Trendrapport pappersförpackningar 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trendrapport pappersförpackningar 2010"

Transkript

1 Trendrapport pappersförpackningar 2010

2 Trendrapportens innehåll 1. Övergripande konsumenttrender 2. Förpackningsspaning 3. Svenskarnas förhållande till förpackningar kvantitativ undersökning

3 Övergripande konsumenttrender

4 I huvudet på konsumenten 1 Aha-upplevelse&känsla vi gillar omväxling och nya idéer och händelser, hög kulfaktor vill vi ha i våra liv. Kan förpackningar bidra är det positivt. Tidspress&tidskaos vi värderar vår tid högt, så som vi värderat pengar förut. Det måste vara värt den tid vi lägger ner. En förpackning får inte ta för lång tid att öppna.

5 I huvudet på konsumenten 2 Identitet&impafaktor vi vill ha upplevelser och saker som stödjer och stärker vår identitet - och som vi kan impa på andra och oss själva med. En viss känsla med en viss förpackning kan ge en god känsla. Miljö/klimat inget alternativ längre, så mycket som möjligt måste ha miljö- och klimatmässiga fördelar. Det har pappersförpackningar.

6 I huvudet på konsumenten 3 Allt på en gång och hela tiden det funkar inte riktigt att bara vara snygg utan att också vara miljövänlig. Framtidens konsument vill ha allt, nu genast. En förpackning ska vara funktionell och snygg och miljö/klimatvänlig och återvinnings/återanvändningsbar och lättöppnad

7 Förpackningsspaning

8 Tidsbristen, tid före pengar Överflöd av produkter men underskott av tid Vi uppskattar det som hjälper oss att spara tid Delights of Sweden stoppar sina knäckebröd i numrerade förpackningar, varje smak har fått en egen siffra. Enkelt och tidsbesparande. 1 = söt 2 = besk 3 = sur 4 = salt

9 Engagemang kontra pris Vissa förpackningar engagerar oss extra mycket Vi är benägna att betala för det speciella och originella Exempelvis Blossas glögg

10 Vackert och sinnligt Förpackningens uttryck går mot sensualism och sinnlighet Mat härmar kosmetika Till exempel sexig glass, glassen Magnum Temptation

11 Ställningstaganden Företag tar ställning och kommunicerar det genom sina förpackningar. Ett exempel är det amerikanska företaget Boxed Water is Better. Started with the simple idea of creating a new bottled water brand that is kinder to the environment and gives back a bit - we found that it shouldn't be bottled at all, but instead, boxed.

12 Förpackningen som talesperson Förpackningen får stå som talesperson Exempel är ett företag som använder meningen: Stop the water while using me på sina dusch- och badprodukter.

13 Förpackningen som talesperson Skånemejerier har lanserat en ny mjölk, Sverigemjölken. Designen ska associera till de positiva svenska värdena naturlighet, pålitlighet, enkelhet, ärlighet, öppenhet och god kvalitet. Ko-fläckarna på paketet är alla de svenska landskapen. Bild: Skånemejerier

14 Resursmedvetenhet förpackningar är onödiga och slöseri Förpackningar agerar opinionsbildare. Butiken Unpackaged i London har förändrat beteendet hos kunderna. Kunden har med sin egen förpackning, betalar extra om den glömt.

15 Minimal miljöpåverkan genom användning av nya material Marks & Spencers har lanserat en smörgåsförpackning av majsstärkelse som är helt nedbrytbar.

16 Minimal miljöpåverkan Dell har gjort förpackningar i bambu som är komposterbart och biologiskt nedbrytbart.

17 Extrem spårbarhet ger trygghet Christien Meindertsma gör bland annat cardigans av ull från ett särskilt får. Med en etikett som talar om fårets ras, ålder och ursprung kan man spåra tröjan. Etiketten pryds även med ett foto på fåret.

18 Återanvändning Fler funktioner ger ett längre liv för förpackningen Indiska säljer kaffe- och teburkar av återvunnet material. ART D ECO gör bland annat necessärer, jackor och julpynt av återvunnet material. artdecodesig.typepad.com Pilot har lanserat ett komplett miljövänligt pennsortiment: Begreen. Tillverkade av återvunnet material.

19 Wrap rage

20 Wrap rage Via Internet och sociala medier får konsumenten utökad makt då de snabbt kan sprida såväl information som irritation

21 Beyond förpackning

22 På uppgång förpackningar som reagerar på omgivningen Intelligenta förpackningar med t ex solceller så förpackningen lyser upp när folk går förbi, färskvaror med en digital timer för hållbarhet, böjbara displayer på papper eller plast och förpackningar som övervakar om man tagit sin medicin. Tryckt elektronik på förpackningar kommer att bli vanligare.

23 Engagera konsumenten Svenskt ekologiskt iste. Etiketterna har färgglada tankebubblor som går att öppna. På baksidan av etiketten får man ett nummer dit man kan sms:a och få sitt sms tryckt på insidan av flaskan.

24 Alternativ till pant Brämhults flaskor är inte med i pantsystemet, därför lanserar de nu, med hjälp av Volontaire, ett helt nytt pantsystem. Om kunden inte slänger flaskan, utan istället gör om den till något användbart och visar upp resultatet, får de en ny flaska juice gratis av Brämhults.

25 Kvantitativ undersökning: Svenskarna och pappersförpackningar

26 Syfte med undersökningen Syftet med den kvantitativa undersökningen är att kartlägga allmänhetens relation till olika förpackningstyper/material, och pappersförpackningar specifikt, med avseende på attityder, beteenden och kunskap. Målet är undersökningsresultaten ska utgöra ett viktigt kommunikativt material för Power Of Print på förpackningsområdet, eventuellt som en del av en tryckt trendrapport.

27 Om undersökningen Undersökningen genomfördes i oktober 2010 av United Minds på uppdrag av Power of Print. Datainsamlingen gjordes i form av en digital enkät genom databasen CPX som når ca svenskar. Rapporten är baserad på svaren från ett kvoterat slumpmässigt urval av 1042 svenskar i åldrarna 18 år och äldre. De svarande utgör ett riksrepresentativt urval av svenska folket vad avser kön, ålder och regional spridning.

28 Om respondenterna Totalt antal respondenter 1042 Könsfördelning Män 50 % Kvinnor 50 % Åldersfördelning år 8 % år 23 % år 39 % %

29 Förpackningar och miljö

30 2 av 3 anser att kartong är miljövänligast Fråga: Vilken typ av förpackning anser du är mest miljö-/klimatvänlig?

31 En majoritet väljer ofta miljövänliga produkter framför andra 55 % av svenskarna menar att de ofta väljer en produkt framför en annan för att man uppfattar den som mer miljö- och klimatvänlig. 10 % svarar mycket ofta 45 % svarar ganska ofta 39 % svarar ganska sällan 5 % svarar aldrig 2 % svarar vet ej Fråga: Hur ofta skulle du säga att du väljer en produkt framför en annan på grund av att den är mer miljö-/klimatvänlig?

32 Kvinnor och äldre gör oftare miljövänliga produktval Fler kvinnor än män anger att de ofta väljer en mer miljö- och klimatvänlig produkt (60 % jämfört med 50 %). Ju äldre man är desto oftare väljer man produkter som uppfattas som mer miljö- och klimatvänlig. 62 % i åldrarna 56 år och äldre 45 % i åldrarna år Fråga: Hur ofta skulle du säga att du väljer en produkt framför en annan på grund av att den är mer miljö-/klimatvänlig?

33 Förnybara förpackningsmaterial Fråga: Vilka av följande förpackningsmaterial tror du är förnybara (d.v.s. tillverkade av resurser som kan förnyas och inte tar slut). (flera svarsalternativ möjliga)

34 Hälften tänker ofta på förpackningarnas miljöegenskaper Hälften av svenskarna (50 %) tänker ofta på hur miljö-/klimatvänliga olika produkters förpackningar är när de handlar. 8 % svarar mycket ofta 42 % svarar ganska ofta 43 % svarar ganska sällan 6 % svarar aldrig 2 % svarar vet ej 53 % av kvinnorna, jämfört med 46 % av männen tänker ofta på förpackningarnas miljö- /klimatvänlighet. Fråga: När du handlar, hur ofta tänker du på hur miljö-/klimatvänliga olika produkters förpackningar är?

35 Många har avstått från en produkt på grund av förpackningens miljöegenskaper 48 % har någon gång, eller t.o.m. många gånger avstått från att köpa en viss produkt för att förpackningen inte har varit tillräckligt bra för miljö och klimat. 5 % svarar ja, många gånger 43 % svarar ja, någon gång 46 % svarar Nej, aldrig 6 % svarar vet ej Fråga: Har det hänt att du har avstått från att köpa en produkt för att förpackningen inte varit tillräckligt miljö-/klimatvänlig?

36 Fler borde använda pappersförpackningar! 83 % av svenskarna instämmer i att fler borde använda pappersförpackningar istället för andra förpackningar för miljöns skull. De äldsta (56 +) är de som i störst utsträckning håller med om att fler borde använda pappersförpackningar (91 % instämmer). Även den ålderskategori med minst vet ej - svar. Påstående: För miljöns och klimatets skull så borde fler använda pappersförpackningar istället för andra förpackningar. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

37 Bäst koll på återvinningen av pappersförpackningar 2 av 3 svenskar (67 %) instämmer i att de har bättre koll på hur man återvinner pappersförpackningar jämfört med andra typer av förpackningar. Äldre tenderar ha bäst koll på återvinningen av pappersförpackningar. I ålderskategorin 56 + så instämmer 79 % i påståendet, jämfört med 57 % i åldrarna år. Påstående: Jag har bättre koll på hur jag återvinner pappersförpackningar än andra förpackningar. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

38 Tack vare förnybarheten bör andelen pappersförpackningar öka! Svenskarna fick ta ställning mellan två påståenden det ena som hävdar att tillverkning av pappersförpackningar är slöseri med naturens resurser, och det andra att pappersförpackningar är miljövänligare än andra då skogen är en förnybar resurs. En klar majoritet (66 %) håller med om att andelen pappersförpackningar bör öka tack vare skogens förnybarhet. 75 % av männen, jämfört med 56 % av kvinnorna håller med om påståendet. Kvinnor är mer osäkra dock. 28 % svarar inget av ovanstående, medan motsvarande andel bland män är 16 %. Att tillverka förpackningar i pappersmaterial är ett slöseri med naturens resurser och borde därför minska i andel 13 % Eftersom skogen är en förnybar resurs så är pappersförpackningar miljövänligare än många andra material och borde därför öka i andel 66 % Inget av ovanstående 22 %

39 Förpackningar och funktion Pappersförpackningen är inte bara ett bra miljöval. Den har även en rad andra fördelar. Den är ofta särskilt praktisk och funktionell. Och kan vara en ren njutning för ögat

40 När föredrar du pappersförpackningar framför förpackningar i andra material? 482 svar från 410 personer När produkternas hygien eller hållbarhet inte påverkas av mitt val. När det är en produkt som absolut MÅSTE ha en förpackning När det är torrvaror som frukostflingor, gryner mm När det inte finns förpackningar som är ännu bättre för miljön än pappersförpackningar. När jag handlar större volymer av en vara eftersom det är lättare att bära pga vikt. Äggkartonger i papp eftersom det dels går att återvinna och dels skyddar äggen under transport plus att pappen kan suga upp vätskan ifall ett ägg skulle gå sönder trots allt. TetraPak istället för konservburkar (tex krossad tomat, kattmat osv) Drycker t.ex. mjölk och juice. Papperskartonger istället för plastskal

41 En förpackning med många användningsområden En pappersförpackning kan användas på många olika sätt. 68 % av svenskarna instämmer i påståendet att pappersförpackningar har bredare användningsområden än förpackningar i andra material. Något fler män än kvinnor håller med om att pappersförpackningar har bredare användningsområden än andra förpackningar (71 % jämfört med 65 %). Påstående: Pappersförpackningar har bredare användningsområden än förpackningar i andra material. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

42 Den ideala förpackningen för matkassen En klar majoritet (63 %) instämmer i att det är enklare att packa matkassen med pappersförpackningar än med andra typer av förpackningar, när man är i affären och handlar. Påstående: När jag är i affären så är det enklare att packa matkassen med pappersförpackningar än med andra typer av förpackningar. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

43 Förtroendeingivande intryck kan avgöra 41 % av svenskarna uppger att det har hänt att de har köpt en produkt av ett varumärke de inte känner till, tack vare att förpackningen kändes förtroendeingivande. Något fler kvinnor än män har gjort produktval baserat på en förtroendeingivande förpackning (44 % jämfört med 39 %). 56 % i åldrarna år har någon gång valt en produkt utifrån att förpackningen varit förtroendeingivande. Motsvarande andel i åldrarna 56 + är 31 %. Påstående: Det har hänt att jag har valt att köpa en produkt av ett varumärke jag egentligen inte känner till, för att förpackningen kändes förtroendeingivande. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

44 1 av 3 understryker vikten av snygga förpackningar i hemmet 36 % av svenskarna anser att det är mycket eller ganska viktigt att de förpackningar som de har framme i hemmet är snygga. 40 % av kvinnorna, jämfört med 31 % av männen anser att det är viktigt att förpackningen som står framme ser snygg ut. Viktigast med snygga förpackningar i hemmet är det för svenskar i åldrarna år (47 %), och minst viktigt för de som är 56 år eller äldre (25 %). Fråga: När du tänker på förpackningar av olika slag som du har framme i hemmet hur viktigt är det att förpackningen ser snygg ut?

45 1 av 4 har ställt fram en förpackning för att impa En relativt stor andel av svenskarna (27 %)har någon gång, eller t.o.m. flera gånger ställt fram en förpackning där hemma för att den varit snygg att titta på eller för att imponera på andra. 30 % av kvinnorna jämfört med 24 % av männen har någon gång ställt fram den snygga förpackningen för att själva beundra, eller för att impa på andra Fråga: Har det hänt att du har ställt fram en förpackning i hemmet för att den varit snygg att se på eller för att imponera på andra?

46 Några har köpt en förpackning enbart för att den ska stå framme och beundras Totalt 15 % har någon gång köpt en förpackning enbart för dess utseende och för att den ska stå framme i hemmet och se snygg ut Det är främst de allra yngsta (18-22 år) som köpt en förpackning enbart på utseende och för att den ska stå framme i all sin prakt (24 %). Andel utifrån ålder som ställt fram en förpackning i avnjutningssyfte: Fråga: Har du någon gång köpt en förpackning av något slag enbart för att låta den stå framme och se snygg ut?

47 1 av 4 har avstått från att köpa en produkt p.g.a. förpackningsutseendet 23 % av svenskarna har någon gång avstått från att köpa en viss produkt för att förpackningen inte varit tillräckligt snygg. Yngre konsumenter har större erfarenhet av att dissa produkter p.g.a. tveksamma förpackningsutseenden. Andel i respektive ålderskategori som någon gång avstått från att köpa produkter p.g.a. förpackningens utseende: år: 34 % år: 34 % år: 22 % 56 +: 14 % Fråga: Har det hänt att du har avstått från att köpa en produkt för att förpackningen inte var särskilt snygg?

48 Men 6 av 10 bryr sig inte om utseendet Totalt 59 % säger sig inte bry sig om hur förpackningar ser ut. 64 % av männen jämfört med 54 % av kvinnorna instämmer i att de inte alls bryr sig om hur förpackningar ser ut. Ju äldre man är desto mindre bryr man sig om hur förpackningar ser ut. 70 % i ålderskategorin 56 + säger sig inte bry sig om utseendet. Motsvarande andel i åldrarna år är 45 %. Påstående: Jag bryr mig inte alls om hur förpackningar ser ut. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

49 Svenskarnas favoritkartonger

50 Mjölkkartongen i topp hos svenskarna Fråga: Om du bortser från innehållet i förpackningarna nedan, vilken av följande pappersförpackningar är din absoluta favorit?

51 Spännande recept och historia på mjölkförpackningen lockar Fråga: Vad skulle du helst läsa på mjölkförpackningen, t.ex. när du äter frukost?

52 Annat man vill läsa på mjölkkartongen Gärna klimatfakta eller annan snabbfakta. Så som t. ex. arla hade om hur man kan ta tillvara mat som håller på att bli dålig. Återvinningsfakta. Naturromantiska skildringar av landsbygden med kossor, fjäll, skogar och sjöar. Som i USA; efterlysningar och samhällsinfo. Bortsprungna/stulna djur En trevlig bild - säger mer än 1000 ord

53 Wrap rage I USA är det ett etablerat begrepp: Wrap Rage. Och det är vad det låter som människors ilska och frustration över förpackningar som är svåra att öppna och produkter som är överdrivet inpackade. Och ibland till och med skadande

54 Svåröppnade förpackningar irriterar mest Fråga: Vad irriterar du dig mest på när det gäller förpackningar av olika slag? (välj max tre svarsalternativ)

55 Annat man irriterar sig över När det är omöjligt att få ut det sista ur en förpackning. När måtten är sådana att de inte passar i mina skåp. När man måste ta fram sax för att öppna t. ex. gräddpaket för att det inte finns rivstans. Då den är svårt att hantera efter att produkten är slut och då den inte tillåter att man använder allt av produkten. När det inte framgår hur man källsorterar den. När förpackningen är i t.ex. plast när den kan vara gjord av papper.

56 De allra flesta har skadat sig på sina förpackningar 87 % av svenskarna har erfarenhet av att skada sig i samband med att de öppnat en förpackning. 25 % svarar Ja, flera gånger 62 % svarar Ja, någon gång 13 % svarar Nej Fråga: Har du någon gång skadat dig i samband med att du öppnat en förpackning, t.ex. skurit dig eller klämt dig?

57 Pappersförpackningar enklare att öppna! En klar majoritet av svenskarna (77 %) instämmer i att pappersförpackning i allmänhet är enklare att öppna är förpackningar i andra material. Påstående: Pappersförpackningar är i allmänhet enklare att öppna än förpackningar i andra material. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

58 Pappersförpackningen och framtiden

59 Förpackningars miljö- och klimatpåverkan kommer att bli viktigare 53 % av svenskarna bedömer att miljö- och klimatpåverkan kommer att bli viktigare när de ska välja förpackningar i framtiden. Fler kvinnor än män bedömer att miljö- och klimatpåverkan kommer att bli viktigare vid köp av förpackningar. (57 % jämfört med 48 %). Fråga: När du ska välja förpackningar i framtiden, tror du att följande kommer bli mer eller mindre viktigt för dig än det är idag? MILJÖ-/KLIMATPÅVERKAN (Viktigare, ungefär lika viktigt, mindre viktigt, vet ej)

60 Möjlighet till återanvändning av förpackningar blir allt viktigare 62 % tror att möjlighet till återanvändning kommer att bli viktigare vid köp av förpackningar i framtiden. Fråga: När du ska välja förpackningar i framtiden, tror du att följande kommer bli mer eller mindre viktigt för dig än det är idag? MÖJLIGHET TILL ÅTERANVÄNDNING (Viktigare, ungefär lika viktigt, mindre viktigt, vet ej)

61 7 av 10 kommer att välja bort icke förnybara förpackningar 71 % bedömer att de i framtiden kommer att välja bort förpackningar som inte är förnybara. 25 % svarar stämmer mycket bra 46 % svarar stämmer ganska bra Påstående: I framtiden kommer jag att välja bort förpackningar som inte är förnybara. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

62 Majoritet tror att det inte kommer att finnas icke-förnybara förpackningar 58 % instämmer i påståendet att det inte kommer att finnas förpackningar i framtiden som inte är förnybara. 18 % svarar stämmer mycket bra 40 % svarar stämmer ganska bra Påstående: I framtiden kommer det inte finnas förpackningar som inte är förnybara. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

63 Förpackningens funktionalitet kommer att värdesättas högre Var tredje svensk (33 %) tror att förpackningars funktionalitet kommer att bli allt viktigare vid framtidens inköp. Fråga: När du ska välja förpackningar i framtiden, tror du att följande kommer bli mer eller mindre viktigt för dig än det är idag? FUNKTIONALITET (Viktigare, ungefär lika viktigt, mindre viktigt, vet ej)

64 Det kommer inte bli viktigare med ett lyxigt utseende Hälften (49 %) av svenskarna bedömer att det kommer bli mindre viktigt i framtiden med ett lyxigt utseende på förpackningarna. Endast 4 % tror att det kommer bli viktigare än idag. Fråga: När du ska välja förpackningar i framtiden, tror du att följande kommer bli mer eller mindre viktigt för dig än det är idag? LYXIGT UTSEENDE (Viktigare, ungefär lika viktigt, mindre viktigt, vet ej)

65 Det sparsamma utseendet blir lika viktigt i framtiden som idag 14 % tror att det kommer bli viktigare i framtiden än idag med ett sparsamt utseende på förpackningarna. De allra flesta (67 %) bedömer att det kommer vara ungefär lika viktigt som idag. Fråga: När du ska välja förpackningar i framtiden, tror du att följande kommer bli mer eller mindre viktigt för dig än det är idag? SPARSAMT UTSEENDE (Viktigare, ungefär lika viktigt, mindre viktigt, vet ej)

66 Informationen blir viktigare i framtiden Totalt 82 % instämmer i att informationen på förpackningar kommer att bli viktigare i framtiden. 31 % svarar stämmer mycket bra 51 % svarar stämmer ganska bra Påstående: I framtiden kommer informationen på förpackningar bli viktigare. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

67 Produkter i pappersförpackning kommer att väljas oftare 72 % bedömer att de oftare kommer välja produkter i pappersförpackning i framtiden. 20 % svarar stämmer mycket bra 52 % svarar stämmer ganska bra Påstående: I framtiden kommer jag oftare välja produkter i pappersförpackning. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

68 Pappersförpackningar kommer att bli vanligare i framtiden! 91 % tror att pappersförpackningar kommer att bli något vanligare eller mycket vanligare i framtiden. Fråga: Tror du att pappersförpackningar kommer att bli mer eller mindre vanliga i framtiden? (Mycket vanligare, något vanligare, något mindre vanliga, mycket mindre vanliga)

69 Sammanfattning

70 Pappersförpackningar för miljön Svenskar, framförallt kvinnor och äldre, väljer miljövänliga produkter. Hälften tänker på förpackningens miljöegenskaper. Nästan hälften har någon gång avstått från att köpa en viss produkt för att förpackningen inte har varit tillräckligt miljö/klimatvänlig. Kartong överlägset mest miljö/klimatvänligt bland förpackningar. Glas, plast, metall långt efter. Svenska folket vill ha fler pappersförpackningar i framtiden för miljöns skull (83%).

71 Förnybar?! Det råder en förvirring bland svenskarna kring vad förnybarhet innebär Mest förnybart? Papper/kartong anses i störst utsträckning vara förnybart material - men glas kommer strax efter. 41% anser att plast är förnybart.

72 Pappersförpackningen har många fördelar Enligt 7 av 10 svenskar så har pappersförpackningar i allmänhet bredare användningsområden än förpackningar i andra material. Pappersförpackningar anses vara bra och enkla att förvara i hemmet. Pappersförpackningar är perfekta att packa i matkassen jämfört med andra förpackningar.

73 Förpackningsutseendet engagerar Snygga förpackningar vill många ha (36%). Framförallt åringar. Vi kan t o m köpa en förpackning BARA för att den är snygg. Vissa sätter fram snygga förpackningar för att impa på andra. 23% har avstått från att köpa en produkt för att förpackningen varit ful. 59% bryr sig inte, flest män och äldre. Men i årsåldern är det en minoritet som inte bryr sig.

74 Förtroendeingivande förpackning Förpackningen blir allt viktigare, och en förtroendeingivande förpackning kan leda till köp. 4 av 10 har någon gång valt en produkt av ett okänt varumärke p g a att de upplevt förpackningen som förtroendeingivande.

75 Förpackningsirritation Förpackningar väcker även negativa känslor. Det handlar främst om: Förpackningar som är svåra att öppna. Att man skadar sig när man öppnar förpackningar.

76 Den ideala pappersförpackningen Det ställs höga krav på pappersförpackningen. De måste: fylla miljökrav vara snygga vara lätta att öppna funktionella ej skadliga etc. = ALLT PÅ EN GÅNG!

77 Kontakter Power of Print Maria Wikström, projektledare, Maria Blomgren, bitr. projektledare, Gilla oss på Facebook Twittra med oss på twitter.com/powerofprintgff

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR. DR-monitorn 2014

Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR. DR-monitorn 2014 Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR DR-monitorn 2014 DR-monitorn 2014 - PostNord Innehåll Om rapporten...02 Fysiska fördelar i digitala tider...03 Sammanfattning...04 Direktreklam i

Läs mer

Ungdomsrapporten 2013. Ungdomsbarometern AB 2013, resultaten i denna rapport får exklusivt spridas av Skandia 1

Ungdomsrapporten 2013. Ungdomsbarometern AB 2013, resultaten i denna rapport får exklusivt spridas av Skandia 1 Ungdomsrapporten 2013 Ungdomsbarometern AB 2013, resultaten i denna rapport får exklusivt spridas av Skandia 1 Ett rikare liv I en tid då kortsiktiga beslut påverkar vårt samhälle och då fokus är på snabba

Läs mer

Våra brevvanor 2012. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2012. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 2012 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation På mottagarens villkor Företag, myndigheter och organisationer har idag flera olika kanaler att välja mellan

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet Sammanfattning Vi har ställt totalt 18 frågor till

Läs mer

Friends nätrapport 2013

Friends nätrapport 2013 Friends nätrapport 2013 Om ungas liv på nätet och hur vuxna kan agera för ett schysstare nätklimat I samarbete med: Innehåll Barns och ungas röster i centrum 3 Undersökningen i korthet 3 Om rapporten 4

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

DR-monitorn 2008/2009. företags och privatpersoners attityder till och vanor kring direktreklam

DR-monitorn 2008/2009. företags och privatpersoners attityder till och vanor kring direktreklam DR-monitorn 2008/2009 företags och privatpersoners attityder till och vanor kring direktreklam Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009 1 2 Posten AB, DR-monitorn 2008 /2009 Förord DR-monitorn 2008/2009 vänder

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi 2007-06-27 Hushållens ekonomiska förmåga en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 UNDERSÖKNINGEN 3 Förord De senaste åren har allt fler finansiella beslut och allt

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

En etnografisk studie med fokus på hur det ekologiska och närproducerade driver människans beteenden.

En etnografisk studie med fokus på hur det ekologiska och närproducerade driver människans beteenden. Ekologiskt vs. närproducerat En etnografisk studie med fokus på hur det ekologiska och närproducerade driver människans beteenden. Inculture 2010 Skånes Livsmedelsakademi är en samlande kraft för alla

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Medborgarinflytandet i Ale kommun

Medborgarinflytandet i Ale kommun Medborgarinflytandet i Ale kommun Rapport 2 Medborgarpanelen i Ale kommun Tycker att det är ganska tyst om var man ska ha åsikter Har skrivit ett direkt mail och fick till ett möte med kommunpolitiker.

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Ett misslyckat köp. - En studie om reklamationsbeteendet hos unga konsumenter 2014.9.17. Moa Johansson och Kaisa Häkli

Ett misslyckat köp. - En studie om reklamationsbeteendet hos unga konsumenter 2014.9.17. Moa Johansson och Kaisa Häkli Examensarbete för butikschefer, inriktning textil och mode Textilhögskolan 2014-06-02 Rapportnr: 2014.9.17 Ett misslyckat köp Moa Johansson och Kaisa Häkli - En studie om reklamationsbeteendet hos unga

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Världens chans EN RAPPORT OM BARN OCH FÖRÄLDRARS TANKAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Världens chans EN RAPPORT OM BARN OCH FÖRÄLDRARS TANKAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR Världens chans EN RAPPORT OM BARN OCH FÖRÄLDRARS TANKAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR Undersökningen i korthet Sju av tio barn mellan 11-15 år (68%) oroar sig för klimatförändringarna. Tjejer oroar sig mer än

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Ungdomar och integritet 2011. Kairos Future / Datainspektionen. Datainspektionens rapport 2011:1

Ungdomar och integritet 2011. Kairos Future / Datainspektionen. Datainspektionens rapport 2011:1 Ungdomar och integritet 2011 Kairos Future / Datainspektionen Datainspektionens rapport 2011:1 Ungdomar och integritet 2011 Datainspektionens rapport 2011:1 Skriven av Kairos Future för Datainspektionen

Läs mer