Nya möjligheter med el i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya möjligheter med el i framtiden"

Transkript

1 Nya möjligheter med el i framtiden eller Mer El i systemet ger ökad effektivitet Upplägg Sveriges energi och elförsörjning Energieffektivitet En icke helt omöjlig vision, bl.a. Ordf Power Circle; ordf Vindforsk, Ordf IEAs ENARD och pensionerad Vattenfallare Bild 1

2 Bild 2

3 Bild 27

4 Sveriges energi-användning under 30 år Lågkonjuktur - ett medel att rädda energi- o. miljömål? Olja Kol Vp i Fjv Kärnk. brutto Naturg Bio Vatten vind Källa Energimyndigheten med bearbetning av Power Circle Bild 4

5 El-andelen då och nu? Detta blir el Sveriges totala energitillförsel samt 3 års prognos Blir el Ca 15 % av slutkundanvändning Olja Kol Vp i Fjv Kärnk. brutto Naturg Bio Vatten vind Ca 37 % av slutkundanvändning Källa Energimyndigheten med bearbetning av Power Circle Bild 5

6 Fjärrvärme och bioenergin, då och nu? Fjärrv lågt ~100% Olja, Ind, transp, hus behöver olja Sveriges totala energitillförsel samt 3 års prognos Fjärrv ~80% bio, Ind, hus går mot bio Transp ~8 %bio Olja Kol Vp i Fjv Kärnk. brutto Naturg Bio Vatten vind Källa Energimyndigheten med bearbetning av Power Circle Bild 6

7 Sveriges elutveckling Expansionsfas Tekniktro Kapitaltillgång Kompetenstillg 150 TWh 125 TWh Pionjärfas 100 TWh Skapande idéer 75 TWh Innovationsanda Beslutskraft 50 TWh Statlig o. privat 25 TWhsatsning Producentvälde Ekonomin utgår från kostnaderna Statlig övervakning Marknadsfas? Mättnad på marknaden Konkurrens Kundtrycket förskjuter makten Efterfrågetryck pressar priset Statlig reglering Copyright Power Circle, research och bildbearbetning genom konsult Bild 7

8 Vad driver utvecklingen nu? 3 Och nu på-nytt-föds elsektorn! Elutveckling och mot 2030 à TWh Finns innovatörerna? Finns förutsättningarna? Är även en industriell fråga! 125 TWh 100 TWh 75 TWh 50 TWh 25 TWh Pionjärfas Mer Vindkraft, Solkraft, Bio och kanske Kärnkraft Mer Smartgrid, mer nät Mer Elbilar, Värmepumpar och styrbar förbrukning Mer handel och utlandsnät Mer konkurrens m.m Pionjärfas Expansionsfas Marknadsfas Klimatet m.m. driver en Innovationsfas Copyright Power Circle, research och bildbearbetning genom konsult Bild 8

9 Globala Scenarios Problemet: att bända ned business as usual alternativets kurva Koldioxiddeponering Industri kraftproduktion Kärnkraft Förnyelsebart Effektiviseringar kraftproduktion konvertering eleffektivisering bränsleeffektivitet Elteknikens utveckling avgör!!! Källa: IEA studie 2008 Bild 9

10 Det handlar om att förse med energi, i detta fall el, men vilka har el? Många är dom med el men ~ människor saknar el och ~ har för lite! Bild 10

11 Ofta fokus på bränsleval när det borde handla om bättre verkningsgrader! Bild 11

12 Verkningsgrader och bioenergi Exemplet öppen eld för matlagning från 2-5 % över öppen eld, till ~20 % med enkelt vindskydd. till % med järnspis Hela kedjan, ~ 20 gångers förbättring! Copyright Power Circle, research coh bildbearbetning genom konsult Bild 12

13 Utan el sämre möjligheter! Ved är livsnödvändigt för många......men bioenergi är inte per definition av godo Varje dag går hon 5 15 km för 20 kg ris-ved: ~ 400 mil vandring per år, ~ 7 ½ ton att släpa på ~ kwh ved per år men framför allt betyder det tidsförslust och avskogning. Om hon haft tillgång till säg kwh hade mycket avskogning undvikits hon fått 3-6 timmar över varje dag för att t.ex. lära sig läsa! Bild 13

14 Exemplet värmepumpar i Sverige, X 1000 st ? Besparing? stor villa 15 à kwh mindre 10 à kwh Säg x gör ca 12 TWh för småhus Försäljning ca /år Försäljning ca /år Tillkommer Vp i fjärrvärme 6 TWh år 2008 (~12 TWh) Försäljning ca /år Försäljning ca /år Totalt ca 20 TWh, ~3 % av tillförd energi, stjäl vi från jord och luft - tack vare elen Källa: sökningar på nätet År Copyright Power Circle, research coh bildbearbetning genom konsult Bild 14

15 Ny belysning både billigare och energieffektivare Röda priser = kapitalkostnad över tiden. Driftkostnaden sjunker drastiskt med teknikutvecklingen. Bild 15

16 Effektiv hemutrustning Energiutveckling hushållsapparater Energiförbrukning 40 TV Watt Plasma LCD LED Bild 16

17 Verkningsgraden i fordon talar för el 100 % Londonbussar mätserie fr egentligen, oacceptabla förluster, % Motor i provbänk, konstant varvtal långkörning I tätort med kötrafik 0 motorverkningsgrad Den dåliga verkningsgradens glada budskap: 1 % förbättring sänker oljeförbrukningen med 3-20% Men ännu bättre är naturligtvis eldrift. Även fossilbaserad el är en förbättring Bild 17

18 Öppnade möjligheter Bättre markanvändning och lägre förluster Omöjligt - för några år sedan! NorNed kabel HVDC Project World s longest underwater HV cable Statnett and TenneT 700 MW med ± 450 kv. 2 x 580 km på upp till 410 m djup Projektstart Januari 2005 klart 2008/09 Copyright Power Circle, Bild 18

19 Vad är viktigt nu? El-användarsidan Effektivisering inom elsektorn Effektiviteten kan i sig självt utvecklas Men mellan dessa kläms nu elnätet El-produktionsidan Storskalig vind Storskalig sol ELEKTRICITET Driver förbättringar av annan energianvändning Ökar efterfrågan av el Sänker behovet av el Hushållning effektivitet Kärn-, kol- (CCS), våg-, bio-, alg-, etc I stor och liten skala. EHV & EHV Ny användning Lokal vind Lokal solkraft Bild 19

20 Förnyelsebar kraft koncentreras till bra lägen och behöver överföringar både för själva leveransen och för ersättningskraft då den falerar Större vindlägen med behov av elöverföring till konsumtionscentra Behov av reglerande vattenkraftsöverföring Storskalig sol som vattenkraftsöverföring Copyright Power Circle, Research och bildbearbetning genom konsult Bild 20

21 men längre ledningar, intermittent kraftproduktion, och intermittent användning, etc, etc ger väl både förluster och dyrare elnät jo, kanske, men smartare elnät och systemlösningar är på gång, även om mycket ännu är olöst, De nya elkraft-pionjärernas tid är nu! Bild 21

22 Sverige är inte så dåligt på hållbar tillväxt Antal invånare BNP per person Kr Energianvändning 410 TWh Energianvändning per person 51 MWh CO 2 -utsläpp per person ca 12 ton/år 2008 Antal invånare (+ 15%) BNP per person Kr (+ 95%) Energianvändning Sverige 610 TWh (+ 48 % varav 20 % kkv-statistik Energianvändning slutanvändare 388 TWh ( - 5 %) Energianvändning per person 65 /42 MWh ( + 20 alt 18 %) CO 2 -utsläpp per person 5.6 ton/år ( - 53%) Men för 2009 sjönk energianvändning 564/364 TWh (- 7,5/-6,2 %) till 60/39,4 MWh/inv när BNP krymper -5,8% Källa: STEM och SCB (obs äldre definition i statistiken har modifierats för att kunnat jämföras med dagens) Bild 22

23 Vad kan hända till ett räkneexempel med tillväxtutrymme ~160 Värme (från bränslen) ~135 ~95 TWh El Transp (exkl eltåg) Brutto ökn av nyttan ~110 Transp (exkl eltåg) ~170 El År 2008 År 2030 Till slutkund Ny elprod ~110 Värme (från bränslen) Transport sektorns ökning ~5%/år gör brutto 270 dvs +170 TWh och 30% nyare och 40 % effektivare - 35 TWh och 20% är eldrivna (1,5 milj +) gör + 5 TWh el - 55 TWh och 30% går på bio (ger +0,6x90TWh bio) men -90 TWh Och till järnväg 10 % av allt arbete (+4 TWh el) -30 TWh Bio ökar 55 TWh; el + 9 TWh; olja minskar - 39, +15 TWh El, ökad normal trend är 1 % gör 170 TWh Bättre lampor, energieffektivisering etc Nya värmepumpar Fordon (5 för elbilar 4 för spårbundet) Spec satsningar (kombinat, ind, nytänk..) dvs Värmebehovet ökar 0,7% /år till 190 TWh Biobränslen direkt, ind. och via fjärrvärme ökar från 90 till 100 TWh + systembesparingar Värmepumpar tar all olja i villor gör +5 TWh el Isolering och besparing (oberoende av värmeform) Bio ökar +10, el +5 olja minskar -60 TWh Källa: Power Circle Netto +/ TWh -15 TWh +5 TWh +9 TWh +1 TWh +35 TWh +25 TWh -25 TWh -20 TWh -40 TWh -50 TWh Bild 23

24 Sverige kan skapa en uthållig vision med hållbar tillväxt Med t.ex. biobränsle och CO-2-fri elektricitet och rimliga villkor för industri och samhälle 2008 Antal invånare BNP per person Kr Energianvändning Sverige 610 TWh Energianvändning slutanvändare 388 TWh Energianvändning per person 65 /42 MWh CO 2 -utsläpp per person 5.6 ton/år 2030-exemplet Antal invånare (+ 11%) BNP per person Kr (+ 85 %) Energianvändning Sverige > 610 TWh (+ något) Energianvändning Slutanvändare 390 TWh (+ 0 %) Energianvändning per person 65/40 MWh (- 0 %) CO 2 -utsläpp per person ~ 2 ton/år (- 36%) Deklaration 2030 CO2-målet uppnås Tillväxtutrymme finns Förnyelsebart stärker primärenergin El den viktigaste energibäraren Elen bär hälften av energin till kund (47% i exemplet) Källa: Power Circle En bärande el-vision bör fram och vi kan staka ut vägen nu!?! Bild 24

25 Soluppgången anas! El är lösningen - om icke på allt - så på mycket! Förbättra ständigt verkningsgraden! Sätt elektrifieringsmål nu! Finn de elektriska pionjärerna och entreprenörerna nu! TACK för uppmärksamheten! Bild 25

26 Bild 26

Smart Grids in Sweden. Därför behöver vi SmartGrids till framtidens kraftnät

Smart Grids in Sweden. Därför behöver vi SmartGrids till framtidens kraftnät Smart Grids in Sweden Därför behöver vi SmartGrids till framtidens kraftnät Bedömd tid Något om Power Circle och elhistoria Sammanfattning och slutsats Om elens roll och behovet av fungerande elnät Användarledet,

Läs mer

FÖRNYELSEBAR ELKRAFT ÄR EN MÖJLIGHET FÖR SAMHÄLLET FÖRUTSATT ATT ELNÄT, KUNDER OCH MYNDIGHETER KLARAR DE NYA UTMANINGARNA

FÖRNYELSEBAR ELKRAFT ÄR EN MÖJLIGHET FÖR SAMHÄLLET FÖRUTSATT ATT ELNÄT, KUNDER OCH MYNDIGHETER KLARAR DE NYA UTMANINGARNA FÖRNYELSEBAR ELKRAFT ÄR EN MÖJLIGHET FÖR SAMHÄLLET FÖRUTSATT ATT ELNÄT, KUNDER OCH MYNDIGHETER KLARAR DE NYA UTMANINGARNA Bild 1 Innovasjon og nettutvikling Stig Göthe, Power Circle, Vindforsk, IEAs ENARD

Läs mer

1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT

1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT 2 1 X VA D TRO För svi AR NA CK DEL FÖ RD ELA R 1.? 0% 10 %FT NK R KÄ %FT NK E TT VA O %LJA RINGA RÄTT S IN VAR A B C D KÄRNKF T VATTEN BIOBRÄNSLE EnergiSpelet SOL FOSSILT SOPOR Lärarhandledning VÅGKFT

Läs mer

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden?

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Rapport från en arbetsgrupp inom Svensk Energi i samarbete med Elforsk och Villaägarnas Riksförbund December 2005 Sammanfattning Ifrågasättandet av den

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Ett nordiskt energiscenario. Greenpeace förslag till en hållbar energiutveckling i Norden

Ett nordiskt energiscenario. Greenpeace förslag till en hållbar energiutveckling i Norden Ett nordiskt energiscenario Greenpeace förslag till en hållbar energiutveckling i Norden Greenpeace 26 1 Sammanfattning Det finns en stor global enighet om att vi ska motverka klimatförändringarna genom

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi Information till Sveriges elkunder SVENSK ENERGI är de svenska elföretagens samlade röst. En uppgift är att bidra i elföretagens dialog med elkunderna. EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning

Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning Hållbara Energisystem Hösten 2008 Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning TWh 500 Använd Energi i Sverige 1970-2030 450 400 350 300 250 200 150 100 SNF 2008 Azar nr 1 Scenario

Läs mer

Förnybara energikällor. Solenergi. 134 Energi Energi

Förnybara energikällor. Solenergi. 134 Energi Energi 134 Energi Energi 135 Förnybara energikällor Uttrycket alternativa energikällor tillkom under 1970 - talet när miljöeffekterna av kol- och oljeförbränning på allvar började diskuteras. Samtidigt med detta

Läs mer

Vindkraftsfakta. Sammanfattning:

Vindkraftsfakta. Sammanfattning: Sammanfattning: Vindkraftsfakta Vindkraften ger som minst när den behövs som mest. Kalla högtrycksdagar, när effektbehovet är som störst, är tillgänglig effekt som lägst. Myndigheten Svenska Kraftnät räknar

Läs mer

Juli 2014. Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030?

Juli 2014. Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030? Juli 2014 Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030? Sammanfattning Idag uppgår den svenska användningen av biobränslen, avfall och torv för energiändamål

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Kommunägda energibolag

Kommunägda energibolag Kommunägda energibolag drivkraft för regional utveckling Regional Energi ett nätverk med 17 kommunägda energibolag Regional Energi är ett nätverk med 17 kommunägda energiföretag Borlänge Energi Eskilstuna

Läs mer

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FOTO: NASA FÖRORD I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka, och energifrågan är i högsta grad global. Både vad

Läs mer

ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA. Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN

ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA. Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN Energiframsyn Sverige i Europa är ett IVA-projekt, vars syfte har varit att ge underlag för en bred diskussion

Läs mer

Energiplan 2009. Lägesbeskrivning 2007

Energiplan 2009. Lägesbeskrivning 2007 Energiplan 2009 Lägesbeskrivning 2007 Inledning Öckerö kommuns Energiplan 2009 består av två delar, ett faktaunderlag och ett handlingsprogram. Föreliggande dokument, Energiplan 2009 Lägesbeskrivning,

Läs mer

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050 Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Vi hoppas och tror att rapporten kommer att användas som underlag för beslut

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

innehållsförteckning Värmerapporten ges ut av Svensk Fjärrvärme för att berätta om trender, aktuell forskning och framtidsspaningar i branschen.

innehållsförteckning Värmerapporten ges ut av Svensk Fjärrvärme för att berätta om trender, aktuell forskning och framtidsspaningar i branschen. värmerapporten 2013 innehållsförteckning Fjärrvärmen som samhällsbyggare 13 Trender i Sverige 17 Aktuell forskning 20 Vision förflyttning framtid 24 Goda exempel 26 Hälften av svenskarna vet inte vad den

Läs mer

Elnätet är en viktig samhällsbärare

Elnätet är en viktig samhällsbärare Nätrapport 2013 Elnätet är en viktig samhällsbärare Elnätet är en viktig samhällsbärare 1 Från eld till el på 100 år 2 Elmarknaden 4 Miljarder för att säkra elnäten 6 I storstad och på landsbygd 8 Fortum

Läs mer

ER 2011:03. Långsiktsprognos 2010

ER 2011:03. Långsiktsprognos 2010 ER 2011:03 Långsiktsprognos 2010 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se Statens energimyndighet

Läs mer

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020. Vägval och utmaningar för energisystemet

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020. Vägval och utmaningar för energisystemet Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020 Vägval och utmaningar för energisystemet Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives 15 SLUTSATSER OM Elsystemets utveckling i Sverige, Norden och Europa NEPP north european power perspectives NEPP north european power perspectives NEPP (North Europan Power Perspectives) är ett sammanhållet

Läs mer