Polisförbundets utbildningstrappa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polisförbundets utbildningstrappa"

Transkript

1 Polisförbundets UTBILDNINGAR 2011

2 Polisförbundets utbildningstrappa Polisförbundets fackliga utbildning kan beskrivas som en utbildningstrappa i sex steg, där grundtanken är att man ska följa den kronologiska ordningen. Undantag kan göras, t.ex. för nya skyddsombud eller nyvalda förtroendevalda med ett utpekat ansvarsområde, som snabbt måste skaffa sig kunskap i ett specifikt ämne som inte tas upp i de första två stegen. 1. Introduktionsutbildning, hålls lokalt, dvs. på förbundsområdesnivå och vänder sig till nyvalda förtroendevalda. Innehållet är fokuserat på den fackliga företrädarens roll. Syftet med utbildningen, som pågår ca en dag, är att den förtroendevalda ska förstå sitt uppdrag, få kunskap om polisförbundets organisation och stadgar samt få en inblick i förenings- och mötesteknik. 2. Grundutbildningen, hålls i central regi. Syftet med kursen är att den förtroendevalde ska se sin roll i helheten, våga företräda medlemmarna, samt få kunskap om Polisförbundets yrkespolitik och hur vi driver den. Kursdeltagarna ska också få kunskap om hur de kan bidra till att vi lever efter Polisförbundets värderingar och hur vi kommunicerar dem. 3. Funktionsutbildningar, hålls i central regi och ger ökad möjlighet till fördjupade kunskaper inom ett visst område. Det är inte nödvändigt med några förkunskaper i ämnet och den förtroendevalde behöver inte heller vara uttalat ansvarig för frågan. Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha en ökad förståelse för ämnesområdet samtidigt som de kan förklara de olika sakfrågorna och hur allt hänger ihop för medlemmarna. 4. Påbyggnadsutbildningen, hålls i central regi och är en fortsättning på grundutbildningen. Syftet med utbildningen är att deltagaren ska få fördjupade kunskaper i bland annat förhandlingsteknik, huvudavtalet och medbestämmandelagen. Tanken är också att man efter genomgången utbildning ska våga ställas inför lite större fackliga utmaningar. 5. Fördjupningsutbildningar, hålls i central regi och vänder sig till förtroendevalda med utpekade ansvarsområden. Under dessa utbildningar går vi på djupet i frågor som exempelvis Polisens budgetprocess, förhandlingsteknik för förhandlingsansvariga eller kommunikationsteori för kommunikationsansvariga. Efter genomgången utbildning förväntas deltagarna kunna arbeta självständigt inom sitt ansvarsområde. 6. Högre facklig utbildning bedrivs via TCO och ger delvis akademiska poäng. Ges inte 2011.

3 Datum Kurs Ort Ansökan* 7-9/2 Facklig påbyggnadsutbildning Skövde 30/ /2 Fackligt ledarskap del 2 Skövde 15/ /3 HSO-utbildning Skövde - 29/3-1/4 Förhandlingsutbildning Arlanda 18/ /4 Försäkringsutbildning Arlanda /4 Arbetstidsutbildning Skövde - 3-5/5 Kassörsutbildning Arlanda 22/ /5 Facklig grundutbildning - Stockholm Arlanda 1/ /5 Facklig grundutbildning - Västra Götaland Skövde 15/ /6 Facklig grundutbildning - Skåne Falsterbo 5/4 6-7/9 Pensionsutbildning Arlanda 1/ /9 Facklig grundutbildning - Norrland Arlanda 1/ /9 Arbetstidsutbildning Skövde 1/ /10 Facklig grundutbildning - alla län Arlanda 1/ /10 Arbetsmiljöutbildning Skövde v /10 Kommunikationsutbildning Arlanda /11 Arbetsmiljö- eller arbetsskadeutbildning (den av kurserna som flest söker till) Skövde v /11-1/12 Arbetsrättsutbildning Arlanda 20/ /12 Facklig påbyggnadsutbildning Arlanda 11/ /12 HSO-utbildning Skövde - *för steg 5-utbildningar är ingen sista ansökningsdag angiven på grund av att de inte går att söka för andra än målgruppen, som får en skriftlig inbjudan till kursen.

4 Steg 1 - Introduktionsutbildning Vad har jag för rättigheter som förtroendevald? Hur går samverkan med arbetsgivaren till? Hur ser Polisförbundets organisation ut? Vilka rutiner gäller i mitt förbundsområde och vilka lokala avtal finns hos oss? Det är några av de frågor som tas upp under introduktionsutbildningen, som anordnas av varje förbundsområde. Kursdatum och plats Kontakta den studieansvarige i ditt förbundsområde. Ur programmet - Rollen som förtroendevald - Dina rättigheter som förtroendevald - Samverkan med arbetsgivaren - Avtal på förbundsområdesnivå - Polisförbundets organisation Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar Kursen ska väcka frågor och engagemang samt tydliggöra vad uppdraget innebär. grupp Nyvalda förtroendevalda samt arbetsplatsombud.

5 Steg 2 Grundutbildning Nyvalda fackliga företrädare ställs inför en mängd frågor. Det handlar om allt ifrån hur kollektivavtalet ska tolkas till hur ett årsmöte ska gå till. På den här kursen får du en förståelse för din roll i helheten samt en rad verktyg för att kunna samverka med arbetsgivaren. Efter avslutad kurs känner du också till våra avtal samtidigt som du kan bidra till mer effektiva och inspirerande möten. Datum Kurs Plats Ansökan 11-13/5 Facklig grundutbildning - Stockholm Arlanda 22/ /5 Facklig grundutbildning - Västra Götaland Skövde 15/ /6 Facklig grundutbildning - Skåne Falsterbo 5/ /9 Facklig grundutbildning - Norrland Arlanda 1/ /10 Facklig grundutbildning - alla län Arlanda 1/6 Ansökan görs till förbundsområdet. Ur programmet - Arbetsmarknadens parter - Polisförbundets historia och stadgar - Rollen som förtroendevald - MBL och samverkan - Föreningsteknik Styrelsen - Kort om avtal Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. Efter utbildningen ska du förstå Polisförbundets och din roll som förtroendevald och ha de grundläggande kunskaperna för att kunna företräda medlemmarna.

6 grupp Förtroendevalda som genomgått facklig introduktion i sitt eget förbundsområde. Utbildningen vänder sig i första hand till nya förtroendevalda som är invalda i styrelser men även skydds- och arbetsplatsombud i mån av plats. Kursledare Christina Bran Dannberg och Lars-Göran Stålberg, ombudsmän vid förbundskansliet

7 Steg 3 Fackligt ledarskap del 2 Fackligt ledarskap del 2 bygger vidare på den fackliga ledarrollens krav på förtroende och förmåga att kunna möta medlemmar och förstå deras behov, ofta i relation till andra krav och behov. Denna kurs ger fördjupning i fråga om stresshantering, grupprocesser och svåra situationer. Kursdatum och plats februari på Quality Hotel Prisma i Skövde. Sista ansökningsdag: 15 december Ansökan görs till förbundsområdet. Ur programmet - Fackligt ledarskap - ledarollen - Självkännedom - Stresshantering - Kommunikation - Ledarskapsstilar - Grupprocesser - Mötesledarskap Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. Att deltagarna ska få en fördjupad självkännedom, en ökad förståelse för andra i grupp och grupprocesser samt förbättrad förmåga att kommunikativt hantera konflikter. grupp Förbundsområdesordföranden och/eller personer med ledarfunktioner i förbundsområdena som genomgått kursen Fackligt ledarskap del 1. Kursledare Ann-Christin Sjöqvist, ombudsman på förbundskansliet, i samarbete med externa konsulter.

8 Steg 3 - Kassörsutbildning Denna utbildning vänder sig till dig som är kassör eller styrelseledamot i förbundsområdesstyrelse, underenhet eller och intresserade av dessa frågor. Vi lär ut grunderna i ekonomisk redovisning och bokföring. Dessutom får du kunskap om avdragshanteringen med Nordea och hur medlemsregistret fungerar. Kursdatum och plats 3-5 maj på Quality Airport Hotell Arlanda. Sista ansökningsdag: 22 februari. Ansökan görs till förbundsområdet. Ur programmet - Kassörens roll och ansvarsområden - Ekonomisk redovisning och bokföring - Avdragshantering med Nordea - Medlemsregistret Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. Att du ska få sådan kunskap att du kan fullgöra ett uppdrag som kassör. grupp Kassörer i förbundsområdesstyrelser, underenheter eller andra styrelseledamöter som är intresserade av dessa frågor och som inte tidigare genomgått Polisförbundets kassörsutbildning. Kursledare Anna-Leena Ekstrand, ansvarig för Polisförbundets medlemsregister och Christina Bran Dannberg, ombudsman på förbundskansliet, i samarbete med externa konsulter.

9 Steg 3 - Pensionsutbildning Hur fungerar det allmänna pensionssystemet? Hur påverkas medlemmarnas pension av avsättningarna till KÅPAN extra? Vad innebär tjänstepensionsavtalet för statsanställda? Det är några av frågorna som belyses i den här pensionskursen Datum och plats 6-7 september, Arlanda. Sista ansökningsdag till förbundsområdet: 1 juni. Ur programmet - Allmänna pensionssystemet - Tjänstepensionsavtal för statsanställda (PA03) - Individuella pensionssystem - Kåpan extra Efter genomförd kurs skall deltagarna ha fått: - En ökad egen kunskap om hur vårt tjänstepensionssystem och det Allmänna pensionssystemet är uppbyggt. - Sådan kunskap att de kan informera övriga medlemmar om hur vårt tjänstepensionssystem och det Allmänna pensionssystemet är uppbyggt. grupp Fackliga företrädare med nytt ansvar för pensionsfrågor i sin styrelse och andra förtroendevalda som vill få ökad kunskap för att kunna informera övriga medlemmar om hur vårt pensionssystem är uppbyggt. Kursledare Bengt Sundberg, ombudsman på förbundskansliet, tillsammans med extern konsult.

10 Steg 3 - Arbetstidsutbildning Arbetstid och inte minst arbetstidens förläggning är viktiga delar av det fackliga arbetet. Förtroendevalda måste därför ha goda kunskaper om vilka regler som styr hur arbetstid kan och får förläggas. På denna kurs får du en översikt över, och inblick i, de olika regler som gäller för Polisförbundets medlemmar. Kursdatum och plats september på Quality Hotel Prisma i Skövde. Sista ansökningsdag: 1 juni. Ansökan görs till förbundsområdet. Ur programmet - Arbetstidsavtalet (ATA/Polis) - Arbetstidslagen - Arbetstidsdirektivet Pedagogik Tyngdpunkt på teori, men även ett par praktiska övningar. Att deltagarna efter kursen ska känna till vilka regler som bestämmer hur arbetstiden kan/får förläggas. grupp Förtroendevalda med intresse och/eller ansvar för arbetstid och arbetstidsförläggning. Kursledare Lars-Göran Stålberg, ombudsman på förbundskansliet.

11 Steg 3 - Arbetsmiljöutbildning Det ställs allt högre krav på fackliga företrädare när det gäller arbetsmiljöfrågor. För att skyddsombudet ska kunna bidra till en god arbetsmiljö på arbetsplatserna krävs det kunskaper i arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det krävs också insikter i psykosocial arbetsmiljö samt om hur rehabkedjan påverkar arbetsmiljöarbetet. Den här kursen pågår under tre dagar och ger deltagarna en god grund att stå på. Kursdatum och plats oktober på Quality Hotel Prisma i Skövde. - Sista ansökningsdag: 1 juni. Ansökan görs till förbundsområdet november* på Quality Hotel Prisma i Skövde. - Sista ansökningsdag: 20 september. Ansökan görs till förbundsområdet. *det är ännu inte bestämt om arbetsmiljöutbildningen i november ska hållas eller om det istället blir en arbetsskadeutbildning samma datum. Den av dessa två kurser som får flest sökande kommer att ges. Ur programmet - Skyddsombudets roll - Arbetsmiljölagen - Hur använder vi systematiskt arbetsmiljöarbete - Psykosocial arbetsmiljö Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar Att vara väl förtrogen med hur skyddsombudet kan använda sig av arbetsmiljölagen i sitt skyddsombudsuppdrag samt att vara insatt i hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete går till och vilka krav som ställs på arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet. grupp I första hand skyddsombud men även andra förtroendevalda med arbetsmiljöintresse.

12 Kursledare Hans Olsson, ombudsman på förbundskansliet, och Anders Carlsson, huvudskyddsombud i Västra Götaland..

13 Steg 3 - Arbetsrättsutbildning För att en facklig företrädare till fullo ska kunna ta till vara arbetstagarens rättigheter krävs goda kunskaper inom arbetsrätt. Bland annat om hur gången ser ut i Personalansvarsnämnden i samband med att en polisanställd är föremål för en straffrättslig eller arbetsrättslig utredning. Kursen inleds med en introduktion där ämnesområdet arbetsrätt presenteras och definieras varefter de centrala regelkomplexen behandlas bland annat genom att deltagarna ges tillfälle att lösa arbetsrättsliga problem. Kursdatum och plats 29 november - 1 december på Quality Airport Hotell Arlanda. Sista ansökningsdag: 20 september. Ansökan görs till förbundsområdet. Ur programmet - Arbetsrättens källor - Arbetsrättens historia - EG-rätten - Anställningsformer - Arbetsrättens centrala rättsregler och rättsprinciper - Provocerad uppsägning Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. et med kursen är att ge deltagarna kunskap om grundläggande principer och aktuella rättsregler på arbetslivets område. grupp Förtroendevalda med intresse och praktisk erfarenhet av arbetsrättsliga ärenden rörande polisanställda.

14 Kursledare Fredrik Westin och Christina Bran Dannberg, ombudsmän vid förbundskansliet.

15 Steg 3 - Arbetsskadeutbildning Polisförbundets medlemmar drabbas då och då av arbetsskador. På den här tredagarskursen får du kunskaper om hur arbetsskadeförsäkringen är uppbyggd, hur du kan bidra till att medlemmarna anmäler arbetsskada och hur deras rättigheter tas tillvara. Vi tittar även på hur den nyligen införda rehab-kedjan kan komma att påverka arbetet med arbetsskador. Kursdatum och plats Preliminärt november* på Quality Hotel Prisma i Skövde. Sista ansökningsdag: 20 september. Ansökan görs till förbundsområdet. *det är ännu inte bestämt om denna kurs ska hållas eller om det istället blir en arbetsmiljöutbildning samma datum. Den av dessa två kurser som får flest sökande kommer att ges. Ur programmet - Arbetsskadeförsäkringen - Personskadeavtalet (PSA) - Avtalet PSA/Polis - Övriga avtal med koppling till arbetsskador - Hur man arbetar med ett arbetsskadeärende - Skyddsombudets roll i arbetsskadehanteringen Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. Att efter genomgången utbildning vara väl förtrogen med gällande regelverk samt ha en god insikt i vad som krävs av skyddsombudet/den facklige förtroendemannen för att kunna bistå medlemmar i arbetsskadeärenden. grupp I första hand skyddsombud men även andra förtroendevalda med arbetsmiljöintresse. Deltagarna bör ha grundkunskap i arbetsmiljöarbete.

16 Kursledare Hans Olsson, ombudsman på förbundskansliet.

17 Steg 4 Facklig påbyggnadsutbildning Påbyggnadsutbildningen är en direkt fortsättning på grundutbildningen. Här går vi på djupet i gällande avtal och arbetsrättsliga lagar. Vi benar ut skillnaderna mellan olika typer av förhandlingar. grupp Förtroendevalda som genomgått Polisförbundets introduktions- och grundutbildning samt någon funktionsutbildning. Kursdatum och plats februari på Quality Hotel Prisma i Skövde. - Sista ansökningsdag: 7 december Ansökan görs till förbundsområdet december på Quality Airport Hotell Arlanda. - Sista ansökningsdag: 11 oktober. Ansökan görs till förbundsområdet. Ur programmet - Förhandlingar - Löner - Arbetstid - Anställningsvillkor - Omplacering/Uppsägning/Disciplinpåföljd - Diskriminering Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. Kursen avslutas med ett förhandlingsspel. Med ökad kunskap om anställningsvillkor och förhandlingar ska deltagarna känna större trygghet och våga ställa sig inför större utmaningar. Efter utbildningen ska deltagaren vara en starkare motpart till arbetsgivaren och kunna hitta svar på de flesta av medlemmarnas frågor.

18 Kursledare Christina Bran Dannberg och Lars-Göran Stålberg, ombudsmän på förbundskansliet.

19 Steg 5 HSO-utbildning Vilken roll har huvudskyddsombudet i myndighetens arbetsmiljöarbete? Hur ökar vi skyddsombudens påverkansmöjligheter ute på arbetsplatserna? Hur möter vi förändringarna i socialförsäkringen? Vad innebär samverkan utifrån arbetsmiljölagens bestämmelser? Det är några av frågorna som tas upp i den här utbildningen. Utbildningen är på tre plus tre dagar med eget arbete mellan utbildningstillfällena. grupp Huvudskyddsombuden i varje förbundsområde samt nationella huvudskyddsombudet. Kursdatum och plats mars på Quality Hotel Prisma i Skövde. Inbjudan går ut till berörda december på Quality Hotel Prisma i Skövde (prel.). Inbjudan går ut till berörda. Ur programmet - Förändringar i aktuella lagstiftningar - Huvudskyddsombudets roll i myndighetens arbetsmiljöarbete - Huvudskyddsombudets roll i Polisförbundets arbetsmiljöarbete - Att utveckla arbetsmiljöarbetet Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar Att efter genomgången utbildning vara väl rustad för att tillsammans med övriga skyddsombud och fackliga förtroendemän driva arbetsmiljöarbetet framåt. Både i den egna myndigheten och ur ett nationellt perspektiv. Kursledare Hans Olsson, ombudsman på förbundskansliet.

20 Steg 5 Förhandlingsutbildning Polisens löneavtal, RALS/Polis , är ett omfattande avtal bestående av flera olika delar. Som förhandlare i ett förbundsområde är det viktigt att ha god kunskap om avtalets innehåll och intentioner. Att kunskapsmässigt ligga på samma nivå eller steget före arbetsgivaren och att använda avtalet kreativt är viktigt för att nå framgång samt kunna genomföra förhandlingarna på ett professionellt sätt där båda parter känner sig som vinnare. Datum och plats 29 mars 1 april på Quality Airport Hotel Arlanda. Inbjudan går ut till berörda. Ur programmet - RALS och ALFA, innehåll och intentioner, hur går vi vidare. - RALS Polis nu och i framtiden - Förhandlingsteknik. Utbildning i SIGEL -konceptet av medverkande konsulter. - Olika förhandlingar (samverkan, intresse och tvist) Efter genomförd kurs skall deltagarna fått: - Kunskap om innehållet i det nya centrala och lokala löneavtalet RALS så att detta kan omsättas i praktiken. - En inblick och kunskap om hur man kan driva en framgångsrik förhandling i mål enligt Sigelmodellen. - Kunskap om vilka olika förhandlingsmodeller vi ska använda i olika situationer. grupp Förhandlingsledare/förhandlingsansvarig i förbundsområdesstyrelse som har ansvar för att genomföra lokal-lokala förhandlingar vad gäller lön och övriga anställningsförmåner m.m.

21 Kursledare: Jan Walin, förhandlingschef, Bengt Sundberg, ombudsman, och Lars-Göran Stålberg, ombudsman, vid förbundskansliet.

22 Steg 5 - Försäkringsutbildning Vilka försäkringar kan Polisförbundets medlemmar teckna? Hur skiljer sig de olika försäkringarna åt? Vilka villkor gäller för försäkringarna? Det är några av de frågor som besvaras under den här kursen. De försäkringsadministratörer som deltar i kursen kommer även att utbildas i försäkringsadministrationen. Datum & Plats april 2011, Quality Airport Hotel Arlanda. Inbjudan går ut till berörda. Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. et är att kursdeltagarna ska ha kunskap om försäkringarnas innehåll och villkor. De av kursdeltagarna som är kursadministratörer ska få sådan kunskap att de kan fullgöra sitt uppdrag enligt kraven för självadministrerande avtal. grupp Försäkringsadministratörer samt försäkringsinformatörer i samtliga förbundsområden. Kursledare Martina Mårtensson, försäkringsadministratör på förbundskansliet, i samarbete med Förenade Liv.

23 Steg 5 - Arbetstidsutbildning Under kursen kommer förbundsområdenas arbetstidsansvariga att få viss utbildning om de regler som styr hur arbetstiden kan förläggas. En stor del av arbetet kommer vara inriktat på erfarenhetsutbyte, dels mellan utbildningsdeltagarna och dels mellan utbildningsdeltagarna och företrädare för förbundsstyrelsen. Kursdatum och plats april på Quality Hotel Prisma i Skövde. Inbjudan går ut till berörda. Ur programmet - Aktuellt regelverk teoretisk genomgång - Arbetstid ur ett hälsoperspektiv - Förbundsområdesvis lägesbeskrivning (muntlig redovisning, max 10 minuter per deltagare, skriftlig redovisning, punktvis, förväntas) Pedagogik Teori varvat med diskussioner. Efter genomförd utbildning ska deltagarna känna till aktuella regelverk på arbetstidsområdet och deras förhållande till varandra. Dessutom ska deltagarna ha en översiktlig bild av hur arbetstid hanteras i olika delar av landet. grupp Arbetstidsansvariga i förbundsområdena (en från varje förbundsområde). Kursledare Lars-Göran Stålberg och Susanne Persson, ombudsmän på förbundskansliet.

24 Steg 5 - Kommunikationsutbildning grupp Förbundsområdesordförandena samt kommunikationsansvariga. Kursdatum och plats oktober Quality Airport Hotell Arlanda samt endagsutbildningar i ett antal förbundsområden. Inbjudan går ut till berörda. Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. Kursledare Hanna Hernefeldt, informatör på förbundskansliet, i samarbete med extern konsult.

25 Ansökan Ansökningsblanketten lämnas till ditt förbundsområde senast angivet datum. Därefter gör förbundsområdet en prioritering. Innan du söker, fundera över följande: - Kan och vill du avsätta tid för utbildningen? - Tillhör du målgruppen, och är behörig att söka? Senast sex veckor före kursstarten får du en kallelse om du fått en plats på utbildningen. Ledighet under utbildningen Utbildningarna vänder sig i första hand till dig som är fackligt förtroendevald men även skydds- och arbetsplatsombud kan söka till vissa utbildningar. Kontrollera att du är anmäld som fackligt förtroendevald hos din arbetsgivare, så du får ledigt när du deltar på utbildningen. Du har rätt att få ledigt enligt Förtroendemannalagen (FML) utan löneavdrag för fackligt arbete som berör/gagnar samarbete med arbetsgivaren på lokalt plan. Här ingår sådan facklig utbildning som syftar till att ge dig den kunskap som krävs för att du ska kunna samverka med din arbetsgivare på hemmaplan., t. ex. den fackliga grundutbildningen. Ledighet för annan facklig verksamhet, t. ex. kassörsutbildning och kommunikationsutbildning kan medges utan löneavdrag med max tio dagar per kalenderår enl. Alfa 9 kap 2 e). Alla utbildningar är kostnadsfria Till skillnad mot många andra förbund tar Polisförbundet inte ut någon kursavgift, däremot debiteras ditt förbundsområde en avbokningsavgift på 3000 kr om du avbokar senare än en vecka före kursstart och inte kan uppvisa sjukintyg. Detsamma gäller om du inte dyker upp och inte hört av dig. Kurser i Stockholm Kurser i Skövde Quality Airport Hotell Arlanda. Cederströmsslinga, Arlandastad Quality Hotel Prisma Ekedalsg. 2, Skövde

26 KURSANSÖ KAN Jag söker utbildningen: Förbundsom rådets prioritering: Utbildningsdatum och -ort:... Förnam n,efternam n Personnum m er (10 siffror) Förbundsom råde/underenhet Adress Postnum m er Postadress E-postadress Telarbete Telbostad M obiltelefon Ja,intresse finns för en snabbreservplats och kallelse m ed kort varsel H ar följande uppdrag inom förbundsom råde/föreningen (nivå): O rdförande sedan år Nivå Sekreterare sedan år... Nivå Kassör sedan år... Nivå Ledam ot sedan år... Nivå Suppleant sedan år... Nivå Skyddsom bud sedan år... Nivå Funktion/ansvarsom råde.... Tidigare facklig utbildning inom Polisförbundet/TCO : Förbundsom rådets yttrande (m åste vara ifyllt och underskrivet) Underskrift av förbundsom rådesföreträdare Nam nförtydligande Telefon Kursansökan skickas tillstudieorganisatören iditt förbundsom råde!

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 Stockholm i december 2013 Nr. 19/2013 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme.

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme. 2 Varför skall jag gå en facklig utbildning? Kunskap är mer än att hämta in fakta. Kunskap är även förståelse, medvetenhet, färdigheter och omdöme, vilket är unikt för varje individ. Kunskap utvecklas

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2013

Facklig utbildning. Kursprogram 2013 Facklig utbildning Kursprogram 2013 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2015 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2014 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun. för att öka inflytande och delaktighet

LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun. för att öka inflytande och delaktighet VERKSAMHETSUTVECKLING 2013 LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun för att öka inflytande och delaktighet Innehåll Inledning... 3 Bakgrunden till nuvarande samverkansavtal... 4 Samverkanssystemet...

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

STUDIEPROGRAM. För alla förtroendevalda inom SEKO

STUDIEPROGRAM. För alla förtroendevalda inom SEKO STUDIEPROGRAM 2010 För alla förtroendevalda inom 2 Innehållsförteckning Centrala studier i 2010... 4 centrala utbildningar... 7 Grundläggande förtroendevaldautbildning GFU... 7 Vald på jobbet (steg 1)...

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Välkommen till Polisförbundet Stockholms Län

Välkommen till Polisförbundet Stockholms Län Välkommen till Polisförbundet Stockholms Län Med denna folder vill vi ge dig en kortfattad information om vår organisation inom Polisförbundet Stockholms län Välkommen som ny medlem Du har i juni börjat

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter 1(5) 2011-06-15 FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter Dessa tillämpningsföreskrifter har tillkommit för att förtydliga vad som framgår av FAS-avtalet. Till tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2015

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2015 Stockholm i december 2014 Nr. 11/2014 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2015 I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS FACKLIGA STUDIER Våren 2011 ABF VÄRMLAND ABF NORRA VÄRMLAND KÖRKARLSVÄGEN 4 KULTUR KONFERENS HUSET 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS TEL:054-20 38 30 VX BOX 194, 683 24 HAGFORS FAX: 054-20

Läs mer

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapet är avgörande för våra förutsättningar att vara en av landets mest attraktiva kommuner att leva och verka i Chefer är företrädare för kommunen som

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Förnyelse arbetsmiljö samverkan i kommuner, landsting och regioner

Förnyelse arbetsmiljö samverkan i kommuner, landsting och regioner Förhandlingsprotokoll 2005-04-01 Förnyelse arbetsmiljö samverkan i kommuner, landsting och regioner Parter Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

BYA s Arbetsmiljöutbildningar

BYA s Arbetsmiljöutbildningar Kurskatalog 2014 BYA s Arbetsmiljöutbildningar BYA erbjuder både grundutbildningar i arbetsmiljö och utbildning inom specifika ämnen inom arbetsmiljöområdet. BYA/Arbetsmiljö genomför även företagsanpassade

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

BYA Arbetsmiljö Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö drivs av BYA Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnd Copyright BYA/Arbetsmiljö, 2015 E-post:

BYA Arbetsmiljö Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö drivs av BYA Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnd Copyright BYA/Arbetsmiljö, 2015 E-post: Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö drivs av BYA Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnd Copyright BYA/Arbetsmiljö, 2015 E-post: arbetsmiljo@bya.se Webb: www.bya.se

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Klass Dokumenttitel A Avtal om facklig verksamhet inom Green Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-14 Policydokument 2004-04-22 1 1 (5) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

1997-05-16 Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna

1997-05-16 Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna SAMVERKAN mellan landstinget och de fackliga organisationerna (Detta avtal ersätter samverkansavtalen 1992-02-28 och 1995-12-07) Inledning

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Fackliga Studier 2013

Fackliga Studier 2013 Fackliga Studier 2013 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier 2013 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning 5 Facket och

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Projekt privata 2012-06-15

Projekt privata 2012-06-15 VÅRDFÖRBUNDET Samverkansavtal Ett stöd vid framtagande Projekt privata 2012-06-15 Medbestämmande för de anställda i företagen är en självklarhet i dagens samhälle. De anställda ska har rätt och möjlighet

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem.

STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem. STUDIEPROGRAM GS-facket avd. 4 Östra Småland Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem. Grafisk design av Pontus

Läs mer

AVTAL OM SAMVERKAN OCH UTVECKLING IT-företag

AVTAL OM SAMVERKAN OCH UTVECKLING IT-företag AVTAL OM SAMVERKAN OCH UTVECKLING IT-företag Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling... - 3-1 Allmänt... - 3-2 Medbestämmande och samverkan... - 4-3 Koncerner och företag med flera driftsenheter...

Läs mer

Demokratisk process i Officersförbundet

Demokratisk process i Officersförbundet Demokratisk process i Officersförbundet Medlemmar Officersförening Kansli Förbundsstyrelse rättshjälp ledighet arbetsvillkor arbetsmiljö förmåner löner pensioner försäkringar Lars Fresker Officersförbundets

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor -

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Passa på att gå en av Sveriges bästa utbildningar inom Förhandlingsteknik

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Spetsa kompetensen. utbildningar för förtroendevalda 2012

Spetsa kompetensen. utbildningar för förtroendevalda 2012 Spetsa kompetensen utbildningar för förtroendevalda 2012 1 Grattis! Du är förtroendevald! Att vara förtroendevald och representera medlemmarna är både en rolig och betydelsefull uppgift. Därför är det

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten.

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten. Nära dig En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten Nr: 1-2015 Högre lön och längre semester! Unionen TV på Youtube Visste du att Unionen har en egen kanal på Youtube? Där publicerar vi bland

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2014 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Facklig grundkurs för förtroendevalda...5 Nycklar i framgångsrik kommunikation...6

Läs mer

Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto Shayfoto Äldreomsorg: Foto Shayfoto

Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto Shayfoto Äldreomsorg: Foto Shayfoto LEDARSKAPSUTVECKLING I SIGTUNA KOMMUN 2010 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto Shayfoto Äldreomsorg: Foto Shayfoto Ledarskapsutveckling

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Facklig utbildning 2010. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2010. Reviderad upplaga Utökat kursutbud från och med maj

Facklig utbildning 2010. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2010. Reviderad upplaga Utökat kursutbud från och med maj Facklig utbildning 2010 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2010 Reviderad upplaga Utökat kursutbud från och med maj Reviderad upplaga Utökat kursutbud från och med maj Landsorganisationen i Sverige 2010 Omslagsfoto:

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer