Resultat från studien 50+ i Europa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.share-project.org Resultat från studien 50+ i Europa"

Transkript

1 Resultat från studien 50+ i Europa

2 Vad händer nu? Nästa steg för 50+ i Europa är att lägga till människors livshistoria till den existerande SHARE-databasen. Genom att koppla samman den information vi redan samlat in vid två tidigare tidpunkter med händelser i tidigare skeden av livet kan forskare bättre förstå hur människor påverkas av händelser på lång sikt. Det kan vara sociala, ekonomiska eller politiska förändringar. 50+ i Europa finansieras av EU-kommissionen, speciellt DG Research the U.S. National Institute on Aging och flera nationella bidragsgivare. Kontaktperson Published by Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA) L13, Mannheim Phone: Fax: Docent Kristian Bolin, Lunds universitet Mailadress: Telefon: Design/ Layout by Philip Brückner, Jennifer Kröger (c)mannheim Research Institute for the Economics of Aging,

3 Ekonomisk status, inkomst och förmögenhet Skillnader i konsumtion är mycket lägre än finansiella skillnader: SHARE-data om konsumtionsmönstren visar överraskande skillnader mellan länder. Utgiftsnivå för mat är mycket lägre i de norra länderna (som Sverige och Danmark) än de andra länderna. För alla länder gäller att ojämlikhet i konsumtion är lägre än ojämlikhet i inkomst. Vidare är ojämlikhet i inkomst lägre än ojämlikhet i förmögenhet. Fattigdom lindras med icke-finansiella medel. Medan fattigdom fortfarande är ett allvarligt problem i vissa SHARE-länder begränsas fattigdom när värdet av fastigheter inkluderas. Detta gäller speciellt i söder. På samma sätt, att bo nära sina barn, eller i samma hushåll skyddar mot fattigdom. Det gäller inte bara i Medelhavsområdet utan även i Tyskland. Resultat från studien 50+ i Europa 10

4 Att förstå åldrandet är en av de största utmaningarna under vårat århundrade: Resultat från studien 50+ i Europa Nu är den andra omgången av data från Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) tillgänglig för forskare både i och utom Europa. Projektet 50+ i Europa har tagit många steg framåt för att bli världens ledande databas för forskning kring åldrande. Projektet har även framhållits av Europeiska unionen som en av 35 projekt (däribland polarforskning och stora teleskop) som antas forma europeisk forskning under de kommande åren. Efter projektets början i , har vi återintervjuat mer än människor äldre än 50. Under deltar nu 15 Europeiska länder (inklusive Israel). Den här broschyren kommer att ge några av de viktigaste resultaten. Dessa resultat har valts ur 80 böcker, artiklar och rapporter som baserats på SHARE-data. Vi kommer att presentera fyra viktiga resultat, ett från varje delområde inom SHARE. Vidare kommer vi presentera andra resultat den första två intervjuomgångarna ( )

5 Hälsa Nordeuropéer är friskare men sydeuropéer lever längre. Detta gäller speciellt för nordeuropeiska män och sydeuropeiska kvinnor. Den vetenskapliga utmaningen är att förstå vad som orsakar dessa mönster: beror det på generna eller är det sociala faktorer och olika livsstilar? SHARE-datan ger oss möjlighet att svara på den här typen av frågor. Utbildning håller oss friska: Inom alla länder finns ett starkt samband mellan hälsobeteende och socioekonomisk status. Till skillnad från individer som har mer utbildning har individer med lägre utbildning 70 procent större risk att vara fysikt inaktiva och 50 procent större risk att vara överviktiga. Utbildning förhindrar depression Det starka sambandet mellan socioekonomisk status gäller även för mental hälsa. Skillnader mellan länders andel som är depressiva liknar mönstret av skillnader mellan länders utbildningsnivå. Inom länder lider individer med låg inkomst och liten förmögenhet i större utsträckning av depression. Detta gäller speciellt i de nordeuropeiska länderna. Familj och sociala nätverk Familjens minskande betydelse som institution är en myt: SHARE-datan visar att mycket tid läggs ned på att hjälpa andra i familjen eller att se efter barnbarn. Ungefär en tredjedel av dem över 65 tillbringarn dagligen 4,6 timmar till att hjälpa andra eller passa barnbarn. Då olika generationer i familjen bor geografiskt nära finns en stor potential för daglig hjälp över hela Europa. Föräldrar ger i norr medan barn ger i söder: SHARE-datan visar att transfereringar av pengar, mellan generationer, är en viktig del i hushållens inkomst. Det finns dock en klar skillnad mellan norr och söder; föräldrar ger i norr medan barn ger i söder. Frivilligarbete är vanligt I vissa länder: betalt arbete är inte allt. I genomsnitt arbetar tio procent av dem som är mellan år med frivilligarbete. I Skandinavien och nederländerna är procenttalen dubbelt så höga. Men, i andra länder som Spanien och Grekland arbetar mindre än fyra procent med frivilligarbete, över alla åldersgrupper. Det finns mycket att göra för vård av äldre: SHARE är den första undersökning som innehåller jämförande indikatorer för äldrevårdens kvalité. De flesta av indikatorerna antyder att det finns stora luckor inom psykiatrisk sjukvård för äldre när det gäller bedömning och screening inom Europa

6 Anställning Förebyggande av dålig hälsa är lönsamt: Individer med bra hälsa pensionerar sig omkring 2 år senare än dem med dålig hälsa. Att spendera tre procent av arbetsinkomsten betalar sig självt genom att ökad arbetsförmågan. Uppmuntran av förtidspension leder till tidigare pensionsavgångar och en stor outnyttjad arbetskapacitet. Olika välfärdssystem leder till olika mönster när det gäller spridning och åldersstruktur i arbetsmarknadsdeltagande samt pension. De länder som tillåter tidig pension och/eller erbjuder generösa villkor, har en hög andel förtidspensionerade. Detta är ett mönster vi ser i södra Europa som Österrike och Frankrike. Inköp av sjukförsäkring är inte relaterat till hälsostatus: Utbetalning av sjukförsäkring varierar kraftigt mellan förtidspensionärerna som är 50 till 64 år; från sexton procent i Danmark till tre procent i Grekland. Genom att vara den första databasen som kan göra internationella jämförelser visar SHARE att de stora skillnaderna, inom Europa, i sjukförsäkring inte beror på skillnader i hälsa. Tjeckien = Skandinavien,Polen = Medelhavsområdet? Övergången från central planering till öppen marknad har påverkat Tjeckien och Polen. Den tjeckiska befolkningen som är 50+ har behållit ett högt arbetskraftsdeltagande. I Polen är anställningsgraden lägre och förhållandena på arbetsmarknaden är sämre. Genom att mäta jobbkvalitén är situationen i Tjeckien lik den i de nordeuropeiska länder. De polska villkoren liknar mer dem i Medelhavsområdet. Trevlig arbetsplats uppmuntrar senare pensionering. Arbetskvalitén under åren innan pensionering varierar inom Europa. När det exempelvis gäller inflytande över arbete belöningsstruktur är det bättre i norra än södra Europa. Kvalitén på arbetet hänger starkt ihop med välmående; lägre kvalité går hand i hand med större risk för dålig hälsa och depression

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader SAMMANFATTNING Befolkningens hälsa har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande råder stor ojämlikhet i hälsostatus såväl inom som mellan länderna. Sedan 1990 har den förväntade livslängden vid födseln

Läs mer

Arbetsmarknaden för de äldre

Arbetsmarknaden för de äldre Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/7 Arbetsmarknaden för de äldre Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet De åsikter som uttrycks i denna

Läs mer

Kunskapssammanställning

Kunskapssammanställning Kunskapssammanställning Sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften Professor Dominique Anxo, docent Jonas Månsson samt civilekonom Ellinor Ivarsson Institutionen för nationalekonomi

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Innehåll Uppdraget... 3 Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Vanliga metoder för att beräkna genomsnittlig inträdesålder,

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65?

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65? ANALYSERAR 2001:4 Vad får oss att arbeta fram till 65? I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings- och konferensverksamhet

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Hög sysselsättning och låg arbetslöshet

Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Samhällsekonomisk analys Juni, 2015 Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Ett nationalekonomiskt perspektiv på arbetsmarknaden Susanne Spector Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Ett nationalekonomiskt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5 Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Fördelning av tid och inkomst. Tino Sanandaji och Fabian Wallen, mars 2010

Fördelning av tid och inkomst. Tino Sanandaji och Fabian Wallen, mars 2010 Fördelning av tid och inkomst Fabian Wallen, Tino Sanandaji Mars 2010 Fördelning av tid och inkomst Tino Sanandaji och Fabian Wallen, mars 2010 Tino Sanandaji är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer

Oron ligger djupare inom skolvärlden. Joakim Byström

Oron ligger djupare inom skolvärlden. Joakim Byström Oron ligger djupare inom skolvärlden Joakim Byström Hela 2014 har varit något av skolans år inte minst i media. Uppmärksamheten har varit konstant från första till sista dag. Januari inleddes hårt med

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA

PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA Foto: Klas Eriksson PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA Om minskade skillnaders betydelse för social hållbarhet och god folkhälsa ÖKA LIVSCHANSER MINSKA SKILLNADER FÖREBYGG OCH STÄRK 2 INNEHÅLL Sidan 3-5...

Läs mer

Blodgivaretik att ge med hjärtat

Blodgivaretik att ge med hjärtat Blodgivaretik att ge med hjärtat Eva-Lotta Grantén, doktorand i etik. Om någon ger med sitt hjärta brukar det betyda att det finns en omsorg om andra, som inte är påverkad av hänsyn till en själv, man

Läs mer

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA

HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA HELLRE RIK OCH FRISK OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA Hellre rik och frisk OM FAMILJEBAKGRUND OCH BARNS HÄLSA EVA MÖRK ANNA SJÖGREN HELENA SVALERYD SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

Barn som anhöriga: hur går det i skolan?

Barn som anhöriga: hur går det i skolan? Barn som anhöriga: hur går det i skolan? Rapport 2 från projektet Barn som anhöriga från CHESS, Stockholms universitet/karolinska Institutet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Stockholms

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län Rapport 2007:5 Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län Bo Burström Anja Schultz Kristina Burström Sara Fritzell Robert Irestig Janne Jensen Niels Lynöe Anneli

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer