norge. Norsk Fjernvarme, 23 sep -13

6 Lönsam fjärrvärme I Västerås planeras åtta nya småhusområden med fjärrvärmeanslutna lågenergi- och passivhus. Två av områdena är nu klara och där pågår inflyttningen. I det ena området klassas husen som passivhus. För att det ska löna sig med fjärrvärme till lågenergihus måste man få ner investeringskostnaden för de lokala rörnäten. Man måste också minska värmeförlusterna i näten, säger Kjell Andersson, som lett utvecklingen av det nya konceptet, som kallas Västeråsmodellen, på Mälarenergi. Båda dessa förutsättningar uppfylls genom att fjärrvärmen matas ut till de nya husen i plaströr (pex) som läggs i en låda av cellplast). Man slipper svetsningen av rören, plaströren kopplas enkelt ihop med presskopplingar och den entreprenör som lägger vatten och avlopp kan samtidigt kan lägga fjärrvärmerören i samma schakt. Cellplastlådan isolerar också betydligt bättre än den normala polyuretanisoleringen runt stålrör. Den tredje förutsättningen är att fjärrvärmen ersätter el som används för att värma tappvarmvatten och för rumsvärme. I alla hus installeras därför en värmeväxlare där fjärrvärmen värmer tappvarmvattnet. När leveranserna av fjärrvärme ökar kan vi producera mer el i kraftvärmeverket. För varje kwh el som ersätts med fjärrvärme får vi ut 1,6 kwh el som kan användas till annat, säger Kjell Andersson. Stadsbyggnad, 13 apr -12

7 Gävle Energi höjer fjärrvärmepriset På grund av höjda kostnader för att producera och leverera fjärrvärme, så meddelar Gävle Energi att bolaget kommer att höja fjärrvärmepriset. Höjningen gäller från och med 1 januari För bolagets företagskunder ökar då priset med 2,0 procent för den rörliga energiavgiften, den fasta årsavgiften och effektavgiften. För privatkunder sker en ökning med 2,0 procent på den rörliga energiavgiften. Energinyheter, m.fl., 23 aug -13 Så här mycket kostar fjärrvärmen öre per kilowattimme i kommunerna i Stockholms län: Nynäshamn (Värmevärden AB) 90,14, Täby (Fortum) 89,5, Stockholm (Fortum) 88,45, Upplands-Bro (Eon) 82,27, Sollentuna (Sollentuna Energi AB kommunalt) 80,95, Huddinge (Södertörns fjärrvärme AB kommunalt) 74,81. Fjärrvärmen är dyrast i Aneby i Småland 100,4 öre/kwh. Luleå är billigast med... 46,9 öre/kwh. Dagens Nyheter 10 okt OBS Fjärrvärmens (EXergi)-verkningsgrad vinter, ca 0,25 och sommartid bara ca 0,1... Elektricitetens EXergi-verkningsgrad vinter som sommar mellan 0,7 och 0,98 beroende på om det är K-kraft eller Vind/sol/H2O-el! (EX-Nisse)

8 Fjärrvärmetaxan höjs kraftigt Norrtelje Tidning Fjärrvärmekunder rasar mot kraftiga prishöjningar. Den nya beräkningsmodellen bygger på den faktiska förbrukningen. Fjärravläsare likt dem som placerats ut för elförbrukningen gör det möjligt att se det exakta uttaget. Det gör en del till vinnare och andra till förlorare, enligt Norrtälje Energi. Tidigare har kollektivet fått sponsra dem som har en hög och ojämn förbrukning med kraftiga toppar, säger Christer Toftgård, chef för plan och projekt på Norrtälje Energi. Riflex och Centrumfastigheter i Norrtälje, två av kommunens största fastighetsbolag, tillhör förlorarna. Vi har nio fastigheter som värms upp med enbart fjärrvärme. Ingen får sänkt taxa, den genomsnittliga höjningen ligger kring nio procent, säger vd Martin Hagman. Norrtelje Tidning, 30 okt -13

9 Stöd för prisförändringsprövning och tillträdesreglering för fjärrvärme Konkurrensverket har yttrat sig till Näringsdepartementet över Energimarknadsinspektionens (Ei) rapporter "Prisförändringsprövning och likabehandlingsprincipen för fjärrvärme" och "Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten". Konkurrensverket anser att den av Ei föreslagna prisförändringsprövningen skulle kunna vara ändamålsenlig och ge ett acceptabelt skydd för hela kundkollektivet, förutsatt att indexprövningen kan utgå från företagens nuvarande prisnivå eller en historisk prisnivå. Utifrån dagens marknadsstruktur och att förutsättningarna för att nå en frivillig överenskommelse inte alltid finns anser Konkurrensverket sammantaget att den föreslagna tillträdesregleringen är ändamålsenlig. Konkurrensverket, 26 aug -13

10 Nytt förslag riskerar höja fjärrvärmepriserna Den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen föreslår i en rapport som publicerades nyligen att prisreglering på fjärrvärme ska införas. Förslaget har stora brister och kan leda till höjda priser. Dagens fjärrvärmemarknad dras med problem, men en statlig prisreglering är inte lösningen, säger Kurt Eliasson, vd för bransch- och intresseorganisationen SABO. Risken är uppenbar att den föreslagna prisregleringen leder till högre fjärrvärmepriser, det vill säga rakt motsatt effekt som vi kundföreträdare önskar, säger Kurt Eliasson. Fastighetsförvaltaren, 26 aug -13 Prisdialogen stärker fjärrvärmemarknadens kunder och leverantörer Det är hög tid att vi får en bättre fungerande fjärrvärmemarknad i Sverige! Därför har Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme skapat Prisdialogen - mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Initiativet tas emot väl av branschen - redan idag har nära 50 fjärrvärmeleverantörer deklarerat att de vill ansluta sig till Prisdialogen. - Med kundinflytande, transparens och fjärrvärmeleverantörer som är beredda att få sina prisändringar prövade, bidrar Prisdialogen till att skapa en bättre fungerande marknad, säger prisdialogens ordförande Kurt Eliasson, även VD för SABO. Prisdialogen bygger på lokala dialoger och central prövning. Dialogen mellan leverantören och kunderna sker under flera samrådsmöten, som ska leda fram till en lokal prisändringsmodell. Den måste innehålla prisförändring för kommande år och en prognos för de därpå följande två åren. I modellen ska även företagets prispolicy framgå och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar. Fastighetsförvaltaren, 26 aug -13

11 Just nu: Hushåll utan varmvatten i Kalmar På torsdagen arbetade Kalmar Energi intensivt med att hitta de fel i fjärrvärmesystemet som spökat på sista tiden. Delar av fjärrvärmen stängdes av i Kalmar, med början i södra delen av stan. En läcka upptäcktes i Berga där boende kring Rimsmeden och Trollbackevägen fått varmvattnet avstängt. Vi har inte haft varmvatten eller värme på hela dagen, berättar en kvinna som ringt till P4 Kalmar. Hon efterlyser bättre information om vad som händer. Reparationer pågår för fullt och beräknas vara åtgärdat under senare delen av kvällen, skriver Kalmar Energi på sin hemsida. Sveriges Radio Kalmar, m.fl., 26 sep Med en fjärr-värmetank har en villa både varmvatten och värme i ca 48 timmar även vid samtidigt strömavbrott, med 1-2 bilbatterier som backup... (EX-Nisse)

12 Fjärrvärme, Sverige, Uppvärmning Krossa myter om fjärrvärmen Västerbottens-Kuriren Under de senaste åren har fjärrvärmekunderna i Umeå ofta fått höra att fjärrvärme är dyrt och inte speciellt miljövänligt. En ny undersökning om Umeå visar: värmepumpen belastar klimatet sex till tio gånger mer än fjärrvärmen. Ur en rent ekonomisk aspekt är fjärrvärme likvärdigt för villan och mer ekonomiskt för flerbostadshuset. Det skriver två företrädare för Umeå energi, Göran Ernstson och Jan Ridfeldt. För att reda ut begreppen bad vi Göteborgsbaserade konsultföretaget Profu göra en undersökning här i Umeå med vår stads speciella förutsättningar. Det här gäller i Umeå, enligt Profu: 1. Fjärrvärme och värmepump är för en villa likvärdiga alternativ utifrån ekonomi, pelletpanna kostar något mer. 2. Fjärrvärme är för flerbostadshuset det bästa valet utifrån ekonomi. 3. Pelletspanna är ur klimatsynpunkt det bästa valet. 4. Fjärrvärme är ur klimatsynpunkt ett bättre val än värmepump. Vi välkomnar naturligtvis en fortsatt debatt i frågan eftersom vi är övertygade om att vår fjärrvärme är en långsiktigt bra lösning för hela Umeå såväl ur ett klimat- som ekonomiskt perspektiv. Västerbottens-Kuriren, debattinlägg Göran Ernstson och Jan Ridfeldt, Umeå Energi 24 sep -13

13 Krokomsbostäder sparar energi Nu påbörjar Krokomsbostäder arbetet med att energieffektivisera ett tjugotal byggnader. Målet är att sänka energianvändningen med 20 procent jämfört med år Bland annat ska frånluftsfläktarna bytas ut i samtliga byggnader och radiotermostater bytas ut i ett stort antal lägenheter. När hela arbetet är genomfört ska all utrustning i områdets fyra fjärrvärmecentraler ha bytts ut till ny och modern sådan. - Det här kommer leda till en mycket mer miljösmart uppvärmning. Energi kostar pengar och om vi inte är aktiva och i framkant så kommer det bli höga kostnader för att värma upp bostäder i framtiden. Kostnader som i slutändan hamnar på hyresgästerna, säger Kenneth Karlsson. Hem & Hyra, 23 sep -13 Inget varmvatten i 32 timmar Mälarenergi har planerat att stänga av fjärrvärmen från och med i morgon kväll. Avbrottet kommer att vara i 32 timmar och drabba personer. Anledningen är att Mälarenergi ska byta ut och förnya nästan 50 års gamla ledningar. Sveriges Radio - P4 Västmanland, m.fl., 25 jun -12

14 Hammarö Energi tappar kvalitetsmärkning Hammarö Energi utesluts ur Reko fjärrvärme, som är ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Det är självklart allvarligt att mista kvalitetsmärkningen, säger Claus Vigsö, styrelseordförande i Hammarö Energi. Kvalitetsnämnden för Reko fjärrvärme motiverar sitt beslut med att bolaget har brustit i information kring sina tvister med kunder, och inte har löst dem på det sätt som nämnden har förutsatt. Nämnden har funnit att bolaget agerat på ett sätt som strider mot ändamålet för Reko fjärrvärme. Nämnden har också noterat att bolagets förutsättningar att leva upp till kraven har försvårats av vissa kunders ovilja att bidra till att hitta lösningar, men det räcker inte. Jag ser detta som ett resultat av att vi tidigare har saknat ett tydligt kundfokus, säger Claus Vigsö, Hammarö Energi. Samtidigt ser jag att vi är på god väg att utveckla bolaget i en positiv riktning. Nya Wermlands-Tidningen, 28 okt -13

15 Gemensam sak i fjärrvärmefrågan Öresundskraft och Villaägarna i Helsingborg, har träffat en överenskommelse för hur priserna på fjärrvärme ska utvecklas under de närmaste tre åren. Nu förstår Öresundskraft att vi är intresserade av hur prissättningen går till, inte bara för att priset ska vara lågt, men också varför de ser ut som de gör, säger Kenneth Lantz, ordförandeför Villaägarna i Helsingborg. En annan positiv bieffekt är att förtroendet parterna emellan ökar, menar Kenneth Lantz. Överenskommelsen omfattar 8000 villor i Helsingborg, och Öresundskraft och Villaägarna tror att samarbetet kan bli inspirationskälla för liknande samarbeten mellan fjärrvärmeleverantörer och villor i resten av landet. Helsingborgs Dagblad, 9 sep -13

16 Fjärrvärme, Konsumentfrågor, Sverige Samtal om fjärrvärmens prisutveckling Villaägarnas Riksförbund Den 21 oktober mötte Villaägarnas samhällspolitiske chef Jakob Eliasson organisationen Prisdialogens styrelse för ett samtal om Villaägarnas roll i arbetet med att tämja fjärrvärmemonopolet. - Fjärrvärmemarknaden är ett monopol och kunderna är därför väldigt svaga. I och med att det saknas hårda regler kring prisbildningen, är denna sorts samtal viktiga. Jag tycker att Prisdialogen är ett bra initiativ, och vårt engagemang hittills har fungerat bra. En stabilare och mer förutsägbar prisbildning är något som både kunder och företag har nytta av. Om fjärrvärmebolagen kan hålla de löften som ges i dessa samtal, kan det leda till ett större förtroende från kunderna, säger Jakob Eliasson. Villaägarnas Riksförbund, 24 okt -13

17 Alger kan värma Gustavsberg Produktion av alger kan komma att värma framtida bostäder i Gustavsberg. I fabriken i Gustavsberg odlas algerna som ska bli en beståndsdel i olika kosttillskott. Men i processen så har värme blivit en positiv biprodukt, som i dagsläget används till att värma fabrikslokalen. Men nu planerar Värmdö kommun att bygga runt 1400 bostäder i området runt fabriken. Det, i kombination med att Vattenfall redan har en fjärrvärmeanläggning i området, gör att kommunen nu söker statligt stöd för att undersöka om det går att värma hela bostadsområdet med Bioreals spillvärme. - Det som är unikt är att vi samarbetar med kommunen och bioreal på ett så tidigt skede och kan bygga ett område så att det kan nyttja så mycket av fjärrvärmen som möjligt, säger Jenny Larsson, marknads- och distributionschef Vattenfall. SVT.se - ABC., 26 mar -12

18 Värmeverkets höjda priser är orimliga! Under de senaste åren har värmeverket höjt sina priser kraftigt, S Johansson. Två frågor till värmeverket: Finns det olika priser för olika områden när vi har en gemensam värmeanläggning, och hur långa avtal finns det egentligen? Hur ser framtida prisökningar ut och är det bara en del kunder som betalar dessa? Svar direkt: Prishöjningen berodde inte av brist på avfallsbränsle, den är orsakad av omfattande oljeeldning, då vi innan Panna 6 hade för liten fastbränsle kapacitet, svarar Peter Johansson, vd Lidköpings värmeverk. Det finns inget område i Lidköping som har ett lågt fast pris. Vår taxa är lika för alla abonnenter inom samma taxekategori. Den beslutas årligen av styrelsen. Vi kan inte uttala oss om framtiden på lång sikt, annat än Värmeverkets situation med ännu en modern och effektiv avfallspanna borgar för en måttlig prisutveckling på sikt. Nya Lidköpings-Tidningen, insändare, 6 sep -13

19 Miljöpartiet de gröna i Ronneby Motion till fullmäktige Modern fjärrvärmeanslutning i äldre villaområden. Fjärrvärme i samverkan. För att attrahera fastighetsägare i äldre villaområde att ansluta sig till fjärrvärme bör taxor och anslutningsalternativ utvecklas och moderniseras. Hänsyn bör tas till; - konkurrens från allt billigare, effektivare och driftsäkrare värmepumpar (luft/luft, luft/vatten), - kombinationer med moderna och förnyelsebara tekniker som solel och solvärme, - husägares rädsla för inlåsning till en enda värmeleverantör, - risken att ökade transportkostnader kan komma att slå hårt mot framtida fjärrvärmetaxor, - differentierad taxa och en bra fjärrvärme-tank även för husägare med direktverkande el, Fördelar med fjärrvärme-tank Med en ansluten fjärrvärme-tank kan; - husägare med direktverkande el, välja mellan timmätt natt-el (Nordisk Spotmarknad) eller kommunal fjärrvärme. - kunders oro för "inlåsning" dämpas, -kunden får en större värmesäkerhet vid eventuella störningar i fjärrvärmedriften. - husägare med fjärrvärme-tank kan i framtiden ansluta solfångare/solceller och under sommarhalvåret få eget varmvatten. OBS att ett värmeöverskott (t.ex. vid bortavaro, under semestern) bör kunna komma fjärrvärmenätet till godo. Taxesättning Taxesättningens fasta del behålls under sommarhalvåret (men skall, på begäran, kunna utgå) medan att den fasta (ökad?) delen behålls under vinterhalvåret, då varken sol-el eller sol-värmer räcker till. Lär av andra. Det finns kommuner som byggt ut fjärrvärmen, där befintliga kunder övergivit fjärrvärmen för modernare lösningar. Kundunderlaget försvinner, men kostnaderna för bolaget finns kvar. Där vill vi inte hamna om några år. Utredning från Svensk Fjärrvärme Förening Med stöd av förenigs utredning Solfjärrvärme och med en uppdatering av modernare tekniker hemställer Miljöpartiet att; Värmebolagets ägare (KS/KF) låter göra en grundlig utredning om en moderniserad fjärrvärme skulle vara attraktiv, främst i äldre villabebyggelse N-E Mattsson Helena Augustsson

20

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer?

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer? Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! FRÅGOR OCH SVAR OM DIN FJÄRRVÄRME

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005

Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005 Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND OCH FJÄRRVÄRME 3 1.1 MARKNADSMÄSSIGA

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2014-09-03 Prisändringsmodellen En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar

Läs mer

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter 1 (5) Handläggare Datum HDA 2013-10-18 Taxor och avgifter En stor del av bostadsföretagens driftkostnader är taxor och avgifter för uppvärmning, el, avfall och vatten och avlopp. I Nils Holgersson undersökningen

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Högsta priset i länet har Nynäshamn med 884 kr/mwh, medan det lägsta priset finns i Huddinge, Botkyrka

Högsta priset i länet har Nynäshamn med 884 kr/mwh, medan det lägsta priset finns i Huddinge, Botkyrka Stockholms län: Fjärrvärmen i Stockholm och Nynäshamn dyrast i länet I Stockholms län har Stockholm och Nynäshamn det klart högsta priset. Stockholms län är fjärde dyraste län bland Sveriges 21 län när

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Maria Danestig, Alemayehu Gebremedhin, Stig-Inge Gustafsson, Björn Karlsson, Louise Trygg, Henrik Bohlin, Wiktoria Glad, Robert Hrelja, Jenny Palm IEI

Läs mer

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Filbornaverket 16 oktober, 2013 Kvällens program Hett Forum 18:00 Samling, instruktioner, förhållningsregler - Göran Skoglund 18:10 Välkomnar, omvärldsbevakning, Öresundskraft

Läs mer

Växjö Energi AB Björn Wolgast

Växjö Energi AB Björn Wolgast Växjö Energi AB Björn Wolgast Agenda Växjö Energi det senaste året Nytt kraftvärmeblock Sandvik 3 Prisdialogen - att bilda pris i dialog Ny prismodell för fjärrvärme Fjärrvärmepriser för 2014 Lunch Händelser

Läs mer

Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen

Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen Ei R2015:04 Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna. Tel 016-16 27 00. www.ei.se Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

FJÄRRVÄRME & MILJÖ 2014

FJÄRRVÄRME & MILJÖ 2014 FJÄRRVÄRME & MILJÖ 2014 FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE Fjärrvärmens låga klimatpåverkan lyfts ofta som en av produktens främsta styrkor. Denna rapport visar, när vi granskar 60 fjärrvärmeleverantörer runt om

Läs mer

Eda Energ i AB. Åmotfors

Eda Energ i AB. Åmotfors Eda Energ i AB Åmotfors 2 Vi bor i ett kallt land och vi behöver en tillförlitlig värmekälla som är både trygg och miljöanpassad. Att välja fjärrvärme är att välja ett enkelt, tryggt och bekvämt uppvärmningsalternativ

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och målsättningar...

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 G HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 Kvällens program Den 22 oktober - Ängelholm Plats: Ängelholms Stadsbibliotek 17:30 Enklare förtärning och mingel utanför lokalen Hett Forum i åhörarsalen

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Utveckling och Marknadsläge för Solvärme och solel. Björn Karlsson Mälardalens högskola 2012-11-10

Utveckling och Marknadsläge för Solvärme och solel. Björn Karlsson Mälardalens högskola 2012-11-10 Utveckling och Marknadsläge för Solvärme och solel Björn Karlsson Mälardalens högskola 2012-11-10 Gammalt Budskap Solelsystem är för dyra! Solvärmesystem har låg täckningsgrad och kan ej konkurrera med

Läs mer

Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013

Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013 Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013 Lars Vestergren 16 september 2013 Inledning... 1 1. Prispolicy... 1 2. Prisändringar och prisprognos... 2 3. Prisstruktur... 3 4. Beskrivning av prisändringen...

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD

EN RAPPORT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD EN RAPPORT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD FJÄRRVÄRMEN I NORRA OCH MELLERSTA SVERIGE 2014 Den här rapporten visar hur priset på fjärrvärme stigit till oskäligt höga nivåer sedan 1996. 1 Vi granskar här

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer.

Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Välkommen Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Vilka ligger bakom Reko fjärrvärme? VMK Värmemarknadskommittén Fjärrvärmens

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

KP SSAB BLUND. Fjärrvärme

KP SSAB BLUND. Fjärrvärme KP SSAB BLUND Fjärrvärme Fossilfritt* *Vår strävan är att bli fossilfria. Under 2010 var den fossila andelen bränsle till fjärrvärmeproduktionen endast 1,1 %. (Källa: 365 fördelar med Borlänge) Varmt och

Läs mer

Lågenergihus till en låg kostnad utvärdering av värme- och lagringssystemet ASES

Lågenergihus till en låg kostnad utvärdering av värme- och lagringssystemet ASES Lågenergihus till en låg kostnad utvärdering av värme- och lagringssystemet ASES Jan-Erik Eskilsby Marcus Rydbo Maria Mattsson AB Svenskt Klimatneutralt Boende, Övre Skräddaregårdsvägen 10, 517 37 Bollebygd,

Läs mer

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr.

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr. Information om bidrag till konvertering från elvärme till annan individuell uppvärmning i småhus Nu kan du få bidrag om du helt eller delvis byter från elvärme till annan individuell uppvärmning. För att

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende

Läs mer

Remissyttrande över TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44)

Remissyttrande över TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Näringsdepartementet Sollentuna 2011-11-01 103 33 STOCKHOLM Handläggare: Jakob Eliasson Remissyttrande över TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Villaägarnas Riksförbund fortsättningsvis

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Redovisning avseende fjärrvärmetaxari från Arboga Energi AB

Redovisning avseende fjärrvärmetaxari från Arboga Energi AB ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / f Sammanträdesdatum 2010-11-08 Blad 7 Ks 139 Au 135 Dnr 149/2010-045 Redovisning avseende fjärrvärmetaxari från Arboga Energi AB Kommunfullmäktige

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Välkomna till informationsmöte

Välkomna till informationsmöte Välkomna till informationsmöte Lundby Södra anläggningssamfälligheter Flygfoto över nybyggda Lundby, 1973. Bildkälla: Örebro stadsarkiv Information från Värmegruppen Agenda Värmegruppen informerar om arbetet

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Agenda Välkomna - agenda Einar Bjarne Ekonomi & Miljö Einar Bjarne Marknad Cecilia Grundberg Kaffe och smörgås Energieffektivisering

Läs mer

KARLSTADS ENERGI AB PRISAÄ NDRINGSMODELL FOÄ R FJAÄ RRVAÄ RME 2014

KARLSTADS ENERGI AB PRISAÄ NDRINGSMODELL FOÄ R FJAÄ RRVAÄ RME 2014 Karlstads Energi Aktiebolag Org. nr: 556071-6085 Besöksadress: Hedvägen 20 Postadress: 651 84 Karlstad Telefon: 054-540 00 00 Fax: 054-85 38 41 karlstadsenergi@karlstad.se karlstadsenergi.se KARLSTADS

Läs mer

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval.

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Istället för att varje hus skaffar en egen värmekälla, samlas vi kring en gemensam

Läs mer

el/vvs Solfångare text: foto:

el/vvs Solfångare text: foto: Det är svårt att hitta ett snyggare pannrum än denna knuttimrade stuga i Bergshamra söder om Norrtälje. Bakom den gammeldags fasaden gömmer sig en högst modern biobränsleanläggning där solfångarna på taket

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Nybyggnad hus & centralvärme

Nybyggnad hus & centralvärme Diskusionsunderlag beträffande Nybyggnad hus & centralvärme På Rödjenäs Gård Ver 0.3 Bakgrund Karl & Hanna som bor på Munkholmen (vid sjön) har 3 barn & ett på väg. Deras nuvarande boende upplever de som

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05 Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 213-6-5 Inledning Syftet med detta projekt är att visa på konkurrenskraften för Umeå Energis produkt fjärrvärme. Konkurrenskraften

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Sänk fastighetens fjärrvärmeeffekt och spara pengar Av: Mats Bäckström, Alfa Laval, Ronneby, mars 2009

Sänk fastighetens fjärrvärmeeffekt och spara pengar Av: Mats Bäckström, Alfa Laval, Ronneby, mars 2009 Sänk fastighetens fjärrvärmeeffekt och spara pengar Av: Mats Bäckström, Alfa Laval, Ronneby, mars 2009 Den här artikeln är ett praktiskt exempel på hur du som fastighetsägare kan spara 37.500 kr på fjärrvärmeräkningen.

Läs mer

Närområdets egna energibolag

Närområdets egna energibolag Närområdets egna energibolag Innehåll Om oss 3 Principen med fjärrvärme 4 Om kyla 8 Support för alla typer av frågor 10 Serviceavtal 12 Kampen om miljön 14 Socialt ansvar 15 Framtidens energikällor 16

Läs mer

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 201104-15 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2008

Uppvärmning i Sverige 2008 Uppvärmning i Sverige 2008 Förord Målet med regeringens värmemarknadspolitik är att genom ökad genomlysning stimulera till konkurrens och högre effektivitet. Detta gör Energimarknadsinspektionen bland

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

FÅR ETT KOMMUNALT FJÄRRVÄRMEBOLAG MED

FÅR ETT KOMMUNALT FJÄRRVÄRMEBOLAG MED Sida 1 av 7 FÅR ETT KOMMUNALT FJÄRRVÄRMEBOLAG MED MONOPOL BETE SIG SOM DE VILL MOT SINA KUNDER? Orsaken till att Villaägarna i Hammarö engagerat sig i fjärrvärmefrågan är att ett flertal medlemmar kontaktat

Läs mer

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Helsingborg och Ängelholm Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för närvärmeleverans till näringsfastighet i Ingelstad, Rottne och Braås. Fjärrvärmen i Växjö behandlas i en separat

Läs mer

8 sidor om. Värmemarknaden i Sverige. Värmemarknad Sverige. Juni 2014

8 sidor om. Värmemarknaden i Sverige. Värmemarknad Sverige. Juni 2014 8 sidor om Värmemarknaden i Sverige Juni 2014 Värmemarknad Sverige Värmemarknaden är den största energimarknaden i Sverige, jämte elmarknaden. Behovet av uppvärmning och tappvarmvatten i bostäder, lokaler

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Agenda. Vattenfall Vattenfall Värme Aktuellt om fjärrvärme i Uppsala - Miljö - Framtid - Priser och konkurrens Nya prismodellen Frågor och diskussion

Agenda. Vattenfall Vattenfall Värme Aktuellt om fjärrvärme i Uppsala - Miljö - Framtid - Priser och konkurrens Nya prismodellen Frågor och diskussion Välkommen Agenda Vattenfall Vattenfall Värme Aktuellt om fjärrvärme i Uppsala - Miljö - Framtid - Priser och konkurrens Nya prismodellen Frågor och diskussion Fika och fortsatt diskussion Vattenfall Fakta

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgruppen för hantering av energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgruppen för hantering av energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7 energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl. 15.00-17.00 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (s) Jan Bohlin (s) Åsa Johansson (s) Stellan Andersson (c) Leif Andersson (v) ÖVRIGA NÄRVARANDE

Läs mer

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare.

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Genom att du värmer upp ditt hus med pellets bidrar Du inte till växthuseffekten, eftersom förbränning av

Läs mer