I konvoj mot hållbara transporter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I konvoj mot hållbara transporter"

Transkript

1 EN TIDNING TILL SCANIAS INTRESSENTER KVARTAL % 2 Rörelsemarginal Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Rapporten. Oförändrad marginal jämfört med andra kvartalet 213 > SID 2 Intervjun. Scanias inköpsdirektör om samordningsvinster med MAN > SID 3 I konvoj mot hållbara transporter Så har Scanias åkeri lyckats halvera CO2-utsläppen > SID SCV2_1_omslag_9868.indd 1 Trend. Tunga transporter ökar lätta lastbilar tappar mark > SID 6 7 FIGURES IN FOCUS: XXX NYCKELTAL I FOKUS: Xxxxxx xxx xxlastbil Rekord orderingång xxxx xxxx xxxxx xxx för ett andra kvartal. xxxx xxxxx xx :4:11

2 FÖRSTA 6 MÅNADERNA I SIFFROR och leveranser per region, kv2 (antal fordon) EUROPA % % EURASIEN 825-6% % LATINMERIKA % % AFRIKA OCH OCEANIEN % % ASIEN % % Nettoomsättning Omsättning per produktgrupp Rörelseresultat och marginal MSEK 25 Begagnade fordon 5% Övrigt 3% % 2 Rörelseresultat, i MSEK Marginal, i procent MSEK Serviceprodukter 19% Motorer 1% Lastbilar 62% Kv2 Nyckeltal 212 Kv3 212 Kv4 213 Kv1 213 Kv2 213 Kv3 213 Kv4 214 Kv1 214 Kv2 Bussar 8% Kv2 212 Kv3 212 Kv4 212 Kv1 213 Kv2 213 Kv3 213 Kv4 214 Kv1 214 Kv2 5 (MSEK om ej annat anges) 214, 6 mån 213, 6 mån Förändring, % Nettoomsättning, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, % 9,7 9,4 Avkastning på eget kapital, % 17,3 18, Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, % 21,2 2,4 Kassaflöde, Fordon och tjänster Antal anställda, 3 juni (antal, lastbilar och bussar) (antal, lastbilar och bussar) KORT OM 212 FÖRSTA i korthet: HALVÅRET: LEVERANSERNA minskade med 21 procent till LEVERANSERNA fordon. steg med 1 procent RÖRELSERESULTATET till fordon minskade med 36 procent till RÖRELSEMARGINALEN MSEK uppgick till 9.7% (9.4) KASSAFLÖDET uppgick NETTORESULTATET till MSEK steg med 7 procent till MSEK SCANIA VALUE Q2/214

3 intervjun text: conny hetting foto: göran wink Andrea Fuder har varit inköpschef inom Volkswagengruppen. Sedan 212 är hon Scanias övergripande inköpsdirektör med en plats i företagets verkställande ledning. Ett globalt synsätt för inköp Med lång och bred erfarenhet av att leda stora inköpsorganisationer har Scanias inköpsdirektör Andrea Fuder infört ett mer globalt synsätt i företagets inköpsverksamhet. Nu kommer också positiva resultat från samarbetet med MAN. Vår vision är att alltid vara den mest effektiva och professionella inköpsverksamheten i vår bransch. Andrea Fuder, inköpsdirektör, Scania Under våren har Scania, genom fullföljandet av budet från Volkswagen, blivit en fullvärdig medlem av Volkswagenkoncernen. Med en långsiktigt stabil situation på ägarsidan får Scania nu möjligheter att utöka samarbetsprojekten med Volkswagen och MAN, bland annat för att stödja Scanias tillväxtstrategi till år 22. Inköp är ett av de områden som kommit längst inom samarbetet, där Andrea Fuder tog över ansvaret 212. Efter att ha arbetat med kvalitetsfrågor och logistik inom Volkswagenkoncernen var steget till olika chefsuppdrag på inköpssidan naturligt för Andrea Fuder. Hon har också arbetat flera år som inköpschef i England för Bentley vid biltillverkarens huvudkontor i Crewe. Därifrån flyttade jag tillbaka till Tyskland och Wolfsburg, som inköpschef för Purchasing Interior för VW Group. Med inställningen att varje nytt jobb ger nya erfarenheter har hon i Södertälje särskilt fastnat för Scanias företagskultur. Scania har starka värderingar som går igen i all verksamhet. Det ger hela företaget styrka och mycket engagerade medarbetare. Genom att komma in med andra erfarenheter ser man snabbt de bra sakerna som man ska vara rädd om, men också möjligheter till förbättringar. Jag arbetade på ett liknande sätt under mina år vid Bentley. Resultatet blir oftast bra när man kan ta erfarenheter från olika håll och sammanföra dem. För mig finns en drivkraft i detta arbetssätt som gör att vi kan vässa och förbättra verktyg och metoder i våra inköpsprocesser ytterligare. De senaste åren har Scania ökat försäljningen på tillväxtmarknader och Andrea Fuder har jobbat mycket med att föra in ett mer globalt synsätt i Scanias inköpsorganisation. Nära samarbeten mellan Scania och leverantörer i allt fler länder gör det möjligt att tillsammans utveckla nya lösningar. Vi är ett globalt företag och måste därför också hitta lösningar på en rad olika legala krav. Det kan till exempel handla om krav på lokalt innehåll i våra produkter. När det gäller materialkostnaderna börjar Andrea Fuder nu också se positiva effekter av inköpssamarbetet med MAN vilket bidrar till att förbättra Scanias resultat. Vi har jobbat hårt med detta och ser en stor fortsatt potential, konstaterar hon. Q2/214 SCANIA VALUE 3

4 FOKUS: HÅLLBARA TRANSPORTER 7 * Resan mot mer effektiva transporter några milstolpar Jag hade aldrig trott att vi skulle nå så här långt. Anders Gustavsson, VD för Scania Transportlaboratorium Transportlaboratoriet grundas. 29 Scania lanserar den nya omborddatorn C2 som ger nya möjligheter att följa lastbilar och förare trådlöst i realtid. 211 Test av kjolar på sidan av trailrar för att minska luftmotstånd. Ger bra effekt men kräver mycket underhåll Test av en ny boattail-spoiler på trailern som minskar luftmotståndet. Förbättrad fyllnadsgrad och prestanda. Konvojkörning introduceras. Ny farthållare som förutser väglutning. 213 Ny generation av Scanias Fleet Managementsystem ger nya möjligheter att följa upp lastbilar och förarnas beteende. Längre fordon. Framtid Test under 214 på svenska vägar av längre 32-metersekipage med dubbla trailrar och en totalvikt på 76 ton. *) g koldioxid/tonkilometer, ett mått på hur mycket koldioxid som släpps ut i förhållande till vikten av fraktat gods och transportsträcka. Ha lverade utsläpp på fem år Halverade koldioxidutsläpp på fem år det är möjligt med dagens teknik. Med förarutbildning, rätt anpassade lastbilar och fullastade trailrar har Scanias Transportlaboratorium minskat utsläppen av koldioxid från 7 till 35 gram per tonkilometer. Det ser ut som ett vanligt åkeri och är det också, fast med en särskild inriktning på att testa och utveckla framtidens hållbara och effektiva transporter. På Scanias Transportlaboratorium i Södertälje sitter förare i fikarummet och tar en paus mellan sina pass. Här finns en trafikledning som håller koll på var åkeriets 4 lastbilar och sex bussar befinner sig, och här finns en verkstad med plats för att serva fordon och trailrar. Alltsedan starten 28 har Transportlaboratoriet haft en dubbel roll. En av uppgifterna är att fungera som ett vanligt kommersiellt åkeri och ta hand om en del av Scanias egna transporter av materialflöden mellan produktionsorterna i Södertälje och Zwolle i Nederländerna. Den andra uppgiften är att ligga i framkant och ständigt testa och utveckla nya produkter, tjänster och metoder som svarar mot kundernas nuvarande och framtida behov. För det får vi ett ekonomiskt bidrag från Scanias forsknings- och utvecklingsavdelning som vi har täta kontakter med, säger Anders Gustavsson, VD för Scania Transportlaboratorium som vuxit från tolv anställda 28 till runt 1 i dag. Stort intresse från branschen På de fem åren har Transportlaboratoriet lyckats göra en effektivitetsresa som tilldrar sig stort intresse från transportsektorn och branschmedier från hela världen. Utsläppen av koldioxid ligger i dag på 35 gram per tonkilometer, hälften av branschgenomsnittet. Till skillnad från personbilar, där koldioxidutsläpp mäts per bil, så är det mer relevant för transportnäringen att mäta 4 SCANIA VALUE Q2/214

5 TEXT: PER-OLA KNUTAS FOTO: PEGGY BERGMAN Förståelse TRANSPORT- KÖPARE LOGISTIK- LÖSNINGAR Logistiktjänster Scanias Transportlaboratorium fungerar som vilket annat åkeri som helst. Här finns en egen verkstad och här följer man noga fordonen och förarnas beteende via ett trådlöst Fleet Managementsystem. SCANIA Transportlösningar TRANSPORT- FÖRETAG Transportlaboratoriet är ett av Scanias verktyg för att utveckla helhetslösningar som involverar transportköpare och transportföretag. nyttolasten i relation till de utsläpp som transporten ger upphov till. Bränsleförbrukningen för Transportlaboratoriet snittar nu på 27 liter per 1 kilometer jämfört med 35 liter vid starten. Jag hade aldrig trott att vi skulle kunna nå så långt när vi startade verksamheten, säger Anders Gustavsson som pekar på flera faktorer bakom framgångarna: Rätt anpassade fordon som gör att vi kan ligga i 8 kilometer i timmen med ett så lågt varvtal som möjligt är en av nyckelfaktorerna, liksom att vi satsar mycket på att fylla varje transport maximalt. Sedan handlar det om att vi utnyttjar hela den övriga verktygslådan i konceptet Ecolution by Scania: förarutbildning och uppföljning av förarnas beteende, förebyggande underhåll och att verkligen utnyttja de senaste tekniska hjälpmedlen som Fleet Managementsystem och aktiv farthållare. Även om Transportlaboratoriet lyckats halvera koldioxidutsläppen per tonkilometer på fem år finns det en potential att sänka utsläppen ytterligare, menar Anders Gustavsson. Hållbarhet viktig del av affärsstrategin Halverad energiförbrukning per tillverkat fordon senast 22 jämfört med 21, ökad försäljning av konceptet Ecolution by Scania, uppdaterat program för hållbara inköp och rankningen som ett av världens 1 främsta företag inom hållbarhet. Vi ska öka satsningen på konvojkörning, vilket ger lägre luftmotstånd och lägre bränsleförbrukning. Dessutom har vi fått tillstånd att testa längre och tyngre ekipage inom Sverige. 32 meters ekipage med en totalvikt på 76 ton ger möjlighet att nå ännu mer effektiva transporter. Det är några av de viktigaste händelserna som lyfts fram i Scanias webbaserade hållbarhetsredovisning för 213 där hållbarhetsarbetets betydelse för företagets långsiktiga framgång betonas. Läs mer på sustainability Q2/214 SCANIA VALUE 5

6 TRENDER: TUNGA TRANSPORTER ÖKAR Tyngre och effektivare Efterfrågan på tunga lastbilar ökar medan behovet av mellantunga transporter minskar. Trenden är global men skiljer sig i fart och kraft mellan mogna marknader och utvecklingsmarknader. Flygsektorn har sina storflygplatser, järnvägen sina centralstationer och, i allt högre utsträckning och på allt fler ställen i världen, har transportindustrin sina omlastningscentraler. Branschen kallar fenomenet hub and spoke, nav och ekrar, och det är grunden i ett effektivt transportsystem. I stället för att samma transportör ansvarar för att frakta en vara från punkt Helt klart gynnas Scania av trenden att mer sofistikerade behov kräver mer sofistikerade transportlösningar. Carl Holmquist, analytiker, Rementum Research A till punkt B samlar man ihop gods av samma typ, låter ett tungt lastbilsekipage ta en så stor del av sträckan som möjligt, kör till en strategiskt placerad omlastningscentral utanför en stadskärna för att sedan låta en lätt eller mellantung lastbil sköta endast den sista biten, the last mile, fram till dörren. Starkaste trenden I Europa är detta ingen nyhet, men på allt fler utvecklingsmarknader är detta en av transportbranschens starkaste drivkrafter i takt med att ekonomin utvecklas och samhällenas infrastruktur förbättras. Trenden med allt tyngre transporter och fler tyngre lastbilar på bekostnad av lätta lastbi- lar är den starkaste trenden för hela branschen, säger Carl Holmquist, analytiker på fordonsinriktade analysföretaget Rementum Research. Ju mer utvecklad en ekonomi blir desto större tyngd får transport- och logistikfrågor, fortsätter Carl Holmquist. Fokus flyttas mot effektivitet, produktivitet och kostnader för varje transport. Och eftersom tyngre transporter ökar produktiviteten och minskar bränslekostnaderna totalt sett, ökar också efterfrågan på tunga fordon med starka motorer. I Brasilien minskade de mellantunga transporterna från 65 till 4 procent mellan 1992 och 212. Under samma period ökade tunga transporter från 35 till 6 procent. Samma trend kan skönjas på mogna marknader i Europa, men här går utvecklingen inte lika snabbt. Mellan 1992 och 212 minskade tunga transporter från 45 till 3 procent i Europa. Tunga transporter ökade från 6 till 7 procent. Drivkrafterna ser något annorlunda ut för mogna marknader och för utvecklingsmarknader. Den snabba förändringen på utvecklingsmarknader drivs i sin början mest av en förbättrad infrastruktur som ökar möjligheten för transporter överhuvudtaget. I Europa är 6 SCANIA VALUE Q2/214

7 text: per-ola knutas foto: scania Både på mogna marknader i Europa och utvecklingsmarknader ställs allt högre krav på effektivitet i logistiksystemen. Det gör att tunga transporter ökar i betydelse. Norden testar tyngre transporter I Sverige pågår flera forskningsprojekt knutna till skogsnäringen där man testar att köra med fordonskombinationer med en bruttovikt på 74 ton jämfört med dagens tillåtna maxvikt 6 ton. I Finland har man redan ökat den tillåtna vikten för lastbilsekipage till 76 ton. Syftet är att öka effektiviteten för varje transport och på så sätt minska koldioxidutsläppen per fraktat ton. Dessutom har Scanias Transportlaboratorium fått tillstånd att köra med 32-meters fordonskombinationer (jämfört med dagens maxlängd 25,25 meter) med en bruttovikt på 76 ton.* *) Se sid 4 5. drivkraften fortsatt ökade krav på effektivitet i logistikkedjan. Och trots att handeln i det elektroniska tidevarvet blir allt mindre fysisk kommer trenden att hålla i sig, förutspår Carl Holmquist. Transporter ett konkurrensmedel I dag sker handeln allt mer genom att man beställer på nätet och får varan transporterad hem till dörren. Det minskar betydelsen av fysiska butiker men samtidigt blir lager, logistik och tranporter allt viktigare för alla handlare. Man konkurrerar genom snabba leveranser och behöver då en effektiv logistikapparat. Vilka är då vinnarna i denna trend? Är det lastbilsproducenter som Scania, som inriktar sig på tunga och starka fordon för kunder med höga krav på tillförlitlighet, effektivitet och väl utbyggda servicenät? Svaret är inte helt givet. Konkurrensen är hård och det är inte givet att tillverkare som Scania kan behålla sitt gap till kinesiska och indiska tillverkare. Men helt klart gynnas Scania av trenden att mer sofistikerade behov kräver mer sofistikerade transportlösningar detta har företaget alltid inriktat sig på. % % Trend i produktmix för tillväxtmarknader Lastbilsmarknaden i Brasilien Tung >16 ton bruttovikt Medeltung 6 16 ton Trend i produktmix för mogna marknader Lastbilsmarknaden i Europa Tung >16 ton bruttovikt Medeltung 6 16 ton Brasiliens lastbilsmix följer en typisk kurva för utvecklingsländer: när infrastrukturen förbättras ökar andelen tunga lastbilar snabbt på bekostnad av medeltunga och lätta. Lätt 3,5 6 ton I Europa har andelen tunga lastbilar ökat i logistiksystemet under den senaste tioårsperioden medan medeltunga lastbilar har minskat. Lätt 3,5 6 ton Q2/214 SCANIA VALUE 7

8 NOTERAT Bussystem till Mexico City Mexiko är det senaste av många länder som valt Scania som leverantör för att förbättra kollektivtrafiken genom nya bussystem med avskilda busskorridorer (BRT-system). Scania ska leverera 62 bussar till bussystemet i Mexico City och dessutom svara för verkstadstjänster för hela bussflottan, fordonsuppföljning liksom förarutbildning och uppföljning av förarnas körning. Scania är marknadsledande på långfärdsbussar i Mexiko med drygt hälften av totalmarknaden men har hittills inte varit lika aktivt på stadsbussmarknaden. Jag gläds över att vi utvidgar vår närvaro på marknaden genom att etablera oss i stadsbussegmentet. Vår modell att svara för underhåll och reparationer i kundverkstäder bidrar till framgången även i detta segment, säger Arnaud Dordilly, VD för Scania Mexico. Scania har nu fem olika motorer för biodieseldrift i sitt program. Biodiesel för alla kunder Med en unik V8-motor för 1 procent biodiesel adderar Scania nu ytterligare ett miljöalternativ till företagets branschledande palett med Euro 6-certifierade lastbilsmotorer. Scania har därmed fem olika motorer för biodieseldrift i sitt program, i ett effektspann från 32 till 58 hästkrafter. Biodiesel är i dag troligen den enklaste lösningen ur ett användarperspektiv för att minska miljöpåverkan från tunga lastbilar. Ingen annan tillverkare har mäktat med att utveckla fem biodieselmotorer i Euro 6-utförande, säger Joel Granath, chef för Scanias produktledning på lastbilssidan. Vi är ensamma om att ha en lämplig biodiesel för i princip alla kunder, oavsett i vilken slags applikation de planerar att använda sina bilar. Det är ett bevis för hur Scanias modultänkande ger kunderna mervärden också på miljösidan. Runt 8 Scaniaanställda hälsades välkomna till Volkswagenfamiljen den 11 juni. Den 13 maj blev det klart att Volkswagens bud på Scania om 2 kr per aktie skulle gå igenom. Volkswagen har varit vår huvudägare sedan 2 och konsekvent stått bakom Scanias strategi, affärsmodell och investeringar, kommenterade Scanias VD och koncernchef Martin Lundstedt och tillade: Ägarstrukturen har nu klarlagts, och Scania och dess ledning välkomnar att vi nu får möjlighet att utöka våra samarbetsprojekt med Volkswagen och MAN utan restriktioner och därmed skapa en framgångsrik, global fordonsallians med stark identitet för varje varumärke. I och med att Scania blir ett helägt dotterbolag, avnoterades Scaniaaktien från börsen och Vill du prenumerera? För en kostnadsfri prenumeration, gå till redaktör: per-ola knutas foto: scania Scania fullvärdig medlem i Volkswagenkoncernen Atlas Copco satsar på Scania Scania har utsetts till leverantör av motorer till Atlas Copcos portabla luftkompressorer. För Scania innebär det utökade samarbetet med Atlas Copco en potential om 8 motorer per år. Partnerskapet omfattar leveranser av Scanias 9-, 13- och 16-litersmotorer som uppfyller de internationella utsläppskraven Stage 4/Tier 4f. Vi är stolta över partnerskapet med Atlas Copco kring motorer för drift av kompressorer och ser med tillförsikt fram emot en framgångsrik marknadsintroduktion, säger Robert Sobocki, Senior Vice President och chef för Scania Engines. sista dagen för handel i aktien var den 5 juni. Volkswagens VD Martin Winterkorn hälsade Scania välkommen i familjen i tal till cirka 8 Scaniaanställda i Södertälje i samband med årsstämman. Martin Winterkorn betonade att Scania kommer att förbli Scania och att Volkswagen helt står bakom Scanias anställda, anläggningar och utvecklingscentrum. Volkswagen har en lång tradition av att integrera starka varumärken, varsamt och med djup respekt. Jag är säker på att vi kan uppnå samma sak med Scania som vi har gjort med andra framstående varumärken som Audi och Porsche, sade Martin Winterkorn. Scania Value ges ut av Scania och riktar sig till Scanias intressenter. Ansvarig utgivare Chefredaktör Projektledare Art Director Produktion Appelberg Publishing Group Print: Trosa Tryckeri Omslagsfoto: Carl-Erik Andersson Kontakt Scania Investor Relations Södertälje Tel: E-post:

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

Smarta lösningar ger nya dimensioner På New River Valley-fabriken i USA används 3D-skrivare för att effektivisera monteringen av säkringar

Smarta lösningar ger nya dimensioner På New River Valley-fabriken i USA används 3D-skrivare för att effektivisera monteringen av säkringar EN TIDNING FÖR VOLVOKONCERNENS MEDARBETARE OPERATIONS Vi jobbar i team och hjälper varandra. Keith Ousley, Team Facilitator på New River Valley-fabriken MÖJLIGHETERNAS LAND GENOM ATT LYSSNA PÅ KUNDERNA

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld MötSandvik SEPTEMBER 2005 Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld * Procentuell förändring jämfört med samma kvartal föregående år i fast valuta för

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19 Attention! Nr 2 2013 Scaniakaravanen Euro 6 On Tour Läs mer på sid 16-17 Välkommen in på www.atteviks.se Där hittar du bl.a. bilder från våra kundaktiviteter och foto på din nya Scania. ett kvalitetsbegrepp

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

motsandvik Innovation når nya nivåer sidan 6 #3-2012 nyckeln till framgång

motsandvik Innovation når nya nivåer sidan 6 #3-2012 nyckeln till framgång motsandvik sandvik-koncernens tidning till aktieägare och medarbetare #3-212 Möt Karl Thelen, sidan 11. vd och koncernchef Olof Faxander: Vi står rustade för nya utmaningar. #3-212 nyckeln till framgång

Läs mer

IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014

IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014 IN A BETTER MOOD ÅRSREDOVISNING 2014 2014 GOODMOODYEAR Under 2014 ökade Dunis omsättning till drygt 4,2 miljarder kronor och lönsamheten till över elva procent. Den organiska tillväxten blev nästan fyra

Läs mer

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011 hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F Utvecklingen i sammandrag 33,6 miljarder USD Försäljningen minskade med 2 i fasta valutakurser till 33 591 (: 33 269 ) 13,2 miljarder USD

Läs mer

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP Tema: Ledarskap/ medarbetarskap Nr 4 2014 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Hög tid att boka Kompetensforum Diskussionsämne på Kompetensforum Tidiga attityder följer oss genom livet

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer