En publikation inom projektet Hållbar Landsbygd Kompetensutveckling för regionala företag och utbildningssektorn i Norrbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En publikation inom projektet Hållbar Landsbygd Kompetensutveckling för regionala företag och utbildningssektorn i Norrbottens län"

Transkript

1 Energieffektivisering, Förnybar Energi och Miljövänliga Produkter: nya affärsområden - nätverk - miljövinster innovation Sammanställning energi- och klimatprojekt i Norrbottens län och framöver En publikation inom projektet Hållbar Landsbygd Kompetensutveckling för regionala företag och utbildningssektorn i Norrbottens län Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 1

2 Innehållsförteckning 1 NÄTVERKBYGANDET KLIMAT OCH HÅLLBAR UTVECKLING NORR- OCH VÄSTERBOTTENS ENERGI- OCH KLIMATOFFENSIV GRUNDLÄGGANDE KLIMATUTBILDNING JOKKMOKK WINTER CONFERENCE NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING IESN- INSATSER FÖR ETT ENERGIEFFEKTIVT NÄRINGSLIV ENIG - NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING EUROPEAN ENERGY SERVICES INITIATIVE (EESI) BUY SMART PRODUKTIONSPROCESSER OCH MILJÖVÄNLIGA MATERIAL KLUSTRET FÖR EKOMATERIAL TRÄCENTRUM NORR STÅLINDUSTRINS ENERGIFORSKNINGSPROGRAM TRÄSTAD TRANSPORT OCH MILJÖ FRAMTIDSVÄGEN ADOLESCENCE FOR RENEWABLE ENERGIES IN TRANSPORT SMÅSKALIG ENERGIPRODUKTION NÄRVÄRME OCH FJÄRRVÄRME SOLUTIONS FOR MICROGENERATION TO ALLOW ENERGY SAVING TECHNOLOGY SMÅSKALIG BIOENERGIPRODUKTION BIOENERGI NORD: KRETSLOPPSBASERAD BIOENERGI I KALLT KLIMAT OCH RÖRFLEN I GLESBYGDENS SMÅSKALIGA NÄRVÄRMESYSTEM SOLANDER SCIENCE PARK BIOGAS NORR FÖRGASNING AV SVARTLUT OCH SKOGLIGA RÅVAROR HIGH BIO ETC, ENERGITEKNISKT CENTRUM I PITEÅ Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 2

3 7 NÄTVERK KRING FÖRNYBAR ENERGI NETWORK OF EXPERTISE FOR ENERGY IN COLD CLIMATE GRÖNA PILOTER GRÖN FRAMTIDSGÅRD VINDKRAFTSCENTRUM I BARENTSREGIONEN REGIONALA KLIMATPROJEKT CLIMACTREGIONS MÄTNINGAR ENERGI OCH KLIMAT ABISKOÖGAT HÅLLBAROMETER LULEÅ SABER MÄTNINGSSYSTEM: FULL KONTROLL ÖVER ENERGIKONSUMTION Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 3

4 1 Nätverkbyggandet klimat och hållbar utveckling 1.1 Norr- och Västerbottens Energi- och KlimatOffensiv Projektet NV Eko fokus ligger på utveckling av cleantech-företagandet (miljöteknikföretagandet) inom i första hand energi- och klimatområdet. Projektet riktar sig direkt till företag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten. Det är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt byggt på samarbete mellan samhälle, näringsliv och FoU. Projektets huvudsakliga mål är att öka den befintliga verksamheten inom miljödriven affärsutveckling och skapa nya företag och arbetstillfällen inom miljödriven affärsutveckling. I projektet ingår bl.a. Framtagande och sammanställning av regional och lokal energi- och klimatstatistik. Genomförande av lokala seminarier och rundabordssamtal med företrädare för bland andra kommunen och det lokala näringslivet. Start av strategiskt energi- och klimatarbete i kommunerna. Riktade insatser för ett mer energieffektivt näringsliv Kommuner och företag i Norrbotten och Västerbotten Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Deltagande kommuner i Norrbotten och i Västerbotten får en analys av kommunens framtida energibehov och potentialer inom förnyelsebara resurser. Denna analys kan ses som en del i en marknadsanalys som visar på möjligheter inom förnybar energi för det lokala näringslivet. Som en del i projektet genomförs seminarier där lokala företradare av näringslivet, kommunförvaltningen, organisationer och politiken möts. Det ska leda till ett ökat samarbete mellan det lokala näringslivet och kommunen för att öka satsningar på företagande inom miljöteknik och förnyelsebara resurser. Fred Nordström, Nenet, Ulrika Lundberg, Nenet, Tord Pettersson, Nenet, Maria Forsberg, Nenet, Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 4

5 Malin Konradsson, Nenet, Grundläggande klimatutbildning Tillsammans med Studiefrämjandet i Norrbotten och Hela Sverige ska leva Norrbotten startar nu Naturskyddsföreningen i Norrbottens län en satsning på klimatutbildningar i varje kommun i länet. Utbildningarna kommer att ske som tvådagars helgutbildningar under första halvåret Alla intresserade Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, Hela Sverige ska leva Norrbotten Grundläggande utbildning i klimatfrågor Skaffa nätverk inom kommunen och regionen Urpo Taskinen, Naturskyddsföreningen, Facebook: 1.3 Jokkmokk Winter Conference I Jokkmokk känner man redan förändringarna av klimatet. Det var anledning för kommunen att engagera sig i debatten: den första Jokkmokks Winter Conference för unga blivande beslutfattare, forskare och studenter fanns Jokkmokks Winter Conference har blivit en Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 5

6 framgångsrik internationell och tvärvetenskaplig arena där unga beslutfattare, forskare och entreprenörer mötts för att driva frågor om hållbar utveckling i Norr deltog omkring 200 personer från 20 länder. Uppgiften för Jokkmokk Winter Conference 2011 är att utveckla koncept och strategier hur ett hållbart samhälle i subarktiska och arktiska områden kan utvecklas, speciellt fokuserat på ekoturism, regional produktion av förnybar energi och närproducerad ekologisk och traditionellt samisk mat. Konferensen ska bidra till att företag och kommuner är mer förbereda för de stora utmaningarna av framtiden genom ett samarbete med forskningen. Jokkmokk Winter Conference anordnas av Jokkmokks kommun i samarbete med: University of Lapland, Rovaniemi, Association of Polar Early Career Scientists (APECS), the University of Tromsø, the Northern Research Forum, Luleå University of Technology, the Sámi Parliament, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens Läns Landsting, Vaartoe Centre for Sami Research at Umeå University, Murmansk University, Abisko Scientific Research Station, Nenet Norrbottens Energy Agency, Svenska Samernas Riksförbund, Association of Swedish Eco Municipalities, Sáminuorra, Föreningen Nordens ungdom and the Sámi Education Centre in Jokkmokk Löpande Unga beslutfattare, forskare och entreprenörer; företag och kommuner från Norr Jokkmokks kommun, Landsting Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten m.m. Konferensen erbjuder föreläsningar och seminarier kring energi, klimat och hållbar utveckling. Med olika metoder skapas det en mötesplats för forskare, företag och kommuner i Norr för att utveckla gemensamma gränsöverskridande projekt och initiativ Politiker bjudas in för att framföra önskemål även på denna nivån. En mässa hölls för att visa upp egna projekt och erbjudande. Wolfgang Mehl, miljöstrateg Jokkmokks kommun, Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 6

7 2 Nätverk för energieffektivisering 2.1 IESN- Insatser för ett energieffektivt näringsliv IESN står för Insatser för ett Energieffektivt och Starkt Näringsliv. Projektet ska i första hand öka de norrbottniska företagens lönsamhet, konkurrenskraft och miljöanpassning och utveckla marknaden för konsulter inom energieffektivt företagande Den primära målgruppen är små och medelstora företag i Norrbotten. Den sekundära målgruppen utgörs av konsulter, myndigheter, och organisationer med intresse för hållbart och starkt norrbottniskt näringsliv. Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens läns landsting, Energimyndigheten, Luleå kommun och Piteå kommun. Nenet erbjuder hjälp för företagare i Norrbotten som är intresserad av att effektivisera sitt företags energianvändning. Nenets energiaktörskatalog gör att det är lätt att hitta företag och konsulter som erbjuder energikartläggningar av företag (www.nenet.se, välj Energiaktörer, Effektivisering/Rådgivning ). Via Nenets hemsida (www.nenet.se) är det lätt att hitta företag och konsulter som erbjuder energikartläggningar av företag. Där finns information riktad direkt till företagare om vad en energikartläggning av ett företag bör innehålla, bidragsmöjligheter vid genomförande av energikartläggningar etc. Uppföljningar i de företag som ingick i de 19 energikartläggningar av företag som tidigare genomförts i Norrbotten. Pilotstudier i Luleå och Piteå om hur miljötillsynen av företag kan användas för att skapa intresse för energieffektivisering i företag. Dessutom finns material att ladda ner, bl.a. Guide för små och medelstora företag: Enklaste vägen till energieffektivt företagande (kostnadsfri) Energieffektivt företagande: Så enkelt, Så lönsamt. Fyra goda exempel i Norrbotten (kostnadsfri) Rekommendationer för energikartläggning av företag tag.pdf Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 7

8 Tord Pettersson, Nenet Enig - Nätverk för Energieffektivisering ENIG är ett nätverk skapat för att främja energieffektivisering i svensk industri, främst mindre och medelstora företag. Swerea IVF och Swerea Swecast kommer att arbeta med följande branscher; gjutning, ytbehandling, värmebehandling, plåtformning, plastbehandling samt ytterligare en ännu ej fastställd bransch. Enig ska hjälpa med att utveckla och implementera hållbara strategier kring energianvändningen, minska företagens specifika energianvändning och uthålligt minska verksamheternas klimatpåverkande utsläpp inom en rad olika branscher. ENIG kommer att utveckla och tillhandahålla analysverktyg, nyckeltal, arbetsrutiner, stödfunktioner, samverkansformer, incitamentsmodeller och en funktionell hemsida med interaktiva funktioner , varefter ENIG kommer att stå på egna ben. Främst mindre och medelstora företag. Organisationerna bakom ENIG är Swerea SWECAST, Swerea IVF och FSEK (Föreningen Sveriges Regionala Energikontor). Energimyndigheten är en viktig samarbetspartner och en av finansiärerna bakom uppbyggandet av ENIG. ENIG ska skapa olika nyckeltal inom branscherna för företagen att jämföra sig med. På webbsidan finns mycket information om energianvändning i olika branscher, samt om energiplan, energikartläggning, energiledningssystem och inköp och utrustning. Det finns en möjlighet att ställa frågor på webbsidan. På webbsidan finns även en lista över företag som kan hjälpa med energieffektivisering. Joel Stenvall, Nenet, Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 8

9 2.3 European Energy Services Initiative (EESI) European Energy Services Initiative (EESI) är ett samarbetsprojekt mellan 10 europeiska länder. Projektet syftar till att utveckla och sprida kunskap om EPC till beslutsfattare som till exempel fastighetschefer, ekonomichefer och även politiska beslutsfattare. Avsikten är att sprida användningen av EPC med offentlig sektor som föregångare. Detta ligger i linje med EU:s energitjänstedirektiv. Genom riktade utbildningar och workshops, publicering av modelldokument, nyhetsbrev, deltagande i mässor och inspel till energieffektiviseringspolitiska beslut, skall kunskapsutveckling och -utbyte ske såväl inom som mellan deltagarländerna. IVL Svenska Miljöinstitutet är den svenska projektdeltagaren i EESI-projektet. Representanter från Energimyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöstyrningsrådet, Näringsdepartementet samt två kommuner och tre EPC-entreprenörer deltar i en referensgrupp för projektet Kommuner, företag Intelligent Energy Europe Lista med kontakter till myndigheter, organisationer, samt EPC-entreprenörer och beställare. Skriftliga råd i form av grundläggande information om EPC Goda exempel på genomförda EPC-projekt Länkar till riktlinjer och dokumentmallar för upphandling med mera Nyhetsbrev Ulrik Axelsson, IVL Swedish Environmental Research Institute, Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 9

10 2.4 Buy Smart Projektet Buy Smart ger kostnadsfri rådgivning och fritt informationsmaterial om miljöanpassad upphandling. Målet med projektet är att öka andelen energieffektiv upphandling i Europa. Genom att påverka marknaden med gröna upphandlingar så stöds produktion och användning av energieffektiva varor och tjänster. Buy Smart kommer att främja, genomföra och vidareutveckla hjälpmedel för grön upphandling (upphandling av energieffektiva produkter) i privata och offentliga organisationer. Projektet kommer bland annat samarbeta med professionell e-handels plattformar som redan erbjuder elektronisk upphandling till ett stort antal kunder och på så sätt erbjuda "grön e- upphandling". Genom professionella branschorganisationer och utbildningar kommer målgruppen privata inköpare nås Privata företag, offentliga myndigheter. Intelligent Energy Europe I broschyren Buy-Smart presenteras enkelt hur man med hjälp av riktlinjerna och beräkningshjälpmedlen kommer igång med grön upphandling. Riktlinjerna "Upphandling och klimat" är avsedda för offentlig och privat upphandling och erbjuder stöd i att använda ekologiska aspekter i upphandlingar. De allmänna riktlinjerna ger en introduktion till konkurrens och anbudsförfaranden. I de olika produktgruppernas guider finns teknisk och energirelaterad information liksom särskilda kriterier för upphandling beskriven. Databladen stödjer köparen genom att integrera energirelevanta kriterier i upphandlingsprocessen. De kan användas direkt för upphandling och finns som Worddokument. Kriterier för kända energi- och miljömärkningar utgör den tekniska basen för dem. Beräkningshjälpmedlen hjälper köparen att beräkna livscykelkostnaderna och utvärdera det med ekonomiska alternativet i fråga om energirelevanta kriterier. De tillhandahålls som Excel-dokument. Inköpspolicy: Genom att införa energieffektivitetskriterier i företagets inköpspolicy uppnås en långvarig effekt av energieffektiv upphandling. Buy Smarts inköpspolicy innefatta miniminormer för upphandling av kontorsutrustning, hushållsmaskiner, belysning, fordon samt grön el och kan enkelt integreras i redan existerande inköpspolicy. Ett alternativ med ännu högre miljökrav ingår också. En word version av dokumentet finns tillgänglig, så du kan anpassa det efter egna krav. Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 10

11 Utbildningspaketen ger en sammanfattad översikt över de olika produktgrupperna och ger hjälp till att genomföra utbildningar. De tillhandahålls som pdf-dokument. Goda exempel och nyhetsbrev Fredrik Netz, Energikontor Sydost, Produktionsprocesser och miljövänliga material 3.1 Klustret för ekomaterial Klustret som skapats för att öka användningen av ekomaterial inom svensk industri. Klustret har sitt säte i Norr- och Västerbotten och projektledaren för klustret är EcoRub AB. Det handlar om ekologiskt gummi och biokompositer. Ekologiskt gummi är ett material som till 95 % består av återvunna polymerer från bildäcksgummi och plaster som polypropen (PP) och polyeten (PE), dvs. ett i stort sett koldioxidneutral polymert material genom att det återanvänder olja. Projektet syftar till att bilda ett bestående kluster av företag som arbetar med dessa material och har företag i Övre Norrland som motor. Målet är att stärka den kund- och användardrivna innovationskapaciteten hos småföretagen över hela värdekedjan. Ettårigt Företag som arbetar med ekomaterial och har företag i Övre Norrland som motor. Klusterföretagen, Tillväxtverket och länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten Undersökning och identifikation av marknadsområden publiceras på webbsidan. Samverkanspartner för och mellan de småföretag som omvandlar uttjänt gummi till nya produkter och funktioner. Beställare av produkter har ett kluster med kompetenta småföretag som klarar av även större projekt genom samverkan. Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 11

12 Åke Paulsson TräCentrum Norr Trä är ett inhemskt och förnyelsebart byggmaterial till skillnad från stål och betong. CO2 lagras i virket i ett trähus och släpps inte ut i atmosfären. När ett trähus har tjänat färdigt som byggnad kan energi tillgodogöras för uppvärmning eller materialet kan återanvändas. Projektet TräCentrum Norr ska stärka framtidsutsikterna för den svenska trämekaniska industrin eftersom lönsamheten har varit svag, vidareförädlingen för låg och rekryteringen av högkvalificerad personal ej tillräcklig m.m. Samtidigt skärps konkurrensen från nya sågverksföretag i Baltikum och Ryssland. Det gemensamma målet för alla intressenter i TräCentrum Norr är en svensk träindustri som genom nya/utvecklade produkter, system och tjänster kan öka förädlingsvärdet och stärka konkurrenskraften till gagn för såväl företagen som hela samhället. För att nå målet skall TräCentrum Norr bidra till följande: Fördjupad samverkan mellan forskning och näringsliv för att uppnå en stark, behovsmotiverad FoU-verksamhet Nätverk som ökar kreativitet och utvecklingskraft Generera nya idéer och problemlösningar samt bidra till synergier mellan företag Förbättrad utbildning samt rekrytering till den trämekaniska sektorn Ökad personalrörlighet mellan industri och FoU. - Träindustri och trämekaniska sektor TräCentrum Norr finansieras av de deltagande parterna tillsammans med medel från Europeiska Unionen, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (Mål 2) och Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län. Deltagande parter i TräCentrum Norr är: Holmen Skog, Lindbäcks Bygg AB, Luleå tekniska universitet, Martinsons Group AB, Norra Skogsägarna, Finndomo AB, SCA Forest Products AB, Setra Group AB, Skellefteå kommun, Sveaskog AB, SÅGAB, AB Älvsbyhus och SP Trätek. Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 12

13 Prioriterade områden är: - Mätteknik och processtyrning för kundorderstyrd produktion i sågverk - Ökad beständighet hos utomhusprodukter ovan mark", samt Industriellt träbyggande. Inom områden finns pågående och avslutade projekt. Rapporter och kontaktpersoner till de olika projekten finns på webbsidan. TräCentrum Norr bjuder in till olika seminarier och utbildningar samt publicerar handledningar och guider inom de olika projekten. Olle Hagman, Stålindustrins energiforskningsprogram Stålindustrin är en energiintensiv industri, varför energiforskning utgör en viktig del av industrins gemensamma forskning. Jernkontoret har tillsammans med företagen och Energimyndigheten utarbetat ett energiforskningsprogram för åren , där forskningen syftar till att bibehålla en konkurrenskraftig svensk stålindustri som framställer de mest energieffektiva produkterna, mätt som kilowattimme per krona förädlingsvärde. Målet med energiforskningsprogrammet är att minska stålindustrins totala energianvändning, användningen av fossila bränslen och utsläppen av koldioxid. Den sammanlagda energibesparingen som förväntas kunna uppnås genom programmet uppgår till ungefär en TWh/år, vilket motsvarar 4,5 5% av det totala be-hovet. Potentialen för minskade koldioxidutsläpp till följd av energibesparingen är 375 kton koldioxid/år. Förutsättningarna bedöms goda att detta mål kan vara uppfyllt inom en tioårsperiod Energiforskningsprogrammet omfattar under de fem åren forskning för 227,3 miljoner kronor. Energimyndigheten bidrar med 61,5 miljoner kronor i stöd. Återstoden finansieras av deltagande företag i form av kontanter och/eller naturainsatser. Forskningsprogrammet består av åtta forskningsprojekt och ett projekt för syntes, uppföljning och administration av programmet. Det senare genomförs av Jernkontoret och ska bland annat resultera i en syntesrapport för programmet. Forskningen bedrivs i enskilda projekt inom Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 13

14 Jernkontorets teknikområden. Av forskningsprojekten faller fyra inom metallurgiområdet och fyra inom värmnings- och bearbetningsområdet: Minsta möjliga koksförbrukning i masugn ( till ) Styrning och övervakning av slaggbildningsförloppet i ljusbågsugn ( till ) Energieffektiv raffinering av råjärn ( till ) Utveckling av stränggjutningskokill med mjukkylande egenskaper för gjutning av sprickkänsliga stål ( till ) Energieffektivare driftstrategi för valsning av avancerade stålprofiler ( till ) Energibesparing genom snabbare värmning och glödgning ( till ) Ugnsstyrning och överordnad processanalys ( till ) Minskad användning av fossil energi i stålindustrin genom ( till ) : Anna Ponzio, , : Trästad 2012 Råvaran trä är en av länets viktigaste tillgångar, skogsindustrin en viktig näring och utvecklingen av träbyggandet anses viktigt, inte minst sett ur ett miljöperspektiv. Trästad 2012 är en satsning med klimat och rationellt byggande i fokus anpassat till den Hållbara staden. I projektet deltar ett flertal universitet, forskningsinstitut, fyra länsstyrelser, fyra regionförbund och arton kommuner (omfattar länen Norrbotten, Västerbotten, Dalarna, Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Västra Götaland) i nära samarbete med företag och olika byggprojekt. Genom projektet kan kommunerna ta vid och utveckla angelägna områden för det framtida träbyggandet, exempelvis arkitektur, teknik och inte minst affärsmodeller. Satsningen ska också tjäna som en inspirationskälla för lokala byggare, arkitekter, planerare och politiker att utveckla planer och arkitektur som inte har någon motsvarighet i landets tidigare byggnadshistoria. Syftet är att utveckla svensk kompetens och teknik, och på sikt skapa en europeisk och global marknad för modern industriell träbyggnadsteknik. - Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 14

15 Den offentliga sektor, lokala byggare, arkitekter, planerare och politiker. Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Inom projektets ram genomförs insatser av pilotkaraktär tillsammans med lokala och regionala aktörer Resultat av insatser kommer att spridas över landet i seminarieform. Arkitekter, byggföretag, beställare, kommuner m.m. kan etablera ett samarbete med Trästad 2012 genom att ta kontakt med projektledningen. Företag och kommuner kan synas med sina projekt på hemsidan. Intresserade ska ta kontakt med projektledningen. Företag eller kommuner som söker kontakt med andra intresserade av industriellt träbyggande kan få hjälpa av projektet. Anders Jonsson, Länsstyrelsen Västerbotten, 4 Transport och miljö 4.1 Framtidsvägen Genom att visa på miljöanpassade resealternativ till ensambilåkande vill projektet minska koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Framtidsvägen är ett projekt som ska få fler att välja hållbara transporter. Genom att visa på miljöanpassade resealternativ till ensambilåkande vill projektet minska koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Projektet ska även fokusera på ökad trafiksäkerhet. Olika aktiviteter genomförs i form av kampanjer, evenemang och informationstillfällen, där vinsterna med ett mer miljöanpassat och trafiksäkert resande står i fokus. Aktiviteterna beräknas leda till ökad fysisk aktivitet, bättre folkhälsa, minskad miljöpåverkan samt ökad trafiksäkerhet. Allt detta ökar förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart samhälle Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 15

16 Allmänheten Skellefteå kommun; Trafikverket Region Norr och NTF Västerbotten. MinResa är ett verktyg som är utvecklat för Framtidsvägen, Skellefteå kommun, för att jämföra olika färdsätt - bil, cykel, buss, tåg, moped eller promenad. Användaren ritar och jämför sedan olika färdvägar - och ser i realtid vad som skiljer mellan de olika resorna vad gäller tid, avstånd, koldioxidutsläpp, kalorier och pengar. Modelprojekt Cykla och gå till jobbet inkl. information om hälsoeffekter av cykling och gående, trafikregler samt en cykelkarta Skellefteå: Projektsamordnare, , Adolescence for Renewable Energies in Transport I projektet ADORE IT (Adolescence for Renewable Energies in Transport) samverkar projektpartners från Sverige, Nederländerna, Italien, Norge, Estland, Italien och Rumänien. Syftet är att bidra att nå EU:s mål för biodrivmedel och att övervinner de problem av biobränsle som finns i dagsläget. Projektet adresserar framförallt större bilägare såsom kommuner eller större företag och innehåller Tränings för kommuner Specifika informationsinsatser kring lagar och regler för biodrivmedel, kvalité, certifiering osv. icke-tekniska pilotprojekt dialog mellan producenter och användare av biodrivmedel på regional nivå och samarbete med bilproducenter Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 16

17 Kommuner, företag, entreprenörer biodrivmedel. Svensk projektpartner är Östersunds kommun. Intelligent Energy Europe En Gasbilsguid för att bidra till en snabb marknadsutveckling. Guiden ger en översikt över de gasbilar som finns på den globala marknaden hösten 2009, och modeller som förväntas bli tillgängliga under kommande åren (bilpriser, prestanda och räckvidd vid gasdrift, information om säkerhet, länkar till vidare läsning). Intressant är att det i guiden finns flera fyrhjulsdrivna biogasfordon, vilket inte har funnits förut i Sverige och efterfrågas, inte minst i norra Sverige. Anne Sörensson, Östersunds kommun, Grön trafik, Småskalig energiproduktion 5.1 Närvärme och fjärrvärme När- eller fjärrvärme baserande på biobränsle eller spillvärme medför miljövinster jämfört med om varje fastighet skulle ordna sin egen värmeförsörjning: Värmeproduktionen sker vanligtvis anläggningar som drivs av kvalificerad personal, har optimala förbränningsförhållanden och avancerade reningssystem. Förluster i kulvertsystemet kan däremot vara en nackdel. Samtidigt kan en när- eller fjärrvärmeanläggning vara en möjlighet för att förädla egna råvaror (t.ex. restprodukter från skogsbruk) i regionen och därmed en affärsmöjlighet. Olika Skogsägare, skogsindustri och företag som använder mycket energi Kommuner Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 17

18 Olika I projektet Ecoheat4.eu tas fram information om lagstiftning och liknande som rör näroch fjärrvärmesystem i Europa. Informationen finns kostnadsfritt på webbsidan. Energimyndigheten driver ett projekt kring småskalig närvärme. Information finns på webbsidan. Nenet har sammanställt information om närvärmeanläggningar i länet, bl.a. i Harads, då en biobränslepanna kombineras med solfångare enligt ett koncept som Roger Hermansson, LTU, har utvecklat (Bio-Sol). Peter Vernon, Euroheat & Power / Ecoheat4.eu, +32 (0) Solutions for Microgeneration to Allow Energy Saving Technology SMALLEST är ett EU-projekt för förnybar energi som ingår i det s.k. Norra Periferi Programmet Projektets syftar till att skapa förutsättningar för småskalig energiproduktion i glesbygden med förnybar energi (solenergi, vattenkraft, biobränslen m.m.). Målet är att kommunerna ska vägledas till de mest hållbara och kostnadseffektiva modellerna för ägarskap, drift och underhåll av småskaliga förnyelsebara energikällor. Detta ska ske bl.a. genom att hjälpa till vid planering och ekonomiska beräkningar, samt slutligen genom att öka den praktiska kompetens som krävs för att genomföra dessa förändringar. SMALLEST ska utöver befintlig rådgivning kunna hjälpa till med utbildning och stöd för grupper och organisationer samt bidra med exempel på småskaliga eller samägda energilösningar. Det är ett gränsöverskridande projekt för att dela kunskap inom EU och på så sätt kunna ge grupper och organisationer likvärdigt stöd i sin energiomställning oberoende av var man befinner sig Kommuner, organisationer och företag i programområdet. Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 18

19 Northern Periphery Programme, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och projektpartner: International Resources and Recycling Institute (IRRI), Skotland samt kommuner och organisationer från Skotland, Finland, Irland, Färöarna, Sverige, Island, Grönland och Norge. Projektet syftar till att nå ut till 180 samhällen och kommuner. Målen är att hjälpa till med 54 konkreta projekt, och 27 nya företag. Projektet ska ta fram goda exempel för småskalig energiproduktion. Information finns på webbsidan Projektet hjälper till med att ta fram information och material, kunskap om småskaliga energilösningar i glesbygdskommuner som kan användas för att öka intresset och påverka beslutsfattare och politiker. Projektet kan även delta i konkreta projekt (i olika former) med anledning att genomföra ett antal pilotstudier. Projektet erbjuder seminarier, kurser och utbildningar. Eleonore Hedman, Norsjö kommun, , Småskalig bioenergiproduktion 6.1 Bioenergi Nord: Kretsloppsbaserad bioenergi i kallt klimat och Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem Projektet Kretsloppsbaserad bioenergi i kallt klimat har utvecklats utifrån utvecklingen i Nordkalotten som eder till att många jordbruk blir nedlagda, frånflyttade och överväxta med lövskog. På sikt har detta faktum potential att negativt påverka regionens ekonomi och kulturlandskapsvärde. Samtidigt är det önskvärt att för området öka användningen av bärkraftiga energikällor och reducera utsläpp av klimatgaser som CO2. Projektet adresserar dessa problem med att utveckla konceptet av odling av energigräs på outnyttjad jordbruksmark för produktion av energi (värme, ström eller flytande bränsle). I motsats till de flesta bioenergiprojekt som är lanserade idag är fokus för detta projekt småskalig produktion istället för stora centrala anläggningar. Arbetet har skett i nära dialog med universitet, högskolor och branschen. Projektet Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem syftar till att demonstrera rörflen från odling till färdig värme, arbetar med hela produktionskedjan och söker hållbara kalkyler för Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 19

20 rörflen som energiråvara: RCG briquettes. Projektets långsiktiga mål är att skapa lönsamhet för energigräset rörflen så att den småskaliga biobränsleproduktionen kan växa och outnyttjade odlingsmarker kan bli produktiva. I ett vidare perspektiv ska projektet bidra till att skapa nya arbetstillfällen, bevara odlingslandskapet i skogslandet, fasa ut fossil energi samt möjliggöra ett återförande av samhällets restprodukter som t.ex. aska till kretsloppet i form av gödselmedel. Sen 1996 och framöver Kommuner, Entreprenörer, Forskning Huvudfinansiär för projektet Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem är Jordbruksverket och Vattenfall-Inlandskraft. Samverkanspartner för forskning kring rörflen är Luleå Tekniska Högskola, Umeå Universitet, Gabbro AB, ETC Piteå, SLU Röbäcksdalen, BioEnergiNord A.S, BioForsk Nord, Dyrøy Energi, NENET, LRF Västerbotten, Wood Industries Conf of NW Russia, WICNWR, Ryssland, Wood- Pellets.com, Rysk biobränsleportal, Teknologisk Institut, Danmark Kunskapsbanken med omfattande information om projekt och resultat, bl.a. - Rapport Rörflen samlade erfarenheter av GME:s arbete med bioenergifrågor Handbok i Rörflensodling av Glommers Miljöenergi AB Förstudie för gödselmedel framställt genom samgranulering av aska och slam - en kartläggning av tillgången på aska och slam i Norr- och Västerbottens län, lagar kring spridning av ask- och slamprodukter samt en diskussion kring alternativ till deponi av aska och slam inkluderande en kostnadskalkyl av igångsättande av Granulverket Saltmyran. - Inventering Trädbränsletillgångar Norrbotten 2007 en inventering över Norrbottens trädbränsletillgångar av Skogsstyrelsen. - Filmer(av Leif Björk): upprustning av nedlagda myrodlingar och -anläggning av rörflensodling - Kartläggning och analys av kommersiella användningsområden för vit biolövmassa Bo Lundmark, Försöksstation Fasta biobränslen, Ross Wakelin, Norut Teknologi i Nordnorge Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 20

21 Solander Science Park Syftet med Solander Science Park är att bygga upp ett världsledande centret för forskning, utveckling och affärsutveckling inom bioraffinaderiområdet. Kunskapsöverföring och konferensverksamhet är viktiga delar i projektet. Det finns tre insatsområden: Solander Business Centre, Solander Symposium och Solander Research. 3 år Små och medelstora företag i Norrbotten Konsulter, myndigheter, och organisationer med intresse för ett hållbart och starkt norrbottniskt näringsliv EU, Piteå kommun. Norrbottens Läns landsting, Länsstyrelsen i Norrbotten Företag inom bioenergi- och bioraffineriområdet kan få hjälp via Solander Business Center för att bli mer konkurrenskraftigt. Centret erbjuder bl.a. Möjlighet att nyttja testanläggningar och labor inom ETC Kunskapsöverföring och utbytte av information med andra projekt och experter Marknadsföring och kontakt till andra företag i samma område, bl.a. genom via webben Coaching som stöd för att utveckla nya tjänster och produkter Lokaler, bl.a. konferensrum, växel, fika Robert Bergman Solander Science Park, Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 21

22 6.3 Biogas Norr BioFuel Region är ett samarbete i norra Sverige mellan kommuner, företag, regionförbund, länsstyrelse, landsting och universitet. Projektet ska hjälpa till med att utbyta kunskaper inom biogasområdet och se över vilka initiativ som pågår med huvudmålet att samarbeta för att producera mer biogas i norra Sverige. Genom samarbete ska en gemensam infrastruktur för biogas byggas upp, både för produktion och distribution. Att inventera vilken råvarupotential det finns i regionen för biogasproduktion är ytterligare en gemensam angelägenhet. BioFuel Region arbete med Biogas, DME, cellulosabaserad Etanol, El och Syntetisk diesel och fokuserar på att vara kunskapsledande i samhällsomställning industriell och regional utveckling ökat utbud av förnybara råvaror - Medlemmar men även Region Västerbotten, Västernorrlandsläns Landsting, Vägverket och Processum. Större projekt finansieras av Myndigheten för skolutveckling, Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Västernorrland samt EU. Erbjuder studiebesök Utbildningsmaterial finns för att ladda ner på webbsidan Konferenser och seminarier genomförs, dokumentationer hittas på webbsidan Nyhetsbrev Fakta om biodrivmedel, direktiv, lagar och regler Erika Åberg Biogas Norr, Förgasning av svartlut och skogliga råvaror Chemrecs teknik förgasar biomassan i så kallad svartlut till syntesgas som gör framställning av miljövänliga drivmedel som metanol, syntetisk diesel (DME), vätgas eller grön el möjlig. Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 22

23 Svartluten kan jämföras med råolja som sedan raffineras till en mängd produkter som till exempel; bränsle (DME), metanol, och ingredienser till livsmedel, mediciner samt kosmetika och hygienartiklar. Chemrecs teknologi för förgasning av svartlut är unik och utvecklingsanläggningen i Piteå den enda i sitt slag i världen. Intresset är stort och koncernen New Page ska också bygga en pilotanläggning vid massabruket i Escanaba, Michigan, USA. I november 2011 invigdes en ny pilotanläggning där man ska använda skogsrester direkt i en förgasare som producerar en gas som kan användas för att framställa exempelvis drivmedel Budgeten för hela projektet ligger på 25 miljoner kronor och anläggningen har tagit ett år att bygga. Bakom satsningen står förutom Sveaskog även Smurfit Kappa, IVAB (Infjärdens Värme AB) och ETC, energitekniskt centrum i Piteå. Om Chemrecs teknologi införs fullt ut vid svenska massabruk skulle produktionen av drivmedel motsvara 25 procent av dagens behov i landet. Samtidigt skulle utsläppen av koldioxid minska med sex miljoner ton årligen, vilket grovt räknat motsvarar tio procent av landets totala utsläpp. Volvo har redan tagit fram en lastbilsmotor som kan köras på DME. Birgitta Marke, Chemrec, High Bio Regionen en stor outnyttjad utvecklingspotential, i att öka både värme-, el- och drivmedelsproduktionen genom att använda närproducerade skogsråvaror. Förädlingen kan ske genom mindre och medelstora kraftvärmeenheter (CHP) i mindre tätorter på landsbygden såväl som medelstora/stora drivmedelsanläggningar i regionen. Projektet syftar att ta fram alternativ för en hög förädling av bioenergi för ett lokalt nyttjande av råvaror genom vidareförädling. Vidareförädling kan delvis genom lokala entreprenörer och Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 23

24 energikooperativ, som kan utveckla och tillämpa erfarenheter från projektet. Inom projektet ska också olika förädlingsprocesser och typer av reningsteknik analyseras och följas upp samt utvärderas genom teknoekonomiska analyser. Projektet drivs av Jyväskylä, Universitet, Karleby universitetscenter Chydenius. Luleå tekniska universitet är medsökande Energientreprenörer, Skogs- och jordbrukare, Entreprenörer som är potentiella ägare för produktionsanläggningar, Leverantörer av biobränsle och Energibolag Interreg 4a Nord Projektet tar fram informationsmaterial och ordna seminarier i Sverige och Finland för nyckelpersoner inom regionen Forskningsresultat publiceras på hemsidan. Huvudområden i projektet är: - En utvecklad förgasningsprocess - Råvarans inverkan på förgasningsprocessen (Förbehandling av biobränslet, Gaskvaliténs påverkan av råvarusammansättningen, Förgasningsprocessens funktion) - Slutprodukter från förgasning (Syngas till nya kemiska produkter och nya tillämpningar; nyttjande av biprodukter från förgasningen) - Utvärdering och teknoekonomiska analyser (Teknoekonomisk utvärdering av termokemisk omvandling av biobränslen till biodrivmedel/kraftvärme; Material- och energibalansgranskning i anslutning till förgasning av biomassa) Projektet samlar kompetens och ska sprida information. Marcus Öhman, LTU, Rikard Gebart, VD ETC Piteå, Adj. professor LTU, Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 24

25 6.6 ETC, Energitekniskt Centrum i Piteå ETC är ett forsknings- och utvecklingscentrum inom förbrännings-, förgasnings- och bioraffinaderiteknik med fokus på förnyelsebara bränslen. Löpande Offentlig sektor, akademiska institutioner och företag. Samarbete både i långsiktiga forskningsprojekt och direkta uppdrag. Offentlig sektor, akademiska institutioner och företag. Genomför industriuppdrag och tjänster bl.a. inom följande områden: karaktärisera biobränsle; energikartläggning och energieffektivisering; instrument för både vanliga rökgaskomponenter och instrument som kan analysera processgaser; Partikelkaraktärisering och emissionsmätningar Genomför seminarier, konferenser och visningar för olika målgrupper. Rikard Gebart, VD, Adj. professor LTU, Nätverk kring förnybar energi 7.1 Network of expertise for Energy in Cold Climate Ett nätvärk för energi i kallt klimat på Nordkalotten startades 2008 och ska nu pågår i ett nytt projekt fram till april Fokus ligger på förnybar energi som bioenergi, vindkraft, vattenkraft, energieffektivisering och solenergi. Projektet syftar till att förbättra samarbete mellan forskning, näringslivet och den offentliga sektorn. Målet är att skapa ett konkurrenskraftigt kompetenscentrum med ekonomiska och kompetensmässiga resurser att bedriva innovativa teknikutvecklingsprojekt och att få fram nya, energieffektiva och kommersiella produkter och tjänster med exportmöjligheter.. Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 25

26 Partner är Luleå tekniska universitet, Centek, Bedriftskompetanse, Norut Narvik, Universitet i Narvik, Rovaniemi University of Applied Sciences, Bothnian Arc, Kemi-Tornionlaakso Municipal Education and Training Consortium Lappia, Ylivieska Subregion and Oulu Innovation Ingen information Interreg IV A Nord Project, Länsstyrelsen i Norrbotten, Nordkalottrådet, Nordland Fylkeskommune, Troms Fylkeskommune, Finnmark Fylkeskommune Projektet erbjuder workshop och seminarier Pirjo Koskiniemi, (+358) Gröna Piloter Gröna Piloter är projekt som ska resultera i 18 nya pilotsatsningar inom energi, entreprenad och turism i Västerbotten och Norrbotten. Pilotföretagen ska fungera som förebilder, och bidra till ökad framtidstro. Projekt Gröna Piloter arbetar inom tre områden - energi, entreprenad och turism. Energi är det dominerande området där 10 pilotföretag ska tas fram. Det kan handla om till exempel affärsidéer inom småskaliga närvärmeanläggningar, energigrödor eller vindkraft. Kunskapsgrupper med experter från näringsliv, forskning/utveckling och offentlig sektor är knutna till projektet Företag Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 26

27 EU:s landsbygdsprogram, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket (f d Nutek), Energimyndigheten. Norra Skogsägarna, Sveaskog, Längmanska företagarfonden, LRF, Även pilotföretagen bidrar i form av deltagaravgifter. Gröna Piloter ordnar framför allt riktade insatser för projektdeltagare, till exempel studiebesök, seminarier och rådgivning. För att komma ifråga för projektet måste ert företag uppfylla ett antal kriterier, bl.a. färdig eller pågående affärs-/utvecklingsplan; Vilja att investera med egna resurser och beredd att erlägga deltagaravgift; Tid, utrymme och möjlighet att delta i delar av kunskapsprogrammet samt ta del av rådgivningserbjudanden; En unik idé eller produkt eller lösning unik för området samt marknadspotential och tydlig miljö-, klimat- och energistrategi Johan Stenlund, projektledare Energi Karin Hedström, projektledare Turism Rikard Stjärnback, projektledare Entreprenad Grön framtidsgård Projektets övergripande mål är att öka tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i företagen på landsbygden i Västerbotten och Norrbotten. Basen till projeket är den uppsökande verksamheten. Fokusområdena för de närmaste 3 år ska omfatta livsmedel, turism, grön omsorg, entreprenad och förnybar energi Företag, kommuner Grön Framtidsgård finansieras bl.a. genom EU: s landsbygdsprogram, landstingen och länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län samt ett flertal kommuner i de båda länen. Resterande finansieras av Sparbanksstiftelsen Norrbotten, Sparbanken Nord, Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 27

28 Sparbanksstiftelsen Norrland, Länsförsäkringar Norrbotten, LRF samt genom företags- och seminarieavgifter. Företagsbesök: En företagarcoach från projektet åker på begäran ut till gården om ett företag har en utvecklingsidé. Besöket är helt kostnadsfritt. Företaget får bland annat en åtgärdsplan, kontakter med rådgivare, myndigheter, nätverk etc och konsulthjälp från någon med spetskompetens bekostad. Projektet arrangerar kurser, studiebesök, studiecirklar och nätverksträffar Projektet ska arrangera Gröna mötesplatser går ut på att fördjupa samarbetet med kommunernas näringslivs- och utvecklingskontor. Det kan också handla om att sammanföra lokala och regionala producenter och köpare av olika produkter och tjänster. Håkan Stenmark, projektledare, Linnea Larsson, företagarcoach Norrbotten Erica Stridsman företagarcoach Norrbotten Vindkraftscentrum i Barentsregionen Projektets övergripande syfte är att Piteå inom en femårsperiod utvecklas till en tillväxtmotor och ett vindkraftscentrum i Norra Sverige och Barentsregionen. Basen för denna målsättning är den massiva utbyggnaden av vindkraft i kommunen. Syftet är att skapa tillväxt och arbetstillfällen och målet är att skapa bestående verksamheter inom tillverkning, information, forskning och utbildning inom vindkraft. Det viktiga för kommunen är hur man stödjer och kreerar mervärden av denna etablering och hur man skapar varaktiga arbetstillfällen långt bortom utbyggnadsperiodens slut. Nyckelorden blir här näringslivsutveckling, utbildning, forskning och informationsspridning Företag i och utanför regionen, myndigheter, organisationer, exploatörer, forskare, lärare, utbildningsinstitutioner, andra regioner och kommuner, samrådsgrupper och allmänhet som vill få vägledning inom vindkraftsområdet Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 28

29 EU står för halva finansieringen och Piteå kommun (3 miljoner), Energimyndigheten (1,5 miljon), Länsstyrelsen ( ) samt Landstinget ( ). Projektet ska jobba med tre inriktningar. Näringslivsutveckling, information och forskning/utbildning. Inom Näringslivsutveckling ryms frågor som att få med lokala näringen i byggandet, skapa klusters som är attraktivt för etablerare och att förlägga produktion i Piteå. Inom Information finns arbetsområden som nätverksskapande åtgärder, informationsspridning och att vara det bollplank som näringen och allmänheten eftersträvar. Tillsammans med forskningsinstitutioner ska forskning förläggas på området i anslutning till centrat. Dessutom måste utbildningsväsendet anpassas efter den enorma efterfrågan på arbetskraft som om ett par år kommer att finnas inom detta område. Stefan Lundmark, projektledare, Regionala klimatprojekt 8.1 ClimActRegions ClimAct är ett EU Interreg IVC projekt för att sprida information om klimatsmarta strategier och hållbar framtidsplanering baserat på goda exempel från hela Europa. I projektet ClimAct samlas kompetens från elva partners från nio olika regioner and en internationell sammanslutning av energikontor och regioner. Partners kommer från Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Italien, Rumänien, Spanien, Sverige och Storbritannien. Det övergripande målet med projektet är att minska effekterna av klimatförändringar genom att fokusera på de europeiska regionerna och deras kapacitet för att skapa en politik för att minska utsläpp av växthusgaser. Projektet ska arbeta med tre huvudområden: 1. Mätning och övervakning av utsläpp av växthusgaser 2. Utveckla regionala strategier och handlingsplaner för att minska klimatpåverkan 3. Regional påverkan från kunskap till handling ClimAct skall bidra till att samarbete sker över flera nivåer (lokal, regional, europeisk) för att minska klimatpåverkan både ur tekniskt och politiskt perspektiv. Projeket ska visa på goda Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 29

30 exempel från olika delar av Europa vad gäller strategier för att minska klimatpåverkan och mättning/monitoring av växthusgaser. Projektet skall öka medvetenheten om klimatförändringar och ge inspiration till olika sätt att arbeta med att minska klimatpåverkan och sprida information till beslutsfattare och tjänstemän på lokal och regional nivå om vikten av deras politik och agerande för att vi ska klara av att uppnå de uppsatta målen Lokala och regionala beslutfattare, kommuner, landsting och länsstyrelsen, företag. Interreg IV C Goda exempel för regionala klimatskystrategier från hela Europa ska tas fram, analyseras och sammanfattas i en handledning som spridas kostnadsfritt. Goda exempel av metoder för att kartlägga och övervacka växthusgasutsläpp på lokal och regional nivå ska tas fram, analyseras och sammanfattas i en handledning som spridas kostnadsfritt. Studiebesök, seminarer och konferenser arrangeras. Nyhetsbrev skickas ut. Malin Lagerwall, Nenet Wolfgang Mehl, Nenet, Silva Herrmann, Nenet, Mätningar energi och klimat 9.1 Abiskoögat Abisko Naturvetenskapliga Station (ANS) ligger i ett kuperat fjällområde och omfattar flera klimattyper med en mångfald av sjöar, älvar, landskap och ekosystem, från boreala barrskogar i Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 30

31 öst till högalpina växtsamhällen i väst. Stationen har ända sedan 1913 samlat in data över miljömässiga variabler som klimat, snödjup samt isens tjocklek på sjön Torneträsk och hur länge isen har legat. Olika projekt syftat till att förbättra samarbete mellan forskningsgrenar, samiska renskötare och besöksnäringen för att förstå förändringen i fjällvärlden bl.a. genom klimatförändringen. Löpande Forskare, renskötare, besöksnäringen, kommuner Olika forskningsprojekt Webbsidan Abiskoögat visar meteorologiska och fenologiska data angående klimatförhållanden i fjällvärlden. Christer Jonasson, 9.2 Hållbarometer Luleå Hållbarometern är en omfattande webbplats för hållbarhet (inkl. ekonomiskt och social hållbarhet) miljö- och folkhälsofrågor, som ger överblick. Användare hittar beskrivningar av utvecklingen i Luleå och om miljömålen. Redovisningen har både ett lokalt och ett nationellt perspektiv. Hållbarometer webbsidan finns dessutom en redovisning över de viktigaste planer, strategier och regler inom Luleås kommun. Hållbarometern drivs av Miljökontoret i samarbete med miljösamordnaren och folkhälsosamordnaren i Luleå kommun. Löpande Kommunens invånare, näringslivet, kommunförvaltningen, politiken Författare Silva Herrmann, Wolfgang Mehl 31

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Klimatförändring, regional klimatpolitik och konkreta projekt

Klimatförändring, regional klimatpolitik och konkreta projekt Klimatförändring, regional klimatpolitik och konkreta projekt Med små steg kan vi göra en stor insats! Wolfgang Mehl, 2013-11-06, Haparanda Årsmedeltemperatur Nordkalotten Upp till 2,5 grader varmare år

Läs mer

Presentation & bakgrund

Presentation & bakgrund Presentation & bakgrund Medlemsorganisation för Västerbotten och Västernorrland med samarbeten i övriga Norrland och med utblick mot övriga världen! 11 kommuner 1 landsting 1 länsstyrelse 1 regionförbund

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Klimatförändring och hållbar utveckling

Klimatförändring och hållbar utveckling Klimatförändring och hållbar utveckling Med små steg kan vi göra en stor insats! Silva Herrmann / Wolfgang Mehl Vision för Jokkmokks nya energiplan och klimatstrategi Närproducerad förnybar energi i ett

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Tillväxtavdelningen 2010. Piteå attraktiv och uthållig 2010

Tillväxtavdelningen 2010. Piteå attraktiv och uthållig 2010 Piteå attraktiv och uthållig 2010 Övergripande tillväxt och planering Marknadsföring/varumärke Piteå Företagarcentrum Nyföretagande Go Business Piteå Turistbyrå Projektkoordinering Landsbygdsutveckling

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Mer stål med mindre olja, el och kol

Mer stål med mindre olja, el och kol Mer stål med mindre olja, el och kol Stålindustrins energiforskningsprogram 2006-2010. En satsning för bättre energiutnyttjande, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft i samarbete med Energimyndigheten.

Läs mer

Ämnesförslag projektarbeten

Ämnesförslag projektarbeten Ämnesförslag projektarbeten BioFuel Region vill få fler gymnasieelever att göra projektarbeten med koppling till hållbar utveckling. Eftersom vår kärnverksamhet handlar om biobränslen, bioenergi och skogsråvara

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge

Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge I enlighet med vänskapsavtalet mellan Norrbottens läns landsting och Troms fylkeskommune, undertecknat den 11 januari

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Vägen till ett fossilbränslefritt Norrbotten

Vägen till ett fossilbränslefritt Norrbotten Vägen till ett fossilbränslefritt Norrbotten Joakim Lundgren Avdelningen för energiteknik Luleå tekniska universitet 2007-12-14 1/23 Bakgrund 60 40 150 - Två miljarder människor i världen har fortfarande

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

En utlokaliserad energiproduktion

En utlokaliserad energiproduktion 1 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö 2011 2 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö Karleby/Kokkola

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Erfarenheter från Intelligent Energy Europe (IEE)

Erfarenheter från Intelligent Energy Europe (IEE) Erfarenheter från Intelligent Energy Europe (IEE) Informationsmöten om Horisont 2020, 18/9/2014, Luleå Silva Herrmann, Norrbottens Energikontor Vad jag kommer att prata om Mina erfarenheter att delta i

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland n Verksamhetsplan 2013 Energikontor Norra Småland Energikontorets verksamhetsplan är styrgruppens instrument för styrning av verksamheten. Styrgruppen fastslog Verksamhetsplan 2013 den 4 februari 2013.

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

RINCIP. För klimatsmarta kommuner och regioner

RINCIP. För klimatsmarta kommuner och regioner RINCIP För klimatsmarta kommuner och regioner Broschyren ger en överblick över utvalda resultat och slutsatser i Principprojektet. Första delen fokuserar på vårt arbete med visioner och scenarier för

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

SEKAB CELLUAPP. Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär

SEKAB CELLUAPP. Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär SEKAB CELLUAPP Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär INTRO SEKAB CELLUAPP BIOMASSA BLIR REN VINST INTRO SEKAB CELLUAPP Släng inga idéer om hur restprodukter kan användas. CelluAPP hjälper

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker.

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Maria Grahn SP systemanalys Chalmers, Energi och Miljö Koordinator

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Farmarenergi Svenske erfaringer med landbrukarne som ferdig varme leverandører. Kent-Olof Söderqvist, KanEnergi Sweden AB www.kanenergi.

Farmarenergi Svenske erfaringer med landbrukarne som ferdig varme leverandører. Kent-Olof Söderqvist, KanEnergi Sweden AB www.kanenergi. Farmarenergi Svenske erfaringer med landbrukarne som ferdig varme leverandører. Föredrag vid seminarium på Honne Hotell og Konferensesenter 20 augusti 2003 Kent-Olof Söderqvist, KanEnergi Sweden AB www.kanenergi.se

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Det övergripande målet för Interreg Nord 2014-2020 är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Basprogram 2012-2015 Systemteknik

Basprogram 2012-2015 Systemteknik Basprogram 2012-2015 Systemteknik Allmän inriktning Systemanalys innebär att studera samverkan mellan komponenter i en anläggning, samt samspelet mellan en anläggning och dess omgivning. För programområdet

Läs mer

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Loggor Utveckling av Skogsbränsle från Mittregionen SLU 19 Mars Magnus Matisons Projektledare Forest Refine

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Er ref Åsa Leander LRF Dnr 2015/7233 Ert Dnr: M2015/2144/Ee 20150828 Ert datum 20150513 Miljö- och energidepartementet Asa.leander@regeringskansliet.se Cc m.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

LRFs energistrategi Riksförbundsstämman 2011

LRFs energistrategi Riksförbundsstämman 2011 Riksförbundsstämman 2011 1(8) Utgångspunkter Bland LRF:s medlemmar finns redan minst 7 000 energiföretagare, ytterligare 7 000 utvecklingsbara verksamheter och en därutöver idag okänd potential. LRF ser

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa Seminarium Inomhusmiljö och hälsa Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa 10.00 Välkomna Lisa Redin, Miljösamverkan Västerbotten Stina Lindström, KOMIN, Umeå universitet 10.15

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPDRAG Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan inom miljöanpassad offentlig

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer