Projektbeskrivning och specifikation för folkmusikårets Webbportal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeskrivning och specifikation för folkmusikårets Webbportal"

Transkript

1 Projektbeskrivning och specifikation för folkmusikårets Webbportal Webbportalen ska vara en reklam- och informationskälla för hela projektet Folkmusikår i Skåne Webbplatsen bör innehålla några nyckelfunktioner som gör den känd och välbesökt för många kategorier människor. Folkmusikintresserade ska hitta info om evenemang men även om andra spel- och danssammanhang att delta i. Media ska hitta relevant aktuell- och bakgrundsinformation. Artister och arrangörer ska hitta varandra och en nyfiken allmänhet hitta folkmusiken. Förstasidan Portalens framsida som presenterar aktuella händelser, nyheter samt t.ex. dagens låt och veckans spelman. Navigeringsmeny Nyhetsavdelning, se nedan Aktuell del av kalendariet (t.ex. kommande 5 evenemang). Bör inte vara något komplicerat rent tekniskt, utan mest handlar om layout /SM, ÅP Kalendarium Ett kalendarium över alla folkmusikhändelser i Skåne under 2007 att ligga som en central funktion under folkmusikårets webbportal och vara den naturliga platsen att registrera sina evenemang. Posterna bör kunna listas i datumföljd med valfri nivå av visad info, som bestäms av koden på den sida som hämtar och visar kalenderdata. Exempel : och Posterna bör kunna listas som månadsöversikt. Exempel : Önskvärt är också att det finns möjlighet att skriva skript som tar kalendariets indata och skickar data vidare till andra kalendarier, koncertkalendrar, turistinfo mm. Därmed får kalenderuppgifterna större spridning från en enda registrering och detta kalendarium blir den naturliga portal att registrera sina evenemang i. Inloggning bör krävas, men ska kunna göras av i princip vem som helst och fungera direkt vid registreringstillfället. Bäst är nog att en aktiveringskod först skickas direkt per mail efter inloggningen så att användaren blir identifierad. Användaren bör helst kunna använda sitt eget lösenord i stället för en svårmemorerad kod.

2 Tid och användare registreras tillsammans med posten så att den som editerat kan spåras. Administratörer bör kunna övervaka registreringar, editera poster och blockera missbrukare. Varje användare kan ha sina egna default-uppgifter registerade (Sigges goda idé) så att t.ex. Malmö Folk inte behöver fylla i formulären med dessa varje gång de registerar ett evenemang. Dessa för-i-fyllningsalternativ kan även finnas tillgängliga i en t.ex. en pull-down-meny för att kunna registrera Varje arrangör bör kunna hämta en lista med sina arrangemang att infoga på sin hemsida. Denna lista bör lokalt kunna formatteras på den site den ska användas. Vi bör tillhandahålla koden som hämtar och infogar listan. Önskvärt är att varje kalenderpost även länkar till aktuell artist och arrangör i respektive register (förutsatt att de är med i registret). Önskvärt (men inte högprioriterat) är också att kunna infoga bilder i evenemangstexten. Ev. även att kunna skriva ut posterna som ett snyggt program (inte bara som en webbdump). En formulärbaserad lösning mot en databas är nog bästa lösningen här. /ÅP Erfarenhetsdatabas Avsikten är att samla ihop erfarenheter från olika projekt för att skapa en kunskapsdatabas till hjälp för arrangörer och artister i genren. Vi börjar att bygga upp denna under vårt projekt men är sedan tänkt leva vidare på ett nationellt plan efter detta folkmusikår. Typiska textinnehåll: Hur gör man?, Så här gjorde vi, Att tänka på inför, Var kan man hitta. Enkel att editera, enkel syntax. Texten på sidorna ska skrivas in och kunna editeras av dem som sitter inne med erfarenheterna. Bäst är med färdiga knappar för format etc. Man bör enkelt kunna länka ord mellan sidor. Man bör enkelt kunna lägga in externa länkar och bilder och gärna även annan multimedia.. Sidorna bör kunna formateras av layouten på den site där texten ska presenteras och där format och layout kan ändras i efterhand. Editorn behöver inte följa denna layout. Textsidorna bör kunna listas upp för att generera register och menyer. Textsidorna bör kunna kategoriseras med en eller flera kategorier/ord och bäst är om menyer kan genereras automatiskt med texttitlarna sorterade efter dessa kategoriord. Kategoriorden bör kunna ändras och ordningen genereras om i efterhand. Data bör ha format att enkelt kunna extraheras och porteras till annan framtida applikation. Således någon slags lättanvänd hypertexteditor med hög funktionalitet. Wikitekniken är nog ett bra alternativ här, där det också finns färdig programvara att bygga från. /ÅP

3 Historik och presentation Att presentera den skånska spelmansmusiken för en bredare publik: rötter, händelser, spelmän, musiken, spelmansrörelsen och folkmusikåret. Sidor endast för läsning Kan byggas som vanliga html-sidor eller ännu bättre vara en gren av samma lösning som erfarenhetsdatabasen. Fördelen med det senare är att flera kan editera och förbättra sidorna och man kan göra detta direkt på nätet utan extra editerings- och publiceringsprogram. /ÅP Artistregister Att skapa en portal där skånska folkmusikartister och grupper på ett samlat ställe presenterar sig och sin musik till hjälp för arrangörer av olika slag. Detta register Varje artist/grupp registrerar sig själv och beskriver sig själva och besvarar några kategoriseringsfrågor. Dessa kategorier måste formuleras listigt och utifrån ett arrangörsperspektiv. Kontaktinfo. Inga priser, men möjlighet till en liten meritlista för artisten/gruppen som kan ge en hint för den oinvigde om gruppens dignitet och ev. prisläge. Registret bör kunna presenteras som en hel lista med alla artister, som visar upp mängden och bredden, men även med möjlighet att koppla in olika kategorifilter för att enklare hitta det man söker. Bilder bör finnas på artisterna. Viktigt tror jag. Ev. även länkar musikexempel och multimedia. Länkar till pressbilder och officiell hemsida. En formulärbaserad lösning mot en databas är nog bästa lösningen här. /ÅP Arrangörsregister Att sammanställa de olika föreningar som arrangerar och organiserar folkmusikevenemang i Skåne. Registret riktar sig både till artister som letar spelningar, publik som letar efter evenemang och arrangörer som letar samarbetspartners. Likartat som artistregistret: info om geografisk hemvist, typ av arrangemang som ordnas, hur ofta, egen hemsida osv.

4 Nyhetsrutor Att rapportera om spektakulära folkmusikhändelser, pusha för kommande arrangemang, informera om skaker och ting. Upplagt ungefär som på tidningarnas hemsidor där ny info läggs in kontinuerligt. Detta gör portalsidan levande och stimulerar till att besöka den ofta. Som för erfarenhetsdatabasen enkel och snabb editering Stora rubiker, mycket bilder Försvinner själv från portalens huvudsida. Tidsbestämt, när nya publiceras eller med något prioritetskriterium. Blir då till länkar på huvudsidan för att slutligen försvinna där och bara finnas kvar på en länksida med gamla artiklar (som blir till folkmusikårets hisoriebok). Nyhetsrutor kräver dock att flera aktivt ingår i en redaktion och uppdaterar sidorna ofta, helst dagligen och att det ska vara enkelt. Detta kan vara en gren av samma lösning som erfarenhetsdatabasen, med skillnaden att artiklarna publiceras direkt på webbportalens huvudsida. /ÅP Om Folkmusikåret 2007 Att presentera folkmusikåret 2007, de olika projekten, vilka som ligger bakom, kort historik, sponsorinfo, kontaktinfo etc. En sida eller ruta för varje projekt. När/var/hur-info men också en presentationstext, kontaktperson, ev. bilder, nyhetsarkiv med nyheter som rör just det projektet. Vissa projekt kräver större utrymme än andra. Vissa kanske behöver många sidor, andra bara en liten ruta. Länkar till medverkande från artist- och arrangörsregistret. Pressinfo Tekniskt samma lösning som Historik och presentation ovan. /ÅP

5 Extramaterial Nedanstående är förslag på ytterligare funktioner på hemsidan, de står i någon slags prioriteringsordning Dagens/veckans artist Att lyfta fram en artist lite särskilt. Att stimulera besökarna till att gå in i artistregistret samt att göra sidan mer levande och intressant. Varje dag eller vecka slumpas en artist fram ur artistregistret och lyfts fram i en ruta på förstasidan Loggfil så att inte samma artist/grupp lyfts fram mer än en gång (huu, hemska tanke). Möjlighet att ändra från framslumpad till vald för att kunna lyfta fram en artist/grupp som är aktuell med konsert e.dyl. en viss vecka. Kräver att artistregistret innehåller minst 52 poster (men det skall väl inte vara något problem?) om man ska kunna täcka året med olika artister. /SM Tekniskt behövs ett skript som utför slumpdragningen och administrerar loggningen. Lämplig strategi är att hämta slumpartat från övre halvan av listan (bli vald från hela listan) och lägga tillbaka använd artist sist. Efter hand kryper alla upp och blir använda. Ny artister läggs i den övre halvan. Halvorna kan vara olika stora. /ÅP Butik Att sälja noter, skivor etc. med anknytning till Skånsk Folkmusik. En överskådlig katalog med vad som finns till försäljning, inte bara namn och bild utan även lite information om produkten Ett enkelt web-formulär att fylla i för att beställa. Varorna skickas sedan med faktura. Kommer (förhoppningsvis, dvs. om det ökar försäljningen) innebära merarbete för notförsäljaren. /SM Detta finns redan på spelmansförbundets hemsida och kräver knappast nyutveckling i detta skede. Ska vi ha butik på siten så kan vi hänvisa till spelmansförbundet, särskilt som där redan finns en notförsäljare. /ÅP

6 Svenska Låtar online Att göra materialet i Svenska Låtar lättillgängligt. Hela Sv.L Skåne publiceras online Möjlighet att sortera låtarna efter taktart, tonart, låttyp, spelman, titel etc. Sökfunktioner för att enkelt hitta en viss låt (mha ABC kan man t.ex. söka på de första tonerna i en låt) Förbättra korsreferenserna från pappersupplagan (där det ju ofta bara finns referens på ena hållet). Även textmaterialet, dvs. kommentarerna till låtarna samt spelmansbiografierna bör göras tillgängliga och sökbara. Möjlighet att ladda ner hela materialet ABC-format på noterna borde vara bästa lösningen. Det är då enkelt att generera såväl ljud via MIDI som not på PDF eller GIF. Dessutom gör det låtarna enkelt sökbara. Att fundera på: hur hanteras korsreferenserna (om man vill ha dessa klickbara ) och hur hanteras biografierna? Har någon på biografierna (vem skrev dem och när dog han/hon?)? Anmärkning: Eftersom visarkivet håller på att digitalisera sitt material kanske det är här är overkill, dock finns ju flera fördelar med att ha materialet i ABC, bl.a. vad gäller sökbarhet och sorteringsbarhet Sammanlänkas med Historik och Presentation. Biografierna kan nog göras som wiki för att kunna kompletteras med ytterligare material (förutsatt att det då framgår vilket som är originalbiografin och vilket som är extramaterialet) /SM Tekniskt blir detta nog en databaslösning för låtregistret. Noterna måste även vara bilder och helst även ljud, som helst ligger i ett självständigt filbibliotek. Dock ett kollosalt arbete att överföra allt detta till ABC. Ett mindre antal kanske kan läggas in att serva Dagens låt (se nedan). /ÅP Dagens låt Att varje dag lyfta fram en Skånelåt (ur Svenska Låtar). Detta stimulerar folk till att börja gräva i SvL samt gör sidan mer levande och intressant. Varje dag slumpas fram en låt från Sv.L Skåne och länkas från förstasidan. Kanske visas där de första takterna av låten. Loggfil så att inte samma låt lyfts fram mer än en gång (huu, hemska tanke). Möjlighet att ändra från framslumpad till vald för att kunna lyfta fram en låt som är aktuell, t.ex. årsdagen av spelmannens födelse/död etc. En skript behövs att välja en låt för varje dag ur ett förutbestämt antal låtar, samt presentera denna på hemsidan /ÅP

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Lägga in filer i filarkivet

Lägga in filer i filarkivet Så fungerar BSOK:s hemsida Per Svantesson, version 2010-04-27 Vem gör vad? Fredrik Johansson är webbredaktör och uppdaterar materialet på hemsidan. Per Svantesson hjälper till och sköter vissa saker med

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

Redaktörshandbok för publicering med Episerver

Redaktörshandbok för publicering med Episerver Redaktörshandbok för publicering med Episerver www.iogt.se Introduktion Välkommen som redaktör för en av IOGT-NTO:s webbplatser! I denna lathund kommer de grundläggande verktygen och inställningarna anpassade

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012. EPiServer CMS 6

Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012. EPiServer CMS 6 Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012 EPiServer CMS 6 Innehållsförteckning Inledning... 4 Om den nya webbplatsen... 4 Inriktning inför 2014... 4 Lathund för sociala medier... 5 Om handboken...

Läs mer

Bildgalleri Musicstage.se

Bildgalleri Musicstage.se Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Bildgalleri Musicstage.se Jeff Gaude Markus Hedström juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Datavetenskap Examinator:

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Manual till APA. En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application

Manual till APA. En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application Manual till APA En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application Versionshistoria 2005-10-13 början Anders Nilsson 2007-05-12 slutversion Adam Boman Vid frågor om APA eller denna

Läs mer

Arbeta med mallar Version 4.60

Arbeta med mallar Version 4.60 Arbeta med mallar Version 4.60 www.episerver.com Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Läs mer

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser.

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser. Skapa en webbplats med Joomla Innan vi börjar En webbplats i Joomla har två huvudsakliga delar: En utsida som dina besökare ser och en insida som du som administratör använder när du konfigurerar och fyller

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

Marknadsföring på internet

Marknadsföring på internet Grunderna till Marknadsföring på internet Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Grunderna till Marknadsföring på internet Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

Arbeta med mallar Version 4.50

Arbeta med mallar Version 4.50 Arbeta med mallar Version 4.50 ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis

Läs mer

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Sida 0 Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Handledning från start till mål Svenska Brukshundklubben har från och med 2014-01-01 övergått till elektronisk resultatrapportering av Mentalbeskrivning

Läs mer

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1-

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1- Redaktörshandbok -1- Innehåll Redaktörshandboken Vad är EpiServer?...3 Roller... 5 Ordlista... 6 Kom igång med EpiServer logga in... 8 Inloggat läge tre olika sätt att redigera... 9 Skapa en ny sida i

Läs mer

DELA LÄRA GÖRA. Förstudie om en gemensam idébank för delning av kunskap

DELA LÄRA GÖRA. Förstudie om en gemensam idébank för delning av kunskap 1 DELA LÄRA GÖRA Förstudie om en gemensam idébank för delning av kunskap 2 Innehåll DELA LÄRA GÖRA - IDÉBANK FÖR UTVECKLING... 3 Bakgrund och uppdrag:... 3 Förstudiens mål... 3 Syfte med Idébank... 3 Målgrupp...

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer