Att bilda och driva ett syndikat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bilda och driva ett syndikat"

Transkript

1 Att bilda och driva ett syndikat 1987 började några postanställda inom Stockholms LS träffas och diskutera postfrågor. Bland annat bjöd de ned en medlem från Uppsala LS som berättade om den starka postsektion de haft på Uppsalas postterminal tidigare. Vissa Ls-aktiviteter, såsom MBL-förhandlingar, fanns redan inom Posten i Stockholm innan syndikatet bildades. En av de aktiva postisarna hade dragit i gång en kampanj mot Postens blyplombshantering där blyplomberna till slut avskaffades. På hösten 1988 gick det ut en kallelse om att ett postsyndikat skulle bildas i Stockholm. Det fanns drygt trettio medlemmar i olika LS i stockholmstrakten som arbetade inom Posten. Elva medlemmar från postkontor i Johanneshov, Hägersten, Tumba och Stockholm samt terminalerna Klara och Tomteboda bildade Storstockholms Postsyndikat. I början bestod aktiviteterna av att hålla medlemsmöten varje månad, skicka ut kallelser, skriva protokoll och hålla reda på medlemsregistret. Ett litet gäng höll uppe en låg men kontinuerlig aktivitet. I november 1989 gick en grupp brevbärare på Stockholm 12, Kungsholmen, med i Postsyndikatet och bildade en driftsektion. Den växte till det dubbla på ett halvår och hade nära 20 medlemmar på våren Plötsligt var det full fart i syndikatet. I juni hamnade postsyndikatet i arbetskonflikt för första gången. Det gällde en reklamsändning av dambindor. Brevbärarna på Stockholm 12 ansåg att försändelsen var för tjock för brevinkasten och ville inte bära ut den utan avisera, det vill 163

2 säga meddela adressaten att det fanns en försändelse att hämta på postkontoret. Posten gick inte med på det och syndikatet varslade om blockad mot utdelning av försändelsen. Stämningen på brevbärarkontoret var splittrad. Några brevbärare väntade med att dela ut för att se hur det gick för syndikalisterna. Andra trodde att de förr eller senare skulle få bära ut dem ändå och delade ut sina. Efter tre dagars blockad hade kontoret ett helt berg med dambindor. Då lät Posten brevbärarna avisera dem. Det var den första segern för Postsyndikatet. Den skulle följas av flera. I början av 1991 bildades en syndikalistsektion på Tbmtebodaterminalen. Bland de cirka anställda på Tomteboda fanns då sju-åtta medlemmar. I april 1991 fick tre deltidslag på Tomteboda, med nattarbetande sorteringspersonal, reda på att de från och med den andra maj skulle flyttas från manuell sortering till maskinenheten och att de måste öka sin arbetstid från femtio procent till sextio procent av heltid. Personalen kände sig överkörd och protesterade. En namnlista gick runt som samlade 168 namn, så gott som alla berörda, mot beslutet. Personalen hade andra förslag till lösningar och ville diskutera dem. Posten var inte intresserad. Några av de berörda var syndikalister och fler anslöt sig snabbt. När det nu fanns en sektion ansåg de att de skulle utnyttja sina rättigheter i en fackförening. En förhandlingsframställan från sektionen överlämnades till Brevkontorets dåvarande chef.»den här kan jag göra så här med«, sade chefen och gjorde en gest med framställan som för att slänga den över axeln.» Jag tycker nog att du skall gå hem och läsa på MBL litet«, svarade en av syndikalisterna. Några dagar senare hade han tittat över MBL och insett att han var skyldig att förhandla. När förhandling väl hölls vägrade han att betrakta det som förhandling och att skriva protokoll. 164

3 Några av förslagen till annorlunda lösningar som sektionen framförde var att de båda avdelningarna skulle slås ihop, att rekryteringen till maskinen skulle ske på frivillig väg och att ett rotationssystem skulle införas. Posten vägrade diskutera. Statsanställdas förbund (SF) som hade skrivit under nyorganisationen utmålade syndikalisterna som en bunt bräkmakare och spred rykten om att SAC inte hade några förhandlingsrättigheter. Under våren gick ett tjugotal nattdeltidare med i Postsyndikatet. Även på andra avdelningar fick sektionen medlemmar. Under året kom sektionen upp i nästan femtio medlemmar. När förhandlingarna inte ledde någon vart och nyorganisationen skulle börja den andra maj varslade syndikalistsektionen om blockad mot det nya arbetet. Det var en laglig konflikt eftersom syndikalisterna inte hade fredsplikt. Den första dagen av blockaden och nyorganisationen gick medlemmarna till sin arbetsplats. Några fick beskedet att de skulle gå till BSM (Brevsorteringsmaskinen) men svarade att B SM-arbetet var satt i blockad, att de tänkte utföra sina normala arbetsuppgifter och ingenting annat. Arbetsledningen skrev rapport om arbetsvägran och hotade med avsked. De kallades in på möten där hemliga män som inte presenterades fanns med. Det visade sig senare att en av de hemliga männen var dåvarande kassören i SF:S stockholmsavdelning, sedermera ordförande. På mötena rådde en hotfull och otäck stämning som skrämde de anställda. Att skriva rapport om arbetsvägran och hota med avsked ansåg sektionen från början vara olagligt eftersom en facklig arbetskonflikt inte kan mötas med individuella disciplinära åtgärder. Ledningen ville skicka hem dem som deltog i konflikten men de stannade kvar och samlade namnunderskrifter som intyg på att de var där och arbetade. Förhandlingar begärdes om föreningsrättskränkning. Blockaden pågick hela sommaren vid de nattpass där våra medlemmar skulle arbeta vid BSM. Men den 13 juni började Posten 165

4 stoppa våra medlemmar i nattlagen vid entrén och släppte inte in dem på arbetsplatsen. Det ansåg vi vara en olaglig lockout. Den 20 juni vidtogs ett antal sympatiåtgärder på åtta olika postkontor i Stockholm av medlemmar i Postsyndikatet. På några kontor blockerades massbrev, på andra var det övertidsblockad och på några kontor gick man ut i strejk. Blockaden blev känd för fler anställda och Posten fick större tryck på sig. Genom våra egna och genom SF:S flygblad om konflikten till sina medlemmar fick många postisar för första gången höra talas om syndikalisternas fackförening. Sympatiåtgärderna var också ett prov på syndikatets förmåga till konfliktsamordning. Syndikatet klarade provet. I juli varslade lokförare och växlare i Sundbybergs LS om att lägga posttåg i blockad. Det slogs upp stort i massmedierna. Blockaden varade i fyra månader och sj fick omdirigera lokförare för att få med posttågen. Från gruppstyrelsen i SF på Göteborgs Postterminal kom stöduttalande för syndikalisternas konflikt där Posten uppmanades att följa gällande arbetslagar. Det sattes upp på alla anslagstavlor på Tomteboda men revs genast ned av ivriga SF:are. Det är känsligt att få mothugg av folk i sin egen organisation. En överenskommelse gjordes i början av september där blockaden temporärt avbröts. En kontaktgrupp skapades mellan Posten och syndikatet för att lösa problemen. Ett informationsavtal slöts. Dock hölls överenskommelsen illa. Blockaden återupptogs igen den 1 oktober. Vid förhandlingar den 16 bestämdes att lagen skulle få fortsätta arbeta tillsammans och att de som ville fick behålla sina halvtidstjänster. Men de blev tvungna att acceptera arbete på B SM. Därefter blåstes blockaden av. I januari 1993 kom domen i AD. Staten dömdes att betala kronor var till nio medlemmar. Postsyndikatet fick i skadestånd och hälften av rättegångskostnaderna betalda. Hälften eftersom syndikatet fick rätt i huvudsak men inte 166

5 i allt. Det innebar för staten en kostnad på kronor plus egna rättegångskostnader på kronor. Posten dömdes för brott mot föreningsrätten för rapporteringen av medlemmarna men AD ansåg att företaget hade rätt att stänga ute medlemmarna och därmed hålla inne lönerna. Under hela konflikten använde sig syndikatet av SAC:S tidning Arbetaren som ett nyttigt redskap. Den följde syndikatets förhandlingar och konflikt när ingen annan tidning skrev. Artiklar förstorades upp och sattes upp på anslagstavlor. Tidningen delades ut i stora upplagor när konflikten hettade till. Vid senare konflikter har tidningen fungerat på samma sätt och vid flera tillfällen har journalisterna satt större press på motparten inför förhandlingar genom sina frågor och artiklar. När vi ibland får frågan vad som är skillnaden mellan att vara medlem i SF och i Postsyndikatet brukar vi ta exemplet från Stockholm 12 hösten Sex tillfälligt anställda hade fått löften om tillsvidareanställning. Men vid den tiden utgick ett påbud från Postens kejsare Ulf Dahlsten om att inga nyanställningar fick göras. De sex hade gått på vikariat under mer än ett års tid. I augusti fick de reda på att vikariaten inte skulle förnyas. Arbetskamraterna protesterade. De sex behövdes för att brevmängden skulle klaras. Syndikalisterna tog initiativ till en namninsamling för att få behålla dem. SF ställde sig också bakom. I princip alla skrev på listan. En av de sex var syndikalist, två var oorganiserade och tre medlemmar i SF. Den syndikalistiska driftsektionen begärde förhandling för sin medlem, SF tvingades också att göra det för sina medlemmar, något som knappt skulle ha skett om inte syndikalisterna hade gjort det. Skillnaden i förhandlingsmetoder visar den fackligt ideologiska skillnaden. Medan SF:S medlemmar fick tjata på sin organisation för att åtminstone få sitta i ett angränsande rum under förhandlingen deltog vår medlem i förhandlingen själv 167

6 och kunde berätta om sin anställning och vilka löften som getts. SF:S förhandlare kom med ultimatum till sina medlemmar om att de antingen skulle få jobba september ut och SF skulle driva fallet till Arbetsdomstolen eller så skulle de få jobba februari ut men också binda sig för att inte driva frågan vidare. De ville också hålla uppgörelsen hemlig för vår driftsektion, vilket naturligtvis inte skedde. Anställda på golvnivå är mer solidariska än fackbyråkrater. I syndikalisternas förhandling ställdes inga krav på att avstå från rättsliga åtgärder. Medlemmen fick jobba året ut och har sedan arbetat på vikariat precis som de övriga planerade Posten att säga upp tidberäkningsavtalet för brevbärarna. Avtalet innebar en beräkning genom ett statistiksystem som reviderades vart tredje år för att få fram distrikt som motsvarade 8 timmars arbete. Brevbäraren utförde sitt arbete och kunde gå hem då det var klart. Det kallades beting. Nu skulle Posten ta bort detta men landets brevbärarkår protesterade. Från 30 november arbetade många brevbärare i hela landet efter Postens tjänstgöringslista i tre dagar. Man började jobba på tjänstgöringstid, tog sina raster och arbetade inte stenhårt för att kunna komma hem utan i avtalad takt. Allt för att visa vilken försämring av servicen ett borttaget beting skulle innebära. I Stockholm deltog oerhört många brevbärare på de flesta brevbäringskontor, även syndikalisterna naturligtvis. Det borttagna betinget är en gemensam stridsfråga för alla brevbärare. Bland kunderna fick brevbärarna stort stöd. Kunderna vill ha posten tidigt på morgonen och gav uttryck för sitt missnöje över att den nu kom sent på eftermiddagen. Brevbärarna stod för kundservicen och Posten för försämringarna. Samtidigt sades reklamavtalet upp för brevbärarna. Tidigare var reklamutdelning frivillig och de som hade kontrakt på reklamutbäring fick kronor (i Stockholm kronor) i ersättning. Nu gjordes reklamutdelningen obligatorisk, den 168

7 skulle ingå i den ordinarie brevbäringen. Men de som nu tvingades att bära ut den skulle inte få samma ersättning för arbetet som de som tidigare hade kontrakt på utdelningen. Efter mycket bråk och protester, efter många förhandlingar och efter våra konflikter så får de flesta som blivit tvingade att göra arbetet mellan 900 och kronor i månaden. Det är ändå en orättvis skillnad när man gör samma arbete. Den tvärfackliga tjejgruppen på Stockholm 12 har tagit upp frågan med JämO eftersom den nya ordningen i praktiken innebär lönediskriminering av kvinnorna. De flesta av dem som tidigare valde bort gruppreklamutdelningen var kvinnor. Det är alltså fler kvinnor som får den lägre ersättningen för att göra samma arbete som de som tidigare hade kontrakt. När 35 syndikalistiska brevbärare på 7-8 postkontor den 14 juni 1993 gick ut i en endagsstrejk mot betingets avskaffande och obligatorisk reklamutdelning och när ännu fler varslade om blockad av utdelning av gruppreklam och mot övertid från och med den 1 juli, så hade de stöd av de flesta brevbärarna. Brevbärare från andra delar av landet ringde och sade att de också ville strejka. Men eftersom SF var uppknutet av fredsplikt kunde dess medlemmar inte vidta några konfliktåtgärder. Postsyndikatets medlemmar, de enda som lagligt kunde gå i konflikt, fick ett enormt stöd både från brevbärarna och från allmänheten. Den förmån som betinget innebar för brevbärarna innebar också en fin service för kunderna. Posten slog både mot kunder och personal trots uppsatta huvudmål om nöjda kunder, personal som trivs och tillräcklig lönsamhet. På Stockholm 12 fick sektionens strejk, och det faktum att ordförande i SF-avdelningen kom dit och berättade varför de skrivit på avtalet, ett tiotal anställda att söka medlemskap i LS. Det innebar att sektionen med drygt trettio medlemmar organiserade 25 procent av de anställda. Varslet om blockad mot gruppreklam möttes den 23 juni av varsel om lockout från Statens Arbetsgivarverk. Blockaden 169

8 sköts då först upp till den 12 juli och efter ett stormöte drogs varslet tillbaka. Inte av rädsla, men en lockout som skulle tära på stridskassorna mitt i sommaren då många har börjat sina semestrar och en blockad ändå inte skulle få full effekt var inte mycket till konflikt. Då var det bättre att dra tillbaka konfliktvarslet och vänta på ett lägligare tillfälle. Och det tillfället kom, lägligare än någon kunde ana. Inför julen 1993 satte syndikalistklubben på Stockholm 12 reklamutdelningen i blockad. Blockaden skulle gälla från den 13 december. Posten svarade, genom Statens Arbetsgivarverk (SAV), med en lockout från och med den 21 december av alla syndikalister, utom de med fredsplikt, inom affärsområde Brev. Alltså även terminalarbetare. Det blev 72 stycken. En avvara medlemmar gick ut i strejk. Sammanlagt var alltså 73 personer ute i konflikt under julveckan, SAV hade troligen inte tänkt sig att behöva lösa ut lockouten utan använde den som ett medel att få Postsyndikatet att dra tillbaka blockaden bland brevbärarna. Brevbärarna kallade till stormöte för syndikatet den 19 december. 55 medlemmar deltog i Ls-lokalen som knappt rymde alla som kom. Där diskuterades om brevbärarna skulle dra tillbaka sin blockad eller inte. Ingen tyckte det. En viss oro fanns men i stort var det ganska muntra miner över en lockout under julveckan, den värsta veckan på hela året. Munterheten hörde till viss del ihop med vetskapen om att Posten var den enda part som skulle drabbas av sin egen konfliktåtgärd. Det blev mycket riktigt kaotiskt för Posten när lockouten trädde i kraft. De som arbetade hade svårt att klara postgången ordentligt. Chefer syntes pröva på arbetet som julbrevbärare, posten kom ut mycket sent på dagarna. För syndikalisterna stärktes sammanhållningen. Vi nådde ut till allmänheten i hög grad och fick dess stöd. Vi nådde också oerhört många brevbärare i landet. Det rasade in prenumerationer på Brevbomben. På olika brevbärarkontor samlades pengar in till Postsyndikatet. Ett brevbärarkontor i Värmland skrev: Det ni gör är vad 170

9 alla brevbärare borde göra. Fältbiologerna skrev ett brev där konflikten betecknades sova. första klassens hjältedåd. Tidningarna stod på syndikatets sida. De insåg kopplingen borttaget beting/obligatorisk reklamutdelning och försenad post. I Enköpingsposten skrev en skribent: Aldrig trodde jag väl, att jag skulle komma att sympatisera med syndikalistema men i det härfallet gör jag det definitivt. Arbetaren skrev i sitt julnummer: Detta blir troligen en av de mest populära lockouterna i svensk historia. Även internationell solidaritet visades av postsyndikaten i det syndikalistiska CGT i Madrid, Malaga och Barcelona som organiserar rätt många postarbetare, framför allt i Barcelona. De var beredda att vidta konflikter mot svensk post om vi hade begärt det. På några kontor i Stockholm uttalade lokala SFklubbar att de ställde sig neutrala och inte tänkte utföra syndikalisternas blockerade arbete, SF på regional nivå hävdade att SAC:S aktioner var olagliga, något som inte ens arbetsgivaren påstod. I konflikten uppmanade en styrelsemedlem i SF-avdelningen i Stockholm, tillika medlem i det trotskistiska socialistiska partiet (sp), SF:S medlemmar att inte ställa sig neutrala till konflikten utan i stället arbeta på och alltså bli blockadbrytare. Han menade att syndikalistema försökte ta jobben från folk genom att motarbeta reklamen. Syndikatsmedlemmar angrep detta i flera vänstertidningar. I sp:s egen tidning Intemationalen uppstod en frän debatt där även sp-medlemmar gick emot blockadbrytargeneralen som till slut mer eller mindre tvingades be om ursäkt. Som efterspel till diskussionen anordnade sp en debattkväll mellan sp och syndikalistema om fackligt vägval som blev ganska välbesökt. Under lockouten som varade i tio dagar hölls stormöten nästan varje dag med mellan sextio och sjuttio deltagare per gång. Arbetsmöten skrev och skickade information till alla postkontor i landet, brev till alla LS, delade ut flygblad till allmänheten och antireklamlappar i husen, skrev pressmeddelanden och mötte radio och press som skrev mycket. Många 171

10 tidningar gjorde reportage om lokala brevbärare och deras missnöje där kopplingen gjordes till Postsyndikatets konflikt i Stockholm. Jullockouten väckte intresse för SAC från postanställda ute i landet. Efter konflikten åkte syndikatsmedlemmar iväg för att träffa postisar i Ludvika, Degerfors, Karlstad, Malmö och Uppsala. I Ludvika och Grängesberg fanns ett stort intresse och där gick ett gäng över till SAC och bildade Västerbergslagens Postsyndikat. De har sedan hållit kurs och förhandlingar och debatterat i Brevbomben. Naturligtvis ändrade Posten inte sin politik på grund av konflikten med syndikalisterna i Stockholm. Men företaget tvingades diskutera problemet på ett mycket mer intensivt sätt. Diskussionen intensifierades också bland fackligt aktiva om reklam och arbetares ansvar för miljön kontra företagens vinst och fackets roll i den motsättningen. Hur kommer det sig att det har gått relativt bra för postsyndikatet med SAC-mått mätt? Det har funnits relativt många aktiva och pådrivande medlemmar på flera olika kontor och terminaler. Det har också funnits ett tålamod att skynda långsamt, att bygga upp någonting. Några få medlemmar höll länge uppe en liten verksamhet och byggde sakta upp ett syndikat som sedan var berett att ta emot en större ansamling postanställda. Utbildning av medlemmar har betonats. Det har varit ett bra sätt att få i gång aktiviteter. Studierna, som har tagit upp syndikalismens historia och ideologi, arbetsmarknadslagar, förhandlingsteknik, Postens politik med mera har ofta lett till att fler blivit aktiva. Postsyndikatet har därmed kunnat praktisera själwerksamhet så långt det har varit möjligt, vid exempelvis förhandlingar och konflikter. Bara vid centrala förhandlingar och i rättsprocesser har ombudsman eller advokat tillkallats. Flera medlemmar har deltagit i distriktets förhand- 172

11 lingskommitté för att få råd vid förhandlingar men också för att dela med sig av sina erfarenheter och även medverka vid förhandlingar utanför Posten. De lokala löneförhandlingarna 1994/95 liksom lönerevisionerna 1995/96 sköttes helt och hållet i egen regi och de som deltog fick en hel del erfarenheter av förhandlingar om lönesättning, lönesättningens principer och dess godtycke. En syndikalist straffades exempelvis med uteblivet lokalt påslag bland annat för det han skrivit i Brevbomben om den lokale chefen, medan en annan straffades för att han uppmanat brevbärare att dela ut antireklamlappar på sin fritid. Yttrandefrihet trycks ned med lönesättningen som medel. Erfarenheterna är värdefulla i diskussioner om individuell lönesättning kontra likalöneprincipen och vad den betyder. Och även om Postsyndikatet är aktivt är det försvinnande litet jämfört med det stora facket som numera är ännu större och har bytt namn till SEKO. Syndikatets roll är än så länge att skapa debatt, att vara en blåslampa under det stora facket och att försvara sina egna medlemmar. Genom sin blotta existens och hotet om att medlemmar kan byta organisation kan ibland indirekta resultat uppnås. Ronny Stansert

Nu kan du även hitta oss på Facebook

Nu kan du även hitta oss på Facebook Avtal Kongress Utbildning Arbetsmiljö Nummer 2 2013 Årgång 3 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Bakom kulisserna Mats Lööf berättar vad som händer

Läs mer

övertid ofta krävs visar att det Undersökning Nu kan du även hitta oss på Facebook EXTRABLA Kartläggningen klar: Underbemanning på många håll

övertid ofta krävs visar att det Undersökning Nu kan du även hitta oss på Facebook EXTRABLA Kartläggningen klar: Underbemanning på många håll Nummer 1-2013 Årgång 3 Information till medlemmar i SEKO Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook EXTRABLA DET Undersökning visar att det ofta krävs övertid Ur innehållet Framtidens arbetsplats Den

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Medlemsvärvning pågår

Medlemsvärvning pågår Medlemsvärvning Nyanställningar på Härryda Medlemsaktivitet i Uppsala Nummer 2 2014 Årgång 4 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Medlemsvärvning pågår Ur innehållet

Läs mer

Toppen på en isbergssallad En rapport om kollektivavtalskonflikten i Göteborg april 2007

Toppen på en isbergssallad En rapport om kollektivavtalskonflikten i Göteborg april 2007 Toppen på en isbergssallad En rapport om kollektivavtalskonflikten i Göteborg april 2007 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 LÖNER OCH VILLKOR FÖR DE FATTIGA RIDDARNA I RESTAURANGBRANSCHEN... 4 DEN

Läs mer

Toppen på en isbergssallad

Toppen på en isbergssallad Toppen på en isbergssallad En rapport om kollektivavtalskonflikten i Göteborg april 2007 1 INNEHÅLL INLEDNING...3 BAKGRUND...4 LÖNER OCH VILLKOR FÖR DE FATTIGA RIDDARNA I RESTAURANGBRANSCHEN...4 DEN SVENSKA

Läs mer

Det är fortfarande mycket övetid för brevbätrarna som upplever en mycket ansträngd situation.

Det är fortfarande mycket övetid för brevbätrarna som upplever en mycket ansträngd situation. Publicerat 25 mar 11 kl. 11:47 Det är fortfarande mycket övetid för brevbätrarna som upplever en mycket ansträngd situation. Foto: Smålandsbilder.se Brevbärarnas situation fortfarande ansträngd Jnytt.se

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Tvisten kan sluta i Europadomstolen Göteborgs-Posten 1 2008-01-21 3 Hamnparter söker förlikning Göteborgs-Posten 1

Läs mer

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg 1 Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg Maj 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 80 procent har problem med arbetsrätten... 4 Riskerna vid anställning kan

Läs mer

Boken är skriven av: Bengt Rolfer. De första hundra åren (1887 1987) Förbundet i modern tid (1987 2012) Finansförbundet i framtiden

Boken är skriven av: Bengt Rolfer. De första hundra åren (1887 1987) Förbundet i modern tid (1987 2012) Finansförbundet i framtiden Den här skriften spänner över 125 år. Mycket har förändrats under den tiden i hela vårt samhälle, på arbetsmarknaden och inte minst inom bankerna och i den finansiella sektorn. De frågor som Svenska Bankmannaföreningen,

Läs mer

UMEÅ LS. Syndikalisterna. Handbok för medlemmar

UMEÅ LS. Syndikalisterna. Handbok för medlemmar UMEÅ LS Syndikalisterna Handbok för medlemmar VAD ÄR DET HÄR FÖR HANDBOK? Den här broschyren är avsedd som en snabb introduktion till Umeå LS. Här framgår vad du som medlem kan förvänta dig av facket,

Läs mer

*Lokförarbladet* Foto: Cecilia Hansson. Nr 42, Februari 2014, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg

*Lokförarbladet* Foto: Cecilia Hansson. Nr 42, Februari 2014, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg *Lokförarbladet* Nr 42, Februari 2014, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Foto: Cecilia Hansson - Pendelklubbens skrivelse. - Uniforms skor. - Beordra inför D-dagar m.m. - Anciennitet

Läs mer

Nummer 6-13. Med ToMTejakt

Nummer 6-13. Med ToMTejakt Mona Hjortsberg har varit brandman i 15 år Fortfarade ganska ensam i yrket Åtgärder och bidrag en stor del av arbetsmarknaden 2013 sidan 7-13 Kontaktuppgifterna till din egen sektion som bilaga Nummer

Läs mer

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen Ragnar Järhult Nu eller aldrig En bok om den nya strejkrörelsen Med inledning av Åke Olsson Utgiven 1982 Denna digitaliserade version publicerad med författarens tillstånd Den som vill ha boken i tryckt

Läs mer

tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet

tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet 2Kollektivavtalet tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet TILLHÖR: Innehåll Faran är inte över Fakta: Alltid avtal Fakta: Skydd för din lön Fakta: Tillfälligt avtalslöst? Att

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 Fråga om en arbetsgivare vidtagit vissa åtgärder mot en arbetstagare, bl.a. hotat arbetstagaren till livet, och därigenom kränkt arbetstagarens föreningsrätt.

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister POSTEN SYD

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister POSTEN SYD NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 5 December 2014 Ansvarig utgivare: Jari Karlsson POSTEN SYD Vad önskar

Läs mer

Vitbok Laval Vad hände egentligen i Vaxholm?

Vitbok Laval Vad hände egentligen i Vaxholm? Vitbok Laval Vad hände egentligen i Vaxholm? Lars-Olof Pettersson Vitbok Laval Vad hände egentligen i Vaxholm? Lars-Olof Pettersson Vitbok Laval Vad hände egentligen i Vaxholm? Lars-Olof Pettersson Uppdraget

Läs mer

20 år med Hamnarbetarförbundet.

20 år med Hamnarbetarförbundet. 1 (5) 20 år med Hamnarbetarförbundet. För 20 år sedan bildades ett nytt fackförbund - Svenska Hamnarbetarförbundet. Det var en mycket uppmärksammad händelse. Det var betydligt vanligare att fackförbund

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

En konfliktfri avtalsrörelse? 19 exempel på varsel och stridsåtgärder under avtalsrörelsen 2007 Februari 2008

En konfliktfri avtalsrörelse? 19 exempel på varsel och stridsåtgärder under avtalsrörelsen 2007 Februari 2008 En konfliktfri avtalsrörelse? 19 exempel på varsel och stridsåtgärder under avtalsrörelsen 2007 Februari 2008 En konfliktfri avtalsrörelse? 1 En konfliktfri avtalsrörelse? 19 exempel på varsel och stridsåtgärder

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Nr 2 2010 Utges av Stockholms Fackliga Samorganisation www.stockholms-fso.se

Nr 2 2010 Utges av Stockholms Fackliga Samorganisation www.stockholms-fso.se Arbetare-Kuriren Nr 2 2010 Utges av Stockholms Fackliga Samorganisation www.stockholms-fso.se 1 MAJ 2010: POST- ARBETARUNIONEN VID LA MANO INLEDARE Borde inte en facklig inställning snarare vara att om

Läs mer

NUMMEr 6, 2013. Upphandling oroar i Gotlandstrafiken. u 13. Dan Sten Olsson i stor intervju. u 22 ENADE VI STÅ! Sjöfolket gick segrande ur striden

NUMMEr 6, 2013. Upphandling oroar i Gotlandstrafiken. u 13. Dan Sten Olsson i stor intervju. u 22 ENADE VI STÅ! Sjöfolket gick segrande ur striden NUMMEr 6, 2013 Upphandling oroar i Gotlandstrafiken u 13 Dan Sten Olsson i stor intervju u 22 ENADE VI STÅ! Sjöfolket gick segrande ur striden ledare Almega leker med elden Jag trodde aldrig att jag skulle

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

Pendelbladet. Girighet. Veoliamodellen. Styrelsen 2014. Lönepotten. Fördelning av. Ett hot mot hela spårbranschen! April 2014.

Pendelbladet. Girighet. Veoliamodellen. Styrelsen 2014. Lönepotten. Fördelning av. Ett hot mot hela spårbranschen! April 2014. April 2014 Fördelning av Girighet Lönepotten Styrelsen 2014 Veoliamodellen Ett hot mot hela spårbranschen! Pendelklubben Årets planeringskonferens hölls på Syninge Kursgård i Roslagen. _april_2014.indd

Läs mer

Blickpunkten nr 5 november 2014

Blickpunkten nr 5 november 2014 APRIL NOVEMBER 2013 2014 NR 2 5 ÅRGÅNG 60 61 www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se 2 Blickpunkten nr 5 november 2014 Ordföranden har ordet November Nu har det gått ett halvår sedan Seko strejkade. Det

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 90/10 Mål nr A 257/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 90/10 Mål nr A 257/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 90/10 Mål nr A 257/09 Sammanfattning En säljare av konsulttjänster, som ingick i arbetsgivarens ledningsgrupp, uppgav för en av arbetsgivarens kunder att han hade blivit uppsagd.

Läs mer