Ny kunskapskälla för framsynta husbyggare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny kunskapskälla för framsynta husbyggare"

Transkript

1 Ny kunskapskälla för framsynta husbyggare läs mer på sid 3 Konstruktiv trähusinspiration sid 4 Tre λ-värden gör det enklare att bygga energisnålt sid 6 Boverket reviderar kraven på nytt! sid 7 Energihushållning och ökad effektivitet sid

2 2 Högtryck! I både Sverige och Danmark präglas byggbranschen av en extremt hög aktivitetsnivå men också av brist på byggmaterial. Det första är naturligtvis glädjande. Det sistnämnda är ytterst beklagligt. Vad hände? Vi tyckte på förhand att vi hade lagt en hög men realistisk budget för Men vi tog helt fel. Avsättningen för varorna visade sig snabbt bli mycket högre än vad vi beräknat. Lagren började snabbt sjunka och vi fick besvär med att leva upp till våra normala leveranstider. Det gjorde inte situationen lättare att vi etablerade ett annat distributionssystem i norra Sverige och lade ner lagret i Söråker. Våra säljmedarbetare hade en tuff period där de var tvungna att göra kunder besvikna varje dag. Det är de inte vana vid och det tycker de definitivt inte om att göra. Medarbetarna i produktionen har känt den ökade pressen på ett lite större, naturligt avstånd och gjort vad de har kunnat för att maximera uttaget från fabrikerna. Vår logistikavdelning har varit tydligt positionerade i händelsernas mitt och har verkligen försökt att lösa den nästa hopplösa uppgiften så optimalt som möjligt. Vad har vi gjort? Kommunikation är en förutsättning för kundernas förståelse för situationen, så under hela sommaren har vi strävat efter att hålla en dialog med varje enskild kund om de specifika problem som har uppstått med dennes leveranser. Samtidigt har vi periodvis sänt ut generella meddelanden om situationens status och utveckling. Detta har förmodligen inte uppfattats som tillräckligt eftersom det inte kan informeras nog i sådana här situationer. Det är emellertid inte förklaringar som kunderna har mest behov av utan produkter. Så vad har vi gjort för att möta detta? I början eftersträvade vi, framförallt i Danmark, att leverera alla order varje dag där det var möjligt. Det resulterade i att lagret långsamt men säkert dalade till en alarmerande låg nivå och vi höll på att köra fullständigt fast och leveranstiderna steg. Därför övergick vi till att fastställa ett maximalt antal dagliga, fulla bilar med släp. När det var uppnått stoppade vi utleveranser och byggde upp lagret. Inledningsvis uppstod det frustrationer, men leveranstiden började långsamt sjunka. Den har nu stabiliserat sig, men är fortfarande på en otillfredsställande nivå. Det är förmodligen ingen hemlighet att vi levererar en stor del av vår kapacitet till systerföretag i utlandet. Det drog vi snabbt ner så mycket som det överhuvudtaget var möjligt, vilket medförde högljudda protester i koncernen eftersom det råder brist på kapacitet i hela Europa. Men vi valde att leva med det för att bättra kunna tillgodose våra skandinaviska kunder. Samtidigt tog vi i Danmark bort några mindre produkter i sortimentet. Det hjälpte lite, men inte mycket. Vad gör vi nu? Vi är tvungna att erkänna att problemen inte är lösta ännu och att det fortsatt kommer att vara en viss förlängd leveranstid året ut. Det beklagar vi mycket. Men vi kan tyvärr inte utöka kapaciteten på kort sikt, det tar ca ett år. Därför är vi tvungna att arbeta med en rad andra, mindre parametrar för att bättra på situationen. Det arbetet pågår självfallet nu, och etableringen av ett nytt distributionscenter i norra Sverige är en av åtgärderna. Vi gör allt vi kan för att förbättra situationen. Vi är således optimistiska med hänsyn till att det kommer markanta förbättringar av leveranssituationen inom en snar framtid, och under 2007 förväntar vi att kunna möta en ytterligare ökad efterfrågan. Vi hoppas på våra kunders förståelse och tålmodighet så länge. Vänliga hälsningar, Niels Christian Larsen Isover Syllisolering är en ny och förbättrad syllisolering. Produkten finns i 3 bredder där varje bredd är avsedd för två regeldimensioner. Produkten säkrar en effektiv kapillärbrytning, ger bra lufttätning och ljudisolering. Syllisoleringens profil är uppbyggd på så sätt att Ny kunskapskä Att bygga ett energisnålt hus utan traditionell värmeanläggning med högre inomhuskomfort kan låta som en utopisk önskedröm. På Isovers nya webbplats för konceptet Multi-Comfort House finns en gedigen kunskapsbas med enkla och tydliga svar på frågan hur går det till?. Med stigande energipriser ökar intresset för att bygga energisnålt, så även hos privata småhusägare. Samtidigt är knappast någon intresserad av att avstå från god inomhuskomfort. Och just att börja med att definiera den inomhusmiljö och komfort man vill ha, och skapa huset utifrån det, är en viktig grundtanke i Isovers koncept Multi-Comfort House. - Multi-Comfort House handlar inte bara om att bygga energisnåla passivhus. Det är snarare ett totalkoncept för framtidens boende, där utgångspunkten är människans behov av komfort, berättar Hanne Dybro, utvecklingsingenjör på Isover. Konceptet Multi-Comfort House har nu fått en egen sektion på Isovers webbplats, med länk från Isovers huvudsida. Sektionen är tänkt som en inspirationsoch kunskapskälla med möjlighet till fördjupning för dem som så önskar. - Målet är att skapa en pedagogisk plattform där vi kan dela med oss av vår kunskap kring isolering och komfort. Många som står i begrepp att bygga hus vill veta vilka krav de ska ställa på en byggnad, och vill förbereda sig inför dialogen med arkitekter, husfabrikanter och entreprenörer. På webbsidan kan vi förklara på ett enkelt språk och göra tekniken mer greppbar, fortsätter Hanne. Isover Syllisolering Kapillärbrytning, lufttätning och ljudisolering den kan rullas rakt ut på användningsstället. Produkten finns i 3 bredder; 100, 150 och 200 mm, där varje bredd är avsedd för två regeldimensioner. Till exempel passar 100 mm syllisolering till 70 och 95 mm reglar. Materialet är smidigt och har två Isover Syllisolering säkrar en effektiv kapillärbrytning, ger bra lufttätning och ljudisolering.

3 3 lla för framsynta husbyggare Multi-Comfort Housesektionen på Isovers webbplats öppnar i oktober, men kommer kontinuerligt att utvecklas och fyllas med ytterligare information. Adressen är klicka på Multi-Comfort House. - Flera av de egenskaper man vill ha i sitt hus följer faktiskt med på köpet om man projekterar enligt Multi-Comfort House koncept. Det gäller inte minst ljudkomforten där våra energieffektiva konstruktioner med små knep och ändringar uppnår Ljudklass B vilket är bättre än minimikraven i BBR. Och en god ljudkomfort upplevs av många som ovärderlig när man väl flyttar in, berättar Hanne. Komfort och trygghet En annan på-köpet -kvalitet som följer med ett Multi-Comfort House är hög komfort och även brandsäkerhet. - De konstruktionslösningar vi använder oss av i dessa hus håller mycket hög kvalitet ur brandsäkerhetssynpunkt. Man behöver inte vidta några extra åtgärder med tanke på brand, vilket gör projekteringen enkel och mer kostnadseffektiv, fortsätter Hanne. Helhetsperspektiv Boverkets byggregler, BBR, har nyligen reviderats för att tillgodose EUs nya direktiv om byggnaders energiprestanda. Man väljer i ännu högre grad än tidigare att ha ett helhetsperspektiv på byggnaden. - Tyvärr handlar BBR och energidebatten i media mest om olika uppvärmningsalternativ. Man glömmer bort att det är husets klimatskal och byggnadens design i sin helhet som skapar förutsättningen för låg energiförbrukning och god komfort. Isolering och energieffektiv design är ju också mycket säkra investeringar eftersom de går att räkna hem i en lägre förtjockningar som tar upp rörelser och små ojämnheter i fogar och element. Syllisoleringen är tillverkad av svart EPDM cellgummi med mycket hög åldringsbeständighet i normaltemperaturområdet -40 C till +40 C. Eftersom produkten är av cellgummi med bra värmeisoleringsförmåga bildar syllisoleringen inga köldbryggor. Syllisoleringens användningsområden Kapillärbrytning: Produkten är mycket effektiv som en kapillärbrytande tätning. Lufttätning: Produkten ger mycket bra tätning vid liten såväl som stor hoptryckning. Ljudisolering: Produkten ger mycket bra ljudtätning mot tak, vägg samt mellan byggelement. energiförbrukning. Plus att de håller hela husets livstid i motsats till värmepumpar, konstaterar Hanne. Även om Multi-Comfort House handlar om isolering och konstruktionslösningar så är helhetssynen tydlig. Människors komfortkrav står i centrum för vilka krav man ska ställa på sin byggnad för att säkra att de dolda kvalitéerna kommer med i planeringen. I konceptet kommer även att finnas ingående information om angränsande teknikområden, som energisnåla fönster och dörrar, fakta kring ventilation och inomhusmiljö, samt ljud och mycket mer. De krav som ställs i ett Multi-Comfort House försämrar inte möjligheterna till god arkitektur. En viktig faktor för att inomhusmiljön ska kännas komfortabel är kvaliteten och temperaturen på luften. Den mängd energi som uppvärmd ventilationsluft kan föra med sig utan att ge upphov till dålig komfort är nyckeln till byggnadens låga energiförbrukning. Tillsammans med förnuftig placering av fönstren så solvärmen kan utnyttjas optimalt. - För att ventilationssystemet ska kunna göra sitt jobb krävs ett lufttätt klimatskal, och där har vi mycket kunskap att dela med oss av. Och för att temperaturen ska kunna hållas jämt måste hela klimatskalet hålla ett lågt U-värde. Här spelar anslutningsdetaljer mellan exempelvis fönster och väggar en viktig roll. Även här kommer det att finnas värdefull, praktisk information att hämta på webbplatsen, säger Hanne.

4 4 Det ca 30 meter höga trähuset ska när det står klart omfatta 31 bostadsrätter. (foto: Ole Jais) På finns det möjlighet att följa projektet. (Ill.: Arkitekterna Krook & Tjäder) Konstruktiv trähusinspiration på Det snart 90 år gamla Lagerhuset i Eslöv genomgår just nu en genomgripande ombyggnation. Midroc Property Development, i samarbete med Saint-Gobain Isover, förvandlar spannmålslagret till Sveriges högsta bostadshus med trästomme. Samarbetsprojektet presenteras nu på Lagerhusets egen hemsida. Det ca 30 meter höga trähuset ska när det står klart omfatta 31 bostadsrätter. På finns det möjlighet att följa projektet som har en unik karaktär på många sätt. - Lagerhuset är en mycket speciell byggnad med flera kultur- och industrihistoriska detaljer som vi önskar bevara. Projektet har också rönt stort intresse, även på nationell nivå. Därför vill vi dela med oss av den erfarenhet vi bygger upp och inspirera våra kolleger och framtida kunder i branschen. Det gör vi genom att etablera en hemsida för projektet, berättar Anders Persson, projektledare på fastighetsutvecklingsföretaget Midroc Property Development. Inspiration och kunskap på en sida - hemsidan På hemsidan bjuds alla intresserade, och givetvis även de blivande bostadsrättsägarna, på inspirerande läsning kring Lagerhusets unika historia. - Med bilder visar vi hur det nya Lagerhuset växer fram, och den som är intresserad kan även ta del av konstruktionslösningar och annan djupare information kring projektet, berättar Leif Andersson på Saint-Gobain Isover. Trä är det vanligaste byggnadsmaterialet i svenska småhus och har många fördelar. Med glasull som isolering blir träkonstruktionerna både kostnadseffektiva och miljövänliga, och nu ökar intresset för denna resurssnåla lösning. Tack vare den goda tillgången på skog är trähusen djupt rotade i svensk byggnadstradition. Runt 90 procent av alla svenska småhus byggs i dag med trästomme. Informationen på hemsidan är strukturerad för att passa olika målgrupper, från entreprenörer och arkitekter till konsumenter och press. För kommuner, skolor eller andra grupper finns det möjlighet att boka studiebesök, och på plats få följa hur Sveriges högsta bostadshus i trä växer fram. Trä och glasull ger lätta konstruktioner Trä är resurssnålt och lätt och billigare att använda som stomme än andra material. Att kombinera trä med glasull och gips, som båda är lätta och smidiga att arbeta med, ger därför en bra totallösning. Lätt och ekonomisk kombination Trä och glasull har många gemensamma nämnare. Trä är ett ekonomiskt byggmaterial, mycket beroende på enkla produktionsmetoder och möjligheten till prefabricering. God logistik och smidig hantering ger ekonomiska fördelar, vilket även gäller glasullsprodukter. Glasullen har dessutom en unik fördel i sin

5 Husverkstad under tak minskar risken för byggfukt 5 Risken för köldbryggor minskar De olika beståndsdelarna till byggelementen kommer i skräddarsydda format till fältfabriken i Linköping. Isoleringsmaterialet beställs från Isover och även detta levereras i måttanpassade format. Nya, fina hus som byggs upp i hällande regn är knappast någon ovanlig syn. Risken att bygga in fukt i huset är förstås stor och kan leda till att man måste sätta in dyrbara åtgärdsprogram i ett senare skede. I PEABs nya fältverkstad i Linköping bygger man istället ihop färdiga väggblock under tak, långt ifrån regn och rusk, vilket minskar risken för byggfukt. I den kvm stora verkstaden i Linköping monteras väggblocken efter beställarens mått, med isolering, tätning och alla konstruktionsdetaljer färdigmonterade. - Det finns flera fördelar med att sätta ihop väggblocken i en verkstad. Kvaliteten blir högre eftersom alla ingående komponenter kan hållas torra under monteringen. Vi spar dessutom mycket tid när vi slipper vara beroende av väder och vind, berättar Magnus Candevi, platschef vid PEABs fältverkstad i Linköping. Byggfukt elimineras Än så länge levereras de färdiga enheterna endast till PEABs egen husproduktion. Men tanken är att fältfabriken i Linköping så småningom ska rikta sig till andra husfabrikanter. Ett viktigt argument när man drog igång var dels att komma runt den stora bristen på byggjob- bare. Det här sättet att bygga kräver nämligen färre montörer än traditionellt. Men framförallt ville man kunna erbjuda sina kunder ett fuktsäkrare sätt att bygga hus på. - De färdiga väggblock vi levererar till byggplatsen är helt fria från byggfukt. När huset sedan ska sättas ihop tar det bara cirka en dag att få upp, med tak och allt. Det gör att man har större frihet att välja dag för monteringen och slipper montera i hällregn, fortsätter Magnus. Om bygget sker vintertid kan värmen dessutom sättas på tidigare än vid en vanlig byggnation. Betongplattan kan då torka ur snabbare och den fortsatta monteringen går fortare än vanligt. - Just när det gäller isoleringen ger det stora kvalitetsfördelar för det färdiga bygget att använda skräddarsydda format. Vi slipper de decimeterbreda skarvar som kan uppstå och minskar antalet skarvar totalt. Med färre sådana minskar risken för att köldbryggor ska uppstå, konstaterar Magnus. Produktionen av PEABs färdiga väggblock startade i april och kommer under hösten 2006 att vara i full gång. - Tanken är att först producera för egen räkning, för att kunna utvärdera innan vi börjar rikta oss till externa kunder. Men vi är ganska säkra på att efterkalkylen kommer att visa på en ekonomisk fördel både för själva verkstadsproduktionen och för husproducenten, avslutar Magnus. I den kvm stora verkstaden i Linköping monteras väggblocken efter beställarens mått, med isolering, tätning och alla konstruktionsdetaljer färdigmonterade. komprimerbarhet, vilken minskar frakt- och lagerkostnaderna genom hela logistikkedjan. Den isolering som behövs för en yttervägg med träregelverk är mindre ytkrävande än den som krävs för en murad eller gjuten vägg. Glasullsisolerade ytterväggar med träregelverk har därför mycket låg vikt, vilket ger byggnadstekniska fördelar vid grundläggning och hantering. Eftersom ytterväggar i trä kan göras tunnare ger det en ökad uthyrningsbar yta. Säkert byggande Förutom de ekonomiska och praktiska argumenten har både glasull och trä stora miljöfördelar. Båda är förnybara resurser som kan återvinnas. Förbrukat trä omvandlas till energi medan glasull ingår i en unik återvinningskedja, råvaran vid tillverkning av glasull består till ca 70 procent av återvunnet hushållsglas. Isover återvinner dessutom det glasullsspill som uppkommer vid tillverkningen. Trä har också många brandfördelar. Det brinner visserligen, men behåller sin stabilitet vid brand. I kombination med gips och glasull är trähus idag mycket brandsäkra konstruktioner. Industrialiserat byggande Eftersom trä har låg vikt i förhållande till bärförmåga och hållfasthet lämpar sig materialet väl för industrialiserat byggande. Både byggelement (väggar och bjälklag) och hela volymkomponenter förtillverkas idag industriellt. Medan trä är det vanligaste materialet i svenska småhus är det inte lika vanligt i flerfamiljshus och kontor. Ytterväggar med stomme i trä industriellt tillverkade ger ett effektivt byggande och med nya krav på bättre isolerstandard är detta en överlägsen lösning. Ökat byggande med trä Den goda ekonomin samt miljöfördelarna ligger bakom det stigande intresset för trähus även i andra länder. Nya byggregler och stigande olje- och elpriser kommer att kräva allt bättre isolerade konstruktioner, och då har hus byggda i trä klara fördelar. Med ökad användning av trä i byggnader minskar även utsläppen av koldioxid. Många länder har därför startat nationella träbyggnadsprogram för att sänka energiförbrukningen. Att bygga i trä är en trend som människor såväl som miljö tjänar på.

6 6 Modern bygghandelsplats bakom spännande fasad Perspektiv från vägkorsningen Huddingevägen och Älvkällevägen. (För ritningen svarar Gerard Herkommer Arkitekter AB i Stockholm) Just nu påbörjas fjärde etappen i Hammarby Sjöstadprojektet i Stockholm. Därför måste Södermalms Trä, en välkänd träoch byggmaterialhandel, flytta till Årsta Park där man bygger nya lokaler. På Årsta-etableringen kommer det dessutom att finnas en el-, vvs- och järnhandel, som innebär att en ny, stor och modern handelsplats för bygg, industri och förvaltning skapas. Södermalms Trä har funnits sen 1935 i Henriksdal, nära Danvikstull och Värmdöleden med utsikt över Hammarby Sjö. Här ska det byggas bostäder och företaget måste flytta. Efter långt sökande hittade man den nya tomten alldeles i utkanten av Årsta Park, som är tänkt att bli ett stort rekreationsområde. - Det var viktigt med närhet till det gamla läget. Södermalms Trä är välkänt här och många av våra kunder finns i närheten, berättar Hans Backman. Stockholms Stad har hjälpt oss med markfrågan och iordningställande av den nya tomten. Attraktivt yttre Med tanke på storleken och läget vid Årsta Park har Stockholms Stad ställt krav på estetik och miljön i stort. Planering och prospektering har skett tillsammans med Södermalms Trä, Gerhard Herkommer arkitekter och Stockholms Stad. De två byggnaderna får en sammanlagd yta på m 2, där trä- och byggmaterialhandeln upptar m 2 och el-, vvs- och järnhandeln m 2. Trä- och byggmaterialhandeln uppförs med målade träpaneler enligt Kauna-konceptet, en kvalitetssäkrad fasadpanel, och el-, vvs- och järnhandeln med silverfärgade väggelement och vertikala färgaccenter. Trähallens långa södra fasad är uppdelad rytmiskt i mindre enheter för att minska den stora skalan. Storskaliga fördelar Södermalms Trä kommer att fortsätta driva sin verksamhet och hyra ut lokalen för el-, vvsoch järnvaruhandeln som drivs av Ahlsell. - Vi hoppas att handelsplatsen når fördelar genom att ha ett brett sortiment på samma ställe. Södermalms Trä levererar mycket till ROT-byggnation, som kräver snabba leveranser. I många fall levererar vi varorna direkt till byggarbetsplatsen och lyfter dem på plats med våra kranbilar. Detta krävs i Stockholm där det ofta är ont om utrymme. Det är en viktig service till våra kunder, berättar Hans Backman. Inre utformning Trä- och byggmaterialhandeln kommer att utformas som en drive-in butik och lagret kommer att ha komfortvärme. - Drive-in konceptet blir nytt för oss. Det kommer att bli ett effektivt trä- och byggmateriallager med hög servicegrad. Med tanke på miljön kommer vi enbart att använda el-truckar och kraftiga ventilationssystem ser till att luften alltid är fräsch. - Våra önskemål var att få så stor öppen yta som möjligt och ljusa lokaler. Resultatet blev Kvaliteten på klimatskärmen hamnar alltmer i fokus när nya, energisnåla hus projekteras. Isover sänker nu lambdavärdet överlag för glasullsisolering i byggsortimentet, och gör det enklare att uppnå ett lågt U-värde, och samtidigt pressa konstruktionerna. Höstens stora nyhet är träregelskivan med den låga deklarerade värmekonduktiviteten 0,033 W/m C, som man förenklat brukar kalla lambdavärde 33. Skivan har samma format som UNI-skivan, dvs 1160 x 560 mm, och kan alltså enkelt ersätta denna i konstruktioner där man önskar ett verkligt lågt U-värde. - Med nya, hårdare energisparkrav behövs ett innovativt tänkande. Att kunna erbjuda ett isolermaterial med så lågt lambdavärde som 33 är unikt, och ett bra exempel på hur vi på Saint-Gobain Isover jobbar, berättar Taina Ekström, marknads - chef för byggprodukter. Tre, trimmade värden Isovers nya byggsortiment kommer att innehålla tre lambdavärden; 33, 36 och 39. limträbalkar med stor spännvidd och mycket fönster i fasaden. Jag tycker limträ är snyggt och det passar bra ihop med verksamheten. Samma tanke ligger bakom silverfärgen på el-, vvs- och järnhandeln, berättar Hans Backman. - Kraven på brandsäkerhet är mycket höga med tanke på allt trä- och byggmaterial. Därför känns det tryggt med glasullsisolering från Isover i väggar och tak, säger Hans Backman. Ett tag kvar till inflyttning Flytten till Årsta är planerad att ske i maj Den 1 juni tänker vi öppna verksamheten och vår huvudsakliga målgrupp är proffsmarknaden, avslutar Hans Backman. Tre trimmade λ-värden gör det enklare att bygga energisnålt Light-sortimentet förbättras från 41 till 39 och standardsortimentet från 37 till 36. Med lambdavärde 33 blir alltså familjen komplett. - Genom lanseringen av begreppet Specifik energianvändning i Boverkets nya Byggregler ökar kraven på energihushållning. Man flyttar fokus till byggnaden som en helhet och ställer samtidigt krav på en kontinuerlig uppföljning av energianvändningen. Isovers sortimentsskifte innebär en kvalitetshöjning som gör det enklare för våra kunder att uppfylla de skärpta kraven, fortsätter Taina. Det nya sortimentet lanseras successivt under hösten 2006, och kommer att finnas med i prislistan från januari Kraven på energisnåla hus leder bland annat till stora isolertjocklekar. Med Isovers nya UNIskiva 33 finns det möjlighet att minimera väggtjocklekarna utan att göra avkall på U-värdet.

7 7 Av utvecklingsingenjör Klas Partheen, Isover Scandinavia: Boverket reviderar kraven på nytt! Den 1 juli 2006 började nya BBR gälla. Samtidigt gick Boverket ut med en ny remiss avseende kraven på energihushållning som ska träda i kraft den 1 januari I den nya versionen av Boverkets Byggregler som började gälla den 1 juli har avsnittet om energihushållning reviderats grundligt, vilket vi berättade om i Bron nr Man har bland annat infört krav på specifik energianvändning vilket mäts i kwh/m 2 år. En annan nyhet är att nya byggnader ska utrustas med mätsystem så att den verkliga energianvändningen ska kunna kontrolleras. Ökade befogenheter för Boverket Boverket har genom riksdagsbeslut fått ökade befogenheter att ställa krav på byggnader med elvärme. Därför har man redan skickat ut en ny remiss avseende BBR:s avsnitt om energihushållning. Tidigare kunde Boverket bara ställa krav på en- och tvåbostadshus med direktverkande elvärme. I remissen har detta vidgats till alla typer av byggnader med elvärme - inte bara med direktverkande el. Utöver de tidigare kraven på specifik energianvändning har man därför lagt till ett krav på hur mycket av den specifika energianvändningen som får vara elvärme - se tabell. Vi vet inte om kraven i BBR verkligen blir som i remissen, men Isover kommer fortlöpande att informera om utvecklingen via hemsidan, broschyrer och olika typer av personliga kontakter. Boverkets remissförslag avseende högsta tillåtna specifika energianvändning Klimatzon söder Klimatzon norr Bostäder, totalt 110 kwh/m 2 år 130 kwh/m 2 år Lokaler, totalt 100 kwh/m 2 år 120 kwh/m 2 år Därav elenergi för värme och komfortkyla 55 kwh/m 2 år 75 kwh/m 2 år För lokaler med uteluftsflöden över 0,35 l/s m 2 får ett tillägg göras till tabellens värden motsvarande 70(q- 0,35) kwh/m 2 år i klimatzon söder och 90(q-0,35) kwh/ m 2 år i klimatzon norr, där q är det genomsnittliga uteluftsflödet under hela uppvärmningssäsongen (l/s m 2 ). Kraven avseende elenergi gäller ej då byggnadens uppvärmda golvarea är mindre än 50 m 2. Isover Skärbord Isover Skärbord är ett smidigt och flexibelt skärbord som gör att isolerjobbet går snabbt och lätt. Isoleringsresultatet blir bättre genom att man kan skära exakta snitt och det blir mindre spill på arbetsplatsen. Skärbordet är lätt att montera och lätt att flytta mellan arbetsplatserna, vilket ger en bättre arbetsmiljö. Isover Skärbord skär exakta vinklar av isoleringen, t ex mot en takfot, med den steglösa styrskenan. Det blir knivskarpa snitt även i dubbla material genom att styrskenan fälls ner och stabiliserar isoleringen. Man kan även skära smala passbitar med samma raka precision. Isover Skärbord är utrustat med en rullhållare för kapning av isoleringsrullar och ett stativ för återvinningssäck, vilket ger en renare och bättre arbetsplats. Kniven till Isover Skärbord är av högsta kvalitet av specialhärdat stål. Isover Skärbord är Isover Skärbord väger bara 14 kg exkl tillbehör och kan flyttas lätt och snabbt mellan arbetsplatserna. Bordet är enkelt att fälla samman och montera upp. Monteras på mindre än en minut. Isover Skärbord klarar också rullad isolering med skarpa, raka snitt. Använd rullhållaren till skärbordet och du kan skära våningshöga skivor. även anpassat så att man kan använda elsåg. Genom att sätta tre stycken brickor i styrskenan kan isoleringen kapas med elsåg. Isover Skärbord väger bara 20 kg inklusive rullhållare och sopsäcksstativ och endast 14 kg exklusive rullhållare och sopsäcksstativ. Bordet är enkelt att fälla samman och monteras upp på mindre än en minut.

8 8 Seminarium ger dig snabba svar om nya regler och möjligheter Med nya krav och regler kring energihushållning står byggbranschen inför friska utmaningar, men också möjligheter. Isover ger dig tillfälle att uppdatera dina kunskaper under ett halvdagsseminarium på en ort nära dig. Nya direktiv inom EU har lett till en rejäl översyn av Boverkets Byggregler (BBR). Översynen innebär bland annat nya defini- tioner kring hur mycket energi en byggnad får använda. En annan följd av EUs direktiv är den nya lagen om energideklarationer. Denna lag kommer att synliggöra vilka hus som är energisnåla och vilka som är energislösare, och kommer därför att påverka byggnaders värde i framtiden. Energihushållning och ökad effektivitet Den 31 augusti samlades kunder och samarbetspartners i Stockholm för att lyssna till aktuella ämnen som energihushållning och ökad effektivitet. Isovers Conny Pettersson hälsade välkommen och presenterade första talaren; Professor Bertil Fredlund från Lunds Tekniska Högskola som talade om byggteknik i ett framtida energiperspektiv. Rolf Persson från Industrifakta tog över taktpinnen och belyste marknadsförutsättningar och trender som kommer att få stor påverkan på byggmarknaden inom de närmsta åren. Bygg energismart Under seminariet Bygg energismart får du en snabb och effektiv uppdatering kring de nya krav som gäller i Sverige. Isovers representanter kommer också att presentera flera produkter och konstruktionslösningar som ligger i linje med de uppdaterade kraven. Bland nyheterna märks proffsprodukter med nya, lägre lambdavärden samt en helt ny kategori produkter med lambdavärde 33. Anmäl dig nu! Seminarierna kommer att genomföras på olika orter i hela Sverige, från september 2006 och framåt. Välj mellan ett förmiddags- eller ett eftermiddagsseminarium, som börjar respektive slutar med lunch. På Isovers hemsida finns aktuella orter och tider och möjlighet att anmäla dig direkt! trähusindustrin kan öka det industrialiserade byggandet ännu mer. Isovers VD Niels Christian Larsen avslutade och gav en bild av hur Isover möter de nya kraven och hur morgondagens isolermaterial kommer att se ut. Efter avslutat seminarium gick man ombord på M/S Östanå I för en kryssning i strålande solsken i Stockholms vackra skärgård. Där utbyttes tankar och idéer och många nya kontakter knöts. Ewy Jacobsson från Stenstu Kvarn på Gotland. Isover GolfCup Final Isovers årliga golfturnering är avslutad. Efter många rafflande deltävlingar i hela landet gick 18 lag vidare till den stora finalen i Örsundsbro den 18 september. Med behagligt höstväder gick starten på Friiberghs Golfklubb. Efter en hård kamp blev lag Erik Hermansson och Per Ericsson från Beijer Byggmaterial i Karlstad segrare. På god andraplats kom Ville Holm och Gunnar Andersson från Tönab Byggmaterial i Enköping. Tredjeplatsen kneps av Mattias Hjelm och Jan Almström från Dala Trä Byggvaror i Huddinge. På kvällen serverades middag på Friiberghs Herrgård och därefter höll Isovers marknadschef Taina Ekström prisutdelning. Mats Hansson och Mats Reinholdsson från Isover delade bland annat ut pris för längsta drive som gick till Niklas Bjärholm från N P Nilssons Trävaru i Munka Ljungby. Som ensam dam i sällskapet blev Ewy Jacobsson från Stenstu Kvarn på Gotland belönad för näst längsta drive. Närmast hål kom Hans Bagge från Bagge Byggkonsult i Jokkmokk. Vinnarna i Isover GolfCup 2006 Erik Hermansson och Per Ericsson från Beijer Byggmaterial i Karlstad med Taina Ekström. Universitetslektor Catarina Warfvinge från Lunds Tekniska Högskola gav sin syn på hur tekniska installationer ska dimensioneras för god energihushållning. Med andra ord: Rätt värme på rätt plats. Staffan Lindquist, VD för Finndomo talade om hur framtidens bostad kommer att se ut. Hur man inom Finndomo möter dessa krav och om BRON utges av: Isover Scandinavia Tfn Fax Redaktion: Niels Christian Larsen (ansvarig utgivare), Jan Riis Nielsen, Camilla Christensen och Anette Wittenberg. Text och produktion: Total-Kommunikation, Esbjerg, Danmark. BRON är tryckt på papper som uppfyller miljökriterierna för det nordiska svanenmärket.

Saint-Gobain Isover AB

Saint-Gobain Isover AB Saint-Gobain Isover AB Isolerlösningar sedan 1933 B1-01 2008-02 Vi bygger framtiden Isover är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som designar, tillverkar och distribuerar byggmaterial för framtidens

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN Modern bekvämlighet med låg energiförbrukning Intresset för smarta energilösningar i boendet ökar. Samtidigt ställer

Läs mer

Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg

Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg BRF Dalgången Sveriges första Isover Multi-Comfort House Isover Multi-Comfort House är ett helhetskoncept för energisnålt

Läs mer

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Conny Pettersson 2011-11-24 Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Remisslämnare Organisation Swedisol

Läs mer

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Vad är FERMACELL Fibergips? FERMACELL Fibergips är godkänt av SITAC till väggar i våtrum. FERMACELL Fibergips består av 80% gips och

Läs mer

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet i Lund Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet är en skola i Lund för barn upp till årskurs tre. När den drabbades av fukt- och mögel skador beslöt kommunen att bygga en

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard.

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Bakgrund Varför internationella passivhusdefinitionen? Framtagen av Passivhusinstitutet,

Läs mer

Om Sveriges första passivhusvilla

Om Sveriges första passivhusvilla Går det att bygga ett hus som inte behöver vare sig element eller golvvärme? Som tar vara på kroppsvärme och värmen från hushållsapparater men samtidigt ger ett bra inomhusklimat? Den här foldern ger en

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Demonstrationsprojekt Brogården, Alingsås Brogårdens yttervägg, en evolution 2012:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009

Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009 Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009 Svar mailas till registraturen@boverket.se Datum 2011-01-31 Remisslämnare Organisation Kontaktperson E-postadress Adress Telefon Swedisol Conny Pettersson

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Innehåll. Introduktion 5. Husinspiration 1 6. Husinspiration 2 8. Husinspiration 3 10. Husinspiration 4 12. Husinspiration 5 16. Husinspiration 6 18

Innehåll. Introduktion 5. Husinspiration 1 6. Husinspiration 2 8. Husinspiration 3 10. Husinspiration 4 12. Husinspiration 5 16. Husinspiration 6 18 www.excellenthus.se 2 Vi gör verklighet av era drömmar och visioner! Innehåll Introduktion 5 Husinspiration 1 6 Husinspiration 2 8 Husinspiration 3 10 Husinspiration 4 12 Husinspiration 5 16 Husinspiration

Läs mer

Vad är ett passivhus?

Vad är ett passivhus? Vad är ett passivhus? Komfortabelt Miljövänligt Lönsamt Lättskött Vad är ett passivhus? Passivhus har god komfort med bra luft och inget drag eller kallras. Passivhus är prisvärda. Små extrakostnader kompenseras

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. NYHET! icell

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer

Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer T3-01 2007-05 B5-02 2007-05 Ersätter Energihushållning, Nya krav i Boverkets Byggregler, BBR 2006-09 Energihushållning Boverkets

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap

Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap läs mer på sid 5 Nya BBR ställer krav på energianvändning sid 2 ULTIMATE - perfekt lösning sid 6 Lågenergihus på kommersiella villkor sid

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge 130409 Vi har tuffa energimål att klara; år 2020-20% och år 2050 50% Oljekris Energianvändning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus - flerbostadshus från 1950-talet Bakgrund Del av forskningsprojektet: Energieffektivisering av efterkrigstidens flerbostadshus genom beständiga

Läs mer

Materialspecifikation för Isover InsulSafe

Materialspecifikation för Isover InsulSafe Materialspecifikation för Isover InsulSafe 2009-09-10 Tillhörande handling nr 1 Material Brandegenskaper Korrosion Lösfyllnadsisolering av glasull utan bindemedel tillverkad av Saint Gobain Isover AB.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fuktsäkra putsade fasader

Fuktsäkra putsade fasader Fuktsäkra putsade fasader Vi har lösningen! Aquapanel Outdoor I ett villaområde utanför Malmö renoverar Malmö Mur och Puts AB fuktskadade fasader på tio villor byggda så sent som 1999. Sedan de gamla fasaderna

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Gäddeholm Västerås stad förvärvade egendomen Gäddeholm 2003 Avsikten var att skapa en ny stadsdel Svårt att skapa tillräckligt med byggbar mark runt Västerås

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273 Utgåva 1:1 2014-09-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tubberöd 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1 Utgåva 1:1 2015-01-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jordärtskockan 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer LIMTRÄ KERTO OM MOELVEN Moelven Töreboda har producerat och levererat limträ till byggen sedan 1919 och ligger i Töreboda, vid Göta kanal. Förutom produktion av standard- och specialbalkar erbjuder Moelven

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart.

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. Setra Limträ För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. 1 Genial produkt med tradition Limträ är en enkel och genial byggprodukt som använts ända sedan antiken. Precis som namnet antyder

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Villa Solgläntan är ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter. Huset är ett traditionellt

Läs mer

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder FEBY12 Denna broschyr är en sammanfattning. Fullständiga kriterier och en webbversion finns på www.nollhus.se. Nollenergihus Passivhus Minienergihus Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder Inledning

Läs mer

Välkommen hem till familjen Björk!

Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen! Välkommen till familjen Björk. De är en familj med mamma, pappa och två barn. De har nyligen flyttat in i ett nytt hus som använder så lite energi som möjligt

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Boverkets Byggregler, BBR

Boverkets Byggregler, BBR Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer T3-01 2009-03. Ersätter Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer T3-01 2007-05 B5-02

Läs mer

Energianvändning i monteringsfärdiga småhus en marknadsöversikt

Energianvändning i monteringsfärdiga småhus en marknadsöversikt Energianvändning i monteringsfärdiga småhus en marknadsöversikt kommunala energi- och klimatrådgivare Välkommen! Syftet med denna marknadsöversikt är att hjälpa privatpersoner som dig att hitta småhusföretag

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST?

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? 1 Vilka? Bild framsida: Hovsjöskolan i Södertälje 2 Ett stort småföretagande Ur ett grustag i Finja, tillsammans med en god portion entreprenörsanda, föddes 1957

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Översiktsplan Gäddeholm Herrgårdsängen detaljplan Herrgårdsängen Styckebyggartomter Medelpris: 647.000:- (exkl. VA och el: 170.000:-) Medeltomt: 1227 kvm.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Radiolinja, Esbo. Konceptet Normek Fasad är en servicehelhet för kontors-, affärs- och industribyggnader som även lämpar sig för bostadshus och renoveringar. Normek

Läs mer

Icopal Lufttätt Hus. Det täta huset som andas trygghet!

Icopal Lufttätt Hus. Det täta huset som andas trygghet! Icopal Lufttätt Hus Det täta huset som andas trygghet! ETT Komplett system 1 2 Energieffektiva, fuktsäkra och hållbara hus Icopal Lufttätt Hus Ett komplett klimatsmart system Låt oss säga det direkt. Vårt

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning u8794

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning u8794 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 511270 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Surahammar Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Surahammar 9:375 Husnummer 1 Adress Skolgatan 14

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68 Utgåva 1:1 2015-02-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Adamsberg 7:68 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden Lösningar i stål som bygger för framtiden 2 Några starka skäl för att välkomna den nya järnåldern ekonomiskt effektivt enkelt sunt När människan upptäckte järnet för 3000 år sedan, la hon grunden till

Läs mer

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Åke Blomsterberg WSP Environmental & LTH Energi och ByggnadsDesign 2014-06-10 Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard passivhusnorden2013@cit.chalmers.se johnny.kellner@veidekke.se Kv. Dorabella i Annedal (Boutställning 2012) Ark: Joliark

Läs mer

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Energimyndighetens program för passivhus och lågenergihus Version 2007:1 Forum för Energieffektiva Byggnader Förord Hösten 2005 diskuterades

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

inom dessa områden. Vi på Lövångersbygg AB kan utföra så mycket mer än så dina önskemål, vår standard. BYGGLOV MARKARBETEN BETONGPLATTA

inom dessa områden. Vi på Lövångersbygg AB kan utföra så mycket mer än så dina önskemål, vår standard. BYGGLOV MARKARBETEN BETONGPLATTA Kom Har du kanske en idé om att bygga? Vi kan erbjuda alla möjliga typer av byggnader som kan utformas efter dina önskemål. De flesta förfrågningarna från våra kunder handlar om Garage, stugor, maskinhall

Läs mer