Idéprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-01-09. Idéprogram"

Transkript

1 Idépom

2 Cmpu Vll - e betplt fö me ä mäiko.

3 Iehållfötecki Dett pom ä e öveipde bekivi v pojektet LiköpiBo2016 och komme tt tjä om väledi fö kommde bete. Viio 5 LiköpiBo Mäik bye tde Vd ä LiköpiBo2016 Stdutveckli Vät Vll 7 Utmi - Uiveitetet möte tde Stdutveckli Vät Vll e levde och bldd tddel Bkud kmpe om hjäo påå Vfö Vät Vll Expo-omådet 11 Expo-omådet komme tt iehåll Gudte fö fottt plei 13 Cmpu Vll Utbildi Kultu och fitid Omo Miljö, eei och tekik ytem Kommuiktio och iftuktu Plei och kitektu Pk, tu och tädåd Socil hållbhet IT Näiliv Delktihet Smmftti Syftet med LiköpiBo2016 ä tt kp tillväxt och ttktivitet i Liköpi och tt bid till utvecklie v vekt mhällbyde. Iehållet i LiköpiBo2016 vil på te udpele: kukp, ocil hållbhet och ketivitet. LiköpiBo2016 bli e lekfull, bldd tddel dä livet och mäik ä i cetum. Expo-omådet i Vät Vll komme till 2016 tt omvdl till e tddel med uiveitet, idott och fitid, boede, kol, kultu, hdel och evice. Pocee med plei och eomföde v LiköpiBo2016 k kktäie v e bed dilo och utvecklde v kukp. Byde få te type v byhe ( vli /by-uppe/kitekte), ett budivet hökvlittivt kollektivtfiktåk och offetli miljöe med plte fö möte ä te v de kktäkpde ile i expo-omådet. 3

4

5 Viio LiköpiBo Mäik bye tde Kukp, ocil hållbhet och ketivitet ä de te udpele om k fom iehållet i LiköpiBo2016. Dett lede till e ttktiv och itet tdmiljö om eee päde möte och iovtioe. LiköpiBo2016 k v ett pktikt exempel på fmtide tdbyd. Det k håll e hö ivå på ll komåde och v pjutpet iom ett l. Pocee med plei och eomföde v LiköpiBo2016 k kktäie v e bed dilo och utvecklde v kukp. Vät Vll bli: E lekfull tddel dä mäik växe och utveckl. E bldd tddel med uiveitet, idott och fitid, boede, kol, kultu, hdel och evice. E plt om leve och dä livet och möte mell mäiko ä i cetum. Vd ä LiköpiBo2016? Syftet med LiköpiBo2016 ä tt bid till tillväxt och ttktivitet i Liköpi. Geom tt v e pjutpet i mhällbydet k pojektet ockå bid till utvecklie v vekt mhällbyde. Pojektet h te mvekde huvuddel: Ett mhällbydpojekt E pleipoce med dilo E bo- och mhällexpo 5

6 Ullevilede Seelbåthm Gätd åteviic Roedl kol t op Bo Ny Roedl åde p tto G y de Sve t e Sved Skive å d ifte Toby Köpcetum No Ok Kolf d ev i Ste i Ötöt Gju te i Timme m Tö be t bek Sp e E e l Mell Ifjö du Rokil de Skäd de Viftodelle e Råbe Ule V Bke t l Oxe l t H e Å ep l t Blo Kli pp Kott Sö d e e t Fä e Tu u d Ro e Kv M Vid i jö jö by Vidi H i Jo k db u eled e VIDINGSJÖ Tuv Motiopå 2km Hä le k tv Tllk ot Lill å d e d Hä Kämk k P ic d bäck (Spmål ) o Al Vidijökol Tu Lijet L db Mil Tumt (Utäde) t Sk öld e H v L db o Buk e k e Top e Fo m de mb oh ov le L t Rät t e B u Botäll bo Kv S bo ttio Ntt tuvu Ek löv Slu M c kv Vädu vä Sol d i t ille At v ä Johe Mu t etväe Uiveit Plöjet Bu e Ae d Betet Vitte Fott Fmt Bu t t L tm Skilli My Rävkulle Skidbcke e Gl opp Spo väe Åleyd Lipu u k Ry tt Sevice hu Lillåd kol ed m Lod Gvfält få jäålde e Rikt V åb e e Slip Lät Km R id h Vidijö kyk 2,5 pp elv ä Åetd åde e Pe 2 e 1,5 tv ä 1 Vi t 0,5 m Y k Skålpud 0,25 Po St llm ä te Ridkol/ Ridhu tö Rep ä t l d Hö mä Ve t k e Åtti 0 Fö e Fjädi Ot Bok ö Kopvlle v G Kppe äe llv e K Sto Akväe e e vä Svet e e Nit Odl y B o e Motö Ste it Mki Elde Polee tte t Åmetd op vet d Heå Fil I e jö tuktö Ko y k Alm Ho v Sp (Oljeväxt) td Ridde ed t tbo l Piojä Sm (Fö) Motiopå 2,5 km St Ak Stå L t b uk L db o t Smedtdbäcke ä tbol Sevice hu Bedmme d e l M G ml Klmväe Äåd kol Bydet Be Bäckkol Smedtd dmm m Lft p dto S P ä Be kol BERGA till Tieö ekldkp VIMANSHÄL Be kulptu pk Av tle tö Ö Hem t e Kek t Luftv e vä Töke e Bod vä Bljo io Södeled e Smedtd LAMBOHOV e tvä Vi m R e ä e vä Ti GARNISONEN G te Sletdkol Vi v Ko Te e lbu k e F hemo Dju be Vä b el å d u k t d e He im d l B Nä lde ck Fe j K Bjö k e t l d Sö G väe Gio Bid Sletd S leettd odelle Rå t et Ab d S m bäck o dp t St Dju l å d t Ö be e d e Li v e G tb u Au e ä v V St R o e Ed d be vä e vä efo l T fo e T Ny å t et L ei Stud G m e Hv e Slåtte Lid et e b Ku St å Lie te e Ab Hm Gip TANNEFORS Vill V ll V ll Öt öt t å ätte Råtop Al p el Plo t N y to Rå Stp S köde Ax - t Å k if Lmbohov vlle Lmbohov Stll d em ke e pi vä Adetedt Lju h S:t L Klote Alv B St o Emikok kol Lmbohov hlle Bu le Holpi t cke G kphu Bibl. Fitid. m Hu d m B håll Bok e k Läove ke Apote b Pile EKKÄLLAN Ifteiväe kifte E oe B d Bd ttio t ttio Lmbohov kyk l Ht veke Ste Allm Lmbohov Cetum Tö Nokö HEJDEGÅRDEN UNIVERSITETSSJUKHUSET RAMSHÄLL GARNISONEN VÄSTRA V ÄST TRA VALLA V ALL LA Lmboho vlede Våd cetl d k e Repl Sicke Plte S:t Pe Bo åd Fui Byäde kif te Bé S ä te tt e Joe uu Sp v Sto k Må t T t Jä p t Rip Idut i O Gly tti t old Väi STADENCENTRUM DJURGÅRDEN l ede By Ki t Vift Hmt Gvek Klote S:t L Atit Bfote INNER- UNIVERSITETET Te k ifte Söd Stå Biitt Leop Reecetum v V if Ståebo potfält t öd Gåb Sl o t t Rydväe å Plte Jäv Ihll Cloett Cete RESECENTRUM Jä Bu Bto pke vä temil Bielke Stue Ott Gumpe kullväe Sö d St Gumpekull bo KALLERSTAD Åbjö e Dvä B o t l Colleium By kifte Rute Rcketcete e m Tu Klm vä No Stå k Söd O l Ketti Dhl te Öve e e i Te Ke Kpte pk le d ö t t t je vi de kik Te åpp delle Kiti t ÖSTRA VALLA Föet Ö Kllet dled e dbo Vämevek Bezelii Te Dielo plt Vide tm We e We lo So lo K t kli Blå t lje e tvvääe mt tom Stt S ll tli Mjä Mjädevi Cete oh o v t e ä v t Vä G ä d e t Alv k P Bjälbo v Ko Mj Whlbeck MJÄRDEVI lud Di k ett é i ev Ull Vväe Smedje l Kmp H mk Bjälbo lé W e Mjädevi Sciece Pk D e Kåpp Dl Koloi Opphem d Sd Ske Bobe t l MJÄRDEVI e b t f Adol Stue Bezelii pke pl Ktedl kol Ryd Mjädevi odelle L mb Abiko odelle Fjäbu temil Sevice hu Kl Heti t V Li Bezeliu hlle kol v Gut t Yde ä Sk d ki Mj t Dju jukhu e ä lv Vll Ryd Cetum Tfikplt Ryd Sko t t Gö e No Ge djä t Hjälmäte K et kä Bjö RYD Våd cetl p Be Livlle v ä Liåde e t To h v ä e V GOTTFRIDSBERG e Alätte åde dto Må Sevicehu Åby ludtt Kllet Nykv Nykv N y k v pke b o Potcete Sve B e d jä Iduti VASASTADEN mk Tu pp m Blo t e Sko Ge G etb äc k t Ö lk F v Du t o Hedb He Hot Spot Cete Spothll Mlme åteviicetl Flo Elle e TPL MALMEN Dmk Alk Sv ve m lm P Key Slöjd Åb ylu d l e Eelbekt vä pl Ade Jä pke El Bädtöm Ljutedt Blde Ståebo T A Sevicehu Vv plt Vv Gottfid Gymium evicehu Tull bo omte kyk pke bekol Lä Roul Wllebe E Bäd Ko Hjälm muéum plt Tete töm Bjö ito Tomtebod Te Hö Rydkoe Vådb. ie kol Noköpiv Moumet T l Koet & motiocetum u Ox koloitädåd Gm llbo Hu Tete Tohkol Koe Båkytteb Våd t Skol eb Ku Olof Plme cetl e dväe Vät plt Hlu t Bu Tullodelle Ape Lyi t eviceh/ bö vådb. t t Bdhu Ste Hu V ä t å E B Vådc. Adm bo Std ebe Eelk Ståe h em Å Rädd t S:t L S Lide bibliotek Bezeliu-Domkyk Hdhl kol el Hmm tjät tete plte kyk Ok t Spothlle 2,5 km Cete Ku Sto Bo m Vifolk Ryd Domkyko Domk Sto Fidbe Vimk bekol Lektohe o kid ve pke Fö.hem Dotti tt Lekt t G u Hjälpmedel Klö Ldtthu Slott St mue ld tt Folk Rydkoe Ryde Gö Lill Stdhu Hät Lätyele Slottpke d Kid cetum b Dotti ko Dyk tt Te kol Ju k e Ku NyMi te fo Solh odelle Solh Vt To Jä Folku Råbe tt M tt Rik åde kol kol o b t Fibee bo tt i bke Kv Vådc. Vlke Tädåd Gudmud Mikel Gä u v Do t olfb 9 hål tt Måetd Hop Sto D Allhelo Ko åde kyk Bdtu Gö tt Fotäe No be S:t Sto Sevicehu Om Btu väe t kpellet Tädåd pl S to u Folket Pk Dotti Do Miljö och mhby Ld e Kull tti Ådl föv. t Cupole Kube Hö Ryddl Syd Böket hlle 5 km Iido Roetd U l v å väe d Kube E Bäm Kjellbe tö väe ple äd é Spot Gifteåd Mlml ätt Loft Vete Li El Topikhuet hll S:t L Solh Hu Tefo Vllpl Täå åde Syé K Våd kyk Biitt l Upptådele ve Gelb Apel evicehu llåde cetl be Kä Gäti kol jut e e Mö kpell Vll t be Ldti e de odelle Kydd Vådhö Åk Tädådföeie L i t Vllmo t bä e bodtt pe kol Kl Tok el b t Skep Sevicehu Sv Gml Liköpi Rydväe Fidtu Skol Koflltu Tokelbe K Dhle Simhll Filuftmuéet Lill d Ri Sevice Studie väe o t lätt p lm m om M e hu om Tiebäckbdet odelle odelle Ntu öm e d Viol Skol Pl de St Tä e cetum Gutf Belvedee Stolplkp Kpell t e id Smith f pl Ym mp plt Sko FituVll Folkuvlle Pu Skol Fö pke e djukliik je e vä e tl d Fä o Sevice ll Vick m S A :t L t V å b H d hu Cu Så d Videåde t t Vll V ll S ttuud He e iieev ä V k olooittäd dåd koloitädåd jde Vådc. t Liköpi Uiveitet Liköp pi U iveitet e Tefo lh t Fä Skol ll kol Tomkyk Tekik Hökol Teki ik Hö kol Stolplyck b evicehu D Be d Bä Vll Pk Kvbcke ett C-huet Uiveitetjukhu ck A-huett C-hu A-huet vådb. äldeomo MittSkyt e te ytt Be he Tefo Rek he Sevice Liköpi olfb lu hu Skol j Ki HuEtt Hu ue Ett Skol ti 18 hålb ieväe F e Meije H H M eije v Jävä ä Jävä Ko Kå lle Kålle Öt m mueet ueet p Topttu Toptu B o We tm k Wetmk Vll åd åd ki d R ib ik l Vmueet V mueet Mjelleumåde Mjelleum Fuu lede R idm mee Ridmee Vll Vll l filuftomåde f i f Odlme O dlme T ekikv Tekik Gedjä m uéum Veke muéum Veke F yikhuett Fyikhuet Hölid pke Ru del muéum mu uéum e Vll fo ffolkhökol lkhö kol Vll Eklycke Pulk P Kyl Ryttåde Ol Vtteto B-huet B -huet AkLill-Vll L ill-v Vll bck b Ä top Ä Bo o Ekk t v h Skidbcke äl dmme k let v Sttomtåde Sttomt tå åde d ä e Kob M Lö Vå Vim ov MiiMii i i e j e G ld Sti djupk d jupk b e t Ekhult o Fåeldmm F å el l d m m E-h huet E-huet p ud Ekl t Gedjävlle Re emet t Zeit Z e it t Gio Tiätte Oio O i o ä d Tiebäck Pil odelle Läätte Mäte M äte Mtti Mtti vä vä bä Bikbcke Sevicehu ck D-huet je E e Kimilvåd Lil Atl ll k Temhuet T emhuett Polie Hä mydih Åklmydih Itetioell U iv veitet Uiveitet Rö S tte G eotek. Stte Geotek. Lely ey Key jo Väveket Stte Kimiltek bibli iotek k Ke bibliotek Skol T cke t I tittutt (SGI) (SGI)) Ititut M Lbotoium (SKL) Gio ll Utt mueum I-huet I-huet Ko Stte St te VäVä- och Pluto ed e k Tpotfoki T pootfoki el i titut ((VTI) VTI) ititut Klepl Cmpuhlle C mp puhlle Wldofkol Te Te P ä Kompi If (Skvdo) H te i i u Bu B eled väe u v e M Ol u ) G -h huet G-huet Be Totlfövet T otlföv et jo ffokiititut okiitiitut kyk l S (B m ed t d FOI bä cke Åetdkol Be VTI Cetum Hä povhll vä Vådc. e Be fitid. Vådb. Bjökä kol vä Ryd Vådb. t k Lä Bhäll Gumpekull odelle Rudjö Båd t Steie Be odelle t Ge Tjä d e t djä e Heid e bom Atte vä e F F Tjäde äll Bhäll S ibjö Keby ä e Tjä d e t t e Ge e 5 km Roxe dled Kllet Ge vä åd p Motobåthm Älv kv Sättu Läli Be Vttevek N y å d v Go ttop Glyttie cmpi t Rååe Ruthålleåde etop Skä å d Sö Glyttiebdet Glyttie Mellåde Sto åde ll Klocke åde Nyåd Tyt to Gvfält ll Kolf p Skäetop kyk Toby Gill be Pk t yvä e Ro xto p Nämde måde Nyåd kol Gillbe um C e t to e to p Ro x dbevä Bibliotek Skä e e Skäetop åde Stilöt äldeboede Stilöt Atto p vä Sevice Vådc. hu Skäetop Cetum Skäetop kol To b Be SKÄGGETORP Fode Suop TORNBY Bä to p R ox vik p Föto R ox v i k Nyåd Roxvik odelle Sktteåde N y Le Gätd odelle Ulleviodelle Nyådvä e Vä p e Stå å E4 Svede Ullevi koloitädåd Ullevi V LOK-åde Idotte hu Slk kyk Vidijö motiocetum Lyckhemväe Slk Fikvådcetl kol Cik 2,5 kilomete väte om Liköpi ietd lie Vät Vll. E tddel med cmpu och SLAKA filuftomåde. Målättie ä tt utveckl Vät Vll till e fulltädi tddel och kyt ihop och utveckl uiveitetet och tde. LikLiktåket få cetl Liköpi till Mjädevi kyte ihop fle to kukpiteiv vekmhetomåde och kp på det ättet e v föutätti fö utbyte och möte. Ståket ä ockå e koppli till kommuiktioe med övi eioe och omvälde. Tieö 2,5km Skidpå 10 km Skidpå 5 km Löppå 5 km El-ljupå 2,5 km 5 km Lill Ak Glbcke Sm ifteåd ke äc 5km Gm l d Hä lv Nyd Hoppet Ljuet kpell Liköpi kemtoium kpell tötled Ö e l e v v ätte Hö Stillhete kpell v Dymli e väe vä Lövätte Klm v Svek Bukhudklubbe pv Ekö v o p t ved Gå de A Slk djuhem t ö Ö v el u d Kä llto ti Ki Åby 10 km b d k L e t ed Glpä v Pilpet u k ev Hlhö lväe Roekälljö t le de L Roekäll vä S l ä ttb e öld v ä e til l Ådym li Sk Lövätteåde Bötop ik ö

7 Stdutveckli Vät Vll Utmi Uiveitetet möte tde De mhällbydfå om LiköpiBo2016 t i hdl om tt kyt ihop och utveckl uiveitet och tde. Expo-omådet bli de föt etppe fö Uiveitetet möte med tde och utvecklie v Vät Vll till e fulltädi tddel. Stdutveckli Vät Vll e levde och bldd tddel I Vät Vll fi Cmpu Vll - e del v Liköpi uiveitet. Hä bet och tude me ä peoe. Dett ä Liköpi töt betplt. I diekt luti till uiveitetet fi läi fö kultu, fitid och eketio Vll filuftomåde. Diekt väte om omådet lie Mjädevi Sciece Pk e to mli v kukpföet. Hä bet me ä extue peoe. Vät Vll ä e tddel dä vtådet till tde cetum kä läe ä vd det ä. Ett käl till dett ä tt to del v omådet ä obebyt. Vät Vll utveckl få tt v ebt ett uiveitetomåde fö utbildi och foki till tt bli e bldd och levde tddel i Liköpi. Utvecklie v omådet ke i mbete med Uiveitetet. Hä by botäde v olik ote, fökolo, kolo, koto, evice och hdel, kultu och llt t om ö omådet till e miljö om leve dyet ut och ll d om ået. Smmbd med de ietd kp i ett föt kede med LikLik, ett pioitet kollektivtfiktåk. I omådet kp möteplte och föutätti fö läde i ll fome. Kotkte med cetl Liköpi och Mjädevi täk. Bkud kmpe om hjäo påå Kukp och dämed läde ä de to kfte bkom mhällutvecklie. Vi lömme lätt hu mycket de eomittli kukpivå i Sveie h ökt de ete 100 åe och vd dett iebuit. Kukp på ll pl ä ude fö våt vältåd och vill vi fotätt lev väl, älle det tt våd utvecklie v kukp äve i fmtide. Id och äu me i fmtide komme vi tt få mät vå kukp med må fle välde öve om h utbildi och mbitioe. Läde i ll fome och på ll ivåe ä lltå e livvikti fkto fö Sveie och fö Liköpi. Liköpi utveckli de ete 50 åe illute hu viktit uiveitetet h vit och ä. Smm föhållde k iktt äve i d täde om h mo uiveitet. Liköpi uiveitet befie i i kokue om åväl tudete om läe. Uiveitetet h b lokle, ott om plt, ett ott ykte, me kokuee om tudete och fmföllt om läe håd, och det på e itetioell mkd. Kmpe om hjäo påå. 7

8 Coo Uiveitetomådet/Cmpu Vikti omåde fö koppli mell tde, Djuåde, Lmbohov och Mjädevi Fitid-fiidotte, idotthll och Vll filuftomåde utveckl Utbyd v Djuåde med botäde, kolo, koto, utbildi, foki, hdel m m Vät Vll Coo och LikLik Mötet Coo och LikLik - e vikti od Uiveitetomådet Vllkoe Mjädevi LikLik LikLik Djuåde Omådet fö LiköpiBo2016 lie i käipukte mell cmpu, idott och fitid och boede. Hä fi föutätti fö tt på ett päde ätt utveckl uiveitet och tde. Expoomådet ä de föt etppe v tt kyt ihop och utveckl uiveitet och tde. I de fottt utvecklie ke e tevi fötäti v tåket utmed LikLik me ockå olik åtäde om täke mmhet mell o dele v cmpuomådet och tde. 8

9 Vd ä det då om lock och hålle kv tudete och läe me ä od utbildi och b lokle. Jo mm k om tilltl de flet tevli miljö, päde möteplte, itet tdliv och e tdmiljö om leve hel dyet. Hä h Cmpu Vll vhete och häi lie e utmi. E utmi lie i tt oie mhället å tt ll ovett bkud ä delkti i lädet och dämed delkti i mhället. På ett öveipde pl k de fyik utvecklie fö tde och Liköpi uiveitet päl v e ekel vidom: Livmiljö ä vikti - de om h olit vie. Täk olud! Studete och peol k lock till Liköpi fö tt Liköpi ä e oli och päde td och fö tt Liköpi uiveitet ä e kdemik expeimetvektd fö foke och tudete. Uiveitetet behöve kyt ihop med och bli e del v tde. Och äve om cmpu ä ett omåde med tydli ee idetitet å k det fi ett öppet föhållde mell tde och cmpu dä mäiko tömm åt båd håll. Dett föutätte utveckli v åväl cmpuomådet om tde. Smmhet med eioe och hel omvälde behöve ockå bli tydlit. De tyk om fi i tt mvek mell olik ote i eioe behöve t tillv. På å ätt uppftt och fue eioe om e helhet. Att by b tdkvlitet ä tt by låikti väde. E b tdmiljö ä fylld v mätb och omätb väde och käeteck v tt mäiko vill bo och vek dä. Det e i i tu e poitiv utveckli v åväl ocil om ekoomik väde i tde. Vfö Vät Vll? Liköpi Uiveitet ä e vikti divkft fö Liköpi och eioe utveckli och kokuekft. Cmpu om livmiljö ä e vikti få fö uiveitetet ttktivitet och kokuekft. I Vät Vll fi od föutätti fö tt kp e ketiv och iovtiv möteplt i Liköpi. Uiveitetomådet beö ett tot l mäiko. Plte e möjlihete fö mbete och utbyte mell uiveitetet, foke, tudete och äiliv. Plte e föutätti fö e utveckli v LikLik om kyte mm Mjädevi, Uiveitetet, US och tde. 9

10 Skie vi expoomådet plcei och e ov tuktu i omådet. Fö tt e e uppftti om omådet kl edovi äve ett utitt få Vtde i Liköpi och det omåde om iick i Bo01 i Mlmö. Göt Ötöt Vväe

11 Expo-omådet i Vät Vll LiköpiBo2016 bli de föt etppe i utbyd v Vät Vll. Expoomådet plce med LikLik tåket i cetum i diekt luti till uiveitetomådet vid de ybyd fiidotte. Vät Vll bli e tddel med uiveitet, idott och fitidvekmhete, boede, hdel och evice. I i helhet komme tddele Vät Vll tt iehåll uefä botäde. Måfld kp bld t v tt det fi må olik ktöe och v tt tilldelie v byätte komme tt v måttfull, 1-70 läehete. Fö tt täk måflde komme, föutom vli byhe, ibjud tt by i omådet ockå tt å till kitekte och by-uppe. Expo-omådet k bli ett lekfullt omåde dä mäiko växe och utveckl, dä mäiko möt. Offetli miljöe De offetli miljöe k håll hö kvlitet, v ykpde och vck. De offetli umme; lekplte, pke, to och to kp föutätti fö mäiko tt möt. Smtidit om bo- och mhällbydexpo eomfö e tädådmä med idétädåd, odlilotte och veettio om vi kommde tuktue. Kommuiktioe Geom omådet pe LikLik ett hökvlittivt budivet kollektivtfiktåk. I omådet mitt kp fmtide hållplt. De ie kommuiktioe i uiveitetomådet och Mjädevi föbätt. Möteplte kultu, hdel och evice Möteplt Vät Vll kp e plt fö möte mell olik ktöe. Möteplte k iehåll evice och hdel, möteplte fö föei, uppe, mide koete, äiliv, uiveitet och tudete. Iom omådet kp föutätti fö e mkdplt fö loklpoducede åvo. Botäde Iom omådet by mit 400 läehete i e måfld v boedefome, födelt på både flefmiljhu och täte måhubebyele. Iom omådet by äve tudetbotäde och äldeboede. Fmtid ivåe ä med och bye i ee botd eom tt bild by-uppe. Koto och vekmhetlokle Koto och vekmhetlokle cik m² by fö uiveitetet och äilivet behov. Skol och fökol Nykpde lokle fö kol och fökolo by. Vekmhete e möjlihet tt mbet öve äe med till exempel uiveitetet och äiliv. 11

12 Tübie i öd Tykld - ett exempel på päde kitektu.

13 Gudte fö fottt plei Fö tt v ett låiktit mhällbydpojekt om bid till Liköpi utveckli och vekt mhällbyde behöve ett l udläde picipe uppfyll. Cmpu Vll Utbytet mell de divkfte om fi iom Liköpi uiveitet, Liköpi td och eioe bö ök och e möjlihet tt bli fyikt tydli. Liköpi om uiveitettd k ite emt hävd i på e itetioell e. Reiopepektivet ä viktit och Liköpi åväl om Liköpi uiveitet k utveckl yttelie iom de kotext. Ikubtovekmhet behöve utök, äve e eiol koppli och äe mell kdemi, äiliv och offetli vekmhet ö mide kp. Itetioliei utö tditioellt e vitl del v de kdemik välde. Till Liköpi komme må itetioell tudete och fmtåede kdemik peoe få hel välde. De fyik miljö ut uiveitetet k v epeettiv i itt mottde v de äte. Liköpi uiveitet k v e tydli del v tde, mtidit om äe udd ut och eioe fmtå om e helhet. God iftuktu, åväl lokl om eiolt, fekvet och lättväd ä e vikti föutätti. Exempel på dett k v Byde öpp och expoe med fmido ut mot tde. Metlitete iom uiveitetet utveckl å tt uiveitetet öppe i och bli tydlie om bäe v kultu och bildi etemot det omivde mhället. Utveckl och ipie till ktivitete om ö uiveitetomådet me päde och itet tt beök elle fäd ieom. Utveckli v LikLik. Utbildi I LiköpiBo2016 k kommue kp fmtide lämiljö. Skol kll e ile om betydele och tolthet. B- och udom ä vikti, kukp ä viktit, kol om möteplt ä vikti. Skol k uttål ketivitet, tyhet, ytäkde och kvlitet. Exempel på dett k v tt kol k Stimule till lute tt lä och kp od miljöe fö möte, dä b och eleve läde tå i cetum. Ebjud öpp, flexibl betmiljöe och viede iläimiljöe. Ge möjlihet tt itee kultu och kpde med teoetik äme. Smbete med LiU ki utomhupedoik. 13

14 Kultu och fitid Kotäli etlti och y kitektu ä vikti fmåfktoe fö e booch mhällbydexpo. Kultu, eketio och idott ä däfö ett jälvklt il i LiköpiBo2016. Vät Vll föutätti iebä to möjlihete tt lyft fm åväl kultu- om fitidupplevele. Red i pleitdiet bö e b iftuktu fö både befitli kultu- och fitideo och evetuell y bet fm. Attktiv boedemöjlihete iehålle ite b botäde, id ä ä tillå till både kultu-, eketio- och idottupplevele e jälvklhet fö må. LiköpiBo2016 bö äve iehåll e helt y e fö kultu ett modet och levde kultuhu fö ll åld, dä ll ovett bkud k möt. Exempel på dett k v Ett modet och levde kultuhu med plt fö till exempel e kommul elle föeidive biof, ett äbibliotek, ce, kfé och llei. E ext pektkulä lekplt med bodetemtik, iteed med mådjue på Vll åd. Etée utmyckde v kotäe. Skp e tydli eté till Vllkoe tueevt. Omo Målättie ä tt kp föutätti fö tt poitiv ocil ätvek upptå eom tt t häy till mäik hel behov. Plei v ämiljö, kpet och hel botdomådet bli viktit fö tt täk de ocil bde ho de boede. Möjlihete k e tt yttj kommul lokle få e ökemål och behov. Däieom ök käl v delktihet, mediflytde emekp och mpel bld ivå i omådet. Det e ockå olik eetioe möjlihet tt lä kä vd i vdmiljö. E b ädmåleli botd ä e vikti föutätti fö tt ku lev å jälvtädit om möjlit. Säkild häy k t till älde möjlihete till kvboede eom välutfomde botäde ut fyik hide. Yttelie te komme tt t fö tt itee peoe med fuktioedätti med övi huhåll. De ytte miljö k v tilläli fö ll, äve peoe med olik fuktioedätti. Häy komme tt t till ähete till tuomåde å tt mäiko möjlihete till tuupplevele och utevitele timule. 14

15 Exempel på dett k v Botäde fö älde om komplette det odiie botdutbudet och om k ebjud od tillälihet, vi evice, möjlihete till emekp och tekiktöd fö tt älde k ku kv i e ivd miljö å läe de ök. Botäde fö peoe med fuktioedätti väl iteede i övi botdbetådet. Täffpukte fö mvo, lek, motio, muik, dikuioe, hobby, föeiliv. Kollektivhu fö peoe om ök tt bo tillmm. Miljö, eei och tekik ytem Målättie ä tt LiköpiBo2016 k bli ledde i tt fövekli de ete iovtioe iom eei, miljötekik och hållb tdutveckli. Expoomådet k kombie de mode totdmäik kv och föväti med ett klimt- och miljöbete om lede till tt Vät Vll bli e eei- och eueffektiv tddel om bid till kommue målätti tt v koldioxideutl Exempel på dett k v Eeieffektiv hu. Loklpoduced el. Hållb bymteil. Kommuiktio och iftuktu Behovet v tt mik tpote påvek på miljö och klimt ä tydlit iom tfikekto. Att vi ä beoede v foil bäle och tt eeitillåe ite ä oädli ä ockå uppeb poblem. Med Tfikttei fö Liköpi (2010) fi e b ud fö tt utveckl fmtide tpotlöi. Målättie i LiköpiBo2016 ä tt vi upp ttktiv löi fö kollektivtfik, å och cykel. Exempel på dett k v E demolije fö hökvlittiv budive kollektivtfik. E kollektivtfikod med häfti dei om me fö tke till eecetum ä e hållplt. Expecykeltåk. Bilfi botdto. 15

16 Eeipoduktio, Feibu, Tykld.

17 Plei och kitektu De y tddele om påböj i och med LiköpiBo2016 k uttål tyhet, emekp och e vcke vd. Vi k kp föutätti fö mötet mell mäiko. Det k v ekelt och tyt tt ö i eom tddele. Pleie v tddele k ke u olik uppe pepektiv; bfmilje, vuxe ut b, tudete, udom, peioäe etc. Stddele k v ttktiv och chmi, med e måfld v ykpde kitektu. Exempel på dett k v Olik type v byhe: by-uppe, tditioell, kitekte. Skp ite offetli um, um fö mäik, tde vdum. Aod wokhop ude pleipocee. Pk, tu och tädåd De ö möteplte i tde bli llt viktie ä tde fötät. De möteplte k väd fö eketio, ytt och öje. Vi k bet med pke om iehålle e tikdom, ä ofylld, om ä llmät tilläli, e möjlihet till mvo, h ymd, e möjlihet till vil, beätt om kultu/hitoi och ä vild. Exempel på dett k v Pke/omåde om e möjlihet till tt bediv utomhupedoik. Kultu i pk i fom v ft och tempoä itlltioe. Syliö dvttet. Socil hållbhet De ocil dimeioe v beeppet hållbhet k e ökt utymme i betet med hållb tdutveckli. Apekte om demokti och häl, ekoomik och ocil tyhet, idetitet och jämtälldhet, måfld och itetio, delktihet och iflytde mt kultuv ä exempel på omåde om iå i beeppet ocil hållbhet. Exempel på dett k v Skp möteplte. Geetioboede. Låt mäiko delt i pleipocee. Olik upplåtelefome och möjlihet fö ll ikomtuppe tt bo i omådet. 17

18 IT Ifomtio- och kommuiktiotekik k med hjälp v olik type v iovtiv och mt löi kp föutätti fö mikd föbuki v tue eue, mt ökd tillälihet, evice och ocil ävo. Exempel på dett k v tt Itlle ytem fö mäti v el och vm- och kllvtte vilket k påvek föbukie. Tyhetlm och ipeiytem, m.m. Socil medie om kp ätvek fö tt lö poblem i de lill välde. Näiliv LiköpiBo2016 öpp föutätti fö utbyte v kukp, efehete och idée. Geom e bldi v boede, evice och tudie/bete ök tddele ttktivitet. Föet vill flytt och etble i i ttktiv täde, med ik boedemiljöe mtidit om tillåe till utbildd betkft fi på ä håll. Utbyte mell de divkfte och kukpe om fi iom Liköpi äiliv, uiveitet och offetli vekmhet k e möjlihet tt ök och bli fyikt tydli. Ikubtovekmhet utveckl och äe mell äiliv, kdemi och offetli vekmhet ö mide kp. Exempel på dett k v tt Skp ketiv plte dä äilivet och tudete/fok k möt fö utbyte. Syliö ememm iovtioe och kp kyltföte. Smvek dä de ee etpodukt ä de de åv. Delktihet De fottt utvecklie v Vät Vll k e tot utymme fö delktihet och dilo. Det fi må fome och kle fö tt kp delktihet, dilo, påvek och iflytde u olik måluppe pepektiv. Socil medie bli e äkilt vikti kl i pocee LiköpiBo2016 fö tt kp ovätde möte och y kukputbyte. Exempel på dett k v tt Socil medie/y medie om plttfom fö tt ktive olik medbouppe tt bekiv och utveckl i itutio och fömedl tk om koket tdföyele. Medkpde tdutveckli - e öppe poce dä LiköpiBo2016 tå fö fome llmähete och betuppe fö iehållet. Stdpke k köt om och fövlt v olik iteeuppe. 18

19 Medvekde Idépommet h föfttt v Jöe Hlum, Fy Whlqvit och Li Settedhl, med Jo Sjöli om pojektlede fö LiköpiBo2016. I betet med udte fö fottt plei h äve följde tjätemä deltit: Iid Gutvo Akdemik hu, Ae-Ctie Lövtedt, Chite Guo, Chiti Eico, Ade Peteo, Reid Dielo, J Klo, Chite Nilo, Li Settedhl, Lielott Joho, Jey Mthio, A Bjäkm, A-Chlotte Höe, Mu Nilzé, Pe Widm och Kti Elud. Däutöve h ett tot l peoe deltit i idéeeei och dikuioe. Foto ä t v Liköpi kommu och Gö Billeo. Kto h tit fm v Miljö och mhällbydfövltie, Liköpi kommu. Lyout Joh Rebillo och Li Settedhl. 19

20

LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO. Allmän arkitekttävling. Vallastaden 2012-03-19

LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO. Allmän arkitekttävling. Vallastaden 2012-03-19 LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO Allmä arkitekttävli Vallatade 2012-03-19 Vilda, välia Vallatade! Det är åot med atmofäre här ute. Ja tror det är bladie. Att det är å måa olika la mäikor om lever här. Folk

Läs mer

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan mj 2011 hllå HISINGEN PRESENTERAR EN TIDNING OM SÄSONGEN I FLUNSÅSPARKEN UPPLAGA 80 000 FLUNSÅSPARKENS VÄNNER ÖNSKAR ALLA VÄLKOMNA TILL ÅRETS SÄSONG SPÖKLIGAN med y musikshow sid.12 Ds och hiphop FESTIVAL

Läs mer

what s on som scen Med butiksgolvet »14 Uppsala Def Leppard 37 Ulf Lundell 38 SM i segling 36

what s on som scen Med butiksgolvet »14 Uppsala Def Leppard 37 Ulf Lundell 38 SM i segling 36 Tourit Mzie with mp Årå jui - uuti 0 wh o Def Leppd 7 Ulf Ludell 8 SM i eli Med butikolvet om ce» Beök- och eveemuide med ktor och erbjudde Viiti d ctivitie uide with city mp d re del Fri pkeri Shoppihäfte

Läs mer

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper.

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper. P Ol Klo, vdlichf på Lmcl.. SIDAN 16 Vik fi io å om biofäomåd... SID 15 NR 1, FEBRUARI 2015 L L, kochf på omofövli i Kiid kommu. Omo om m Sypuk få mä, kud och pol. Livmdlvk äikommdio. Kommu livmdlpolicy.

Läs mer

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING.

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. N:R 2ö (435) A. 27:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 2 JULI 94. HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. BITR. REDAKTOR: ERNST HÖGMAN. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

Läs mer

Innehåll i månadens Alla Tider s. sid 8-9 Låt hjärtat va me... Öppet Hus vid Norrsundets skola

Innehåll i månadens Alla Tider s. sid 8-9 Låt hjärtat va me... Öppet Hus vid Norrsundets skola All Tid s Små & Go i Hmåebyd Numm 2 Åå 11 Tel ill ed. 0297-200 37, 073-181 40 90 Febui 2014 Byds små föe så fö viki besillfäll Sis G & Tybod Si vid symski v kpo i hes föede. Vi i kvioävli i Bby Cum 25

Läs mer

malmö. Gränslöst nära till dubbelt så bra.

malmö. Gränslöst nära till dubbelt så bra. meei pler Läe. mlmö. Grälö är ill dubbel å br. beök de bä v vå världr. Mlmö är huvudde i ödr Sverie, Köpehm är huvudd i rlde Dmrk. De expiv Öreudreioe vå ör äder lier ä illmm, förede med e mjeäik bro.

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL i b m o K EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Ny tidning! 4 #8 AUG 0 Elbil Funk de i vdgen? stt Kombi h te EN RIKTIG SOPPA Lg Tin Nodstöms mustig äksopp PRAKTISKA PRYLAR FÖR RESAN ABRAKADABRA Jnne Nässtöm

Läs mer

STIHL TIMBERSPORTS FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN. Uppvisningstävlingar med yxa, såg och motorsåg. En grym skytteshow som ni inte vill missa!

STIHL TIMBERSPORTS FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN. Uppvisningstävlingar med yxa, såg och motorsåg. En grym skytteshow som ni inte vill missa! Åre em: Skoe By & Bo FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN STIHL TIMBERSPORTS Uppvävlr med yx, å och moorå Skyeuppv E rym kyehow om e vll m! Hel de d är e o för Brukvllr Gme Fr 2013. Cykelrl-how VM-lvermedljöre,

Läs mer

Full fart. Stämmobesluten från ord till handling. Anders W Jonsson + brinner för välfärden. på Framtidsresan

Full fart. Stämmobesluten från ord till handling. Anders W Jonsson + brinner för välfärden. på Framtidsresan en tidning fån centeptiet numme 4 2011 Full ft på Fmtidsesn + Stämmobesluten fån od till hndling Andes W Jonsson + binne fö välfäden Vi bli fle! Medlemsntlet på väg upp. ANNIE: Vi sk väx med en långsiktig

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

Hon siktar på ett kraftfullare CUF

Hon siktar på ett kraftfullare CUF en tidning fån centeptiet numme 2 2012 Hon sikt på ett kftfulle CUF Abetslös ställe Annik Qlsson mot väggen Mtilds dubbelliv följ med i livet som kommunlpolitike, läe och tebnsmmm Att tämj en elefnt Fmtidsbygget

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE.

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE. N:R 4 (65). 4:D ÅRG. VNIG UPPGN ÖSNUMMRPRIS: ÖR. SÖNDGN 9 PRI 9. HUFVUDRDKTÖR OCH NSV. UTGFVR: JOHN NORDING. BITR. RDKTÖR: RNST HÖGMN. RD.-SKRTRR: IN WÄGNR. 3$: Wttg & Kb Dktö D. Btöm Pt väldtäd. F R S

Läs mer

& det flygande kontoret. @yogagirl @wisslaren »SKÄRMTID ÄR INTE MINDRE FINT«GRILLA UTAN KÖTT I SOMMAR STORYTELGRUNDARENS FAVORITER I LURARNA

& det flygande kontoret. @yogagirl @wisslaren »SKÄRMTID ÄR INTE MINDRE FINT«GRILLA UTAN KÖTT I SOMMAR STORYTELGRUNDARENS FAVORITER I LURARNA VinJett by Teleno Sommen 2015»SKÄRMTID ÄR INTE MINDRE FINT«GRILLA UTAN KÖTT I SOMMAR STORYTELGRUNDARENS FAVORITER I LURARNA INSTAGRAMSTJÄRNORNA: @yoggil @wisslen SOMMARENS VACKRASTE CYKELTURER Emm Wiklund

Läs mer

Årgång 13. Nr3. aug 2013. Foto: Ga riella Bild. E uppskatad klippa för

Årgång 13. Nr3. aug 2013. Foto: Ga riella Bild. E uppskatad klippa för Årgång 13 Nr3 aug 2013 Foto: Ga riella Bild Id ote et de ket fö å ga i alla åld a Läs o id ote s histo ia all ä t, o h sä skilt o id ote i T ö ö, fö o h u Sidor a - Trö ö ra d är f lle tol å o h ket ha

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Vekamhetbeättele 2013 Iehållföteckg Sd Ået om gått 3 Medlemutvecklg 5 Föbudet utvecklgabete 6 Utbldga 11 Bachfågo 14 Kollektvavtal 16 Abetmljö 23 Iteatoellt abete 24 Hotellevy 27 Föbudtyele, evoe och

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! All du bhöv v fö pl di oig 0! Nå di kud vid mogokff äm k du i komm! öldl-po ä pumd lokl mogoidig. Vj odg kiv vi om d om ä gläg fö dig. E lokl mogoidig g dig bd iblick i iuio. Vi bly d om ä vikig fö dig,

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa Värd yheter 2:2012 för dig om bor ho familjebotäder frida boie Glamour gör o mer kreativa ett öje att tvätta Ega tillval ökade trivel i Ket och Marie ya lägehet Framtide boede Tre röter om framtide Göteborg

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

KONJUNKTUREN: Ränderna bleknar. svenska tigerekonomin. Osäkerh påverkar konsumenter och industri. Akut räddningsuppdrag: Tunga aktörer om bilfabriken

KONJUNKTUREN: Ränderna bleknar. svenska tigerekonomin. Osäkerh påverkar konsumenter och industri. Akut räddningsuppdrag: Tunga aktörer om bilfabriken UtgivigsPl & OsPrislist 212 IGHESBRANSCHEN OBEROENDE IDNING FÖR FAS frligt som r bedömer tt måg fruktt De flest experte v förvätde rätehöjigr ite blir RÄNAN: Det blir trolige ite så 26 Nummer 9 september

Läs mer

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras.

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras. UTGIVNINGSpLAN & ANNONSpRISLISTA 212 OberOede tidig för fstighetsbrsche ummer 4 mj 212 Årgåg 27 wwwfstighetsvrldese comebck: Försäljige v Kugsbrohuset lockde itresseter äve frå läder utför Europ Me svesk

Läs mer

MER INFORMATION PÅ WWW.GOTEBORGSLOKALER.SE

MER INFORMATION PÅ WWW.GOTEBORGSLOKALER.SE t g To I N F O R M AT I O N F R Å N G ÖT E B O R G S LO K A L E R 3 2014 D 10 mj v olig D våft t ft å v t H lög t. g to io l å R Di ty O tog! o o vå ö A b o vi Bt tt ltog om l om. y fifi gom i oä Olo om

Läs mer

INNEHÅLL TURISTBYRÅN. Välkommen till Norrköping. Göra. Äta. Citykarta

INNEHÅLL TURISTBYRÅN. Välkommen till Norrköping. Göra. Äta. Citykarta GUIDE 2015 TURISTBYRÅN INNEHÅLL Vi tipsar om sevärdheter, smultroställe och eveema, säljer souveier, tillhadahåller broschyrer och bokar loi. Som e auktoriserad blåul turistbyrå er vi också iformatio om

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Karolinska Universitetssjukhuset

Hela denna bilaga är en annons från Karolinska Universitetssjukhuset Hela dea bilaa är e aos frå Karoliska Uiversitetssjukhuset DEN ALLRA MODERNASTE 2015 1 ALMEDALSVECKAN Hälso- och sjuke är ett äme som skapar måa debatter i Almedale. Nr 4/6 Daes tema frå: Karoliska Uiversitetssjukhuset

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer