Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar"

Transkript

1 Prelaq Skolan 2 SEPTEMBER 1998 BREV NR 2 Olika färgsystem Återvinning av lösningsmedel Lösningsmedel 30 50% Praktisk användning, fördelar, nackdelar Tillsatsmedel 1 5% Fyllnadsmedel 1 5% Färgpigment 30 35% Bindemedel 25 30% Färgens uppbyggnad PUR Välkommen till Prelaq Skolan! Nu är det dags för brev 2 som handlar om olika färgsystem. I det förra brevet fick du lära dig: att användningen av färgbelagd plåt ökar år från år att stålets exakthet ger industriella fördelar att färgbelagd plåt är helt återvinningsbar och har unika mil jöfördelar. Jag heter Mr Prelaq och är din värd i Prelaq Skolan, både här och på vår hemsida (www.prelaq.com) på Internet. Här nedan kan du se Bengt Ingman, som är expert och Mats Backlund, som är lärare i brev 2. Bengt Ingman är chef för marknadsområde band vid Becker Industrifärg AB och medlem i ECCAs tekniska kommitté och ECCAs arbetsgrupp för utomhusexponering (ECCA = European Coil Coating Association). Bengt börjar brev 2 med att reda ut vad en färg är. Mats Backlund är chef för färgutveckling vid SSAB Tunnplåt och beskriver de olika färgsystemens olika egenskaper och användning. BENGT INGMAN MATS BACKLUND De viktigaste egenskaperna hos färgsystemen vid utomhusanvändning Klicka och ta del av debatten på Internet

2 Vad är en färg? Bengt Ingman, Becker Industrifärg AB också beroende på om slutprodukten ska vara ljusbeständig, tåla höga temperaturer eller tåla särskilda kemikalier. 3. Fyllnadsmedel används för att ställa in färgens glans, om en färg ska vara blank eller lite mattare. Byggprodukter i Skandinavien är ofta halvblanka och har alltså ganska låg glans medan byggprodukter på andra marknader kan ha mycket högre glans. 4. Tillsatsmedel är komponenter som tillsätts i färg i mycket små mängder. Trots de små halterna kan de ha en helt avgörande betydelse för färgens egenskaper. För att en bandlackeringsfärg ska bli slät, måste till exempel ett utflytningsmedel tillsättas. Det är täckfärgen som bestämmer färgens egenskaper och dess kulör. Täckfärgen appliceras ovanpå en grundfärg (primer) som ger korrosionsskydd och vidhäftning till plåtytan. En färg är en blandning av dessa fem komponenter: bindemedel, färgpigment, fyllnadsmedel, tillsatsmedel och lösningsmedel. 1. Bindemedlet är den filmbildande komponenten och den bestämmer vilken flexibilitet, vidhäftning, hårdhet och ljusbeständighet som färgen ska ha. När man kallar en färg polyester betyder det att bindemedlet, den filmbildande komponenten, består av polyester. 2. Pigmenten (ofta en blandning av 3 5 olika) bestämmer färgfilmens kulör och finfördelas i bindemedlet. Pigmenten väljs dels beroende på kulör, men 5. Lösningsmedel, t ex lacknafta, xylen eller sprit, används för att färgen ska få rätt konsistens så att den går att applicera. I SSAB Tunnplåts bandlackeringslinje överförs färgen till plåten med hjälp av valsar. Återvinning av lösningsmedel En torr färgfilm består av cirka 50 procent bindemedel, procent pigment och några procent fyllnads-och tillsatsmedel. En färg innehåller procent lösningsmedel som dunstar bort efter målningen. Lösningsmedlen innehåller kolväten som är skadliga både för hälsa och miljö. I SSAB Tunnplåts bandlackeringsverk i Borlänge tas lösningsmedlen om hand och används för värmning av torkugnarna. 99,7 % av alla lösningsmedel tas upp och det totala utsläppet av kolväten från lösningsmedlen är 22 ton per år. Om motsvarande mängd plåt skulle ha målats på plats, utan möjligheter att ta hand om lösningsmedlen i renings- och behandlingsanläggningar, skulle utsläppen bli sammanlagt ton kolväten. Färgens uppbyggnad hos en typisk vit polyester Lösningsmedel 30 50% Tillsatsmedel 1 5% Fyllnadsmedel 1 5% Färgpigment 30 35% Bindemedel 25 30%

3 Färgsystemens olika egenskaper Mats Backlund, chef färgutveckling, SSAB Tunnplåt Färgsystemen döps efter bindemedlen Färgsystemen får oftast sina namn efter bindemedlen. De fyra färgsystemen för bandlackering är polyester, plastisol, PVF 2 och PUR. Varje färgsystem har olika nyckelegenskaper och därför till viss del olika användningsområden. Polyester allmänt goda egenskaper Polyester är idag det mest använda färgsystemet för bandlackering i Europa. ECCA, bandlackerarnas europeiska branschorganisation, anger i sin statistik att 50 procent av all täckfärg som säljs till bandlackering är polyester. Därför kan det vara intressant att utgå ifrån polyester och sedan se hur de tre andra färgsystemens egenskaper förhåller sig till polyester. Polyester är en tunn beläggning med en tjocklek på cirka 0,03 mm (nominellt 27 µm). Polyestern har jämna egenskaper som god hårdhet, bockbarhet, reptålighet, ljusbeständighet och kemikaliebeständighet. Polyester används exempelvis i industribyggen och i atmosfär som inte är korrosiv. Vanliga applikationer är tak- och fasadplåt och takpannor. I vårt nordiska klimat har polyestern också en relativt god solljusbeständighet. Polyesterfärgen är även vanlig för tillämpningar inom verkstadsindustrin. Den anpassas då till olika tillämpningar, olika glanstal och flexibilitet. Plastisol bästa skyddet mot korrosion och repor En plastisolbeläggning är ungefär 0,2 mm tjock (200 µm), alltså nästan tio gånger tjockare än polyester. Den flexibla och tjocka beläggningen är förklaringen till plastisolens mycket goda reptålighet, formbarhet och korrosionsskydd. Plastisol tål mycket mekanisk bearbetning och den goda reptåligheten gör den därför lätt att hantera på en byggarbetsplats. Man kan både gå och skotta snö på ett tak av Plastisol. Den tjocka beläggningen ger också ett mycket gott korrosionsskydd och plastisol passar därför i aggressiva miljöer, t ex nära havet eller i tuffa industrimiljöer. Plastisol som används till takplåt, profilerad plåt och bandtäckning är antingen 175 eller 200 µm tjock. Till avvattningssystem som hängrännor och stuprör används en tunnare plastisol med en beläggning på 100 µm per sida. På grund av plastisolens goda egenskaper vad gäller reptålighet och formning har den använts mycket vid hårda bearbetningar som t ex bandtäckning. PVF 2 bästa kulörbeständigheten Det färgsystem som lever upp till de högsta kraven på kulörbeständighet är PVF 2 (Polyvinylidenfluorid). PVF 2 har extremt god ljusbeständighet och i kombination med speciella pigment får färgsystemet oöverträffade kulör- och glanshållningsegenskaper. Plåtprover utsätts ständigt för tester under mycket hårda förhållanden, bland annat i den saltmättade luften på Bohus-Malmön på västkusten.

4 De olika färgernas egenskaper Polyester Plastisol PVF 2 PUR Finns i många kulörer Kan bockas, pressas och profileras Beständig mot nötning Kan falsas Kulörbeständighet Korrosionsbeständighet Samtidigt är formbarheten hos PVF 2 också bättre än hos standardpolyester. PVF 2 används framförallt i väggkassetter på fasader till byggnader där man har höga krav på kulörbeständighet, glansbibehållning och livslängd. För att skydda fasadplåten under bearbetning och montering kan man använda en skyddsfolie, som tas av när fasaden är färdig och sitter på plats. PUR polyuretan, ett nygammalt färgsystem Polyuretan har använts inom färgindustrin under många år, men det är först under senare år som den börjat användas för utomhusbruk i Europa inom bandlackeringsindustrin. Jämfört med polyester är PUR i vårt utförande ett tjockare skikt, cirka 50 µm, och därmed mer reptålig. Den har även bättre flexibilitet. Att välja färgsystem I valet av färgsystem är det viktigt att veta vilken egenskap hos färgsystemet som är den viktigaste. Är det till exempel reptålighet, korrosionsskydd, solbeständighet eller kostnad? Ibland får hanterbarheten under byggnationen avgöra valet av färgsystem. Genom att istället vara försiktiga i hanteringen eller använda en skyddsfolie, kan man välja ett färgsystem som exempelvis har längre livslängd. Tabellen ovan visar översiktligt hur de olika färgsystemen lever upp till olika krav. Referensmaterial är standard polyester. Fakta om olika färgsystem 1. En färg har fem komponenter: bindemedel, färgpigment, fyllnadsmedel, tillsatsmedel och lösningsmedel ,7% av alla lösningsmedel tas om hand och används som energi i torkugnarna i SSAB Tunnplåts bandlackeringslinje i Borlänge. 3. De fyra färgsystemen är polyester, plastisol, PVF 2 och PUR. 4. Polyester är det största färgsystemet i Europa och har allmänt jämna och goda egenskaper. 5. Plastisol har mycket god reptålighet, formbarhet och korrosionsskydd. 6. PVF 2 har mycket god ljusbeständighet och mycket goda kulör- och glanshållningsegenskaper. 7. Polyuretan har börjat användas för byggprodukter i Europa först under senare år. Jämfört med en standardpolyester har den bättre reptålighet och flexibilitet. Kulörbeständigheten är också bättre än för polyester.

5 De viktigaste egenskaperna hos färgsystemen vid utomhusanvändning Applikationsexempel POLYESTER PLASTISOL PVF 2 PUR * relativ kostnad för målad plåt

6 H E R A/Illustration: Fredrik Sten BREV NR 2/OLIKA FÄRGSYSTEM Vill du veta mer om de olika färgsystemen? Färgsystem på Internet Information från SSAB Tunnplåt Vi på SSAB Tunnplåt kan erbjuda följande trycksaker med information om färgbelagd plåt: Färgbelagd plåt för byggnader, SE837. Planplåtstäckning med Prelaq PLX Del 1 träunderlag, Del 2 underlag av isolering och profilerad plåt. Besiktning och underhåll, SE838. Prelaq No Con Drop, SE821. Boken om Prelaqproduktion. SSAB Tunnplåts bok om hur man använder färgbelagd plåt inom verkstadsindustrin, men mycket är också tillämpbart inom byggindustrin. Boken behandlar bl a färgsystem, miljöfrågor, formning och fogning. Boken är kostnadsfri. Du kan också beställa Beckers samlingsfolder Product Review Becker Coil Coatings. Den ger en sammanfattande beskrivning över olika färgsystem. Använd den bifogade kupongen för att beställa den information du önskar. Du kan också anmäla ditt intresse för vår Tunnplåtskurs för byggmarknaden. Kursen omfattar två dagar och ger dig som arbetar med färgbelagd plåt de väsentligaste kunskaperna. Kursavgiften är kronor. Använd den bifogade kupongen eller ring tel Monika Broman, så får du mer information. Breven i Prelaq Skolan Detta brev är det andra brevet i Prelaq Skolan. Innehållet i de följande breven och den preliminära utgivningsveckan kan du se här nedan. BREV UTKOMMER 1. Färgbelagd plåt en presentation Utkom i augusti 2. Olika färgsystem praktisk användning, fördelar, nackdelar Detta brev 3. Tekniska möjligheter olika konstruktionsmöjligheter vecka Nya färgbelagda produkter vecka Ekonomi den färgbelagda plåtens ekonomi i förhållande till andra material vecka Miljö tillverkning och användning vecka 3 7. Underhåll och ommålning vecka 7 8. Kulörer möjligheter och ekonomi vecka Tillgänglighet och leveransformer, certifikat, normer och garantier vecka Samlade erfarenheter vecka 20 Becker Industrifärg har också en hemsida där du kan hitta särskild avdelning om bandlackering. Adressen är: ECCA (European Coil Coating Association), alltså den europeiska sammanslutningen av bandlackerare, har en egen hemsida på Internet där du hittar mer information om bandlackering. Adressen är: Den nordamerikanska motsvaigheten till ECCA heter NCCA, som betyder National Coil Coaters Association. Även de har en hemsida där du kan hitta information om bandlackering. Adressen är: Prelaq Skolan på Internet Prelaq Skolan finns också på Internet. Där kan du ställa frågor och diskutera med experter och kollegor. Men observera du behöver inte alls ha Internet för att vara med. Du kan också fråga och diskutera via brev, telefon och fax. På Prelaq Skolans egen hemsida har du möjlighet att direkt ställa frågor till våra lärare och experter. Du kan bidra med dina erfarenheter och bevaka och påverka vad som diskuteras genom att komma med inlägg och frågor. Genom att du aktivt deltar med dina frågor och åsikter blir Prelaq Skolan på Internet en levande mötesplats med en utveckling och inriktning som styrs av deltagarna. På hittar du Prelaq Skolans egen hemsida. SSAB Tunnplåt AB, Borlänge. Telefon Fax

Prelaq Skolan. Den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material

Prelaq Skolan. Den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material Prelaq Skolan DECEMBER 1998 5BREV NR 5 Ekonomi Den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material Vilken takkonstruktion är mest ekonomisk? Läs i brev 5. Nu handlar det om pengar. Vad kostar

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten

Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten PLANNJA PLÅTFASADER, LULEÅ Lina Karlsson 2004 Dnr 490-2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING s. 2 STÅLPLÅT s. 3 Stålets historia s. 3 Ytbehandling s. 4 Plåtutveckling

Läs mer

TIKKURILA COATINGS KUNDTIDNING NR

TIKKURILA COATINGS KUNDTIDNING NR TIKKURILA COATINGS KUNDTIDNING NR 34/2006 Vattenburna UVITEC en fördelaktig UV-härdande metod Pulverlacker kompletterar sortiment rtimentetet I detta nummer TRÄINDUSTRI Ny epok för ytbehandling av 3D-objekt

Läs mer

Alcro-Beckers Miljöredovisning 2009/2010

Alcro-Beckers Miljöredovisning 2009/2010 Alcro-Beckers Miljöredovisning 2009/2010 Det är fantastiskt trevligt för oss att nu kunna se resultat av en målmedveten satsning! För 14 år sedan satte Alcro-Beckers upp det första miljömålet om att minska

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Tak- och väggprofiler

Tak- och väggprofiler Tak- och väggprofiler T 2012-11-09 12.40 ! "#$ %&'%($!! % 2012-11-09 12.40 Tak- och väggprofil anpassad för Nordiskt klimat I Sverige och övriga Norden har vi ofta tufft väder med regn, blåst, snö och

Läs mer

Målning med organisk eller oorganisk färg på betong

Målning med organisk eller oorganisk färg på betong SBUF nr 12493 Målning med organisk eller oorganisk färg på betong Solna 2014-01-30 Christer Molin Tommy Ahlström 2 Innehållsförteckning Förord... 3 1. Bakgrund... 4 2. Syfte och avgränsning... 4 3. Litteraturgenomgång...

Läs mer

April 2014. Råd om val av material och underhåll

April 2014. Råd om val av material och underhåll April 2014 Råd om val av material och underhåll Råd om val av basmaterial och beläggningssystem samt besiktning och underhåll av Plannjaprodukter Som köpare av Plannjaprodukter kan Du påverka livslängden

Läs mer

Det är tillfredsställande att se mål uppnås. Jag ser fram emot att, tillsammans med mina engagerade kollegor, ta tag i våra nya, viktiga miljömål.

Det är tillfredsställande att se mål uppnås. Jag ser fram emot att, tillsammans med mina engagerade kollegor, ta tag i våra nya, viktiga miljömål. Alcro-Beckers Miljöredovisning 2011 Som nytillträdd VD för Alcro-Beckers konstaterar jag snabbt att det är ett mycket miljöfokuserat bolag. Miljötänkandet märks överallt - i tillverkningen och produktutvecklingen,

Läs mer

PLUGG FORM PRODUKT. Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN

PLUGG FORM PRODUKT. Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN PLUGG FORM PRODUKT Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN 2 3 3 4 6 FORMPASTA / TOOLING PASTE MDF TR Ä POLYST YRENK ÄRNA / EPS

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig!

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med MÅLNING/ LACKERING eller målade/lackerade DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Tillverkar du färger eller lacker som innehåller polyuretan

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944

ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944 ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Inledning Syftet med denna brochyr om HEMPELS FÄRGSYSTEM är att hjälpa dig välja det lämpligaste färgsystem

Läs mer

Folksams test av utomhusfärger 2015. Projektledare och författare Stefan Hjort, på uppdrag av Folksam

Folksams test av utomhusfärger 2015. Projektledare och författare Stefan Hjort, på uppdrag av Folksam Folksams test av utomhusfärger 2015 Projektledare och författare Stefan Hjort, på uppdrag av Folksam Därför testar vi utomhusfärg Det är få saker som engagerar våra villa- och fritidshuskunder så mycket

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

- Vad är det tuffaste som varit sen vi pratade förra veckan då?

- Vad är det tuffaste som varit sen vi pratade förra veckan då? - Okej Christer, det har varit en full vecka förstår jag? - Ja, den har varit proppfull faktiskt. Nu är det lite lugnar den här veckan hoppas jag men förra veckan och veckan där innan var helt knökfullt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Inledning Innehållsförteckning Inledning 1 DEL I ETT DTK 9 TVÅ NOG 53 TRE KVA 124 FYRA XYZ 138 DEL II 1 FEM LÄS 148 SEX MEK 151 SJU ORD 152 ÅTTA ELF 155 NIO Tidsplan 156 TIO Efter provet 158 Om författaren

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

FÄRGSÄTTNINGSGUIDE FÖR EKSJÖ CENTRUM

FÄRGSÄTTNINGSGUIDE FÖR EKSJÖ CENTRUM Antagen av Kommunstyrelsen 2013-12-03, 344 Samhällsbyggnadssektorn November 2013 Aschanska gården mot Norra Storgatan Aschanska gården mot Arendt Byggmästaregatan Så uppstod den svenska 1800-talsstadens

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Bygg Swed Totalentreprenad AB

Bygg Swed Totalentreprenad AB Bygg Swed Totalentreprenad AB NYBYGG, OMBYGGNAD, TILLBYGGNAD, RENOVERING Bygg Swed Totalentreprenad AB Org. No. 556844-1843 Vänortsringen 48 BG. No. 192-6146 195 30 Stockholm Email: info@byggswedten.com

Läs mer

Distribueras i KRETSLOPP Nr 1-2003. blanda själv i samband med målningen. Om man vill använda. hindrar svamp och algtillväxt

Distribueras i KRETSLOPP Nr 1-2003. blanda själv i samband med målningen. Om man vill använda. hindrar svamp och algtillväxt Anders Haaker, redaktör Varis Bokalders, ämnesansvarig Kretslopp fortsätter genomgången av det sunda byggandet. Vi reder nu med hjälp av vår ekobygg expert Varis Bokalders ut färgdjungeln för dig som vill

Läs mer

HETER. och vattendistribution. Dynamisk bildanalys. Virtuella laboratorium och experimentell. quatquo conessi dignimolo. Enklare bestämma livslängd

HETER. och vattendistribution. Dynamisk bildanalys. Virtuella laboratorium och experimentell. quatquo conessi dignimolo. Enklare bestämma livslängd Nu NU HETER Nyheter Nr 1 januari om utveckling 2014 Nr 3 1 2014 Virtuella laboratorium och experimentell verifiering Mässingslegeringar i egna lokaler! och vattendistribution Genomföringar Bättre Lori

Läs mer