SKOGSRÅET, NÄCKEN och DJÄVULEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOGSRÅET, NÄCKEN och DJÄVULEN"

Transkript

1 efectbc&gtb MIKAEL HALL cfegfeetbefe SKOGSRÅET, NÄCKEN och DJÄVULEN Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i och i-joo-talens Sverige MALÖRT FÖRLAG, Stockholm MMXIII.

2 Innehåll Förord, Inledning, 17 INTRODUKTION: NÄCKEN VERSUS KARL IX, 17 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR, 19 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH METOD: KULTUR, LIMINALITET C OCH TANKEFIGURER, 21 Om det förflutnas konstigheter och meningsbärande kultur, 21 Lärt och folkligt, religiöst och magiskt: en diskussion av kulturbegreppet i historisk forskning om tidigmodern kultur, 23 Liminalitet som analytisk kategori, 26 Att undersöka föreställningar om övernaturliga väsen som en tankefigur: en problematisering av historisk forskning om övernaturligheter, 29 Metod och läsesätt, 33 KÄLLMATERIALET OCH DESS PROBLEMATIK, 35 De rättsliga källorna, 36 Om domstolsväsendet i och ijoo-talens Sverige, 37 Domböcker som källor och trolldomsrättegångar som exempel, 3S Det ovanliga brottet och källsökningens utmaningar, 42 De teologiska och naturfilosofiska källorna, 43 Ballader, sägner och sagor: om berättandets miljöer, genrer och budskap, 45 AVGRÄNSNINGAR: ÄMNE, TIDSPERIOD OCH GEOGRAFISKT OMRÅDE, 53 FORSKNINGSLÄGE, 54 Erotiska naturväsen i tidigare svensk forskning, 54 Erotiska naturväsen i tidigare internationell forskning, 62 Teologins sexuella demoner i tidigare forskning, 65 Naturfilosofins och naturvetenskapens erotiska väsen i tidigare forskning, 68 AVHANDLINGENS DISPOSITION OCH TE KNI KALITETER, 69

3 2. Bakgrund: en förtrollad värld i förändring och kontinuitet, 72 MÄNNISKOR OCH VÄSEN MELLAN GUD OCH DJÄVULEN, JZ Folktro och naturväsen, 74 Tidigmodern sexualitet och samhällsordning, Erotiska naturväsen i sägner, ballader och sagor, 82 DEN NATURMYTISKA BERÄTTELSETRADITIONEN, 82 Om några centrala begrepp: antikviteter, vidskepelser och göticism, 82 NATURVÄSEN I DEN BILDADE KULTURENS BERÄTTANDE, 84 Om euhemerismen hos tidigmoderna historiker, 84 Troll och jättar som motbild i saga, historia och runologi: några uppgifter ur Bureus och Rudebecks skrifter, 85 Trolljungfrun och dryckeskärlet: adlig släkthistoria och folksägen, 90 Kvinnotroll och riddarvåld i balladerna, 94 Melusine: stammoder hos Lusignans och poetiskt exempel hos Stiernhielm, 96 Sjöjungfrur och monster: varningsmotiv i kyrkomålningar, fabler och ballader, 98 Havsfrun och hertig Magnus i visa och sägen, 100 Hednakungen, havsfrun och jätten i stormaktstidens historieskrivning, 101 Didrikssagans havsfrusamlag 101 Peringskiölds euhemerism: "Att avla barn med alfer och skogsrån Völund smed, Vidrik Verlandsson och havsfrun: Didrikssagan i 1600-talets lokala sägner, ioj Halvjättar och halvtroll i fornforskningen, 108 KVINNLIGA NATURVÄSEN I BONDESAMHÄLLETS BERÄTTANDE, IIO Sjörået, skogsrået och bergrået i och 1700-talens sägner, no Försåtliga kvinnoväsen och våldsamma män: Kvinnojaktssägnen, Självsägnen och Råbarnssägnen på 1600-talet, 116 Troll, skogsrån och häxor: demoniska kvinnostereotyper, 121 Alvakvinnor, äktenskap och älskog i svenska ballader, 125 Välsinnade kvinnoväsen: Bergrået i Kjugekull och sägnen om trollhustrun och hästskorna på 1600-talet, 129 MANLIGA NATURVÄSEN I BONDESAMHÄLLETS BERÄTTANDE, I32 Näcken, strömkarlen och älven i och 1700-talens sägner och visor, 132 Näcken och kvinnan i ballader och sägner, 134 Alvakungen och bergsmannen i och 1700-talens sägner och visor, 138

4 NATURVÄSENDENAS AVKOMMA I BONDESAMHÄLLETS BERÄTTANDE, I42 Bortbytingar i sägen och verklighet under och 1700-tal, 142 Halvtroll och halvjättar på 1700-talet, 143 Runmästaren Kettil Runske: sjöråets son och Tors dotterson i 1600-talets sägner, 144 Havsfolket och Håvålen i Bohuslän: några sägner ur Kalms reseskildring från talet, 150. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER: DET EROTISKA NATURVÄSENDET SOM HOTBILD, MOTBILD OCH SPEGELBILD, IJ2 4. Teologins föreställningar om sexuella demoner i förhållande till folktrons erotiska naturväsen, 157 DE TVÅ ÄNGLAFALLEN OCH DEMONISERINGENS TIDIGA HUVUDDRAG, 157 DEN TEOLOGISKA DISKURSEN OM DEMONERS OCH ÄNGLARS KROPPAR, l6o Näcken och andra djävulsgestalter i kyrkoherde Klints järteckensbok, 163 Den tidigmoderna demonläran och förhållandet mellan Gud, Djävulen och naturen, 166 KYRKANS SYN PÅ DJÄVULEN OCH BONDESAMHÄLLETS MAGISKA FÖRESTÄLLNINGAR I 160O- OCH I70O-TALENS SVERIGE, 168 Om prästerna Prytz, Gothus, Kellander och Broman, 168 Kyrkans lära om Djävulen, trolldomen och naturens ordning i stormaktstidens Sverige, 171 SVENSKA PRÄSTERS SYN PÅ DEMONISKA SAMLAG, I74 Biskop Gothus tankar om de sexuella demonerna, 174 Incubus och succubus, 176 Den ondes förförelseskepnader och deras kännetecken, 178 Prästernas uppfattningar om mardrömmar, demoner och sexualitet, 182 SAMBANDET MELLAN EROTISKA NATURVÄSEN OCH DEMONISK SEXUALITET I l600- OCH I7OO-TALENS TEOLOGISKA DISKURS, 184 Kyrkoherde Prytz tillämpning av demonläran på den svenska folktrons erotiska väsen, 184 Prytz syn på andarnas kroppsliknelser och oförmåga att känna lust, 185 Sambandet mellan fortplantning, demoner och naturväsen enligt kyrkans demonlära, 187 Sädesvätska på farliga viuovägar, 189 Kyrkoherde Prytz och biskop Gothus reflektioner om Djävulens "bytingar", 191 Prytz syn på fallna änglar och framgång i jakt och fiske genom samlag med naturväsen, 194 Kyrkans föreställningar

5 om ödemarken och dess väsen, 197 Lucifers anhang och Odens rot: demoniseringens inverkan på idéer om naturväsendenas ursprung och moraliska status, 201 Kyrkoherde Bromans syn på sälfängarnas tro på havsfrun: en demonlogisk förklaringsmodell, 203 Kyrkoherde Bromans syn på bergtagningsupplevelser: en medicinsk-psykologisk förklaringsmodell, 208 DEMONISERING, LUTHERANISM OCH KATOLICISM, 209 PRÄSTERNA, FOLKTRON OCH DE EROTISKA VÄSENDENA, 212 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER: NATURVÄSEN SOM DEMONO LOGISKA TANKEREDSKAP I KONTINUITET OCH FÖRÄNDRING, 2IJ 5. Naturfilosofi och naturväsen i vetandets gränsland, 220 EROTISKA ELEMENTARVÄSEN OCH SIRENER HOS NATURFILOSOFEN FORSIUS OCH MYSTIKERN SWEDENBORG, 220 Forsius syn på Paracelsus elementarrådare och Swedenborgs kommentar av skriften Le Comte de Gabalis, 220 Sirenerna och deras lust efter mänskligt sällskap, 227 OM SKAPELSENS FÖRUNDERLIGA VARELSER, 22<? SKOGSRÅET - LIVSFORM, DEMON ELLER MONSTERMYT?, 231 HYBRIDER OCH PRAETER NATURAM HOS FORSIUS, 233 ETT DJURISKT SKOGSRÅ OCH ANDRA MONSTER: GUDOMLIGA JÄRTECKEN ELLER BIOLOGISKA HYBRIDER?, Z}6 MELLAN MÄNNISKA OCH DJUR, 238 LINNÉ OCH NATURVETENSKAPENS AVMYSTIFIERING AV ÖVERNATURLIGA VÄSEN, 239 Linnés möte med en "byting", 242 TROLL OCH SAMER: NATURALHISTORISKA FÖRESTÄLLNINGAR OM NATURVÄSEN OCH ÖDEMARKSMÄNNISKOR, 243 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER: MYSTISKA NATURVÄSEN OCH NATURFILOSOFISK MYSTIK, 248

6 6. Lagen och brottet: djävulsumgänge och otukt mot naturen, 251 ETT SÄLLSYNT OCH SVÅRPLACERAT BROTT, 25I Djävulsförbund och annat umgänge m,ed onda andar, 252 Djävulssamlag och häxkonst, 257 SAMLAG MOT NATUREN SOM SYND OCH BROTT, 2ÖO Onaturlig sexualitet: sodomi, bestialitet och demonialitet, 262 Vad sade Benedikt Carpzov om djävulssamlag? Brottets definition enligt en inflytelserik tysk rättsexpert, 264 TIDELAGET, SODOMIN OCH DJÄVULEN I 160O- OCH I7OO-TALENS SVENSKA LAG, 266 Lagen, tidelaget och Djävulen, 266 Sodomitiska synder, ovanliga brott och analogitolkningar av lagar, 268 Förtigningsstrategier, sodomisynder och djävulssamlag, 270 UPPSÅTET OCH DJÄVULSSAMLAGET, 273 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER, Sjöråets dödsdömde älskare och andra rättsfall: folkmagiker och naturväsen i domböckerna, 279 DE KLOKA, DE ÖVERNATURLIGA, KYRKAN OCH LAGEN, 279 "TROLLKARLEN" PEDER JÖNSSON OCH SJÖRÅET: ETT ÖDESDIGERT MÖTE MELLAN FOLKLIG MAGI OCH OFFICIELL DEMONOLOGI 164O, 282 Hydromantisk spårning av stöldgods, 284 Väsendet i vattnet: en kvinna med hästsvans, 284 Samlagen med sjörået, 286 Peders magiska verktyg, 291 Dömd till döden, 292 Peder Jönssons hämnd?, 292 DOMSTOLSUTSAGORNAS KOMPLEXITET: KONSTRUKTIONEN AV EN TROLLKARL OCH HANS ÖVERNATURLIGA ÄLSKARINNA, 293 NATURVÄSEN SOM DE KLOKAS HJÄLPANDAR OCH DEMONER SOM HÄXORNAS TJÄNSTEDJÄVLAR, 296 Jon i Hallebo och strömkarlen: en jämförelse med ett rättsfall från 1697, 299 SJÖRÅSAMLAG MELLAN DJÄVULSPAKT OCH NATURVÄSENSFÖRBUND, 3O2

7 KARIN PERSDOTTER OCH VATTENMANNEN: OM MANLIGA NATURVÄSEN OCH KLOKA KVINNOR UTIFRÅN ETT RÄTTSFALL FRÅN 1653, 305 KROPP OCH SJÄL SOM HANDELSVAROR I UTBYTET MELLAN MÄNSKLIG KULTUR OCH MAGISK NATUR, 308 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER, 3IO 8. Möten med naturens härskarinnor: mäns berättelser inför rätta, del 1, 312 BERGSFRUNS FÖRSAMLING MELLAN GUD OCH DJÄVULEN: ETT HÄPNADSVÄCKANDE RÄTTSFALL FRÅN 1666, 312 "En bergsfru är kommen", 313 Bergsbrukslycka i spänningsfältet mellan naturväsen, Gud och djävul, 318 MATERIELL KULTUR, MAGISKA FÖRESTÄLLNINGAR OCH MANLIGA NÄRINGSFÅNG, 32O JAKT- OCH FISKEMAGI, KVINNLIGA NATURVÄSEN OCH MANLIGA STRATEGIER, 321 Skytten Per Håkansson och skogsrået: ett rättsfall från 1640-talet, 323 Skytten, den kloka kvinnan och skogsråets djur, 323 Mötet med skogsrået: Pers utsaga och dess samband med sägner, visor och dräktkonventioner, 32/ Skogsråets skamlösa inviter, 326 Skogsråets krav och vrede, 327 "Magga i Finneberg": skogsrå och djävul, 329 Pers återtagande av bekännelsen, 330 Skogsrået och skytten Tor Nilssons dödskval: ett rättsfall från 1645, 331 Stråtrövaren Tideman Hemmingsson och skogsrået: ett rättsfall från 1658, 332 Havsfrun och sälfangstlyckan: ett åländskt förtalsfall från 1666, 335 "Hädaren" Matts Larsson och det vackra bergrået: ett rättsfall från 1685, 336 Soldaten Simon Simonsson och skogsrået: ett rättsfall från 1699, 338 Båtsmannen Måns Malm och skogsrået Bomamma: ett rättsfall från tidigt 1700-tal, 340 Jungfru Bomammas "blotta bröst", 340 Från verklighet till sjuklig dröm, 342 Soldaten Sven Jönsson och det hästlika skogsrået: ett rättsfall från tidigt 1700-tal, 344 En ingående beskrivning av ett skogsrå, $45 Ettfångbart skogsdjur?, 348 Soldatens tvetalan och svagsinthet, 349 Soldaten Anders Hullings skogsråumgänge: ett rättsfall från 1719,350 DEN LIMINALA ÖDEMARKEN: SKOGSRÅET, SKOGSMÄN OCH SUBKULTURER, 35I

8 SJÄLVANGIVELSER OCH SYNDABEKÄNNELSER: STRATEGIER OCH SAMVETSÅNGEST, 358 EN FÖRBUNDSBESEGLANDE HANDLING: OM SKOGSRÅFÖRESTÄLLNINGENS SEXUELLA MOTIV I 160O- OCH I7OO-TALETS SVERIGE, 361 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER: SEXUALITETEN, UTANFÖRSKAPET OCH MAKTEN ÖVER NATUREN - ETT DISKURSIVT SLAGFÄLT, Förföriska kvinnoväsen och manliga verkligheter: mäns berättelser inför rätta, del 2, 368 HAVSFRUN OCH BERGRÅET I ÄKTENSKAPSRELATERADE PROBLEM: TVÅ RÄTTSFALL FRÅN IÖOO-TALET, 368 De kvinnliga naturväsendena och det hotade äktenskapet, 371 DRÄNGARS BERÄTTELSER OM SKOGSRÅET OCH BERGRÅET, 373 Drängen Olof Svensson och skogsråets ihåliga rygg: ett rättsfall från 1662,373 Valldrängen Sven Andersson och bergrået som kallades mor: ett omskrivet rättsfall från 1691,375 Svens tillstånd upptäcks av kyrkoherde Kellander, 37/ Samlag med Rambergets rå, 377 Vittnesmålen och drängens svar på domstolens frågor, 380 Drängen Anders Månssons mångbottnade skogsråutsaga: ett rättsfall från 1737, 383 "Pattar som en annan piga", 384 Skogsrå eller människojungfru?, j8j Husbondens vittnesmål och tingsrättens villrådighet, 3S7 Anders bekännelse inför kyrkoherde Agrell, 388 En jämförelse med en drängs berättelse från 1759,389 Om vallgång, tidelag och förföriska väsen, 391 VISIONER OCH ILLUSIONER: MÖTET MED DE ÖVERNATURLIGAS VÄRLD, 394 KLÄDEDRÄKT OCH KROPP SOM IDENTITETS- OCH STATUSMARKÖRER, 398 SKOGSRÅETS ÄLSKARE - OMANLIGA MÄN?, 4OO SKOGSRÅET ELLER DJÄVULEN LÅG BAKOM: FRÅNSKYLLNINGS- OCH BESKYLLNINGSSTRATEGIER, 4OI AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER: FOLKTRONS FEMME FATALER - PERSONIFIKATIONER AV MANLIGT UTANFÖRSKAP, 4O3

9 io. Näcken, älvakungen och Djävulen: kvinnors berättelser inför rätta, 409 ÄLVEN, KVINNAN OCH BARNAMORDET: ETT RÄTTSFALL FRÅN IÖ20-TALET, 4IO ÄLVEN OCH NÄCKEN: SJUKDOMSALSTRARE, DJURSKEPNADER OCH SEXUELLA HOT, 4II Om manliga naturväsen och galenskap i några 1600-talskällor, 40 Näcken som djurgestalt och graviditetsorsak i domböcker och prästrapporter från 1700-talet, 413 VÅLDTAGEN AV NÄCKEN OCH MOR TILL ETT MONSTER: ETT RÄTTSFALL FRÅN O, 4I7 Ett grodliknande foster och en "svart man": en svårbedömd högmålssak, 417 "Han har med sina långa öron upplyft kläderna på henne.. pigans berättelse inför biskop Gothus och Strängnäs domkapitel, 420 Biskop Gothus avslöjande kommentar och fallets upplösning, 423 ÄLVAKUNGENS BRUD OCH BARN I VERKLIGHET OCH VISA: ETT RÄTTSFALL FRÅN 1656 OCH DESS SAMBAND MED BALLADTRADITIONEN, 424 Om älvakungen i balladerna: Elvekongens brud, Jomfruen og dvxrgekongen och Den bergtagna, 426 Sju barn med älvakungen: pigans berättelse och balladens motiv, 427 Upplösningen i rättsfallet och i balladen, 433 En jämförelse med en berättelse från 1740-talet, 436 SAMBANDET MELLAN VISA, SÄGEN OCH VERKLIGHET, 438 Kvinnor, barn och bortbytingar i domböcker och folktro, 438 Manliga naturväsen som könsrollsmarkörer: en jämförelse med föreställningar om näcken i den yngre folktron, 440 NÄCKEN, KVINNAN OCH DET UTOMÄKTENSKAPLIGA BARNET, 442 DJÄVULSBESATTHET OCH SEX MED MANLIGA NATURVÄSEN SOM KVINNLIGA STRATEGIER: EN JÄMFÖRELSE MED TRE BESATTHETSFALL, 444 SEXUALITET OCH ÄKTENSKAP I BERÄTTELSER OM HÖGMODIGA ÄLVAKUNGAR OCH DJURISKA DEMONER, 448 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER: MANLIGA NATURVÄSEN OCH KVINNLIGA VERKLIGHETER, 453

10 II. Samlag med naturväsen i domstolarnas resonemang och i förhållande till andra brottskategorier, 456 MÄN OCH SAMLAG MED KVINNLIGA NATURVÄSEN I RÄTTSLIGA BEDÖMNINGAR, 456 Om uppsåt, djävulspakt och sodomitiska brott i några 1600-talsfall, 457 Vättle häradsrätts dödsdom över Sven Andersson 1691: demonkroppen och människokroppen som bevis, 462 Dödsdom även i hovrätten? Om drängens slutliga öde, 465 Östra härads tingsrätts dödsdom över Måns Malm 1701: om succubus, crimine sodomia och uppsåt, 466 Göta hovrätts resolution och Måns Malms öde 1705: skogsrået som ångestens sinnesvilla, 468 Svea hovrätts dom över Anders Hulling 1719: en ohållbar skogsråberättelse, 470 Göta hovrätts och Justitierevisionens resolutioner över Anders Månsson 1737: skogsrået mellan djävulssamlag och sinnesvillfarelse, 471 ÖVERSTEN, SOLDATEN OCH SKOGSRÅET : EN AV DE MÄRK LIGASTE SEXUALBROTTSRÄTTEGÅNGARNA I SVENSK HISTORIA, 475 Paracelsus idéer om människor, monster och tidelag, 476 Överste Sparfeldts brev: Hur straffar man ett samlag med ett monster?, 476 Prästernas skepsis, överstens nit och Justitierevisionens domslut, 482 Epilog: "Om en människa med hästsvans" - ett brev till Kungliga vetenskapsakademien från 1764, 485 Sparfeldts idéer som uttryck för sin tid, 485 KVINNOR OCH SAMLAG MED MANLIGA NATURVÄSEN I RÄTTSLIGA BEDÖMNINGAR, 488 Anna Larsdotters fall i domkapitel, häradsrätt och hovrätt 1630: näcken, Satan och våldtäkten, 489 Karin Svensdotters fall i tingsrätt, hovrätt och domkapitel 1656: älvakungen, Djävulen och pigans svaghet, 490 Skillnaden mellan häxkonst och djävulsförförelse: en jämförelse med ett rättsfall från 1653, 493 Det sista hovrättsfallet? Samlag och barn med näcken i en hovrättsnotis från 1749, 495 KÖN, TIDELAG OCH DEMONISKA SAMLAG I RÄTTSPRAXIS, 495 OM BROTTETS OVANLIGHET OCH DESS FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA BROTT, 498 Övernaturligt könsumgänge, homosexualitet, tidelag och trolldom, 498 Synd och brott mot naturen i lärda och folkliga diskurser, 499

11 Avkommans betydelse, 502 Bevisning, vittnesmål och bekännelser, 504 FRÅN BROTT TILL VIDSKEPELSE TILL KULTURARV: BEKÄNNELSEMOTIVENS KONTINUITET OCH FÖRÄNDRINGEN I RÄTTSVÄSENDETS RESONEMANG, 507 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER, JIO 12. Sammanfattande slutsatser och avslutning, 514 TANKEFIGUREN, DISKURSERNA OCH TIDSSAMMANHANGET, 516 NATUREN SOM DET AMBIVALENTA ANDRA I SÄGNER, SAGOR OCH VISOR: MOTBILD OCH SPEGELBILD I DEN NATURMYTISKA BERÄTTELSE TRADITIONEN, 519 HUR ÄLSKOG MED NATURVÄSEN BLEV ETT BROTT MOT NATURENS ORDNING: TEOLOGI, JURIDIK OCH FOLKTRO, 524 NATURVÄSEN I NATURFILOSOFISKA OCH NATURVETENSKAPLIGA DISKURSER: MYSTIK OCH AVMYSTIFIERING, 53O NATURVÄSEN 1 MÄNS OCH KVINNORS DOMBOKSBERÄTTELSER: MAGI, STRATEGI OCH ETIOLOGI, 532 FÖRÄNDRINGEN I ÖVERHETENS SYN OCH KONTINUITETEN I DE FOLKLIGA BERÄTTELSERNAS MOTIV, 537 LIMINALA KROPPAR OCH TECKEN: ATT "LÄSA" PERSONIFIKATIONER AV DET ÖVERNATURLIGA I TID OCH RUM, 538 ÅTERFÖRTROLLANDE ATAVISMER: EROTISKA VÄSEN I VÅRT MODERNA SAMHÄLLE, 54I Summary: The Forest Nymph, the Neck and the Devil - Erotic Nature Spirits and Demonic Sexuality in i7th and i8th Century Sweden, 544 THE FIGURE OF THOUGHT, THE DISCOURSES AND THE CULTURAL CONTEXT, 545 NATURE AS THE AMBIVALENT OTHER IN FOLKTALES, BALLADS AND SAGAS: COUNTER-IMAGE AND MIRROR IMAGE IN MYTHICAL STORYTELLING TRADITIONS, 547 HOW SLEEPING WITH NATURE SPIRITS BECAME A CRIME AGAINST

12 THE NATURAL ORDER: THEOLOGY, JURISPRUDENCE AND POPULÄR BELIEFS, 550 NATURE SPIRITS AND THE MYSTERIES OF NATURAL PHILOSOPHY, 555 PERSONAL ACCOUNTS OF INTIMATE ENCOUNTERS WITH NATURE SPIRITS IN TRIAL RECORDS: MAGIC, STRATEpY AND ETIOLOGY, 556 SHIFTING OFFICIAL ATTITUDES AND THE CONTINUITY IN POPULÄR STORYTELLING MOTIFS, 56O LIMINAL BODIES AND SIGNS: a READING" PERSONIFICATIONS OF THE SUPERNATURAL IN TIME AND SPACE, 561 Källor och litteratur, 565

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:3 2011

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:3 2011 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:3 2011 Näckens dödliga dop Manliga vattenväsen, död och förbjuden sexualitet i det tidigmoderna Sverige Mikael Häll Birth and copulation and death that s all the facts

Läs mer

SAGOR. Från tidernas begynnelse till idag

SAGOR. Från tidernas begynnelse till idag SAGOR Från tidernas begynnelse till idag SAKPELSEMYTER Sagor om ursprunget Handlar om hur människorna kom till jorden Kampen mellan ont och gott Muntliga berättelser Skrevs mer i Messopotamien för ca 6000

Läs mer

Carl-HermanTill hagen

Carl-HermanTill hagen Carl-HermanTill hagen LTs förlag- Stockholm Innehåll NÅGRA ORD TILL INLEDNING 9 FOLKTRONS TANKEMÖNSTER 13 Fruktan skapade gudar och andemakter 13 Mana, tabu, magi 17 Lagar för tanke och tro 19 Grundtankar

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:4 2004

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:4 2004 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:4 2004 Kontinuitet och förändring i synen på våldtäkt i Sverige under tidigmodern tid Karin Hassan Jansson, Kvinnofrid. Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng. Religionshistoria I Abrahamitiska religioner, 7,5 hp Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: SEXUALBROTT & LAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: SEXUALBROTT & LAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: SEXUALBROTT & LAGEN MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Utveckla förmågan att använda en historisk referensram om frågor förknippade med sexualitet, samt resonera kring orsaker

Läs mer

Innehåll: 1. Grafisk Stil 1 2. Stadens invånare/avatarer Fornnordiska symboler Stadens utseende Övernaturliga väsen.

Innehåll: 1. Grafisk Stil 1 2. Stadens invånare/avatarer Fornnordiska symboler Stadens utseende Övernaturliga väsen. Innehåll: 1. Grafisk Stil 1 2. Stadens invånare/avatarer... 2 3. Fornnordiska symboler. 5 4. Stadens utseende. 8 5. Övernaturliga väsen. 9 2 1. Grafisk stil J ag har valt att göra karaktärer och områden

Läs mer

ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS Stockholm Studies in Economic History 42 I KOTTBULLSLANDET

ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS Stockholm Studies in Economic History 42 I KOTTBULLSLANDET ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS Stockholm Studies in Economic History 42 I KOTTBULLSLANDET Konstruktionen av svenskt och utländskt på det kulinariska faltet Jonathan Metzger Stockholms Universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4

Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4 Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4 Samhällskunskap Religion Biologi Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet. (bib) Vardagliga moraliska frågor

Läs mer

Marie Lennersand & Linda Oja. Livet går vidare. Älvdalen och Rättvik efter de stora häxprocesserna GIDLUNDS FORLAG

Marie Lennersand & Linda Oja. Livet går vidare. Älvdalen och Rättvik efter de stora häxprocesserna GIDLUNDS FORLAG Marie Lennersand & Linda Oja Livet går vidare Älvdalen och Rättvik efter de stora häxprocesserna 1668-1671 GIDLUNDS FORLAG Innehåll Förord 9 i. Efter krisen - forskningsläge, utgångspunkter och frågeställningar

Läs mer

Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan?

Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan? Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan? Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar jämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Den internationella

Läs mer

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs Hur läser vi Bibeln? Strängnäs 2015-11-22 Apg 8:26 En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." 27 Filippus

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 Upptäck Religion Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 DEL 1 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL VAD ÄR RELIGION? KRISTENDOMEN JUDENDOMEN ISLAM TEMA: ETIK HINDUISMEN BUDDHISMEN Religioner och andra ANALYS

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte

HISTORIA. Ämnets syfte HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Dokumentation av källunderlag, databasen Gender and Work

Dokumentation av källunderlag, databasen Gender and Work Dokumentation av källunderlag, databasen Gender and Work Dokumentationen fastställd 2016-02-29 av Rosemarie Fiebranz Källunderlag Beteckning som används i databasen, vid administration, uttag m.m. Samling

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Den som är född av Gud syndar inte

Den som är född av Gud syndar inte Den som är född av Gud syndar inte Bibliothèque Nationale de France Serafer stående kring den gudomliga tronen Petites Heures de Jean de Berry (1300-talet, Frankrike). Änglarna är i oupphörlig tjänande

Läs mer

Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan Frank Lorentzon lorentzon.info

Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan Frank Lorentzon lorentzon.info Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan 2017 Frank Lorentzon lorentzon.info 1 Om boken Enligt traditionen del 2 av ett tvådelat verk, där Lukasevangeliet är del 1. Tillsammans utgör de 27,5% av NT, mer

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap Övergripande Mål: analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, analysera hur religioner påverkar

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Fördjupningsuppgift. Jämför de båda religionerna, upptäck likheter och skillnader, skriv en slutsats för varje fråga. Ska lämnas in senast 21/12-16

Fördjupningsuppgift. Jämför de båda religionerna, upptäck likheter och skillnader, skriv en slutsats för varje fråga. Ska lämnas in senast 21/12-16 Fördjupningsuppgift Välj en av de Abrahamitiska religionerna och en av de mindre (storlek) religiösa rörelserna och gör en jämförelse. Välj en rörelse som du tycker verkar intressant. Vill du ha tips på

Läs mer

BERÄTTARVÄGGEN. all världens berättelser

BERÄTTARVÄGGEN. all världens berättelser BERÄTTARVÄGGEN all världens berättelser Berättarväggen är en 18 meter lång muralmålning på Föreningsgatan i Ljungby. Väggen är en hyllning till all världens berättelser och visar berättare och figurer

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

Möten med näcken och sjörået

Möten med näcken och sjörået Tartu Universitet Filosofiska fakulteten Colleget för främmande språk och kulturer Avdelningen för skandinavistik Möten med näcken och sjörået En studie av trosföreställningar kring vattenboende väsen

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Stormaktstiden Lärarmaterial

Stormaktstiden Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier, samt för att urskilja texters budskap, både de

Läs mer

SeniorNet Lidingö 2015-11-23

SeniorNet Lidingö 2015-11-23 SeniorNet Lidingö 2015-11-23 Vi har AD-Online gratis t.o.m. den 30 November-2015 1. Gå till denna länk: http://www.arkivdigital.se/kod/dis1503 2. Registrera dig. (glöm inte skriva upp lösenordet du väljer)

Läs mer

DÖDA VINKELN. Om sexualitet. 111111-15 Hanna Möllås hanna@asheron.se

DÖDA VINKELN. Om sexualitet. 111111-15 Hanna Möllås hanna@asheron.se DÖDA VINKELN Om sexualitet 111111-15 Hanna Möllås hanna@asheron.se Fristående 7,5 hp högskolekurser Religion, samhälle sexualitet Religion makt och sexualitet ur ett genusperspektiv Sexualitet i österländska

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Hon står mellan raderna och ser på mig Att forska kom kyrka och kön

Hon står mellan raderna och ser på mig Att forska kom kyrka och kön Hon står mellan raderna och ser på mig Att forska kom kyrka och kön Installationföreläsning av Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap, särskilt diakonivetenskap, 12 november 2012 Året var 1992. Jag

Läs mer

Herrens moder om inkarnationen. Fjärde Advent, 20 dec, 2015

Herrens moder om inkarnationen. Fjärde Advent, 20 dec, 2015 Herrens moder om inkarnationen Fjärde Advent, 20 dec, 2015 Lukas 1:26 38 I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige?

Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige? Kunskapsinventering: Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 8, När startar stormaktstiden? Del 9, När börjar stormaktens fall? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige? Del 11, När sker

Läs mer

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç Romantiken Till skillnad från upplysningen, som betonade förnuftet, hävdade romantikerna att det var känslan som var kärnan i tillvaron. Använd era känslor och associationer när ni

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

Stormaktstiden Lärarmaterial

Stormaktstiden Lärarmaterial Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier, samt för att urskilja texters budskap,

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Examinationer träff 1 Skriftligt prov källkritik. (80 minuter)

Examinationer träff 1 Skriftligt prov källkritik. (80 minuter) Prövningsanvisningar i Hi 1b 2016/2017 Prövning i Kurskod Historia 1 b HISHIS01b Gymnasiepoäng 100 Examinationer träff 1 Skriftligt prov källkritik. (80 minuter) träff 2 träff 3 träff 4 träff 5 Muntligt

Läs mer

Det som det kretsar kring

Det som det kretsar kring Kristendom Det som det kretsar kring Grundtankar Gud är kärleken Denna kärlek visar sig i Jesus när han offras för mänsklighetens skull. Av nåd, gratis utan motprestation, blir människan genom detta upprättad

Läs mer

Folktro i Svenskt Barnbildarkiv

Folktro i Svenskt Barnbildarkiv Karin Isaksson Folktro i Svenskt Barnbildarkiv 1979 utlyste Televerket en teckningstävling för svenska skolbarn i åk. 3. Uppdraget var att rita en teckning på temat Folktro, sagor och sägner från vår hembygd

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Teologiska argument mot IS. Mohammad Fazlhashemi Uppsala universitet Teologiska institutionen

Teologiska argument mot IS. Mohammad Fazlhashemi Uppsala universitet Teologiska institutionen Teologiska argument mot IS Mohammad Fazlhashemi Uppsala universitet Teologiska institutionen IS barbari & vandalism Folkmord riktad mot shiamuslimer, sunniter (som inte svär trohetseden till terrorsekten),

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Killen bredvid DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Killen bredvid handlar om förälskelse, rätten att få vara den en är och beslutet att gifta sig med den en älskar. Filmen kan väcka tankar kring heteronormativitet och

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Om du rör vid berget Sinai Var och en som rör vid berget skall straffas med döden. (Andra Moseboken 19:12)

Om du rör vid berget Sinai Var och en som rör vid berget skall straffas med döden. (Andra Moseboken 19:12) 2002-01-31 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Dödsstraff i Bibeln Det finns många kristna fundamentalister idag som inte skulle tveka en sekund att hävda att de islamiska lagarna är uråldriga och barbariska. Vad skulle

Läs mer

kunglig sago nytt fabler kon! sagor folksagor

kunglig sago nytt fabler kon! sagor folksagor kunglig sago nytt kon! sagor fabler folksagor Folksagor En folksaga är en saga som man har berättat i århundraden. Den har gått i muntligt tradition fram tills för ca 100 år sedan, då man började skriva

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande, länsstyrelser, kliniker med IVF-behandling. Juli 2005 Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Läs mer

Sammanfattning fabler

Sammanfattning fabler SAGOR Sammanfattning fabler Fabler är oftast korta texter som ofta handlar om djur. Djuren blir som människor och dom kan vara t.ex. elaka eller envisa. Det finns fabler där man känner till vilken författare

Läs mer

Ondskan får ett slut

Ondskan får ett slut Ondskan får ett slut Uppenbarelseboken 19:1-9 Uppenbarelseboken 19:10 Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och

Läs mer

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2.

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2. Predikan 5 i påsktiden 2010, årg. 2. När man läser dagens evangelietext står man som nutidssvensk lite förundrad över vissa av Jesu formuleringar. Jag provade dem på en vän till mig, jag sade: Du är min

Läs mer

EN SAMTALSGUIDE Författad av Eva Ajaxén & Ulrika Jonsson för Sensus studieförbund. I Luthers fotspår

EN SAMTALSGUIDE Författad av Eva Ajaxén & Ulrika Jonsson för Sensus studieförbund. I Luthers fotspår EN SAMTALSGUIDE Författad av Eva Ajaxén & Ulrika Jonsson för Sensus studieförbund I Luthers fotspår Boken i Luthers fotspår är skriven av Peter Strömmer och Göran Agrell Modell för samtalet Denna samtalsguide

Läs mer

Att arbeta med identitets-, sexualitets- och jämställdhetsfrågor inom naturorienterande ämnen

Att arbeta med identitets-, sexualitets- och jämställdhetsfrågor inom naturorienterande ämnen Att arbeta med identitets-, sexualitets- och jämställdhetsfrågor inom naturorienterande ämnen Ett urval ur ämnesplaner för grundskolans tidigare år NO åk 1-3: Människans kroppsdelar, deras namn och funktion

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

Religionsfrihetens rättsliga ramar

Religionsfrihetens rättsliga ramar Religionsfrihetens rättsliga ramar Victoria Enkvist UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - IUSTUS FÖRLAG Innehållsförteckning 1 Ingång 13 1.1 Om ämnet 13 1.2 Syfte och avgränsning 15 1.2.1 Syfte

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik prövning religionskunskap grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Religionskunskap, grundläggande Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Instruktioner och omfattning Prövningen

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Pedagogisk planering Världsreligionerna 9A

Pedagogisk planering Världsreligionerna 9A Pedagogisk planering Världsreligionerna 9A Syfte I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper och analysen om religioner och andra livsåskådningar, i det egna samhället och på andra håll

Läs mer

Religiositet är inte en primär eller ursprunglig mental inställning ingår inte i människans naturliga konstitution som ett anlag, en drift etc!

Religiositet är inte en primär eller ursprunglig mental inställning ingår inte i människans naturliga konstitution som ett anlag, en drift etc! Religiositet är inte en primär eller ursprunglig mental inställning ingår inte i människans naturliga konstitution som ett anlag, en drift etc! Religiösa föreställningar är vanligt förekommande, men inte

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Lars Gårdfeldt - Hatar Gud bögar?

Lars Gårdfeldt - Hatar Gud bögar? Lars Gårdfeldt - Hatar Gud bögar? Gårdfeldt diskuterar utifrån 12 helgonberättelser förtryck och osynliggörande av HBTpersoner inom kyrkan, teologin och samhället. Avhandlingen har, enligt honom själv,

Läs mer

Carl-HermariTfllhagen. i folktron. LTs förlag Stockholm

Carl-HermariTfllhagen. i folktron. LTs förlag Stockholm Carl-HermariTfllhagen i folktron LTs förlag Stockholm INLEDNING 11 Det ovanligas betydelse 11 Associationstänkandet 12 Betydelsen av det första och det sista 13 Mötets betydelse 13 Vad som sker med delen

Läs mer

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv Får jag lov? Om kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi

Läs mer

Jämlikhet mellan kvinnor och man i EG-rätten

Jämlikhet mellan kvinnor och man i EG-rätten Jämlikhet mellan kvinnor och man i EG-rätten En feministisk analys Karin Lundström IUSTUS FORLAG Innehäll Inledning 15 Premisser 15 Syften 17 Metod 21 Detjuridiskamaterialet 23 Disposition 24 Del I. Teori

Läs mer

OMG! religion!

OMG! religion! Humes Dialoger! OMG! Om naturlig religion! 1 A Argumentet förutsätter det som skall bevisas Påståendet att ordningen i världen är ändamålsenlig och bär spår av design grundar sig inte på en neutral observation,

Läs mer

S_0407 Per Olsson Harring

S_0407 Per Olsson Harring S_0407 Per Olsson Harring P er föddes i Lilla Harrie 1833.Han tog studenten vid Lunds katedralskola 1855. Studentbetyg 1855 Inkallelse till militärtjänst 1856 Per tog teoretisk teologisk examen i Lund

Läs mer

Herrgårdsromantik och statarelände

Herrgårdsromantik och statarelände Mats Hellspong / Karin Lindvall Nicole Pergament / Herrgårdsromantik och statarelände Carlssons Innehåll Förord 9 Karin Lindvall Introduktion En tidlös symbol? Det svenska samhället och herrgårdens skiftande

Läs mer

Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige

Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige Vikingatid medeltid - Norden började kristnas på 900- talet, under vikingatiden. - Norra (nuvarande) Sverige och Finland kristnades sist.

Läs mer

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 4 sön e Trettondedagen Västerås 2017-01-28, Norrköping 2017-01-29 1/5 Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 Nåd vare med er och

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

HBT-personers erfarenheter i Komma-ut-processen

HBT-personers erfarenheter i Komma-ut-processen HBT-personers erfarenheter i Komma-ut-processen -Kvalitativ studie om vuxna kvinnor och män som har en funktionsnedsättning sabine.kirschard@vgregion.se Disposition Presentation Introduktion Syfte och

Läs mer

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Jesus föddes i Nasaret i Palestina omkring år 1. De fyra

Läs mer

KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR

KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR Flytta en lektion till Katedralen! Nu vill vi satsa lite extra på gymnasieskolorna i Linköping och Katedralen i Linköping vill erbjuda

Läs mer

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet TRO OCH TVIVEL "Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se." (Hebreerbrevet 11:1). Tron på Gud innebär inte

Läs mer

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kursplan HISTORIA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda

Läs mer

OM TINGENS ANDE OCH VÄSEN ANDEMENNISKANS TJENST

OM TINGENS ANDE OCH VÄSEN ANDEMENNISKANS TJENST UTDRAG UR OM TINGENS ANDE OCH VÄSEN ELLER FILOSOFISKA BLICKAR ÖFVER TINGENS NATUR OCH ÄNDAMÅLET FÖR DERAS TILLVARO OCH ANDEMENNISKANS TJENST AV LOUIS CLAUDE DE SAINT-MARTIN DEN OKÄNDE FILOSOFEN MED INTRODUKTION

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Mina två mammor DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Mina två mammor är en berättelse som tar upp frågor som att växa upp i en regnbågsfamilj, att prata om sex med sina föräldrar och olika sätt att se på sex beroende

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

TOLERANS 5 GRÄNSLÖSA RELATIONER

TOLERANS 5 GRÄNSLÖSA RELATIONER SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

Pedagogiskt material i anknytning till Smid medan järnet är varmt

Pedagogiskt material i anknytning till Smid medan järnet är varmt Pedagogiskt material i anknytning till Smid medan järnet är varmt Detta pedagogiska material bygger på Västanå Teaters föreställning av Smid medan järnet är varmt som spelas 2014-2015. Materialet syftar

Läs mer