I konvoj mot hållbara transporter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I konvoj mot hållbara transporter"

Transkript

1 EN TIDNING TILL SCANIAS INTRESSENTER KVARTAL % 2 Rörelsemarginal Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Rapporten. Oförändrad marginal jämfört med andra kvartalet 213 > SID 2 Intervjun. Scanias inköpsdirektör om samordningsvinster med MAN > SID 3 I konvoj mot hållbara transporter Så har Scanias åkeri lyckats halvera CO2-utsläppen > SID SCV2_1_omslag_9868.indd 1 Trend. Tunga transporter ökar lätta lastbilar tappar mark > SID 6 7 FIGURES IN FOCUS: XXX NYCKELTAL I FOKUS: Xxxxxx xxx xxlastbil Rekord orderingång xxxx xxxx xxxxx xxx för ett andra kvartal. xxxx xxxxx xx :4:11

2 FÖRSTA 6 MÅNADERNA I SIFFROR och leveranser per region, kv2 (antal fordon) EUROPA % % EURASIEN 825-6% % LATINMERIKA % % AFRIKA OCH OCEANIEN % % ASIEN % % Nettoomsättning Omsättning per produktgrupp Rörelseresultat och marginal MSEK 25 Begagnade fordon 5% Övrigt 3% % 2 Rörelseresultat, i MSEK Marginal, i procent MSEK Serviceprodukter 19% Motorer 1% Lastbilar 62% Kv2 Nyckeltal 212 Kv3 212 Kv4 213 Kv1 213 Kv2 213 Kv3 213 Kv4 214 Kv1 214 Kv2 Bussar 8% Kv2 212 Kv3 212 Kv4 212 Kv1 213 Kv2 213 Kv3 213 Kv4 214 Kv1 214 Kv2 5 (MSEK om ej annat anges) 214, 6 mån 213, 6 mån Förändring, % Nettoomsättning, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, % 9,7 9,4 Avkastning på eget kapital, % 17,3 18, Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, % 21,2 2,4 Kassaflöde, Fordon och tjänster Antal anställda, 3 juni (antal, lastbilar och bussar) (antal, lastbilar och bussar) KORT OM 212 FÖRSTA i korthet: HALVÅRET: LEVERANSERNA minskade med 21 procent till LEVERANSERNA fordon. steg med 1 procent RÖRELSERESULTATET till fordon minskade med 36 procent till RÖRELSEMARGINALEN MSEK uppgick till 9.7% (9.4) KASSAFLÖDET uppgick NETTORESULTATET till MSEK steg med 7 procent till MSEK SCANIA VALUE Q2/214

3 intervjun text: conny hetting foto: göran wink Andrea Fuder har varit inköpschef inom Volkswagengruppen. Sedan 212 är hon Scanias övergripande inköpsdirektör med en plats i företagets verkställande ledning. Ett globalt synsätt för inköp Med lång och bred erfarenhet av att leda stora inköpsorganisationer har Scanias inköpsdirektör Andrea Fuder infört ett mer globalt synsätt i företagets inköpsverksamhet. Nu kommer också positiva resultat från samarbetet med MAN. Vår vision är att alltid vara den mest effektiva och professionella inköpsverksamheten i vår bransch. Andrea Fuder, inköpsdirektör, Scania Under våren har Scania, genom fullföljandet av budet från Volkswagen, blivit en fullvärdig medlem av Volkswagenkoncernen. Med en långsiktigt stabil situation på ägarsidan får Scania nu möjligheter att utöka samarbetsprojekten med Volkswagen och MAN, bland annat för att stödja Scanias tillväxtstrategi till år 22. Inköp är ett av de områden som kommit längst inom samarbetet, där Andrea Fuder tog över ansvaret 212. Efter att ha arbetat med kvalitetsfrågor och logistik inom Volkswagenkoncernen var steget till olika chefsuppdrag på inköpssidan naturligt för Andrea Fuder. Hon har också arbetat flera år som inköpschef i England för Bentley vid biltillverkarens huvudkontor i Crewe. Därifrån flyttade jag tillbaka till Tyskland och Wolfsburg, som inköpschef för Purchasing Interior för VW Group. Med inställningen att varje nytt jobb ger nya erfarenheter har hon i Södertälje särskilt fastnat för Scanias företagskultur. Scania har starka värderingar som går igen i all verksamhet. Det ger hela företaget styrka och mycket engagerade medarbetare. Genom att komma in med andra erfarenheter ser man snabbt de bra sakerna som man ska vara rädd om, men också möjligheter till förbättringar. Jag arbetade på ett liknande sätt under mina år vid Bentley. Resultatet blir oftast bra när man kan ta erfarenheter från olika håll och sammanföra dem. För mig finns en drivkraft i detta arbetssätt som gör att vi kan vässa och förbättra verktyg och metoder i våra inköpsprocesser ytterligare. De senaste åren har Scania ökat försäljningen på tillväxtmarknader och Andrea Fuder har jobbat mycket med att föra in ett mer globalt synsätt i Scanias inköpsorganisation. Nära samarbeten mellan Scania och leverantörer i allt fler länder gör det möjligt att tillsammans utveckla nya lösningar. Vi är ett globalt företag och måste därför också hitta lösningar på en rad olika legala krav. Det kan till exempel handla om krav på lokalt innehåll i våra produkter. När det gäller materialkostnaderna börjar Andrea Fuder nu också se positiva effekter av inköpssamarbetet med MAN vilket bidrar till att förbättra Scanias resultat. Vi har jobbat hårt med detta och ser en stor fortsatt potential, konstaterar hon. Q2/214 SCANIA VALUE 3

4 FOKUS: HÅLLBARA TRANSPORTER 7 * Resan mot mer effektiva transporter några milstolpar Jag hade aldrig trott att vi skulle nå så här långt. Anders Gustavsson, VD för Scania Transportlaboratorium Transportlaboratoriet grundas. 29 Scania lanserar den nya omborddatorn C2 som ger nya möjligheter att följa lastbilar och förare trådlöst i realtid. 211 Test av kjolar på sidan av trailrar för att minska luftmotstånd. Ger bra effekt men kräver mycket underhåll Test av en ny boattail-spoiler på trailern som minskar luftmotståndet. Förbättrad fyllnadsgrad och prestanda. Konvojkörning introduceras. Ny farthållare som förutser väglutning. 213 Ny generation av Scanias Fleet Managementsystem ger nya möjligheter att följa upp lastbilar och förarnas beteende. Längre fordon. Framtid Test under 214 på svenska vägar av längre 32-metersekipage med dubbla trailrar och en totalvikt på 76 ton. *) g koldioxid/tonkilometer, ett mått på hur mycket koldioxid som släpps ut i förhållande till vikten av fraktat gods och transportsträcka. Ha lverade utsläpp på fem år Halverade koldioxidutsläpp på fem år det är möjligt med dagens teknik. Med förarutbildning, rätt anpassade lastbilar och fullastade trailrar har Scanias Transportlaboratorium minskat utsläppen av koldioxid från 7 till 35 gram per tonkilometer. Det ser ut som ett vanligt åkeri och är det också, fast med en särskild inriktning på att testa och utveckla framtidens hållbara och effektiva transporter. På Scanias Transportlaboratorium i Södertälje sitter förare i fikarummet och tar en paus mellan sina pass. Här finns en trafikledning som håller koll på var åkeriets 4 lastbilar och sex bussar befinner sig, och här finns en verkstad med plats för att serva fordon och trailrar. Alltsedan starten 28 har Transportlaboratoriet haft en dubbel roll. En av uppgifterna är att fungera som ett vanligt kommersiellt åkeri och ta hand om en del av Scanias egna transporter av materialflöden mellan produktionsorterna i Södertälje och Zwolle i Nederländerna. Den andra uppgiften är att ligga i framkant och ständigt testa och utveckla nya produkter, tjänster och metoder som svarar mot kundernas nuvarande och framtida behov. För det får vi ett ekonomiskt bidrag från Scanias forsknings- och utvecklingsavdelning som vi har täta kontakter med, säger Anders Gustavsson, VD för Scania Transportlaboratorium som vuxit från tolv anställda 28 till runt 1 i dag. Stort intresse från branschen På de fem åren har Transportlaboratoriet lyckats göra en effektivitetsresa som tilldrar sig stort intresse från transportsektorn och branschmedier från hela världen. Utsläppen av koldioxid ligger i dag på 35 gram per tonkilometer, hälften av branschgenomsnittet. Till skillnad från personbilar, där koldioxidutsläpp mäts per bil, så är det mer relevant för transportnäringen att mäta 4 SCANIA VALUE Q2/214

5 TEXT: PER-OLA KNUTAS FOTO: PEGGY BERGMAN Förståelse TRANSPORT- KÖPARE LOGISTIK- LÖSNINGAR Logistiktjänster Scanias Transportlaboratorium fungerar som vilket annat åkeri som helst. Här finns en egen verkstad och här följer man noga fordonen och förarnas beteende via ett trådlöst Fleet Managementsystem. SCANIA Transportlösningar TRANSPORT- FÖRETAG Transportlaboratoriet är ett av Scanias verktyg för att utveckla helhetslösningar som involverar transportköpare och transportföretag. nyttolasten i relation till de utsläpp som transporten ger upphov till. Bränsleförbrukningen för Transportlaboratoriet snittar nu på 27 liter per 1 kilometer jämfört med 35 liter vid starten. Jag hade aldrig trott att vi skulle kunna nå så långt när vi startade verksamheten, säger Anders Gustavsson som pekar på flera faktorer bakom framgångarna: Rätt anpassade fordon som gör att vi kan ligga i 8 kilometer i timmen med ett så lågt varvtal som möjligt är en av nyckelfaktorerna, liksom att vi satsar mycket på att fylla varje transport maximalt. Sedan handlar det om att vi utnyttjar hela den övriga verktygslådan i konceptet Ecolution by Scania: förarutbildning och uppföljning av förarnas beteende, förebyggande underhåll och att verkligen utnyttja de senaste tekniska hjälpmedlen som Fleet Managementsystem och aktiv farthållare. Även om Transportlaboratoriet lyckats halvera koldioxidutsläppen per tonkilometer på fem år finns det en potential att sänka utsläppen ytterligare, menar Anders Gustavsson. Hållbarhet viktig del av affärsstrategin Halverad energiförbrukning per tillverkat fordon senast 22 jämfört med 21, ökad försäljning av konceptet Ecolution by Scania, uppdaterat program för hållbara inköp och rankningen som ett av världens 1 främsta företag inom hållbarhet. Vi ska öka satsningen på konvojkörning, vilket ger lägre luftmotstånd och lägre bränsleförbrukning. Dessutom har vi fått tillstånd att testa längre och tyngre ekipage inom Sverige. 32 meters ekipage med en totalvikt på 76 ton ger möjlighet att nå ännu mer effektiva transporter. Det är några av de viktigaste händelserna som lyfts fram i Scanias webbaserade hållbarhetsredovisning för 213 där hållbarhetsarbetets betydelse för företagets långsiktiga framgång betonas. Läs mer på sustainability Q2/214 SCANIA VALUE 5

6 TRENDER: TUNGA TRANSPORTER ÖKAR Tyngre och effektivare Efterfrågan på tunga lastbilar ökar medan behovet av mellantunga transporter minskar. Trenden är global men skiljer sig i fart och kraft mellan mogna marknader och utvecklingsmarknader. Flygsektorn har sina storflygplatser, järnvägen sina centralstationer och, i allt högre utsträckning och på allt fler ställen i världen, har transportindustrin sina omlastningscentraler. Branschen kallar fenomenet hub and spoke, nav och ekrar, och det är grunden i ett effektivt transportsystem. I stället för att samma transportör ansvarar för att frakta en vara från punkt Helt klart gynnas Scania av trenden att mer sofistikerade behov kräver mer sofistikerade transportlösningar. Carl Holmquist, analytiker, Rementum Research A till punkt B samlar man ihop gods av samma typ, låter ett tungt lastbilsekipage ta en så stor del av sträckan som möjligt, kör till en strategiskt placerad omlastningscentral utanför en stadskärna för att sedan låta en lätt eller mellantung lastbil sköta endast den sista biten, the last mile, fram till dörren. Starkaste trenden I Europa är detta ingen nyhet, men på allt fler utvecklingsmarknader är detta en av transportbranschens starkaste drivkrafter i takt med att ekonomin utvecklas och samhällenas infrastruktur förbättras. Trenden med allt tyngre transporter och fler tyngre lastbilar på bekostnad av lätta lastbi- lar är den starkaste trenden för hela branschen, säger Carl Holmquist, analytiker på fordonsinriktade analysföretaget Rementum Research. Ju mer utvecklad en ekonomi blir desto större tyngd får transport- och logistikfrågor, fortsätter Carl Holmquist. Fokus flyttas mot effektivitet, produktivitet och kostnader för varje transport. Och eftersom tyngre transporter ökar produktiviteten och minskar bränslekostnaderna totalt sett, ökar också efterfrågan på tunga fordon med starka motorer. I Brasilien minskade de mellantunga transporterna från 65 till 4 procent mellan 1992 och 212. Under samma period ökade tunga transporter från 35 till 6 procent. Samma trend kan skönjas på mogna marknader i Europa, men här går utvecklingen inte lika snabbt. Mellan 1992 och 212 minskade tunga transporter från 45 till 3 procent i Europa. Tunga transporter ökade från 6 till 7 procent. Drivkrafterna ser något annorlunda ut för mogna marknader och för utvecklingsmarknader. Den snabba förändringen på utvecklingsmarknader drivs i sin början mest av en förbättrad infrastruktur som ökar möjligheten för transporter överhuvudtaget. I Europa är 6 SCANIA VALUE Q2/214

7 text: per-ola knutas foto: scania Både på mogna marknader i Europa och utvecklingsmarknader ställs allt högre krav på effektivitet i logistiksystemen. Det gör att tunga transporter ökar i betydelse. Norden testar tyngre transporter I Sverige pågår flera forskningsprojekt knutna till skogsnäringen där man testar att köra med fordonskombinationer med en bruttovikt på 74 ton jämfört med dagens tillåtna maxvikt 6 ton. I Finland har man redan ökat den tillåtna vikten för lastbilsekipage till 76 ton. Syftet är att öka effektiviteten för varje transport och på så sätt minska koldioxidutsläppen per fraktat ton. Dessutom har Scanias Transportlaboratorium fått tillstånd att köra med 32-meters fordonskombinationer (jämfört med dagens maxlängd 25,25 meter) med en bruttovikt på 76 ton.* *) Se sid 4 5. drivkraften fortsatt ökade krav på effektivitet i logistikkedjan. Och trots att handeln i det elektroniska tidevarvet blir allt mindre fysisk kommer trenden att hålla i sig, förutspår Carl Holmquist. Transporter ett konkurrensmedel I dag sker handeln allt mer genom att man beställer på nätet och får varan transporterad hem till dörren. Det minskar betydelsen av fysiska butiker men samtidigt blir lager, logistik och tranporter allt viktigare för alla handlare. Man konkurrerar genom snabba leveranser och behöver då en effektiv logistikapparat. Vilka är då vinnarna i denna trend? Är det lastbilsproducenter som Scania, som inriktar sig på tunga och starka fordon för kunder med höga krav på tillförlitlighet, effektivitet och väl utbyggda servicenät? Svaret är inte helt givet. Konkurrensen är hård och det är inte givet att tillverkare som Scania kan behålla sitt gap till kinesiska och indiska tillverkare. Men helt klart gynnas Scania av trenden att mer sofistikerade behov kräver mer sofistikerade transportlösningar detta har företaget alltid inriktat sig på. % % Trend i produktmix för tillväxtmarknader Lastbilsmarknaden i Brasilien Tung >16 ton bruttovikt Medeltung 6 16 ton Trend i produktmix för mogna marknader Lastbilsmarknaden i Europa Tung >16 ton bruttovikt Medeltung 6 16 ton Brasiliens lastbilsmix följer en typisk kurva för utvecklingsländer: när infrastrukturen förbättras ökar andelen tunga lastbilar snabbt på bekostnad av medeltunga och lätta. Lätt 3,5 6 ton I Europa har andelen tunga lastbilar ökat i logistiksystemet under den senaste tioårsperioden medan medeltunga lastbilar har minskat. Lätt 3,5 6 ton Q2/214 SCANIA VALUE 7

8 NOTERAT Bussystem till Mexico City Mexiko är det senaste av många länder som valt Scania som leverantör för att förbättra kollektivtrafiken genom nya bussystem med avskilda busskorridorer (BRT-system). Scania ska leverera 62 bussar till bussystemet i Mexico City och dessutom svara för verkstadstjänster för hela bussflottan, fordonsuppföljning liksom förarutbildning och uppföljning av förarnas körning. Scania är marknadsledande på långfärdsbussar i Mexiko med drygt hälften av totalmarknaden men har hittills inte varit lika aktivt på stadsbussmarknaden. Jag gläds över att vi utvidgar vår närvaro på marknaden genom att etablera oss i stadsbussegmentet. Vår modell att svara för underhåll och reparationer i kundverkstäder bidrar till framgången även i detta segment, säger Arnaud Dordilly, VD för Scania Mexico. Scania har nu fem olika motorer för biodieseldrift i sitt program. Biodiesel för alla kunder Med en unik V8-motor för 1 procent biodiesel adderar Scania nu ytterligare ett miljöalternativ till företagets branschledande palett med Euro 6-certifierade lastbilsmotorer. Scania har därmed fem olika motorer för biodieseldrift i sitt program, i ett effektspann från 32 till 58 hästkrafter. Biodiesel är i dag troligen den enklaste lösningen ur ett användarperspektiv för att minska miljöpåverkan från tunga lastbilar. Ingen annan tillverkare har mäktat med att utveckla fem biodieselmotorer i Euro 6-utförande, säger Joel Granath, chef för Scanias produktledning på lastbilssidan. Vi är ensamma om att ha en lämplig biodiesel för i princip alla kunder, oavsett i vilken slags applikation de planerar att använda sina bilar. Det är ett bevis för hur Scanias modultänkande ger kunderna mervärden också på miljösidan. Runt 8 Scaniaanställda hälsades välkomna till Volkswagenfamiljen den 11 juni. Den 13 maj blev det klart att Volkswagens bud på Scania om 2 kr per aktie skulle gå igenom. Volkswagen har varit vår huvudägare sedan 2 och konsekvent stått bakom Scanias strategi, affärsmodell och investeringar, kommenterade Scanias VD och koncernchef Martin Lundstedt och tillade: Ägarstrukturen har nu klarlagts, och Scania och dess ledning välkomnar att vi nu får möjlighet att utöka våra samarbetsprojekt med Volkswagen och MAN utan restriktioner och därmed skapa en framgångsrik, global fordonsallians med stark identitet för varje varumärke. I och med att Scania blir ett helägt dotterbolag, avnoterades Scaniaaktien från börsen och Vill du prenumerera? För en kostnadsfri prenumeration, gå till redaktör: per-ola knutas foto: scania Scania fullvärdig medlem i Volkswagenkoncernen Atlas Copco satsar på Scania Scania har utsetts till leverantör av motorer till Atlas Copcos portabla luftkompressorer. För Scania innebär det utökade samarbetet med Atlas Copco en potential om 8 motorer per år. Partnerskapet omfattar leveranser av Scanias 9-, 13- och 16-litersmotorer som uppfyller de internationella utsläppskraven Stage 4/Tier 4f. Vi är stolta över partnerskapet med Atlas Copco kring motorer för drift av kompressorer och ser med tillförsikt fram emot en framgångsrik marknadsintroduktion, säger Robert Sobocki, Senior Vice President och chef för Scania Engines. sista dagen för handel i aktien var den 5 juni. Volkswagens VD Martin Winterkorn hälsade Scania välkommen i familjen i tal till cirka 8 Scaniaanställda i Södertälje i samband med årsstämman. Martin Winterkorn betonade att Scania kommer att förbli Scania och att Volkswagen helt står bakom Scanias anställda, anläggningar och utvecklingscentrum. Volkswagen har en lång tradition av att integrera starka varumärken, varsamt och med djup respekt. Jag är säker på att vi kan uppnå samma sak med Scania som vi har gjort med andra framstående varumärken som Audi och Porsche, sade Martin Winterkorn. Scania Value ges ut av Scania och riktar sig till Scanias intressenter. Ansvarig utgivare Chefredaktör Projektledare Art Director Produktion Appelberg Publishing Group Print: Trosa Tryckeri Omslagsfoto: Carl-Erik Andersson Kontakt Scania Investor Relations Södertälje Tel: E-post:

Globala möjligheter. Rapporten. Den starkare kronan drog ned marginalen. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5

Globala möjligheter. Rapporten. Den starkare kronan drog ned marginalen. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 2013 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-11 -12-12 -12-12 -13-13 -13-13 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Rapporten. Den starkare kronan drog ned marginalen

Läs mer

Tjänster växer. Möjligheter att ta en större del av servicemarknaden > SID 4 5

Tjänster växer. Möjligheter att ta en större del av servicemarknaden > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2014 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-12 -12-12 -12-13 -13-13 -13-14 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Rapporten. Högre leveranser och servicevolymer hade

Läs mer

Smart logistik. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 Ständig jakt på effektivitet inom detaljhandeln. > SID 6 7.

Smart logistik. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 Ständig jakt på effektivitet inom detaljhandeln. > SID 6 7. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 2011 % Rörelsemarginal 20 16 17 12 14 8 11 4 0 8-09 -10-10 -10-10 -11-11 -11-11 Kv4-06 Kv1-07 Kv2-07 Kv3-07 Kv4-07 Kv1-08Kv2-08Kv3-08 Kv4-08 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3

Läs mer

Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014

Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014 Page 1 (9) Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014 Bästa aktieägare, inbjudna gäster, kolleger, vänner! Det är en stor ära för mig att stå här som vd i dag och berätta om 2013, som var ett

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5

Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 2010 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-08 -08-09 -09-09 -09-10 -10-10 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. > SID 2

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Scania delårsrapport januari september 2015

Scania delårsrapport januari september 2015 27 oktober 2015 Scania delårsrapport januari september 2015 Sammanfattning av de första nio månaderna 2015 Rörelseresultatet steg med 11 procent till 7 046 MSEK (6 356) Nettoomsättningen steg med 6 procent

Läs mer

Anförande av verkställande direktör Leif Östling vid Scanias årsstämma i Södertälje den 5 maj 2011

Anförande av verkställande direktör Leif Östling vid Scanias årsstämma i Södertälje den 5 maj 2011 Anförande av verkställande direktör Leif Östling vid Scanias årsstämma i Södertälje den 5 maj 2011 Ärade aktieägare, mina damer och herrar! Nu ska jag ta över och beskriva det år som har gått och hur vi

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut?

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut? SCANIA CITYWIDE Scania bedriver en aktiv produktutveckling och produktförbättring. Scania förbehåller sig därför rätten att utan föregående meddelande genomföra ändringar av konstruktioner, specifikationer,

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Scania delårsrapport januari juni 2012

Scania delårsrapport januari juni 2012 20 juli 2012 Scania delårsrapport januari juni 2012 Sammanfattning av de första sex månaderna 2012 Rörelseresultatet sjönk till MSEK 4 257 (6 652), resultatet per aktie till 4,06 (6,18) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

Scania bokslutskommuniké januari december 2012

Scania bokslutskommuniké januari december 2012 30 Januari 2013 Scania bokslutskommuniké januari december 2012 Sammanfattning av helåret 2012 Rörelseresultatet sjönk till MSEK 8 300 (12 398), resultatet per aktie till 8,31 (11,78) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

Turkiet mot toppen Boomande ekonomi ökar efterfrågan på transporter > SID 4 5

Turkiet mot toppen Boomande ekonomi ökar efterfrågan på transporter > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 2 2013 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-11 -11-11 -12-12 -12-12 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Rapporten. Starkare krona drog ner marginalerna. > SID 2-13 -13 Kv1

Läs mer

Extrem beredskap. Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen. Intervjun. Kinas transportsektor. stora förändringar.

Extrem beredskap. Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen. Intervjun. Kinas transportsektor. stora förändringar. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 2013 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-11 -11-12 -12-12 -12-13 -13-13 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen.

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 Jan Andersson VD och koncernchef Fakta Startades 1991 Börsnoterades 1999 Ca 450 anställda i 16 länder Cirka 6 000 kunder i 70 länder ReadSofts aktie, 30 juni 2009

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Lägre utsläpp. Scania arbetar på bred front för att minska miljöpåverkan. SID 4 5 xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5. xxxxxx xxx.

Lägre utsläpp. Scania arbetar på bred front för att minska miljöpåverkan. SID 4 5 xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5. xxxxxx xxx. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 2 2012 % Rörelsemarginal 20 20 16 17 12 14 8 11 4 8 0-10 -06-10 -07-10 -07-11 -07-11 -07-11 -08-11 -08-12 -08-12 -08 Kv2 Kv4Kv3 Kv1Kv4 Kv2Kv1 Kv3Kv2 Kv4Kv3 Kv1Kv4

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Lyft för buss. Rapporten. Rörelsemarginalen. på fortsatt rekordhög nivå.

Lyft för buss. Rapporten. Rörelsemarginalen. på fortsatt rekordhög nivå. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 2010 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-08 -09-09 -09-09 -10-10 -10-10 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Rapporten. Rörelsemarginalen på fortsatt rekordhög

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Det tredje kärnvärdet handlar just om att varje dag och till varje kund leverera produkter och tjänster av hög kvalitet.

Det tredje kärnvärdet handlar just om att varje dag och till varje kund leverera produkter och tjänster av hög kvalitet. Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2013 Bästa aktieägare! Mina damer och herrar, kolleger Detta är som ni alla vet min första stämma som VD och koncernchef för Scania, och naturligtvis är

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Q3 2010. Arthur Engel, VD Fredrik Runesson, controller

Q3 2010. Arthur Engel, VD Fredrik Runesson, controller Q3 2010 Arthur Engel, VD Fredrik Runesson, controller HÖG AKTIVITET Fortsatt positiv trend inom underkläder Flera produktnyheter under kvartalet, bland annat konstruerade bh:ar och boxershorts Skor utvecklas

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur.

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 29 % Rörelsemarginal 2 16 12 8 4-7 -7-8 -8-8 -8-9 -9-9 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Rörelsemarginalen vände uppåt kvartal 3. > SID 2 Intervjun.

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 FKG Vägvisaren april 2014 Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 1 Nästan hälften av leverantörerna är helt beroende av fordonsindustrins utveckling Andel av omsättningen till fordonsindustrin 2 2 Över hälften

Läs mer

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q2 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Henrik Bunge Tillträdde som VD 1 aug Juristexamen från Uppsala Universitet samt studier i ekonomi och marknadskommunikation Tidigare uppdrag VD Peak Performance

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2009

Scania delårsrapport januari-september 2009 26 oktober Scania delårsrapport januari-september Rörelseresultatet sjönk till MSEK 1 042 (10 455) och resultat per aktie sjönk till 0,38 (9,21) kronor Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Innovation. Rapporten. Scania rapporterar

Innovation. Rapporten. Scania rapporterar EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 2 2008 % Rörelsemarginal 20 17 14 11 8-06 -06-06 -07-07 -07-07 -08-08 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Rapporten. Scania rapporterar rekordresultat. > SID

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Historia 2006 2005 2009 2008 2007 2010 2014-15 2012-13 2011 Vision 2017 DUO-trailer Timber Strategy DUO-CAT,

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer