Malmö stad 2006 Andra upplagan FoU-enheten/Kunskapsverkstaden Författare: Kristina Persson Tryckeri: Tryckeri AB CA Andersson & CO, Malmö ISBN 13:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö stad 2006 Andra upplagan FoU-enheten/Kunskapsverkstaden Författare: Kristina Persson Tryckeri: Tryckeri AB CA Andersson & CO, Malmö ISBN 13:"

Transkript

1 Beröringen

2 Malmö stad 2006 Andra upplagan FoU-enheten/Kunskapsverkstaden Författare: Kristina Persson Tryckeri: Tryckeri AB CA Andersson & CO, Malmö ISBN 13:

3 Beröring ur en helhetssyn på människan Beröringen har en mängd olika betydelser för människan Den är nödvändig, livsviktig för välbefinnandet och är uppdelad i två aspekter. Fysiska aspekter näringsinlagring kroppsuppfattning Psykosociala aspekter lugn och ro nyfikenhet minskad aggressivitet bindningen mellan förälder barn och mellan partners. Beröringen har alltid varit en självklar del mellan människor samt mellan människor och djur. För det mesta är den omedveten som vid handslag, klapp på kinden, en tröstande kram eller när barnet kryper upp i knät hos den vuxne. Beröringens sätt skiljer sig lika mycket som det finns olika kulturer i världen. Självberöring är det som sker mest och omedvetet. Det är som om vi ständigt håller i eller om oss själva. Vi gör det även olika fort, hårt och i olika riktningar så som cirklar, framåt/ bakåt. Uppgift: Se efter var du själv håller dina händer i olika situationer t.ex när du funderar, läser, kopplar av, vid aktiviteter, stress mm. Vid sjukdom eller handikapp minskar förmågan till självberöring, och även förmågan att aktivt kunna uppsöka någon annan som kan ge den livsviktiga beröringen. Det uppstår då en beröringsbrist som måste ersättas av någon annan. Det kan vara nära anhörig, personal eller beröringspedagog. Att möta den andre Om den förste är jag så är den andre min medmänniska. Jag vet att jag tänker och känner och jag vet också hur jag tänker och känner, och jag har gjort mina livserfarenheter. Att möta den andre är att möta min medmänniska. Den andre har också tankar och känslor och livserfarenheter jag troligtvis vet väldigt lite om. I arbetet med beröring får man hela människan i sina händer. Varje människa har ett inre liv som kan vara fantastiskt att för ett kort ögonblick få ta del av. Källa: Beröring i vård och omsorg. Gunilla Birkestad. Øfigur förlag

4 Människan har sin fysiska kropp med fysiska behov som skall tillfredställas varje dag. Kroppen behöver sova, vara aktiv, få näring och sköta sina uttömningsfunktioner o.s.v. Människan har även ett inre. Känslor är beroende av sinnesupplevelser och tankar, de visar sig i kroppens fysiologi. Känslor har en upplevande del och en utlevande del. En person som är arg kan bli ledsen eller så händer ingenting, därför är det så svårt att tolka med hjälp av känslospråket vad människan egentligen känner. Tänkandet eller de mentala processerna är en annan funktion i oss. Tankeprocessen arbetar med minnen men också med våra värderingar och fördomar. Att vara medveten om sina värderingar och fördomar ökar möjligheten att förstå andra. Intuition hjälper människor att få överblick över situationer. Ju fler erfarenheter vi har ju mer utvecklas intuitionen. Intuitionen arbetar mycket snabbt och utan betänketid. Empatisk förmåga betyder inlevelse vår förmåga att uppfatta att andra människor tänker och känner och hur det går till.. 4

5 När människor är i en stressituation så minskar den empatiska förmågan. Stress kan bero på trötthet, sjukdom, smärta, handikapp eller att man har ett stressat liv i sin familj eller på arbetet. Forskning Vid beröringen påverkas HELA människan. Det har svensk och utländsk forskning kunnat konstatera. Det som är mest påvisbart är att: depression minskar, bättre näringsinlagring (den näring som lagras i kroppen), bättre sömn, minskad smärta, ökad kommunikationsförmåga, förbättrad kroppsuppfattning, ökad initiativförmåga och framförallt en ökad livskvalité. Uppgift: sök artiklar via Internet på sökord: Taktil Stimulering, massage, beröring. 5

6 Beröringens uppgift Stressreducering Forskningen visar att kortisolnivån (ett hormon) är faktorn i en stressreaktion, detta hormon minskar i kroppen vid beröring. Kortisolet är mätbart i vårt blod, urin och saliv. Kortisolet fungerar som ett gift och skadar framförallt hjärncellerna. Den neurala organisationen (nervsystemets nätverk i hjärnan) - Huden är ett sinnesorgan som är grunden för nervernas organisation i människans kropp. Barn upp till 12 års ålder har huden som den viktigast informationskanalen. Under barnets första 10 år utvecklas nervsystemet och sinnesorganen. Beröringen ger den effektivaste utvecklingen av dessa. Utan beröring tenderar nervsystemet komma i obalans, vilket kan visa sig i dålig viktuppgång, förstoppning, deprivation m.m. Kroppsuppfattning Genom att beröra kroppens olika delar får hjärnan en karta över hur vår kropp och kroppsdelar ser ut. Kroppsuppfattningen ligger till grund för hela människans utveckling. Jag uppfattning när personen har en kroppsuppfattningen stärks helt naturligt jaguppfattningen. Att det är jag som kan styra denna kroppsdel, det är jag som kan uttrycka vad jag vill. Detta gör att även initiativförmågan ökar, det blir roligt att utforska omgivningen. Föräldra-barn-bindning Barnets viktigaste väg till bindningen med föräldrarna går genom doft och beröring. Redan som nyfödd startar barnet själv en serier rörelser på mammans kropp, modern svarar genom att beröra barnet med givna rörelser. Redan här startar den viktiga grunden för utvecklingen av det taktila sinnet. (Boktips: Sinnenas samspel hos barn av Jean Ayres. Psykologi förlaget AB.1988) Kommunikation Det finns olika sätt att kommunicera. Ögonkontakten och kroppsspråket är det språk som både små barn, dementa och personer med hjärnskada tolkar lätt. Ljudandet och talet Känsel Lukt Näringsupptag och tillväxt Vid beröring går det signaler upp till hypofysen där det aktiveras hormoner som befrämjar näringsupptaget. Vid fysiska hinder eller hjärnskador minskar möjligheten att beröra sig själv eller att aktivt själv söka beröring, vilket kan bidra till en mindre hormonutsöndring och därmed dålig näringsinlagring. 6

7 Minst en timme om dagen behöver fötterna vara uppe och gå för att stimulera hjärnan tillräkligt. Källa: Beröring i vård och omsorg. Gunilla Birkestad. Ofigur förlag Cirkulation Hjärnan får en ökad cirkulation genom beröring som bland annat leder till att man lättare kan komma ihåg, lagra in minnen och plocka fram minnen. Personer med kronisk smärta har även en låg kroppstemperatur vilket medför stela leder och muskler. Genom beröringen ökar cirkulationen, leder och muskler blir då avslappnade. Detta gäller även för de som ger beröring. Smärtlindring Att ha smärta innebär att kroppen är i en ständig stress situation. Genom beröring frisläpps oxytocin som är det verksamma ämnet för att minska stresshormoner. Livskvalité När sinnena är i balans, sker rätt slutledningsförmåga i både kropp och själ. Detta bidrar till aktivitet och vila i balans, då blir det roligt och nya intryck stimulerar till utveckling. Beröringen ger livskvalité i form av att personerna blir fnittriga och vänligt instämda till både sig själv och sin omgivning. Talesätt: Ett gott skratt förlänger livet. Ju mer beröring man får ju fl er effekter får man och ju bättre mår man. Källa: Beröring i vård och omsorg. Gunilla Birkestad. Øfigur förlag

8 Huden Huden är tillsammans med våra slemhinnor det största organ och sinnesorgan med en yta av 2 kvadratmeter hos en vuxen person, och väger cirka 3-5 kg. Hudens funktioner: omger och håller samman vår fysiska kropp skyddar våra inre organ från uttorkning är kroppens tredje lunga är ett av kroppens utsöndringsorgan är ett av kroppens absorptionsorgan är gränsen för jaguppfattningen uttryck för vår personlighet visar reaktioner om hur vi mår på insidan. omvandlar dagsljus till D-vitamin Antalet beröringsreceptorer varierar på kroppens yta men de är flest i handflator, fingerblommor, läppar, fotsulor och tåblommor. 8

9 9

10 Att arbeta med beröring När kan beröring ges? Alltid, när personen vill aldrig, när personen inte vill. Några vill bara prova lite, andra kommer tillbaka och vill ha mer, några kommer tillbaka ett par gånger och är sedan nöjda och någon vill inte ha någon beröring alls. Respektera detta hos varje individ. Tvinga aldrig, men prova vid ett annat tillfälle längre fram i tiden. Det finns ingen rekommenderad tidpunkt på dygnet för att ge beröring. Man får oftast prova sig fram till vilken tidpunkt som är bäst. För den som har svårt att sova kan det vara bäst att få på kvällen. För den som har problem med ätandet kan det vara bäst strax innan måltiden. Om personen skall ha gå träning kan det vara lämpligt strax innan. Vid andra aktiviteter tex. då personen skall arbeta med händerna, kan de få beröring före, i samband med aktiviteten. Tänk på, vad syftet är med den medvetna beröringen. 10

11 Den behagliga beröringen ger alltid positiva effekter. Beröring ökar bindningen mellan människor. Genom att man använder sig av struktur i metoden blir det igenkännbart och inger en trygghet om vad som skall hända och därmed avdramatiserar man beröringen. Beröringsmetoden Taktil Stimulering innebär en medveten och strukturerad beröring av huden. Man berör ej bröst och underliv, men lägger stor vikt vid bevarande av personens integritet. Taktil Stimulering defineras som en sinnesträning och omsorgspedagogisk metod, i daglig omsorg och träning för friskvård och hälsa. Beröringen kan bli skrämmande, då man tvingar sig på personer som tar avstånd från olika former av beröring med taktila defensiv reaktioner. Det kan vara så enkelt som, hur hälsar jag på en främmande person? Handskakning på avstånd eller stora famnen kram? Redan i detta moment kan en person ta avstånd ifrån dig eller uppskatta ditt bemötande. Uppgift: be dina kollegor hälsa på dig på det sätt som de tycker känns bra. Registrera hur du känner det inom dig efter var och ens hälsning. 11

12 Olika former av beröring Luften Vatten Kläder Hjälpredskap Många älskar vinden. Många gånger känns det bäst när det är storm och vinden piskar i ansiktet. Barnet lever i vatten under fosterstadiet. Bad finns oftast som en naturlig aktivitet. Vatten är tydligare i beröring än luft. Kläderna berör oss ständigt då vi rör på oss. De olika materialen i kläderna ger olika sorters beröring. Bollar som är mjuka, hårda och taggiga. Elektriska vibrerande apparater m.m. Djur Att klappa ett djur och få tillbaka en omedelbar uppskattning Händerna Hälsningsfraser, självberöring, att hålla handen stilla på kroppen. 12

13 Erfarenheter Den viktigaste erfarenheten som alla har som arbetat med beröring är välbehag, lugn och harmoni. Man kan kalla effekterna för lugna aktiviteter. Mängder av reaktioner händer inne i kroppen i samband med beröring. Kända effekter Magen fungerar bättre Bättre sömn Ökat intresse för omvärlden Ökad kroppsuppfattning Mindre självskadande Mindre aggressivitet Fördjupad andning Förbättrad cirkulation Ökad initiativförmåga Förväntansglädje Vilja att kommunicera Ökad självständighet Kramper minskar Exempel på studie: Notera först hur magen mår. Räkna antalet avföringar under 1 vecka samt mängden laxermedel. Dra dina slutsatser efter att ha gett beröring på magen 3 ggr varje dag i några minuter i 5 veckor. Uppgift: dessa effekter är vad många berättat om. Men önskvärt är att alla som arbetar med beröring i någon form gör sin egna iakttagelser genom att ställa frågorna till sig själv. Till exempel, påverkar medveten beröring magoch tarmfunktionen? 13

14 Olika tekniker av beröring Hudberöring Taktil Stimulering, Taktil massage, spädbarnsmassage, lymfdränage massage, aromterapi och intuitiv massage m. fl. Muskelmassage Här arbetar man med musklerna tex. klassisk massage, Rosenmassage m.fl. Systemberöring Berör vissa punkter eller fält på kroppen. Tex. akupunktur, akupressur, zonterapi, reflexlogi samt shitzu m.fl. Oxytocinsystemet I Sverige har professor Kerstin Uvnäs-Moberg forskat på effekterna av beröring. Forskningen har koncentrerats på oxytocinet, ett hormon som är mest känt för att det startar värkarbetet vid en förlossning samt att det är en transmittosubstans i centrala nervsystemet. Idag även känt för att vara det hormon som är med överallt i kroppens utveckling och läkningsprocesser. Kallas även för kroppens ställa till rätta hormon och lung och ro hormon. Oxytocinet kan inte mätas i blodet eller i hjärnan, utan mäts genom andra substanser som är beroende av oxytocin för att fungera. Boktips: Lugn och beröring av Kerstin Uvnäs Moberg. Natur och kultur

15 Taktila defensiva reaktioner Beröringskänslighet har vi alla mer eller mindre, men när vi reagerar kraftigt negativt på beröring har vi en taktil defensiv reaktion. Taktila defensiva reaktioner kan visa sig i form av att man inte får ta i personen eller ens komma för nära. Det kan utlösa aggressionsutbrott. Andra symtom på defensiva reaktioner är att: - dra sig undan sociala lekar tafatt, dans m.m. - inte kunna stå i kö - inte vill ha kläder på sig - ha mycket kläder på sig - kläderna inte får sitta hårt - kläderna skall sittas hårt - ha svårt att äta/bli matad - ha hög motorisk aktivitet - inte vilja klippa håret eller naglarna - inte vilja tvätta och/eller kamma håret. Taktila defensiva reaktioner beror oftast på att hjärnan inte förmår tolka impulserna rätt. Detta kan bero på: brist på taktila erfarenheter (taktil = allt som berör huden, vind, vatten och beröring m.m.), obehagliga/skrämmande taktila erfarenheter, virusinfektion, mediciners effekter, olyckor och operationer. Tips! Prova att ge beröring med till exempel strumpor, vantar eller utanpå kläderna. Håll dina händer stilla en stund på kroppsdelen. Vad händer? Hur känns det? 15

16 Etiska principer och riktlinjer Oavsett vilken metod som används inom vård och omsorg måste vi naturligtvis följa allmänna regler och lagar som gäller för full respekt, individens särart och integritet. Beröringen utförs därför utifrån personens behov och villkor och ges endast om han/hon själv vill. Det finns riktlinjer på vilket sätt detta ska utföras för att stärka de etiska principerna. Riktlinjerna handlar om kvalité Varmt En behaglig temperatur i rummet som bidrar till en möjlig avslappning. Rent Rena handukar, kuddar och lakan. Den som ger beröring ska ha kläder fria från doft, av tex. rök, parfym eller matos. Händerna skall vara tvättade, fria från smycke och klocka, för att inte skada. Säkert Ibland kan en person vid beröring gråta stilla, stanna då upp med beröringen och avvakta. Om gråten avtar fråga om det är ok med att fortsätta beröringen.ibland kan du fråga vet du varför du gråter?. Erfarenhetsmässigt vet personen varför, men jag behöver inte veta. 16

17 Vad krävs för att kunna ge beröring? Helkropps Taktil Stimulering utförs endast av behörigt utbildad beröringspedagog. Ansvarig för metoden Taktil Stimulerings utformning och spridning är Gunilla Birkestad, Skola för beröring, Byvägen 39, Solna. Läs mer om utbildningen på Alla som vill kan ge beröring på enskilda kroppsdelar till exempel hand, fot, rygg och huvud, där personen uppger att det känns bra. Strukturen är då som när man smörjer sig med kräm, långsamma rörelser. Denna beröring kan användas i vardagliga situationer som till exempel: i ett väntrum i väntan på att få komma in till läkaren, när vi bara har en god stund tillsammans, som förberedande inför en aktivitet så som matsituationen. Beröringen kan utföras utan olja eller med olja. Använd oljor som är kallpressade ifrån växtriket tex. solros, mandel, sheasmör, tistel, rapsoljor m.fl. Varje olja har sin egenskap på våra olika hudtyper. Vilken som passar bäst får man prova sig fram genom att smörja in en droppe på handleden. Om oljan tränger in i huden inom 2-5 minuter så är det den rätta oljan. Den kallpressade oljan är ren näring för huden och låter huden fortfarande andas. 17

18 Några röster om Taktil Stimulering Utdrag ur bland annat Skola för berörings hemsida, Tänk att få ligga på bänken och det blir tyst i huvudet! På natten sov jag hela natten för första gången på 15 år! Kvinna med fibromyalgi Efter att min mor fått Taktil Stimulering öppnade hon ögonen och log igenkännande. Min mor har demens och har varit mycket nedstämd under lång tid och ej känt igen mig. Äldsta sonen Vår fl icka sov dåligt om nätterna. Redan efter ett par gånger med Taktil Stimulering sov hon tolv timmar i ett sträck. På dagarna är hon nu glad och äter med god aptit och har gått upp fyra kilo i vikt på tre månader! Vår oro för vår fl icka har minskat betydligt! Föräldrar till flicka med CP-skada Tänk om alla på akutvården kunde detta skulle många med chock få ett bättre bemötande än jag fick efter lägenhetsbranden. Nu långt senare, då jag fått Taktil Stimulering för min kvarvarande oro och sömnstörningar, förstår jag vikten av beröring och dess djupa effekt och läkningsförmåga. Nu sover jag! Okänd Min värkande rygg får smärtlindring genom att jag ger andra Taktil Stimulering. Nu orkar hela kroppen, hela dagen. Beröringspedagog 18

19 Litteratur lista Aromaterapi. Micheline Arcier. Raben & Sjögren Beröring i Vård och Omsorg. Gunilla Birkestad. Ofeigur förlag Beröring vår viktigaste förnimmelse. SIH läromedel Berøring. Norman Autton. Eikstein förlag En riktig människa. Gunilla Gerland. Cura förlag Ett ben att stå på. Oliver Sacks. Brombergs Ett fönster in i barnets huvud. Sally Goddard. Decupitus Discenti Hjärnan som läker. Robert Ornstein & David Sobel. Bonnier Hjärnans långa liv. Dharma Singh Khalsa, Cameron Stauth. Svenska förlaget Hjärnans Resurser en bok om idéernas uppkomst. Matti Bergström. Bokförlaget Seminarium Kärleksfulla händer. Frederick Leboyer. Aldus Lugn & beröring. Kerstin Uvnäs Moberg. Natur & kultur Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt. Oliver Sacks. Månpocket Mod att föda. Kerstin Uvnäs Moberg. Läkartidningen nr Om du inte rör mig så dör jag. Ylva Ellneby. Utbildningsradion Parfymen. Patrick Süskind. Wahlström & Wistrand Sensory Integration Theory and practice. Anne G. Fisher, Elisabeth A. Murray, Anita C. Bundy, F.A. Davis Company Sinnenas gym. Ann-Marie Sjösvärd, Britt Nedestam Sinnenas samspel hos barn. Jean Ayres. Psykologiförlaget AB Taktil kommunikation om følesansens betydning for barnets utdvikling. Lis Thrane Mortensen. Socialpædagogisk Bibliotek

20 Beröring är en viktig del i möten mellan människor, men även för människans existens. Det finns forskning som visar på att utan beröring kan man inte överleva. Effekter av beröring är bland annat att det: skapar lugn och ro ökar möjligheten till kommunikation lindrar smärta minskar aggressivitet ökar livskvalitén Utbildningsmaterialet ingår i en 1-2 dagars utbildning i beröring inom Malmö stad. Stadskontoret FoU-enheten/Kunskapsverkstaden Malmö Tel ISBN 13:

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating.

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating. En genväg till djup avslappning och meditation Floating. FLOATING återskapar balans Att flyta i ett viktlöst tillstånd och låta hjärnan vila från intryck, såsom ljud, ljus, tryck och friktioner frigör

Läs mer

Bakgrund. Anna är en äldre dam som bor på äldreboende i kommunen. 80 år, Alzheimers sjukdom och med besvär med cirkulationen i benen

Bakgrund. Anna är en äldre dam som bor på äldreboende i kommunen. 80 år, Alzheimers sjukdom och med besvär med cirkulationen i benen Bakgrund Anna är en äldre dam som bor på äldreboende i kommunen. 80 år, Alzheimers sjukdom och med besvär med cirkulationen i benen Personalen upplever att det är svårt att få hjälpa henne med ADL. Anna

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Sittande Massage. Enkla övningar för en stunds avslappning

Sittande Massage. Enkla övningar för en stunds avslappning Sittande Massage Enkla övningar för en stunds avslappning Vad händer i kroppen när vi får massage Slappnar av i musklerna Blodcirkulationen ökar Smärta och värk minskar Lymfcirkulationen ökar Ökar kroppens

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn. Information till föräldrar

Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn. Information till föräldrar Neonatalavdelningen Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn Information till föräldrar 2 Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn Målet med den här foldern är att hjälpa

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Traditionell kinesisk medicin kan hjälpa Traditionell kinesisk medicin kan behandla både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Inom den kinesiska medicinen

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI J Z AKUPUNKTUR-TERAPI Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Jag arbetar med människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv för att ge ett fysiskt och mentalt välbefinnande. Behandlingsmöjligheter: Akupunktur

Läs mer

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Innehåll Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

BERÖRING ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT INOM VÅRD OCH OMSORG. Berit Seiger Cronfalk leg ssk, Med dr, klinisk lektor Ersta Sköndal högskola

BERÖRING ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT INOM VÅRD OCH OMSORG. Berit Seiger Cronfalk leg ssk, Med dr, klinisk lektor Ersta Sköndal högskola BERÖRING ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT INOM VÅRD OCH OMSORG Berit Seiger Cronfalk leg ssk, Med dr, klinisk lektor Ersta Sköndal högskola Jag känner mig trygg och bekräftad av någon som har en utvecklad känslighet

Läs mer

Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor

Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor Övningar att börja med Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor Avslappningssagor kan vara bra att börja med, eleverna får träna

Läs mer

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar Sömnbehandling i grupp Mina registreringar Sömnbehandling i grupp, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014 Innehåll Välkommen till sömnbehandling Sömndagbok och mina vanor Sömndagbok Veckans aktiviteter Mål

Läs mer

Hälsopunkt Stenungsund

Hälsopunkt Stenungsund Hälsopunkt Stenungsund om STRESS Hälsopunkt Stenungsund är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsorådet, 4S-förbundet, primärvården, apoteket och Stenungsunds bibliotek. Du hittar oss i Kulturhuset Fregatten,

Läs mer

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Utbildningen är intensiv och kan vara personligt utmanande. Vågar och kan du vara dig själv, visa dina starka och svaga

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

meditation ÖVNINGSBOK

meditation ÖVNINGSBOK meditation ÖVNINGSBOK Meditera en sinnlig väg till hälsobalans Innehåll Hur vi hittar inspiration till att träna och leva våra liv är ytterst individuellt. Några känner att de behöver stark fysisk utmaning,

Läs mer

Kroppen. Studiematerial. TEMA:

Kroppen. Studiematerial. TEMA: Studiematerial. TEMA: Kroppen Studiematerial från Göteborgs Naturhistoriska Museum. Slottsskogen Östra, Museivägen 10, 413 11 Göteborg. 010-441 44 01 www.gnm.se Vad luktar det? Ta fram tre skålar. Lägg

Läs mer

28-dagars Medveten andningsträning

28-dagars Medveten andningsträning 28-dagars Medveten andningsträning Andas bättre - må bättre Medveten andningsträning steg 1 AndningsINDEX 18 FRÅGOR Nedanstående frågor handlar om dina andningsvanor och hur fria eller blockerade dina

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka om sömn, vila och återhämtning. Vi hoppas att Ni under denna vecka

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS:

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Region Stockholms innerstad Sida 1 (7) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Sida 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

ANSIKTE. MAKE UP* Behöver du lite ny inspiration eller hjälp med att hitta färger som tar fram det allra bästa hos just dig? Vi hjälper dig gärna!

ANSIKTE. MAKE UP* Behöver du lite ny inspiration eller hjälp med att hitta färger som tar fram det allra bästa hos just dig? Vi hjälper dig gärna! 2015 EHANDLINGAR ENERGIZING TREATMENT En klassisk ansiktsbehandling med den unika ingrediensen Sibirisk Ginseng för alla som vill ge sin hy extra energi och lyster. I behandlingen ingår en djuprengörande

Läs mer

Hippokrates läkekonstens fader i antikens Grekland (468-377 f kr) ansåg att vägen till hälsa låg i en aromamassage per dag & ett aroma bad per dag.

Hippokrates läkekonstens fader i antikens Grekland (468-377 f kr) ansåg att vägen till hälsa låg i en aromamassage per dag & ett aroma bad per dag. Vad är Aromaterapi? & Vad kan aromaterapi göra för Dig? Historik. Stenåldersmänniskorna, Egyptierna, 1700 f kr, forntids människorna i de gamla kulturerna Indien, Kina, Babylon, Assyrien använde sig av

Läs mer

Råd till föräldrar som ska föda eller har fött för tidigt

Råd till föräldrar som ska föda eller har fött för tidigt Råd till föräldrar som ska föda eller har fött för tidigt Hur reagerar man som förälder? Prematurföreningen Mirakel & Sara Johansson Version 1.0 2014-05-05 Innehåll Introduktion... 2 När du själv som förälder

Läs mer

Projekt anhörigstöd inriktning taktil massage

Projekt anhörigstöd inriktning taktil massage Projekt anhörigstöd inriktning taktil massage Köpings Kommun Vård & Omsorg september 2008 - december 2010 Vård & Omsorg Birgitta Daubner, projekt anhörigstöd 2011-03-09 Innehåll Taktipro- taktil massage

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Studiebesök på Naturhistoriska riksmuseet

Studiebesök på Naturhistoriska riksmuseet Studiebesök på Naturhistoriska riksmuseet Augusti 2013 Här är vi 36 nyfikna och förväntansfulla elever som står framför Naturhistoriska riksmuseet. Vi tog en gruppbild som ett minne från denna dag. Vi

Läs mer

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka?

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Psykologi A Moment 3 Behov och känslor Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Behov och känslor Våra behov hänger ihop med våra känslor Får vi inte våra behov tillfredställda

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 55:2009. Taktil Stimulering. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 55:2009. Taktil Stimulering. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 55:2009 Taktil Stimulering En behandlingsmetod för personal med stressrelaterade hälsoproblem Annacarin Persson Marianne Forsgärde Besöksadress:

Läs mer

Banta med Börje del 4 VILA

Banta med Börje del 4 VILA Banta med Börje del 4 VILA Återkoppling till förra program: Förra programmet handlade om motion och Börje, med tittarna, har fått utmaning att börja promenera 10 min, samt öka den med 1 min varje dag och

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

Våra ekologiska sängkläder omfattar täcken, kuddar och bäddmadrasser i rena naturfibrer ull, silke, bomull och hirsagnar för baby, barn och vuxen.

Våra ekologiska sängkläder omfattar täcken, kuddar och bäddmadrasser i rena naturfibrer ull, silke, bomull och hirsagnar för baby, barn och vuxen. 44 SÄNGKLÄDER Våra ekologiska sängkläder omfattar täcken, kuddar och bäddmadrasser i rena naturfibrer ull, silke, bomull och hirsagnar för baby, barn och vuxen. En god sömn gör livet så mycket lättare.

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Lenas mamma får en depression

Lenas mamma får en depression Lenas mamma får en depression Text och illustrationer: Elisabet Alphonce Lena bor med sin mamma och lillebror Johan på Tallstigen. Lena går i första klass och Johan går på förskolan om dagarna. Lena och

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder 2012-01-20 Vanliga symtom eller sjukdomsbilder. Jag kan konstatera att vissa tillstånd återkommer både hos elitidrottare samt hos de individer som är stilla sittande med monotona arbetsuppgifter. Med Fuji

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11)

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11)

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Personnummer. Namn. Skattare. Datum. Symtom Aldrig Förekomst Allvarlighetsgrad Allvarlighetsgrad x förekomst A. Vanföreställningar 0 1 2 3 4 1 2 3

Personnummer. Namn. Skattare. Datum. Symtom Aldrig Förekomst Allvarlighetsgrad Allvarlighetsgrad x förekomst A. Vanföreställningar 0 1 2 3 4 1 2 3 Personnummer Namn Skattare Datum Symtom Aldrig x förekomst A. Vanföreställningar 0 1 2 3 4 1 2 3 B. Hallucinationer 0 1 2 3 4 1 2 3 C. Agitation / upprördhet 0 1 2 3 4 1 2 3 D. Depression / nedstämdhet

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning,

Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning, Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning, återspegling m.m. I kommunikation med andra människor Studier

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Emma Gran 2014. www.emmagran.se

Emma Gran 2014. www.emmagran.se Original Play Emma Gran 2014 www.emmagran.se Emma Gran Utbildad i Original Play av grundaren Fred O. Donaldson, sedan 2006 Koreograf (Master of Arts) och danspedagog Arbetar med Original Play och Skapande

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Amning. Välkommen till BB-avdelningen på Sjukhuset i Varberg! Den här pärmen innehåller information och råd om amning.

Hälsa Sjukvård Tandvård. Amning. Välkommen till BB-avdelningen på Sjukhuset i Varberg! Den här pärmen innehåller information och råd om amning. Hälsa Sjukvård Tandvård Amning Välkommen till BB-avdelningen på Sjukhuset i Varberg! Den här pärmen innehåller information och råd om amning. Den här pärmen innehåller information och råd om amning som

Läs mer

Ett begåvat koncept!

Ett begåvat koncept! Ett begåvat koncept! We Travel är namnet på Oasen i Söders resebyrå där Gloria och Bosse arbetar. Vår resebyrå erbjuder skräddarsydda paketresor, matlagningsresor, singelresor, kryssningar mm. Vi säljer

Läs mer

Cecilia Östman. mood sense beauty HUDVÅRDSSTUDIO HELSINGBORG. sinnesstämning känsla skönhet

Cecilia Östman. mood sense beauty HUDVÅRDSSTUDIO HELSINGBORG. sinnesstämning känsla skönhet Cecilia Östman mood sense beauty HUDVÅRDSSTUDIO HELSINGBORG sinnesstämning känsla skönhet Mitt namn är Cecilia Östman. Varmt välkommen till mig och min salong Hudvårdsstudion. Jag är cidesco diplomerad

Läs mer

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA Vad gör man om man sitter på en fin middag när ens barn plötsligt utbrister Min pappa har en jättestor snopp!. Journalisten och författaren Hillevi Wahl frågade sexualupplysare,

Läs mer

Linda Klein. Diplomerad och Auktoriserad Hudterapeut, Spa-terapeut och Makeup-Artist. Ansiktsbehandlingar

Linda Klein. Diplomerad och Auktoriserad Hudterapeut, Spa-terapeut och Makeup-Artist. Ansiktsbehandlingar Linda Klein Diplomerad och Auktoriserad Hudterapeut, Spa-terapeut och Makeup-Artist. Ansiktsbehandlingar ANSIKTSBEHANDLING CLASSIC 60 MIN Rengöring av ansikte och hals. Peeling som avlägsnar döda hudceller.

Läs mer

LISA i By. För kropp & själ vid Frykenstrand. Klassisk, aroma & taktil massage SPA behandlingar & vaxning

LISA i By. För kropp & själ vid Frykenstrand. Klassisk, aroma & taktil massage SPA behandlingar & vaxning För kropp & själ vid Frykenstrand Klassisk, aroma & taktil massage SPA behandlingar & vaxning Jag finns vid natursköna Frykenstrand. Ring och boka tid för massage eller en avslappnande SPA-behandling.

Läs mer

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar Undersökande dans med koreografiska nycklar Anders Frisk, GIH Stockholm 2011 Leken är något av det mest grundläggande vi har när det gäller att komma i kontakt med kreativitet och fysisk aktivitet. Kan

Läs mer

Litet råd kring speciella typer av lidande

Litet råd kring speciella typer av lidande Litet råd kring speciella typer av lidande I detta avsnitt kommer vi kort belysa några olika typer av lidande. Vi kommer att reflektera över egenvård i sammanhanget men också över när det är en god idé

Läs mer

F-3. Bra inledning till massage är taktila lekar. Barnen får en kroppsuppfattning och

F-3. Bra inledning till massage är taktila lekar. Barnen får en kroppsuppfattning och MASSAGE OCH AVSLAPPNING F-3 TAKTILA LEKAR Bra inledning till massage är taktila lekar. Barnen får en kroppsuppfattning och de lär sig att beröra andra och att själva bli berörda i roliga sammanhang. Bulleribock

Läs mer

Bemötandeguide. - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionsnedsättningar

Bemötandeguide. - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionsnedsättningar Bemötandeguide - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionsnedsättningar Foto: Elisabeth Nilsson Tryck 2012 Innehåll Ett gott bemötande 4 10 goda råd 5 Afasi 6 Allergi 6 Autism/Aspergers

Läs mer

Tack och lov finns det en enkel lösning på just den delen av problemet. Stäng av datorn och mobilen. Låt inte mobilen stå på ljudlös, då kommer

Tack och lov finns det en enkel lösning på just den delen av problemet. Stäng av datorn och mobilen. Låt inte mobilen stå på ljudlös, då kommer Att mobilanvändandet går att koppla till sömnstörningar visar även en undersökning gjord i Bamberg. 7 Samma sak visade sig även i den undersökningen när försökspersonerna utsattes för en tusendel av det

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping Grundkurs - Öronakupunktur Öronakupunktur är precis som namnet

Läs mer

Bemötandeguide. - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionshinder

Bemötandeguide. - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionshinder Bemötandeguide - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionshinder INNEHÅLL 1. Ett gott bemötande 2. 10 goda råd 3. Afasi Allergi 4. Autism/Aspergers syndrom 5. Demenssjukdom 6 Diabetes

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt

Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt PROJEKT ARBETET MÄNNISKOKROPPEN Period: HT 2014- VT 2015 Vi har arbetat mycket med projekt människokroppen som barnen har visat ett stort intresse för.

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Om en annan symbol dyker upp, då är det dags att ta reda på innebörden och ta till dig insikten men att vänta en tid med att agera.

Om en annan symbol dyker upp, då är det dags att ta reda på innebörden och ta till dig insikten men att vänta en tid med att agera. BIM Introduktionsprogram 6 steg till att ta reda på vad du vill och hur du kommer dit. 1. Ta reda på vad du vill 2. Följ universums tecken 3. Ta dig själv och det du gör på allvar 4. Gör en ceremoni 5.

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kristine Ek Ledande minnesrådgivare Minnesrådgivningen 15.05.2013 Vi föds med sexualiteten inom oss och den är lika naturlig

Läs mer

Rusmedel ur barnets synvinkel

Rusmedel ur barnets synvinkel FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM På svenska Rusmedel ur barnets synvinkel Vad tänker mitt barn när jag dricker? Hej mamma eller pappa till ett barn i lekåldern! Bland allt det nya och förunderliga behöver

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova?

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? I natt pirrar det i benen på alltför många svenskar. Få känner till att obehagskänslorna inne i benen kan vara ett sjukdomstillstånd, Restless Legs Syndrom

Läs mer

Det är lättare att lura hjärnan än kroppen

Det är lättare att lura hjärnan än kroppen Det är lättare att lura hjärnan än kroppen Från mivida 2013-03-12 15:18 Susanne Wolmesjö vill ha mer rörelse i skolan. Men hon tänker inte i första hand på extra idrotts- eller friskvårdstimmar. Nej, hon

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Ta hand om din gamla hund. VIKTIGT. Smulan går dagligen slalom mellan Ninas ben. Det stärker musklerna i bakbenen.

Ta hand om din gamla hund. VIKTIGT. Smulan går dagligen slalom mellan Ninas ben. Det stärker musklerna i bakbenen. VIKTIGT. Smulan går dagligen slalom mellan Ninas ben. Det stärker musklerna i bakbenen. 36 Nr 10 2010 Låt de sista åren bli de bästa Visst är nosen grå, hörseln och synen dålig, men vad gör det? Den gamla

Läs mer

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Pressmaterial för journalister från BioPhausia. Kontaktperson: Kjell Legernaes, Marknadschef. Tel, vxl: 08-407 64 30, e-mail: kjell.legernaes@medivir.se

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK A B D C E F SV VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Allmänna säkerhets- och användingstips: Säkerhet Läs användningsinstruktioner och se på bilderna innan du börjar använda bärsjalen. Det följer med speciella

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje?

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad ligger bakom lek och rörelse? Varifrån glädje i delaktighet? SMÅBARNSFOSTRAN Information till småbarnsföräldrar Syftet med detta häfte är att informera föräldrar

Läs mer

Krånglar kroppen? Från början till fortsättning www.iksu.se

Krånglar kroppen? Från början till fortsättning www.iksu.se Krånglar kroppen? Fysioterapi är samlingsnamnet för vår rehabiliterande verksamhet Kombinerad behandling och träning Våra terapeuter inom IKSU:s Fysioterapi jobbar med att utreda och diagnostisera problem

Läs mer

BVC-rådgivning om sömnproblem

BVC-rådgivning om sömnproblem Centrala Barnhälsovården 2013-05-02 BVC-rådgivning om sömnproblem Förebyggande strategier för BVC-ssk: håll dig uppdaterad på hela familjens sömnvanor under första året uppmuntra föräldrarna att vänja

Läs mer

Att stödja barn genom fokusering

Att stödja barn genom fokusering Att stödja barn genom fokusering Några riktlinjer för lyssnare Översättning: Barbro Holmström Och skulle det vara ok att..? Hur säger ditt barn nej? Vad är fokusering? Fokusering hjälper ett barn att ha

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser.

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser. Yinyoga hemma I yinyogan sträcker och stimulerar du kroppens djupa vävnader, bindväv, ligament, fascia och leder. Det måste göras på yinvis, försiktigt och under lång tid. Så du håller positionerna länge,

Läs mer

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Fakta om tuberös skleros (TSC)

Fakta om tuberös skleros (TSC) Fakta om tuberös skleros (TSC) Tuberös skleros är en medfödd genetisk sjukdom som karaktäriseras av tumörliknande förändringar i hjärnan och olika organ i kroppen. Förändringarna kan vara allt från små

Läs mer

Tidig upptäckt av AUTISM på BVC

Tidig upptäckt av AUTISM på BVC Tidig upptäckt av AUTISM på BVC Autism/Autismspektrumtillstånd(AST) Debuterar tidigt, redan under barnets första levnadsår och har stor inverkan på barnets utveckling. Förekomst ca 1% (ca 25-30 barn/år

Läs mer

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer.

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer. Träning & graviditet All form av aktivitet under och efter din graviditet kommer att hjälpa dig att komma tillbaka till din tidigare form. Det viktigaste är att du hittar någon träningsform som du tycker

Läs mer

Höjdens förskola avd. Ugglebo Kvalitetsberättelse Läsåret 2012/2013

Höjdens förskola avd. Ugglebo Kvalitetsberättelse Läsåret 2012/2013 Projekt: NO med inriktning på experiment och kroppen. Höjdens förskola avd. Ugglebo Kvalitetsberättelse Läsåret 2012/2013 Varför: Vi valde att även denna hösttermin arbeta med NO och olika experiment med

Läs mer

Hur bemöta personer med Aspergers syndrom?

Hur bemöta personer med Aspergers syndrom? Hur bemöta personer med Aspergers syndrom? Hur är vardagen?-vad lärare och andra bör veta Sanna Gröndahl, pedagogisk handledare susanna.grondahl@karkulla.fi Det som avviker, och därmed är onormalt, måste

Läs mer