Transport. Klimatfrågan viktigare än fri rörlighet. Var med och gör skillnad! Michaela Leo inför valet Sidan 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transport. Klimatfrågan viktigare än fri rörlighet. Var med och gör skillnad! Michaela Leo inför valet Sidan 9"

Transkript

1 Transport i Stockholm Nummer 4/2013 FEMMAN Klimatfrågan viktigare än fri rörlighet Lars Lindgren Sidan 4 Var med och gör skillnad! Michaela Leo inför valet Sidan 9 Det är värt att engagera sig Intervju om facklig verksamhet Sidan 10

2 Ordföranden har ordet Transport på direkten alla vardagar kl Som medlem i Transport a r du alltid va lkommen att kontakta oss. Transport På Direkten (TPD) a r en samlad va xel som förbundet startat upp da r du som medlem kan få svar på alla typer av frågor, allt från avgiftsklasser till arbetsmiljöfrågor och avtal/arbetsra tt. Du kommer att kopplas till någon av de handla ggare som finns ute i landet (Kontorister, Ombudsma n och Regionala Skyddsombud (RSO). TRANSPORtFEMMAN i Stockholm ges ut av Svenska Transportarbetare förbundet Avd. 5 Ansvarig utgivare: Mikael Rolf, Tidningsgrupp: Emma Lundberg och Torkel Blom Grafisk form och layout: Happy Book Tryck: Print One Omslagsbild: Gruppen för transports unga; Katrin Olofsson, Mansour Ahmed, Mattias Welle, Alexandra Lindahl och Carolina Nolasco, foto: Mikael Rolf svenska Transportarbetareförbundet avdelning 5 Beso k sker vardagar efter o verenskommelse Telefontider Måndag-fredag Lunchsta ngt kl Beso ksadress Svenska Transportarbetareförbundet Avd. 5 Skytteholmsva gen 2, Solna Telefon Fax E-post La s mer pa Bästa medlemmar! Det har varit ett tufft, roligt och givande år som gått sedan jag fick ert förtroende som ordförande för avdelningen. Jag har fått se mycket, upplevt mycket och framför allt träffat FANTASTISKA medlemmar som gör allt för att deras kollegor ska ha det bäst! Jag talar om er; miljöarbetare, terminalarbetare, chaufförer, bevakningspersonal, tidningsbud och inte minst bensinmackspersonal. Då jag varit ute och träffat er på arbetsplatserna så har jag blivit positivt inspirerad av hur många det är som vill hjälpa till och engagerar sig i fackliga frågor. Som kontaktar avdelningen med åsikter och idéer om hur de vill få saker och ting bättre på jobbet. Medlemmar som vill att vi skall ordna kurser så att kamraterna får kunskap om sina rättigheter. Samhället har via politiska beslut blivit tuffare mot våra medlemmar, med en dyrare A-kassa och regler som gjort det svårare att kvalificera sig till den. En arbetsmarknad där man konkurrerar om jobben med lägre löner och otryggare anställningar. Det är glädjande att förbundet nu ställer krav på en stor satsning inom utbildning med riktade kurser för ungdomar. Dessutom erbjuds medlemmar och blivande medlemmar att gå kursen Startpunkten. Där informerar man om den svenska modellen, där vi organiserar oss via fackförbunden för att påverka vårt arbete och samhället i stort. Att vi ställer krav på politiken om bättre villkor för oss arbetare: rimliga anställningsvillkor, beställaransvar för arbetsgivare som tar in under entreprenörer så att beställare hålls ansvariga om de inte har avtalsenliga löner för arbetstagarna inom alla led. Transportare förolyckas och skadas på jobbet för att vi jobbar under ökad tidspress och i företag som tummar på arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har inte resurser att kontrollera arbetsmiljön som förr p.g.a. minskade anslag. I en rapport från Arbetsmiljöverket ser man att 8 av 27 dödsolyckor år 2013 skett inom Transports verksamhetsområden. Detta tyder på att företagen åsidosätter arbetsmiljöarbetet inom våra branscher. Det ska aldrig vara lönsamt att driva företag som konkurrerar med sämre arbetsmiljö. Därför ska vi satsa på att rekrytera och utbilda skyddsombud i större utsträckning än tidigare för att vaka över att arbetsmiljölagen följs. Det har skapat ett större medvetande hos våra Transportare om hur viktigt det är att engagera sig tillsammans med andra LO-medlemmar i facket. Vi vill kunna vara med på arbetsplatsen och verka för bättre arbetsvillkor via våra kollektivavtal! Det är viktigt att samhället lagstiftar om striktare regler kring de idag osunda cabotagereglerna. Samt att myndigheterna tilldelas resurser att lagföra dem som bryter mot lagen och ojust konkurrerar med de företag som följer lag och kollektivavtal. Snart kickar vi i gång med ett grymt 2014 med massor av kurser, starkare tidning, informationsmöten, repskapsmöten m.m. Jag ser fram emot att vi alla kan hjälpa varandra och har Du idéer på hur vi i Transport kan bli bättre så hör av Dig. Du är viktig, för tillsammans är vi starka! Sist men inte minst så vill jag önska er en riktigt god jul med massor av skratt och julbord! Innehåll 2 Ordföranden har ordet 4 Klimatfrågan a r viktigare a n fri rörlighet. 5 App för forskning om internationella transporter 6 Möteskallelser 8 Facklig rapport från tankesmedjan Katalys 9 Var med och gör skillnad! 10 Apelns Big Bag 11 Hederstecken 12 Studier 15 Veteranresan Transportmedlem i över 50 år Organisering Nyckeln till framgång Höstens organiseringsarbete i avdelningen breddas med nedanstående företag: Widrikssons Åkeri är prioriterat. Välkommen med frågor om du arbetar i företaget, rapporterar Bo Nilsson, organizer. Avdelningsinformation Mikael Johansson ny ombudsman som vikarierar för Joakim Guttman som går på ombudsmannautbildning. Kim Råneby avdelningens nye försäkringsansvarig. Kim kommer efter årsskiftet in som regionalt skyddsombud. Nu är han i avdelningen och stöttar de regionala skyddsombuden med avtalsförsäkringar och rehabiliteringsärenden vid sjukskrivningar. Vi ses nästa år. Glada hälsningar A-KASSAN Telefon Måndag - Fredag kl Måndag, Onsdag, Torsdag kl Foto Daniel Myr Mikael Rolf Ordförande avd 5 Svenska Transportarbetareförbundet 23 nov ABF-huset TRANSPORtfemman 4/2013 Anders Kotorman är vice ordförande för avdelningen och arbetar under december månad i avdelningen på halvtid. Anders ersätter Mikael Rolf under semester och föräldraledighet. 3

3 Cabotagestudien Klimatfrågan är viktigare än fri rörlighet FN:s klimatpanel har släppt en rapport (Human influance on climate clear, IPCC report, 2013) som beskriver klimathotets oerhörda tyngd och omfattning. Numera är det få som betvivlar riktigheten i de alarmerande prognoserna och den svenska regeringen har långtgående ambitioner när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta redan 2030 och 2050 ska Sveriges utsläpp av växthusgaser vara klimatneutrala. EU:s ministerråd har uttryckt likartade, men något lägre, ambitioner. På ett övergripande plan verkar det alltså som om Sveriges regering och EU:s makthavare tar klimathotet på allvar. Det är bra. Mer problematiskt är att vare sig EU eller Sveriges regering gör särskilt mycket i praktiken för att förverkliga de klimatpolitiska ambitionerna. I Sverige handlar ett ambitiöst klimatarbete i ovanligt stor utsträckning om att minska transporternas klimatpåverkan. Om man räknar in det internationella inslaget står de för 41 procent av de samlade CO 2 utsläppen. Detta att jämföra med de omkring 14 procent som transporterna genererar på global nivå. En fungerande svensk klimatpolitik kräver därför enorma satsningar på järnväg och kustsjöfart, men också en omfattande politisk styrning av de trots allt nödvändiga lastbilstransporterna. Dagens åkerinäring präglas av så svårartade marknadsstörningar att den helt enkelt inte kan bära ett klimatansvar. De systematiska brotten mot EU:s cabotageregler (rätten att köra tillfällig inrikestrafik i ett annat EU-land) i kombination med fri rörlighet för tjänster har skapat en närmast kaotisk kombination av överetablering, lönedumpning och resursslöseri.» De låga transportpriserna underminerar lönsamheten i åkerier som följer reglerna. Den felutvecklingen får svårart ade konsekvenser för det framtida klimatarbetet: De låga transportpriserna underminerar lönsamheten i åkerier som följer regler i lagstiftning och kollektivavtal. Det påverkar i sin tur de bästa åkeriernas förmåga att utvecklas och erbjuda långsiktigt hållbara och högkvalitativa tjänster. Den illegala trafiken leder till överetablering och låg effektivitet. Transportköpare inom industri, handel och logistikföretag behöver inte planera, samordna och agera långsiktigt. Det finns alltid billig transportkapacitet inom räckhåll. Åkerinäringen kan frigöra sig från politiska styrmedel som syftar till att styra transporter mot klimatsmartare lösningar via exempelvis kilometerskatt eller CO 2 -skatter. Höjda kostnader kan undanröjas genom att lönekostnaderna kan minskas drastiskt. En fungerande klimatpolitik bör i stället bygga på begrepp som samordning, ansvar, långsiktighet och planering. Rent konkret innebär det att politiken bör stimulera uppbyggnaden av en transportindustri som underordnar sig långtgående miljökrav, men också har befogenheter och resurser att utveckla system för reell samordning av klimatsmarta transporter. Det bör kombineras med att större transportköpare åläggs ett beställaransvar där de måste redovisa hur de steg för steg går över till långsiktigt hållbara transportsystem för den egna produktionen och den egna varuförsörjningen. Geografiskt sett är Sverige närmast en ö och omkring 90 procent av vår export och import fraktas med fartyg någon del av transportsträckan. Därför kan också de ofrånkomliga stoppen i hamnarna användas för samordning och styrning mot hållbara transportlösningar i takt med att sådana lösningar utvecklas. Men nationella krav på långsiktighet i transportsystemen är svårförenliga med EU:s regler om fri rörlighet. En av huvudfrågorna för det framtida klimatarbetet blir därför om Sverige får ställa krav på att järnväg, sjöfart och maximalt klimatanpassade lastbilstransporter, i samordnade system, ska sköta våra inrikestransporter i framtiden även om transportkunderna kan hitta billigare och snabbare lösningar i andra EU-länder. Vi menar att entydiga satsningar på transporter med minimal klimatpåverkan måste väga tyngre än reglerna om fri rörlighet. Utan en sådan prioritering kan vi förmodligen glömma de goda ambitionerna om en fossiloberoende fordonsflotta och att Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara klimatneutrala Lars Lindgren Ordförande, Svenska Transportarbetareförbundet Artikel publicerad i Aftonbladet Foto: Hoffotografen, Berlin Cabotagestudien är en forskningsstudie som undersöker internationell godstrafik på väg i Skandinavien. Syftet är att ta fram oberoende fakta. Dessa ligger sedan till grund för att skapa kunskap för samhället, beslutsfattare, myndigheter och framtida forskning. Den innovativa Cabotagestudienappen används av tusentals frivilliga för att samla in data och statistik om den internationella godstrafikens rörelser. Insamlad data används för att visa rörelsemönstret hos lastbilar och ligger till grund för vidare analys. Dessutom undersöks hur avregleringen av transportmarknaden påverkar skandinavisk logistik, vilka miljöeffekterna blir, samt transporteffektivitet och visibilitet inom transportinköp. All data som samlas in är helt anonym och används enbart till forsk- App för forskning om internationella transporter ning. Genom avancerade algoritmer kan man kartlägga och skapa tillförlitlig information om hur den internationella trafiken på väg rör sig i Skandinavien. Målsättningen är att kunna kvantifiera avregleringens miljömässiga och ekonomiska effekter. Resultaten offentliggörs via hemsidan sprids till media och publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Grunden för akademisk forskning är att den är fullständigt oberoende, öppen och möjlig att göra om. Cabotagestudien accepterar enbart finan sieringsbidrag från organisationer och stiftelser. Företag som vill stödja studien kan enbart göra det genom att sponsra priser som lottas ut till deltagare. Elin och Charles Lindleys Stiftelse (Transport) gick in som finansiär för den första etappen av Cabotagestudien under hösten Hösten 2013 beslutade stiftelsen att finansiera ytterligare tre års fri forskning inom området. Detta ger kontinuitet för att över längre tid undersöka och analysera området utifrån olika perspektiv och modeller. Vad är cabotage? Enligt EU betyder cabotage att en nationell kommersiell godstransport utförs av en operatör som tillfälligt är i landet. Cabotagetrafik inom EU regleras sedan i direktivet (EC) 1072/2009. Målet med att tillåta att tillfälliga inrikes godstransporter utförs av utländska åkerier är enligt EU att detta reducerar antalet tomkörningar efter det att en internationell transport har avslutats. Att detta påstående stämmer finns det idag inga bevis för. Enligt artikel 8 i direktivet får en utländsk åkare genomföra tre cabotagetransporter (d.v.s. mellan två punkter i landet operatören tillfälligt vistas i) efter det att den internationella transporten lastas av. 4 TRANSPORtfemman 4/2013 TRANSPORtfemman 4/2013 5

4 SEKTIONSMÖTEN Öppna för alla medlemmar SEKTIONSMÖTEN Öppna för alla medlemmar Miljösektionen Terminalsektionen Bevakningssektionen Veteransektionen Medlemsmöte i Miljösektionen onsdag 20 november kl Plats: Folkets hus, Årsta Nomineringar inför sektionens årsmöte bl.a. styrelseledamöter och representantskap Kaffe och mackor serveras från Välkommen! Medlemsmöte i Terminalsektionen torsdag 21 november kl Nomineringar inför sektionens årsmöte, bl.a. ordförande Kaffe och mackor serveras från 17:30 Medlemsmöte i Bevakningssektionen onsdag 20 november kl Nomineringar till avdelningens valberedning Fyllnadsval till representantskapet Nomineringar inför sektionens årsmöte, bl.a. ordförande Kaffe och mackor serveras från 18:00 onsdag 13 november kl Nomineringar till sektionsstyrelsen och rapporter Kaffe och mackor serveras Bensin/oljesektionen Medlemsmöte i bensin/oljesektionen torsdag 21 november kl Fyllnadsval av ordförande Nominering inför sektionens årsmöte, bl.a. styrelseledamöter och representantskap Kaffe och mackor serveras från Tidningsbudssektionen Medlemsmöte i tidningsbudssektionen Måndag 25 november, kl 17:30 Plats: ABF Sveava gen 41, Stockholm, Hedensalen : Nomineringar inför sektionens årsmöte, bl.a. ordförande Kollektivavtalet går ut 31:a december diskussion Fika serveras från 17:00 Åkerisektionen Sektionsmöte i åkerisektionen torsdag 21 november kl Nomineringar till sektionsstyrelsen, bl.a. fyllnadsval ordförande 1 år Nominering och val till representantskapet Kaffe och mackor serveras från 17:30 Representantskapet måndag 2 december kl :30 (17:30 julbord) Plats: ABF Sveava gen 41, Z-salen, Stockholm Gästtalare: Mikaela Leo, valledare Svenska Transportarbetareförbundet Förslag till dagordning och möteshandlingar kommer att skickas ut till ledamöterna. Obs! Alla avdelningens medlemmar är välkomna till mötet från 18:45 Taxi/bussektionen Medlemsmöte för taxiförare, taxitelefonister, bussförare och de som kör beställningstrafik måndag 25 november kl Förslag till dagordning: Nomineringar och fyllnadsval till sektionsstyrelsen, ordinarie och suppleanter Nominering och fyllnadsval till adelningens representantskap Under hösten har Socialdemokraterna lagt ett antal motioner till riksdagen som påverkar Taxinäringen. Rapport och diskussion. Hur kan vi jobba med att förbättra för våra medlemmar politiskt i landstinget och i kommunen? Transport arbetar fortfarande med ett kollektivavtal under tiden som denna kallelse skrivs. Hur kommer det se ut och varför tar det så lång tid? Vi bjuder på smörgåsar och kaffe från nov ABF-huset Avtalsförsäkringar En enkel anmälan ger dig extra pengar Avtalsfo rsa kringar kan ge lite extra na r du a r borta fra n jobbet. Du a r automatiskt fo rsa krad, eftersom du har avsta tt en del av lo nen till fo rsa kringspremierna. fo r att du ska vara sa ker pa att fa ersa ttning ma ste det finnas kollektivavtal pa din arbetsplats. Glo m inte att du sja lv ma ste anma la fo r att fa ersa ttning. Kontakta AFA fo rsa kring som administrerar utbetalningarna, 6 TRANSPORtfemman 4/2013 TRANSPORtfemman 4/2013 7

5 ny rapport Politik Intressant facklig rapport från tankesmedjan Var med och gör skillnad! Den 14 september 2014 ska vi se till att byta regering Katalys Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Man ger bland annat ut rapporter inom områdena välfärd, samhällsekonomi, arbetsmarknad och fördelningsfrågor. Rapport nummer 3 Vilken arbetsmarknad ska vi ha? behandlar arbetsmarknaden med utgångspunkt i den svenska modellen. I år är det 75 år sedan Saltsjöbads avtalet skrevs under. Den anda i vilken överenskommelsen träffades lever fortfarande kvar i Victor Bernhardtz på tankesmedjan Katalys har skrivit rapporten tillsammans med Elisabet Olme. vad vi i dagligt tal kallar den svenska modellen. Det svenska samhällsbygget har till stora delar möjliggjorts av modellens perspektiv och arbetssätt: starka fackföreningar, en aktiv arbetsmarknadspolitik, partsgemensamma överenskommelser, omställningsstöd och ett brett välfärdssystem. Med detta har man vunnit mycket hög produktivitet, ökad välfärd och minskade klassklyftor. Nu ser vi hur den svenska modellen urholkas, vilket bidrar till stora utmaningar för samhället. Fackföreningarna hotas av sjunkande medlemstal. Sänkta lägstalöner och försämrad anställningstrygghet blir allt vanligare krav från arbetsgivarsidan. Samspelet mellan arbetsmarknaden, samhället och medborgarna försämras i takt med att grundförutsättningarna för svensk arbetsmarknad förändras och försvagas. Rapporten beskriver förändringar som kräver svar. De måste mötas med en politik och med åtgärder som säkrar och utvecklar en inkluderande arbetsmarknad och ett samhälle för alla. läs mer på Katalys hemsida och ta del av deras artiklar och material. Rapporten finns att läsa på Katalys hemsida, Det finns de som anser att vårt förbund ska låta bli att arbeta med politiska frågor. Förbundet ska syssla med att förbättra villkoren för sina medlemmar och inget annat. På vilket sätt Transport ska kunna förbättra villkoren för sina medlemmar och samtidigt låta bli att arbeta med politiska frågor, det tas sällan upp, troligen för att det är en olöslig ekvation. Ska Svenska Transportarbetareförbundet kunna tillvarata medlemmarnas intressen så måste vi vara med även i politiken. Som medlem i ett politiskt parti blir du valbar till funktioner inom kommun, landsting, nämnder, domstolar och riksdag. Istället för att klaga över hur beslutsgången i sophanteringsupphandlingen gick till, så var med och ta beslutet. Det är alltid enklare att vara med och fatta ett beslut än att protestera mot ett beslut som redan är färdigt. Om det finns något som jag därför vill uppmuntra alla medlemmar i vårt förbund att göra, så är det att ta del i politiken. För våra erfarenheter och kunskaper behövs just där, på plats, i de politiska strukturer där våra medlemmars arbetsvillkor påverkas av de beslut som fattas. Det är heller inget som är särskilt krångligt eller svårt inom politiken. Strukturen speglas från det fackliga arbetet. Det finns klubbar, representantskap och styrelsearbete att delta i. Du som är Transportare äger dessutom ovärderlig kunskap från din del av arbetsmarknaden och kan på så sätt se till att just de frågor som påverkar dig i arbetslivet kommer upp på agendan.» Vi behöver fler som tar steget in i politiken När valet 2018 kommer behöver vi ha fler som är aktiva politiskt, samtidigt som de är fackligt aktiva. På våra arbetsplatser behöver vi prata om vad som behövs göras för att få schysta villkor för alla. Vi behöver fler som tar steget in i politiken och är villiga att ta på sig uppdrag. För när vi har bytt regering 2014 är inte arbetet slut. Då ska Michaela Leo Foto Jenny Gransell uppdragen fördelas mellan de som är medlemmar. Sedan börjar arbetet, det där viktiga arbetet som ger direkta effekter ut i så många Transportares vardag. Då hoppas jag att du är med och fattar besluten. Det är för viktigt för att lämna över till någon annan. Var med och gör skillnad. Enade vi stå! Michaela Leo Valledare 8 TRANSPORTfemman 4/2013 TRANSPORtfemman 4/2013 9

6 Facklig verksamhet Kolumntitel Det är värt att engagera sig Apelns Big Bag AB, Älvsjö Hans Callerö, hur kommer det sig att du börjar engagera dig fackligt på din arbetsplats? Jag har alltid varit med i facket. Insikten att vi kan påverka vår arbetsplats till det bättre för alla gör att det är värt att engagera sig. Vi vill kunna samarbeta och få alla att trivas. Ju fler medlemmar vi är i facket desto bättre kan vi få det tillsammans. Vi ska samarbeta och försöka hitta lösningar tillsammans med företaget. Om många är anslutna till Transport kan vi påverka mycket mer. Vi får en större legitimitet när vi för talan för alla arbetstagare på en arbetsplats. Och då kan vi skapa bättre villkor för oss arbetare. Ju fler som känner till sina rättigheter via sitt kollektivavtal, desto bättre blir det för företaget. De får gladare personal som känner att de kan göra ett bra arbete och vara delaktiga. Vad är det ni arbetar med lokalt? Främst att visa att vi (facket) finns lokalt och rekrytera medlemmar. Vi har redan ordnat en facklig introduktionskurs Startpunkten lokalt på företaget och vi kommer att ordna en till så snart vi värvat fler medlemmar. Vi har nyligen gått en kurs inom avtalsförsäkring där vi fått information om hur vi kan hjälpa våra jobbarkompisar. Vi har även fått förfrågan från arbetskollegor som tillhör tjänstemannafacket Unionen och vi hjälper dem med. Kan jag hjälpa till så att arbetskollegorna får den information som de behöver så är jag glad att kunna hjälpa till. Dock är det viktigt att veta att det är bara de som är med det fackförbundet som har aktuellt kollektivavtal(miljöavtalet via transport) som kan hävda kollektivavtalet vid en eventuell tvist. Vi har fått en positiv respons från våra arbetskamrater, inflikar Stefan Alakunnas. De är positiva till att vi engagerar oss fackligt för att hjälpa varandra på arbetsplatsen. Vi informerar dem om vilka avtalsförsäkringar de har rätt till via sitt kollektivavtal, ifall de skadat sig under arbetet. Det många glömmer är att detta är avsatt lön vid avtalsförhandlingar med arbetsgivarna. Arbetare vet sällan om att vi alla har rätt till dessa försäkringar om vi t.ex. blir sjuka eller skadade i arbetet. Mikael Rolf, text och foto Förhandlingsombud förtroendevald arbetstagare som förhandlar lokalt gentemot företaget och företräder arbetstagarna. Skyddsombud förtroendevald arbetstagare som företräder i arbetsmiljöfrågor. Försäkringsinformatör förtroendevald arbetstagare som företräder arbetstagarna i frågor kring försäkringar via kollektivavtal och medlemsförsäkringar. Hans Callerö förtroendevalt förhandlingsombud och försäkringsinformatör på sin arbetsplats på Big Bag, Älvsjö. Hans kontaktade avdelningen för att organisera en Startpunkt (facklig introduktionskurs) på sin arbetsplats. Stefan Alakunnas förtroendevald som skyddsombud och försäkringsinformatör. Hederstecken för medlemmar Transport Vi i Transport har i huvudsak två hederstecken som vi delar ut på avdelningsnivå: Medlemskap i Transport i 30 år Medlemskap i Transport i 50 år Aktivt medlemskap i 20 år (förtroendevalda) På vårt representantskap vill vi gärna uppmärksamma de som gjort sig förtjänta av dessa hederstecken. De kontaktas och bjuds in till mötena, där de blir uppkallade på scen. De med 30 och 50 års medlemskap får en glasskål från Reijmyre och en namngraverad penna, till de med 20 års aktivt medlemskap delar vi ut en nål med Transportloggan omgiven av en kedja i guld. Vad menas då med aktivt medlemskap? Jo det innebär att man haft förtroendeuppdrag i mer än 20 år. Det kan ha börjat med ett uppdrag som skyddsombud eller att man blir invald i en klubbstyrel se, sedan har det rullat på och 20 år har gått. Nu får vi erkänna att vi de senaste åren inte riktigt skött det här, så det kan finnas medlemmar som känner att de blivit förbigångna. Befinner ni er i någon av de nämnda kategorierna (eller har en kompis som gör det) så kontakta gärna avdelningen. Att dela ut hederstecknen är ett trevligt inslag på våra möten. För de som inte kan komma så försöker vi lösa det ändå. Som ni kan se på bilderna så uppmärksammades på representantskapet den 23:e september Stefan Deverstam för 30 års medlemskap och Joakim Guttman, Jimmy Lindgren och Benny Lundgren för 20 års aktivt medlemskap. Svenska Transportarbetareförbundet tackar dem för deras insatser. Torkel Blom, text Johan Andersson, foto Från vänster Joakim Guttman, Benny Lundgren, Jimmy Lindgren samt Nicklas Mattsson från förbundet, som delade ut hederstecknen. Stefan Deverstam och Nicklas Mattsson. 10 TRANSPORtfemman 4/2013 TRANSPORtfemman 4/

7 Studier Studier Studier Kursdeltagare erhåller ersättning av arbetsgivaren om man har fackligt förtroendeuppdrag. I annat fall ersätter avdelningen med utbildningsarvode alternativt skattefritt stipendium. Grundutbildningar för alla medlemmar Grundkurserna är öppna för alla medlemmar. För att gå dem behöver du alltså inte vara förtroendevald. Avdelningen står för frukost, lunch och fika. Alla anställda inom Transports yrkesområden är välkomna till dessa kurser. Startpunkten facklig introduktion Kursen ger dig en grundläggande förståelse för vad medlemskapet i fack föreningen ger och medlemskapets värde. Kursdeltagare erhåller ett skattefritt stipendium på 400 kr, detta gäller till alla medlemmar eller den som blir medlem inom tre (3) månader efter kurstillfället. Gäller ej vid kryssning då stipendium bekostar kostanden för resan. För kursdatum: se nedan. Vi i Transport (VIT) Kursen ger dig grundläggande kunskaper om fackföreningens och för bundets mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället. Kursdeltagare erhåller ett skattefritt stipendium på 4040 kr. Om man har fackligt förtroende uppdrag utbetalas lön av arbetsgivare enligt förtroendemannalag 7 under två dagar samt skattefritt stipendium av avdelningen resterande dagar. Vid internat så står avdelningen för kursresan. För kursdatum: se nedan. Avtalspunkten Du får tillräckliga kunskaper om det egna kollektivavtalet så att du kan bevaka dina grundläggande rättigheter i anställningen beträffande lön, arbetstider, anställningsformer och ledighet. Kursdeltagare erhåller ett skattefritt stipendium på 400 kr. Om man har fackligt förtroende uppdrag utbetalas lön av arbetsgivare enligt förtroendemannalag /1 ABF * Sundbyberg *Gäller Bevakningsavtalet. Vidareutbildningar för skyddsombud via LO Kurs för huvudskyddsombud 1 Huvudskyddsombudet ska samordna alla skyddsombuden på arbetsplatsen. Kursen tar upp samarbete, kommunikation, ledarskap och hur du håller dig uppdaterad i aktuella arbetsmiljöfrågor. Kursen, som är en fördjupad vidareutbildning, tar upp huvudskyddsombudets rättigheter och skyldigheter samt olika roller som samordnare och informatör gentemot såväl arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud som myndigheter. Arbetsmiljöfrågorna ska bli en del av det vardagsfackliga arbetet /1 Runö /2 Runö (industrin) 14 31/3 2/4 Runö /5 Runö /6 Runö (större företag) Kursanmälan sker via e-post. För- och efternamn, personnummer, kursnamn och kursdatum sänds till: Kurs för huvudskyddsombud 2 Denna kurs är en intensiv vidareutbildning för huvudskyddsombud som via egna projektarbeten leder fram till ökad insikt med inriktning på helheten när det gäller arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Du har verkat som huvudskyddsombud i ett par år och vill få möjlighet att tillsammans med andra utbyta erfarenhet och pröva idéer samt få möjlighet att ta ett steg till i ditt uppdrag som huvudskyddsombud. Kursen är endast 2,5 dagar /1 Runö /4 Runö /5 Runö Startpunkten Commuter Security (CSG) 7:e augusti 2013 mans med övriga berörda företrädare i avdelningar, klubbar eller sektioner, kan utveckla ett arbetssätt för att behålla medlemmarna kvar i arbetet. Hur man verkar i uppdraget som fackligt förtroendevald/skyddsombud. Rehabkedjan och rehabiliteringssamtal är en del av kursens innehåll /12 Runö /4 Runö /5 Runö Fysiska och psykiska belastningsfaktorer En god arbetsorganisation och ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete kan påverka och förebygga växande fysiska och psykiska arbetsmiljöproblem. Kursen är en vidareutbildning för skyddsombud som tar upp hur förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete gällande stress relaterade fysiska och psykiska belastningar minskar riskerna för att medlemmar blir arbets skadade, sjukskrivna Arbetsanpassning och rehabilitering Kursen är en fördjupande vidareutbildning som lämpar sig för fackliga företrädare, men även för skyddsombud. Kursen tar upp hur vi, tillsamoch pensionerade i förtid /1 Runö /3 Medlefors /3 2/4 Runö /5 Runö Hot och våld i arbets livet Kursen är en vidareutbildning för skyddsombud som tar upp hot om våld och våld på arbetsplatserna ur ett arbetsmiljöperspektiv. En stor del av kursen handlar om hur en god arbetsorganisation och ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete kan utgöra den plattform som förebygger att arbetskamrater riskerar att utsättas för hot eller våld. Kursen ger kännedom om hur man kan medverka till att förebyggande åtgärder vidtas och vad lagar och föreskrifter säger om den psykosociala arbetsmiljön /3 Runö forts. Planerade Startpunkter Vecka Datum Kursort sista anmälningsdag 44 3/11 Viking Line (Nokas anställda) /11 ABF Sundbyberg /12 Solna (Rapid anställda) 4 25/1 ABF Sundbyberg /2 ABF Sundbyberg /3 ABF Sundbyberg /3 ABF Sundbyberg (engelska) 17 27/4 ABF Sundbyberg Vill ni ha en Startpunkt hos ert företag, kontakta oss på avdelningen så ordnar vid en kurs för er och era kamrater hos er. Kontakta oss via e-post: märk e-posten med Startpunkt och bolagsnamn så ordnar vi ett kurs tillfälle. Vi i Transport Vecka Datum Kursort sista anmälningsdag /11 Bollnäs FHSK (internat) /11 ABF Sundbyberg /4 Bollnäs FHSK (internat) Utbildningsarvode och stipendier för transport- och LO-kurser Din kursbekräftelse anger om Du har rätt till ersättning via stipendium eller utbildningsarvode (skattepliktigt), eller om Din arbetsgivare ska svara för bibehållen lön under kurstiden. Utbildningsarvode utgår från den 1 januari 2013 med: kr per vecka kr per dag 150 kr per timme Skattefritt stipendium utgår med: kr per vecka 824 kr per dag 103 kr per timme 12 TRANSPORtfemman 4/2013 TRANSPORtfemman 4/

8 Studier Smått och gott Utredningskurs Arbetsmiljö Du som är skyddsombud på arbetsplatsen vet du hur du ska agera i skarpt läge? När det som inte får hända, ändå har hänt. Den här kursen hjälper dig som skyddsombud att handskas med och vara aktiv i utredningar om arbetsplatsolyckor, arbetsskador och tillbud. Utredningsmetodik och angränsande lagstiftning är delar av kursen. Detta är en intensiv vidareutbildning för skyddsombud /3 Runö Kemiska hälsorisker Här får du kunskap om hur du driver kemifrågor på arbetsplatsen, hur du använder Prevents Kemiguiden, hur du hittar information om och vilka krav som gäller för de kemikalier som finns på din arbetsplats. Du får veta hur du läser säkerhetsdata och hur du kan upptäcka skadliga ämnen. Kursen tar upp Arbetsmiljöverkets föreskrifter som gäller kemi och även andra myndigheters ansvar för kemifrågor i arbetslivet. Du får också veta hur man hittar forskning inom området Kemiska arbetsmiljörisker /3 Medlefors /6 Runö Säkerhetskultur Säkerhetsklimat och säkerhetskultur på arbetsplatsen påverkar arbetsolyckor. Ett bra samspel och samverkan på arbetsplatserna skapar säkerhet. Arbetsolyckor är ett stort problem. Var tid har haft sina sätt att tackla olyckor i arbetslivet. Nu finns forskning som visar på hur psykologiska och sociala faktorer samverkar med organisationen och den fysiska miljön. Den här kursen vill göra dig medveten om detta samspel och hur säkerhetsklimat och säkerhetskultur påverkar säkerheten på arbetsplatsen /3 Runö /6 Runö Arbetsmiljöprojekt Kursens syfte är ge medvetenhet om de förtroendevaldas roll i ett projektarbete samt ge insikt om vad ett projekt är. Den ska också ge kunskap om hur lagar och avtal kan vara ett verktyg i projektarbetet, det vill säga Arbetsmiljölagen (AML), Medbestämmandelagen (MBL) och Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) i samverkan. Ritningsgranskning och projektplanering ingår i kursen /9 Runö Veteranresan 2013 Den traditionella veteranresan genomfördes även 2013 och vi har bildbevis! Onsdagen den 25:e september äntrade 107 medlemmar Viking Cinderella och samlades i konferensavdelningen för en alkoholfri välkomstdrink. I den stora biosalen kunde vi sedan lyssna till Janne Törnander från Folksam som berättade om viktiga och relevanta förändringar vad gäller försäkringar. Efter det presenterade vi från avdelningen oss, fyra från styrelsen och tre ombudsmän som hjälpte till med arrangemanget. Även veteranen Stig Lindvall var med som arrangör och han kunde även berätta om veteransektionens verksamhet. När vi hade tagit hytterna i be sittning, och kanske också fräschat upp oss lite, var det dags för middag. Som syns på bilderna var det trevlig stämning och glada miner, dessutom var maten god inte undra på att det är populärt på avdelningen att vara behjälplig under de här resorna. Efter maten var det fria aktiviteter. Många uppsökte några av de dansgolv som fanns att tillgå, andra ägnade tid åt att berätta om gamla fackliga bravader med mera. Efter en natt på Östersjön blev det frukost och sedan lunch med buffé innan vi anlände till Vikingterminalen mitt på eftermiddagen den 26/9. Förhoppningsvis kan det bli en lika lyckad resa Torkel Blom, text Mikael Rolf, foto Kursanmälan sker via e-post. För- och efternamn, personnummer, kursnamn och kursdatum sänds till: Startpunkten Nokas Värde och Bevakning 30:e juli 2013 Startpunkten Bevakningstjänst 5:e oktober 2013 Som ni ser idel glada miner på resan! 14 TRANSPORtfemman 4/2013 TRANSPORtfemman 4/

9 Adressändring skickas till Sthlm:s Transportarbetarefackförening Skytteholmsvägen 2, Solna eller anmäl per telefon tel B Ann-Mari Karlsson Transportmedlem i över 50 år Ann-Mari Karlsson har varit medlem i Transport i över 50 år. avdelningen fick kontakt med Ann-Mari via tips från medlemscentret på förbundet. Avdelningen ville självklart ta tillfället i akt och uppvakta vår kamrat. Vi åkte ut och hälsade på henne i hennes lägenhet och passade på att tilldela henne en transportvas och blommor som tack för att hon varit medlem i 50 år. Ann-Mari Karlsson gick med i facket (Transport) när hon började som tidningsbud Hon fick till en början vikariera för en kollega. Ann-Mari delade ut tidningar i stan och trivdes med sitt yrke. Ann-Mari berättar om hur annorlunda det var förr. Hon visar mig en bild där hon är med sin hund. Tyvärr kan hon inte längre ha hund. När hon blev pensionär kunde hon inte längre vara ute med den tillräckligt och valde då att inte skaffa sig en ny. På fotografierna som hon visar mig ser man att Ann-Mari haft ett aktivt liv och att hon gillade motion. Detta är viktigt som tidningsbud berättar Ann-Mari, som är en sprudlande positiv människa. Vi kan inte låta bli att prata hur samhället förändrats, hur politiken kommer in i ens vardag och hur viktigt det är att att alla engagerar sig. Avdelningen vill tacka Ann-Mari för hennes mångåriga medlemskap i Transport och även alla andra som gör den fackliga rörelsen starkare. Text och foto Mikael Rolf TRANSPORtfemman 4/2013

Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07)

Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07) Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07) 1 Innehåll Arbetsmiljö... 3 Vidareutbildning för skyddsombud 1... 4 Vidareutbildning för skyddsombud 2... 6 Regionala skyddsombud... 7 Kurs för

Läs mer

Arbetsmiljöutbildningar. Omfattning, pris och anmälan: Innehållsförteckning. för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet

Arbetsmiljöutbildningar. Omfattning, pris och anmälan: Innehållsförteckning. för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet arbetsmiljöutbildningar 2016 Arbetsmiljöutbildningar för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet Med en unik erfarenhet och kompetens inom arbetsmiljöområdet anordnar Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2013 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Kalender för 2013 Januari 29-31 Steg 4, Umeå 7 Februari 5 Arbetsplatsen, Umeå 8 20 Arbetsplatsen, Skellefteå 9 26-28 Steg 5, Skellefteå

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller?

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller? Transport i Stockholm Nummer 1/2014 FEMMAN Facklig organisering En lagskyddad rättighet Sidan 4 Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7 Tidningsbudsavtalet Vad gäller? Sidan 15 Ordföranden

Läs mer

Arbetsmiljöutbildningar. Omfattning, pris och anmälan: Innehållsförteckning. för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet

Arbetsmiljöutbildningar. Omfattning, pris och anmälan: Innehållsförteckning. för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet Arbetsmiljöutbildningar för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet Med en unik erfarenhet och kompetens inom arbetsmiljöområdet anordnar Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum arbetsmiljöutbildningar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier.

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. 1 Medlemsutbildning Medlemmar. Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. Kurslängd 24 timmar ( 3 dagar ). Utbildningsstipendium

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2014 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Februari 24-26 Steg 4, Umeå 7 Mars 3-4 Samhället, Förtroendev. Skellefteå 8 6 Samhället, Medlemmar, Skellefteå 9 17-18 Samhället, Skyddsombud,

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Transport. Organisering nyckeln till framgång. Ny förarklubb i Taxi Stockholm. Vita Jobb FEMMAN

Transport. Organisering nyckeln till framgång. Ny förarklubb i Taxi Stockholm. Vita Jobb FEMMAN Transport i Stockholm Nummer 3/2013 FEMMAN Organisering nyckeln till framgång Intervju med Bo Nilsson Sidan 9 Vita Jobb Facklig politisk samverkan för bättre arbetsvillkor Sidan 10 Ny förarklubb i Taxi

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

TRANSPORT ORGANISERING I LUNDA. Medlem värvar medlem. Fackligt engagemang = bättre arbetsmiljö. Transports medlemscenter FEMMAN

TRANSPORT ORGANISERING I LUNDA. Medlem värvar medlem. Fackligt engagemang = bättre arbetsmiljö. Transports medlemscenter FEMMAN I STOCKHOLM NUMMER 4/2014 ORGANISERING I LUNDA Medlem värvar medlem Tillsammans blir vi starka Kampanj 2014 Fackligt engagemang = bättre arbetsmiljö Transports medlemscenter Hjälper och informerar FEMMAN

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem.

STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem. STUDIEPROGRAM GS-facket avd. 4 Östra Småland Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem. Grafisk design av Pontus

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Innehållsförteckning Välkommen! Mitt jobb & min karriär Utbildning för Vision-ombud Skyddsombudsutbildning Att anmäla sig till en utbildning Visions center i Stockholms

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR FÖRTROENDEVALDA

UTBILDNINGSPLAN FÖR FÖRTROENDEVALDA UTBILDNINGSPLAN FÖR FÖRTROENDEVALDA Alla utbildningar markerade med skall vara obligatoriska medan utbildningar markerade med () får bedömas från fall till fall beroende på vad den förtroendevalde arbetar

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2014

Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER VK 10

AKTIVITETSKALENDER VK 10 AKTIVITETSKALENDER VK 10 2016 Verkställande utskottet Välkomna till aktivitetsåret 2016 för VK10. Vi vill med detta informera om vad som är på gång i kretsen för våra medlemmar och förtroendevalda i form

Läs mer

Studieprogram 2016. Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2

Studieprogram 2016. Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2 Studieprogram 2016 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2 Region Bohuslän/Dalsland Region Skövde Region Lidköping Region Trollhättan/ Stenungsund Anmälan till

Läs mer

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst S 2016 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst 1 Handels grundläggande förtroendemannautbildning Steg 1-6 Kursinnehåll Steg 1 inriktas först och främst på a göra en individuell

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt.

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt. FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2016 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

( Studieprogram 2017

( Studieprogram 2017 (Studieprogram 2017 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 1 IF Metalls handlingslinjer En arbetsmiljö för hållbara, trygga och utvecklande jobb Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det hållbara arbetet. En god arbetsmiljö

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem Du som arbetsplatsombud har viktiga uppgifter Du förmedlar information mellan arbetsplatsen och din klubb/sektion Du kontaktar nya arbetskamrater på

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Vidareutbildning för skyddsombud & arbetsmiljöansvariga 2... 5

Vidareutbildning för skyddsombud & arbetsmiljöansvariga 2... 5 Innehållsförteckning Vidareutbildning för skyddsombud & arbetsmiljöansvariga 1... 4 Vidareutbildning för skyddsombud & arbetsmiljöansvariga 2... 5 Arbetsanpassning och rehabilitering... 6 Arbetsmiljö i

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Studiekatalog GS Avd

Studiekatalog GS Avd Studiekatalog GS Avd.7 2017 Katalogen är ett utdrag ur den centrala studiekatalogen som sätter fokus på de lokala utbildningarna i Avd.7. Vill du få det totala utbudet gå in på www.lo.se och klicka vidare

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Välkommen som skyddsombud i Pappers

Välkommen som skyddsombud i Pappers Välkommen som skyddsombud i Pappers Du är nu vald av dina arbetskamrater till ett av de finaste uppdragen som man kan få inom Pappers SKYDDSOMBUD, vi kan bara säga GRATTIS, till uppdraget. Varför då? Du

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND Uppdaterad 2012-02-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige Studieprogram 2018 För alla medlemmar inom Seko Mellansverige 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Främlingsfientlighet... 7

Läs mer