Projektredovisning - Biodlarsamhället. 1. Projektidé, bakgrund, drivkrafter och motiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektredovisning - Biodlarsamhället. 1. Projektidé, bakgrund, drivkrafter och motiv"

Transkript

1 Projektredovisning - Biodlarsamhället 1. Projektidé, bakgrund, drivkrafter och motiv En tredjedel av maten vi äter är idag beroende av pollinering av insekter. På många platser på jorden finns det inte längre förutsättningar för vilda bin och andra pollinerande insekter att leva vilket gör pollineringen beroende av domesticerade honungsbin som i sin tur är beroende av bikupor konstruerade och omhändertagna av människor. En massiv bidöd vars orsaker fortfarande är oklara har drabbat bikupor i Nordamerika och Europa de senaste åren. På vissa platser har så många bisamhällen kollapsat att jordbrukare tvingats att flyga in bin från Australien för att säkerställa sina skördar. Som ett svar på denna situation vill vi, Erik Sjödin och Kulturföreningen DKTUS, ta initiativ till en grupp som håller bin i Stockholms innerstad. Gruppen, som vi kallar för Biodlarsamhället, ser vi som en metafor för det globala mänskliga samhället och tanken är att deltagarna i gruppen samtidigt som de lär sig hålla bin för ett samtal kring vart människan är idag i sin förståelse av de ömsesidiga beroenden och relationer som råder mellan människor och ickemänniskor. För att ge näring till samtalet kommer vi att jobba aktivt med att söka upp och studera litteratur och film och bjuda in allt i från biodlare till biologer, antropologer, filosofer, idéhistoriker, sociologer och konstnärer till gruppen. Uppställningsplatsen för Biodlarsamhällets bikupor vill vi utforma som en offentlig installation och i anslutning till denna vill vi skapa förutsättningar för social samvaro och arrangera aktiviteter som t.ex. workshops, samtal och filmvisningar som allmänheten kan delta i. 2. Särskilda krav från avtalet Målet med de projektmedel som vi har fått från Innovativ Kultur har varit att ta fram en ny projektbeskrivning baserad på ovanstående projektidé, bakgrund, drivkrafter och motiv men med mer konkretiserade samarbeten med olika aktörer, en mer genomarbetad budget och en plats i Stockholm där projektet kan realiseras. Innovativ Kulturs motivering till projektmedel lyder som följer: Ett gränsöverskridande projekt som förenar forskning, filosofi och konst i en ny form av konstnärlig organisering. Ett biodlarsamhälle i innerstaden blir plattform för diskussioner om ömsesidiga beroenden. Projektmedel om kronor beviljas till en förstudie för att utveckla projektidén som bedöms ha potential att konstnärligt nå ut med angelägna frågor på bred front.

2 3. Förnyelse och samarbeten Under denna förstudie har vi etablerat och formaliserat samarbeten mellan Erik Sjödin och Kulturföreningen DKTUS, projektet SUPER vid Stockholm Resilience Center, designgruppen Everville, Lovö Honung, Bee Urban och Sveriges Biodlares Riksförbund m.fl. Vi har också tänkt kring vad man skulle kunna kalla en relationell eller processorienterad konst som inkluderar ickemänniskor det vill säga människor och ting, men även djur, växter och andra levande varelser och hur ett projekt som tar utgångspunkt i detta skulle kunna realiseras. 4. Genomförande / Projektplan Arbetet med förstudien började i mitten av april, när vi fick projektmedel från Innovativ Kultur, men har framförallt varit koncentrerad till perioden juni - augusti. Under juni - augusti har vi arrangerat möten med potentiella deltagare i projektet där vi har berättat om projektidén, tagit till oss återkoppling på idén och diskuterat hur vi skulle kunna arbeta tillsammans i projektet. Sveriges Biodlares Riksförbund och Stockholm Resilience Center, de parter som vi hade i åtanke vid vår första projektansökan har anslutit sig till projektet samtidigt som andra, som Bee Urban, Lovö Honung och Everville har tillkommit. Vi har också tittat runt i Stockholm efter lämpliga platser för att realisera projektet. Efter att ha utvärderat flera förslag och enats om Bollhustäppan som plats har vi tagit reda på hur vi söker tillstånd för att realisera projektet på Bollhustäppan. Vi hann aldrig så långt som till att skicka in en officiell ansökan men vi fick positiv respons från Stadskontoret som är de som ger tillstånd. Vi har också pratat med grannarna på bollhustäppan, bl.a. Finska kyrkan, och försäkrat oss om att de är positivt inställda till projektet. Under våren och sommaren så har vi även funderat vidare på vad som skulle behöva byggas på Bollhustäppan och vilket visuellt uttryck vi vill ha, samt spånat på olika idéer för publika arrangemang. Vi har också sammanställt litteratur och film. m.m. som kan hjäpa oss att utveckla projektidén och som vi skulle kunna studera under projektets gång. I juli gjorde vi studiebesök hos Lovö Honung för att titta på bisamhällen och lära oss mer om biodling. I mitten av augusti arrangerade vi en träff på Bollhustäppan för alla deltagare i projektet. Inför projektet gjorde vi honungsbrygd efter finskt recept som vi serverade tillsammans med honungsmackor på projektträffen. Vi hade också med oss böcker om biodling, konst, design och filosofi m.m som vi pratade i kring, samt ett utkast till projektmedelsanasökan för alla att läsa och kommentera. Senare på kvällen så visade vi filmen Vanishing of The Bees utomhus på en av väggarna på bollhustäppan. Träffen fungerade som en liten pilot för projektet och gav många

3 värdefulla erfarenheter. Efter projektträffen så gjorde vi en ny budget och färdigställde en ny projektmedelsansökan där resultatet av ovanstående arbete ingår. Projektmedelsansökan skickades in i början av September. Efter att vi fått besked från Innovativ Kultur att projektet inte beviljas ytterligare projektmedel gick vi vidare till att informera alla i projektet om att ansökan inte fick bifall och, slutligen, att sammanställa denna projektredovisning. 4.1 Resurser Följande personer har medverkat i projektet: Från Kulturföreningen DKTUS;; Erik Sjödin, Ylva Fernaeus, Frida Yngström, Nathalie Åhbeck, Åskar Brickman och Karl Grandin, från Stockholm Resilience Center;; Stephan Barthel och Sverker Sörlin, från Lovö Honung;; Kjell Andersson, från Bee Urban;; Josefina Oddsberg och Karolina Lisslö, från Biodlarna;; Lotta Farbricius och Sofia Karlsson, från Everville;; Emma Kruusse och Sergio Montero Bravo. Andra som har bidragit till projektet är: Gunilla Bandolin, Ulrika Jansson och Christina Stadlbauer. Större delen av arbetet med projektidé, projektbeskrivning och budget samt sammanförandet av alla i projektet har utförts av Erik Sjödin, Ylva Fernaeus och Frida Yngström men alla projektdeltagare har bidragit med återkoppling på projektet i en eller annan form, samt medverkat i diskussion vid minst en träff. Kjell Anderson har bidragit till projektet med bikupor, honung och studiematerial samt visning av bisamhällen på Lovö. Kulturföreningen DKTUS och Erik Sjödin har under våren och sommaren ställt sina lokaler till förfogande för möten och annat projektarbete samt bidragit med resurser för projektträffen (bl.a. hd-projektor, dvd-spelare, bord, mat och dryck).

4 4.2 Ekonomi KRO rekommenderar 700 kr + moms i timarvode för konstnärer och kulturutövare eller kr + moms per månad för längre uppdrag. Det arbete som har lagts på projektet, från framförallt Erik Sjödin, Ylva Fernaeus och Frida Yngström överstiger med god marginal de 80 timmar eller ca 1.5 månaders heltidsarbete som projektbidraget täcker enligt KROs rekommendationer. I tillägg till det arbete som har lagts ner i projektet har vi haft utlägg för material och transporter på 3274 kr. Projektledning och arbete i projektet: * (varav moms) Arbetet har bestått i: 4 st interna möten i projektgruppen (varav 2 i lokalen på Bollhustäppan) 5 st möten och samtal med externa partners 1 studiebesök på Lovö honung á 4 timmar med projektgruppen 1 intern workshop på bollhustäppan á 3 timmar 1 publik workshop/filmvisning på bollhustäppan á 7 timmar + förberedelser och städning Korrespondens internt och externt med partners Research och litteraturstudier, lån/inköp av böcker, artiklar och två filmer Sammanställning av slutgiltig projektplan/ansökan Dokumentation Lokalhyra workshop: Revisor: Material och transporter: Summa: *) Allt arbete i projektet har ännu ej fakturerats/betalats ut, eftersom vi ännu inväntar en sista 1/3 av projektets medel från Innovativ Kultur. Summa: kr Redovisningen styrks av föreningen DKTUS revisor Frida Yngström.

5 5. Resultat & effekter Som framgår av denna projektredovisning har vi uppnått alla de mål som vi ställde för förstudien. Då Innovativ Kultur uttryckte en önskan om att vi återkom med en ny projektmedelsansökan med fler och mer konkretiserade sammarbeten och en större mer genomarbetad budget är detta vad vi har fokuserat på. I retrospekt innebär det att vi lagt mindre tid än vi önskat på att utveckla projektet och projektidén och mer tid än vi önskat på att skriva en ny ansökan, budgetera, hantera ekonomin i förstudien och redovisa projektarbetet. Arbete som kan tyckas meningslöst då projektet inte får fortsatt stöd. Hade projektmedlen varit mindre styrda så hade resultatet blivit ett annat och med mer fokus på det konstnärliga arbetet. Trots detta är vi nöjda med förstudien. Vi har inte hunnit samla in återkoppling från alla deltagare men vi är övertygade om att arbetet med förstudien har gett oss alla värdefulla erfarenheter och att de möten som förstudien har generat har satt igång många tankar och processer som vi kommer att ta med oss in i framtida projekt. 6. Övrigt Vi beklagar att vi inte får fortsatt projektstöd men är tacksamma för de projektmedel vi fått för denna förstudie. Som framgår av denna projektredovisning har pengarna kommit till nytta även om avslaget innebär att projektet inte kommer att realiseras i Stockholm eller i den form som vi beskrivit i vår projektmedelsansökan.

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

2. Bakgrund, drivkrafter och motiv Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång.

2. Bakgrund, drivkrafter och motiv Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Slutrapport 100Hus Hornstull 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Huvudidén i ansökan inlämnad i mars 2009 var att skapa förutsättningar

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projekt Dans i Lägenhet 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Dans i lägenhet vill etablera

Läs mer

Slutrapport. Leader Lag PH Journalnummer: 2012-719. Projektägare: Stina Lindén och Sofi Holmgren www.adoptabee.se mail: info@adoptabee.

Slutrapport. Leader Lag PH Journalnummer: 2012-719. Projektägare: Stina Lindén och Sofi Holmgren www.adoptabee.se mail: info@adoptabee. Slutrapport Leader Lag PH Journalnummer: 2012-719 Projektägare: Stina Lindén och Sofi Holmgren www.adoptabee.se mail: info@adoptabee.se 1 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning 3 1.1 Behov som Adopt a

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Dokumentation från erfarenhetsseminariet den 25 november 2010

Dokumentation från erfarenhetsseminariet den 25 november 2010 Bfd41 080929 Migrationsverket Fondenheten 2010-12-03 1 (11) Dokumentation från erfarenhetsseminariet den 25 november 2010 Programmet för dagen innehöll följande punkter: 1. Katarina Löthberg från projekt

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 Slutrapport för projektet Förstudie; METALLHANTVERKSCENTRUM (MHC) Datum: 2012-12-03 Journalnummer: Projekttid: 2011-05-19 2013-03-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Projekt Idea Utvärdering av ett projekt för deltidsarbetslösa Kjell Johansson Lisbeth Lindström Juni 2005 Institutionen för utbildningsvetenskap

Projekt Idea Utvärdering av ett projekt för deltidsarbetslösa Kjell Johansson Lisbeth Lindström Juni 2005 Institutionen för utbildningsvetenskap Projekt Idea Utvärdering av ett projekt för deltidsarbetslösa Kjell Johansson Lisbeth Lindström Juni 2005 Institutionen för utbildningsvetenskap Abstrakt Följande undersökning är en utvärdering gjord på

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 Sammanfattning Projektet omfattade sammanlagt 116 deltagare. Projektets verksamhet ledde till anställning för 38 personer

Läs mer

SLUTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

SLUTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING SLUTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Sammanfattning för projektiden 2012-01-01 2014-12-31: Under projektiden har ett socialt företag (Nya Camera) i form av en ideell förening startats

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun Ökad kompetens om förhållningssätt och bemötande Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Sara Wolff & Ann Katrin Sjöstrand Dalarnas

Läs mer

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET...

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET... Slutrapport Utvärdering av projektet Baltic Sea Region Local Platform on Social Development av Anneli Danielsson, Cecilia Frank och Mikael Håkansson European Minds Sweden AB 2014-05-14 Innehållsförteckning

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Regional samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser. Utvärdering av ett koncept och en utvecklingsprocess

Regional samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser. Utvärdering av ett koncept och en utvecklingsprocess Regional samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Utvärdering av ett koncept och en utvecklingsprocess 2 MSB:s kontaktpersoner: Ingrid Tengberg, 010-240 40 77 Mats Alentun, 010-240 41 03

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

Projektredovisning En Särskild Upphöjdhet Innovativ Kultur

Projektredovisning En Särskild Upphöjdhet Innovativ Kultur Projektredovisning En Särskild Upphöjdhet Innovativ Kultur 1. 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Den klassiska konsertens rum är en

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

SLUTRAPPORT FRÅN VUXENPROJEKTET

SLUTRAPPORT FRÅN VUXENPROJEKTET SLUTRAPPORT FRÅN VUXENPROJEKTET År 1 3, 2006-2008 Arbetet med att öka inflytandet och delaktigheten för vuxna med NPF* har varit en pionjärinsats. I projektet har många olika personer involverats och därmed

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer