NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm"

Transkript

1 PROGRAM september 1 oktober Kistamässan, Stockholm NEXT GENERATION För fjärde året i rad samlas hela branschen till en unik konferens och mässa om hållbarhet inom byggande, fastighetsförvaltning, stadsutveckling och arkitektur. Här möter du aktörerna med de senaste idéerna och produkterna för framtidens lösningar för hållbara städer, miljöanpassade hus, grön teknik, innovativ hållbar design och smarta resurseffektiva tjänster. Här diskuteras nya hållbara tekniska lösningar som ska säkra framtiden för en ny generation. Lyssna på debatterna, delta i fördjupningssessionerna, mingla på mässan Ekobygg och träffa nya affärskontakter. Boka din plats redan i dag! Illustration: White Arkitekter 1

2 30 SEPTEMBER Registrering öppnar Kaffe och smörgås serveras INVIGNING AV SGBC15 OCH EKOBYGG Mingel och rundvandring på mässan Illustration: White Arkitekter Mia Odabas SWEDEN GREEN BUILDING CONFERENCE 2015 NEXT GENERATION Välkommen till SGBC 2015 Bengt Wånggren, vd, Sweden Green Building Council Moderator: Mia Odabas ANALYS SÅ KAN NÖDVÄNDIGA INVESTERINGAR I INFRASTRUKTUR FINANSIERAS Behoven av renovering och nysatsning i alla former av infrastruktur är stora. Nu väntar upprustning och renovering av alltifrån kollektivtrafik och vägar, till kommunalt vatten och avlopp. Infrastrukturkommissionen, finansierad av ett antal stora företag, påbörjade sitt arbete i mars 2015 och kommer under konferensen berätta vad den kommit fram till Dags att tänka i nya banor Infrastrukturkommissionens ordförande, Björn Hasselgren, teknologie doktor, KTH, presenterar kommissionens slutsatser. Jens Henriksson Jessica Rosenkrantz Hållbar infrastruktur förslag till lösningar Infrastrukturkommissionens uppdrag är att peka på möjliga vägar och modeller för att ge Sverige mer och smartare infrastruktur. Målsättningen är att få fram alternativ till den traditionella offentliga anslagsfinansieringen. Panelen diskuterar bland annat hur man på bästa sätt betar av samhällets stora infrastrukturskuld, och samtidigt satsar nästa generations infrastruktur, till exempel smarta elnät och nya transportlösningar. Jens Henriksson, vd, Folksam Jessica Rosenkrantz, riksdagsledamot (M) Magnus Meyer, vd, WSP Sverige Björn Hasselgren, teknologie doktor, KTH Erik Bromander, statssekreterare, ansvarig för infrastruktur, Näringsdepartementet KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 2

3 Christian Hermelin Anna Minton DEBATT DEN INKLUDERANDE STADEN ELLER PRIVATISERING AV DET OFFENTLIGA RUMMET? Nästa generation efterfrågar hållbart boende i den täta staden, anpassat för ett liv utan bil och med ett offentligt rum att vistas och umgås i när boendeytor krymper. Visioner finns på ritborden hos stadsplanerare och arkitekter världen över. Men samtidigt sker en utveckling där det offentliga rummet privatiseras och övervakas. Hur ska städerna för nästa generation bäst utformas? Så vill vi utforma nästa generations städer och handelsplatser Dan Hallemar, chefredaktör, tidskriften Arkitektur Mohamed Hama Ali, biträdande jurist, Gärde Wesslau Advokatbyrå Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig, Atrium Ljungberg Christian Hermelin, vd, Fabege Helena Ransjö Alcenius, vd, Borås Borås Brittiskt exempel privatisering av det offentliga rummet Möt Anna Minton, författare och gästprofessor i arkitektur vid University of East London. Hon har rönt stor uppmärksamhet med boken Ground Control: Fear and happiness in the twenty-first-century city. Boken beskriver en privatiseringsvåg av brittiska städer och vilken effekt det har fått på gator och torg Lärdomar för framtiden Panelen fortsätter sin diskussion och reflekterar bland annat över beskrivningen av utvecklingen i Storbritannien. Är Sverige på väg åt samma håll? Paneldeltagarna drar slutsatser och ger råd kring planering, arkitektur och byggnation. Emma Henriksson Lunch, mingel och tid att besöka mässan Ekobygg KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 3

4 FOKUS Välj en av sex specialsessioner Anna Sander SESSION 1 Miljöbyggnad utvärdering och systemets vidare utveckling Systemet Miljöbyggnad har använts i mer än fem år och antalet certifierade byggnader har ökat kraftigt. Nu är det dags för den första stora översynen av systemet. Under sessionen presenteras en aktuell utvärdering av Miljöbyggnads nuvarande kriterier. SGBC bjuder också in till en dialog inför den nya versionen av Miljöbyggnad. Åsa Wahlström, konsult, CIT Energy Management; adjungerad professor, Lunds tekniska högskola Catarina Warfvinge, teknisk chef, Sweden Green Building Council Ulrika Åkerlund SESSION 2 Värdet av ekosystemtjänster i byggandet Intresset är stort för att använda ekosystemtjänster som ett verktyg för att addera framtida värden för en attraktiv och hållbar stad. Att värdera ekosystemtjänster inför nybyggnation och ombyggnation, både i tätort och glesbygd, är ett sätt att säkerställa attraktiva boendemiljöer med klimatreglering, bättre luft och vattenrening. Liselott Eriksson, natur- och friluftsstrateg, Nacka kommun Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket Johanna Farelius, chef enheten för samhällsekonomiska analyser, Naturvårdsverket Johanna Farelius Anders Carlsson SESSION 3 Forskningens roll för hållbara framsteg i bebyggd miljö Det finns ett stort behov och en önskan inom forskarvärlden, näringslivet och offentlig sektor att se forskningsresultat som levererar ett mervärde för alla. Under sessionen ges exempel på hur mötet mellan forskare, kommuner, företag och regioner kan fungera för att flytta fram positionerna inom hållbart byggande. Vi tar oss från Kiruna i norr och grundforskning om miljonprogramshus när staden töms och flyttas, till Linköping och innovationer när nästa generations bostäder planeras inför Boexpo Anna Sander, ansvarig för forsknings- och innovationsstrategier, WSP Anders Carlsson, forskningskommunikatör, Linköpings universitet Dennis Johansson, forskare, Lunds tekniska högskola Caroline Vilhelmsson SESSION 4 Introduktion till miljöcertifiering av byggnader Det här är sessionen för dig som är nyfiken på vad miljöcertifieringar av byggnader är för något, och vill veta hur ett företag kan ta de första stegen in i certifieringsvärlden. Här presenteras vad certifiering innebär och vilka olika typer som finns tillgängliga i Sverige. Konsulter och fastighetsägare delar med sig av sina erfarenheter. Caroline Vilhelmsson, miljöcertifieringsexpert, Exengo Henrik Svensson, fastighetsutvecklingschef, Storebrand Fredrik Holmström, regionchef miljö, Hifab Henrik Svensson SESSION 5 Verkstaden Utforska dina designtalanger tillsammans med Samir Alj Fält, formgivare och konstnärlig ledare för Design Lab S. Se utförlig presentation i faktaruta på sida sex. SESSION 6 Runda borden Här deltar du i erfarenhetsutbyten inom hållbart byggande, hållbara stadsdelar, certifiering med mera. Se utförlig presentation i faktaruta på sida sex. Fredrik Holmström Kaffepaus med förfriskningar och tid att besöka mässan 4

5 FOKUS Välj en av sex specialsessioner Sam Carlson Kristina Gabrielli Nils Brown SESSION 7 Inspireras av Living Building Challenge Living Building Challenge är nästa generations certifieringssystem. Grundtanken är att en byggnad ska vara som en växt som är anpassad till omgivningen och hämtar energi och vatten från himmel och jord. Byggnaden ska också vara giftfri och vacker. Living Building Challenge har fått stor uppmärksamhet i USA, Kanada och Australien. På sessionen får du en introduktion till systemet följt av en diskussion om möjligheterna för svenska byggnader att klara de höga kraven. Presentationen av Living Building Challenge sker på engelska. Sue Clark, LEED Manager, Sweden Green Building Council Mia Edofsson, hållbarhetschef, Akademiska Hus Agneta Wannerström, gruppchef Utveckling och miljöledning, Skanska SESSION 8 Det dolda hotet - om innemiljö i våra skolor Folkhälsomyndigheten har i ett av sina större tillsynsprojekt kunnat konstatera att innemiljön i skolorna har stora brister och orsakar hälsoproblem. Ofta är ventilationen bristfällig och många skolor har fuktproblem. För att komma till rätta med brister krävs beslut i kommunerna och kostnadseffektiva renoveringslösningar. Sessionen ger fördjupande kunskaper om tillståndet i våra skolor och ger exempel på genomförda förbättringsprojekt. Fredrik Haux, utredare enheten för miljöhälsa, Folkhälsomyndigheten Sofia Johansson, byggnadsteknisk specialist, SISAB Kristina Gabrielii, hållbarhetschef, och Sam Carlson, platschef, PEAB Charlotta Brask SESSION 9 Gröna fastigheter och potentiella mervärden för fastighetsägare och lokalhyresgäster På denna session presenteras resultat från forskningsprojektet Mervärden av gröna byggnader, som pågått i tre år och är finansierat av Formas. Projektet har gjort omfattande studier hos fastighetsägare och hyresgäster i Sverige för att få svar på frågan om nyttan med att äga eller hyra miljöcertifierade lokaler. Med på sessionen är även representanter från två av de fastighetsägare som har deltagit i projektet. Nils Brown, doktorand miljöstrategisk analys, KTH Charlotta Brask, miljöchef, Stockholms läns landsting Mia Häggström, miljö- och teknikchef, Fabege Anders Broryd SESSION 10 Att dela för hållbarhet Delningsekonomin är ett populärt begrepp inom cirkulär ekonomi. Hittills har det främst handlat om privata tjänster så som bilpooler, kläduthyrning och semesterboende i privatbostäder. Nästa steg är delningsekonomi även i affärer inom och mellan företag. Under sessionen presenteras projekt inom business-to-business för andrahandsuthyrning av parkeringsplatser, förmedling av lediga kontorsytor och överskott av inventarier mm. Fredrik Östlin, vd, Off2off Erik Glittrestam, innovatör, Apparkingsspot Rikard Hegelund, vd, och Andreas Broryd, marknadschef, Workaround Mia Häggström SESSION 11 Verkstaden Utforska dina designtalanger tillsammans med Samir Alj Fält, formgivare och konstnärlig ledare för Design Lab S. Se utförlig presentation i faktaruta på sida sex. Fredrik Östlin SESSION 12 Runda borden Här deltar du i erfarenhetsutbyten inom hållbart byggande, hållbara stadsdelar, certifiering med mera. Se utförlig presentation i faktaruta på sida sex. 5

6 KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN Oliver Heath Samir Alj Fält INSPIRATION Därför behövs mer natur i hem och på arbetsplatser! SGBC15 välkomnar Oliver Heath, förgrundsfigur inom ekologisk design och hållbar arkitektur. Han presenterar här långsiktiga hållbara fördelar med Biophilic design en formgivning med en stark influens av naturen och naturliga element. Människor har en inneboende dragning till element som speglar naturen. Men på många arbetsplatser och kontor saknas det helt naturinslag. Det måste vi ändra på, är budskapet från Oliver Heath. Göran Werner Alexander Ståhle Dagens kreatör I en specialsession under eftermiddagen har deltagare haft möjlighet att utforska sina designtalanger tillsammans med Samir Alj Fält, formgivare och konstnärlig ledare för Design Lab S. Valda delar av resultatet presenteras. Oliver Heath är med och väljer sin favorit. GALAMIDDAG Fördrink i Gyllene salen, Stockhoms Stadhus Galamiddag i Gyllene salen och utdelning av Sweden Green Building Awards Detaljerat program för galamiddagen meddelas separat INTERAKTIVA SESSIONER MED DELTAGARNA I CENTRUM VERKSTADEN OCH RUNDA BORDEN är två sessioner som bygger på ett aktivt deltagande. Föranmälan görs vid valet av specialsessioner. De är öppna vid två tillfällen under första konferens - dagen. Deltagarantalet vid varje tillfälle är begränsat. SESSION 5 OCH 11: Verkstaden utforska dina designtalanger Här får du experimentera, prova olika material och utforska dina designtalanger. Sessionen leds av Samir Alj Fält, formgivare och konstnärlig ledare för Design Lab S, en kollektiv designstudio i Skär holmen där ungdomar tillsammans med professionella formgivare undersöker designprocesser och utforskar nya estetiska uttryck. SESSION 6 OCH 12: Runda bord delta i öppen dialog om hållbart byggande, hållbara upphandlingar och certifiering Sessionen för dig som vill nätverka på riktigt och lära dig av andra. I lokalen finns runda bord uppmärkta ämnesvis. Välj bord efter intresse och delta i en öppen diskussion under ledning av branschprofiler, experter och utbildare. Följande ämnen ska diskuteras under runda bordsamtalen: Hållbar stadsbyggnad: Dela erfarenheter om klimatsmart urban omvandling i stor och smått. Samtalsledare: Alexander Ståhle, Spacescape. Cirkulär ekonomi i praktiken: Testa dina tankar om materialåtervinning och nya tjänster. Samtalsledare: Johan Sidenmark, Cradlenet. Hållbara affärsidéer: Hur når du marknaden med nya hållbara idéer inom bygg och fastighetsutveckling? Samtals ledare: Andreas Englund, IVL Svenska Miljöinstitutet. Hållbar arkitektur för alla: Hur kan arkitekter och stadsplanerare skapa socialt hållbara miljöer? Samtals ledare: Ulf Ranhagen och Lisa Daram, Stiftelsen Arkus. Välj rätt certifiering: LEED, BREEAM eller Miljöbyggnad? Berätta om ditt val och jämför med andras. Samtalsledare: Helga Gimse, SGBC. Renovera hållbart: Diskutera tekniska metoder och affärsmodeller för att minska flerbostadshusens miljöpåverkan. Samtalsledare: Göran Werner, WSP och BeBo. Ansvarsfulla materialval: Diskussion om hållbara leverantörskedjor och gemensam målbild för anläggningsbranschen. Samtalsledare: Stefan Uppenberg, Ordförande Hållbar Infrastruktur. 6

7 1 OKTOBER Mässan Ekobygg öppnar DAG 2 BÖRJAR Illustration: White Arkitekter Sofie Adolfsson Jörby INSYN SÅ KAN MILJÖMÅLET GOD BEBYGGD MILJÖ NÅS Nu ska myndigheternas samarbete kring de svenska miljökvalitetsmålen vässas, näringslivet involveras och innovationer stödjas. Ett nytillsatt miljömålsråd och en omstart för miljömålsberedningen är nya verktyg i arbetet. Ett av miljömålen är God bebyggd miljö, som handlar om vilken typ av stadsbebyggelse vi ska lämna över till nästa generation Så här långt har vi kommit Utifrån årets utvärdering av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö analyserar Sofie Adolfsson Jörby, enhetschef på Boverket, om miljökvalitetsmålet kan uppnås till år Med hjälp av ett antal indikatorer visar hon hur miljömålsarbetet ligger till i förhållande till målet. Rebecka Yrlid Maria Wetterstrand Våra förslag för att skapa hållbarhet i den byggda miljön Paneldeltagarna från myndigheter, företag och miljörörelsen kommenterar och utvärderar vad som har gjorts hittills för att nå målet God bebyggd miljö. Men framför allt blickar de framåt och pekar på samarbeten, initiativ och allianser mellan företag, myndigheter och medborgare för att närma sig och på sikt nå målet. Maria Wetterstrand, ordförande, Miljömålsrådet Rebecka Yrlid, hållbarhetschef, Humlegården Fastigheter Gustaf Landahl, miljö- och klimatstrateg, Stockholms stad, samt EU-koordinator för projektet GrowSmarter Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen Kaffe, mingel och tid att besöka mässan Ekobygg KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 7

8 FOKUS Välj en av sex specialsessioner Mohamed Hama Ali SESSION 13 Integration som förutsättning för hållbarhet Den sociala dimensionen i hållbarhetsarbetet kommer under överskådlig tid att främst handla om integration. Under sessionen diskuteras utmaningarna som kommunerna står inför och olika lösningar för sociala krav i upphandling och projekt för att motverka utanförskap. Christer Mattsson, utvecklingsledare med ansvar för Social översiktsplan, Kungälvs kommun Mohamed Hama Ali, biträdande jurist, Gärde Wesslau Advokatbyrå Theresa Eriksson, områdeschef, Studieförbundet Vuxenskolan Maria Johansson, ordförande medborgarnämnden, Värnamo kommun Theresa Eriksson Gustaf Landahl Karolina Nätterlund SESSION 14 Hållbar design i framtidens hus och städer Nu utvecklas teknik som omkullkastar gamla föreställningar om energiförbrukning och miljöpåverkan. I den här sessionen får vi höra om pionjärprojekt som kanske blir standard i våra hus och städer om några år. Det handlar bland annat om lösningar i naturen och att imitera dem i utveckling av allt från nya material till hela städer som är mer ekologiskt hållbara, resurseffektiva och motståndskraftiga mot störningar. Klas Gustafsson, vice vd, Tekniska verken i Linköping Gustaf Landahl, miljö- och klimatstrateg, Stockholms Stad Karolina Nätterlund, verksamhetsledare, Regionalt Designcentrum Jämtland SESSION 15 Certifiering och kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling I år utvecklar Sweden Green Building Council ett certifieringssystem och en kompetensplattform för hållbar stadsutveckling. Sessionen lyfter med exemplet Eskilstuna fram risker och möjlighet med certifiering av stadsutveckling i en medelstor kommun. Här diskuteras också övergripande hur en certifieringsprocess kan hjälpa stadsutvecklingsprojekt att konkretisera sitt hållbarhetsarbete. Stockholms stad berättar om internationella samarbeten. Vad kan vi lära av andra och vilket intresse finns att ta del av svensk kompetens inom hållbar stadsutveckling? Per Haupt, stadsarkitekt, Eskilstuna kommun Tomas Gustafsson, hållbarhetsstrateg, Norra Djurgårdsstaden Innovation, Stockholms stad Ann-Kristin Belkert, chef Hållbar stadsutveckling, Sweden Green Building Council Klas Gustafsson SESSION 16 Möt årets vinnare av Sweden Green Building Awards 2015 Här presenteras några av årets vinnare av Sweden Green Building Awards närmare. Du får lära dig mer kring byggnaderna och deras tekniska installationer och utförande. Tal del av erfarenheterna från de som varit ansvariga för projektering och miljöcertifiering. Talare presenteras när vinnarna av SGB Awards 2015 offentliggjorts. Oliver Loebel Adrian Joyce SESSION 17 Renovera klimatsmart i befintlig bebyggelse Högt ställda mål på miljö- och klimatområdet kan inte nås genom att enbart fokusera på nya byggnader. Ännu viktigare är det att energieffektivisera och miljöuppgradera den befintliga bebyggelsen. På sessionen presenteras viktiga erfarenheter från projekt vars övergripande mål är att renovera miljö- och klimatsmart. Ett sådant är EU-projektet Build Upon, som arbetar med att få EU:s medlemsländer att ställa högre miljö- och klimatkrav på befintlig bebyggelse. Sessionen hålls på engelska. Adrian Joyce, generalsekreterare EuroACE, Renovate Europe Campaign Director Oliver Loebel, generalsekreterare, PU Europe Sue Clark, LEED Manager, Sweden Green Building Council Lunch, mingel och möjlighet att besöka mässan Ekobygg 8

9 KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN VISION EU VILL SE EN GRÖNARE BYGGSEKTOR EU:s politik för den bebyggda miljön har hittills fokuserat på frågor som rör energieffektivitet. Men nu tar EU-kommissionen fram en bredare grön plattform för den bebyggda miljön. Josefina Lindblom Jytte Guteland Anders Sjelvgren Jason F. McLennan Bengt Wånggren Cirkulär ekonomi är ett av verktygen Med utgångspunkt i cirkulära lösningar och de certifieringssystem som skapats av byggindustrin, ska EU-kommissionen definiera grön eller miljövänligt byggd miljö. Arbetet leds av Josefina Lindblom, Policy Officer, miljödirektoratet på Europeiska Kommissionen. På SGBC15 ger hon en unik inblick i den pågående processen Vad vill vi ha från lagstiftningsfabriken i Bryssel? Paneldeltagarna reflekterar kring EU:s planer och diskuterar möjligheter kring gemensamma regelverk respektive marknadslösningar. Vilken väg är den bästa för en omställning till en grönare byggd miljö? Bengt Wånggren, vd, Sweden Green Building Council Jytte Guteland, europaparlamentariker (S) Anders Sjelvgren, avdelningschef, Boverket Elin Bergman, ordförande, Cradlenet Höjdpunkter och dolda guldkorn Sweden Green Building Conference 2015 erbjuder över 50 presentationer i 17 specialsessioner. På stora scenen lyfter producenterna bakom konferensen fram några av specialsessionernas och rundabords-samtalens mest intressanta nyheter och slutsatser. INSPIRATION Jason F. McLennan världens ledande visionär inom hållbart byggande Inspireras och utmanas av idéerna och visionerna hos en av världens mest efterfrågade talare på mötesplatser om hållbart byggande och hållbara städer, som för första gången gästar Norden. Jason F. McLennan är skapare av världens tuffaste krav på byggnader och stadsdelar Living Building Challenge. Han är arkitekt, stadsplanerare och designer som vänder på begreppet att certifiering ska leda till minskad miljöbelastning. Det räcker inte, säger Jason F. McLennan. Byggnader ska bidra positivt till miljön, de ska ha nollutsläpp, ingen energianvändning, vara hälsosamma och vackra. Och intresset är stort för Living Building Challenge hos spjutspetsföretag i USA och Kanada, bland annat byggs nu Googles högkvarter för att klara kraven. AVSLUTNING Arrangörerna tackar för i år Sweden Green Building Council, Kistamässan, sponsorer och samarbetspartners tackar för i år. Stockholms stad, Sweden Green Building Council och World Green Building Council hälsar deltagarna välkomna tillbaka till nästa års stora internationella evenemang i Stockholm: Building Sustainability SGBC 16 med World Green Building Council Congress Mässan Ekobygg stänger 9

10 #SGBC15 Under dagen kan du följa oss på Twitter Information Konferensen börjar den 30 september och avslutas den 1 oktober Mässan Ekobygg pågår parallellt med konferensen, gratis inträde för konferensdeltagare. I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenarsessioner, valda specialsessioner, lunch och kaffe under dag 1 och 2. Presentationer görs digitalt tillgängliga för registrerade deltagare efter konferensen. Plenarsessioner och vissa specialsessioner kommer att simultantolkas till engelska. Deltagaravgifter (alla priser är exkl moms) Rabatt fram till 31 maj: Medlemmar i SGBC: SEK Ej medlem i SGBC: SEK Ordinarie pris: Deltagande på konferensen: SEK Galamiddag Sweden Green Building Awards kommer att delas ut i samband med konferensen, på en gala middag i Gyllene Salen i Stockholms stadshus. Pris: Galamiddagen kostar 950 SEK per person, utöver den ordinarie konferensavgiften. För mer information: Illustration: White Arkitekter Konferensarrangör: Medarrangörer: Samarbetspartner: Mässarrangör: Guldsponsor: Silversponsorer: 10

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Samarbetspartner och koppling till andra ansökningar om certifiering

Samarbetspartner och koppling till andra ansökningar om certifiering Nedan följer kompletteringar till vår ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling enligt förordningen (2008:1407). Bakgrund Projektet HCS (Hållbarhetscertifiering

Läs mer

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11 Koncept Arkitektur och Energi Göteborg 2015, 17-18/11 Bakgrund till idén Skapa en integrerad mötesplats, ett öppet forum mellan arkitekter och teknikleverantörer, Arkitektens summit & expo, ett möte i

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Lunds Kommun bjuder in till STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 FRAMTIDEN Staden och Naturen Illustration; SOFIA SCHEUTZ DESIGN www.sofiadesign.se

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING

22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING 22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING ...... PROGRAM 08.30 I N CHE CKNI NG 09.00 FR UKOST OCH MI NGEL 09.45 VÄL KOMME N Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor Per

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Stadsarkitektdagarna

Stadsarkitektdagarna dagarna 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 oktober 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Delegationen för hållbara städer Peter Örn Ordförande Malmö stad Katarina Pelin Direktör för miljöförvaltningen KTH

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 När: Den 4 december 2014, kl. 9.00 18.00 (20.00) Var: Marint centrum, Varvsgatan 4 i Simrishamn, lokal Skeppet. Busshållplats och tågstation finns på

Läs mer

Förpacknings dagarna. 2008 1-2 oktober, Hotel Gothia Towers, Göteborg

Förpacknings dagarna. 2008 1-2 oktober, Hotel Gothia Towers, Göteborg Förpacknings dagarna 2008 1-2 oktober, Hotel Gothia Towers, Göteborg Klimathot, Carbon Footprint, hållbarhet, livmedelsspill - Vad gör egentligen förpackningsindustrin? Förpackningar och förpackningsindustrin

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Inbjudan till Branschvecka 2010 - Innovation by Collaboration

Inbjudan till Branschvecka 2010 - Innovation by Collaboration Inbjudan till Branschvecka 2010 23-27 Augusti, 2010 Stockholm Delta i en vecka full av aktiviteter inom technology/knowledge transfer. I detta sammanhang tänker man ofta på högteknologiska produkter som

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

PROGRAM. 11-12 SEPTEMBER Kistamässan, Stockholm. Välkommen till konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och arbetsplatser.

PROGRAM. 11-12 SEPTEMBER Kistamässan, Stockholm. Välkommen till konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och arbetsplatser. PROGRAM 11-12 SEPTEMBER Kistamässan, Stockholm 2 013 Välkommen till konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och arbetsplatser. För första gången samlas hela branschen till en unik konferens

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Hållbar upphandling med sociala hänsyn

Hållbar upphandling med sociala hänsyn Hållbar upphandling med sociala hänsyn Charlotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Göran Lunander, Futurum Fastigheter och Annelie Sundqvist, Örebrobostäder

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Fo rdjupning planeringsprojekt P25 Ha llbarhetscertifiering av befintliga omra den IVL Svenska Miljo institutet samt samarbetspartner

Fo rdjupning planeringsprojekt P25 Ha llbarhetscertifiering av befintliga omra den IVL Svenska Miljo institutet samt samarbetspartner Fo rdjupning planeringsprojekt P25 Ha llbarhetscertifiering av befintliga omra den IVL Svenska Miljo institutet samt samarbetspartner Nedan följer kompletteringar till vår ansökan om statligt stöd till

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 EXPERTER Johan Östberg Forskare och landskapsingenjör Tomas Lagerström Landskapsarkitekt och växtutvecklare Örjan Stål Träd- och markspecialist

Läs mer

FRAMTIDENS LEKPLATSER inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014

FRAMTIDENS LEKPLATSER inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Konsumentverket Anna Strandberg Utredare Sveriges lantbruksuniversitet Fredrika Mårtensson Universitetslektor Johan Ström Konstnär,

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster Atelier Botkyrka Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster som formats runt Subtopia och Cirkus

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 På Briggen vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. Vårt arbete med hållbarhetsfrågor är en viktig komponent för att nå dit. Hållbarhetsperspektivet som

Läs mer

Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum!

Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum! Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum! BETONGBYGGNADSDAGEN 2012 Människan och betongen 27 SEPTEMBER PÅ GRAND HOTEL, STOCKHOLM 100 ÅR 2012 BETONGBYGGNADSDAGEN BETONGBYGGNADSDAGENS TEMA: MÄNNISKAN

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Välkommen till Sydsveriges största konferens med fokus på företagens och den offentliga sektorns samhällsansvar. Hotel Hilton Malmö City 15 mars 2012

Välkommen till Sydsveriges största konferens med fokus på företagens och den offentliga sektorns samhällsansvar. Hotel Hilton Malmö City 15 mars 2012 Välkommen till Sydsveriges största konferens med fokus på företagens och den offentliga sektorns samhällsansvar. Hotel Hilton Malmö City 15 mars 2012 www.csrsyd.se Huvudarrangör: TEM i samarbete med: Mediapartner:

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Det kommunala planeringsansvaret

Det kommunala planeringsansvaret VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Det kommunala planeringsansvaret Välkommen till årets stora mötesplats för dig som arbetar med kommunal planering, byggande och bostäder. Denna konferens är startskottet för

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken?

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Maria Skarrie, 2014-10-06 www.boras.se/norrbyvaxer Hur görs valet? Pris Egenskaper/Funktion Miljömärkning Miljömärkning Kund Försäkran att det är en

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Nätverksträff. För politiker och tjänstemän i Klimatkommunerna. Östersund, 26-27 November 2014

Nätverksträff. För politiker och tjänstemän i Klimatkommunerna. Östersund, 26-27 November 2014 Nätverksträff För politiker och tjänstemän i Klimatkommunerna Östersund, 26-27 November 2014 Välkomna till Östersund! Hej! Hösten är här, och med den har klimatarbetet åter tagit fart efter sommarens vila.

Läs mer

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Utbildning Högskoleingenjörer i byggteknik Byggnadsutformning med arkitektur Väg och vatten - husbyggnadsteknik Tekniska högskolans utbildningskoncept Hållbart byggande

Läs mer

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd önskar Filippa Myrbäck, SKL, Helene Bogren, Boverket, Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten och Eva Renhammar, Malmö stad Hållpunkter för 09.50-11:00 09.50

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi 2015-04-14 Anders Hollinder Energistrateg - SBF Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Uppsala s stadutveckling skapar många

Läs mer

Lägesrapport för projektet HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar

Lägesrapport för projektet HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar Lägesrapport för projektet HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar Inom ramen för projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS) genomförs följande fyra delprojekt som har fått medel från Delegationen

Läs mer

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon!

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! UTSTÄLLARINBJUDAN Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! 16 17 oktober 2013 UTSTÄLLARINBJUDAN Bilar som Jobbar rullar nu in på Stockholmsmässan Efter en succéartad premiär 2011 på Infra City tar

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Forskningsdialog och rådsdag

Forskningsdialog och rådsdag Inbjudan till Forskningsdialog och rådsdag 26-27 augusti, 2014 Almåsa konferens Västerhaninge, Stockholm Välkommen till Forskningsdialog och rådsdag Svensk Fjärrvärme bjuder in till möte för att planera

Läs mer

Trender Forskning Teknik Debatt

Trender Forskning Teknik Debatt Trender Forskning Teknik Debatt Tid 7-8 april 2011 Plats Courtyard by Marriott Kungsholmen, Stockholm Arrangör Trender Forskning Teknik Debatt Dag 1 7 april 09.00 10.00 Registrering och kaffe 09.45 10.00

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret 2011-03-02 -- Verksamhetsplan VK 2015 -- 1 Värt att Se En skärgård i Världsklass Tidningen Båtliv producerar en artikel om projektet "En skärgård i världsklass" som kommer

Läs mer

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt?

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Inbjudan och program Nationell konferens om barnets rättigheter Eskilstuna 4-5 februari 2009 Arrangörer: Inbjudan & Program Välkommen att delta i en konferens

Läs mer

Välkommen till Råd för framtiden

Välkommen till Råd för framtiden Välkommen till Råd för framtiden En konferens i lokalt brottsförebyggande arbete Tid: 11 12 november 2013 Plats: Folkets hus, Stockholm All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Den organiserade

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

KONSTEN ATT SKAPA STAD 28 jan 2015 Under-tiden-aktiviteter och attraktivitet javisst! Men vem ska betala för en levande stad?

KONSTEN ATT SKAPA STAD 28 jan 2015 Under-tiden-aktiviteter och attraktivitet javisst! Men vem ska betala för en levande stad? KONSTEN ATT SKAPA STAD 28 jan 2015 Under-tiden-aktiviteter och attraktivitet javisst! Men vem ska betala för en levande stad? Dagens målsättning - Fördjupad förståelse för HUR Nacka vill skapa och bygga

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik Program Strategidagarna 4-5 februari, 2015 Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik PROGRAM Onsdagen den 4 februari 09.00 Fika och registrering 10.00 Välkommen till Strategidagarna! Projektgruppen Svensk

Läs mer

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning Stadsutveckling fysiska och sociala frågor Arbete o utbildning Young Urban Innovation Bakgrund? Initiativet kommer från Urban Innovation Lab Vår roll i projektet var att driva på och hålla ihop processen

Läs mer

Hållbara projekt ger... vägar ut ur stuprören?

Hållbara projekt ger... vägar ut ur stuprören? Dokumentation Hållbara projekt ger... vägar ut ur stuprören? Bakgrund: Boverket välkomnar dig till den andra delen i en mötesserie om erfarenheter från Delegationen för hållbara städers stödprojekt. Detta

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Smart City Göteborg Hållbar och innovativ stadsutveckling SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Vad är Smart Cities-initiativet? Städer orsakar 70 % av de

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program INBJUDAN OCH PROGRAM Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program Stockholm 16 juni 2015 Seminarium 16 juni

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer