NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm"

Transkript

1 PROGRAM september 1 oktober Kistamässan, Stockholm NEXT GENERATION För fjärde året i rad samlas hela branschen till en unik konferens och mässa om hållbarhet inom byggande, fastighetsförvaltning, stadsutveckling och arkitektur. Här möter du aktörerna med de senaste idéerna och produkterna för framtidens lösningar för hållbara städer, miljöanpassade hus, grön teknik, innovativ hållbar design och smarta resurseffektiva tjänster. Här diskuteras nya hållbara tekniska lösningar som ska säkra framtiden för en ny generation. Lyssna på debatterna, delta i fördjupningssessionerna, mingla på mässan Ekobygg och träffa nya affärskontakter. Boka din plats redan i dag! Illustration: White Arkitekter 1

2 30 SEPTEMBER Registrering öppnar Kaffe och smörgås serveras INVIGNING AV SGBC15 OCH EKOBYGG Mingel och rundvandring på mässan Illustration: White Arkitekter Mia Odabas SWEDEN GREEN BUILDING CONFERENCE 2015 NEXT GENERATION Välkommen till SGBC 2015 Bengt Wånggren, vd, Sweden Green Building Council Moderator: Mia Odabas ANALYS SÅ KAN NÖDVÄNDIGA INVESTERINGAR I INFRASTRUKTUR FINANSIERAS Behoven av renovering och nysatsning i alla former av infrastruktur är stora. Nu väntar upprustning och renovering av alltifrån kollektivtrafik och vägar, till kommunalt vatten och avlopp. Infrastrukturkommissionen, finansierad av ett antal stora företag, påbörjade sitt arbete i mars 2015 och kommer under konferensen berätta vad den kommit fram till Dags att tänka i nya banor Infrastrukturkommissionens ordförande, Björn Hasselgren, teknologie doktor, KTH, presenterar kommissionens slutsatser. Jens Henriksson Jessica Rosenkrantz Hållbar infrastruktur förslag till lösningar Infrastrukturkommissionens uppdrag är att peka på möjliga vägar och modeller för att ge Sverige mer och smartare infrastruktur. Målsättningen är att få fram alternativ till den traditionella offentliga anslagsfinansieringen. Panelen diskuterar bland annat hur man på bästa sätt betar av samhällets stora infrastrukturskuld, och samtidigt satsar nästa generations infrastruktur, till exempel smarta elnät och nya transportlösningar. Jens Henriksson, vd, Folksam Jessica Rosenkrantz, riksdagsledamot (M) Magnus Meyer, vd, WSP Sverige Björn Hasselgren, teknologie doktor, KTH Erik Bromander, statssekreterare, ansvarig för infrastruktur, Näringsdepartementet KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 2

3 Christian Hermelin Anna Minton DEBATT DEN INKLUDERANDE STADEN ELLER PRIVATISERING AV DET OFFENTLIGA RUMMET? Nästa generation efterfrågar hållbart boende i den täta staden, anpassat för ett liv utan bil och med ett offentligt rum att vistas och umgås i när boendeytor krymper. Visioner finns på ritborden hos stadsplanerare och arkitekter världen över. Men samtidigt sker en utveckling där det offentliga rummet privatiseras och övervakas. Hur ska städerna för nästa generation bäst utformas? Så vill vi utforma nästa generations städer och handelsplatser Dan Hallemar, chefredaktör, tidskriften Arkitektur Mohamed Hama Ali, biträdande jurist, Gärde Wesslau Advokatbyrå Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig, Atrium Ljungberg Christian Hermelin, vd, Fabege Helena Ransjö Alcenius, vd, Borås Borås Brittiskt exempel privatisering av det offentliga rummet Möt Anna Minton, författare och gästprofessor i arkitektur vid University of East London. Hon har rönt stor uppmärksamhet med boken Ground Control: Fear and happiness in the twenty-first-century city. Boken beskriver en privatiseringsvåg av brittiska städer och vilken effekt det har fått på gator och torg Lärdomar för framtiden Panelen fortsätter sin diskussion och reflekterar bland annat över beskrivningen av utvecklingen i Storbritannien. Är Sverige på väg åt samma håll? Paneldeltagarna drar slutsatser och ger råd kring planering, arkitektur och byggnation. Emma Henriksson Lunch, mingel och tid att besöka mässan Ekobygg KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 3

4 FOKUS Välj en av sex specialsessioner Anna Sander SESSION 1 Miljöbyggnad utvärdering och systemets vidare utveckling Systemet Miljöbyggnad har använts i mer än fem år och antalet certifierade byggnader har ökat kraftigt. Nu är det dags för den första stora översynen av systemet. Under sessionen presenteras en aktuell utvärdering av Miljöbyggnads nuvarande kriterier. SGBC bjuder också in till en dialog inför den nya versionen av Miljöbyggnad. Åsa Wahlström, konsult, CIT Energy Management; adjungerad professor, Lunds tekniska högskola Catarina Warfvinge, teknisk chef, Sweden Green Building Council Ulrika Åkerlund SESSION 2 Värdet av ekosystemtjänster i byggandet Intresset är stort för att använda ekosystemtjänster som ett verktyg för att addera framtida värden för en attraktiv och hållbar stad. Att värdera ekosystemtjänster inför nybyggnation och ombyggnation, både i tätort och glesbygd, är ett sätt att säkerställa attraktiva boendemiljöer med klimatreglering, bättre luft och vattenrening. Liselott Eriksson, natur- och friluftsstrateg, Nacka kommun Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket Johanna Farelius, chef enheten för samhällsekonomiska analyser, Naturvårdsverket Johanna Farelius Anders Carlsson SESSION 3 Forskningens roll för hållbara framsteg i bebyggd miljö Det finns ett stort behov och en önskan inom forskarvärlden, näringslivet och offentlig sektor att se forskningsresultat som levererar ett mervärde för alla. Under sessionen ges exempel på hur mötet mellan forskare, kommuner, företag och regioner kan fungera för att flytta fram positionerna inom hållbart byggande. Vi tar oss från Kiruna i norr och grundforskning om miljonprogramshus när staden töms och flyttas, till Linköping och innovationer när nästa generations bostäder planeras inför Boexpo Anna Sander, ansvarig för forsknings- och innovationsstrategier, WSP Anders Carlsson, forskningskommunikatör, Linköpings universitet Dennis Johansson, forskare, Lunds tekniska högskola Caroline Vilhelmsson SESSION 4 Introduktion till miljöcertifiering av byggnader Det här är sessionen för dig som är nyfiken på vad miljöcertifieringar av byggnader är för något, och vill veta hur ett företag kan ta de första stegen in i certifieringsvärlden. Här presenteras vad certifiering innebär och vilka olika typer som finns tillgängliga i Sverige. Konsulter och fastighetsägare delar med sig av sina erfarenheter. Caroline Vilhelmsson, miljöcertifieringsexpert, Exengo Henrik Svensson, fastighetsutvecklingschef, Storebrand Fredrik Holmström, regionchef miljö, Hifab Henrik Svensson SESSION 5 Verkstaden Utforska dina designtalanger tillsammans med Samir Alj Fält, formgivare och konstnärlig ledare för Design Lab S. Se utförlig presentation i faktaruta på sida sex. SESSION 6 Runda borden Här deltar du i erfarenhetsutbyten inom hållbart byggande, hållbara stadsdelar, certifiering med mera. Se utförlig presentation i faktaruta på sida sex. Fredrik Holmström Kaffepaus med förfriskningar och tid att besöka mässan 4

5 FOKUS Välj en av sex specialsessioner Sam Carlson Kristina Gabrielli Nils Brown SESSION 7 Inspireras av Living Building Challenge Living Building Challenge är nästa generations certifieringssystem. Grundtanken är att en byggnad ska vara som en växt som är anpassad till omgivningen och hämtar energi och vatten från himmel och jord. Byggnaden ska också vara giftfri och vacker. Living Building Challenge har fått stor uppmärksamhet i USA, Kanada och Australien. På sessionen får du en introduktion till systemet följt av en diskussion om möjligheterna för svenska byggnader att klara de höga kraven. Presentationen av Living Building Challenge sker på engelska. Sue Clark, LEED Manager, Sweden Green Building Council Mia Edofsson, hållbarhetschef, Akademiska Hus Agneta Wannerström, gruppchef Utveckling och miljöledning, Skanska SESSION 8 Det dolda hotet - om innemiljö i våra skolor Folkhälsomyndigheten har i ett av sina större tillsynsprojekt kunnat konstatera att innemiljön i skolorna har stora brister och orsakar hälsoproblem. Ofta är ventilationen bristfällig och många skolor har fuktproblem. För att komma till rätta med brister krävs beslut i kommunerna och kostnadseffektiva renoveringslösningar. Sessionen ger fördjupande kunskaper om tillståndet i våra skolor och ger exempel på genomförda förbättringsprojekt. Fredrik Haux, utredare enheten för miljöhälsa, Folkhälsomyndigheten Sofia Johansson, byggnadsteknisk specialist, SISAB Kristina Gabrielii, hållbarhetschef, och Sam Carlson, platschef, PEAB Charlotta Brask SESSION 9 Gröna fastigheter och potentiella mervärden för fastighetsägare och lokalhyresgäster På denna session presenteras resultat från forskningsprojektet Mervärden av gröna byggnader, som pågått i tre år och är finansierat av Formas. Projektet har gjort omfattande studier hos fastighetsägare och hyresgäster i Sverige för att få svar på frågan om nyttan med att äga eller hyra miljöcertifierade lokaler. Med på sessionen är även representanter från två av de fastighetsägare som har deltagit i projektet. Nils Brown, doktorand miljöstrategisk analys, KTH Charlotta Brask, miljöchef, Stockholms läns landsting Mia Häggström, miljö- och teknikchef, Fabege Anders Broryd SESSION 10 Att dela för hållbarhet Delningsekonomin är ett populärt begrepp inom cirkulär ekonomi. Hittills har det främst handlat om privata tjänster så som bilpooler, kläduthyrning och semesterboende i privatbostäder. Nästa steg är delningsekonomi även i affärer inom och mellan företag. Under sessionen presenteras projekt inom business-to-business för andrahandsuthyrning av parkeringsplatser, förmedling av lediga kontorsytor och överskott av inventarier mm. Fredrik Östlin, vd, Off2off Erik Glittrestam, innovatör, Apparkingsspot Rikard Hegelund, vd, och Andreas Broryd, marknadschef, Workaround Mia Häggström SESSION 11 Verkstaden Utforska dina designtalanger tillsammans med Samir Alj Fält, formgivare och konstnärlig ledare för Design Lab S. Se utförlig presentation i faktaruta på sida sex. Fredrik Östlin SESSION 12 Runda borden Här deltar du i erfarenhetsutbyten inom hållbart byggande, hållbara stadsdelar, certifiering med mera. Se utförlig presentation i faktaruta på sida sex. 5

6 KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN Oliver Heath Samir Alj Fält INSPIRATION Därför behövs mer natur i hem och på arbetsplatser! SGBC15 välkomnar Oliver Heath, förgrundsfigur inom ekologisk design och hållbar arkitektur. Han presenterar här långsiktiga hållbara fördelar med Biophilic design en formgivning med en stark influens av naturen och naturliga element. Människor har en inneboende dragning till element som speglar naturen. Men på många arbetsplatser och kontor saknas det helt naturinslag. Det måste vi ändra på, är budskapet från Oliver Heath. Göran Werner Alexander Ståhle Dagens kreatör I en specialsession under eftermiddagen har deltagare haft möjlighet att utforska sina designtalanger tillsammans med Samir Alj Fält, formgivare och konstnärlig ledare för Design Lab S. Valda delar av resultatet presenteras. Oliver Heath är med och väljer sin favorit. GALAMIDDAG Fördrink i Gyllene salen, Stockhoms Stadhus Galamiddag i Gyllene salen och utdelning av Sweden Green Building Awards Detaljerat program för galamiddagen meddelas separat INTERAKTIVA SESSIONER MED DELTAGARNA I CENTRUM VERKSTADEN OCH RUNDA BORDEN är två sessioner som bygger på ett aktivt deltagande. Föranmälan görs vid valet av specialsessioner. De är öppna vid två tillfällen under första konferens - dagen. Deltagarantalet vid varje tillfälle är begränsat. SESSION 5 OCH 11: Verkstaden utforska dina designtalanger Här får du experimentera, prova olika material och utforska dina designtalanger. Sessionen leds av Samir Alj Fält, formgivare och konstnärlig ledare för Design Lab S, en kollektiv designstudio i Skär holmen där ungdomar tillsammans med professionella formgivare undersöker designprocesser och utforskar nya estetiska uttryck. SESSION 6 OCH 12: Runda bord delta i öppen dialog om hållbart byggande, hållbara upphandlingar och certifiering Sessionen för dig som vill nätverka på riktigt och lära dig av andra. I lokalen finns runda bord uppmärkta ämnesvis. Välj bord efter intresse och delta i en öppen diskussion under ledning av branschprofiler, experter och utbildare. Följande ämnen ska diskuteras under runda bordsamtalen: Hållbar stadsbyggnad: Dela erfarenheter om klimatsmart urban omvandling i stor och smått. Samtalsledare: Alexander Ståhle, Spacescape. Cirkulär ekonomi i praktiken: Testa dina tankar om materialåtervinning och nya tjänster. Samtalsledare: Johan Sidenmark, Cradlenet. Hållbara affärsidéer: Hur når du marknaden med nya hållbara idéer inom bygg och fastighetsutveckling? Samtals ledare: Andreas Englund, IVL Svenska Miljöinstitutet. Hållbar arkitektur för alla: Hur kan arkitekter och stadsplanerare skapa socialt hållbara miljöer? Samtals ledare: Ulf Ranhagen och Lisa Daram, Stiftelsen Arkus. Välj rätt certifiering: LEED, BREEAM eller Miljöbyggnad? Berätta om ditt val och jämför med andras. Samtalsledare: Helga Gimse, SGBC. Renovera hållbart: Diskutera tekniska metoder och affärsmodeller för att minska flerbostadshusens miljöpåverkan. Samtalsledare: Göran Werner, WSP och BeBo. Ansvarsfulla materialval: Diskussion om hållbara leverantörskedjor och gemensam målbild för anläggningsbranschen. Samtalsledare: Stefan Uppenberg, Ordförande Hållbar Infrastruktur. 6

7 1 OKTOBER Mässan Ekobygg öppnar DAG 2 BÖRJAR Illustration: White Arkitekter Sofie Adolfsson Jörby INSYN SÅ KAN MILJÖMÅLET GOD BEBYGGD MILJÖ NÅS Nu ska myndigheternas samarbete kring de svenska miljökvalitetsmålen vässas, näringslivet involveras och innovationer stödjas. Ett nytillsatt miljömålsråd och en omstart för miljömålsberedningen är nya verktyg i arbetet. Ett av miljömålen är God bebyggd miljö, som handlar om vilken typ av stadsbebyggelse vi ska lämna över till nästa generation Så här långt har vi kommit Utifrån årets utvärdering av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö analyserar Sofie Adolfsson Jörby, enhetschef på Boverket, om miljökvalitetsmålet kan uppnås till år Med hjälp av ett antal indikatorer visar hon hur miljömålsarbetet ligger till i förhållande till målet. Rebecka Yrlid Maria Wetterstrand Våra förslag för att skapa hållbarhet i den byggda miljön Paneldeltagarna från myndigheter, företag och miljörörelsen kommenterar och utvärderar vad som har gjorts hittills för att nå målet God bebyggd miljö. Men framför allt blickar de framåt och pekar på samarbeten, initiativ och allianser mellan företag, myndigheter och medborgare för att närma sig och på sikt nå målet. Maria Wetterstrand, ordförande, Miljömålsrådet Rebecka Yrlid, hållbarhetschef, Humlegården Fastigheter Gustaf Landahl, miljö- och klimatstrateg, Stockholms stad, samt EU-koordinator för projektet GrowSmarter Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen Kaffe, mingel och tid att besöka mässan Ekobygg KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 7

8 FOKUS Välj en av sex specialsessioner Mohamed Hama Ali SESSION 13 Integration som förutsättning för hållbarhet Den sociala dimensionen i hållbarhetsarbetet kommer under överskådlig tid att främst handla om integration. Under sessionen diskuteras utmaningarna som kommunerna står inför och olika lösningar för sociala krav i upphandling och projekt för att motverka utanförskap. Christer Mattsson, utvecklingsledare med ansvar för Social översiktsplan, Kungälvs kommun Mohamed Hama Ali, biträdande jurist, Gärde Wesslau Advokatbyrå Theresa Eriksson, områdeschef, Studieförbundet Vuxenskolan Maria Johansson, ordförande medborgarnämnden, Värnamo kommun Theresa Eriksson Gustaf Landahl Karolina Nätterlund SESSION 14 Hållbar design i framtidens hus och städer Nu utvecklas teknik som omkullkastar gamla föreställningar om energiförbrukning och miljöpåverkan. I den här sessionen får vi höra om pionjärprojekt som kanske blir standard i våra hus och städer om några år. Det handlar bland annat om lösningar i naturen och att imitera dem i utveckling av allt från nya material till hela städer som är mer ekologiskt hållbara, resurseffektiva och motståndskraftiga mot störningar. Klas Gustafsson, vice vd, Tekniska verken i Linköping Gustaf Landahl, miljö- och klimatstrateg, Stockholms Stad Karolina Nätterlund, verksamhetsledare, Regionalt Designcentrum Jämtland SESSION 15 Certifiering och kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling I år utvecklar Sweden Green Building Council ett certifieringssystem och en kompetensplattform för hållbar stadsutveckling. Sessionen lyfter med exemplet Eskilstuna fram risker och möjlighet med certifiering av stadsutveckling i en medelstor kommun. Här diskuteras också övergripande hur en certifieringsprocess kan hjälpa stadsutvecklingsprojekt att konkretisera sitt hållbarhetsarbete. Stockholms stad berättar om internationella samarbeten. Vad kan vi lära av andra och vilket intresse finns att ta del av svensk kompetens inom hållbar stadsutveckling? Per Haupt, stadsarkitekt, Eskilstuna kommun Tomas Gustafsson, hållbarhetsstrateg, Norra Djurgårdsstaden Innovation, Stockholms stad Ann-Kristin Belkert, chef Hållbar stadsutveckling, Sweden Green Building Council Klas Gustafsson SESSION 16 Möt årets vinnare av Sweden Green Building Awards 2015 Här presenteras några av årets vinnare av Sweden Green Building Awards närmare. Du får lära dig mer kring byggnaderna och deras tekniska installationer och utförande. Tal del av erfarenheterna från de som varit ansvariga för projektering och miljöcertifiering. Talare presenteras när vinnarna av SGB Awards 2015 offentliggjorts. Oliver Loebel Adrian Joyce SESSION 17 Renovera klimatsmart i befintlig bebyggelse Högt ställda mål på miljö- och klimatområdet kan inte nås genom att enbart fokusera på nya byggnader. Ännu viktigare är det att energieffektivisera och miljöuppgradera den befintliga bebyggelsen. På sessionen presenteras viktiga erfarenheter från projekt vars övergripande mål är att renovera miljö- och klimatsmart. Ett sådant är EU-projektet Build Upon, som arbetar med att få EU:s medlemsländer att ställa högre miljö- och klimatkrav på befintlig bebyggelse. Sessionen hålls på engelska. Adrian Joyce, generalsekreterare EuroACE, Renovate Europe Campaign Director Oliver Loebel, generalsekreterare, PU Europe Sue Clark, LEED Manager, Sweden Green Building Council Lunch, mingel och möjlighet att besöka mässan Ekobygg 8

9 KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN VISION EU VILL SE EN GRÖNARE BYGGSEKTOR EU:s politik för den bebyggda miljön har hittills fokuserat på frågor som rör energieffektivitet. Men nu tar EU-kommissionen fram en bredare grön plattform för den bebyggda miljön. Josefina Lindblom Jytte Guteland Anders Sjelvgren Jason F. McLennan Bengt Wånggren Cirkulär ekonomi är ett av verktygen Med utgångspunkt i cirkulära lösningar och de certifieringssystem som skapats av byggindustrin, ska EU-kommissionen definiera grön eller miljövänligt byggd miljö. Arbetet leds av Josefina Lindblom, Policy Officer, miljödirektoratet på Europeiska Kommissionen. På SGBC15 ger hon en unik inblick i den pågående processen Vad vill vi ha från lagstiftningsfabriken i Bryssel? Paneldeltagarna reflekterar kring EU:s planer och diskuterar möjligheter kring gemensamma regelverk respektive marknadslösningar. Vilken väg är den bästa för en omställning till en grönare byggd miljö? Bengt Wånggren, vd, Sweden Green Building Council Jytte Guteland, europaparlamentariker (S) Anders Sjelvgren, avdelningschef, Boverket Elin Bergman, ordförande, Cradlenet Höjdpunkter och dolda guldkorn Sweden Green Building Conference 2015 erbjuder över 50 presentationer i 17 specialsessioner. På stora scenen lyfter producenterna bakom konferensen fram några av specialsessionernas och rundabords-samtalens mest intressanta nyheter och slutsatser. INSPIRATION Jason F. McLennan världens ledande visionär inom hållbart byggande Inspireras och utmanas av idéerna och visionerna hos en av världens mest efterfrågade talare på mötesplatser om hållbart byggande och hållbara städer, som för första gången gästar Norden. Jason F. McLennan är skapare av världens tuffaste krav på byggnader och stadsdelar Living Building Challenge. Han är arkitekt, stadsplanerare och designer som vänder på begreppet att certifiering ska leda till minskad miljöbelastning. Det räcker inte, säger Jason F. McLennan. Byggnader ska bidra positivt till miljön, de ska ha nollutsläpp, ingen energianvändning, vara hälsosamma och vackra. Och intresset är stort för Living Building Challenge hos spjutspetsföretag i USA och Kanada, bland annat byggs nu Googles högkvarter för att klara kraven. AVSLUTNING Arrangörerna tackar för i år Sweden Green Building Council, Kistamässan, sponsorer och samarbetspartners tackar för i år. Stockholms stad, Sweden Green Building Council och World Green Building Council hälsar deltagarna välkomna tillbaka till nästa års stora internationella evenemang i Stockholm: Building Sustainability SGBC 16 med World Green Building Council Congress Mässan Ekobygg stänger 9

10 #SGBC15 Under dagen kan du följa oss på Twitter Information Konferensen börjar den 30 september och avslutas den 1 oktober Mässan Ekobygg pågår parallellt med konferensen, gratis inträde för konferensdeltagare. I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenarsessioner, valda specialsessioner, lunch och kaffe under dag 1 och 2. Presentationer görs digitalt tillgängliga för registrerade deltagare efter konferensen. Plenarsessioner och vissa specialsessioner kommer att simultantolkas till engelska. Deltagaravgifter (alla priser är exkl moms) Rabatt fram till 31 maj: Medlemmar i SGBC: SEK Ej medlem i SGBC: SEK Ordinarie pris: Deltagande på konferensen: SEK Galamiddag Sweden Green Building Awards kommer att delas ut i samband med konferensen, på en gala middag i Gyllene Salen i Stockholms stadshus. Pris: Galamiddagen kostar 950 SEK per person, utöver den ordinarie konferensavgiften. För mer information: Illustration: White Arkitekter Konferensarrangör: Medarrangörer: Samarbetspartner: Mässarrangör: Guldsponsor: Silversponsorer: 10

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Ställ om nu! 1 Steg för en hållbar stad Färdriktning Klimathotet och begränsade naturresurser tydliggör vilka

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14 Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet måste vi förändra vårt sätt att leva inte bara i tanken utan på riktigt. Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas

1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas Projekt & Affärer 1/10 HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE Bild från Stockholm Globe Arenas VI CYKLAR FÖR RENT VATTEN När du får den här tidningen i din hand har du kanske redan sett WSPs

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset Fritt fram för friluftsliv Tema 2015: Utomhus i stan 8 PRISADE PÅ SMEDJAN NATUR FÖR ALLA 16 FIGHTEN OM MARKEN Örnsköldsvik knep priset Tillgänglighet Så kan staden Sveriges Friluftskommun 11på tapeten

Läs mer