årsstämma större och miljövänligare ordning och reda på ikea Årsstämmor för Peab och Peab Industri Peab bygger framtidens kretsloppsanpassade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsstämma större och miljövänligare ordning och reda på ikea Årsstämmor för Peab och Peab Industri Peab bygger framtidens kretsloppsanpassade"

Transkript

1 tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 2 juni 2008 årsstämma Årsstämmor för Peab och Peab Industri sid 16 17, större och miljövänligare Peab bygger framtidens kretsloppsanpassade bilhall åt Toyota sid 3 5 ordning och reda på ikea Peab bygger nytt varuhus åt IKEA i Åbo sid 6 7

2 TIDNING FÖR PEABS OCH PEAB INDUSTRIS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 2 JUNI 2008 sid 16 17, sid 3 5 sid 6 7 ledare» Balansen mellan hot och möjligheter är inte riktigt lika idag, som för några år sedan, men det är en situation vi ska kunna hantera.«årsstämma Årsstämmor för Peab och Peab Industri STÖRRE OCH MILJÖVÄNLIGARE Peab bygger framtidens kretsloppsanpassade bilhall åt Toyota ORDNING OCH REDA PÅ IKEA Peab bygger nytt varuhus åt IKEA i Åbo Ändrade men fortsatta goda förhållanden Vi har de senaste fem åren haft en uthålligt hög och stabil efterfrågan på den svenska byggmarknaden. Även i Norge och Finland har det varit bra förhållanden, så vi kan tacksamt konstatera att vi har haft några riktigt bra byggår. Jag tror det kan fortsätta att vara en bra konjunktur för Peab. Men ingenting varar beständigt. Vi har på senare tid blivit medvetna om att förutsättningarna är på väg att förändras och vi jobbar hårt med att anpassa oss efter det. Balansen mellan hot och möjligheter är inte riktigt lika idag, som för några år sedan, men det är en situation vi ska kunna hantera. Det som förändrats är till största delen omvärldsfaktorer som vi inte kan påverka. Jag tänker till exempel på märkbart ökade priser på råvaror som är starkt relaterade till byggandet, såsom olja och stål bara för att nämna några. Det finns också en ökande brist på maskiner som behövs inom byggandet. För två år sedan var leveranstiden på en viss sorts bandtraktor fyra månader. Idag är leveranstiden på samma fordon upp emot två år. Under samma tid har priset på fordonet ökat med procent. Jag tänker även på försörjningen av miljövänlig energi, som vi som byggbolag är mycket beroende av. Vi vill i första hand ha svenska leverantörer och vi vill ha långsiktiga och stabila leveransavtal till rätt pris. Men det är inte bara hoten som ser annorlunda ut idag. Även möjligheterna förändras. Vi har en fortsatt hög orderstock och samtidigt har vi en stor hantverkarkår, som besitter både kompetens och erfarenhet. Våra hantverkare är väl medvetna om att yrkesskicklighet och kostnadsmedvetenhet är honnörsord i Peab, både i goda tider och när det börjar blåsa snålt. Att ha egna anställda medarbetare är en betydande konkurrensfördel för oss och det är något som uppskattas av våra kunder. Peab har under många år haft förmånen att kunna bygga upp goda relationer med många kunder. Många av dessa arbetar rikstäckande, vilket förenklar processen för oss och sänker slutkostnaden för kunden. Vi befinner oss i den avundsvärda situationen att vi har kunder som vänder sig till oss med förfrågningar i en del av landet av det enkla skälet att vi har gjort ett bra jobb åt kunden i en annan del av landet. Det är just på det viset vi kan bli så kostnadseffektiva att kunden väljer oss. Det är onödigt och dyrt att uppfinna hjulet för många gånger. Vi närmar oss semesterperioden med stormsteg. Jag vill önska Dig och din familj en riktigt bra semester. Till alla er i Peab och Peab Industri som jobbar för fullt under sommaren, vill jag bara säga att ni gör ett jobb som är mycket värdefullt och som uppskattas. Ni bidrar verkligen till samhällsnyttan! Mats Paulsson VD Peab Styrelseordförande Peab Industri innehåll 2/08 Peab bygger framtidens kretsloppsanpassade bilhall åt Toyota.. 3 Peab bygger IKEA-varuhus i Åbo... 6 Full pott för vinstdelningsprogrammet.. 8 Byggservice små jobb med stora volymer Profilen Nanna Carlsson, platschef.. 15 Peab årsstämma Peab Industri årsstämma Samhällsbyggaren Peab Fotbollsarenor i Malmö och Solna.. 20 Peab delar ut stipendium Ny på jobbet Peab ökar säkerheten ytterligare Analys Anders Haskel Egen härd är guld värd Sammandrag kvartalsrapport jan mars Peab Sammandrag kvartalsrapport jan mars Peab Industri Skrönika Skriv som vi talar Peab är ett av Nordens ledande företag inom bygg och anläggning. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Koncernen har cirka anställda och en omsättning överstigande 30 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entreprenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. Peab Industri är en ledande producent av produkter och tjänster med inriktning mot den nordiska byggoch anläggningsmarknaden. Verksamheten bedrivs inom de tre kompletterande områdena Maskiner, Produkter och Tjänster. peabjournalen är en tidning för Peabs och Peab Industris anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Fax E-post Internet Redaktion Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), Lilian Bringle samt journalister ur RHR/CCs nätverk. Tidningen är producerad av RHR/CC, Repro och tryck Holmbergs, Malmö. Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till eller Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn PEABJOURNALEN 2/2008

3 malmö Större och miljövänligare Toyota bygger framtidens kretsloppsanpassade bilhall i Malmö Under hösten kommer en förebild och inspirationskälla att växa fram i Malmö. Toyotas ombyggda bilhall ska bli grunden i ett nytt koncept för energisnåla och miljö vänliga bilhallar och så småningom rullas ut över hela Europa. I detta arbete har Toyota valt Peab som samarbetspartner, mycket beroende på det team av kompetenser som de skapat för projektet. Men också för att det visade sig att de hade en gemensam nämnare Text: Johan Bergquist PEABJOURNALEN 2/2008 3

4 malmö» vi har lagt ner mycket tid på att skapa ett perfekt team. Det var oerhört viktigt att vi kunde jobba prestigelöst. Det roliga är att alla inblan dade är så entusiastiska inför projektet.«tommy Lundh, Affärsutveckling Rikskunder på Peab. Under våren 2007 gick Toyota Sverige ut med en förfrågan till ett antal byggbolag i Sverige. De hade fått i uppdrag av Toyota Europe att genomföra ett pilotprojekt för en energieffektivare bilanläggning och valt att börja med Toyota Center i Malmö. Förfrågan var egentligen inte en traditionell upphandling utan i underlaget redogjorde Toyota i första hand för sina intentioner. I det läget valde Peab att satsa på att bygga upp ett team eftersom de ansåg att det var nyckeln till att kunna lösa uppgiften. Olika kompetenser från hela Sverige plockades in och därefter lämnade Peab in sitt tävlingsförslag. Det var egentligen mer ett affärsupplägg, berättar Tommy Lundh, Affärsutveckling Rikskunder på Peab. En beskrivning av hur vi tänkte att vi tillsammans med Toyota skulle kunna förverkliga deras visioner. Vi pratade inte pengar alls utan fokuserade på att dra upp principerna och beskriva hur vi ville jobba med att skapa en konceptuell lösning. I augusti 2007 fick så Peab beskedet att de vunnit. Toyota tyckte att deras upplägg var det bästa och under hösten träffades de vid ett antal olika startmöten där målen och visionerna förtydligades. I gruppen har vi lyckats driva fram ett antal konceptuella lösningar som kommer att användas på pilotanläggningen i Malmö, berättar Tommy Lundh. Vi väntar på det sista officiella klartecknet från Toyota Europe när det hela dras för på Toyotas Världskonvent i London i maj. Allt tyder dock på att det blir godkänt och då påbörjar vi byggnationen efter semestern i år. Satsade på teamet Tanken är att konceptlösningarna för pilotanläggningen i Malmö löpande ska utvärderas. Totalt är det mellan 15 och 20 stycken och Tommy Lundh räknar med att cirka 80 procent av dem kommer att visa sig kommersiellt genomförbara idag. Målsättningen är att hela konceptet sedan ska implementeras på alla Toyotas anläggningar i hela Europa. Vi i vårt team har förtur att genomföra projektet på de 4 PEABJOURNALEN 2/2008

5 svenska, finska och norska marknaderna. Vi har även möjlighet att vara med som partner på de övriga marknaderna. Uppdraget från Toyota var med andra ord ganska ovanligt och Peabs lösning med att bygga ett team är även det ett nytt sätt att arbeta. I stället för att rita, räkna och projektera som är den vanliga gången, har mycket fokus lagts på att bygga upp ett team som präglas av öppenhet och en vilja att ta tillvara varandras kompetenser. Vi har verkligen arbetat tillsammans och sett till helheten, menar Tommy. Bland annat valde vi att ha två arkitekter i gruppen vilket inte hör till vanlig heterna. Tanken bakom det var att kombinera två viktiga kompetenser som skulle gynna projektet. Därför tog man in Anders Nykvist och Tryggve Brandt. Anders Nykvist är ledande i Sverige när det gäller Green Building och har bland annat skapat Green Zon i Umeå. Han föreläser också i både USA och Japan om energi och hållbart byggande. Tryggve Brandt från Krok och Tjäder i Göteborg är å sin sida en framstående logistikarkitekt. Han kunde bidra med genomtänkta lösningar för att se till att bilhallen även är funktionell. Tillsammans har de åstadkommit en lösning som är estetiskt tilltalande, miljömässig och funktionell. Även Jonas Linde, en expert på det energitekniska området, ingick i teamet tillsammans med rörläggare och elektriker samt Eve Johansson med team från Bygg och Anläggningssidan på Peab i Malmö. Vi har lagt ner mycket tid på att skapa ett perfekt team, säger Tommy. Det var oerhört viktigt att vi kunde jobba prestigelöst. Det roliga är att alla inblan dade är så entusiastiska inför projektet. Långsiktigt miljötänkande Den pilotanläggning som ska uppföras i Malmö innehåller en hel del både smarta och spektakulära lösningar. Projektet går under arbetsnamnet Toyota Inspiration Centre och ska bli en förebild som långsiktigt hållbar bilförsäljare och serviceanläggning. Syftet är att skapa ett kreativt centrum för spridande av miljöanpassade bilar, kunskap och engagemang på miljöområdet, berättar Tommy. Ledordet för uppförande och drift av byggnaden är alltid bästa miljöval energieffektivt, förnyelsebart, resurssnålt och giftfritt. Eller som det uttrycks på engelska: Reduce, Reuse, Recycle, Renewables och Rethinking En av målsättningarna är att kraftigt minska energiförbrukningen för uppvärmning, ventilation och belysning. Bland annat kommer hela taket att bekläs med gräs, ett så kallat sedumtak. Under den varma årstiden kommer taket att ta upp fukt på natten som sedan dunstar på dagen. Därmed kommer det att hjälpa till att kyla ner lokalen. På vintern fungerar gräset som en extra isolering. Inomhus kommer behovet av elbelysning att minskas genom ett antal taklanteriner som försetts med prismor. De fångar upp dagsljuset och lyser upp lokalen. Totalt kommer åtgärderna att minska koldioxidutsläppen från dagens cirka 250 ton till runt 130 ton. Dessutom räknar de med att uppvärmningskostnaderna minskar med en miljon kronor per år trots att den nya lokalen blir drygt 700 kvm större. En del av lösningarna har ju funnits sedan tidigare, som grästaket till exempel, säger Tommy. Det vi har gjort är att bygga en kommersiell helhet och skapat ett fungerande koncept där alla delarna samverkar. Enligt Tommy är projektet ett bra exempel på hur långt framme Toyota är i sin miljöprofil och att de arbetar långsiktigt med dessa frågor. De satsar inte bara på det nya och moderna utan har en genomtänkt långsiktig strategi. Det är oerhört stimulerande att få vara med och skapa detta tillsammans med dem. Han framhåller även Bygg- och Anläggningsavdelningen på Peab i Malmö som aktivt drivit projektet och bidragit med sin byggkompetens. Bland annat arbetar de med ett planeringssystem som kallas Visual Planning, vilket faktiskt var ett av skälen till att Toyota valde Peab. Vi är det enda byggbolaget i Sverige som använder det, något vi fick Byggbranschens utvecklingspris för härom året. Det visade sig att det här planeringsverktyget ursprungligen utvecklades av Toyota. Så självklart blev de mycket positiva när de insåg att vi arbetade på samma sätt. PEABJOURNALEN 2/2008 5

6 Åbo Peabs finska dotterföretag, Peab Seicon, bygger ett nytt varuhus åt IKEA i Raisio utanför Åbo. Varuhuset omfattar kvm och ska stå klart den 12 juni i år. Bygget får beröm av Sven Persson från IKEA Fastigheter för god säkerhet och bra ordning. Text: Hans Ramel Peab bygger nytt va Min åsikt är att ett gott regelverk inte är tillräckligt om man inte också har en bra platschef som ser till att regler och förordningar efterföljs på ett bra sätt, säger Sven Persson, IKEA Fastigheter. Platschefen på bygget i Raisio utanför Åbo, heter Mauno Rantavuori, och han får beröm för sin fokus på ordning och reda. Jag är mycket nöjd med säkerhetsnivån och den allmänna ordningen på bygget, säger Sven Persson. Det är rent och snyggt och föreskrifterna följs. Detta är viktigt av flera orsaker. För det första vill både IKEA och Peab naturligtvis till varje pris undvika att någon kommer till skada. Men det är också viktigt både för IKEA:s varumärke och för det specifika varuhuset att bygget inte förknippas med slarv, tillbud eller allvarliga olyckor. Att ordningen uppmärksammats gläder bland andra Peabs Jussi Lähde som arbetar med information och marknadsföring. Vi är glada för berömmet eftersom det är frågor som prioriterats mycket högt hos oss, liksom hos Peab i Sverige, säger Jussi. På senare tid har man gjort en stor informationsinsats i Finland med budskapet att god planering och förebyggande arbete är A och O. Man satsar framförallt stort på säkerheten och har ständigt pågående åtgärder för att höja nivån ytterligare. Jussi Lähde håller med Sven Persson om att arbetsmiljö och trygghet är de viktigaste skälen till att förbättra, men påpekar, liksom Sven, att även affärsmässiga överväganden spelar in. Byggarbetsplatsen är faktiskt den viktigaste marknadsföringskanalen, menar Jussi. Tiden en viktig faktor IKEA är en van beställare som ställer höga krav på sina leverantörer. Vid byggandet av ett IKEA-varuhus är tiden en mycket viktig faktor. I Åbo görs det nya varuhuset med 6 PEABJOURNALEN 2/2008

7 B B A A IKEA Projekttid: Start 15 juni 2007, klart 12 juni 2008 Byggyta: kvm Volym: kvm Grund: Pålning, betongplatta Stomme: Prefabricerade betongpelare och bjälklag Fasad: Isolerelement typ IKEA Tak: Takelement Finnforest Hissar: 5 stycken * Peabs Förtroendeentreprenad Samverkansform mellan Peab och beställaren som präglas av samarbete i ett tidigt skede, gemensamma mål och beslut samt total öppenhet i processer och system såsom ekonomi och inköp. Kunden presenterar initialt sina önskemål och behov och därefter presenterar Peab ett förslag till utförande. ruhus åt IKEA i Åbo sina kvm i två plan färdigt på 12 byggmånader. Enligt Sven är det inget att höja på ögonbrynen åt. Anledningen till kraven på snabbt och effektivt byggande är mycket enkel. Ju tidigare man kan öppna varuhusets portar, desto fortare förvandlas varuhuset från en kostnad till en förtjänst. Det som driver IKEA är nöjda, betalande kunder, säger Sven. Självklart vill vi att de ska få komma in i varuhuset så snart som möjligt. IKEA:s varuhus byggs enligt ett väl beprövat, och väldigt detaljerat, koncept. Det finns föreskrifter på vilka komponenter som ska användas på alla nivåer. Konceptet som har vuxit fram under 50 framgångsrika år och testats omsorgsfullt. Det är ingen tvekan om att det fungerar. Viktigt erfarenhetsutbyte Peab i Sverige är sedan tidigare bekant med IKEA:s koncept eftersom man redan har byggt två IKEA-varuhus (ett i Kalmar och ett i Haparanda) och har ett på gång i Uppsala. Dessutom har Peab genomfört om- och tillbyggnad på IKEA i Jönköping. En viktig del i samarbetet mellan de båda företagen är Peabs Key Account Manager Tommy Lundh i Helsingborg. Han arbetar mycket aktivt med relationen till IKEA i» man satsar framförallt stort på säkerheten och har ständigt pågående åtgärder för att höja nivån ytterligare.«stort och engagerar sig även i finska Peabs affärer med IKEA. De svenska erfarenheterna har kommit väl till pass inför den finska anbudslämning på varuhuset i Åbo. Under juni 2007 blev kontraktet, en förtroendeentreprenad*, klart. Med tanke på den korta byggtiden beställdes betongstommen omgående. De första betongelementen levererades sista veckan i augusti och lagom till jul var taket tätt. För att minimera tiden för takarbetet projekterades ett nytt system för takelement fram tillsammans med Finnforest. De stora elementen (2,4 16 m) levererades med färdigt ytskikt både in- och utvändigt och svetsas sedan ihop. Just nu går bygget mot sitt slut. Allt ska vara klart den 12 juni. Varuhuset i Åbo är IKEA:s tredje i Finland, efter de i Vanda och Esbo. IKEA planerar att etablera fem eller sex varuhus till framöver. Förhoppningsvis får Peab Seicon möjlighet att hjälpa till då också. PEABJOURNALEN 2/2008 7

8 peab och peab industri Full pott för vinstdelnings p Peabs styrelse beslutade i början av 2007 att införa ett nytt vinstdelningsprogram. I dagarna har pengarna för 2007 delats ut och det visade sig att medarbetarna i Peab AB och Peab Industri AB fick maximala beloppet, det vill säga tillsammans 100 Mkr. Text: Johan Bergquist Inom Peab har det ända sedan början av 2000-talet funnits ett vinstdelningsprogram. Tidigare system hade i styrelsens ögon dock sina brister och därför beslutade den i början av 2007 att införa ett nytt vinstandelsprogram med förändrade mål och syften. Tanken med det nya programmet är att knyta medarbetarna starkare till koncernen och skapa ett större intresse för Peabs långsiktiga utveckling. Dessutom ska det stärka medarbetarnas ekonomiska situation när de går i pension. En av de stora förändringarna i det nya programmet är att pengarna inte längre betalas ut kontant varje år. I stället har man skapat en vinstandelsstiftelse som är gemensam för både Peab AB och Peab Industri AB. Engagemang på kort och lång sikt Varje år förs en del av koncernens vinst över till denna stiftelse. Hur mycket det ska bli beror på ett antal kriterier som en gång om året fastställs av styrelsen och ersättningsutskottet. För 2007 fastslog de att Peab AB skulle ha ett resultat som översteg 2,6 procent och Peab Industri AB ett som översteg 6,5 procent för att vinstdelning skulle bli aktuellt. Om dessa krav uppfylldes skulle 25 procent av den överskjutande vinsten delas ut till medarbetarna. Dock beslutade styrelsen att införa ett maxbelopp på 75 Mkr för Peab AB och 25 Mkr för Peab Industri AB. Hur pengarna sedan fördelas mellan respektive medarbetare avgörs av hur många månader de varit tillsvidareanställda under det år vinsten skapades. I och med att programmet togs i bruk under 2007 är det i år första gången som pengar betalas ut till stiftelsen. Vi kan konstatera att vi uppfyllt alla kriterier, säger Kai Nilsson, ansvarig för vinstdelningsprogrammet på Peab. Det innebär att maxbeloppen från både Peab AB och Peab Industri AB överförts till stiftelsen. De pengar som förs över till stiftelsen 8 PEABJOURNALEN 2/2008

9 rogrammet investeras till hundra procent i aktier i Peab AB och Peab Industri AB. Det innebär att värdet på medarbetarnas andel av medlen som förvaltas av vinstandelsstiftelsen även är beroende av hur de båda bolagen långsiktigts utvecklas. På så vis får vi en dubbel koppling till utvecklingen, både på kort och på lång sikt, menar Kai Nilsson. Två olika potter Vinstdelningsprogrammet är uppdelat i två olika potter. Den första potten, som utgör hälften av den vinst som ska överföras, går till alla medarbetare som uppfyller vissa kriterier. Det krävs till exempel att du är anställd i en verksamhet som till minst 90 procent ägs av Peab AB eller Peab Industri AB, att du inte sagt upp dig eller blivit uppsagd eller arbetar på ackordslön mer än 20 procent av din tid. Dock gäller programmet för säsongsanställda och för de som är sjukskrivna. Den andra potten fördelas på de medarbetare som uppfyller samma krav för att vara berättigade men som dessutom arbetar inom en region, en division eller i ett bolag som uppfyller ett fastställt resultatkrav. Därmed får de en del av båda potterna. Anledningen till att vi gjorde denna uppdelning var att vi ville ge så många som möjligt av våra medarbetare en del i vinstdelningsprogrammet, säger Kai Nilsson. Samtidigt ville vi skapa en möjlighet för våra medarbetare att kunna få ett högt vinstandelsbelopp. På så vis får vi både en bredd och en höjd. Aktierna som stiftelsen köper förvaltas av ett bolag som heter Skandikon, men vinstdelen är personalens egen. Det innebär att varken Peab AB eller Peab Industri AB har tillgång till dem när de förts över till stiftelsen. Pengar till pensionen Varje år får alla medarbetare som ingår i programmet information om hur mycket pengar som förts över för deras räkning och vilken utveckling deras tidigare insatta pengar har haft. Dock får medarbetarna inte tillgång till dem förrän de går i pension. Detta gäller även för de som slutar i koncernerna innan dess. Skulle någon avlida innan de uppnått pensionsåldern betalas pengarna däremot direkt ut till dödsboet. Det här är ett sätt för Peab att ta hand om medarbetarna och ge dem en bättre ekonomi även efter pensioneringen, säger Kai Nilsson. Samtidigt är vår förhoppning naturligtvis att de i sin tur ska bli mer intresserade av hur det går för koncernerna, både nu och i framtiden. Kai Nilsson, ansvarig för vinstutdelningsprogrammet på Peab. PEABJOURNALEN 2/2008 9

10 Byg Små job När Peab får i uppdrag att bygga en stor idrottsarena eller ett lyxhotell blir det ofta stora rubriker i tidningarna. Men det finns en annan del som sällan får någon uppmärksamhet. Det handlar om Byggservice, det vill säga alla de mindre ombyggnads och renoveringsprojekt som genomförs varje dag över hela Sverige. Vart och ett är inte särskilt stort, men när man lägger samman dem blir de faktiskt en stor del av Peabs verksamhet. Text: Johan Bergquist 10 PEABJOURNALEN 2/2008

11 byggservice gservice b som ger stora volymer Inom Peab definierar man Byggservice som de arbeten som bedrivs utan fast arbetsledning och som har löpande karaktär, till exempel underhåll och reparation. Projekten genomförs utan fast etablering, efter avrop från kund och under former som inte är jämförbara med större reparationer eller nybyggnationer. Det kan handla om renoveringar, mindre ombyggnader eller rena servicearbeten. I och med Peabs decentraliserade organisation är det de lokala platscheferna och arbetsledarna som driver projekten vilket har lett till att gränserna mellan Bygg och Byggservice är ganska flytande inom organisationen. Av den anledningen ser Byggservice lite olika ut på olika platser i landet. Därför inrättade man 2004 en Byggservicegrupp som ska fungera som ett forum där man kan ta upp gemensamma problem och möjligheter. Att skapa enhetlighet är viktigt eftersom Byggservice utgör en betydande del av Peabs kontaktyta mot marknaden. De många små projekten ger möjligheter till löpande kundkontakter, något som i sin tur kan leda till andra större projekt. Under senare år har Peab börjat skapa en organisation som i större utsträckning bygger på produktområden. Under förra året skapades produktområdet Bostad som ska samordna Peabs bostadsbyggande i Sverige. I år har turen kommit till Byggservice. I maj tillträdde Hans Nordfeldt som affärsutvecklingsansvarig och ska påbörja arbetet med att skapa en mer enhetlig och tydlig Byggservice. Tanken är att vi på ett bättre sätt ska kunna möta våra rikskunder och arbeta övergripande i hela landet, säger Hans Nordfeldt. Flera rikstäckande byggserviceprojekt Men redan idag har Peab ett antal större kunder inom Byggservice som de arbetar med på flera olika platser i landet. Vi har använt Byggservicegrupperna för att utföra de här rikstäckande entreprenaderna under många år, berättar Arne Åkerhammar, projektchef på Peab och något av en nestor i sammanhanget. Bland annat har de arbetat med Posten sedan Det första stora projektet var att dela upp postverksamheten i två grenar. För företagskunder skapades cirka 400 Postcenter-anläggningar och för privatpersoner skapades cirka Partners i Butik och cirka nya Kassakontor som blev Svensk Kassaservice AB. Därefter följde handikappanpassning av alla Partners i Butik. Detta arbete pågår fortfarande togs beslut om att avveckla Svensk PEABJOURNALEN 2/

12 » Det avtalet fick vi efter av Peab byggt Stadiums huvudlager i Norrköping. Här ser vi en stor potential i framtiden eftersom Stadium expanderar.«arne Åkerhammar Kassaservice och även detta uppdrag har Peab erhållit. Avvecklingen av cirka 550 Kassakontor ska genomföras under andra halvåret Det handlar både om egna kontor samt samlokaliserade kontor med Posten och sådana som ligger i butiker, berättar Arne. Samtidigt har Nordea köpt 75 kontor av Posten för att göra om dem till bankkontor. Av den anledningen kontaktade Peab Nordea och fick uppdraget att genomföra även delar av detta. I uppdraget ingår 47 kontor i hela landet utanför Stockholm. Själva avvecklingen av Kassakontoren innebär att vi ska tömma lokalerna, ta bort kassautrustningen och ställa om lokalerna till uthyrningsbart skick, berättar Arne. På cirka 200 platser måste man även bygga om och sätta upp nya väggar för att skilja av lokalerna från den omgivande verksamheten. Byggservice arbetar också med Apoteksbolaget när det gäller nyetableringar av deras Apoteket Shop-koncept, det vill säga mindre Apotek som enbart säljer receptfria läkemedel. Det har dock stannat upp för tillfället i och med diskussionerna kring att monopolet ska slopas, säger Arne Åkerhammar. Så idag vet vi inte riktigt hur det kommer att utvecklas. En annan rikskund är Stadium där Byggservice har ett avtal med alla ordinarie butiker. Det innebär att om en Stadiumbutik behöver hjälp med service eller ombyggnad kontaktar de sitt lokala Peab-kontor. Det avtalet fick vi efter av Peab byggt Stadiums huvudlager i Norrköping, berättar Arne. Här ser vi en stor potential i framtiden eftersom Stadium expanderar. Gemensamt erbjudande Hur stor del av Peab som utgörs av Byggservice är dock inte helt enkelt att säga. Eftersom verksamheten idag inte är renodlad har många lokala kontor både en byggrupp och en byggservicegrupp under samma chef. Uppdelningen är tydligare i södra Sverige, bland annat i Malmö, Lund och Göteborg samt till viss del i Stockholm. 12 PEABJOURNALEN 2/2008

13 byggservice Därför är det svårt att säga hur många som egentligen arbetar med Byggservice, menar Arne. Normalt består byggservicegrupperna av en till två plats chefer och hantverkare under ledning av en byggservicearbetschef. Men att det är fler än vad man kanske tror visar sig om inte annat när avvecklingen av Svensk Kassaservice ska genomföras. För att klara avvecklingen i hela Sverige under fyra månader krävs det cirka 120 tjänstemän och cirka 250 yrkesarbetare. Det säger ju lite om storleken på projektet, menar Arne. Tanken är nu att Peab ska fortsätta att utveckla Byggservicekonceptet. Redan idag finns det ett antal goda förebilder som lyfts fram i Byggservicegruppen. Vad vi ska göra nu är att ta fram alla dessa goda exempel och sedan bygga ihop det till ett samlat erbjudande som vi kan gå ut med på marknaden, fortsätter Hans. Genom Byggservice får Peab en ingång till nya kunder i och med att det ofta rör sig om mindre projekt vilka sedan kan leda till större. Själva verksamheten bedrivs alltid på hantverkarnivå medan själva avtalen med rikskunderna ligger på en annan nivå. På så vis träffar vi beställarens organisation på alla nivåer, säger Hans. Vi är med på hela kundsidan och det är viktigt för oss.» genom Byggservice får Peab en ingång till nya kunder i och med att det ofta rör sig om mindre projekt vilka sedan kan leda till större.«de lokala organisationerna är viktiga Traditionellt brukar man säga att Byggservice ökar i betydelse under en lågkonjunktur eftersom det erbjuder en trygg bas att stå på. Men faktum är att det är precis lika omfattande under högkonjunkturer, men då uppmärksammas det inte lika mycket. Inom Byggservice arbetar vi med små projekt om man betraktar dem var för sig, säger Hans. Men om vi lägger samman till exempel projekten för Posten så omsätter det totalt cirka 400 Mkr och Nordeaprojektet cirka 100 Mkr. Fördelen med att arbeta med samma kund över hela Sverige är att vi kan få stora volymer sam tidigt och kunden bara behöver en kontaktperson på Peab. Framöver ser Hans stora möjlig heter med ett centralt stöd som tillsammans med Byggservicegrupperna kan utveckla inköp, kommunikation externt och internt och nya rikskundskoncept. De lokala organisationerna gör naturligtvis jobben och redovisar resultaten. Peab är ett bolag och måste därmed se likadant ut över hela Sverige, påpekar Hans. Nordea vill möta samma Peab oavsett om det är ett projekt i Södertälje eller Mölndal. I dag arbetar vi inte riktigt likadant på alla platser i landet och där tror jag att vi måste hitta en gemensam struktur. För det är viktigt att alla känner igen sig när de anlitar oss, var det än är. PEABJOURNALEN 2/

14 byggservice I Region Trollhättan har Peab skapat en sam ordnad byggserviceavdelning som arbetar fokuserat mot marknaden. En lösning som fungerar mycket bra enligt initiativtagaren Per Lundqvist. Text: Johan Bergquist All byggservice samlad under samma hjälm i Trollhättan En plats där man har börjat arbeta mer fokuserat kring Byggservice är Region Trollhättan. Tidigare jobbade alla arbetscheferna på de lokala kontoren i Skövde, Lidköping, Trollhättan och Uddevalla med både bygg och byggservice, vilket resulterade i en att de blev något av allbyggare. När Per Lundqvist började år 2000 insåg han att det krävdes fokusering för att kunna uppnå resultat. Därför tog han initiativ till en övergripande byggserviceavdelning inom regionen. Här hamnar alla de projekt som per definition är byggservice. Det innebär till exempel försäkringsärenden och löpande serviceavtal med industrin. Men det viktigaste för att skapa en effektiv byggservice är ändå att ha med sig rätt människor, menar Per Lundqvist. Det handlar om att kunna erbjuda en fungerande service. Det gäller inte minst försäkringsskadeavtalen, där beställningarna kommer direkt från skadereglerarna till hantverkarna via e-post. De gör sedan en kalkyl, får den godkänd och utför även själva arbetet. Dessutom har de tillgång till ekonomisystemet och kan själva göra uppföljningar. Det innebär att vi kunnat kapa ett led på arbetsledarsidan, säger Per. De har full koll på jobbet i och med att de både gör kalkylen och själva arbetet. För närvarande har vi åtta personer som kör helt självständigt med egna datorer och egna kalkyler på försäkringsskador. Försäkringsbolagen är dessutom mycket nöjda med att kunna ha direktkontakt med de hantverkare som är på plats. Avtal på regional nivå Inom byggservice tar de även ett stort antal mindre jobb som upphandlas i konkurrens med andra. På industrisidan arbetar de bland annat med Saab och Volvo Areo där de ska försöka teckna ramavtal för industriservice. Det ger dessutom en värdefull inblick i verksamheten som kan skapa nya projekt. Genom att göra bra ifrån oss där har vi större möjligheter att ta in de eventuella större byggprojekt som dyker upp, menar Per. På samma sätt skall de teckna årsavtal med ett antal bostadsbolag där de sköter reparationer och underhåll. Eftervård en viktig del En annan viktig del i byggservice är garantiåtagandena för de projekt som Peab drivit i egen regi. Det blir lätt så att när ett stort projekt är avslutat går man vidare till nästa. Genom byggservice håller vi koll på de som är avslutade och fixar till de saker som eventuellt inte fungerar. Det ger oss möjligheter att möta kunderna och skapa bra relationer, vilket är värdefullt inför framtida projekt. Även byggservice i Trollhättan får ta del av de riksavtal som tecknats med större kunder, bland annat Nordea, Svensk Kassaservice och Stadium. För Per är detta enbart positivt. Det blir allt fler riksavtal, vilket är bra för oss. Men det ställer också krav på att vi är vakna ute på orterna och ser till att förvalta dem väl. Samtidigt är det många rikstäckande företag som arbetar regionvis, och byggserviceavdelningen har tecknat regionavtal med ett antal aktörer, bland annat Folksam och Trygg Hansa. Därför är det bra att vi nu samarbetar i en samordnande byggservicegrupp för det kan ge oss möjligheter att lyfta vissa regionala avtal till att bli rikstäckande, avslutar Per. 14 PEABJOURNALEN 2/2008

15 profilen» vårt arbetssätt med var sak på sin plats har blivit mycket uppskattat. Stämningen på arbetsplatsen har blivit mer positiv och det är mer flyt i arbetet.«ålder 31 år Familj Ensamstående Bor I Göteborg Senast lästa bok P.S. Jag älskar dig! av Cecilia Ahern Reser gärna till Spännande ställen, gärna äventyrsresor och Alperna för skidåkning Äter gärna Thaimat Fritidsintressen Idrott, löpning, cykling, innebandy och golf. Nanna Carlsson Text: Bella Danowsky Kvinnlig platschef med ordning och reda på agendan Nanna Carlsson är för närvarande den enda kvinnliga platschefen i Region Göteborg och ser det som en stor utmaning. Det var länge mitt mål att bli platschef och jag är mycket glad över att ha nått hit, förklarar Nanna. Det känns skönt och väldigt lagom just nu. Tack vare att jag har bra folk omkring mig, tycker jag att det går mycket bra började hon på Peab efter att ha läst till byggingenjör i Borås och kompletterat med påbyggnad i Väg och vatten vid Chalmers i Göteborg. Efter examen reste hon runt i världen under åtta månader och tillbringade bland annat sex månader i Australien, en månad i Nya Zeeland och ett antal veckor i Singapore och Malaysia. Rollen som platschef har hon axlat sedan Sedan ett och ett halvt år tillbaka arbetar Nanna som platschef på kvarteret Venus i Göteborg, där tre olika beställare samsas i ett projektkonsortium. Kvarteret ligger där Göteborgs gamla spårvägshallar en gång låg, och förvandlas nu till ett bostadsområde med totalt 300 bostäder. Peabs del består av 113 bostäder uppdelat i två etapper. Övriga byggföretag i konsortiet är norska AF Bygg och Riksbyggen. Projektet har fått mycket uppmärksamhet, tack vare vårt fokuserade arbete kring arbetsmiljö, berättar Nanna. Arbetsplatsen är trång och alla tre byggföretag bygger samtidigt, vilket kräver noggrann logistik och planering för att fungera. Tidvis har vi haft fem olika byggkranar som samtidigt svängt över området. För att arbetet ska flyta, krävs att vi håller ordning och reda och det jobbar vår lagbas, Per Lundström, mycket hårt med. Vi har till exempel planerat upp vår entreprenadyta till fullo och lagbasen tar hand om leveranserna direkt när de kommer. Det är helt enkelt för trångt och för många samtidigt på området, för vi ska kunna lämna något kvar att omhänderta senare. Vårt arbetssätt med var sak på sin plats har blivit mycket uppskattat. Stämningen på arbetsplatsen har blivit mer positiv och det är mer flyt i arbetet. Även underentreprenörerna uppskattar det. Vi har dessutom fått draghjälp från Byggnads, vars regionala skyddsombud hjälpt till att höja medvetenheten kring arbetsmiljön. Det är jätteroligt att arbetssättet blivit så uppskattat och jag kommer definitivt att ta det med mig till andra projekt framöver, förklarar Nanna glatt. PEABJOURNALEN 2/

16 årsstämma peab Fr v Kristina Lugnet, kommunchef i Haparanda, Sven-Erik Bucht, kommunalråd i Happaranda, Göran Grosskopf, SO Peab och Mats Paulsson, VD Peab och SO Peab Industri. Peabs årsstä Torsdagen den 15 maj var en annorlunda dag i Grevie på Bjärehalvön. Då avhölls två årsstämmor samma dag. Men inte i Grevie parkens restaurang som brukligt är, utan i den intilliggande Idrottshallen. På förmiddagen hade Peab Industri sin historiska första publika stämma. Ordförande Mats Paulsson hälsade välkommen och överlämnade sedan ordet till styrelseledamoten Jan Segerberg, som ledde stämman. När Mats O Paulsson höll sitt VD-anförande lät han sina medarbetare K-G Karlsson, Niclas Winkvist och Staffan Bremander redovisa arbetet i sina respektive fögderier. Dessutom visades en kort film som handlade om Peab Industris engagerade medarbetare och lokala närvaro. Efter Peab Industris årsstämma bjöds stämmodeltagarna på lunch i den närliggande restaurangen. Det serverades enbart produkter från Bjärehalvön. Som dessert bjöds både på en Bernadottebakelse och musikalisk underhållning av Hasse Kvinnaböske Andersson och Monica Forsberg. När Mats Paulsson tackade Monica och Hasse efter framträdandet, antyddes att det populära paret är på väg att flytta tillbaka till Bjäre. Det var en uppskattad nyhet. Kl 15 inleddes Peabs stämma under sedvanligt ordförandeskap av Göran Grosskopf. Sven-Erik Bucht, kommunalråd i Haparanda var en av de mera långväga gästerna och han berättade glatt om hur det gick till när IKEA bestämde sig för att etablera ett varuhus i hans kommun som Peab sedermera byggde. Årets film på stämman heter Peab Samhällsbyggaren och när den visats ställde styrelseproffset och Torekovbon Caroline Sundewall Mats Paulsson mot väggen under VD-anförandet. Peabs vice VD Mats Leifland till vänster får goda råd av Kjell Åkesson, styrelseledamot i Peab Industri. 16 PEABJOURNALEN 2/2008

17 Frans-Henrik Kockum, aktieägare sedan många år tillsammans med Peabs Margaretha Blom. Vid Peabs stämma var Caroline Sundewall till vänster utfrågare i samband med VD-anförandet, här tillsammans med Annette Brodin-Rampe, styrledamot Peab. En nöjd och glad aktieägare ville tacka bröderna Erik och Mats Paulsson under pågående stämma. Erik Paulsson underhåller Peabs revisorer Dan Kjellqvist, längst bort, Alf Svensson i mitten och Peabs styrelseledamot Karl-Axel Granliund närmast. På väg in till Peabs stämma, från vänster Mikael Rydén, Peab IT, Tomas Andersson och till höger Peabs skattejurist Håkan Nylén. mma Malte Åkerström och Tomas Andersson, trotjänare under många år i Peab, tillsammans med KG Karlsson, vice vd i Peab Industri. Glada minder på Peabs stämma. Från vänster vice vd Anders Elfner, vice vd Jan Johansson och styrelseledamoten i Peab Lars Sköld. Monica Forsberg och Hasse Kvinnaböske Andersson stod för underhållningen på Grevieparkens scen mellan stämmorna. PEABJOURNALEN 2/

18 årsstämma peab industri Fr v Anita Paulsson tillsammans med tre styrelseledamöter i Peab Industri, Fredrik Paulsson, Sara Karlsson och Eva Hörwing. Peab Industris å Erik Paulsson underhåller Peabs revisorer Dan Kjellqvist, längst bort, Alf Svensson i mitten och Peabs styrelseledamot Karl-Axel Granliund närmast Ekonomichefen Niclas Winkvist, redogjorde bland annat för Peab Industris delårsrapport. 18 PEABJOURNALEN 2/2008

19 Uppmärksamma stämmodeltagare. Närmast EP, revisorerna Thiel och Olow från KPMG, MP, vd och SO samt KG Karlsson och Staffan Bremander. rsstämma En kvartett damer i glatt samspråk i pausen mellan stämmorna. Fr v Sara Karlsson, Anita Paulsson, Astrid Pålsson och Gertrud Nelson. PEABJOURNALEN 2/

20 solna och malmö Peab bygger Swedbanks stora fotbollsarenor i Solna och Malmö Genom engagemang på skilda håll i landet har Peab utvecklats till en aktiv idrottsstödjare och sponsor. Bland pågående namnkunniga projekt återfinns Sveriges blivande nationella fotbollsstadion, Swedbank Arena i Solna och Malmös nya fotbollsstadion Swedbank Stadion. Text: Bella Danowsky Dessutom gör Peab om- och tillbyggnad av anrika Idrottsparken i Norrköping och snart påbörjas bygget av den nya ishockeyarenan för Rögle BK i Ängelholm Lindab Arena. Peab ingår som betydande delägare i de konsortier som både bygger och äger fotbollsarenorna i Solna och Malmö. Det innebär ett långsiktigt åtagande, inte bara ett byggprojekt i största allmänhet. Aktiviteterna stämmer väl med den sponsringspolicy som Peabkoncernen antog i början av I policyn uttrycks en långsiktig vision som att göra Peab till det ledande bygg- och anläggningsföretaget inom idrott i Sverige. Syftet är bland annat att uppnå ett ömsesidigt utbyte av värden, som till exempel ökad kännedom om företaget, att attrahera nya medarbetare, utveckla nätverk och öka den interna stoltheten och engagemanget i företaget. Peab vill också vara den självklara samarbetspartnern när en ny idrottsanläggning ska byggas. Genererar positiva samhällseffekter Att bygga idrottsarenor ger långsiktigt goda effekter för de orter arenorna ligger i. Den här typen av stora, långa projekt skapar nyttig stabilitet både i företaget och för sysselsättningen i regionen, menar Johan Bill, som är entreprenadchef för Peabs byggprojekt inom Swedbank Arena i Solna och den blivande Arenastaden. Att Solna får en ny nationalarena, medför inte bara ökat intresse för evenemangen där och positiva effekter för näringslivet. Det medför också att det gamla, slitna Råsundastadion kan rivas och i sin tur ge plats för nya bostäder och kontor i Solna centrum. Peab bidrar därmed till en uppfräschning av Solna, som får ett förnyat och förädlat centrum, fortsätter han. Bygget av en arena innebär även en kraftfull samhällsinsats i arbetet med att ta hand om ortens ungdomar och stötta ett idrottslag, som kan hålla engagemanget och intresset uppe, påpekar Birger Friman. Han är VD på Fotbollsstadion i Malmö Fastig- 20 PEABJOURNALEN 2/2008

21 vinjett» peab ingår som betydande delägare i de konsortier som både bygger och äger fotbollsarenorna i Solna och Malmö. Det innebär ett långsiktigt åtagande, inte bara ett byggprojekt i största allmänhet.«peabjournalen 2/

22 Johan Bill, entreprenadchef för Peabs byggprojekt inom Swedbank Arena i Solna och den blivande Arenastaden. utbyta erfarenheter på det sättet det tjänar alla på. Swedbank Stadion i Malmö blir fotbollslaget MFF:s hemmaarena. Peab satsar mycket på MFF och äger 50 procent av det fastighetsbolag, som bygger och äger anläggningen. Dessutom är Peab totalentreprenör för bygget. Swedbank har aktivt satsat mycket pengar på att få ut sitt namn på olika idrottsanläggningar i landet. Hittills finns ishockeyarenan Swedbank Arena i Örnsköldsvik, blivande fotbollsstadion Swedbank Arena i Solna samt Swedbank Stadion i Malmö. Total fotbollsupplevelse målet Två nyckelpersoner började sina nya jobb samtidigt, den 1 april Den ene är Birger Friman, VD på stadionbolaget. Han har sedan dess haft sin arbetsplats på byggplatsen. Den andre är Mats Engqvist, VD för MFF Event AB, det bolag som kommer att driva och marknadsföra anläggningen när den står klar. Det här blir ett renodlat fotbollsstadion, säger Birger. Vi strävar efter att skapa en anläggning som både tillgodoser fotbollens intresse och erbjuder besökaren en så total upplevelse som möjligt. Därför finns till exempel ingen plats för friidrott eller löparbanor, utan läktarna placeras så nära planen som möjligt.» den här typen av stora, långa projekt skapar nyttig stabilitet både i företaget och för sysselsättningen i regionen.«hets AB (FMF) och ansvarig för Peabs bygge av Swedbank Stadion i Malmö. Anläggningen är publik och stärker Peabs varumärke, fortsätter Birger. Att vara med och synas bland sponsorer och andra nätverk är viktigt och skapar affärsmöjligheter. Vi här i Malmö har dessutom mycket samarbete med Stockholm, eftersom vår produktion ligger före. De har redan varit här ett par gånger för att diskutera ett antal frågor och funderingar. Det är bra att vi kan Stadion ska leva veckans alla dagar Anläggningen kommer även att kunna användas för exempelvis arenakonserter, mässor och konferenser. Och här kommer MFF Event AB in. Vi jobbar för fullt med att hitta lämpliga hyresgäster till de kommersiella ytor som finns i anläggningen, förklarar Mats Engqvist, MFF Event AB. Vi vill ha ett levande hus, med liv och rörelse alla dagar i veckan, inte bara vid de matchtillfällena under året. Anläggningen måste gå runt ekonomiskt, så finansieringen är viktig. Många har självmant hört av sig och visat intresse, fortsätter Mats, och det är glädjande. Men det är stora ytor som ska fyllas. Bland de hyresgäster som är klara hittills, finns Sveriges största restaurang, med plats för sittande gäster, konferensmöjligheter etc. Dessutom blir det en lunchrestaurang för 250 gäster som ska ha öppet dagligen. Flera idéer på gång Ytterligare alternativ diskuteras, men ännu är inget klart. Bland planerna finns att ge möjlighet för anläggningens entreprenörer att ha kontor där, till exempel de som sköter gräsplanen, vaktar eller städar anläggningen. Vi har också tankar om att kanske skapa ett idrottscentrum, berättar Birger Friman. Här skulle vi kunna erbjuda en komplett 22 PEABJOURNALEN 1/2008

23 solna och malmö integration mellan olika sporter, eftersom vi ju ligger mitt i stadionområdet, med tillgång till alla typer av arenor och hallar. Båda är överens om att det kommer att bli spännande med alla de verksamheter de hoppas ska finnas till vardags. Förväntningarna är givetvis stora på den blivande hemmaarenan för MFF. Men den kommer inte att användas för träning, utan laget får, precis som idag, träna på planerna utanför stadion. Många supportrar hör av sig och engagerar sig med hjärtat, förklarar Mats. Det känns som om Fotbollsmalmö har enorma förväntningar och vi jobbar på att infria dem! Eftertanke och omtanke om detaljer Ett stort antal detaljer krävs för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Säkerhetsaspekten är till exempel ytterst viktig. Hela anläggningen ska kunna utrymmas på åtta minuter, förklarar Birger. Då krävs att det är lätt att hitta, med tydlig skyltning. Det har vi lagt mycket krut på. Mycket tid och arbete har till exempel också lagts ned på att beakta siktlinjer och liknande. Spelplanen ligger därför 90 cm över marknivå. Detta för att alla ska kunna se hela planen, oavsett vilken plats de sitter på. Spelplanen i Malmö kommer att få naturgräs. Mycket förarbete läggs på uppbyggnaden av växtbädden och det material som ingår i den. Redan från början blir det inbyggda system för bevattning och planuppvärmning. Gräset sås redan nu i sommar, avslöjar Birger. Under resten av året kommer det att klippas och vårdas, så att planen är riktigt fin när stadion står klar. Alla läktare får tak, men inte spelplanen det blir helt enkelt för kostsamt med helt tak. På MFF-supportrarnas begäran finns även ståplatsläktare för åskådare. Den kan vid behov konverteras till sittplatser. Samarbetet med Peab går alldeles utmärkt, tycker Mats Engqvist. Peab är väldigt lyhörda; de lyssnar på oss och försöker tillmötesgå våra önskemål i så hög grad som möjligt inom de ekonomiska ramarna. Spännande utformning Stadion byggs med platsgjuten betong och rejäl förankring i berget under mark, för att kunna klara av det stora vindfång byggnaden utgör. Övriga delar levereras prefabricerade och monteras på plats. Allt för att nå god kvalitet och tjäna tid. Gestaltningen är både tilltalande och ger framtidsvisioner, tycker Birger, som berättar om positiva reaktioner från många olika håll. Det blir en spännande byggnad där fantasin kan få leka lite! Vi får en verkligt snygg och fräsig stadion, tycker även Mats. Ingen motsvarighet finns i Sverige och den står sig väl även internationellt, hävdar han. Naturligtvis behöver mycket teknik installeras i en sådan här anläggning: Ljud, TV-monitorer, belysning och, inte minst, två storbildsskärmar à 11 5 m, som placeras på respektive kortsida. Invigning nästa år Utformningen av invigningen är ännu inte klar, men planeringen pågår för fullt, förklarar Birger. Under de två sista veckorna i juni 2009 kommer EM för U21 att arrangeras och då kommer Malmö att bli UEFA:s huvudort. Detta bestämdes när UEFA var i Malmö för att se det nya stadion ta form. Beslutet innebär bland annat att Malmö får både invignings- och finalmatcherna, liksom några ytterligare matcher. Det här jobbet kräver engagemang, mod och ork, men är väldigt, väldigt roligt, avslutar Birger Friman. Swedbank Stadion, Malmö Byggyta: kvm Byggnadens höjd: 27 m Kapacitet: åskådare, varav stående eller då alla är sittande Loger: cirka 55 st Kiosker: cirka 40 st Restauranger: Restaurang med plats för sittande gäster samt en lunchrestaurang för 250 sittande gäster. Anläggningen planerad bli färdig: 30 april Byggherre och ägare: Fotbollsstadion i Malmö Fastighets AB (FMF), bestående av Peab 50%, MFF 25% och Erling Pålsson Teknik & Fastighets AB 25%. Totalentreprenad: Peab Hyresgäst och ansvarig för den framtida driften: MFF Event AB, ett helägt dotterbolag till MFF. Namnet: Swedbank har köpt namnrättigheten för 10 år. Kostnad: Budgeterad till 600 miljoner kronor Finansiering: Malmö stad, som förutom att upplåta marken, bistår med ett ränte- och amorteringsfritt lån motsvarande 25% av investeringarna. Därutöver svarar ägarna för 25% och resterande 50% är banklån hos Swedbank. PEABJOURNALEN 2/

24 stipendium Ung och Lovande Hösten 2007 instiftade Peab Ung och Lovande-stipendiet. Det är indelat i två målgrupper; dels studenter som går sista året på gymnasiets byggprogram och dels studenter som går sista året på ett byggrelaterat program på högskole- eller universitetsnivå. Bedömningen sker utifrån två kriterier, entreprenörskap och ledarskap. Nu har de första stipendiaterna utsetts och på högskolenivån blev det 23-åriga Malyun-ali Hussein från Örebro. Stipendiaten på gymnasiets byggprogram blev Joachim Schweitz, 18 år, från Västerås. Juryns motivering avseende Malyun är: Malyun har en enastående förmåga att se möjligheterna i livet. Detta tyder på en ovanligt stark inre drivkraft. Samtidigt med heltidsstudier har hon varit självförsörjande genom extraarbete vid sidan av studierna. Hon är en förebild för andra ungdomar genom sitt engagemang i att dels stödja behövande ungdomar med läxhjälp i matematik, och dels att arbeta i ett projekt med syfte att stödja unga flickors självkänsla. Juryns motivering avseende Joachim är: Han lever efter sin övertygelse och väljer yrke med hjärtat och inte utifrån eventuella förväntningar. Joachim lever efter mottot att man aldrig blir fullärd och han stänger inga dörrar för framtiden. Han är den självklare representanten i olika forum när det gäller att företräda sina kamrater och han är en god förebild för andra ungdomar genom viljan att lära sig nya saker, att påverka, engagera sig och hjälpa andra. Malyun och Joachim uppvisar goda studieresultat och de har en personlighet som mycket väl överensstämmer med Peabs kärnvärden Jordnära, Utvecklande, Personlig och Pålitlig. Förutom stipendiebeloppet på kronor vardera, kommer Malyun och Joachim att få göra ett studiebesök på Peabs arbetsplats vid Aitikgruvan utanför Gällivare. 24 PEABJOURNALEN 2/2008

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Peabs kundsamverkan.

Peabs kundsamverkan. Peabs kundsamverkan. I Peabs Partnering deltar alla parter lika mycket Alla vinner på samverkan. Högre kvalitet. Lägre kostnader. Effektivare process. Roligare samarbete. Bättre information. Större engagemang.

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

partnering enligt byggtema

partnering enligt byggtema partnering enligt byggtema fördelar med Partnering Högre effektivitet ger bättre lönsamhet Revirtänkande faller bort tvister minimeras Högre kvalitet i alla led Fokus på kundnytta och ekonomi Budget och

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Pressmeddelande 10 april

Pressmeddelande 10 april Pressmeddelande 10 april 2008 08.00 Kallelse till årsstämma i Peab Industri AB (publ) Välkommen till Peab Industri ABs årsstämma torsdagen den 15 maj 2008 kl 10.00 i Idrottshallen, Grevieparken, Grevie.

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Företaget. FSG Entreprenad AB är ett byggentreprenadföretag

Företaget. FSG Entreprenad AB är ett byggentreprenadföretag 2 Restaurang J, Nacka Strand.Generalentreprenad 1995. Företaget Bilhall, Bromma. Totalentreprenad i egen regi 2004. FSG Entreprenad AB är ett byggentreprenadföretag som är etablerat i Stockholmsregionen

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

DAT: FLEXIBLA OCH KOSTNADSEFFEKTIVA STOMSYSTEM FÖR DINA PROJEKT

DAT: FLEXIBLA OCH KOSTNADSEFFEKTIVA STOMSYSTEM FÖR DINA PROJEKT DAT: 2016-12-08 FLEXIBLA OCH KOSTNADSEFFEKTIVA STOMSYSTEM FÖR DINA PROJEKT CONNECTOR ÄR DIN BÄSTA LEVERANTÖR AV SAMVERKANSBALKAR. HAR DU PROJEKTET HAR VI BALKEN. Därför Connectors samverkansbalk: CSB är

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad.

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Sturebyskolan Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Ersätta befintlig tillfällig Paviljong Vitan med permanent byggnad. Att bygga nytt kostar pengar och tar tid det kan vi alla vara

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Specialisten på nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av såväl större fastigheter som enskilda villor.

Specialisten på nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av såväl större fastigheter som enskilda villor. Specialisten på nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av såväl större fastigheter som enskilda villor. ENTREPRENAD Pålssons Byggs största arbetsområde är större entreprenader, såväl general- som totalentreprenader,

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Januari - Mars 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING Hej! Under våren 2012 skickade vi ut en medlemsundersökning. Syftet med den var att Friskis&Svettis Karlstad ska bli en bättre förening och att vi ska kunna följa

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Företagspresentation 2014

Företagspresentation 2014 Företagspresentation 2014 Affärsidé Hitta bygget Sverige AB s affärsidé är en mobilapp med tillhörande hemsida som förenklar kommunikationen och förmedlar förutsättningar mellan leverantörers chaufförer

Läs mer

Skid-VM 2015 innebär:

Skid-VM 2015 innebär: vision Den 18 februari 2015 invigs skid-vm 2015 i Falun, Dalarna. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela vår region i fokus för världens intresse. Under ansökningskampanjen

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2009. Läs mer på sidan 4

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2009. Läs mer på sidan 4 I detta nummer av IBAB:s Nyhetsbrev hälsar vi på hos ALMI och Nyföretagarcentrum i deras nya lokaler i Neptunhuset. Vi får träffa Anders Kärrman, nytillsatt VD för PROTEKO. I Borås Arena möter vi MAX restaurangchef

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Optimalt inomhusklimat

Optimalt inomhusklimat Optimalt inomhusklimat Fördelar för människor, ekonomi och miljö. Gunnar Karlsen Region Öst Entreprenad Rådgivning Service Optimalt inomhusklimat Gunnar Karlsen Region Öst Sverige Sidan 1 Värdet av ren,

Läs mer

Bakgrund. Omsättningen har varit ungefär r 25 mkr/år. r. nare - har ingen annan lagidrott påp

Bakgrund. Omsättningen har varit ungefär r 25 mkr/år. r. nare - har ingen annan lagidrott påp Borås s Arena Bakgrund IF Elfsborg är r ett klassiskt fotbollslag i Sverige. Nummer 5 i Allsvenska Maratontabellen. (Göteborg, Malmö AIK och Norrköping ligger före) f Senaste 10 åren har Elfsborg placerat

Läs mer

Renoveringsdagen 2015 Att bygga sociala hyresfastighetsbolag. Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 2014-12-18

Renoveringsdagen 2015 Att bygga sociala hyresfastighetsbolag. Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 2014-12-18 Renoveringsdagen 2015 Att bygga sociala hyresfastighetsbolag Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 2014-12-18 INNEHÅLL 1. Introduktion 2. Vårt område 3. Grunden vi bygger från 4. Vad vi åstadkommit

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Juli December 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Mälarvillan för Företag

Mälarvillan för Företag Mälarvillan för Företag Patrick Månsson Säljare på Mälarvillan. Smidig process En smidig process, skräddarsytt utbud, korta leveranstider och leveranssäkerhet gör Mälarvillans nyckelfärdiga hus och stommar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger.

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger. Lagkänsla. I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Välkommen till Norrtälje Sportcentrum! Nästan oavsett vilken som är din favoritsport kan vi lova dig en riktigt

Läs mer

_ f' Iiristinebergsvägen,Fiskebäckskil,LysekilsKommun. byggentreprenader och fastighetsverksamhet.entreprenadverksamhetenomsatte 2010 ca 325

_ f' Iiristinebergsvägen,Fiskebäckskil,LysekilsKommun. byggentreprenader och fastighetsverksamhet.entreprenadverksamhetenomsatte 2010 ca 325 N 4382) ' 'Ahl IUM." :4 AN 2011-09-05 Lysekils Kommun 453 80 Lysekil Vi har härmed nöjet att presentera följande anbud för exploatering av område söder om: Iiristinebergsvägen,Fiskebäckskil,LysekilsKommun.

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 2 Secureguard komplett distributör av nätverkssäkerhet med toppkompetens Secureguard har en genomtänkt

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL. byggbranschens pallsystem. www.byggpall.se

Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL. byggbranschens pallsystem. www.byggpall.se Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL byggbranschens pallsystem www.byggpall.se Röster från branschen Cecilia Johansson Arbetsledare, JM AB Region Stockholm Syd Byggpall är enkelt och

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer