MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN"

Transkript

1 MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN Miljö ger jobb nya livschanser LÄNSPROGRAM

2 RÖSTA LÅNGSIKTIGT Miljöpartiet de Gröna är ett brett och aktivt parti. Vi har grön skatteväxling, grundtrygghet för alla, miljöteknik, livsmedel värda namnet, lika lön oavsett kön, lokaldemokrati och barnens rättigheter som listiga grundbultar i vårt framtidsarbete. Miljöpartiet de Gröna går till val på en politik för fler jobb, fler företag, en grön Norrbottensanda, nya livschanser och ett långsiktigt miljöansvar där vi på allvar tar ansvar för framtiden. I vårt politiska arbete kombinerar vi grön omställning med fler arbetstillfällen och socialt ansvarstagande. Med grön skatteväxling som redskap blir miljödåligt dyrt och miljöbra billigt. Miljöpartiet de Gröna vill ge människor möjligheten att leva i ett samhälle där det råder jämställdhet mellan könen och där lika rättigheter för alla är en självklarhet. Länets sjukvård ska ligga på teknisk och mänsklig framkant. Kvinnors hälsa är ett prioriterat arbetsfält. Vi vill stärka konst- och kultursektorn och lyfta det mångkulturella Norrbotten, som tillväxtfaktor. Miljöpartiets politik grundar sig på en trefaldig solidaritet Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet Solidaritet med kommande generationer Solidaritet med världens alla människor VI HAR BARA EN JORD OCH DEN SKA VI ALLA LEVA AV, NU OCH FÖR ALL FRAMTID.

3

4 MÅNGKULTUR Norrbotten har alltid varit ett mångkulturellt län där folkgrupper levt sida vid sida. Människor som kommer till vårt län med nya idéer och traditioner berikar oss och vårt näringsliv och bidrar till möten där nya idéer föds. Ett demokratiskt hållbart samhälle kräver respekt för alla människors lika värde och rätt till delaktighet. MILJÖPARTIET DE GRÖNA VILL: Fortsätta bygga vårt mångkulturella samhälle Underlätta minoriteters och ursprungsbefolknings möjligheter att bevara och utveckla sin egen kultur Öka andelen personer med olika etnisk och kulturell bakgrund i beslutande och verkställande organ

5

6 KULTUR FÖR FRAMTIDEN Miljöpartiet de Gröna vill att norrbottningarna ska ha ett rikt utbud av konstupplevelser. Vi ska som åskådare, utövare eller deltagare ha tillgång till ett brett kulturliv där mångfalden speglas i ett samhälle som är öppet för nya tankar. Kulturen har stor utvecklingskraft. De olika konstnärliga utövarnas ställning i Norrbotten ska stärkas. Spridningen av olika konstformer och de professionella konstutövarnas arbete ska underlättas. Vi vill skapa ett resurscentrum för att stödja våra professionella inom olika konstformer. Genom samordning av producent-, informations- och marknadsföringsresurser ökas det kulturella utbudet både i och utanför länet. Även Barentsregionen är en tillgång att nyttja vid utvecklingen av kulturliv, turism och näringsliv i Norrbotten. MILJÖPARTIET DE GRÖNA VILL: Att länskonsulenterna för konst, dans, musik, teater och litteratur får mer resurser för arbetet med konstspridning till barn, unga och vuxna Stimulera och stödja barns och ungdomars möjligheter att skapa och utöva konst och kultur Att ett resurscentrum för de professionella konstutövarna av olika konstformer upprättas i länet Skapa fler jobb genom att stödja filmindustrin i länet Att Ájtte svenskt fjäll- och samemuseum blir museum med nationellt ansvar Utveckla kontakterna i Barentsregionen inom kulturens område

7

8 MILJÖ GER JOBB Miljöpartiet de Gröna vill verka för ett Norrbotten i spetsen för miljöteknik och omställning till hållbara och kostnadseffektiva lösningar för företag och enskilda. Vårt snösäkra läge ska fortsatt användas för testverksamhet, teknikutveckling, upplevelseindustri och möte mellan människor. Oljan sinar i världen och priset stiger allt fortare. Norrbotten ska arbeta för att bli självförsörjande på drivmedel och skapa ett hållbart transportsystem med Norrbothniabanan som ryggrad. Det ger många arbetstillfällen i länet. I samband med oljeavvecklingen skapas nya jobb inom jord- och skogsbruket. Under framväxten av förnyelsebar energi och ny miljövänlig teknik ska vi i Norrbotten hålla oss framme och vara med i utvecklingen. Vi ska skapa jobb till vårt län och sälja kunskap över hela världen. Vi skall avskaffa oljeberoendet. Nytänkande ställer också krav på finansiering, tillgång på riskkapital mm. Stödet till kreditgarantiföreningar och kooperativt företagande ska byggas ut. Miljöpartiet de Gröna vill fortsätta göra det lättare att driva mindre företag. Vi vill förbättra de sociala försäkringarna för den som startar företag. Vi vill särskilt stödja kvinnors företagande. Alla ska kunna spara avdragsgillt för att starta företag. MILJÖPARTIET DE GRÖNA VILL: Upprätta en oljeavvecklingsplan Att länet ska bli självförsörjande på drivmedel Satsa strategiskt på utveckling av energi- och miljöteknik Stimulera satsningar på sol- och vindkraft Ha snabbtåg inom länet för att knyta samman arbetsmarknadsregionerna.

9 Ha en hållbar ekonomisk utveckling, i samsyn med våra värden, vår livsstil och vår livsmiljö Stimulera möjligheter för norrbottniska produkter att nå ut på olika marknader Stimulera till förädling av råvaror där råvaruresurserna finns Stödja kreditgarantiföreningar och nya finansieringformer

10 SJUKVÅRD FÖR FRAMTIDEN Landstinget i Norrbotten ska ligga i framkant av utvecklingen. Vi ska ha råd med bra vård i hela Norrbotten och klara av att ta bort alla köer i vården. En annan del av framtiden är att erbjuda hälso- och sjukvård på distans med samma kvalitet och säkerhet som på sjukhus. Därför ska Norrbotten ha fem sjukhus. Varje sjukhus skall ha sin egen inriktning och därmed sin egen spetsprofil. Förebyggande arbete är en klok investering för framtiden. Vi måste skärpa kampen mot droger och sätta fingret på livsstilsfaktorer som undergräver människors hälsa. Vi vill fortsätta arbeta aktivt för att få ned den höga sjukfrånvaron i länet. Våra barns och ungdomars hälsa har försämrats de senaste åren; ökning av allergier och försämrad psykisk hälsa, rökning och fetma. Det behövs fler kuratorer, beteendevetare och psykoterapeuter i primärvården för att möta detta. Vårdcentralerna på lands- och i glesbygden är viktiga och måste stärkas. Deras OBS-platser är oerhört värdefulla för de äldres trygghet, de skall vara kvar. MILJÖPARTIET DE GRÖNA VILL: Satsa mer resurser på hälsofrämjande insatser Att landstinget ska leda folkhälsoarbetet i länet Få bort vårdköerna Att observationsplatserna ska finns kvar på de ställen de finns idag Att mer resurser satsas på föräldrautbildning

11 Att familjecentraler inrättas Tillsammans med kommunerna inrätta ungdoms mottagningar i länets kommuner Ha fler beteendevetare och kuratorer i primärvården Stödja forskning och utveckling på e-hälsaområdet Utveckla telemedicinen i länet vidare

12 KVINNORS HÄLSA Kvinnor nyttjar sjukvårdens resurser i högre grad än vad män gör. Utmattningsdepressioner, utbrändhet, är vanligare bland kvinnor än män. Kvinnor drabbas hårt av stressrelaterade sjukdomar. Den psykiska ohälsan har blivit ett ökande problem. Det finns skillnader mellan könen i sjukvården. Det råder fortfarande stor okunskap om att hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor. De flesta frakturer drabbar kvinnor över 60 år och beror på benskörhet. I Norrbotten ska kvinnor och män ha jämlik vård. MILJÖPARTIET DE GRÖNA VILL: Utveckla en jämställd vård Öka tillgången på bentäthetsmätare Att insatser mot psykisk ohälsa hos kvinnor prioriteras Att hälso- och sjukvården för kvinnorelaterade problem stärks

13

14 VÅLD MOT KVINNOR ÄR OACCEPTABELT Kvinno-, mans- och brottsofferjourerna gör stor nytta i vårt samhälle och ska ha bra förutsättningar för sin verksamhet. Mäns våld mot kvinnor måste aktivt uppmärksammas. Hälso- och sjukvården ska vara observant på tecken på misshandel och våld, vi måste aktivt våga fråga om patienten utsatts för våld. Våld är alltid oacceptabelt. Alla som utsätts för våld eller hot i nära relationer ska ha rätt till skyddat boende. Barn som bevittnat våld i hemmet skall betraktas som brottsoffer. Miljöpartiet de Gröna vill: Att landstinget aktivt utbildar sin personal i att se tecken och agera utifrån dem Att män och kvinnor som misshandlar skall tvingas till behandling Stödja kvinno-, mans- och brottsofferjourerna i länet Öka kunskapen i samhället runt kvinnors och barns situation vid fysiskt och psykiskt våld i hemmet Att utbildning i jämställdhetsfrågor skall hållas för all landstingspersonal Våra Landstingskandidater Från vänster Marie Nyberg, Erik Söderlund, Agneta Granström, Börje Frisk, Marie-Helena Ohlsson

15

16 Miljpartiets Riksdagskandidater från Norrbotten; Peter Eriksson, Annika Eriksson och Mats Dahlberg. Kontakta oss Ordförande: Annika Eriksson, Telefon: Besöksadress: Storgatan 32, Luleå (ingång från gården, 1tr) Postadress: Miljöpartiet de Gröna norrbotten Box 47, Luleå Du behövs för att fortsätta göra Norrbotten ännu bättre!

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig U För medlemskap eller kontakt med miljöpartiet lokalt. www.mp.se www.mp.se/harryda Kontakt: Birgitta Olsson Mail: judith.olsson@telia.com Återbruk När du läst

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen.

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen. Valmanifest 2006 Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål. Den höga tillväxten skapar många nya jobb varje arbetsdag. Stabila priser och låga räntor lägger grunden för framtida höga reallöneökningar.

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest för en grön omställning som ger nya jobb, en nödvändig klimatpolitik och global solidaritet

Framtiden. är här. valmanifest för en grön omställning som ger nya jobb, en nödvändig klimatpolitik och global solidaritet Framtiden är här valmanifest för en grön omställning som ger nya jobb, en nödvändig klimatpolitik och global solidaritet De val vi gör i dag formar det liv vi lever i framtiden. De investeringar vi gör

Läs mer

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 förslag till Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 Vi lyfter Motala! 1 Inledning Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 1. Inledning...3 2. Ett tryggt Skåne att leva i...4 Trygg och tillgänglig vård... 4 Helhetssyn på hälso- och sjukvården i

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

vi vill mer LÄNSPROGRAM 2014-2018 för centerpartiet i kronoberg

vi vill mer LÄNSPROGRAM 2014-2018 för centerpartiet i kronoberg vi vill mer LÄNSPROGRAM 2014-2018 för centerpartiet i kronoberg Kronoberg en offensiv region för stad och land Så kan vår region Kronoberg beskrivas. Landsbygden är basen för ett hållbart samhälle där

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010.

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010. ANTECKNINGAR Datum Sida 2010-08-27 1 (8) Instans Kommunfullmäktige Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 19.00-21.10 Plats Kinna Teater, Kinna Närvarande Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

Dags för ett jämställt Uppsala

Dags för ett jämställt Uppsala Uppsala den 29 augusti 2014 Dags för ett jämställt Uppsala Ett handlingsprogram för hur Uppsala ska bli ett jämställt samhälle att bo och leva i. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Feminism

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

FOLKHÄLSOSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN

FOLKHÄLSOSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN FOLKHÄLSOSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN 1 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Social hållbarhet... 4 Internationella och

Läs mer

Så tycker partierna i de viktigaste frågorna. Jobben

Så tycker partierna i de viktigaste frågorna. Jobben Så tycker partierna i de viktigaste frågorna Jobben Alla har rätt till ett jobb och ett tryggt arbetsliv. Vi presenterar ett offensivt jobbprogram med stora satsningar på jobb, utbildning och praktikplatser

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030.

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Oktober 2014 Innehållsförteckning Introduktion 3 Förslag till mål och insatsområden 6 Framsynt 10 Ekonomi byggd på kunskap och innovation 10 Berikande utbyten

Läs mer

Nya möjligheter för Dalarna

Nya möjligheter för Dalarna Nya möjligheter för Dalarna - Här kan du läsa om Socialdemokraternas länsprogram för Dalarna 2015-2018 Ett Dalarna för företag och jobb Dalarna utvecklas med kommunikation Fler bostäder i Dalarna Ett Dalarna

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer