Transport. Klimatfrågan viktigare än fri rörlighet. Var med och gör skillnad! Michaela Leo inför valet Sidan 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transport. Klimatfrågan viktigare än fri rörlighet. Var med och gör skillnad! Michaela Leo inför valet Sidan 9"

Transkript

1 Transport i Stockholm Nummer 4/2013 FEMMAN Klimatfrågan viktigare än fri rörlighet Lars Lindgren Sidan 4 Var med och gör skillnad! Michaela Leo inför valet Sidan 9 Det är värt att engagera sig Intervju om facklig verksamhet Sidan 10

2 Ordföranden har ordet Transport på direkten alla vardagar kl Som medlem i Transport a r du alltid va lkommen att kontakta oss. Transport På Direkten (TPD) a r en samlad va xel som förbundet startat upp da r du som medlem kan få svar på alla typer av frågor, allt från avgiftsklasser till arbetsmiljöfrågor och avtal/arbetsra tt. Du kommer att kopplas till någon av de handla ggare som finns ute i landet (Kontorister, Ombudsma n och Regionala Skyddsombud (RSO). TRANSPORtFEMMAN i Stockholm ges ut av Svenska Transportarbetare förbundet Avd. 5 Ansvarig utgivare: Mikael Rolf, Tidningsgrupp: Emma Lundberg och Torkel Blom Grafisk form och layout: Happy Book Tryck: Print One Omslagsbild: Gruppen för transports unga; Katrin Olofsson, Mansour Ahmed, Mattias Welle, Alexandra Lindahl och Carolina Nolasco, foto: Mikael Rolf svenska Transportarbetareförbundet avdelning 5 Beso k sker vardagar efter o verenskommelse Telefontider Måndag-fredag Lunchsta ngt kl Beso ksadress Svenska Transportarbetareförbundet Avd. 5 Skytteholmsva gen 2, Solna Telefon Fax E-post La s mer pa Bästa medlemmar! Det har varit ett tufft, roligt och givande år som gått sedan jag fick ert förtroende som ordförande för avdelningen. Jag har fått se mycket, upplevt mycket och framför allt träffat FANTASTISKA medlemmar som gör allt för att deras kollegor ska ha det bäst! Jag talar om er; miljöarbetare, terminalarbetare, chaufförer, bevakningspersonal, tidningsbud och inte minst bensinmackspersonal. Då jag varit ute och träffat er på arbetsplatserna så har jag blivit positivt inspirerad av hur många det är som vill hjälpa till och engagerar sig i fackliga frågor. Som kontaktar avdelningen med åsikter och idéer om hur de vill få saker och ting bättre på jobbet. Medlemmar som vill att vi skall ordna kurser så att kamraterna får kunskap om sina rättigheter. Samhället har via politiska beslut blivit tuffare mot våra medlemmar, med en dyrare A-kassa och regler som gjort det svårare att kvalificera sig till den. En arbetsmarknad där man konkurrerar om jobben med lägre löner och otryggare anställningar. Det är glädjande att förbundet nu ställer krav på en stor satsning inom utbildning med riktade kurser för ungdomar. Dessutom erbjuds medlemmar och blivande medlemmar att gå kursen Startpunkten. Där informerar man om den svenska modellen, där vi organiserar oss via fackförbunden för att påverka vårt arbete och samhället i stort. Att vi ställer krav på politiken om bättre villkor för oss arbetare: rimliga anställningsvillkor, beställaransvar för arbetsgivare som tar in under entreprenörer så att beställare hålls ansvariga om de inte har avtalsenliga löner för arbetstagarna inom alla led. Transportare förolyckas och skadas på jobbet för att vi jobbar under ökad tidspress och i företag som tummar på arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har inte resurser att kontrollera arbetsmiljön som förr p.g.a. minskade anslag. I en rapport från Arbetsmiljöverket ser man att 8 av 27 dödsolyckor år 2013 skett inom Transports verksamhetsområden. Detta tyder på att företagen åsidosätter arbetsmiljöarbetet inom våra branscher. Det ska aldrig vara lönsamt att driva företag som konkurrerar med sämre arbetsmiljö. Därför ska vi satsa på att rekrytera och utbilda skyddsombud i större utsträckning än tidigare för att vaka över att arbetsmiljölagen följs. Det har skapat ett större medvetande hos våra Transportare om hur viktigt det är att engagera sig tillsammans med andra LO-medlemmar i facket. Vi vill kunna vara med på arbetsplatsen och verka för bättre arbetsvillkor via våra kollektivavtal! Det är viktigt att samhället lagstiftar om striktare regler kring de idag osunda cabotagereglerna. Samt att myndigheterna tilldelas resurser att lagföra dem som bryter mot lagen och ojust konkurrerar med de företag som följer lag och kollektivavtal. Snart kickar vi i gång med ett grymt 2014 med massor av kurser, starkare tidning, informationsmöten, repskapsmöten m.m. Jag ser fram emot att vi alla kan hjälpa varandra och har Du idéer på hur vi i Transport kan bli bättre så hör av Dig. Du är viktig, för tillsammans är vi starka! Sist men inte minst så vill jag önska er en riktigt god jul med massor av skratt och julbord! Innehåll 2 Ordföranden har ordet 4 Klimatfrågan a r viktigare a n fri rörlighet. 5 App för forskning om internationella transporter 6 Möteskallelser 8 Facklig rapport från tankesmedjan Katalys 9 Var med och gör skillnad! 10 Apelns Big Bag 11 Hederstecken 12 Studier 15 Veteranresan Transportmedlem i över 50 år Organisering Nyckeln till framgång Höstens organiseringsarbete i avdelningen breddas med nedanstående företag: Widrikssons Åkeri är prioriterat. Välkommen med frågor om du arbetar i företaget, rapporterar Bo Nilsson, organizer. Avdelningsinformation Mikael Johansson ny ombudsman som vikarierar för Joakim Guttman som går på ombudsmannautbildning. Kim Råneby avdelningens nye försäkringsansvarig. Kim kommer efter årsskiftet in som regionalt skyddsombud. Nu är han i avdelningen och stöttar de regionala skyddsombuden med avtalsförsäkringar och rehabiliteringsärenden vid sjukskrivningar. Vi ses nästa år. Glada hälsningar A-KASSAN Telefon Måndag - Fredag kl Måndag, Onsdag, Torsdag kl Foto Daniel Myr Mikael Rolf Ordförande avd 5 Svenska Transportarbetareförbundet 23 nov ABF-huset TRANSPORtfemman 4/2013 Anders Kotorman är vice ordförande för avdelningen och arbetar under december månad i avdelningen på halvtid. Anders ersätter Mikael Rolf under semester och föräldraledighet. 3

3 Cabotagestudien Klimatfrågan är viktigare än fri rörlighet FN:s klimatpanel har släppt en rapport (Human influance on climate clear, IPCC report, 2013) som beskriver klimathotets oerhörda tyngd och omfattning. Numera är det få som betvivlar riktigheten i de alarmerande prognoserna och den svenska regeringen har långtgående ambitioner när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta redan 2030 och 2050 ska Sveriges utsläpp av växthusgaser vara klimatneutrala. EU:s ministerråd har uttryckt likartade, men något lägre, ambitioner. På ett övergripande plan verkar det alltså som om Sveriges regering och EU:s makthavare tar klimathotet på allvar. Det är bra. Mer problematiskt är att vare sig EU eller Sveriges regering gör särskilt mycket i praktiken för att förverkliga de klimatpolitiska ambitionerna. I Sverige handlar ett ambitiöst klimatarbete i ovanligt stor utsträckning om att minska transporternas klimatpåverkan. Om man räknar in det internationella inslaget står de för 41 procent av de samlade CO 2 utsläppen. Detta att jämföra med de omkring 14 procent som transporterna genererar på global nivå. En fungerande svensk klimatpolitik kräver därför enorma satsningar på järnväg och kustsjöfart, men också en omfattande politisk styrning av de trots allt nödvändiga lastbilstransporterna. Dagens åkerinäring präglas av så svårartade marknadsstörningar att den helt enkelt inte kan bära ett klimatansvar. De systematiska brotten mot EU:s cabotageregler (rätten att köra tillfällig inrikestrafik i ett annat EU-land) i kombination med fri rörlighet för tjänster har skapat en närmast kaotisk kombination av överetablering, lönedumpning och resursslöseri.» De låga transportpriserna underminerar lönsamheten i åkerier som följer reglerna. Den felutvecklingen får svårart ade konsekvenser för det framtida klimatarbetet: De låga transportpriserna underminerar lönsamheten i åkerier som följer regler i lagstiftning och kollektivavtal. Det påverkar i sin tur de bästa åkeriernas förmåga att utvecklas och erbjuda långsiktigt hållbara och högkvalitativa tjänster. Den illegala trafiken leder till överetablering och låg effektivitet. Transportköpare inom industri, handel och logistikföretag behöver inte planera, samordna och agera långsiktigt. Det finns alltid billig transportkapacitet inom räckhåll. Åkerinäringen kan frigöra sig från politiska styrmedel som syftar till att styra transporter mot klimatsmartare lösningar via exempelvis kilometerskatt eller CO 2 -skatter. Höjda kostnader kan undanröjas genom att lönekostnaderna kan minskas drastiskt. En fungerande klimatpolitik bör i stället bygga på begrepp som samordning, ansvar, långsiktighet och planering. Rent konkret innebär det att politiken bör stimulera uppbyggnaden av en transportindustri som underordnar sig långtgående miljökrav, men också har befogenheter och resurser att utveckla system för reell samordning av klimatsmarta transporter. Det bör kombineras med att större transportköpare åläggs ett beställaransvar där de måste redovisa hur de steg för steg går över till långsiktigt hållbara transportsystem för den egna produktionen och den egna varuförsörjningen. Geografiskt sett är Sverige närmast en ö och omkring 90 procent av vår export och import fraktas med fartyg någon del av transportsträckan. Därför kan också de ofrånkomliga stoppen i hamnarna användas för samordning och styrning mot hållbara transportlösningar i takt med att sådana lösningar utvecklas. Men nationella krav på långsiktighet i transportsystemen är svårförenliga med EU:s regler om fri rörlighet. En av huvudfrågorna för det framtida klimatarbetet blir därför om Sverige får ställa krav på att järnväg, sjöfart och maximalt klimatanpassade lastbilstransporter, i samordnade system, ska sköta våra inrikestransporter i framtiden även om transportkunderna kan hitta billigare och snabbare lösningar i andra EU-länder. Vi menar att entydiga satsningar på transporter med minimal klimatpåverkan måste väga tyngre än reglerna om fri rörlighet. Utan en sådan prioritering kan vi förmodligen glömma de goda ambitionerna om en fossiloberoende fordonsflotta och att Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara klimatneutrala Lars Lindgren Ordförande, Svenska Transportarbetareförbundet Artikel publicerad i Aftonbladet Foto: Hoffotografen, Berlin Cabotagestudien är en forskningsstudie som undersöker internationell godstrafik på väg i Skandinavien. Syftet är att ta fram oberoende fakta. Dessa ligger sedan till grund för att skapa kunskap för samhället, beslutsfattare, myndigheter och framtida forskning. Den innovativa Cabotagestudienappen används av tusentals frivilliga för att samla in data och statistik om den internationella godstrafikens rörelser. Insamlad data används för att visa rörelsemönstret hos lastbilar och ligger till grund för vidare analys. Dessutom undersöks hur avregleringen av transportmarknaden påverkar skandinavisk logistik, vilka miljöeffekterna blir, samt transporteffektivitet och visibilitet inom transportinköp. All data som samlas in är helt anonym och används enbart till forsk- App för forskning om internationella transporter ning. Genom avancerade algoritmer kan man kartlägga och skapa tillförlitlig information om hur den internationella trafiken på väg rör sig i Skandinavien. Målsättningen är att kunna kvantifiera avregleringens miljömässiga och ekonomiska effekter. Resultaten offentliggörs via hemsidan sprids till media och publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Grunden för akademisk forskning är att den är fullständigt oberoende, öppen och möjlig att göra om. Cabotagestudien accepterar enbart finan sieringsbidrag från organisationer och stiftelser. Företag som vill stödja studien kan enbart göra det genom att sponsra priser som lottas ut till deltagare. Elin och Charles Lindleys Stiftelse (Transport) gick in som finansiär för den första etappen av Cabotagestudien under hösten Hösten 2013 beslutade stiftelsen att finansiera ytterligare tre års fri forskning inom området. Detta ger kontinuitet för att över längre tid undersöka och analysera området utifrån olika perspektiv och modeller. Vad är cabotage? Enligt EU betyder cabotage att en nationell kommersiell godstransport utförs av en operatör som tillfälligt är i landet. Cabotagetrafik inom EU regleras sedan i direktivet (EC) 1072/2009. Målet med att tillåta att tillfälliga inrikes godstransporter utförs av utländska åkerier är enligt EU att detta reducerar antalet tomkörningar efter det att en internationell transport har avslutats. Att detta påstående stämmer finns det idag inga bevis för. Enligt artikel 8 i direktivet får en utländsk åkare genomföra tre cabotagetransporter (d.v.s. mellan två punkter i landet operatören tillfälligt vistas i) efter det att den internationella transporten lastas av. 4 TRANSPORtfemman 4/2013 TRANSPORtfemman 4/2013 5

4 SEKTIONSMÖTEN Öppna för alla medlemmar SEKTIONSMÖTEN Öppna för alla medlemmar Miljösektionen Terminalsektionen Bevakningssektionen Veteransektionen Medlemsmöte i Miljösektionen onsdag 20 november kl Plats: Folkets hus, Årsta Nomineringar inför sektionens årsmöte bl.a. styrelseledamöter och representantskap Kaffe och mackor serveras från Välkommen! Medlemsmöte i Terminalsektionen torsdag 21 november kl Nomineringar inför sektionens årsmöte, bl.a. ordförande Kaffe och mackor serveras från 17:30 Medlemsmöte i Bevakningssektionen onsdag 20 november kl Nomineringar till avdelningens valberedning Fyllnadsval till representantskapet Nomineringar inför sektionens årsmöte, bl.a. ordförande Kaffe och mackor serveras från 18:00 onsdag 13 november kl Nomineringar till sektionsstyrelsen och rapporter Kaffe och mackor serveras Bensin/oljesektionen Medlemsmöte i bensin/oljesektionen torsdag 21 november kl Fyllnadsval av ordförande Nominering inför sektionens årsmöte, bl.a. styrelseledamöter och representantskap Kaffe och mackor serveras från Tidningsbudssektionen Medlemsmöte i tidningsbudssektionen Måndag 25 november, kl 17:30 Plats: ABF Sveava gen 41, Stockholm, Hedensalen : Nomineringar inför sektionens årsmöte, bl.a. ordförande Kollektivavtalet går ut 31:a december diskussion Fika serveras från 17:00 Åkerisektionen Sektionsmöte i åkerisektionen torsdag 21 november kl Nomineringar till sektionsstyrelsen, bl.a. fyllnadsval ordförande 1 år Nominering och val till representantskapet Kaffe och mackor serveras från 17:30 Representantskapet måndag 2 december kl :30 (17:30 julbord) Plats: ABF Sveava gen 41, Z-salen, Stockholm Gästtalare: Mikaela Leo, valledare Svenska Transportarbetareförbundet Förslag till dagordning och möteshandlingar kommer att skickas ut till ledamöterna. Obs! Alla avdelningens medlemmar är välkomna till mötet från 18:45 Taxi/bussektionen Medlemsmöte för taxiförare, taxitelefonister, bussförare och de som kör beställningstrafik måndag 25 november kl Förslag till dagordning: Nomineringar och fyllnadsval till sektionsstyrelsen, ordinarie och suppleanter Nominering och fyllnadsval till adelningens representantskap Under hösten har Socialdemokraterna lagt ett antal motioner till riksdagen som påverkar Taxinäringen. Rapport och diskussion. Hur kan vi jobba med att förbättra för våra medlemmar politiskt i landstinget och i kommunen? Transport arbetar fortfarande med ett kollektivavtal under tiden som denna kallelse skrivs. Hur kommer det se ut och varför tar det så lång tid? Vi bjuder på smörgåsar och kaffe från nov ABF-huset Avtalsförsäkringar En enkel anmälan ger dig extra pengar Avtalsfo rsa kringar kan ge lite extra na r du a r borta fra n jobbet. Du a r automatiskt fo rsa krad, eftersom du har avsta tt en del av lo nen till fo rsa kringspremierna. fo r att du ska vara sa ker pa att fa ersa ttning ma ste det finnas kollektivavtal pa din arbetsplats. Glo m inte att du sja lv ma ste anma la fo r att fa ersa ttning. Kontakta AFA fo rsa kring som administrerar utbetalningarna, 6 TRANSPORtfemman 4/2013 TRANSPORtfemman 4/2013 7

5 ny rapport Politik Intressant facklig rapport från tankesmedjan Var med och gör skillnad! Den 14 september 2014 ska vi se till att byta regering Katalys Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Man ger bland annat ut rapporter inom områdena välfärd, samhällsekonomi, arbetsmarknad och fördelningsfrågor. Rapport nummer 3 Vilken arbetsmarknad ska vi ha? behandlar arbetsmarknaden med utgångspunkt i den svenska modellen. I år är det 75 år sedan Saltsjöbads avtalet skrevs under. Den anda i vilken överenskommelsen träffades lever fortfarande kvar i Victor Bernhardtz på tankesmedjan Katalys har skrivit rapporten tillsammans med Elisabet Olme. vad vi i dagligt tal kallar den svenska modellen. Det svenska samhällsbygget har till stora delar möjliggjorts av modellens perspektiv och arbetssätt: starka fackföreningar, en aktiv arbetsmarknadspolitik, partsgemensamma överenskommelser, omställningsstöd och ett brett välfärdssystem. Med detta har man vunnit mycket hög produktivitet, ökad välfärd och minskade klassklyftor. Nu ser vi hur den svenska modellen urholkas, vilket bidrar till stora utmaningar för samhället. Fackföreningarna hotas av sjunkande medlemstal. Sänkta lägstalöner och försämrad anställningstrygghet blir allt vanligare krav från arbetsgivarsidan. Samspelet mellan arbetsmarknaden, samhället och medborgarna försämras i takt med att grundförutsättningarna för svensk arbetsmarknad förändras och försvagas. Rapporten beskriver förändringar som kräver svar. De måste mötas med en politik och med åtgärder som säkrar och utvecklar en inkluderande arbetsmarknad och ett samhälle för alla. läs mer på Katalys hemsida och ta del av deras artiklar och material. Rapporten finns att läsa på Katalys hemsida, Det finns de som anser att vårt förbund ska låta bli att arbeta med politiska frågor. Förbundet ska syssla med att förbättra villkoren för sina medlemmar och inget annat. På vilket sätt Transport ska kunna förbättra villkoren för sina medlemmar och samtidigt låta bli att arbeta med politiska frågor, det tas sällan upp, troligen för att det är en olöslig ekvation. Ska Svenska Transportarbetareförbundet kunna tillvarata medlemmarnas intressen så måste vi vara med även i politiken. Som medlem i ett politiskt parti blir du valbar till funktioner inom kommun, landsting, nämnder, domstolar och riksdag. Istället för att klaga över hur beslutsgången i sophanteringsupphandlingen gick till, så var med och ta beslutet. Det är alltid enklare att vara med och fatta ett beslut än att protestera mot ett beslut som redan är färdigt. Om det finns något som jag därför vill uppmuntra alla medlemmar i vårt förbund att göra, så är det att ta del i politiken. För våra erfarenheter och kunskaper behövs just där, på plats, i de politiska strukturer där våra medlemmars arbetsvillkor påverkas av de beslut som fattas. Det är heller inget som är särskilt krångligt eller svårt inom politiken. Strukturen speglas från det fackliga arbetet. Det finns klubbar, representantskap och styrelsearbete att delta i. Du som är Transportare äger dessutom ovärderlig kunskap från din del av arbetsmarknaden och kan på så sätt se till att just de frågor som påverkar dig i arbetslivet kommer upp på agendan.» Vi behöver fler som tar steget in i politiken När valet 2018 kommer behöver vi ha fler som är aktiva politiskt, samtidigt som de är fackligt aktiva. På våra arbetsplatser behöver vi prata om vad som behövs göras för att få schysta villkor för alla. Vi behöver fler som tar steget in i politiken och är villiga att ta på sig uppdrag. För när vi har bytt regering 2014 är inte arbetet slut. Då ska Michaela Leo Foto Jenny Gransell uppdragen fördelas mellan de som är medlemmar. Sedan börjar arbetet, det där viktiga arbetet som ger direkta effekter ut i så många Transportares vardag. Då hoppas jag att du är med och fattar besluten. Det är för viktigt för att lämna över till någon annan. Var med och gör skillnad. Enade vi stå! Michaela Leo Valledare 8 TRANSPORTfemman 4/2013 TRANSPORtfemman 4/2013 9

6 Facklig verksamhet Kolumntitel Det är värt att engagera sig Apelns Big Bag AB, Älvsjö Hans Callerö, hur kommer det sig att du börjar engagera dig fackligt på din arbetsplats? Jag har alltid varit med i facket. Insikten att vi kan påverka vår arbetsplats till det bättre för alla gör att det är värt att engagera sig. Vi vill kunna samarbeta och få alla att trivas. Ju fler medlemmar vi är i facket desto bättre kan vi få det tillsammans. Vi ska samarbeta och försöka hitta lösningar tillsammans med företaget. Om många är anslutna till Transport kan vi påverka mycket mer. Vi får en större legitimitet när vi för talan för alla arbetstagare på en arbetsplats. Och då kan vi skapa bättre villkor för oss arbetare. Ju fler som känner till sina rättigheter via sitt kollektivavtal, desto bättre blir det för företaget. De får gladare personal som känner att de kan göra ett bra arbete och vara delaktiga. Vad är det ni arbetar med lokalt? Främst att visa att vi (facket) finns lokalt och rekrytera medlemmar. Vi har redan ordnat en facklig introduktionskurs Startpunkten lokalt på företaget och vi kommer att ordna en till så snart vi värvat fler medlemmar. Vi har nyligen gått en kurs inom avtalsförsäkring där vi fått information om hur vi kan hjälpa våra jobbarkompisar. Vi har även fått förfrågan från arbetskollegor som tillhör tjänstemannafacket Unionen och vi hjälper dem med. Kan jag hjälpa till så att arbetskollegorna får den information som de behöver så är jag glad att kunna hjälpa till. Dock är det viktigt att veta att det är bara de som är med det fackförbundet som har aktuellt kollektivavtal(miljöavtalet via transport) som kan hävda kollektivavtalet vid en eventuell tvist. Vi har fått en positiv respons från våra arbetskamrater, inflikar Stefan Alakunnas. De är positiva till att vi engagerar oss fackligt för att hjälpa varandra på arbetsplatsen. Vi informerar dem om vilka avtalsförsäkringar de har rätt till via sitt kollektivavtal, ifall de skadat sig under arbetet. Det många glömmer är att detta är avsatt lön vid avtalsförhandlingar med arbetsgivarna. Arbetare vet sällan om att vi alla har rätt till dessa försäkringar om vi t.ex. blir sjuka eller skadade i arbetet. Mikael Rolf, text och foto Förhandlingsombud förtroendevald arbetstagare som förhandlar lokalt gentemot företaget och företräder arbetstagarna. Skyddsombud förtroendevald arbetstagare som företräder i arbetsmiljöfrågor. Försäkringsinformatör förtroendevald arbetstagare som företräder arbetstagarna i frågor kring försäkringar via kollektivavtal och medlemsförsäkringar. Hans Callerö förtroendevalt förhandlingsombud och försäkringsinformatör på sin arbetsplats på Big Bag, Älvsjö. Hans kontaktade avdelningen för att organisera en Startpunkt (facklig introduktionskurs) på sin arbetsplats. Stefan Alakunnas förtroendevald som skyddsombud och försäkringsinformatör. Hederstecken för medlemmar Transport Vi i Transport har i huvudsak två hederstecken som vi delar ut på avdelningsnivå: Medlemskap i Transport i 30 år Medlemskap i Transport i 50 år Aktivt medlemskap i 20 år (förtroendevalda) På vårt representantskap vill vi gärna uppmärksamma de som gjort sig förtjänta av dessa hederstecken. De kontaktas och bjuds in till mötena, där de blir uppkallade på scen. De med 30 och 50 års medlemskap får en glasskål från Reijmyre och en namngraverad penna, till de med 20 års aktivt medlemskap delar vi ut en nål med Transportloggan omgiven av en kedja i guld. Vad menas då med aktivt medlemskap? Jo det innebär att man haft förtroendeuppdrag i mer än 20 år. Det kan ha börjat med ett uppdrag som skyddsombud eller att man blir invald i en klubbstyrel se, sedan har det rullat på och 20 år har gått. Nu får vi erkänna att vi de senaste åren inte riktigt skött det här, så det kan finnas medlemmar som känner att de blivit förbigångna. Befinner ni er i någon av de nämnda kategorierna (eller har en kompis som gör det) så kontakta gärna avdelningen. Att dela ut hederstecknen är ett trevligt inslag på våra möten. För de som inte kan komma så försöker vi lösa det ändå. Som ni kan se på bilderna så uppmärksammades på representantskapet den 23:e september Stefan Deverstam för 30 års medlemskap och Joakim Guttman, Jimmy Lindgren och Benny Lundgren för 20 års aktivt medlemskap. Svenska Transportarbetareförbundet tackar dem för deras insatser. Torkel Blom, text Johan Andersson, foto Från vänster Joakim Guttman, Benny Lundgren, Jimmy Lindgren samt Nicklas Mattsson från förbundet, som delade ut hederstecknen. Stefan Deverstam och Nicklas Mattsson. 10 TRANSPORtfemman 4/2013 TRANSPORtfemman 4/

7 Studier Studier Studier Kursdeltagare erhåller ersättning av arbetsgivaren om man har fackligt förtroendeuppdrag. I annat fall ersätter avdelningen med utbildningsarvode alternativt skattefritt stipendium. Grundutbildningar för alla medlemmar Grundkurserna är öppna för alla medlemmar. För att gå dem behöver du alltså inte vara förtroendevald. Avdelningen står för frukost, lunch och fika. Alla anställda inom Transports yrkesområden är välkomna till dessa kurser. Startpunkten facklig introduktion Kursen ger dig en grundläggande förståelse för vad medlemskapet i fack föreningen ger och medlemskapets värde. Kursdeltagare erhåller ett skattefritt stipendium på 400 kr, detta gäller till alla medlemmar eller den som blir medlem inom tre (3) månader efter kurstillfället. Gäller ej vid kryssning då stipendium bekostar kostanden för resan. För kursdatum: se nedan. Vi i Transport (VIT) Kursen ger dig grundläggande kunskaper om fackföreningens och för bundets mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället. Kursdeltagare erhåller ett skattefritt stipendium på 4040 kr. Om man har fackligt förtroende uppdrag utbetalas lön av arbetsgivare enligt förtroendemannalag 7 under två dagar samt skattefritt stipendium av avdelningen resterande dagar. Vid internat så står avdelningen för kursresan. För kursdatum: se nedan. Avtalspunkten Du får tillräckliga kunskaper om det egna kollektivavtalet så att du kan bevaka dina grundläggande rättigheter i anställningen beträffande lön, arbetstider, anställningsformer och ledighet. Kursdeltagare erhåller ett skattefritt stipendium på 400 kr. Om man har fackligt förtroende uppdrag utbetalas lön av arbetsgivare enligt förtroendemannalag /1 ABF * Sundbyberg *Gäller Bevakningsavtalet. Vidareutbildningar för skyddsombud via LO Kurs för huvudskyddsombud 1 Huvudskyddsombudet ska samordna alla skyddsombuden på arbetsplatsen. Kursen tar upp samarbete, kommunikation, ledarskap och hur du håller dig uppdaterad i aktuella arbetsmiljöfrågor. Kursen, som är en fördjupad vidareutbildning, tar upp huvudskyddsombudets rättigheter och skyldigheter samt olika roller som samordnare och informatör gentemot såväl arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud som myndigheter. Arbetsmiljöfrågorna ska bli en del av det vardagsfackliga arbetet /1 Runö /2 Runö (industrin) 14 31/3 2/4 Runö /5 Runö /6 Runö (större företag) Kursanmälan sker via e-post. För- och efternamn, personnummer, kursnamn och kursdatum sänds till: Kurs för huvudskyddsombud 2 Denna kurs är en intensiv vidareutbildning för huvudskyddsombud som via egna projektarbeten leder fram till ökad insikt med inriktning på helheten när det gäller arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Du har verkat som huvudskyddsombud i ett par år och vill få möjlighet att tillsammans med andra utbyta erfarenhet och pröva idéer samt få möjlighet att ta ett steg till i ditt uppdrag som huvudskyddsombud. Kursen är endast 2,5 dagar /1 Runö /4 Runö /5 Runö Startpunkten Commuter Security (CSG) 7:e augusti 2013 mans med övriga berörda företrädare i avdelningar, klubbar eller sektioner, kan utveckla ett arbetssätt för att behålla medlemmarna kvar i arbetet. Hur man verkar i uppdraget som fackligt förtroendevald/skyddsombud. Rehabkedjan och rehabiliteringssamtal är en del av kursens innehåll /12 Runö /4 Runö /5 Runö Fysiska och psykiska belastningsfaktorer En god arbetsorganisation och ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete kan påverka och förebygga växande fysiska och psykiska arbetsmiljöproblem. Kursen är en vidareutbildning för skyddsombud som tar upp hur förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete gällande stress relaterade fysiska och psykiska belastningar minskar riskerna för att medlemmar blir arbets skadade, sjukskrivna Arbetsanpassning och rehabilitering Kursen är en fördjupande vidareutbildning som lämpar sig för fackliga företrädare, men även för skyddsombud. Kursen tar upp hur vi, tillsamoch pensionerade i förtid /1 Runö /3 Medlefors /3 2/4 Runö /5 Runö Hot och våld i arbets livet Kursen är en vidareutbildning för skyddsombud som tar upp hot om våld och våld på arbetsplatserna ur ett arbetsmiljöperspektiv. En stor del av kursen handlar om hur en god arbetsorganisation och ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete kan utgöra den plattform som förebygger att arbetskamrater riskerar att utsättas för hot eller våld. Kursen ger kännedom om hur man kan medverka till att förebyggande åtgärder vidtas och vad lagar och föreskrifter säger om den psykosociala arbetsmiljön /3 Runö forts. Planerade Startpunkter Vecka Datum Kursort sista anmälningsdag 44 3/11 Viking Line (Nokas anställda) /11 ABF Sundbyberg /12 Solna (Rapid anställda) 4 25/1 ABF Sundbyberg /2 ABF Sundbyberg /3 ABF Sundbyberg /3 ABF Sundbyberg (engelska) 17 27/4 ABF Sundbyberg Vill ni ha en Startpunkt hos ert företag, kontakta oss på avdelningen så ordnar vid en kurs för er och era kamrater hos er. Kontakta oss via e-post: märk e-posten med Startpunkt och bolagsnamn så ordnar vi ett kurs tillfälle. Vi i Transport Vecka Datum Kursort sista anmälningsdag /11 Bollnäs FHSK (internat) /11 ABF Sundbyberg /4 Bollnäs FHSK (internat) Utbildningsarvode och stipendier för transport- och LO-kurser Din kursbekräftelse anger om Du har rätt till ersättning via stipendium eller utbildningsarvode (skattepliktigt), eller om Din arbetsgivare ska svara för bibehållen lön under kurstiden. Utbildningsarvode utgår från den 1 januari 2013 med: kr per vecka kr per dag 150 kr per timme Skattefritt stipendium utgår med: kr per vecka 824 kr per dag 103 kr per timme 12 TRANSPORtfemman 4/2013 TRANSPORtfemman 4/

8 Studier Smått och gott Utredningskurs Arbetsmiljö Du som är skyddsombud på arbetsplatsen vet du hur du ska agera i skarpt läge? När det som inte får hända, ändå har hänt. Den här kursen hjälper dig som skyddsombud att handskas med och vara aktiv i utredningar om arbetsplatsolyckor, arbetsskador och tillbud. Utredningsmetodik och angränsande lagstiftning är delar av kursen. Detta är en intensiv vidareutbildning för skyddsombud /3 Runö Kemiska hälsorisker Här får du kunskap om hur du driver kemifrågor på arbetsplatsen, hur du använder Prevents Kemiguiden, hur du hittar information om och vilka krav som gäller för de kemikalier som finns på din arbetsplats. Du får veta hur du läser säkerhetsdata och hur du kan upptäcka skadliga ämnen. Kursen tar upp Arbetsmiljöverkets föreskrifter som gäller kemi och även andra myndigheters ansvar för kemifrågor i arbetslivet. Du får också veta hur man hittar forskning inom området Kemiska arbetsmiljörisker /3 Medlefors /6 Runö Säkerhetskultur Säkerhetsklimat och säkerhetskultur på arbetsplatsen påverkar arbetsolyckor. Ett bra samspel och samverkan på arbetsplatserna skapar säkerhet. Arbetsolyckor är ett stort problem. Var tid har haft sina sätt att tackla olyckor i arbetslivet. Nu finns forskning som visar på hur psykologiska och sociala faktorer samverkar med organisationen och den fysiska miljön. Den här kursen vill göra dig medveten om detta samspel och hur säkerhetsklimat och säkerhetskultur påverkar säkerheten på arbetsplatsen /3 Runö /6 Runö Arbetsmiljöprojekt Kursens syfte är ge medvetenhet om de förtroendevaldas roll i ett projektarbete samt ge insikt om vad ett projekt är. Den ska också ge kunskap om hur lagar och avtal kan vara ett verktyg i projektarbetet, det vill säga Arbetsmiljölagen (AML), Medbestämmandelagen (MBL) och Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) i samverkan. Ritningsgranskning och projektplanering ingår i kursen /9 Runö Veteranresan 2013 Den traditionella veteranresan genomfördes även 2013 och vi har bildbevis! Onsdagen den 25:e september äntrade 107 medlemmar Viking Cinderella och samlades i konferensavdelningen för en alkoholfri välkomstdrink. I den stora biosalen kunde vi sedan lyssna till Janne Törnander från Folksam som berättade om viktiga och relevanta förändringar vad gäller försäkringar. Efter det presenterade vi från avdelningen oss, fyra från styrelsen och tre ombudsmän som hjälpte till med arrangemanget. Även veteranen Stig Lindvall var med som arrangör och han kunde även berätta om veteransektionens verksamhet. När vi hade tagit hytterna i be sittning, och kanske också fräschat upp oss lite, var det dags för middag. Som syns på bilderna var det trevlig stämning och glada miner, dessutom var maten god inte undra på att det är populärt på avdelningen att vara behjälplig under de här resorna. Efter maten var det fria aktiviteter. Många uppsökte några av de dansgolv som fanns att tillgå, andra ägnade tid åt att berätta om gamla fackliga bravader med mera. Efter en natt på Östersjön blev det frukost och sedan lunch med buffé innan vi anlände till Vikingterminalen mitt på eftermiddagen den 26/9. Förhoppningsvis kan det bli en lika lyckad resa Torkel Blom, text Mikael Rolf, foto Kursanmälan sker via e-post. För- och efternamn, personnummer, kursnamn och kursdatum sänds till: Startpunkten Nokas Värde och Bevakning 30:e juli 2013 Startpunkten Bevakningstjänst 5:e oktober 2013 Som ni ser idel glada miner på resan! 14 TRANSPORtfemman 4/2013 TRANSPORtfemman 4/

9 Adressändring skickas till Sthlm:s Transportarbetarefackförening Skytteholmsvägen 2, Solna eller anmäl per telefon tel B Ann-Mari Karlsson Transportmedlem i över 50 år Ann-Mari Karlsson har varit medlem i Transport i över 50 år. avdelningen fick kontakt med Ann-Mari via tips från medlemscentret på förbundet. Avdelningen ville självklart ta tillfället i akt och uppvakta vår kamrat. Vi åkte ut och hälsade på henne i hennes lägenhet och passade på att tilldela henne en transportvas och blommor som tack för att hon varit medlem i 50 år. Ann-Mari Karlsson gick med i facket (Transport) när hon började som tidningsbud Hon fick till en början vikariera för en kollega. Ann-Mari delade ut tidningar i stan och trivdes med sitt yrke. Ann-Mari berättar om hur annorlunda det var förr. Hon visar mig en bild där hon är med sin hund. Tyvärr kan hon inte längre ha hund. När hon blev pensionär kunde hon inte längre vara ute med den tillräckligt och valde då att inte skaffa sig en ny. På fotografierna som hon visar mig ser man att Ann-Mari haft ett aktivt liv och att hon gillade motion. Detta är viktigt som tidningsbud berättar Ann-Mari, som är en sprudlande positiv människa. Vi kan inte låta bli att prata hur samhället förändrats, hur politiken kommer in i ens vardag och hur viktigt det är att att alla engagerar sig. Avdelningen vill tacka Ann-Mari för hennes mångåriga medlemskap i Transport och även alla andra som gör den fackliga rörelsen starkare. Text och foto Mikael Rolf TRANSPORtfemman 4/2013

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller?

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller? Transport i Stockholm Nummer 1/2014 FEMMAN Facklig organisering En lagskyddad rättighet Sidan 4 Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7 Tidningsbudsavtalet Vad gäller? Sidan 15 Ordföranden

Läs mer

Transport. Organisering nyckeln till framgång. Ny förarklubb i Taxi Stockholm. Vita Jobb FEMMAN

Transport. Organisering nyckeln till framgång. Ny förarklubb i Taxi Stockholm. Vita Jobb FEMMAN Transport i Stockholm Nummer 3/2013 FEMMAN Organisering nyckeln till framgång Intervju med Bo Nilsson Sidan 9 Vita Jobb Facklig politisk samverkan för bättre arbetsvillkor Sidan 10 Ny förarklubb i Taxi

Läs mer

Transport. 1 maj-tåget. 19 maj Stort medlemsmöte. 3 maj Demonstration. 25 maj EU-val FEMMAN. Inspiration i den fackliga kampen

Transport. 1 maj-tåget. 19 maj Stort medlemsmöte. 3 maj Demonstration. 25 maj EU-val FEMMAN. Inspiration i den fackliga kampen Transport i Stockholm Nummer 2/2014 FEMMAN Sara Eriksson, Bensin Tony Johansson, Åkeri Cristobal Monzon, Tidningsbud Jan Spanerdal, Miljö Simon Bartosz, Bevakning Leo Grubbström, Taxi TILLSAMMANS KAN VI

Läs mer

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet Transport i Stockholm Nummer 3/2014 FEMMAN Inför valet Kan du påverka politiken? Upphandlingsrapport LO-distriktet granskar Priset för flexibiliteten Ny rapport från LO-distriktet Fackligt center för papperslösa

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Transport. unga transportare. uppsökeri som strategi. yrkeskompetensbevis. nya krav på skyddsvästar FEMMAN. presenteras sidan13

Transport. unga transportare. uppsökeri som strategi. yrkeskompetensbevis. nya krav på skyddsvästar FEMMAN. presenteras sidan13 Transport i Stockholm Nummer 3/2015 FEMMAN unga transportare presenteras sidan13 yrkeskompetensbevis Hur och för vem? sidan 5 uppsökeri som strategi ny grupp i avdelning 5 sidan 7 nya krav på skyddsvästar

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Ny manifestation för schysta villkor i åkeri. Kallelser. Ordförande har ordet. Fackliga studier

TRANSPORT. 3:an. Ny manifestation för schysta villkor i åkeri. Kallelser. Ordförande har ordet. Fackliga studier TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 4 2014 Ny manifestation för schysta villkor i åkeri Kallelser sid 8-9 Stefan Törneberg slutar som RSO sid 4-5 Fackliga

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8. Johan Nyman - nyvalt RSO sid 8 Larma - gruppen sid 9 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8. Johan Nyman - nyvalt RSO sid 8 Larma - gruppen sid 9 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 1 2015 Avdelning 3 har valt nytt Regionalt skyddsombud sid 8 Ordförande har ordet sid 2 Här stannar Sverige! sid 4-5

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning!

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning! TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 4 2012 STOPP! Vi kräver folkomröstning! Ordförande har ordet sid 2 Folkomrösta om trängselskatten sid 4-5 Möteskallelser

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Nya väktaravtalet klart. Läs mer på sid 4-5. Årsmöteskallelser sid 8-9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Nya väktaravtalet klart. Läs mer på sid 4-5. Årsmöteskallelser sid 8-9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr1 2011 Nya väktaravtalet klart Läs mer på sid 4-5 Ordförande har ordet sid 2 Läs om väktaravtalet! sid 4-5 Transportavtalet

Läs mer

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10)

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) Sida 1 av 56 Innehåll LOs Kunskapssystem 2015...5 Praktisk information...6 Vart vänder du dig med frågor?...6 Praktiskt om anmälningar...6 Kallelser och resor...6 Barnomsorg

Läs mer

Välkommen till våra fackliga studier!

Välkommen till våra fackliga studier! 2014-12-19 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar.

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Stripning med schysta villkor... Stripning med schysta villkor sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Stripning med schysta villkor... Stripning med schysta villkor sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 1 2012 Stripning med schysta villkor... Ordförande har ordet sid 2 Om bemanning & F-skattare sid 4-5 Möteskallelser sid

Läs mer

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård Fackuttrycket Studier - 2015 OBS! Sidorna 9-12 innehåller nyheter i försäkringarna 2015 GAF ABF iskadalens folkhögskola v& Kursgård AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Budkavlen går! Nu krävs nödvändiga. Hemera. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand

Budkavlen går! Nu krävs nödvändiga. Hemera. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand Budkavlen går! Nu krävs nödvändiga samhällsförändringar. Sid 7 Hemera Smått & blandat Här kan du tipsa, anmäla, klaga eller berömma... sid 11 Nyfödd! 9 Revyn 9 Revyn GS Fackets tidning för Avdelning 9

Läs mer

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 1 2014 Senadin om rekrytering och jämställdhet Försvarsförbundet driver två mål till AD DO-anmälan gav omstart i Halmstad Fortverket blir kvar men effektiviseras

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer