Idéprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-01-09. Idéprogram"

Transkript

1 Idépom

2 Cmpu Vll - e betplt fö me ä mäiko.

3 Iehållfötecki Dett pom ä e öveipde bekivi v pojektet LiköpiBo2016 och komme tt tjä om väledi fö kommde bete. Viio 5 LiköpiBo Mäik bye tde Vd ä LiköpiBo2016 Stdutveckli Vät Vll 7 Utmi - Uiveitetet möte tde Stdutveckli Vät Vll e levde och bldd tddel Bkud kmpe om hjäo påå Vfö Vät Vll Expo-omådet 11 Expo-omådet komme tt iehåll Gudte fö fottt plei 13 Cmpu Vll Utbildi Kultu och fitid Omo Miljö, eei och tekik ytem Kommuiktio och iftuktu Plei och kitektu Pk, tu och tädåd Socil hållbhet IT Näiliv Delktihet Smmftti Syftet med LiköpiBo2016 ä tt kp tillväxt och ttktivitet i Liköpi och tt bid till utvecklie v vekt mhällbyde. Iehållet i LiköpiBo2016 vil på te udpele: kukp, ocil hållbhet och ketivitet. LiköpiBo2016 bli e lekfull, bldd tddel dä livet och mäik ä i cetum. Expo-omådet i Vät Vll komme till 2016 tt omvdl till e tddel med uiveitet, idott och fitid, boede, kol, kultu, hdel och evice. Pocee med plei och eomföde v LiköpiBo2016 k kktäie v e bed dilo och utvecklde v kukp. Byde få te type v byhe ( vli /by-uppe/kitekte), ett budivet hökvlittivt kollektivtfiktåk och offetli miljöe med plte fö möte ä te v de kktäkpde ile i expo-omådet. 3

4

5 Viio LiköpiBo Mäik bye tde Kukp, ocil hållbhet och ketivitet ä de te udpele om k fom iehållet i LiköpiBo2016. Dett lede till e ttktiv och itet tdmiljö om eee päde möte och iovtioe. LiköpiBo2016 k v ett pktikt exempel på fmtide tdbyd. Det k håll e hö ivå på ll komåde och v pjutpet iom ett l. Pocee med plei och eomföde v LiköpiBo2016 k kktäie v e bed dilo och utvecklde v kukp. Vät Vll bli: E lekfull tddel dä mäik växe och utveckl. E bldd tddel med uiveitet, idott och fitid, boede, kol, kultu, hdel och evice. E plt om leve och dä livet och möte mell mäiko ä i cetum. Vd ä LiköpiBo2016? Syftet med LiköpiBo2016 ä tt bid till tillväxt och ttktivitet i Liköpi. Geom tt v e pjutpet i mhällbydet k pojektet ockå bid till utvecklie v vekt mhällbyde. Pojektet h te mvekde huvuddel: Ett mhällbydpojekt E pleipoce med dilo E bo- och mhällexpo 5

6 Ullevilede Seelbåthm Gätd åteviic Roedl kol t op Bo Ny Roedl åde p tto G y de Sve t e Sved Skive å d ifte Toby Köpcetum No Ok Kolf d ev i Ste i Ötöt Gju te i Timme m Tö be t bek Sp e E e l Mell Ifjö du Rokil de Skäd de Viftodelle e Råbe Ule V Bke t l Oxe l t H e Å ep l t Blo Kli pp Kott Sö d e e t Fä e Tu u d Ro e Kv M Vid i jö jö by Vidi H i Jo k db u eled e VIDINGSJÖ Tuv Motiopå 2km Hä le k tv Tllk ot Lill å d e d Hä Kämk k P ic d bäck (Spmål ) o Al Vidijökol Tu Lijet L db Mil Tumt (Utäde) t Sk öld e H v L db o Buk e k e Top e Fo m de mb oh ov le L t Rät t e B u Botäll bo Kv S bo ttio Ntt tuvu Ek löv Slu M c kv Vädu vä Sol d i t ille At v ä Johe Mu t etväe Uiveit Plöjet Bu e Ae d Betet Vitte Fott Fmt Bu t t L tm Skilli My Rävkulle Skidbcke e Gl opp Spo väe Åleyd Lipu u k Ry tt Sevice hu Lillåd kol ed m Lod Gvfält få jäålde e Rikt V åb e e Slip Lät Km R id h Vidijö kyk 2,5 pp elv ä Åetd åde e Pe 2 e 1,5 tv ä 1 Vi t 0,5 m Y k Skålpud 0,25 Po St llm ä te Ridkol/ Ridhu tö Rep ä t l d Hö mä Ve t k e Åtti 0 Fö e Fjädi Ot Bok ö Kopvlle v G Kppe äe llv e K Sto Akväe e e vä Svet e e Nit Odl y B o e Motö Ste it Mki Elde Polee tte t Åmetd op vet d Heå Fil I e jö tuktö Ko y k Alm Ho v Sp (Oljeväxt) td Ridde ed t tbo l Piojä Sm (Fö) Motiopå 2,5 km St Ak Stå L t b uk L db o t Smedtdbäcke ä tbol Sevice hu Bedmme d e l M G ml Klmväe Äåd kol Bydet Be Bäckkol Smedtd dmm m Lft p dto S P ä Be kol BERGA till Tieö ekldkp VIMANSHÄL Be kulptu pk Av tle tö Ö Hem t e Kek t Luftv e vä Töke e Bod vä Bljo io Södeled e Smedtd LAMBOHOV e tvä Vi m R e ä e vä Ti GARNISONEN G te Sletdkol Vi v Ko Te e lbu k e F hemo Dju be Vä b el å d u k t d e He im d l B Nä lde ck Fe j K Bjö k e t l d Sö G väe Gio Bid Sletd S leettd odelle Rå t et Ab d S m bäck o dp t St Dju l å d t Ö be e d e Li v e G tb u Au e ä v V St R o e Ed d be vä e vä efo l T fo e T Ny å t et L ei Stud G m e Hv e Slåtte Lid et e b Ku St å Lie te e Ab Hm Gip TANNEFORS Vill V ll V ll Öt öt t å ätte Råtop Al p el Plo t N y to Rå Stp S köde Ax - t Å k if Lmbohov vlle Lmbohov Stll d em ke e pi vä Adetedt Lju h S:t L Klote Alv B St o Emikok kol Lmbohov hlle Bu le Holpi t cke G kphu Bibl. Fitid. m Hu d m B håll Bok e k Läove ke Apote b Pile EKKÄLLAN Ifteiväe kifte E oe B d Bd ttio t ttio Lmbohov kyk l Ht veke Ste Allm Lmbohov Cetum Tö Nokö HEJDEGÅRDEN UNIVERSITETSSJUKHUSET RAMSHÄLL GARNISONEN VÄSTRA V ÄST TRA VALLA V ALL LA Lmboho vlede Våd cetl d k e Repl Sicke Plte S:t Pe Bo åd Fui Byäde kif te Bé S ä te tt e Joe uu Sp v Sto k Må t T t Jä p t Rip Idut i O Gly tti t old Väi STADENCENTRUM DJURGÅRDEN l ede By Ki t Vift Hmt Gvek Klote S:t L Atit Bfote INNER- UNIVERSITETET Te k ifte Söd Stå Biitt Leop Reecetum v V if Ståebo potfält t öd Gåb Sl o t t Rydväe å Plte Jäv Ihll Cloett Cete RESECENTRUM Jä Bu Bto pke vä temil Bielke Stue Ott Gumpe kullväe Sö d St Gumpekull bo KALLERSTAD Åbjö e Dvä B o t l Colleium By kifte Rute Rcketcete e m Tu Klm vä No Stå k Söd O l Ketti Dhl te Öve e e i Te Ke Kpte pk le d ö t t t je vi de kik Te åpp delle Kiti t ÖSTRA VALLA Föet Ö Kllet dled e dbo Vämevek Bezelii Te Dielo plt Vide tm We e We lo So lo K t kli Blå t lje e tvvääe mt tom Stt S ll tli Mjä Mjädevi Cete oh o v t e ä v t Vä G ä d e t Alv k P Bjälbo v Ko Mj Whlbeck MJÄRDEVI lud Di k ett é i ev Ull Vväe Smedje l Kmp H mk Bjälbo lé W e Mjädevi Sciece Pk D e Kåpp Dl Koloi Opphem d Sd Ske Bobe t l MJÄRDEVI e b t f Adol Stue Bezelii pke pl Ktedl kol Ryd Mjädevi odelle L mb Abiko odelle Fjäbu temil Sevice hu Kl Heti t V Li Bezeliu hlle kol v Gut t Yde ä Sk d ki Mj t Dju jukhu e ä lv Vll Ryd Cetum Tfikplt Ryd Sko t t Gö e No Ge djä t Hjälmäte K et kä Bjö RYD Våd cetl p Be Livlle v ä Liåde e t To h v ä e V GOTTFRIDSBERG e Alätte åde dto Må Sevicehu Åby ludtt Kllet Nykv Nykv N y k v pke b o Potcete Sve B e d jä Iduti VASASTADEN mk Tu pp m Blo t e Sko Ge G etb äc k t Ö lk F v Du t o Hedb He Hot Spot Cete Spothll Mlme åteviicetl Flo Elle e TPL MALMEN Dmk Alk Sv ve m lm P Key Slöjd Åb ylu d l e Eelbekt vä pl Ade Jä pke El Bädtöm Ljutedt Blde Ståebo T A Sevicehu Vv plt Vv Gottfid Gymium evicehu Tull bo omte kyk pke bekol Lä Roul Wllebe E Bäd Ko Hjälm muéum plt Tete töm Bjö ito Tomtebod Te Hö Rydkoe Vådb. ie kol Noköpiv Moumet T l Koet & motiocetum u Ox koloitädåd Gm llbo Hu Tete Tohkol Koe Båkytteb Våd t Skol eb Ku Olof Plme cetl e dväe Vät plt Hlu t Bu Tullodelle Ape Lyi t eviceh/ bö vådb. t t Bdhu Ste Hu V ä t å E B Vådc. Adm bo Std ebe Eelk Ståe h em Å Rädd t S:t L S Lide bibliotek Bezeliu-Domkyk Hdhl kol el Hmm tjät tete plte kyk Ok t Spothlle 2,5 km Cete Ku Sto Bo m Vifolk Ryd Domkyko Domk Sto Fidbe Vimk bekol Lektohe o kid ve pke Fö.hem Dotti tt Lekt t G u Hjälpmedel Klö Ldtthu Slott St mue ld tt Folk Rydkoe Ryde Gö Lill Stdhu Hät Lätyele Slottpke d Kid cetum b Dotti ko Dyk tt Te kol Ju k e Ku NyMi te fo Solh odelle Solh Vt To Jä Folku Råbe tt M tt Rik åde kol kol o b t Fibee bo tt i bke Kv Vådc. Vlke Tädåd Gudmud Mikel Gä u v Do t olfb 9 hål tt Måetd Hop Sto D Allhelo Ko åde kyk Bdtu Gö tt Fotäe No be S:t Sto Sevicehu Om Btu väe t kpellet Tädåd pl S to u Folket Pk Dotti Do Miljö och mhby Ld e Kull tti Ådl föv. t Cupole Kube Hö Ryddl Syd Böket hlle 5 km Iido Roetd U l v å väe d Kube E Bäm Kjellbe tö väe ple äd é Spot Gifteåd Mlml ätt Loft Vete Li El Topikhuet hll S:t L Solh Hu Tefo Vllpl Täå åde Syé K Våd kyk Biitt l Upptådele ve Gelb Apel evicehu llåde cetl be Kä Gäti kol jut e e Mö kpell Vll t be Ldti e de odelle Kydd Vådhö Åk Tädådföeie L i t Vllmo t bä e bodtt pe kol Kl Tok el b t Skep Sevicehu Sv Gml Liköpi Rydväe Fidtu Skol Koflltu Tokelbe K Dhle Simhll Filuftmuéet Lill d Ri Sevice Studie väe o t lätt p lm m om M e hu om Tiebäckbdet odelle odelle Ntu öm e d Viol Skol Pl de St Tä e cetum Gutf Belvedee Stolplkp Kpell t e id Smith f pl Ym mp plt Sko FituVll Folkuvlle Pu Skol Fö pke e djukliik je e vä e tl d Fä o Sevice ll Vick m S A :t L t V å b H d hu Cu Så d Videåde t t Vll V ll S ttuud He e iieev ä V k olooittäd dåd koloitädåd jde Vådc. t Liköpi Uiveitet Liköp pi U iveitet e Tefo lh t Fä Skol ll kol Tomkyk Tekik Hökol Teki ik Hö kol Stolplyck b evicehu D Be d Bä Vll Pk Kvbcke ett C-huet Uiveitetjukhu ck A-huett C-hu A-huet vådb. äldeomo MittSkyt e te ytt Be he Tefo Rek he Sevice Liköpi olfb lu hu Skol j Ki HuEtt Hu ue Ett Skol ti 18 hålb ieväe F e Meije H H M eije v Jävä ä Jävä Ko Kå lle Kålle Öt m mueet ueet p Topttu Toptu B o We tm k Wetmk Vll åd åd ki d R ib ik l Vmueet V mueet Mjelleumåde Mjelleum Fuu lede R idm mee Ridmee Vll Vll l filuftomåde f i f Odlme O dlme T ekikv Tekik Gedjä m uéum Veke muéum Veke F yikhuett Fyikhuet Hölid pke Ru del muéum mu uéum e Vll fo ffolkhökol lkhö kol Vll Eklycke Pulk P Kyl Ryttåde Ol Vtteto B-huet B -huet AkLill-Vll L ill-v Vll bck b Ä top Ä Bo o Ekk t v h Skidbcke äl dmme k let v Sttomtåde Sttomt tå åde d ä e Kob M Lö Vå Vim ov MiiMii i i e j e G ld Sti djupk d jupk b e t Ekhult o Fåeldmm F å el l d m m E-h huet E-huet p ud Ekl t Gedjävlle Re emet t Zeit Z e it t Gio Tiätte Oio O i o ä d Tiebäck Pil odelle Läätte Mäte M äte Mtti Mtti vä vä bä Bikbcke Sevicehu ck D-huet je E e Kimilvåd Lil Atl ll k Temhuet T emhuett Polie Hä mydih Åklmydih Itetioell U iv veitet Uiveitet Rö S tte G eotek. Stte Geotek. Lely ey Key jo Väveket Stte Kimiltek bibli iotek k Ke bibliotek Skol T cke t I tittutt (SGI) (SGI)) Ititut M Lbotoium (SKL) Gio ll Utt mueum I-huet I-huet Ko Stte St te VäVä- och Pluto ed e k Tpotfoki T pootfoki el i titut ((VTI) VTI) ititut Klepl Cmpuhlle C mp puhlle Wldofkol Te Te P ä Kompi If (Skvdo) H te i i u Bu B eled väe u v e M Ol u ) G -h huet G-huet Be Totlfövet T otlföv et jo ffokiititut okiitiitut kyk l S (B m ed t d FOI bä cke Åetdkol Be VTI Cetum Hä povhll vä Vådc. e Be fitid. Vådb. Bjökä kol vä Ryd Vådb. t k Lä Bhäll Gumpekull odelle Rudjö Båd t Steie Be odelle t Ge Tjä d e t djä e Heid e bom Atte vä e F F Tjäde äll Bhäll S ibjö Keby ä e Tjä d e t t e Ge e 5 km Roxe dled Kllet Ge vä åd p Motobåthm Älv kv Sättu Läli Be Vttevek N y å d v Go ttop Glyttie cmpi t Rååe Ruthålleåde etop Skä å d Sö Glyttiebdet Glyttie Mellåde Sto åde ll Klocke åde Nyåd Tyt to Gvfält ll Kolf p Skäetop kyk Toby Gill be Pk t yvä e Ro xto p Nämde måde Nyåd kol Gillbe um C e t to e to p Ro x dbevä Bibliotek Skä e e Skäetop åde Stilöt äldeboede Stilöt Atto p vä Sevice Vådc. hu Skäetop Cetum Skäetop kol To b Be SKÄGGETORP Fode Suop TORNBY Bä to p R ox vik p Föto R ox v i k Nyåd Roxvik odelle Sktteåde N y Le Gätd odelle Ulleviodelle Nyådvä e Vä p e Stå å E4 Svede Ullevi koloitädåd Ullevi V LOK-åde Idotte hu Slk kyk Vidijö motiocetum Lyckhemväe Slk Fikvådcetl kol Cik 2,5 kilomete väte om Liköpi ietd lie Vät Vll. E tddel med cmpu och SLAKA filuftomåde. Målättie ä tt utveckl Vät Vll till e fulltädi tddel och kyt ihop och utveckl uiveitetet och tde. LikLiktåket få cetl Liköpi till Mjädevi kyte ihop fle to kukpiteiv vekmhetomåde och kp på det ättet e v föutätti fö utbyte och möte. Ståket ä ockå e koppli till kommuiktioe med övi eioe och omvälde. Tieö 2,5km Skidpå 10 km Skidpå 5 km Löppå 5 km El-ljupå 2,5 km 5 km Lill Ak Glbcke Sm ifteåd ke äc 5km Gm l d Hä lv Nyd Hoppet Ljuet kpell Liköpi kemtoium kpell tötled Ö e l e v v ätte Hö Stillhete kpell v Dymli e väe vä Lövätte Klm v Svek Bukhudklubbe pv Ekö v o p t ved Gå de A Slk djuhem t ö Ö v el u d Kä llto ti Ki Åby 10 km b d k L e t ed Glpä v Pilpet u k ev Hlhö lväe Roekälljö t le de L Roekäll vä S l ä ttb e öld v ä e til l Ådym li Sk Lövätteåde Bötop ik ö

7 Stdutveckli Vät Vll Utmi Uiveitetet möte tde De mhällbydfå om LiköpiBo2016 t i hdl om tt kyt ihop och utveckl uiveitet och tde. Expo-omådet bli de föt etppe fö Uiveitetet möte med tde och utvecklie v Vät Vll till e fulltädi tddel. Stdutveckli Vät Vll e levde och bldd tddel I Vät Vll fi Cmpu Vll - e del v Liköpi uiveitet. Hä bet och tude me ä peoe. Dett ä Liköpi töt betplt. I diekt luti till uiveitetet fi läi fö kultu, fitid och eketio Vll filuftomåde. Diekt väte om omådet lie Mjädevi Sciece Pk e to mli v kukpföet. Hä bet me ä extue peoe. Vät Vll ä e tddel dä vtådet till tde cetum kä läe ä vd det ä. Ett käl till dett ä tt to del v omådet ä obebyt. Vät Vll utveckl få tt v ebt ett uiveitetomåde fö utbildi och foki till tt bli e bldd och levde tddel i Liköpi. Utvecklie v omådet ke i mbete med Uiveitetet. Hä by botäde v olik ote, fökolo, kolo, koto, evice och hdel, kultu och llt t om ö omådet till e miljö om leve dyet ut och ll d om ået. Smmbd med de ietd kp i ett föt kede med LikLik, ett pioitet kollektivtfiktåk. I omådet kp möteplte och föutätti fö läde i ll fome. Kotkte med cetl Liköpi och Mjädevi täk. Bkud kmpe om hjäo påå Kukp och dämed läde ä de to kfte bkom mhällutvecklie. Vi lömme lätt hu mycket de eomittli kukpivå i Sveie h ökt de ete 100 åe och vd dett iebuit. Kukp på ll pl ä ude fö våt vältåd och vill vi fotätt lev väl, älle det tt våd utvecklie v kukp äve i fmtide. Id och äu me i fmtide komme vi tt få mät vå kukp med må fle välde öve om h utbildi och mbitioe. Läde i ll fome och på ll ivåe ä lltå e livvikti fkto fö Sveie och fö Liköpi. Liköpi utveckli de ete 50 åe illute hu viktit uiveitetet h vit och ä. Smm föhållde k iktt äve i d täde om h mo uiveitet. Liköpi uiveitet befie i i kokue om åväl tudete om läe. Uiveitetet h b lokle, ott om plt, ett ott ykte, me kokuee om tudete och fmföllt om läe håd, och det på e itetioell mkd. Kmpe om hjäo påå. 7

8 Coo Uiveitetomådet/Cmpu Vikti omåde fö koppli mell tde, Djuåde, Lmbohov och Mjädevi Fitid-fiidotte, idotthll och Vll filuftomåde utveckl Utbyd v Djuåde med botäde, kolo, koto, utbildi, foki, hdel m m Vät Vll Coo och LikLik Mötet Coo och LikLik - e vikti od Uiveitetomådet Vllkoe Mjädevi LikLik LikLik Djuåde Omådet fö LiköpiBo2016 lie i käipukte mell cmpu, idott och fitid och boede. Hä fi föutätti fö tt på ett päde ätt utveckl uiveitet och tde. Expoomådet ä de föt etppe v tt kyt ihop och utveckl uiveitet och tde. I de fottt utvecklie ke e tevi fötäti v tåket utmed LikLik me ockå olik åtäde om täke mmhet mell o dele v cmpuomådet och tde. 8

9 Vd ä det då om lock och hålle kv tudete och läe me ä od utbildi och b lokle. Jo mm k om tilltl de flet tevli miljö, päde möteplte, itet tdliv och e tdmiljö om leve hel dyet. Hä h Cmpu Vll vhete och häi lie e utmi. E utmi lie i tt oie mhället å tt ll ovett bkud ä delkti i lädet och dämed delkti i mhället. På ett öveipde pl k de fyik utvecklie fö tde och Liköpi uiveitet päl v e ekel vidom: Livmiljö ä vikti - de om h olit vie. Täk olud! Studete och peol k lock till Liköpi fö tt Liköpi ä e oli och päde td och fö tt Liköpi uiveitet ä e kdemik expeimetvektd fö foke och tudete. Uiveitetet behöve kyt ihop med och bli e del v tde. Och äve om cmpu ä ett omåde med tydli ee idetitet å k det fi ett öppet föhållde mell tde och cmpu dä mäiko tömm åt båd håll. Dett föutätte utveckli v åväl cmpuomådet om tde. Smmhet med eioe och hel omvälde behöve ockå bli tydlit. De tyk om fi i tt mvek mell olik ote i eioe behöve t tillv. På å ätt uppftt och fue eioe om e helhet. Att by b tdkvlitet ä tt by låikti väde. E b tdmiljö ä fylld v mätb och omätb väde och käeteck v tt mäiko vill bo och vek dä. Det e i i tu e poitiv utveckli v åväl ocil om ekoomik väde i tde. Vfö Vät Vll? Liköpi Uiveitet ä e vikti divkft fö Liköpi och eioe utveckli och kokuekft. Cmpu om livmiljö ä e vikti få fö uiveitetet ttktivitet och kokuekft. I Vät Vll fi od föutätti fö tt kp e ketiv och iovtiv möteplt i Liköpi. Uiveitetomådet beö ett tot l mäiko. Plte e möjlihete fö mbete och utbyte mell uiveitetet, foke, tudete och äiliv. Plte e föutätti fö e utveckli v LikLik om kyte mm Mjädevi, Uiveitetet, US och tde. 9

10 Skie vi expoomådet plcei och e ov tuktu i omådet. Fö tt e e uppftti om omådet kl edovi äve ett utitt få Vtde i Liköpi och det omåde om iick i Bo01 i Mlmö. Göt Ötöt Vväe

11 Expo-omådet i Vät Vll LiköpiBo2016 bli de föt etppe i utbyd v Vät Vll. Expoomådet plce med LikLik tåket i cetum i diekt luti till uiveitetomådet vid de ybyd fiidotte. Vät Vll bli e tddel med uiveitet, idott och fitidvekmhete, boede, hdel och evice. I i helhet komme tddele Vät Vll tt iehåll uefä botäde. Måfld kp bld t v tt det fi må olik ktöe och v tt tilldelie v byätte komme tt v måttfull, 1-70 läehete. Fö tt täk måflde komme, föutom vli byhe, ibjud tt by i omådet ockå tt å till kitekte och by-uppe. Expo-omådet k bli ett lekfullt omåde dä mäiko växe och utveckl, dä mäiko möt. Offetli miljöe De offetli miljöe k håll hö kvlitet, v ykpde och vck. De offetli umme; lekplte, pke, to och to kp föutätti fö mäiko tt möt. Smtidit om bo- och mhällbydexpo eomfö e tädådmä med idétädåd, odlilotte och veettio om vi kommde tuktue. Kommuiktioe Geom omådet pe LikLik ett hökvlittivt budivet kollektivtfiktåk. I omådet mitt kp fmtide hållplt. De ie kommuiktioe i uiveitetomådet och Mjädevi föbätt. Möteplte kultu, hdel och evice Möteplt Vät Vll kp e plt fö möte mell olik ktöe. Möteplte k iehåll evice och hdel, möteplte fö föei, uppe, mide koete, äiliv, uiveitet och tudete. Iom omådet kp föutätti fö e mkdplt fö loklpoducede åvo. Botäde Iom omådet by mit 400 läehete i e måfld v boedefome, födelt på både flefmiljhu och täte måhubebyele. Iom omådet by äve tudetbotäde och äldeboede. Fmtid ivåe ä med och bye i ee botd eom tt bild by-uppe. Koto och vekmhetlokle Koto och vekmhetlokle cik m² by fö uiveitetet och äilivet behov. Skol och fökol Nykpde lokle fö kol och fökolo by. Vekmhete e möjlihet tt mbet öve äe med till exempel uiveitetet och äiliv. 11

12 Tübie i öd Tykld - ett exempel på päde kitektu.

13 Gudte fö fottt plei Fö tt v ett låiktit mhällbydpojekt om bid till Liköpi utveckli och vekt mhällbyde behöve ett l udläde picipe uppfyll. Cmpu Vll Utbytet mell de divkfte om fi iom Liköpi uiveitet, Liköpi td och eioe bö ök och e möjlihet tt bli fyikt tydli. Liköpi om uiveitettd k ite emt hävd i på e itetioell e. Reiopepektivet ä viktit och Liköpi åväl om Liköpi uiveitet k utveckl yttelie iom de kotext. Ikubtovekmhet behöve utök, äve e eiol koppli och äe mell kdemi, äiliv och offetli vekmhet ö mide kp. Itetioliei utö tditioellt e vitl del v de kdemik välde. Till Liköpi komme må itetioell tudete och fmtåede kdemik peoe få hel välde. De fyik miljö ut uiveitetet k v epeettiv i itt mottde v de äte. Liköpi uiveitet k v e tydli del v tde, mtidit om äe udd ut och eioe fmtå om e helhet. God iftuktu, åväl lokl om eiolt, fekvet och lättväd ä e vikti föutätti. Exempel på dett k v Byde öpp och expoe med fmido ut mot tde. Metlitete iom uiveitetet utveckl å tt uiveitetet öppe i och bli tydlie om bäe v kultu och bildi etemot det omivde mhället. Utveckl och ipie till ktivitete om ö uiveitetomådet me päde och itet tt beök elle fäd ieom. Utveckli v LikLik. Utbildi I LiköpiBo2016 k kommue kp fmtide lämiljö. Skol kll e ile om betydele och tolthet. B- och udom ä vikti, kukp ä viktit, kol om möteplt ä vikti. Skol k uttål ketivitet, tyhet, ytäkde och kvlitet. Exempel på dett k v tt kol k Stimule till lute tt lä och kp od miljöe fö möte, dä b och eleve läde tå i cetum. Ebjud öpp, flexibl betmiljöe och viede iläimiljöe. Ge möjlihet tt itee kultu och kpde med teoetik äme. Smbete med LiU ki utomhupedoik. 13

14 Kultu och fitid Kotäli etlti och y kitektu ä vikti fmåfktoe fö e booch mhällbydexpo. Kultu, eketio och idott ä däfö ett jälvklt il i LiköpiBo2016. Vät Vll föutätti iebä to möjlihete tt lyft fm åväl kultu- om fitidupplevele. Red i pleitdiet bö e b iftuktu fö både befitli kultu- och fitideo och evetuell y bet fm. Attktiv boedemöjlihete iehålle ite b botäde, id ä ä tillå till både kultu-, eketio- och idottupplevele e jälvklhet fö må. LiköpiBo2016 bö äve iehåll e helt y e fö kultu ett modet och levde kultuhu fö ll åld, dä ll ovett bkud k möt. Exempel på dett k v Ett modet och levde kultuhu med plt fö till exempel e kommul elle föeidive biof, ett äbibliotek, ce, kfé och llei. E ext pektkulä lekplt med bodetemtik, iteed med mådjue på Vll åd. Etée utmyckde v kotäe. Skp e tydli eté till Vllkoe tueevt. Omo Målättie ä tt kp föutätti fö tt poitiv ocil ätvek upptå eom tt t häy till mäik hel behov. Plei v ämiljö, kpet och hel botdomådet bli viktit fö tt täk de ocil bde ho de boede. Möjlihete k e tt yttj kommul lokle få e ökemål och behov. Däieom ök käl v delktihet, mediflytde emekp och mpel bld ivå i omådet. Det e ockå olik eetioe möjlihet tt lä kä vd i vdmiljö. E b ädmåleli botd ä e vikti föutätti fö tt ku lev å jälvtädit om möjlit. Säkild häy k t till älde möjlihete till kvboede eom välutfomde botäde ut fyik hide. Yttelie te komme tt t fö tt itee peoe med fuktioedätti med övi huhåll. De ytte miljö k v tilläli fö ll, äve peoe med olik fuktioedätti. Häy komme tt t till ähete till tuomåde å tt mäiko möjlihete till tuupplevele och utevitele timule. 14

15 Exempel på dett k v Botäde fö älde om komplette det odiie botdutbudet och om k ebjud od tillälihet, vi evice, möjlihete till emekp och tekiktöd fö tt älde k ku kv i e ivd miljö å läe de ök. Botäde fö peoe med fuktioedätti väl iteede i övi botdbetådet. Täffpukte fö mvo, lek, motio, muik, dikuioe, hobby, föeiliv. Kollektivhu fö peoe om ök tt bo tillmm. Miljö, eei och tekik ytem Målättie ä tt LiköpiBo2016 k bli ledde i tt fövekli de ete iovtioe iom eei, miljötekik och hållb tdutveckli. Expoomådet k kombie de mode totdmäik kv och föväti med ett klimt- och miljöbete om lede till tt Vät Vll bli e eei- och eueffektiv tddel om bid till kommue målätti tt v koldioxideutl Exempel på dett k v Eeieffektiv hu. Loklpoduced el. Hållb bymteil. Kommuiktio och iftuktu Behovet v tt mik tpote påvek på miljö och klimt ä tydlit iom tfikekto. Att vi ä beoede v foil bäle och tt eeitillåe ite ä oädli ä ockå uppeb poblem. Med Tfikttei fö Liköpi (2010) fi e b ud fö tt utveckl fmtide tpotlöi. Målättie i LiköpiBo2016 ä tt vi upp ttktiv löi fö kollektivtfik, å och cykel. Exempel på dett k v E demolije fö hökvlittiv budive kollektivtfik. E kollektivtfikod med häfti dei om me fö tke till eecetum ä e hållplt. Expecykeltåk. Bilfi botdto. 15

16 Eeipoduktio, Feibu, Tykld.

17 Plei och kitektu De y tddele om påböj i och med LiköpiBo2016 k uttål tyhet, emekp och e vcke vd. Vi k kp föutätti fö mötet mell mäiko. Det k v ekelt och tyt tt ö i eom tddele. Pleie v tddele k ke u olik uppe pepektiv; bfmilje, vuxe ut b, tudete, udom, peioäe etc. Stddele k v ttktiv och chmi, med e måfld v ykpde kitektu. Exempel på dett k v Olik type v byhe: by-uppe, tditioell, kitekte. Skp ite offetli um, um fö mäik, tde vdum. Aod wokhop ude pleipocee. Pk, tu och tädåd De ö möteplte i tde bli llt viktie ä tde fötät. De möteplte k väd fö eketio, ytt och öje. Vi k bet med pke om iehålle e tikdom, ä ofylld, om ä llmät tilläli, e möjlihet till mvo, h ymd, e möjlihet till vil, beätt om kultu/hitoi och ä vild. Exempel på dett k v Pke/omåde om e möjlihet till tt bediv utomhupedoik. Kultu i pk i fom v ft och tempoä itlltioe. Syliö dvttet. Socil hållbhet De ocil dimeioe v beeppet hållbhet k e ökt utymme i betet med hållb tdutveckli. Apekte om demokti och häl, ekoomik och ocil tyhet, idetitet och jämtälldhet, måfld och itetio, delktihet och iflytde mt kultuv ä exempel på omåde om iå i beeppet ocil hållbhet. Exempel på dett k v Skp möteplte. Geetioboede. Låt mäiko delt i pleipocee. Olik upplåtelefome och möjlihet fö ll ikomtuppe tt bo i omådet. 17

18 IT Ifomtio- och kommuiktiotekik k med hjälp v olik type v iovtiv och mt löi kp föutätti fö mikd föbuki v tue eue, mt ökd tillälihet, evice och ocil ävo. Exempel på dett k v tt Itlle ytem fö mäti v el och vm- och kllvtte vilket k påvek föbukie. Tyhetlm och ipeiytem, m.m. Socil medie om kp ätvek fö tt lö poblem i de lill välde. Näiliv LiköpiBo2016 öpp föutätti fö utbyte v kukp, efehete och idée. Geom e bldi v boede, evice och tudie/bete ök tddele ttktivitet. Föet vill flytt och etble i i ttktiv täde, med ik boedemiljöe mtidit om tillåe till utbildd betkft fi på ä håll. Utbyte mell de divkfte och kukpe om fi iom Liköpi äiliv, uiveitet och offetli vekmhet k e möjlihet tt ök och bli fyikt tydli. Ikubtovekmhet utveckl och äe mell äiliv, kdemi och offetli vekmhet ö mide kp. Exempel på dett k v tt Skp ketiv plte dä äilivet och tudete/fok k möt fö utbyte. Syliö ememm iovtioe och kp kyltföte. Smvek dä de ee etpodukt ä de de åv. Delktihet De fottt utvecklie v Vät Vll k e tot utymme fö delktihet och dilo. Det fi må fome och kle fö tt kp delktihet, dilo, påvek och iflytde u olik måluppe pepektiv. Socil medie bli e äkilt vikti kl i pocee LiköpiBo2016 fö tt kp ovätde möte och y kukputbyte. Exempel på dett k v tt Socil medie/y medie om plttfom fö tt ktive olik medbouppe tt bekiv och utveckl i itutio och fömedl tk om koket tdföyele. Medkpde tdutveckli - e öppe poce dä LiköpiBo2016 tå fö fome llmähete och betuppe fö iehållet. Stdpke k köt om och fövlt v olik iteeuppe. 18

19 Medvekde Idépommet h föfttt v Jöe Hlum, Fy Whlqvit och Li Settedhl, med Jo Sjöli om pojektlede fö LiköpiBo2016. I betet med udte fö fottt plei h äve följde tjätemä deltit: Iid Gutvo Akdemik hu, Ae-Ctie Lövtedt, Chite Guo, Chiti Eico, Ade Peteo, Reid Dielo, J Klo, Chite Nilo, Li Settedhl, Lielott Joho, Jey Mthio, A Bjäkm, A-Chlotte Höe, Mu Nilzé, Pe Widm och Kti Elud. Däutöve h ett tot l peoe deltit i idéeeei och dikuioe. Foto ä t v Liköpi kommu och Gö Billeo. Kto h tit fm v Miljö och mhällbydfövltie, Liköpi kommu. Lyout Joh Rebillo och Li Settedhl. 19

20

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Portföljstyrning Planering. Copyright På AB

Portföljstyrning Planering. Copyright På AB Potöljtyig Pleig Kot om På Gudt 1997 ~30 tlld 3 omåde Pm 3 Pm 3 - Pm 3 -olie 4 ote Stockholm Götebog Lud Öteud/Sudvll Tjte, utbildig, licee och kukppodukte Äge och övlt pm3, decto tdd ö övltigtyig pm 3

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

TEMA Välkommen till Linköping GULDKORN GYMGUIDE. Vi har testat de bästa gymmen. ipikuré visar dig Linköpings smultronställen

TEMA Välkommen till Linköping GULDKORN GYMGUIDE. Vi har testat de bästa gymmen. ipikuré visar dig Linköpings smultronställen N 1 oktobe 2008 i d u s t i e l l e k o o m i TEMA Välkomme till Liköpi GYMGUIDE Vi h testt de bäst ymme GULDKORN ipikué vis di Liköpis smultoställe ipikué 1 lumiutskottet boktips bösuppe föei i-s schem

Läs mer

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015 Så mycke. Så ä. Så mycke. Så ä. #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT keeppii ss P Pk 4 1 14

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO. Allmän arkitekttävling. Vallastaden 2012-03-19

LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO. Allmän arkitekttävling. Vallastaden 2012-03-19 LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO Allmä arkitekttävli Vallatade 2012-03-19 Vilda, välia Vallatade! Det är åot med atmofäre här ute. Ja tror det är bladie. Att det är å måa olika la mäikor om lever här. Folk

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station 5. A LT E N AT I V Befintlig/Kista korridor yttre Korridorernas namn och indelning Delen Barkarby Kallhäll Viksjöleden Jakobsberg Kista Barkarby Spånga Veddesta Ulriksdal Solna Sundbyberg Tomteboda Befintlig

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar 0-0-8 F6: Per uit system ymmetris ompoeter, Elijedigrm och Kortslutigsberäigr t i Per uit (pu) beräigr Aväds ot iom elrtei och eletris drivsystem Ager impedser, strömmr och späigr som reltiv mått. viss

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ]

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ] VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN [ ekiluacoveio.e ] ESKILSTUNA har ära 00 000 ivåare. Regioe har e ark föreagarradiio, e rik muikliv, och e expaiv högkola. Käd bl a för Aa, Guif, Ke, Parke

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004.

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004. uvesektonens åsmöte oktobe 4. åga aspekte på anals av suvedata av Lennat odbeg, CB ----------------------------------------------------------------- Anals av suve-data kan betda allt mölgt...tll eempel:

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

BYGGLOVSHANDLING. meter A303:10 SKYLT KV DROTTNING KRISTINA NR 4 CITYFASTIGHETER ETAPP 2 - NYBYGGNAD FASADER 1:100 1:200 FASAD MOT TAKTERASS

BYGGLOVSHANDLING. meter A303:10 SKYLT KV DROTTNING KRISTINA NR 4 CITYFASTIGHETER ETAPP 2 - NYBYGGNAD FASADER 1:100 1:200 FASAD MOT TAKTERASS TF SKYLT SKYLT FSD MOT KÖPMNSTN VELFSD MOT FTTIHUSET FSD MOT TKTERSS 2 o NT ÄNDRINEN VSER SIN BYLOVSHNDLIN KV DROTTNIN KRISTIN NR 4 CITYFSTIHETER ETPP 2 - NYBYND FSD MOT ÅRD SMT SEKTION laer rwc personalrum

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Slutrapport Full Koll

Slutrapport Full Koll Slppo Fll Koll Ifkig läg väg och jäväg i Vämld 2009 2012 1 INNEHÅLL föod, le hoi 3 pojekpe 4 ig läg väg 6 ig läg jäväg 8 VIKTEN AV GOD Smvek 10 k & fk 12 mkdföig 14 fk iveeig 16 lod, l bll 23 podkio Mkdvdelige

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

165:- Glad påsk önskar vi ifrån: /rulle. Nr 1-2014. Svar: Äggsp

165:- Glad påsk önskar vi ifrån: /rulle. Nr 1-2014. Svar: Äggsp S G A D G G Y B N 1-2014 Byte gå oigil 140x210x50mm... 159:-/m2 Byte vt oigil 140x210x50mm... 179:-/m2 By mute gå...46:-/t By mute vt...49:-/t Stelim PU 700 0,5 lite Temco PU700 telim ä ett 1-kompoet kumlim

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Rapport 1935 Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Fornl~mning, Ra~ Fastighet, Socken, Nora Kommun, Kramfors Landskap, Angermanland Erik Floderus 1 I ~"'. 3865.4n~,,"m1ill lvjllak.d

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! S eptem ber 2012 H å l l b a r t i l l v ä x t - e n g r u n d b u l t f ö r G ö t e b o r g s r e g i o n e n s u t v e c k l i n g R a p

Läs mer

Illustration Johan Egerkrans. Illustrationer: Johan Egerkrans. Prismagalaxen2_inlaga.indd 1 09-07-29 10.53.44

Illustration Johan Egerkrans. Illustrationer: Johan Egerkrans. Prismagalaxen2_inlaga.indd 1 09-07-29 10.53.44 pp på Novas arm och hon flämtade till ennes hud. Då hon höjde handen för att en upp, tittade på henne med sina sneda t Illustration - na er i nn tet n bt n nan STOFTÖDLA Bor på ökenplaneten Karech. Blir

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

Dialekt i Gerlesborg. Ett nordbohuslänskt arv. Ett föredrag av Jesper Gunnarsson

Dialekt i Gerlesborg. Ett nordbohuslänskt arv. Ett föredrag av Jesper Gunnarsson Dialekt i Gerlesborg Ett nordbohuslänskt arv Ett föredrag av Jesper Gunnarsson Källa: www.eniro.se Källa: www.eniro.se 2005 Min definition av Gerlesborg Källa: www.eniro.se (högra kartan har manipulerats)

Läs mer

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING.

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. N:R 2ö (435) A. 27:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 2 JULI 94. HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. BITR. REDAKTOR: ERNST HÖGMAN. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

max-e Ka bel ver si on

max-e Ka bel ver si on El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te

Läs mer

IVar genomfordes projektel? 2 O1 3/4 0 N. IFrån odl m ed IT ~ I och med. c. Sammanfattning av projektet. Jordbruks verket L-..J _... -" I.

IVar genomfordes projektel? 2 O1 3/4 0 N. IFrån odl m ed IT ~ I och med. c. Sammanfattning av projektet. Jordbruks verket L-..J _... - I. .- PROJEKTSTÖO Jordbruks verket _... -" I ~ - slutrapport ---- r., l.. Du ska anv ända blan ketten för att skriva en slutrapport so m c esanve r ge nomförande t och resunater av proje ktet. Jordbruksverke

Läs mer

Slutrapportering. Projekttitel: Green It Homes +)77398+/%8)9$9!2(-9!A8,%(/,!2)(,+9896,>()6(/7!2'(!O3,%/89,/&4$!:9.$,%7$9%,@!!

Slutrapportering. Projekttitel: Green It Homes +)77398+/%8)9$9!2(-9!A8,%(/,!2)(,+9896,>()6(/7!2'(!O3,%/89,/&4$!:9.$,%7$9%,@!! #$%&'()*+,-./(/.0(1$2344%2'(5'%$&)(6/%%+)77/8981$93%.$*+4896,2/,,)75($$9:;84)%,?,%$7@A?*+$%/.1$96(3914066/91$2)(,+9896$90( ($1/96$9)72'(1)*B7/9+/9938,%044$%2)+3,$(/>-/%%391$(,'+//9.091/(9/,>(/+%8,+/($/+%8)9

Läs mer

Var kristtrogen fröjde sig

Var kristtrogen fröjde sig Aé ogler ar kristtrogen röjde sig Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik h ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar kristtrogen röjde sig ar kristtrogen röjde

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Owe Jarlö och Edip Ergül Linköpings mejeri 9. september 2010 1 Owe Jarlö 51 år Arbetat 37 år Inom Arla Utbildad på Dalum Administrativ chef Jobbat

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

DEPRESSION En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster

DEPRESSION En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster oro ledsen aggressiv deprimerad tvångstankar apati sömnlös självmordsbenägen stress nedstämd skam missbruk vanmakt hot skilsmässa dödsbesked olycka utarbetad ätstörning mobbning tonårsproblem trots pubertet

Läs mer

===================================================

=================================================== Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 1 av 9 Avstånsbeäkning AVSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERAT KOORDINATSYSTEM ) Avstånet mellan två punkte Låt A = ( x1, och B = ( x, y, z ) vaa två punkte

Läs mer