Torgny Jönssons slutplädering i tryckfrihetsmålet mot Wierup och Larsson i Stockholms tingsrätts målnr B den 27 februari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torgny Jönssons slutplädering i tryckfrihetsmålet mot Wierup och Larsson i Stockholms tingsrätts målnr B 6049-11 den 27 februari 2013"

Transkript

1 Torgny Jönssons slutplädering i tryckfrihetsmålet mot Wierup och Larsson i Stockholms tingsrätts målnr B den 27 februari 2013 Inför det här målet har ni i juryn instruktioner där ni förväntas att antingen svara ja eller nej på två frågor. Är uppgifterna som förekommer i åtalspunkt ett respektive åtalspunkt två straffbart förtal eller inte? Hur skulle det se ut om en sån som Torgny Jönsson fick rätt, om två hjältemodiga journalister skulle fällas för att förtalat en sån som han? Med tanke på allt som den där Jönsson har gjort är det väl inte mer än rätt att det skrivs om honom! Jag både förstår och respekterar var och en av er som tänker just de här tankarna det är ett av mänsklighetens vackraste drag - att känna empati och medlidande inför brottsutsatta. I sakens natur ligger också ett oförsonligt förakt inför förövaren. Det är ingen enkel sak att driva ett förtalsmål mot två journalister som på ett så enastående sätt har utmärkt sig genom att klara av det omöjliga. Nämligen att för det första påstå att det finns en etablerad maffia i landet för att därefter lyckas sälja historian om maffians utbredning och etablering i hundratusentals exemplar. Att skriva en bok som genom titeln gör anspråk på att skildra maffians utbredning i Sverige, utan att förtala, är verkligen en grannlaga uppgift. Särskilt om skildringen innefattar publicering av maffiamedlemmar med namn och bild. Jag påstår att uppgiften innefattar så stora svårigheter att den tangerar det omöjliga. Ansatsen som tas genom valet av titel, Svensk maffia, är ur ansvarsperspektivet lika komplicerat som att skriva boken Svenska sexbrottslingar och därefter hänga ut dessa med namn och bild. Anklagelsen som det innebär att publiceras med namn och bild i en maffiakatalog är precis lika nedsättande och missaktande och av samma allvarliga beskaffenhet som samma publicering vore i en katalog över landets sexbrottslingar. Var och en på sitt sätt. Jag ser ingen som helst skillnad. 1

2 Det finns enskilda kriminella i Sverige som gemensamt och i samförstånd begår brott det som alltid tidigare har kallats ligor. De senaste årens utveckling har lett till att dessa ligor genom Rikspolisstyrelsens försorg upphöjts till att istället kallas organiserad brottslighet. Det finns organiserad brottslighet samma brottslighet som de olika politiska partier som ni alla i juryn tillhör, har satt högt på agendan att bekämpa. Men precis som landets ledande åklagare, Riksåklagaren, har uttalat - så finns det inga kriminella organisationer. Inflationen i begreppet organiserad brottslighet tar sig ibland en del märkliga uttryck. I det bedrägerimål, där jag för närvarande avtjänar de sista månaderna av mitt straff, påstod åklagaren och domstolen köpte resonemanget att jag var huvudman i en organiserad brottslighet. När det gällde åtalet var jag ensamt åtalad i den del som rörde allvarlig brottslighet jag stod ensam i min egen organisation och ansågs därmed vara huvudman över mig själv. Situationen ter sig lätt bisarr när en och samma person ensam är huvudman och samtidigt utgör hela den organisation som han basar över. Jag ansågs tillräckligt välmöblerad i skallen för att klara av att organisera mig själv. Rättsläget i Sverige ser ut så att det inte är kriminaliserat att tillhöra en organisation. Termen guilt by association är fortfarande en främmande fågel i den svenska rättsfaunan. Med detta sagt påstår jag det vara uteslutet att det skulle kunna finnas en maffia i landet. Medan det inte finns någon maffia i Sverige har Wierup och Larsson valt att peka ut och anklaga personer för att ingå i den obefintliga maffian. Fram till nu har ingen reagerat. Samtidigt krävs återkommande allt hårdare tag mot de som förtalar genom att med namn och bild hänga ut de pedofiler och sexualbrottslingar som förekommer i bevisligen existerande brottssammanslutningar och pedofilnätverk. Rättssamhället står enat och synen på utpekande av sexualbrottslingar i media är glasklar det är förtal. Jag saknar akademisk bakgrund och är inte jurist. Det är kanske därför som jag inte ser och förstår skillnaden i varför det anses nedsättande att utpekas som sexualbrottsling och nazist medan det ses som straffritt att utpeka någon som maffiamedlem. Wierup och Larsson har skrivit böckerna Svensk Maffia och Svensk Maffia- fortsättningen och det är mot denna bakgrund som innehållet i dem ska läsas och förstås. Om du förekommer i böckerna föreligger en uppenbar risk för att du av omgivningen ses som en medlem av maffian. 2

3 Det är missaktande nedsättande och drabbar samtliga som på något sätt förekommer i Wierup och Larssons maffiakataloger. När man skildrar det man påstår är maffian går det inte att använda sig av uppgifter som är stolpe in eller som helt missar målet. Det går inte att använda sig av uppgifter som ens på minsta sätt är tveksamma eller oklara. Jag kan möjligtvis ha uppfattats som petig i överkant vid min genomgång av bevisningen i det här målet men jag påstår att man måste vara än mera noggrann, än vad jag har varit, när man väljer den ansats som Wierup och Larsson har gjort. I det avseendet uppvisar Wierup och Larsson en skrämmande nonchalans och har valt att skriva sina maffiakataloger baserade enbart på sådan bevisning som stöder deras egna hemsnickrade teser om att det verkligen finns en maffia i Sverige. Man har kort och gott inlett skrivandet med slutsatsen om maffians existens i Sverige för att därefter ägna all tid och allt utrymmer för att presentera bevisning till stöd för den på förhand felaktiga slutsatsen. Än värre blir det när man använder sig av medvetna osanningar, riggar sin berättelse och låter sig inspireras av Kejsarens nya kläder som förlaga till det som skrivs. När man påstår sig äga så unika egenskaper att det endast är författaren som med sina ögon och speciella talanger klarar av att se det som ingen annan ser maffian som knyter till sig korrupta politiker, mutar statstjänstemän och urskillningslöst avrättar för att få det lokala sophämtningskontraktet. Att enbart skriva boken under titeln Svensk maffia är en cynisk rovdrift på allmänhetens okunskap, intresse av brott och straff och fascination inför det okända. Det är en sak att bli omskriven för brott som man dömts för. Det är en helt annan att utpekas som en medlem av maffian. Jag påstår att var och en som på något nedsättande vis förekommer i Wierup och Larssons maffiakataloger skulle kunna ha gjort precis samma sak som jag. Stämt båda för grovt förtal. Med detta sagt menar jag att jag inte borde sitta här ensam som den enda målsäganden jag borde dela plats med alla de övriga personerna vilka genom Wierup och Larssons ansats har utpekats som mafiosos och maffiamedlemmar. Det här målet har inte handlat om att jag ännu en gång skall ha tvingats försvara eller rentvå mig själv. Det har jag redan gjort och vad avser Tomelilla Sparbank aldrig behövt göra, vad gäller de 3

4 uppgifter som ligger till grund för förtalspåståendena. Jag har aldrig anklagats för att ens på minsta sätt ha åsamkat Tomelilla Sparbank några förluster och rättsväsendet har i alla delar rentvått mig från alla anklagelser om att har bedragit Lars-Göran Göransson. Det här målet handlar istället om att Lasse Wierup och Matti Larsson ännu en gång ska klara av det omöjliga. Att bevisa att deras osanna uppgifter är sanna eller åtminstone skäligt grundade. Att visa hur de kunnat se en påklädd kejsare när samme kejsare bevisligen inte haft en tråd på kroppen. Jag vill redan i förväg berätta för er i juryn att helt oavsett vilket slut ni kommer till och hur ni än röstar så kommer ni att göra fel. I allmänhetens ögon är det självklart att de hjältemodiga journalisterna ska frias från att ha förtalat en person som förtjänar allt ont som kan drabba honom. Samtidigt ger inte den juridik som reglerar tryckfrihetsområdet och förtalsbrotten minsta utrymme för annat än en fällande dom. Istället för två hjältar påstår jag att Wierup och Larsson närmast måste beskrivas som i någon mån dumdristiga men framförallt ignoranta och cyniska. Det som vi många gånger uppfattar som sanningar är sköra konstruktioner där konstruktören själv känner till alla svagheter. Wierup och Larsson har i två sammanhängde böcker gjort anspråk på att kartlägga och redovisa medlemmarna av landets maffia. De har valt titlar på böckerna som redan i förväg garanterat att de båda böckerna skulle bli storsäljare. Samtidigt som de båda har varit väl medvetna om att deras berättelser är behäftade med osanningar, tveksamheter och med uppgifter som de helt saknat grund för. Som jag nämnde i min sakframställan skrev advokat Bratt i en tidigare inlaga till rätten, i ett bestridande av mina påståenden att skildringen är en legitim och högst angelägen uppgift för den granskande journalistiken och vidare en sådan skildring måste av lätt insedda skäl vara konkret och inte endast röra sig på ett mer abstrakt och generellt plan. En trovärdig beskrivning behöver inte innefatta utpekanden med namn och bild det behövs endast om själva dokumentären är så tunn att det krävs för att kompensera alla materiella tillkortakommanden. Med utgångspunkt i Larssons och Wierups slutsats är hela maffiaprojektet fel, fel, fel! Om ni väljer att fria Wierup och Larsson från förtal så är det samtidigt så, att de uppgifter som ni friar Wierup och Larsson ifrån, är så pass allvarliga att det som ni genom ett friande samtidigt säger 4

5 är, att rättsväsendet tidigare har begått två oerhört allvarliga fel. Om ni friar Wierup och Larsson talar ni samtidigt om att jag borde ha åtalats och fällts för att ha förorsakat kraschen i Tomelilla Sparbank och att jag borde ha fällts för att ha bedragit Lars-Göran Göransson. Inför beslutet att åtala Lasse Wierup och Matti Larsson inställde sig ett antal frågor som jag tvingades ta ställning till. Min allra första avsikt var att väcka ett betydligt mer omfattande åtal, samtidigt som den möjligheten begränsades av min fängelseplacering. Jag insåg att jag inte skulle kunna vidta nödvändiga utredningsåtgärder varför idén föll, om att väcka ett åtal som omfattade alla delar av det som skrivits om mig. Det slutade med att jag valde de två passager som ni nu har att ta ställning till. Jag har även visat er exempel på allvarliga slarvfel som jag påstår uppstått på grund av Wierups och Larssons iver att snabbt få ut en uppföljare till den första boken och krama de sista kronorna ur maffiaprojektet. Då spelade det mindre roll att man plockat fram en bild av fel person och utpekade denne som Storbritanniens mest ökända bedragare. Med detta sagt hävdar jag med bestämdhet att det är ekonomisk girighet och journalistisk äregirighet som lotsat det sjunkande maffiaskeppet i hamn. I tidningen Sydsvenskans artikelserie Malmös undre värld utpekades jag 1996, av två unga och oerfarna journalister, som ensamt ansvarig för all kriminalitet i staden. På tidningen Nöjesguidens redaktion fnissade man rejält åt Sydsvenskans något naiva syn på kriminaliteten i Malmö och drev sanslöst med Sydsvenskans ofullständiga kartläggning av stadens brottslighet, med hänvisning till den rubricering som tidningen valt. Allmänt ansågs Malmöpolisen ha fått sig anslaget alldeles för stora resurser med hänsyn till att man enligt Sydsvenskan endast hade en man att jaga. Beroende på den stora mängd direkta fel och osanningar som förekom i artikelserien har jag fram till dags dato valt att aldrig kommentera den. En av de två journalisterna som fick chansen till genombrott genom Sydsvenskans chefredaktör Jan Wifstrand var en ung Lasse Wierup. Artikelserien Malmös undre värld förärade honom journalistpriset Silverspaden. Inte Stora Journalistpriset eller Guldspaden utan det något mindre famösa priset Silverspaden. Den som har läst Wierups senare verk har knappast kunnat undgå att han vill visa att han var medförfattare till den prisbelönade serien. Detta då han regelmässigt 5

6 refererar till den i allt som han skriver. Wierup var inte något namn innan han skrev om hur jag gick i bräschen för all kriminalitet i Malmö. Så snart den serie som han var medförfattare till hade publicerats lät han alla förstå att han var en hejare på all slags kriminaljournalistik. När mentorn Wifstrand erbjöds en ny tjänst på Dagens Nyheter lät han sin protegé Wierup göra honom sällskap. Med ena foten inne i de journalistiska finrummen höjdes snart ambitionsnivån. Wierup var också en av alla de journalister som av polis och åklagare övertygats om den svenska maffians faktiska existens. Som expert på Malmös undre värld, eller rättare sagt Torgny Jönsson, ansåg han sig okritiskt även vara expert på hela Sveriges undre värld. När han tillsammans med Matti Larsson släppte boken Svensk Maffia, fylld med MC-gängens ryggemblem, taskiga kåktatueringar och svart/vita fängelsebilder, förstod alla att Wierup verkligen visste vad han talade om. Maffian var här på riktigt. Precis som Walter Kegö och en del andra höjdare inom polisen hade förutspått. Medan Matti Larsson tycks leva något mera i skymundan har Lasse Wierup alltsedan artikelserien om mig 1996 blivit Bonnierkoncernens ledande maffiaexpert och hänger i morgonsoffor så snart begreppet organiserad brottslighet förs på tal. I rollen som maffiaguru har han sett sig tillräckligt upphöjd för att när som helst anklaga vem som helst för vad som helst. Jag hörde Lasse Wierup för bara några månader sedan intervjua, om jag inte missminner mig, Riksåklagaren. I intervjun försökte Wierup provocera RÅ till att säga att en av landets motorcykelklubbar var en kriminell organisation. Riksåklagaren tvingades lägga betydande kraft bak orden när han bestämt förklarade för Wierup att det finns inga kriminella organisationer i Sverige. Det var landets främsta åklagares mycket pedagogiska och lättfattliga budskap till Lasse Wierup. Samma Wierup som inte endast ägnat sig åt att kalla organisationer för kriminella utan tagit det hela ett steg längre. Wierup som i två kataloger hängt ut alla de som han själv anser vara medlemmar av maffian. Den svenska maffian existerar endast i bokform och då i den avtagande trend som fick landets medborgare att under en period läsa allt som skrevs om den växande brottsligheten. Utöver en handfull kriminaljournalister, landets polischefer och åklagare, finns det ingen som varken tror på 6

7 eller kan förklara vad den svenska maffian skulle kunna tänkas bestå i. Likväl ser de samtliga till att använda och underblåsa begreppet så snart tillfälle ges. Alla med sin egen agenda. Sanningen är att få grupper i samhället är sämre organiserade än de som i Wierups och Larssons böcker utpekas som maffian. Kriminaljournalisterna underblåser teorin om maffian för att upprätthålla sin goda relation med den polismyndighet som förser dem med anonyma tips, medan polischeferna talar om maffian uteslutande av anslagsskäl. På exakt det sätt som professor Leif GW Persson och Jan Guillou berättade om i ett av förra höstens avsnitt av teve-serien Veckans brott. Kriminalvårdens skäl är huvudsakligen desamma som polismyndighetens, sedan man ödslat miljarder på skrytbyggen för att klara av att hantera förvaringen av den stora anstormningen av maffiamedlemmar, som inte finns. Ordet maffia har hämtats ur italienskan och är synonymt med en hemlig kriminell organisation med tydlig maktstruktur, där mutade poliser och ett korrupt rättsväsende är vardagsmat. Ur ett sådant perspektiv blir varje ord i böckerna om den svenska maffian till pinsamheter för den som är bekant med verkligheten. Det som slarvigt kallas organiserad brottslighet är något väsensskilt från det som ryms i begreppet maffia. Boken Svensk Maffia fortsättningen är en slags fortsättning på succéboken Svensk Maffia som de båda tilltalade gav ut Jag förstod i samma ögonblick som jag fick den i min hand att jag redan 1996, när Wierup var medförfattare till artikelserien Malmös undre värld, borde ha stämt i bäcken. Istället för att tillåta Lasse Wierup skriva samma historia, om och om igen, med det enda syftet att göra sig ett namn i journalistkretsar och inte minst för att tjäna pengar. Men det var två andra händelser som fick mig att fatta beslutet att om möjligt sätta stopp för Lasse Wierup och Matti Larssons fortgående förtal och kränkningar. Den ena var att jag om jag inte underlåtit att redan 1996 väcka det nu aktuella åtalet kanske hade kunnat rädda livet på en mycket ung man. Enligt anhöriga till den avlidna och begåvningshandikappade grabben var dödsfallet en direkt konsekvens av Wierups och Larssons strävan att, med sin egen journalistiska ära för ögonen, låta publicera nedsättande och missaktande 7

8 material om pojken. Jag tänker på den unga killen Victor Luciano som bad för sitt liv om att inte bli uthängd med namn och bild i filmatiseringen av Wierups och Larssons bok om den Svenska Maffian. Det rörde sig om ett inslag, i TV-programmet Svensk Maffia, som jag påstår, på ett omdömeslöst sätt, visade ett gäng rejält berusade yngre killar som en illustration till maffians lavinartade nyrekrytering i Sverige. Inslaget som sändes den 3 februari 2011 fälldes då Granskningsnämnden i sitt beslut den 19 september 2011 ansåg att det stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet När inslaget sändes hade Victor inlett kampen mot sin kriminalitet och missbruk, lagt om sitt liv och befann sig på ett stödboende. Trots upprepade vädjanden från Victors sida och inte minst från hans anhörigas sida om att stoppa inslaget, beslöts det att det skulle sändas. Victors styvpappa, Roland Ekstrand, som låg bakom anmälan till Granskningsnämnden har skrivit en rad brev till mig. Det sista av hans brev som jag fick för bara någon månad sedan avslutas - Berätta hur rättegången gått när domen har fallit. Din framgång kan också ge Victor upprättelse som för mig är betydelsefull. I sökandet efter nästa generations maffiamedlemmar lyckades produktionsteamet bakom TV-serien att leta fram Victor Luciano genom organisationen KRIS Kriminellas Revansch I Samhället. Jag påstår att det här tilltaget visar på grävande journalistisk när den är som sämst när man riggar något för att få det att se ut som och ge intryck av någonting annat än vad det egentligen är. Tre dagar efter det att programmet sänts fanns inte längre Victor Luciano ibland oss. Victor, som enligt all dokumentation som finns i Granskningsnämndens ärende, led av ett begåvningshandikapp, fick inte uppleva sin tjugotvåårsdag. Utmålad och uthängd som en blivande ledare av en hemlig kriminell organisation med tydlig maktstruktur och med ledande politiker på lönelistan. Det här är förvisso inte litteraturprogrammet Babel och inte ett forum för recensioner, men varför har jag så förbaskat svårt att se författare som Roberto Saviano, som valt att skildra den verkliga maffian, bege sig till ett gäng småkillar i Rågsved för att måla upp maffians tillväxt och utbredning? Att det finns inslag av hästkött i Wierup och Larssons maffialasagne framgår inte minst av misstaget när man publicerade bilden av Alan Cockburn-Smith på sidan 368 och enligt bildtexten 8

9 anklagade honom för att i själva verket vara en av Storbritanniens mest ökända bedragare, James Lord Fraud McGeough. Det visar på nivån av de brister i efterforskning - exakthet och precision som präglar de båda författarnas fabulerande berättelser. En av de mest allvarliga anklagelser som Wierup och Larsson riktar mot mig i det aktuella förtalet är uppgifterna om att jag skulle ha drivit Lars-Göran Göransson in i tankar om att begå självmord. En uppgift som varken Wierup eller Larsson kunnat styrka. Däremot ligger det i betraktarens ögon att bedöma hur långt dom två är beredda att gå för att uppnå sina syften att odla myten om maffian i Sverige och sedan slå mynt av den. Till saken hör att varken Lasse Wierup eller Matti Larsson har med så mycket som ett ord kontaktat Victors mamma Margareta eller pappa Roland för att beklaga det som hände. Trots att Wierup var den som intervjuade Victor i inslaget som Granskningsnämnden valde att enhälligt fälla. När jag funderar över vem eller vilka som i det här målet kan anses ha drivit någon till att begå självmord reser sig mörka och mycket obehagliga frågetecken. Den andra händelsen som fick mig att väcka det nu aktuella åtalet var när min då 11 åriga son gråtande på telefon förklarade att det fanns kompisar som inte ville leka med honom därför att jag sett till så att en av deras pappor mist jobbet på Tomelilla Sparbank. Sen frågade han mig om jag hade dödat någon för det är ju det som man gör när man är med i maffian. Jag är väl införstådd med att det inte är varje dag som ni ser att personen vid åklagarbänken är någon som av försvaret målats ut på ett sätt som skulle göra Hanibal Lecter både blyg och generad. Jag förstår därmed också att det är tämligen enkelt för er att se skillnaderna mellan mig och de åklagare som ni normalt möter. Trots alla skillnader finns det dock en väsentlig omständighet som förenar mig med dem. Nämligen att de krav ni har att ställa på min bevisning är identiska med åklagarens beviskrav. Även gränsdragningen för rimligt tvivel är exakt densamma. Inte heller den bevisbörda och kraven på bevisning som åvilar de tilltalade förändras av att det är jag som för talan i det här målet. 9

10 Min första kontakt med förtalsbrotten var när jag under mina avbrutna studier på Juridicum i Lund skrev en uppsats på den konstitutionella rätten om tryckfrihetsbrott. De kunskaper som jag tillägnade mig då borde jag använt mig av långt tidigare redan när förtalsgrundande uppgifter om mig började spridas i media. Mitt val att inte redan 1996 stämma Wierup, som låg bakom drevet mot mig, grundades främst på den uppfattning som var gängse då, men lika giltig idag det är i stort sett omöjligt att vinna över media. Varje rättsligt angrepp mot en journalist eller tidning leder ofelbart till att det skrivs än mera och än värre. På sitt sätt kan man faktiskt säga att dessa farhågor som jag nu redogjort för att ett rättsligt angrepp mot förtal leder till nya angrepp har besannats också i det här målet. Det räcker med att backa bandet och rekapitulera det som försvarets advokat redovisade under sin sakframställan. Försvaret har hävdat att det varit försvarligt att lämna uppgifterna och att det rör sig om det som det som i ärekränkningssammanhang beskrivs som en privilegierad situation. De tilltalade har därmed försatt sig i situationen där de endera måste bevisa att uppgifterna är sanna eller att de haft skälig grund för uppgifterna. Jag påstår att det sammantaget, av allt som så här långt har framkommit, inte förekommit ett enda bevis för att deras uppgifter varit sanna eller skäligt grundade. Jag uppmanar rätten att inte glömma bort i vilken kontext uppgifterna publicerats det rör sig om en faktadokumentär med enorm spridning och som för all framtid kommer förfölja och påverka mina barn, min familj och därmed också mig själv. Oavsett vad ni kommer fram till kommer jag för alltid i allmänhetens ögon vara den som störtade Tomelilla Sparbank i bråddjupet. När kan man då inleda processer om förtal utan att riskera att drabbas ytterligare? Jag vet inte svaret på den frågan, men i mitt fall var det enkelt. Det var den dagen som jag insåg att jag faktiskt förlorat precis allt och att det enda som återstod var att försöka göra ett liv av det som fanns kvar. Det var den 13 oktober 2008 dagen efter det att jag greps för de brott som jag just nu avtjänar de återstående 10 månaderna av mitt fängelsestraff för. 10

11 I ett försök att ge en riktig bild av mitt förgångna har jag därför blivit tvingad att angripa de som gemensamt ger en osann skildring. Då inte minst de två kvinnliga studenter vid Linköpings universitet som efter att ha inspirerats av Wierup och Larsson skrev en uppsats som påstods skildra mitt liv. Det var en enhällig tingsrätt som i mål B fällde de båda kvinnorna till ansvar för förtal och Göta hovrätt lät därefter meddela att man inte beviljade prövningstillstånd avseende deras överklagan. Linköpings tingsrätt skriver i domen att de båda kvinnorna låtit sig inspireras av Lasse Wierup och Matti Larsson. För att förändra det som leder till ett oförtjänt dåligt rykte i de delar som bygger på osanningar och lögner måste man komma till rätta med de som har skrivit historien. Det kan ju aldrig ha varit lagstiftarens avsikt att skapa ett moment 22 där det å ena sidan är straffritt att angripa den enskilde om han eller hon har ett tillräckligt dåligt rykte medan det å andra sidan skall ses som omöjligt att anklaga den eller de som spritt uppgifter som lett fram till det dåliga ryktet med hänvisning till det rykte som man förskaffat sig. Nils Jareborg skriver i Brotten, första häftet andra upplagan, att tala illa om andra tillhör mänsklighetens populäraste tidsfördriv. Det är precis vad Wierup och Larsson ägnat sig åt, för att därefter kvalitetsstämpla det som de skrivit som den stora skildringen och eposet över landets maffia. Nedsättande uppgift När det gäller vad som skall anses vara en nedsättande uppgift skriver Jareborg i Brotten, Att en uppgift är nedsättande har att göra med andra människors tänkbara reaktioner och han ägnar därefter utrymme åt att svara på frågan om vilka dessa andra människor är. Jareborg hävdar att utformningen av brottsbeskrivningen är tänkt att klargöra, att det inte krävs att uppgiften är nedsättande för den utpekades medborgerliga anseende, enligt den uppfattning som kan sägas vara allmänt rådande i samhället i dess helhet. Samtidigt som han påpekar att det visserligen räcker med detta då exempelvis även psykiskt sjuka och barn som inte har något gott namn och rykte skyddas. 11

12 Jareborg skriver att med andra människors tänkbara reaktioner åsyftas personer som bor på samma ort, tillhör samma samhällsgrupp eller personkrets som den utpekade. Han nämner exempel som att en kommunist kan förtalas genom att anklagas för att vara Moskvatrogen. Enligt Jareborg är det inte enbart det han kallar för genomsnittsäran, utan en mer relativ ära som skyddas. Vilka är det då som ingår i min personkrets? Främst är det mina två söner 8 och 12 år gamla, mina föräldrar, familjen i övrigt, släkt och vänner till min familj. Därutöver kommer alla de som jag tidigare träffat i min vardag, mina barns lärare och föräldrar till mina söners kompisar. De osanna och ogrundade uppgifter som de tilltalade lämnat duger, i praktiskt hänseende, för att påtagligt förändra deras attityder till mig. Jareborg understryker även, när det gäller brottmålsdomar, att det finns ett krav på aktualitet och hävdar att det ofta är brottsligt att dra fram gamla brottmålsdomar ur glömskan. Wierup och Larssons uppgifter har också en sådan bestämdhet att deras sanningshalt kan prövas jag menar mig ha visat att de är osanna och ogrundade. Wierup och Larsson har inte visat minsta aktsamhet i den situation som de befunnit sig i, på så sätt att de vidtagit skäliga mått och steg för att förvissa sig om uppgifternas sanning. Ju allvarligare en nedsättande uppgift är, desto högre ställs kraven på att man förvissat sig om uppgiftens sanning. Det är något som varken Wierup eller Larsson skänkt ens minsta tanke. Det förefaller bland sakkunniga råda en bred enighet om att vid anklagelser om brott får man inte uttala sig mera bestämt än vad man har fog för. Där sker sanningsbevisning genom hänvisning till domstolens dom i brottmålet. I det nu aktuella fallet har Wierup och Larsson något oortodoxt valt att påstå att jag begått brott och därefter hänvisat till en rad domar där jag endera inte förekommer eller har frikänts i de delar där Wierup och Larsson uppger att jag har begått brottsliga handlingar och förorsakat en av landets största bankkrascher. Ni i juryn har instruerats att ta ställning till två frågor är påståendena under åtalspunkterna ett respektive två förtal? Vid sidan av all annan bevisning som förekommit så här långt finns det 12

13 ytterligare omständigheter som jag vill påminna er om inför ett eventuellt övervägande att svara nej på de båda frågorna. Det rättsliga efterspelet till kraschen i Tomelilla Sparbank var lika omfattande som kraschen i sig. Ekobrottsmyndigheten kopplades in och vände på varenda sten i ett försök att utkräva ansvar. I det sammanhanget kan jag inte låta bli att ännu en gång påminna er om att jag inte ens delgavs misstanke om att på minsta sätt ha varit delaktig i kraschen. Trots att det var samma åklagare som ledde förundersökningen avseende Tomelilla Sparbank som vid samma tidpunkt åtalade mig och fick mig fälld för andra brott. Jag påstår att jag har visat er att jag inte förorsakade bankkraschen samtidigt som det vilat på Wierup och Larsson att bevisa att dom haft skälig grund för just de här uppgifterna eller visa att de varit sanna. Här har Wierup och Larsson kommit till min undsättning och översköljt domstolen med den bevisning som fritar mig från allt ansvar för att ha förorsakat kraschen i Tomelilla Sparbank. Med tanke på att den bevisning som Wierup och Larsson gett in angående Tomelilla Sparbank närmast är uråldrig, så krävs det ett omfattande intresse för hobbyarkeologi för att förstå den. Men likafullt så är bevisningen entydig. Jag hade absolut ingen del i att Tomelilla Sparbank gick under. Allt det här var väl känt för Wierup och Larsson när de skrev den förtalsgrundande motsatsen i sin maffiakatalog. Om ni väljer att svara nej på frågan under åtalspunkt ett så innebär det samtidigt ett direkt underkännande av den enorma utredning som Ekobrottsmyndigheten i Malmö genomförde angående Tomelilla Sparbank och en inkompetensförklaring av åklagaren som den gången ledde utredningen. När det gäller den andra frågan som ni har att ta ställning till vill jag påminna er om de kvinnliga studenterna i Linköping som beslöt sig för att kvälja den friande domen mot mig, angående anklagelsen om att jag bedragit programledaren Lasse Kronér. Under samma åtalspunkt friades jag ifrån att ha bedragit Lars-Göran Göransson. Vice chefsåklagare Lars Ohlson valde att inte överklaga den, i denna del, friande domen. Om ni väljer att svara nej på frågan under åtalspunkt två så innebär det samtidigt ett direkt 13

14 underkännande av Malmö tingsrätts dom från För att komma fram till ett nej på frågan under åtalspunkt två krävs i princip att ni beslutar er för att sätta er över en lagakraftvunnen friande dom. En dom som grundar sig på ett domstolsbeslut som tillkom efter genomgång av allt material som rörde bland annat mina affärer med Lars-Göran Göransson. Om ni ser minsta tveksamheter i de uppgifter som Wierup och Larsson lät publicera kring Lars-Göran Göransson så är denna tveksamhet hos er i sig tillräcklig för att ni ska svara ja på frågan under åtalspunkt två. Då är det som publicerat straffbart förtal. Sammanfattning Det går inte att anlägga ett aningslöst förhållningssätt och komma dragande med ursäkter som inte ens anstår en skoltidningsreporter, när man väljer en så allvarlig ansats som att skildra och kartlägga landets maffia. Det ska inte gå att komma undan med ett sådant tilltag. Det är bara vid utpekande av brottslingar som läsare och förlag är så förlåtande vid den kritiska behandlingen av en dokumentär. När ni funderar över just detta ber jag er gå till bokhyllan och plocka fram vilken annan dokumentär som helst med en lika allvarlig ansats. Det får inte lämnas utrymme för tveksamheter eller osanningar. Annars blir det precis som i Wierup och Larssons fall illa underbyggda påhopp där det överlåts på läsaren att själv avgöra vad som är sant eller falskt. Lasse Wierups tidigare arbetsgivare Sydsvenskan lät hylla boken på omslaget genom att kalla den en klassiker inom kriminaljournalistiken ur ett sanningsperspektiv är den lika klassisk som Baron Münchhausens berättelser. En offentlig person får tåla att bli granskad och omskriven i betydligt högre grad än en okänd person i mitt fall är det så att Lasse Wierup 1996 beslöt göra mig allmänt känd. Detta till trots åtnjuter också en känd person ett starkt skydd. I sammanhanget kan nämnas det s k Hustlermålet, NJA 1994 s 637, där målsägandena erhöll ett högre skadestånd på grund av att de var offentliga personer, och att publiceringen därigenom väckte ett större intresse och fick större spridning. Det är min förhoppning att rätten, när ni drar er tillbaka för att överlägga i ärendet, klarar att skilja 14

15 er från tanken att målet företrätts av en ökänd storbedragare. Jag förstår att det inte är enkelt för er att bortse från att jag är den jag är, men frågan som ni egentligen har att ta ställning till är om ni vill tillåta förtal att förkomma i faktadokumentärer som gör anspråk på att redovisa sanningen. Jag förstår också att det här målet, av skilda skäl, kan vara besvärligt att pröva. Två ansedda journalister mot en redan dömd brottsling. Framförallt reser sig för mig en minst sagt viktig och tänkvärd fråga; Är det möjligt för en brottsling som dömts för så allvarliga brott som jag, att faktiskt få rätt när jag har rätt? Är rättssystemet förlåtande nog för ett sådant erkännande? Jag hyser största förståelse inför att det kan framstå som anstötligt att en dömd brottsling tillåts rikta anklagelser mot tidigare ostraffade journalister och framställa yrkanden om stränga påföljder. Sensmoralen i detta ligger i att om det istället vore jag som stod inför rätta, anklagad för att ha begått samma allvarliga brott som Wierup och Larsson har gjort i det här målet, skulle åklagarsidans yrkande i påföljdsdelen vida överstiga det straff som jag anser vara rimligt. Det som kvalificerar brotten som grova är; att det rör sig om mycket allvarliga och osanna anklagelserna att uppgifterna fått en mycket stor spridning att uppgifterna har publicerats i en katalog över det som påstås vara landets maffia Utifrån det som anförts från min sida och som visats här idag, menar jag det vara uteslutet att ni inte fäller Lasse Wierup och Matti Larsson till ansvar under samtliga påståenden i min gärningsbeskrivning och ådömer dem en kännbar påföljd. 15

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan.

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. LAG & RÄTT VAD ÄR ETT BROTT? För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. I lagen ska det också stå vilket straff man kan få om det bevisas i domstol

Läs mer

FAQ om sjukhusfilmningsfallet mot Landstinget i Uppsala län

FAQ om sjukhusfilmningsfallet mot Landstinget i Uppsala län Stockholm den 20 januari 2014 FAQ om sjukhusfilmningsfallet mot Landstinget i Uppsala län Den 23 december 2013 meddelade Uppsala tingsrätt dom i det uppmärksammade fallet om den cancersjuke man som filmades

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Vi ska under några veckor arbeta med rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 B 4815-14 KLAGANDE EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 oktober 2014 Ö 4417-12 KLAGANDE RG Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning

Läs mer

Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff.

Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff. Lag och rätt. Varför begår man brott? Kostnader - ett exempel. Vägen från brott till straff. Förövaren. Det finns flera teorier om varför någon blir kriminell. Två vanliga teorier är arv och miljö. Arv

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Pressens Opinionsnämnd klandrar Aftonbladet för att ha grovt brutit mot god publicistisk sed.

Pressens Opinionsnämnd klandrar Aftonbladet för att ha grovt brutit mot god publicistisk sed. I en krönika drev skribenten tesen att de personer som bidragit till att Thomas Quick fällts för mord borde "åka dit", inte Quick. Trots att det inte fanns belägg för påståendet fastslog skribenten att

Läs mer

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Datum Sida 2013-11-27 1 (4) Dnr Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt?

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juli 2012 B 2895-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER Efterlevande till US 1. A-BS 2. HS SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

LAG OCH RÄTT SAMHÄLLSKUNSKAP

LAG OCH RÄTT SAMHÄLLSKUNSKAP LAG OCH RÄTT SAMHÄLLSKUNSKAP MÅL - Du kommer få en inblick i de lagar och regler som vår demokrati vilar på. - Du kommer efter arbetsområdet ha insikt i hur Sveriges rättsväsende fungerar. LAGAR OCH REGLER

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

En liten bok om #NÄTKÄRLEK

En liten bok om #NÄTKÄRLEK En liten bok om #NÄTKÄRLEK Vi behöver mer nätkärlek! Kommentarer som smärtar. En bild som sprids. En grupp du inte får vara med i. Eller meddelanden fyllda med hat och hot. Kränkningar på nätet tar många

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Nyheterna, TV4, 2013-09-02, kl. 19.00, inslag om Hells Angels och PayBack Sverige; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Nyheterna, TV4, 2013-09-02, kl. 19.00, inslag om Hells Angels och PayBack Sverige; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2014-02-03 Dnr: 13/02080 SAKEN Nyheterna, TV4, 2013-09-02, kl. 19.00, inslag om Hells Angels och PayBack Sverige; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden

Läs mer

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m.

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2649-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. Högsta domstolen

Läs mer

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö 1 Meddelad i Malmö Mål nr B 4616-10 PARTER (antal tilltalade:1) ÅKLAGARE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Företrädd av vice chefsåklagare Bo Birgerson Malmö åklagarkammare TILLTALAD CARL Christian

Läs mer

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Gemenskapspartiet Ingen människa ska behöva bli utsatt för brott. Brott skadar människor och kostar samhället stora pengar. En vanlig dag sitter cirka 5000

Läs mer

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling?

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Lag & Rätt Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Sverige ett rättssamhälle inget straff utan lag Alla är lika inför lagen ingen

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

Torgny Jönssons sakframställning i tryckfrihetsmålet mot Wierup och Larsson i Stockholms tingsrätts målnr B 6049-11 den 26 februari 2013

Torgny Jönssons sakframställning i tryckfrihetsmålet mot Wierup och Larsson i Stockholms tingsrätts målnr B 6049-11 den 26 februari 2013 Torgny Jönssons sakframställning i tryckfrihetsmålet mot Wierup och Larsson i Stockholms tingsrätts målnr B 6049-11 den 26 februari 2013 Yrkande Jag yrkar att Lasse Wierup och Matti Larsson fälls till

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 december 2012 Ö 624-11 KLAGANDE PS c/o Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB Ombud: Advokat GF och advokat MS MOTPARTER 1. HM

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning TÖI OLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning Ordlista redogörare arbetssökande överklaga högre instans inskriven på arbetsförmedlingen värnpliktstjänstgöring styrkta uppgifter arbetsgivarintyg kassakort

Läs mer

I egenskap av ombud för Milan Sevo, enligt bifogad fullmakt, ansöker jag om stämning å Staten genom Justitiekanslern.

I egenskap av ombud för Milan Sevo, enligt bifogad fullmakt, ansöker jag om stämning å Staten genom Justitiekanslern. Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm 2014-01-24 ANSÖKAN OM STÄMNING Kärande Milan Sevo, 680930-9476 c/o ReclaimJustice Sweden AB Box 1024 181 21 Lidingö Ombud Svarande Torgny Jönsson ReclaimJustice

Läs mer

INTERPELLATION TILL STATSRÅD

INTERPELLATION TILL STATSRÅD Till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Från Riksdagsförvaltningen 2016-11-18 Besvaras senast 2016-12-02 2016/17:135 Vikten av korrekta åldersbedömningar I Sverige har det tyvärr gått

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2014 Ö 3428-13 SÖKANDE MDB Ombud: Advokat EA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Integritetsskydd Dag Victors förslag till lagtext

Integritetsskydd Dag Victors förslag till lagtext PM 101 2011-12-12 Yttrandefrihetskommittén Ju 2003:04 Göran Lambertz, ordförande Integritetsskydd Dag Victors förslag till lagtext 1 Inledning Vid det senast kommittésammanträdet, den 23 november, diskuterades

Läs mer

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m.

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-05-10 B 1673-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2016 B 6315-15 KLAGANDE 1. HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JE 2. KO Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 mars 2017 Ö 2923-16 KLAGANDE MS SAKEN Utdömande av vite ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges beslut 2016-06-02 i mål

Läs mer

Så här kan det gå till.

Så här kan det gå till. ETT BROTT BEGÅS Så här kan det gå till. Tre killar begår tillsammans en väskryckning. De åker moped och kör upp jämsides med en äldre dam och rycker väskan i farten. Damen stretar emot och får ta emot

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-26 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Överlämnande från Sverige

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 maj 2016 Ö 1121-15 KLAGANDE Dödsboet efter Anna Dahlbäck Ombud: Advokat MB MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HÖGSTA DOMSTOLEN Enhet 1 JS 04 Mål nr B 3480-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-14 Rättelse, 2015-12-16 Beslutat av: justitierådet Ella Nyström Högsta domstolen har rättat ordet straffminimum till

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2015 Ö 3996-13 SÖKANDE OCH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SÖKANDE OCH MOTPART LB SAKEN Resning TIDIGARE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1395-12 KLAGANDE KM Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Företagsbot

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Svensk maffia, TV4, 2011-02-03, kl. 21.00, inslag om bland annat gängmedlemmen NN; fråga om respekt för privatlivet

Svensk maffia, TV4, 2011-02-03, kl. 21.00, inslag om bland annat gängmedlemmen NN; fråga om respekt för privatlivet 1/6 BESLUT 2011-09-19 Dnr: 11/00357 och 359 SAKEN Svensk maffia, TV4, 2011-02-03, kl. 21.00, inslag om bland annat gängmedlemmen NN; fråga om respekt för privatlivet BESLUT Inslaget om NN fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (8) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-28 ÅM 2015/2727 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom missbruk

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 januari 2013 B 380-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART S B Ombud och offentlig försvarare: Advokat R B SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (6) Byråchefen Stefan Johansson 2007-05-25 Ert ÅM 2007/1729 Er beteckning B 5251-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HK./. Riksåklagaren angående grovt

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010 Fråga nr. 1 - Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 B 961-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RT Ombud och offentlig försvarare: Advokat TO SAKEN Medhjälp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juli 2012 B 2470-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER Efterlevande till SM 1. BM 2. FP SAKEN Misshandel ÖVERKLAGAT

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010 Fråga nr. 1 - Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

- Hur länge finns han kvar i det registret? - I fem år från dagen för domen.

- Hur länge finns han kvar i det registret? - I fem år från dagen för domen. När klassen arbetar med fallet om hot och våld i kärleksrelationen mellan Claes och Eva, kanske ni funderar kring det straff som Claes dömdes till. Vi har talat med Johan Ström, som är specialist på relationsvåld

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

9-10. Pliktetik. att man hävdar att vi ibland har en plikt att göra, eller låta

9-10. Pliktetik. att man hävdar att vi ibland har en plikt att göra, eller låta Traditionellt är alternativet till utilitarismen tanken att det finns moraliska regler som vi aldrig får bryta mot. Att följa dessa regler är vår plikt därav namnet pliktetik. Det bör dock påpekas att

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 KLAGANDE Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (tidigare Läkemedelsförmånsnämnden) Box 55 171 11 Solna MOTPART Meda AB, 556427-2812 Ombud:

Läs mer

Copyright Jesper Persson 2009-2013 Alla rättigheter reserverade

Copyright Jesper Persson 2009-2013 Alla rättigheter reserverade 1 2 Operation Statligt Misstag En bok av Jesper Persson Del 2 Sista delen 3 Tidigare utgivning 2008 Från Svensson till Kriminell och Vägen tillbaka 2012 Operation Statligt Misstag Del 1 Mitt Motto: Förtroende

Läs mer

I egenskap av ombud för NN, enligt bifogad fullmakt, ansöker jag om stämning å Staten genom Justitiekanslern.

I egenskap av ombud för NN, enligt bifogad fullmakt, ansöker jag om stämning å Staten genom Justitiekanslern. Malmö tingsrätt 2014-06-23 ANSÖKAN OM STÄMNING Kärande NN, 0704XX-XXXX Ombud Advokat Stig Barrdahl Malmö Enskilda Advokatbyrå Norra Vallgatan 68 211 22 Malmö Svarande Staten genom Justitiekanslern, Box

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 B 5390-13 KLAGANDE DBT Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Försök

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky

Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky Justitieombudsmannen Box 16327 103 26 STOCKHOLM 2017-08-04 Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky Som ombud för Robert Friman & Co AB (Robert

Läs mer