Idéprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-01-09. Idéprogram"

Transkript

1 Idépom

2 Cmpu Vll - e betplt fö me ä mäiko.

3 Iehållfötecki Dett pom ä e öveipde bekivi v pojektet LiköpiBo2016 och komme tt tjä om väledi fö kommde bete. Viio 5 LiköpiBo Mäik bye tde Vd ä LiköpiBo2016 Stdutveckli Vät Vll 7 Utmi - Uiveitetet möte tde Stdutveckli Vät Vll e levde och bldd tddel Bkud kmpe om hjäo påå Vfö Vät Vll Expo-omådet 11 Expo-omådet komme tt iehåll Gudte fö fottt plei 13 Cmpu Vll Utbildi Kultu och fitid Omo Miljö, eei och tekik ytem Kommuiktio och iftuktu Plei och kitektu Pk, tu och tädåd Socil hållbhet IT Näiliv Delktihet Smmftti Syftet med LiköpiBo2016 ä tt kp tillväxt och ttktivitet i Liköpi och tt bid till utvecklie v vekt mhällbyde. Iehållet i LiköpiBo2016 vil på te udpele: kukp, ocil hållbhet och ketivitet. LiköpiBo2016 bli e lekfull, bldd tddel dä livet och mäik ä i cetum. Expo-omådet i Vät Vll komme till 2016 tt omvdl till e tddel med uiveitet, idott och fitid, boede, kol, kultu, hdel och evice. Pocee med plei och eomföde v LiköpiBo2016 k kktäie v e bed dilo och utvecklde v kukp. Byde få te type v byhe ( vli /by-uppe/kitekte), ett budivet hökvlittivt kollektivtfiktåk och offetli miljöe med plte fö möte ä te v de kktäkpde ile i expo-omådet. 3

4

5 Viio LiköpiBo Mäik bye tde Kukp, ocil hållbhet och ketivitet ä de te udpele om k fom iehållet i LiköpiBo2016. Dett lede till e ttktiv och itet tdmiljö om eee päde möte och iovtioe. LiköpiBo2016 k v ett pktikt exempel på fmtide tdbyd. Det k håll e hö ivå på ll komåde och v pjutpet iom ett l. Pocee med plei och eomföde v LiköpiBo2016 k kktäie v e bed dilo och utvecklde v kukp. Vät Vll bli: E lekfull tddel dä mäik växe och utveckl. E bldd tddel med uiveitet, idott och fitid, boede, kol, kultu, hdel och evice. E plt om leve och dä livet och möte mell mäiko ä i cetum. Vd ä LiköpiBo2016? Syftet med LiköpiBo2016 ä tt bid till tillväxt och ttktivitet i Liköpi. Geom tt v e pjutpet i mhällbydet k pojektet ockå bid till utvecklie v vekt mhällbyde. Pojektet h te mvekde huvuddel: Ett mhällbydpojekt E pleipoce med dilo E bo- och mhällexpo 5

6 Ullevilede Seelbåthm Gätd åteviic Roedl kol t op Bo Ny Roedl åde p tto G y de Sve t e Sved Skive å d ifte Toby Köpcetum No Ok Kolf d ev i Ste i Ötöt Gju te i Timme m Tö be t bek Sp e E e l Mell Ifjö du Rokil de Skäd de Viftodelle e Råbe Ule V Bke t l Oxe l t H e Å ep l t Blo Kli pp Kott Sö d e e t Fä e Tu u d Ro e Kv M Vid i jö jö by Vidi H i Jo k db u eled e VIDINGSJÖ Tuv Motiopå 2km Hä le k tv Tllk ot Lill å d e d Hä Kämk k P ic d bäck (Spmål ) o Al Vidijökol Tu Lijet L db Mil Tumt (Utäde) t Sk öld e H v L db o Buk e k e Top e Fo m de mb oh ov le L t Rät t e B u Botäll bo Kv S bo ttio Ntt tuvu Ek löv Slu M c kv Vädu vä Sol d i t ille At v ä Johe Mu t etväe Uiveit Plöjet Bu e Ae d Betet Vitte Fott Fmt Bu t t L tm Skilli My Rävkulle Skidbcke e Gl opp Spo väe Åleyd Lipu u k Ry tt Sevice hu Lillåd kol ed m Lod Gvfält få jäålde e Rikt V åb e e Slip Lät Km R id h Vidijö kyk 2,5 pp elv ä Åetd åde e Pe 2 e 1,5 tv ä 1 Vi t 0,5 m Y k Skålpud 0,25 Po St llm ä te Ridkol/ Ridhu tö Rep ä t l d Hö mä Ve t k e Åtti 0 Fö e Fjädi Ot Bok ö Kopvlle v G Kppe äe llv e K Sto Akväe e e vä Svet e e Nit Odl y B o e Motö Ste it Mki Elde Polee tte t Åmetd op vet d Heå Fil I e jö tuktö Ko y k Alm Ho v Sp (Oljeväxt) td Ridde ed t tbo l Piojä Sm (Fö) Motiopå 2,5 km St Ak Stå L t b uk L db o t Smedtdbäcke ä tbol Sevice hu Bedmme d e l M G ml Klmväe Äåd kol Bydet Be Bäckkol Smedtd dmm m Lft p dto S P ä Be kol BERGA till Tieö ekldkp VIMANSHÄL Be kulptu pk Av tle tö Ö Hem t e Kek t Luftv e vä Töke e Bod vä Bljo io Södeled e Smedtd LAMBOHOV e tvä Vi m R e ä e vä Ti GARNISONEN G te Sletdkol Vi v Ko Te e lbu k e F hemo Dju be Vä b el å d u k t d e He im d l B Nä lde ck Fe j K Bjö k e t l d Sö G väe Gio Bid Sletd S leettd odelle Rå t et Ab d S m bäck o dp t St Dju l å d t Ö be e d e Li v e G tb u Au e ä v V St R o e Ed d be vä e vä efo l T fo e T Ny å t et L ei Stud G m e Hv e Slåtte Lid et e b Ku St å Lie te e Ab Hm Gip TANNEFORS Vill V ll V ll Öt öt t å ätte Råtop Al p el Plo t N y to Rå Stp S köde Ax - t Å k if Lmbohov vlle Lmbohov Stll d em ke e pi vä Adetedt Lju h S:t L Klote Alv B St o Emikok kol Lmbohov hlle Bu le Holpi t cke G kphu Bibl. Fitid. m Hu d m B håll Bok e k Läove ke Apote b Pile EKKÄLLAN Ifteiväe kifte E oe B d Bd ttio t ttio Lmbohov kyk l Ht veke Ste Allm Lmbohov Cetum Tö Nokö HEJDEGÅRDEN UNIVERSITETSSJUKHUSET RAMSHÄLL GARNISONEN VÄSTRA V ÄST TRA VALLA V ALL LA Lmboho vlede Våd cetl d k e Repl Sicke Plte S:t Pe Bo åd Fui Byäde kif te Bé S ä te tt e Joe uu Sp v Sto k Må t T t Jä p t Rip Idut i O Gly tti t old Väi STADENCENTRUM DJURGÅRDEN l ede By Ki t Vift Hmt Gvek Klote S:t L Atit Bfote INNER- UNIVERSITETET Te k ifte Söd Stå Biitt Leop Reecetum v V if Ståebo potfält t öd Gåb Sl o t t Rydväe å Plte Jäv Ihll Cloett Cete RESECENTRUM Jä Bu Bto pke vä temil Bielke Stue Ott Gumpe kullväe Sö d St Gumpekull bo KALLERSTAD Åbjö e Dvä B o t l Colleium By kifte Rute Rcketcete e m Tu Klm vä No Stå k Söd O l Ketti Dhl te Öve e e i Te Ke Kpte pk le d ö t t t je vi de kik Te åpp delle Kiti t ÖSTRA VALLA Föet Ö Kllet dled e dbo Vämevek Bezelii Te Dielo plt Vide tm We e We lo So lo K t kli Blå t lje e tvvääe mt tom Stt S ll tli Mjä Mjädevi Cete oh o v t e ä v t Vä G ä d e t Alv k P Bjälbo v Ko Mj Whlbeck MJÄRDEVI lud Di k ett é i ev Ull Vväe Smedje l Kmp H mk Bjälbo lé W e Mjädevi Sciece Pk D e Kåpp Dl Koloi Opphem d Sd Ske Bobe t l MJÄRDEVI e b t f Adol Stue Bezelii pke pl Ktedl kol Ryd Mjädevi odelle L mb Abiko odelle Fjäbu temil Sevice hu Kl Heti t V Li Bezeliu hlle kol v Gut t Yde ä Sk d ki Mj t Dju jukhu e ä lv Vll Ryd Cetum Tfikplt Ryd Sko t t Gö e No Ge djä t Hjälmäte K et kä Bjö RYD Våd cetl p Be Livlle v ä Liåde e t To h v ä e V GOTTFRIDSBERG e Alätte åde dto Må Sevicehu Åby ludtt Kllet Nykv Nykv N y k v pke b o Potcete Sve B e d jä Iduti VASASTADEN mk Tu pp m Blo t e Sko Ge G etb äc k t Ö lk F v Du t o Hedb He Hot Spot Cete Spothll Mlme åteviicetl Flo Elle e TPL MALMEN Dmk Alk Sv ve m lm P Key Slöjd Åb ylu d l e Eelbekt vä pl Ade Jä pke El Bädtöm Ljutedt Blde Ståebo T A Sevicehu Vv plt Vv Gottfid Gymium evicehu Tull bo omte kyk pke bekol Lä Roul Wllebe E Bäd Ko Hjälm muéum plt Tete töm Bjö ito Tomtebod Te Hö Rydkoe Vådb. ie kol Noköpiv Moumet T l Koet & motiocetum u Ox koloitädåd Gm llbo Hu Tete Tohkol Koe Båkytteb Våd t Skol eb Ku Olof Plme cetl e dväe Vät plt Hlu t Bu Tullodelle Ape Lyi t eviceh/ bö vådb. t t Bdhu Ste Hu V ä t å E B Vådc. Adm bo Std ebe Eelk Ståe h em Å Rädd t S:t L S Lide bibliotek Bezeliu-Domkyk Hdhl kol el Hmm tjät tete plte kyk Ok t Spothlle 2,5 km Cete Ku Sto Bo m Vifolk Ryd Domkyko Domk Sto Fidbe Vimk bekol Lektohe o kid ve pke Fö.hem Dotti tt Lekt t G u Hjälpmedel Klö Ldtthu Slott St mue ld tt Folk Rydkoe Ryde Gö Lill Stdhu Hät Lätyele Slottpke d Kid cetum b Dotti ko Dyk tt Te kol Ju k e Ku NyMi te fo Solh odelle Solh Vt To Jä Folku Råbe tt M tt Rik åde kol kol o b t Fibee bo tt i bke Kv Vådc. Vlke Tädåd Gudmud Mikel Gä u v Do t olfb 9 hål tt Måetd Hop Sto D Allhelo Ko åde kyk Bdtu Gö tt Fotäe No be S:t Sto Sevicehu Om Btu väe t kpellet Tädåd pl S to u Folket Pk Dotti Do Miljö och mhby Ld e Kull tti Ådl föv. t Cupole Kube Hö Ryddl Syd Böket hlle 5 km Iido Roetd U l v å väe d Kube E Bäm Kjellbe tö väe ple äd é Spot Gifteåd Mlml ätt Loft Vete Li El Topikhuet hll S:t L Solh Hu Tefo Vllpl Täå åde Syé K Våd kyk Biitt l Upptådele ve Gelb Apel evicehu llåde cetl be Kä Gäti kol jut e e Mö kpell Vll t be Ldti e de odelle Kydd Vådhö Åk Tädådföeie L i t Vllmo t bä e bodtt pe kol Kl Tok el b t Skep Sevicehu Sv Gml Liköpi Rydväe Fidtu Skol Koflltu Tokelbe K Dhle Simhll Filuftmuéet Lill d Ri Sevice Studie väe o t lätt p lm m om M e hu om Tiebäckbdet odelle odelle Ntu öm e d Viol Skol Pl de St Tä e cetum Gutf Belvedee Stolplkp Kpell t e id Smith f pl Ym mp plt Sko FituVll Folkuvlle Pu Skol Fö pke e djukliik je e vä e tl d Fä o Sevice ll Vick m S A :t L t V å b H d hu Cu Så d Videåde t t Vll V ll S ttuud He e iieev ä V k olooittäd dåd koloitädåd jde Vådc. t Liköpi Uiveitet Liköp pi U iveitet e Tefo lh t Fä Skol ll kol Tomkyk Tekik Hökol Teki ik Hö kol Stolplyck b evicehu D Be d Bä Vll Pk Kvbcke ett C-huet Uiveitetjukhu ck A-huett C-hu A-huet vådb. äldeomo MittSkyt e te ytt Be he Tefo Rek he Sevice Liköpi olfb lu hu Skol j Ki HuEtt Hu ue Ett Skol ti 18 hålb ieväe F e Meije H H M eije v Jävä ä Jävä Ko Kå lle Kålle Öt m mueet ueet p Topttu Toptu B o We tm k Wetmk Vll åd åd ki d R ib ik l Vmueet V mueet Mjelleumåde Mjelleum Fuu lede R idm mee Ridmee Vll Vll l filuftomåde f i f Odlme O dlme T ekikv Tekik Gedjä m uéum Veke muéum Veke F yikhuett Fyikhuet Hölid pke Ru del muéum mu uéum e Vll fo ffolkhökol lkhö kol Vll Eklycke Pulk P Kyl Ryttåde Ol Vtteto B-huet B -huet AkLill-Vll L ill-v Vll bck b Ä top Ä Bo o Ekk t v h Skidbcke äl dmme k let v Sttomtåde Sttomt tå åde d ä e Kob M Lö Vå Vim ov MiiMii i i e j e G ld Sti djupk d jupk b e t Ekhult o Fåeldmm F å el l d m m E-h huet E-huet p ud Ekl t Gedjävlle Re emet t Zeit Z e it t Gio Tiätte Oio O i o ä d Tiebäck Pil odelle Läätte Mäte M äte Mtti Mtti vä vä bä Bikbcke Sevicehu ck D-huet je E e Kimilvåd Lil Atl ll k Temhuet T emhuett Polie Hä mydih Åklmydih Itetioell U iv veitet Uiveitet Rö S tte G eotek. Stte Geotek. Lely ey Key jo Väveket Stte Kimiltek bibli iotek k Ke bibliotek Skol T cke t I tittutt (SGI) (SGI)) Ititut M Lbotoium (SKL) Gio ll Utt mueum I-huet I-huet Ko Stte St te VäVä- och Pluto ed e k Tpotfoki T pootfoki el i titut ((VTI) VTI) ititut Klepl Cmpuhlle C mp puhlle Wldofkol Te Te P ä Kompi If (Skvdo) H te i i u Bu B eled väe u v e M Ol u ) G -h huet G-huet Be Totlfövet T otlföv et jo ffokiititut okiitiitut kyk l S (B m ed t d FOI bä cke Åetdkol Be VTI Cetum Hä povhll vä Vådc. e Be fitid. Vådb. Bjökä kol vä Ryd Vådb. t k Lä Bhäll Gumpekull odelle Rudjö Båd t Steie Be odelle t Ge Tjä d e t djä e Heid e bom Atte vä e F F Tjäde äll Bhäll S ibjö Keby ä e Tjä d e t t e Ge e 5 km Roxe dled Kllet Ge vä åd p Motobåthm Älv kv Sättu Läli Be Vttevek N y å d v Go ttop Glyttie cmpi t Rååe Ruthålleåde etop Skä å d Sö Glyttiebdet Glyttie Mellåde Sto åde ll Klocke åde Nyåd Tyt to Gvfält ll Kolf p Skäetop kyk Toby Gill be Pk t yvä e Ro xto p Nämde måde Nyåd kol Gillbe um C e t to e to p Ro x dbevä Bibliotek Skä e e Skäetop åde Stilöt äldeboede Stilöt Atto p vä Sevice Vådc. hu Skäetop Cetum Skäetop kol To b Be SKÄGGETORP Fode Suop TORNBY Bä to p R ox vik p Föto R ox v i k Nyåd Roxvik odelle Sktteåde N y Le Gätd odelle Ulleviodelle Nyådvä e Vä p e Stå å E4 Svede Ullevi koloitädåd Ullevi V LOK-åde Idotte hu Slk kyk Vidijö motiocetum Lyckhemväe Slk Fikvådcetl kol Cik 2,5 kilomete väte om Liköpi ietd lie Vät Vll. E tddel med cmpu och SLAKA filuftomåde. Målättie ä tt utveckl Vät Vll till e fulltädi tddel och kyt ihop och utveckl uiveitetet och tde. LikLiktåket få cetl Liköpi till Mjädevi kyte ihop fle to kukpiteiv vekmhetomåde och kp på det ättet e v föutätti fö utbyte och möte. Ståket ä ockå e koppli till kommuiktioe med övi eioe och omvälde. Tieö 2,5km Skidpå 10 km Skidpå 5 km Löppå 5 km El-ljupå 2,5 km 5 km Lill Ak Glbcke Sm ifteåd ke äc 5km Gm l d Hä lv Nyd Hoppet Ljuet kpell Liköpi kemtoium kpell tötled Ö e l e v v ätte Hö Stillhete kpell v Dymli e väe vä Lövätte Klm v Svek Bukhudklubbe pv Ekö v o p t ved Gå de A Slk djuhem t ö Ö v el u d Kä llto ti Ki Åby 10 km b d k L e t ed Glpä v Pilpet u k ev Hlhö lväe Roekälljö t le de L Roekäll vä S l ä ttb e öld v ä e til l Ådym li Sk Lövätteåde Bötop ik ö

7 Stdutveckli Vät Vll Utmi Uiveitetet möte tde De mhällbydfå om LiköpiBo2016 t i hdl om tt kyt ihop och utveckl uiveitet och tde. Expo-omådet bli de föt etppe fö Uiveitetet möte med tde och utvecklie v Vät Vll till e fulltädi tddel. Stdutveckli Vät Vll e levde och bldd tddel I Vät Vll fi Cmpu Vll - e del v Liköpi uiveitet. Hä bet och tude me ä peoe. Dett ä Liköpi töt betplt. I diekt luti till uiveitetet fi läi fö kultu, fitid och eketio Vll filuftomåde. Diekt väte om omådet lie Mjädevi Sciece Pk e to mli v kukpföet. Hä bet me ä extue peoe. Vät Vll ä e tddel dä vtådet till tde cetum kä läe ä vd det ä. Ett käl till dett ä tt to del v omådet ä obebyt. Vät Vll utveckl få tt v ebt ett uiveitetomåde fö utbildi och foki till tt bli e bldd och levde tddel i Liköpi. Utvecklie v omådet ke i mbete med Uiveitetet. Hä by botäde v olik ote, fökolo, kolo, koto, evice och hdel, kultu och llt t om ö omådet till e miljö om leve dyet ut och ll d om ået. Smmbd med de ietd kp i ett föt kede med LikLik, ett pioitet kollektivtfiktåk. I omådet kp möteplte och föutätti fö läde i ll fome. Kotkte med cetl Liköpi och Mjädevi täk. Bkud kmpe om hjäo påå Kukp och dämed läde ä de to kfte bkom mhällutvecklie. Vi lömme lätt hu mycket de eomittli kukpivå i Sveie h ökt de ete 100 åe och vd dett iebuit. Kukp på ll pl ä ude fö våt vältåd och vill vi fotätt lev väl, älle det tt våd utvecklie v kukp äve i fmtide. Id och äu me i fmtide komme vi tt få mät vå kukp med må fle välde öve om h utbildi och mbitioe. Läde i ll fome och på ll ivåe ä lltå e livvikti fkto fö Sveie och fö Liköpi. Liköpi utveckli de ete 50 åe illute hu viktit uiveitetet h vit och ä. Smm föhållde k iktt äve i d täde om h mo uiveitet. Liköpi uiveitet befie i i kokue om åväl tudete om läe. Uiveitetet h b lokle, ott om plt, ett ott ykte, me kokuee om tudete och fmföllt om läe håd, och det på e itetioell mkd. Kmpe om hjäo påå. 7

8 Coo Uiveitetomådet/Cmpu Vikti omåde fö koppli mell tde, Djuåde, Lmbohov och Mjädevi Fitid-fiidotte, idotthll och Vll filuftomåde utveckl Utbyd v Djuåde med botäde, kolo, koto, utbildi, foki, hdel m m Vät Vll Coo och LikLik Mötet Coo och LikLik - e vikti od Uiveitetomådet Vllkoe Mjädevi LikLik LikLik Djuåde Omådet fö LiköpiBo2016 lie i käipukte mell cmpu, idott och fitid och boede. Hä fi föutätti fö tt på ett päde ätt utveckl uiveitet och tde. Expoomådet ä de föt etppe v tt kyt ihop och utveckl uiveitet och tde. I de fottt utvecklie ke e tevi fötäti v tåket utmed LikLik me ockå olik åtäde om täke mmhet mell o dele v cmpuomådet och tde. 8

9 Vd ä det då om lock och hålle kv tudete och läe me ä od utbildi och b lokle. Jo mm k om tilltl de flet tevli miljö, päde möteplte, itet tdliv och e tdmiljö om leve hel dyet. Hä h Cmpu Vll vhete och häi lie e utmi. E utmi lie i tt oie mhället å tt ll ovett bkud ä delkti i lädet och dämed delkti i mhället. På ett öveipde pl k de fyik utvecklie fö tde och Liköpi uiveitet päl v e ekel vidom: Livmiljö ä vikti - de om h olit vie. Täk olud! Studete och peol k lock till Liköpi fö tt Liköpi ä e oli och päde td och fö tt Liköpi uiveitet ä e kdemik expeimetvektd fö foke och tudete. Uiveitetet behöve kyt ihop med och bli e del v tde. Och äve om cmpu ä ett omåde med tydli ee idetitet å k det fi ett öppet föhållde mell tde och cmpu dä mäiko tömm åt båd håll. Dett föutätte utveckli v åväl cmpuomådet om tde. Smmhet med eioe och hel omvälde behöve ockå bli tydlit. De tyk om fi i tt mvek mell olik ote i eioe behöve t tillv. På å ätt uppftt och fue eioe om e helhet. Att by b tdkvlitet ä tt by låikti väde. E b tdmiljö ä fylld v mätb och omätb väde och käeteck v tt mäiko vill bo och vek dä. Det e i i tu e poitiv utveckli v åväl ocil om ekoomik väde i tde. Vfö Vät Vll? Liköpi Uiveitet ä e vikti divkft fö Liköpi och eioe utveckli och kokuekft. Cmpu om livmiljö ä e vikti få fö uiveitetet ttktivitet och kokuekft. I Vät Vll fi od föutätti fö tt kp e ketiv och iovtiv möteplt i Liköpi. Uiveitetomådet beö ett tot l mäiko. Plte e möjlihete fö mbete och utbyte mell uiveitetet, foke, tudete och äiliv. Plte e föutätti fö e utveckli v LikLik om kyte mm Mjädevi, Uiveitetet, US och tde. 9

10 Skie vi expoomådet plcei och e ov tuktu i omådet. Fö tt e e uppftti om omådet kl edovi äve ett utitt få Vtde i Liköpi och det omåde om iick i Bo01 i Mlmö. Göt Ötöt Vväe

11 Expo-omådet i Vät Vll LiköpiBo2016 bli de föt etppe i utbyd v Vät Vll. Expoomådet plce med LikLik tåket i cetum i diekt luti till uiveitetomådet vid de ybyd fiidotte. Vät Vll bli e tddel med uiveitet, idott och fitidvekmhete, boede, hdel och evice. I i helhet komme tddele Vät Vll tt iehåll uefä botäde. Måfld kp bld t v tt det fi må olik ktöe och v tt tilldelie v byätte komme tt v måttfull, 1-70 läehete. Fö tt täk måflde komme, föutom vli byhe, ibjud tt by i omådet ockå tt å till kitekte och by-uppe. Expo-omådet k bli ett lekfullt omåde dä mäiko växe och utveckl, dä mäiko möt. Offetli miljöe De offetli miljöe k håll hö kvlitet, v ykpde och vck. De offetli umme; lekplte, pke, to och to kp föutätti fö mäiko tt möt. Smtidit om bo- och mhällbydexpo eomfö e tädådmä med idétädåd, odlilotte och veettio om vi kommde tuktue. Kommuiktioe Geom omådet pe LikLik ett hökvlittivt budivet kollektivtfiktåk. I omådet mitt kp fmtide hållplt. De ie kommuiktioe i uiveitetomådet och Mjädevi föbätt. Möteplte kultu, hdel och evice Möteplt Vät Vll kp e plt fö möte mell olik ktöe. Möteplte k iehåll evice och hdel, möteplte fö föei, uppe, mide koete, äiliv, uiveitet och tudete. Iom omådet kp föutätti fö e mkdplt fö loklpoducede åvo. Botäde Iom omådet by mit 400 läehete i e måfld v boedefome, födelt på både flefmiljhu och täte måhubebyele. Iom omådet by äve tudetbotäde och äldeboede. Fmtid ivåe ä med och bye i ee botd eom tt bild by-uppe. Koto och vekmhetlokle Koto och vekmhetlokle cik m² by fö uiveitetet och äilivet behov. Skol och fökol Nykpde lokle fö kol och fökolo by. Vekmhete e möjlihet tt mbet öve äe med till exempel uiveitetet och äiliv. 11

12 Tübie i öd Tykld - ett exempel på päde kitektu.

13 Gudte fö fottt plei Fö tt v ett låiktit mhällbydpojekt om bid till Liköpi utveckli och vekt mhällbyde behöve ett l udläde picipe uppfyll. Cmpu Vll Utbytet mell de divkfte om fi iom Liköpi uiveitet, Liköpi td och eioe bö ök och e möjlihet tt bli fyikt tydli. Liköpi om uiveitettd k ite emt hävd i på e itetioell e. Reiopepektivet ä viktit och Liköpi åväl om Liköpi uiveitet k utveckl yttelie iom de kotext. Ikubtovekmhet behöve utök, äve e eiol koppli och äe mell kdemi, äiliv och offetli vekmhet ö mide kp. Itetioliei utö tditioellt e vitl del v de kdemik välde. Till Liköpi komme må itetioell tudete och fmtåede kdemik peoe få hel välde. De fyik miljö ut uiveitetet k v epeettiv i itt mottde v de äte. Liköpi uiveitet k v e tydli del v tde, mtidit om äe udd ut och eioe fmtå om e helhet. God iftuktu, åväl lokl om eiolt, fekvet och lättväd ä e vikti föutätti. Exempel på dett k v Byde öpp och expoe med fmido ut mot tde. Metlitete iom uiveitetet utveckl å tt uiveitetet öppe i och bli tydlie om bäe v kultu och bildi etemot det omivde mhället. Utveckl och ipie till ktivitete om ö uiveitetomådet me päde och itet tt beök elle fäd ieom. Utveckli v LikLik. Utbildi I LiköpiBo2016 k kommue kp fmtide lämiljö. Skol kll e ile om betydele och tolthet. B- och udom ä vikti, kukp ä viktit, kol om möteplt ä vikti. Skol k uttål ketivitet, tyhet, ytäkde och kvlitet. Exempel på dett k v tt kol k Stimule till lute tt lä och kp od miljöe fö möte, dä b och eleve läde tå i cetum. Ebjud öpp, flexibl betmiljöe och viede iläimiljöe. Ge möjlihet tt itee kultu och kpde med teoetik äme. Smbete med LiU ki utomhupedoik. 13

14 Kultu och fitid Kotäli etlti och y kitektu ä vikti fmåfktoe fö e booch mhällbydexpo. Kultu, eketio och idott ä däfö ett jälvklt il i LiköpiBo2016. Vät Vll föutätti iebä to möjlihete tt lyft fm åväl kultu- om fitidupplevele. Red i pleitdiet bö e b iftuktu fö både befitli kultu- och fitideo och evetuell y bet fm. Attktiv boedemöjlihete iehålle ite b botäde, id ä ä tillå till både kultu-, eketio- och idottupplevele e jälvklhet fö må. LiköpiBo2016 bö äve iehåll e helt y e fö kultu ett modet och levde kultuhu fö ll åld, dä ll ovett bkud k möt. Exempel på dett k v Ett modet och levde kultuhu med plt fö till exempel e kommul elle föeidive biof, ett äbibliotek, ce, kfé och llei. E ext pektkulä lekplt med bodetemtik, iteed med mådjue på Vll åd. Etée utmyckde v kotäe. Skp e tydli eté till Vllkoe tueevt. Omo Målättie ä tt kp föutätti fö tt poitiv ocil ätvek upptå eom tt t häy till mäik hel behov. Plei v ämiljö, kpet och hel botdomådet bli viktit fö tt täk de ocil bde ho de boede. Möjlihete k e tt yttj kommul lokle få e ökemål och behov. Däieom ök käl v delktihet, mediflytde emekp och mpel bld ivå i omådet. Det e ockå olik eetioe möjlihet tt lä kä vd i vdmiljö. E b ädmåleli botd ä e vikti föutätti fö tt ku lev å jälvtädit om möjlit. Säkild häy k t till älde möjlihete till kvboede eom välutfomde botäde ut fyik hide. Yttelie te komme tt t fö tt itee peoe med fuktioedätti med övi huhåll. De ytte miljö k v tilläli fö ll, äve peoe med olik fuktioedätti. Häy komme tt t till ähete till tuomåde å tt mäiko möjlihete till tuupplevele och utevitele timule. 14

15 Exempel på dett k v Botäde fö älde om komplette det odiie botdutbudet och om k ebjud od tillälihet, vi evice, möjlihete till emekp och tekiktöd fö tt älde k ku kv i e ivd miljö å läe de ök. Botäde fö peoe med fuktioedätti väl iteede i övi botdbetådet. Täffpukte fö mvo, lek, motio, muik, dikuioe, hobby, föeiliv. Kollektivhu fö peoe om ök tt bo tillmm. Miljö, eei och tekik ytem Målättie ä tt LiköpiBo2016 k bli ledde i tt fövekli de ete iovtioe iom eei, miljötekik och hållb tdutveckli. Expoomådet k kombie de mode totdmäik kv och föväti med ett klimt- och miljöbete om lede till tt Vät Vll bli e eei- och eueffektiv tddel om bid till kommue målätti tt v koldioxideutl Exempel på dett k v Eeieffektiv hu. Loklpoduced el. Hållb bymteil. Kommuiktio och iftuktu Behovet v tt mik tpote påvek på miljö och klimt ä tydlit iom tfikekto. Att vi ä beoede v foil bäle och tt eeitillåe ite ä oädli ä ockå uppeb poblem. Med Tfikttei fö Liköpi (2010) fi e b ud fö tt utveckl fmtide tpotlöi. Målättie i LiköpiBo2016 ä tt vi upp ttktiv löi fö kollektivtfik, å och cykel. Exempel på dett k v E demolije fö hökvlittiv budive kollektivtfik. E kollektivtfikod med häfti dei om me fö tke till eecetum ä e hållplt. Expecykeltåk. Bilfi botdto. 15

16 Eeipoduktio, Feibu, Tykld.

17 Plei och kitektu De y tddele om påböj i och med LiköpiBo2016 k uttål tyhet, emekp och e vcke vd. Vi k kp föutätti fö mötet mell mäiko. Det k v ekelt och tyt tt ö i eom tddele. Pleie v tddele k ke u olik uppe pepektiv; bfmilje, vuxe ut b, tudete, udom, peioäe etc. Stddele k v ttktiv och chmi, med e måfld v ykpde kitektu. Exempel på dett k v Olik type v byhe: by-uppe, tditioell, kitekte. Skp ite offetli um, um fö mäik, tde vdum. Aod wokhop ude pleipocee. Pk, tu och tädåd De ö möteplte i tde bli llt viktie ä tde fötät. De möteplte k väd fö eketio, ytt och öje. Vi k bet med pke om iehålle e tikdom, ä ofylld, om ä llmät tilläli, e möjlihet till mvo, h ymd, e möjlihet till vil, beätt om kultu/hitoi och ä vild. Exempel på dett k v Pke/omåde om e möjlihet till tt bediv utomhupedoik. Kultu i pk i fom v ft och tempoä itlltioe. Syliö dvttet. Socil hållbhet De ocil dimeioe v beeppet hållbhet k e ökt utymme i betet med hållb tdutveckli. Apekte om demokti och häl, ekoomik och ocil tyhet, idetitet och jämtälldhet, måfld och itetio, delktihet och iflytde mt kultuv ä exempel på omåde om iå i beeppet ocil hållbhet. Exempel på dett k v Skp möteplte. Geetioboede. Låt mäiko delt i pleipocee. Olik upplåtelefome och möjlihet fö ll ikomtuppe tt bo i omådet. 17

18 IT Ifomtio- och kommuiktiotekik k med hjälp v olik type v iovtiv och mt löi kp föutätti fö mikd föbuki v tue eue, mt ökd tillälihet, evice och ocil ävo. Exempel på dett k v tt Itlle ytem fö mäti v el och vm- och kllvtte vilket k påvek föbukie. Tyhetlm och ipeiytem, m.m. Socil medie om kp ätvek fö tt lö poblem i de lill välde. Näiliv LiköpiBo2016 öpp föutätti fö utbyte v kukp, efehete och idée. Geom e bldi v boede, evice och tudie/bete ök tddele ttktivitet. Föet vill flytt och etble i i ttktiv täde, med ik boedemiljöe mtidit om tillåe till utbildd betkft fi på ä håll. Utbyte mell de divkfte och kukpe om fi iom Liköpi äiliv, uiveitet och offetli vekmhet k e möjlihet tt ök och bli fyikt tydli. Ikubtovekmhet utveckl och äe mell äiliv, kdemi och offetli vekmhet ö mide kp. Exempel på dett k v tt Skp ketiv plte dä äilivet och tudete/fok k möt fö utbyte. Syliö ememm iovtioe och kp kyltföte. Smvek dä de ee etpodukt ä de de åv. Delktihet De fottt utvecklie v Vät Vll k e tot utymme fö delktihet och dilo. Det fi må fome och kle fö tt kp delktihet, dilo, påvek och iflytde u olik måluppe pepektiv. Socil medie bli e äkilt vikti kl i pocee LiköpiBo2016 fö tt kp ovätde möte och y kukputbyte. Exempel på dett k v tt Socil medie/y medie om plttfom fö tt ktive olik medbouppe tt bekiv och utveckl i itutio och fömedl tk om koket tdföyele. Medkpde tdutveckli - e öppe poce dä LiköpiBo2016 tå fö fome llmähete och betuppe fö iehållet. Stdpke k köt om och fövlt v olik iteeuppe. 18

19 Medvekde Idépommet h föfttt v Jöe Hlum, Fy Whlqvit och Li Settedhl, med Jo Sjöli om pojektlede fö LiköpiBo2016. I betet med udte fö fottt plei h äve följde tjätemä deltit: Iid Gutvo Akdemik hu, Ae-Ctie Lövtedt, Chite Guo, Chiti Eico, Ade Peteo, Reid Dielo, J Klo, Chite Nilo, Li Settedhl, Lielott Joho, Jey Mthio, A Bjäkm, A-Chlotte Höe, Mu Nilzé, Pe Widm och Kti Elud. Däutöve h ett tot l peoe deltit i idéeeei och dikuioe. Foto ä t v Liköpi kommu och Gö Billeo. Kto h tit fm v Miljö och mhällbydfövltie, Liköpi kommu. Lyout Joh Rebillo och Li Settedhl. 19

20

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Portföljstyrning Planering. Copyright På AB

Portföljstyrning Planering. Copyright På AB Potöljtyig Pleig Kot om På Gudt 1997 ~30 tlld 3 omåde Pm 3 Pm 3 - Pm 3 -olie 4 ote Stockholm Götebog Lud Öteud/Sudvll Tjte, utbildig, licee och kukppodukte Äge och övlt pm3, decto tdd ö övltigtyig pm 3

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

bli utsatta för inbrottsförsök? Låter dina villafönster få chansen att motverka inbrott och skadegörelse.

bli utsatta för inbrottsförsök? Låter dina villafönster få chansen att motverka inbrott och skadegörelse. By ytt hu eller reover med föter Brottprevetiv tekik!! Sid. 1-7 er vil e try och trivm boedemiljö! Se filme om krot! K di vil bli uttt för ibrottförök? Tidit Ibrott certifiert elit reelverk Möt tjuve medk

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook!

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook! dlfisöe 2 2012 Plket Höste 2012 Håll dig uppdted på lfisöe fouet & guppe på Fcebook! Augusti 23/8 Aftewok Leksd 28/8 Aftewok Boläge 29/8 Aftewok Mo 30/8 Aftewok Ludvik 30/8 Aftewok Ggef Septebe 25/9 Aftewok

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

6 Strukturer hos tidsdiskreta system

6 Strukturer hos tidsdiskreta system 6 Sukue hos idsdiske ssem 6. Gudsuku Vi h se e idsdiske ssem i de fles fll k eskivs v diffeesekvioe [ ] [ ] [ ] De k uligvis häd de ol sseme eså v fle seie- elle pllellkopplde delssem, me de föäd ie esoemge.

Läs mer

...trött på att hacka is?

...trött på att hacka is? NYHET!...ö på hck i? 65 lie fik ven ifi ne ill c -30 emoyd 3 å gni Tillvekd i Sveige 2.950 k inkl mom DEN SVENSKA UPPFINNINGEN THERMOBAR ä e högkvliiv venk om finn i ju olek. ThemoBen uvecklde upungligen

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan.

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan. STUNDER 2012/2013 Tävl & vi på www.tibtik. Åt jlklpp! Sow Elti 31 Höt- o vit- 895:- S äv pkt- bjddt på it id. www.tibtik. www.tibtik. MADE IN SWEDEN Åt t md Sti Vill 12 + 85 Svk klik md Bi & Sttto-moto,

Läs mer

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14.

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14. Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Agneta Ol Lördag kl Agneta As Agneta We Lördag Anci Ås kl Anette Ek Angelika Lu Anna Li Anna-Stina Br Ann-christin An Ann-Christine Oh Anneli Sv Annette

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

UNICA Ny skola F-6 Mariestad

UNICA Ny skola F-6 Mariestad T TU Y T TU T TU Ä UT/ÄT TÄÄ V V TT Unikon ä pd i tt vkt pkomåd tånd v - o övtäd, ny o gm. mådt ä n viktigt p fö dn ioogik mångfdn då dt innå mång inkt, fåg o dju. Tmt fö pojktt vit kog o idén vit tt v

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 0-0- --, - 0- och - 0- () Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Konsekvensutredning enligt

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

CENTRUM. Plankarta. Framtidens Gällivare

CENTRUM. Plankarta. Framtidens Gällivare Malmpke Gällive cetrums omdaig r utrymme för må aktiviteter och umgäsfmer. Det lock folk i alla åldr t viss där. Gällives ya cetrum är e m, för si fm och för sitt iehåll. Det r pls för lek och fasi, kommers

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Resa: Hagsätra IP Gävle Falun

Resa: Hagsätra IP Gävle Falun R: t IP Gl Fl - Sli t IP 11:00 - P i Gl, toil Gl Bo, ltt t lch (c 30 it) Vbii t IP-toil Gl Bo: 1 h 50 i (177 ) 1. Kö åt ot 2. S t ot ot 3. Fottt i på ot 4. S hö till t 5. Fottt i på Glh 6. S hö i på ift

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion!

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion! Östegötlad ska vaa e gö famtidsegio! Fö e göae famtid Med fihet att välja Det ä vi som vill abeta fö Östegötlads bästa i iksdage! Rösta på Cetepatiet de 19 septembe! Dia ladstigskadidate få Cetepatiet:

Läs mer

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum.

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum. Holmtebo Öppet ladskap med cykelavståd till cetrum. Rigarums Prästgård Naturära boede, cetralt i kyrkby. Folkets Parkskulle Bo ära service, atur och det glittrade havet. Kovaljekulle Attraktiva i skärgårdsära

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 3

Finansiell ekonomi Föreläsning 3 Fiasiell ekoomi Föeläsig 3 Specifika tillgåga ätebäade - aktie Hu bestäms Avkastig? Utbud och eftefåga S = I Vad påveka utbud och eftefåga på spaade medel (spaade och låade) Kapitalets fövätade avkastig

Läs mer

st e uteplatser, villor 8 +5 n n äg b t n e Järnvägsgatan n 7 +5 MÄLARBANAN JÄRNVÄGSPLAN Duvbo - Barkarby Utan skärmåtgärd KM 7+500-9+200

st e uteplatser, villor 8 +5 n n äg b t n e Järnvägsgatan n 7 +5 MÄLARBANAN JÄRNVÄGSPLAN Duvbo - Barkarby Utan skärmåtgärd KM 7+500-9+200 Bkd jdi i 5 db it M B o t Sk y U d Utpt 8 K pt, i 9 Ski ft Riwy Bidi Bi Coto Li Bidi Eio Cctio A S k y SO LVA LLA 8+ h k t ö Bj b t J Jt A d U d 7 Itidiiio Pojktditikt Mitt WSP Akik Ttfikb bydt 4 p Uppdd

Läs mer

Statistikinfo 2016:03

Statistikinfo 2016:03 Statistikinfo 1:3 Arbetslöshet i Linköpings kommuns stadsdelar 1 Den öppna arbetslösheten minskade i 1 av stadsdelar mellan 15 och 1. Den totala arbetslösheten i mars 1 (inklusive personer i program med

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Statistikinfo 2017:02

Statistikinfo 2017:02 Statistikinfo 17: Arbetslöshet i Linköpings kommuns stadsdelar 17 Den öppna arbetslösheten minskade i av stadsdelar mellan 1 och 17. Den totala arbetslösheten i mars 1 (inklusive personer i program med

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Följ planeringen på Facebook! www.skmf.nu

Följ planeringen på Facebook! www.skmf.nu K t P o m I b j u d Sveies Kt- & Mätistekisk Föei Följ pleie på Fcebook! www.skmf.u JÄNSTER RIKSTÄCKANDE KVALITÉ TILLGÄNGLIGHET KUN- SUPPORT SERVICE e v o R e m K 0 V1 e l b m i T E-HANDEL UTHYRNING PRODUKTER

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer