Välkommen till Dahl. Dimensionering av pumpar 3 5. Dränkbara pumpar och länspumpar Djupbrunnspumpar och tillbehör 12 27

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Dahl. Dimensionering av pumpar 3 5. Dränkbara pumpar och länspumpar 6 10. Djupbrunnspumpar och tillbehör 12 27"

Transkript

1

2

3 Dimensionering av pumpar 3 5 Dränkbara pumpar och länspumpar 6 1 Välkommen till Dahl Vi är Sveriges ledande handelsföretag inom VVS, Mark & VA, Industri, Fastighet och Kyla. Från vårt supportlager i Järfälla, Stockholm, garanterar vi en tillförlitlig logistik via egna lastbilar där våra kunniga chaufförer transporterar med stor lokalkännedom. Våra butiker kallas DahlCenter och finns på många orter runt om i Sverige, från Ystad i söder till Kiruna i norr. Där vill vi alltid ge dig personlig och kunnig service. Vi strävar efter att upplevas som en tillförlitlig, tillgänglig och kunnig leverantör och ser fram emot att ta hand om just dina behov av produktlösningar. Djupbrunnspumpar och tillbehör Tillbehör djupbrunnspumpar 28 Ejektorpumpar 3 31 Självsugande pumpar Trycktankar och hydroforer Tillbehör trycktankar och hydroforer Avhärdnings- och avsyrningsfilter Radonfilter 44 Vattenfilter 45 Brunnsborrning 46 Tillbehör brunnsborrning 47 5 Kollektorer PEM-slang 54 Samlingsskåp och samlingsbrunnar Frostskyddskabel och tillbehör 58 PEM-slang och plaströrskopplingar Isolering och tillbehör 64 Verktyg och förnödenheter Omvandlingstabeller 68 Serviceföretag 69 7 Försäljnings- och leveransvillkor 71 78

4 214-46

5 Dimensionering av pumpar För att bilda sig en uppfattning om vilken kapacitet pumpen måste kunna uppfordra ur en brunn kan nedan beskrivna arbetsgång användas. Som utgångspunkt använder man normflödet för respektive tappställe i byggnaden. Normflödena adderas och översätts till ett sannolikt flöde, det vill säga det flöde som man bör använda för att dimensionera pumpens kapacitet. Om ett vattenfilter ska installeras i anläggningen blir ofta det erforderliga backspolningsflödet dimensionerande för pumpens kapacitet. Erforderligt backspolningsflöde kan avläsas ur respektive filter-anläggnings tekniska specifikationer, ett vanligt minsta backspolningsflöde är dock 25 3 l/min vid 2 bar. Normflöden för ett antal olika tappställen: Tappställe Normflöde KV Normflöde VV Tappställe Normflöde KV Badkar 18 l/min 18 l/min Tvättmaskin (< 5 kg) 12 l/min Diskbänk 12 l/min 12 l/min Diskmaskin 12 l/min Dusch 12 l/min 12 l/min Wc 6 l/min Tvättlåda 12 l/min 12 l/min Vattenutkastare 12 l/min Tvättställ 6 l/min 6 l/min Tappventil 12 l/min Bidé 6 l/min 6 l/min Efter addering av aktuellt normflöde avläser man i nedanstående diagram vad det sannolika flödet blir. Exempel: Erforderligt flöde ska dimensioneras för ett fritidshus med kök, badrum och vattenutkastare. Köket innehåller diskmaskin, medan badrummet innehåller dusch, tvättställ och vattenklosett. Normflödet blir: Kök: (diskbänk) + 12 (diskmaskin) = 36 l/min. Bad: (dusch) (tvättställ) + 6 (wc) = 42 l/min. Vattenutkastare: 12 l/min. Summerat normflöde: = 9 l/min. Gå in med normflödet 9 l/min i diagrammet, läs av vilket sannolikt flöde som pumpen ska dimensioneras för, vilket i detta exempel blir 25 l/min. Att tänka på: Om det finns en kontinuerlig vattenförbrukning som kommer att vara öppen under långa perioder parallellt med normalförbrukningen ska denna adderas till det sannolika flödet. Exempelvis en vattenspridare för gräsbevattning som kanske är tillslagen i flera timmar. Vid ett sådant fall adderas vattenspridarens förbrukning till det sannolika flödet. I exemplet ovan blir då det summerade normflödet = 78 l/min, vilket ger ett sannolikt flöde om: 24 l/min, + 12 l/min (vattenspridare) = 36 l/min. Erforderlig kapacitet blir således 36 l/min för att säkerställa normalanvändning parallellt med kontinuerlig bevattning av gräsmatta. 3

6 Dimensionering av pumpar Torruppställda självsugande pumpar Beakta nedanstående grundregler vid installation av en torruppställd självsugande pump. Bottenventil måste installeras. Använd aldrig underdimensionerad sugledning. Klenare rör ger större tryckfall och kan orsaka kavitation. Undvik torrkörning. Undvik frost. Pumpa enbart rent vatten. Installera filter om vattnet innehåller föroreningar, filtret bör installeras på trycksidan. Sugledningen måste vara helt lufttät. Pumpen måste vara fylld med vatten vid första igångkörning. Sughöjd = nivån från vattenytan till pumpen. Längden och dimensionen på slangen och eventuell bottenventil påverkar även sughöjden. Trycket i trycktanken skall vara,9 gånger starttrycket på pumpen. M M Max sughöjd: Max sughöjd är 7 m. Större sugledningslängd ger dock lägre sughöjd. Sugledning med mindre dimension 32 mm rekommenderas EJ. Diagrammet är baserad på nedanstående förutsättningar. Sugledning: 32 mm PEM-slang. Önskat flöde: 2 m 3 /h. Felsökning av självsugande pumpar. Problem Pumpen går men inget tryck Pumpen ger inte tillräckligt med vatten Pumpen stannar inte. Pumpen startar/stannar för ofta Tänkbar orsak Pumphus och slang måste vid första start vara vattenfyllda. Kontrollera att samtliga kopplingar är helt täta, kontrollera även sugledning. Sughöjden överstiger 7 m. Kopplingar och-/eller sugledningen är inte täta. Bottenventilen är trasig. Systemet är igensatt. Sughöjden överstiger 7 m. Pumpen har för låg kapacitet. Tryckströmbrytaren är felaktigt inställd. Vattenbrist i brunnen. Förtrycket i hydroforen (trycktanken) är för högt eller för lågt. Differensen mellan start- och stopptryck är för litet. Bottenventilen är trasig. Kopplingar och-/eller sugledningen är inte täta. 4

7 Dimensionering av pumpar Montering av pump i villa eller fritidshus Tryckhöjd (pump högsta tappställe) Tryckledning av 2 x Cu (22 mm utv. brukar vara tillräckligt). Sughöjd, högst 7 meter Sugledning av PEM-rör med plaströrskoppling, ej klenare än PEM 32 mm utv. Bottenventil med backventil Viktiga punkter vid installationen Sughöjden är max 7 meter. Sugledningens friktionsförlust måste alltid ingå i den beräknade sughöjden. Friktionsförlusterna för olika rörlängder för dimensioner och flöden, i bar räknat, framgår av tabell längst ner på sidan. Sugledningen måste dimensioneras med hänsyn till uppmätta värden, dock ej klenare än PEM 32 mm i yttermått. När den totala sughöjden överstiger 7 meter ska pumpen placeras närmare brunnen. Ett alternativ till att flytta pumpen är att installera en djupbrunnspump som trycker upp vattnet. Friktionsförluster (tryckfall) i bar för PEM-rör PN 1. 1 bar = 1 m. Rördiameter utv./inv. 25/2,4 (1") 32/26 (1 1/4") 4/32,6 (1 1/2") 5/4,8 (2") Vattemängd l/min Rörlängd m 1,2,4,7,14,24, ,5,7,11, ,4,8,13 - -,5,9,15,3 15,3,6,11,25,36,53 - -,3,6,11,18, ,4,5,11,2 -,4,7,14,23,45 25,5,1,18,35,6,88 -,3,5,11,18,26,53 - -,4,6,9,19,33,3,6,11,23,38,75 5,1,2,35,7 1,2 1,75,3,6,11,23,35,53 1,5 -,4,8,13,18,38,65,7,13,23,45,75 1,5 1,2,4,7 1,4 2,4 3,5,6,12,21,45,7 1,5 2,1,5,8,15,25,35,75 1,3,13,25,45,9 1,5 3, Obs! För botten- eller backventil adderas värdet motsvarande 25 m rörlängd och för varje vinkel 5 m rörlängd. 5

8 Dränkbara pumpar och länspumpar Altech grundvattenpumpar, LPC3 Clean Dränksäker rost- och korrosionsfri pump för rent vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Utvändig gänga R4. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig R25. LPC 3 Clean klarar att suga partiklar upp till 4 mm Ø. [hm] [liter/minut] Typ Anslutning Partikelstorlek max Rsk nr: LPC3, 3 W G4 inv. 15 mm Altech grundvattenpumpar, LPD4 Dirt Dränksäker rost- och korrosionsfri pump för kraftigt nedsmutsat vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Utvändig gänga R4. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig R25. LPD 4 Dirt klarar att suga partiklar upp till 3 mm Ø. [hm] [liter/minut] Typ Anslutning Partikelstorlek max Rsk nr: LPD4, 4 W G4 inv. 4 mm Altech grundvattenpumpar, RFR 4 Clean Dränksäker rost- och korrosionsfri pump i rostfritt utförande för rent vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Utvändig gänga R4. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig R25. RFR 4 Clean klarar att suga partiklar upp till 4 mm Ø. [hm] [liter/minut] Typ Anslutning Partikelstorlek max Rsk nr: RFR 4 Clean, 4 W G4 inv. 4 mm Altech grundvattenpumpar, RFR 11 Dirt Dränksäker rost- och korrosionsfri pump i rostfritt utförande för kraftigt nedsmutsat vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Utvändig gänga R4. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig R25. RFR 11 Clean klarar att suga partiklar upp till 3 mm Ø. [hm] [liter/minut] Typ Anslutning Partikelstorlek max Rsk nr: RFR 11 Dirt, 4 W G4 inv. 3 mm

9 . Dränkbara pumpar och länspumpar Grundfos grundvattenpumpar, KP p [kpa] H [m] KP 35 KP 25 KP 15 Unilift KP 5 Hz ISO 996 Annex A Av rostfritt stål för lätt förorenat grund- och gråvatten. Inklusive 1 m kabel och stickpropp. Inbyggt termiskt skydd. A = med nivåvippa AV = med vertikal nivåbrytare M = utan nivåvippa Q [m³/h] Q [l/s] Typ Anslutning Rsk nr: KP15A1, 1-fas G32 inv KP25A1, 1-fas G32 inv KP35A1, 1-fas G32 inv KP25M, 3-fas G32 inv KP35M, 3-fas G32 inv KP15AV1, 1-fas G32 inv KP25AV1, 1-fas G32 inv p H [kpa] [m] AP12 5 Hz ISO 996 +/- 1% Grundfos grundvattenpumpar, AP Inklusive 1 m kabel. Rsk nr: levereras med nivåvippa. Rsk nr: levereras utan nivåvippa Q [m³/h] Q [l/s] Typ Anslutning Rsk nr: AP A1, 1-fas G4 inv AP , 3-fas G5 inv Grundfos länspump, DW För t.ex byggarbetsplatser och gruvschakt. Levereras med stickpropp och 2 m kabel. Inbyggda termokontakter som skyddar mot överström. Utlopp 2"Rp. Vätsketemperatur C +4 C. Pumpvätskans max densitet 1 1 kg/kbm. 1 x 23 V. Typ Anslutning Rsk nr: DW 5.8.1, 1-fas G5 inv

10 Dränkbara pumpar och länspumpar Xylem grundvattenpump, Ready 4/8/8S Ready länspumpar är en serie robusta allroundpumpar med hydrauldel i slitstarkt lättviktsmaterial. Levereras med slanganslutning R2" och gängad anslutning G2A. Kan förses med en lågsugstillsats, Rsk nr: (Passar ej till Ready 8 S.) 1 x 23 V. Motorsladd h7rn-f 3 x 1. 8S=Slurrypump. Slurry är vätska som innehåller slitande komponenter. Typ Anslutning Rsk nr: Ready 4,,42 kw G5 utv Ready 8,,75 kw G5 utv Ready 8S,,9 kw G5 utv Xylem dränkbar länspump, SXM För länspumpning av källare, garage, vägtunnlar, upplagsplatser, diken och bevattning. Med nivåvippa. 1 x 23 V, 5 Hz. Typ Anslutning Rsk nr: SXM2,,25 kw G32 inv SXM3,,7 kw G32 inv Xylem dränkbar länspump, SXM För länspumpning av källare och garage. Med nivåreglering för trånga utrymmen. 1 x 23 V, 5 Hz. Typ Anslutning Rsk nr: SXM2,,25 kw G32 inv BAGA Gråvattenpump, BAV25A I gjutjärn med nivåvippa. Friströmshjul med fritt genomlopp, 25 mm. 8 meter kabel. 1 x 23 V, 5 Hz. Typ Anslutning Rsk nr: BAV25A G32 inv

11 TSW 32/8 Dränkbara pumpar och länspumpar H[m] Wilo-Drain TSW TSW 32/11 Wilo grundvattenpump, TSW Dräneringspump tillverkad av rostfritt stål. Komplett med vippa och 1 m anslutningskabel med stickkontakt. Försedd med twisterfunktion. 1 x 23 V, 5 Hz. Invändig G32 med anslutningsnippel med backventil. (Medföljer i leverans.) [m³/h] Q Typ Anslutning Rsk nr: TSW 32/8A G32 utv TSW 32/11A G32 utv Wilo-Sub TWI 5 /..-SE 5 Hz Wilo borrhålspump, TWI5-36 Dränkbar pump avsedd för grävd brunn, cisterner, behållare. Alla vätskeberörda delar av rostfritt stål. Vanliga användningsområden är bevattning, regnvattenanvändning, generell vattenförsörjning mm. Mycket lämplig vid stora nivåskillnader mellan vattentäkt och tappställe. H [m] Q [m³/h],6,8 1,4 [l/s],2,4 1, 1,2 Typ Anslutning Rsk nr: Sub TWI5-36, 3 x 4 V G32 inv Sub TWI5-36, 1 x 23 V G32 inv H [m] SBA 5/6 Hz ISO 996 Annex A Q [l/min] Grundfos dränkbara SBA-pumpar är avsedda för transport av rent vatten från grävda brunnar, sjöar och uppsamlingstankar för regnvatten mm. Pumparna är tillverkade i kompositmaterial och har en maximal lyfthöjd på 45 mvp och flöden mellan -11 l/min. Tekniska data SBA Nominellt flöde: 3 m 3 /h Max. tryck: 45 m Max installationsdjup: 1 m Vätsketemperatur: 5-4 C Strömförsörjning: 1 x V, 5 Hz Kapslingsklass: IP68 Grundfos SBA dränkbar pump Typ Anslutning Rsk nr: SBA 3-35 M, 1-fas. M=Integrerad sugsil med nivåvippa G2/ SBA 3-35 A, 1-fas. A=Integrerad sugsil utan nivåvippa G2/ SBA 3-35 MW, 1-fas. MW=Sidoinlopp utan nivåvippa G2/ SBA 3-35 AW, 1-fas. AW=Sidoinlopp med nivåvippa G2/ SBA 4-45 M, 1-fas. M=Integrerad sugsil med nivåvippa G2/ SBA 4-45 A, 1-fas. A=Integrerad sugsil utan nivåvippa G2/ SBA 4-45 MW, 1-fas. MW=Sidoinlopp utan nivåvippa G2/ SBA 4-45 AW, 1-fas. AW=Sidoinlopp med nivåvippa G2/

12 Dränkbara pumpar och länspumpar Xylem SOS-kit Komplett dräneringspaket innerhållande: dränkbar pump Flygt SXM2,25 kw, 23 V med 1 m kabel och 1 1/4" utlopp med snabbkoppling, 6 m slang inklusive snabbkoppling. Packat i skyddande transportlåda som också fungerar som grovsil för att skydda pumpen från föremål i vattnet. Typ Anslutning Rsk nr: SOS-kit Snabbkoppling Flatslang Beskrivning Rsk nr: 25 mm, 1 m mm, 1 m mm, 25 m mm, 1 m mm, 25 m mm, 1 m mm, 25 m

13 Hur mår dina kunders vatten? I Sverige får cirka 1,2 miljoner människor vatten från egen vattentäkt. Så mycket som en femtedel av detta bedöms vara direkt otjänligt! Dahl erbjuder en bekymmerlös process för vattenanalyser med direkta åtgärdsförslag. Nu flyttar många ut till sina sommarstugor och behöver därmed din kompetens och ditt stöd. Ta tillfället i akt och erbjud dina kunder vattenanalys!

14 Djupbrunnspumpar och tillbehör Djupbrunnspumpar Djupbrunnspumpar för borrade brunnar dimensioneras vanligen för att säkerställa min 3 bar (= 3 mvp) tryck vid tappstället. I nedanstående översiktstabell redovisas några exempel på lämpliga modeller av djupbrunnspump vid varierande borrhålsdjup. Om ett vattenfilter ska installeras i anläggningen blir ofta det erforderliga backspolningsflödet dimensionerande för pumpens kapacitet. Erforderligt backspolningsflöde kan avläsas ur respektive filteranläggnings tekniska specifikationer, ett vanligt minsta backspolningsflöde är dock 25 3 l/min vid 2 bar. Vi rekommenderar 3"-pump som bland annat har en lägre vikt än de traditionella 4"-pumparna. 3"-pumparna har många fördelar framför 4"-pumpar, bland annat följande punkter: Permanentmagnetmotor, vilket innebär att startmomentet blir högre än vid traditionell 3-fasmotor. Pumpdiameter endast 74 mm (3"), för 76 mm borrhål. Inbyggd mjukstart. Inbyggt motorskydd som skyddar mot torrkörning, överbelastning, över- och underspänning, hög motortemperatur. Hög vattenhastighet genom pumpen, vilket reducerar beläggningar i pumpen. Motorn tål stora spänningsvariationer, 18 24V. Låg vikt, endast 5, 6,5 kg. Tack vare den låga vikten erfordras ej wire (pumpen kan hängas i PEM-slangen). Att tänka på: Vid långa kabellängder för pumpens strömförsörjning måste dock 4"-pump i 3-fasutförande väljas. Översiktstabell för pumpval gällande de mest frekventa pumpmodellerna. Redovisad kapacitet gäller då vattenytan står i samma höjd som pumpen, och 3 bars tryck vid tappstället. Vid högre vattennivå i brunnen ger pumpen ett högre flöde (se pumpkurvor sid 13). Djup (pumpens placering) Pumpmodell Flöde (l/min) Ström 3 m SQ2-55, 3" 25 1 x 23 V, 1-fas 3 m SQ2-7, 3" 41 1 x 23 V, 1-fas 4 m SQ2-7, 3" 34 1 x 23 V, 1-fas 5 m SQ2-7, 3" 23 1 x 23 V, 1-fas 5 m SQ2-85, 3" 37 1 x 23 V, 1-fas 6 m SQ2-85, 3" 3 1 x 23 V, 1-fas 7 m SQ2-85, 3" 23 1 x 23 V, 1-fas 7 m SQ2-1, 3" 37 1 x 23 V, 1-fas 8 m SQ2-1, 3" 32 1 x 23 V, 1-fas 9 m SQ2-1, 3" 25 1 x 23 V, 1-fas 9 m SP2A-23, 4" 18 3 x 4 V, 3-fas 9 m SP2A-28, 4" 27 3 x 4 V, 3-fas 1 m SP2A-28, 4" 22 3 x 4 V, 3-fas 11 m SP2A-28, 4" 17 3 x 4 V, 3-fas Kapacitet i ovanstående tabell är exklusive rörförluster. Vid korta ledningsdragningar mellan borrhål och trycktank kan man schablonmässigt bortse från rörförlusterna vid dimensionering av djupbrunnspump. 12

15 Djupbrunnspumpar och tillbehör p [kpa] p [kpa] p [kpa] p [kpa] p [kpa] H [m] H [m] H [m] SQ1 SQE1 ISO 996 Annex A H [m] H [m] Q [m/h] SQ2 SQE2 ISO 996 Annex A SQ3 SQE3 Q [m/h] ISO 996 Annex A Q [m/h] SQ5 SQE5 ISO 996 Annex A Q [m/h] SQ7 SQE7 ISO 996 Annex A Q [m/h] Grundfos djupbrunnspump typ SQ, 1 x 23 V Dränkbar pump med 74 mm utvändig diameter för pumpning av rent vatten. Pumpen har inbyggd backventil och mjukstart, motorskydd som skyddar mot torrkörning, överbelastning, över- och underspänning, hög motortemperatur. Motorn är skyddad mot spänningstransiter upp till 5 V. Inget extra motorskydd fordras. Pumpen har bättre verkningsgrad och slitagemotstånd än traditionella 4"-pumpar. Hög vattenhastighet genom pumpdelen reducerar beläggningar i pumpen. Vikt 5, 6,5 kg, längd mm. Obs! Torrkörningsskyddet fungerar endast inom pumpkurvans kraftiga del. Max flöde Typ kw 1 x 23 V 28 l/min 55 l/min 73 l/min 125 l/min 158 l/min Amp. Ansl. H Max (m) Rsk nr: SQ1-35,7 2,1 G SQ1-5,7 2,9 G SQ1-65,7 3,7 G SQ1-8 1,15 4,6 G SQ1-95 1,15 5,3 G SQ1-11 1,15 6,2 G SQ ,68 7,2 G SQ1-14 1,68 8,1 G SQ ,85 9,2 G SQ2-35,7 2,9 G SQ2-55,7 4,1 G SQ2-7 1,15 5,3 G SQ2-85 1,15 6, G SQ2-1 1,68 7,7 G SQ ,85 8,9 G SQ3-3,7 2,9 G SQ3-4,7 4, G SQ3-55 1,15 5,1 G SQ3-65 1,15 6,2 G SQ3-8 1,68 7,4 G SQ3-95 1,68 8,4 G SQ3-15 1,85 9,7 G SQ5-15,7 1,9 G SQ5-25,7 3,4 G SQ5-35 1,15 4,9 G SQ5-5 1,68 6,4 G SQ5-6 1,68 7,9 G SQ5-7 1,85 9,5 G SQ7-15,7 2,8 G SQ7-3 1,15 5,2 G SQ7-4 1,68 7,6 G SQE-paket för konstanttryck Elektronisk pump SQE. Består av: SQE-pump, kabel, kontrollbox CU31, trycktank 8 l, 7 bar, kulventil, manometer 1 bar. Typ Kabellängd H max (m) Qmax Rsk nr: SQE m 63 m 55 l/min SQE m 17 m 55 l/min

16 Djupbrunnspumpar och tillbehör Grundpaket SQ-paket, 1 x 23 V, 3" Paket som är lämpligt vid utbyte av äldre ejektorpump eller utbyte av befintlig djupbrunnspump. Stommen i nedanstående paket är Grundfos populära 3"-pump typ SQ, 1-fas. Diam: 74 mm. Anslutning rörgänga 1 1/4" (DN32). Tack vare SQ-pumpens låga vikt erfordras ej wire, pumpen hänger i PEM-slangen. Allt i brunn Art nr: Pumppaketen innehåller utöver pump, kabel, vajer, vajerlås, skarvsats och tejp: Borrhålstopp, 1 st Enkeladapter G25, 1 st PEM-koppling 32xG32, 1 st PEM-koppling 32xG25, 2 st Stödhylsor 32, 2 st Paketen i nedanstående tabell innehåller: SQ-pump enligt tabell. Livsmedelsgodkänd kabel i anpassad längd samt eltejp. Krympskarv till elkabel. Pumpdjup Kapacitet (l/min) Pumptyp Märkström Pump, art nr: Allt i brunn: PEM-slang: Hydroforpaket 3 bar 1,5 bar 3 x 4 V 2 meter SQ2-55 4,1 A meter SQ2-55 4,1 A meter SQ2-7 5,3 A meter SQ2-7 5,3 A meter SQ2-85 6, A meter SQ2-7 5,3 A meter SQ2-85 6, A meter - 29 SQ2-7 5,3 A meter 3 41 SQ2-85 6, A meter SQ2-85 6, A meter SQ2-1 7,7 A meter - 29 SQ2-85 6, A meter 32 4 SQ2-1 7,7 A meter SQ2-1 7,7 A meter 8 29 SQ2-1 7,7 A De angivna kapaciteterna gäller när vattennivån står vid pumpens nivå. Ligger vattennivån högre ger pumparna större mängd meter meter Se nästa sida Problem? Se sidan 27 14

17 Djupbrunnspumpar och tillbehör Beskrivning Art/Rsk nr: Tankpaket 5 l plåttank Plåttank 5 l Rördelsats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 6 l glasfibertank Glasfibertank 6 l Rördelssats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, galvad, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, galvad, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xG Luftningventil G Tankpaket 115 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 115 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 15 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG

18 Tekniska produkter för en säker installation Utvecklat av proffs för proffs

19 Djupbrunnspumpar och tillbehör Djupbrunnspumpar är för pumpning av rent vatten. Lämplig till djupborrade dricksvattenbrunnar, öppna värmepumpsystem, bevattning m. Altech 4" djupbrunnspump Teknisk specifikation, pumpdel: Flerstegs centrifugalpump. Flytande pumphjul. Pumphjul/pumphus i polykarbonat/glasfiber. Pumphölje/axel i rostfritt stål. Bottendel/sugsil i rostfritt stål. Toppstycke i rostfritt stål. Hög verkningsgrad. Låg energiförbrukning. Teknisk specifikation, motor: Skyddsklass: IP68. Isolationsklass: B. Vattentemperatur: Max 3 C. Max antal starter/timme: 2 st. Spänning + 6 % / -1 %. 3-fas, 4 V. Installationssätt: vertikalt. 2 m ,6 2 1,2 3 1,8 4 2,4 5 3, 6 l/min 3,6 m 3 /h Q = Flöde Liter/min M 3 /tim,6 1,2 1,8 2,4 3, Typ Motor kw Amp Hmax = Tryckhöjd i meter Anslutning Rsk nr: 1-9,55 1, G ,75 2, G ,1 3, G ,5 4, G

20 Djupbrunnspumpar och tillbehör Grundpaket Altech-paket, 3 x 4 V, 4" Paket som är lämpligt vid utbyte av vissa äldre ejektorpumpar eller utbyte av befintlig djupbrunnspump. Stommen i nedanstående paket är Altech 4"-pump. Anslutning rörgänga 1 1/4" (DN32). Paketen i nedanstående tabell innehåller: Altech-pump enligt tabell. Kabel i anpassad längd, inklusive skarvkoppling samt eltejp. Motorskyddsbrytare med låsbart vred. Wire inklusive 2 st wirelås. Allt i brunn Art nr: Pumppaketen innehåller utöver pump, kabel, vajer, vajerlås, skarvsats och tejp: Borrhålstopp, 1 st Enkeladapter G25, 1 st PEM-koppling 32xG32, 1 st PEM-koppling 32xG25, 2 st Stödhylsor 32, 2 st Pumpdjup Kapacitet (l/min) Typ Art nr: Märkström 3 bar 1,5 bar 3 x 4 V Allt i brunn: PEM-slang: Hydroforpaket 2 meter ,7 A 3 meter ,7 A 4 meter ,7 A 5 meter meter ,2 A 6 meter , A 7 meter , A 8 meter , A Se nästa sida 8 meter , A 9 meter , A 1 meter meter , A 1 meter , A 11 meter , A De angivna kapaciteterna gäller när vattennivån står vid pumpens nivå. Ligger vattennivån högre ger pumparna större mängd. Problem? Se sidan 27 18

21 Djupbrunnspumpar och tillbehör Beskrivning Art/Rsk nr: Tankpaket 5 l plåttank Plåttank 5 l Rördelsats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 6 l glasfibertank Glasfibertank 6 l Rördelssats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, galvad, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, galvad, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xG Luftningventil G Tankpaket 115 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 115 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 15 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG

22 Kundtidningen med intressanta reportage och spännande nyheter från branschen. Hämta ditt exemplar på något av våra Dahlcenter eller bläddra i den på NOVEMBER N OV EMB -2 E R-2 12 TRYCK K C K Y C R TY TÄVLA MED VÄRSTA KOPPLINGEN M AR S baksidan TR Värsta PRESSKOPPLIN GEN Tävla och vinn! IDÉER, NYHETER OCH LÖSNINGAR FRÅN DAHL LÖ SN IN R OC H, NY HE TE DA HL ID ÉEGRA R FR ÅN IN LÖ SN CH ER O HL Y H ET R, N N DA FR Å ID ÉE Chocka kyrkan med värme sid. 1 GA R 4% ma Triem n systtte emet me ppling rm essko vä. 16 r p a n sid Sy energibesparing med LED sid. 14 aann utta pp ut oinvaogetttenhoi Lugngneneett o 3 i sid. 188 Minireningsverk räddar sjön sid. 4 l pp vlo sid. 1 ilda a ensk gliga ssid. 12 är ola rör ga rö Rörlig ing i mma drulll n räetttt kla Miljar programm sid. 7 n jo mil i Kokkhheetttt en ets 16kökskranen n li s r. Po tare sid sid. 18 mäs siidd. 1 G: LIN TÄV a MATTIA Värslitngen kopp n a id baks S OCH Fett hett med Strömsnäspannan sid. 16 nenan n ä m l Stå ärngriunv GAR DESARMERAR A Li Öj SN t kvarter Egon E Eg go on nf Forss orrss på A Ax x y En E n nerrgi & Miljö Axy Energi JOHN ITTTAAR HIT NY U PÅ DJ HÅL al i gamm R RT LER TO.6 PET sid ISBOMBEN t sid. 15 mme adru e ter b da fler t ilda n lyf Utb sid. 14 unne r i Mora B montööörrreeerrttiiidddeeerr r sid. 4 ssingen ara mä i ddåliigggaa ll,, ssisididid. 8 umpar sid. 13 B å ål ep stttå tteerrssstå tte m l Ottt ll Dahl Nils r till n vär ra väga fy fyra våge a r d rmor a firm An Fyra + + F A M siidd si msid Pk K s ssiiidd r R + Rena vattnet med magnet sid. 188 Märkvärdiga blandare sid. 13

23 Djupbrunnspumpar och tillbehör H [m] SP 1A Grundfos djupbrunnspump typ SP, 3 x 4 V, 4" Dränkbar pump med 11 mm utvändig diameter för pumpning av rent vatten. Grundfos har ett komplett program av pumpar och motorer som i standardutförande är gjorda helt i rostfritt stål enligt DIN W.-nr (AISI 34). Detta ger stor slitstyrka och minimal risk för korrosion vid pumpning av vanligt kallt vatten utan högre kloridhalter Q [m/h] SP N: DIN W.-nr (AISI 316). SP R: DIN W.-nr (AISI 94L). H [m] H [m] H [m] H [m] SP 2A Q [m/h] SP 5A Q [m/h] 44 SP 8A SP 14A Q [m/h] Typ Rsk nr: kw 3 x 4V 25 l/min 45 l/min 111 l/min 28 l/min 313 l/min Amp. Ansl. SP1A ,37 1,4 G32 SP1A ,37 1,4 G32 SP1A ,55 2,2 G32 SP1A ,55 2,2 G32 SP1A ,75 2,3 G32 SP1A ,1 3,4 G32 SP2A ,37 1,4 G32 SP2A ,37 1,4 G32 SP2A ,55 2,2 G32 SP2A ,75 2,3 G32 SP2A ,1 3,4 G32 SP2A ,5 4,2 G32 SP2A ,5 4,2 G32 SP2A ,2 5,5 G32 SP5A ,37 1,4 G4 SP5A ,55 2,2 G4 SP5A ,75 2,3 G4 SP5A ,1 3,4 G4 SP5A ,5 4,2 G4 SP5A ,2 5,5 G4 SP5A ,2 5,5 G4 SP8A ,75 2,3 G5 SP8A ,1 3,4 G5 SP8A ,5 4,2 G5 SP8A ,2 5,5 G5 SP8A ,2 5,5 G5 SP8A , 7,9 G5 SP8A , 9,6 G5 SP8A , 9,6 G5 SP14A ,5 4,2 G5 SP14A ,2 5,5 G5 SP14A , 7,9 G5 SP14A , 9,6 G Q [m³/h] 21

24 Djupbrunnspumpar och tillbehör Grundpaket SP-paket, 3 x 4 V, 4" Paket som är lämpligt vid utbyte av vissa äldre ejektorpumpar eller utbyte av befintlig djupbrunnspump. Stommen i nedanstående paket är Grundfos 4"-pump typ SP, 3-fas. Anslutning rörgänga 1 1/4" (DN32). Paketen i nedanstående tabell innehåller: SP-pump enligt tabell. Livsmedelsgodkänd kabel i anpassad längd, inklusive delbar GF-skarvkoppling samt eltejp. Motorskyddsbrytare med låsbart vred. Wire inklusive 2 st wirelås. Allt i brunn Art nr: Pumppaketen innehåller utöver pump, kabel, vajer, vajerlås, skarvsats och tejp: Borrhålstopp, 1 st Enkeladapter G25, 1 st PEM-koppling 32xG32, 1 st PEM-koppling 32xG25, 2 st Stödhylsor 32, 2 st Pumpdjup Kapacitet (l/min) Typ Art nr: Märkström 3 bar 1,5 bar 3 x 4 V 2 meter SP2A ,2 A 3 meter SP2A ,2 A 4 meter SP2A ,2 A 5 meter SP2A ,3 A 6 meter 2 3 SP2A ,3 A 7 meter SP2A ,3 A 8 meter - 18 SP2A ,3 A 8 meter 25 3 SP2A ,4 A 9 meter SP2A ,4 A 1 meter 1 22 SP2A ,4 A 1 meter SP2A ,2 A 11 meter SP2A ,2 A De angivna kapaciteterna gäller när vattennivån står vid pumpens nivå. Ligger vattennivån högre ger pumparna större mängd. Allt i brunn: PEM-slang: Hydroforpaket 5 meter Se nästa sida 1 meter Problem? Se sidan 27 22

25 Djupbrunnspumpar och tillbehör Beskrivning Art/Rsk nr: Tankpaket 5 l plåttank Plåttank 5 l Rördelsats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 6 l glasfibertank Glasfibertank 6 l Rördelssats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, galvad, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, galvad, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xG Luftningventil G Tankpaket 115 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 115 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 15 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG

26 Djupbrunnspumpar och tillbehör Grundpaket Debe GRB-paket, 3 x 4 V, 3" Paket som är lämpligt vid utbyte av vissa äldre ejektorpumpar eller utbyte av befintlig djupbrunnspump. Stommen i nedanstående paket är en 4"-pump. Anslutning rörgänga 1 1/4" (DN32). Paketen i nedanstående tabell innehåller: Pump enligt tabell. Kabel i anpassad längd samt eltejp. Motorskyddsbrytare med låsbart vred. Wire inklusive 2 st wirelås. Allt i brunn Art nr: Pumppaketen innehåller utöver pump, kabel, vajer, vajerlås, skarvsats och tejp: Borrhålstopp, 1 st Enkeladapter G25, 1 st PEM-koppling 32xG32, 1 st PEM-koppling 32xG25, 2 st Stödhylsor 32, 2 st Pumpdjup Kapacitet (l/min) Typ Art nr: Märkström 3 bar 1,5 bar 3 x 4 V 2 meter 3 36 GRB 11P ,55 A 3 meter GRB 11P ,55 A 4 meter GRB 11P ,55 A 5 meter GRP 14P ,75 A 6 meter 2 3 GRB 21P ,1 A 7 meter GRB 21P ,1 A 8 meter - 18 GRB 21P ,1 A 8 meter 25 3 GRB 21P ,1 A 9 meter GRB 21P ,1 A 1 meter 1 22 GRB 27P ,5 A 1 meter GRB 27P ,5 A 11 meter GRB 27P ,5 A De angivna kapaciteterna gäller när vattennivån står vid pumpens nivå. Ligger vattennivån högre ger pumparna större mängd. Allt i brunn: PEM-slang: Hydroforpaket 5 meter Se nästa sida 1 meter Problem? Se sidan 27 24

27 Djupbrunnspumpar och tillbehör Beskrivning Art/Rsk nr: Tankpaket 5 l plåttank Plåttank 5 l Rördelsats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 6 l glasfibertank Glasfibertank 6 l Rördelssats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, galvad, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, galvad, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xG Luftningventil G Tankpaket 115 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 115 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 15 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG

28 Djupbrunnspumpar och tillbehör Djupbrunnspump Debe typ GRM, 4" För djupborrade dricksvattenbrunnar och öppna värmepumpsystem, bevattning, industri, kommuner, lantbruk med mera. Teknisk specifikation, pumpdel GRM: Flerstegs centrifugalpump med radiella eller halvaxiella pumphjul. Pumphjul och diffusorer i polykarbonat och noryl. Pumphölje/axel i rostfritt stål SS Bottendel och sugsil i rostfritt stål SS Toppstycke och backventil i rostfritt stål SS Flytande pumphjul. NEMA-standard. Hög verkningsgrad. Låg energiförbrukning. Motor Franklin Electric : Skyddsklass: IP 68. Isolationsklass: B. Vattentemperatur: max 35 ºC. Starter per timme: max 2 st. Installationssätt: vertikalt/horisontellt. Spänning: +6 % / 1 %. Motorns kylningsflöde: min 8 cm/s. 3-fas,37 7,5 kw. 4 Undervattenspump: Flöde upp till 4 liter/min. Uppfordringshöjd upp till 5 mvp. Röraranslutning G32 G5. Pumparna testade enligt ISO 996. Typ kw 3 x 4 V Amp Anslutning Rsk nr: GRM-14 1,1 2,8 G GRM-18 1,5 3,9 G GRM-26 2,2 5,5 G Problem? Se sidan 27 26

29 Djupbrunnspumpar och tillbehör Tips vid felsökning av dränkbara pumpar För att hjälpa till vid felsökning av installerad dränkbar pump har vi samlat de mest frekvent återkommande felen och förslag på åtgärd för att avhjälpa felen. Fel Orsak Åtgärd Pumpen går men ger inget A) Pumpen och rörledningen är inte korekt vattenfyllda A) Fyll med vatten tryck B) Rörledningen är igensatt B) Rengör ledningen C) Vattenbrist i brunnen C) Tryck och gör rent i brunnen (ring en brunnsborrare) C) Borra en ny brunn Pumpen ger inte tillräckligt mycket vatten A) För liten pumpkapacitet A) Byt till en större pump med större kapacitet B) Pump eller rörledningen är igensatt B) Rengör pump och rörledning, kolla så att eventuella filter är igensatta. C) Vattennivåsänkning vid vattenutag är större än förutsett C) Vid tillfälig stort uttag vänta ett dygn minska uttaget eller borra en ny brunn Pumpen startar / stannar A) Förtrycket i trycktanken är för stort eller för lite A) Justera förtrycket i trycktanken (,9 x starttrycket) B) Gummiblåsan i hydrofonen har inget eller för lågt tryck B) Fyll i luft eller montera en Micronizer luftinjektor C) Backventilen är trasig i pumpen C) Byt backventil D) Vattenledning är trasig och släpper ut trycket i marken D) Byt ledning Pumpen startar inte A) Proppen har gått A) Byt propp B) Det har varit åska och blixten har slagit ner i pumpen / B) Byt pump och kabel marken C) Tryckströmbrytaren slår ej till C) Byt tryckströmbrytare D) För låg spänning till pumpen D) Undersök att inkommande spänning inte är för låg E) Kabel arean är för klenm för stort motstånd i kablen E) Byt kabel till rätt storlek Tänkvärt Höj eller sänk aldrig pumpen i kabeln eller i vajern, utan använd alltid röret Kabel och vajer skall ej vara sträckta Pumpa endast rent vatten Kabeln skall vara tejpad på röret enligt tillverkarens rekomendationer 27

30 Tillbehör djupbrunnspumpar Art nr: Gummikabel, livsmedelsgodkänd H7RN-F till Grundfos SQ-pumpar. Exklusive krympskarv. Beskrivning Dim Rsk nr: 2 m 3 x 1,5 mm m 3 x 1,5 mm m 3 x 1,5 mm m 3 x 1,5 mm m 3 x 1,5 mm m 3 x 1,5 mm m 3 x 2,5 mm m 3 x 2,5 mm m 3 x 2,5 mm m 3 x 2,5 mm m 3 x 2,5 mm Gummikabel H7RN-F till Franklin motorer. (Ex Wilo). Exklusive krympskarv. Beskrivning Dim Art nr: 2 m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm Gummikabel På trumma. Mantel: väder- och oljebeständigt gummi. Säljes endast i obruten förpackning. Beskrivning Dim Art nr: 5 m 3 x 2,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 2,5 mm Jordkabel EKKJ på trumma. Säljes endast i obruten förpackning. Beskrivning Dim Art nr: 125 m 3 x 2,5 x 2,5 mm m 3 x 2,5 x 2,5 mm Gummikabel Livsmedelsgodkänd. Till Grundfos SP-pumpar. Inkl Grundfos skarvkoppling. Beskrivning Dim Art nr: 1 m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm Krympskarv för kabelskarvning Beskrivning Art nr: 4 x 1,5 2,5 mm Tejp Beskrivning Art nr: 25 mm x 1 m Wire Material: rostfritt AISI316/SIS mm, 49-trådig wire. Inklusive 2 st wirelås. Beskrivning Rsk nr: 1 m m m m m m m m m m m m Wirelås Beskrivning Rsk nr: 3 mm

31 Utvalda verktyg för proffs Tekniska produkter för en säker installation Utvecklat av proffs fs för proffs

32 Ejektorpumpar Grundfos ejektorpumpar 3 x 4 V, 5 Hz Pumptyp kw Amp Ersätter Rsk nr: CR5-9 DW 1,5 1,85 CPE CR5-11 DW 2,2 2,65 CPE CR5-13 DW 2,2 3,9 CPE CR5-15 DW 2,2 5,1 CPE OBS! Kräver ombyggnad av rörsystem. H D [m] 1 CR 5-15 No. 11 No. 29 No. 2 No. 22 No. 44 No CR CR 5-11 CR Q[m3/h] Q[l/s] Grundfos ejektorer Till CR-DW-pumpar. Helt av brons med munstycke av rostfritt stål. Inbyggd bottenventil. Om sugrör önskas utbytes bottensilen på ejektorn mot en nippel, typ M med invändig gänga G25. Vid utbyte ifrån ejektorpump till SQ-pump så kan tabellen nedan användas. Pumptyp Ejektorstorlek 11B 29B 2B 22B 44B 45B 46B CPE CPE CPE CPE CPE = SQ2-55, 2 = SQ2-7, 3 = SQ2-85, 4 = SQ2-1, 5 = SQ1-11 Grundfos Slangkit Till CR-DW-pumpar. Material Rsk nr: Brons Typ Anslutning Rsk nr: 11B G25 inv B G25 inv B G25 inv B G25 inv Tillbehör M-nippel 3

33 Ejektorpumpar GTV- Pyke Ejektorpump är tillverkad i rostfritt material och konstruktionen är enkel och är tystgående. Pumpen är driftsäker, har lång livslängd och behovet av service är minimalt. GTV-Pyke pump kan förses med marknadens existerande ejektorer. Ejektorpumpen är en vertikal flerstegscentrifugalpump med en elmotor (3-fasmotor) med ett varvtal på 28 r/min. Stomröret är av rostfritt stål. Löphjulen, stommens mellandelar och ledkolvar är av glasfiberarmerad specialplast för bästa kvalitet och livslängd. Varje GTV-pump provkörs på fabriken före leverans till kund för att säkerhetsställa att den fungerar felfritt innan leverans. GTV-Pyke ejektorpumpar 3 x 4 V, 5 Hz Tekniska data: Motor,75-3, kw Spänning 22/38 V 3-fas Max. sänkdjup för ejektorn 13 m Effekt l/h Koppling på sugsidan 1 ¼ innergänga Koppling på trycksidan 1 innergänga Höjd mm Längd 8 mm Bredd 5 mm Typ Sänk-m Flöde l/h VSL Grund Tryckklass Rör Rsk nr: GTV R /1 46 B /26 + 4/32, ,1 kw /8 44 B /26 + 4/32, /65 2 B /26 + 4/32, /65 2 B /26 + 4/32, /55 11 B /26 + 4/32, /55 11 B /26 + 4/32, /55 11 B /26 + 4/32,6 GTV R /1 46 B /26 + 4/32, ,5 kw /8 44 B /26 + 4/32, /7 2 B /26 + 4/32, /65 2 B /26 + 4/32, /55 11 B /26 + 4/32, /55 11 B /22,8 + 4/32, /55 11 B /22,8 + 4/28,4 GTV R /8 45 B /26 + 4/32, ,2 kw /7 22 B /26 + 4/32, /65 2 B /26 + 4/32, /65 2 B /22,8 + 4/32, /55 11 B /22,8 + 4/28, /55 11 B /22,8 + 4/28, /55 11 B /22,8 + 4/28,4 GTV R /7 22 B /22,8 + 4/32, ,2 kw /65 2 B /22,8 + 4/28, /65 2 C 25 32/22,8 + 4/28, /55 11 C 25 32/22,8 + 4/28, /55 11 C 25 32/22,8 + 4/28, /55 11 C 25 32/22,8 + 4/28,4 31

34 Självsugande pumpar Altech pumpar Altech pumpar är en serie väl beprövade pumpar, som är mycket prisvärda i förhållande till prestanda. De finns som pumpautomater, bevattningspumpar (jetpumpar), ringpumpsersättare samt dräneringspumpar. Tänk på rätt handhavande, när pumpar med långa sugledningar skall uppstartas. Viktigt att ledningen är helt vattenfylld, så att pumpen inte suger luft. Altech bevattningspump, SUR8 Lämplig att använda för till exempel tömning av brunnar, bevattning, länspumpning med mera. Komplett med överhettningsskydd och 1,65 meter elkabel med stickpropp. Slanganslutning för 25 millimeter (1 ) slang eller invändig G1 (G25). 23 V, 5 HZ, 8 W. Max sughöjd 7 meter. [hm] [liter/minut] Typ Max flöde l/min Max tryck bar Anslutning Art nr: SUR8 6 4,3 G25 inv./g25 inv Altech bevattningspump, SUR11 Bevattningspump med pumphus och impeller i rostfritt stål för rent vatten. Lämplig att använda för till exempel tömning av brunnar, bevattning och länspumpning. Komplett med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Med invändiga anslutningar G V, 5 HZ, 1 1 W. Max sughöjd 7 meter. [hm] [liter/minut] Typ Max flöde l/min Max tryck bar Anslutning Rsk nr: SUR ,7 G25 inv./g25 inv

35 Självsugande pumpar [hm] [liter/minut] Lämplig att använda till exempel i fritidshus eller villor. Utrustad med 24 liters trycktank, tryckströmbrytare, överhettningsskydd och manometer. Pumpen är försedd med trycktank vilket innebär att man kan tappa cirka 6 8 liter vatten innan pumpen startar. 1,65 meter elkabel med stickpropp. Anslutningar G1 (G25). 23 V, 5 HZ, 1 25 W. Max sughöjd 7 meter. Altech pumpautomat, PPT8 Typ Max flöde l/min Max tryck bar Anslutning Trycktank Rsk nr: PPT8 6 4,3 G25 inv./g25 inv. 24 l [hm] [liter/minut] Altech pumpautomat, PPT11 Lämplig att använda till exempel i fritidshus eller villor. Utrustad med 6 liters trycktank, tryckströmbrytare, överhettningsskydd och manometer. Pumpen är försedd med trycktank vilket innebär att man kan tappa cirka 6 8 liter vatten innan pumpen startar. 1,65 meter elkabel med stickpropp. Anslutningar G1 (G25). 23 V, 5 HZ, 1 25 W. Max sughöjd 7 meter. Typ Max flöde l/min Max tryck bar Anslutning Trycktank Rsk nr: PPT ,3 G25 inv./g25 inv. 6 l [hm] [liter/minut] Lämplig att använda till exempel i fritidshus eller villor. Utrustad med 24 liters trycktank, tryckströmbrytare, överhettningsskydd och manometer. Pumpen är försedd med trycktank vilket innebär att man kan tappa cirka 6 8 liter vatten innan pumpen startar. 1,65 meter elkabel med stickpropp. Anslutningar G1 (G25). 23 V, 5 HZ, 1 25 W. Max sughöjd 7 meter. Altech pumpautomat, PPT13 Typ Max flöde l/min Max tryck bar Anslutning Trycktank Rsk nr: PPT13 8 5,,2 G25 inv./g25 inv. 24 l Tips! Kontrollera alltid tryckkärlet minst en gång per år. Förtrycket ska vara,9 x starttrycket. 33

36 Självsugande pumpar Altech förbrukningspump CA 1 BF Användningsområde: Förbrukningsvatten, bräckt havsvatten, regn och sjövatten. Används i första hand för utbyte av vattenringpump. Komplett med flänsar, packningar och bottenplatta. Material: gjutjärn. [hm] [liter/minut] Typ Spänning Märkström (A) Max flöde (l/min) Max tryck (bar) Anslutning Rsk nr: CA 1 BF 3 x 4 V 2, 75 4,8 Fläns Ersättningspumpar av jettyp är passande för utbyte mot alla fabrikat av vattenringpumpar. Pumparna är tillverkade av gjutjärn med ringpumpflänsar. Altech jetpump, CAM 75 Bevattningspump med motor i gjutjärn för rent vatten. Lämplig att använda för till exempel tömning av brunnar, bevattning, länspumpning mm. Komplett med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Med invändig anslutning G25 på både inlopp och utlopp. 23 V, 5 Hz. Skyddsklass IP44. Max sughöjd 7 m. [hm] [liter/minut] Typ Max flöde (l/min) Max tryck (bar) Anslutning Rsk nr: CAM , G25 inv./g25 inv Altech jetpump, CA 15 Bevattningspump med motor i gjutjärn för rent vatten. Lämplig att använda för till exempel tömning av brunnar, bevattning, länspumpning mm. Komplett med överhettningsskydd, kabel medföljer ej. 23 V, 5 Hz. Skyddsklass IP 44. Max sughöjd 8 m. [hm] [liter/minut] Typ Max flöde (l/min) Max tryck (bar) Anslutning Rsk nr: CA , G25 inv./g25 inv

37 Självsugande pumpar H [m] JP 5 ISO 996:1999 Annex A Grundfos självsugande jetpump, JP JP 5 är en enkel horisontell självsugande enstegs jetpump med inbyggt termiskt skydd, inbyggd ejektorventil och manuellt start/ stopp m 6m 4m 5m 3m.25m 2m m Q [m³/h] Q [l/s] JP-pumpen är lämplig för vattenförsörjning i mindre skala i t ex hushåll, trädgårds- och hobbyapplikationer. JP har vertikal suganslutning G25 och horisontell tryckanslutning G25. Pumpen levereras med 1,5 m kabel och jordad stickpropp. H [m] 5 45 JP 6 ISO 996:1999 Annex A m 6 m 5 m 4 m 3 m 2 m.25 m m Q [m³/h] Q [l/s] Typ Spänning Märkström (A) Max flöde (l/min) Max tryck (bar) Anslutning Rsk nr: JP5, manuell 1 x 23 V 3, G25 utv./g25 utv JP6 1 x 23 V 6, ,8 G25 utv./g25 utv p [kpa] H [m] Q [m³/h] Q [l/s] Grundfos pump och tryckstegringsenhet, MQ MQ 3 5 Hz ISO 996 Annex A Grundfos MQ är en kompakt pump och tryckstegringsenhet som är speciellt utvecklad för vattenförsörjning i en- och tvåfamiljshus. MQ är tillverkad av väder- och korrosionsbeständiga material och lämpar sig för användning såväl inomhus som utomhus. Det är en driftsäker, lättskött pump med inbyggda skyddsfunktioner som t ex torrkörningsskydd. MQ har ett internt kylsystem och har därför ingen kylfläkt, vilket innbär att pumpen är mycket tystgående. Pumpen är självsugande, och eftersom MQ har en inbyggd membrantank behövs inget extra utrymme runt pumpen till en fristående tank. MQ-pumpen är även idealisk för tryckstegring från vatten-reservoarer eller vattenledningsnät. Pumpen levereras med 2 m kabel och jordad stickpropp. Typ Spänning Märkström (A) Max flöde (l/min) Max tryck (bar) Anslutning Rsk nr: MQ x 23 V 4, 66 3,8 G25 utv./g25 utv MQ x 23 V 4,5 73 4,8 G25 utv./g25 utv

VVS. paraden. Beställ i dag, hämta i morgon! Vattenutkastare med backventil. Compress 5000 AA. Pumpautomat PPT1300. Sign 6860 med inbyggt S-lås

VVS. paraden. Beställ i dag, hämta i morgon! Vattenutkastare med backventil. Compress 5000 AA. Pumpautomat PPT1300. Sign 6860 med inbyggt S-lås VVS paraden 31 mars 25 april 2014 Beställ i dag, hämta i morgon! Compress 5000 AA Se sidan 27 Vattenutkastare med backventil Se sidan 18 Art nr: 625 09 82 Art nr: 431 55 24 Pumpautomat PPT1300 Se sidan

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

Vårparaden 30 mars 24 april 2015. Förkromade kopparrör Halvhårda. Vattenutkastare. Länspump Rostfri

Vårparaden 30 mars 24 april 2015. Förkromade kopparrör Halvhårda. Vattenutkastare. Länspump Rostfri Vårparaden 30 mars 24 april 2015 Förkromade kopparrör Halvhårda Vattenutkastare Art nr: 431 66 96 Se sidan 21. 15-pack 15 mm x 2,75 meter Art nr: 24 33 72 25-pack 12 mm x 2,75 meter Art nr: 24 33 70 Se

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDER. Installera rätt och tätt

INSTALLATIONSGUIDER. Installera rätt och tätt INSTALLATIONSGUIDER Installera rätt och tätt Innan du börjar installera Verktyg som kan behövas! Borrmaskin Röravskärare Skjutmått Gerlåda Tumstock Kniv Hink Fintandadsåg Ficklampa Skiftnyckel Skruvmejsel

Läs mer

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK PUMPS, MOTORS and CONTROLS MANUFACTURING Manufacturing Group established in Italy in 1976 worldwide. Works, Pump & Motor Test Laboratory, Pumps and Electric Motors Research Centre. JETPUMPAR OCH PUMPPAKET

Läs mer

Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN

Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN Nytt & aktuellt från Xylem i och runt fastigheten! Nu är det läge att se över energiförbrukningen, när

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

Installationsmanual. SE / Installationsmanualen / IM-1449-1

Installationsmanual. SE / Installationsmanualen / IM-1449-1 Installationsmanual SE / Installationsmanualen / IM-1449-1 Sida 2 www.absolent.com Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. 2015 Absolent AB 1 Förord Absolents filterenheter finns idag

Läs mer

LUNDAGROSSISTENS VVS-KUNSKAP STEG ETT. Rev 2009-05-26

LUNDAGROSSISTENS VVS-KUNSKAP STEG ETT. Rev 2009-05-26 LUNDAGROSSISTENS VVS-KUNSKAP STEG ETT Rev 2009-05-26 FÖRORD Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande kunskap om de tre områdena Tappvatten, Avlopp

Läs mer

Marinkatalog 2015. pumpar och tillbehör för marina applikationer

Marinkatalog 2015. pumpar och tillbehör för marina applikationer Marinkatalog 2015 pumpar och tillbehör för marina applikationer Whether you sail for leisure or livelihood, all sailors share a love for the sea. You also share the need for equipment you can rely on.

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT- OCH SKÖTSELSANVISNING. Gäller för programvaruversioner 3.x

INSTALLATION, DRIFT- OCH SKÖTSELSANVISNING. Gäller för programvaruversioner 3.x INSTALLATION, DRIFT- OCH SKÖTSELSANVISNING Gäller för programvaruversioner 3.x DECLARATION OF CONFORMITY EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SE Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M. Polo 14 - Mestrino (PD) - Italia,

Läs mer

Några av våra största samarbetspartners.

Några av våra största samarbetspartners. Några av våra största samarbetspartners. Byggmaskiner, länspumpar, bränslehantering 1 VA-verktyg 2 Redskap 3 Mätutrustning, utsättnings- och avstängningsmaterial 4 Affärsidé Dahl Sveriges affärsidé är

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Typ MHIL S Monterings- och skötselanvisning 6263780/0505 1. Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2. Säkerhet...4 2.1 Symboler i denna monterings- och skötselanvisning...4

Läs mer

Tekniska produkter för en säker installation

Tekniska produkter för en säker installation Tekniska produkter för en säker installation Inom Altech-sortimentet finns produkter för teknisk installation samlat. Det är noga utvalt med säker installation som ledord. Sortimentet innefattar allt från

Läs mer

Vi fyller 40 år! Bada klorfritt! Det ska vi fira hela året med ett flertal kampanjer och erbjudanden. Se sidorna 34-35.

Vi fyller 40 år! Bada klorfritt! Det ska vi fira hela året med ett flertal kampanjer och erbjudanden. Se sidorna 34-35. Vi fyller 40 år! Det ska vi fira hela året med ett flertal kampanjer och erbjudanden. Se sidorna 34-35. Bada klorfritt! Njut av din pool ännu mer denna säsong, byt till Baquacil. Se sidan 7. Miami Pool

Läs mer

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp!

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Swimmingpooler av norrländskt stål sedan 1989 2013 / 2014 Katalog Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Innehållsförteckning Pool Pool från oss... 6 Svensktillverkat...

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52

Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52 Produktkatalog Vertikala centrifugalpumpar för cirkulationspumpning, tappvarmvatten och vätskeuppfordring. Material i gjutjärn, segjärn, brons, rostfritt. CIRKULATIONSPUMPAR Innehåll sid VERTIKALA CENTRIFUGALPUMPAR

Läs mer

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Water & Wastewater Installations-, drift- och underhållsmanual 2004 Ready 4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

VVS. paraden. Picto Duschhörna. Blir det du som hittar en ipad Mini? Förkromade kopparrör. Värmepump Compress 3500 LW/M.

VVS. paraden. Picto Duschhörna. Blir det du som hittar en ipad Mini? Förkromade kopparrör. Värmepump Compress 3500 LW/M. VVS paraden 6 31 oktober 2014 Beställ i dag, hämta i morgon! Blir det du som hittar en ipad Mini? I 10 av verktygskitten har vi gömt en ipad Mini. Den kan bli din, köp ett verktygskit i dag. Picto Duschhörna

Läs mer

Villasortiment. Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör. Produktkatalog

Villasortiment. Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör. Produktkatalog Villasortiment Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör Produktkatalog Bästa lösningen för din villavärme Vinslöv. Villa med Vedolux 40 UB och tre

Läs mer

Nya Tryckluftguiden INTRODUKTION

Nya Tryckluftguiden INTRODUKTION INTRODUKTION 2 Nya Tryckluftguiden BIAB tryckluft är idag ett expansivt företag som säljer på hela den Skandinaviska marknaden. Vårt mål att ta hand om det viktigaste vi har, nämligen kunderna. Vi på BIAB

Läs mer

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäddens storlek är cirka 24 kvadratmeter

Läs mer

Handbok om tryckavloppsystem

Handbok om tryckavloppsystem Handbok om tryckavloppsystem (LTA) Handbok om tryckavloppsystem (LTA) Handbok om tryckavloppsystem (LTA) Den här handboken om LTA ges ut av Xylem Water Solutions AB, som tillverkar Flygt-pumparna. Xylem

Läs mer

Vi är ISO 9001 Kvalitetscertifierade och ISO 14001 Miljöcertifierade av SEMKO

Vi är ISO 9001 Kvalitetscertifierade och ISO 14001 Miljöcertifierade av SEMKO Vasatherm är ett ISO 9002- och Välkommen 14001 certifierat till Vasatherm företag Vasatherm möjligheternas företag Vasatherm har konstruerat fläktkonvektorer sedan 1988, då det första jobbet Vasaterminalen

Läs mer

Grundprinciper för pumpteknik

Grundprinciper för pumpteknik Grundprinciper för pumpteknik Pumpteori 2007/2008 I n n e h å l l Grundprinciper för pumpteknik 5 Historik pumpteknik 7 Vattenförsörjning 7 Pumpning av avloppsvatten 8 Värmeteknologi 9 Pumpsystem 12 Öppet

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer