Ny kunskapskälla för framsynta husbyggare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny kunskapskälla för framsynta husbyggare"

Transkript

1 Ny kunskapskälla för framsynta husbyggare läs mer på sid 3 Konstruktiv trähusinspiration sid 4 Tre λ-värden gör det enklare att bygga energisnålt sid 6 Boverket reviderar kraven på nytt! sid 7 Energihushållning och ökad effektivitet sid

2 2 Högtryck! I både Sverige och Danmark präglas byggbranschen av en extremt hög aktivitetsnivå men också av brist på byggmaterial. Det första är naturligtvis glädjande. Det sistnämnda är ytterst beklagligt. Vad hände? Vi tyckte på förhand att vi hade lagt en hög men realistisk budget för Men vi tog helt fel. Avsättningen för varorna visade sig snabbt bli mycket högre än vad vi beräknat. Lagren började snabbt sjunka och vi fick besvär med att leva upp till våra normala leveranstider. Det gjorde inte situationen lättare att vi etablerade ett annat distributionssystem i norra Sverige och lade ner lagret i Söråker. Våra säljmedarbetare hade en tuff period där de var tvungna att göra kunder besvikna varje dag. Det är de inte vana vid och det tycker de definitivt inte om att göra. Medarbetarna i produktionen har känt den ökade pressen på ett lite större, naturligt avstånd och gjort vad de har kunnat för att maximera uttaget från fabrikerna. Vår logistikavdelning har varit tydligt positionerade i händelsernas mitt och har verkligen försökt att lösa den nästa hopplösa uppgiften så optimalt som möjligt. Vad har vi gjort? Kommunikation är en förutsättning för kundernas förståelse för situationen, så under hela sommaren har vi strävat efter att hålla en dialog med varje enskild kund om de specifika problem som har uppstått med dennes leveranser. Samtidigt har vi periodvis sänt ut generella meddelanden om situationens status och utveckling. Detta har förmodligen inte uppfattats som tillräckligt eftersom det inte kan informeras nog i sådana här situationer. Det är emellertid inte förklaringar som kunderna har mest behov av utan produkter. Så vad har vi gjort för att möta detta? I början eftersträvade vi, framförallt i Danmark, att leverera alla order varje dag där det var möjligt. Det resulterade i att lagret långsamt men säkert dalade till en alarmerande låg nivå och vi höll på att köra fullständigt fast och leveranstiderna steg. Därför övergick vi till att fastställa ett maximalt antal dagliga, fulla bilar med släp. När det var uppnått stoppade vi utleveranser och byggde upp lagret. Inledningsvis uppstod det frustrationer, men leveranstiden började långsamt sjunka. Den har nu stabiliserat sig, men är fortfarande på en otillfredsställande nivå. Det är förmodligen ingen hemlighet att vi levererar en stor del av vår kapacitet till systerföretag i utlandet. Det drog vi snabbt ner så mycket som det överhuvudtaget var möjligt, vilket medförde högljudda protester i koncernen eftersom det råder brist på kapacitet i hela Europa. Men vi valde att leva med det för att bättra kunna tillgodose våra skandinaviska kunder. Samtidigt tog vi i Danmark bort några mindre produkter i sortimentet. Det hjälpte lite, men inte mycket. Vad gör vi nu? Vi är tvungna att erkänna att problemen inte är lösta ännu och att det fortsatt kommer att vara en viss förlängd leveranstid året ut. Det beklagar vi mycket. Men vi kan tyvärr inte utöka kapaciteten på kort sikt, det tar ca ett år. Därför är vi tvungna att arbeta med en rad andra, mindre parametrar för att bättra på situationen. Det arbetet pågår självfallet nu, och etableringen av ett nytt distributionscenter i norra Sverige är en av åtgärderna. Vi gör allt vi kan för att förbättra situationen. Vi är således optimistiska med hänsyn till att det kommer markanta förbättringar av leveranssituationen inom en snar framtid, och under 2007 förväntar vi att kunna möta en ytterligare ökad efterfrågan. Vi hoppas på våra kunders förståelse och tålmodighet så länge. Vänliga hälsningar, Niels Christian Larsen Isover Syllisolering är en ny och förbättrad syllisolering. Produkten finns i 3 bredder där varje bredd är avsedd för två regeldimensioner. Produkten säkrar en effektiv kapillärbrytning, ger bra lufttätning och ljudisolering. Syllisoleringens profil är uppbyggd på så sätt att Ny kunskapskä Att bygga ett energisnålt hus utan traditionell värmeanläggning med högre inomhuskomfort kan låta som en utopisk önskedröm. På Isovers nya webbplats för konceptet Multi-Comfort House finns en gedigen kunskapsbas med enkla och tydliga svar på frågan hur går det till?. Med stigande energipriser ökar intresset för att bygga energisnålt, så även hos privata småhusägare. Samtidigt är knappast någon intresserad av att avstå från god inomhuskomfort. Och just att börja med att definiera den inomhusmiljö och komfort man vill ha, och skapa huset utifrån det, är en viktig grundtanke i Isovers koncept Multi-Comfort House. - Multi-Comfort House handlar inte bara om att bygga energisnåla passivhus. Det är snarare ett totalkoncept för framtidens boende, där utgångspunkten är människans behov av komfort, berättar Hanne Dybro, utvecklingsingenjör på Isover. Konceptet Multi-Comfort House har nu fått en egen sektion på Isovers webbplats, med länk från Isovers huvudsida. Sektionen är tänkt som en inspirationsoch kunskapskälla med möjlighet till fördjupning för dem som så önskar. - Målet är att skapa en pedagogisk plattform där vi kan dela med oss av vår kunskap kring isolering och komfort. Många som står i begrepp att bygga hus vill veta vilka krav de ska ställa på en byggnad, och vill förbereda sig inför dialogen med arkitekter, husfabrikanter och entreprenörer. På webbsidan kan vi förklara på ett enkelt språk och göra tekniken mer greppbar, fortsätter Hanne. Isover Syllisolering Kapillärbrytning, lufttätning och ljudisolering den kan rullas rakt ut på användningsstället. Produkten finns i 3 bredder; 100, 150 och 200 mm, där varje bredd är avsedd för två regeldimensioner. Till exempel passar 100 mm syllisolering till 70 och 95 mm reglar. Materialet är smidigt och har två Isover Syllisolering säkrar en effektiv kapillärbrytning, ger bra lufttätning och ljudisolering.

3 3 lla för framsynta husbyggare Multi-Comfort Housesektionen på Isovers webbplats öppnar i oktober, men kommer kontinuerligt att utvecklas och fyllas med ytterligare information. Adressen är klicka på Multi-Comfort House. - Flera av de egenskaper man vill ha i sitt hus följer faktiskt med på köpet om man projekterar enligt Multi-Comfort House koncept. Det gäller inte minst ljudkomforten där våra energieffektiva konstruktioner med små knep och ändringar uppnår Ljudklass B vilket är bättre än minimikraven i BBR. Och en god ljudkomfort upplevs av många som ovärderlig när man väl flyttar in, berättar Hanne. Komfort och trygghet En annan på-köpet -kvalitet som följer med ett Multi-Comfort House är hög komfort och även brandsäkerhet. - De konstruktionslösningar vi använder oss av i dessa hus håller mycket hög kvalitet ur brandsäkerhetssynpunkt. Man behöver inte vidta några extra åtgärder med tanke på brand, vilket gör projekteringen enkel och mer kostnadseffektiv, fortsätter Hanne. Helhetsperspektiv Boverkets byggregler, BBR, har nyligen reviderats för att tillgodose EUs nya direktiv om byggnaders energiprestanda. Man väljer i ännu högre grad än tidigare att ha ett helhetsperspektiv på byggnaden. - Tyvärr handlar BBR och energidebatten i media mest om olika uppvärmningsalternativ. Man glömmer bort att det är husets klimatskal och byggnadens design i sin helhet som skapar förutsättningen för låg energiförbrukning och god komfort. Isolering och energieffektiv design är ju också mycket säkra investeringar eftersom de går att räkna hem i en lägre förtjockningar som tar upp rörelser och små ojämnheter i fogar och element. Syllisoleringen är tillverkad av svart EPDM cellgummi med mycket hög åldringsbeständighet i normaltemperaturområdet -40 C till +40 C. Eftersom produkten är av cellgummi med bra värmeisoleringsförmåga bildar syllisoleringen inga köldbryggor. Syllisoleringens användningsområden Kapillärbrytning: Produkten är mycket effektiv som en kapillärbrytande tätning. Lufttätning: Produkten ger mycket bra tätning vid liten såväl som stor hoptryckning. Ljudisolering: Produkten ger mycket bra ljudtätning mot tak, vägg samt mellan byggelement. energiförbrukning. Plus att de håller hela husets livstid i motsats till värmepumpar, konstaterar Hanne. Även om Multi-Comfort House handlar om isolering och konstruktionslösningar så är helhetssynen tydlig. Människors komfortkrav står i centrum för vilka krav man ska ställa på sin byggnad för att säkra att de dolda kvalitéerna kommer med i planeringen. I konceptet kommer även att finnas ingående information om angränsande teknikområden, som energisnåla fönster och dörrar, fakta kring ventilation och inomhusmiljö, samt ljud och mycket mer. De krav som ställs i ett Multi-Comfort House försämrar inte möjligheterna till god arkitektur. En viktig faktor för att inomhusmiljön ska kännas komfortabel är kvaliteten och temperaturen på luften. Den mängd energi som uppvärmd ventilationsluft kan föra med sig utan att ge upphov till dålig komfort är nyckeln till byggnadens låga energiförbrukning. Tillsammans med förnuftig placering av fönstren så solvärmen kan utnyttjas optimalt. - För att ventilationssystemet ska kunna göra sitt jobb krävs ett lufttätt klimatskal, och där har vi mycket kunskap att dela med oss av. Och för att temperaturen ska kunna hållas jämt måste hela klimatskalet hålla ett lågt U-värde. Här spelar anslutningsdetaljer mellan exempelvis fönster och väggar en viktig roll. Även här kommer det att finnas värdefull, praktisk information att hämta på webbplatsen, säger Hanne.

4 4 Det ca 30 meter höga trähuset ska när det står klart omfatta 31 bostadsrätter. (foto: Ole Jais) På finns det möjlighet att följa projektet. (Ill.: Arkitekterna Krook & Tjäder) Konstruktiv trähusinspiration på Det snart 90 år gamla Lagerhuset i Eslöv genomgår just nu en genomgripande ombyggnation. Midroc Property Development, i samarbete med Saint-Gobain Isover, förvandlar spannmålslagret till Sveriges högsta bostadshus med trästomme. Samarbetsprojektet presenteras nu på Lagerhusets egen hemsida. Det ca 30 meter höga trähuset ska när det står klart omfatta 31 bostadsrätter. På finns det möjlighet att följa projektet som har en unik karaktär på många sätt. - Lagerhuset är en mycket speciell byggnad med flera kultur- och industrihistoriska detaljer som vi önskar bevara. Projektet har också rönt stort intresse, även på nationell nivå. Därför vill vi dela med oss av den erfarenhet vi bygger upp och inspirera våra kolleger och framtida kunder i branschen. Det gör vi genom att etablera en hemsida för projektet, berättar Anders Persson, projektledare på fastighetsutvecklingsföretaget Midroc Property Development. Inspiration och kunskap på en sida - hemsidan På hemsidan bjuds alla intresserade, och givetvis även de blivande bostadsrättsägarna, på inspirerande läsning kring Lagerhusets unika historia. - Med bilder visar vi hur det nya Lagerhuset växer fram, och den som är intresserad kan även ta del av konstruktionslösningar och annan djupare information kring projektet, berättar Leif Andersson på Saint-Gobain Isover. Trä är det vanligaste byggnadsmaterialet i svenska småhus och har många fördelar. Med glasull som isolering blir träkonstruktionerna både kostnadseffektiva och miljövänliga, och nu ökar intresset för denna resurssnåla lösning. Tack vare den goda tillgången på skog är trähusen djupt rotade i svensk byggnadstradition. Runt 90 procent av alla svenska småhus byggs i dag med trästomme. Informationen på hemsidan är strukturerad för att passa olika målgrupper, från entreprenörer och arkitekter till konsumenter och press. För kommuner, skolor eller andra grupper finns det möjlighet att boka studiebesök, och på plats få följa hur Sveriges högsta bostadshus i trä växer fram. Trä och glasull ger lätta konstruktioner Trä är resurssnålt och lätt och billigare att använda som stomme än andra material. Att kombinera trä med glasull och gips, som båda är lätta och smidiga att arbeta med, ger därför en bra totallösning. Lätt och ekonomisk kombination Trä och glasull har många gemensamma nämnare. Trä är ett ekonomiskt byggmaterial, mycket beroende på enkla produktionsmetoder och möjligheten till prefabricering. God logistik och smidig hantering ger ekonomiska fördelar, vilket även gäller glasullsprodukter. Glasullen har dessutom en unik fördel i sin

5 Husverkstad under tak minskar risken för byggfukt 5 Risken för köldbryggor minskar De olika beståndsdelarna till byggelementen kommer i skräddarsydda format till fältfabriken i Linköping. Isoleringsmaterialet beställs från Isover och även detta levereras i måttanpassade format. Nya, fina hus som byggs upp i hällande regn är knappast någon ovanlig syn. Risken att bygga in fukt i huset är förstås stor och kan leda till att man måste sätta in dyrbara åtgärdsprogram i ett senare skede. I PEABs nya fältverkstad i Linköping bygger man istället ihop färdiga väggblock under tak, långt ifrån regn och rusk, vilket minskar risken för byggfukt. I den kvm stora verkstaden i Linköping monteras väggblocken efter beställarens mått, med isolering, tätning och alla konstruktionsdetaljer färdigmonterade. - Det finns flera fördelar med att sätta ihop väggblocken i en verkstad. Kvaliteten blir högre eftersom alla ingående komponenter kan hållas torra under monteringen. Vi spar dessutom mycket tid när vi slipper vara beroende av väder och vind, berättar Magnus Candevi, platschef vid PEABs fältverkstad i Linköping. Byggfukt elimineras Än så länge levereras de färdiga enheterna endast till PEABs egen husproduktion. Men tanken är att fältfabriken i Linköping så småningom ska rikta sig till andra husfabrikanter. Ett viktigt argument när man drog igång var dels att komma runt den stora bristen på byggjob- bare. Det här sättet att bygga kräver nämligen färre montörer än traditionellt. Men framförallt ville man kunna erbjuda sina kunder ett fuktsäkrare sätt att bygga hus på. - De färdiga väggblock vi levererar till byggplatsen är helt fria från byggfukt. När huset sedan ska sättas ihop tar det bara cirka en dag att få upp, med tak och allt. Det gör att man har större frihet att välja dag för monteringen och slipper montera i hällregn, fortsätter Magnus. Om bygget sker vintertid kan värmen dessutom sättas på tidigare än vid en vanlig byggnation. Betongplattan kan då torka ur snabbare och den fortsatta monteringen går fortare än vanligt. - Just när det gäller isoleringen ger det stora kvalitetsfördelar för det färdiga bygget att använda skräddarsydda format. Vi slipper de decimeterbreda skarvar som kan uppstå och minskar antalet skarvar totalt. Med färre sådana minskar risken för att köldbryggor ska uppstå, konstaterar Magnus. Produktionen av PEABs färdiga väggblock startade i april och kommer under hösten 2006 att vara i full gång. - Tanken är att först producera för egen räkning, för att kunna utvärdera innan vi börjar rikta oss till externa kunder. Men vi är ganska säkra på att efterkalkylen kommer att visa på en ekonomisk fördel både för själva verkstadsproduktionen och för husproducenten, avslutar Magnus. I den kvm stora verkstaden i Linköping monteras väggblocken efter beställarens mått, med isolering, tätning och alla konstruktionsdetaljer färdigmonterade. komprimerbarhet, vilken minskar frakt- och lagerkostnaderna genom hela logistikkedjan. Den isolering som behövs för en yttervägg med träregelverk är mindre ytkrävande än den som krävs för en murad eller gjuten vägg. Glasullsisolerade ytterväggar med träregelverk har därför mycket låg vikt, vilket ger byggnadstekniska fördelar vid grundläggning och hantering. Eftersom ytterväggar i trä kan göras tunnare ger det en ökad uthyrningsbar yta. Säkert byggande Förutom de ekonomiska och praktiska argumenten har både glasull och trä stora miljöfördelar. Båda är förnybara resurser som kan återvinnas. Förbrukat trä omvandlas till energi medan glasull ingår i en unik återvinningskedja, råvaran vid tillverkning av glasull består till ca 70 procent av återvunnet hushållsglas. Isover återvinner dessutom det glasullsspill som uppkommer vid tillverkningen. Trä har också många brandfördelar. Det brinner visserligen, men behåller sin stabilitet vid brand. I kombination med gips och glasull är trähus idag mycket brandsäkra konstruktioner. Industrialiserat byggande Eftersom trä har låg vikt i förhållande till bärförmåga och hållfasthet lämpar sig materialet väl för industrialiserat byggande. Både byggelement (väggar och bjälklag) och hela volymkomponenter förtillverkas idag industriellt. Medan trä är det vanligaste materialet i svenska småhus är det inte lika vanligt i flerfamiljshus och kontor. Ytterväggar med stomme i trä industriellt tillverkade ger ett effektivt byggande och med nya krav på bättre isolerstandard är detta en överlägsen lösning. Ökat byggande med trä Den goda ekonomin samt miljöfördelarna ligger bakom det stigande intresset för trähus även i andra länder. Nya byggregler och stigande olje- och elpriser kommer att kräva allt bättre isolerade konstruktioner, och då har hus byggda i trä klara fördelar. Med ökad användning av trä i byggnader minskar även utsläppen av koldioxid. Många länder har därför startat nationella träbyggnadsprogram för att sänka energiförbrukningen. Att bygga i trä är en trend som människor såväl som miljö tjänar på.

6 6 Modern bygghandelsplats bakom spännande fasad Perspektiv från vägkorsningen Huddingevägen och Älvkällevägen. (För ritningen svarar Gerard Herkommer Arkitekter AB i Stockholm) Just nu påbörjas fjärde etappen i Hammarby Sjöstadprojektet i Stockholm. Därför måste Södermalms Trä, en välkänd träoch byggmaterialhandel, flytta till Årsta Park där man bygger nya lokaler. På Årsta-etableringen kommer det dessutom att finnas en el-, vvs- och järnhandel, som innebär att en ny, stor och modern handelsplats för bygg, industri och förvaltning skapas. Södermalms Trä har funnits sen 1935 i Henriksdal, nära Danvikstull och Värmdöleden med utsikt över Hammarby Sjö. Här ska det byggas bostäder och företaget måste flytta. Efter långt sökande hittade man den nya tomten alldeles i utkanten av Årsta Park, som är tänkt att bli ett stort rekreationsområde. - Det var viktigt med närhet till det gamla läget. Södermalms Trä är välkänt här och många av våra kunder finns i närheten, berättar Hans Backman. Stockholms Stad har hjälpt oss med markfrågan och iordningställande av den nya tomten. Attraktivt yttre Med tanke på storleken och läget vid Årsta Park har Stockholms Stad ställt krav på estetik och miljön i stort. Planering och prospektering har skett tillsammans med Södermalms Trä, Gerhard Herkommer arkitekter och Stockholms Stad. De två byggnaderna får en sammanlagd yta på m 2, där trä- och byggmaterialhandeln upptar m 2 och el-, vvs- och järnhandeln m 2. Trä- och byggmaterialhandeln uppförs med målade träpaneler enligt Kauna-konceptet, en kvalitetssäkrad fasadpanel, och el-, vvs- och järnhandeln med silverfärgade väggelement och vertikala färgaccenter. Trähallens långa södra fasad är uppdelad rytmiskt i mindre enheter för att minska den stora skalan. Storskaliga fördelar Södermalms Trä kommer att fortsätta driva sin verksamhet och hyra ut lokalen för el-, vvsoch järnvaruhandeln som drivs av Ahlsell. - Vi hoppas att handelsplatsen når fördelar genom att ha ett brett sortiment på samma ställe. Södermalms Trä levererar mycket till ROT-byggnation, som kräver snabba leveranser. I många fall levererar vi varorna direkt till byggarbetsplatsen och lyfter dem på plats med våra kranbilar. Detta krävs i Stockholm där det ofta är ont om utrymme. Det är en viktig service till våra kunder, berättar Hans Backman. Inre utformning Trä- och byggmaterialhandeln kommer att utformas som en drive-in butik och lagret kommer att ha komfortvärme. - Drive-in konceptet blir nytt för oss. Det kommer att bli ett effektivt trä- och byggmateriallager med hög servicegrad. Med tanke på miljön kommer vi enbart att använda el-truckar och kraftiga ventilationssystem ser till att luften alltid är fräsch. - Våra önskemål var att få så stor öppen yta som möjligt och ljusa lokaler. Resultatet blev Kvaliteten på klimatskärmen hamnar alltmer i fokus när nya, energisnåla hus projekteras. Isover sänker nu lambdavärdet överlag för glasullsisolering i byggsortimentet, och gör det enklare att uppnå ett lågt U-värde, och samtidigt pressa konstruktionerna. Höstens stora nyhet är träregelskivan med den låga deklarerade värmekonduktiviteten 0,033 W/m C, som man förenklat brukar kalla lambdavärde 33. Skivan har samma format som UNI-skivan, dvs 1160 x 560 mm, och kan alltså enkelt ersätta denna i konstruktioner där man önskar ett verkligt lågt U-värde. - Med nya, hårdare energisparkrav behövs ett innovativt tänkande. Att kunna erbjuda ett isolermaterial med så lågt lambdavärde som 33 är unikt, och ett bra exempel på hur vi på Saint-Gobain Isover jobbar, berättar Taina Ekström, marknads - chef för byggprodukter. Tre, trimmade värden Isovers nya byggsortiment kommer att innehålla tre lambdavärden; 33, 36 och 39. limträbalkar med stor spännvidd och mycket fönster i fasaden. Jag tycker limträ är snyggt och det passar bra ihop med verksamheten. Samma tanke ligger bakom silverfärgen på el-, vvs- och järnhandeln, berättar Hans Backman. - Kraven på brandsäkerhet är mycket höga med tanke på allt trä- och byggmaterial. Därför känns det tryggt med glasullsisolering från Isover i väggar och tak, säger Hans Backman. Ett tag kvar till inflyttning Flytten till Årsta är planerad att ske i maj Den 1 juni tänker vi öppna verksamheten och vår huvudsakliga målgrupp är proffsmarknaden, avslutar Hans Backman. Tre trimmade λ-värden gör det enklare att bygga energisnålt Light-sortimentet förbättras från 41 till 39 och standardsortimentet från 37 till 36. Med lambdavärde 33 blir alltså familjen komplett. - Genom lanseringen av begreppet Specifik energianvändning i Boverkets nya Byggregler ökar kraven på energihushållning. Man flyttar fokus till byggnaden som en helhet och ställer samtidigt krav på en kontinuerlig uppföljning av energianvändningen. Isovers sortimentsskifte innebär en kvalitetshöjning som gör det enklare för våra kunder att uppfylla de skärpta kraven, fortsätter Taina. Det nya sortimentet lanseras successivt under hösten 2006, och kommer att finnas med i prislistan från januari Kraven på energisnåla hus leder bland annat till stora isolertjocklekar. Med Isovers nya UNIskiva 33 finns det möjlighet att minimera väggtjocklekarna utan att göra avkall på U-värdet.

7 7 Av utvecklingsingenjör Klas Partheen, Isover Scandinavia: Boverket reviderar kraven på nytt! Den 1 juli 2006 började nya BBR gälla. Samtidigt gick Boverket ut med en ny remiss avseende kraven på energihushållning som ska träda i kraft den 1 januari I den nya versionen av Boverkets Byggregler som började gälla den 1 juli har avsnittet om energihushållning reviderats grundligt, vilket vi berättade om i Bron nr Man har bland annat infört krav på specifik energianvändning vilket mäts i kwh/m 2 år. En annan nyhet är att nya byggnader ska utrustas med mätsystem så att den verkliga energianvändningen ska kunna kontrolleras. Ökade befogenheter för Boverket Boverket har genom riksdagsbeslut fått ökade befogenheter att ställa krav på byggnader med elvärme. Därför har man redan skickat ut en ny remiss avseende BBR:s avsnitt om energihushållning. Tidigare kunde Boverket bara ställa krav på en- och tvåbostadshus med direktverkande elvärme. I remissen har detta vidgats till alla typer av byggnader med elvärme - inte bara med direktverkande el. Utöver de tidigare kraven på specifik energianvändning har man därför lagt till ett krav på hur mycket av den specifika energianvändningen som får vara elvärme - se tabell. Vi vet inte om kraven i BBR verkligen blir som i remissen, men Isover kommer fortlöpande att informera om utvecklingen via hemsidan, broschyrer och olika typer av personliga kontakter. Boverkets remissförslag avseende högsta tillåtna specifika energianvändning Klimatzon söder Klimatzon norr Bostäder, totalt 110 kwh/m 2 år 130 kwh/m 2 år Lokaler, totalt 100 kwh/m 2 år 120 kwh/m 2 år Därav elenergi för värme och komfortkyla 55 kwh/m 2 år 75 kwh/m 2 år För lokaler med uteluftsflöden över 0,35 l/s m 2 får ett tillägg göras till tabellens värden motsvarande 70(q- 0,35) kwh/m 2 år i klimatzon söder och 90(q-0,35) kwh/ m 2 år i klimatzon norr, där q är det genomsnittliga uteluftsflödet under hela uppvärmningssäsongen (l/s m 2 ). Kraven avseende elenergi gäller ej då byggnadens uppvärmda golvarea är mindre än 50 m 2. Isover Skärbord Isover Skärbord är ett smidigt och flexibelt skärbord som gör att isolerjobbet går snabbt och lätt. Isoleringsresultatet blir bättre genom att man kan skära exakta snitt och det blir mindre spill på arbetsplatsen. Skärbordet är lätt att montera och lätt att flytta mellan arbetsplatserna, vilket ger en bättre arbetsmiljö. Isover Skärbord skär exakta vinklar av isoleringen, t ex mot en takfot, med den steglösa styrskenan. Det blir knivskarpa snitt även i dubbla material genom att styrskenan fälls ner och stabiliserar isoleringen. Man kan även skära smala passbitar med samma raka precision. Isover Skärbord är utrustat med en rullhållare för kapning av isoleringsrullar och ett stativ för återvinningssäck, vilket ger en renare och bättre arbetsplats. Kniven till Isover Skärbord är av högsta kvalitet av specialhärdat stål. Isover Skärbord är Isover Skärbord väger bara 14 kg exkl tillbehör och kan flyttas lätt och snabbt mellan arbetsplatserna. Bordet är enkelt att fälla samman och montera upp. Monteras på mindre än en minut. Isover Skärbord klarar också rullad isolering med skarpa, raka snitt. Använd rullhållaren till skärbordet och du kan skära våningshöga skivor. även anpassat så att man kan använda elsåg. Genom att sätta tre stycken brickor i styrskenan kan isoleringen kapas med elsåg. Isover Skärbord väger bara 20 kg inklusive rullhållare och sopsäcksstativ och endast 14 kg exklusive rullhållare och sopsäcksstativ. Bordet är enkelt att fälla samman och monteras upp på mindre än en minut.

8 8 Seminarium ger dig snabba svar om nya regler och möjligheter Med nya krav och regler kring energihushållning står byggbranschen inför friska utmaningar, men också möjligheter. Isover ger dig tillfälle att uppdatera dina kunskaper under ett halvdagsseminarium på en ort nära dig. Nya direktiv inom EU har lett till en rejäl översyn av Boverkets Byggregler (BBR). Översynen innebär bland annat nya defini- tioner kring hur mycket energi en byggnad får använda. En annan följd av EUs direktiv är den nya lagen om energideklarationer. Denna lag kommer att synliggöra vilka hus som är energisnåla och vilka som är energislösare, och kommer därför att påverka byggnaders värde i framtiden. Energihushållning och ökad effektivitet Den 31 augusti samlades kunder och samarbetspartners i Stockholm för att lyssna till aktuella ämnen som energihushållning och ökad effektivitet. Isovers Conny Pettersson hälsade välkommen och presenterade första talaren; Professor Bertil Fredlund från Lunds Tekniska Högskola som talade om byggteknik i ett framtida energiperspektiv. Rolf Persson från Industrifakta tog över taktpinnen och belyste marknadsförutsättningar och trender som kommer att få stor påverkan på byggmarknaden inom de närmsta åren. Bygg energismart Under seminariet Bygg energismart får du en snabb och effektiv uppdatering kring de nya krav som gäller i Sverige. Isovers representanter kommer också att presentera flera produkter och konstruktionslösningar som ligger i linje med de uppdaterade kraven. Bland nyheterna märks proffsprodukter med nya, lägre lambdavärden samt en helt ny kategori produkter med lambdavärde 33. Anmäl dig nu! Seminarierna kommer att genomföras på olika orter i hela Sverige, från september 2006 och framåt. Välj mellan ett förmiddags- eller ett eftermiddagsseminarium, som börjar respektive slutar med lunch. På Isovers hemsida finns aktuella orter och tider och möjlighet att anmäla dig direkt! trähusindustrin kan öka det industrialiserade byggandet ännu mer. Isovers VD Niels Christian Larsen avslutade och gav en bild av hur Isover möter de nya kraven och hur morgondagens isolermaterial kommer att se ut. Efter avslutat seminarium gick man ombord på M/S Östanå I för en kryssning i strålande solsken i Stockholms vackra skärgård. Där utbyttes tankar och idéer och många nya kontakter knöts. Ewy Jacobsson från Stenstu Kvarn på Gotland. Isover GolfCup Final Isovers årliga golfturnering är avslutad. Efter många rafflande deltävlingar i hela landet gick 18 lag vidare till den stora finalen i Örsundsbro den 18 september. Med behagligt höstväder gick starten på Friiberghs Golfklubb. Efter en hård kamp blev lag Erik Hermansson och Per Ericsson från Beijer Byggmaterial i Karlstad segrare. På god andraplats kom Ville Holm och Gunnar Andersson från Tönab Byggmaterial i Enköping. Tredjeplatsen kneps av Mattias Hjelm och Jan Almström från Dala Trä Byggvaror i Huddinge. På kvällen serverades middag på Friiberghs Herrgård och därefter höll Isovers marknadschef Taina Ekström prisutdelning. Mats Hansson och Mats Reinholdsson från Isover delade bland annat ut pris för längsta drive som gick till Niklas Bjärholm från N P Nilssons Trävaru i Munka Ljungby. Som ensam dam i sällskapet blev Ewy Jacobsson från Stenstu Kvarn på Gotland belönad för näst längsta drive. Närmast hål kom Hans Bagge från Bagge Byggkonsult i Jokkmokk. Vinnarna i Isover GolfCup 2006 Erik Hermansson och Per Ericsson från Beijer Byggmaterial i Karlstad med Taina Ekström. Universitetslektor Catarina Warfvinge från Lunds Tekniska Högskola gav sin syn på hur tekniska installationer ska dimensioneras för god energihushållning. Med andra ord: Rätt värme på rätt plats. Staffan Lindquist, VD för Finndomo talade om hur framtidens bostad kommer att se ut. Hur man inom Finndomo möter dessa krav och om BRON utges av: Isover Scandinavia Tfn Fax Redaktion: Niels Christian Larsen (ansvarig utgivare), Jan Riis Nielsen, Camilla Christensen och Anette Wittenberg. Text och produktion: Total-Kommunikation, Esbjerg, Danmark. BRON är tryckt på papper som uppfyller miljökriterierna för det nordiska svanenmärket.

Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap

Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap läs mer på sid 5 Nya BBR ställer krav på energianvändning sid 2 ULTIMATE - perfekt lösning sid 6 Lågenergihus på kommersiella villkor sid

Läs mer

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär.

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Information från Isover 2-2009 Energieffektiva hus Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Läs mer

Läs mer

Hundraårig trästomme får moderna glasullskläder läs mer sid 5

Hundraårig trästomme får moderna glasullskläder läs mer sid 5 Hundraårig trästomme får moderna glasullskläder läs mer sid 5 Dags att deklarera! sid 3 Optimal marinisolering med Isover ULTIMATE sid 4 Lättare rör på teatern sid 6 Informationsmöte om nya regler och

Läs mer

Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3

Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3 Lågenergihus minskar värmeräkningen radikalt läs mer sid 5 Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2 Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3 Nu byggs Sveriges första Isover Multi-Comfort House sid

Läs mer

Svenska passivhus ökar kraftigt i antal. sid 8. I denna utgåva av Bron: Isover Energy Efficiency Awards 2011. 5 % gör skillnad för industrin

Svenska passivhus ökar kraftigt i antal. sid 8. I denna utgåva av Bron: Isover Energy Efficiency Awards 2011. 5 % gör skillnad för industrin 3-2010 Svenska passivhus ökar kraftigt i antal sid 8 I denna utgåva av Bron: Isover Energy Efficiency Awards 2011 5 % gör skillnad för industrin Gekås Ullared isoleras med ULTIMATE Protect Le logotyp ?

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Byggdialog Dalarna nio goda exempel på energismarta lösningar

Byggdialog Dalarna nio goda exempel på energismarta lösningar Byggdialog Dalarna nio goda exempel på energismarta lösningar Innehållsförteckning Byggdialog Dalarna levererar resultat! Framtidsvillan som gav många positiva besked Hedbergs Tak byggde Sveriges energisnålaste

Läs mer

Isover Multi-Comfort House Nordiskt klimat

Isover Multi-Comfort House Nordiskt klimat Isover Multi-Comfort House Nordiskt klimat B4-01 2008-03 I den här handboken visar vi möjligheter för att bygga energieffektivt och komfortabelt i nordiskt klimat med Sverige som utgångspunkt. Isover Multi-Comfort

Läs mer

Innehåll Klimatsmarta hus

Innehåll Klimatsmarta hus Klimatsmarta hus 1 Innehåll Framtidens byggande 3 Varför välja ett lågenergihus? 4 Villa Solkraft 6 Villa Äntligen 8 Villa Birch 10 Villa Björken 12 One Tonne Life-huset 14 Arkitektens roll 16 Hållbara

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

PROFFSMAGASINET VÅR 2015

PROFFSMAGASINET VÅR 2015 PROFFSMAGASINET VÅR 2015 / Peab bygger i Lund / Optimerad e-handel / OrganoWood i Ängelholm / Kebony vid Slussen / JobbGeneratorn / Spara pengar med solenergi Hörmann släpper ytterligare utföranden till

Läs mer

Raketskolan tar ut svängarna

Raketskolan tar ut svängarna Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #2 2012 Raketskolan tar ut svängarna TEMA: Brandskydd n Tuffa krav på Täby centrum n Nya FireCase klarar fukt bättre n Brandsäkring av stål utan profiler

Läs mer

Produktutveckling. Nya och lättare ErgoLite sparar både ryggen och miljön. Tydligare ljudkrav i BBR

Produktutveckling. Nya och lättare ErgoLite sparar både ryggen och miljön. Tydligare ljudkrav i BBR Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #1 2013 Nya och lättare ErgoLite sparar både ryggen och miljön TEMA: Produktutveckling n Nya Karolinska Sjukhuset ett unikt bygge n THERMOnomic får utökat

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Funktion. Energi & Synergi. www.funktion.se. Tema: Klokt samspel vårdar värden för hus, miljö och människor EN TIDNING FRÅN ÅF MARS 2009

Funktion. Energi & Synergi. www.funktion.se. Tema: Klokt samspel vårdar värden för hus, miljö och människor EN TIDNING FRÅN ÅF MARS 2009 Funktion EN TIDNING FRÅN ÅF MARS 2009 Energi & Synergi Tema: Klokt samspel vårdar värden för hus, miljö och människor www.funktion.se >Ledaren I n n e h å l l 2 3 4 6 7 8 10 11 12 Ledaren Nytänkande Mycket

Läs mer

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC:

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC: Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #1 2015 Tema Certifiering Habito flyttar gränserna Umeå fortsätter att växa Musiken i fokus på Malmö Live Skillnader på ljudreglar Ett hållbart samhälle

Läs mer

Från normhus till passivhus

Från normhus till passivhus Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck From standard house to passive house Extended demands on the organization and the development of hus 1 in

Läs mer

BRASVÄRME. och golvvärme STORT TEST RENOVERING. Hur grön är din el? När 70-talet blir framtiden MILJÖVÄNLIG UPPVÄRMNING EN MYSIGARE HÖST

BRASVÄRME. och golvvärme STORT TEST RENOVERING. Hur grön är din el? När 70-talet blir framtiden MILJÖVÄNLIG UPPVÄRMNING EN MYSIGARE HÖST ENERGISMARTA OKTOBER 2011 PRIS 39 KRONOR RENOVERING När 70-talet blir framtiden STORT TEST LUFTVATTENVÄRMEPUMPAR Bygga hus gör rätt från början BRASVÄRME EN MYSIGARE HÖST och golvvärme Hur grön är din

Läs mer

Gyproc. Här skapas svängrum för framtidens arkitekter. Unika lösningar

Gyproc. Här skapas svängrum för framtidens arkitekter. Unika lösningar Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #2 2014 Här skapas svängrum för framtidens arkitekter Lättviktsskivan på frammarsch Nära samarbeten gynnar alla Byggen på hög nivå En hållbar framtid TEMA:

Läs mer

Ett lyft för arbetsmiljön

Ett lyft för arbetsmiljön PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 4 DECEMBER 2006 Ett lyft för arbetsmiljön I Regionkampen ligger många miljoner i potten Peab vill knoppa av industridelen 20 år hos samma

Läs mer

BYGGREGLER 2012. Isolera rätt. Pocketguide för hantverkare

BYGGREGLER 2012. Isolera rätt. Pocketguide för hantverkare BYGGREGLER 2012 Isolera rätt Pocketguide för hantverkare mars 2012 Inledning Rockwool AB vill med denna handbok ge dig en överblick över produkter och tjänster som vi kan erbjuda. Syftet har varit att

Läs mer

KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE

KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE Beijer Bygg - körkort för dörrar Innehållsförteckning Inledning 4 A-Körkort 4 Modul A1 Allmän dörrkunskap 5 Dörrars användningsområde...5 Modulmått och måttstandard...5 Hängning

Läs mer

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Nr 1 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Jonas Stålnacke, chefsjurist Fastigo. KRÖNIKA Det är inte helt ovanligt att arbetsgivare upptäcker att en arbetstagare av misstag

Läs mer

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna G nr 2 2013 b o v e r k e t s m a g a s i n Planera Bygga Bo Hållbar energianvändning Deklaration+kylskåp=sant Anders har kollen på kostnaden Fler bostäder åt unga Enklare regler för ökat byggande Sant

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Energi. Energilotsen etablerar ny depå i Söderhamn. Billig el i sommar - högre priser i höst

Energi. Energilotsen etablerar ny depå i Söderhamn. Billig el i sommar - högre priser i höst 17 Billig el i sommar - högre priser i höst Energi Lägre elförbrukning och överskott i vattenmagasinen har lett till låga elpriser i sommar. Men mot slutet av året får man räkna med högre priser. Elpriset

Läs mer

Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke

Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2006 Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke Bobutiken med försmak av framtidens boende Ökat trädgårdsintresse

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer