Malmö stad 2006 Andra upplagan FoU-enheten/Kunskapsverkstaden Författare: Kristina Persson Tryckeri: Tryckeri AB CA Andersson & CO, Malmö ISBN 13:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö stad 2006 Andra upplagan FoU-enheten/Kunskapsverkstaden Författare: Kristina Persson Tryckeri: Tryckeri AB CA Andersson & CO, Malmö ISBN 13:"

Transkript

1 Beröringen

2 Malmö stad 2006 Andra upplagan FoU-enheten/Kunskapsverkstaden Författare: Kristina Persson Tryckeri: Tryckeri AB CA Andersson & CO, Malmö ISBN 13:

3 Beröring ur en helhetssyn på människan Beröringen har en mängd olika betydelser för människan Den är nödvändig, livsviktig för välbefinnandet och är uppdelad i två aspekter. Fysiska aspekter näringsinlagring kroppsuppfattning Psykosociala aspekter lugn och ro nyfikenhet minskad aggressivitet bindningen mellan förälder barn och mellan partners. Beröringen har alltid varit en självklar del mellan människor samt mellan människor och djur. För det mesta är den omedveten som vid handslag, klapp på kinden, en tröstande kram eller när barnet kryper upp i knät hos den vuxne. Beröringens sätt skiljer sig lika mycket som det finns olika kulturer i världen. Självberöring är det som sker mest och omedvetet. Det är som om vi ständigt håller i eller om oss själva. Vi gör det även olika fort, hårt och i olika riktningar så som cirklar, framåt/ bakåt. Uppgift: Se efter var du själv håller dina händer i olika situationer t.ex när du funderar, läser, kopplar av, vid aktiviteter, stress mm. Vid sjukdom eller handikapp minskar förmågan till självberöring, och även förmågan att aktivt kunna uppsöka någon annan som kan ge den livsviktiga beröringen. Det uppstår då en beröringsbrist som måste ersättas av någon annan. Det kan vara nära anhörig, personal eller beröringspedagog. Att möta den andre Om den förste är jag så är den andre min medmänniska. Jag vet att jag tänker och känner och jag vet också hur jag tänker och känner, och jag har gjort mina livserfarenheter. Att möta den andre är att möta min medmänniska. Den andre har också tankar och känslor och livserfarenheter jag troligtvis vet väldigt lite om. I arbetet med beröring får man hela människan i sina händer. Varje människa har ett inre liv som kan vara fantastiskt att för ett kort ögonblick få ta del av. Källa: Beröring i vård och omsorg. Gunilla Birkestad. Øfigur förlag

4 Människan har sin fysiska kropp med fysiska behov som skall tillfredställas varje dag. Kroppen behöver sova, vara aktiv, få näring och sköta sina uttömningsfunktioner o.s.v. Människan har även ett inre. Känslor är beroende av sinnesupplevelser och tankar, de visar sig i kroppens fysiologi. Känslor har en upplevande del och en utlevande del. En person som är arg kan bli ledsen eller så händer ingenting, därför är det så svårt att tolka med hjälp av känslospråket vad människan egentligen känner. Tänkandet eller de mentala processerna är en annan funktion i oss. Tankeprocessen arbetar med minnen men också med våra värderingar och fördomar. Att vara medveten om sina värderingar och fördomar ökar möjligheten att förstå andra. Intuition hjälper människor att få överblick över situationer. Ju fler erfarenheter vi har ju mer utvecklas intuitionen. Intuitionen arbetar mycket snabbt och utan betänketid. Empatisk förmåga betyder inlevelse vår förmåga att uppfatta att andra människor tänker och känner och hur det går till.. 4

5 När människor är i en stressituation så minskar den empatiska förmågan. Stress kan bero på trötthet, sjukdom, smärta, handikapp eller att man har ett stressat liv i sin familj eller på arbetet. Forskning Vid beröringen påverkas HELA människan. Det har svensk och utländsk forskning kunnat konstatera. Det som är mest påvisbart är att: depression minskar, bättre näringsinlagring (den näring som lagras i kroppen), bättre sömn, minskad smärta, ökad kommunikationsförmåga, förbättrad kroppsuppfattning, ökad initiativförmåga och framförallt en ökad livskvalité. Uppgift: sök artiklar via Internet på sökord: Taktil Stimulering, massage, beröring. 5

6 Beröringens uppgift Stressreducering Forskningen visar att kortisolnivån (ett hormon) är faktorn i en stressreaktion, detta hormon minskar i kroppen vid beröring. Kortisolet är mätbart i vårt blod, urin och saliv. Kortisolet fungerar som ett gift och skadar framförallt hjärncellerna. Den neurala organisationen (nervsystemets nätverk i hjärnan) - Huden är ett sinnesorgan som är grunden för nervernas organisation i människans kropp. Barn upp till 12 års ålder har huden som den viktigast informationskanalen. Under barnets första 10 år utvecklas nervsystemet och sinnesorganen. Beröringen ger den effektivaste utvecklingen av dessa. Utan beröring tenderar nervsystemet komma i obalans, vilket kan visa sig i dålig viktuppgång, förstoppning, deprivation m.m. Kroppsuppfattning Genom att beröra kroppens olika delar får hjärnan en karta över hur vår kropp och kroppsdelar ser ut. Kroppsuppfattningen ligger till grund för hela människans utveckling. Jag uppfattning när personen har en kroppsuppfattningen stärks helt naturligt jaguppfattningen. Att det är jag som kan styra denna kroppsdel, det är jag som kan uttrycka vad jag vill. Detta gör att även initiativförmågan ökar, det blir roligt att utforska omgivningen. Föräldra-barn-bindning Barnets viktigaste väg till bindningen med föräldrarna går genom doft och beröring. Redan som nyfödd startar barnet själv en serier rörelser på mammans kropp, modern svarar genom att beröra barnet med givna rörelser. Redan här startar den viktiga grunden för utvecklingen av det taktila sinnet. (Boktips: Sinnenas samspel hos barn av Jean Ayres. Psykologi förlaget AB.1988) Kommunikation Det finns olika sätt att kommunicera. Ögonkontakten och kroppsspråket är det språk som både små barn, dementa och personer med hjärnskada tolkar lätt. Ljudandet och talet Känsel Lukt Näringsupptag och tillväxt Vid beröring går det signaler upp till hypofysen där det aktiveras hormoner som befrämjar näringsupptaget. Vid fysiska hinder eller hjärnskador minskar möjligheten att beröra sig själv eller att aktivt själv söka beröring, vilket kan bidra till en mindre hormonutsöndring och därmed dålig näringsinlagring. 6

7 Minst en timme om dagen behöver fötterna vara uppe och gå för att stimulera hjärnan tillräkligt. Källa: Beröring i vård och omsorg. Gunilla Birkestad. Ofigur förlag Cirkulation Hjärnan får en ökad cirkulation genom beröring som bland annat leder till att man lättare kan komma ihåg, lagra in minnen och plocka fram minnen. Personer med kronisk smärta har även en låg kroppstemperatur vilket medför stela leder och muskler. Genom beröringen ökar cirkulationen, leder och muskler blir då avslappnade. Detta gäller även för de som ger beröring. Smärtlindring Att ha smärta innebär att kroppen är i en ständig stress situation. Genom beröring frisläpps oxytocin som är det verksamma ämnet för att minska stresshormoner. Livskvalité När sinnena är i balans, sker rätt slutledningsförmåga i både kropp och själ. Detta bidrar till aktivitet och vila i balans, då blir det roligt och nya intryck stimulerar till utveckling. Beröringen ger livskvalité i form av att personerna blir fnittriga och vänligt instämda till både sig själv och sin omgivning. Talesätt: Ett gott skratt förlänger livet. Ju mer beröring man får ju fl er effekter får man och ju bättre mår man. Källa: Beröring i vård och omsorg. Gunilla Birkestad. Øfigur förlag

8 Huden Huden är tillsammans med våra slemhinnor det största organ och sinnesorgan med en yta av 2 kvadratmeter hos en vuxen person, och väger cirka 3-5 kg. Hudens funktioner: omger och håller samman vår fysiska kropp skyddar våra inre organ från uttorkning är kroppens tredje lunga är ett av kroppens utsöndringsorgan är ett av kroppens absorptionsorgan är gränsen för jaguppfattningen uttryck för vår personlighet visar reaktioner om hur vi mår på insidan. omvandlar dagsljus till D-vitamin Antalet beröringsreceptorer varierar på kroppens yta men de är flest i handflator, fingerblommor, läppar, fotsulor och tåblommor. 8

9 9

10 Att arbeta med beröring När kan beröring ges? Alltid, när personen vill aldrig, när personen inte vill. Några vill bara prova lite, andra kommer tillbaka och vill ha mer, några kommer tillbaka ett par gånger och är sedan nöjda och någon vill inte ha någon beröring alls. Respektera detta hos varje individ. Tvinga aldrig, men prova vid ett annat tillfälle längre fram i tiden. Det finns ingen rekommenderad tidpunkt på dygnet för att ge beröring. Man får oftast prova sig fram till vilken tidpunkt som är bäst. För den som har svårt att sova kan det vara bäst att få på kvällen. För den som har problem med ätandet kan det vara bäst strax innan måltiden. Om personen skall ha gå träning kan det vara lämpligt strax innan. Vid andra aktiviteter tex. då personen skall arbeta med händerna, kan de få beröring före, i samband med aktiviteten. Tänk på, vad syftet är med den medvetna beröringen. 10

11 Den behagliga beröringen ger alltid positiva effekter. Beröring ökar bindningen mellan människor. Genom att man använder sig av struktur i metoden blir det igenkännbart och inger en trygghet om vad som skall hända och därmed avdramatiserar man beröringen. Beröringsmetoden Taktil Stimulering innebär en medveten och strukturerad beröring av huden. Man berör ej bröst och underliv, men lägger stor vikt vid bevarande av personens integritet. Taktil Stimulering defineras som en sinnesträning och omsorgspedagogisk metod, i daglig omsorg och träning för friskvård och hälsa. Beröringen kan bli skrämmande, då man tvingar sig på personer som tar avstånd från olika former av beröring med taktila defensiv reaktioner. Det kan vara så enkelt som, hur hälsar jag på en främmande person? Handskakning på avstånd eller stora famnen kram? Redan i detta moment kan en person ta avstånd ifrån dig eller uppskatta ditt bemötande. Uppgift: be dina kollegor hälsa på dig på det sätt som de tycker känns bra. Registrera hur du känner det inom dig efter var och ens hälsning. 11

12 Olika former av beröring Luften Vatten Kläder Hjälpredskap Många älskar vinden. Många gånger känns det bäst när det är storm och vinden piskar i ansiktet. Barnet lever i vatten under fosterstadiet. Bad finns oftast som en naturlig aktivitet. Vatten är tydligare i beröring än luft. Kläderna berör oss ständigt då vi rör på oss. De olika materialen i kläderna ger olika sorters beröring. Bollar som är mjuka, hårda och taggiga. Elektriska vibrerande apparater m.m. Djur Att klappa ett djur och få tillbaka en omedelbar uppskattning Händerna Hälsningsfraser, självberöring, att hålla handen stilla på kroppen. 12

13 Erfarenheter Den viktigaste erfarenheten som alla har som arbetat med beröring är välbehag, lugn och harmoni. Man kan kalla effekterna för lugna aktiviteter. Mängder av reaktioner händer inne i kroppen i samband med beröring. Kända effekter Magen fungerar bättre Bättre sömn Ökat intresse för omvärlden Ökad kroppsuppfattning Mindre självskadande Mindre aggressivitet Fördjupad andning Förbättrad cirkulation Ökad initiativförmåga Förväntansglädje Vilja att kommunicera Ökad självständighet Kramper minskar Exempel på studie: Notera först hur magen mår. Räkna antalet avföringar under 1 vecka samt mängden laxermedel. Dra dina slutsatser efter att ha gett beröring på magen 3 ggr varje dag i några minuter i 5 veckor. Uppgift: dessa effekter är vad många berättat om. Men önskvärt är att alla som arbetar med beröring i någon form gör sin egna iakttagelser genom att ställa frågorna till sig själv. Till exempel, påverkar medveten beröring magoch tarmfunktionen? 13

14 Olika tekniker av beröring Hudberöring Taktil Stimulering, Taktil massage, spädbarnsmassage, lymfdränage massage, aromterapi och intuitiv massage m. fl. Muskelmassage Här arbetar man med musklerna tex. klassisk massage, Rosenmassage m.fl. Systemberöring Berör vissa punkter eller fält på kroppen. Tex. akupunktur, akupressur, zonterapi, reflexlogi samt shitzu m.fl. Oxytocinsystemet I Sverige har professor Kerstin Uvnäs-Moberg forskat på effekterna av beröring. Forskningen har koncentrerats på oxytocinet, ett hormon som är mest känt för att det startar värkarbetet vid en förlossning samt att det är en transmittosubstans i centrala nervsystemet. Idag även känt för att vara det hormon som är med överallt i kroppens utveckling och läkningsprocesser. Kallas även för kroppens ställa till rätta hormon och lung och ro hormon. Oxytocinet kan inte mätas i blodet eller i hjärnan, utan mäts genom andra substanser som är beroende av oxytocin för att fungera. Boktips: Lugn och beröring av Kerstin Uvnäs Moberg. Natur och kultur

15 Taktila defensiva reaktioner Beröringskänslighet har vi alla mer eller mindre, men när vi reagerar kraftigt negativt på beröring har vi en taktil defensiv reaktion. Taktila defensiva reaktioner kan visa sig i form av att man inte får ta i personen eller ens komma för nära. Det kan utlösa aggressionsutbrott. Andra symtom på defensiva reaktioner är att: - dra sig undan sociala lekar tafatt, dans m.m. - inte kunna stå i kö - inte vill ha kläder på sig - ha mycket kläder på sig - kläderna inte får sitta hårt - kläderna skall sittas hårt - ha svårt att äta/bli matad - ha hög motorisk aktivitet - inte vilja klippa håret eller naglarna - inte vilja tvätta och/eller kamma håret. Taktila defensiva reaktioner beror oftast på att hjärnan inte förmår tolka impulserna rätt. Detta kan bero på: brist på taktila erfarenheter (taktil = allt som berör huden, vind, vatten och beröring m.m.), obehagliga/skrämmande taktila erfarenheter, virusinfektion, mediciners effekter, olyckor och operationer. Tips! Prova att ge beröring med till exempel strumpor, vantar eller utanpå kläderna. Håll dina händer stilla en stund på kroppsdelen. Vad händer? Hur känns det? 15

16 Etiska principer och riktlinjer Oavsett vilken metod som används inom vård och omsorg måste vi naturligtvis följa allmänna regler och lagar som gäller för full respekt, individens särart och integritet. Beröringen utförs därför utifrån personens behov och villkor och ges endast om han/hon själv vill. Det finns riktlinjer på vilket sätt detta ska utföras för att stärka de etiska principerna. Riktlinjerna handlar om kvalité Varmt En behaglig temperatur i rummet som bidrar till en möjlig avslappning. Rent Rena handukar, kuddar och lakan. Den som ger beröring ska ha kläder fria från doft, av tex. rök, parfym eller matos. Händerna skall vara tvättade, fria från smycke och klocka, för att inte skada. Säkert Ibland kan en person vid beröring gråta stilla, stanna då upp med beröringen och avvakta. Om gråten avtar fråga om det är ok med att fortsätta beröringen.ibland kan du fråga vet du varför du gråter?. Erfarenhetsmässigt vet personen varför, men jag behöver inte veta. 16

17 Vad krävs för att kunna ge beröring? Helkropps Taktil Stimulering utförs endast av behörigt utbildad beröringspedagog. Ansvarig för metoden Taktil Stimulerings utformning och spridning är Gunilla Birkestad, Skola för beröring, Byvägen 39, Solna. Läs mer om utbildningen på Alla som vill kan ge beröring på enskilda kroppsdelar till exempel hand, fot, rygg och huvud, där personen uppger att det känns bra. Strukturen är då som när man smörjer sig med kräm, långsamma rörelser. Denna beröring kan användas i vardagliga situationer som till exempel: i ett väntrum i väntan på att få komma in till läkaren, när vi bara har en god stund tillsammans, som förberedande inför en aktivitet så som matsituationen. Beröringen kan utföras utan olja eller med olja. Använd oljor som är kallpressade ifrån växtriket tex. solros, mandel, sheasmör, tistel, rapsoljor m.fl. Varje olja har sin egenskap på våra olika hudtyper. Vilken som passar bäst får man prova sig fram genom att smörja in en droppe på handleden. Om oljan tränger in i huden inom 2-5 minuter så är det den rätta oljan. Den kallpressade oljan är ren näring för huden och låter huden fortfarande andas. 17

18 Några röster om Taktil Stimulering Utdrag ur bland annat Skola för berörings hemsida, Tänk att få ligga på bänken och det blir tyst i huvudet! På natten sov jag hela natten för första gången på 15 år! Kvinna med fibromyalgi Efter att min mor fått Taktil Stimulering öppnade hon ögonen och log igenkännande. Min mor har demens och har varit mycket nedstämd under lång tid och ej känt igen mig. Äldsta sonen Vår fl icka sov dåligt om nätterna. Redan efter ett par gånger med Taktil Stimulering sov hon tolv timmar i ett sträck. På dagarna är hon nu glad och äter med god aptit och har gått upp fyra kilo i vikt på tre månader! Vår oro för vår fl icka har minskat betydligt! Föräldrar till flicka med CP-skada Tänk om alla på akutvården kunde detta skulle många med chock få ett bättre bemötande än jag fick efter lägenhetsbranden. Nu långt senare, då jag fått Taktil Stimulering för min kvarvarande oro och sömnstörningar, förstår jag vikten av beröring och dess djupa effekt och läkningsförmåga. Nu sover jag! Okänd Min värkande rygg får smärtlindring genom att jag ger andra Taktil Stimulering. Nu orkar hela kroppen, hela dagen. Beröringspedagog 18

19 Litteratur lista Aromaterapi. Micheline Arcier. Raben & Sjögren Beröring i Vård och Omsorg. Gunilla Birkestad. Ofeigur förlag Beröring vår viktigaste förnimmelse. SIH läromedel Berøring. Norman Autton. Eikstein förlag En riktig människa. Gunilla Gerland. Cura förlag Ett ben att stå på. Oliver Sacks. Brombergs Ett fönster in i barnets huvud. Sally Goddard. Decupitus Discenti Hjärnan som läker. Robert Ornstein & David Sobel. Bonnier Hjärnans långa liv. Dharma Singh Khalsa, Cameron Stauth. Svenska förlaget Hjärnans Resurser en bok om idéernas uppkomst. Matti Bergström. Bokförlaget Seminarium Kärleksfulla händer. Frederick Leboyer. Aldus Lugn & beröring. Kerstin Uvnäs Moberg. Natur & kultur Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt. Oliver Sacks. Månpocket Mod att föda. Kerstin Uvnäs Moberg. Läkartidningen nr Om du inte rör mig så dör jag. Ylva Ellneby. Utbildningsradion Parfymen. Patrick Süskind. Wahlström & Wistrand Sensory Integration Theory and practice. Anne G. Fisher, Elisabeth A. Murray, Anita C. Bundy, F.A. Davis Company Sinnenas gym. Ann-Marie Sjösvärd, Britt Nedestam Sinnenas samspel hos barn. Jean Ayres. Psykologiförlaget AB Taktil kommunikation om følesansens betydning for barnets utdvikling. Lis Thrane Mortensen. Socialpædagogisk Bibliotek

20 Beröring är en viktig del i möten mellan människor, men även för människans existens. Det finns forskning som visar på att utan beröring kan man inte överleva. Effekter av beröring är bland annat att det: skapar lugn och ro ökar möjligheten till kommunikation lindrar smärta minskar aggressivitet ökar livskvalitén Utbildningsmaterialet ingår i en 1-2 dagars utbildning i beröring inom Malmö stad. Stadskontoret FoU-enheten/Kunskapsverkstaden Malmö Tel ISBN 13:

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 55:2009. Taktil Stimulering. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 55:2009. Taktil Stimulering. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 55:2009 Taktil Stimulering En behandlingsmetod för personal med stressrelaterade hälsoproblem Annacarin Persson Marianne Forsgärde Besöksadress:

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

Råd till föräldrar som ska föda eller har fött för tidigt

Råd till föräldrar som ska föda eller har fött för tidigt Råd till föräldrar som ska föda eller har fött för tidigt Hur reagerar man som förälder? Prematurföreningen Mirakel & Sara Johansson Version 1.0 2014-05-05 Innehåll Introduktion... 2 När du själv som förälder

Läs mer

Vad händer när vi introducerar massage i förskolan? En undersökning om taktil beröring vid två förskolor i Malmö

Vad händer när vi introducerar massage i förskolan? En undersökning om taktil beröring vid två förskolor i Malmö Malmö högskola SÄL Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 10 poäng Vad händer när vi introducerar massage i förskolan? En undersökning om taktil beröring vid två förskolor i Malmö What happens

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Välkommen till Anna-Lenas Lilla kanaliseringskurs

Välkommen till Anna-Lenas Lilla kanaliseringskurs Välkommen till Anna-Lenas Lilla kanaliseringskurs Välommen till en helt ny värld, där bara din fantasi sätter gränser för vad du kommer att uppleva! Du kan göra övningarna i ordnin eller någon du känner

Läs mer

Tack! Claes Andersson samt efterlevande till Bo Setterlind och Pär Lagerkvist för att vi får använda oss av era dikter.

Tack! Claes Andersson samt efterlevande till Bo Setterlind och Pär Lagerkvist för att vi får använda oss av era dikter. 1 Tack! Claes Andersson samt efterlevande till Bo Setterlind och Pär Lagerkvist för att vi får använda oss av era dikter. Ett stort tack även till Britt-Mari Granath för värdefull redaktionell hjälp. Femte

Läs mer

BARNS UPPLEVELSER AV STRESS VILKA FAKTORER KAN STRESSA BARNEN I FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSVERKSAMHET. Kandidat Examensarbetet i lärarprogrammet

BARNS UPPLEVELSER AV STRESS VILKA FAKTORER KAN STRESSA BARNEN I FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSVERKSAMHET. Kandidat Examensarbetet i lärarprogrammet BARNS UPPLEVELSER AV STRESS VILKA FAKTORER KAN STRESSA BARNEN I FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSVERKSAMHET Kandidat Examensarbetet i lärarprogrammet Therése Claesson Sofia Hallén 2012 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK,

Läs mer

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren SE.GLA.09.12.23 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Stressen av Aleksander Perski och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Upplevelser av stress hos barn i årskurs 5

Upplevelser av stress hos barn i årskurs 5 Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 10 poäng Upplevelser av stress hos barn i årskurs 5 Experience of Stress among Fifth Grade School children Karolina Åkerström Lärarexamen

Läs mer

Praktisk rehabilitering Förflyttningutbildning

Praktisk rehabilitering Förflyttningutbildning Praktisk rehabilitering Förflyttningutbildning Praktisk rehabilitering Förflyttningsutbildning Malmö stad 2007 2:a upplagan KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Innehållet i denna

Läs mer

Den första tiden. Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård

Den första tiden. Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård Den första tiden 1 Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård Till dig som blivande eller nybliven förälder Den här informationen vänder sig till dig som blivande förälder eller som nyligen fött barn.

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Sjögrens Journal. Hur kan jag leva med Sjögrens syndrom, denna ovälkomna, kroniska sjukdom?

Sjögrens Journal. Hur kan jag leva med Sjögrens syndrom, denna ovälkomna, kroniska sjukdom? Hur kan jag leva med Sjögrens syndrom, denna ovälkomna, kroniska sjukdom? Ur "The Sjögren's Syndrome Survival Guide", med tillstånd av författarna Teri R. Rumph, Ph. dr. och Kathy Morland Hammitt, f.d.

Läs mer

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR Studiematerial kring palliativ vård och omsorg om äldre Sara Nordenhielm 1 Innehåll Förord... 6 Ordlista... 8 Om boken... 10 Tema 1. Vad är palliativ vård och omsorg?...18 Tema

Läs mer

TONE AHLBORG. Lust och samliv. att må bra i sin parrelation som nybliven förälder

TONE AHLBORG. Lust och samliv. att må bra i sin parrelation som nybliven förälder TONE AHLBORG Lust och samliv att må bra i sin parrelation som nybliven förälder TACK TILL Barnets Lyckopennings stipendiefond, som delas ut av Synskadades Riksförbund och Svenska Barnmorskeförbundet. 2008

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ Jomana 2009 Må bra till kropp och själ Ett varmt tack till: Min underbara lärare på Glokala folkhögskolan, Gunilla Andersson, för hennes hjälp och stöd och tro på mitt hälsoprojekt. Tack för att du har

Läs mer

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och vikt Snus Ett material

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre Vi sover ungefär en tredjedel av vårt liv. Sömnen är kroppens sätt att återhämta sig. En god sömn gör att vi lättare klarar av vardagen

Läs mer

Kalvins hälsocirkel. Arbetsbok åk 4-6. Spriiing! Kolla vilket häftigt instrument! Dags för nya friska tag! Ska bli kul att drömma lite!

Kalvins hälsocirkel. Arbetsbok åk 4-6. Spriiing! Kolla vilket häftigt instrument! Dags för nya friska tag! Ska bli kul att drömma lite! Kalvins hälsocirkel Kolla vilket häftigt instrument! Arbetsbok åk 4-6 Dags för nya friska tag! Spriiing! Ska bli kul att drömma lite! Kalvins hälsocirkel är jättebra att följa. Sover du gott är du vaken

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T Alla borde prova på det Man måste vara ödmjuk Man växer som människa Man lär känna sig själv 1 Foto: Walter Hirsch Carina har jobbat

Läs mer

Att lära sig måste få ta sin tid

Att lära sig måste få ta sin tid Råd om amning Att lära sig måste få ta sin tid Starten kan vara lite kämpig, men efter några veckor infinner sig oftast en fungerande rutin och dygnsrytm. Ge inte upp för tidigt. Ge dig och din baby denna

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

PRAKTISKA RÅD FÖR ATT HITTA MATLUSTEN

PRAKTISKA RÅD FÖR ATT HITTA MATLUSTEN KAJSA LAMM LAURIN Hur kan jag hjälpa mitt barn att hitta matlusten? Varför blir det alltid så stökigt runt matbordet? Min son vill bara dricka välling vad ska jag göra? KAJSA LAMM LAURIN Nästan hälften

Läs mer

Inledning. Malmö Stad 2006-12-11 SDF Limhamn/Bunkeflo, Strandskolan Höstterminen 2006 Malin Danielsson, Folkhälsopedagog

Inledning. Malmö Stad 2006-12-11 SDF Limhamn/Bunkeflo, Strandskolan Höstterminen 2006 Malin Danielsson, Folkhälsopedagog Inledning Mitt namn är Malin Danielsson och jag har tillsammans med SDF Limhamn/Bunkeflo och Strandskolan fått i uppdrag att genomföra en trivselenkät på Strandskolans elever. Alla 206 elever på Strandskolan

Läs mer