Välkommen till Dahl. Dimensionering av pumpar 3 5. Dränkbara pumpar och länspumpar Djupbrunnspumpar och tillbehör 12 27

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Dahl. Dimensionering av pumpar 3 5. Dränkbara pumpar och länspumpar 6 10. Djupbrunnspumpar och tillbehör 12 27"

Transkript

1

2

3 Dimensionering av pumpar 3 5 Dränkbara pumpar och länspumpar 6 1 Välkommen till Dahl Vi är Sveriges ledande handelsföretag inom VVS, Mark & VA, Industri, Fastighet och Kyla. Från vårt supportlager i Järfälla, Stockholm, garanterar vi en tillförlitlig logistik via egna lastbilar där våra kunniga chaufförer transporterar med stor lokalkännedom. Våra butiker kallas DahlCenter och finns på många orter runt om i Sverige, från Ystad i söder till Kiruna i norr. Där vill vi alltid ge dig personlig och kunnig service. Vi strävar efter att upplevas som en tillförlitlig, tillgänglig och kunnig leverantör och ser fram emot att ta hand om just dina behov av produktlösningar. Djupbrunnspumpar och tillbehör Tillbehör djupbrunnspumpar 28 Ejektorpumpar 3 31 Självsugande pumpar Trycktankar och hydroforer Tillbehör trycktankar och hydroforer Avhärdnings- och avsyrningsfilter Radonfilter 44 Vattenfilter 45 Brunnsborrning 46 Tillbehör brunnsborrning 47 5 Kollektorer PEM-slang 54 Samlingsskåp och samlingsbrunnar Frostskyddskabel och tillbehör 58 PEM-slang och plaströrskopplingar Isolering och tillbehör 64 Verktyg och förnödenheter Omvandlingstabeller 68 Serviceföretag 69 7 Försäljnings- och leveransvillkor 71 78

4 214-46

5 Dimensionering av pumpar För att bilda sig en uppfattning om vilken kapacitet pumpen måste kunna uppfordra ur en brunn kan nedan beskrivna arbetsgång användas. Som utgångspunkt använder man normflödet för respektive tappställe i byggnaden. Normflödena adderas och översätts till ett sannolikt flöde, det vill säga det flöde som man bör använda för att dimensionera pumpens kapacitet. Om ett vattenfilter ska installeras i anläggningen blir ofta det erforderliga backspolningsflödet dimensionerande för pumpens kapacitet. Erforderligt backspolningsflöde kan avläsas ur respektive filter-anläggnings tekniska specifikationer, ett vanligt minsta backspolningsflöde är dock 25 3 l/min vid 2 bar. Normflöden för ett antal olika tappställen: Tappställe Normflöde KV Normflöde VV Tappställe Normflöde KV Badkar 18 l/min 18 l/min Tvättmaskin (< 5 kg) 12 l/min Diskbänk 12 l/min 12 l/min Diskmaskin 12 l/min Dusch 12 l/min 12 l/min Wc 6 l/min Tvättlåda 12 l/min 12 l/min Vattenutkastare 12 l/min Tvättställ 6 l/min 6 l/min Tappventil 12 l/min Bidé 6 l/min 6 l/min Efter addering av aktuellt normflöde avläser man i nedanstående diagram vad det sannolika flödet blir. Exempel: Erforderligt flöde ska dimensioneras för ett fritidshus med kök, badrum och vattenutkastare. Köket innehåller diskmaskin, medan badrummet innehåller dusch, tvättställ och vattenklosett. Normflödet blir: Kök: (diskbänk) + 12 (diskmaskin) = 36 l/min. Bad: (dusch) (tvättställ) + 6 (wc) = 42 l/min. Vattenutkastare: 12 l/min. Summerat normflöde: = 9 l/min. Gå in med normflödet 9 l/min i diagrammet, läs av vilket sannolikt flöde som pumpen ska dimensioneras för, vilket i detta exempel blir 25 l/min. Att tänka på: Om det finns en kontinuerlig vattenförbrukning som kommer att vara öppen under långa perioder parallellt med normalförbrukningen ska denna adderas till det sannolika flödet. Exempelvis en vattenspridare för gräsbevattning som kanske är tillslagen i flera timmar. Vid ett sådant fall adderas vattenspridarens förbrukning till det sannolika flödet. I exemplet ovan blir då det summerade normflödet = 78 l/min, vilket ger ett sannolikt flöde om: 24 l/min, + 12 l/min (vattenspridare) = 36 l/min. Erforderlig kapacitet blir således 36 l/min för att säkerställa normalanvändning parallellt med kontinuerlig bevattning av gräsmatta. 3

6 Dimensionering av pumpar Torruppställda självsugande pumpar Beakta nedanstående grundregler vid installation av en torruppställd självsugande pump. Bottenventil måste installeras. Använd aldrig underdimensionerad sugledning. Klenare rör ger större tryckfall och kan orsaka kavitation. Undvik torrkörning. Undvik frost. Pumpa enbart rent vatten. Installera filter om vattnet innehåller föroreningar, filtret bör installeras på trycksidan. Sugledningen måste vara helt lufttät. Pumpen måste vara fylld med vatten vid första igångkörning. Sughöjd = nivån från vattenytan till pumpen. Längden och dimensionen på slangen och eventuell bottenventil påverkar även sughöjden. Trycket i trycktanken skall vara,9 gånger starttrycket på pumpen. M M Max sughöjd: Max sughöjd är 7 m. Större sugledningslängd ger dock lägre sughöjd. Sugledning med mindre dimension 32 mm rekommenderas EJ. Diagrammet är baserad på nedanstående förutsättningar. Sugledning: 32 mm PEM-slang. Önskat flöde: 2 m 3 /h. Felsökning av självsugande pumpar. Problem Pumpen går men inget tryck Pumpen ger inte tillräckligt med vatten Pumpen stannar inte. Pumpen startar/stannar för ofta Tänkbar orsak Pumphus och slang måste vid första start vara vattenfyllda. Kontrollera att samtliga kopplingar är helt täta, kontrollera även sugledning. Sughöjden överstiger 7 m. Kopplingar och-/eller sugledningen är inte täta. Bottenventilen är trasig. Systemet är igensatt. Sughöjden överstiger 7 m. Pumpen har för låg kapacitet. Tryckströmbrytaren är felaktigt inställd. Vattenbrist i brunnen. Förtrycket i hydroforen (trycktanken) är för högt eller för lågt. Differensen mellan start- och stopptryck är för litet. Bottenventilen är trasig. Kopplingar och-/eller sugledningen är inte täta. 4

7 Dimensionering av pumpar Montering av pump i villa eller fritidshus Tryckhöjd (pump högsta tappställe) Tryckledning av 2 x Cu (22 mm utv. brukar vara tillräckligt). Sughöjd, högst 7 meter Sugledning av PEM-rör med plaströrskoppling, ej klenare än PEM 32 mm utv. Bottenventil med backventil Viktiga punkter vid installationen Sughöjden är max 7 meter. Sugledningens friktionsförlust måste alltid ingå i den beräknade sughöjden. Friktionsförlusterna för olika rörlängder för dimensioner och flöden, i bar räknat, framgår av tabell längst ner på sidan. Sugledningen måste dimensioneras med hänsyn till uppmätta värden, dock ej klenare än PEM 32 mm i yttermått. När den totala sughöjden överstiger 7 meter ska pumpen placeras närmare brunnen. Ett alternativ till att flytta pumpen är att installera en djupbrunnspump som trycker upp vattnet. Friktionsförluster (tryckfall) i bar för PEM-rör PN 1. 1 bar = 1 m. Rördiameter utv./inv. 25/2,4 (1") 32/26 (1 1/4") 4/32,6 (1 1/2") 5/4,8 (2") Vattemängd l/min Rörlängd m 1,2,4,7,14,24, ,5,7,11, ,4,8,13 - -,5,9,15,3 15,3,6,11,25,36,53 - -,3,6,11,18, ,4,5,11,2 -,4,7,14,23,45 25,5,1,18,35,6,88 -,3,5,11,18,26,53 - -,4,6,9,19,33,3,6,11,23,38,75 5,1,2,35,7 1,2 1,75,3,6,11,23,35,53 1,5 -,4,8,13,18,38,65,7,13,23,45,75 1,5 1,2,4,7 1,4 2,4 3,5,6,12,21,45,7 1,5 2,1,5,8,15,25,35,75 1,3,13,25,45,9 1,5 3, Obs! För botten- eller backventil adderas värdet motsvarande 25 m rörlängd och för varje vinkel 5 m rörlängd. 5

8 Dränkbara pumpar och länspumpar Altech grundvattenpumpar, LPC3 Clean Dränksäker rost- och korrosionsfri pump för rent vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Utvändig gänga R4. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig R25. LPC 3 Clean klarar att suga partiklar upp till 4 mm Ø. [hm] [liter/minut] Typ Anslutning Partikelstorlek max Rsk nr: LPC3, 3 W G4 inv. 15 mm Altech grundvattenpumpar, LPD4 Dirt Dränksäker rost- och korrosionsfri pump för kraftigt nedsmutsat vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Utvändig gänga R4. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig R25. LPD 4 Dirt klarar att suga partiklar upp till 3 mm Ø. [hm] [liter/minut] Typ Anslutning Partikelstorlek max Rsk nr: LPD4, 4 W G4 inv. 4 mm Altech grundvattenpumpar, RFR 4 Clean Dränksäker rost- och korrosionsfri pump i rostfritt utförande för rent vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Utvändig gänga R4. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig R25. RFR 4 Clean klarar att suga partiklar upp till 4 mm Ø. [hm] [liter/minut] Typ Anslutning Partikelstorlek max Rsk nr: RFR 4 Clean, 4 W G4 inv. 4 mm Altech grundvattenpumpar, RFR 11 Dirt Dränksäker rost- och korrosionsfri pump i rostfritt utförande för kraftigt nedsmutsat vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Utvändig gänga R4. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig R25. RFR 11 Clean klarar att suga partiklar upp till 3 mm Ø. [hm] [liter/minut] Typ Anslutning Partikelstorlek max Rsk nr: RFR 11 Dirt, 4 W G4 inv. 3 mm

9 . Dränkbara pumpar och länspumpar Grundfos grundvattenpumpar, KP p [kpa] H [m] KP 35 KP 25 KP 15 Unilift KP 5 Hz ISO 996 Annex A Av rostfritt stål för lätt förorenat grund- och gråvatten. Inklusive 1 m kabel och stickpropp. Inbyggt termiskt skydd. A = med nivåvippa AV = med vertikal nivåbrytare M = utan nivåvippa Q [m³/h] Q [l/s] Typ Anslutning Rsk nr: KP15A1, 1-fas G32 inv KP25A1, 1-fas G32 inv KP35A1, 1-fas G32 inv KP25M, 3-fas G32 inv KP35M, 3-fas G32 inv KP15AV1, 1-fas G32 inv KP25AV1, 1-fas G32 inv p H [kpa] [m] AP12 5 Hz ISO 996 +/- 1% Grundfos grundvattenpumpar, AP Inklusive 1 m kabel. Rsk nr: levereras med nivåvippa. Rsk nr: levereras utan nivåvippa Q [m³/h] Q [l/s] Typ Anslutning Rsk nr: AP A1, 1-fas G4 inv AP , 3-fas G5 inv Grundfos länspump, DW För t.ex byggarbetsplatser och gruvschakt. Levereras med stickpropp och 2 m kabel. Inbyggda termokontakter som skyddar mot överström. Utlopp 2"Rp. Vätsketemperatur C +4 C. Pumpvätskans max densitet 1 1 kg/kbm. 1 x 23 V. Typ Anslutning Rsk nr: DW 5.8.1, 1-fas G5 inv

10 Dränkbara pumpar och länspumpar Xylem grundvattenpump, Ready 4/8/8S Ready länspumpar är en serie robusta allroundpumpar med hydrauldel i slitstarkt lättviktsmaterial. Levereras med slanganslutning R2" och gängad anslutning G2A. Kan förses med en lågsugstillsats, Rsk nr: (Passar ej till Ready 8 S.) 1 x 23 V. Motorsladd h7rn-f 3 x 1. 8S=Slurrypump. Slurry är vätska som innehåller slitande komponenter. Typ Anslutning Rsk nr: Ready 4,,42 kw G5 utv Ready 8,,75 kw G5 utv Ready 8S,,9 kw G5 utv Xylem dränkbar länspump, SXM För länspumpning av källare, garage, vägtunnlar, upplagsplatser, diken och bevattning. Med nivåvippa. 1 x 23 V, 5 Hz. Typ Anslutning Rsk nr: SXM2,,25 kw G32 inv SXM3,,7 kw G32 inv Xylem dränkbar länspump, SXM För länspumpning av källare och garage. Med nivåreglering för trånga utrymmen. 1 x 23 V, 5 Hz. Typ Anslutning Rsk nr: SXM2,,25 kw G32 inv BAGA Gråvattenpump, BAV25A I gjutjärn med nivåvippa. Friströmshjul med fritt genomlopp, 25 mm. 8 meter kabel. 1 x 23 V, 5 Hz. Typ Anslutning Rsk nr: BAV25A G32 inv

11 TSW 32/8 Dränkbara pumpar och länspumpar H[m] Wilo-Drain TSW TSW 32/11 Wilo grundvattenpump, TSW Dräneringspump tillverkad av rostfritt stål. Komplett med vippa och 1 m anslutningskabel med stickkontakt. Försedd med twisterfunktion. 1 x 23 V, 5 Hz. Invändig G32 med anslutningsnippel med backventil. (Medföljer i leverans.) [m³/h] Q Typ Anslutning Rsk nr: TSW 32/8A G32 utv TSW 32/11A G32 utv Wilo-Sub TWI 5 /..-SE 5 Hz Wilo borrhålspump, TWI5-36 Dränkbar pump avsedd för grävd brunn, cisterner, behållare. Alla vätskeberörda delar av rostfritt stål. Vanliga användningsområden är bevattning, regnvattenanvändning, generell vattenförsörjning mm. Mycket lämplig vid stora nivåskillnader mellan vattentäkt och tappställe. H [m] Q [m³/h],6,8 1,4 [l/s],2,4 1, 1,2 Typ Anslutning Rsk nr: Sub TWI5-36, 3 x 4 V G32 inv Sub TWI5-36, 1 x 23 V G32 inv H [m] SBA 5/6 Hz ISO 996 Annex A Q [l/min] Grundfos dränkbara SBA-pumpar är avsedda för transport av rent vatten från grävda brunnar, sjöar och uppsamlingstankar för regnvatten mm. Pumparna är tillverkade i kompositmaterial och har en maximal lyfthöjd på 45 mvp och flöden mellan -11 l/min. Tekniska data SBA Nominellt flöde: 3 m 3 /h Max. tryck: 45 m Max installationsdjup: 1 m Vätsketemperatur: 5-4 C Strömförsörjning: 1 x V, 5 Hz Kapslingsklass: IP68 Grundfos SBA dränkbar pump Typ Anslutning Rsk nr: SBA 3-35 M, 1-fas. M=Integrerad sugsil med nivåvippa G2/ SBA 3-35 A, 1-fas. A=Integrerad sugsil utan nivåvippa G2/ SBA 3-35 MW, 1-fas. MW=Sidoinlopp utan nivåvippa G2/ SBA 3-35 AW, 1-fas. AW=Sidoinlopp med nivåvippa G2/ SBA 4-45 M, 1-fas. M=Integrerad sugsil med nivåvippa G2/ SBA 4-45 A, 1-fas. A=Integrerad sugsil utan nivåvippa G2/ SBA 4-45 MW, 1-fas. MW=Sidoinlopp utan nivåvippa G2/ SBA 4-45 AW, 1-fas. AW=Sidoinlopp med nivåvippa G2/

12 Dränkbara pumpar och länspumpar Xylem SOS-kit Komplett dräneringspaket innerhållande: dränkbar pump Flygt SXM2,25 kw, 23 V med 1 m kabel och 1 1/4" utlopp med snabbkoppling, 6 m slang inklusive snabbkoppling. Packat i skyddande transportlåda som också fungerar som grovsil för att skydda pumpen från föremål i vattnet. Typ Anslutning Rsk nr: SOS-kit Snabbkoppling Flatslang Beskrivning Rsk nr: 25 mm, 1 m mm, 1 m mm, 25 m mm, 1 m mm, 25 m mm, 1 m mm, 25 m

13 Hur mår dina kunders vatten? I Sverige får cirka 1,2 miljoner människor vatten från egen vattentäkt. Så mycket som en femtedel av detta bedöms vara direkt otjänligt! Dahl erbjuder en bekymmerlös process för vattenanalyser med direkta åtgärdsförslag. Nu flyttar många ut till sina sommarstugor och behöver därmed din kompetens och ditt stöd. Ta tillfället i akt och erbjud dina kunder vattenanalys!

14 Djupbrunnspumpar och tillbehör Djupbrunnspumpar Djupbrunnspumpar för borrade brunnar dimensioneras vanligen för att säkerställa min 3 bar (= 3 mvp) tryck vid tappstället. I nedanstående översiktstabell redovisas några exempel på lämpliga modeller av djupbrunnspump vid varierande borrhålsdjup. Om ett vattenfilter ska installeras i anläggningen blir ofta det erforderliga backspolningsflödet dimensionerande för pumpens kapacitet. Erforderligt backspolningsflöde kan avläsas ur respektive filteranläggnings tekniska specifikationer, ett vanligt minsta backspolningsflöde är dock 25 3 l/min vid 2 bar. Vi rekommenderar 3"-pump som bland annat har en lägre vikt än de traditionella 4"-pumparna. 3"-pumparna har många fördelar framför 4"-pumpar, bland annat följande punkter: Permanentmagnetmotor, vilket innebär att startmomentet blir högre än vid traditionell 3-fasmotor. Pumpdiameter endast 74 mm (3"), för 76 mm borrhål. Inbyggd mjukstart. Inbyggt motorskydd som skyddar mot torrkörning, överbelastning, över- och underspänning, hög motortemperatur. Hög vattenhastighet genom pumpen, vilket reducerar beläggningar i pumpen. Motorn tål stora spänningsvariationer, 18 24V. Låg vikt, endast 5, 6,5 kg. Tack vare den låga vikten erfordras ej wire (pumpen kan hängas i PEM-slangen). Att tänka på: Vid långa kabellängder för pumpens strömförsörjning måste dock 4"-pump i 3-fasutförande väljas. Översiktstabell för pumpval gällande de mest frekventa pumpmodellerna. Redovisad kapacitet gäller då vattenytan står i samma höjd som pumpen, och 3 bars tryck vid tappstället. Vid högre vattennivå i brunnen ger pumpen ett högre flöde (se pumpkurvor sid 13). Djup (pumpens placering) Pumpmodell Flöde (l/min) Ström 3 m SQ2-55, 3" 25 1 x 23 V, 1-fas 3 m SQ2-7, 3" 41 1 x 23 V, 1-fas 4 m SQ2-7, 3" 34 1 x 23 V, 1-fas 5 m SQ2-7, 3" 23 1 x 23 V, 1-fas 5 m SQ2-85, 3" 37 1 x 23 V, 1-fas 6 m SQ2-85, 3" 3 1 x 23 V, 1-fas 7 m SQ2-85, 3" 23 1 x 23 V, 1-fas 7 m SQ2-1, 3" 37 1 x 23 V, 1-fas 8 m SQ2-1, 3" 32 1 x 23 V, 1-fas 9 m SQ2-1, 3" 25 1 x 23 V, 1-fas 9 m SP2A-23, 4" 18 3 x 4 V, 3-fas 9 m SP2A-28, 4" 27 3 x 4 V, 3-fas 1 m SP2A-28, 4" 22 3 x 4 V, 3-fas 11 m SP2A-28, 4" 17 3 x 4 V, 3-fas Kapacitet i ovanstående tabell är exklusive rörförluster. Vid korta ledningsdragningar mellan borrhål och trycktank kan man schablonmässigt bortse från rörförlusterna vid dimensionering av djupbrunnspump. 12

15 Djupbrunnspumpar och tillbehör p [kpa] p [kpa] p [kpa] p [kpa] p [kpa] H [m] H [m] H [m] SQ1 SQE1 ISO 996 Annex A H [m] H [m] Q [m/h] SQ2 SQE2 ISO 996 Annex A SQ3 SQE3 Q [m/h] ISO 996 Annex A Q [m/h] SQ5 SQE5 ISO 996 Annex A Q [m/h] SQ7 SQE7 ISO 996 Annex A Q [m/h] Grundfos djupbrunnspump typ SQ, 1 x 23 V Dränkbar pump med 74 mm utvändig diameter för pumpning av rent vatten. Pumpen har inbyggd backventil och mjukstart, motorskydd som skyddar mot torrkörning, överbelastning, över- och underspänning, hög motortemperatur. Motorn är skyddad mot spänningstransiter upp till 5 V. Inget extra motorskydd fordras. Pumpen har bättre verkningsgrad och slitagemotstånd än traditionella 4"-pumpar. Hög vattenhastighet genom pumpdelen reducerar beläggningar i pumpen. Vikt 5, 6,5 kg, längd mm. Obs! Torrkörningsskyddet fungerar endast inom pumpkurvans kraftiga del. Max flöde Typ kw 1 x 23 V 28 l/min 55 l/min 73 l/min 125 l/min 158 l/min Amp. Ansl. H Max (m) Rsk nr: SQ1-35,7 2,1 G SQ1-5,7 2,9 G SQ1-65,7 3,7 G SQ1-8 1,15 4,6 G SQ1-95 1,15 5,3 G SQ1-11 1,15 6,2 G SQ ,68 7,2 G SQ1-14 1,68 8,1 G SQ ,85 9,2 G SQ2-35,7 2,9 G SQ2-55,7 4,1 G SQ2-7 1,15 5,3 G SQ2-85 1,15 6, G SQ2-1 1,68 7,7 G SQ ,85 8,9 G SQ3-3,7 2,9 G SQ3-4,7 4, G SQ3-55 1,15 5,1 G SQ3-65 1,15 6,2 G SQ3-8 1,68 7,4 G SQ3-95 1,68 8,4 G SQ3-15 1,85 9,7 G SQ5-15,7 1,9 G SQ5-25,7 3,4 G SQ5-35 1,15 4,9 G SQ5-5 1,68 6,4 G SQ5-6 1,68 7,9 G SQ5-7 1,85 9,5 G SQ7-15,7 2,8 G SQ7-3 1,15 5,2 G SQ7-4 1,68 7,6 G SQE-paket för konstanttryck Elektronisk pump SQE. Består av: SQE-pump, kabel, kontrollbox CU31, trycktank 8 l, 7 bar, kulventil, manometer 1 bar. Typ Kabellängd H max (m) Qmax Rsk nr: SQE m 63 m 55 l/min SQE m 17 m 55 l/min

16 Djupbrunnspumpar och tillbehör Grundpaket SQ-paket, 1 x 23 V, 3" Paket som är lämpligt vid utbyte av äldre ejektorpump eller utbyte av befintlig djupbrunnspump. Stommen i nedanstående paket är Grundfos populära 3"-pump typ SQ, 1-fas. Diam: 74 mm. Anslutning rörgänga 1 1/4" (DN32). Tack vare SQ-pumpens låga vikt erfordras ej wire, pumpen hänger i PEM-slangen. Allt i brunn Art nr: Pumppaketen innehåller utöver pump, kabel, vajer, vajerlås, skarvsats och tejp: Borrhålstopp, 1 st Enkeladapter G25, 1 st PEM-koppling 32xG32, 1 st PEM-koppling 32xG25, 2 st Stödhylsor 32, 2 st Paketen i nedanstående tabell innehåller: SQ-pump enligt tabell. Livsmedelsgodkänd kabel i anpassad längd samt eltejp. Krympskarv till elkabel. Pumpdjup Kapacitet (l/min) Pumptyp Märkström Pump, art nr: Allt i brunn: PEM-slang: Hydroforpaket 3 bar 1,5 bar 3 x 4 V 2 meter SQ2-55 4,1 A meter SQ2-55 4,1 A meter SQ2-7 5,3 A meter SQ2-7 5,3 A meter SQ2-85 6, A meter SQ2-7 5,3 A meter SQ2-85 6, A meter - 29 SQ2-7 5,3 A meter 3 41 SQ2-85 6, A meter SQ2-85 6, A meter SQ2-1 7,7 A meter - 29 SQ2-85 6, A meter 32 4 SQ2-1 7,7 A meter SQ2-1 7,7 A meter 8 29 SQ2-1 7,7 A De angivna kapaciteterna gäller när vattennivån står vid pumpens nivå. Ligger vattennivån högre ger pumparna större mängd meter meter Se nästa sida Problem? Se sidan 27 14

17 Djupbrunnspumpar och tillbehör Beskrivning Art/Rsk nr: Tankpaket 5 l plåttank Plåttank 5 l Rördelsats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 6 l glasfibertank Glasfibertank 6 l Rördelssats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, galvad, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, galvad, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xG Luftningventil G Tankpaket 115 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 115 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 15 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG

18 Tekniska produkter för en säker installation Utvecklat av proffs för proffs

19 Djupbrunnspumpar och tillbehör Djupbrunnspumpar är för pumpning av rent vatten. Lämplig till djupborrade dricksvattenbrunnar, öppna värmepumpsystem, bevattning m. Altech 4" djupbrunnspump Teknisk specifikation, pumpdel: Flerstegs centrifugalpump. Flytande pumphjul. Pumphjul/pumphus i polykarbonat/glasfiber. Pumphölje/axel i rostfritt stål. Bottendel/sugsil i rostfritt stål. Toppstycke i rostfritt stål. Hög verkningsgrad. Låg energiförbrukning. Teknisk specifikation, motor: Skyddsklass: IP68. Isolationsklass: B. Vattentemperatur: Max 3 C. Max antal starter/timme: 2 st. Spänning + 6 % / -1 %. 3-fas, 4 V. Installationssätt: vertikalt. 2 m ,6 2 1,2 3 1,8 4 2,4 5 3, 6 l/min 3,6 m 3 /h Q = Flöde Liter/min M 3 /tim,6 1,2 1,8 2,4 3, Typ Motor kw Amp Hmax = Tryckhöjd i meter Anslutning Rsk nr: 1-9,55 1, G ,75 2, G ,1 3, G ,5 4, G

20 Djupbrunnspumpar och tillbehör Grundpaket Altech-paket, 3 x 4 V, 4" Paket som är lämpligt vid utbyte av vissa äldre ejektorpumpar eller utbyte av befintlig djupbrunnspump. Stommen i nedanstående paket är Altech 4"-pump. Anslutning rörgänga 1 1/4" (DN32). Paketen i nedanstående tabell innehåller: Altech-pump enligt tabell. Kabel i anpassad längd, inklusive skarvkoppling samt eltejp. Motorskyddsbrytare med låsbart vred. Wire inklusive 2 st wirelås. Allt i brunn Art nr: Pumppaketen innehåller utöver pump, kabel, vajer, vajerlås, skarvsats och tejp: Borrhålstopp, 1 st Enkeladapter G25, 1 st PEM-koppling 32xG32, 1 st PEM-koppling 32xG25, 2 st Stödhylsor 32, 2 st Pumpdjup Kapacitet (l/min) Typ Art nr: Märkström 3 bar 1,5 bar 3 x 4 V Allt i brunn: PEM-slang: Hydroforpaket 2 meter ,7 A 3 meter ,7 A 4 meter ,7 A 5 meter meter ,2 A 6 meter , A 7 meter , A 8 meter , A Se nästa sida 8 meter , A 9 meter , A 1 meter meter , A 1 meter , A 11 meter , A De angivna kapaciteterna gäller när vattennivån står vid pumpens nivå. Ligger vattennivån högre ger pumparna större mängd. Problem? Se sidan 27 18

21 Djupbrunnspumpar och tillbehör Beskrivning Art/Rsk nr: Tankpaket 5 l plåttank Plåttank 5 l Rördelsats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 6 l glasfibertank Glasfibertank 6 l Rördelssats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, galvad, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, galvad, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xG Luftningventil G Tankpaket 115 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 115 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 15 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG

22 Kundtidningen med intressanta reportage och spännande nyheter från branschen. Hämta ditt exemplar på något av våra Dahlcenter eller bläddra i den på NOVEMBER N OV EMB -2 E R-2 12 TRYCK K C K Y C R TY TÄVLA MED VÄRSTA KOPPLINGEN M AR S baksidan TR Värsta PRESSKOPPLIN GEN Tävla och vinn! IDÉER, NYHETER OCH LÖSNINGAR FRÅN DAHL LÖ SN IN R OC H, NY HE TE DA HL ID ÉEGRA R FR ÅN IN LÖ SN CH ER O HL Y H ET R, N N DA FR Å ID ÉE Chocka kyrkan med värme sid. 1 GA R 4% ma Triem n systtte emet me ppling rm essko vä. 16 r p a n sid Sy energibesparing med LED sid. 14 aann utta pp ut oinvaogetttenhoi Lugngneneett o 3 i sid. 188 Minireningsverk räddar sjön sid. 4 l pp vlo sid. 1 ilda a ensk gliga ssid. 12 är ola rör ga rö Rörlig ing i mma drulll n räetttt kla Miljar programm sid. 7 n jo mil i Kokkhheetttt en ets 16kökskranen n li s r. Po tare sid sid. 18 mäs siidd. 1 G: LIN TÄV a MATTIA Värslitngen kopp n a id baks S OCH Fett hett med Strömsnäspannan sid. 16 nenan n ä m l Stå ärngriunv GAR DESARMERAR A Li Öj SN t kvarter Egon E Eg go on nf Forss orrss på A Ax x y En E n nerrgi & Miljö Axy Energi JOHN ITTTAAR HIT NY U PÅ DJ HÅL al i gamm R RT LER TO.6 PET sid ISBOMBEN t sid. 15 mme adru e ter b da fler t ilda n lyf Utb sid. 14 unne r i Mora B montööörrreeerrttiiidddeeerr r sid. 4 ssingen ara mä i ddåliigggaa ll,, ssisididid. 8 umpar sid. 13 B å ål ep stttå tteerrssstå tte m l Ottt ll Dahl Nils r till n vär ra väga fy fyra våge a r d rmor a firm An Fyra + + F A M siidd si msid Pk K s ssiiidd r R + Rena vattnet med magnet sid. 188 Märkvärdiga blandare sid. 13

23 Djupbrunnspumpar och tillbehör H [m] SP 1A Grundfos djupbrunnspump typ SP, 3 x 4 V, 4" Dränkbar pump med 11 mm utvändig diameter för pumpning av rent vatten. Grundfos har ett komplett program av pumpar och motorer som i standardutförande är gjorda helt i rostfritt stål enligt DIN W.-nr (AISI 34). Detta ger stor slitstyrka och minimal risk för korrosion vid pumpning av vanligt kallt vatten utan högre kloridhalter Q [m/h] SP N: DIN W.-nr (AISI 316). SP R: DIN W.-nr (AISI 94L). H [m] H [m] H [m] H [m] SP 2A Q [m/h] SP 5A Q [m/h] 44 SP 8A SP 14A Q [m/h] Typ Rsk nr: kw 3 x 4V 25 l/min 45 l/min 111 l/min 28 l/min 313 l/min Amp. Ansl. SP1A ,37 1,4 G32 SP1A ,37 1,4 G32 SP1A ,55 2,2 G32 SP1A ,55 2,2 G32 SP1A ,75 2,3 G32 SP1A ,1 3,4 G32 SP2A ,37 1,4 G32 SP2A ,37 1,4 G32 SP2A ,55 2,2 G32 SP2A ,75 2,3 G32 SP2A ,1 3,4 G32 SP2A ,5 4,2 G32 SP2A ,5 4,2 G32 SP2A ,2 5,5 G32 SP5A ,37 1,4 G4 SP5A ,55 2,2 G4 SP5A ,75 2,3 G4 SP5A ,1 3,4 G4 SP5A ,5 4,2 G4 SP5A ,2 5,5 G4 SP5A ,2 5,5 G4 SP8A ,75 2,3 G5 SP8A ,1 3,4 G5 SP8A ,5 4,2 G5 SP8A ,2 5,5 G5 SP8A ,2 5,5 G5 SP8A , 7,9 G5 SP8A , 9,6 G5 SP8A , 9,6 G5 SP14A ,5 4,2 G5 SP14A ,2 5,5 G5 SP14A , 7,9 G5 SP14A , 9,6 G Q [m³/h] 21

24 Djupbrunnspumpar och tillbehör Grundpaket SP-paket, 3 x 4 V, 4" Paket som är lämpligt vid utbyte av vissa äldre ejektorpumpar eller utbyte av befintlig djupbrunnspump. Stommen i nedanstående paket är Grundfos 4"-pump typ SP, 3-fas. Anslutning rörgänga 1 1/4" (DN32). Paketen i nedanstående tabell innehåller: SP-pump enligt tabell. Livsmedelsgodkänd kabel i anpassad längd, inklusive delbar GF-skarvkoppling samt eltejp. Motorskyddsbrytare med låsbart vred. Wire inklusive 2 st wirelås. Allt i brunn Art nr: Pumppaketen innehåller utöver pump, kabel, vajer, vajerlås, skarvsats och tejp: Borrhålstopp, 1 st Enkeladapter G25, 1 st PEM-koppling 32xG32, 1 st PEM-koppling 32xG25, 2 st Stödhylsor 32, 2 st Pumpdjup Kapacitet (l/min) Typ Art nr: Märkström 3 bar 1,5 bar 3 x 4 V 2 meter SP2A ,2 A 3 meter SP2A ,2 A 4 meter SP2A ,2 A 5 meter SP2A ,3 A 6 meter 2 3 SP2A ,3 A 7 meter SP2A ,3 A 8 meter - 18 SP2A ,3 A 8 meter 25 3 SP2A ,4 A 9 meter SP2A ,4 A 1 meter 1 22 SP2A ,4 A 1 meter SP2A ,2 A 11 meter SP2A ,2 A De angivna kapaciteterna gäller när vattennivån står vid pumpens nivå. Ligger vattennivån högre ger pumparna större mängd. Allt i brunn: PEM-slang: Hydroforpaket 5 meter Se nästa sida 1 meter Problem? Se sidan 27 22

25 Djupbrunnspumpar och tillbehör Beskrivning Art/Rsk nr: Tankpaket 5 l plåttank Plåttank 5 l Rördelsats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 6 l glasfibertank Glasfibertank 6 l Rördelssats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, galvad, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, galvad, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xG Luftningventil G Tankpaket 115 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 115 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 15 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG

26 Djupbrunnspumpar och tillbehör Grundpaket Debe GRB-paket, 3 x 4 V, 3" Paket som är lämpligt vid utbyte av vissa äldre ejektorpumpar eller utbyte av befintlig djupbrunnspump. Stommen i nedanstående paket är en 4"-pump. Anslutning rörgänga 1 1/4" (DN32). Paketen i nedanstående tabell innehåller: Pump enligt tabell. Kabel i anpassad längd samt eltejp. Motorskyddsbrytare med låsbart vred. Wire inklusive 2 st wirelås. Allt i brunn Art nr: Pumppaketen innehåller utöver pump, kabel, vajer, vajerlås, skarvsats och tejp: Borrhålstopp, 1 st Enkeladapter G25, 1 st PEM-koppling 32xG32, 1 st PEM-koppling 32xG25, 2 st Stödhylsor 32, 2 st Pumpdjup Kapacitet (l/min) Typ Art nr: Märkström 3 bar 1,5 bar 3 x 4 V 2 meter 3 36 GRB 11P ,55 A 3 meter GRB 11P ,55 A 4 meter GRB 11P ,55 A 5 meter GRP 14P ,75 A 6 meter 2 3 GRB 21P ,1 A 7 meter GRB 21P ,1 A 8 meter - 18 GRB 21P ,1 A 8 meter 25 3 GRB 21P ,1 A 9 meter GRB 21P ,1 A 1 meter 1 22 GRB 27P ,5 A 1 meter GRB 27P ,5 A 11 meter GRB 27P ,5 A De angivna kapaciteterna gäller när vattennivån står vid pumpens nivå. Ligger vattennivån högre ger pumparna större mängd. Allt i brunn: PEM-slang: Hydroforpaket 5 meter Se nästa sida 1 meter Problem? Se sidan 27 24

27 Djupbrunnspumpar och tillbehör Beskrivning Art/Rsk nr: Tankpaket 5 l plåttank Plåttank 5 l Rördelsats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 6 l glasfibertank Glasfibertank 6 l Rördelssats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, galvad, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, galvad, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xG Luftningventil G Tankpaket 115 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 115 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 15 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG

28 Djupbrunnspumpar och tillbehör Djupbrunnspump Debe typ GRM, 4" För djupborrade dricksvattenbrunnar och öppna värmepumpsystem, bevattning, industri, kommuner, lantbruk med mera. Teknisk specifikation, pumpdel GRM: Flerstegs centrifugalpump med radiella eller halvaxiella pumphjul. Pumphjul och diffusorer i polykarbonat och noryl. Pumphölje/axel i rostfritt stål SS Bottendel och sugsil i rostfritt stål SS Toppstycke och backventil i rostfritt stål SS Flytande pumphjul. NEMA-standard. Hög verkningsgrad. Låg energiförbrukning. Motor Franklin Electric : Skyddsklass: IP 68. Isolationsklass: B. Vattentemperatur: max 35 ºC. Starter per timme: max 2 st. Installationssätt: vertikalt/horisontellt. Spänning: +6 % / 1 %. Motorns kylningsflöde: min 8 cm/s. 3-fas,37 7,5 kw. 4 Undervattenspump: Flöde upp till 4 liter/min. Uppfordringshöjd upp till 5 mvp. Röraranslutning G32 G5. Pumparna testade enligt ISO 996. Typ kw 3 x 4 V Amp Anslutning Rsk nr: GRM-14 1,1 2,8 G GRM-18 1,5 3,9 G GRM-26 2,2 5,5 G Problem? Se sidan 27 26

29 Djupbrunnspumpar och tillbehör Tips vid felsökning av dränkbara pumpar För att hjälpa till vid felsökning av installerad dränkbar pump har vi samlat de mest frekvent återkommande felen och förslag på åtgärd för att avhjälpa felen. Fel Orsak Åtgärd Pumpen går men ger inget A) Pumpen och rörledningen är inte korekt vattenfyllda A) Fyll med vatten tryck B) Rörledningen är igensatt B) Rengör ledningen C) Vattenbrist i brunnen C) Tryck och gör rent i brunnen (ring en brunnsborrare) C) Borra en ny brunn Pumpen ger inte tillräckligt mycket vatten A) För liten pumpkapacitet A) Byt till en större pump med större kapacitet B) Pump eller rörledningen är igensatt B) Rengör pump och rörledning, kolla så att eventuella filter är igensatta. C) Vattennivåsänkning vid vattenutag är större än förutsett C) Vid tillfälig stort uttag vänta ett dygn minska uttaget eller borra en ny brunn Pumpen startar / stannar A) Förtrycket i trycktanken är för stort eller för lite A) Justera förtrycket i trycktanken (,9 x starttrycket) B) Gummiblåsan i hydrofonen har inget eller för lågt tryck B) Fyll i luft eller montera en Micronizer luftinjektor C) Backventilen är trasig i pumpen C) Byt backventil D) Vattenledning är trasig och släpper ut trycket i marken D) Byt ledning Pumpen startar inte A) Proppen har gått A) Byt propp B) Det har varit åska och blixten har slagit ner i pumpen / B) Byt pump och kabel marken C) Tryckströmbrytaren slår ej till C) Byt tryckströmbrytare D) För låg spänning till pumpen D) Undersök att inkommande spänning inte är för låg E) Kabel arean är för klenm för stort motstånd i kablen E) Byt kabel till rätt storlek Tänkvärt Höj eller sänk aldrig pumpen i kabeln eller i vajern, utan använd alltid röret Kabel och vajer skall ej vara sträckta Pumpa endast rent vatten Kabeln skall vara tejpad på röret enligt tillverkarens rekomendationer 27

30 Tillbehör djupbrunnspumpar Art nr: Gummikabel, livsmedelsgodkänd H7RN-F till Grundfos SQ-pumpar. Exklusive krympskarv. Beskrivning Dim Rsk nr: 2 m 3 x 1,5 mm m 3 x 1,5 mm m 3 x 1,5 mm m 3 x 1,5 mm m 3 x 1,5 mm m 3 x 1,5 mm m 3 x 2,5 mm m 3 x 2,5 mm m 3 x 2,5 mm m 3 x 2,5 mm m 3 x 2,5 mm Gummikabel H7RN-F till Franklin motorer. (Ex Wilo). Exklusive krympskarv. Beskrivning Dim Art nr: 2 m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm Gummikabel På trumma. Mantel: väder- och oljebeständigt gummi. Säljes endast i obruten förpackning. Beskrivning Dim Art nr: 5 m 3 x 2,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 2,5 mm Jordkabel EKKJ på trumma. Säljes endast i obruten förpackning. Beskrivning Dim Art nr: 125 m 3 x 2,5 x 2,5 mm m 3 x 2,5 x 2,5 mm Gummikabel Livsmedelsgodkänd. Till Grundfos SP-pumpar. Inkl Grundfos skarvkoppling. Beskrivning Dim Art nr: 1 m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm Krympskarv för kabelskarvning Beskrivning Art nr: 4 x 1,5 2,5 mm Tejp Beskrivning Art nr: 25 mm x 1 m Wire Material: rostfritt AISI316/SIS mm, 49-trådig wire. Inklusive 2 st wirelås. Beskrivning Rsk nr: 1 m m m m m m m m m m m m Wirelås Beskrivning Rsk nr: 3 mm

31 Utvalda verktyg för proffs Tekniska produkter för en säker installation Utvecklat av proffs fs för proffs

32 Ejektorpumpar Grundfos ejektorpumpar 3 x 4 V, 5 Hz Pumptyp kw Amp Ersätter Rsk nr: CR5-9 DW 1,5 1,85 CPE CR5-11 DW 2,2 2,65 CPE CR5-13 DW 2,2 3,9 CPE CR5-15 DW 2,2 5,1 CPE OBS! Kräver ombyggnad av rörsystem. H D [m] 1 CR 5-15 No. 11 No. 29 No. 2 No. 22 No. 44 No CR CR 5-11 CR Q[m3/h] Q[l/s] Grundfos ejektorer Till CR-DW-pumpar. Helt av brons med munstycke av rostfritt stål. Inbyggd bottenventil. Om sugrör önskas utbytes bottensilen på ejektorn mot en nippel, typ M med invändig gänga G25. Vid utbyte ifrån ejektorpump till SQ-pump så kan tabellen nedan användas. Pumptyp Ejektorstorlek 11B 29B 2B 22B 44B 45B 46B CPE CPE CPE CPE CPE = SQ2-55, 2 = SQ2-7, 3 = SQ2-85, 4 = SQ2-1, 5 = SQ1-11 Grundfos Slangkit Till CR-DW-pumpar. Material Rsk nr: Brons Typ Anslutning Rsk nr: 11B G25 inv B G25 inv B G25 inv B G25 inv Tillbehör M-nippel 3

33 Ejektorpumpar GTV- Pyke Ejektorpump är tillverkad i rostfritt material och konstruktionen är enkel och är tystgående. Pumpen är driftsäker, har lång livslängd och behovet av service är minimalt. GTV-Pyke pump kan förses med marknadens existerande ejektorer. Ejektorpumpen är en vertikal flerstegscentrifugalpump med en elmotor (3-fasmotor) med ett varvtal på 28 r/min. Stomröret är av rostfritt stål. Löphjulen, stommens mellandelar och ledkolvar är av glasfiberarmerad specialplast för bästa kvalitet och livslängd. Varje GTV-pump provkörs på fabriken före leverans till kund för att säkerhetsställa att den fungerar felfritt innan leverans. GTV-Pyke ejektorpumpar 3 x 4 V, 5 Hz Tekniska data: Motor,75-3, kw Spänning 22/38 V 3-fas Max. sänkdjup för ejektorn 13 m Effekt l/h Koppling på sugsidan 1 ¼ innergänga Koppling på trycksidan 1 innergänga Höjd mm Längd 8 mm Bredd 5 mm Typ Sänk-m Flöde l/h VSL Grund Tryckklass Rör Rsk nr: GTV R /1 46 B /26 + 4/32, ,1 kw /8 44 B /26 + 4/32, /65 2 B /26 + 4/32, /65 2 B /26 + 4/32, /55 11 B /26 + 4/32, /55 11 B /26 + 4/32, /55 11 B /26 + 4/32,6 GTV R /1 46 B /26 + 4/32, ,5 kw /8 44 B /26 + 4/32, /7 2 B /26 + 4/32, /65 2 B /26 + 4/32, /55 11 B /26 + 4/32, /55 11 B /22,8 + 4/32, /55 11 B /22,8 + 4/28,4 GTV R /8 45 B /26 + 4/32, ,2 kw /7 22 B /26 + 4/32, /65 2 B /26 + 4/32, /65 2 B /22,8 + 4/32, /55 11 B /22,8 + 4/28, /55 11 B /22,8 + 4/28, /55 11 B /22,8 + 4/28,4 GTV R /7 22 B /22,8 + 4/32, ,2 kw /65 2 B /22,8 + 4/28, /65 2 C 25 32/22,8 + 4/28, /55 11 C 25 32/22,8 + 4/28, /55 11 C 25 32/22,8 + 4/28, /55 11 C 25 32/22,8 + 4/28,4 31

34 Självsugande pumpar Altech pumpar Altech pumpar är en serie väl beprövade pumpar, som är mycket prisvärda i förhållande till prestanda. De finns som pumpautomater, bevattningspumpar (jetpumpar), ringpumpsersättare samt dräneringspumpar. Tänk på rätt handhavande, när pumpar med långa sugledningar skall uppstartas. Viktigt att ledningen är helt vattenfylld, så att pumpen inte suger luft. Altech bevattningspump, SUR8 Lämplig att använda för till exempel tömning av brunnar, bevattning, länspumpning med mera. Komplett med överhettningsskydd och 1,65 meter elkabel med stickpropp. Slanganslutning för 25 millimeter (1 ) slang eller invändig G1 (G25). 23 V, 5 HZ, 8 W. Max sughöjd 7 meter. [hm] [liter/minut] Typ Max flöde l/min Max tryck bar Anslutning Art nr: SUR8 6 4,3 G25 inv./g25 inv Altech bevattningspump, SUR11 Bevattningspump med pumphus och impeller i rostfritt stål för rent vatten. Lämplig att använda för till exempel tömning av brunnar, bevattning och länspumpning. Komplett med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Med invändiga anslutningar G V, 5 HZ, 1 1 W. Max sughöjd 7 meter. [hm] [liter/minut] Typ Max flöde l/min Max tryck bar Anslutning Rsk nr: SUR ,7 G25 inv./g25 inv

35 Självsugande pumpar [hm] [liter/minut] Lämplig att använda till exempel i fritidshus eller villor. Utrustad med 24 liters trycktank, tryckströmbrytare, överhettningsskydd och manometer. Pumpen är försedd med trycktank vilket innebär att man kan tappa cirka 6 8 liter vatten innan pumpen startar. 1,65 meter elkabel med stickpropp. Anslutningar G1 (G25). 23 V, 5 HZ, 1 25 W. Max sughöjd 7 meter. Altech pumpautomat, PPT8 Typ Max flöde l/min Max tryck bar Anslutning Trycktank Rsk nr: PPT8 6 4,3 G25 inv./g25 inv. 24 l [hm] [liter/minut] Altech pumpautomat, PPT11 Lämplig att använda till exempel i fritidshus eller villor. Utrustad med 6 liters trycktank, tryckströmbrytare, överhettningsskydd och manometer. Pumpen är försedd med trycktank vilket innebär att man kan tappa cirka 6 8 liter vatten innan pumpen startar. 1,65 meter elkabel med stickpropp. Anslutningar G1 (G25). 23 V, 5 HZ, 1 25 W. Max sughöjd 7 meter. Typ Max flöde l/min Max tryck bar Anslutning Trycktank Rsk nr: PPT ,3 G25 inv./g25 inv. 6 l [hm] [liter/minut] Lämplig att använda till exempel i fritidshus eller villor. Utrustad med 24 liters trycktank, tryckströmbrytare, överhettningsskydd och manometer. Pumpen är försedd med trycktank vilket innebär att man kan tappa cirka 6 8 liter vatten innan pumpen startar. 1,65 meter elkabel med stickpropp. Anslutningar G1 (G25). 23 V, 5 HZ, 1 25 W. Max sughöjd 7 meter. Altech pumpautomat, PPT13 Typ Max flöde l/min Max tryck bar Anslutning Trycktank Rsk nr: PPT13 8 5,,2 G25 inv./g25 inv. 24 l Tips! Kontrollera alltid tryckkärlet minst en gång per år. Förtrycket ska vara,9 x starttrycket. 33

36 Självsugande pumpar Altech förbrukningspump CA 1 BF Användningsområde: Förbrukningsvatten, bräckt havsvatten, regn och sjövatten. Används i första hand för utbyte av vattenringpump. Komplett med flänsar, packningar och bottenplatta. Material: gjutjärn. [hm] [liter/minut] Typ Spänning Märkström (A) Max flöde (l/min) Max tryck (bar) Anslutning Rsk nr: CA 1 BF 3 x 4 V 2, 75 4,8 Fläns Ersättningspumpar av jettyp är passande för utbyte mot alla fabrikat av vattenringpumpar. Pumparna är tillverkade av gjutjärn med ringpumpflänsar. Altech jetpump, CAM 75 Bevattningspump med motor i gjutjärn för rent vatten. Lämplig att använda för till exempel tömning av brunnar, bevattning, länspumpning mm. Komplett med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Med invändig anslutning G25 på både inlopp och utlopp. 23 V, 5 Hz. Skyddsklass IP44. Max sughöjd 7 m. [hm] [liter/minut] Typ Max flöde (l/min) Max tryck (bar) Anslutning Rsk nr: CAM , G25 inv./g25 inv Altech jetpump, CA 15 Bevattningspump med motor i gjutjärn för rent vatten. Lämplig att använda för till exempel tömning av brunnar, bevattning, länspumpning mm. Komplett med överhettningsskydd, kabel medföljer ej. 23 V, 5 Hz. Skyddsklass IP 44. Max sughöjd 8 m. [hm] [liter/minut] Typ Max flöde (l/min) Max tryck (bar) Anslutning Rsk nr: CA , G25 inv./g25 inv

37 Självsugande pumpar H [m] JP 5 ISO 996:1999 Annex A Grundfos självsugande jetpump, JP JP 5 är en enkel horisontell självsugande enstegs jetpump med inbyggt termiskt skydd, inbyggd ejektorventil och manuellt start/ stopp m 6m 4m 5m 3m.25m 2m m Q [m³/h] Q [l/s] JP-pumpen är lämplig för vattenförsörjning i mindre skala i t ex hushåll, trädgårds- och hobbyapplikationer. JP har vertikal suganslutning G25 och horisontell tryckanslutning G25. Pumpen levereras med 1,5 m kabel och jordad stickpropp. H [m] 5 45 JP 6 ISO 996:1999 Annex A m 6 m 5 m 4 m 3 m 2 m.25 m m Q [m³/h] Q [l/s] Typ Spänning Märkström (A) Max flöde (l/min) Max tryck (bar) Anslutning Rsk nr: JP5, manuell 1 x 23 V 3, G25 utv./g25 utv JP6 1 x 23 V 6, ,8 G25 utv./g25 utv p [kpa] H [m] Q [m³/h] Q [l/s] Grundfos pump och tryckstegringsenhet, MQ MQ 3 5 Hz ISO 996 Annex A Grundfos MQ är en kompakt pump och tryckstegringsenhet som är speciellt utvecklad för vattenförsörjning i en- och tvåfamiljshus. MQ är tillverkad av väder- och korrosionsbeständiga material och lämpar sig för användning såväl inomhus som utomhus. Det är en driftsäker, lättskött pump med inbyggda skyddsfunktioner som t ex torrkörningsskydd. MQ har ett internt kylsystem och har därför ingen kylfläkt, vilket innbär att pumpen är mycket tystgående. Pumpen är självsugande, och eftersom MQ har en inbyggd membrantank behövs inget extra utrymme runt pumpen till en fristående tank. MQ-pumpen är även idealisk för tryckstegring från vatten-reservoarer eller vattenledningsnät. Pumpen levereras med 2 m kabel och jordad stickpropp. Typ Spänning Märkström (A) Max flöde (l/min) Max tryck (bar) Anslutning Rsk nr: MQ x 23 V 4, 66 3,8 G25 utv./g25 utv MQ x 23 V 4,5 73 4,8 G25 utv./g25 utv

Dahl Sverige AB Box 11076 161 11 Bromma Bes./lev.adress: Karlsbodavägen 2 168 67 Bromma. Vxl. 08-583 595 00 Fax rec. 08-764 22 17

Dahl Sverige AB Box 11076 161 11 Bromma Bes./lev.adress: Karlsbodavägen 2 168 67 Bromma. Vxl. 08-583 595 00 Fax rec. 08-764 22 17 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2 SUPPORTLAGRET KALLHÄLL April 2012 Dahl Sverige AB Box 67 177 22 Järfälla Bes.adress: Ulvsättrav. 1 Vxl. 08-583 595 00 Fax rec. 08-583 595 99 Dahl Sverige AB Box 11076 161 11 Bromma

Läs mer

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar GRUNDFOS UNILIFT CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Unilift CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Utmärkta grund- och gråvattenpumpar Grundfos nya Unilift CC är

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Prislista 2015:2. Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck.

Prislista 2015:2. Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck. Prislista 2015:2 Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck. VM Pumpar AB Datavägen 23, Box 9238, Info@vmpumpar.se www.vmpumpar.se Prislista

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

Avloppsanläggningar. Grund- och gråvattenpumpar BPS. Grund- och gråvattenpumpar BAV. Beskrivning. RSK.nr. Beskrivning. RSK-/Art.nr

Avloppsanläggningar. Grund- och gråvattenpumpar BPS. Grund- och gråvattenpumpar BAV. Beskrivning. RSK.nr. Beskrivning. RSK-/Art.nr Grund- och gråvattenpumpar BPS Dränkbar pump med inbyggd nivåreglering för start och stopp. Anslutning med slang eller R 1 ¼. Integrerad backventil. RSK.nr 589 0162 BPS 200 Grund- och gråvattenpumpar BAV

Läs mer

Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52

Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52 Produktkatalog Vertikala centrifugalpumpar för cirkulationspumpning, tappvarmvatten och vätskeuppfordring. Material i gjutjärn, segjärn, brons, rostfritt. CIRKULATIONSPUMPAR Innehåll sid VERTIKALA CENTRIFUGALPUMPAR

Läs mer

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS DET FINNS EN SOLOLIFT+ FÖR VARJE BEHOV Små avloppspumpstationer Grundfos Sololift+ Grundfos Sololift+ är konstruerad speciellt för att hantera

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Integrerade avloppslösningar enkla att installera Vogel ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Vogel Det enkla sättet att installera avlopp De kompakta avloppslösningarna Vogel för inomhusmontering

Läs mer

Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN

Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN Nytt & aktuellt från Xylem i och runt fastigheten! Nu är det läge att se över energiförbrukningen, när

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme geoenergi nergiproppar nergiproppar eskrivning nergipropp 139 2 x 40 + 32 Pem. 1450003 275,00 nergipropp 168 2 x 40 + 32 Pem 1450004 300,00 nergipropp 139 4 x 32 Pem 1450055 300,00 Propp/huv för foderrörstätning

Läs mer

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris.

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Höjd: 50,8 cm Höjd: 24,77 cm 4evergreen vattenfilter Vårt revolutionerande vattenfilter för dricksvattenrening använder nanofilterteknik

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Länspumpar: Minex Minette Minor Major Master Matador Master S Maxi Magnum Slampumpar:

Läs mer

Vertikala centrifugalpumpar

Vertikala centrifugalpumpar Vertikala centrifugalpumpar Driftsäkra pumpar till bland annat cirkulation, fjärrvärme och klimatanläggningar samt industriapplikationer. Pumphus och pumphjul i gjutjärn, segjärn, brons eller rostfritt

Läs mer

01.07.2006. C 1096 A-B Rev. B BRUKSANVISNING. ISKU-Jet 1 R -hushållspump ISKU-Jet 2R -vattenautomat

01.07.2006. C 1096 A-B Rev. B BRUKSANVISNING. ISKU-Jet 1 R -hushållspump ISKU-Jet 2R -vattenautomat 01.07.2006 C 1096 A-B Rev. B BRUKSANVISNING ISKU-Jet 1 R -hushållspump ISKU-Jet 2R -vattenautomat 1 ISKU-Jet 1R -hushållspump ISKU-Jet 2R -vattenautomat ISKU-Jet 1R och 2R -pumparna är avsedda för sommarstugor,

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

OLJA / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN

OLJA / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN OLJA / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN Oljepump 1:1, Kort modell för vägg eller golvmontage Artnr: 11-26091 Pris: 3725:- Raasm tryckluftsdrivna dubbelverkande pump för icke korrosiva vätskor, mindre aggressiva

Läs mer

Självfall är inte alltid bra

Självfall är inte alltid bra Självfall är inte alltid bra Av Produktchef Ralf Schomäcker Flytta stora jordmassor. Dragning av nya avloppsrör och flytta avloppsledningar. Håltagning i betonggolv. Traditionell spillvattentransport med

Läs mer

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga händer

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga händer Med nya slipper du smutsiga händer Nya ligger generationer före Kompakta sanitärpumpar har fått dåligt rykte, men nu är den nya generationen här! Grundfos, sanitärpumpar med skärsystem, utgör ett enormt

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Länspumpar Mini Minex Minette Minor Major Master Matador Maxi Magnum Mega Slampumpar

Läs mer

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen Badrum / vattenlås under tvättställ För väggutlopp 807 55 58** / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, vit 807 51 33* / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, krom För golvutlopp rakt under bottenventilen 4120-09003 /

Läs mer

REKOMMENDERAT GROSSISTSORTIMENT FÖR VVS MED PUMPAR FÖR CIRKULATION, RENVATTEN, DRÄNERING OCH AVLOPP

REKOMMENDERAT GROSSISTSORTIMENT FÖR VVS MED PUMPAR FÖR CIRKULATION, RENVATTEN, DRÄNERING OCH AVLOPP REKOMMENDERAT GROSSISTSORTIMENT FÖR VVS MED PUMPAR FÖR CIRKULATION, RENVATTEN, DRÄNERING OCH AVLOPP Allt du behöver för ett energieffe tryck i ledningarna och torrt runt I den här broschyren har vi samlat

Läs mer

Nyhet. OBS! Inställd på minst 6 l/spolning.

Nyhet. OBS! Inställd på minst 6 l/spolning. NYHET RSK SANIACCESS maler ner spolmassan från en wc och pumpar iväg avloppsvattnet till befintligt avlopp. Vår nya malpump med easy access där skärsystem och elektronik är separerat. Enkel installation

Läs mer

Koppla. Utomhus. Kök. Tvättstuga

Koppla. Utomhus. Kök. Tvättstuga Koppla Utomhus Kök Tvättstuga Boverkets byggregler (BBR) Enligt Boverkets byggregler får man utan bygglov installera och ändra vatten- och avloppsanordningar, som är kopplade till egen anläggning i alla

Läs mer

NORDIC³ DUSCHBLANDARE OCH VVS-ANSLUTNINGAR NYHET! ARTtermostatblandare. Nyhet! Svensktillverkad i Vårgårda

NORDIC³ DUSCHBLANDARE OCH VVS-ANSLUTNINGAR NYHET! ARTtermostatblandare. Nyhet! Svensktillverkad i Vårgårda SÄKRHT BADRUM KÖK TRÖSKLAR/KILAR STÖDHANDTAG GARAG DUSCHBLANDAR OCH Vi har både termostat-och ettgreppsblandare från noga utvalda leverantörer. Bland VVS-anslutningarna finns allt som behövs för DUSCHBLANDAR

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa.

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa. SPILLOLJA / PUMPAR Pumputrustning för spillolja för väggmontage med sugsondsats och kolvpump Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Sugpump med tryckförhållande 1:1 med vakuummeter för sugning av spillolja, diesel,

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Blockpumpar, serie LSB. enligt ISO 2858 / ISO 5199

Blockpumpar, serie LSB. enligt ISO 2858 / ISO 5199 Blockpumpar, serie LSB enligt ISO 2858 / ISO 5199 Tekniska data Prestandaintervall Flöde upp till 450 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 170 m Varvtal upp till 2 950 rpm Pumpstorlekar Utlopp från DN 25 upp

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden

TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden En fettavskiljningsgrad långt högre än andra filter på marknaden kombinerat med enkelt underhåll gör TurboSwing till ett filter

Läs mer

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK PUMPS, MOTORS and CONTROLS MANUFACTURING Manufacturing Group established in Italy in 1976 worldwide. Works, Pump & Motor Test Laboratory, Pumps and Electric Motors Research Centre. JETPUMPAR OCH PUMPPAKET

Läs mer

Fritidshus toaletter N-2014:1

Fritidshus toaletter N-2014:1 Fritidshus toaletter N-2014:1 Förbränningstoaett Toamoa Förbränning Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Energisnål Två program Säker Lätt installerad Miljövänlig Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett

Läs mer

VÄXELVENTILER VÄXELVENTILER

VÄXELVENTILER VÄXELVENTILER 107 108 TRYCKT FRÅN INSTLLTÖRR och OM på S har varit hårt: När kommer ni med en växelventil? Som alltid när vi utvecklar produkter, vill vi göra det ordentligt och tillföra nya egenskaper. tt enbart imitera

Läs mer

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompakt och kraftfull allroundmaskin för snabb och grundlig rengöring på gården, i verkstaden, av företagets vagnpark och maskiner. 10 m stålarmerad högtrycksslang med förlängt

Läs mer

Nivå. Nivågivare Nivåvakter

Nivå. Nivågivare Nivåvakter Nivågivare Nivåvakter Nivågivare PS1 Robust dränkbar nivågivare med givarkropp i rostfritt stål. Givaren sänks ner i mediet och mäter trycket i förhållande till djupet. Fungerar ner till 250 m djup (vatten)

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR NOVIPRO BYGG-EL GUMMIKABEL Gummikabel av högsta kvalitet (H07RN-F) för utomhusbruk. Kabeln har greppvänlig stickpropp och klarar temperaturer ner till minus 25 grader. För att underlätta förvaring, ingår

Läs mer

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095 Nya Fritidshus toaletter Art nr. 1095 Förbränningstoalett 26.495 SEK Toamoa Förbränning Art nr 1002-02 Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Två förbränningsprogram Säker Lätt installerad Toamoa är en

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser Flödesmätare med flera funktioner för gaser och vätskor M3 Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad

Läs mer

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga 01 Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga är främst avsedd för att användas i system med ånga men kan användas HVAC system för värmning, kylning och lufthantering. Ventilen kan hantera följande media:

Läs mer

OFFERT. Specifikation BEGAGNAT ERBJUDANDE HELAUTOMATISKT TRESTEGS VATTENBASERAT TVÄTTSYSTEM FÖR GODS I KORGAR TILLVERKAT/LEVERERAT HÖSTEN 2007

OFFERT. Specifikation BEGAGNAT ERBJUDANDE HELAUTOMATISKT TRESTEGS VATTENBASERAT TVÄTTSYSTEM FÖR GODS I KORGAR TILLVERKAT/LEVERERAT HÖSTEN 2007 Vår referens Kent Larsson OFFERT Sidor 1 Offert nr. Datum 1723/10 10-12-08 Er referens Adressat Betalningsvillkor Leveranstid Leveransvillkor Se nedan Se nedan Se nedan Specifikation BEGAGNAT ERBJUDANDE

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

Folkpool. Familypool. Robust & lättbyggd Perfekt för självbyggaren. Tryggt & säkert 10 års garanti på stommen

Folkpool. Familypool. Robust & lättbyggd Perfekt för självbyggaren. Tryggt & säkert 10 års garanti på stommen Folkpool Familypool Robust & lättbyggd Perfekt för självbyggaren Tryggt & säkert 10 års garanti på stommen Folkpool Familypool Familypool är en spännande modell framtagen speciellt för självbyggaren. Vår

Läs mer

Tömning av båtlatrin. Ulf Andersson

Tömning av båtlatrin. Ulf Andersson Tömning av båtlatrin Snart kommer en lag som säger att de båtar som har septiktank måste tömma den i hamn. Senare i förlängningen tro mig, så blir det förbud mot all tömning i Östersjön både för fritidsbåtar

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

Olje-/bensin eller fettavskiljare

Olje-/bensin eller fettavskiljare Sida 1 av 7 Olje-/bensin eller fettavskiljare Olje-/bensinavskiljare Fettavskiljare De kommunala reningsverken har utsatts för större och större belastningar under de senaste åren. Därför ställer myndigheterna

Läs mer

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp BLAST-serien Den nya generationen blästerskåp Den nya generationen blästerskåp i BLAST-serien kan kombineras och utformas som man önskar. Man kan sätta upp skåpet på väggen eller placera det på en ställning

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar INFORMATION > Egenskaper Elsvetsenheten

Läs mer

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 pisave 594 pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 595 pisave Introduktion pisave För pump/system Inkluderad i kod

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Tunneltvätt. typ VTT. Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran.

Tunneltvätt. typ VTT. Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran. Tunneltvätt typ VTT Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran. Användningsområde: - Rengöring - Avfettning - Fosfatering Försäljning/produktion: Viverk

Läs mer

FROSTSÄKRA Utemhus Vattenposter

FROSTSÄKRA Utemhus Vattenposter Frostline A/S är ett danskt företag som designar, utvecklar och tillverkar vattenposter för utomhusbruk i glasblästrat rostfritt stål. FROSTLINE -produktsortimentet omfattar vattenposter för uppställning

Läs mer

Nivåmätning. CGH Nordic A/S info@cghnordic.com www.cghnordic.com

Nivåmätning. CGH Nordic A/S info@cghnordic.com www.cghnordic.com Nivåmätning Mano Clock Multi mekanisk flotörnivågivare. Standardstorlekar: 200 cm skala för cisterndiametrar 100-200 cm 250 cm skala för cisterndiametrar 200-250 cm Tillverkad i UV beständig plast, Ø110

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Typ MHIL S Monterings- och skötselanvisning 6263780/0505 1. Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2. Säkerhet...4 2.1 Symboler i denna monterings- och skötselanvisning...4

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

KVV - Kondenskåpa KVV. Kondenskåpa

KVV - Kondenskåpa KVV. Kondenskåpa KVV Kondenskåpa KVV-kondenskåpan är speciellt lämpad för att uppfånga, kondensera och avlägsna ånga som kommer från industriella diskmaskiner, kokkärl, och annan utrustning vars fettutsläpp ligger på en

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

Användningsområde. Funktion och design. Tekniska data A B C D E F G. [l/min]

Användningsområde. Funktion och design. Tekniska data A B C D E F G. [l/min] FILTERANLÄGGNINGAR För separation av partiklar i skäroljor och processvätskor Primetek Systems AB kan erbjuda ett mycket brett produktprogram inom filtrering av skäroljor och processvätskor. Vi kan erbjuda

Läs mer

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat APT14 Automatisk pump-ångfälla för effektiv dränering av kondensat En ny metod för dränering av värmeväxlare APT14 - Automatisk pump-ångfälla I över 50 år har Spirax Sarco konstruerat och tillverkat produkter

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla concepts for flow technology ALFA LAVAL AQUASTAR / MICRO STC2 / MINI CITY / MINI ECO AT 8482AS Alfa Laval AquaStar Varmvattencentral för lägenheter och

Läs mer

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Tekniskt Datablad Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Användning Rikningsventilerna avänds till att styra vattnets genomströmningsriktning. Ventilerna

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR I ENKEL- OCH TVILLINGUTFÖRANDE I GJUTJÄRN ELLER BRONS FÖR VÄRME- OCH KYLAPPLIKATIONER I STÖRRE BYGGNADER ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar Exakt den cirkulationspump

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer.

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. -E Pumpstation Line E Avloppspumpstation Serie Line -E med enkelpump enskild villa. Line -E är det självklara valet den som önskar en avloppspumpstation

Läs mer

T75-T300-T600 GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN. Förpackningstyper. Isotermanläggningen

T75-T300-T600 GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN. Förpackningstyper. Isotermanläggningen GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN T75-T300-T600 Godkännanden - INSTA CERT för tryckrör - SINTEF Byggforsk produktcertifikat (sanitet) - CE-märkt/NEMKO godkännande (EL) 1. Ohmsk Värmekabel (VK) T75

Läs mer

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1 Installationsanvisning - Användarhandbok www.neptunbath.com 2007:1 Innehållsförteckning 3. Installation Kap. 1. Före installation 2 2. Specifikationer 2 3. Installation 3 4. Användarinstruktion 4 5. Varningar

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

Fettavskiljare. Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare

Fettavskiljare. Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare GPA Euronord Fettavskiljare Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare Separera och gör en insats för miljön Driver du en restaurang, ett bageri, ett storkök eller någon annan verksamhet där mycket fett

Läs mer

EDM Turbinflödesmätare Typ A2

EDM Turbinflödesmätare Typ A2 EDM Turbinflödesmätare Typ A2 1 (11) I EDM Turbinflödesmätare kombineras högteknologisk datateknik med noggrannheten hos turbinflödesmätare. Det enkla utförandet med elektronik och display direkt monterade

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer