I Sofi Oksanens Kvartett-serie dras människans öde ut i en långvarig glömska.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Sofi Oksanens Kvartett-serie dras människans öde ut i en långvarig glömska."

Transkript

1 Oksanens flugor Date : 19/04/2013 I Sofi Oksanens Kvartett-serie dras människans öde ut i en långvarig glömska. Publisert i 1/2013. Allt börjar med en fluga. Aliide väcks av en spyflugas surrande. Hon försöker slå ihjäl den men upptäcker i samma stund den ryska flickan liggande på gräsmattan. Den äldre estniska kvinnan Aliide försöker motarbeta impulsen att också slå flickan.»flugan segrar alltid«står det explicit i kapitelrubriken till Sofi Oksanens genombrottsroman Utrensning. Segrar över vad? Flickan visar sig heta Zara. Året är De baltiska staterna har året innan gjorts självständiga efter ett halvt sekel av sovjetisk ockupation. Vid mötet på den estniska landsbygden får Aliide förkroppsliga den konfliktfyllda efterkrigstiden medan Zara minner om de ungas drömmar om befrielsen i det kapitalistiska väst. Kan hon lita på Aliide? Någonting binder dem samman, får vi veta, någonting som inte är enbart ett blodsband utan en form av våld som i Oksanens fiktion alltid tycks gå i arv. På en bit av en utriven gammal tidning som Zara skymtar på bottnen av en glasburk hemma hos Aliide anas ett slags nationellt sår:»ett problem utgjorde ungdomarna som under de första dagarna stormade in i butiken likt flugor och som man blev tvungen att avlägsna.«pappersbiten återger misstänksamheten som förhärjade under efterkrigstiden i de totalitära öststaterna och vars minnen fastnat på några uttjänta ting i en uttjänt kolchos. Det är Aliide som inte litar på Zara. Det gamla Europa har ingen tilltro till sina unga. 1 / 10

2 Sofi Oksanen: Da duene forsvant (Forlaget Oktober, 2013) Puhdistus utkom på finska Några år senare har den vunnit Finlandiapriset, Runebergspriset och Nordiska rådets litteraturpris. Idag är den såld till ett fyrtiotal länder. Till svenska översattes den 2010 av Janina Orlov som Utrensning och Oksanen beskrevs då som»en litterär sensation«. Med utgivningen förra hösten av Kun kyyhkyset katosivat (När duvorna försvann) kan hon nu betecknas som Finlands största författare, åtminstone försäljningsmässigt dess rekordstora förstaupplaga på exemplar sålde slut inom tre månader. Hennes mediala uppmärksamhet står understundom som en hinna över författarskapet som nästan våghalsigt tränger sig in i ett ämne länge förpassat till glömskan i Finland. Uppvuxen i Jyväskylä, belägen i mellersta Finland, har Oksanen kommit att blicka tillbaka till hennes mors estniska ursprung, ett land vars närhistoria tecknas i Kvartett-serien, som hittills innehåller Stalins kossor, Utrensning och När duvorna försvann och där Finland tornar upp sig någonstans i horisonten som en dröm om väst. Det är dit som Aliides dotter Talvi har flyttat eller snarare flytt i Utrensning. Som barn, berättas det, betraktade Talvi grannpojkarnas bisarra»vi åker till Finland«-lek: de byggde en flotte och åkte över men kom alltid tillbaka. De visste inte vad de skulle göra där. Som en kalejdoskopisk liknelse Vad är det för beslutsångest som motarbetar Oksanens Estland? För Edgar Parts, en estnisk informatör åt både nazisterna och kommunistregimen, tycks frun göra honom handlingsförlamad.»parts ville ännu dröja en stund innan han lade fingrarna på Optimans tangenter, han väntade på att frun skulle tömma sin flaska, och medan han väntade sög han på benet till grisfoten.«skrivmaskinen förblir orörd. Den ombytliga informatören 2 / 10

3 överöses av tvivel. Skulle han försöka nå ut till henne ikväll, och lita på henne, för en gångs skull? Vad är det för beslut som Parts inte förmår ta? Med en särpräglad envishet uppskjuts i När duvorna försvann själva förmågan att göra egna val. Händelserna är dels förlagda till början av andra världskriget, då Estland först ockuperas av Sovjet, därpå av Tyskland, och återigen av Sovjet, och dels till början av 1960-talet, då opportunisten Edgar Parts arbetar med att ange regimkritiker och att skriva propaganda åt Estniska socialistiska sovjetrepubliken (som landet förärades att kallas fram till självständigheten 1991). Estlands påtvingade självcensur, förföljelserna och deportationerna av dissidenter, är explicit närvarande i huvudkaraktären Parts praktfulla fallenhet att vända kappan efter vinden och, på ett motsatt sätt, en oförmögenhet att kommunicera med sin fru. Istället för självbestämmande gnager angivaren på en grisfot. Sofi Oksanen justerar liknelser. I den första delen av Kvartett-serien, debutromanen Stalins kossor, sammanförs den unga finländskan Anna och hennes ätstörningar med Sovjetunionens mathushållning. För Anna består både känslor och mat av allt eller ingenting.»att kräkas har alltid varit mitt eget beslut,«försäkrar hon. Oksanen skiftar tidsplan och perspektiv: kvinnoförtrycket, fördomarna och splittringen mellan öst och väst går igen i tre generationer, där också Annas estländska mamma och mormodern kämpar mot både de finska sexturisterna och den totalitära övervakningen. Parallellerna mellan tidsepoker och förfogandet över mat omfördelar kalejdoskopiskt de omöjliga beslut som står i centrum för Kvartett-serien, på ett sådant sätt att valen förblir illusoriska. Framtidstro är för Oksanens karaktärer förvandlade till ett ständigt uppskjutande genom olika former av emotionella och praktiska försäkringar. I liknelserna justeras beslutsångesten.»eftersom man aldrig kan vara säker på att återvända till den plats varifrån man rest iväg, är det bäst att ha bagage som om man aldrig skulle komma tillbaka,«förklarar Anna.»Men om frun var värvad för att övervaka honom?«spekulerar Parts. Katastrofen har känslomässigt sett redan ägt rum. Parts, liksom de till synes utbytbara tre generationerna av kvinnor, neutraliserar villkoren för självbestämmande i oförmågan att inse problemens egentliga utsäde.»inte heller såg jag sambandet mellan Sovjetunionens osäkra mathushållning och mitt eget ätande förrän man frågade mig hur skyldig jag hade känt mig på grund av det,«säger Anna med en insiktsfullhet som trots allt gör henne till den mest medvetna av Oksanens karaktärer.»aliides hand värkte. Molandet kom sig av lusten att slå till flickan. Var tyst. Gå härifrån,«betygar Utrensning. Genom dessa skiftande maktrelationer mellan ockupationsmakten och esterna, eller mellan de utsatta och deras efterkommande, blir det politiska livet och det biologiska livet alltmer svår att skilja åt. Juudits säng I närmare ett halvt sekel utmärktes de finska relationerna till Estland av överlagd tystnad. Självcensuren avsåg att blidka Finlands forna fiende i öst. I motsats till Estland, som ockuperades fram till 1991 av Sovjetregimen, lyckades Finlands beryktade neutralitetspolitik avvärja hotet från att gå samma öde till mötes som de baltiska staterna. Den så kallade finlandiseringen, vilken också drog sig för att kritisera Sovjetregimen i Estland, har inte sällan 3 / 10

4 tolkats som en demokratisk urholkning där neutralitetspolitikens konformism enligt kritiken kan observeras i en försvagad parlamentarism. Offentlig konsensus är en svårstillad överensstämmelse. Dess likformiga passivitet är ständigt föremål för Oksanens uppriktiga motvilja. Kvartett-serien har också en välunderbyggd historisk ram som utgår från ett slags minoritetsperspektiv själv talar hon om maktrelationer ifråga om förhållandet mellan esterna och den totalitära staten. Ur ett sådant mikroperspektiv kan Kvartettens ofta outtalade relationer mellan Estland och Finland anas. Men vad speglar dessa så kallade maktrelationer? Prologen till När duvorna försvann utspelar sig talande nog vid en grav. Epilogen utan att här avslöja någonting frammanar bilden av tvagning och förkalkning. Utrensning genomför på ett snarlikt sätt en reningsprocess genom Aliides och Zaras möte. Därefter förs vi till 1941 och Tysklands bombräder av det sovjetockuperade Tallinn. Juudit, Edgar Parts fru, gör sig redo för slutet. Hon väljer minnesbilder. Vilka är värda att bevara? Hur länge kan de hållas fast vid? Går det att lita på dem? Kanske en dag från barndomen då alla ljud varslade om att nästa dag skulle bli exakt lik den föregående?»eller kanske ville hon inför döden trots allt se framför sig en dag då hon fortfarande var en ogift ung kvinna, från tiden då ingenting var mer spännande än en kartong med en kjol insvept i silkespapper.«när döden inte visar sig blir hon besviken. All slutgiltighet skjuts upp, minnesbilderna överröstade av Luftwaffe. De små glimtarna av nostalgi får aldrig fäste i nuet. Och medan Edgar upptäcker nya arbetsmöjligheter hos tyskarna ger sig Juudit in i en ockupationsromans med en SSHauptsturmführer vid namn Hellmuth. Något triangeldrama är det emellertid inte fråga om. Edgar funderar på hur frun kan användas för information, det samma gör även hans kusin, frihetskämpen Roland. Alla drar åt olika håll medan det oundvikliga närmar sig. Slutet utan ändpunkt. Vad är det som driver Juudits dödslängtan? Den omöjliga romansen mellan henne och den tyska kaptenen får en viss övertydlig prägel av det andra världskrigets metaforik, där Judit (hebreiska för judinna) i den apokryfiska berättelsen Judits bok räddar det judiska folket genom att utlova härskaren Holofernes information om israeliterna, varpå hon halshugger honom och räddar Israel. Liknelsernas läsbarhet är inte Oksanens väsentliga bekymmer. I motsats till judarnas öde dras Estlands och öststaternas situation efter andra världskriget ut i en långvarig glömska. Och när vi befinner oss i 1963 benämns Juudit inte längre ens vid namn. Det dröjer innan vi förstår vem hon är. Förpassad till en kuliss i hemmet väntar Parts om kvällarna på att frun ska bli tillräckligt onykter för att han ska kunna skriva. Juudits gradvisa ordlöshet tycks vara den enda påminnelsen om den verkliga historien som hans propagandistiska fabrikat demonterar. När han väl gör en ansats till samtal blir bokens beskrivningar märkvärdigt tafatta.»han såg sin fru i ögonen för första gången på flera år,«registrerar Oksanen. Det är inte subtilt direkt. Inte heller påminnelsen om att Finland, i likhet med Parts, förvisade esternas öden i glömska, är särskilt raffinerad. Ibland tenderar de personliga relationerna, vilket i Kvartett-serien ofta kontrasteras med dess historiska ramberättelse, att betyda för mycket. De tvära kasten mellan tidsperioder och berättarperspektiv överhöljs av lika mycket miljömässiga och historiska detaljer som smått osannolika beskrivningar. Alltför ofta tar själva 4 / 10

5 scendekoren över. Måhända ligger denna fara inbyggd i den programmatiska berättarivern som nästan tvingar karaktärerna mot det oundvikliga och som tecknar ett alltför brett scenario med fler karaktärer och parallellberättelser än vad Oksanens palett hinner fylla. Trots att Kvartett-seriens polyfoniska kartografi över andra världskrigets konsekvenser tjänar syftet att skriva fram det estniska traumat genom ett särskilt finskt erfarenhetskomplex romanerna är trots allt skrivna på finska förblir krigsskildringarna och de politiska oroligheterna i När duvorna försvann mer av en filmisk fond för ett omfattande researchmaterial (med en bifogad ordlista). Om Stalins kossor och Utrensning utgick från ett expansivt perspektiv via släktleden framstår När duvorna försvann som ett reserverat historiografiskt modellbygge. Som en berättelse om censur, vilket bokens händelser i början av 1960-talet utarbetar med van hand, ger När duvorna försvann däremot en invecklad bild av kommunistregimens propagandamaskineri, för vilket Parts tycks ha lika lite skrupler som skäl för sina handlingar, och där Juudits successiva sinnesavtrubbning inrymmer Oksanens ofta tillbakahållna motiv i dess förtegenhet. I Baby Jane (2005), som inte hör till Kvartett-serien, är antipatin till en heteronormativ sfär närmast ursinnig. Den norm som i berättelsen representeras av den icke-namngivna huvudpersonens liv tillsammans med hennes manliga partner beskrivs som ett fängelse. Tvåsamheten som hon delar med sin kvinnliga partner i en annan del av den icke-kronologiska berättelsen är i sin tur föremål för en slags censur det bildar ett likartat fängelse genom parets kamp med panikångest och depression. De stänger in sig. I Utrensning är Aliides systers äktenskap det enda förhållandet som verkar någorlunda funktionellt, men är samtidigt föremål för den mest brutala svartsjukan. Också Juudit i När duvorna försvann stänger in sig. Men hennes psykiska flykt har en bredare omfattning än den ibland övertydliga ramberättelsen om Estlands ockupation, genom att heller inte kunna reduceras till sådana liknelser. Alla Oksanens motiv koncentreras i Juudits dagdröm. Efter bolsjevikernas maktövertagande tvingas hennes man att gömma sig. Den olyckligt gifta Juudit är lättad. Oskyldigt ger hon hennes innersta tankar utlopp. Hon inser det svekfulla i det, samtidigt som sveket bereder för frigörelsen. Äntligen, tänker hon, får jag ha hela sängen för mig själv. (Att slippa igenom) det mindre livet 5 / 10

6 Sofi Oksanen: Utrenskning (Forlaget Oktober, 2010)»Att uppfostra ett djur som kan avge löften är det inte just den paradoxala uppgift som naturen tagit på sig vad människan beträffar?«skrev Friedrich Nietzsche i Till moralens genealogi (i Peter Handbergs översättning). Det minnesarbete för vilket Oksanen utsätter de tre generationerna av kvinnor i Stalins kossor, liksom Aliide och hennes systers och systerdotters öden i Utrensning, blottställer löftets samhälleliga anatomi. Gradvis pulvriseras det sociala löftets samvete, skuld och ansvar. Att välja intet, som karaktärerna drivs mot, eller att intet vilja, blir den svindlande rörelse ur vilket självbestämmandet kan ta form. Inga av Oksanens karaktärer kan betraktas som offer.»anna stannar aldrig och väntar på att något ont ska hända. Anna agerar dessförinnan. Var redo. Alltid redo,«intygar Stalins kossor. Parallellt med denna självsäkerhet lutar sig rösten nästan alltför förtroget till läsaren:»om man inte har något att göra med någon annan så finns det heller inga förrädare.«ett sådant synsätt blockerar envist dess sårbarhet. Den slår vakt om sin integritet. I förtroende inbjuder röstens vädjan till tillit. Men förtroligheten är samtidigt ambivalent, ett hot om uteslutning, om förräderi, en tyngdkraft som splittrar alla lagar. Rösten vädjar oss till att lyssna samtidigt som den förutsätter ett svek. Mellan sårbarheten och kalejdoskopet av motsägelsefulla liknelser, som alla kretsar kring ett uppskjutet självbestämmande, finns en röst som avger ett särskilt sorts löfte. Ha ingenting med någon att göra, påstår den. Någon kommer alltid att förråda en. Rösten vill ha sängen för sig själv. Men genom att utesluta alla, som lag, innesluts överskridandet. För att lita på rösten måste läsaren, som alltid när det gäller skönlitteratur, distansera sig. Vi läser förtroget. Det vill säga: svekfullt. Var skillnaden går mellan ett medvetet val och ett yttre tvång är aldrig självklart hos Oksanen. I en obeveklig vilja att ta sig ifrån det sovjetiska Vladivostok lockas Zara i Utrensning fylld med drömmar om väst och kapitalism in i ett traffickingnät. I bokens tillbakablickar framstår Aliides 6 / 10

7 svartsjuka kärlek för den estniske nationalisten Hans Pekk, i sin tur gift med Aliides mönstergilla syster Ingel, som en underliggande drivkraft för hela berättelsens konglomerat av svek och våld. I hennes svartsjuka anger Aliide sin syster och hennes dotter Linda för de sovjetiska miliserna, varpå de deporteras utan omsvep till Sovjetunionens yttersta vidder där Linda så småningom föder Zara. Paradoxalt nog är det denna handling som gör Utrensning trovärdig. När detta svek neutraliseras, på ett liknande sätt som ockupationen av Estland förvandlade undantaget till lag, ger all tilltro till de unga eller framtiden vika. Kanske är en sådan bild av Estland grovt endimensionell. Men i belysning av våldet mot kvinnor där även Aliide faktiskt utsätts för sovjetmilisernas sexuella och tortyrliknande övergrepp är det en verklighet som är högst reell. Visserligen lider romanen av genrelitteraturens plötsliga vändningar i handlingen och alltför dramatiserade nyckelhändelser för att den ödesmättade historien om trafficking utmålad som det nya Europas fortsättning på Sovjetregimens förföljelser eller det våld som Zara och Aliide tar till för att överleva ska kännas fullt övertygande. Dramatiken är alltid ett steg för mycket, som om den i sig månade om en absolut integritet. Men den motsägelsefulla handlingen av kärlek som Aliide på ett synnerligen brutalt sätt utför är ett svek som på en gång tilltvingar och undandrar sig självbestämmandet.»lagen sitter i spjutstångs ände,«är ett gammalt nordiskt ordspråk. Med nävrätt (ty. Faustrecht) avses ett förfarande som är likvärdigt med att ta lagen i egna händer, genom försvarandet av en rättsprincip. För Aliide är sveket en nävrätt som tilltvingar sig tillit genom våld. Tilliten, förmågan att avge löften, som också Annas motsägelsefulla vädjan om att alla i grunden är förrädare vill bokstavligen infånga. En rättsprincip som i likhet med den totalitära regimen redan är inskriven i våra val. Och i gränslandet mellan inneslutning och uteslutning hotar det icke-mänskliga. I spjutstångs ände stryker ett djur förbi. Överallt surrar det av flugor i Utrensning. Aliide letar igenom»högar av gulnade dagstidningar ur vilka det föll döda flugor«. Insekterna under golvet låter ana den undangömda historien:»under bordet kröp en spindel som försvann under golvlisten.«när Aliide får reda på Zaras verkliga identitet känns»stegen på hennes kind«som flugfötter, eller så schasar Aliide iväg rädslan»som en svagbent fluga«. Är det rädslan eller flugan som är svagbent? Vad står det ickemänskliga för? När Aliide blir utsatt för övergrepp under förhör föreställer hon sig att hon är»en fluga i lampan, hon flög iväg«. Är det en flykt undan misshandeln och våldtäkten? Aliide föreställer sig att flugan»gick tvärs över en kvinnas bara bröst«, att hon betraktar sig själv utifrån, som ett psykiskt skydd mot våldet.»sprickorna i golvplattan svängde som spindelben,«beskrivs rummet i närmast expressionistiska ordalag. Det yttre sammanflätas med det psykiska i en väletablerad formel. I filmversionen med samma titel, vilken hade premiär förra året, är insekternas surr i lampan påtagligen en flyktpunkt: i en övertydlig emfas av kontraster mellan gott och ont saknar filmen vad de i grunden ambivalenta handlingarna av svek utgör, där scenen med flugorna låter bilden tona ut i ett sommarlandskap med fågelkvitter. Filmen undviker de ofta mångformiga insektsanalogierna i Oksanens bildvärld som vägrar förråda deras referenspunkt. När även Zara blir utsatt för övergrepp i bokversionen återvänder motivet:»flugan som satt i 7 / 10

8 butikens lampa surrade«. Våldet får en anstrykning av arv. Men i motsats till metaforiken i Stalins kossor, med mathushållningen och ätstörningarna hos den insiktsfulla Anna, skapar Oksanen här en flyktpunkt för offret lika mycket som ett sätt att förneka traumat, att slå ifrån sig sin mänsklighet. En förvandling förbereds, något som inte vet av de skiljelinjer som filmversionen etablerar som poler mellan moraliska rättsprinciper. Den centrala scenen i Utrensning, då Aliide tillsammans med hennes nyblivna make Martin anger sin syster för miliserna, skänker motivet ytterligare en dimension: Någonstans skällde en hund, bakom fönstret kraxade en kråka, en spindel klättrade uppför bordsbenet. Martin krossade den och gned in den i golvplattan med sin fot. Aliide Truu skrev under. Vem är här den ansvarige? Vad som först framstår som en explicit betoning av grymhet, där Martin endast pådriver handlingen, antyder också någonting om ett överfört ansvar. Det är liknelsen som är det viktiga. Den kalejdoskopiska överföringen från människa till djur, ansvar och oberoende, det vill säga suveränitet. Mellan underkastelse och självbestämmande finns djuret.»aliide Truu skrev under.«som om handlingen utfördes av sig självt. Som om gränsen mellan lag och brott var utsuddad. Som om suveränitet liknade någonting utanför Aliide, också utanför Martin, utanför det mänskliga. Hur kan djur representera någonting? Hur kan liv symbolisera ett annat liv? Frågorna gäller mindre Oksanens bildbruk såsom en generaliserande och mytologiserande tradition som hierarkiserar djur (som djur) i rangordningar av mindre liv. I Stalins kossor är djurmetaforiken ett sarkastiskt inverterande av en bild som får stå för alla förföljdas och deporterades liv ett mindre liv, kanske, istället för en mindre litteratur i den totalitära staten: Tjänstemän som har besökt Ryssland beläggs med munkavle och får inte berätta vad de sett. Den som öppnar munnen försvinner. Om han eller hon så bara berättar om att där finns en helt egen koras, Stalins ko. Stalins ko är en get. I När duvorna försvann har vi återigen en mängd djur. Till en början framstår duvan, som av kulturen överhängts med besynnerliga attribut som oskuld, andlighet eller fred, som en särdeles övertydlig symbol för nazisternas övergrepp. Under ockupationen av Estland ser befolkningen med förundran på nazisternas vana att infånga och äta duvor:»tyskarna hade ätit duvorna härifrån också, så att flockens kuttrande bakom skjulet inte längre kunde höras, strykarkatter förde oväsen i salarna och på verandorna.«när Edgar tyr sig till nazisterna äter han betecknande nog duvkött. Och när han senare jobbar för kommunistregimen och avslöjar en dissident får assonansen till nazisternas handlingar en mer abstrakt nyans:»precis som om hans hand hade fångat en hel fågelflock direkt i luften och flocken hade stelnat av hans beröring till en tydligt flyttbar formation.«skiftningarna mellan infångande och en i beröringen förstelnad formation tycks åkalla en maktlöshet i nästa mening:»hemma väntade Optimans otåliga tangenter och frun.«också här omformas djurliknelsen inte på djupet men sidledes. 8 / 10

9 Roland bär Juudits hand»som en nykläckt duvunge«strax innan Juudit förråder sin tyska älskare och hon undrar om»resan från duva till huggorm«är synlig på huden. Duvungen förs i handen mot ett stundande offer. Men den nykläckta offerrollen tycks kunna övergå i en slags motsats, huggormen. Roland slår vakt om sin förövarroll:»ännu kunde han vända om, lägga armen om sitt duvöga.«så får också de två kvinnornas förhållande i Baby Jane en kalejdoskopisk omfamning:»hon lyfte upp mig som en fluga på sin rygg och höll om mig så att jag sjönk in i henne.«och i Utrensning:»Spottstritens larv gömmer sig inne i en boll av saliv och bollen skyddar den mot fiender och från att torka ut.«sofi Oksanen: Stalins kyr (Forlaget Oktober, 2009) Oksanen justerar de brutna löftena med ett djurblivande. Å ena sidan föremålet för ett bisarrt våld genom nazisterna. Å andra sidan ett kalejdoskopiskt undslippande av lagen, av tvånget att avge löften. Den tillitens nävrätt som Aliide och Edgar förkroppsligar undgår att fixeras. Djuret som avger löften är i Oksanens Estland satt i ett undantagstillstånd. I denna zon av ickeåtskillnad mellan val och yttre tvång, tillit och svek, lag och laglöshet, intensifieras självbestämmandet via analogier med djuret, någonting som på en gång är utanför människans förmåga att avge löften och samtidigt överskrider den. På ett kusligt sätt påminner detta om rätten och suveräniteten i sig som både är den yttersta lagen och står utanför den, någonting som genererar en likhet med det gudomliga eller djuret (där Thomas Hobbes politiska vision Leviathan från 1651 är bara det mest kända exemplet). Flugan segrar alltid. På ett ytligt plan står sveket, Aliides och Edgars överträdande av de sociala kontrakten, för de estniska maktskiftena under andra världskriget och ockupationen fram till Men det kan också läsas som en mikrologisk kartläggning av de samhälleliga och politiska relationerna som Europa inte skakat av sig efter de totalitära staternas disseminering. I underminerandet av»det politiska djuret«öppnar sig självbestämmandets icke-mänskliga grunder som en horisont för också makten. I den minst sagt övermätta bildvärlden inringar analogierna själva normen 9 / 10

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) genom inbördes motsägelsefullheter: en beslutsångestens poetik som många gånger förefaller själv bli föremål för underminering. Men istället för att välja ett ensidigt politiskt patos tvingar Oksanen suveräniteten igenom det mindre livet, där den tunna skiljelinjen mellan makt och maktlöshet driver det individuella och politiska självbestämmandet mot en ny form. Det är liknelsen som frambringar våldsamheten. I jämförelsen, genom det grymma sammanförandet av absoluta motparter, uppstår svindeln. Så kan det litterära se ut. Alla citat från Kun kyyhkyset katosivat är översatta från finskan av Joni Hyvönen. 10 / 10

Ruth Tekle Baby Jane

Ruth Tekle Baby Jane Ruth Tekle Baby Jane Sofi Oksanen Sofi Oksanen är författaren till boken. Hon är född 1977 (34 år) och uppvuxen i Finland, i den lilla byn Jyväskylä. Hon har finskt och estländskt ursprung. Under sin uppväxt

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte.

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. ...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. Kapitel 2: Den i schack satte mannen flyttade sin ende kvarvarande löpare till F6 för att försvara sin

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

LEKTÖRSUTLÅTANDE Bok: XX Författad av: XX

LEKTÖRSUTLÅTANDE Bok: XX Författad av: XX LEKTÖRSUTLÅTANDE Bok: XX Författad av: XX 1 Bokens partier Du skriver väldigt bra och jag vidhåller att det här mycket väl är publicerbart. I stort är storyn bra. Enkel men ändå skönt med personyttringar

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning BOKEN PÅ DUKEN Lärarhandledning Inledning Barn ser alltmer rörliga bilder och läser allt färre böcker men de båda medierna står inte i något motsatsförhållande till varandra. Film ger upphov till starka

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Modern. Bakom varje övergrepp finns en mamma

Modern. Bakom varje övergrepp finns en mamma Modern Bakom varje övergrepp finns en mamma Dramatis Personæ Mamma Susanne Pappa Lars Dottern Ellinore Lågstadielärare Ann-Charlotte Väninnan Anki Sjuksköterskan Klara Kuratorn Gunilla Scenario av Fredrik

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

För dig som varit med om skrämmande upplevelser

För dig som varit med om skrämmande upplevelser För dig som varit med om skrämmande upplevelser Om man blivit väldigt hotad och rädd kan man få problem med hur man mår i efterhand. I den här broschyren finns information om hur man kan känna sig och

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Våld i nära relationer - att våga se och agera!

Våld i nära relationer - att våga se och agera! Våld i nära relationer - att våga se och agera! Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993 Våld mot kvinnor är en manifestation

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 iatri Ordlista remittera gynekolog neurolog underliv koncentrera sig psykiskt betingat kroppstillstånd psykisk barn- och ungdomsvård, PBU motivera någon Detta rollspel handlar

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Emil. Emil blir övertalad av en kille i klassen, Måns, att följa med till affären och handla godis på skoltid, fast man inte får.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar Sömnbehandling i grupp Mina registreringar Sömnbehandling i grupp, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014 Innehåll Välkommen till sömnbehandling Sömndagbok och mina vanor Sömndagbok Veckans aktiviteter Mål

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Författare: Jørn Jensen Vad handlar boken om? Toves värld har rasat samman. Hon har just fått reda på att hennes pappa, som hon inte har kontakt med, är pedofil.

Läs mer

43 minuter av pretend mode hur gör vi för att bryta låtsasläget? mariawiwe@mbtsverige.se

43 minuter av pretend mode hur gör vi för att bryta låtsasläget? mariawiwe@mbtsverige.se 43 minuter av pretend mode hur gör vi för att bryta låtsasläget? mariawiwe@mbtsverige.se Upplägg Låtsasläget definition Vad innebär det för våra patienter att befinna sig i detta? Konsekvenser för behandlingen?

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind Xstory Våren 2007 Xstory För två år sedan publicerade vi en nyutgåva med de bästa erotiska novellerna ur Bengt Anderbergs serie Kärlek 1 14 en serie som uppnått kultstatus, som är närmast omöjlig att få

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

RFSU Guide: Polyrelationer. Poly så funkar det

RFSU Guide: Polyrelationer. Poly så funkar det 1 Poly så funkar det Text: Johanna Mannung & RFSU Redigering och layout: Anna Knöfel Magnusson Illustration: Eva Fallström RFSU 2009 2 Poly kärlek till fler än en Att vara polyamorös innebär att ha förmågan

Läs mer

Sophia höll på ute i köket. Det var antagligen bäst att ta samtalet med Madde nu, det hade ju visat sig att det bara blev värre av att inte svara

Sophia höll på ute i köket. Det var antagligen bäst att ta samtalet med Madde nu, det hade ju visat sig att det bara blev värre av att inte svara Anders Han gick in i hennes vardagsrum och slog sig ner i soffan. De skulle ta kaffe och efterrätt hemma hos Sophia. Hon fixade just nu med en överraskning ute i köket. Han såg sig omkring. Det var ett

Läs mer

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Ett problem med många lösningar. Att mannen får problem med erektionen är inget ovanligt.

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk:

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk: Varför integration i livet och segregation i döden? Ingela Olsson När jag först fick denna rubrik att tala om på SKKF:s konferens, lät jag den bara vila i mitt huvud. Men efterhand började jag leva mig

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

Med livet som insats ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Med livet som insats ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA knastrar (sida 5, rad 2), här: ett ljud som stör och gör det svårt att höra sprakar (sida 5, rad 2), här: ett ljud som stör och gör det svårt att höra

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING Premiär måndagen den 14 oktober klockan 16.00 - Höstens nya must- see serie VIOLETTA Violetta är en smart och levnadsglad tjej. Hon har en fantastisk sångröst som hon ärvt

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna SE Skiss till de första 14 sidorna Rolf H Reimers Texten skrevs ursprungligen i april 1990 efter två inte helt lyckade operationer när jag låg på sjukhuset på grund av näthinneavlossning. Den handlar inledningsvis

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa Högkänslighet Comfort Zone, november 2010 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut (NACS), familjeterapeut, psykoterapeut (VALVIRA) Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Föräldraskap

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Bera ttelsen om en timme Kate Chopin. Läs novellen Berättelsen om en timme.

Bera ttelsen om en timme Kate Chopin. Läs novellen Berättelsen om en timme. Bera ttelsen om en timme Kate Chopin Läs novellen Berättelsen om en timme. Bera ttelsen om en timme Kate Chopin Då man visste att Mrs. Mallard plågades av hjärtproblem, var man mycket försiktig när man

Läs mer

Innehåll. Sverige, High Chaparral juli 1987... 9. Vietnam, Hanoi mars 2005... 15. Danmark, Over Dråby april 2005... 101

Innehåll. Sverige, High Chaparral juli 1987... 9. Vietnam, Hanoi mars 2005... 15. Danmark, Over Dråby april 2005... 101 Innehåll Sverige, High Chaparral juli 1987... 9 Vietnam, Hanoi mars 2005... 15 Danmark, Over Dråby april 2005... 101 USA, Colorado, Montrose juni 2006... 181 5 Vi älskar dig för evigt, mamma och pappa,

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer