Polisförbundets utbildningstrappa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polisförbundets utbildningstrappa"

Transkript

1 Polisförbundets UTBILDNINGAR 2011

2 Polisförbundets utbildningstrappa Polisförbundets fackliga utbildning kan beskrivas som en utbildningstrappa i sex steg, där grundtanken är att man ska följa den kronologiska ordningen. Undantag kan göras, t.ex. för nya skyddsombud eller nyvalda förtroendevalda med ett utpekat ansvarsområde, som snabbt måste skaffa sig kunskap i ett specifikt ämne som inte tas upp i de första två stegen. 1. Introduktionsutbildning, hålls lokalt, dvs. på förbundsområdesnivå och vänder sig till nyvalda förtroendevalda. Innehållet är fokuserat på den fackliga företrädarens roll. Syftet med utbildningen, som pågår ca en dag, är att den förtroendevalda ska förstå sitt uppdrag, få kunskap om polisförbundets organisation och stadgar samt få en inblick i förenings- och mötesteknik. 2. Grundutbildningen, hålls i central regi. Syftet med kursen är att den förtroendevalde ska se sin roll i helheten, våga företräda medlemmarna, samt få kunskap om Polisförbundets yrkespolitik och hur vi driver den. Kursdeltagarna ska också få kunskap om hur de kan bidra till att vi lever efter Polisförbundets värderingar och hur vi kommunicerar dem. 3. Funktionsutbildningar, hålls i central regi och ger ökad möjlighet till fördjupade kunskaper inom ett visst område. Det är inte nödvändigt med några förkunskaper i ämnet och den förtroendevalde behöver inte heller vara uttalat ansvarig för frågan. Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha en ökad förståelse för ämnesområdet samtidigt som de kan förklara de olika sakfrågorna och hur allt hänger ihop för medlemmarna. 4. Påbyggnadsutbildningen, hålls i central regi och är en fortsättning på grundutbildningen. Syftet med utbildningen är att deltagaren ska få fördjupade kunskaper i bland annat förhandlingsteknik, huvudavtalet och medbestämmandelagen. Tanken är också att man efter genomgången utbildning ska våga ställas inför lite större fackliga utmaningar. 5. Fördjupningsutbildningar, hålls i central regi och vänder sig till förtroendevalda med utpekade ansvarsområden. Under dessa utbildningar går vi på djupet i frågor som exempelvis Polisens budgetprocess, förhandlingsteknik för förhandlingsansvariga eller kommunikationsteori för kommunikationsansvariga. Efter genomgången utbildning förväntas deltagarna kunna arbeta självständigt inom sitt ansvarsområde. 6. Högre facklig utbildning bedrivs via TCO och ger delvis akademiska poäng. Ges inte 2011.

3 Datum Kurs Ort Ansökan* 7-9/2 Facklig påbyggnadsutbildning Skövde 30/ /2 Fackligt ledarskap del 2 Skövde 15/ /3 HSO-utbildning Skövde - 29/3-1/4 Förhandlingsutbildning Arlanda 18/ /4 Försäkringsutbildning Arlanda /4 Arbetstidsutbildning Skövde - 3-5/5 Kassörsutbildning Arlanda 22/ /5 Facklig grundutbildning - Stockholm Arlanda 1/ /5 Facklig grundutbildning - Västra Götaland Skövde 15/ /6 Facklig grundutbildning - Skåne Falsterbo 5/4 6-7/9 Pensionsutbildning Arlanda 1/ /9 Facklig grundutbildning - Norrland Arlanda 1/ /9 Arbetstidsutbildning Skövde 1/ /10 Facklig grundutbildning - alla län Arlanda 1/ /10 Arbetsmiljöutbildning Skövde v /10 Kommunikationsutbildning Arlanda /11 Arbetsmiljö- eller arbetsskadeutbildning (den av kurserna som flest söker till) Skövde v /11-1/12 Arbetsrättsutbildning Arlanda 20/ /12 Facklig påbyggnadsutbildning Arlanda 11/ /12 HSO-utbildning Skövde - *för steg 5-utbildningar är ingen sista ansökningsdag angiven på grund av att de inte går att söka för andra än målgruppen, som får en skriftlig inbjudan till kursen.

4 Steg 1 - Introduktionsutbildning Vad har jag för rättigheter som förtroendevald? Hur går samverkan med arbetsgivaren till? Hur ser Polisförbundets organisation ut? Vilka rutiner gäller i mitt förbundsområde och vilka lokala avtal finns hos oss? Det är några av de frågor som tas upp under introduktionsutbildningen, som anordnas av varje förbundsområde. Kursdatum och plats Kontakta den studieansvarige i ditt förbundsområde. Ur programmet - Rollen som förtroendevald - Dina rättigheter som förtroendevald - Samverkan med arbetsgivaren - Avtal på förbundsområdesnivå - Polisförbundets organisation Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar Kursen ska väcka frågor och engagemang samt tydliggöra vad uppdraget innebär. grupp Nyvalda förtroendevalda samt arbetsplatsombud.

5 Steg 2 Grundutbildning Nyvalda fackliga företrädare ställs inför en mängd frågor. Det handlar om allt ifrån hur kollektivavtalet ska tolkas till hur ett årsmöte ska gå till. På den här kursen får du en förståelse för din roll i helheten samt en rad verktyg för att kunna samverka med arbetsgivaren. Efter avslutad kurs känner du också till våra avtal samtidigt som du kan bidra till mer effektiva och inspirerande möten. Datum Kurs Plats Ansökan 11-13/5 Facklig grundutbildning - Stockholm Arlanda 22/ /5 Facklig grundutbildning - Västra Götaland Skövde 15/ /6 Facklig grundutbildning - Skåne Falsterbo 5/ /9 Facklig grundutbildning - Norrland Arlanda 1/ /10 Facklig grundutbildning - alla län Arlanda 1/6 Ansökan görs till förbundsområdet. Ur programmet - Arbetsmarknadens parter - Polisförbundets historia och stadgar - Rollen som förtroendevald - MBL och samverkan - Föreningsteknik Styrelsen - Kort om avtal Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. Efter utbildningen ska du förstå Polisförbundets och din roll som förtroendevald och ha de grundläggande kunskaperna för att kunna företräda medlemmarna.

6 grupp Förtroendevalda som genomgått facklig introduktion i sitt eget förbundsområde. Utbildningen vänder sig i första hand till nya förtroendevalda som är invalda i styrelser men även skydds- och arbetsplatsombud i mån av plats. Kursledare Christina Bran Dannberg och Lars-Göran Stålberg, ombudsmän vid förbundskansliet

7 Steg 3 Fackligt ledarskap del 2 Fackligt ledarskap del 2 bygger vidare på den fackliga ledarrollens krav på förtroende och förmåga att kunna möta medlemmar och förstå deras behov, ofta i relation till andra krav och behov. Denna kurs ger fördjupning i fråga om stresshantering, grupprocesser och svåra situationer. Kursdatum och plats februari på Quality Hotel Prisma i Skövde. Sista ansökningsdag: 15 december Ansökan görs till förbundsområdet. Ur programmet - Fackligt ledarskap - ledarollen - Självkännedom - Stresshantering - Kommunikation - Ledarskapsstilar - Grupprocesser - Mötesledarskap Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. Att deltagarna ska få en fördjupad självkännedom, en ökad förståelse för andra i grupp och grupprocesser samt förbättrad förmåga att kommunikativt hantera konflikter. grupp Förbundsområdesordföranden och/eller personer med ledarfunktioner i förbundsområdena som genomgått kursen Fackligt ledarskap del 1. Kursledare Ann-Christin Sjöqvist, ombudsman på förbundskansliet, i samarbete med externa konsulter.

8 Steg 3 - Kassörsutbildning Denna utbildning vänder sig till dig som är kassör eller styrelseledamot i förbundsområdesstyrelse, underenhet eller och intresserade av dessa frågor. Vi lär ut grunderna i ekonomisk redovisning och bokföring. Dessutom får du kunskap om avdragshanteringen med Nordea och hur medlemsregistret fungerar. Kursdatum och plats 3-5 maj på Quality Airport Hotell Arlanda. Sista ansökningsdag: 22 februari. Ansökan görs till förbundsområdet. Ur programmet - Kassörens roll och ansvarsområden - Ekonomisk redovisning och bokföring - Avdragshantering med Nordea - Medlemsregistret Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. Att du ska få sådan kunskap att du kan fullgöra ett uppdrag som kassör. grupp Kassörer i förbundsområdesstyrelser, underenheter eller andra styrelseledamöter som är intresserade av dessa frågor och som inte tidigare genomgått Polisförbundets kassörsutbildning. Kursledare Anna-Leena Ekstrand, ansvarig för Polisförbundets medlemsregister och Christina Bran Dannberg, ombudsman på förbundskansliet, i samarbete med externa konsulter.

9 Steg 3 - Pensionsutbildning Hur fungerar det allmänna pensionssystemet? Hur påverkas medlemmarnas pension av avsättningarna till KÅPAN extra? Vad innebär tjänstepensionsavtalet för statsanställda? Det är några av frågorna som belyses i den här pensionskursen Datum och plats 6-7 september, Arlanda. Sista ansökningsdag till förbundsområdet: 1 juni. Ur programmet - Allmänna pensionssystemet - Tjänstepensionsavtal för statsanställda (PA03) - Individuella pensionssystem - Kåpan extra Efter genomförd kurs skall deltagarna ha fått: - En ökad egen kunskap om hur vårt tjänstepensionssystem och det Allmänna pensionssystemet är uppbyggt. - Sådan kunskap att de kan informera övriga medlemmar om hur vårt tjänstepensionssystem och det Allmänna pensionssystemet är uppbyggt. grupp Fackliga företrädare med nytt ansvar för pensionsfrågor i sin styrelse och andra förtroendevalda som vill få ökad kunskap för att kunna informera övriga medlemmar om hur vårt pensionssystem är uppbyggt. Kursledare Bengt Sundberg, ombudsman på förbundskansliet, tillsammans med extern konsult.

10 Steg 3 - Arbetstidsutbildning Arbetstid och inte minst arbetstidens förläggning är viktiga delar av det fackliga arbetet. Förtroendevalda måste därför ha goda kunskaper om vilka regler som styr hur arbetstid kan och får förläggas. På denna kurs får du en översikt över, och inblick i, de olika regler som gäller för Polisförbundets medlemmar. Kursdatum och plats september på Quality Hotel Prisma i Skövde. Sista ansökningsdag: 1 juni. Ansökan görs till förbundsområdet. Ur programmet - Arbetstidsavtalet (ATA/Polis) - Arbetstidslagen - Arbetstidsdirektivet Pedagogik Tyngdpunkt på teori, men även ett par praktiska övningar. Att deltagarna efter kursen ska känna till vilka regler som bestämmer hur arbetstiden kan/får förläggas. grupp Förtroendevalda med intresse och/eller ansvar för arbetstid och arbetstidsförläggning. Kursledare Lars-Göran Stålberg, ombudsman på förbundskansliet.

11 Steg 3 - Arbetsmiljöutbildning Det ställs allt högre krav på fackliga företrädare när det gäller arbetsmiljöfrågor. För att skyddsombudet ska kunna bidra till en god arbetsmiljö på arbetsplatserna krävs det kunskaper i arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det krävs också insikter i psykosocial arbetsmiljö samt om hur rehabkedjan påverkar arbetsmiljöarbetet. Den här kursen pågår under tre dagar och ger deltagarna en god grund att stå på. Kursdatum och plats oktober på Quality Hotel Prisma i Skövde. - Sista ansökningsdag: 1 juni. Ansökan görs till förbundsområdet november* på Quality Hotel Prisma i Skövde. - Sista ansökningsdag: 20 september. Ansökan görs till förbundsområdet. *det är ännu inte bestämt om arbetsmiljöutbildningen i november ska hållas eller om det istället blir en arbetsskadeutbildning samma datum. Den av dessa två kurser som får flest sökande kommer att ges. Ur programmet - Skyddsombudets roll - Arbetsmiljölagen - Hur använder vi systematiskt arbetsmiljöarbete - Psykosocial arbetsmiljö Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar Att vara väl förtrogen med hur skyddsombudet kan använda sig av arbetsmiljölagen i sitt skyddsombudsuppdrag samt att vara insatt i hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete går till och vilka krav som ställs på arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet. grupp I första hand skyddsombud men även andra förtroendevalda med arbetsmiljöintresse.

12 Kursledare Hans Olsson, ombudsman på förbundskansliet, och Anders Carlsson, huvudskyddsombud i Västra Götaland..

13 Steg 3 - Arbetsrättsutbildning För att en facklig företrädare till fullo ska kunna ta till vara arbetstagarens rättigheter krävs goda kunskaper inom arbetsrätt. Bland annat om hur gången ser ut i Personalansvarsnämnden i samband med att en polisanställd är föremål för en straffrättslig eller arbetsrättslig utredning. Kursen inleds med en introduktion där ämnesområdet arbetsrätt presenteras och definieras varefter de centrala regelkomplexen behandlas bland annat genom att deltagarna ges tillfälle att lösa arbetsrättsliga problem. Kursdatum och plats 29 november - 1 december på Quality Airport Hotell Arlanda. Sista ansökningsdag: 20 september. Ansökan görs till förbundsområdet. Ur programmet - Arbetsrättens källor - Arbetsrättens historia - EG-rätten - Anställningsformer - Arbetsrättens centrala rättsregler och rättsprinciper - Provocerad uppsägning Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. et med kursen är att ge deltagarna kunskap om grundläggande principer och aktuella rättsregler på arbetslivets område. grupp Förtroendevalda med intresse och praktisk erfarenhet av arbetsrättsliga ärenden rörande polisanställda.

14 Kursledare Fredrik Westin och Christina Bran Dannberg, ombudsmän vid förbundskansliet.

15 Steg 3 - Arbetsskadeutbildning Polisförbundets medlemmar drabbas då och då av arbetsskador. På den här tredagarskursen får du kunskaper om hur arbetsskadeförsäkringen är uppbyggd, hur du kan bidra till att medlemmarna anmäler arbetsskada och hur deras rättigheter tas tillvara. Vi tittar även på hur den nyligen införda rehab-kedjan kan komma att påverka arbetet med arbetsskador. Kursdatum och plats Preliminärt november* på Quality Hotel Prisma i Skövde. Sista ansökningsdag: 20 september. Ansökan görs till förbundsområdet. *det är ännu inte bestämt om denna kurs ska hållas eller om det istället blir en arbetsmiljöutbildning samma datum. Den av dessa två kurser som får flest sökande kommer att ges. Ur programmet - Arbetsskadeförsäkringen - Personskadeavtalet (PSA) - Avtalet PSA/Polis - Övriga avtal med koppling till arbetsskador - Hur man arbetar med ett arbetsskadeärende - Skyddsombudets roll i arbetsskadehanteringen Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. Att efter genomgången utbildning vara väl förtrogen med gällande regelverk samt ha en god insikt i vad som krävs av skyddsombudet/den facklige förtroendemannen för att kunna bistå medlemmar i arbetsskadeärenden. grupp I första hand skyddsombud men även andra förtroendevalda med arbetsmiljöintresse. Deltagarna bör ha grundkunskap i arbetsmiljöarbete.

16 Kursledare Hans Olsson, ombudsman på förbundskansliet.

17 Steg 4 Facklig påbyggnadsutbildning Påbyggnadsutbildningen är en direkt fortsättning på grundutbildningen. Här går vi på djupet i gällande avtal och arbetsrättsliga lagar. Vi benar ut skillnaderna mellan olika typer av förhandlingar. grupp Förtroendevalda som genomgått Polisförbundets introduktions- och grundutbildning samt någon funktionsutbildning. Kursdatum och plats februari på Quality Hotel Prisma i Skövde. - Sista ansökningsdag: 7 december Ansökan görs till förbundsområdet december på Quality Airport Hotell Arlanda. - Sista ansökningsdag: 11 oktober. Ansökan görs till förbundsområdet. Ur programmet - Förhandlingar - Löner - Arbetstid - Anställningsvillkor - Omplacering/Uppsägning/Disciplinpåföljd - Diskriminering Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. Kursen avslutas med ett förhandlingsspel. Med ökad kunskap om anställningsvillkor och förhandlingar ska deltagarna känna större trygghet och våga ställa sig inför större utmaningar. Efter utbildningen ska deltagaren vara en starkare motpart till arbetsgivaren och kunna hitta svar på de flesta av medlemmarnas frågor.

18 Kursledare Christina Bran Dannberg och Lars-Göran Stålberg, ombudsmän på förbundskansliet.

19 Steg 5 HSO-utbildning Vilken roll har huvudskyddsombudet i myndighetens arbetsmiljöarbete? Hur ökar vi skyddsombudens påverkansmöjligheter ute på arbetsplatserna? Hur möter vi förändringarna i socialförsäkringen? Vad innebär samverkan utifrån arbetsmiljölagens bestämmelser? Det är några av frågorna som tas upp i den här utbildningen. Utbildningen är på tre plus tre dagar med eget arbete mellan utbildningstillfällena. grupp Huvudskyddsombuden i varje förbundsområde samt nationella huvudskyddsombudet. Kursdatum och plats mars på Quality Hotel Prisma i Skövde. Inbjudan går ut till berörda december på Quality Hotel Prisma i Skövde (prel.). Inbjudan går ut till berörda. Ur programmet - Förändringar i aktuella lagstiftningar - Huvudskyddsombudets roll i myndighetens arbetsmiljöarbete - Huvudskyddsombudets roll i Polisförbundets arbetsmiljöarbete - Att utveckla arbetsmiljöarbetet Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar Att efter genomgången utbildning vara väl rustad för att tillsammans med övriga skyddsombud och fackliga förtroendemän driva arbetsmiljöarbetet framåt. Både i den egna myndigheten och ur ett nationellt perspektiv. Kursledare Hans Olsson, ombudsman på förbundskansliet.

20 Steg 5 Förhandlingsutbildning Polisens löneavtal, RALS/Polis , är ett omfattande avtal bestående av flera olika delar. Som förhandlare i ett förbundsområde är det viktigt att ha god kunskap om avtalets innehåll och intentioner. Att kunskapsmässigt ligga på samma nivå eller steget före arbetsgivaren och att använda avtalet kreativt är viktigt för att nå framgång samt kunna genomföra förhandlingarna på ett professionellt sätt där båda parter känner sig som vinnare. Datum och plats 29 mars 1 april på Quality Airport Hotel Arlanda. Inbjudan går ut till berörda. Ur programmet - RALS och ALFA, innehåll och intentioner, hur går vi vidare. - RALS Polis nu och i framtiden - Förhandlingsteknik. Utbildning i SIGEL -konceptet av medverkande konsulter. - Olika förhandlingar (samverkan, intresse och tvist) Efter genomförd kurs skall deltagarna fått: - Kunskap om innehållet i det nya centrala och lokala löneavtalet RALS så att detta kan omsättas i praktiken. - En inblick och kunskap om hur man kan driva en framgångsrik förhandling i mål enligt Sigelmodellen. - Kunskap om vilka olika förhandlingsmodeller vi ska använda i olika situationer. grupp Förhandlingsledare/förhandlingsansvarig i förbundsområdesstyrelse som har ansvar för att genomföra lokal-lokala förhandlingar vad gäller lön och övriga anställningsförmåner m.m.

21 Kursledare: Jan Walin, förhandlingschef, Bengt Sundberg, ombudsman, och Lars-Göran Stålberg, ombudsman, vid förbundskansliet.

22 Steg 5 - Försäkringsutbildning Vilka försäkringar kan Polisförbundets medlemmar teckna? Hur skiljer sig de olika försäkringarna åt? Vilka villkor gäller för försäkringarna? Det är några av de frågor som besvaras under den här kursen. De försäkringsadministratörer som deltar i kursen kommer även att utbildas i försäkringsadministrationen. Datum & Plats april 2011, Quality Airport Hotel Arlanda. Inbjudan går ut till berörda. Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. et är att kursdeltagarna ska ha kunskap om försäkringarnas innehåll och villkor. De av kursdeltagarna som är kursadministratörer ska få sådan kunskap att de kan fullgöra sitt uppdrag enligt kraven för självadministrerande avtal. grupp Försäkringsadministratörer samt försäkringsinformatörer i samtliga förbundsområden. Kursledare Martina Mårtensson, försäkringsadministratör på förbundskansliet, i samarbete med Förenade Liv.

23 Steg 5 - Arbetstidsutbildning Under kursen kommer förbundsområdenas arbetstidsansvariga att få viss utbildning om de regler som styr hur arbetstiden kan förläggas. En stor del av arbetet kommer vara inriktat på erfarenhetsutbyte, dels mellan utbildningsdeltagarna och dels mellan utbildningsdeltagarna och företrädare för förbundsstyrelsen. Kursdatum och plats april på Quality Hotel Prisma i Skövde. Inbjudan går ut till berörda. Ur programmet - Aktuellt regelverk teoretisk genomgång - Arbetstid ur ett hälsoperspektiv - Förbundsområdesvis lägesbeskrivning (muntlig redovisning, max 10 minuter per deltagare, skriftlig redovisning, punktvis, förväntas) Pedagogik Teori varvat med diskussioner. Efter genomförd utbildning ska deltagarna känna till aktuella regelverk på arbetstidsområdet och deras förhållande till varandra. Dessutom ska deltagarna ha en översiktlig bild av hur arbetstid hanteras i olika delar av landet. grupp Arbetstidsansvariga i förbundsområdena (en från varje förbundsområde). Kursledare Lars-Göran Stålberg och Susanne Persson, ombudsmän på förbundskansliet.

24 Steg 5 - Kommunikationsutbildning grupp Förbundsområdesordförandena samt kommunikationsansvariga. Kursdatum och plats oktober Quality Airport Hotell Arlanda samt endagsutbildningar i ett antal förbundsområden. Inbjudan går ut till berörda. Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. Kursledare Hanna Hernefeldt, informatör på förbundskansliet, i samarbete med extern konsult.

25 Ansökan Ansökningsblanketten lämnas till ditt förbundsområde senast angivet datum. Därefter gör förbundsområdet en prioritering. Innan du söker, fundera över följande: - Kan och vill du avsätta tid för utbildningen? - Tillhör du målgruppen, och är behörig att söka? Senast sex veckor före kursstarten får du en kallelse om du fått en plats på utbildningen. Ledighet under utbildningen Utbildningarna vänder sig i första hand till dig som är fackligt förtroendevald men även skydds- och arbetsplatsombud kan söka till vissa utbildningar. Kontrollera att du är anmäld som fackligt förtroendevald hos din arbetsgivare, så du får ledigt när du deltar på utbildningen. Du har rätt att få ledigt enligt Förtroendemannalagen (FML) utan löneavdrag för fackligt arbete som berör/gagnar samarbete med arbetsgivaren på lokalt plan. Här ingår sådan facklig utbildning som syftar till att ge dig den kunskap som krävs för att du ska kunna samverka med din arbetsgivare på hemmaplan., t. ex. den fackliga grundutbildningen. Ledighet för annan facklig verksamhet, t. ex. kassörsutbildning och kommunikationsutbildning kan medges utan löneavdrag med max tio dagar per kalenderår enl. Alfa 9 kap 2 e). Alla utbildningar är kostnadsfria Till skillnad mot många andra förbund tar Polisförbundet inte ut någon kursavgift, däremot debiteras ditt förbundsområde en avbokningsavgift på 3000 kr om du avbokar senare än en vecka före kursstart och inte kan uppvisa sjukintyg. Detsamma gäller om du inte dyker upp och inte hört av dig. Kurser i Stockholm Kurser i Skövde Quality Airport Hotell Arlanda. Cederströmsslinga, Arlandastad Quality Hotel Prisma Ekedalsg. 2, Skövde

26 KURSANSÖ KAN Jag söker utbildningen: Förbundsom rådets prioritering: Utbildningsdatum och -ort:... Förnam n,efternam n Personnum m er (10 siffror) Förbundsom råde/underenhet Adress Postnum m er Postadress E-postadress Telarbete Telbostad M obiltelefon Ja,intresse finns för en snabbreservplats och kallelse m ed kort varsel H ar följande uppdrag inom förbundsom råde/föreningen (nivå): O rdförande sedan år Nivå Sekreterare sedan år... Nivå Kassör sedan år... Nivå Ledam ot sedan år... Nivå Suppleant sedan år... Nivå Skyddsom bud sedan år... Nivå Funktion/ansvarsom råde.... Tidigare facklig utbildning inom Polisförbundet/TCO : Förbundsom rådets yttrande (m åste vara ifyllt och underskrivet) Underskrift av förbundsom rådesföreträdare Nam nförtydligande Telefon Kursansökan skickas tillstudieorganisatören iditt förbundsom råde!

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10)

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) Sida 1 av 56 Innehåll LOs Kunskapssystem 2015...5 Praktisk information...6 Vart vänder du dig med frågor?...6 Praktiskt om anmälningar...6 Kallelser och resor...6 Barnomsorg

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2014 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Facklig grundkurs för förtroendevalda...5 Nycklar i framgångsrik kommunikation...6

Läs mer

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 Stockholm i december 2013 Nr. 19/2013 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade

Läs mer

Facklig utbildning i Stockholms län

Facklig utbildning i Stockholms län Facklig utbildning i Stockholms län Kurskatalog 2013 Facklig utbildning LO-distriktet i stockholms län # Lärandets lov Lär dig det enklaste! Gör det nu, ty nu är stunden här det är aldrig försent! Lär

Läs mer

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten.

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten. Nära dig En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten Nr: 1-2015 Högre lön och längre semester! Unionen TV på Youtube Visste du att Unionen har en egen kanal på Youtube? Där publicerar vi bland

Läs mer

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling Studieprogrammet 2004 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20 avtalsenlig lön kompetens och arbetsutveckling tryggare arbetsplats reglerad OB-ersättning bättre arbetsmiljö inflytande skydd

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Välkommen till våra fackliga studier!

Välkommen till våra fackliga studier! 2014-12-19 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar.

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2014 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård Fackuttrycket Studier - 2015 OBS! Sidorna 9-12 innehåller nyheter i försäkringarna 2015 GAF ABF iskadalens folkhögskola v& Kursgård AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Matchen är inte över om lägstalönerna!

Matchen är inte över om lägstalönerna! Nr 6, juni 2014 Matchen är inte över om lägstalönerna! Uppradade polisbilar syntes över hela Sverige igår. Många förbipasserande undrade vad som stod på. Det undrade arbetsgivaren också. Men inte vi. Vi

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Vägledning för fackligt förtroendevalda

Vägledning för fackligt förtroendevalda Jens Ellingsen, fackligt förtroendevald, Uppsala. Vägledning för fackligt förtroendevalda Välkommen som förtroendevald i Läkarförbundet! Innehåll LÄKARFÖRBUNDET Läkarförbundets organisation 4 UPPDRAGET

Läs mer

Nr 12 Juni 2006. Kurser hösten 2006

Nr 12 Juni 2006. Kurser hösten 2006 Nr 12 Juni 2006 Kurser hösten 2006 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer