SKOGSRÅET, NÄCKEN och DJÄVULEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOGSRÅET, NÄCKEN och DJÄVULEN"

Transkript

1 efectbc&gtb MIKAEL HALL cfegfeetbefe SKOGSRÅET, NÄCKEN och DJÄVULEN Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i och i-joo-talens Sverige MALÖRT FÖRLAG, Stockholm MMXIII.

2 Innehåll Förord, Inledning, 17 INTRODUKTION: NÄCKEN VERSUS KARL IX, 17 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR, 19 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH METOD: KULTUR, LIMINALITET C OCH TANKEFIGURER, 21 Om det förflutnas konstigheter och meningsbärande kultur, 21 Lärt och folkligt, religiöst och magiskt: en diskussion av kulturbegreppet i historisk forskning om tidigmodern kultur, 23 Liminalitet som analytisk kategori, 26 Att undersöka föreställningar om övernaturliga väsen som en tankefigur: en problematisering av historisk forskning om övernaturligheter, 29 Metod och läsesätt, 33 KÄLLMATERIALET OCH DESS PROBLEMATIK, 35 De rättsliga källorna, 36 Om domstolsväsendet i och ijoo-talens Sverige, 37 Domböcker som källor och trolldomsrättegångar som exempel, 3S Det ovanliga brottet och källsökningens utmaningar, 42 De teologiska och naturfilosofiska källorna, 43 Ballader, sägner och sagor: om berättandets miljöer, genrer och budskap, 45 AVGRÄNSNINGAR: ÄMNE, TIDSPERIOD OCH GEOGRAFISKT OMRÅDE, 53 FORSKNINGSLÄGE, 54 Erotiska naturväsen i tidigare svensk forskning, 54 Erotiska naturväsen i tidigare internationell forskning, 62 Teologins sexuella demoner i tidigare forskning, 65 Naturfilosofins och naturvetenskapens erotiska väsen i tidigare forskning, 68 AVHANDLINGENS DISPOSITION OCH TE KNI KALITETER, 69

3 2. Bakgrund: en förtrollad värld i förändring och kontinuitet, 72 MÄNNISKOR OCH VÄSEN MELLAN GUD OCH DJÄVULEN, JZ Folktro och naturväsen, 74 Tidigmodern sexualitet och samhällsordning, Erotiska naturväsen i sägner, ballader och sagor, 82 DEN NATURMYTISKA BERÄTTELSETRADITIONEN, 82 Om några centrala begrepp: antikviteter, vidskepelser och göticism, 82 NATURVÄSEN I DEN BILDADE KULTURENS BERÄTTANDE, 84 Om euhemerismen hos tidigmoderna historiker, 84 Troll och jättar som motbild i saga, historia och runologi: några uppgifter ur Bureus och Rudebecks skrifter, 85 Trolljungfrun och dryckeskärlet: adlig släkthistoria och folksägen, 90 Kvinnotroll och riddarvåld i balladerna, 94 Melusine: stammoder hos Lusignans och poetiskt exempel hos Stiernhielm, 96 Sjöjungfrur och monster: varningsmotiv i kyrkomålningar, fabler och ballader, 98 Havsfrun och hertig Magnus i visa och sägen, 100 Hednakungen, havsfrun och jätten i stormaktstidens historieskrivning, 101 Didrikssagans havsfrusamlag 101 Peringskiölds euhemerism: "Att avla barn med alfer och skogsrån Völund smed, Vidrik Verlandsson och havsfrun: Didrikssagan i 1600-talets lokala sägner, ioj Halvjättar och halvtroll i fornforskningen, 108 KVINNLIGA NATURVÄSEN I BONDESAMHÄLLETS BERÄTTANDE, IIO Sjörået, skogsrået och bergrået i och 1700-talens sägner, no Försåtliga kvinnoväsen och våldsamma män: Kvinnojaktssägnen, Självsägnen och Råbarnssägnen på 1600-talet, 116 Troll, skogsrån och häxor: demoniska kvinnostereotyper, 121 Alvakvinnor, äktenskap och älskog i svenska ballader, 125 Välsinnade kvinnoväsen: Bergrået i Kjugekull och sägnen om trollhustrun och hästskorna på 1600-talet, 129 MANLIGA NATURVÄSEN I BONDESAMHÄLLETS BERÄTTANDE, I32 Näcken, strömkarlen och älven i och 1700-talens sägner och visor, 132 Näcken och kvinnan i ballader och sägner, 134 Alvakungen och bergsmannen i och 1700-talens sägner och visor, 138

4 NATURVÄSENDENAS AVKOMMA I BONDESAMHÄLLETS BERÄTTANDE, I42 Bortbytingar i sägen och verklighet under och 1700-tal, 142 Halvtroll och halvjättar på 1700-talet, 143 Runmästaren Kettil Runske: sjöråets son och Tors dotterson i 1600-talets sägner, 144 Havsfolket och Håvålen i Bohuslän: några sägner ur Kalms reseskildring från talet, 150. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER: DET EROTISKA NATURVÄSENDET SOM HOTBILD, MOTBILD OCH SPEGELBILD, IJ2 4. Teologins föreställningar om sexuella demoner i förhållande till folktrons erotiska naturväsen, 157 DE TVÅ ÄNGLAFALLEN OCH DEMONISERINGENS TIDIGA HUVUDDRAG, 157 DEN TEOLOGISKA DISKURSEN OM DEMONERS OCH ÄNGLARS KROPPAR, l6o Näcken och andra djävulsgestalter i kyrkoherde Klints järteckensbok, 163 Den tidigmoderna demonläran och förhållandet mellan Gud, Djävulen och naturen, 166 KYRKANS SYN PÅ DJÄVULEN OCH BONDESAMHÄLLETS MAGISKA FÖRESTÄLLNINGAR I 160O- OCH I70O-TALENS SVERIGE, 168 Om prästerna Prytz, Gothus, Kellander och Broman, 168 Kyrkans lära om Djävulen, trolldomen och naturens ordning i stormaktstidens Sverige, 171 SVENSKA PRÄSTERS SYN PÅ DEMONISKA SAMLAG, I74 Biskop Gothus tankar om de sexuella demonerna, 174 Incubus och succubus, 176 Den ondes förförelseskepnader och deras kännetecken, 178 Prästernas uppfattningar om mardrömmar, demoner och sexualitet, 182 SAMBANDET MELLAN EROTISKA NATURVÄSEN OCH DEMONISK SEXUALITET I l600- OCH I7OO-TALENS TEOLOGISKA DISKURS, 184 Kyrkoherde Prytz tillämpning av demonläran på den svenska folktrons erotiska väsen, 184 Prytz syn på andarnas kroppsliknelser och oförmåga att känna lust, 185 Sambandet mellan fortplantning, demoner och naturväsen enligt kyrkans demonlära, 187 Sädesvätska på farliga viuovägar, 189 Kyrkoherde Prytz och biskop Gothus reflektioner om Djävulens "bytingar", 191 Prytz syn på fallna änglar och framgång i jakt och fiske genom samlag med naturväsen, 194 Kyrkans föreställningar

5 om ödemarken och dess väsen, 197 Lucifers anhang och Odens rot: demoniseringens inverkan på idéer om naturväsendenas ursprung och moraliska status, 201 Kyrkoherde Bromans syn på sälfängarnas tro på havsfrun: en demonlogisk förklaringsmodell, 203 Kyrkoherde Bromans syn på bergtagningsupplevelser: en medicinsk-psykologisk förklaringsmodell, 208 DEMONISERING, LUTHERANISM OCH KATOLICISM, 209 PRÄSTERNA, FOLKTRON OCH DE EROTISKA VÄSENDENA, 212 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER: NATURVÄSEN SOM DEMONO LOGISKA TANKEREDSKAP I KONTINUITET OCH FÖRÄNDRING, 2IJ 5. Naturfilosofi och naturväsen i vetandets gränsland, 220 EROTISKA ELEMENTARVÄSEN OCH SIRENER HOS NATURFILOSOFEN FORSIUS OCH MYSTIKERN SWEDENBORG, 220 Forsius syn på Paracelsus elementarrådare och Swedenborgs kommentar av skriften Le Comte de Gabalis, 220 Sirenerna och deras lust efter mänskligt sällskap, 227 OM SKAPELSENS FÖRUNDERLIGA VARELSER, 22<? SKOGSRÅET - LIVSFORM, DEMON ELLER MONSTERMYT?, 231 HYBRIDER OCH PRAETER NATURAM HOS FORSIUS, 233 ETT DJURISKT SKOGSRÅ OCH ANDRA MONSTER: GUDOMLIGA JÄRTECKEN ELLER BIOLOGISKA HYBRIDER?, Z}6 MELLAN MÄNNISKA OCH DJUR, 238 LINNÉ OCH NATURVETENSKAPENS AVMYSTIFIERING AV ÖVERNATURLIGA VÄSEN, 239 Linnés möte med en "byting", 242 TROLL OCH SAMER: NATURALHISTORISKA FÖRESTÄLLNINGAR OM NATURVÄSEN OCH ÖDEMARKSMÄNNISKOR, 243 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER: MYSTISKA NATURVÄSEN OCH NATURFILOSOFISK MYSTIK, 248

6 6. Lagen och brottet: djävulsumgänge och otukt mot naturen, 251 ETT SÄLLSYNT OCH SVÅRPLACERAT BROTT, 25I Djävulsförbund och annat umgänge m,ed onda andar, 252 Djävulssamlag och häxkonst, 257 SAMLAG MOT NATUREN SOM SYND OCH BROTT, 2ÖO Onaturlig sexualitet: sodomi, bestialitet och demonialitet, 262 Vad sade Benedikt Carpzov om djävulssamlag? Brottets definition enligt en inflytelserik tysk rättsexpert, 264 TIDELAGET, SODOMIN OCH DJÄVULEN I 160O- OCH I7OO-TALENS SVENSKA LAG, 266 Lagen, tidelaget och Djävulen, 266 Sodomitiska synder, ovanliga brott och analogitolkningar av lagar, 268 Förtigningsstrategier, sodomisynder och djävulssamlag, 270 UPPSÅTET OCH DJÄVULSSAMLAGET, 273 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER, Sjöråets dödsdömde älskare och andra rättsfall: folkmagiker och naturväsen i domböckerna, 279 DE KLOKA, DE ÖVERNATURLIGA, KYRKAN OCH LAGEN, 279 "TROLLKARLEN" PEDER JÖNSSON OCH SJÖRÅET: ETT ÖDESDIGERT MÖTE MELLAN FOLKLIG MAGI OCH OFFICIELL DEMONOLOGI 164O, 282 Hydromantisk spårning av stöldgods, 284 Väsendet i vattnet: en kvinna med hästsvans, 284 Samlagen med sjörået, 286 Peders magiska verktyg, 291 Dömd till döden, 292 Peder Jönssons hämnd?, 292 DOMSTOLSUTSAGORNAS KOMPLEXITET: KONSTRUKTIONEN AV EN TROLLKARL OCH HANS ÖVERNATURLIGA ÄLSKARINNA, 293 NATURVÄSEN SOM DE KLOKAS HJÄLPANDAR OCH DEMONER SOM HÄXORNAS TJÄNSTEDJÄVLAR, 296 Jon i Hallebo och strömkarlen: en jämförelse med ett rättsfall från 1697, 299 SJÖRÅSAMLAG MELLAN DJÄVULSPAKT OCH NATURVÄSENSFÖRBUND, 3O2

7 KARIN PERSDOTTER OCH VATTENMANNEN: OM MANLIGA NATURVÄSEN OCH KLOKA KVINNOR UTIFRÅN ETT RÄTTSFALL FRÅN 1653, 305 KROPP OCH SJÄL SOM HANDELSVAROR I UTBYTET MELLAN MÄNSKLIG KULTUR OCH MAGISK NATUR, 308 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER, 3IO 8. Möten med naturens härskarinnor: mäns berättelser inför rätta, del 1, 312 BERGSFRUNS FÖRSAMLING MELLAN GUD OCH DJÄVULEN: ETT HÄPNADSVÄCKANDE RÄTTSFALL FRÅN 1666, 312 "En bergsfru är kommen", 313 Bergsbrukslycka i spänningsfältet mellan naturväsen, Gud och djävul, 318 MATERIELL KULTUR, MAGISKA FÖRESTÄLLNINGAR OCH MANLIGA NÄRINGSFÅNG, 32O JAKT- OCH FISKEMAGI, KVINNLIGA NATURVÄSEN OCH MANLIGA STRATEGIER, 321 Skytten Per Håkansson och skogsrået: ett rättsfall från 1640-talet, 323 Skytten, den kloka kvinnan och skogsråets djur, 323 Mötet med skogsrået: Pers utsaga och dess samband med sägner, visor och dräktkonventioner, 32/ Skogsråets skamlösa inviter, 326 Skogsråets krav och vrede, 327 "Magga i Finneberg": skogsrå och djävul, 329 Pers återtagande av bekännelsen, 330 Skogsrået och skytten Tor Nilssons dödskval: ett rättsfall från 1645, 331 Stråtrövaren Tideman Hemmingsson och skogsrået: ett rättsfall från 1658, 332 Havsfrun och sälfangstlyckan: ett åländskt förtalsfall från 1666, 335 "Hädaren" Matts Larsson och det vackra bergrået: ett rättsfall från 1685, 336 Soldaten Simon Simonsson och skogsrået: ett rättsfall från 1699, 338 Båtsmannen Måns Malm och skogsrået Bomamma: ett rättsfall från tidigt 1700-tal, 340 Jungfru Bomammas "blotta bröst", 340 Från verklighet till sjuklig dröm, 342 Soldaten Sven Jönsson och det hästlika skogsrået: ett rättsfall från tidigt 1700-tal, 344 En ingående beskrivning av ett skogsrå, $45 Ettfångbart skogsdjur?, 348 Soldatens tvetalan och svagsinthet, 349 Soldaten Anders Hullings skogsråumgänge: ett rättsfall från 1719,350 DEN LIMINALA ÖDEMARKEN: SKOGSRÅET, SKOGSMÄN OCH SUBKULTURER, 35I

8 SJÄLVANGIVELSER OCH SYNDABEKÄNNELSER: STRATEGIER OCH SAMVETSÅNGEST, 358 EN FÖRBUNDSBESEGLANDE HANDLING: OM SKOGSRÅFÖRESTÄLLNINGENS SEXUELLA MOTIV I 160O- OCH I7OO-TALETS SVERIGE, 361 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER: SEXUALITETEN, UTANFÖRSKAPET OCH MAKTEN ÖVER NATUREN - ETT DISKURSIVT SLAGFÄLT, Förföriska kvinnoväsen och manliga verkligheter: mäns berättelser inför rätta, del 2, 368 HAVSFRUN OCH BERGRÅET I ÄKTENSKAPSRELATERADE PROBLEM: TVÅ RÄTTSFALL FRÅN IÖOO-TALET, 368 De kvinnliga naturväsendena och det hotade äktenskapet, 371 DRÄNGARS BERÄTTELSER OM SKOGSRÅET OCH BERGRÅET, 373 Drängen Olof Svensson och skogsråets ihåliga rygg: ett rättsfall från 1662,373 Valldrängen Sven Andersson och bergrået som kallades mor: ett omskrivet rättsfall från 1691,375 Svens tillstånd upptäcks av kyrkoherde Kellander, 37/ Samlag med Rambergets rå, 377 Vittnesmålen och drängens svar på domstolens frågor, 380 Drängen Anders Månssons mångbottnade skogsråutsaga: ett rättsfall från 1737, 383 "Pattar som en annan piga", 384 Skogsrå eller människojungfru?, j8j Husbondens vittnesmål och tingsrättens villrådighet, 3S7 Anders bekännelse inför kyrkoherde Agrell, 388 En jämförelse med en drängs berättelse från 1759,389 Om vallgång, tidelag och förföriska väsen, 391 VISIONER OCH ILLUSIONER: MÖTET MED DE ÖVERNATURLIGAS VÄRLD, 394 KLÄDEDRÄKT OCH KROPP SOM IDENTITETS- OCH STATUSMARKÖRER, 398 SKOGSRÅETS ÄLSKARE - OMANLIGA MÄN?, 4OO SKOGSRÅET ELLER DJÄVULEN LÅG BAKOM: FRÅNSKYLLNINGS- OCH BESKYLLNINGSSTRATEGIER, 4OI AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER: FOLKTRONS FEMME FATALER - PERSONIFIKATIONER AV MANLIGT UTANFÖRSKAP, 4O3

9 io. Näcken, älvakungen och Djävulen: kvinnors berättelser inför rätta, 409 ÄLVEN, KVINNAN OCH BARNAMORDET: ETT RÄTTSFALL FRÅN IÖ20-TALET, 4IO ÄLVEN OCH NÄCKEN: SJUKDOMSALSTRARE, DJURSKEPNADER OCH SEXUELLA HOT, 4II Om manliga naturväsen och galenskap i några 1600-talskällor, 40 Näcken som djurgestalt och graviditetsorsak i domböcker och prästrapporter från 1700-talet, 413 VÅLDTAGEN AV NÄCKEN OCH MOR TILL ETT MONSTER: ETT RÄTTSFALL FRÅN O, 4I7 Ett grodliknande foster och en "svart man": en svårbedömd högmålssak, 417 "Han har med sina långa öron upplyft kläderna på henne.. pigans berättelse inför biskop Gothus och Strängnäs domkapitel, 420 Biskop Gothus avslöjande kommentar och fallets upplösning, 423 ÄLVAKUNGENS BRUD OCH BARN I VERKLIGHET OCH VISA: ETT RÄTTSFALL FRÅN 1656 OCH DESS SAMBAND MED BALLADTRADITIONEN, 424 Om älvakungen i balladerna: Elvekongens brud, Jomfruen og dvxrgekongen och Den bergtagna, 426 Sju barn med älvakungen: pigans berättelse och balladens motiv, 427 Upplösningen i rättsfallet och i balladen, 433 En jämförelse med en berättelse från 1740-talet, 436 SAMBANDET MELLAN VISA, SÄGEN OCH VERKLIGHET, 438 Kvinnor, barn och bortbytingar i domböcker och folktro, 438 Manliga naturväsen som könsrollsmarkörer: en jämförelse med föreställningar om näcken i den yngre folktron, 440 NÄCKEN, KVINNAN OCH DET UTOMÄKTENSKAPLIGA BARNET, 442 DJÄVULSBESATTHET OCH SEX MED MANLIGA NATURVÄSEN SOM KVINNLIGA STRATEGIER: EN JÄMFÖRELSE MED TRE BESATTHETSFALL, 444 SEXUALITET OCH ÄKTENSKAP I BERÄTTELSER OM HÖGMODIGA ÄLVAKUNGAR OCH DJURISKA DEMONER, 448 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER: MANLIGA NATURVÄSEN OCH KVINNLIGA VERKLIGHETER, 453

10 II. Samlag med naturväsen i domstolarnas resonemang och i förhållande till andra brottskategorier, 456 MÄN OCH SAMLAG MED KVINNLIGA NATURVÄSEN I RÄTTSLIGA BEDÖMNINGAR, 456 Om uppsåt, djävulspakt och sodomitiska brott i några 1600-talsfall, 457 Vättle häradsrätts dödsdom över Sven Andersson 1691: demonkroppen och människokroppen som bevis, 462 Dödsdom även i hovrätten? Om drängens slutliga öde, 465 Östra härads tingsrätts dödsdom över Måns Malm 1701: om succubus, crimine sodomia och uppsåt, 466 Göta hovrätts resolution och Måns Malms öde 1705: skogsrået som ångestens sinnesvilla, 468 Svea hovrätts dom över Anders Hulling 1719: en ohållbar skogsråberättelse, 470 Göta hovrätts och Justitierevisionens resolutioner över Anders Månsson 1737: skogsrået mellan djävulssamlag och sinnesvillfarelse, 471 ÖVERSTEN, SOLDATEN OCH SKOGSRÅET : EN AV DE MÄRK LIGASTE SEXUALBROTTSRÄTTEGÅNGARNA I SVENSK HISTORIA, 475 Paracelsus idéer om människor, monster och tidelag, 476 Överste Sparfeldts brev: Hur straffar man ett samlag med ett monster?, 476 Prästernas skepsis, överstens nit och Justitierevisionens domslut, 482 Epilog: "Om en människa med hästsvans" - ett brev till Kungliga vetenskapsakademien från 1764, 485 Sparfeldts idéer som uttryck för sin tid, 485 KVINNOR OCH SAMLAG MED MANLIGA NATURVÄSEN I RÄTTSLIGA BEDÖMNINGAR, 488 Anna Larsdotters fall i domkapitel, häradsrätt och hovrätt 1630: näcken, Satan och våldtäkten, 489 Karin Svensdotters fall i tingsrätt, hovrätt och domkapitel 1656: älvakungen, Djävulen och pigans svaghet, 490 Skillnaden mellan häxkonst och djävulsförförelse: en jämförelse med ett rättsfall från 1653, 493 Det sista hovrättsfallet? Samlag och barn med näcken i en hovrättsnotis från 1749, 495 KÖN, TIDELAG OCH DEMONISKA SAMLAG I RÄTTSPRAXIS, 495 OM BROTTETS OVANLIGHET OCH DESS FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA BROTT, 498 Övernaturligt könsumgänge, homosexualitet, tidelag och trolldom, 498 Synd och brott mot naturen i lärda och folkliga diskurser, 499

11 Avkommans betydelse, 502 Bevisning, vittnesmål och bekännelser, 504 FRÅN BROTT TILL VIDSKEPELSE TILL KULTURARV: BEKÄNNELSEMOTIVENS KONTINUITET OCH FÖRÄNDRINGEN I RÄTTSVÄSENDETS RESONEMANG, 507 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER, JIO 12. Sammanfattande slutsatser och avslutning, 514 TANKEFIGUREN, DISKURSERNA OCH TIDSSAMMANHANGET, 516 NATUREN SOM DET AMBIVALENTA ANDRA I SÄGNER, SAGOR OCH VISOR: MOTBILD OCH SPEGELBILD I DEN NATURMYTISKA BERÄTTELSE TRADITIONEN, 519 HUR ÄLSKOG MED NATURVÄSEN BLEV ETT BROTT MOT NATURENS ORDNING: TEOLOGI, JURIDIK OCH FOLKTRO, 524 NATURVÄSEN I NATURFILOSOFISKA OCH NATURVETENSKAPLIGA DISKURSER: MYSTIK OCH AVMYSTIFIERING, 53O NATURVÄSEN 1 MÄNS OCH KVINNORS DOMBOKSBERÄTTELSER: MAGI, STRATEGI OCH ETIOLOGI, 532 FÖRÄNDRINGEN I ÖVERHETENS SYN OCH KONTINUITETEN I DE FOLKLIGA BERÄTTELSERNAS MOTIV, 537 LIMINALA KROPPAR OCH TECKEN: ATT "LÄSA" PERSONIFIKATIONER AV DET ÖVERNATURLIGA I TID OCH RUM, 538 ÅTERFÖRTROLLANDE ATAVISMER: EROTISKA VÄSEN I VÅRT MODERNA SAMHÄLLE, 54I Summary: The Forest Nymph, the Neck and the Devil - Erotic Nature Spirits and Demonic Sexuality in i7th and i8th Century Sweden, 544 THE FIGURE OF THOUGHT, THE DISCOURSES AND THE CULTURAL CONTEXT, 545 NATURE AS THE AMBIVALENT OTHER IN FOLKTALES, BALLADS AND SAGAS: COUNTER-IMAGE AND MIRROR IMAGE IN MYTHICAL STORYTELLING TRADITIONS, 547 HOW SLEEPING WITH NATURE SPIRITS BECAME A CRIME AGAINST

12 THE NATURAL ORDER: THEOLOGY, JURISPRUDENCE AND POPULÄR BELIEFS, 550 NATURE SPIRITS AND THE MYSTERIES OF NATURAL PHILOSOPHY, 555 PERSONAL ACCOUNTS OF INTIMATE ENCOUNTERS WITH NATURE SPIRITS IN TRIAL RECORDS: MAGIC, STRATEpY AND ETIOLOGY, 556 SHIFTING OFFICIAL ATTITUDES AND THE CONTINUITY IN POPULÄR STORYTELLING MOTIFS, 56O LIMINAL BODIES AND SIGNS: a READING" PERSONIFICATIONS OF THE SUPERNATURAL IN TIME AND SPACE, 561 Källor och litteratur, 565

Möten med näcken och sjörået

Möten med näcken och sjörået Tartu Universitet Filosofiska fakulteten Colleget för främmande språk och kulturer Avdelningen för skandinavistik Möten med näcken och sjörået En studie av trosföreställningar kring vattenboende väsen

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Killen bredvid DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Killen bredvid handlar om förälskelse, rätten att få vara den en är och beslutet att gifta sig med den en älskar. Filmen kan väcka tankar kring heteronormativitet och

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv Får jag lov? Om kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi

Läs mer

Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning

Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning 2005-02-18 Genusforskning är ett ungt och expanderande

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Hemlöshetens politik - lokal policy och praktik

Hemlöshetens politik - lokal policy och praktik Cecilia Löfstrand Hemlöshetens politik - lokal policy och praktik A 390913 ÉGALITÉ Innehåll Tabell- och figurförteckning i kapitel 1-10 10 Förord 11 DEL L PROBLEM OCH METOD 15 1 Inledning: policy, problem

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Makars pensionsrättigheter

Makars pensionsrättigheter Makars pensionsrättigheter Margareta Brattström IUSTUS FÖRLAG Innehällsförteckning I Förord 5 Innehällsförteckning 7 Förkortningar 13 1 Inledning 17 1.1 Avhandlingsämnet 17 1.2 Ämnets sammanhang 20 1.2.1

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Fôretrâdesrâtt till âteranstâllning

Fôretrâdesrâtt till âteranstâllning Fôretrâdesrâtt till âteranstâllning Carin Ulander-Wdnman IUSTUS FÔRLAG Innehâll Fôrkortningar 15 DEL I INLEDNING OCH BAKGRUND 17 1 Inledning 19 1.1 Âmne och problembeskrivning 19 1.2 Teoretiska utgângspunkter

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Småland, Öland & Östergötland, fyra län, sedan 1908 Riksarkivet Den statliga arkivorganisationen KULTURDEPARTEMENTET Björn Jordell RIKSARKIVET

Läs mer

Shari a och familjerätt. Anuta Sjunghamn, Jur Kand Nadja Hatem, Jur Kand

Shari a och familjerätt. Anuta Sjunghamn, Jur Kand Nadja Hatem, Jur Kand Shari a och familjerätt Anuta Sjunghamn, Jur Kand Nadja Hatem, Jur Kand Vad är shari a? Vägen till vattenkällan Den gudomliga lagen fullständig lag Jfr sekulär rätt Lagsystem Regler som hör till religion

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Folksaga och tradition

Folksaga och tradition Folksaga och tradition Lärarmaterial för svenska elever utomlands Nationalmuseums skolverksamhet arbetar för att ge alla elever ett roligt, utmanande och lärande möte med konsten på elevernas villkor.

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Antikens litteratur 1

Antikens litteratur 1 Antikens litteratur 1 * Tänkesättet bestämmer hur författarna skriver * Tillgång till papper (vellum eller papyrus), kostnader, tid att skriva * Författarna skrev om mysterier i kosmos och i livet 2 *

Läs mer

Yttrandefrihet - ja eller nej?

Yttrandefrihet - ja eller nej? VAD? I den här värderingsövningen får eleverna möjlighet att ta ställning till flera svåra frågor som rör yttrandefrihetens gränser. Övningen bygger på verkliga händelser vilka formulerats som berättelser.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=148894 Publiceringsdatum: 2008-01-25

www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=148894 Publiceringsdatum: 2008-01-25 www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=148894 Publiceringsdatum: 2008-01-25 Manifestation ska göra Jesus till kung av kungsan Nu ställer sig även riksdagens kristna grupp bakom arrangemanget Riksdagens kristna

Läs mer

"Vem" Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer,

Vem Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer, Nr 2 Innehåll "Vem"... 3 DU OCH JAG"... 4 "En Sång"... 7 "Inbördeskrig"... 8 "Ser"... 9 "Livet går vidare"... 10 "Karlstad"... 11 "Råg och vete"... 12 "Tack"... 13 "Finns"... 14 "Kyssar"... 15 "Demonstrera

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Teseus har kommit till Aten för att träffa sin far, kung Aigeus. Teseus blir inte insläppt till borgen, utan istället hamnar han hos Cadmus. Cadmus äger stans bästa brottarlag.

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek 1. TRO. TRONS LIV andra delen: (1 Kor. 6:12-20) Kroppens lovsång

Tro Hopp - Kärlek 1. TRO. TRONS LIV andra delen: (1 Kor. 6:12-20) Kroppens lovsång Tro Hopp - Kärlek 1. TRO TRONS LIV andra delen: Kroppens lovsång (1 Kor. 6:12-20) 2 Kroppens lovsång (6:12-20) Redan i det föregående avsnittet, den parentes där temat var kärlek, angav Paulus tonen för

Läs mer

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither)

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com 1 Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com www.islamguiden.com 2 "Den bästa muslimen i fråga om tron

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

************** THE - Purity Test - LITE-version ***********************

************** THE - Purity Test - LITE-version *********************** ************** THE - Purity Test - LITE-version *********************** Det ultimata sextestet INDEX Hitta snabbt till den sektion du vill ha. Del....Sida INDEX...2 INTRODUKTION...3 TESTET...5 Sektion

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Blommor och bin Kärlekstema våren 2012

Blommor och bin Kärlekstema våren 2012 Blommor och bin Kärlekstema våren 2012 Samhällskunskap Centralt innehåll Rättsystemet i Sverige och hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar

Läs mer

Kärlek, sex och samlevnad Raka svar på tonåringars frågor

Kärlek, sex och samlevnad Raka svar på tonåringars frågor Kärlek, sex och samlevnad Raka svar på tonåringars frågor Hur blir jag attraktiv och omtyckt? Hur hittar jag den rätte? Gifta sig - går det inte lika bra att vara sambo? Hur får man ett förhållande att

Läs mer

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! TEXT: Frans Michael Franzén (1772-1847). Finsk-svensk författare, präst, biskop och akademibibliotekarie. Franzén studerade i Åbo och tog studenten vid 13 års ålder. Därefter studerade

Läs mer

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni:

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni: Självklart! ÖVNING: Jämställdhetspussel Jämställdhetsarbete lönar sig; det har hänt mycket de senaste 100 åren. Men när tog sig kvinnor egentligen in i politiken och hur ser det ut med fördelningen av

Läs mer

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN RAPPORT FRÅN SAMTIDEN 23 september Islamska staten (IS) hot mot världsfreden? Per Jönsson, Mellanösternanakytiker, redaktör på Utrikespolitiska institutet (UI). Yasri Khan, generalsekreterare, Svenska

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Kunskap är makt, hur använder du din?

Kunskap är makt, hur använder du din? Kunskap är makt, hur använder du din? Ladda samlingarna med samtid en workshop på Skoklosters Slott den 17 april 2015 Ladda samlingarna med samtid! Samtidens blick laddar det förflutna med ny betydelse.

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Sexualitet, lust och allt runt omkring - att prata om sex och samlevnad med personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Sexualitet, lust och allt runt omkring - att prata om sex och samlevnad med personer med neuropsykiatriska funktionshinder Sexualitet, lust och allt runt omkring - att prata om sex och samlevnad med personer med neuropsykiatriska funktionshinder Åsa Nilsson nilsson.asa@gmail.com Hälsopedagog med inriktning sexuell hälsa *********

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

BROGGIN I ngen vet riktigt var kortspelet Broggin kommer ifrån. Vissa hävdar att det är ett spel från

BROGGIN I ngen vet riktigt var kortspelet Broggin kommer ifrån. Vissa hävdar att det är ett spel från BROGGIN EON BROGGIN I ngen vet riktigt var kortspelet Broggin kommer ifrån. Vissa hävdar att det är ett spel från det coloniska imperiets daga, andra tror att spelet har sitt ursprung ur de mystiska tarotspåkorten

Läs mer

Markussönerna i Granberga

Markussönerna i Granberga Markussönerna i Granberga Granberga ligger ungefär 15 km norr om nuvarande Karlskoga tätort, I mitten av 1500-talet var detta fortfarande obruten bygd och det var glest mellan gårdarna. Jöns Nilsson 1

Läs mer

När hände det? Likabehandlingspussel

När hände det? Likabehandlingspussel När hände det? Likabehandlingspussel Spelet om jämställdhetens och likabehandlingens historia i Sverige Ett spel om händelserna som gjort Sverige mer jämlikt och jämställt. Så här gör ni: Dela in er i

Läs mer

Att arbeta med ensamkommande asylsökande tonårspojkar och SESAM

Att arbeta med ensamkommande asylsökande tonårspojkar och SESAM Ahmed, 15 år, blev väckt vid midnatt av sin far. I skenet av stearinljus satt redan modern i köket med ångande te framför sig. Doften av nybakt bröd gav en välkomnande känsla. En känsla av sorg infann

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53

Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53 GÅRDEN Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53 Det är svårt att förstå om man inbillar sig att det alltid har sett ut som det nu gör. Det har inte alltid

Läs mer

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 Denna order har utfärdats av en behörig rättslig myndighet. Jag begär att nedan nämnda person skall gripas och överlämnas för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Tolkningsövning 1 Mosebok 18:16-33

Tolkningsövning 1 Mosebok 18:16-33 1 Mosebok 18:16-33 Texten Abraham ber för Sodom 16Männen bröt upp och såg nu ner över Sodom. Abraham följde dem ett stycke på väg. 17Herren tänkte: Varför skulle jag dölja för Abraham vad jag ämnar göra?

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

Våldtäkt eller inte? - det är frågan.

Våldtäkt eller inte? - det är frågan. Våldtäkt eller inte? - det är frågan. När den nya sexualbrottslagen kom för tre år sedan var det många som välkomnade det stärkta skyddet för barn. Det slogs fast att sex med någon som är under 15 år är

Läs mer

Pedagogiskt program Hösten 2015

Pedagogiskt program Hösten 2015 Pedagogiskt program Hösten 2015 Välkomna till en ny termin på Vallby Friluftsmuseum Här är undervisningsprogrammet för hösten 2015. Vi erbjuder visningar med innehåll och kvalitet och hoppas att ni här

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Häxprovet. av Maj Bylock

Häxprovet. av Maj Bylock Häxprovet av Maj Bylock Presentation D etta är den första boken i en serie där författaren berättar om en släkts öden i Sverige under 1600- och 1700-talen. Böckerna kan läsas fristående. Anneli bor med

Läs mer

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige.

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige. Vasatiden Med Gustav Vasa brukar man säga att den nya tiden kom till Sverige. Medeltiden tog slut och en ny tid kom till Sverige. Vi kallar den Vasatiden. Det var den tiden då Gustav Vasa och hans söner

Läs mer

BROR HJORTHS HUS på egen hand Torsdagar kl 12-16 ÅR 4-6

BROR HJORTHS HUS på egen hand Torsdagar kl 12-16 ÅR 4-6 Torsdagar kl 12-16 Konst föder samtal. Som lärare kan du förbereda och genomföra ditt och din grupps/klass besök på Bror Hjorths Hus med hjälp av vår handledning Bror Hjorths Hus på egen hand. Bror Hjorths

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

en våldsam släkthistoria! av Carl-Henrik Larsson

en våldsam släkthistoria! av Carl-Henrik Larsson VASA- SÖNERNA en våldsam släkthistoria! av Carl-Henrik Larsson Under fem decennier regerades Sverige av Gustav Vasas söner Erik XIV, Johan III och Karl IX samt av barnbarnet Sigismund. En ytterst intressant

Läs mer

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för social arbete Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi, Åsa Backlund och Devin Rexvid Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under

Läs mer