Malmö stad 2006 Andra upplagan FoU-enheten/Kunskapsverkstaden Författare: Kristina Persson Tryckeri: Tryckeri AB CA Andersson & CO, Malmö ISBN 13:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö stad 2006 Andra upplagan FoU-enheten/Kunskapsverkstaden Författare: Kristina Persson Tryckeri: Tryckeri AB CA Andersson & CO, Malmö ISBN 13:"

Transkript

1 Beröringen

2 Malmö stad 2006 Andra upplagan FoU-enheten/Kunskapsverkstaden Författare: Kristina Persson Tryckeri: Tryckeri AB CA Andersson & CO, Malmö ISBN 13:

3 Beröring ur en helhetssyn på människan Beröringen har en mängd olika betydelser för människan Den är nödvändig, livsviktig för välbefinnandet och är uppdelad i två aspekter. Fysiska aspekter näringsinlagring kroppsuppfattning Psykosociala aspekter lugn och ro nyfikenhet minskad aggressivitet bindningen mellan förälder barn och mellan partners. Beröringen har alltid varit en självklar del mellan människor samt mellan människor och djur. För det mesta är den omedveten som vid handslag, klapp på kinden, en tröstande kram eller när barnet kryper upp i knät hos den vuxne. Beröringens sätt skiljer sig lika mycket som det finns olika kulturer i världen. Självberöring är det som sker mest och omedvetet. Det är som om vi ständigt håller i eller om oss själva. Vi gör det även olika fort, hårt och i olika riktningar så som cirklar, framåt/ bakåt. Uppgift: Se efter var du själv håller dina händer i olika situationer t.ex när du funderar, läser, kopplar av, vid aktiviteter, stress mm. Vid sjukdom eller handikapp minskar förmågan till självberöring, och även förmågan att aktivt kunna uppsöka någon annan som kan ge den livsviktiga beröringen. Det uppstår då en beröringsbrist som måste ersättas av någon annan. Det kan vara nära anhörig, personal eller beröringspedagog. Att möta den andre Om den förste är jag så är den andre min medmänniska. Jag vet att jag tänker och känner och jag vet också hur jag tänker och känner, och jag har gjort mina livserfarenheter. Att möta den andre är att möta min medmänniska. Den andre har också tankar och känslor och livserfarenheter jag troligtvis vet väldigt lite om. I arbetet med beröring får man hela människan i sina händer. Varje människa har ett inre liv som kan vara fantastiskt att för ett kort ögonblick få ta del av. Källa: Beröring i vård och omsorg. Gunilla Birkestad. Øfigur förlag

4 Människan har sin fysiska kropp med fysiska behov som skall tillfredställas varje dag. Kroppen behöver sova, vara aktiv, få näring och sköta sina uttömningsfunktioner o.s.v. Människan har även ett inre. Känslor är beroende av sinnesupplevelser och tankar, de visar sig i kroppens fysiologi. Känslor har en upplevande del och en utlevande del. En person som är arg kan bli ledsen eller så händer ingenting, därför är det så svårt att tolka med hjälp av känslospråket vad människan egentligen känner. Tänkandet eller de mentala processerna är en annan funktion i oss. Tankeprocessen arbetar med minnen men också med våra värderingar och fördomar. Att vara medveten om sina värderingar och fördomar ökar möjligheten att förstå andra. Intuition hjälper människor att få överblick över situationer. Ju fler erfarenheter vi har ju mer utvecklas intuitionen. Intuitionen arbetar mycket snabbt och utan betänketid. Empatisk förmåga betyder inlevelse vår förmåga att uppfatta att andra människor tänker och känner och hur det går till.. 4

5 När människor är i en stressituation så minskar den empatiska förmågan. Stress kan bero på trötthet, sjukdom, smärta, handikapp eller att man har ett stressat liv i sin familj eller på arbetet. Forskning Vid beröringen påverkas HELA människan. Det har svensk och utländsk forskning kunnat konstatera. Det som är mest påvisbart är att: depression minskar, bättre näringsinlagring (den näring som lagras i kroppen), bättre sömn, minskad smärta, ökad kommunikationsförmåga, förbättrad kroppsuppfattning, ökad initiativförmåga och framförallt en ökad livskvalité. Uppgift: sök artiklar via Internet på sökord: Taktil Stimulering, massage, beröring. 5

6 Beröringens uppgift Stressreducering Forskningen visar att kortisolnivån (ett hormon) är faktorn i en stressreaktion, detta hormon minskar i kroppen vid beröring. Kortisolet är mätbart i vårt blod, urin och saliv. Kortisolet fungerar som ett gift och skadar framförallt hjärncellerna. Den neurala organisationen (nervsystemets nätverk i hjärnan) - Huden är ett sinnesorgan som är grunden för nervernas organisation i människans kropp. Barn upp till 12 års ålder har huden som den viktigast informationskanalen. Under barnets första 10 år utvecklas nervsystemet och sinnesorganen. Beröringen ger den effektivaste utvecklingen av dessa. Utan beröring tenderar nervsystemet komma i obalans, vilket kan visa sig i dålig viktuppgång, förstoppning, deprivation m.m. Kroppsuppfattning Genom att beröra kroppens olika delar får hjärnan en karta över hur vår kropp och kroppsdelar ser ut. Kroppsuppfattningen ligger till grund för hela människans utveckling. Jag uppfattning när personen har en kroppsuppfattningen stärks helt naturligt jaguppfattningen. Att det är jag som kan styra denna kroppsdel, det är jag som kan uttrycka vad jag vill. Detta gör att även initiativförmågan ökar, det blir roligt att utforska omgivningen. Föräldra-barn-bindning Barnets viktigaste väg till bindningen med föräldrarna går genom doft och beröring. Redan som nyfödd startar barnet själv en serier rörelser på mammans kropp, modern svarar genom att beröra barnet med givna rörelser. Redan här startar den viktiga grunden för utvecklingen av det taktila sinnet. (Boktips: Sinnenas samspel hos barn av Jean Ayres. Psykologi förlaget AB.1988) Kommunikation Det finns olika sätt att kommunicera. Ögonkontakten och kroppsspråket är det språk som både små barn, dementa och personer med hjärnskada tolkar lätt. Ljudandet och talet Känsel Lukt Näringsupptag och tillväxt Vid beröring går det signaler upp till hypofysen där det aktiveras hormoner som befrämjar näringsupptaget. Vid fysiska hinder eller hjärnskador minskar möjligheten att beröra sig själv eller att aktivt själv söka beröring, vilket kan bidra till en mindre hormonutsöndring och därmed dålig näringsinlagring. 6

7 Minst en timme om dagen behöver fötterna vara uppe och gå för att stimulera hjärnan tillräkligt. Källa: Beröring i vård och omsorg. Gunilla Birkestad. Ofigur förlag Cirkulation Hjärnan får en ökad cirkulation genom beröring som bland annat leder till att man lättare kan komma ihåg, lagra in minnen och plocka fram minnen. Personer med kronisk smärta har även en låg kroppstemperatur vilket medför stela leder och muskler. Genom beröringen ökar cirkulationen, leder och muskler blir då avslappnade. Detta gäller även för de som ger beröring. Smärtlindring Att ha smärta innebär att kroppen är i en ständig stress situation. Genom beröring frisläpps oxytocin som är det verksamma ämnet för att minska stresshormoner. Livskvalité När sinnena är i balans, sker rätt slutledningsförmåga i både kropp och själ. Detta bidrar till aktivitet och vila i balans, då blir det roligt och nya intryck stimulerar till utveckling. Beröringen ger livskvalité i form av att personerna blir fnittriga och vänligt instämda till både sig själv och sin omgivning. Talesätt: Ett gott skratt förlänger livet. Ju mer beröring man får ju fl er effekter får man och ju bättre mår man. Källa: Beröring i vård och omsorg. Gunilla Birkestad. Øfigur förlag

8 Huden Huden är tillsammans med våra slemhinnor det största organ och sinnesorgan med en yta av 2 kvadratmeter hos en vuxen person, och väger cirka 3-5 kg. Hudens funktioner: omger och håller samman vår fysiska kropp skyddar våra inre organ från uttorkning är kroppens tredje lunga är ett av kroppens utsöndringsorgan är ett av kroppens absorptionsorgan är gränsen för jaguppfattningen uttryck för vår personlighet visar reaktioner om hur vi mår på insidan. omvandlar dagsljus till D-vitamin Antalet beröringsreceptorer varierar på kroppens yta men de är flest i handflator, fingerblommor, läppar, fotsulor och tåblommor. 8

9 9

10 Att arbeta med beröring När kan beröring ges? Alltid, när personen vill aldrig, när personen inte vill. Några vill bara prova lite, andra kommer tillbaka och vill ha mer, några kommer tillbaka ett par gånger och är sedan nöjda och någon vill inte ha någon beröring alls. Respektera detta hos varje individ. Tvinga aldrig, men prova vid ett annat tillfälle längre fram i tiden. Det finns ingen rekommenderad tidpunkt på dygnet för att ge beröring. Man får oftast prova sig fram till vilken tidpunkt som är bäst. För den som har svårt att sova kan det vara bäst att få på kvällen. För den som har problem med ätandet kan det vara bäst strax innan måltiden. Om personen skall ha gå träning kan det vara lämpligt strax innan. Vid andra aktiviteter tex. då personen skall arbeta med händerna, kan de få beröring före, i samband med aktiviteten. Tänk på, vad syftet är med den medvetna beröringen. 10

11 Den behagliga beröringen ger alltid positiva effekter. Beröring ökar bindningen mellan människor. Genom att man använder sig av struktur i metoden blir det igenkännbart och inger en trygghet om vad som skall hända och därmed avdramatiserar man beröringen. Beröringsmetoden Taktil Stimulering innebär en medveten och strukturerad beröring av huden. Man berör ej bröst och underliv, men lägger stor vikt vid bevarande av personens integritet. Taktil Stimulering defineras som en sinnesträning och omsorgspedagogisk metod, i daglig omsorg och träning för friskvård och hälsa. Beröringen kan bli skrämmande, då man tvingar sig på personer som tar avstånd från olika former av beröring med taktila defensiv reaktioner. Det kan vara så enkelt som, hur hälsar jag på en främmande person? Handskakning på avstånd eller stora famnen kram? Redan i detta moment kan en person ta avstånd ifrån dig eller uppskatta ditt bemötande. Uppgift: be dina kollegor hälsa på dig på det sätt som de tycker känns bra. Registrera hur du känner det inom dig efter var och ens hälsning. 11

12 Olika former av beröring Luften Vatten Kläder Hjälpredskap Många älskar vinden. Många gånger känns det bäst när det är storm och vinden piskar i ansiktet. Barnet lever i vatten under fosterstadiet. Bad finns oftast som en naturlig aktivitet. Vatten är tydligare i beröring än luft. Kläderna berör oss ständigt då vi rör på oss. De olika materialen i kläderna ger olika sorters beröring. Bollar som är mjuka, hårda och taggiga. Elektriska vibrerande apparater m.m. Djur Att klappa ett djur och få tillbaka en omedelbar uppskattning Händerna Hälsningsfraser, självberöring, att hålla handen stilla på kroppen. 12

13 Erfarenheter Den viktigaste erfarenheten som alla har som arbetat med beröring är välbehag, lugn och harmoni. Man kan kalla effekterna för lugna aktiviteter. Mängder av reaktioner händer inne i kroppen i samband med beröring. Kända effekter Magen fungerar bättre Bättre sömn Ökat intresse för omvärlden Ökad kroppsuppfattning Mindre självskadande Mindre aggressivitet Fördjupad andning Förbättrad cirkulation Ökad initiativförmåga Förväntansglädje Vilja att kommunicera Ökad självständighet Kramper minskar Exempel på studie: Notera först hur magen mår. Räkna antalet avföringar under 1 vecka samt mängden laxermedel. Dra dina slutsatser efter att ha gett beröring på magen 3 ggr varje dag i några minuter i 5 veckor. Uppgift: dessa effekter är vad många berättat om. Men önskvärt är att alla som arbetar med beröring i någon form gör sin egna iakttagelser genom att ställa frågorna till sig själv. Till exempel, påverkar medveten beröring magoch tarmfunktionen? 13

14 Olika tekniker av beröring Hudberöring Taktil Stimulering, Taktil massage, spädbarnsmassage, lymfdränage massage, aromterapi och intuitiv massage m. fl. Muskelmassage Här arbetar man med musklerna tex. klassisk massage, Rosenmassage m.fl. Systemberöring Berör vissa punkter eller fält på kroppen. Tex. akupunktur, akupressur, zonterapi, reflexlogi samt shitzu m.fl. Oxytocinsystemet I Sverige har professor Kerstin Uvnäs-Moberg forskat på effekterna av beröring. Forskningen har koncentrerats på oxytocinet, ett hormon som är mest känt för att det startar värkarbetet vid en förlossning samt att det är en transmittosubstans i centrala nervsystemet. Idag även känt för att vara det hormon som är med överallt i kroppens utveckling och läkningsprocesser. Kallas även för kroppens ställa till rätta hormon och lung och ro hormon. Oxytocinet kan inte mätas i blodet eller i hjärnan, utan mäts genom andra substanser som är beroende av oxytocin för att fungera. Boktips: Lugn och beröring av Kerstin Uvnäs Moberg. Natur och kultur

15 Taktila defensiva reaktioner Beröringskänslighet har vi alla mer eller mindre, men när vi reagerar kraftigt negativt på beröring har vi en taktil defensiv reaktion. Taktila defensiva reaktioner kan visa sig i form av att man inte får ta i personen eller ens komma för nära. Det kan utlösa aggressionsutbrott. Andra symtom på defensiva reaktioner är att: - dra sig undan sociala lekar tafatt, dans m.m. - inte kunna stå i kö - inte vill ha kläder på sig - ha mycket kläder på sig - kläderna inte får sitta hårt - kläderna skall sittas hårt - ha svårt att äta/bli matad - ha hög motorisk aktivitet - inte vilja klippa håret eller naglarna - inte vilja tvätta och/eller kamma håret. Taktila defensiva reaktioner beror oftast på att hjärnan inte förmår tolka impulserna rätt. Detta kan bero på: brist på taktila erfarenheter (taktil = allt som berör huden, vind, vatten och beröring m.m.), obehagliga/skrämmande taktila erfarenheter, virusinfektion, mediciners effekter, olyckor och operationer. Tips! Prova att ge beröring med till exempel strumpor, vantar eller utanpå kläderna. Håll dina händer stilla en stund på kroppsdelen. Vad händer? Hur känns det? 15

16 Etiska principer och riktlinjer Oavsett vilken metod som används inom vård och omsorg måste vi naturligtvis följa allmänna regler och lagar som gäller för full respekt, individens särart och integritet. Beröringen utförs därför utifrån personens behov och villkor och ges endast om han/hon själv vill. Det finns riktlinjer på vilket sätt detta ska utföras för att stärka de etiska principerna. Riktlinjerna handlar om kvalité Varmt En behaglig temperatur i rummet som bidrar till en möjlig avslappning. Rent Rena handukar, kuddar och lakan. Den som ger beröring ska ha kläder fria från doft, av tex. rök, parfym eller matos. Händerna skall vara tvättade, fria från smycke och klocka, för att inte skada. Säkert Ibland kan en person vid beröring gråta stilla, stanna då upp med beröringen och avvakta. Om gråten avtar fråga om det är ok med att fortsätta beröringen.ibland kan du fråga vet du varför du gråter?. Erfarenhetsmässigt vet personen varför, men jag behöver inte veta. 16

17 Vad krävs för att kunna ge beröring? Helkropps Taktil Stimulering utförs endast av behörigt utbildad beröringspedagog. Ansvarig för metoden Taktil Stimulerings utformning och spridning är Gunilla Birkestad, Skola för beröring, Byvägen 39, Solna. Läs mer om utbildningen på Alla som vill kan ge beröring på enskilda kroppsdelar till exempel hand, fot, rygg och huvud, där personen uppger att det känns bra. Strukturen är då som när man smörjer sig med kräm, långsamma rörelser. Denna beröring kan användas i vardagliga situationer som till exempel: i ett väntrum i väntan på att få komma in till läkaren, när vi bara har en god stund tillsammans, som förberedande inför en aktivitet så som matsituationen. Beröringen kan utföras utan olja eller med olja. Använd oljor som är kallpressade ifrån växtriket tex. solros, mandel, sheasmör, tistel, rapsoljor m.fl. Varje olja har sin egenskap på våra olika hudtyper. Vilken som passar bäst får man prova sig fram genom att smörja in en droppe på handleden. Om oljan tränger in i huden inom 2-5 minuter så är det den rätta oljan. Den kallpressade oljan är ren näring för huden och låter huden fortfarande andas. 17

18 Några röster om Taktil Stimulering Utdrag ur bland annat Skola för berörings hemsida, Tänk att få ligga på bänken och det blir tyst i huvudet! På natten sov jag hela natten för första gången på 15 år! Kvinna med fibromyalgi Efter att min mor fått Taktil Stimulering öppnade hon ögonen och log igenkännande. Min mor har demens och har varit mycket nedstämd under lång tid och ej känt igen mig. Äldsta sonen Vår fl icka sov dåligt om nätterna. Redan efter ett par gånger med Taktil Stimulering sov hon tolv timmar i ett sträck. På dagarna är hon nu glad och äter med god aptit och har gått upp fyra kilo i vikt på tre månader! Vår oro för vår fl icka har minskat betydligt! Föräldrar till flicka med CP-skada Tänk om alla på akutvården kunde detta skulle många med chock få ett bättre bemötande än jag fick efter lägenhetsbranden. Nu långt senare, då jag fått Taktil Stimulering för min kvarvarande oro och sömnstörningar, förstår jag vikten av beröring och dess djupa effekt och läkningsförmåga. Nu sover jag! Okänd Min värkande rygg får smärtlindring genom att jag ger andra Taktil Stimulering. Nu orkar hela kroppen, hela dagen. Beröringspedagog 18

19 Litteratur lista Aromaterapi. Micheline Arcier. Raben & Sjögren Beröring i Vård och Omsorg. Gunilla Birkestad. Ofeigur förlag Beröring vår viktigaste förnimmelse. SIH läromedel Berøring. Norman Autton. Eikstein förlag En riktig människa. Gunilla Gerland. Cura förlag Ett ben att stå på. Oliver Sacks. Brombergs Ett fönster in i barnets huvud. Sally Goddard. Decupitus Discenti Hjärnan som läker. Robert Ornstein & David Sobel. Bonnier Hjärnans långa liv. Dharma Singh Khalsa, Cameron Stauth. Svenska förlaget Hjärnans Resurser en bok om idéernas uppkomst. Matti Bergström. Bokförlaget Seminarium Kärleksfulla händer. Frederick Leboyer. Aldus Lugn & beröring. Kerstin Uvnäs Moberg. Natur & kultur Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt. Oliver Sacks. Månpocket Mod att föda. Kerstin Uvnäs Moberg. Läkartidningen nr Om du inte rör mig så dör jag. Ylva Ellneby. Utbildningsradion Parfymen. Patrick Süskind. Wahlström & Wistrand Sensory Integration Theory and practice. Anne G. Fisher, Elisabeth A. Murray, Anita C. Bundy, F.A. Davis Company Sinnenas gym. Ann-Marie Sjösvärd, Britt Nedestam Sinnenas samspel hos barn. Jean Ayres. Psykologiförlaget AB Taktil kommunikation om følesansens betydning for barnets utdvikling. Lis Thrane Mortensen. Socialpædagogisk Bibliotek

20 Beröring är en viktig del i möten mellan människor, men även för människans existens. Det finns forskning som visar på att utan beröring kan man inte överleva. Effekter av beröring är bland annat att det: skapar lugn och ro ökar möjligheten till kommunikation lindrar smärta minskar aggressivitet ökar livskvalitén Utbildningsmaterialet ingår i en 1-2 dagars utbildning i beröring inom Malmö stad. Stadskontoret FoU-enheten/Kunskapsverkstaden Malmö Tel ISBN 13:

Konsten att vårda ligger i våra händer. Se den Du vårdar och gå patienten till mötes!

Konsten att vårda ligger i våra händer. Se den Du vårdar och gå patienten till mötes! Konsten att vårda ligger i våra händer. Se den Du vårdar och gå patienten till mötes! Att ge av sin tid är att vårda Min erfarenhet av beröringens och bemötandets betydelse i vården grundar sig på mitt

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Utbildningar i Ming metoden och taktil beröring.

Utbildningar i Ming metoden och taktil beröring. Utbildningar i Ming metoden och taktil beröring. MÅL: Använda behandlingarna i det dagliga arbetet för att skapa lugn, lindring och återhämtning. Minska stresspåslag för att ge ett lugnare arbetstempo

Läs mer

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating.

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating. En genväg till djup avslappning och meditation Floating. FLOATING återskapar balans Att flyta i ett viktlöst tillstånd och låta hjärnan vila från intryck, såsom ljud, ljus, tryck och friktioner frigör

Läs mer

Bakgrund. Anna är en äldre dam som bor på äldreboende i kommunen. 80 år, Alzheimers sjukdom och med besvär med cirkulationen i benen

Bakgrund. Anna är en äldre dam som bor på äldreboende i kommunen. 80 år, Alzheimers sjukdom och med besvär med cirkulationen i benen Bakgrund Anna är en äldre dam som bor på äldreboende i kommunen. 80 år, Alzheimers sjukdom och med besvär med cirkulationen i benen Personalen upplever att det är svårt att få hjälpa henne med ADL. Anna

Läs mer

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa Stress Att uppleva stress är en del av livet - alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge

Läs mer

Om stress och hämtningsstrategier

Om stress och hämtningsstrategier Om stress och åter erhämtningsstrat hämtningsstrategier Av Christina Halfor ord Specialistläkare vid CEOS Att tala inför en grupp personer man inte känner är något som kan kännas obehagligt för de allra

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET

HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET NERVSYSTEMET Hjärna Ryggmärg Nerver Nervsystemet enorm dator Ständig ström av elektriska signaler till hjärnan Hjärnan tolkar/bearbetar informa#onen vi ser, hör, känner, luktar

Läs mer

Studiematerial till webbutbildningen i svenskt BPSD-register

Studiematerial till webbutbildningen i svenskt BPSD-register Studiematerial till webbutbildningen i svenskt BPSD-register Detta material kan användas som underlag till diskussioner i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar eller internutbildningar. Det kan även

Läs mer

Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn. Information till föräldrar

Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn. Information till föräldrar Neonatalavdelningen Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn Information till föräldrar 2 Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn Målet med den här foldern är att hjälpa

Läs mer

Sittande Massage. Enkla övningar för en stunds avslappning

Sittande Massage. Enkla övningar för en stunds avslappning Sittande Massage Enkla övningar för en stunds avslappning Vad händer i kroppen när vi får massage Slappnar av i musklerna Blodcirkulationen ökar Smärta och värk minskar Lymfcirkulationen ökar Ökar kroppens

Läs mer

Melatonin, vårt främsta sömnhormon

Melatonin, vårt främsta sömnhormon SÖMN Varför sover vi? Sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila. Bearbeta intryck, återhämtning, Hjärnan stänger av alla vanliga tankeprocesser Det hjärnan slitit ut under dagen måste återställas.

Läs mer

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka om sömn, vila och återhämtning. Vi hoppas att Ni under denna vecka

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

meditation ÖVNINGSBOK

meditation ÖVNINGSBOK meditation ÖVNINGSBOK Meditera en sinnlig väg till hälsobalans Innehåll Hur vi hittar inspiration till att träna och leva våra liv är ytterst individuellt. Några känner att de behöver stark fysisk utmaning,

Läs mer

Hälsa. Vad innebär hälsar för dig?

Hälsa. Vad innebär hälsar för dig? Hälsa Vad innebär hälsar för dig? Hälsa Hälsa är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt

Läs mer

När ni är klara så får ni öppna ögonen. Har ni frågor eller kommentarer till detta?.

När ni är klara så får ni öppna ögonen. Har ni frågor eller kommentarer till detta?. Övning för att koncentrera sig på andningen Att koncentrera sig på andningen erbjuder ett sätt att stänga av tillståndet för automatstyrningen och att återgå och leva i nuet. Eftersom övningen är kort

Läs mer

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Bilaga 1 1 Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Ida Malmström Avslappningslådan Lugna Lådan är ett redskap, som skall användas på daghem för att få barnen att slappna av. Lådan innehåller

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Till dig som inte ammar

Till dig som inte ammar Kvinnokliniken MK 2 Obstetriksektionen Till dig som inte ammar Matningsstunden en möjlighet Vi vill med denna broschyr berätta om hur du kan gå till väga när du inte ammar. Matstunden är en unik möjlighet

Läs mer

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Innehåll Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Floating. En genväg till djup avslappning och meditation

Floating. En genväg till djup avslappning och meditation Floating En genväg till djup avslappning och meditation FLOATING återskapar balans Att flyta i ett viktlöst tillstånd och låta hjärnan vila från intryck, såsom ljud, ljus, tryck och friktioner frigör

Läs mer

Till dig som inte ammar

Till dig som inte ammar Amningscentrum Kvinnokliniken MK 2 Karolinska Universitetssjukhuset Till dig som inte ammar Matningsstunden en möjlighet Vi vill med denna broschyr berätta om hur du kan gå till väga när du inte ammar.

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

28-dagars Medveten andningsträning

28-dagars Medveten andningsträning 28-dagars Medveten andningsträning Andas bättre - må bättre Medveten andningsträning steg 1 AndningsINDEX 18 FRÅGOR Nedanstående frågor handlar om dina andningsvanor och hur fria eller blockerade dina

Läs mer

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen.

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen. Stress och Sömn Stress När man talar om stress menar man ibland en känsla av att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på. Man får inte tiden att räcka till för allt som ska göras i

Läs mer

Hälsopunkt Stenungsund

Hälsopunkt Stenungsund Hälsopunkt Stenungsund om STRESS Hälsopunkt Stenungsund är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsorådet, 4S-förbundet, primärvården, apoteket och Stenungsunds bibliotek. Du hittar oss i Kulturhuset Fregatten,

Läs mer

av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare, vilka i sin tur fick

av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare, vilka i sin tur fick Kundaliniyoga- vad är det? Kundaliniyoga är en kraftfull yoga som kom till väst i slutet av 1960-talet. Kundaliniyogan fördes hit av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare,

Läs mer

Jag vill påpeka att jag förstår att många kan tycka att ämnet är känsligt och kanske till och med lite skumt.

Jag vill påpeka att jag förstår att många kan tycka att ämnet är känsligt och kanske till och med lite skumt. Stress, spänningar och muskelknutor kan sätta sig lite varstans i din kropp, det tror jag de flesta håller med om. Men, om jag säger att du har muskelspänningar i ditt underliv som det dessutom vore bra

Läs mer

Lenas mamma får en depression

Lenas mamma får en depression Lenas mamma får en depression Text och illustrationer: Elisabet Alphonce Lena bor med sin mamma och lillebror Johan på Tallstigen. Lena går i första klass och Johan går på förskolan om dagarna. Lena och

Läs mer

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA Innehåll FÖRORD NÄR DU VAKNAR FOKUSERA OMSORG

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN FÄRG EN NY FÄRG EN NY Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Oskar Skog 2013 Omslag Wickholm Formavd. Tryckt hos ScandBook

Läs mer

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka?

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Psykologi A Moment 3 Behov och känslor Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Behov och känslor Våra behov hänger ihop med våra känslor Får vi inte våra behov tillfredställda

Läs mer

Helhetshälsa - stress

Helhetshälsa - stress Helhetshälsa - stress . Stress Stress är ett väldigt komplext, svårt och viktigt begrepp. Det är lika mycket medicin och lärkarvetenskap som psykologi, filosofi, religion och ledarskap. Det här kapitlet

Läs mer

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI J Z AKUPUNKTUR-TERAPI Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Jag arbetar med människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv för att ge ett fysiskt och mentalt välbefinnande. Behandlingsmöjligheter: Akupunktur

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Bolltäcke ett alternativ. Bakgrund:

Bolltäcke ett alternativ. Bakgrund: Hej Här kommer original versionen av vår utvärdering av bolltäcket inom slutenvården på psykoskliniken i Malmö. Vårt lilla projekt har fått uppmärksamhet, både inom och utom vår klinik och vi fick ju alltså

Läs mer

Biologiprov den 18 dec

Biologiprov den 18 dec Biologiprov den 18 dec Cellerna Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information. Även om cellerna

Läs mer

DRAFT. Annat land. utanför europa

DRAFT. Annat land. utanför europa Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

Hippokrates läkekonstens fader i antikens Grekland (468-377 f kr) ansåg att vägen till hälsa låg i en aromamassage per dag & ett aroma bad per dag.

Hippokrates läkekonstens fader i antikens Grekland (468-377 f kr) ansåg att vägen till hälsa låg i en aromamassage per dag & ett aroma bad per dag. Vad är Aromaterapi? & Vad kan aromaterapi göra för Dig? Historik. Stenåldersmänniskorna, Egyptierna, 1700 f kr, forntids människorna i de gamla kulturerna Indien, Kina, Babylon, Assyrien använde sig av

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi

Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Jag arbetar med människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv för att ge ett fysiskt och mentalt välbefinnande. Behandlingsmöjligheter: Akupunktur - Samtalsterapi Visualiseringsterapi/Symboldrama

Läs mer

Kroppen. Studiematerial. TEMA:

Kroppen. Studiematerial. TEMA: Studiematerial. TEMA: Kroppen Studiematerial från Göteborgs Naturhistoriska Museum. Slottsskogen Östra, Museivägen 10, 413 11 Göteborg. 010-441 44 01 www.gnm.se Vad luktar det? Ta fram tre skålar. Lägg

Läs mer

Tanketräning. Instruktioner

Tanketräning. Instruktioner Tanketräning Det här liknar närmast det som brukar kallas hypnos eller självhypnos. Eftersom de begreppen lätt leder tankarna fel har vi valt att istället kalla det för tanketräning. Det handlar om att

Läs mer

Till Pappor/Partner I samband med att barnet är två månader korrigerad ålder

Till Pappor/Partner I samband med att barnet är två månader korrigerad ålder III Till Pappor/Partner I samband med att barnet är två månader korrigerad ålder Här kommer det tredje frågeformuläret i studien om kängurumetoden. Det innehåller bland annat frågor om hur du har det tillsammans

Läs mer

När kroppen talar. Hur du kan tolka andra människors kroppsspråk och bli en KÄNSLOLÄSARE. Communication & Performance Development

När kroppen talar. Hur du kan tolka andra människors kroppsspråk och bli en KÄNSLOLÄSARE. Communication & Performance Development När kroppen talar Hur du kan tolka andra människors kroppsspråk och bli en KÄNSLOLÄSARE Communication & Performance Development Du kan inte inte kommunicera. Vare sig du öppnar munnen eller inte, kommunicerar

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Även barn behöver varva ner

Även barn behöver varva ner Även barn behöver varva ner Vartannat barn känner sig stressat och sover för lite. Men de tycker inte själva att det beror på fritiden, utan mer på familj och skola. Hur vet man när tempot blir för högt?

Läs mer

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson ALEXANDRA BIZI Flabelino och flickan som inte ville sova Illustrationer av Katalin Szegedi Översatt av Carolin Nilsson Lindskog Förlag et var en gång en flicka som drömde mardrömmar. Varje natt vaknade

Läs mer

Det är viktigt att röra på sig när man har cancer

Det är viktigt att röra på sig när man har cancer Det är viktigt att röra på sig när man har cancer regiongavleborg.se Det är viktigt att röra på sig när man har cancer Dagens forskning visar att de flesta patienter som behandlas för cancer har mycket

Läs mer

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen GOLFINSPIRATION 2015 Inledning Släpp kontrollen En golfsving är en komplex rörelse. Med många tankar, muskler och flera kroppsdelar involverade ska vi träffa en liten boll med ett verktyg som bara är 1

Läs mer

Långvarig smärta en osynlig folksjukdom 120314 Grönvallsalen

Långvarig smärta en osynlig folksjukdom 120314 Grönvallsalen Långvarig smärta en osynlig folksjukdom 120314 Grönvallsalen Smärtcentrums undervisningsprogram Läkardelen Birgitta Nilsson överläkare smärtrehab Vad är smärta? En obehaglig och emotionell upplevelse till

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA Vad gör man om man sitter på en fin middag när ens barn plötsligt utbrister Min pappa har en jättestor snopp!. Journalisten och författaren Hillevi Wahl frågade sexualupplysare,

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE

Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. 2. Manus: Det finns många olika typer av kroppslig träning. Idag går många unga på gym för ren muskelstyrketräning. Andra kanske tränar någon

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

I samband med barnets utskrivning från neonatalavdelningen/hemsjukvård

I samband med barnets utskrivning från neonatalavdelningen/hemsjukvård II Till Pappor/Partner I samband med barnets utskrivning från neonatalavdelningen/hemsjukvård Här kommer det andra frågeformuläret i studien om kängurumetoden. Det innehåller bland annat frågor om hur

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Hon som fick veta. Marina Kronkvist. Sofie Bilius

Hon som fick veta. Marina Kronkvist. Sofie Bilius Hon som fick veta Marina Kronkvist Sofie Bilius Till Ukko, Armas och Akim Jag är ett år gammal och jag vet. Jag vet att min mamma och min pappa reser sin väg snart. De dör. Vad gör jag nu? De skall dö.

Läs mer

Vid livets slut. De sista timmarna. De sista timmarna. Johanna Norén 2007

Vid livets slut. De sista timmarna. De sista timmarna. Johanna Norén 2007 Vid livets slut De sista timmarna De sista timmarna Johanna Norén 2007 Vårdfilosofin i livets slut God omvårdnad Smärtlindring o symtomkontroll Anhörigstöd Lagarbete Den döendes rättigheter Jag har rätt

Läs mer

Ett begåvat koncept!

Ett begåvat koncept! Ett begåvat koncept! We Travel är namnet på Oasen i Söders resebyrå där Gloria och Bosse arbetar. Vår resebyrå erbjuder skräddarsydda paketresor, matlagningsresor, singelresor, kryssningar mm. Vi säljer

Läs mer

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop.

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop. Självkänsla Självkänsla är lika med att bottna i sitt innerst. Självkänslan finns i varje människa och söker plats att få fäste i och växa ur. Vissa ger den utrymme medan vissa inte låter den gro. Det

Läs mer

Studiebesök på Naturhistoriska riksmuseet

Studiebesök på Naturhistoriska riksmuseet Studiebesök på Naturhistoriska riksmuseet Augusti 2013 Här är vi 36 nyfikna och förväntansfulla elever som står framför Naturhistoriska riksmuseet. Vi tog en gruppbild som ett minne från denna dag. Vi

Läs mer

Projekt anhörigstöd inriktning taktil massage

Projekt anhörigstöd inriktning taktil massage Projekt anhörigstöd inriktning taktil massage Köpings Kommun Vård & Omsorg september 2008 - december 2010 Vård & Omsorg Birgitta Daubner, projekt anhörigstöd 2011-03-09 Innehåll Taktipro- taktil massage

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

Rindö skolas förskoleklass Nyckelpigan

Rindö skolas förskoleklass Nyckelpigan Rindö skolas förskoleklass Nyckelpigan När vi tar emot nya barn på hösten kommer de från flera olika ställen. Vår viktigaste uppgift då är att få ihop gruppen och introducera barnen sakta men säkert i

Läs mer

FIXA TENTASTRESSEN - INFÖR & UNDER TENTAN

FIXA TENTASTRESSEN - INFÖR & UNDER TENTAN FIXA TENTASTRESSEN - INFÖR & UNDER TENTAN Bild 1 INNEHÅLL Om stress Vad är stress? Funktion Reaktioner och påverkan Vad kan du göra för att hantera stress inför tentan under tentan Bild 2 1 VAD ÄR STRESS?

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Utbildningen är intensiv och kan vara personligt utmanande. Vågar och kan du vara dig själv, visa dina starka och svaga

Läs mer

Jag trodde ni var skådisar

Jag trodde ni var skådisar Jag trodde ni var skådisar Jniklas och sanna Llisa Ggustaf J:Workshop måndag 26 mars: intervju efter. Det här samtalet spelade jag in, så detta är transkriberat från den inspelningen. Jag har inte transkriberat

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

BERÖRING ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT INOM VÅRD OCH OMSORG. Berit Seiger Cronfalk leg ssk, Med dr, klinisk lektor Ersta Sköndal högskola

BERÖRING ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT INOM VÅRD OCH OMSORG. Berit Seiger Cronfalk leg ssk, Med dr, klinisk lektor Ersta Sköndal högskola BERÖRING ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT INOM VÅRD OCH OMSORG Berit Seiger Cronfalk leg ssk, Med dr, klinisk lektor Ersta Sköndal högskola Jag känner mig trygg och bekräftad av någon som har en utvecklad känslighet

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Vad erbjuder Gunilla och G-kraft Akupressur? Jag gör behandlingar utifrån traditionell kinesisk medicin. Akupressur Öronakupunktur Koppning/koppningsmassage

Läs mer

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11)

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

Mindfull STÅENDE Yoga

Mindfull STÅENDE Yoga Mindfull STÅENDE Yoga Tack min kollega Leg psykolog och MBSR-lärare Åshild Haaheim som fotograferat rörelserna på Garrison Institute. Intention & Yogafilosofi Intentionen med mindfull yoga är att utforska

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar Sömnbehandling i grupp Mina registreringar Sömnbehandling i grupp, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014 Innehåll Välkommen till sömnbehandling Sömndagbok och mina vanor Sömndagbok Veckans aktiviteter Mål

Läs mer

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11)

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

Valpens utveckling till vuxen hund Av Therese Lindman, PH 3

Valpens utveckling till vuxen hund Av Therese Lindman, PH 3 Valpens utveckling till vuxen hund Av Therese Lindman, PH 3 När en valp föds så är den blind och döv, och kan med nöd och näppe röra sig. Ändå har den en sådan överlevnadsinstinkt att den kämpar sig fram

Läs mer

Läs vad några förskolor som jobbat med EQ-dockan en tid tycker

Läs vad några förskolor som jobbat med EQ-dockan en tid tycker Läs vad några förskolor som jobbat med EQ-dockan en tid tycker Sagt av Ann Ahlström, Lilla Edet, Avdelning Pettson Dockan synliggör känslor och om kroppsspråket utan att vi personal behöver prata om det.

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Traditionell kinesisk medicin kan hjälpa Traditionell kinesisk medicin kan behandla både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Inom den kinesiska medicinen

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förr i tiden drack svenskarna mycket

Läs mer

Malmö stad Vård och omsorg 2015-12-02. Checklista för stöd i arbetet med process i arbetet med skyddsåtgärder

Malmö stad Vård och omsorg 2015-12-02. Checklista för stöd i arbetet med process i arbetet med skyddsåtgärder Malmö stad Vård och omsorg 2015-12-02 Checklista för stöd i arbetet med process i arbetet med skyddsåtgärder 2 (5) Fysiska och känslomässiga tecken att vara observant på: Mimik Kroppsuppfattning Aktivitetsnivå

Läs mer