Jättetermosen kan ge bättre ekonomi Dala-Demokraten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jättetermosen kan ge bättre ekonomi Dala-Demokraten - 2013-04-12"

Transkript

1 Jättetermosen kan ge bättre ekonomi Dala-Demokraten Fjärrvärmen har varit en förlustaffär för energibolaget Seab och kommunen sedan Men styrelseordföranden Ingemar Hellström tror att den nya ackumulatortanken kan bidra till bättre ekonomi. I dag går uppvärmt kylvatten som Ovako använt i sin process i princip rakt ut ån. Eftersom vi nu får en stor tank på kubik kan vi ta hand om mycket mer varmvatten och slipper elda med olja. Han ser investeringen som nödvändig, både ur ett ekonomiskt- och ett miljömässigt perspektiv. I dag används flera olika värmekällor till fjärrvärmen. Förutom spillvatten från Ovako, finns en träpulverpanna, tre oljepannor och en elpanna. Den sistnämnda får energi från Seabs egna kraftstation. Vår ambition är att slippa elda med fossila bränslen sedan 2020 och för att nå dit kan det bli aktuellt att investera i ytterligare en träpulverpanna, förklarar Hellström. Dala-Demokraten, 12 apr -13 Min tanke... ( Är det lönsamt för bolaget, gäller det även i mindre skala, för varje villa...)

2 "Billigare fjärrvärme minskar utsläppen av koldioxid" Hur undviker vi att importera kolkraftsel, som bidrar till koldioxidutsläpp, när det t ex är riktigt kallt? Länsstyrelsen i Värmland har samlat representanter för samhälle och näringsliv i ett Klimatråd. Billigare fjärrvärme och energieffektivisering är några av förslagen som Klimatrådets arbetsgrupp för "Effekttoppar i elanvändningen" har kommit fram till. Men arbetsgruppen har funnit att fjärrvärmen tenderar att bli allt dyrare. Det förekommer att husägare med fjärrvärme byter till eldrivna värmepumpar för att spara pengar. Det är en dålig lösning ur klimatsynpunkt. Arbetsgruppen har också funnit att anslutningsavgifter för fjärrvärme, kostnaden för att dra in ett vattenburet system i huset, och priset på värmen, sammantaget blir så högt att en del villaägare avstår. - Det vore bättre om man sänkte anslutningsavgiften och i stället tog ut lite högre förbrukningsavgifter, föreslår länsstyrelsens miljö- och klimatstrateg Fredrik Holm. Eller införde ett bra kreditsystem som jämnar ut kostnaden över fem år. Det går också att spara energi i de flesta hus genom att minska värmeförlusterna. - Energirådgivarna vet att det ofta går att effektivisera värmeförbrukningen också i nybyggda hus med 20 procent, säger Fredrik Holm. Det kan handla om att bara att justera ventilationen. Nya Wermlands Tidningen, 21 jan -12

3 Fjärrvärmen funkar igen Felet är lagat och nu går det ut värme igen i fjärrvärmenätet. Det beskedet ger Ove Fredriksson som är tf presskontakt på Mälarenergi till VLT strax före på torsdagsförmiddagen. - Vi hade problem med en av ventilerna som styr ut värmen på fjärrvärmenätet, säger han. Felet uppstod på torsdagsmorgonen och hela Västerås, Skultuna, Hallstahammar och Kolbäck påverkades av avbrottet. (hur många berördes?) Vestmanlands Läns Tidning, 24 okt Inget varmvatten i 32 timmar Mälarenergi har planerat att stänga av fjärrvärmen från och med i morgon kväll. Avbrottet kommer att vara i 32 timmar och drabba personer. Anledningen är att Mälarenergi ska byta ut och förnya nästan 50 års gamla ledningar. Sveriges Radio - P4 Västmanland, m.fl., 25 jun -12

4 I Sverige har andra energiformer större nackdelar än... i länder med mycket kol- eller naturgasproducerad el är det angeläget att minska förbrukningen. Men i Sverige har andra energiformer större nackdelar än el. Skatten är dessutom ett bättre styrmedel än trubbiga förbud. Detsamma gäller eluppvärmning. Här har elanvändning fått kritik och fjärrvärme hyllats. I dag ter det sig inte självklart mer miljövänligt att värma bostaden med värme från sopförbränning eller allt dyrare biobränslen, än med el från vatten- och vindkraft. Misstron mot elen är ett arv från misstron mot kärnkraften. När den skulle avvecklas var det naturligt att ta varje tillfälle att minska elförbrukningen. Nu ser kärnkraften ut att bli kvar ett tag, och allra helst borde dess spillvärme användas för uppvärmning. Nu gäller det att främst satsa på att så snabbt som möjligt få bort de fossila bränslen och minska annan användning av produkter från olja eller kol. Vestmanlands Läns Tidning, ledare, 30 aug -12

5 - Bransjen må være mer frampå! Fjernvarmeselskapene er lite endringsvillige og gjør lite for å tilpasse seg de endringene som nye krav kan medføre for sammensetningen av fremtidens energisystem. Det er konklusjonen i en fersk masteroppgave om hvordan endrede rammevilkår kan påvirke fjernvarmebransjen. - Bransjen må være mer innovativ for å opprettholde konkurransekraften i fremtiden, sier Marie Therese Pedersen, som står bak masteroppgaven utført for Agder Energi. Pedersen har studert hvordan endringer i rammevilkår kan komme til å skape en helt ny situasjon for fjernvarmebransjen. Med utgangspunkt i dagens rammevilkår TEK 10 og forventede endringer om passiv-hus standard i TEK 15 og om nærnullenergi- standard i TEK20, har hun studert hva bransjen kan gjøre for å opprettholde sin markedsposisjon i fremtidens energisystem. Hun konkluderer med at fjernvarmeselskapene ikke gjør nok for å tilpasse seg de nye kravene som vil forme fremtidens energisystem i Norge. Norsk Fjernvarme, 23 sep -13

6 Lönsam fjärrvärme I Västerås planeras åtta nya småhusområden med fjärrvärmeanslutna lågenergi- och passivhus. Två av områdena är nu klara och där pågår inflyttningen. I det ena området klassas husen som passivhus. För att det ska löna sig med fjärrvärme till lågenergihus måste man få ner investeringskostnaden för de lokala rörnäten. Man måste också minska värmeförlusterna i näten, säger Kjell Andersson, som lett utvecklingen av det nya konceptet, som kallas Västeråsmodellen, på Mälarenergi. Båda dessa förutsättningar uppfylls genom att fjärrvärmen matas ut till de nya husen i plaströr (pex) som läggs i en låda av cellplast). Man slipper svetsningen av rören, plaströren kopplas enkelt ihop med presskopplingar och den entreprenör som lägger vatten och avlopp kan samtidigt kan lägga fjärrvärmerören i samma schakt. Cellplastlådan isolerar också betydligt bättre än den normala polyuretanisoleringen runt stålrör. Den tredje förutsättningen är att fjärrvärmen ersätter el som används för att värma tappvarmvatten och för rumsvärme. I alla hus installeras därför en värmeväxlare där fjärrvärmen värmer tappvarmvattnet. När leveranserna av fjärrvärme ökar kan vi producera mer el i kraftvärmeverket. För varje kwh el som ersätts med fjärrvärme får vi ut 1,6 kwh el som kan användas till annat, säger Kjell Andersson. Stadsbyggnad, 13 apr -12

7 Gävle Energi höjer fjärrvärmepriset På grund av höjda kostnader för att producera och leverera fjärrvärme, så meddelar Gävle Energi att bolaget kommer att höja fjärrvärmepriset. Höjningen gäller från och med 1 januari För bolagets företagskunder ökar då priset med 2,0 procent för den rörliga energiavgiften, den fasta årsavgiften och effektavgiften. För privatkunder sker en ökning med 2,0 procent på den rörliga energiavgiften. Energinyheter, m.fl., 23 aug -13 Så här mycket kostar fjärrvärmen öre per kilowattimme i kommunerna i Stockholms län: Nynäshamn (Värmevärden AB) 90,14, Täby (Fortum) 89,5, Stockholm (Fortum) 88,45, Upplands-Bro (Eon) 82,27, Sollentuna (Sollentuna Energi AB kommunalt) 80,95, Huddinge (Södertörns fjärrvärme AB kommunalt) 74,81. Fjärrvärmen är dyrast i Aneby i Småland 100,4 öre/kwh. Luleå är billigast med... 46,9 öre/kwh. Dagens Nyheter 10 okt OBS Fjärrvärmens (EXergi)-verkningsgrad vinter, ca 0,25 och sommartid bara ca 0,1... Elektricitetens EXergi-verkningsgrad vinter som sommar mellan 0,7 och 0,98 beroende på om det är K-kraft eller Vind/sol/H2O-el! (EX-Nisse)

8 Fjärrvärmetaxan höjs kraftigt Norrtelje Tidning Fjärrvärmekunder rasar mot kraftiga prishöjningar. Den nya beräkningsmodellen bygger på den faktiska förbrukningen. Fjärravläsare likt dem som placerats ut för elförbrukningen gör det möjligt att se det exakta uttaget. Det gör en del till vinnare och andra till förlorare, enligt Norrtälje Energi. Tidigare har kollektivet fått sponsra dem som har en hög och ojämn förbrukning med kraftiga toppar, säger Christer Toftgård, chef för plan och projekt på Norrtälje Energi. Riflex och Centrumfastigheter i Norrtälje, två av kommunens största fastighetsbolag, tillhör förlorarna. Vi har nio fastigheter som värms upp med enbart fjärrvärme. Ingen får sänkt taxa, den genomsnittliga höjningen ligger kring nio procent, säger vd Martin Hagman. Norrtelje Tidning, 30 okt -13

9 Stöd för prisförändringsprövning och tillträdesreglering för fjärrvärme Konkurrensverket har yttrat sig till Näringsdepartementet över Energimarknadsinspektionens (Ei) rapporter "Prisförändringsprövning och likabehandlingsprincipen för fjärrvärme" och "Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten". Konkurrensverket anser att den av Ei föreslagna prisförändringsprövningen skulle kunna vara ändamålsenlig och ge ett acceptabelt skydd för hela kundkollektivet, förutsatt att indexprövningen kan utgå från företagens nuvarande prisnivå eller en historisk prisnivå. Utifrån dagens marknadsstruktur och att förutsättningarna för att nå en frivillig överenskommelse inte alltid finns anser Konkurrensverket sammantaget att den föreslagna tillträdesregleringen är ändamålsenlig. Konkurrensverket, 26 aug -13

10 Nytt förslag riskerar höja fjärrvärmepriserna Den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen föreslår i en rapport som publicerades nyligen att prisreglering på fjärrvärme ska införas. Förslaget har stora brister och kan leda till höjda priser. Dagens fjärrvärmemarknad dras med problem, men en statlig prisreglering är inte lösningen, säger Kurt Eliasson, vd för bransch- och intresseorganisationen SABO. Risken är uppenbar att den föreslagna prisregleringen leder till högre fjärrvärmepriser, det vill säga rakt motsatt effekt som vi kundföreträdare önskar, säger Kurt Eliasson. Fastighetsförvaltaren, 26 aug -13 Prisdialogen stärker fjärrvärmemarknadens kunder och leverantörer Det är hög tid att vi får en bättre fungerande fjärrvärmemarknad i Sverige! Därför har Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme skapat Prisdialogen - mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Initiativet tas emot väl av branschen - redan idag har nära 50 fjärrvärmeleverantörer deklarerat att de vill ansluta sig till Prisdialogen. - Med kundinflytande, transparens och fjärrvärmeleverantörer som är beredda att få sina prisändringar prövade, bidrar Prisdialogen till att skapa en bättre fungerande marknad, säger prisdialogens ordförande Kurt Eliasson, även VD för SABO. Prisdialogen bygger på lokala dialoger och central prövning. Dialogen mellan leverantören och kunderna sker under flera samrådsmöten, som ska leda fram till en lokal prisändringsmodell. Den måste innehålla prisförändring för kommande år och en prognos för de därpå följande två åren. I modellen ska även företagets prispolicy framgå och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar. Fastighetsförvaltaren, 26 aug -13

11 Just nu: Hushåll utan varmvatten i Kalmar På torsdagen arbetade Kalmar Energi intensivt med att hitta de fel i fjärrvärmesystemet som spökat på sista tiden. Delar av fjärrvärmen stängdes av i Kalmar, med början i södra delen av stan. En läcka upptäcktes i Berga där boende kring Rimsmeden och Trollbackevägen fått varmvattnet avstängt. Vi har inte haft varmvatten eller värme på hela dagen, berättar en kvinna som ringt till P4 Kalmar. Hon efterlyser bättre information om vad som händer. Reparationer pågår för fullt och beräknas vara åtgärdat under senare delen av kvällen, skriver Kalmar Energi på sin hemsida. Sveriges Radio Kalmar, m.fl., 26 sep Med en fjärr-värmetank har en villa både varmvatten och värme i ca 48 timmar även vid samtidigt strömavbrott, med 1-2 bilbatterier som backup... (EX-Nisse)

12 Fjärrvärme, Sverige, Uppvärmning Krossa myter om fjärrvärmen Västerbottens-Kuriren Under de senaste åren har fjärrvärmekunderna i Umeå ofta fått höra att fjärrvärme är dyrt och inte speciellt miljövänligt. En ny undersökning om Umeå visar: värmepumpen belastar klimatet sex till tio gånger mer än fjärrvärmen. Ur en rent ekonomisk aspekt är fjärrvärme likvärdigt för villan och mer ekonomiskt för flerbostadshuset. Det skriver två företrädare för Umeå energi, Göran Ernstson och Jan Ridfeldt. För att reda ut begreppen bad vi Göteborgsbaserade konsultföretaget Profu göra en undersökning här i Umeå med vår stads speciella förutsättningar. Det här gäller i Umeå, enligt Profu: 1. Fjärrvärme och värmepump är för en villa likvärdiga alternativ utifrån ekonomi, pelletpanna kostar något mer. 2. Fjärrvärme är för flerbostadshuset det bästa valet utifrån ekonomi. 3. Pelletspanna är ur klimatsynpunkt det bästa valet. 4. Fjärrvärme är ur klimatsynpunkt ett bättre val än värmepump. Vi välkomnar naturligtvis en fortsatt debatt i frågan eftersom vi är övertygade om att vår fjärrvärme är en långsiktigt bra lösning för hela Umeå såväl ur ett klimat- som ekonomiskt perspektiv. Västerbottens-Kuriren, debattinlägg Göran Ernstson och Jan Ridfeldt, Umeå Energi 24 sep -13

13 Krokomsbostäder sparar energi Nu påbörjar Krokomsbostäder arbetet med att energieffektivisera ett tjugotal byggnader. Målet är att sänka energianvändningen med 20 procent jämfört med år Bland annat ska frånluftsfläktarna bytas ut i samtliga byggnader och radiotermostater bytas ut i ett stort antal lägenheter. När hela arbetet är genomfört ska all utrustning i områdets fyra fjärrvärmecentraler ha bytts ut till ny och modern sådan. - Det här kommer leda till en mycket mer miljösmart uppvärmning. Energi kostar pengar och om vi inte är aktiva och i framkant så kommer det bli höga kostnader för att värma upp bostäder i framtiden. Kostnader som i slutändan hamnar på hyresgästerna, säger Kenneth Karlsson. Hem & Hyra, 23 sep -13 Inget varmvatten i 32 timmar Mälarenergi har planerat att stänga av fjärrvärmen från och med i morgon kväll. Avbrottet kommer att vara i 32 timmar och drabba personer. Anledningen är att Mälarenergi ska byta ut och förnya nästan 50 års gamla ledningar. Sveriges Radio - P4 Västmanland, m.fl., 25 jun -12

14 Hammarö Energi tappar kvalitetsmärkning Hammarö Energi utesluts ur Reko fjärrvärme, som är ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Det är självklart allvarligt att mista kvalitetsmärkningen, säger Claus Vigsö, styrelseordförande i Hammarö Energi. Kvalitetsnämnden för Reko fjärrvärme motiverar sitt beslut med att bolaget har brustit i information kring sina tvister med kunder, och inte har löst dem på det sätt som nämnden har förutsatt. Nämnden har funnit att bolaget agerat på ett sätt som strider mot ändamålet för Reko fjärrvärme. Nämnden har också noterat att bolagets förutsättningar att leva upp till kraven har försvårats av vissa kunders ovilja att bidra till att hitta lösningar, men det räcker inte. Jag ser detta som ett resultat av att vi tidigare har saknat ett tydligt kundfokus, säger Claus Vigsö, Hammarö Energi. Samtidigt ser jag att vi är på god väg att utveckla bolaget i en positiv riktning. Nya Wermlands-Tidningen, 28 okt -13

15 Gemensam sak i fjärrvärmefrågan Öresundskraft och Villaägarna i Helsingborg, har träffat en överenskommelse för hur priserna på fjärrvärme ska utvecklas under de närmaste tre åren. Nu förstår Öresundskraft att vi är intresserade av hur prissättningen går till, inte bara för att priset ska vara lågt, men också varför de ser ut som de gör, säger Kenneth Lantz, ordförandeför Villaägarna i Helsingborg. En annan positiv bieffekt är att förtroendet parterna emellan ökar, menar Kenneth Lantz. Överenskommelsen omfattar 8000 villor i Helsingborg, och Öresundskraft och Villaägarna tror att samarbetet kan bli inspirationskälla för liknande samarbeten mellan fjärrvärmeleverantörer och villor i resten av landet. Helsingborgs Dagblad, 9 sep -13

16 Fjärrvärme, Konsumentfrågor, Sverige Samtal om fjärrvärmens prisutveckling Villaägarnas Riksförbund Den 21 oktober mötte Villaägarnas samhällspolitiske chef Jakob Eliasson organisationen Prisdialogens styrelse för ett samtal om Villaägarnas roll i arbetet med att tämja fjärrvärmemonopolet. - Fjärrvärmemarknaden är ett monopol och kunderna är därför väldigt svaga. I och med att det saknas hårda regler kring prisbildningen, är denna sorts samtal viktiga. Jag tycker att Prisdialogen är ett bra initiativ, och vårt engagemang hittills har fungerat bra. En stabilare och mer förutsägbar prisbildning är något som både kunder och företag har nytta av. Om fjärrvärmebolagen kan hålla de löften som ges i dessa samtal, kan det leda till ett större förtroende från kunderna, säger Jakob Eliasson. Villaägarnas Riksförbund, 24 okt -13

17 Alger kan värma Gustavsberg Produktion av alger kan komma att värma framtida bostäder i Gustavsberg. I fabriken i Gustavsberg odlas algerna som ska bli en beståndsdel i olika kosttillskott. Men i processen så har värme blivit en positiv biprodukt, som i dagsläget används till att värma fabrikslokalen. Men nu planerar Värmdö kommun att bygga runt 1400 bostäder i området runt fabriken. Det, i kombination med att Vattenfall redan har en fjärrvärmeanläggning i området, gör att kommunen nu söker statligt stöd för att undersöka om det går att värma hela bostadsområdet med Bioreals spillvärme. - Det som är unikt är att vi samarbetar med kommunen och bioreal på ett så tidigt skede och kan bygga ett område så att det kan nyttja så mycket av fjärrvärmen som möjligt, säger Jenny Larsson, marknads- och distributionschef Vattenfall. SVT.se - ABC., 26 mar -12

18 Värmeverkets höjda priser är orimliga! Under de senaste åren har värmeverket höjt sina priser kraftigt, S Johansson. Två frågor till värmeverket: Finns det olika priser för olika områden när vi har en gemensam värmeanläggning, och hur långa avtal finns det egentligen? Hur ser framtida prisökningar ut och är det bara en del kunder som betalar dessa? Svar direkt: Prishöjningen berodde inte av brist på avfallsbränsle, den är orsakad av omfattande oljeeldning, då vi innan Panna 6 hade för liten fastbränsle kapacitet, svarar Peter Johansson, vd Lidköpings värmeverk. Det finns inget område i Lidköping som har ett lågt fast pris. Vår taxa är lika för alla abonnenter inom samma taxekategori. Den beslutas årligen av styrelsen. Vi kan inte uttala oss om framtiden på lång sikt, annat än Värmeverkets situation med ännu en modern och effektiv avfallspanna borgar för en måttlig prisutveckling på sikt. Nya Lidköpings-Tidningen, insändare, 6 sep -13

19 Miljöpartiet de gröna i Ronneby Motion till fullmäktige Modern fjärrvärmeanslutning i äldre villaområden. Fjärrvärme i samverkan. För att attrahera fastighetsägare i äldre villaområde att ansluta sig till fjärrvärme bör taxor och anslutningsalternativ utvecklas och moderniseras. Hänsyn bör tas till; - konkurrens från allt billigare, effektivare och driftsäkrare värmepumpar (luft/luft, luft/vatten), - kombinationer med moderna och förnyelsebara tekniker som solel och solvärme, - husägares rädsla för inlåsning till en enda värmeleverantör, - risken att ökade transportkostnader kan komma att slå hårt mot framtida fjärrvärmetaxor, - differentierad taxa och en bra fjärrvärme-tank även för husägare med direktverkande el, Fördelar med fjärrvärme-tank Med en ansluten fjärrvärme-tank kan; - husägare med direktverkande el, välja mellan timmätt natt-el (Nordisk Spotmarknad) eller kommunal fjärrvärme. - kunders oro för "inlåsning" dämpas, -kunden får en större värmesäkerhet vid eventuella störningar i fjärrvärmedriften. - husägare med fjärrvärme-tank kan i framtiden ansluta solfångare/solceller och under sommarhalvåret få eget varmvatten. OBS att ett värmeöverskott (t.ex. vid bortavaro, under semestern) bör kunna komma fjärrvärmenätet till godo. Taxesättning Taxesättningens fasta del behålls under sommarhalvåret (men skall, på begäran, kunna utgå) medan att den fasta (ökad?) delen behålls under vinterhalvåret, då varken sol-el eller sol-värmer räcker till. Lär av andra. Det finns kommuner som byggt ut fjärrvärmen, där befintliga kunder övergivit fjärrvärmen för modernare lösningar. Kundunderlaget försvinner, men kostnaderna för bolaget finns kvar. Där vill vi inte hamna om några år. Utredning från Svensk Fjärrvärme Förening Med stöd av förenigs utredning Solfjärrvärme och med en uppdatering av modernare tekniker hemställer Miljöpartiet att; Värmebolagets ägare (KS/KF) låter göra en grundlig utredning om en moderniserad fjärrvärme skulle vara attraktiv, främst i äldre villabebyggelse N-E Mattsson Helena Augustsson

20

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

innehållsförteckning Värmerapporten ges ut av Svensk Fjärrvärme för att berätta om trender, aktuell forskning och framtidsspaningar i branschen.

innehållsförteckning Värmerapporten ges ut av Svensk Fjärrvärme för att berätta om trender, aktuell forskning och framtidsspaningar i branschen. värmerapporten 2013 innehållsförteckning Fjärrvärmen som samhällsbyggare 13 Trender i Sverige 17 Aktuell forskning 20 Vision förflyttning framtid 24 Goda exempel 26 Hälften av svenskarna vet inte vad den

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD

EN RAPPORT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD EN RAPPORT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD FJÄRRVÄRMEN I NORRA OCH MELLERSTA SVERIGE 2014 Den här rapporten visar hur priset på fjärrvärme stigit till oskäligt höga nivåer sedan 1996. 1 Vi granskar här

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS. Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS. Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS BILAGAN DISTRIBUERAS I DAGENS NYHETER SEPTEMBER 2005 2 ANNONS

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

Varma nyårshälsningar!

Varma nyårshälsningar! nonstop Mälarenergi nr 4-10 Varma nyårshälsningar! TEMA FJÄRRVÄRME Varför en ny förbränningsanläggning? Hur drivs projektet? Vilka frågor är avgörande? Tävla med nyårsnattens hjältar. Aroseken satsar på

Läs mer

Fjärrvärmen och Monopolet

Fjärrvärmen och Monopolet Fjärrvärmen och Monopolet Av Christian Sandström på uppdrag av: Öppna näten www.oppnanaten.se Industrigruppen Återvunnen Energi Fastighetsägarna Stockholm 1 2 CHAPTER NAME Förord Industrigruppen Återvunnen

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

FJÄRRVÄRME SOM UPPVÄRMNINGSSYSTEM; -VAD TYCKER KUNDEN?

FJÄRRVÄRME SOM UPPVÄRMNINGSSYSTEM; -VAD TYCKER KUNDEN? FVF 1998:3 FJÄRRVÄRME SOM UPPVÄRMNINGSSYSTEM; -VAD TYCKER KUNDEN? Maj 1998 FJÄRRVÄRME FJÄRRVÄRME SOM UPPVÄRMNINGSSYSTEM; -VAD TYCKER KUNDEN? ISSN 1401-9264 1 998 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service

Läs mer

JÄTTELYFT ETT FÖR GEOENERGIN MITT I SVENSK GRUNDVATTNET I SVERIGE HAR LIKA MYCKET ENERGI SOM OLJAN I NORGE MÄSTERKOCKEN FÅR KYLAN GRATIS

JÄTTELYFT ETT FÖR GEOENERGIN MITT I SVENSK GRUNDVATTNET I SVERIGE HAR LIKA MYCKET ENERGI SOM OLJAN I NORGE MÄSTERKOCKEN FÅR KYLAN GRATIS SVENSK E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 1 2 0 0 9 GRUNDVATTNET I SVERIGE HAR LIKA MYCKET ENERGI SOM OLJAN I NORGE VAD HAR GÖR AN PERSSON OCH MARIA WET TERSTR AND GEMENSAMT?

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

jättelyft för geoenergin mitt i stan SVENSK Grundvattnet i Sverige har lika mycket energi som oljan i Norge Mästerkocken får kylan gratis

jättelyft för geoenergin mitt i stan SVENSK Grundvattnet i Sverige har lika mycket energi som oljan i Norge Mästerkocken får kylan gratis SVENSK E n t i d n i n g o m f ö r n y e l s e b a R e n e r g i N R 1 2 0 0 9 Grundvattnet i Sverige har lika mycket energi som oljan i Norge vad har gör an persson och maria wet terstr and gemensamt?

Läs mer

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Krafttag GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 12 VD-ord Under 2012 tog Göteborg Energi flera viktiga steg som gör att vi bättre kan ta oss an de utmaningar vi, Göteborgs Stad, energibranschen och

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet

Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet Under Fjärrvärmeseminariet som var den 14 februari så ställde kunderna många frågor till talarna, vilket var kul. Talarna hann inte besvara alla frågor. Därför

Läs mer

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden 2001-04-03 REMISS 00-01/UTVECKL V MARKN N1999/11368/ESB Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 2 / 2013 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Kraftig kritik mot EU:s förslag om att begränsa biodrivmedel De svenska remissinstanserna är mycket kritiska mot de

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

SVENSK. Världens största akvifer sparar 10 miljoner om året. Riksdagsman vann mot. Med geoenergi. kan kommunerna. halvera kostnaderna

SVENSK. Världens största akvifer sparar 10 miljoner om året. Riksdagsman vann mot. Med geoenergi. kan kommunerna. halvera kostnaderna SVENSK GEOENERGI? E n t i d n i n g o m f ö r n y e l s e b a R e n e r g i N R 2 2 0 0 9 Riksdagsman vann mot fjärrvärmen Världens största akvifer sparar 10 miljoner om året Med geoenergi kan kommunerna

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2008

Uppvärmning i Sverige 2008 Uppvärmning i Sverige 2008 Förord Målet med regeringens värmemarknadspolitik är att genom ökad genomlysning stimulera till konkurrens och högre effektivitet. Detta gör Energimarknadsinspektionen bland

Läs mer

SVENSK. Världens största akvifer sparar 10 miljoner om året RIKSDAGSMAN VANN MOT FJÄRRVÄRMEN MED GEOENERGI KAN KOMMUNERNA HALVERA KOSTNADERNA

SVENSK. Världens största akvifer sparar 10 miljoner om året RIKSDAGSMAN VANN MOT FJÄRRVÄRMEN MED GEOENERGI KAN KOMMUNERNA HALVERA KOSTNADERNA SVENSK GEOENERGI? E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 2 2 0 0 9 RIKSDAGSMAN VANN MOT FJÄRRVÄRMEN Världens största akvifer sparar 10 miljoner om året MED GEOENERGI KAN KOMMUNERNA

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME. Direktverkande elvärme

KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME. Direktverkande elvärme KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME Direktverkande elvärme December 1996 FJÄRRVÄRME KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME Direktverkande elvärme 1996 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD I Sverige finns en

Läs mer

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 3 2009 det föreningen behöver veta RÄTT ARVODE Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna Elda inte för kråkorna TEMA

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2013. På våra skrivbord under året: Kunden i fokus. MÄLARENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 1

Mälarenergi AB Årsredovisning 2013. På våra skrivbord under året: Kunden i fokus. MÄLARENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 1 Mälarenergi AB Årsredovisning 213. På våra skrivbord under året: Kunden i fokus. MÄLARENERGI ÅRSREDOVISNING 213 1 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) Fördelning av intäkter 213 Fördelning av kostnader

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2011

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2011 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2011 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna i alla bostadshus.

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR [Klicka och skriv EMIR-nummer här - EMIRnummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer