Avhandlingen är baserad på fyra delarbeten:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avhandlingen är baserad på fyra delarbeten:"

Transkript

1 Musculoskeletal pain in primary health care: A biopsychosocial perspective for assessment and treatment Anders Westman Centrum för klinisk forskning, Västerås Hälsoakademin, Örebro universitet Huvudhandledare: Professor Steven Linton, Örebro universitet Bihandledare: Professor Töres Theorell, Stressforskningsinstitutet, Stockholm Professor Jerzy Leppert, Centrum för klinisk forskning, Västerås Avhandlingen är baserad på fyra delarbeten: I. Westman A, Linton S J, Theorell T, Öhrvik J, Wahlén P, Leppert J. Quality of life and maintenance of improvements after early multimodal rehabilitation: A 5-year follow-up. Disabil Rehabil, 6. 8(7): II. Westman A, Linton S J, Öhrvik J, Wahlén P, Leppert J. Do psychosocial factors predict disability and health at a 3-year follow-up for patients with non-acute musculoskeletal pain? A validation of the Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire. Eur J Pain, 8. (): III. Westman A, Linton S J, Theorell T, Öhrvik J, Wahlén P, Leppert J. Controlled 3-year follow-up of a multidisciplinary pain rehabilitation program in primary health care. Disabil Rehabil,. 3(4): IV. Westman A, Boersma K, Leppert J, Linton S J. Avoidance beliefs, catastrophizing and distress a longitudinal subgroup analysis on patients with musculoskeletal pain (MSP). Submitted to the Clinical Journal of Pain. Utredning och behandling av långvariga och ofta återkommande smärttillstånd är bland de svåraste områdena inom medicinen Det finns få områden där en holistisk ansats är så viktig som när det gäller att hjälpa människor med långvarig smärta Socialstyrelsen, 994 En stor grupp patienter som söker primärvården bär diagnoser där det föreligger en multifaktoriell bakomliggande problematik. Många cirkulerar i vården och löper stor risk för överbehandling och iatrogena skador. Detta innebär ofta ett ökat lidande för patienten och stora kostnader för samhället. Muskelsmärta Prevalens i Sverige % - 4 % av besöken hos distriktsläkare utgörs av smärtpatienter 4 % av patienterna med långvarig smärta har besökt distriktsläkare senaste 3 månaderna 3 - % utvecklar långvariga besvär. Denna grupp tar % av vårdresurserna i anspråk Forskningsrådets rapport 95:8, Hälsa och existentiella frågor

2 Biomedicinsk modell Den totala kostnaden i Sverige för långvarig smärta enligt SBU 6 är 87.5 miljarder kronor per år René Descartes Det psykosomatiska perspektivet innebär att en persons biologiska och psykologiska karaktär, hennes livshistoria och sociala sammanhang är alla faktorer som påverkar etiologin och förloppet vid en sjukdom. Ekipaget Mats Rothman

3 Biopsykosocial modell Några förgrundspersoner: Modell för de biopsykosociala interaktiva processerna vid hälsa och sjuklighet BIO PSYCHO SOCIAL Biological Cognitive Melzack & Wall, 965 Somatic Affective George L Engel, 977 Efferent Feedback Afferent Feedback John D Loeser, 98 Autonomic Endocrine Immune Systems J. Gatchel, 4 Modell för smärtrelaterad rädsla och undvikande Vlayen & Linton, Delstudie I Quality of life and maintenance of improvements after early multimodal rehabilitation: 5-year follow-up Disability and Rehabilitation, April 6.8 (7): Syfte Utvärdera långtidseffekten av ett multimodalt rehabiliteringsprogram Belysa variabler som predicerar återgång i arbete. Deltagare Exkluderade n=9 Drop-outs n=8 Remitterade n= Inkluderade n=9 Uppföljning mån n=83 Drop-outs n= Uppföljning 5 år n=7 3

4 Inklusion Exklusion Metod Muskeloskeletal värk och dysfunktion Sjukskrivning: 3-9 dagar (3-8) Anställd eller arbetssökande Behov av ortopedisk kirurgi Psykiatriska tillstånd Missbruk/beroende Bristande kunskaper i svenska språket Multiprofessionell utredning Team diskussion Multidisciplinärt rehabiliteringsprogram (8 v grupp + individuell behandling) Arbetsplatsutredning Smärtintensitet (VAS) vid baslinje, och 5 år Disability Rating Index (DRI) vid baslinje, och 5 år Medelvärde 95% CI 4 3 N = 64 Baslinje Smärtintensitet 64 månader 64 5 år = p<.5 = p<. =p<. Medelvärde 95% CI 4 3 N = DRI 65 Baslinje 65 månader 65 5 år = p<.5 Quality of life (QL) vid baslinje, och 5 år 6, Distribution i procent av negativa hälsofaktorer ( risk ) vid baslinje, och 5 år. ( =p<.5, =p<., =p<.) 5, Medelvärde 95% CI 4, 3,,, Baslinje år 5 år N = 66 Baslinje 66 månader 66 5 år QL = p<.5 Brist på motion Bristfällig kost Symptom Stress Ensamhet Dålig hälsa Hög läkemedels- konsumtion 4

5 Prediktion för återgång i arbete Patienternas tillfredsställelse Upplevd hälsa OR 3. (95% CI,.-9.) Utbildningsnivå OR.3 (95% CI.-4.3) Projektet varit till hjälp : 8% Nöjd med omhändertagandet : 97% Rekommendera till vän : 9% Konklusion Konklusion Förbättringen efter år avseende smärta, självupplevd hälsa och psykosomatiska symptom kvarstod vid 5-årsuppföljningen. 8 % var tillbaka i arbete helt eller delvis efter år. Motsvarande siffra efter 5 år var 58 %. Det fanns signifikanta skillnader mellan den arbetande och den icke arbetande gruppen avseende de flesta psykosociala och hälsorelaterade variabler efter 5 år. Självupplevd hälsa och utbildningsnivå var viktiga prognostiska faktorer..muskuloskeletal smärta är vanlig bland primärvårdspatienter.de flesta tillfrisknar utan behov av större behandlingsinsatser.en mindre grupp utvecklar långvariga besvär hur kan vi fånga upp dessa i ett tidigt skede? Delstudie II Do psychosocial factors predict disability and health at a 3-year follow up for patients with non-acute musculoskeletal pain? A validation of the Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire European Journal of Pain, (8)

6 Syfte Validering av frågeformuläret Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire (ÖMPSQ) jämfört med andra relevanta formulär för icke akuta smärtpatienter (-6 månaders sjukskrivning) Funktion Smärta Distress Faktoranalys Rädsla / undvikande Förväntad arbetsåtergång Coping Resultat Sjukskrivning Funktion och Smärta var de bästa prediktorerna av sjukskrivning efter 3 år (p=. och.37) Mental hälsa Distress predestinerade självupplevd mental hälsa bäst (p<.) Fysisk hälsa Funktion och Smärta predestinerade självupplevd fysisk hälsa bäst (p=<. respektive p=.6) Konklusion Psykosociala faktorer mätt med ÖMPSQ är relaterade till nedsatt arbetsförmåga och självupplevd hälsa efter 3 år ÖMPSQ var en bra prediktor för utfallet avseende denna patientgrupp Delstudie III Syfte Controlled 3-year follow-up of a multidisciplinary pain rehabilitation program in primary health care Utvärdera effekterna av ett multidisciplinärt rehabiliteringsprogram jämfört med ett traditionellt omhändertagande för patienter i primärvården med muskuloskeletala besvär Disability and Rehabilitation, ; 3 (4):

7 Metod och material 58 patienter (8-65 år) Sjukskrivning -6 mån och/eller sökt familjeläkare minst 3 ggr för samma besvär senaste månaderna Experiment Två familjeläkarmottagningar 89 patienter Multidisciplinärt team (läkare, psykolog, sjukgymnast) Handledning Utbildning i samtalsmetodik och psykosomatik Kontroll Fyra familjeläkarmottagningar 69 patienter Traditionellt omhändertagande Multidisciplinär utredning Läkarundersökning, Psykologbedömning, Sjukgymnastbedömning Frågeformulär, Funktionstest Trepart- samtal Patient/läkare/psykolog Gruppbehandling Fysisk träning, kropps- kännedom, skapande aktiviteter, smärt- och stresshantering, livsstil, existentiella frågor Individuellt program Sjukgymnastik, psykoterapi (korttids), arbetsplatsutredning Det förelåg en allmän förbättring i både experiment- och kontrollgruppen efter 3 år Ingen signifikant skillnad mellan grupperna avseende Livskvalitet Coping Katastroftänkande Rörelserädsla Sjukskrivning Smärta Arbetsförhållande Resultat Resultat Patienterna i experimentgruppen har signifikant lägre sjukvårdskonsumtion mätt i form av besök hos familjeläkare och besök hos naprapat/ kiropraktor efter 3 år jämfört med kontrollgruppen Antal besök hos sjukgymnast efter 3 år är lägre i experimentgruppen men skillnaden är inte signifikant Resultat Analgetikakonsumtionen minskar i båda grupperna, mer hos experimentgruppen men skillnaden är inte signifikant. Risken att bli högkonsument efter 3 år avseende analgetika- konsumtion är 7 % högre i kontrollgruppen (OR =.7) Experimentgruppen har en något ökad återgång i arbete samt förbättrad självupplevd hälsa vid 3-årsuppföljningen jämfört med kontrollgruppen men skillnaderna är inte signifikanta inte alla smärtpatienter verkar tillgodogöra sig behandlingsprogrammen lika bra finns det subgrupper av patienter med psykologiska profiler av betydelse? 7

8 Delstudie IV Avoidance beliefs, catastrophizing and distress: A longitudinal subgroup analysis on patients with musculoskeletal pain Syfte Beskriva psykologiska subgruppsprofiler i form av katastroftänkade, rörelserädsla och distress hos smärtpatienter i primärvården samt att analysera dessa profilers stabilitet över tid Belysa eventuella samband för dessa variabler gentemot smärta, funktion och sjukskrivning efter 3 år Submitted to the Clinical Journal of Pain, December 9 Låga poäng på samtliga variabler Katastroftänkande och rörelserädsla Distress enbart Fem profiler Medium katastroftänkande Höga poäng på samtliga variabler. N=37 (34%), låga poäng på alla variabler,5,5 -,5 - -,5 Katastroftankar Rörelserädsla Distress Odds år.3; Odds 3 år.5. N=3 (8%), katastroftänkande och rörelserädsla 3. N=6 (4%), distress enbart,5,5,5 -,5 - -,5 Katastroftankar Rörelserädsla Distress,5 -,5 - -,5 Katastroftankar Rörelserädsla Distress Odds år.9; Odds fortsatt katastroftankar 3 år.9 Odds och 3 år.6 8

9 ,5,5 -,5 - -,5,5,5 -,5 - -,5,5,5 -,5 - -,5,5,5 -,5 - -,5 4. N=8 (6%), medium katastroftänkande 5. N=8 (7%), höga poäng på samtliga variabler,5,5 Katastroftankar Rörelserädsla Distress,5,5 -,5 - -,5 - Katastroftankar Rörelserädsla Distress -,5 -,5 Odds år.9; Odds ökad katastroftankar. Odds och 3 år 3. Icke risk vs Risk Prospektiva samband med utfall - årsuppföljning 3-årsuppföljning,5 Smärta Funktion Minskad sjukskrivning Smärta Funktion Minskad sjukskrivning,5 -,5 - -,5 Riskprofil vid baslinjen (N=55) 6, (,) 9, (8,3) 49% 6, (,) 9,9 (7,8) 48% N=55 N=55 Icke-risk profil vid baslinjen (N=55) 5,6 (,7) 6,7 (9,) 67% 5, (3,) 6,4 (9,4) 67% =p<.5 Ökad arbetsförmåga vid och 3 år baserad på risk vid baslinje Funktion (SF-36) för kluster med låga respektive höga värden för katastroftänkande, rörelserädsla och distress Ökad arbetsförmåga (procent) Riskprofil Icke riskprofil år 3 år =p < Funktion baslinje Funktion 3 år Låg risk kluster Hög risk kluster p=<. 9

10 Konklusion Konklusion Undergrupper med olika profiler Profilerna är relativt stabila, och skillnaderna blir mera påtagliga över en tre års period Profilerna är relaterad till framtida sjukskrivning och funktion men inte till smärta Det finns behov av att beakta psykologiska variabler som katastroftankar, rörelserädsla och emotional distress vid behandling av patienter med muskuloskeletal smärta Detta möjliggör en mera skräddarsydd behandlingsstrategi för denna patientgrupp Resultaten i avhandlingen Tidig riskfaktorscreening Hög High risk risk för for for långtids- prolonged problem disability Ger stöd för den biopsykosociala modellen och psykosociala faktorers betydelse för patienter med muskeloskeletal smärtproblematik Visar på värdet av att tidigt identifiera riskpatienter och deras behov av fördjupad utredning Låg risk för långtidsproblem Rutinmässig Standard guideline guideline-baserad based care vård Interdisciplinär Interdisciplinary utredning assessment Subgroup profiles Emotionell distress Emotional distress Katastroftänkande Catastrophizing Rörelserädsla Avoidance beliefs / undvikande Resultaten understryker behovet att mera individuellt anpassa evidensbaserade behandlingar till denna patientgrupps specifika behov och karaktär Råd Advice Graderad Graded Graded activity träning activity Sjukgymnastik Physiotherapy Multimodal intervention Matchning Matching evidence med evidens- based baserade treatmentsbehandlingar Farmakoterapi Pharmacotherapy Exponering CBT KBT CBT distress distress distress depression depression anxiety anxiety depression ångest / oro Stresshantering management Coping Coping Handledare Ett stort tack till Personal i rehabiliteringsprojekten STAR och SALUT Familjeläkarmottagningarna i Skinnskatteberg, Norberg, Fagersta, Servicehälsan Västerås, Åbågen i Arboga samt Munken i Enköping Landstinget Västmanland Försäkringskassan i Västmanland Arbetsmiljögruppen i Svealand AB Deltagande patienter

D-UPPSATS. Multidisciplinär rehabilitering av personer med långvarig smärta. En utvärdering. Ann Ledin. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Multidisciplinär rehabilitering av personer med långvarig smärta. En utvärdering. Ann Ledin. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2006:120 Multidisciplinär rehabilitering av personer med långvarig smärta En utvärdering Ann Ledin Luleå tekniska universitet D-uppsats Sjukgymnastik Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen

Läs mer

Sammanfattning av alla REHSAM projekt som fått finansiering

Sammanfattning av alla REHSAM projekt som fått finansiering Sammanfattning av alla REHSAM projekt som fått finansiering 2009-2011 Wiholm Clairy (4100) 2012-04-16 REHSAM-projekt 2009 Implementering av tidiga, arbetsplatsbaserade, preventiva insatser för personer

Läs mer

Psykiska och fysiska hälsofaktorer som prognostiserar rehabiliteringseffekt och sjukskrivningsgrad vid långvarig smärta

Psykiska och fysiska hälsofaktorer som prognostiserar rehabiliteringseffekt och sjukskrivningsgrad vid långvarig smärta Psykiska och fysiska hälsofaktorer som prognostiserar rehabiliteringseffekt och sjukskrivningsgrad vid långvarig smärta Ann-Berit Werner, Leg. Psykolog RehabCenter Göteborg, Bräcke Diakoni Vetenskapligt

Läs mer

Steloperation av nacken vid whiplashrelaterade besvär single-subject studie av två patienter

Steloperation av nacken vid whiplashrelaterade besvär single-subject studie av två patienter Akademin för hälsa, vård och välfärd Steloperation av nacken vid whiplashrelaterade besvär single-subject studie av två patienter Examensarbete i: Sjukgymnastik Nivå: Grund Högskolepoäng: 15 Program/utbildning:

Läs mer

PSYKOLOGENS ROLL I PRIMÄRVÅRDEN

PSYKOLOGENS ROLL I PRIMÄRVÅRDEN PSYKOLOGENS ROLL I PRIMÄRVÅRDEN Vikten av psykologisk kompetens inom dagens hälso- och sjukvård Ida L Flink, doktorand i psykologi, leg. psykolog, Center for Health and Medical Psychology (CHAMP), Örebro

Läs mer

Du som är så ung kan väl inte ha så ont. Från hopplöshet till hopp

Du som är så ung kan väl inte ha så ont. Från hopplöshet till hopp Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Danderyds sjukhus Smärtrehab HUS 32 2014-12-19 1(33) Du som är så ung kan väl inte ha så ont Från hopplöshet till hopp KARTLÄGGNING AV DEN UNGA SMÄRTPATIENTEN

Läs mer

Sjukgymnastisk behandlingsmodell för patienter med musculoskeletal smärta från ländrygg Sju singel-case studier med uppföljning efter sex månader

Sjukgymnastisk behandlingsmodell för patienter med musculoskeletal smärta från ländrygg Sju singel-case studier med uppföljning efter sex månader FoU-Centrum Sektionen för allmänmedicin (AmC) Sjukgymnastisk behandlingsmodell för patienter med musculoskeletal smärta från ländrygg Sju singel-case studier med uppföljning efter sex månader Författare:

Läs mer

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

3. Rehabilitering. Inledning. Vad menar vi med rehabilitering?

3. Rehabilitering. Inledning. Vad menar vi med rehabilitering? 3. Rehabilitering Inledning Vad menar vi med rehabilitering? I SBU-rapporten från år 2006 definierades schematiskt tre olika rehabiliteringsnivåer utifrån behov och mängd av insatta åtgärder: Unimodal

Läs mer

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Denna studie är ett projekt inom programmet för forskning om företagshälsovårdens metoder vid (www.ki.se/imm/iir ) och har finasierats av Forskningsrådet för

Läs mer

BEHANDLING AV RYGG- OCH NACKBESVÄR MED MCKENZIEMETODEN

BEHANDLING AV RYGG- OCH NACKBESVÄR MED MCKENZIEMETODEN Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö Lunds Universitet Universitetssjukhuset MAS 205 02 Malmö Kurs i Grundläggande Forskningsmetodik, 30 hp 2009/2010 LADOK-kod VMFU19 Landstinget Blekinge 371 85

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAD GRUPPTERAPI VID LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING. - en jämförande studie med deltagare sjukskrivna mellan en till fem månader

LÖSNINGSFOKUSERAD GRUPPTERAPI VID LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING. - en jämförande studie med deltagare sjukskrivna mellan en till fem månader UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats 20p Höstterminen 2001 LÖSNINGSFOKUSERAD GRUPPTERAPI VID LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING - en jämförande studie med deltagare sjukskrivna mellan

Läs mer

Riktlinjer vid ländryggsbesvär

Riktlinjer vid ländryggsbesvär Riktlinjer vid ländryggsbesvär En sammanställning från Företagshälsans riktlinjegrupp 1/2013 Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för miljömedicin (IMM) Karolinska Institutet

Läs mer

Intensivträning i grupp för barn med Cerebral Pares. En utvärdering ur flera perspektiv.

Intensivträning i grupp för barn med Cerebral Pares. En utvärdering ur flera perspektiv. Intensivträning i grupp för barn med Cerebral Pares. En utvärdering ur flera perspektiv. Pia Ödman Akademisk avhandling 21 september 2007. Sjukgymnastik, IMH, Linköpings universitet Syftet var att utvärdera

Läs mer

Zebramodellen - Rehabilitering för patienter med stressrelaterade besvär ELEONOR SANDBLADH EVA FAHLGREN

Zebramodellen - Rehabilitering för patienter med stressrelaterade besvär ELEONOR SANDBLADH EVA FAHLGREN Zebramodellen - Rehabilitering för patienter med stressrelaterade besvär ELEONOR SANDBLADH EVA FAHLGREN Förord Projektet som redovisas i denna rapport har genomförts av Eva Fahlgren, sjukgymnast och Eleonor

Läs mer

Nationellt kvalitets-register över Smärtrehabilitering, NKR14-032

Nationellt kvalitets-register över Smärtrehabilitering, NKR14-032 Nationellt kvalitets-register över Smärtrehabilitering, NKR14-032 Nationellt kvalitets-register över Smärtrehabilitering Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna

Läs mer

Riskfaktorer för rygg- och nacksmärta hos barn och ungdomar

Riskfaktorer för rygg- och nacksmärta hos barn och ungdomar Riskfaktorer för rygg- och nacksmärta hos barn och ungdomar Referat Att barn och ungdomar besväras av rygg- och nacksmärtor är idag lika vanligt som hos vuxna. Det är ett problem som kan följa med upp

Läs mer

Vårdprogram för patienter med ländryggsbesvär

Vårdprogram för patienter med ländryggsbesvär Vårdprogram för patienter med ländryggsbesvär - en evidensbaserad översyn av behandlingsmetoder och omhändertagande December 2001 Projektgrupp Per Skarrie, leg sjukgymnast, tfn 036-32 44 64, per.skarrie@ltjkpg.se

Läs mer

Utredning och behandling av långvarig orofacial smärta i multidisciplinärt och multimodalt smärtteam

Utredning och behandling av långvarig orofacial smärta i multidisciplinärt och multimodalt smärtteam Utredning och behandling av långvarig orofacial smärta i multidisciplinärt och multimodalt smärtteam Emma Mc Cormick Magdalena Sjöwall Handledare: Per Alstergren Examensarbete (15 hp) Tandläkarprogrammet

Läs mer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer FORSKNING PÅGÅR Redaktör: Birgit Rösblad birgit.rosblad@lsr.se SAMMANFATTNING Arbetsförmåga har blivit högaktuellt i samhället, såväl politiskt som för den enskilde. Begreppet är komplext och kan sammanfattas

Läs mer

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Riktlinjer för behandling av patienter med graviditetsrelaterad ländryggsoch bäckensmärta

Riktlinjer för behandling av patienter med graviditetsrelaterad ländryggsoch bäckensmärta Riktlinjer för behandling av patienter med graviditetsrelaterad ländryggsoch bäckensmärta Annelie Gutke, Linköpings universitet, Göteborgs universitet Carola Betten, Primärvården, Skurup Kristina Degerskär,

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa rehabilitering vid Recure Rehab Gäller för: Recure Rehab. Stressrelaterad ohälsa rehabilitering vid Recure Rehab

Stressrelaterad ohälsa rehabilitering vid Recure Rehab Gäller för: Recure Rehab. Stressrelaterad ohälsa rehabilitering vid Recure Rehab Vårdprogram 1 (15) vid Utgåva: 1 Godkänd av: Gunnel Alexandersson Verksamhetschef Utarbetad av: -teamen i Arvika, Karlstad, Torsby Revisionsansvarig: Maria Klässbo Forskningsledare Centrum för klinisk

Läs mer

WHIPLASHRELATERADE TILLSTÅND OCH DESSAS REHABILITERING - RAPPORT TILL WHIPLASHKOMMISSIONEN (VERSION 3.0)

WHIPLASHRELATERADE TILLSTÅND OCH DESSAS REHABILITERING - RAPPORT TILL WHIPLASHKOMMISSIONEN (VERSION 3.0) WHIPLASHRELATERADE TILLSTÅND OCH DESSAS REHABILITERING - RAPPORT TILL WHIPLASHKOMMISSIONEN (VERSION 3.0) BJÖRN GERDLE AVDELNINGEN FÖR REHABILITERINGSMEDICIN, INR HÄLSOUNIVERSITETET 581 85 LINKÖPING Inledning

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 2/2010 Arbets- och miljömedicin Uppsala Beskrivning och utvärdering av en rehabiliteringsmodell inom företagshälsovård med företagsläkaren som nav i fortlöpande 3-partssamtal med individ och

Läs mer

Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ

Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 1 Svenskt Smärtforum 2010 13 14 oktober, Umeå Verkar där det gör ont 2 Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 Indikation Medicinskt plåster

Läs mer

Hälsa och Livskvalitet hos Pensionärer i Grundsunda

Hälsa och Livskvalitet hos Pensionärer i Grundsunda Hälsa och Livskvalitet hos Pensionärer i Grundsunda Ett forskningsprojekt i samarbete mellan KPA, Folksam, Grundsunda Framtidsgrupp och Karolinska institutet Aniella Beser, leg psykolog, specialist i arbetslivets

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering Uppgifter och kompetensbehov vid 1 2 Förord Indikationer för multimodal rehabilitering togs fram 2011 och var ett uppdrag som SKL hade tillsammans med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer