SKOGSRÅET, NÄCKEN och DJÄVULEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOGSRÅET, NÄCKEN och DJÄVULEN"

Transkript

1 efectbc&gtb MIKAEL HALL cfegfeetbefe SKOGSRÅET, NÄCKEN och DJÄVULEN Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i och i-joo-talens Sverige MALÖRT FÖRLAG, Stockholm MMXIII.

2 Innehåll Förord, Inledning, 17 INTRODUKTION: NÄCKEN VERSUS KARL IX, 17 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR, 19 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH METOD: KULTUR, LIMINALITET C OCH TANKEFIGURER, 21 Om det förflutnas konstigheter och meningsbärande kultur, 21 Lärt och folkligt, religiöst och magiskt: en diskussion av kulturbegreppet i historisk forskning om tidigmodern kultur, 23 Liminalitet som analytisk kategori, 26 Att undersöka föreställningar om övernaturliga väsen som en tankefigur: en problematisering av historisk forskning om övernaturligheter, 29 Metod och läsesätt, 33 KÄLLMATERIALET OCH DESS PROBLEMATIK, 35 De rättsliga källorna, 36 Om domstolsväsendet i och ijoo-talens Sverige, 37 Domböcker som källor och trolldomsrättegångar som exempel, 3S Det ovanliga brottet och källsökningens utmaningar, 42 De teologiska och naturfilosofiska källorna, 43 Ballader, sägner och sagor: om berättandets miljöer, genrer och budskap, 45 AVGRÄNSNINGAR: ÄMNE, TIDSPERIOD OCH GEOGRAFISKT OMRÅDE, 53 FORSKNINGSLÄGE, 54 Erotiska naturväsen i tidigare svensk forskning, 54 Erotiska naturväsen i tidigare internationell forskning, 62 Teologins sexuella demoner i tidigare forskning, 65 Naturfilosofins och naturvetenskapens erotiska väsen i tidigare forskning, 68 AVHANDLINGENS DISPOSITION OCH TE KNI KALITETER, 69

3 2. Bakgrund: en förtrollad värld i förändring och kontinuitet, 72 MÄNNISKOR OCH VÄSEN MELLAN GUD OCH DJÄVULEN, JZ Folktro och naturväsen, 74 Tidigmodern sexualitet och samhällsordning, Erotiska naturväsen i sägner, ballader och sagor, 82 DEN NATURMYTISKA BERÄTTELSETRADITIONEN, 82 Om några centrala begrepp: antikviteter, vidskepelser och göticism, 82 NATURVÄSEN I DEN BILDADE KULTURENS BERÄTTANDE, 84 Om euhemerismen hos tidigmoderna historiker, 84 Troll och jättar som motbild i saga, historia och runologi: några uppgifter ur Bureus och Rudebecks skrifter, 85 Trolljungfrun och dryckeskärlet: adlig släkthistoria och folksägen, 90 Kvinnotroll och riddarvåld i balladerna, 94 Melusine: stammoder hos Lusignans och poetiskt exempel hos Stiernhielm, 96 Sjöjungfrur och monster: varningsmotiv i kyrkomålningar, fabler och ballader, 98 Havsfrun och hertig Magnus i visa och sägen, 100 Hednakungen, havsfrun och jätten i stormaktstidens historieskrivning, 101 Didrikssagans havsfrusamlag 101 Peringskiölds euhemerism: "Att avla barn med alfer och skogsrån Völund smed, Vidrik Verlandsson och havsfrun: Didrikssagan i 1600-talets lokala sägner, ioj Halvjättar och halvtroll i fornforskningen, 108 KVINNLIGA NATURVÄSEN I BONDESAMHÄLLETS BERÄTTANDE, IIO Sjörået, skogsrået och bergrået i och 1700-talens sägner, no Försåtliga kvinnoväsen och våldsamma män: Kvinnojaktssägnen, Självsägnen och Råbarnssägnen på 1600-talet, 116 Troll, skogsrån och häxor: demoniska kvinnostereotyper, 121 Alvakvinnor, äktenskap och älskog i svenska ballader, 125 Välsinnade kvinnoväsen: Bergrået i Kjugekull och sägnen om trollhustrun och hästskorna på 1600-talet, 129 MANLIGA NATURVÄSEN I BONDESAMHÄLLETS BERÄTTANDE, I32 Näcken, strömkarlen och älven i och 1700-talens sägner och visor, 132 Näcken och kvinnan i ballader och sägner, 134 Alvakungen och bergsmannen i och 1700-talens sägner och visor, 138

4 NATURVÄSENDENAS AVKOMMA I BONDESAMHÄLLETS BERÄTTANDE, I42 Bortbytingar i sägen och verklighet under och 1700-tal, 142 Halvtroll och halvjättar på 1700-talet, 143 Runmästaren Kettil Runske: sjöråets son och Tors dotterson i 1600-talets sägner, 144 Havsfolket och Håvålen i Bohuslän: några sägner ur Kalms reseskildring från talet, 150. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER: DET EROTISKA NATURVÄSENDET SOM HOTBILD, MOTBILD OCH SPEGELBILD, IJ2 4. Teologins föreställningar om sexuella demoner i förhållande till folktrons erotiska naturväsen, 157 DE TVÅ ÄNGLAFALLEN OCH DEMONISERINGENS TIDIGA HUVUDDRAG, 157 DEN TEOLOGISKA DISKURSEN OM DEMONERS OCH ÄNGLARS KROPPAR, l6o Näcken och andra djävulsgestalter i kyrkoherde Klints järteckensbok, 163 Den tidigmoderna demonläran och förhållandet mellan Gud, Djävulen och naturen, 166 KYRKANS SYN PÅ DJÄVULEN OCH BONDESAMHÄLLETS MAGISKA FÖRESTÄLLNINGAR I 160O- OCH I70O-TALENS SVERIGE, 168 Om prästerna Prytz, Gothus, Kellander och Broman, 168 Kyrkans lära om Djävulen, trolldomen och naturens ordning i stormaktstidens Sverige, 171 SVENSKA PRÄSTERS SYN PÅ DEMONISKA SAMLAG, I74 Biskop Gothus tankar om de sexuella demonerna, 174 Incubus och succubus, 176 Den ondes förförelseskepnader och deras kännetecken, 178 Prästernas uppfattningar om mardrömmar, demoner och sexualitet, 182 SAMBANDET MELLAN EROTISKA NATURVÄSEN OCH DEMONISK SEXUALITET I l600- OCH I7OO-TALENS TEOLOGISKA DISKURS, 184 Kyrkoherde Prytz tillämpning av demonläran på den svenska folktrons erotiska väsen, 184 Prytz syn på andarnas kroppsliknelser och oförmåga att känna lust, 185 Sambandet mellan fortplantning, demoner och naturväsen enligt kyrkans demonlära, 187 Sädesvätska på farliga viuovägar, 189 Kyrkoherde Prytz och biskop Gothus reflektioner om Djävulens "bytingar", 191 Prytz syn på fallna änglar och framgång i jakt och fiske genom samlag med naturväsen, 194 Kyrkans föreställningar

5 om ödemarken och dess väsen, 197 Lucifers anhang och Odens rot: demoniseringens inverkan på idéer om naturväsendenas ursprung och moraliska status, 201 Kyrkoherde Bromans syn på sälfängarnas tro på havsfrun: en demonlogisk förklaringsmodell, 203 Kyrkoherde Bromans syn på bergtagningsupplevelser: en medicinsk-psykologisk förklaringsmodell, 208 DEMONISERING, LUTHERANISM OCH KATOLICISM, 209 PRÄSTERNA, FOLKTRON OCH DE EROTISKA VÄSENDENA, 212 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER: NATURVÄSEN SOM DEMONO LOGISKA TANKEREDSKAP I KONTINUITET OCH FÖRÄNDRING, 2IJ 5. Naturfilosofi och naturväsen i vetandets gränsland, 220 EROTISKA ELEMENTARVÄSEN OCH SIRENER HOS NATURFILOSOFEN FORSIUS OCH MYSTIKERN SWEDENBORG, 220 Forsius syn på Paracelsus elementarrådare och Swedenborgs kommentar av skriften Le Comte de Gabalis, 220 Sirenerna och deras lust efter mänskligt sällskap, 227 OM SKAPELSENS FÖRUNDERLIGA VARELSER, 22<? SKOGSRÅET - LIVSFORM, DEMON ELLER MONSTERMYT?, 231 HYBRIDER OCH PRAETER NATURAM HOS FORSIUS, 233 ETT DJURISKT SKOGSRÅ OCH ANDRA MONSTER: GUDOMLIGA JÄRTECKEN ELLER BIOLOGISKA HYBRIDER?, Z}6 MELLAN MÄNNISKA OCH DJUR, 238 LINNÉ OCH NATURVETENSKAPENS AVMYSTIFIERING AV ÖVERNATURLIGA VÄSEN, 239 Linnés möte med en "byting", 242 TROLL OCH SAMER: NATURALHISTORISKA FÖRESTÄLLNINGAR OM NATURVÄSEN OCH ÖDEMARKSMÄNNISKOR, 243 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER: MYSTISKA NATURVÄSEN OCH NATURFILOSOFISK MYSTIK, 248

6 6. Lagen och brottet: djävulsumgänge och otukt mot naturen, 251 ETT SÄLLSYNT OCH SVÅRPLACERAT BROTT, 25I Djävulsförbund och annat umgänge m,ed onda andar, 252 Djävulssamlag och häxkonst, 257 SAMLAG MOT NATUREN SOM SYND OCH BROTT, 2ÖO Onaturlig sexualitet: sodomi, bestialitet och demonialitet, 262 Vad sade Benedikt Carpzov om djävulssamlag? Brottets definition enligt en inflytelserik tysk rättsexpert, 264 TIDELAGET, SODOMIN OCH DJÄVULEN I 160O- OCH I7OO-TALENS SVENSKA LAG, 266 Lagen, tidelaget och Djävulen, 266 Sodomitiska synder, ovanliga brott och analogitolkningar av lagar, 268 Förtigningsstrategier, sodomisynder och djävulssamlag, 270 UPPSÅTET OCH DJÄVULSSAMLAGET, 273 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER, Sjöråets dödsdömde älskare och andra rättsfall: folkmagiker och naturväsen i domböckerna, 279 DE KLOKA, DE ÖVERNATURLIGA, KYRKAN OCH LAGEN, 279 "TROLLKARLEN" PEDER JÖNSSON OCH SJÖRÅET: ETT ÖDESDIGERT MÖTE MELLAN FOLKLIG MAGI OCH OFFICIELL DEMONOLOGI 164O, 282 Hydromantisk spårning av stöldgods, 284 Väsendet i vattnet: en kvinna med hästsvans, 284 Samlagen med sjörået, 286 Peders magiska verktyg, 291 Dömd till döden, 292 Peder Jönssons hämnd?, 292 DOMSTOLSUTSAGORNAS KOMPLEXITET: KONSTRUKTIONEN AV EN TROLLKARL OCH HANS ÖVERNATURLIGA ÄLSKARINNA, 293 NATURVÄSEN SOM DE KLOKAS HJÄLPANDAR OCH DEMONER SOM HÄXORNAS TJÄNSTEDJÄVLAR, 296 Jon i Hallebo och strömkarlen: en jämförelse med ett rättsfall från 1697, 299 SJÖRÅSAMLAG MELLAN DJÄVULSPAKT OCH NATURVÄSENSFÖRBUND, 3O2

7 KARIN PERSDOTTER OCH VATTENMANNEN: OM MANLIGA NATURVÄSEN OCH KLOKA KVINNOR UTIFRÅN ETT RÄTTSFALL FRÅN 1653, 305 KROPP OCH SJÄL SOM HANDELSVAROR I UTBYTET MELLAN MÄNSKLIG KULTUR OCH MAGISK NATUR, 308 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER, 3IO 8. Möten med naturens härskarinnor: mäns berättelser inför rätta, del 1, 312 BERGSFRUNS FÖRSAMLING MELLAN GUD OCH DJÄVULEN: ETT HÄPNADSVÄCKANDE RÄTTSFALL FRÅN 1666, 312 "En bergsfru är kommen", 313 Bergsbrukslycka i spänningsfältet mellan naturväsen, Gud och djävul, 318 MATERIELL KULTUR, MAGISKA FÖRESTÄLLNINGAR OCH MANLIGA NÄRINGSFÅNG, 32O JAKT- OCH FISKEMAGI, KVINNLIGA NATURVÄSEN OCH MANLIGA STRATEGIER, 321 Skytten Per Håkansson och skogsrået: ett rättsfall från 1640-talet, 323 Skytten, den kloka kvinnan och skogsråets djur, 323 Mötet med skogsrået: Pers utsaga och dess samband med sägner, visor och dräktkonventioner, 32/ Skogsråets skamlösa inviter, 326 Skogsråets krav och vrede, 327 "Magga i Finneberg": skogsrå och djävul, 329 Pers återtagande av bekännelsen, 330 Skogsrået och skytten Tor Nilssons dödskval: ett rättsfall från 1645, 331 Stråtrövaren Tideman Hemmingsson och skogsrået: ett rättsfall från 1658, 332 Havsfrun och sälfangstlyckan: ett åländskt förtalsfall från 1666, 335 "Hädaren" Matts Larsson och det vackra bergrået: ett rättsfall från 1685, 336 Soldaten Simon Simonsson och skogsrået: ett rättsfall från 1699, 338 Båtsmannen Måns Malm och skogsrået Bomamma: ett rättsfall från tidigt 1700-tal, 340 Jungfru Bomammas "blotta bröst", 340 Från verklighet till sjuklig dröm, 342 Soldaten Sven Jönsson och det hästlika skogsrået: ett rättsfall från tidigt 1700-tal, 344 En ingående beskrivning av ett skogsrå, $45 Ettfångbart skogsdjur?, 348 Soldatens tvetalan och svagsinthet, 349 Soldaten Anders Hullings skogsråumgänge: ett rättsfall från 1719,350 DEN LIMINALA ÖDEMARKEN: SKOGSRÅET, SKOGSMÄN OCH SUBKULTURER, 35I

8 SJÄLVANGIVELSER OCH SYNDABEKÄNNELSER: STRATEGIER OCH SAMVETSÅNGEST, 358 EN FÖRBUNDSBESEGLANDE HANDLING: OM SKOGSRÅFÖRESTÄLLNINGENS SEXUELLA MOTIV I 160O- OCH I7OO-TALETS SVERIGE, 361 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER: SEXUALITETEN, UTANFÖRSKAPET OCH MAKTEN ÖVER NATUREN - ETT DISKURSIVT SLAGFÄLT, Förföriska kvinnoväsen och manliga verkligheter: mäns berättelser inför rätta, del 2, 368 HAVSFRUN OCH BERGRÅET I ÄKTENSKAPSRELATERADE PROBLEM: TVÅ RÄTTSFALL FRÅN IÖOO-TALET, 368 De kvinnliga naturväsendena och det hotade äktenskapet, 371 DRÄNGARS BERÄTTELSER OM SKOGSRÅET OCH BERGRÅET, 373 Drängen Olof Svensson och skogsråets ihåliga rygg: ett rättsfall från 1662,373 Valldrängen Sven Andersson och bergrået som kallades mor: ett omskrivet rättsfall från 1691,375 Svens tillstånd upptäcks av kyrkoherde Kellander, 37/ Samlag med Rambergets rå, 377 Vittnesmålen och drängens svar på domstolens frågor, 380 Drängen Anders Månssons mångbottnade skogsråutsaga: ett rättsfall från 1737, 383 "Pattar som en annan piga", 384 Skogsrå eller människojungfru?, j8j Husbondens vittnesmål och tingsrättens villrådighet, 3S7 Anders bekännelse inför kyrkoherde Agrell, 388 En jämförelse med en drängs berättelse från 1759,389 Om vallgång, tidelag och förföriska väsen, 391 VISIONER OCH ILLUSIONER: MÖTET MED DE ÖVERNATURLIGAS VÄRLD, 394 KLÄDEDRÄKT OCH KROPP SOM IDENTITETS- OCH STATUSMARKÖRER, 398 SKOGSRÅETS ÄLSKARE - OMANLIGA MÄN?, 4OO SKOGSRÅET ELLER DJÄVULEN LÅG BAKOM: FRÅNSKYLLNINGS- OCH BESKYLLNINGSSTRATEGIER, 4OI AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER: FOLKTRONS FEMME FATALER - PERSONIFIKATIONER AV MANLIGT UTANFÖRSKAP, 4O3

9 io. Näcken, älvakungen och Djävulen: kvinnors berättelser inför rätta, 409 ÄLVEN, KVINNAN OCH BARNAMORDET: ETT RÄTTSFALL FRÅN IÖ20-TALET, 4IO ÄLVEN OCH NÄCKEN: SJUKDOMSALSTRARE, DJURSKEPNADER OCH SEXUELLA HOT, 4II Om manliga naturväsen och galenskap i några 1600-talskällor, 40 Näcken som djurgestalt och graviditetsorsak i domböcker och prästrapporter från 1700-talet, 413 VÅLDTAGEN AV NÄCKEN OCH MOR TILL ETT MONSTER: ETT RÄTTSFALL FRÅN O, 4I7 Ett grodliknande foster och en "svart man": en svårbedömd högmålssak, 417 "Han har med sina långa öron upplyft kläderna på henne.. pigans berättelse inför biskop Gothus och Strängnäs domkapitel, 420 Biskop Gothus avslöjande kommentar och fallets upplösning, 423 ÄLVAKUNGENS BRUD OCH BARN I VERKLIGHET OCH VISA: ETT RÄTTSFALL FRÅN 1656 OCH DESS SAMBAND MED BALLADTRADITIONEN, 424 Om älvakungen i balladerna: Elvekongens brud, Jomfruen og dvxrgekongen och Den bergtagna, 426 Sju barn med älvakungen: pigans berättelse och balladens motiv, 427 Upplösningen i rättsfallet och i balladen, 433 En jämförelse med en berättelse från 1740-talet, 436 SAMBANDET MELLAN VISA, SÄGEN OCH VERKLIGHET, 438 Kvinnor, barn och bortbytingar i domböcker och folktro, 438 Manliga naturväsen som könsrollsmarkörer: en jämförelse med föreställningar om näcken i den yngre folktron, 440 NÄCKEN, KVINNAN OCH DET UTOMÄKTENSKAPLIGA BARNET, 442 DJÄVULSBESATTHET OCH SEX MED MANLIGA NATURVÄSEN SOM KVINNLIGA STRATEGIER: EN JÄMFÖRELSE MED TRE BESATTHETSFALL, 444 SEXUALITET OCH ÄKTENSKAP I BERÄTTELSER OM HÖGMODIGA ÄLVAKUNGAR OCH DJURISKA DEMONER, 448 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER: MANLIGA NATURVÄSEN OCH KVINNLIGA VERKLIGHETER, 453

10 II. Samlag med naturväsen i domstolarnas resonemang och i förhållande till andra brottskategorier, 456 MÄN OCH SAMLAG MED KVINNLIGA NATURVÄSEN I RÄTTSLIGA BEDÖMNINGAR, 456 Om uppsåt, djävulspakt och sodomitiska brott i några 1600-talsfall, 457 Vättle häradsrätts dödsdom över Sven Andersson 1691: demonkroppen och människokroppen som bevis, 462 Dödsdom även i hovrätten? Om drängens slutliga öde, 465 Östra härads tingsrätts dödsdom över Måns Malm 1701: om succubus, crimine sodomia och uppsåt, 466 Göta hovrätts resolution och Måns Malms öde 1705: skogsrået som ångestens sinnesvilla, 468 Svea hovrätts dom över Anders Hulling 1719: en ohållbar skogsråberättelse, 470 Göta hovrätts och Justitierevisionens resolutioner över Anders Månsson 1737: skogsrået mellan djävulssamlag och sinnesvillfarelse, 471 ÖVERSTEN, SOLDATEN OCH SKOGSRÅET : EN AV DE MÄRK LIGASTE SEXUALBROTTSRÄTTEGÅNGARNA I SVENSK HISTORIA, 475 Paracelsus idéer om människor, monster och tidelag, 476 Överste Sparfeldts brev: Hur straffar man ett samlag med ett monster?, 476 Prästernas skepsis, överstens nit och Justitierevisionens domslut, 482 Epilog: "Om en människa med hästsvans" - ett brev till Kungliga vetenskapsakademien från 1764, 485 Sparfeldts idéer som uttryck för sin tid, 485 KVINNOR OCH SAMLAG MED MANLIGA NATURVÄSEN I RÄTTSLIGA BEDÖMNINGAR, 488 Anna Larsdotters fall i domkapitel, häradsrätt och hovrätt 1630: näcken, Satan och våldtäkten, 489 Karin Svensdotters fall i tingsrätt, hovrätt och domkapitel 1656: älvakungen, Djävulen och pigans svaghet, 490 Skillnaden mellan häxkonst och djävulsförförelse: en jämförelse med ett rättsfall från 1653, 493 Det sista hovrättsfallet? Samlag och barn med näcken i en hovrättsnotis från 1749, 495 KÖN, TIDELAG OCH DEMONISKA SAMLAG I RÄTTSPRAXIS, 495 OM BROTTETS OVANLIGHET OCH DESS FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA BROTT, 498 Övernaturligt könsumgänge, homosexualitet, tidelag och trolldom, 498 Synd och brott mot naturen i lärda och folkliga diskurser, 499

11 Avkommans betydelse, 502 Bevisning, vittnesmål och bekännelser, 504 FRÅN BROTT TILL VIDSKEPELSE TILL KULTURARV: BEKÄNNELSEMOTIVENS KONTINUITET OCH FÖRÄNDRINGEN I RÄTTSVÄSENDETS RESONEMANG, 507 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER, JIO 12. Sammanfattande slutsatser och avslutning, 514 TANKEFIGUREN, DISKURSERNA OCH TIDSSAMMANHANGET, 516 NATUREN SOM DET AMBIVALENTA ANDRA I SÄGNER, SAGOR OCH VISOR: MOTBILD OCH SPEGELBILD I DEN NATURMYTISKA BERÄTTELSE TRADITIONEN, 519 HUR ÄLSKOG MED NATURVÄSEN BLEV ETT BROTT MOT NATURENS ORDNING: TEOLOGI, JURIDIK OCH FOLKTRO, 524 NATURVÄSEN I NATURFILOSOFISKA OCH NATURVETENSKAPLIGA DISKURSER: MYSTIK OCH AVMYSTIFIERING, 53O NATURVÄSEN 1 MÄNS OCH KVINNORS DOMBOKSBERÄTTELSER: MAGI, STRATEGI OCH ETIOLOGI, 532 FÖRÄNDRINGEN I ÖVERHETENS SYN OCH KONTINUITETEN I DE FOLKLIGA BERÄTTELSERNAS MOTIV, 537 LIMINALA KROPPAR OCH TECKEN: ATT "LÄSA" PERSONIFIKATIONER AV DET ÖVERNATURLIGA I TID OCH RUM, 538 ÅTERFÖRTROLLANDE ATAVISMER: EROTISKA VÄSEN I VÅRT MODERNA SAMHÄLLE, 54I Summary: The Forest Nymph, the Neck and the Devil - Erotic Nature Spirits and Demonic Sexuality in i7th and i8th Century Sweden, 544 THE FIGURE OF THOUGHT, THE DISCOURSES AND THE CULTURAL CONTEXT, 545 NATURE AS THE AMBIVALENT OTHER IN FOLKTALES, BALLADS AND SAGAS: COUNTER-IMAGE AND MIRROR IMAGE IN MYTHICAL STORYTELLING TRADITIONS, 547 HOW SLEEPING WITH NATURE SPIRITS BECAME A CRIME AGAINST

12 THE NATURAL ORDER: THEOLOGY, JURISPRUDENCE AND POPULÄR BELIEFS, 550 NATURE SPIRITS AND THE MYSTERIES OF NATURAL PHILOSOPHY, 555 PERSONAL ACCOUNTS OF INTIMATE ENCOUNTERS WITH NATURE SPIRITS IN TRIAL RECORDS: MAGIC, STRATEpY AND ETIOLOGY, 556 SHIFTING OFFICIAL ATTITUDES AND THE CONTINUITY IN POPULÄR STORYTELLING MOTIFS, 56O LIMINAL BODIES AND SIGNS: a READING" PERSONIFICATIONS OF THE SUPERNATURAL IN TIME AND SPACE, 561 Källor och litteratur, 565

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:3 2009

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:3 2009 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:3 2009 Hävdande och hustrubröst Sexualitet, kropp och identitet i det tidigmoderna Sverige Av Malin Lennartsson Mannen var sexualitetens subjekt i det tidigmoderna Sverige.

Läs mer

Möten med näcken och sjörået

Möten med näcken och sjörået Tartu Universitet Filosofiska fakulteten Colleget för främmande språk och kulturer Avdelningen för skandinavistik Möten med näcken och sjörået En studie av trosföreställningar kring vattenboende väsen

Läs mer

Kristendomens syn på kvinnans hår

Kristendomens syn på kvinnans hår Beteckning: Rel C vt 2007:1 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Kristendomens syn på kvinnans hår En litteraturstudie utifrån Första Korintierbrevet 11:3-16 Maria Henriksson April 2007 C-uppsats,

Läs mer

Brottsoffer i fokus. De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2003 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

Brottsoffer i fokus. De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2003 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Brottsoffer i fokus De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2003 2003 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN FÖRORD Under de senaste årtiondena har brottsoffrens situation uppmärksammats i allt större

Läs mer

Bibelbruk och sexualetik

Bibelbruk och sexualetik ÖREBRO MISSIONSSKOLA Örebro Teologiska Högskola Bibelbruk och sexualetik En teologisk litteraturstudie av Stanley Grenz syn på sexualitet God didn t create sex to show affection. He invented it to seal

Läs mer

CASES OM BROTT OCH STRAFF. och synen på brott under senmedeltiden och idag

CASES OM BROTT OCH STRAFF. och synen på brott under senmedeltiden och idag CASES OM BROTT OCH STRAFF och synen på brott under senmedeltiden och idag Stockholms medeltidsmuseum 2008 Projektledare: Tina Rodhe Research och text: Gudrun Wessnert Layout: Susanne Deist Inledning Många

Läs mer

Avhandling från Institutionen för historiska studier. Mandom och mödom

Avhandling från Institutionen för historiska studier. Mandom och mödom Mandom och mödom Avhandling från Institutionen för historiska studier Mandom och mödom Sexualitet, homosocialitet och aristokratisk identitet på det senmedeltida Island Henric Bagerius With an English

Läs mer

Man tror på kyrkan men inte på Gud

Man tror på kyrkan men inte på Gud Man tror på kyrkan men inte på Gud - en studie om fyra prästers syn på vigslar idag Jennie Eriksson 2012 Uppsats, kandidatnivå, 15 hp Religionsvetenskap Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och

Läs mer

Hennes uppgifter bör tas med försiktighet En analys av domstolars bedömning och framställning av parterna i våldtäktsdomar

Hennes uppgifter bör tas med försiktighet En analys av domstolars bedömning och framställning av parterna i våldtäktsdomar Örebro universitet Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Retorikämnet VT 2014 Hennes uppgifter bör tas med försiktighet En analys av domstolars bedömning och framställning av

Läs mer

Förmoderna livshållningar Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen

Förmoderna livshållningar Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen Marie Lindstedt Cronberg & Catharina Stenqvist (red.) Förmoderna livshållningar Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen nordic academic press Innehåll Förmoderna livshållningar

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:3 2011

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:3 2011 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:3 2011 Ett stort bevis av Evangelii kraft och sanning Suicidalmord, avrättningar och herrnhutisk teologi ANDREAS HELLERSTEDT Stockholms universitet En dag i mars 1746 hade

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Juridiska Institutionen HT 2006 Våld i nära relationer - Om mäns och kvinnors våld mot varandra Av: Louise Danielsson Tillämpade studier, Straffrätt, 20 poäng Handledare: Universitetslektor Gösta Westerlund

Läs mer

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 7-9 tar utställningen till exempel upp:

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 7-9 tar utställningen till exempel upp: Varför ska vi besöka utställningen Sveriges Historia? Utställningen behandlar tiden från år 1000 till vår egen tid och gestaltar varje århundrade i olika scenbilder. Genom utställningen löper en tidslinje

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Anna Remgård. LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats. Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Anna Remgård. LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats. Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Remgård En särskilt utsatt situation i rättstillämpningen - hur lagstiftarens skyddssyfte förverkligas i domstolarnas tolkning av begreppet särskilt utsatt

Läs mer

Stockholms malmar. Expansion, religion och makt uttryckt i materiell kultur under 1600-talet

Stockholms malmar. Expansion, religion och makt uttryckt i materiell kultur under 1600-talet Stockholms malmar Expansion, religion och makt uttryckt i materiell kultur under 1600-talet Kandidatuppsats i arkeologi Stockholms universitet HT 2011 Christoffer Litzell Handledare: Ing-Marie Back Danielsson

Läs mer

Kön och bibeltolkning

Kön och bibeltolkning Kön och bibeltolkning En undersökning av hur Nya testamentets brevtexter om kvinnors underordning tolkats i bibelvetenskapliga kommentarer under 1900-talet Annika Borg ABSTRACT Borg, Annika: Kön och bibeltolkning.

Läs mer

Göran Ekberg 2015. det gud haver sammanfogat

Göran Ekberg 2015. det gud haver sammanfogat det gud haver sammanfogat Äktenskapet är en av de äldsta och mest långlivade institutionerna i vår historia. I de flesta kulturer existerar någon slags överenskommelse mellan de personer som har för avsikt

Läs mer

Vampyren i skönlitteraturen

Vampyren i skönlitteraturen Hugvísindasvið Vampyren i skönlitteraturen Från historisk myt till dagens moderna barnvampyr i Låt den rätta komma in Ritgerð til B.A.-prófs Agnes Sigurðardóttir Maí 2011 Háskóli Íslands Hugvísindadeild

Läs mer

Mot alla odds. En studie om Kristina av Sverige ur ett genusperspektiv. Johanna Karlsson

Mot alla odds. En studie om Kristina av Sverige ur ett genusperspektiv. Johanna Karlsson Mot alla odds En studie om Kristina av Sverige ur ett genusperspektiv Johanna Karlsson C-uppsats i historia Högskolan på Gotland Vårterminen 2010 Handledare: Margaretha Mellberg Avdelningen för historia

Läs mer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp Riktlinjer Innehåll: Förord Ärkebiskop Anders Wejryd... 3 Inledning Att tala sant om livet...5 Del 1: Teologi och människosyn...10 Grundläggande

Läs mer

EXAMENSARBETE. Den vinnande formeln. Om Stieg Larssons framgångskoncept i Män som hatar kvinnor. Helena Åström 2013

EXAMENSARBETE. Den vinnande formeln. Om Stieg Larssons framgångskoncept i Män som hatar kvinnor. Helena Åström 2013 EXAMENSARBETE Den vinnande formeln Om Stieg Larssons framgångskoncept i Män som hatar kvinnor Helena Åström 2013 Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen 270/300/330 hp Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Kvinnan i islam kontra kvinnan i den judisk-kristna traditionen:

Kvinnan i islam kontra kvinnan i den judisk-kristna traditionen: www.islamguiden.com 1 Kvinnan i islam kontra kvinnan i den judisk-kristna traditionen: MYTEN & VERKLIGHETEN AV Dr. Sherif Abdel Azeem http://sultan.org/articles/women.html Översättning till svenska: OummIslam

Läs mer

Som om orden handlade om mig

Som om orden handlade om mig Som om orden handlade om mig Språk för desorientering och omorientering i psalmtexter i Svenska kyrkans begravningsgudstjänster Liza L Lundkvist Liza L Lundkvist Vt 2014 Kandidatuppsats i teologi, 15 hp

Läs mer

Föreställningar om kvinnor och män som gärningsmän

Föreställningar om kvinnor och män som gärningsmän Föreställningar om kvinnor och män som gärningsmän Samband mellan kriminalitet och femininitet respektive maskulinitet Susanna Eriksson Ht 2009 Examensarbete, 30 hp Handledare: Åsa Gunnarsson Juristprogrammet,

Läs mer

Normbrytande i En midsommarnattsdröm

Normbrytande i En midsommarnattsdröm GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion C-uppsats Normbrytande i En midsommarnattsdröm -en queerteoretisk analys av karaktären Puck HT 2010 Författare: Hanna Håkanson

Läs mer

Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet Hedersrelaterad brottslighet Ur en kriminalteknikers synvinkel Specialarbete under Kriminalteknisk grundkurs 2003-2004 Christer Olsson Tekniska Roteln, Örebro Handledare Kickis Åhre-Älgamo Sammanfattning

Läs mer

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Luther and the funeral Traces of Luther in rites of funeral in the Church of Sweden Ann-Cathrine Kroon Termin: VT-13

Läs mer

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA Fördjupningskurs i genusvetenskap

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA Fördjupningskurs i genusvetenskap SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA Fördjupningskurs i genusvetenskap Vi svenska heterosexuella män som vill ha samlag en queerfeministisk textanalys av åtta biologiläromedel för högstadiets sex- och samlevnadsundervisning

Läs mer

Hans Block. Att tala med muslimer

Hans Block. Att tala med muslimer Hans Block Att tala med muslimer Hans Block Att tala med muslimer Foton. Alla foton är tagna av författaren, när inget annat sägs. Främre omslaget. Rinkeby, Stockholm, juli 2010. Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/framsida.jpg

Läs mer

Liv Saga Bergdahl. Kärleken utan namn. Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner

Liv Saga Bergdahl. Kärleken utan namn. Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner Liv Saga Bergdahl Kärleken utan namn Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner till Wanja Liv Saga Bergdahl Kärleken utan namn Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner Doktorsavhandling

Läs mer