Trendrapport pappersförpackningar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trendrapport pappersförpackningar 2010"

Transkript

1 Trendrapport pappersförpackningar 2010

2 Trendrapportens innehåll 1. Övergripande konsumenttrender 2. Förpackningsspaning 3. Svenskarnas förhållande till förpackningar kvantitativ undersökning

3 Övergripande konsumenttrender

4 I huvudet på konsumenten 1 Aha-upplevelse&känsla vi gillar omväxling och nya idéer och händelser, hög kulfaktor vill vi ha i våra liv. Kan förpackningar bidra är det positivt. Tidspress&tidskaos vi värderar vår tid högt, så som vi värderat pengar förut. Det måste vara värt den tid vi lägger ner. En förpackning får inte ta för lång tid att öppna.

5 I huvudet på konsumenten 2 Identitet&impafaktor vi vill ha upplevelser och saker som stödjer och stärker vår identitet - och som vi kan impa på andra och oss själva med. En viss känsla med en viss förpackning kan ge en god känsla. Miljö/klimat inget alternativ längre, så mycket som möjligt måste ha miljö- och klimatmässiga fördelar. Det har pappersförpackningar.

6 I huvudet på konsumenten 3 Allt på en gång och hela tiden det funkar inte riktigt att bara vara snygg utan att också vara miljövänlig. Framtidens konsument vill ha allt, nu genast. En förpackning ska vara funktionell och snygg och miljö/klimatvänlig och återvinnings/återanvändningsbar och lättöppnad

7 Förpackningsspaning

8 Tidsbristen, tid före pengar Överflöd av produkter men underskott av tid Vi uppskattar det som hjälper oss att spara tid Delights of Sweden stoppar sina knäckebröd i numrerade förpackningar, varje smak har fått en egen siffra. Enkelt och tidsbesparande. 1 = söt 2 = besk 3 = sur 4 = salt

9 Engagemang kontra pris Vissa förpackningar engagerar oss extra mycket Vi är benägna att betala för det speciella och originella Exempelvis Blossas glögg

10 Vackert och sinnligt Förpackningens uttryck går mot sensualism och sinnlighet Mat härmar kosmetika Till exempel sexig glass, glassen Magnum Temptation

11 Ställningstaganden Företag tar ställning och kommunicerar det genom sina förpackningar. Ett exempel är det amerikanska företaget Boxed Water is Better. Started with the simple idea of creating a new bottled water brand that is kinder to the environment and gives back a bit - we found that it shouldn't be bottled at all, but instead, boxed.

12 Förpackningen som talesperson Förpackningen får stå som talesperson Exempel är ett företag som använder meningen: Stop the water while using me på sina dusch- och badprodukter.

13 Förpackningen som talesperson Skånemejerier har lanserat en ny mjölk, Sverigemjölken. Designen ska associera till de positiva svenska värdena naturlighet, pålitlighet, enkelhet, ärlighet, öppenhet och god kvalitet. Ko-fläckarna på paketet är alla de svenska landskapen. Bild: Skånemejerier

14 Resursmedvetenhet förpackningar är onödiga och slöseri Förpackningar agerar opinionsbildare. Butiken Unpackaged i London har förändrat beteendet hos kunderna. Kunden har med sin egen förpackning, betalar extra om den glömt.

15 Minimal miljöpåverkan genom användning av nya material Marks & Spencers har lanserat en smörgåsförpackning av majsstärkelse som är helt nedbrytbar.

16 Minimal miljöpåverkan Dell har gjort förpackningar i bambu som är komposterbart och biologiskt nedbrytbart.

17 Extrem spårbarhet ger trygghet Christien Meindertsma gör bland annat cardigans av ull från ett särskilt får. Med en etikett som talar om fårets ras, ålder och ursprung kan man spåra tröjan. Etiketten pryds även med ett foto på fåret.

18 Återanvändning Fler funktioner ger ett längre liv för förpackningen Indiska säljer kaffe- och teburkar av återvunnet material. ART D ECO gör bland annat necessärer, jackor och julpynt av återvunnet material. artdecodesig.typepad.com Pilot har lanserat ett komplett miljövänligt pennsortiment: Begreen. Tillverkade av återvunnet material.

19 Wrap rage

20 Wrap rage Via Internet och sociala medier får konsumenten utökad makt då de snabbt kan sprida såväl information som irritation

21 Beyond förpackning

22 På uppgång förpackningar som reagerar på omgivningen Intelligenta förpackningar med t ex solceller så förpackningen lyser upp när folk går förbi, färskvaror med en digital timer för hållbarhet, böjbara displayer på papper eller plast och förpackningar som övervakar om man tagit sin medicin. Tryckt elektronik på förpackningar kommer att bli vanligare.

23 Engagera konsumenten Svenskt ekologiskt iste. Etiketterna har färgglada tankebubblor som går att öppna. På baksidan av etiketten får man ett nummer dit man kan sms:a och få sitt sms tryckt på insidan av flaskan.

24 Alternativ till pant Brämhults flaskor är inte med i pantsystemet, därför lanserar de nu, med hjälp av Volontaire, ett helt nytt pantsystem. Om kunden inte slänger flaskan, utan istället gör om den till något användbart och visar upp resultatet, får de en ny flaska juice gratis av Brämhults.

25 Kvantitativ undersökning: Svenskarna och pappersförpackningar

26 Syfte med undersökningen Syftet med den kvantitativa undersökningen är att kartlägga allmänhetens relation till olika förpackningstyper/material, och pappersförpackningar specifikt, med avseende på attityder, beteenden och kunskap. Målet är undersökningsresultaten ska utgöra ett viktigt kommunikativt material för Power Of Print på förpackningsområdet, eventuellt som en del av en tryckt trendrapport.

27 Om undersökningen Undersökningen genomfördes i oktober 2010 av United Minds på uppdrag av Power of Print. Datainsamlingen gjordes i form av en digital enkät genom databasen CPX som når ca svenskar. Rapporten är baserad på svaren från ett kvoterat slumpmässigt urval av 1042 svenskar i åldrarna 18 år och äldre. De svarande utgör ett riksrepresentativt urval av svenska folket vad avser kön, ålder och regional spridning.

28 Om respondenterna Totalt antal respondenter 1042 Könsfördelning Män 50 % Kvinnor 50 % Åldersfördelning år 8 % år 23 % år 39 % %

29 Förpackningar och miljö

30 2 av 3 anser att kartong är miljövänligast Fråga: Vilken typ av förpackning anser du är mest miljö-/klimatvänlig?

31 En majoritet väljer ofta miljövänliga produkter framför andra 55 % av svenskarna menar att de ofta väljer en produkt framför en annan för att man uppfattar den som mer miljö- och klimatvänlig. 10 % svarar mycket ofta 45 % svarar ganska ofta 39 % svarar ganska sällan 5 % svarar aldrig 2 % svarar vet ej Fråga: Hur ofta skulle du säga att du väljer en produkt framför en annan på grund av att den är mer miljö-/klimatvänlig?

32 Kvinnor och äldre gör oftare miljövänliga produktval Fler kvinnor än män anger att de ofta väljer en mer miljö- och klimatvänlig produkt (60 % jämfört med 50 %). Ju äldre man är desto oftare väljer man produkter som uppfattas som mer miljö- och klimatvänlig. 62 % i åldrarna 56 år och äldre 45 % i åldrarna år Fråga: Hur ofta skulle du säga att du väljer en produkt framför en annan på grund av att den är mer miljö-/klimatvänlig?

33 Förnybara förpackningsmaterial Fråga: Vilka av följande förpackningsmaterial tror du är förnybara (d.v.s. tillverkade av resurser som kan förnyas och inte tar slut). (flera svarsalternativ möjliga)

34 Hälften tänker ofta på förpackningarnas miljöegenskaper Hälften av svenskarna (50 %) tänker ofta på hur miljö-/klimatvänliga olika produkters förpackningar är när de handlar. 8 % svarar mycket ofta 42 % svarar ganska ofta 43 % svarar ganska sällan 6 % svarar aldrig 2 % svarar vet ej 53 % av kvinnorna, jämfört med 46 % av männen tänker ofta på förpackningarnas miljö- /klimatvänlighet. Fråga: När du handlar, hur ofta tänker du på hur miljö-/klimatvänliga olika produkters förpackningar är?

35 Många har avstått från en produkt på grund av förpackningens miljöegenskaper 48 % har någon gång, eller t.o.m. många gånger avstått från att köpa en viss produkt för att förpackningen inte har varit tillräckligt bra för miljö och klimat. 5 % svarar ja, många gånger 43 % svarar ja, någon gång 46 % svarar Nej, aldrig 6 % svarar vet ej Fråga: Har det hänt att du har avstått från att köpa en produkt för att förpackningen inte varit tillräckligt miljö-/klimatvänlig?

36 Fler borde använda pappersförpackningar! 83 % av svenskarna instämmer i att fler borde använda pappersförpackningar istället för andra förpackningar för miljöns skull. De äldsta (56 +) är de som i störst utsträckning håller med om att fler borde använda pappersförpackningar (91 % instämmer). Även den ålderskategori med minst vet ej - svar. Påstående: För miljöns och klimatets skull så borde fler använda pappersförpackningar istället för andra förpackningar. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

37 Bäst koll på återvinningen av pappersförpackningar 2 av 3 svenskar (67 %) instämmer i att de har bättre koll på hur man återvinner pappersförpackningar jämfört med andra typer av förpackningar. Äldre tenderar ha bäst koll på återvinningen av pappersförpackningar. I ålderskategorin 56 + så instämmer 79 % i påståendet, jämfört med 57 % i åldrarna år. Påstående: Jag har bättre koll på hur jag återvinner pappersförpackningar än andra förpackningar. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

38 Tack vare förnybarheten bör andelen pappersförpackningar öka! Svenskarna fick ta ställning mellan två påståenden det ena som hävdar att tillverkning av pappersförpackningar är slöseri med naturens resurser, och det andra att pappersförpackningar är miljövänligare än andra då skogen är en förnybar resurs. En klar majoritet (66 %) håller med om att andelen pappersförpackningar bör öka tack vare skogens förnybarhet. 75 % av männen, jämfört med 56 % av kvinnorna håller med om påståendet. Kvinnor är mer osäkra dock. 28 % svarar inget av ovanstående, medan motsvarande andel bland män är 16 %. Att tillverka förpackningar i pappersmaterial är ett slöseri med naturens resurser och borde därför minska i andel 13 % Eftersom skogen är en förnybar resurs så är pappersförpackningar miljövänligare än många andra material och borde därför öka i andel 66 % Inget av ovanstående 22 %

39 Förpackningar och funktion Pappersförpackningen är inte bara ett bra miljöval. Den har även en rad andra fördelar. Den är ofta särskilt praktisk och funktionell. Och kan vara en ren njutning för ögat

40 När föredrar du pappersförpackningar framför förpackningar i andra material? 482 svar från 410 personer När produkternas hygien eller hållbarhet inte påverkas av mitt val. När det är en produkt som absolut MÅSTE ha en förpackning När det är torrvaror som frukostflingor, gryner mm När det inte finns förpackningar som är ännu bättre för miljön än pappersförpackningar. När jag handlar större volymer av en vara eftersom det är lättare att bära pga vikt. Äggkartonger i papp eftersom det dels går att återvinna och dels skyddar äggen under transport plus att pappen kan suga upp vätskan ifall ett ägg skulle gå sönder trots allt. TetraPak istället för konservburkar (tex krossad tomat, kattmat osv) Drycker t.ex. mjölk och juice. Papperskartonger istället för plastskal

41 En förpackning med många användningsområden En pappersförpackning kan användas på många olika sätt. 68 % av svenskarna instämmer i påståendet att pappersförpackningar har bredare användningsområden än förpackningar i andra material. Något fler män än kvinnor håller med om att pappersförpackningar har bredare användningsområden än andra förpackningar (71 % jämfört med 65 %). Påstående: Pappersförpackningar har bredare användningsområden än förpackningar i andra material. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

42 Den ideala förpackningen för matkassen En klar majoritet (63 %) instämmer i att det är enklare att packa matkassen med pappersförpackningar än med andra typer av förpackningar, när man är i affären och handlar. Påstående: När jag är i affären så är det enklare att packa matkassen med pappersförpackningar än med andra typer av förpackningar. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

43 Förtroendeingivande intryck kan avgöra 41 % av svenskarna uppger att det har hänt att de har köpt en produkt av ett varumärke de inte känner till, tack vare att förpackningen kändes förtroendeingivande. Något fler kvinnor än män har gjort produktval baserat på en förtroendeingivande förpackning (44 % jämfört med 39 %). 56 % i åldrarna år har någon gång valt en produkt utifrån att förpackningen varit förtroendeingivande. Motsvarande andel i åldrarna 56 + är 31 %. Påstående: Det har hänt att jag har valt att köpa en produkt av ett varumärke jag egentligen inte känner till, för att förpackningen kändes förtroendeingivande. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

44 1 av 3 understryker vikten av snygga förpackningar i hemmet 36 % av svenskarna anser att det är mycket eller ganska viktigt att de förpackningar som de har framme i hemmet är snygga. 40 % av kvinnorna, jämfört med 31 % av männen anser att det är viktigt att förpackningen som står framme ser snygg ut. Viktigast med snygga förpackningar i hemmet är det för svenskar i åldrarna år (47 %), och minst viktigt för de som är 56 år eller äldre (25 %). Fråga: När du tänker på förpackningar av olika slag som du har framme i hemmet hur viktigt är det att förpackningen ser snygg ut?

45 1 av 4 har ställt fram en förpackning för att impa En relativt stor andel av svenskarna (27 %)har någon gång, eller t.o.m. flera gånger ställt fram en förpackning där hemma för att den varit snygg att titta på eller för att imponera på andra. 30 % av kvinnorna jämfört med 24 % av männen har någon gång ställt fram den snygga förpackningen för att själva beundra, eller för att impa på andra Fråga: Har det hänt att du har ställt fram en förpackning i hemmet för att den varit snygg att se på eller för att imponera på andra?

46 Några har köpt en förpackning enbart för att den ska stå framme och beundras Totalt 15 % har någon gång köpt en förpackning enbart för dess utseende och för att den ska stå framme i hemmet och se snygg ut Det är främst de allra yngsta (18-22 år) som köpt en förpackning enbart på utseende och för att den ska stå framme i all sin prakt (24 %). Andel utifrån ålder som ställt fram en förpackning i avnjutningssyfte: Fråga: Har du någon gång köpt en förpackning av något slag enbart för att låta den stå framme och se snygg ut?

47 1 av 4 har avstått från att köpa en produkt p.g.a. förpackningsutseendet 23 % av svenskarna har någon gång avstått från att köpa en viss produkt för att förpackningen inte varit tillräckligt snygg. Yngre konsumenter har större erfarenhet av att dissa produkter p.g.a. tveksamma förpackningsutseenden. Andel i respektive ålderskategori som någon gång avstått från att köpa produkter p.g.a. förpackningens utseende: år: 34 % år: 34 % år: 22 % 56 +: 14 % Fråga: Har det hänt att du har avstått från att köpa en produkt för att förpackningen inte var särskilt snygg?

48 Men 6 av 10 bryr sig inte om utseendet Totalt 59 % säger sig inte bry sig om hur förpackningar ser ut. 64 % av männen jämfört med 54 % av kvinnorna instämmer i att de inte alls bryr sig om hur förpackningar ser ut. Ju äldre man är desto mindre bryr man sig om hur förpackningar ser ut. 70 % i ålderskategorin 56 + säger sig inte bry sig om utseendet. Motsvarande andel i åldrarna år är 45 %. Påstående: Jag bryr mig inte alls om hur förpackningar ser ut. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

49 Svenskarnas favoritkartonger

50 Mjölkkartongen i topp hos svenskarna Fråga: Om du bortser från innehållet i förpackningarna nedan, vilken av följande pappersförpackningar är din absoluta favorit?

51 Spännande recept och historia på mjölkförpackningen lockar Fråga: Vad skulle du helst läsa på mjölkförpackningen, t.ex. när du äter frukost?

52 Annat man vill läsa på mjölkkartongen Gärna klimatfakta eller annan snabbfakta. Så som t. ex. arla hade om hur man kan ta tillvara mat som håller på att bli dålig. Återvinningsfakta. Naturromantiska skildringar av landsbygden med kossor, fjäll, skogar och sjöar. Som i USA; efterlysningar och samhällsinfo. Bortsprungna/stulna djur En trevlig bild - säger mer än 1000 ord

53 Wrap rage I USA är det ett etablerat begrepp: Wrap Rage. Och det är vad det låter som människors ilska och frustration över förpackningar som är svåra att öppna och produkter som är överdrivet inpackade. Och ibland till och med skadande

54 Svåröppnade förpackningar irriterar mest Fråga: Vad irriterar du dig mest på när det gäller förpackningar av olika slag? (välj max tre svarsalternativ)

55 Annat man irriterar sig över När det är omöjligt att få ut det sista ur en förpackning. När måtten är sådana att de inte passar i mina skåp. När man måste ta fram sax för att öppna t. ex. gräddpaket för att det inte finns rivstans. Då den är svårt att hantera efter att produkten är slut och då den inte tillåter att man använder allt av produkten. När det inte framgår hur man källsorterar den. När förpackningen är i t.ex. plast när den kan vara gjord av papper.

56 De allra flesta har skadat sig på sina förpackningar 87 % av svenskarna har erfarenhet av att skada sig i samband med att de öppnat en förpackning. 25 % svarar Ja, flera gånger 62 % svarar Ja, någon gång 13 % svarar Nej Fråga: Har du någon gång skadat dig i samband med att du öppnat en förpackning, t.ex. skurit dig eller klämt dig?

57 Pappersförpackningar enklare att öppna! En klar majoritet av svenskarna (77 %) instämmer i att pappersförpackning i allmänhet är enklare att öppna är förpackningar i andra material. Påstående: Pappersförpackningar är i allmänhet enklare att öppna än förpackningar i andra material. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

58 Pappersförpackningen och framtiden

59 Förpackningars miljö- och klimatpåverkan kommer att bli viktigare 53 % av svenskarna bedömer att miljö- och klimatpåverkan kommer att bli viktigare när de ska välja förpackningar i framtiden. Fler kvinnor än män bedömer att miljö- och klimatpåverkan kommer att bli viktigare vid köp av förpackningar. (57 % jämfört med 48 %). Fråga: När du ska välja förpackningar i framtiden, tror du att följande kommer bli mer eller mindre viktigt för dig än det är idag? MILJÖ-/KLIMATPÅVERKAN (Viktigare, ungefär lika viktigt, mindre viktigt, vet ej)

60 Möjlighet till återanvändning av förpackningar blir allt viktigare 62 % tror att möjlighet till återanvändning kommer att bli viktigare vid köp av förpackningar i framtiden. Fråga: När du ska välja förpackningar i framtiden, tror du att följande kommer bli mer eller mindre viktigt för dig än det är idag? MÖJLIGHET TILL ÅTERANVÄNDNING (Viktigare, ungefär lika viktigt, mindre viktigt, vet ej)

61 7 av 10 kommer att välja bort icke förnybara förpackningar 71 % bedömer att de i framtiden kommer att välja bort förpackningar som inte är förnybara. 25 % svarar stämmer mycket bra 46 % svarar stämmer ganska bra Påstående: I framtiden kommer jag att välja bort förpackningar som inte är förnybara. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

62 Majoritet tror att det inte kommer att finnas icke-förnybara förpackningar 58 % instämmer i påståendet att det inte kommer att finnas förpackningar i framtiden som inte är förnybara. 18 % svarar stämmer mycket bra 40 % svarar stämmer ganska bra Påstående: I framtiden kommer det inte finnas förpackningar som inte är förnybara. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

63 Förpackningens funktionalitet kommer att värdesättas högre Var tredje svensk (33 %) tror att förpackningars funktionalitet kommer att bli allt viktigare vid framtidens inköp. Fråga: När du ska välja förpackningar i framtiden, tror du att följande kommer bli mer eller mindre viktigt för dig än det är idag? FUNKTIONALITET (Viktigare, ungefär lika viktigt, mindre viktigt, vet ej)

64 Det kommer inte bli viktigare med ett lyxigt utseende Hälften (49 %) av svenskarna bedömer att det kommer bli mindre viktigt i framtiden med ett lyxigt utseende på förpackningarna. Endast 4 % tror att det kommer bli viktigare än idag. Fråga: När du ska välja förpackningar i framtiden, tror du att följande kommer bli mer eller mindre viktigt för dig än det är idag? LYXIGT UTSEENDE (Viktigare, ungefär lika viktigt, mindre viktigt, vet ej)

65 Det sparsamma utseendet blir lika viktigt i framtiden som idag 14 % tror att det kommer bli viktigare i framtiden än idag med ett sparsamt utseende på förpackningarna. De allra flesta (67 %) bedömer att det kommer vara ungefär lika viktigt som idag. Fråga: När du ska välja förpackningar i framtiden, tror du att följande kommer bli mer eller mindre viktigt för dig än det är idag? SPARSAMT UTSEENDE (Viktigare, ungefär lika viktigt, mindre viktigt, vet ej)

66 Informationen blir viktigare i framtiden Totalt 82 % instämmer i att informationen på förpackningar kommer att bli viktigare i framtiden. 31 % svarar stämmer mycket bra 51 % svarar stämmer ganska bra Påstående: I framtiden kommer informationen på förpackningar bli viktigare. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

67 Produkter i pappersförpackning kommer att väljas oftare 72 % bedömer att de oftare kommer välja produkter i pappersförpackning i framtiden. 20 % svarar stämmer mycket bra 52 % svarar stämmer ganska bra Påstående: I framtiden kommer jag oftare välja produkter i pappersförpackning. (Stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket dåligt, vet ej)

68 Pappersförpackningar kommer att bli vanligare i framtiden! 91 % tror att pappersförpackningar kommer att bli något vanligare eller mycket vanligare i framtiden. Fråga: Tror du att pappersförpackningar kommer att bli mer eller mindre vanliga i framtiden? (Mycket vanligare, något vanligare, något mindre vanliga, mycket mindre vanliga)

69 Sammanfattning

70 Pappersförpackningar för miljön Svenskar, framförallt kvinnor och äldre, väljer miljövänliga produkter. Hälften tänker på förpackningens miljöegenskaper. Nästan hälften har någon gång avstått från att köpa en viss produkt för att förpackningen inte har varit tillräckligt miljö/klimatvänlig. Kartong överlägset mest miljö/klimatvänligt bland förpackningar. Glas, plast, metall långt efter. Svenska folket vill ha fler pappersförpackningar i framtiden för miljöns skull (83%).

71 Förnybar?! Det råder en förvirring bland svenskarna kring vad förnybarhet innebär Mest förnybart? Papper/kartong anses i störst utsträckning vara förnybart material - men glas kommer strax efter. 41% anser att plast är förnybart.

72 Pappersförpackningen har många fördelar Enligt 7 av 10 svenskar så har pappersförpackningar i allmänhet bredare användningsområden än förpackningar i andra material. Pappersförpackningar anses vara bra och enkla att förvara i hemmet. Pappersförpackningar är perfekta att packa i matkassen jämfört med andra förpackningar.

73 Förpackningsutseendet engagerar Snygga förpackningar vill många ha (36%). Framförallt åringar. Vi kan t o m köpa en förpackning BARA för att den är snygg. Vissa sätter fram snygga förpackningar för att impa på andra. 23% har avstått från att köpa en produkt för att förpackningen varit ful. 59% bryr sig inte, flest män och äldre. Men i årsåldern är det en minoritet som inte bryr sig.

74 Förtroendeingivande förpackning Förpackningen blir allt viktigare, och en förtroendeingivande förpackning kan leda till köp. 4 av 10 har någon gång valt en produkt av ett okänt varumärke p g a att de upplevt förpackningen som förtroendeingivande.

75 Förpackningsirritation Förpackningar väcker även negativa känslor. Det handlar främst om: Förpackningar som är svåra att öppna. Att man skadar sig när man öppnar förpackningar.

76 Den ideala pappersförpackningen Det ställs höga krav på pappersförpackningen. De måste: fylla miljökrav vara snygga vara lätta att öppna funktionella ej skadliga etc. = ALLT PÅ EN GÅNG!

77 Kontakter Power of Print Maria Wikström, projektledare, Maria Blomgren, bitr. projektledare, Gilla oss på Facebook Twittra med oss på twitter.com/powerofprintgff

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Kartongförpackningen en god förpackning

Kartongförpackningen en god förpackning Kartongförpackningen en god förpackning KARTONGFÖRPACKNINGAR ÄR KLIMATSMARTA Klimatpåverkan från kartongförpackningar är förhållandevis liten. Kartongförpackningars växthusutsläpp är bara en fjärdedel

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009

Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Svenska folkets åsikter om heminredning, ekonomi och miljöfrågor 2009 - undersökning genomförd av YouGov v.24 2009 Sammanfattning Heminredningsintresset är fortfarande på topp, för de allra flesta har

Läs mer

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning Svensk Fjärrvärme Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning 20130326 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 050 intervjuer genomfördes

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Kvinnor är våra favoriter

Kvinnor är våra favoriter Kvinnor är våra favoriter För oss på Bonnier Tidskrifter är skönhet ett av de viktigaste segmenten både innehållsmässigt i våra varumärken och gentemot våra annonsörer, läsare och besökare. Med våra varumärken

Läs mer

Undersökning om matsvinn i ICAs kundpanel. Januari 2017

Undersökning om matsvinn i ICAs kundpanel. Januari 2017 Undersökning om matsvinn i ICAs kundpanel Januari 2017 Om ICAs kundpanel ICAs kundpanel har funnits sedan 2011, under 2015 gjordes en uppdatering för att rekrytera in nya kunder och innehöll vid undersökningstillfället

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Tro på din första idé!

Tro på din första idé! Tro på din första idé! Tom Hedqvist är en av våra mest kända formgivare och rektor för Beckmans Designhögskola i Stockholm. År 1991 designade Tom dekoren på Arlas randiga mjölkpaket. Jag gjorde en snabb

Läs mer

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger Bilaga 2 Rapport från en slaskhink Attitydundersökning - Maten vi slänger Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm Kontaktpersoner: Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor, KfS, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

Energikostnad för olika förpackningar

Energikostnad för olika förpackningar Energikostnad för olika förpackningar Elevblad 16a Tabellen nedan visar hur mycket energi som går åt för att producera ett gram (1g) av olika slags förpackningsmaterial. Tabellen visar även hur lång tid

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid.

Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3. Bakgrund och syfte sid. 5. Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt 10 frågor sid. En enkät om naturkosmetik, hudvård och märkning. Mars 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning/Pressmeddelanden sid. 3 Bakgrund och syfte sid. 5 Konsumentenkät i Sundsvall - redovisning av 5 av totalt

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Matlandet. Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige

Matlandet. Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige Matlandet Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige Disposition Teknisk beskrivning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Läshänvisning Bilagor Resultat (totalnivå) Kännedom Matens ursprung Matländer

Läs mer

Om Returpack. Pantmärken

Om Returpack. Pantmärken Vad händer sen? Om Returpack Returpack har fått i uppdrag av Sveriges regering tillsammans med våra ägare att ansvara för landets pantsystem av PET-flaskor och dryckesburkar. Det är Returpack som ser till

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Klass 6B Guldhedsskolan

Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B i Guldhedsskolan har gjort ett temaarbete i NO, svenska och bild. Vi gör alla avtryck i miljön. Hur mycket jag tar av naturens resurser och belastar miljön brukar kallas

Läs mer

Resultat från Apotekets kundpanel

Resultat från Apotekets kundpanel Resultat från Apotekets kundpanel värkundersökning oktober 2010 Apoteket AB Varför en undersökning om värk? Ta reda på svenska folkets preferenser och beteenden kring receptfria mediciner mot värk samt

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

TÖMNINGSDAGAR. Tänk på att... HÖGANÄS KOMMUN INFORMERAR OM OMRÅDE FÖRPACKNINGSMATERIAL TIDNINGAR

TÖMNINGSDAGAR. Tänk på att... HÖGANÄS KOMMUN INFORMERAR OM OMRÅDE FÖRPACKNINGSMATERIAL TIDNINGAR 9 JANUARI PAPPERSFÖRPACKNINGAR & OFÄRGAT GLAS 25 JANUARI METALL & PLAST 9 FEBRUARI & FÄRGAT GLAS 3 MARS PAPPERSFÖRPACKNINGAR & OFÄRGAT GLAS 21 MARS METALL & PLAST 5 APRIL & FÄRGAT GLAS 28 APRIL PAPPERSFÖRPACKNINGAR

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Barn och ungdomar om doping 090529

Barn och ungdomar om doping 090529 Barn och ungdomar om doping 090529 Om undersökningen Undersökningen genomfördes under maj 2009 i form av en digital enkät. Enkäten distribuerades via datainsamlingsföretaget Cint. I undersökningen deltog

Läs mer

Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie

Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie Bakgrund Enkätstudien genomfördes under november månad år 2006 och riktade sig till leverantörer till dagligvaruhandeln. 100 företag fick ta del av

Läs mer

Utdrag ur Mat i Sverige,

Utdrag ur Mat i Sverige, Utdrag ur Mat i Sverige, Sammanställning resultat åren 2000-2009 Attityder och kunskaper om hälsa och olika livsmedel Gooh, Lantmännen 2010 1 Undersökningen Mat i Sverige År 2000 lät Stiftelsen Cerealia

Läs mer

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen En bra kompis - sagan om den goda förpackningen FRUKT 1 Det här är William och Ellen. Idag är de med sin farmor och farfar i affären. I affären är det fullt av människor och många hyllor med varor. Det

Läs mer

RFSU AB. Nordisk undersökning om sexleksaker. Mars 2008

RFSU AB. Nordisk undersökning om sexleksaker. Mars 2008 RFSU AB Nordisk undersökning om sexleksaker Mars 2008 Kort presentation - Zapera Zapera grundades år 2000 som det första nordiska undersökningsföretaget med fokus på att utveckla och använda effektiva

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Sverige är bland de bästa i världen på avfallshantering och återvinning. Men vi är också rikagt bra på ab skapa avfall.

Sverige är bland de bästa i världen på avfallshantering och återvinning. Men vi är också rikagt bra på ab skapa avfall. 2012 4,4 miljoner ton hushållsavfall/år 1975 2,6 miljoner ton hushållsavfall/år Sverige är bland de bästa i världen på avfallshantering och återvinning. Men vi är också rikagt bra på ab skapa avfall. 11

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

Blandningen finns som Original bryggmalet, Original hela bönor, Organic hela bönor (ekologiskt) samt Espresso hela bönor.

Blandningen finns som Original bryggmalet, Original hela bönor, Organic hela bönor (ekologiskt) samt Espresso hela bönor. GULDRUTAN är ett familjeföretag som genom vår kärlek till kaffet har lyckats hitta den bästa vägen till en perfekt kopp kaffe. Vi hoppas att detta dokument ska ge en inblick i det vi vill att en potentiell

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015 Innehållsförteckning Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu 2015 December 2015 1 Sammanfattning 11 procent fler har uppmärksammat matsvinnsdebatten (2009 vs 2015) 90 procent

Läs mer

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 SAMMANFATTNING Fyrtio procent av svenska folkets vitvaror är äldre än 6 år, medan nästan hälften av alla

Läs mer

Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort!

Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort! 1 PM 2017:58 Jonas Åström Nina Hvitlock Christer Ljungberg 2017-10-03 Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort! Foto av Oskar Elfving Söderström Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund

Läs mer

Aktivt Åldrande. Förpackningskoncept så förhöjer vi matupplevelsen. Siv Lindberg, PhD, Innventia/ Hanna Tholander, NINE

Aktivt Åldrande. Förpackningskoncept så förhöjer vi matupplevelsen. Siv Lindberg, PhD, Innventia/ Hanna Tholander, NINE Aktivt Åldrande Förpackningskoncept så förhöjer vi matupplevelsen Siv Lindberg, PhD, Innventia/ Hanna Tholander, NINE Innventia - Forskningsinstitut Ägare: Industri 71%, staten via RISE 29% 23-32% hemicellulosa

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 12-17 AUGUSTI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer

Com Hem kollen - Nätmobbing bland barn och unga Förekomst och inverkan av olika former av mobbing i fysisk miljö och på nätet

Com Hem kollen - Nätmobbing bland barn och unga Förekomst och inverkan av olika former av mobbing i fysisk miljö och på nätet Com Hem kollen - Nätmobbing bland barn och unga Förekomst och inverkan av olika former av mobbing i fysisk miljö och på nätet 2017-03-27 Sammanfattning och slutsatser I denna rapport redogör vi för slutsatserna

Läs mer

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Göteborg Stad Trafikkontoret 30 jan 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Deltagare...

Läs mer

Småhus - Framtida avfallshantering

Småhus - Framtida avfallshantering Sida 1 Vertikal procent 7 Dec 2007 KOMMUN BOR I KÖN HUSHÅLLS- HUSHÅLLS- STORLEK SAMMANS. Dan- Jär- Sol- Sun- Uppl Val- Fri- Rad/ de- fä- Lid- len- Sol- dby- ands len- stå. kedj Kvi- 1 2 3- Har Ej TOTAL

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Åsikter om företagens miljöuttalanden

Åsikter om företagens miljöuttalanden Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport 2012:1 Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Marknadsundersökning: Återanvändning av kläder, skor och textilier i Göteborg. Kretsloppskontoret. Resultat, sammanfattning och slutsatser

Marknadsundersökning: Återanvändning av kläder, skor och textilier i Göteborg. Kretsloppskontoret. Resultat, sammanfattning och slutsatser Marknadsundersökning: Återanvändning av kläder, skor och textilier i Göteborg för Kretsloppskontoret Resultat, sammanfattning och slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2012-05-10 IMA MARKNADSUTVECKLING

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Orkla Matbarometer Sverige 2016

Orkla Matbarometer Sverige 2016 Orkla Matbarometer Sverige 2016 Om undersökningen Orkla Matbarometer 2016 Metod: Webbintervju Urval: Ett nationellt representativt urval av befolkningen (18 år eller äldre) Antal intervjuer: Norge: 1070

Läs mer

Analys av enkäten. funktionell. pålitlig. tråkig. alternativ

Analys av enkäten. funktionell. pålitlig. tråkig. alternativ Analys av enkäten Bilaga B 05 Besöksfrekvens 3% har aldrig besökt portalen. 26% besöker portalen flera gånger i veckan. 32% besöker portalen någon gång i veckan. 21% besöker portalen någon gång i månaden.

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Hållbar utveckling. s. 76-83

Hållbar utveckling. s. 76-83 Hållbar utveckling s. 76-83 Prov Du får ta med dig anteckningar Anteckningarna skriver du hemma, som en övning till provet De ska vara skrivna med din handstil, inga kopior eller utskrifter Anteckningarna

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-02-01 UBN 2010/20-630 Utbildningsnämnden Kundundersökning på öppna förskolor Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning En

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Omnibusundersökning - Återvinning 2007

Omnibusundersökning - Återvinning 2007 Omnibusundersökning - Återvinning 00 Projektledare: Beställare: Anders Karlsson Anna-Carin Gripwall Fältarbete: Februari 00 Proj. nr: 0000+0001 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet med

Läs mer

Com Hem kollen - Fakta om attityder och beteenden gällande streaming av rörlig bild

Com Hem kollen - Fakta om attityder och beteenden gällande streaming av rörlig bild Com Hem kollen - Fakta om attityder och beteenden gällande streaming av rörlig bild 1-05-05 Streamingbeteende på ett urval av plattformar Netflix Viaplay Cmore 21 33 56 Totalt sett så är det 1 % som minst

Läs mer

Kompis med kroppen. 3. Matens resa

Kompis med kroppen. 3. Matens resa Kompis med kroppen 3. Matens resa Matens resa nu och då 1. Ta reda på! Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och förpackades den? 3. Vad åt du

Läs mer

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Grupp 16 AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Innovation Camp 2016 Tova Lind Cornelia Wårhem Robin Petersson Saad Ali Innehållsförteckning AFFÄRSPLAN - DON T WASTE 1 Affärsidé 3 Bakgrund och vision 3 Hur fungerar

Läs mer

18-årsundersökning Oktober 2013

18-årsundersökning Oktober 2013 18-årsundersökning Oktober 2013 Disposition 1. Syfte och mål med undersökningen 2. Om undersökningen 3. Sammanfattning av resultat 4. Resultatredovisning 5. Mediestrategi 6. Jämförelser mellan län 7. Resultat

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola till svensk ekonomi När du köper en Coca-Cola i Sverige kanske du inte tänker på allt som ligger bakom den och hur den bidrar till

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 10 till 22 maj 2011 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant Burken Berta och flaskan Frans - En saga om pant Fakta om burken 1 1 miljard dryckesburkar säljs varje år i Sverige och av dessa återvinns 90 %. Alla pantade aluminiumburkar kan bli till nya burkar, utan

Läs mer

Detta tycker svenska folket om jordgubbar. - En konsumentundersökning av YouGov för Bärfrämjandet & Svenskt Sigill, maj 2011

Detta tycker svenska folket om jordgubbar. - En konsumentundersökning av YouGov för Bärfrämjandet & Svenskt Sigill, maj 2011 Detta tycker svenska folket om jordgubbar - En konsumentundersökning av YouGov för Bärfrämjandet & Svenskt Sigill, maj 2011 Nästan alla, 96 procent av svenska folket, tycker om jordgubbar Det finns nästan

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Miljöinsatser vid returautomaten. Suomen Palautuspakkaus Oy

Miljöinsatser vid returautomaten. Suomen Palautuspakkaus Oy Miljöinsatser vid returautomaten Suomen Palautuspakkaus Oy Återvinningen sparar miljön och energi Därför betalas det i Finland pant på nästan alla dryckesförpackningar. Den betalda panten får du tillbaka

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 1 1.1 Sammanfattning sidan 1 1.2 Syfte sidan 1 1.3 Metod sidan 2 2. Faktabakgrund sidan 2 2.1 Fakta och historik sidan 2 2.2 Från Cola till Fanta sidan 2 2.3 För-

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

OPAKETERAT. Fyll Väg Betala Spara. Vad finns de?

OPAKETERAT. Fyll Väg Betala Spara. Vad finns de? OPAKETERAT Vi blir allt bättre på att återvinna de förpackningar som vi släpar hem från affären. Men finns det inte ett enklare sätt, bättre både för dig och miljön? Tänk om du kunde ta hem både mat och

Läs mer

Formulär Måltidsdricka (icke-medieintensiv) (150301)

Formulär Måltidsdricka (icke-medieintensiv) (150301) ORKLA SWEDEN CONSUMER TRACKING Formulär Måltidsdricka (icke-medieintensiv) (150301) U nr: 16010 Projektledare: Margareta Brundin, 0709-492 406, Ann-Christin Forsman, 0709-492411 1. Vilket av följande påståenden

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken 1 Sammanfattning 1,5 miljoner svenskar funderar på att köpa bil det kommande året, men nära en halv miljon av dem har avstått

Läs mer

Kartläggningsguide för avfallstemat

Kartläggningsguide för avfallstemat Kartläggningsguide för avfallstemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom avfallstemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastningen

Läs mer

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 1 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 3 VÄLKOMMEN TILL COM HEM-KOLLEN Över 40 procent av de svenska hushållen är idag anslutna till vårt nät, vilket gör att Com Hem i allra högsta grad bidrar till digitaliseringen

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer