Välkommen till Dahl. Dimensionering av pumpar 3 5. Dränkbara pumpar och länspumpar Djupbrunnspumpar och tillbehör 12 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Dahl. Dimensionering av pumpar 3 5. Dränkbara pumpar och länspumpar 6 10. Djupbrunnspumpar och tillbehör 12 27"

Transkript

1

2

3 Dimensionering av pumpar 3 5 Dränkbara pumpar och länspumpar 6 1 Välkommen till Dahl Vi är Sveriges ledande handelsföretag inom VVS, Mark & VA, Industri, Fastighet och Kyla. Från vårt supportlager i Järfälla, Stockholm, garanterar vi en tillförlitlig logistik via egna lastbilar där våra kunniga chaufförer transporterar med stor lokalkännedom. Våra butiker kallas DahlCenter och finns på många orter runt om i Sverige, från Ystad i söder till Kiruna i norr. Där vill vi alltid ge dig personlig och kunnig service. Vi strävar efter att upplevas som en tillförlitlig, tillgänglig och kunnig leverantör och ser fram emot att ta hand om just dina behov av produktlösningar. Djupbrunnspumpar och tillbehör Tillbehör djupbrunnspumpar 28 Ejektorpumpar 3 31 Självsugande pumpar Trycktankar och hydroforer Tillbehör trycktankar och hydroforer Avhärdnings- och avsyrningsfilter Radonfilter 44 Vattenfilter 45 Brunnsborrning 46 Tillbehör brunnsborrning 47 5 Kollektorer PEM-slang 54 Samlingsskåp och samlingsbrunnar Frostskyddskabel och tillbehör 58 PEM-slang och plaströrskopplingar Isolering och tillbehör 64 Verktyg och förnödenheter Omvandlingstabeller 68 Serviceföretag 69 7 Försäljnings- och leveransvillkor 71 78

4 214-46

5 Dimensionering av pumpar För att bilda sig en uppfattning om vilken kapacitet pumpen måste kunna uppfordra ur en brunn kan nedan beskrivna arbetsgång användas. Som utgångspunkt använder man normflödet för respektive tappställe i byggnaden. Normflödena adderas och översätts till ett sannolikt flöde, det vill säga det flöde som man bör använda för att dimensionera pumpens kapacitet. Om ett vattenfilter ska installeras i anläggningen blir ofta det erforderliga backspolningsflödet dimensionerande för pumpens kapacitet. Erforderligt backspolningsflöde kan avläsas ur respektive filter-anläggnings tekniska specifikationer, ett vanligt minsta backspolningsflöde är dock 25 3 l/min vid 2 bar. Normflöden för ett antal olika tappställen: Tappställe Normflöde KV Normflöde VV Tappställe Normflöde KV Badkar 18 l/min 18 l/min Tvättmaskin (< 5 kg) 12 l/min Diskbänk 12 l/min 12 l/min Diskmaskin 12 l/min Dusch 12 l/min 12 l/min Wc 6 l/min Tvättlåda 12 l/min 12 l/min Vattenutkastare 12 l/min Tvättställ 6 l/min 6 l/min Tappventil 12 l/min Bidé 6 l/min 6 l/min Efter addering av aktuellt normflöde avläser man i nedanstående diagram vad det sannolika flödet blir. Exempel: Erforderligt flöde ska dimensioneras för ett fritidshus med kök, badrum och vattenutkastare. Köket innehåller diskmaskin, medan badrummet innehåller dusch, tvättställ och vattenklosett. Normflödet blir: Kök: (diskbänk) + 12 (diskmaskin) = 36 l/min. Bad: (dusch) (tvättställ) + 6 (wc) = 42 l/min. Vattenutkastare: 12 l/min. Summerat normflöde: = 9 l/min. Gå in med normflödet 9 l/min i diagrammet, läs av vilket sannolikt flöde som pumpen ska dimensioneras för, vilket i detta exempel blir 25 l/min. Att tänka på: Om det finns en kontinuerlig vattenförbrukning som kommer att vara öppen under långa perioder parallellt med normalförbrukningen ska denna adderas till det sannolika flödet. Exempelvis en vattenspridare för gräsbevattning som kanske är tillslagen i flera timmar. Vid ett sådant fall adderas vattenspridarens förbrukning till det sannolika flödet. I exemplet ovan blir då det summerade normflödet = 78 l/min, vilket ger ett sannolikt flöde om: 24 l/min, + 12 l/min (vattenspridare) = 36 l/min. Erforderlig kapacitet blir således 36 l/min för att säkerställa normalanvändning parallellt med kontinuerlig bevattning av gräsmatta. 3

6 Dimensionering av pumpar Torruppställda självsugande pumpar Beakta nedanstående grundregler vid installation av en torruppställd självsugande pump. Bottenventil måste installeras. Använd aldrig underdimensionerad sugledning. Klenare rör ger större tryckfall och kan orsaka kavitation. Undvik torrkörning. Undvik frost. Pumpa enbart rent vatten. Installera filter om vattnet innehåller föroreningar, filtret bör installeras på trycksidan. Sugledningen måste vara helt lufttät. Pumpen måste vara fylld med vatten vid första igångkörning. Sughöjd = nivån från vattenytan till pumpen. Längden och dimensionen på slangen och eventuell bottenventil påverkar även sughöjden. Trycket i trycktanken skall vara,9 gånger starttrycket på pumpen. M M Max sughöjd: Max sughöjd är 7 m. Större sugledningslängd ger dock lägre sughöjd. Sugledning med mindre dimension 32 mm rekommenderas EJ. Diagrammet är baserad på nedanstående förutsättningar. Sugledning: 32 mm PEM-slang. Önskat flöde: 2 m 3 /h. Felsökning av självsugande pumpar. Problem Pumpen går men inget tryck Pumpen ger inte tillräckligt med vatten Pumpen stannar inte. Pumpen startar/stannar för ofta Tänkbar orsak Pumphus och slang måste vid första start vara vattenfyllda. Kontrollera att samtliga kopplingar är helt täta, kontrollera även sugledning. Sughöjden överstiger 7 m. Kopplingar och-/eller sugledningen är inte täta. Bottenventilen är trasig. Systemet är igensatt. Sughöjden överstiger 7 m. Pumpen har för låg kapacitet. Tryckströmbrytaren är felaktigt inställd. Vattenbrist i brunnen. Förtrycket i hydroforen (trycktanken) är för högt eller för lågt. Differensen mellan start- och stopptryck är för litet. Bottenventilen är trasig. Kopplingar och-/eller sugledningen är inte täta. 4

7 Dimensionering av pumpar Montering av pump i villa eller fritidshus Tryckhöjd (pump högsta tappställe) Tryckledning av 2 x Cu (22 mm utv. brukar vara tillräckligt). Sughöjd, högst 7 meter Sugledning av PEM-rör med plaströrskoppling, ej klenare än PEM 32 mm utv. Bottenventil med backventil Viktiga punkter vid installationen Sughöjden är max 7 meter. Sugledningens friktionsförlust måste alltid ingå i den beräknade sughöjden. Friktionsförlusterna för olika rörlängder för dimensioner och flöden, i bar räknat, framgår av tabell längst ner på sidan. Sugledningen måste dimensioneras med hänsyn till uppmätta värden, dock ej klenare än PEM 32 mm i yttermått. När den totala sughöjden överstiger 7 meter ska pumpen placeras närmare brunnen. Ett alternativ till att flytta pumpen är att installera en djupbrunnspump som trycker upp vattnet. Friktionsförluster (tryckfall) i bar för PEM-rör PN 1. 1 bar = 1 m. Rördiameter utv./inv. 25/2,4 (1") 32/26 (1 1/4") 4/32,6 (1 1/2") 5/4,8 (2") Vattemängd l/min Rörlängd m 1,2,4,7,14,24, ,5,7,11, ,4,8,13 - -,5,9,15,3 15,3,6,11,25,36,53 - -,3,6,11,18, ,4,5,11,2 -,4,7,14,23,45 25,5,1,18,35,6,88 -,3,5,11,18,26,53 - -,4,6,9,19,33,3,6,11,23,38,75 5,1,2,35,7 1,2 1,75,3,6,11,23,35,53 1,5 -,4,8,13,18,38,65,7,13,23,45,75 1,5 1,2,4,7 1,4 2,4 3,5,6,12,21,45,7 1,5 2,1,5,8,15,25,35,75 1,3,13,25,45,9 1,5 3, Obs! För botten- eller backventil adderas värdet motsvarande 25 m rörlängd och för varje vinkel 5 m rörlängd. 5

8 Dränkbara pumpar och länspumpar Altech grundvattenpumpar, LPC3 Clean Dränksäker rost- och korrosionsfri pump för rent vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Utvändig gänga R4. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig R25. LPC 3 Clean klarar att suga partiklar upp till 4 mm Ø. [hm] [liter/minut] Typ Anslutning Partikelstorlek max Rsk nr: LPC3, 3 W G4 inv. 15 mm Altech grundvattenpumpar, LPD4 Dirt Dränksäker rost- och korrosionsfri pump för kraftigt nedsmutsat vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Utvändig gänga R4. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig R25. LPD 4 Dirt klarar att suga partiklar upp till 3 mm Ø. [hm] [liter/minut] Typ Anslutning Partikelstorlek max Rsk nr: LPD4, 4 W G4 inv. 4 mm Altech grundvattenpumpar, RFR 4 Clean Dränksäker rost- och korrosionsfri pump i rostfritt utförande för rent vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Utvändig gänga R4. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig R25. RFR 4 Clean klarar att suga partiklar upp till 4 mm Ø. [hm] [liter/minut] Typ Anslutning Partikelstorlek max Rsk nr: RFR 4 Clean, 4 W G4 inv. 4 mm Altech grundvattenpumpar, RFR 11 Dirt Dränksäker rost- och korrosionsfri pump i rostfritt utförande för kraftigt nedsmutsat vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Utvändig gänga R4. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig R25. RFR 11 Clean klarar att suga partiklar upp till 3 mm Ø. [hm] [liter/minut] Typ Anslutning Partikelstorlek max Rsk nr: RFR 11 Dirt, 4 W G4 inv. 3 mm

9 . Dränkbara pumpar och länspumpar Grundfos grundvattenpumpar, KP p [kpa] H [m] KP 35 KP 25 KP 15 Unilift KP 5 Hz ISO 996 Annex A Av rostfritt stål för lätt förorenat grund- och gråvatten. Inklusive 1 m kabel och stickpropp. Inbyggt termiskt skydd. A = med nivåvippa AV = med vertikal nivåbrytare M = utan nivåvippa Q [m³/h] Q [l/s] Typ Anslutning Rsk nr: KP15A1, 1-fas G32 inv KP25A1, 1-fas G32 inv KP35A1, 1-fas G32 inv KP25M, 3-fas G32 inv KP35M, 3-fas G32 inv KP15AV1, 1-fas G32 inv KP25AV1, 1-fas G32 inv p H [kpa] [m] AP12 5 Hz ISO 996 +/- 1% Grundfos grundvattenpumpar, AP Inklusive 1 m kabel. Rsk nr: levereras med nivåvippa. Rsk nr: levereras utan nivåvippa Q [m³/h] Q [l/s] Typ Anslutning Rsk nr: AP A1, 1-fas G4 inv AP , 3-fas G5 inv Grundfos länspump, DW För t.ex byggarbetsplatser och gruvschakt. Levereras med stickpropp och 2 m kabel. Inbyggda termokontakter som skyddar mot överström. Utlopp 2"Rp. Vätsketemperatur C +4 C. Pumpvätskans max densitet 1 1 kg/kbm. 1 x 23 V. Typ Anslutning Rsk nr: DW 5.8.1, 1-fas G5 inv

10 Dränkbara pumpar och länspumpar Xylem grundvattenpump, Ready 4/8/8S Ready länspumpar är en serie robusta allroundpumpar med hydrauldel i slitstarkt lättviktsmaterial. Levereras med slanganslutning R2" och gängad anslutning G2A. Kan förses med en lågsugstillsats, Rsk nr: (Passar ej till Ready 8 S.) 1 x 23 V. Motorsladd h7rn-f 3 x 1. 8S=Slurrypump. Slurry är vätska som innehåller slitande komponenter. Typ Anslutning Rsk nr: Ready 4,,42 kw G5 utv Ready 8,,75 kw G5 utv Ready 8S,,9 kw G5 utv Xylem dränkbar länspump, SXM För länspumpning av källare, garage, vägtunnlar, upplagsplatser, diken och bevattning. Med nivåvippa. 1 x 23 V, 5 Hz. Typ Anslutning Rsk nr: SXM2,,25 kw G32 inv SXM3,,7 kw G32 inv Xylem dränkbar länspump, SXM För länspumpning av källare och garage. Med nivåreglering för trånga utrymmen. 1 x 23 V, 5 Hz. Typ Anslutning Rsk nr: SXM2,,25 kw G32 inv BAGA Gråvattenpump, BAV25A I gjutjärn med nivåvippa. Friströmshjul med fritt genomlopp, 25 mm. 8 meter kabel. 1 x 23 V, 5 Hz. Typ Anslutning Rsk nr: BAV25A G32 inv

11 TSW 32/8 Dränkbara pumpar och länspumpar H[m] Wilo-Drain TSW TSW 32/11 Wilo grundvattenpump, TSW Dräneringspump tillverkad av rostfritt stål. Komplett med vippa och 1 m anslutningskabel med stickkontakt. Försedd med twisterfunktion. 1 x 23 V, 5 Hz. Invändig G32 med anslutningsnippel med backventil. (Medföljer i leverans.) [m³/h] Q Typ Anslutning Rsk nr: TSW 32/8A G32 utv TSW 32/11A G32 utv Wilo-Sub TWI 5 /..-SE 5 Hz Wilo borrhålspump, TWI5-36 Dränkbar pump avsedd för grävd brunn, cisterner, behållare. Alla vätskeberörda delar av rostfritt stål. Vanliga användningsområden är bevattning, regnvattenanvändning, generell vattenförsörjning mm. Mycket lämplig vid stora nivåskillnader mellan vattentäkt och tappställe. H [m] Q [m³/h],6,8 1,4 [l/s],2,4 1, 1,2 Typ Anslutning Rsk nr: Sub TWI5-36, 3 x 4 V G32 inv Sub TWI5-36, 1 x 23 V G32 inv H [m] SBA 5/6 Hz ISO 996 Annex A Q [l/min] Grundfos dränkbara SBA-pumpar är avsedda för transport av rent vatten från grävda brunnar, sjöar och uppsamlingstankar för regnvatten mm. Pumparna är tillverkade i kompositmaterial och har en maximal lyfthöjd på 45 mvp och flöden mellan -11 l/min. Tekniska data SBA Nominellt flöde: 3 m 3 /h Max. tryck: 45 m Max installationsdjup: 1 m Vätsketemperatur: 5-4 C Strömförsörjning: 1 x V, 5 Hz Kapslingsklass: IP68 Grundfos SBA dränkbar pump Typ Anslutning Rsk nr: SBA 3-35 M, 1-fas. M=Integrerad sugsil med nivåvippa G2/ SBA 3-35 A, 1-fas. A=Integrerad sugsil utan nivåvippa G2/ SBA 3-35 MW, 1-fas. MW=Sidoinlopp utan nivåvippa G2/ SBA 3-35 AW, 1-fas. AW=Sidoinlopp med nivåvippa G2/ SBA 4-45 M, 1-fas. M=Integrerad sugsil med nivåvippa G2/ SBA 4-45 A, 1-fas. A=Integrerad sugsil utan nivåvippa G2/ SBA 4-45 MW, 1-fas. MW=Sidoinlopp utan nivåvippa G2/ SBA 4-45 AW, 1-fas. AW=Sidoinlopp med nivåvippa G2/

12 Dränkbara pumpar och länspumpar Xylem SOS-kit Komplett dräneringspaket innerhållande: dränkbar pump Flygt SXM2,25 kw, 23 V med 1 m kabel och 1 1/4" utlopp med snabbkoppling, 6 m slang inklusive snabbkoppling. Packat i skyddande transportlåda som också fungerar som grovsil för att skydda pumpen från föremål i vattnet. Typ Anslutning Rsk nr: SOS-kit Snabbkoppling Flatslang Beskrivning Rsk nr: 25 mm, 1 m mm, 1 m mm, 25 m mm, 1 m mm, 25 m mm, 1 m mm, 25 m

13 Hur mår dina kunders vatten? I Sverige får cirka 1,2 miljoner människor vatten från egen vattentäkt. Så mycket som en femtedel av detta bedöms vara direkt otjänligt! Dahl erbjuder en bekymmerlös process för vattenanalyser med direkta åtgärdsförslag. Nu flyttar många ut till sina sommarstugor och behöver därmed din kompetens och ditt stöd. Ta tillfället i akt och erbjud dina kunder vattenanalys!

14 Djupbrunnspumpar och tillbehör Djupbrunnspumpar Djupbrunnspumpar för borrade brunnar dimensioneras vanligen för att säkerställa min 3 bar (= 3 mvp) tryck vid tappstället. I nedanstående översiktstabell redovisas några exempel på lämpliga modeller av djupbrunnspump vid varierande borrhålsdjup. Om ett vattenfilter ska installeras i anläggningen blir ofta det erforderliga backspolningsflödet dimensionerande för pumpens kapacitet. Erforderligt backspolningsflöde kan avläsas ur respektive filteranläggnings tekniska specifikationer, ett vanligt minsta backspolningsflöde är dock 25 3 l/min vid 2 bar. Vi rekommenderar 3"-pump som bland annat har en lägre vikt än de traditionella 4"-pumparna. 3"-pumparna har många fördelar framför 4"-pumpar, bland annat följande punkter: Permanentmagnetmotor, vilket innebär att startmomentet blir högre än vid traditionell 3-fasmotor. Pumpdiameter endast 74 mm (3"), för 76 mm borrhål. Inbyggd mjukstart. Inbyggt motorskydd som skyddar mot torrkörning, överbelastning, över- och underspänning, hög motortemperatur. Hög vattenhastighet genom pumpen, vilket reducerar beläggningar i pumpen. Motorn tål stora spänningsvariationer, 18 24V. Låg vikt, endast 5, 6,5 kg. Tack vare den låga vikten erfordras ej wire (pumpen kan hängas i PEM-slangen). Att tänka på: Vid långa kabellängder för pumpens strömförsörjning måste dock 4"-pump i 3-fasutförande väljas. Översiktstabell för pumpval gällande de mest frekventa pumpmodellerna. Redovisad kapacitet gäller då vattenytan står i samma höjd som pumpen, och 3 bars tryck vid tappstället. Vid högre vattennivå i brunnen ger pumpen ett högre flöde (se pumpkurvor sid 13). Djup (pumpens placering) Pumpmodell Flöde (l/min) Ström 3 m SQ2-55, 3" 25 1 x 23 V, 1-fas 3 m SQ2-7, 3" 41 1 x 23 V, 1-fas 4 m SQ2-7, 3" 34 1 x 23 V, 1-fas 5 m SQ2-7, 3" 23 1 x 23 V, 1-fas 5 m SQ2-85, 3" 37 1 x 23 V, 1-fas 6 m SQ2-85, 3" 3 1 x 23 V, 1-fas 7 m SQ2-85, 3" 23 1 x 23 V, 1-fas 7 m SQ2-1, 3" 37 1 x 23 V, 1-fas 8 m SQ2-1, 3" 32 1 x 23 V, 1-fas 9 m SQ2-1, 3" 25 1 x 23 V, 1-fas 9 m SP2A-23, 4" 18 3 x 4 V, 3-fas 9 m SP2A-28, 4" 27 3 x 4 V, 3-fas 1 m SP2A-28, 4" 22 3 x 4 V, 3-fas 11 m SP2A-28, 4" 17 3 x 4 V, 3-fas Kapacitet i ovanstående tabell är exklusive rörförluster. Vid korta ledningsdragningar mellan borrhål och trycktank kan man schablonmässigt bortse från rörförlusterna vid dimensionering av djupbrunnspump. 12

15 Djupbrunnspumpar och tillbehör p [kpa] p [kpa] p [kpa] p [kpa] p [kpa] H [m] H [m] H [m] SQ1 SQE1 ISO 996 Annex A H [m] H [m] Q [m/h] SQ2 SQE2 ISO 996 Annex A SQ3 SQE3 Q [m/h] ISO 996 Annex A Q [m/h] SQ5 SQE5 ISO 996 Annex A Q [m/h] SQ7 SQE7 ISO 996 Annex A Q [m/h] Grundfos djupbrunnspump typ SQ, 1 x 23 V Dränkbar pump med 74 mm utvändig diameter för pumpning av rent vatten. Pumpen har inbyggd backventil och mjukstart, motorskydd som skyddar mot torrkörning, överbelastning, över- och underspänning, hög motortemperatur. Motorn är skyddad mot spänningstransiter upp till 5 V. Inget extra motorskydd fordras. Pumpen har bättre verkningsgrad och slitagemotstånd än traditionella 4"-pumpar. Hög vattenhastighet genom pumpdelen reducerar beläggningar i pumpen. Vikt 5, 6,5 kg, längd mm. Obs! Torrkörningsskyddet fungerar endast inom pumpkurvans kraftiga del. Max flöde Typ kw 1 x 23 V 28 l/min 55 l/min 73 l/min 125 l/min 158 l/min Amp. Ansl. H Max (m) Rsk nr: SQ1-35,7 2,1 G SQ1-5,7 2,9 G SQ1-65,7 3,7 G SQ1-8 1,15 4,6 G SQ1-95 1,15 5,3 G SQ1-11 1,15 6,2 G SQ ,68 7,2 G SQ1-14 1,68 8,1 G SQ ,85 9,2 G SQ2-35,7 2,9 G SQ2-55,7 4,1 G SQ2-7 1,15 5,3 G SQ2-85 1,15 6, G SQ2-1 1,68 7,7 G SQ ,85 8,9 G SQ3-3,7 2,9 G SQ3-4,7 4, G SQ3-55 1,15 5,1 G SQ3-65 1,15 6,2 G SQ3-8 1,68 7,4 G SQ3-95 1,68 8,4 G SQ3-15 1,85 9,7 G SQ5-15,7 1,9 G SQ5-25,7 3,4 G SQ5-35 1,15 4,9 G SQ5-5 1,68 6,4 G SQ5-6 1,68 7,9 G SQ5-7 1,85 9,5 G SQ7-15,7 2,8 G SQ7-3 1,15 5,2 G SQ7-4 1,68 7,6 G SQE-paket för konstanttryck Elektronisk pump SQE. Består av: SQE-pump, kabel, kontrollbox CU31, trycktank 8 l, 7 bar, kulventil, manometer 1 bar. Typ Kabellängd H max (m) Qmax Rsk nr: SQE m 63 m 55 l/min SQE m 17 m 55 l/min

16 Djupbrunnspumpar och tillbehör Grundpaket SQ-paket, 1 x 23 V, 3" Paket som är lämpligt vid utbyte av äldre ejektorpump eller utbyte av befintlig djupbrunnspump. Stommen i nedanstående paket är Grundfos populära 3"-pump typ SQ, 1-fas. Diam: 74 mm. Anslutning rörgänga 1 1/4" (DN32). Tack vare SQ-pumpens låga vikt erfordras ej wire, pumpen hänger i PEM-slangen. Allt i brunn Art nr: Pumppaketen innehåller utöver pump, kabel, vajer, vajerlås, skarvsats och tejp: Borrhålstopp, 1 st Enkeladapter G25, 1 st PEM-koppling 32xG32, 1 st PEM-koppling 32xG25, 2 st Stödhylsor 32, 2 st Paketen i nedanstående tabell innehåller: SQ-pump enligt tabell. Livsmedelsgodkänd kabel i anpassad längd samt eltejp. Krympskarv till elkabel. Pumpdjup Kapacitet (l/min) Pumptyp Märkström Pump, art nr: Allt i brunn: PEM-slang: Hydroforpaket 3 bar 1,5 bar 3 x 4 V 2 meter SQ2-55 4,1 A meter SQ2-55 4,1 A meter SQ2-7 5,3 A meter SQ2-7 5,3 A meter SQ2-85 6, A meter SQ2-7 5,3 A meter SQ2-85 6, A meter - 29 SQ2-7 5,3 A meter 3 41 SQ2-85 6, A meter SQ2-85 6, A meter SQ2-1 7,7 A meter - 29 SQ2-85 6, A meter 32 4 SQ2-1 7,7 A meter SQ2-1 7,7 A meter 8 29 SQ2-1 7,7 A De angivna kapaciteterna gäller när vattennivån står vid pumpens nivå. Ligger vattennivån högre ger pumparna större mängd meter meter Se nästa sida Problem? Se sidan 27 14

17 Djupbrunnspumpar och tillbehör Beskrivning Art/Rsk nr: Tankpaket 5 l plåttank Plåttank 5 l Rördelsats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 6 l glasfibertank Glasfibertank 6 l Rördelssats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, galvad, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, galvad, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xG Luftningventil G Tankpaket 115 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 115 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 15 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG

18 Tekniska produkter för en säker installation Utvecklat av proffs för proffs

19 Djupbrunnspumpar och tillbehör Djupbrunnspumpar är för pumpning av rent vatten. Lämplig till djupborrade dricksvattenbrunnar, öppna värmepumpsystem, bevattning m. Altech 4" djupbrunnspump Teknisk specifikation, pumpdel: Flerstegs centrifugalpump. Flytande pumphjul. Pumphjul/pumphus i polykarbonat/glasfiber. Pumphölje/axel i rostfritt stål. Bottendel/sugsil i rostfritt stål. Toppstycke i rostfritt stål. Hög verkningsgrad. Låg energiförbrukning. Teknisk specifikation, motor: Skyddsklass: IP68. Isolationsklass: B. Vattentemperatur: Max 3 C. Max antal starter/timme: 2 st. Spänning + 6 % / -1 %. 3-fas, 4 V. Installationssätt: vertikalt. 2 m ,6 2 1,2 3 1,8 4 2,4 5 3, 6 l/min 3,6 m 3 /h Q = Flöde Liter/min M 3 /tim,6 1,2 1,8 2,4 3, Typ Motor kw Amp Hmax = Tryckhöjd i meter Anslutning Rsk nr: 1-9,55 1, G ,75 2, G ,1 3, G ,5 4, G

20 Djupbrunnspumpar och tillbehör Grundpaket Altech-paket, 3 x 4 V, 4" Paket som är lämpligt vid utbyte av vissa äldre ejektorpumpar eller utbyte av befintlig djupbrunnspump. Stommen i nedanstående paket är Altech 4"-pump. Anslutning rörgänga 1 1/4" (DN32). Paketen i nedanstående tabell innehåller: Altech-pump enligt tabell. Kabel i anpassad längd, inklusive skarvkoppling samt eltejp. Motorskyddsbrytare med låsbart vred. Wire inklusive 2 st wirelås. Allt i brunn Art nr: Pumppaketen innehåller utöver pump, kabel, vajer, vajerlås, skarvsats och tejp: Borrhålstopp, 1 st Enkeladapter G25, 1 st PEM-koppling 32xG32, 1 st PEM-koppling 32xG25, 2 st Stödhylsor 32, 2 st Pumpdjup Kapacitet (l/min) Typ Art nr: Märkström 3 bar 1,5 bar 3 x 4 V Allt i brunn: PEM-slang: Hydroforpaket 2 meter ,7 A 3 meter ,7 A 4 meter ,7 A 5 meter meter ,2 A 6 meter , A 7 meter , A 8 meter , A Se nästa sida 8 meter , A 9 meter , A 1 meter meter , A 1 meter , A 11 meter , A De angivna kapaciteterna gäller när vattennivån står vid pumpens nivå. Ligger vattennivån högre ger pumparna större mängd. Problem? Se sidan 27 18

21 Djupbrunnspumpar och tillbehör Beskrivning Art/Rsk nr: Tankpaket 5 l plåttank Plåttank 5 l Rördelsats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 6 l glasfibertank Glasfibertank 6 l Rördelssats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, galvad, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, galvad, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xG Luftningventil G Tankpaket 115 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 115 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 15 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG

22 Kundtidningen med intressanta reportage och spännande nyheter från branschen. Hämta ditt exemplar på något av våra Dahlcenter eller bläddra i den på NOVEMBER N OV EMB -2 E R-2 12 TRYCK K C K Y C R TY TÄVLA MED VÄRSTA KOPPLINGEN M AR S baksidan TR Värsta PRESSKOPPLIN GEN Tävla och vinn! IDÉER, NYHETER OCH LÖSNINGAR FRÅN DAHL LÖ SN IN R OC H, NY HE TE DA HL ID ÉEGRA R FR ÅN IN LÖ SN CH ER O HL Y H ET R, N N DA FR Å ID ÉE Chocka kyrkan med värme sid. 1 GA R 4% ma Triem n systtte emet me ppling rm essko vä. 16 r p a n sid Sy energibesparing med LED sid. 14 aann utta pp ut oinvaogetttenhoi Lugngneneett o 3 i sid. 188 Minireningsverk räddar sjön sid. 4 l pp vlo sid. 1 ilda a ensk gliga ssid. 12 är ola rör ga rö Rörlig ing i mma drulll n räetttt kla Miljar programm sid. 7 n jo mil i Kokkhheetttt en ets 16kökskranen n li s r. Po tare sid sid. 18 mäs siidd. 1 G: LIN TÄV a MATTIA Värslitngen kopp n a id baks S OCH Fett hett med Strömsnäspannan sid. 16 nenan n ä m l Stå ärngriunv GAR DESARMERAR A Li Öj SN t kvarter Egon E Eg go on nf Forss orrss på A Ax x y En E n nerrgi & Miljö Axy Energi JOHN ITTTAAR HIT NY U PÅ DJ HÅL al i gamm R RT LER TO.6 PET sid ISBOMBEN t sid. 15 mme adru e ter b da fler t ilda n lyf Utb sid. 14 unne r i Mora B montööörrreeerrttiiidddeeerr r sid. 4 ssingen ara mä i ddåliigggaa ll,, ssisididid. 8 umpar sid. 13 B å ål ep stttå tteerrssstå tte m l Ottt ll Dahl Nils r till n vär ra väga fy fyra våge a r d rmor a firm An Fyra + + F A M siidd si msid Pk K s ssiiidd r R + Rena vattnet med magnet sid. 188 Märkvärdiga blandare sid. 13

23 Djupbrunnspumpar och tillbehör H [m] SP 1A Grundfos djupbrunnspump typ SP, 3 x 4 V, 4" Dränkbar pump med 11 mm utvändig diameter för pumpning av rent vatten. Grundfos har ett komplett program av pumpar och motorer som i standardutförande är gjorda helt i rostfritt stål enligt DIN W.-nr (AISI 34). Detta ger stor slitstyrka och minimal risk för korrosion vid pumpning av vanligt kallt vatten utan högre kloridhalter Q [m/h] SP N: DIN W.-nr (AISI 316). SP R: DIN W.-nr (AISI 94L). H [m] H [m] H [m] H [m] SP 2A Q [m/h] SP 5A Q [m/h] 44 SP 8A SP 14A Q [m/h] Typ Rsk nr: kw 3 x 4V 25 l/min 45 l/min 111 l/min 28 l/min 313 l/min Amp. Ansl. SP1A ,37 1,4 G32 SP1A ,37 1,4 G32 SP1A ,55 2,2 G32 SP1A ,55 2,2 G32 SP1A ,75 2,3 G32 SP1A ,1 3,4 G32 SP2A ,37 1,4 G32 SP2A ,37 1,4 G32 SP2A ,55 2,2 G32 SP2A ,75 2,3 G32 SP2A ,1 3,4 G32 SP2A ,5 4,2 G32 SP2A ,5 4,2 G32 SP2A ,2 5,5 G32 SP5A ,37 1,4 G4 SP5A ,55 2,2 G4 SP5A ,75 2,3 G4 SP5A ,1 3,4 G4 SP5A ,5 4,2 G4 SP5A ,2 5,5 G4 SP5A ,2 5,5 G4 SP8A ,75 2,3 G5 SP8A ,1 3,4 G5 SP8A ,5 4,2 G5 SP8A ,2 5,5 G5 SP8A ,2 5,5 G5 SP8A , 7,9 G5 SP8A , 9,6 G5 SP8A , 9,6 G5 SP14A ,5 4,2 G5 SP14A ,2 5,5 G5 SP14A , 7,9 G5 SP14A , 9,6 G Q [m³/h] 21

24 Djupbrunnspumpar och tillbehör Grundpaket SP-paket, 3 x 4 V, 4" Paket som är lämpligt vid utbyte av vissa äldre ejektorpumpar eller utbyte av befintlig djupbrunnspump. Stommen i nedanstående paket är Grundfos 4"-pump typ SP, 3-fas. Anslutning rörgänga 1 1/4" (DN32). Paketen i nedanstående tabell innehåller: SP-pump enligt tabell. Livsmedelsgodkänd kabel i anpassad längd, inklusive delbar GF-skarvkoppling samt eltejp. Motorskyddsbrytare med låsbart vred. Wire inklusive 2 st wirelås. Allt i brunn Art nr: Pumppaketen innehåller utöver pump, kabel, vajer, vajerlås, skarvsats och tejp: Borrhålstopp, 1 st Enkeladapter G25, 1 st PEM-koppling 32xG32, 1 st PEM-koppling 32xG25, 2 st Stödhylsor 32, 2 st Pumpdjup Kapacitet (l/min) Typ Art nr: Märkström 3 bar 1,5 bar 3 x 4 V 2 meter SP2A ,2 A 3 meter SP2A ,2 A 4 meter SP2A ,2 A 5 meter SP2A ,3 A 6 meter 2 3 SP2A ,3 A 7 meter SP2A ,3 A 8 meter - 18 SP2A ,3 A 8 meter 25 3 SP2A ,4 A 9 meter SP2A ,4 A 1 meter 1 22 SP2A ,4 A 1 meter SP2A ,2 A 11 meter SP2A ,2 A De angivna kapaciteterna gäller när vattennivån står vid pumpens nivå. Ligger vattennivån högre ger pumparna större mängd. Allt i brunn: PEM-slang: Hydroforpaket 5 meter Se nästa sida 1 meter Problem? Se sidan 27 22

25 Djupbrunnspumpar och tillbehör Beskrivning Art/Rsk nr: Tankpaket 5 l plåttank Plåttank 5 l Rördelsats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 6 l glasfibertank Glasfibertank 6 l Rördelssats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, galvad, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, galvad, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xG Luftningventil G Tankpaket 115 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 115 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 15 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG

26 Djupbrunnspumpar och tillbehör Grundpaket Debe GRB-paket, 3 x 4 V, 3" Paket som är lämpligt vid utbyte av vissa äldre ejektorpumpar eller utbyte av befintlig djupbrunnspump. Stommen i nedanstående paket är en 4"-pump. Anslutning rörgänga 1 1/4" (DN32). Paketen i nedanstående tabell innehåller: Pump enligt tabell. Kabel i anpassad längd samt eltejp. Motorskyddsbrytare med låsbart vred. Wire inklusive 2 st wirelås. Allt i brunn Art nr: Pumppaketen innehåller utöver pump, kabel, vajer, vajerlås, skarvsats och tejp: Borrhålstopp, 1 st Enkeladapter G25, 1 st PEM-koppling 32xG32, 1 st PEM-koppling 32xG25, 2 st Stödhylsor 32, 2 st Pumpdjup Kapacitet (l/min) Typ Art nr: Märkström 3 bar 1,5 bar 3 x 4 V 2 meter 3 36 GRB 11P ,55 A 3 meter GRB 11P ,55 A 4 meter GRB 11P ,55 A 5 meter GRP 14P ,75 A 6 meter 2 3 GRB 21P ,1 A 7 meter GRB 21P ,1 A 8 meter - 18 GRB 21P ,1 A 8 meter 25 3 GRB 21P ,1 A 9 meter GRB 21P ,1 A 1 meter 1 22 GRB 27P ,5 A 1 meter GRB 27P ,5 A 11 meter GRB 27P ,5 A De angivna kapaciteterna gäller när vattennivån står vid pumpens nivå. Ligger vattennivån högre ger pumparna större mängd. Allt i brunn: PEM-slang: Hydroforpaket 5 meter Se nästa sida 1 meter Problem? Se sidan 27 24

27 Djupbrunnspumpar och tillbehör Beskrivning Art/Rsk nr: Tankpaket 5 l plåttank Plåttank 5 l Rördelsats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 6 l glasfibertank Glasfibertank 6 l Rördelssats Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, galvad, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, galvad, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 15 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xR Luftningventil R Tankpaket 3 l hydrofor Hydrofor, rostfri, 3 l Rördelsats Vattenståndställ Koppling till PEM-slang, 32xG Bussning R25xG Luftningventil G Tankpaket 115 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 115 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG Tankpaket 15 l hydrofor Hydrofor, glasfiber 15 l Rördelssats Micronizer Luftinjektor Förminskningsmuff G32xG Koppling till PEM-slang, 32xG

28 Djupbrunnspumpar och tillbehör Djupbrunnspump Debe typ GRM, 4" För djupborrade dricksvattenbrunnar och öppna värmepumpsystem, bevattning, industri, kommuner, lantbruk med mera. Teknisk specifikation, pumpdel GRM: Flerstegs centrifugalpump med radiella eller halvaxiella pumphjul. Pumphjul och diffusorer i polykarbonat och noryl. Pumphölje/axel i rostfritt stål SS Bottendel och sugsil i rostfritt stål SS Toppstycke och backventil i rostfritt stål SS Flytande pumphjul. NEMA-standard. Hög verkningsgrad. Låg energiförbrukning. Motor Franklin Electric : Skyddsklass: IP 68. Isolationsklass: B. Vattentemperatur: max 35 ºC. Starter per timme: max 2 st. Installationssätt: vertikalt/horisontellt. Spänning: +6 % / 1 %. Motorns kylningsflöde: min 8 cm/s. 3-fas,37 7,5 kw. 4 Undervattenspump: Flöde upp till 4 liter/min. Uppfordringshöjd upp till 5 mvp. Röraranslutning G32 G5. Pumparna testade enligt ISO 996. Typ kw 3 x 4 V Amp Anslutning Rsk nr: GRM-14 1,1 2,8 G GRM-18 1,5 3,9 G GRM-26 2,2 5,5 G Problem? Se sidan 27 26

29 Djupbrunnspumpar och tillbehör Tips vid felsökning av dränkbara pumpar För att hjälpa till vid felsökning av installerad dränkbar pump har vi samlat de mest frekvent återkommande felen och förslag på åtgärd för att avhjälpa felen. Fel Orsak Åtgärd Pumpen går men ger inget A) Pumpen och rörledningen är inte korekt vattenfyllda A) Fyll med vatten tryck B) Rörledningen är igensatt B) Rengör ledningen C) Vattenbrist i brunnen C) Tryck och gör rent i brunnen (ring en brunnsborrare) C) Borra en ny brunn Pumpen ger inte tillräckligt mycket vatten A) För liten pumpkapacitet A) Byt till en större pump med större kapacitet B) Pump eller rörledningen är igensatt B) Rengör pump och rörledning, kolla så att eventuella filter är igensatta. C) Vattennivåsänkning vid vattenutag är större än förutsett C) Vid tillfälig stort uttag vänta ett dygn minska uttaget eller borra en ny brunn Pumpen startar / stannar A) Förtrycket i trycktanken är för stort eller för lite A) Justera förtrycket i trycktanken (,9 x starttrycket) B) Gummiblåsan i hydrofonen har inget eller för lågt tryck B) Fyll i luft eller montera en Micronizer luftinjektor C) Backventilen är trasig i pumpen C) Byt backventil D) Vattenledning är trasig och släpper ut trycket i marken D) Byt ledning Pumpen startar inte A) Proppen har gått A) Byt propp B) Det har varit åska och blixten har slagit ner i pumpen / B) Byt pump och kabel marken C) Tryckströmbrytaren slår ej till C) Byt tryckströmbrytare D) För låg spänning till pumpen D) Undersök att inkommande spänning inte är för låg E) Kabel arean är för klenm för stort motstånd i kablen E) Byt kabel till rätt storlek Tänkvärt Höj eller sänk aldrig pumpen i kabeln eller i vajern, utan använd alltid röret Kabel och vajer skall ej vara sträckta Pumpa endast rent vatten Kabeln skall vara tejpad på röret enligt tillverkarens rekomendationer 27

30 Tillbehör djupbrunnspumpar Art nr: Gummikabel, livsmedelsgodkänd H7RN-F till Grundfos SQ-pumpar. Exklusive krympskarv. Beskrivning Dim Rsk nr: 2 m 3 x 1,5 mm m 3 x 1,5 mm m 3 x 1,5 mm m 3 x 1,5 mm m 3 x 1,5 mm m 3 x 1,5 mm m 3 x 2,5 mm m 3 x 2,5 mm m 3 x 2,5 mm m 3 x 2,5 mm m 3 x 2,5 mm Gummikabel H7RN-F till Franklin motorer. (Ex Wilo). Exklusive krympskarv. Beskrivning Dim Art nr: 2 m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm Gummikabel På trumma. Mantel: väder- och oljebeständigt gummi. Säljes endast i obruten förpackning. Beskrivning Dim Art nr: 5 m 3 x 2,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 2,5 mm Jordkabel EKKJ på trumma. Säljes endast i obruten förpackning. Beskrivning Dim Art nr: 125 m 3 x 2,5 x 2,5 mm m 3 x 2,5 x 2,5 mm Gummikabel Livsmedelsgodkänd. Till Grundfos SP-pumpar. Inkl Grundfos skarvkoppling. Beskrivning Dim Art nr: 1 m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm m 4 x 1,5 mm Krympskarv för kabelskarvning Beskrivning Art nr: 4 x 1,5 2,5 mm Tejp Beskrivning Art nr: 25 mm x 1 m Wire Material: rostfritt AISI316/SIS mm, 49-trådig wire. Inklusive 2 st wirelås. Beskrivning Rsk nr: 1 m m m m m m m m m m m m Wirelås Beskrivning Rsk nr: 3 mm

31 Utvalda verktyg för proffs Tekniska produkter för en säker installation Utvecklat av proffs fs för proffs

32 Ejektorpumpar Grundfos ejektorpumpar 3 x 4 V, 5 Hz Pumptyp kw Amp Ersätter Rsk nr: CR5-9 DW 1,5 1,85 CPE CR5-11 DW 2,2 2,65 CPE CR5-13 DW 2,2 3,9 CPE CR5-15 DW 2,2 5,1 CPE OBS! Kräver ombyggnad av rörsystem. H D [m] 1 CR 5-15 No. 11 No. 29 No. 2 No. 22 No. 44 No CR CR 5-11 CR Q[m3/h] Q[l/s] Grundfos ejektorer Till CR-DW-pumpar. Helt av brons med munstycke av rostfritt stål. Inbyggd bottenventil. Om sugrör önskas utbytes bottensilen på ejektorn mot en nippel, typ M med invändig gänga G25. Vid utbyte ifrån ejektorpump till SQ-pump så kan tabellen nedan användas. Pumptyp Ejektorstorlek 11B 29B 2B 22B 44B 45B 46B CPE CPE CPE CPE CPE = SQ2-55, 2 = SQ2-7, 3 = SQ2-85, 4 = SQ2-1, 5 = SQ1-11 Grundfos Slangkit Till CR-DW-pumpar. Material Rsk nr: Brons Typ Anslutning Rsk nr: 11B G25 inv B G25 inv B G25 inv B G25 inv Tillbehör M-nippel 3

33 Ejektorpumpar GTV- Pyke Ejektorpump är tillverkad i rostfritt material och konstruktionen är enkel och är tystgående. Pumpen är driftsäker, har lång livslängd och behovet av service är minimalt. GTV-Pyke pump kan förses med marknadens existerande ejektorer. Ejektorpumpen är en vertikal flerstegscentrifugalpump med en elmotor (3-fasmotor) med ett varvtal på 28 r/min. Stomröret är av rostfritt stål. Löphjulen, stommens mellandelar och ledkolvar är av glasfiberarmerad specialplast för bästa kvalitet och livslängd. Varje GTV-pump provkörs på fabriken före leverans till kund för att säkerhetsställa att den fungerar felfritt innan leverans. GTV-Pyke ejektorpumpar 3 x 4 V, 5 Hz Tekniska data: Motor,75-3, kw Spänning 22/38 V 3-fas Max. sänkdjup för ejektorn 13 m Effekt l/h Koppling på sugsidan 1 ¼ innergänga Koppling på trycksidan 1 innergänga Höjd mm Längd 8 mm Bredd 5 mm Typ Sänk-m Flöde l/h VSL Grund Tryckklass Rör Rsk nr: GTV R /1 46 B /26 + 4/32, ,1 kw /8 44 B /26 + 4/32, /65 2 B /26 + 4/32, /65 2 B /26 + 4/32, /55 11 B /26 + 4/32, /55 11 B /26 + 4/32, /55 11 B /26 + 4/32,6 GTV R /1 46 B /26 + 4/32, ,5 kw /8 44 B /26 + 4/32, /7 2 B /26 + 4/32, /65 2 B /26 + 4/32, /55 11 B /26 + 4/32, /55 11 B /22,8 + 4/32, /55 11 B /22,8 + 4/28,4 GTV R /8 45 B /26 + 4/32, ,2 kw /7 22 B /26 + 4/32, /65 2 B /26 + 4/32, /65 2 B /22,8 + 4/32, /55 11 B /22,8 + 4/28, /55 11 B /22,8 + 4/28, /55 11 B /22,8 + 4/28,4 GTV R /7 22 B /22,8 + 4/32, ,2 kw /65 2 B /22,8 + 4/28, /65 2 C 25 32/22,8 + 4/28, /55 11 C 25 32/22,8 + 4/28, /55 11 C 25 32/22,8 + 4/28, /55 11 C 25 32/22,8 + 4/28,4 31

34 Självsugande pumpar Altech pumpar Altech pumpar är en serie väl beprövade pumpar, som är mycket prisvärda i förhållande till prestanda. De finns som pumpautomater, bevattningspumpar (jetpumpar), ringpumpsersättare samt dräneringspumpar. Tänk på rätt handhavande, när pumpar med långa sugledningar skall uppstartas. Viktigt att ledningen är helt vattenfylld, så att pumpen inte suger luft. Altech bevattningspump, SUR8 Lämplig att använda för till exempel tömning av brunnar, bevattning, länspumpning med mera. Komplett med överhettningsskydd och 1,65 meter elkabel med stickpropp. Slanganslutning för 25 millimeter (1 ) slang eller invändig G1 (G25). 23 V, 5 HZ, 8 W. Max sughöjd 7 meter. [hm] [liter/minut] Typ Max flöde l/min Max tryck bar Anslutning Art nr: SUR8 6 4,3 G25 inv./g25 inv Altech bevattningspump, SUR11 Bevattningspump med pumphus och impeller i rostfritt stål för rent vatten. Lämplig att använda för till exempel tömning av brunnar, bevattning och länspumpning. Komplett med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Med invändiga anslutningar G V, 5 HZ, 1 1 W. Max sughöjd 7 meter. [hm] [liter/minut] Typ Max flöde l/min Max tryck bar Anslutning Rsk nr: SUR ,7 G25 inv./g25 inv

35 Självsugande pumpar [hm] [liter/minut] Lämplig att använda till exempel i fritidshus eller villor. Utrustad med 24 liters trycktank, tryckströmbrytare, överhettningsskydd och manometer. Pumpen är försedd med trycktank vilket innebär att man kan tappa cirka 6 8 liter vatten innan pumpen startar. 1,65 meter elkabel med stickpropp. Anslutningar G1 (G25). 23 V, 5 HZ, 1 25 W. Max sughöjd 7 meter. Altech pumpautomat, PPT8 Typ Max flöde l/min Max tryck bar Anslutning Trycktank Rsk nr: PPT8 6 4,3 G25 inv./g25 inv. 24 l [hm] [liter/minut] Altech pumpautomat, PPT11 Lämplig att använda till exempel i fritidshus eller villor. Utrustad med 6 liters trycktank, tryckströmbrytare, överhettningsskydd och manometer. Pumpen är försedd med trycktank vilket innebär att man kan tappa cirka 6 8 liter vatten innan pumpen startar. 1,65 meter elkabel med stickpropp. Anslutningar G1 (G25). 23 V, 5 HZ, 1 25 W. Max sughöjd 7 meter. Typ Max flöde l/min Max tryck bar Anslutning Trycktank Rsk nr: PPT ,3 G25 inv./g25 inv. 6 l [hm] [liter/minut] Lämplig att använda till exempel i fritidshus eller villor. Utrustad med 24 liters trycktank, tryckströmbrytare, överhettningsskydd och manometer. Pumpen är försedd med trycktank vilket innebär att man kan tappa cirka 6 8 liter vatten innan pumpen startar. 1,65 meter elkabel med stickpropp. Anslutningar G1 (G25). 23 V, 5 HZ, 1 25 W. Max sughöjd 7 meter. Altech pumpautomat, PPT13 Typ Max flöde l/min Max tryck bar Anslutning Trycktank Rsk nr: PPT13 8 5,,2 G25 inv./g25 inv. 24 l Tips! Kontrollera alltid tryckkärlet minst en gång per år. Förtrycket ska vara,9 x starttrycket. 33

36 Självsugande pumpar Altech förbrukningspump CA 1 BF Användningsområde: Förbrukningsvatten, bräckt havsvatten, regn och sjövatten. Används i första hand för utbyte av vattenringpump. Komplett med flänsar, packningar och bottenplatta. Material: gjutjärn. [hm] [liter/minut] Typ Spänning Märkström (A) Max flöde (l/min) Max tryck (bar) Anslutning Rsk nr: CA 1 BF 3 x 4 V 2, 75 4,8 Fläns Ersättningspumpar av jettyp är passande för utbyte mot alla fabrikat av vattenringpumpar. Pumparna är tillverkade av gjutjärn med ringpumpflänsar. Altech jetpump, CAM 75 Bevattningspump med motor i gjutjärn för rent vatten. Lämplig att använda för till exempel tömning av brunnar, bevattning, länspumpning mm. Komplett med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Med invändig anslutning G25 på både inlopp och utlopp. 23 V, 5 Hz. Skyddsklass IP44. Max sughöjd 7 m. [hm] [liter/minut] Typ Max flöde (l/min) Max tryck (bar) Anslutning Rsk nr: CAM , G25 inv./g25 inv Altech jetpump, CA 15 Bevattningspump med motor i gjutjärn för rent vatten. Lämplig att använda för till exempel tömning av brunnar, bevattning, länspumpning mm. Komplett med överhettningsskydd, kabel medföljer ej. 23 V, 5 Hz. Skyddsklass IP 44. Max sughöjd 8 m. [hm] [liter/minut] Typ Max flöde (l/min) Max tryck (bar) Anslutning Rsk nr: CA , G25 inv./g25 inv

37 Självsugande pumpar H [m] JP 5 ISO 996:1999 Annex A Grundfos självsugande jetpump, JP JP 5 är en enkel horisontell självsugande enstegs jetpump med inbyggt termiskt skydd, inbyggd ejektorventil och manuellt start/ stopp m 6m 4m 5m 3m.25m 2m m Q [m³/h] Q [l/s] JP-pumpen är lämplig för vattenförsörjning i mindre skala i t ex hushåll, trädgårds- och hobbyapplikationer. JP har vertikal suganslutning G25 och horisontell tryckanslutning G25. Pumpen levereras med 1,5 m kabel och jordad stickpropp. H [m] 5 45 JP 6 ISO 996:1999 Annex A m 6 m 5 m 4 m 3 m 2 m.25 m m Q [m³/h] Q [l/s] Typ Spänning Märkström (A) Max flöde (l/min) Max tryck (bar) Anslutning Rsk nr: JP5, manuell 1 x 23 V 3, G25 utv./g25 utv JP6 1 x 23 V 6, ,8 G25 utv./g25 utv p [kpa] H [m] Q [m³/h] Q [l/s] Grundfos pump och tryckstegringsenhet, MQ MQ 3 5 Hz ISO 996 Annex A Grundfos MQ är en kompakt pump och tryckstegringsenhet som är speciellt utvecklad för vattenförsörjning i en- och tvåfamiljshus. MQ är tillverkad av väder- och korrosionsbeständiga material och lämpar sig för användning såväl inomhus som utomhus. Det är en driftsäker, lättskött pump med inbyggda skyddsfunktioner som t ex torrkörningsskydd. MQ har ett internt kylsystem och har därför ingen kylfläkt, vilket innbär att pumpen är mycket tystgående. Pumpen är självsugande, och eftersom MQ har en inbyggd membrantank behövs inget extra utrymme runt pumpen till en fristående tank. MQ-pumpen är även idealisk för tryckstegring från vatten-reservoarer eller vattenledningsnät. Pumpen levereras med 2 m kabel och jordad stickpropp. Typ Spänning Märkström (A) Max flöde (l/min) Max tryck (bar) Anslutning Rsk nr: MQ x 23 V 4, 66 3,8 G25 utv./g25 utv MQ x 23 V 4,5 73 4,8 G25 utv./g25 utv

Pumpautomater. Art nr:... 589 01 79 Spänning:... 230 V/50 HZ, 400 W Max tryckhöjd:...5 meter

Pumpautomater. Art nr:... 589 01 79 Spänning:... 230 V/50 HZ, 400 W Max tryckhöjd:...5 meter Altech Pumpar Altech Pumpar finns i flera modeller och täcker många användningsområden, som bland annat bevattning, pumpning av förbrukningsvatten, grävda brunnar och länspumpning. Altech Pumpar Altech

Läs mer

Altech Pumpar. Länspumpar

Altech Pumpar. Länspumpar Altech Pumpar Altech Pumpar finns i flera modeller och täcker många användningsområden, som bland annat bevattning, pumpning av förbrukningsvatten, grävda brunnar och länspumpning. Altech Pumpar Altech

Läs mer

Logistiktjänster. intressanta tjänster för att effektivisera dina leveranser och därmed ditt arbete!

Logistiktjänster. intressanta tjänster för att effektivisera dina leveranser och därmed ditt arbete! Pumpboken Utgåva 6 Logistiktjänster intressanta tjänster för att effektivisera dina leveranser och därmed ditt arbete! Välj rätt logistiktjänst här presenteras våra olika logistiktjänster. Färdigpackat

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme pumpar & tillbehör Pumppaket Komplett pumppaket Grundfos SQ 3" 1 x 230 V SANT Levereras med: 60 l membrantank, rördelssats, adapter, borrtopp, backventil, färdigkrympt elkabel, tejp, kopplingar och G25

Läs mer

Dahl Sverige AB Box 11076 161 11 Bromma Bes./lev.adress: Karlsbodavägen 2 168 67 Bromma. Vxl. 08-583 595 00 Fax rec. 08-764 22 17

Dahl Sverige AB Box 11076 161 11 Bromma Bes./lev.adress: Karlsbodavägen 2 168 67 Bromma. Vxl. 08-583 595 00 Fax rec. 08-764 22 17 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2 SUPPORTLAGRET KALLHÄLL April 2012 Dahl Sverige AB Box 67 177 22 Järfälla Bes.adress: Ulvsättrav. 1 Vxl. 08-583 595 00 Fax rec. 08-583 595 99 Dahl Sverige AB Box 11076 161 11 Bromma

Läs mer

Nyköping (07) Gasverksvägen 5 611 35 Nyköping Tel 0155-20 21 90 Fax 0155-20 21 95

Nyköping (07) Gasverksvägen 5 611 35 Nyköping Tel 0155-20 21 90 Fax 0155-20 21 95 DAHL SVERIGE AB Huvudkontor: Leveransadress: Ulvsättravägen 1, Box 67 Gullivervägen 2 177 22 Järfälla 176 75 Järfälla Tel. 08-583 595 00 2010-01-06 DahlCenter Arvika (26) Snickaregatan 6 671 33 Arvika

Läs mer

Pumpar. För fritidshus, villor, bevattning och länspumpning.

Pumpar. För fritidshus, villor, bevattning och länspumpning. Pumpar För fritidshus, villor, bevattning och länspumpning. SUR8 Bevattningspump med pumphus i rostfritt stål för rent vatten. Lämplig att använda för till exempel tömning av brunnar, bevattning, länspumpning

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. för montering av. Vattenpumpar

INSTALLATIONSGUIDE. för montering av. Vattenpumpar INSTALLATIONSGUIDE för montering av Vattenpumpar Allmänt Pumptyper Valet av vattenpump beror helt på ändamålet. Ska du tömma poolen, pumpa upp dricksvatten ur brunnen eller göra gräsmattan grönare med

Läs mer

Pumpar. för villor och fritidshus. Vattenpumpar. Pumpautomater

Pumpar. för villor och fritidshus. Vattenpumpar. Pumpautomater Pumpar för villor och fritidshus Vattenpumpar Pumpautomater Bevattningspumpar Länspumpar vattenfilter SPECIALISTER PÅ VVS KVALITET SEDAN 1972 Investera i en väl fungerande vattenförsörjning INNEHÅLL Visst

Läs mer

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA Dränkbara pumpar för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPLÖSNINGAR Grundfos har allt från små dränkbara pumpar för en- och

Läs mer

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar GRUNDFOS UNILIFT CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Unilift CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Utmärkta grund- och gråvattenpumpar Grundfos nya Unilift CC är

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och geoenergi

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och geoenergi Pumppaket Komplett pumppaket Grundfos SQ 3" 1 x 230 V SANT Levereras med: 60 l membrantank, rördelssats, adapter, borrtopp, backventil, färdigkrympt elkabel, tejp, kopplingar och G25 kulventil (exkl. PEM

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Självsugande pumpautomat 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Självsugande pumpautomat 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Självsugande pumpautomat 50 Hz Innehållsförteckning Allmänna data Användningsområden 3 Typnyckel 3 Pumpade vätskor 3 Driftsförhållanden 3 Tekniska data 3 Funktioner och fördelar 3 Manöverpanel

Läs mer

Förbrukningsvattenpumpar

Förbrukningsvattenpumpar eskrivning TWU 4" TWU 4" Dränksäkra pumpar, borrad brunn Specifikation Exempel: Wilo-TWU 4-0211 EM TWU Dränksäker pump 4 Diameter pump max ø 96, borrhålsdiameter ø4" = DN 100 02 Flöde i m 3 /h vid bästa

Läs mer

Pumpar med tillbehör

Pumpar med tillbehör 6 Pumppaket Komplett pumppaket Grundfos SQ 3" 1 x 230 V Wellmate Levereras med: 60 l Wellmatetank, rördelssats, adapter, borrtopp, backventil, färdigkrympt elkabel, tejp, kopplingar och G25 kulventil (exkl.

Läs mer

www.nordicsprinkler.se

www.nordicsprinkler.se Beskrivning Tryckhållningspumpar används för att hålla ett jämt tryck i sprinklersystemet, detta för att undvika onödiga starter av de automatiska sprinklerpumparna. De har en kompakt konstruktion, hög

Läs mer

Pumpar för huset och trädgården... Produkter för vattenförsörjning och dränering

Pumpar för huset och trädgården... Produkter för vattenförsörjning och dränering Pioneering for You Pumpar, pumpautomater och dräneringspumpar Pumpar för huset och trädgården... Produkter för vattenförsörjning och dränering Bra! Bättre! Bäst! 2 Produkter för vattenförsörjning och dränering

Läs mer

Bruksanvisning. Debe Ejektorpump

Bruksanvisning. Debe Ejektorpump Bruksanvisning Debe Ejektorpump Konstruk on Ejektorpumpen är en verkal flerstegs centrifugal pump. Elmotorn är en 3-fasmotormed varvtal 2850rpm. Toppstycke och bo&endel av gjutjärn, mantelrör och pumpaxel

Läs mer

Innehållsförteckning Benämning Sid. Benämning Sid.

Innehållsförteckning Benämning Sid. Benämning Sid. Benämning Sid. Adaptrar...22 Armatur...36 Automatikskåp...51 Autotapp (frostventil)... 23 Avloppspumpar... 45 Avloppspumpstationer...44 Backventiler... 36 Borrhålstätningar av gummi...22 Borrtoppar...

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

DE ULTIMATA PRODUKTERNA FÖR EN- OCH TVÅFAMILJSHUS

DE ULTIMATA PRODUKTERNA FÖR EN- OCH TVÅFAMILJSHUS DE ULTIMATA PRODUKTERNA FÖR EN- OCH TVÅFAMILJSHUS Kräv tekniken för optimal prestanda Vi på Grundfos fokuserar på att skapa innovativ teknik och driftsäkerhet i alla våra produkter. Vi anser att du ska

Läs mer

H m. P kw. NPSH m. Dessa pumper är normalt drivna av en elmotor på 2900 1/min med 2-pols motor vid 50Hz, 0 eller 1450 1/min med 4-pols motor vid 50Hz.

H m. P kw. NPSH m. Dessa pumper är normalt drivna av en elmotor på 2900 1/min med 2-pols motor vid 50Hz, 0 eller 1450 1/min med 4-pols motor vid 50Hz. Hur man väljer en centrifugalpump Valet av en centrifugalpump skall ske me beaktning av en befintliga anläggningens karakteristik samt konition. För att välja pump är följane ata növäniga: Flöe Q Kvantitet

Läs mer

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Tekniska data LS Prestandaintervall Flöde upp till 5 100 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 120

Läs mer

13202. Caprari horisontell centrifugalpump serie A. 13203. Caprari horisontell centrifugalpump serie HMU

13202. Caprari horisontell centrifugalpump serie A. 13203. Caprari horisontell centrifugalpump serie HMU 1 13202. Caprari horisontell centrifugalpump serie A Caprari enstegs centrifugalpump med fri axelände. Standardutförande med pumphus och pumphjul av gjutjärn samt axel av stål. Anslutning 1378382 1378403

Läs mer

Dränkbara läns- och slampumpar av rostfritt stål för gruvor, processindustrier och andra korrosiva applikationer.

Dränkbara läns- och slampumpar av rostfritt stål för gruvor, processindustrier och andra korrosiva applikationer. Dränkbara läns- och slampumpar av rostfritt stål för gruvor, processindustrier och andra korrosiva applikationer. Länspumpar: Minette INOX Major INOX Master INOX Slampumpar: Salvador INOX Senior INOX Sandy

Läs mer

Innehållsförteckning Benämning Sid. Benämning Sid.

Innehållsförteckning Benämning Sid. Benämning Sid. Innehållsförteckning 1 Benämning Sid. Adaptrar...22 Armatur...36 Automatikskåp...55 Autotapp (frostventil)... 23 Avloppspumpar... 46-50 Avloppspumpstationer...44 Backventiler... 36 Borrhålstätningar av

Läs mer

Pumpbrunn 600. Altech Pumpbrunn 600 är tillverkad i PP

Pumpbrunn 600. Altech Pumpbrunn 600 är tillverkad i PP Pumpbrunn 600 Altech Pumpbrunn 600 är tillverkad i PP Altech Pumpbrunn 600 Altech Pumpbrunn 600 är tillverkad i PP och har ett låsbart lock. Brunnen är utrustad med en enkeladapter G32 för utloppet, vilket

Läs mer

Prislista 2015:2. Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck.

Prislista 2015:2. Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck. Prislista 2015:2 Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck. VM Pumpar AB Datavägen 23, Box 9238, Info@vmpumpar.se www.vmpumpar.se Prislista

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

Produktkatalog. AKP/ASV/AP Torra centrifugalpumpar för tappvarmvatten. G3/4" - G11/4"

Produktkatalog. AKP/ASV/AP Torra centrifugalpumpar för tappvarmvatten. G3/4 - G11/4 Produktkatalog AKP/ASV/AP Torra centrifugalpumpar för tappvarmvatten. G3/4" - G11/4" Innehåll Introduktion...3 AKP 20...5 ASV 27...7 AP 32...10 Välja rätt pump Det finns ett otal olika pumpar att välja

Läs mer

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR Pumpar för yrkesmän Hz Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

- installera WC eller kök där DU vill. Couverture PUMPSTATIONER. Års ERFARENHET O R I G I N A L E T KATALOG 2015-16

- installera WC eller kök där DU vill. Couverture PUMPSTATIONER. Års ERFARENHET O R I G I N A L E T KATALOG 2015-16 - installera WC eller kök där DU vill Couverture KATALOG 05- + Års ERFARENHET O R I G I N A L E T FÖR ENSKILT BRUK OCH KOMMERSIELLA UTRYMMEN BDT-PUMP PUMPSTATION SVARTVATTEN Enskilt bruk För det mindre

Läs mer

Grundfos prefabricerade pumpstationer GRUNDFOS SPILLVATTEN

Grundfos prefabricerade pumpstationer GRUNDFOS SPILLVATTEN Grundfos prefabricerade pumpstationer GRUNDFOS SPILLVATTEN Grundfos pumpstationer Stort urval prefabricerade pumpstationer av hög kvalitet Grundfos erbjuder kompletta lösningar Nu kan dina pumpstationer

Läs mer

Produktkatalog. AL/AT ALH/ALS/ALP Torra centrifugalpumpar DN32 - DN300

Produktkatalog. AL/AT ALH/ALS/ALP Torra centrifugalpumpar DN32 - DN300 Produktkatalog / H/S/P Torra centrifugalpumpar DN32 - DN300 Innehåll Introduktion...3 Design.....5 A 32......8 A 40......11 A 50......14 A 51......17 A 52......20 A 53......23 A 65......26 A 66......29

Läs mer

Flygt- och Lowara-pumpar från Xylem hos din grossist

Flygt- och Lowara-pumpar från Xylem hos din grossist REKOMMENDERAT GROSSISTSORTIMENT FÖR VVS MED PUMPAR FÖR CIRKULATION, RENVATTEN, DRÄNERING OCH AVLOPP Flygt- och Lowara-pumpar från Xylem hos din grossist Cirkulation Lowara ecocirc XL och XL plus Med precis

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer

Ready länspumpar Kompakta, dränkbara pumpar för krävande jobb

Ready länspumpar Kompakta, dränkbara pumpar för krävande jobb Ready länspumpar Kompakta, dränkbara pumpar för krävande jobb 1 Ett hjärta av stål är oslagbart. Kompakt utförande med låg vikt. Enkel att använda. Robust och tillförlitlig. Är du ute efter flexibla och

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp Kessel. Bakvattenventiler

GPA Vatten & Avlopp Kessel. Bakvattenventiler GPA Vatten & Avlopp Kessel» Bakvattenventiler Översvämning genom avloppet kan vara dyrt och omständigt - att förebygga det är lätt! Se till att skydda alla öppna golvbrunnar med en Kessel bakvattenventil

Läs mer

Produktkatalog. AHV/AE Torra centrifugalpumpar för cirkulation. G1" - G1 1/4"

Produktkatalog. AHV/AE Torra centrifugalpumpar för cirkulation. G1 - G1 1/4 Produktkatalog AV/AE Torra centrifugalpumpar för cirkulation. G1" - G1 1/4" Innehåll Introduktion...3 AV 25...5 AE 26...7 AE 33...10 Välja rätt pump Det finns ett otal olika pumpar att välja mellan. För

Läs mer

VMS vertikala flerstegspumpar

VMS vertikala flerstegspumpar vertikala flerstegspumpar Vanliga användningsområden Våra högeffektiva vertikala flerstegspumpar är lämpliga för många användningsområden inom hantering av rent vatten och andra vätskor. Ej avloppsmiljöer.

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Kompus Kompletta pumpstationer Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Utg: 1401 BAGA Water Technology AB www.baga.se 1 BAGA Kompus pumpstationer Kompus är en serie kompletta

Läs mer

INSTRUKTION RAM-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1. Sid 1

INSTRUKTION RAM-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1. Sid 1 INSTRUKTION RAM-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT SE.TBPA8. Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT. Allmänt När luftvärmare utan frostsprängningsskydd används krävs det, för att säkerställa frysvaktsfunktionen, att man har en cirkulationspump

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN

KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN Kemikaliepump rostfri 1:1 för 1/1-fat Artnr: 11-33396 Pris: 7350:- Tryckluftsdriven pump för en mängd olika vätskor kompatibla med materialet i pumparna:

Läs mer

VÅRT UTBUD AV PUMPAR INNEHÅLL VATTENPUMPAR 26 27 32 BÄRBARA PUMPAR VATTENPUMP 34 HÖGVOLYM-, SLAMOCH KEMPUMPAR OCH HÖGTRYCKSPUMPAR 36 TEKNISKA DATA

VÅRT UTBUD AV PUMPAR INNEHÅLL VATTENPUMPAR 26 27 32 BÄRBARA PUMPAR VATTENPUMP 34 HÖGVOLYM-, SLAMOCH KEMPUMPAR OCH HÖGTRYCKSPUMPAR 36 TEKNISKA DATA VATTENPUMPAR 26 27 VÅRT UTBUD AV PUMPAR Från små bärbara pumpar till stora slampumpar Hondas utbud av pumpar passar för de flesta tillämpningar. Perfekt för den som behöver en effektiv och tyst pump, kombinerat

Läs mer

Välkommen till Grindex Pumphandbok! Med den här handboken vill vi dela med oss av vår breda erfarenhet inom pumpning med dränkbara pumpar.

Välkommen till Grindex Pumphandbok! Med den här handboken vill vi dela med oss av vår breda erfarenhet inom pumpning med dränkbara pumpar. 5 Hz PUMPHANDBOK Välkommen till Grindex Pumphandbok! Med den här handboken vill vi dela med oss av vår breda erfarenhet inom pumpning med dränkbara pumpar. Du får här en överblick på alla Grindex pumpar

Läs mer

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40)

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 931.2 Användningsområde Funktion VARISHUNT Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) Funktionsenhet för shuntning av värme- kylvatten VARISHUNT är

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Självsugande pumpar. Pålitliga avvattnings- och dräneringslösningar

Självsugande pumpar. Pålitliga avvattnings- och dräneringslösningar Självsugande pumpar Pålitliga avvattnings- och dräneringslösningar Pålitliga lösningar för krävande applikationer Som leverantör av lösningar har Flygt ett stort sortiment av extremt mångsidiga, självsugande

Läs mer

Avloppsanläggningar. Grund- och gråvattenpumpar BPS. Grund- och gråvattenpumpar BAV. Beskrivning. RSK.nr. Beskrivning. RSK-/Art.nr

Avloppsanläggningar. Grund- och gråvattenpumpar BPS. Grund- och gråvattenpumpar BAV. Beskrivning. RSK.nr. Beskrivning. RSK-/Art.nr Grund- och gråvattenpumpar BPS Dränkbar pump med inbyggd nivåreglering för start och stopp. Anslutning med slang eller R 1 ¼. Integrerad backventil. RSK.nr 589 0162 BPS 200 Grund- och gråvattenpumpar BAV

Läs mer

Produktkatalog. CAX rostfria centrifugalpumpar

Produktkatalog. CAX rostfria centrifugalpumpar Produktkatalog CAX rostfria centrifugalpumpar CAX Innehåll Inledning... CAX... CAX... 6 Så väljer du rätt pumpstorlek Det finns många pumpar att välja mellan. För att finna den pump som passar aktuella

Läs mer

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Integrerade avloppslösningar enkla att installera Vogel ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Vogel Det enkla sättet att installera avlopp De kompakta avloppslösningarna Vogel för inomhusmontering

Läs mer

Datablad: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE 405

Datablad: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE 405 Datablad: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE 405 Kurvor Effekt Max. medietemperatur T 50 C Max. omgivningstemperatur T 40 C Maximalt driftstryck p max Nominella anslutningar för röranslutning på sugsidan RPS

Läs mer

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS DET FINNS EN SOLOLIFT+ FÖR VARJE BEHOV Små avloppspumpstationer Grundfos Sololift+ Grundfos Sololift+ är konstruerad speciellt för att hantera

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52

Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52 Produktkatalog Vertikala centrifugalpumpar för cirkulationspumpning, tappvarmvatten och vätskeuppfordring. Material i gjutjärn, segjärn, brons, rostfritt. CIRKULATIONSPUMPAR Innehåll sid VERTIKALA CENTRIFUGALPUMPAR

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp Kessel. » Bakvattenventiler

GPA Vatten & Avlopp Kessel. » Bakvattenventiler GPA Vatten & Avlopp Kessel» Bakvattenventiler Översvämning genom avloppet kan vara dyrt och omständigt - att förebygga det är lätt! Se till att skydda alla öppna golvbrunnar med en Kessel bakvattenventil

Läs mer

Vakuumalstrare. Vakuumalstrare

Vakuumalstrare. Vakuumalstrare 7 Om vakuumalstrare Systemets hjärta n är systemets hjärta. Här skapas det undertryck som driver sugluften. I sugsystem av den här typen ligger vakuumet på - ka. I normala punktutsugnings- och städsystem

Läs mer

Kärl och cisterner 13:1

Kärl och cisterner 13:1 Innehåll 1301 BG expansionskärl 2 1302 Tillbehör exp.kärl, Frese 2 Säkerhetsventil 20 2 1303 Tillbehör expansionskärl 2 Säkerhetsventil 25 2 Samlingsrör 3 Armatursats 3 Väggfäste expansionskärl 3 Väggkonsol

Läs mer

Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer

Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer 0 kw Elvärme 9 modeller Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer Användningsområden Tiger är en serie tåliga och kompakta värmefläktar för proffs med höga krav. Värmefläkt

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

Pumpar. DUAB-Huset. Pris: 1 495:- (1 196:-)

Pumpar. DUAB-Huset. Pris: 1 495:- (1 196:-) Motorpump DUAB MB25C DUAB:s slitstarka motordrivna transpotabla pump för renvatten försedd med 2-taktsmotor med hög prestanda och kapacitet på hela 9000 l/h. Pumphus i pressad aluminium med inbyggd backventil

Läs mer

Montering och drift LPS1000

Montering och drift LPS1000 Montering och drift LPS1000 Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Sept 11 LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt.

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme geoenergi nergiproppar nergiproppar eskrivning nergipropp 139 2 x 40 + 32 Pem. 1450003 275,00 nergipropp 168 2 x 40 + 32 Pem 1450004 300,00 nergipropp 139 4 x 32 Pem 1450055 300,00 Propp/huv för foderrörstätning

Läs mer

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris.

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Höjd: 50,8 cm Höjd: 24,77 cm 4evergreen vattenfilter Vårt revolutionerande vattenfilter för dricksvattenrening använder nanofilterteknik

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

CENTRIFUGALPUMPAR Funktion och drift

CENTRIFUGALPUMPAR Funktion och drift Ver.2.1 CENTRIFUGALPUMPAR Funktion och drift Klangfärgsgatan 15 426 52 V:Frölunda Tel 031 232890 Fax 031 230970 info@calpeda.nu www.calpeda.nu Förord Tanken med denna skrift är inte att göra någon till

Läs mer

Ulefos Rörproppar för alla typer av rör

Ulefos Rörproppar för alla typer av rör Ulefos Rörar för alla typer av rör Ulefos RÖRPROPPAR är en serie högkvalitativa ar som kan användas på alla typer av rör, för att stoppa eller kontrollera vattenflöden. De kan också användas som ändpluggar

Läs mer

Rostfri Hydrofor. med luftautomatik. Funktionsbeskrivning

Rostfri Hydrofor. med luftautomatik. Funktionsbeskrivning Rostfri Hydrofor med luftautomatik Funktionsbeskrivning Dokumentet går igenom med text och illustrationer de olika delarna som är monterade på Hydroforen och går igenom deras funktioner. 1 Överblick Rostfri

Läs mer

Börja med att kontrollera att allt är med i leveransen och inget verkar skadat, vid tveksamhet kontakta oss direkt.

Börja med att kontrollera att allt är med i leveransen och inget verkar skadat, vid tveksamhet kontakta oss direkt. Tack för att du har valt att handla från Avloppscenter. För att du ska få allt att fungera så vill vi att ni tar er tid att läsa igenom denna installationsmanual. Börja med att kontrollera att allt är

Läs mer

TILLBEHÖR.

TILLBEHÖR. TILLBEHÖR 164 KORT OM TILLBEHÖR KORT OM TILLBEHÖR VÅRT UTBUD Vi erbjuder en mängd tillbehör till elmotorer. Utöver de som nämns nedan, lagerför vi även reservdelar till våra motorer. Dessa hittar du under

Läs mer

UREAUTRUSTNING 2015 WWW.GERM.SE 0935-124 40

UREAUTRUSTNING 2015 WWW.GERM.SE 0935-124 40 UREAUTRUSTNING 2015 WWW.GERM.SE 0935-124 40 UREA UTRUSTNING Flik 8 8:1 Vevpump av vingtyp i Polypropylen Pump för i första hand olika typer av kemikalier. Kapacitet ca 0.3 l/varv. Fatförskruvning G2 ingår.

Läs mer

Uppfordringsmedia: - avloppsvatten med partikelinnehåll - vatten med fekalieinnehåll - vatten med fiberinnehåll. För övrig lämplighet rådfråga WILO

Uppfordringsmedia: - avloppsvatten med partikelinnehåll - vatten med fekalieinnehåll - vatten med fiberinnehåll. För övrig lämplighet rådfråga WILO TP 40 S Specifikation Ex. TP 40 S 128/13-1 TP Avloppspump 40 Tryckanslutning (DN) S Pumphjulstyp (S = skärande) 128 Nom. pumphjulsdiameter (mm) /13 Avgiven effekt P 2 (kw) /10-1 1-fas (EM) (ingen bet.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

1. ALLMÄN INFORMATION

1. ALLMÄN INFORMATION ENSKA MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL JET ACTIVE J / JI / EURO EI 1 1. ALLMÄN INFORMATION ACTIVE är ett kompakt trycksättningssystem bestående av pump, motor samt en inbyggd kontrollenhet som även kan installeras

Läs mer

FÖR KOPPAR- OCH STÅLRÖR

FÖR KOPPAR- OCH STÅLRÖR FÖR KOPPAR- OCH STÅLRÖR KLÄMRINGSKOPPLING FÖR METALLISKA RÖR Flexibel klämringskoppling för metalliska rör, mjuka och hårda kopparrör och mjuka stålrör i värme- kyl- och tappvattenanläggningar. Samma nippel

Läs mer

Piusi dieselpumpar 12 & 24 volt Pitstop Piusi dieselpumpar 230 volt Pumpautomat 318 Dieselmätare 319 Tillbehör dieselpumpar

Piusi dieselpumpar 12 & 24 volt Pitstop Piusi dieselpumpar 230 volt Pumpautomat 318 Dieselmätare 319 Tillbehör dieselpumpar Innehåll Sida Piusi dieselpumpar 12 & 24 volt 310-312 Pitstop 45 313 Piusi dieselpumpar 230 volt 314-317 Pumpautomat 318 Dieselmätare 319 Tillbehör dieselpumpar 320-321 Dieselpumpar 12 & 24 volt 322 Piusi

Läs mer

Vattenförsörjning Geoenergi Sänkborrutrustning

Vattenförsörjning Geoenergi Sänkborrutrustning AVANTI SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AB Vattenförsörjning Geoenergi Sänkborrutrustning Prislista & produktsortiment 2009- ENSTA GÅRD, ODENSALA 195 92 MÄRSTA Tel: +468-591 435 15 Fax: +468-591 430 32 E-post: avanti@avanti-sf.se

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

Pannpartner AB Box 100 76 100 55 Stockholm Tel: 08-664 40 50 Fax: 08-664 40 51 hemsida: www.pannpartner.se e-mail: info@pannpartner.

Pannpartner AB Box 100 76 100 55 Stockholm Tel: 08-664 40 50 Fax: 08-664 40 51 hemsida: www.pannpartner.se e-mail: info@pannpartner. Pannpartner AB Box 100 76 100 55 Stockholm Tel: 08-664 40 50 Fax: 08-664 40 51 hemsida: www.pannpartner.se e-mail: info@pannpartner.se Innehåll Innehåll Produkt Sida Avhärdningsfilter M9000V 2 ECO 3 Dosermedelskärl

Läs mer

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 TEKNISK INFORMATION Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 Beskrivning Injusteringventil CIM 790 är konstruerad för automatisk balansering av värme- och kylanläggningar. Den automatiska balanseringen

Läs mer

UltraE Ultrasonisk Energimätare

UltraE Ultrasonisk Energimätare UltraE Ultrasonisk Energimätare För värme och kyla Manual REV 1.0/2016 Vi reserverar oss felskrivningar samt förbehåller oss rätten att utan särskilt medgivande ändra produkten. Innehåll 1. Introduktion...

Läs mer

Avanti Svenska Försäljnings AB & Dalmex

Avanti Svenska Försäljnings AB & Dalmex Avanti Svenska Försäljnings AB & Dalmex Avanti Svenska Försäljnings AB Okvistavägen 25, 186 40 Vallentuna 08-591 435 15 Kontaktuppgifter Lager & kontor Sverige Tel: +468-591 435 15 Hemsida: www.avanti-sf.se

Läs mer

K-FLEX SOLAR SYSTEM L'ISOLANTE K-FLEX L'ISOLANTE K-FLEX K-FLEX SOLAR R K-FLEX TWIN SOLAR K-FLEX TWIN SOLAR CU

K-FLEX SOLAR SYSTEM L'ISOLANTE K-FLEX L'ISOLANTE K-FLEX K-FLEX SOLAR R K-FLEX TWIN SOLAR K-FLEX TWIN SOLAR CU K-FLEX SOLAR SYSTEM Komplett utbud av ISOLERINGSPRODUKTER Utformat för solvärme-system Snabb & enkel installation UV-beständig Utformat speciellt för SOLFÅNGARE L'ISOLANTE K-FLEX Erbjuder ett komplett

Läs mer

UREA UTRUSTNING ELEKTRISKA PUMPUTRUSTNINGAR FÖR FAT, 230 VOLT ELEKTRISKA PUMPUTRUSTNINGAR FÖR IBC, 230 VOLT

UREA UTRUSTNING ELEKTRISKA PUMPUTRUSTNINGAR FÖR FAT, 230 VOLT ELEKTRISKA PUMPUTRUSTNINGAR FÖR IBC, 230 VOLT ELEKTRISKA PUMPUTRUSTNINGAR FÖR FAT, 230 VOLT Pumputrustning i rostfritt stål ( AISI 314) avsedd för 1/1-fat. Utrustningen är anpassad för pumpning av Urea och andra aggressiva media anpassade för de tätningar

Läs mer

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING...

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING... VATTENRENING INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING... 2 KRAV PÅ INSTALLATIONSFÖRHÅLLANDEN... 3 KRAV PÅ FÖRBEHANDLING...

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

GARDENA Elektronisk Hydrostat

GARDENA Elektronisk Hydrostat GARDENA Elektronisk Hydrostat Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med den elektroniska

Läs mer

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Länspumpar: Minex Minette Minor Major Master Matador Master S Maxi Magnum Slampumpar:

Läs mer

ETRS. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Funktion. Flödeskarakteristik.

ETRS. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Funktion. Flödeskarakteristik. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Ventiler avsedda att reglera varmt, kallt eller glykolblandat vatten i värme- ventilations- och tappvarmvattensystem.

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer