Trendrapport pappersförpackningar 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trendrapport pappersförpackningar 2010"

Transkript

1 Trendrapport pappersförpackningar 2010

2 Trendrapportens innehåll 1. Övergripande konsumenttrender 2. Förpackningsspaning 3. Svenskarnas förhållande till förpackningar kvantitativ undersökning

3 Övergripande konsumenttrender

4 I huvudet på konsumenten 1 Aha-upplevelse&känsla vi gillar omväxling och nya idéer och händelser, hög kulfaktor vill vi ha i våra liv. Kan förpackningar bidra är det positivt. Tidspress&tidskaos vi värderar vår tid högt, så som vi värderat pengar förut. Det måste vara värt den tid vi lägger ner. En förpackning får inte ta för lång tid att öppna.

5 I huvudet på konsumenten 2 Identitet&impafaktor vi vill ha upplevelser och saker som stödjer och stärker vår identitet - och som vi kan impa på andra och oss själva med. En viss känsla med en viss förpackning kan ge en god känsla. Miljö/klimat inget alternativ längre, så mycket som möjligt måste ha miljö- och klimatmässiga fördelar. Det har pappersförpackningar.

6 I huvudet på konsumenten 3 Allt på en gång och hela tiden det funkar inte riktigt att bara vara snygg utan att också vara miljövänlig. Framtidens konsument vill ha allt, nu genast. En förpackning ska vara funktionell och snygg och miljö/klimatvänlig och återvinnings/återanvändningsbar och lättöppnad

7 Förpackningsspaning

8 Tidsbristen, tid före pengar Överflöd av produkter men underskott av tid Vi uppskattar det som hjälper oss att spara tid Delights of Sweden stoppar sina knäckebröd i numrerade förpackningar, varje smak har fått en egen siffra. Enkelt och tidsbesparande. 1 = söt 2 = besk 3 = sur 4 = salt

9 Engagemang kontra pris Vissa förpackningar engagerar oss extra mycket Vi är benägna att betala för det speciella och originella Exempelvis Blossas glögg

10 Vackert och sinnligt Förpackningens uttryck går mot sensualism och sinnlighet Mat härmar kosmetika Till exempel sexig glass, glassen Magnum Temptation

11 Ställningstaganden Företag tar ställning och kommunicerar det genom sina förpackningar. Ett exempel är det amerikanska företaget Boxed Water is Better. Started with the simple idea of creating a new bottled water brand that is kinder to the environment and gives back a bit - we found that it shouldn't be bottled at all, but instead, boxed.

12 Förpackningen som talesperson Förpackningen får stå som talesperson Exempel är ett företag som använder meningen: Stop the water while using me på sina dusch- och badprodukter.

13 Förpackningen som talesperson Skånemejerier har lanserat en ny mjölk, Sverigemjölken. Designen ska associera till de positiva svenska värdena naturlighet, pålitlighet, enkelhet, ärlighet, öppenhet och god kvalitet. Ko-fläckarna på paketet är alla de svenska landskapen. Bild: Skånemejerier

14 Resursmedvetenhet förpackningar är onödiga och slöseri Förpackningar agerar opinionsbildare. Butiken Unpackaged i London har förändrat beteendet hos kunderna. Kunden har med sin egen förpackning, betalar extra om den glömt.

15 Minimal miljöpåverkan genom användning av nya material Marks & Spencers har lanserat en smörgåsförpackning av majsstärkelse som är helt nedbrytbar.

16 Minimal miljöpåverkan Dell har gjort förpackningar i bambu som är komposterbart och biologiskt nedbrytbart.

17 Extrem spårbarhet ger trygghet Christien Meindertsma gör bland annat cardigans av ull från ett särskilt får. Med en etikett som talar om fårets ras, ålder och ursprung kan man spåra tröjan. Etiketten pryds även med ett foto på fåret.

18 Återanvändning Fler funktioner ger ett längre liv för förpackningen Indiska säljer kaffe- och teburkar av återvunnet material. ART D ECO gör bland annat necessärer, jackor och julpynt av återvunnet material. artdecodesig.typepad.com Pilot har lanserat ett komplett miljövänligt pennsortiment: Begreen. Tillverkade av återvunnet material.

19 Wrap rage

20 Wrap rage Via Internet och sociala medier får konsumenten utökad makt då de snabbt kan sprida såväl information som irritation

21 Beyond förpackning

22 På uppgång förpackningar som reagerar på omgivningen Intelligenta förpackningar med t ex solceller så förpackningen lyser upp när folk går förbi, färskvaror med en digital timer för hållbarhet, böjbara displayer på papper eller plast och förpackningar som övervakar om man tagit sin medicin. Tryckt elektronik på förpackningar kommer att bli vanligare.

23 Engagera konsumenten Svenskt ekologiskt iste. Etiketterna har färgglada tankebubblor som går att öppna. På baksidan av etiketten får man ett nummer dit man kan sms:a och få sitt sms tryckt på insidan av flaskan.

24 Alternativ till pant Brämhults flaskor är inte med i pantsystemet, därför lanserar de nu, med hjälp av Volontaire, ett helt nytt pantsystem. Om kunden inte slänger flaskan, utan istället gör om den till något användbart och visar upp resultatet, får de en ny flaska juice gratis av Brämhults.

25 Kvantitativ undersökning: Svenskarna och pappersförpackningar

26 Syfte med undersökningen Syftet med den kvantitativa undersökningen är att kartlägga allmänhetens relation till olika förpackningstyper/material, och pappersförpackningar specifikt, med avseende på attityder, beteenden och kunskap. Målet är undersökningsresultaten ska utgöra ett viktigt kommunikativt material för Power Of Print på förpackningsområdet, eventuellt som en del av en tryckt trendrapport.

27 Om undersökningen Undersökningen genomfördes i oktober 2010 av United Minds på uppdrag av Power of Print. Datainsamlingen gjordes i form av en digital enkät genom databasen CPX som når ca svenskar. Rapporten är baserad på svaren från ett kvoterat slumpmässigt urval av 1042 svenskar i åldrarna 18 år och äldre. De svarande utgör ett riksrepresentativt urval av svenska folket vad avser kön, ålder och regional spridning.

28 Om respondenterna Totalt antal respondenter 1042 Könsfördelning Män 50 % Kvinnor 50 % Åldersfördelning år 8 % år 23 % år 39 % %

29 Förpackningar och miljö

30 2 av 3 anser att kartong är miljövänligast Fråga: Vilken typ av förpackning anser du är mest miljö-/klimatvänlig?

31 En majoritet väljer ofta miljövänliga produkter framför andra 55 % av svenskarna menar att de ofta väljer en produkt framför en annan för att man uppfattar den som mer miljö- och klimatvänlig. 10 % svarar mycket ofta 45 % svarar ganska ofta 39 % svarar ganska sällan 5 % svarar aldrig 2 % svarar vet ej Fråga: Hur ofta skulle du säga att du väljer en produkt framför en annan på grund av att den är mer miljö-/klimatvänlig?

32 Kvinnor och äldre gör oftare miljövänliga produktval Fler kvinnor än män anger att de ofta väljer en mer miljö- och klimatvänlig produkt (60 % jämfört med 50 %). Ju äldre man är desto oftare väljer man produkter som uppfattas som mer miljö- och klimatvänlig. 62 % i åldrarna 56 år och äldre 45 % i åldrarna år Fråga: Hur ofta skulle du säga att du väljer en produkt framför en annan på grund av att den är mer miljö-/klimatvänlig?

33 Förnybara förpackningsmaterial Fråga: Vilka av följande förpackningsmaterial tror du är förnybara (d.v.s. tillverkade av resurser som kan förnyas och inte tar slut). (flera svarsalternativ möjliga)

34 Hälften tänker ofta på förpackningarnas miljöegenskaper Hälften av svenskarna (50 %) tänker ofta på hur miljö-/klimatvänliga olika produkters förpackningar är när de handlar. 8 % svarar mycket ofta 42 % svarar ganska ofta 43 % svarar ganska sällan 6 % svarar aldrig 2 % svarar vet ej 53 % av kvinnorna, jämfört med 46 % av männen tänker ofta på förpackningarnas miljö- /klimatvänlighet. Fråga: När du handlar, hur ofta tänker du på hur miljö-/klimatvänliga olika produkters förpackningar är?

35 Många har avstått från en produkt på grund av förpackningens miljöegenskaper 48 % har någon gång, eller t.o.m. många gånger avstått från att köpa en viss produkt för att förpackningen inte har varit tillräckligt bra för miljö och klimat. 5 % svarar ja, många gånger 43 % svarar ja, någon gång 46 % svarar Nej, aldrig 6 % svarar vet ej Fråga: Har det hänt att du har avstått från att köpa en produkt för att förpackningen inte varit tillräckligt miljö-/klimatvänlig?

36 Fler borde använda pappersförpackningar! 83 % av svenskarna instämmer i att fler borde använda pappersförpackningar istället för andra förpackningar för miljöns skull. De äldsta (56 +) är de som i störst utsträckning håller med om att fler borde använda pappersförpackningar (91 % instämmer). Även den ålderskategori med minst vet ej - svar. Påstående: För miljöns och klimatets skull så borde fler använda pappersförpackningar istället för andra förpackningar. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

37 Bäst koll på återvinningen av pappersförpackningar 2 av 3 svenskar (67 %) instämmer i att de har bättre koll på hur man återvinner pappersförpackningar jämfört med andra typer av förpackningar. Äldre tenderar ha bäst koll på återvinningen av pappersförpackningar. I ålderskategorin 56 + så instämmer 79 % i påståendet, jämfört med 57 % i åldrarna år. Påstående: Jag har bättre koll på hur jag återvinner pappersförpackningar än andra förpackningar. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

38 Tack vare förnybarheten bör andelen pappersförpackningar öka! Svenskarna fick ta ställning mellan två påståenden det ena som hävdar att tillverkning av pappersförpackningar är slöseri med naturens resurser, och det andra att pappersförpackningar är miljövänligare än andra då skogen är en förnybar resurs. En klar majoritet (66 %) håller med om att andelen pappersförpackningar bör öka tack vare skogens förnybarhet. 75 % av männen, jämfört med 56 % av kvinnorna håller med om påståendet. Kvinnor är mer osäkra dock. 28 % svarar inget av ovanstående, medan motsvarande andel bland män är 16 %. Att tillverka förpackningar i pappersmaterial är ett slöseri med naturens resurser och borde därför minska i andel 13 % Eftersom skogen är en förnybar resurs så är pappersförpackningar miljövänligare än många andra material och borde därför öka i andel 66 % Inget av ovanstående 22 %

39 Förpackningar och funktion Pappersförpackningen är inte bara ett bra miljöval. Den har även en rad andra fördelar. Den är ofta särskilt praktisk och funktionell. Och kan vara en ren njutning för ögat

40 När föredrar du pappersförpackningar framför förpackningar i andra material? 482 svar från 410 personer När produkternas hygien eller hållbarhet inte påverkas av mitt val. När det är en produkt som absolut MÅSTE ha en förpackning När det är torrvaror som frukostflingor, gryner mm När det inte finns förpackningar som är ännu bättre för miljön än pappersförpackningar. När jag handlar större volymer av en vara eftersom det är lättare att bära pga vikt. Äggkartonger i papp eftersom det dels går att återvinna och dels skyddar äggen under transport plus att pappen kan suga upp vätskan ifall ett ägg skulle gå sönder trots allt. TetraPak istället för konservburkar (tex krossad tomat, kattmat osv) Drycker t.ex. mjölk och juice. Papperskartonger istället för plastskal

41 En förpackning med många användningsområden En pappersförpackning kan användas på många olika sätt. 68 % av svenskarna instämmer i påståendet att pappersförpackningar har bredare användningsområden än förpackningar i andra material. Något fler män än kvinnor håller med om att pappersförpackningar har bredare användningsområden än andra förpackningar (71 % jämfört med 65 %). Påstående: Pappersförpackningar har bredare användningsområden än förpackningar i andra material. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

42 Den ideala förpackningen för matkassen En klar majoritet (63 %) instämmer i att det är enklare att packa matkassen med pappersförpackningar än med andra typer av förpackningar, när man är i affären och handlar. Påstående: När jag är i affären så är det enklare att packa matkassen med pappersförpackningar än med andra typer av förpackningar. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

43 Förtroendeingivande intryck kan avgöra 41 % av svenskarna uppger att det har hänt att de har köpt en produkt av ett varumärke de inte känner till, tack vare att förpackningen kändes förtroendeingivande. Något fler kvinnor än män har gjort produktval baserat på en förtroendeingivande förpackning (44 % jämfört med 39 %). 56 % i åldrarna år har någon gång valt en produkt utifrån att förpackningen varit förtroendeingivande. Motsvarande andel i åldrarna 56 + är 31 %. Påstående: Det har hänt att jag har valt att köpa en produkt av ett varumärke jag egentligen inte känner till, för att förpackningen kändes förtroendeingivande. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

44 1 av 3 understryker vikten av snygga förpackningar i hemmet 36 % av svenskarna anser att det är mycket eller ganska viktigt att de förpackningar som de har framme i hemmet är snygga. 40 % av kvinnorna, jämfört med 31 % av männen anser att det är viktigt att förpackningen som står framme ser snygg ut. Viktigast med snygga förpackningar i hemmet är det för svenskar i åldrarna år (47 %), och minst viktigt för de som är 56 år eller äldre (25 %). Fråga: När du tänker på förpackningar av olika slag som du har framme i hemmet hur viktigt är det att förpackningen ser snygg ut?

45 1 av 4 har ställt fram en förpackning för att impa En relativt stor andel av svenskarna (27 %)har någon gång, eller t.o.m. flera gånger ställt fram en förpackning där hemma för att den varit snygg att titta på eller för att imponera på andra. 30 % av kvinnorna jämfört med 24 % av männen har någon gång ställt fram den snygga förpackningen för att själva beundra, eller för att impa på andra Fråga: Har det hänt att du har ställt fram en förpackning i hemmet för att den varit snygg att se på eller för att imponera på andra?

46 Några har köpt en förpackning enbart för att den ska stå framme och beundras Totalt 15 % har någon gång köpt en förpackning enbart för dess utseende och för att den ska stå framme i hemmet och se snygg ut Det är främst de allra yngsta (18-22 år) som köpt en förpackning enbart på utseende och för att den ska stå framme i all sin prakt (24 %). Andel utifrån ålder som ställt fram en förpackning i avnjutningssyfte: Fråga: Har du någon gång köpt en förpackning av något slag enbart för att låta den stå framme och se snygg ut?

47 1 av 4 har avstått från att köpa en produkt p.g.a. förpackningsutseendet 23 % av svenskarna har någon gång avstått från att köpa en viss produkt för att förpackningen inte varit tillräckligt snygg. Yngre konsumenter har större erfarenhet av att dissa produkter p.g.a. tveksamma förpackningsutseenden. Andel i respektive ålderskategori som någon gång avstått från att köpa produkter p.g.a. förpackningens utseende: år: 34 % år: 34 % år: 22 % 56 +: 14 % Fråga: Har det hänt att du har avstått från att köpa en produkt för att förpackningen inte var särskilt snygg?

48 Men 6 av 10 bryr sig inte om utseendet Totalt 59 % säger sig inte bry sig om hur förpackningar ser ut. 64 % av männen jämfört med 54 % av kvinnorna instämmer i att de inte alls bryr sig om hur förpackningar ser ut. Ju äldre man är desto mindre bryr man sig om hur förpackningar ser ut. 70 % i ålderskategorin 56 + säger sig inte bry sig om utseendet. Motsvarande andel i åldrarna år är 45 %. Påstående: Jag bryr mig inte alls om hur förpackningar ser ut. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

49 Svenskarnas favoritkartonger

50 Mjölkkartongen i topp hos svenskarna Fråga: Om du bortser från innehållet i förpackningarna nedan, vilken av följande pappersförpackningar är din absoluta favorit?

51 Spännande recept och historia på mjölkförpackningen lockar Fråga: Vad skulle du helst läsa på mjölkförpackningen, t.ex. när du äter frukost?

52 Annat man vill läsa på mjölkkartongen Gärna klimatfakta eller annan snabbfakta. Så som t. ex. arla hade om hur man kan ta tillvara mat som håller på att bli dålig. Återvinningsfakta. Naturromantiska skildringar av landsbygden med kossor, fjäll, skogar och sjöar. Som i USA; efterlysningar och samhällsinfo. Bortsprungna/stulna djur En trevlig bild - säger mer än 1000 ord

53 Wrap rage I USA är det ett etablerat begrepp: Wrap Rage. Och det är vad det låter som människors ilska och frustration över förpackningar som är svåra att öppna och produkter som är överdrivet inpackade. Och ibland till och med skadande

54 Svåröppnade förpackningar irriterar mest Fråga: Vad irriterar du dig mest på när det gäller förpackningar av olika slag? (välj max tre svarsalternativ)

55 Annat man irriterar sig över När det är omöjligt att få ut det sista ur en förpackning. När måtten är sådana att de inte passar i mina skåp. När man måste ta fram sax för att öppna t. ex. gräddpaket för att det inte finns rivstans. Då den är svårt att hantera efter att produkten är slut och då den inte tillåter att man använder allt av produkten. När det inte framgår hur man källsorterar den. När förpackningen är i t.ex. plast när den kan vara gjord av papper.

56 De allra flesta har skadat sig på sina förpackningar 87 % av svenskarna har erfarenhet av att skada sig i samband med att de öppnat en förpackning. 25 % svarar Ja, flera gånger 62 % svarar Ja, någon gång 13 % svarar Nej Fråga: Har du någon gång skadat dig i samband med att du öppnat en förpackning, t.ex. skurit dig eller klämt dig?

57 Pappersförpackningar enklare att öppna! En klar majoritet av svenskarna (77 %) instämmer i att pappersförpackning i allmänhet är enklare att öppna är förpackningar i andra material. Påstående: Pappersförpackningar är i allmänhet enklare att öppna än förpackningar i andra material. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

58 Pappersförpackningen och framtiden

59 Förpackningars miljö- och klimatpåverkan kommer att bli viktigare 53 % av svenskarna bedömer att miljö- och klimatpåverkan kommer att bli viktigare när de ska välja förpackningar i framtiden. Fler kvinnor än män bedömer att miljö- och klimatpåverkan kommer att bli viktigare vid köp av förpackningar. (57 % jämfört med 48 %). Fråga: När du ska välja förpackningar i framtiden, tror du att följande kommer bli mer eller mindre viktigt för dig än det är idag? MILJÖ-/KLIMATPÅVERKAN (Viktigare, ungefär lika viktigt, mindre viktigt, vet ej)

60 Möjlighet till återanvändning av förpackningar blir allt viktigare 62 % tror att möjlighet till återanvändning kommer att bli viktigare vid köp av förpackningar i framtiden. Fråga: När du ska välja förpackningar i framtiden, tror du att följande kommer bli mer eller mindre viktigt för dig än det är idag? MÖJLIGHET TILL ÅTERANVÄNDNING (Viktigare, ungefär lika viktigt, mindre viktigt, vet ej)

61 7 av 10 kommer att välja bort icke förnybara förpackningar 71 % bedömer att de i framtiden kommer att välja bort förpackningar som inte är förnybara. 25 % svarar stämmer mycket bra 46 % svarar stämmer ganska bra Påstående: I framtiden kommer jag att välja bort förpackningar som inte är förnybara. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

62 Majoritet tror att det inte kommer att finnas icke-förnybara förpackningar 58 % instämmer i påståendet att det inte kommer att finnas förpackningar i framtiden som inte är förnybara. 18 % svarar stämmer mycket bra 40 % svarar stämmer ganska bra Påstående: I framtiden kommer det inte finnas förpackningar som inte är förnybara. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

63 Förpackningens funktionalitet kommer att värdesättas högre Var tredje svensk (33 %) tror att förpackningars funktionalitet kommer att bli allt viktigare vid framtidens inköp. Fråga: När du ska välja förpackningar i framtiden, tror du att följande kommer bli mer eller mindre viktigt för dig än det är idag? FUNKTIONALITET (Viktigare, ungefär lika viktigt, mindre viktigt, vet ej)

64 Det kommer inte bli viktigare med ett lyxigt utseende Hälften (49 %) av svenskarna bedömer att det kommer bli mindre viktigt i framtiden med ett lyxigt utseende på förpackningarna. Endast 4 % tror att det kommer bli viktigare än idag. Fråga: När du ska välja förpackningar i framtiden, tror du att följande kommer bli mer eller mindre viktigt för dig än det är idag? LYXIGT UTSEENDE (Viktigare, ungefär lika viktigt, mindre viktigt, vet ej)

65 Det sparsamma utseendet blir lika viktigt i framtiden som idag 14 % tror att det kommer bli viktigare i framtiden än idag med ett sparsamt utseende på förpackningarna. De allra flesta (67 %) bedömer att det kommer vara ungefär lika viktigt som idag. Fråga: När du ska välja förpackningar i framtiden, tror du att följande kommer bli mer eller mindre viktigt för dig än det är idag? SPARSAMT UTSEENDE (Viktigare, ungefär lika viktigt, mindre viktigt, vet ej)

66 Informationen blir viktigare i framtiden Totalt 82 % instämmer i att informationen på förpackningar kommer att bli viktigare i framtiden. 31 % svarar stämmer mycket bra 51 % svarar stämmer ganska bra Påstående: I framtiden kommer informationen på förpackningar bli viktigare. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

67 Produkter i pappersförpackning kommer att väljas oftare 72 % bedömer att de oftare kommer välja produkter i pappersförpackning i framtiden. 20 % svarar stämmer mycket bra 52 % svarar stämmer ganska bra Påstående: I framtiden kommer jag oftare välja produkter i pappersförpackning. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

68 Pappersförpackningar kommer att bli vanligare i framtiden! 91 % tror att pappersförpackningar kommer att bli något vanligare eller mycket vanligare i framtiden. Fråga: Tror du att pappersförpackningar kommer att bli mer eller mindre vanliga i framtiden? (Mycket vanligare, något vanligare, något mindre vanliga, mycket mindre vanliga)

69 Sammanfattning

70 Pappersförpackningar för miljön Svenskar, framförallt kvinnor och äldre, väljer miljövänliga produkter. Hälften tänker på förpackningens miljöegenskaper. Nästan hälften har någon gång avstått från att köpa en viss produkt för att förpackningen inte har varit tillräckligt miljö/klimatvänlig. Kartong överlägset mest miljö/klimatvänligt bland förpackningar. Glas, plast, metall långt efter. Svenska folket vill ha fler pappersförpackningar i framtiden för miljöns skull (83%).

71 Förnybar?! Det råder en förvirring bland svenskarna kring vad förnybarhet innebär Mest förnybart? Papper/kartong anses i störst utsträckning vara förnybart material - men glas kommer strax efter. 41% anser att plast är förnybart.

72 Pappersförpackningen har många fördelar Enligt 7 av 10 svenskar så har pappersförpackningar i allmänhet bredare användningsområden än förpackningar i andra material. Pappersförpackningar anses vara bra och enkla att förvara i hemmet. Pappersförpackningar är perfekta att packa i matkassen jämfört med andra förpackningar.

73 Förpackningsutseendet engagerar Snygga förpackningar vill många ha (36%). Framförallt åringar. Vi kan t o m köpa en förpackning BARA för att den är snygg. Vissa sätter fram snygga förpackningar för att impa på andra. 23% har avstått från att köpa en produkt för att förpackningen varit ful. 59% bryr sig inte, flest män och äldre. Men i årsåldern är det en minoritet som inte bryr sig.

74 Förtroendeingivande förpackning Förpackningen blir allt viktigare, och en förtroendeingivande förpackning kan leda till köp. 4 av 10 har någon gång valt en produkt av ett okänt varumärke p g a att de upplevt förpackningen som förtroendeingivande.

75 Förpackningsirritation Förpackningar väcker även negativa känslor. Det handlar främst om: Förpackningar som är svåra att öppna. Att man skadar sig när man öppnar förpackningar.

76 Den ideala pappersförpackningen Det ställs höga krav på pappersförpackningen. De måste: fylla miljökrav vara snygga vara lätta att öppna funktionella ej skadliga etc. = ALLT PÅ EN GÅNG!

77 Kontakter Power of Print Maria Wikström, projektledare, Maria Blomgren, bitr. projektledare, Gilla oss på Facebook Twittra med oss på twitter.com/powerofprintgff

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Tro på din första idé!

Tro på din första idé! Tro på din första idé! Tom Hedqvist är en av våra mest kända formgivare och rektor för Beckmans Designhögskola i Stockholm. År 1991 designade Tom dekoren på Arlas randiga mjölkpaket. Jag gjorde en snabb

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger Bilaga 2 Rapport från en slaskhink Attitydundersökning - Maten vi slänger Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm Kontaktpersoner: Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor, KfS, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Energikostnad för olika förpackningar

Energikostnad för olika förpackningar Energikostnad för olika förpackningar Elevblad 16a Tabellen nedan visar hur mycket energi som går åt för att producera ett gram (1g) av olika slags förpackningsmaterial. Tabellen visar även hur lång tid

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

Aktivt Åldrande. Förpackningskoncept så förhöjer vi matupplevelsen. Siv Lindberg, PhD, Innventia/ Hanna Tholander, NINE

Aktivt Åldrande. Förpackningskoncept så förhöjer vi matupplevelsen. Siv Lindberg, PhD, Innventia/ Hanna Tholander, NINE Aktivt Åldrande Förpackningskoncept så förhöjer vi matupplevelsen Siv Lindberg, PhD, Innventia/ Hanna Tholander, NINE Innventia - Forskningsinstitut Ägare: Industri 71%, staten via RISE 29% 23-32% hemicellulosa

Läs mer

Matlandet. Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige

Matlandet. Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige Matlandet Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige Disposition Teknisk beskrivning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Läshänvisning Bilagor Resultat (totalnivå) Kännedom Matens ursprung Matländer

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 12-17 AUGUSTI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer

Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön

Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön 1 Klimatpåverkan 2013 och 2008 (VIT stapel) (kg CO 2e PER liter dryck) 33 cl returglas 0,093 50 cl returglas 0,106 33 cl engångsglas 0,350

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Sverige är bland de bästa i världen på avfallshantering och återvinning. Men vi är också rikagt bra på ab skapa avfall.

Sverige är bland de bästa i världen på avfallshantering och återvinning. Men vi är också rikagt bra på ab skapa avfall. 2012 4,4 miljoner ton hushållsavfall/år 1975 2,6 miljoner ton hushållsavfall/år Sverige är bland de bästa i världen på avfallshantering och återvinning. Men vi är också rikagt bra på ab skapa avfall. 11

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

OPAKETERAT. Fyll Väg Betala Spara. Vad finns de?

OPAKETERAT. Fyll Väg Betala Spara. Vad finns de? OPAKETERAT Vi blir allt bättre på att återvinna de förpackningar som vi släpar hem från affären. Men finns det inte ett enklare sätt, bättre både för dig och miljön? Tänk om du kunde ta hem både mat och

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Kartläggningsguide för avfallstemat

Kartläggningsguide för avfallstemat Kartläggningsguide för avfallstemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom avfallstemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastningen

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 11-16 AUGUSTI 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

Blandningen finns som Original bryggmalet, Original hela bönor, Organic hela bönor (ekologiskt) samt Espresso hela bönor.

Blandningen finns som Original bryggmalet, Original hela bönor, Organic hela bönor (ekologiskt) samt Espresso hela bönor. GULDRUTAN är ett familjeföretag som genom vår kärlek till kaffet har lyckats hitta den bästa vägen till en perfekt kopp kaffe. Vi hoppas att detta dokument ska ge en inblick i det vi vill att en potentiell

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen En bra kompis - sagan om den goda förpackningen FRUKT 1 Det här är William och Ellen. Idag är de med sin farmor och farfar i affären. I affären är det fullt av människor och många hyllor med varor. Det

Läs mer

STÄDA SVERIGE Städa Strand 2015. Götaverkens SDK vid Smithska udden. Foto: Michaela Dahlström. Städa Strand

STÄDA SVERIGE Städa Strand 2015. Götaverkens SDK vid Smithska udden. Foto: Michaela Dahlström. Städa Strand STÄDA SVERIGE Städa Strand 2015 Götaverkens SDK vid Smithska udden. Foto: Michaela Dahlström. Städa Strand Informationsmaterial till deltagande föreningar 2015 2 Städa Strand Tack för att ni vill vara

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att

Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att www.hsr.se Hej! Jag heter Sälle Säl och bor i Östersjön. För alla oss djur och människor som bor i Östersjöområdet är det bra att Östersjön hålls rent och att man inte skräpar ned. Det mår vi bättre av

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 15 till 28 maj 2013 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant Burken Berta och flaskan Frans - En saga om pant Fakta om burken 1 1 miljard dryckesburkar säljs varje år i Sverige och av dessa återvinns 90 %. Alla pantade aluminiumburkar kan bli till nya burkar, utan

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Utvalda delar för Integritetsforum 2012-03-28

Utvalda delar för Integritetsforum 2012-03-28 Post- och telestyrelsen onsumentundersökning om Internetsäkerhet PS-ER-01: 01-0-1 Per Nellevad Utvalda delar för Integritetsforum 01-0-8 1 akgrund & syfte Ett av PS mål är att verka för en säker elektronisk

Läs mer

Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010

Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010 Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010 1 03/06/2010 Vågkraft Vågkraften är en av flera möjliga lösningar och kan få stor betydelse

Läs mer

Stora förändringar med små medel

Stora förändringar med små medel 30 oktober 2012 Pressmaterial: Stora förändringar med små medel Innehåll: Slutsatser från projektet Ny undersökning om svenskarnas hållbara liv hemma Tänk om många kunde göra lite Kort om projektet Ecoration

Läs mer

Minskat matsvinn. Hållbara måltider i Örebro län 2015.03.30 Elsa Fries

Minskat matsvinn. Hållbara måltider i Örebro län 2015.03.30 Elsa Fries Minskat matsvinn Hållbara måltider i Örebro län 2015.03.30 Elsa Fries Min resa Hemma i köket HR 2005 Ekocafét Kock, fiskeboda Kostvetarprogrammet, Uppsala Universitet Uppsala Nya Tidning Elsas hälsa Dyraremat,nu!

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad?

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad? BAKGRUNDSFRÅGOR I. När är du född, år och månad? II. Vad har du för sysselsättning just nu? (Läs upp alternativ 1-5. Mer än ett alternativ är möjliga). 1. Arbetar heltid 2. Arbetar deltid 3. Studerar vid

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

Grönt är bara en färg

Grönt är bara en färg El är aldrig grön Grönt är bara en färg Välj el märkt Bra Miljöval Varför du ska välja el märkt Bra Miljöval Du som väljer el märkt Bra Miljöval... All elproduktion har en miljöpåverkan, det är oundvikligt.

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

KfS Medlemspanel om tvivelaktig marknadsföring av livsmedel Fria eller fälla? Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm

KfS Medlemspanel om tvivelaktig marknadsföring av livsmedel Fria eller fälla? Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm KfS Medlemspanel om tvivelaktig marknadsföring av livsmedel Fria eller fälla? Juli 2008 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning En stor del av Medlemspanelen (79 procent) anser att det är vilseledande

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

Pressmeddelande 13-09- 16

Pressmeddelande 13-09- 16 Pressmeddelande 13-09- 16 Nordisk undersökning om matsvinn: Svenskar slänger oftast mat Svenskar är mest benägna i Norden att kasta livsmedel. Minst benägna att slänga mat är finländarna. Men det är framför

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-02-01 UBN 2010/20-630 Utbildningsnämnden Kundundersökning på öppna förskolor Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning En

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Från presentation till deltagare på Starta Eget kurs Sundsvall våren 2015 2015-05-19. VANJOS IT Konsulter Office 365. Lyckas och synas på Internet

Från presentation till deltagare på Starta Eget kurs Sundsvall våren 2015 2015-05-19. VANJOS IT Konsulter Office 365. Lyckas och synas på Internet VANJOS IT Konsulter Office 365 Lyckas och synas på Internet Statistik e-handel Proffesionellt yttre Tips och idéer 1 Andel personer som aldrig använt sig av Internet 64-74 år 55-64 år 45-54 år 35-44 år

Läs mer

Jeanette Svedjeholm. Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år!

Jeanette Svedjeholm. Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år! Grattis! Karisma, personlighet, utseende... helt enkelt IT! C Jeanette Svedjeholm Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år! Gästbemötande Viktigt att förklara situationen och ha ögonkontakt

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

nya Nya duschar Med GROHE DreamSpray teknik www.grohe.se

nya Nya duschar Med GROHE DreamSpray teknik www.grohe.se nya Nya duschar Med GROHE DreamSpray teknik www.grohe.se New GROHE DreamSpray Showers page 2 www.grohe.se Njut av vattnet med en ny GROHE-dusch Med vår nya serie av hand- och takduschar kommer ditt badrum

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Sakernas internet. (Internet of Things)

Sakernas internet. (Internet of Things) Sakernas internet (Internet of Things) Vad är det? Från streckkoder på paket till bokföringssystem ( Datorerna är ju saker ) Transport Självkörande bilar Automobil Självdisciplinering Träning Kost Sömn

Läs mer