Alternativmedicin, hälsokost & hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alternativmedicin, hälsokost & hälsa"

Transkript

1 Kvacksalveriet och vetenskapen Dan Larhammar Inst f neurovetenskap, farmakologi Tel E-post: Föreningen Vetenskap och Folkbildning Alternativmedicin, hälsokost & hälsa Apr i l 1,

2 MicroMagic Prof. Anthony Rose "krom aminosyraklat" Eat & Lose 420 mikrogram T3-hormon per kapsel! Terapeutisk dos: initialt 20 mikrogram per dygn, sedan max 100 per dygn. Apr i l 1,

3 Pu-Erh I Kina har de fettupplösande krafter som finns i det hemlighetsfulla Pu-Erh teet varit känt i tusentals år. Det bästa med Pu-Erh teet är att den helt eliminerar den beryktade jojo-effekten. Annons i Metro Algolean från Health Mail i Malmö Apr i l 1,

4 Samma viktintervall som för "mirakelkuren Hollywood Diet som smälter bort fettet timme för timme" (också från Health Mail i Malmö, annonser 2003) Apr i l 1,

5 Komplementär och alternativ medicin (KAM, eng. CAM) Definitioner enligt somliga: Alternativmedicin: har andra förklaringsmodeller än vetenskapliga. Komplementär medicin: har i huvudsak samma begreppsvärld och förklaringsmodeller som skolmedicinen, men utgörs av metoder som inte blivit (fullt ut) accepterade av denna. Omfattar i allmänhet behandlingsmetoder som inte är vetenskapligt bevisade. Vore bättre att skilja på behandlingsmetoder som - visats fungera - ännu ej visats fungera - visats ej fungera Detta gäller oavsett om behandlingsmetoden utövas inom alternativmedicin eller skolmedicin Alla metoder skall granskas lika kritiskt! SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care Ragnar Levi: Evidensbaserad sjukvård - vård på säkrare grund Studentlitteratur, 1998 (ca 100 kr) Apr i l 1,

6 Exempel på alternativa behandlingsmetoder Akupunktur Naprapati Kiropraktik Antroposofisk medicin Medicinsk qigong Reiki Ayurveda (Maharishi Mahesh Yogi) Chakrabalansering Rolfing Rosenmetoden Kristallterapi Reflexologi, zonterapi (fotzoner) Homeopati Irisdiagnostik KAM - kommittén för alternativ medicin Branschorganisation Sv. Akupunkturförbundet - TCM Sv. Medicinsk Qigong Riksförbund Svenska Fotzonterapeuters Riksförbund Nordiska Homeopatförbundet Näringsmedicinska Terapeutförbundet Svenska naturläkarförbundet Svenska Naturmedicinska Sällskapet Alternativmedicinska Skolgruppen (ASG) Apr i l 1,

7 Fotzoner mjälte OBS! Inget av detta är vetenskapligt dokumenterat! Irisdiagnostik (iridologi) OBS! Inget av detta är vetenskapligt dokumenterat! Apr i l 1,

8 Användning av alternativmedicin i USA David M. Eisenberg et al., Harvard, N. Engl. J. Med. 1993: 1539 telefonintervjuer 1990 (67% av 2295 tillfrågade; många fler var redan exkluderade av andra skäl som arbetslöshet, icke engelsktalande, kognitivt eller fysiskt handikappade) Bred definition: avslappning/meditation, massage, specialdieter, megavitimer, hypnos, etc. Exempel: 10% använt kiropraktik, 7% besökt en kiropraktor. 3% använt herbal medicine (naturläkemedel), 0,3% besökt provider. 1% använt homeopati, 0.32% besökt homeopat. 1% använt akupunktur, 0.91% besökt akupunktör. David M. Eisenberg et al., Harvard, JAMA 1998: 2055 telefonintervjuer 1997 Slutsats: Kraftig ökning mellan 1990 och 1997 i både användning och besök hos alternativterapeuter. Andelen tillfrågade som använt KAM under året ökade från 34% till 42%. Andelen tillfrågade som besökt KAM-terapeut ökade från 12% till 20%. 65% ökning i användningen av KAM. 47% fler besök hos KAM-terapeuter. Stor ökning i användning skedde för örtmedicin, megavitaminer och homeopatika. Ökning även för massage, förbön, healing, magneter. Intressanta observationer: Ökningen i antalet besök berodde huvudsakligen på meditation, massage och kiropraktik. Dessa tre står för 65% av alla besök. Andelen som använt meditation ökade från 13% till 16% medan antalet besök mer än fördubblades. 60% fler använder massage, men de gör hälften så många besök per person hos massör. Bidragande orsak: DSHEA (Dietary Supplement Health and Education Act) friade 1994 hälsokostindustrin från FDA:s regler och övervakning. Intensiv marknadsföring. Apr i l 1,

9 Benjamin G. Druss and Robert A. Rosenheck (Yale Univ.), JAMA 1999: Intervjuenkät besvarad av personer (=78% svarsfrekvens) over 18 yr included in analysis: under 1996 besök hos 3,3% kiropraktor 0,6% akupunktör 2,0% massör 0,4% homeopat 1,8% örtterapeut (herbal practitioner) 1,4% healer (spritual practitioner) 1,1% näringsterapeut Citeringar per Eisenberg 1993: Eisenberg 1997: Druss 1999: <100 8,3% alternativterapeut (en person kan ha besökt flera terapeuter) (20% i Eisenberg 1997) Varför lägre frekvenser än andra studier? Intervju eng/sp (4%), ej telefonintervju (nådde därmed telefonlösa/fattiga och icke engelsktalande) Terapeut-inriktad (ej självbehandling/egenvård) Alternativmedicin utövad av läkare ej inkluderad (fr a akupunktur?) NCCAM - National Center for Complementary and Alternative Medicine Grundat 1992 som Office of Alternative Medicine, 1999 namnbyte till NCCAM. Budget 1992: US$ Budget 1998: US$ Budget 1999: US$ Budget 2000: US$ Budget 2002: US$ Budget 2004: US$ VR-medicin 2005: 300 Mkr No study has yet produced any significant result, one way or the other. Stephen E. Straus, Feb Private Funds The Bernard Osher Foundation: US$ to Univ of Calif. The Laing Foundation (UK): US$ MacArthur Foundation: The Fetzer Foundation: millions (Eisenberg, Harvard etc.) The Templeton Foundation: Apr i l 1,

10 Användning av alternativmedicin i Sverige 1001 personer år intervjuade i Stockholms läns landsting år Undersökningen utförd av Tema Hälsa och samhälle, LiU. Erfarenhet av altmed/kam senaste året. 25,8% massage 22,6% naturläkemedel 8,2% kiropraktik 7,2% naprapati 5,7% akupunktur 2,7% zonterapi 1,5% healing 1,4% homeopati 1,0% antroposofi (en och samma person kan ha använt flera metoder) Användning av alternativmedicin i Sverige 1001 personer år intervjuade i Stockholms läns landsting år Undersökningen utförd av Tema Hälsa och samhälle, LiU. 202 personer (dvs 20%) hade använt altmed/kam hos vårdgivare (inkl skolmedicin) senaste året. Senaste besöket: 50% massage 24% naprapati 21% kiropraktik 16% akupunktur (1,5% besökt akupunktör) 5,5% naturläkemedel 2,5% zonterapi 1,5% homeopati 1,5% kinesiologi Av 202 personer ansåg 119 att deras besvär hade förbättrats av behandlingen = 59% Av 258 behandlingar gällde 189 rörelseapparaten = 73% Apr i l 1,

11 Varför används alternativmedicin? John A. Astin, JAMA 1998: personer i USA (=69% svarsfrekvens) "Alternativmedicin" under senaste året: 40% Vanligast: kiropraktik 16%, diet 8%, fysisk träning 7%, avslappning 7% Korrelationer: högre utbildning, sämre hälsa, holistisk livssyn (ej missnöje med skolmedicin) Furnham & Kirkcaldy, Br J Clin Psyhol 1996: 202 personer i Tyskland (=51% svarsfrekvens) Korrelationer: skepsis till (men ej missnöje med) skolmedicin, ekologisk livsstil Inställning till skolmedicinen Stockholms Läns Landsting - Tema Hälsa, % positivt inställda 72% positivt inställda bland dem som besökt alternativterapeuter. Slutsats: användning av alternativmedicin beror inte främst på missnöje med skolmedicinen. Apr i l 1,

12 Patientbemötande Langewitz et al. British Medical Journal patients Läkaren avbryter patienten efter 22 sekunder Patienten vill prata i 92 sekunder i genomsnitt 78% av patienterna har pratat färdigt inom 2 minuter. Pleasant touch Håkan Olausson et al., Nature Neuroscience Vol. 5(9), Sept. 2002, (Sahlgrenska University Hospital, Göteborg) Patient lacking large myelinated (A) afferents (she is insensitive to vibration) Activation of C tactile afferents (soft brush stroking) produced a faint sensation of pleasant touch. fmri showed activation of the insular cortex (not S1 and S2), hence limbic touch. Purves Fig. 1.12B&C, p 21 Apr i l 1,

13 Stroking on the right forearm Patient lacks response in contralateral primary (S1) and bilateral secondary (S2) somatosensory cortices. Patient has response in contralateral premotor cortex (PMC) and insular cortex (IC). Note different scales: patient has lower responses. Top: dorsal view Bottom: posterior view Disposition Placebo Skolmedicinens genombrott Alternativmedicin: Homeopati Antroposofi Akupunktur Rosenrot Blodgruppsdieten Apr i l 1,

14 Placebo = att behaga Placeboeffekt i strikt bemärkelse definieras som den behandlingseffekt som inte beror på de specifika inslagen i behandlingen, utan på att man överhuvud taget ger någon slags behandling (förväntningar och förhoppningar hos patient, omsorg och engagemang från vårdpersonal). Placebo i vid bemärkelse, dvs tillfrisknande eller förbättring som inte beror ens på de generella inslagen i behandlingen, kan innefatta: Fel diagnos Spontanläkning Skov Även placebo måste rimligtvis ha ett fysiologiskt korrelat! Nocebo: negativa förväntningar Placebo and opioid analgesia - imaging a shared neuronal network Petrovic, Kalso, Petersson & Ingvar Science 295, 1 March 2002, PET study regional CBF Fig. 2C Regions activated both by opioids in general and by placebo during pain. Apr i l 1,

15 Skolmedicinens genombrott Djurförsök, experimentell farmakologi François Magendie ( ) Claude Bernard ( ) Statistiska analyser och placebokontroll Pierre Charles Alexandre Louis ( ) Joseph Dietl ( ) Magnus Huss Apr i l 1,

16 Joseph Dietl (Österrike) behandlade lunginflammation: Åderlåtning Kräkterapi 21% dog 21% dog Ingen behandling 7% dog Slutsats: att en metod är gammal behöver inte betyda att den är bra eller ens att den fungerar! Apr i l 1,

17 Världshistoriens mest kända farmakologer rensade bort overksamma medel Hippokrates ( fvt) Galenos ( ) Galenos Paracelsus ( ) Rudolf Buchheim ( ) Oswald Schmiedeberg ( ) Buchheim En egendomlighet och ett ständigt fel hos det mänskliga intellektet är att bli påverkat och upphetsat av bekräftelser snarare än förnekanden. Francis Bacon i Novum Organum, 1620 citerat efter Sahlin 2001, s 140 Apr i l 1,

18 Homeopati Samuel Hahnemann, Organon der rationellen Heilkunde, 1810 Två grundprinciper Lika botas med lika ("Similia similibus curentur ) Potensering (utspädning gör medlet kraftfullare) Hahnemanns sjukdomsindelning Akuta sjukdomar Kroniska sjukdomar Syfilis Sykos Psora (klåda) pga virulent smittämne Grete Sogn Heggland, 2000: homeopati är en kult Apr i l 1,

19 Avogadros tal Amadeo Avogadro, : Lika stora volymer av olika gaser innehåller lika många partiklar Stanislao Cannizzarro, 1860: bestämde atomvikter Johann Josef Loschmidt 1865: beräknade antalet partiklar Avogadros tal: x Avogadros tal: x Apr i l 1,

20 Paul Ehrlich, Nobelpris i fysiologi/medicin 1908 för upptäckter om immunitet. Förutsade specifika läkemedelsmolekyler. Utvecklade läkemedel mot syfilis (Salvarsan) genom att testa många substanser. Receptorteorin (Ehrlich och Langley) ledde till en matematisk modell: Ju fler molekyler desto större effekt Denna modell har bekräftats experimentellt: Apr i l 1,

21 Dos-responskurva Homeopatisk dos-respons - kurva Sambandet mellan koncentration och effekt ledde till en modell med molekylära interaktioner: läkemedel (och andra ämnen) binder till (makro)molekyler i kroppen Denna modell har bekräftats experimentellt av molekylär farmakologi Apr i l 1,

22 NMR-studie av homeopatiska lösningar J. L. Demangeat et al. J. Med. Nucl. Biophy. 16, , T1 w I motsats till författarnas slutsats är skillnaden ej signifikant! Log dilution Jacques Benveniste 1) Homeopatiska utspädningar av anti-ige-antikroppar Nature ) Överföring av homeopatiska egenskaper med e-post Ig-Nobel-priset Apr i l 1,

23 Brown & Ennis, Inflamm. res. 50, Suppl. 2, 2001, S47-S48 Baserat på observationer ursprungligen gjorda av J. Sainte- Laudy Percent inhibition by histamine on anti-ige induced expression of CD63 on human basophil membranes Study supported by a grant from the French Institute of Homeopathic Research. Slutsats: Molekylär förklaring till homeopati är oförenlig med den samlade kunskapen inom fysik, kemi, biokemi och farmakologi. Varför är homeopater så intresserade av spädningar? Hur välja dos för homeopatiska preparat? Finns det någon annan förklaring till homeopati? Apr i l 1,

24 Kliniska studier av homeopati Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? A meta-anlysis of placebo-controlled trials. Klaus Linde, N Clausius, G Ramirez, D Melchart, F Eitel, LV Hedges, and Wayne B Jonas. The Lancet 350, , The results of our meta-anlysis are not compatible with the hypothesis that the clinical effects of homoeopathy are completely due to placebo. However, we found insufficient evidence from these studies that homoeopathy is clearly efficacious for any single clinical condition. Impact of study quality on outcome in placebo-controlled trials of homeopathy. Klaus Linde et al. J. Clin. Epidemiol. 52, , there was clear evidence that studies with better methodological quality tended to yield less positive results. Antal citeringar per november 2004: Linde et al., 1997: 262 Linde et al., 1999: 40 Apr i l 1,

25 A systematic review of systemtic reviews of homeopathy E. Ernst. B. J. Clin. Pharmacol. 54, , systematic reviews: failed to provide strong evidence for homeopathy...no condition which responds convincingly better to homeopathic treatment than to placebo......no homeopathic remedy that was demonstrated to yield clinical effects that are convincingly different from placebo. It is concluded that the best clinical evidence for homeopathy available to date does not warrant positive recommendations for its use in clinical practise. Test av konceptet "lika botar lika" Sarah Brien, George Lewith & Trevor Bryant Br. J. Clin. Pharmacol. 56, , 2003 A "proving" states that when a homeopathic remedy is given to a healthy person, they will experience symptomatic effects specific to that remedy. Study: A randomized, double-blind, placebo-controlled proving trial of Belladonna 30C. Conclusion of study: Ultramolecular homeopathy and no observable clinical effects. Apr i l 1,

26 Homeopati på djur Kerstin de Verdier Klingenberg et al. Svensk Veterinärtidning 53(14), , 2001 Utvärdering av effekten av homeopatisk behandling vid kalvdiarré Slutsats: Ingen skillnad jämfört med placebo En haj kan känna av en bloddroppe på 1000 m och tonfiskens kroppsvätska utspädd gånger på 25 meters avstånd. Illustrerad Vetenskap 9/95 Apr i l 1,

27 James Randi Användning av homeopati Försäljning milj kr per år (1997?) Sverige 50 Frankrike Tyskland Världen Antal homeopater i Sv: ca 1100 Antal homeopat. läkare i Sv: ca 50 Apoteksbolaget beslutade 1974 att inte tillhandahålla homeopatiska medel. Apr i l 1,

28 Varför kan homeopatin avfärdas? Konceptet lanserades för över 200 år sedan, långt före den vetenskapliga medicinens genombrott, och har inte utvecklats sedan dess. Den vetenskapliga medicinen har under halva denna tidsperiod revolutionerat sjukvården för människor och djur. Invändningar mot homeopatin Inga välgjorda kliniska studier på människor eller djur har kunnat styrka effekt skild från placebo vid upprepning. Inget homeopatiskt medel har bättre effekt än placebo. Ingen enskild åkomma svarar bättre på homeopatisk behandling än på placebo. Homeopater förlitar sig helt på anekdotiska fallbeskrivningar och vittnesbörd. Påstådda effekter beror sannolikt på placebo, spontanförbättringar och feldiagnostik. Inga evidens finns för att utspädning förstärker effekten. Konceptet motsägs av enorma mängder vetenskap och beprövad erfarenhet. Vatten kan inte ha "minne" längre än några pikosekunder. Ingen dokumentation finns för homeopatiska medels hållbarhet. (Minskar effekten med tiden?) Lösningsmedlens eventuella "minne" av tidigare molekyler ignoreras. Falska metaforer används i homeopaternas argumentation (vaccination, hyposensibilisering, djurs detektionsförmåga, etc. - allt detta följer i själva verket välkända kemiska och biologiska principer). Hahnemanns skrifter från tidigt 1800-tal används fortfarande som läroböcker. Homeopatin har beskrivits som en kult av en livsåskådningsforskare som tidigare varit verksam som homeopat. Apr i l 1,

29 Homeopatiska medel genomgår ingen produktutveckling. Inga homeopatika ersätts av nya med dokumenterat bättre effekter eller andra egenskaper. Vetenskapliga argument accepteras inte av homeopater (överger inte sin lära trots avsaknad av vetenskapligt stöd). Vetenskapligt undermåliga eller inaktuella studier citeras och övertolkas av homeopater (Lindes metaanalys, Demangeats NMR-studie, Sainte-Laudys och Ennis' studier av immunceller). Stora skillnader och motsägelser finns inom homeopatin (klassisk homeopati kontra isopati, förstärkning kontra minskning av kroppens egna reaktioner, holism kontra symptombehandling, etc.). Större användning i andra länder beror troligen på kulturella och kommersiella faktorer. (I Sveriges används homeopati av endast någon procent av befolkningen.) Det vetenskapliga underlaget är inte bättre utomlands. Årligen omsätts miljardbelopp i världen av homeopatin men ändå avsätts ytterst små resurser till forskning trots att det för de troende borde finnas både moraliska skäl (om homeopatin fungerade skulle det kunna lösa globala hälsoproblem) och ekonomiska skäl (om homeopatin fungerade skulle dessa användning kunna öka enormt) att undersöka de påstådda effekterna. Den som förespråkar en hypotes som motsägs av känd kunskap har bevisbördan. Om homeopatin kunde bevisas skulle den förmodligen kunna belönas med Nobelpriset i både medicin, kemi och fysik. Den som kan bevisa att homeopatin fungerar skulle få priset "The million dollar paranormal challenge". Apr i l 1,

30 Antroposofisk medicin Rudolf Steiner, Innefattar: Signaturlära (t ex Iscador) Homeopati Jfr biodynamiska preparat inom antroposofiskt jordbruk Människans väsen enligt antroposofi Människan har fyra kroppar: Fysisk kropp Eterkropp Astralkropp Jag Sjukdomar har sin bakgrund i obalanser mellan de fyra väsenskropparna. Behandling ska syfta till att återställa jämvikten dem emellan. Apr i l 1,

31 Komponenter i antroposofi Andevetenskap Reinkarnation Astrologi Sjukdom anses vara en nödvändig del av varje individs personliga utveckling. Antroposofer är motståndare till vaccinationer. Akupunktur: meridianer Apr i l 1,

32 Akupunktur vid klimakteriebesvär DN : "Akupunktur kan hjälpa mot svettningar" Dagens Medicin : "Akupunktur mot värmevallningar är nästan lika bra som östrogen" Tre behandlingsgrupper: kvinnor i varje Östrogen Akupunktur Avslappning Minskning av värmevallningar efter 12 veckors behandling 80-90% 52% 51% Verkningsmekanism för akupunktur Mayer et al., 1977: Antagonism of acupuncture analgesia in man by the narcotic antagonist naloxone. Effekten tycks således bero på kroppsegna opioider (endorfiner). Å andra sidan: även placebo tycks verka genom endorfiner! Chapman et al., 1983: Naloxone fails to reverse pain threshold elevated by acupuncture: Acupuncture analgesia reconsidered. Apr i l 1,

33 Kliniska studier av akupunktur (Cochrane) SBU - Vetenskap & Praxis 1/2002: Förefaller hjälpa mot illamående och kräkningar hos vuxna efter operation eller behandling med cytostatika. Ingen effekt vid fetma, rökavvänjning och tinnitus. Osäkert: kroniska smärttillstånd. Andra studier Smärtlindrande efter tandkirurgi. Hjälper mot illamående vid graviditet. Aura - "human energy field" Therapeutic touch - en typ av healing utan fysisk vidrörning Apr i l 1,

34 Genom slantsingling avgjordes om försöksledaren skulle hålla sin hand över terapeutens högra eller vänstra hand. Fråga till terapeuten: vilken av dina händer är närmast försöksledarens? 21 healing-terapeuter testades. 14 testades 10 ggr var, 7 testades 20 ggr var, totalt 280 tester. Förväntat slumpmässigt utfall: 140 (50%). Emily, 9 år Erhållet utfall: 123 (44%) Ej signifikant skilt från slumpmässigt resultat. Apr i l 1,

35 "Tydlig effekt redan efter två timmar" "Förbättrade gruppens välbefinnande med 100%" Problemlösningsförmågan fördubblades" liksom snabbheten" och uppfattningsförmågan" Artikelns påståenden Villatidningen för bättre boende, 2003 Artikelförfattare: Thomas Önäs Apr i l 1,

36 Rosenrot (Rhodiola rosea) Phytomedicine 10, , 2003 Svenska Örtmedicinska Institutet - Göteborg Grundat av Georg Wikman Örtmedicinska Institutet Sverige AB - Malmö VD Tom Johnsson Rhodiola rosea rosenrot (roten doftar ros), fjällkaktus Eng: Arctic root, roseroot, golden root ganska vanlig i fjällen Apr i l 1,

37 + 4.5% + 6.0% Apr i l 1,

38 Group T1s: Number of corrected symbols Signifikant effekt av 3 kapslar pga att denna grupp hade lägre utgångsvärde. Om de fyra gruppernas medelvärde (de 4 gröna staplarna) summeras så minskar signifikansen. Försvinner den helt?? Group T1s: Number of corrected symbols Ökningen på 17,5% för placebo är ej signifikant. Således går det inte att säja att rosenrots ökning är 3 ggr större. Signifikant effekt av 3 kapslar pga att denna grupp hade lägre utgångsvärde. Om de fyra gruppernas medelvärde (de 4 gröna staplarna) summeras så minskar signifikansen. Försvinner den helt?? Apr i l 1,

39 Tom Johnsson : "De citaten som du frågar om går inte att hitta direkt i studierna." "Citaten kommer från det manuskript som ursprungligen skickades in för publicering. Den svenska vetenskapliga sammanfattningen var byggd på den." "Jag har slarvat, jag utgick från att detta manuskript skulle accepteras i sin helhet." Exempel på pseudovetenskap: Forum, 1999 Susanna Ehdin Fil. dr., immunolog ex i sex länder (mars 2004) Apr i l 1,

40 Citat av Susanna Ehdin: Socker är en drog som är lika beroendeframkallande som nikotin och heroin. " när ungdomar vänjer sig vid att dricka en stor mängd läsk bäddar man för ett framtida beroende av alkohol." Antibiotika används alldeles i onödan vid behandling av öroninfektioner hos barn eftersom problemen skulle försvinna om barnen slutade dricka mjölk. "Att förkylningar, infektioner och influensa orsakas av bakterier eller virus är en myt. Den egentliga orsaken är näringsbrister i kroppen, vilket i sin tur gör det möjligt för bakterier och virus att komma in och få fäste i vår varma, fina kropp." "Ett starkt qi är skyddande, det ger ett starkt immunförsvar och man blir inte ens mottaglig för virusoch bakterieinfektioner." [Råd riktat till kvinnor med hårda klumpar i brösten:] "genom att byta till essentiellt fett, till exempel kallpressad olivolja kan brösten bli mjuka igen efter ett år". "Ge aldrig barn mat som lagats eller värmts i mikrovågsugn" Om du håller tungspetsen mot gommen strax bakom framtänderna när du andas in genom näsan kopplar du samman energiflödet i främre och bakre delen av kroppen. Energivampyrer Apr i l 1,

41 Exempel på pseudovetenskap: Peter J. D Adamo Förord av Susanna Ehdin 4 blodgrupper 4 kostplaner 1,5 miljoner sålda i USA 2 miljoner sålda worldwide Översatt till fler än 50 språk Blodgruppsdieten Bygger på två grundkoncept: Lektiner (proteiner med kolhydrastrukturer) i födan kan förorsaka hälsoproblem genom att binda till blodgruppsantigenerna i ABO-systemet. Blodgrupperna, särskilt A och B (och därmed AB), har uppstått mycket sent i människans evolution i samband med att kostvanorna förändrats. Den första förutsättningen saknar vetenskapligt stöd. Den andra förutsättningen är fel. Apr i l 1,

42 Blodgruppsdieten "Den som använder sin blodgrupps individuella kännetecken som riktmärke för sin kost och sin livsstil kommer att må bättre, uppnå idealvikt på ett naturligt sätt och åldras långsammare" Människor med blodgrupp A är inte allergiska mot jordnötter "som ju har vänliga, A-liknande egenskaper". Skälet till att man inte tål jordnötter sägs i stället vara "olämplig kost på det hela taget". Kostförslagen sägs kunna användas "för att hjälpa drabbade människor att inte duka under för hiv". Blodgruppsdieten "lektin i kyckling kan agglutinera blodceller och förorsaka stroke och immunbristsjukdomar hos individer med blodgrupp B" (sid 135) "lektiner kan agglutinera och därmed täppa till njurarna med döden som följd" (sid 216) Apr i l 1,

43 D'Adamo evolutionsförvirring "Nyckeln till varför blodgrupperna har sådan betydelse finns i mänsklighetens utvecklingshistoria." Blodgrupp 0 ("jägaren") är den äldsta. Blodgrupp A ("jordbrukaren") utvecklades samtidigt med att man började bilda jordbrukarsamhällen. Utvecklades för år sedan. Blodgrupp B ("nomaden") utvecklades längre norrut i trakter som var kallare och mer ogästvänliga. Utvecklades för år sedan. Blodgrupp AB ("gåtan") är en helt modern typ och resultatet av en blandning av grupper med olika egenskaper. Utvecklades kring år 900. D'Adamo hävdar att blodgrupperna korrelerar med personlighetsdrag: människor med grupp A "tenderar att ingå i system med väl utvecklat kontaktnät" och "att hålla sina bekymmer inombords". Personer med grupp AB "är inte så noga med detaljerna" och har "en andligt inriktad, en smula nervös personlighet". AB omfattar "många andliga ledare och många som sysslar med healing" "eftersom grupp AB:s immunsystem är så urskillningslöst, kan man fundera på om de är riktigt lojala med någon". Apr i l 1,

44 Blodgruppsdieten - fantasier och kvacksalveri Läkartidningen 101 nr 41, (2004) Slutsats: Blodgruppsdieten är pseudovetenskaplig. Kerstin Sjölin Karin Nylund Gisela van der Ster Dan Larhammar Gisela van der Ster Wallin Ät allt! Hellre nästan rätt än exakt fel. Apr i l 1,

45 Exempel på pseudovetenskap: Peter J. D'Adamo Exempel på pseudovetenskap: Plus & Minus AB Åstorp Apr i l 1,

46 Hälsoresan av Lasse Åberg "Risken med humor är att folk kan tro att man skämtar" Registrering av komplementärmedicinska utövare Regeringen beslöt 2004 anslå 3 milj kronor för att inrätta ett nationellt register. Utredning pågår hur registret ska utformas och vem som ska ansvara för det. Utredare: Helena Starup, socialdepartementet. De som finns i registret ska uppfylla vissa krav. Apr i l 1,

47 Ord och uttryck som bör stämma till vaksamhet Energi Stärka Balansera Naturlig Universell Holistisk Förebygga Risker med alternativmedicin Overksamma eller skadliga behandlingar (fysiskt och/eller psykiskt) Man underlåter att söka adekvat vård Man förlorar pengar till ingen nytta Förmågan till kritiskt tänkande urholkas ("anything goes") Förståelse av kroppens och psykets funktioner undermineras Våga fråga hur och varför! Apr i l 1,

48 Vem drabbas? Utsatta Desillusionerade Desperata Ödmjukhet Tag emot ny information med öppet sinne men inte så öppet att hjärnan ramlar ut James Oberg Om ens sinne är alltför öppet kommer folk att slänga in en massa skräp i det William A. Orton Apr i l 1,

49 Ödmjukhet bör vara ömsesidig Om en behandlingsmetod visar sig vara overksam (eller t o m skadlig) bör den överges. Bevisbörda Den som lägger fram en extrem eller överraskande teori som går emot rådande kunskapsläge har alltid bevisbördan på sin sida. Apr i l 1,

50 Osunt förnuft Olav Hammer Figure 1. Perceived ability to recognize humor as a function of actual test performance (Study 1). Apr i l 1,

51 Figure 2. Perceived logical reasoning ability and test performance as a function of actual test performance (Study 2). Figure 3. Perceived grammar ability and test performance as a function of actual test performance (Study 3). Apr i l 1,

52 Skeptiska länkar Healthcare reality check (HCRC) The National Council Against Health Fraud (NCAHF) Quackwatch The Scientific Review of Alternative medicine (tidskrift) Mark Personne: Tro och vetande inom medicinen. Läkartidningen 93, (1996). Carl-Johan Göthe: Vetenskap och Folkbildning Dan Larhammar: Critical views on alternative medicine CSICOP: Skeptical Inquirer: The Skeptic's dictionary: Skeptic Magazine: Risksidan: Bluffsidan: Artiklar: "Tro och vetande inom medicinen." Mark Personne, Läkartidningen 93, 10-11, 1996 " skördeår för entreprenörer inom alternativmedicinen". Hans Isaksson och Dan Larhammar. Läkartidningen 100 (3), , 2003 Apr i l 1,

53 Medicin-"journalistik" Light-läsk kan göra dig dummare Sötningsmedlet dödar hjärnceller enligt norsk rapport Marcus Noterius Fredrik Rundkvist Aspartam: Doktorand Elisabeth Hetle Professor Ursula Sonnewald Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Medicine, Trondheim "Enorm utrivelig at journalister ofte abstraherer fra resultatene til noe som ikke er rimelig, jeg har gitt opp å rette på det, men jeg leser aviser med andre øyne nå." Studien av Hetle ännu ej publicerad (041110) Apr i l 1,

Vetenskapliga studier av alternativ medicin

Vetenskapliga studier av alternativ medicin Vetenskapliga studier av alternativ medicin Dan Larhammar Inst f neurovetenskap, farmakologi Tel 471 4173 E-post: Dan.Larhammar@neuro.uu.se Föreningen Vetenskap och Folkbildning www.folkvett.nu Blind to

Läs mer

Miljöpartiet och vetenskapen

Miljöpartiet och vetenskapen POLITIK Miljöpartiet och vetenskapen I flera riksdagspartier finns högt uppsatta politiker med udda åsikter, men Jesper Jerkert menar att Miljöpartiet särskilt skiljer ut sig. ALLA RIKSDAGSPARTIER säger

Läs mer

ALTERNATIVMEDICINSKA BEHANDLINGSMETODER FÖR DJUR

ALTERNATIVMEDICINSKA BEHANDLINGSMETODER FÖR DJUR ALTERNATIVMEDICINSKA BEHANDLINGSMETODER FÖR DJUR Ett SVS-projekt frå n Sveriges Veterinå rmedicinskå Så llskåps Kollegium 2013 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 4 FÖRORD... 5 DELTAGARE I ARBETSGRUPPEN...

Läs mer

Integrativ vård. Integrative care

Integrativ vård. Integrative care Integrativ vård En undersökning av hälsovinster - egen upplevd hälsa, för patienter som erhållit antroposofisk vård på Vidarklinikens öppenvårdsmottagning i Norrköping. Integrative care A survey of health

Läs mer

Komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid kroniska/långvariga smärttillstånd

Komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid kroniska/långvariga smärttillstånd Komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid kroniska/långvariga smärttillstånd Ett särskilt utredningsuppdrag för Hälso och sjukvårdsnämnden (HSN) Landstinget i Östergötland Wolfgang Doerfler¹ ² Anna

Läs mer

Akupunkturbehandling

Akupunkturbehandling Akupunkturbehandling Patienters förväntningar och upplevelser samt sjuksköterskans roll FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Olivia Gougeon Ulrika Östlund Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng/ Omvårdnad - Eget arbete

Läs mer

Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet

Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet Inställning till läkemedel bland läkare och äldre patienter - betydelse för läkemedelsanvändningen Det är bara på tabletter jag blir sjuk, egentligen Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet

Läs mer

AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA

AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA Hälsa och samhälle AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA EN LITTERATURSTUDIE MATTIAS NIKKU HELENA NÄSLUND Examensarbete Omvårdnad 46-55 poäng Sjuksköterskeprogrammet Juni 2007 Malmö högskola Hälsa

Läs mer

fastan. En glutenfri vegankost innebär att man utesluter mjölk och alla mjölkprodukter,

fastan. En glutenfri vegankost innebär att man utesluter mjölk och alla mjölkprodukter, Vegetarisk kost Prova vegetariskt På Svenska hälsohem har man under många år samlat kunskap och erfarenhet om den vegetariska kostens betydelse. Många personer med reumatiska sjukdomar har fått hjälp och

Läs mer

Hur liten får en effekt vara?

Hur liten får en effekt vara? nr 3 4/2012 NYA RAPPORTER Psykiatrisk evidens i primärvården 4 Arbete & smärta i nacke, axlar, armar 8 Hur liten får en effekt vara? Att skillnaden mellan två behandlingar är statistiskt signifikant, det

Läs mer

BÄTTRE BEHANDLING Vilka vetenskapliga bevis behövs i vården?

BÄTTRE BEHANDLING Vilka vetenskapliga bevis behövs i vården? vilka vetenskapliga bevis behövs i vården efter den engelska förlagan testing treatments av imogen evans, hazel thornton, iain chalmers och paul glasziou BÄTTRE BEHANDLING Vilka vetenskapliga bevis behövs

Läs mer

Fakta om homeopati. sammanställd av Katalin Lindgren

Fakta om homeopati. sammanställd av Katalin Lindgren Fakta om homeopati sammanställd av Katalin Lindgren Kompletterande information med anledning av kursen "God och dålig vetenskap" vid Stockholms Universitet, vt 2008 Slutversion 2008-04-13 "Vem vill för

Läs mer

Sjuksköterskestudenters uppfattning om alternativ medicin

Sjuksköterskestudenters uppfattning om alternativ medicin Örebro universitet Hälsoakademin Omvårdnadsvetenskap Självständigt arbete, C nivå, 15 högskolepoäng Höstterminen 2010 Sjuksköterskestudenters uppfattning om alternativ medicin Nursing students perception

Läs mer

Med vilka metoder kan man minska dem

Med vilka metoder kan man minska dem Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 15 Hp Bilresor i staden Med vilka metoder kan man minska dem Johanna Löfgren, Landskapsarkitektprogrammet, 2011-05-20 Fakulteten

Läs mer

Stockholmare och den komplementära medicinen

Stockholmare och den komplementära medicinen 1 Stockholmare och den komplementära medicinen En befolkningsstudie på uppdrag av Stockholms läns landsting Motzi Eklöf & Gunilla Tegern Tema Hälsa och samhälle Linköpings universitet Februari 2001 2 Innehåll

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014. Obesitas Diabetes

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014. Obesitas Diabetes ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014 Obesitas Diabetes Organ för Sver iges Kli n iska Di etister Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin

Läs mer

Inte ens en bra metod passar alla

Inte ens en bra metod passar alla nr 1/2008 NYA RAPPORTER HPV-vaccin 4 Ögonkirurgi 7 Öronrör 10 Blodpropp 11 Inte ens en bra metod passar alla När nyttan av en åtgärd prövas i kliniska studier, presenteras resultatet som ett genomsnitt.

Läs mer

Ställer forskarna rätt frågor?

Ställer forskarna rätt frågor? nr 3 4/2010 NYA RAPPORTER Antibiotikaprofylax 4 Tandvård 6, 9 FAST 12 Hemblodtryck 18 Patientutbildning 22 TNF-alfahämmare 22 Ställer forskarna rätt frågor? Varje år publiceras miljoner artiklar inom biomedicinsk

Läs mer

Vetenskapen är inte heller absolut

Vetenskapen är inte heller absolut Vetenskapen är inte heller absolut LÄSARBREV. De senaste dagarnas artiklar om alternativmedicin har väckt starka - reaktioner. Många läsare har mejlat för att berätta hur de blivit hjälpta av akupunktur,

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN SOM PATIENTENS ADVOKAT

SJUKSKÖTERSKAN SOM PATIENTENS ADVOKAT Hälsa och samhälle SJUKSKÖTERSKAN SOM PATIENTENS ADVOKAT En litteraturstudie om advocacy in nursing KRISTINA LENNQUIST MONTAN Examensarbete Kurs HT 02 Sjuksköterskeprogrammet Januari 2005 Malmö högskola

Läs mer

Komplementära och alternativa metoder vid ångest- och depressionssjukdomar en litteraturöversikt om patienters upplevelser

Komplementära och alternativa metoder vid ångest- och depressionssjukdomar en litteraturöversikt om patienters upplevelser Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet Examensarbete 15 hp Höstterminen 2008 Komplementära och alternativa metoder vid ångest- och depressionssjukdomar

Läs mer

Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma?

Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma? Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma? Salar Almudafar Farmaci 180 poäng Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 högskolepoäng

Läs mer

Webbaserad träning en modell skapad för att öka compliance inom rehabilitering av hund.

Webbaserad träning en modell skapad för att öka compliance inom rehabilitering av hund. Webbaserad träning en modell skapad för att öka compliance inom rehabilitering av hund. Web-based training a model to increase compliance in the rehabilitation of dogs. Matilda Smeds Skara 2013 Djursjukskötarprogrammet

Läs mer

ICKE-FARMAKOLOGISKA ÅTGÄRDER MOT POSTOPERATIVT ILLAMÅENDE OCH KRÄKNINGAR

ICKE-FARMAKOLOGISKA ÅTGÄRDER MOT POSTOPERATIVT ILLAMÅENDE OCH KRÄKNINGAR Hälsa och samhälle ICKE-FARMAKOLOGISKA ÅTGÄRDER MOT POSTOPERATIVT ILLAMÅENDE OCH KRÄKNINGAR EN LITTERATURSTUDIE ROXANA ANGHEL SUZANA STANKOVIC Examensarbete i omvårdnad Nivå 61-90 p Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Läsk flytande kalorier 10 poäng. Josefin Palmgren

Läsk flytande kalorier 10 poäng. Josefin Palmgren Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Läsk flytande kalorier 10 poäng Soft drinks liquid calories Josefin Palmgren Lärarexamen 180 poäng Idrott & Fysisk Bildning Höstterminen 2005 Handledare:

Läs mer

Kan ett modeföretags varumärke gynnas av marknadsföring med pälshandel som del av deras CSRarbete?

Kan ett modeföretags varumärke gynnas av marknadsföring med pälshandel som del av deras CSRarbete? Kan ett modeföretags varumärke gynnas av marknadsföring med pälshandel som del av deras CSRarbete? Av: Ebba Sunnerman och Ida Vesterinen BC09. Butikschefsutbildningen Examensarbete VT 2011 Handledare Lars

Läs mer

XIX NUMMER 6 NOVEMBER

XIX NUMMER 6 NOVEMBER ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 6 NOVEMBER 2010 Tema: Livsmedel Probiotika NYHET 3 enkla sätt att öka energi- och näringsintaget 3 x 40 ml = 480 kcal 6 g protein Calogen Extra innehåller

Läs mer

VEGETARISK KOST OM SJUKSKÖTERSKORS KUNSKAPER

VEGETARISK KOST OM SJUKSKÖTERSKORS KUNSKAPER Hälsa och samhälle VEGETARISK KOST OM SJUKSKÖTERSKORS KUNSKAPER En empirisk studie Linda Borgsten Hanna Torssell Examensarbete Kurs 9 Sjuksköterskeprogrammet Juni 2004 Malmö högskola Hälsa och samhälle

Läs mer

EXAMENSARBETE. Studie över läkemedelsförskrivningen av NSAID i 12 Europeiska länder

EXAMENSARBETE. Studie över läkemedelsförskrivningen av NSAID i 12 Europeiska länder EXAMENSARBETE 2007:002 HV Studie över läkemedelsförskrivningen av NSAID i 12 Europeiska länder Marie Malmberg Werstroh Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen

Läs mer

ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING

ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING Hälsa och samhälle ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE ROSE-MARIE QWICK SCHÖNHERR Examensarbete D-uppsats 15 hp Kursbeteckning

Läs mer