Dragonskolans elever bygger Sveriges energisnålaste villor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dragonskolans elever bygger Sveriges energisnålaste villor"

Transkript

1 Dragonskolans elever bygger Sveriges energisnålaste villor Villor på Tavleliden i passivhusstandard till Umeå kommun Bygg- och anläggningsprogrammet Umeå Kommun i samarbete med: 1

2 Vi bygger framtiden Dragonskolan har Sveriges modernaste bygg- och anläggningsprogram. Våra elever får under sin utbildning delta och driva konkreta byggprojekt. Uppdrag som skapats genom efterfrågan från privatpersoner, kommunen eller i samarbete med byggföretag. Vi på Dragonskolan vill medverka till kommunens vision att Umeåregionen ska senast 2020 vara världsledande inom hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Därför är vi alltid öppna för nya, klimatsmarta sätt att bygga. För närvarande bygger eleverna på våra Bygg- och anläggningsprogram villor på Tavleliden i passivhusstandard till Umeå kommun. Husen är välplanerade och förbrukar endast en tredjedel av den energi som en jämförbar, normal villa behöver. Under ett tidigare projekt har eleverna även byggt lågenergihus i Täfteå och vi på Dragonskolan är ständigt på jakt efter nya, hållbara byggprojekt till våra elever. Det kan exempelvis handla om andra passivhusprojekt där vi, i samarbete med Umeå kommun, får möjlighet att införa kretsloppsanpassade system. Eller att vi får möjlighet att tillämpa andra byggmetoder där vi kan använda oss helt av förnyelsebar energi i form av exempelvis solenergi. Vi på Dragonskolan ser värde i att det alltid ges tid för kontroller, uppföljningar och utvärderingar under våra projekt. På så sätt hoppas vi ständigt kunna utveckla vår undervisning för att även i framtiden kunna erbjuda ett av Sveriges modernaste bygg- och anläggningsprogram. Framtidens byggande börjar hos oss! Här är eleverna som bygger de unika husen. 2

3 Här står hållbarheten i fokus Dragonskolans ambition är att det hållbara tänkandet ska bli en naturlig del i verksamheten. Personal och elever ska inse värdet av att tänka hållbart och se sin del i hur man på verkar miljön lokalt och globalt. Det hållbara arbetet har fått ta alltmer plats. Begreppet togs upp i Dragonskolans lokala arbetsplaner och kvalitetsredovisning, vilket lyft upp begreppet på bordet. För att elever och personal ska förstå vad hållbar utveckling står för måste man konkretisera begreppet och arbeta med det i skolan. Dragonskolans utbildningar som deltar i projektet Bygg- och anläggningsprogrammet Inriktning Husbyggnad Nybyggnad och renovering av hus och anläggningar. Fördjupningar inom trä, betong eller mureri. Inriktning Mark och anläggning Grundläggning, vägbyggnad, vägunderhåll och ledningsbyggnad samt enklare stensättning och plattläggning. Dragonskolans Bygg- och anläggningsprogram utbildar framtidens branschfolk. Kärnan i utbildningen är att bygga, underhålla och reparera och givetvis lär sig eleverna bygga hållbart och miljövänligt. Entreprenörskap och företagande är också viktiga delar. Byggoch anläggningsprogrammet (BA) har tre inriktningar, samtliga är yrkesprogram där det ingår arbetsplatsförlagt lärande. Byggeleverna utför under sina år ett gemensamt projekt. Där samarbetar eleverna från de olika inriktningarna för att praktiskt ta till sig undervisningen och skaffa erfarenhet inför arbetslivet. Miljöskola sedan 1999 Dragonskolan har sedan 1998 haft ett långsiktigt arbete kring miljöfrågor och 1999 fick man utmärkelsen Miljöskola. Sedan dess har skolan arbetat målmedvetet med hållbarhetsfrågor startade skolan ett elevmiljöråd som innebar att elevernas arbete med miljöutveckling fick ett större fokus. Inriktning Måleri Inom- och utomhusmålning, färgkunskap och tapetsering. El- och energiprogrammet Inriktning Elteknik Elektriker verksam inom installation, eldistribution eller hiss- eller larmtekniker. VVS- och fastighetsprogrammet Inriktning Vatten Installation, service och underhåll av till exempel värme- och sanitetssystem. Läs mer på: byggochanlaggningsprogrammet 3

4 4

5 Först i Sverige Husen på Tavleliden ska bli Sveriges första miljöcertifierade passivhusvillor* och de energisnålaste villorna i landet. De är ritade för att möta miljömål på FN-, EU-, riksdags-, läns- och kommunnivå. Projektet följer devisen tänk internationellt och handla lokalt. Hållbarhetskonceptet innefattar en resurseffektiv helhetssyn och livscykeltänkande. Villorna är ritade för Umeå kommun genom Dragonskolan och uppförs av elever på skolans Bygg- och anläggningsprogram. Det är ett förebildsprojekt för Umeå kommun, men kommer även bidra till att utbilda framtidens hantverkare i kommande EU-byggnadsstandarder. Hela projektet består av sju enfamiljsvillor och utförs anpassat till elevernas läsår och läroplan, i tre etapper: Etapp 1, hus 1 3, byggstart oktober Etapp 2, hus 4 5. Etapp 3, hus 6 7. * Enligt nationell FEBY (Forum för energieffektiva byggnader) standard för passivhus. Uppdrag Arkitekt Uppdragsgivare Storlek Modell 1:50 av Ylva Wilder Passivhus Sweco i Umeå genom Thomas Greindl Umeå Kommun, Dragonskolan 7 villor á 158 m 2 Genom att tillämpa ett elevaktivt arbetssätt ska vi hos eleven utveckla ett själv ständigt förhållningssätt till kunskap. Dragonskolan Umeåregionen ska senast 2020 vara världsledande inom hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Umeå kommun Utifrån ett klimatperspektiv och för regional tillväxt är träbyggande att föredra gentemot betong. Umeå kommun ska därför i första hand bygga med trä som bas. Umeå kommun Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Bruntlandkommissionen Slutfört år Pågående På Dragonskolan lär sig eleverna att bygga miljövänligt. 5

6 Det är lite annorlunda att bygga passivhus. Elias jonsson, elev på Bygg- och anläggningsprogrammet 6

7 Spännande se husen växa fram Elias Jonsson går årskurs tre på Bygg- och anläggningsprogrammet och är en av de elever som bygger husen på Tavleliden. Det är coolt att få vara med och bygga Sveriges första miljöcertifierade passivhusvillor, säger han. Två dagar i veckan åker Elias som går inriktningen Trä och betong på Bygg- och anläggningsprogrammet och hans klasskompisar till Tavleliden och jobbar med husen. Efter att ha byggt garagen till husen förra läsåret är det nu själva villorna som gäller. Eleverna involveras i hela byggprocessen och får vara delaktiga i de flesta momenten i ett byggprojekt, som till exempel att skruva upp skivor, sätta upp reglar och arbeta med väggarna kring fönstren. Det är en bra möjlighet att få vara där ute, det blir på riktigt och vi lär oss mycket, menar Elias. Och så är det intressant att det är lite annorlunda med passivhusen. Att isoleringen ska vara extra tjock och att lufttätheten ska vara högre till exempel. Kunniga lärare I Tavleliden har eleverna hjälp av sin mentor och en arbetsledare, som ger instruktioner och ser till att allt material som behövs finns på plats. Vi har bra lärare, både på Dragonskolan och ute på bygget, säger Elias. Alla är engagerade och kunniga och har jobbat i byggbranschen, så de vet vad de pratar om. Elias trivs med att jobba med händerna och tycker att en av de bästa sakerna med att bygga hus är att det går att se tydliga resultat av jobbet. Det är spännande att se husen växa fram. Mer miljömedveten Innan bygget på Tavleliden började fick eleverna en genomgång av vad passivhus är. Och så lär man sig under tiden som man jobbar. Det känns bra att jobba med ett projekt där man tänker på miljön i alla steg. Jag kan tänka mig att man blir mer miljömedveten även privat av att jobba så här. När Elias gått klart årskurs tre behöver han jobba lärlingstimmar innan han kan kalla sig färdigutbildad snickare. Jag siktar på att göra det så snabbt som möjligt efter skolan, då är det lättare att få ett riktigt jobb sedan. 7

8 Vad är ett passivhus? Passivhus är ett integrerat, planerat hus med högsta inomhuskomfort, energieffektivitet och kvalitet. Ett passivhus har låga drifts- och underhållskostnader och värmeenergibehovet är bara 20 procent av det aktuella byggnadskravet. Konceptet innebär att man först optimerar alla passiva egenskaper och byggnadsdelar, varifrån också benämningen passivhus kommer: fördelaktigt förhållande mellan klimatskalyta och byggnadsvolym som minskar transmissionsförluster optimering av passiva solvinster genom stora fönster i fasaden mot söder extra tjock isolering av klimatskalet och inga köldbryggor kontrollerad hög lufttäthet som minskar energiförluster och säkerställer fuktsäkerhet av klimatskalet certifierade passivhusfönster som har en positiv energibalans under ett år spillvärme från vitvaror, belysning och människor blir en viktig del av uppvärmningsenergin Därefter optimerar man alla aktiva delar i ett passivhusprojekt: certifierat FTX-aggregat med mer än 94 procent värmeåtervinning för att minska ventilationsenergiförluster temporärt solskydd förhindrar övertemperatur och kylbehovet energieffektiv belysning och vitvaror med A++ val av hållbara energikällor för restenergibehovet En viktig del i planerings- och byggfasen är att man kvalitetssäkrar alla moment genom mätningar, kontroller och passivhuscertifikat. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som utgår från svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Systemet bedömer fyra områden: Energi, innemiljö, byggnadsmaterial och särskilda miljökrav. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. Certifieringen hette tidigare Miljöklassad byggnad och hanteras sedan 1 januari 2011 av Sweden Green Building Council. Nationell passivhusstandard enligt FEBY FEBY delar in i krav och råd & rekomendationer. Krav för bostäder i klimatzon I < 200 m 2 : Lufttäthet: max läcka 0,3 l/(s, m 2 ) klimatskalsyta oms. vid ± 50 Pa tryckskillnad. P max = effektbehov = 14 kw/m 2 Ljudklass B i sovrum Fönster med U-värde 0,9 kwh/(m 2, K) Separat mätning av värme, varmvatten (volymmätning), fastighetsel samt hushållsel. BBR energikrav Inga specifika krav för luftäthet Köpt energi, d.v.s. värme, varmvatten och driftsel, för klimatzon I: 150 kwh/(m 2,år), enligt 2008 års standard som gällde då projektet planerades (2010). Sedan 1 januari 2012 är kravet 130 kwh/(m 2,år) 8

9 Mindre miljöpåverkan och hälsosamt inomhusklimat Att bygga passiva, hållbara hus med ekologiska byggvaror ger ett hälsosamt inomhusklimat och mindre miljöbelastning, både i bygg- och bruksskedet. Tillsammans med Dragonskolan hade vi höga mål från start och började omgående med tekniska lösningar, energibalansberäkningar och livscykelanalyser. De första energibalansberäkningarna gjordes parallellt med de första skisserna för att identifiera och kunna lösa de flesta detaljerna, undvika köldbryggor och säkerställa en tålig och hållbar konstruktion för lufttätheten. Med en resurseffektiv helhetssyn och ett livscykeltänkande blev målet en kombination av passivhus och en miljöklassning. Projektet ska uppnå: Umeå kommuns miljömål och fullmäktigebeslut Västerbottens 16 miljömål Dragonskolans hållbarhetsmål Sveriges miljömål, del av projektets miljö- och kvalitetsprogrammet FN/EU-miljömål, riksdagsbeslut 1999, miljömålsproposition Villorna är planerade enligt FEBYs definition av passivhus 2009 och blir enligt den Sveriges nordligaste passivhus och de första i landet med bästa möjliga miljöklassning: Guld. Husen blir också de första i sitt slag i Nordeuropas kallaste klimat. Vid projektering av hållbara byggnader använder Sweco konceptet Triple Zero, en noll-noll-noll-princip för energi, utsläpp och avfall, för att komma tillbaka till naturens kretslopp. Vi använder enbart förnybara energikällor och köper energi från vindkraft. Inga emissioner innebär inget utsläpp från material, konstruktion eller energiomvandling. Inga avfall innebär en minimering av slöseriet vid byggnation, drift och underhåll samt rivning. Konstruktionsdelar och material ska vara lätt demonterbara, kompositmaterial undviks och endast helt återanvändbart eller återvinningsbart material används. THOMAS GREINDL ARKITEKT, SWECO 9

10 Tekniska lösningar Tavleliden etapp 1 Klimatskalet ovan markplatta, inklusive mellanbjälklag och golv konstruktion, består till 98,2 % av förnybara och träbaserade ekologiska byggvaror. Alla föreslagna material har en byggvarudeklaration och en miljövarudeklaration och har levererats av så närliggande producenter som möjligt. Optimeringar av konstruktion och material med LCA (livscykelanalys) i tidigt skede minskade kol dioxidutsläppen med 95 % jämfört med en vanlig bygg nad. Köpt energibehov sänks ytterligare av bergvärmepump. Uppfyllandet av kraven för FEBY passivhusstandard (2009) FTX-aggregat med värmeåtervinning Uppfyller även FEBYs råd & rekomendationer om värme återvinning 70 % i klimatzon III, och högre för klimatzon I + II. Tavle lidenprojektet använder FTX-aggregat med 94% värmeåtervinning. Lufttäthet med projekterad luftgenomtränglighet på 0,3 l/sekund och m 2 klimatskalsyta med stor potential till ännu bättre värde, då första mätningar visar en luftgenomtränglighet på 0,1 l/sekund och m 2 klimatskalsyta. Kompakt byggnad med 20 % andel fönster och dörrar av upp värmd area. U-värden klimatskal (stomme och markplatta) Motsvarande värden BBR klimatzon I Ytterväggar 0,07 W/(m 2 K) 0,18 W/(m 2 K) Tak 0,06 W/(m 2 K) 0,13 W/(m 2 K) Golv mot mark 0,06 W/(m 2 K) 0,15 W/(m 2 K) Fönster (hela), dörrar, 0,63 W/(m 2 K) 1,2 W/(m 2 K) där U glas 0,5 W/(m 2 K) g 51% Specifikt energibehov Boarea (BOA) 158 m 2 Specifikt effektbehov 14 W/m 2 Specifikt värmebehov 19 kwh/m 2,år 95 kwh/m 2,år Specifikt varmvattenbehov 21 kwh/m 2,år 25 kwh/m 2,år Specifik fastighetsel 4 kwh/m 2,år 10 kwh/m 2,år Specifikt energibehov (värme, varmvatten, fastighetsel) 44 kwh/m 2,år Beräknat köpt energibehov för bostadshuset Värme 1000 kwh/m 2,år Varmvatten 1100 kwh/m 2,år Driftsel 730 kwh/m 2,år Totalt köpt specifikt energibehov 18 kwh/m 2,år 130 kwh/m 2,år Uppfyller även FEBYs råd & rekomendationer: E köpt, ej el 58 kwh/m 2,A temp E köpt, el 34 kwh/m 2,A temp 10

11 Entréplan Inga köldbryggor Värmegenomgångskoefficient för linjära köldbryggor Definitionen för en klimatskal utan köldbryggor är: Ψ 0,01 W/(mK) Separata mätningar Alla hus mäter värme, vatten, fastighetsel och hus hållsel separat. Detta för att validera uppfyllande av krav och kommande drift för fastighetsägaren. Materialval och leverantörer KONSTRUKTION Massivt mellan- Limträ från Martinsons, bjälklag och loft Bygdsiljum Lättbalkar Masonitebalkar från Masonite Beams, Byggma Group,Rundvik Isolering Ekofiber utan Bor, istället används Amoniumpolyfosfat som brand- och mögelskydd Lufttäthet och Skiva Eurostrand OSB 3 / E O från ångbroms Egger. Tejp från Pro clima Moll Vindtäthet Mjuk träisoleringsskiva från Homatherm. INSTALLATIONER Behovsstyrd ventilation från Svenska Paul med CO 2 -sensorer. Är man borta så går den ner i varv, men med många närvarande ökad cirkulation. KNX-system gör det möjligt att programmera när kaffebryggaren skall gå igång, när bilen skall vara varm, kontroll på säkert vatten att huvudkran stängs av vid ett eventuellt vattenläckage. Styrning av solavskärmning när temperaturen i rummet överstiger 5 grader (25 C) från inställt värde på termostaten inomhus. LED-belysning. VVS apparater och armaturer med låg vattenförbrukning installeras enligt Best Available Technology, BAT, med idag följande värden: Tvättmaskiner max 45 liter per tvätt Diskmaskiner max 10 liter per disk Toalettstol max 6 liter per spolning Duschmunstycken max 6 liter/min Tappkranar max 6 liter/min Torrt och tryggt byggande under hela byggtiden Viktigt för att säkerställa kvaliteten och säkerheten: Ställningar och tält från Haki. Plan 1 Denna broschyr är producerad av Plakat, på uppdrag av Dragonskolan, Umeå Kommun. Dragonskolans kontaktperson: Mats Spolander. Teknisk information: Thomas Griendl, Sweco Architects. Foto: Plakat och Erik Forsell. Sammanställning: Johanna Westberg, Sweco Architects. 11

Lågenergi- och standardhus ur brukarens perspektiv

Lågenergi- och standardhus ur brukarens perspektiv Lågenergi- och standardhus ur brukarens perspektiv Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör TOBIAS BERGSTRÖM, MÄRTA EHN Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för Construction

Läs mer

Från normhus till passivhus

Från normhus till passivhus Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck From standard house to passive house Extended demands on the organization and the development of hus 1 in

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE Vad som påverkar kundernas val av bostäder Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2013

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

Byggdialog Dalarna nio goda exempel på energismarta lösningar

Byggdialog Dalarna nio goda exempel på energismarta lösningar Byggdialog Dalarna nio goda exempel på energismarta lösningar Innehållsförteckning Byggdialog Dalarna levererar resultat! Framtidsvillan som gav många positiva besked Hedbergs Tak byggde Sveriges energisnålaste

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard Passivhus Norden 2013 Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard Michael Staffas, Fiskarhedenvillan AB, Box 882, 781 29

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB EXAMENSARBETE 30 HP Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Lågenergihus Att bygga energisnålt Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB Utfört av Camilla

Läs mer

Innehåll Klimatsmarta hus

Innehåll Klimatsmarta hus Klimatsmarta hus 1 Innehåll Framtidens byggande 3 Varför välja ett lågenergihus? 4 Villa Solkraft 6 Villa Äntligen 8 Villa Birch 10 Villa Björken 12 One Tonne Life-huset 14 Arkitektens roll 16 Hållbara

Läs mer

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär.

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Information från Isover 2-2009 Energieffektiva hus Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Läs mer

Läs mer

Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun

Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun antaget av kommunfullmäktige 2011-07-07 reviderad version antagen av kommunfullmäktige 2012-05-10 Sammanfattning Sverige har som nationellt miljömål att uppnå

Läs mer

Hållbart byggande med betong DEL 1. Utgåva 2013-11-15

Hållbart byggande med betong DEL 1. Utgåva 2013-11-15 Hållbart byggande med betong DEL 1. Utgåva 2013-11-15 Vägledning för miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad version 2.1, utgåva 120101 Visa mig hur du bygger och jag ska säga dig vem du är. Christian Morgenstern

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Trästaden ett uthålligt koncept

Trästaden ett uthålligt koncept RAPPORT Trästaden ett uthålligt koncept Erfarenheter från 10 års drift av Välludden Anna Jarnehammar IVL Svenska Miljöinstitutet, Ingemar Nilsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Finn Englund SP-Trätek

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur.

Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. SWECO ARCHITECTS Thomas Greindl, arkitekt, dipl. ing. Passivhusmanagement EU-Certifierad passivhusarkitekt, PHI Livscykelanalyser (LCA) Miljöcertifieringar

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 10 HÅLLBAR STADSUTVECKLING 3STEG SAMVERKAN FÖR HÅLLBARHET Lena

Läs mer

Återbruk var dag. Klara Mörk Anna Gustafsson. Göteborg 2015. Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling

Återbruk var dag. Klara Mörk Anna Gustafsson. Göteborg 2015. Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling Återbruk var dag Klara Mörk Anna Gustafsson Göteborg 2015 Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling Förord Vi vill rikta ett varmt tack till alla de som delat med er av kunskap

Läs mer

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan.

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan. Årsredovisning 2014 STOCKHOLM DECEMBER 2014 Engagemanget för oss framåt Stockholm växer och det betyder att staden både behöver nya bostäder och skolplatser. För SISAB:s del innebär det att vi bygger om,

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN ENERGISTRATEGI - INRE HAMNEN

OSKARSHAMNS KOMMUN ENERGISTRATEGI - INRE HAMNEN VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning OSKARSHAMNS KOMMUN ENERGISTRATEGI - INRE HAMNEN OSKARSHAMN Antal sidor: 22 Uppdragsnr: 10840 Författare: Joakim Nordemo Stockholm

Läs mer

Isover Multi-Comfort House Nordiskt klimat

Isover Multi-Comfort House Nordiskt klimat Isover Multi-Comfort House Nordiskt klimat B4-01 2008-03 I den här handboken visar vi möjligheter för att bygga energieffektivt och komfortabelt i nordiskt klimat med Sverige som utgångspunkt. Isover Multi-Comfort

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet RAPPORT Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet Ivana Kildsgaard och Anna Jarnehammar B1887 December 2009 Rapporten godkänd 2009-12-23 Lars-Gunnar Lindfors Forskningschef

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Med siktet på småhus

Med siktet på småhus Nyhetsbrev nr. 8 September 2011 Med siktet på småhus Foto: Emrahus Ombyggnad av småhus till passivhus I Sverige bor ca 4 miljoner människor i småhus. På 1960- och 1970-talet byggdes merparten av de hus

Läs mer

Livscykelkostnadsanalys av småhus

Livscykelkostnadsanalys av småhus Livscykelkostnadsanalys av småhus en jämförelse av Boverkets energikrav och ett lågenergihus Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad KARL ANDERSSON TOMMY CHIAUSSA Institutionen

Läs mer

Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla?

Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla? Monica Axell, Eva Sikander, Svein Ruud,

Läs mer

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN HEJ, Fastighetsägare till ett miljonprogramsområde har en komplex uppgift framför sig när de skall föra sina hus in i framtiden. Där måste vi alla bidra så gott vi kan.

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2014-05-20 av Lisa Engqvist projektengagemang

Läs mer