Polisförbundets utbildningstrappa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polisförbundets utbildningstrappa"

Transkript

1 Polisförbundets UTBILDNINGAR 2011

2 Polisförbundets utbildningstrappa Polisförbundets fackliga utbildning kan beskrivas som en utbildningstrappa i sex steg, där grundtanken är att man ska följa den kronologiska ordningen. Undantag kan göras, t.ex. för nya skyddsombud eller nyvalda förtroendevalda med ett utpekat ansvarsområde, som snabbt måste skaffa sig kunskap i ett specifikt ämne som inte tas upp i de första två stegen. 1. Introduktionsutbildning, hålls lokalt, dvs. på förbundsområdesnivå och vänder sig till nyvalda förtroendevalda. Innehållet är fokuserat på den fackliga företrädarens roll. Syftet med utbildningen, som pågår ca en dag, är att den förtroendevalda ska förstå sitt uppdrag, få kunskap om polisförbundets organisation och stadgar samt få en inblick i förenings- och mötesteknik. 2. Grundutbildningen, hålls i central regi. Syftet med kursen är att den förtroendevalde ska se sin roll i helheten, våga företräda medlemmarna, samt få kunskap om Polisförbundets yrkespolitik och hur vi driver den. Kursdeltagarna ska också få kunskap om hur de kan bidra till att vi lever efter Polisförbundets värderingar och hur vi kommunicerar dem. 3. Funktionsutbildningar, hålls i central regi och ger ökad möjlighet till fördjupade kunskaper inom ett visst område. Det är inte nödvändigt med några förkunskaper i ämnet och den förtroendevalde behöver inte heller vara uttalat ansvarig för frågan. Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha en ökad förståelse för ämnesområdet samtidigt som de kan förklara de olika sakfrågorna och hur allt hänger ihop för medlemmarna. 4. Påbyggnadsutbildningen, hålls i central regi och är en fortsättning på grundutbildningen. Syftet med utbildningen är att deltagaren ska få fördjupade kunskaper i bland annat förhandlingsteknik, huvudavtalet och medbestämmandelagen. Tanken är också att man efter genomgången utbildning ska våga ställas inför lite större fackliga utmaningar. 5. Fördjupningsutbildningar, hålls i central regi och vänder sig till förtroendevalda med utpekade ansvarsområden. Under dessa utbildningar går vi på djupet i frågor som exempelvis Polisens budgetprocess, förhandlingsteknik för förhandlingsansvariga eller kommunikationsteori för kommunikationsansvariga. Efter genomgången utbildning förväntas deltagarna kunna arbeta självständigt inom sitt ansvarsområde. 6. Högre facklig utbildning bedrivs via TCO och ger delvis akademiska poäng. Ges inte 2011.

3 Datum Kurs Ort Ansökan* 7-9/2 Facklig påbyggnadsutbildning Skövde 30/ /2 Fackligt ledarskap del 2 Skövde 15/ /3 HSO-utbildning Skövde - 29/3-1/4 Förhandlingsutbildning Arlanda 18/ /4 Försäkringsutbildning Arlanda /4 Arbetstidsutbildning Skövde - 3-5/5 Kassörsutbildning Arlanda 22/ /5 Facklig grundutbildning - Stockholm Arlanda 1/ /5 Facklig grundutbildning - Västra Götaland Skövde 15/ /6 Facklig grundutbildning - Skåne Falsterbo 5/4 6-7/9 Pensionsutbildning Arlanda 1/ /9 Facklig grundutbildning - Norrland Arlanda 1/ /9 Arbetstidsutbildning Skövde 1/ /10 Facklig grundutbildning - alla län Arlanda 1/ /10 Arbetsmiljöutbildning Skövde v /10 Kommunikationsutbildning Arlanda /11 Arbetsmiljö- eller arbetsskadeutbildning (den av kurserna som flest söker till) Skövde v /11-1/12 Arbetsrättsutbildning Arlanda 20/ /12 Facklig påbyggnadsutbildning Arlanda 11/ /12 HSO-utbildning Skövde - *för steg 5-utbildningar är ingen sista ansökningsdag angiven på grund av att de inte går att söka för andra än målgruppen, som får en skriftlig inbjudan till kursen.

4 Steg 1 - Introduktionsutbildning Vad har jag för rättigheter som förtroendevald? Hur går samverkan med arbetsgivaren till? Hur ser Polisförbundets organisation ut? Vilka rutiner gäller i mitt förbundsområde och vilka lokala avtal finns hos oss? Det är några av de frågor som tas upp under introduktionsutbildningen, som anordnas av varje förbundsområde. Kursdatum och plats Kontakta den studieansvarige i ditt förbundsområde. Ur programmet - Rollen som förtroendevald - Dina rättigheter som förtroendevald - Samverkan med arbetsgivaren - Avtal på förbundsområdesnivå - Polisförbundets organisation Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar Kursen ska väcka frågor och engagemang samt tydliggöra vad uppdraget innebär. grupp Nyvalda förtroendevalda samt arbetsplatsombud.

5 Steg 2 Grundutbildning Nyvalda fackliga företrädare ställs inför en mängd frågor. Det handlar om allt ifrån hur kollektivavtalet ska tolkas till hur ett årsmöte ska gå till. På den här kursen får du en förståelse för din roll i helheten samt en rad verktyg för att kunna samverka med arbetsgivaren. Efter avslutad kurs känner du också till våra avtal samtidigt som du kan bidra till mer effektiva och inspirerande möten. Datum Kurs Plats Ansökan 11-13/5 Facklig grundutbildning - Stockholm Arlanda 22/ /5 Facklig grundutbildning - Västra Götaland Skövde 15/ /6 Facklig grundutbildning - Skåne Falsterbo 5/ /9 Facklig grundutbildning - Norrland Arlanda 1/ /10 Facklig grundutbildning - alla län Arlanda 1/6 Ansökan görs till förbundsområdet. Ur programmet - Arbetsmarknadens parter - Polisförbundets historia och stadgar - Rollen som förtroendevald - MBL och samverkan - Föreningsteknik Styrelsen - Kort om avtal Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. Efter utbildningen ska du förstå Polisförbundets och din roll som förtroendevald och ha de grundläggande kunskaperna för att kunna företräda medlemmarna.

6 grupp Förtroendevalda som genomgått facklig introduktion i sitt eget förbundsområde. Utbildningen vänder sig i första hand till nya förtroendevalda som är invalda i styrelser men även skydds- och arbetsplatsombud i mån av plats. Kursledare Christina Bran Dannberg och Lars-Göran Stålberg, ombudsmän vid förbundskansliet

7 Steg 3 Fackligt ledarskap del 2 Fackligt ledarskap del 2 bygger vidare på den fackliga ledarrollens krav på förtroende och förmåga att kunna möta medlemmar och förstå deras behov, ofta i relation till andra krav och behov. Denna kurs ger fördjupning i fråga om stresshantering, grupprocesser och svåra situationer. Kursdatum och plats februari på Quality Hotel Prisma i Skövde. Sista ansökningsdag: 15 december Ansökan görs till förbundsområdet. Ur programmet - Fackligt ledarskap - ledarollen - Självkännedom - Stresshantering - Kommunikation - Ledarskapsstilar - Grupprocesser - Mötesledarskap Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. Att deltagarna ska få en fördjupad självkännedom, en ökad förståelse för andra i grupp och grupprocesser samt förbättrad förmåga att kommunikativt hantera konflikter. grupp Förbundsområdesordföranden och/eller personer med ledarfunktioner i förbundsområdena som genomgått kursen Fackligt ledarskap del 1. Kursledare Ann-Christin Sjöqvist, ombudsman på förbundskansliet, i samarbete med externa konsulter.

8 Steg 3 - Kassörsutbildning Denna utbildning vänder sig till dig som är kassör eller styrelseledamot i förbundsområdesstyrelse, underenhet eller och intresserade av dessa frågor. Vi lär ut grunderna i ekonomisk redovisning och bokföring. Dessutom får du kunskap om avdragshanteringen med Nordea och hur medlemsregistret fungerar. Kursdatum och plats 3-5 maj på Quality Airport Hotell Arlanda. Sista ansökningsdag: 22 februari. Ansökan görs till förbundsområdet. Ur programmet - Kassörens roll och ansvarsområden - Ekonomisk redovisning och bokföring - Avdragshantering med Nordea - Medlemsregistret Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. Att du ska få sådan kunskap att du kan fullgöra ett uppdrag som kassör. grupp Kassörer i förbundsområdesstyrelser, underenheter eller andra styrelseledamöter som är intresserade av dessa frågor och som inte tidigare genomgått Polisförbundets kassörsutbildning. Kursledare Anna-Leena Ekstrand, ansvarig för Polisförbundets medlemsregister och Christina Bran Dannberg, ombudsman på förbundskansliet, i samarbete med externa konsulter.

9 Steg 3 - Pensionsutbildning Hur fungerar det allmänna pensionssystemet? Hur påverkas medlemmarnas pension av avsättningarna till KÅPAN extra? Vad innebär tjänstepensionsavtalet för statsanställda? Det är några av frågorna som belyses i den här pensionskursen Datum och plats 6-7 september, Arlanda. Sista ansökningsdag till förbundsområdet: 1 juni. Ur programmet - Allmänna pensionssystemet - Tjänstepensionsavtal för statsanställda (PA03) - Individuella pensionssystem - Kåpan extra Efter genomförd kurs skall deltagarna ha fått: - En ökad egen kunskap om hur vårt tjänstepensionssystem och det Allmänna pensionssystemet är uppbyggt. - Sådan kunskap att de kan informera övriga medlemmar om hur vårt tjänstepensionssystem och det Allmänna pensionssystemet är uppbyggt. grupp Fackliga företrädare med nytt ansvar för pensionsfrågor i sin styrelse och andra förtroendevalda som vill få ökad kunskap för att kunna informera övriga medlemmar om hur vårt pensionssystem är uppbyggt. Kursledare Bengt Sundberg, ombudsman på förbundskansliet, tillsammans med extern konsult.

10 Steg 3 - Arbetstidsutbildning Arbetstid och inte minst arbetstidens förläggning är viktiga delar av det fackliga arbetet. Förtroendevalda måste därför ha goda kunskaper om vilka regler som styr hur arbetstid kan och får förläggas. På denna kurs får du en översikt över, och inblick i, de olika regler som gäller för Polisförbundets medlemmar. Kursdatum och plats september på Quality Hotel Prisma i Skövde. Sista ansökningsdag: 1 juni. Ansökan görs till förbundsområdet. Ur programmet - Arbetstidsavtalet (ATA/Polis) - Arbetstidslagen - Arbetstidsdirektivet Pedagogik Tyngdpunkt på teori, men även ett par praktiska övningar. Att deltagarna efter kursen ska känna till vilka regler som bestämmer hur arbetstiden kan/får förläggas. grupp Förtroendevalda med intresse och/eller ansvar för arbetstid och arbetstidsförläggning. Kursledare Lars-Göran Stålberg, ombudsman på förbundskansliet.

11 Steg 3 - Arbetsmiljöutbildning Det ställs allt högre krav på fackliga företrädare när det gäller arbetsmiljöfrågor. För att skyddsombudet ska kunna bidra till en god arbetsmiljö på arbetsplatserna krävs det kunskaper i arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det krävs också insikter i psykosocial arbetsmiljö samt om hur rehabkedjan påverkar arbetsmiljöarbetet. Den här kursen pågår under tre dagar och ger deltagarna en god grund att stå på. Kursdatum och plats oktober på Quality Hotel Prisma i Skövde. - Sista ansökningsdag: 1 juni. Ansökan görs till förbundsområdet november* på Quality Hotel Prisma i Skövde. - Sista ansökningsdag: 20 september. Ansökan görs till förbundsområdet. *det är ännu inte bestämt om arbetsmiljöutbildningen i november ska hållas eller om det istället blir en arbetsskadeutbildning samma datum. Den av dessa två kurser som får flest sökande kommer att ges. Ur programmet - Skyddsombudets roll - Arbetsmiljölagen - Hur använder vi systematiskt arbetsmiljöarbete - Psykosocial arbetsmiljö Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar Att vara väl förtrogen med hur skyddsombudet kan använda sig av arbetsmiljölagen i sitt skyddsombudsuppdrag samt att vara insatt i hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete går till och vilka krav som ställs på arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet. grupp I första hand skyddsombud men även andra förtroendevalda med arbetsmiljöintresse.

12 Kursledare Hans Olsson, ombudsman på förbundskansliet, och Anders Carlsson, huvudskyddsombud i Västra Götaland..

13 Steg 3 - Arbetsrättsutbildning För att en facklig företrädare till fullo ska kunna ta till vara arbetstagarens rättigheter krävs goda kunskaper inom arbetsrätt. Bland annat om hur gången ser ut i Personalansvarsnämnden i samband med att en polisanställd är föremål för en straffrättslig eller arbetsrättslig utredning. Kursen inleds med en introduktion där ämnesområdet arbetsrätt presenteras och definieras varefter de centrala regelkomplexen behandlas bland annat genom att deltagarna ges tillfälle att lösa arbetsrättsliga problem. Kursdatum och plats 29 november - 1 december på Quality Airport Hotell Arlanda. Sista ansökningsdag: 20 september. Ansökan görs till förbundsområdet. Ur programmet - Arbetsrättens källor - Arbetsrättens historia - EG-rätten - Anställningsformer - Arbetsrättens centrala rättsregler och rättsprinciper - Provocerad uppsägning Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. et med kursen är att ge deltagarna kunskap om grundläggande principer och aktuella rättsregler på arbetslivets område. grupp Förtroendevalda med intresse och praktisk erfarenhet av arbetsrättsliga ärenden rörande polisanställda.

14 Kursledare Fredrik Westin och Christina Bran Dannberg, ombudsmän vid förbundskansliet.

15 Steg 3 - Arbetsskadeutbildning Polisförbundets medlemmar drabbas då och då av arbetsskador. På den här tredagarskursen får du kunskaper om hur arbetsskadeförsäkringen är uppbyggd, hur du kan bidra till att medlemmarna anmäler arbetsskada och hur deras rättigheter tas tillvara. Vi tittar även på hur den nyligen införda rehab-kedjan kan komma att påverka arbetet med arbetsskador. Kursdatum och plats Preliminärt november* på Quality Hotel Prisma i Skövde. Sista ansökningsdag: 20 september. Ansökan görs till förbundsområdet. *det är ännu inte bestämt om denna kurs ska hållas eller om det istället blir en arbetsmiljöutbildning samma datum. Den av dessa två kurser som får flest sökande kommer att ges. Ur programmet - Arbetsskadeförsäkringen - Personskadeavtalet (PSA) - Avtalet PSA/Polis - Övriga avtal med koppling till arbetsskador - Hur man arbetar med ett arbetsskadeärende - Skyddsombudets roll i arbetsskadehanteringen Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. Att efter genomgången utbildning vara väl förtrogen med gällande regelverk samt ha en god insikt i vad som krävs av skyddsombudet/den facklige förtroendemannen för att kunna bistå medlemmar i arbetsskadeärenden. grupp I första hand skyddsombud men även andra förtroendevalda med arbetsmiljöintresse. Deltagarna bör ha grundkunskap i arbetsmiljöarbete.

16 Kursledare Hans Olsson, ombudsman på förbundskansliet.

17 Steg 4 Facklig påbyggnadsutbildning Påbyggnadsutbildningen är en direkt fortsättning på grundutbildningen. Här går vi på djupet i gällande avtal och arbetsrättsliga lagar. Vi benar ut skillnaderna mellan olika typer av förhandlingar. grupp Förtroendevalda som genomgått Polisförbundets introduktions- och grundutbildning samt någon funktionsutbildning. Kursdatum och plats februari på Quality Hotel Prisma i Skövde. - Sista ansökningsdag: 7 december Ansökan görs till förbundsområdet december på Quality Airport Hotell Arlanda. - Sista ansökningsdag: 11 oktober. Ansökan görs till förbundsområdet. Ur programmet - Förhandlingar - Löner - Arbetstid - Anställningsvillkor - Omplacering/Uppsägning/Disciplinpåföljd - Diskriminering Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. Kursen avslutas med ett förhandlingsspel. Med ökad kunskap om anställningsvillkor och förhandlingar ska deltagarna känna större trygghet och våga ställa sig inför större utmaningar. Efter utbildningen ska deltagaren vara en starkare motpart till arbetsgivaren och kunna hitta svar på de flesta av medlemmarnas frågor.

18 Kursledare Christina Bran Dannberg och Lars-Göran Stålberg, ombudsmän på förbundskansliet.

19 Steg 5 HSO-utbildning Vilken roll har huvudskyddsombudet i myndighetens arbetsmiljöarbete? Hur ökar vi skyddsombudens påverkansmöjligheter ute på arbetsplatserna? Hur möter vi förändringarna i socialförsäkringen? Vad innebär samverkan utifrån arbetsmiljölagens bestämmelser? Det är några av frågorna som tas upp i den här utbildningen. Utbildningen är på tre plus tre dagar med eget arbete mellan utbildningstillfällena. grupp Huvudskyddsombuden i varje förbundsområde samt nationella huvudskyddsombudet. Kursdatum och plats mars på Quality Hotel Prisma i Skövde. Inbjudan går ut till berörda december på Quality Hotel Prisma i Skövde (prel.). Inbjudan går ut till berörda. Ur programmet - Förändringar i aktuella lagstiftningar - Huvudskyddsombudets roll i myndighetens arbetsmiljöarbete - Huvudskyddsombudets roll i Polisförbundets arbetsmiljöarbete - Att utveckla arbetsmiljöarbetet Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar Att efter genomgången utbildning vara väl rustad för att tillsammans med övriga skyddsombud och fackliga förtroendemän driva arbetsmiljöarbetet framåt. Både i den egna myndigheten och ur ett nationellt perspektiv. Kursledare Hans Olsson, ombudsman på förbundskansliet.

20 Steg 5 Förhandlingsutbildning Polisens löneavtal, RALS/Polis , är ett omfattande avtal bestående av flera olika delar. Som förhandlare i ett förbundsområde är det viktigt att ha god kunskap om avtalets innehåll och intentioner. Att kunskapsmässigt ligga på samma nivå eller steget före arbetsgivaren och att använda avtalet kreativt är viktigt för att nå framgång samt kunna genomföra förhandlingarna på ett professionellt sätt där båda parter känner sig som vinnare. Datum och plats 29 mars 1 april på Quality Airport Hotel Arlanda. Inbjudan går ut till berörda. Ur programmet - RALS och ALFA, innehåll och intentioner, hur går vi vidare. - RALS Polis nu och i framtiden - Förhandlingsteknik. Utbildning i SIGEL -konceptet av medverkande konsulter. - Olika förhandlingar (samverkan, intresse och tvist) Efter genomförd kurs skall deltagarna fått: - Kunskap om innehållet i det nya centrala och lokala löneavtalet RALS så att detta kan omsättas i praktiken. - En inblick och kunskap om hur man kan driva en framgångsrik förhandling i mål enligt Sigelmodellen. - Kunskap om vilka olika förhandlingsmodeller vi ska använda i olika situationer. grupp Förhandlingsledare/förhandlingsansvarig i förbundsområdesstyrelse som har ansvar för att genomföra lokal-lokala förhandlingar vad gäller lön och övriga anställningsförmåner m.m.

21 Kursledare: Jan Walin, förhandlingschef, Bengt Sundberg, ombudsman, och Lars-Göran Stålberg, ombudsman, vid förbundskansliet.

22 Steg 5 - Försäkringsutbildning Vilka försäkringar kan Polisförbundets medlemmar teckna? Hur skiljer sig de olika försäkringarna åt? Vilka villkor gäller för försäkringarna? Det är några av de frågor som besvaras under den här kursen. De försäkringsadministratörer som deltar i kursen kommer även att utbildas i försäkringsadministrationen. Datum & Plats april 2011, Quality Airport Hotel Arlanda. Inbjudan går ut till berörda. Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. et är att kursdeltagarna ska ha kunskap om försäkringarnas innehåll och villkor. De av kursdeltagarna som är kursadministratörer ska få sådan kunskap att de kan fullgöra sitt uppdrag enligt kraven för självadministrerande avtal. grupp Försäkringsadministratörer samt försäkringsinformatörer i samtliga förbundsområden. Kursledare Martina Mårtensson, försäkringsadministratör på förbundskansliet, i samarbete med Förenade Liv.

23 Steg 5 - Arbetstidsutbildning Under kursen kommer förbundsområdenas arbetstidsansvariga att få viss utbildning om de regler som styr hur arbetstiden kan förläggas. En stor del av arbetet kommer vara inriktat på erfarenhetsutbyte, dels mellan utbildningsdeltagarna och dels mellan utbildningsdeltagarna och företrädare för förbundsstyrelsen. Kursdatum och plats april på Quality Hotel Prisma i Skövde. Inbjudan går ut till berörda. Ur programmet - Aktuellt regelverk teoretisk genomgång - Arbetstid ur ett hälsoperspektiv - Förbundsområdesvis lägesbeskrivning (muntlig redovisning, max 10 minuter per deltagare, skriftlig redovisning, punktvis, förväntas) Pedagogik Teori varvat med diskussioner. Efter genomförd utbildning ska deltagarna känna till aktuella regelverk på arbetstidsområdet och deras förhållande till varandra. Dessutom ska deltagarna ha en översiktlig bild av hur arbetstid hanteras i olika delar av landet. grupp Arbetstidsansvariga i förbundsområdena (en från varje förbundsområde). Kursledare Lars-Göran Stålberg och Susanne Persson, ombudsmän på förbundskansliet.

24 Steg 5 - Kommunikationsutbildning grupp Förbundsområdesordförandena samt kommunikationsansvariga. Kursdatum och plats oktober Quality Airport Hotell Arlanda samt endagsutbildningar i ett antal förbundsområden. Inbjudan går ut till berörda. Pedagogik Teori varvas med praktiska övningar. Kursledare Hanna Hernefeldt, informatör på förbundskansliet, i samarbete med extern konsult.

25 Ansökan Ansökningsblanketten lämnas till ditt förbundsområde senast angivet datum. Därefter gör förbundsområdet en prioritering. Innan du söker, fundera över följande: - Kan och vill du avsätta tid för utbildningen? - Tillhör du målgruppen, och är behörig att söka? Senast sex veckor före kursstarten får du en kallelse om du fått en plats på utbildningen. Ledighet under utbildningen Utbildningarna vänder sig i första hand till dig som är fackligt förtroendevald men även skydds- och arbetsplatsombud kan söka till vissa utbildningar. Kontrollera att du är anmäld som fackligt förtroendevald hos din arbetsgivare, så du får ledigt när du deltar på utbildningen. Du har rätt att få ledigt enligt Förtroendemannalagen (FML) utan löneavdrag för fackligt arbete som berör/gagnar samarbete med arbetsgivaren på lokalt plan. Här ingår sådan facklig utbildning som syftar till att ge dig den kunskap som krävs för att du ska kunna samverka med din arbetsgivare på hemmaplan., t. ex. den fackliga grundutbildningen. Ledighet för annan facklig verksamhet, t. ex. kassörsutbildning och kommunikationsutbildning kan medges utan löneavdrag med max tio dagar per kalenderår enl. Alfa 9 kap 2 e). Alla utbildningar är kostnadsfria Till skillnad mot många andra förbund tar Polisförbundet inte ut någon kursavgift, däremot debiteras ditt förbundsområde en avbokningsavgift på 3000 kr om du avbokar senare än en vecka före kursstart och inte kan uppvisa sjukintyg. Detsamma gäller om du inte dyker upp och inte hört av dig. Kurser i Stockholm Kurser i Skövde Quality Airport Hotell Arlanda. Cederströmsslinga, Arlandastad Quality Hotel Prisma Ekedalsg. 2, Skövde

26 KURSANSÖ KAN Jag söker utbildningen: Förbundsom rådets prioritering: Utbildningsdatum och -ort:... Förnam n,efternam n Personnum m er (10 siffror) Förbundsom råde/underenhet Adress Postnum m er Postadress E-postadress Telarbete Telbostad M obiltelefon Ja,intresse finns för en snabbreservplats och kallelse m ed kort varsel H ar följande uppdrag inom förbundsom råde/föreningen (nivå): O rdförande sedan år Nivå Sekreterare sedan år... Nivå Kassör sedan år... Nivå Ledam ot sedan år... Nivå Suppleant sedan år... Nivå Skyddsom bud sedan år... Nivå Funktion/ansvarsom råde.... Tidigare facklig utbildning inom Polisförbundet/TCO : Förbundsom rådets yttrande (m åste vara ifyllt och underskrivet) Underskrift av förbundsom rådesföreträdare Nam nförtydligande Telefon Kursansökan skickas tillstudieorganisatören iditt förbundsom råde!

Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG

Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG INTRODUKTIONSUTBILDNING > GRUNDUTBILDNING > FUNKTIONSUTBILDNING > PÅBYGGNADSUTBILDNING > FÖRDJUPNINGSUTBILDNING > HÖGRE FACKLIG UTBILDNING 2017 Polisförbundets UTBILDNINGSTRAPPA

Läs mer

Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG

Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG INTRODUKTIONSUTBILDNING > GRUNDUTBILDNING > FUNKTIONSUTBILDNING > PÅBYGGNADSUTBILDNING > FÖRDJUPNINGSUTBILDNING > HÖGRE FACKLIG UTBILDNING 2018 Utbildningskatalog 2018_2017_12_12.indd

Läs mer

Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG

Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG INTRODUKTIONSUTBILDNING > GRUNDUTBILDNING > FUNKTIONSUTBILDNING PÅBYGGNADSUTBILDNING > FÖRDJUPNINGSUTBILDNING > HÖGRE FACKLIG UTBILDNING INLEDNING > KUNSKAP GER TRYGGHET

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 Stockholm i december 2013 Nr. 19/2013 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2011

Facklig utbildning. Kursprogram 2011 Facklig utbildning Kursprogram 2011 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans Kursprogram 2017 FTF facket för försäkring och finans Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse

Läs mer

Inbjudan till facklig utbildning Kursprogram 2013

Inbjudan till facklig utbildning Kursprogram 2013 Stockholm i december 2012 Nr. 13/2012 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Inbjudan till facklig utbildning Kursprogram 2013 I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade

Läs mer

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier.

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. 1 Medlemsutbildning Medlemmar. Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. Kurslängd 24 timmar ( 3 dagar ). Utbildningsstipendium

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING.

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING. Innehåll GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 3 DROGER I ARBETSLIVET... 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ... 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING... 8 STEG 3 - KONSTEN ATT PÅVERKA...

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Grundutbildning för förtroendevalda.

Grundutbildning för förtroendevalda. förtroendevalda. Nyvalda förtroendevalda Styrelseledamöter 3 + 3 + 2 dagar (8 dagar) Antal deltagare: ca 20 Ge kunskap som vägledning i vårt gemensamma uppdrag, utveckla och stärka yrket samt främja den

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2012

Facklig utbildning. Kursprogram 2012 Facklig utbildning Kursprogram 2012 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2013

Facklig utbildning. Kursprogram 2013 Facklig utbildning Kursprogram 2013 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt.

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt. FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2016 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2014

Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme.

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme. 2 Varför skall jag gå en facklig utbildning? Kunskap är mer än att hämta in fakta. Kunskap är även förståelse, medvetenhet, färdigheter och omdöme, vilket är unikt för varje individ. Kunskap utvecklas

Läs mer

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda Region Syd hösten 2007 Kurser och aktiviteter för STs förtroendevalda Innehåll LEDARSKAPSDAGEN PÅ TURNING TORSO... 1 IDEKONFERENS FÖR ORDFÖRANDEN, SO, REGIONALA RÅDET... 3 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ...

Läs mer

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,P,O OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Vårt namn dyker oftast upp i samband med avtalsförhandlingar

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Kurser för dig som är. förtroendevald

Kurser för dig som är. förtroendevald Kurser för dig som är förtroendevald 2017 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud. MB och FFV. I den här broschyren

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2015 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Innehållsförteckning Grattis du är förtroendevald 2 Kursguide 3 Facklig grundkurs 4 Omorganisation - MBL/LAS

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2013 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Kalender för 2013 Januari 29-31 Steg 4, Umeå 7 Februari 5 Arbetsplatsen, Umeå 8 20 Arbetsplatsen, Skellefteå 9 26-28 Steg 5, Skellefteå

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Kurskatalog 2008. Våren TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Våren TULL-KUST Kurskatalog 2008 Våren TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under våren 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2010

Facklig utbildning. Kursprogram 2010 Facklig utbildning Kursprogram 2010 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

Facklig utbildning 2017

Facklig utbildning 2017 Facklig utbildning 2017 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland SARA Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Bildningsprogram för 2003

Bildningsprogram för 2003 Syd-Ost Bildningsprogram för 2003 2 st. Arvid ( grundutbildning ) Datum:, internat Kurs1 12-13 april eller Kurs 2 18 19 oktober Plats: Blommenhof hotell i Nyköping Plats: Externat Boplatsen Sista anmälningsdag:

Läs mer

Fackliga studier Hösten 2013

Fackliga studier Hösten 2013 Fackliga studier Hösten 2013 Gå en facklig utbildning och ta reda på dina rättigheter och skyldighet! Medlemsutbildning Steg 1 Varför ska jag vara med? Lär dig om fackets grundläggande värderingar...!

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2014 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Det här är FAS www.ifas.se FAS VERKTYG Dialogverktyg för delaktighet på arbetsplatsen FAS Arbetsliv är ett dialogverktyg med pedagogiska

Läs mer

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapet är avgörande för våra förutsättningar att vara en av landets mest attraktiva kommuner att leva och verka i Chefer är företrädare för kommunen som

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Studiekatalog GS Avd

Studiekatalog GS Avd Studiekatalog GS Avd.7 2017 Katalogen är ett utdrag ur den centrala studiekatalogen som sätter fokus på de lokala utbildningarna i Avd.7. Vill du få det totala utbudet gå in på www.lo.se och klicka vidare

Läs mer

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2!

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015 Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 2/7 Officersförbundets kurser 2015 Innehåll Officersförbundets kurser 2015...

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Studiekalender Gemensam Styrka

Studiekalender Gemensam Styrka Studiekalender 2017 Gemensam Styrka Vårens kurser för medlemmar Med livet som insats 26 april, 3, 10 maj Kursen vänder sig till samtliga medlemmar som är intresserade av arbetsmiljö Ansvarig: ABF Jönköping

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07)

Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07) Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07) 1 Innehåll Arbetsmiljö... 3 Vidareutbildning för skyddsombud 1... 4 Vidareutbildning för skyddsombud 2... 6 Regionala skyddsombud... 7 Kurs för

Läs mer

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2015

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2015 Stockholm i december 2014 Nr. 11/2014 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2015 I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt.

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt. FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2017 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2016

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2016 Stockholm i december 2015 Nr. 14/2015 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2016 I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Kurser för dig som är. förtroendevald

Kurser för dig som är. förtroendevald Kurser för dig som är förtroendevald 2017 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud. MB och FFV. I den här broschyren

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun. för att öka inflytande och delaktighet

LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun. för att öka inflytande och delaktighet VERKSAMHETSUTVECKLING 2013 LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun för att öka inflytande och delaktighet Innehåll Inledning... 3 Bakgrunden till nuvarande samverkansavtal... 4 Samverkanssystemet...

Läs mer

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning Gemensam bas för chefer och skyddsombud Varsågod en kostnadsfri utbildning för bättre arbetsmiljö! Som delaktig i arbetsmiljöarbetet finns stora möjligheter att påverka

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

i samverkan med LO, ABF och närliggande IF Metall-avdelningar

i samverkan med LO, ABF och närliggande IF Metall-avdelningar i samverkan med LO, ABF och närliggande IF Metall-avdelningar 1 Innehållsförteckning: Anmälningsrutiner m.m. Sid. 3 Medlemsutbildningar Facklig introduktionsutb. Sid. 4 Medlem i Facket Sid. 4 Facklig/Politisk

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

Regelverket. Lokalt kollektivavtal/ personalhandbok. Centralt kollektivavtal. Svensk lag. EU-regler. Enskilt anställnings- avtal

Regelverket. Lokalt kollektivavtal/ personalhandbok. Centralt kollektivavtal. Svensk lag. EU-regler. Enskilt anställnings- avtal Regelverket Enskilt anställnings- avtal Lokalt kollektivavtal/ personalhandbok Centralt kollektivavtal Svensk lag EU-regler FML Förtroendemannalagen Lag ( 1974 :358) om facklig förtroendemans ställning

Läs mer

( Studieprogram 2017

( Studieprogram 2017 (Studieprogram 2017 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

Grundutbildning för försäkringsinformatörer

Grundutbildning för försäkringsinformatörer 2013 för försäkringsinformatörer för försäkringsinformatörer Innehåll Välkommen till en.................................................................. 3 Utbildningen...................................................................................................4

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal

Råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal 3 Innan ni börjar Har tidigare samverkan utvärderats så att erfarenheter kan tas tillvara? Vad vill ni uppnå med ert FAS-avtal? Hur kan ni skapa

Läs mer

STUDIEPROGRAM. För alla förtroendevalda inom SEKO

STUDIEPROGRAM. För alla förtroendevalda inom SEKO STUDIEPROGRAM 2010 För alla förtroendevalda inom 2 Innehållsförteckning Centrala studier i 2010... 4 centrala utbildningar... 7 Grundläggande förtroendevaldautbildning GFU... 7 Vald på jobbet (steg 1)...

Läs mer

Bildningsprogram 2004 För föreningen Syd-Ost. Arvid (grundutbildning) Kassör- och revisorkurs

Bildningsprogram 2004 För föreningen Syd-Ost. Arvid (grundutbildning) Kassör- och revisorkurs Bildningsprogram 2004 För föreningen Syd-Ost Arvid (grundutbildning) Datum 27 28 mars externat Plats: ännu ej klart Sista anmälningsdag: 8 mars Kursledare: Maud Roslund och Henrik Persson Utbildningen

Läs mer