VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Handelsanställdas förbund 1

2 2

3 Innehåll Förbundets ordförande om året som gått 5 Överstyrelsen 7 Förbundsstyrelsen - Verkställande utskottet 8 Revisorer 8 Förbundets anställda 9 Förbundshuset 9 VU-enheten 9 Administrativa enheten 9 Förhandlingsenheten 9 Personalenheten 9 Studie- och informationsenheten 9 Handelsnytt 9 Administrativa kontoret Eskilstuna 9 Avdelningarna 10 Avd Avd samt ej placerade 11 Förbundets kompetensutveckling 12 Förbundets IT-verksamhet 13 Personalredovisning 14 HANDELS - VÅR ORGANISATION 19 Våra fyra ledstjärnor 20 Många medlemmar ett starkt förbund 21 Medlemsutvecklingen 21 Verksamhetsbidrag 21 Kongresskampanj 21 Samverkan inom förbundet och med andra förbund 22 Parlamentarisk struktur 23 Medlemsförsäkringar 24 Avtalsförsäkringar 25 Nämnder och arbetsgrupper inom försäkringsverksamheten 26 Försäkringsrådgivare 26 Medlemskvarten 26 Arbetsskador 26 Ungdomsverksamheten 27 Vårträffen 27 Verksamhet 27 Regionträffar 27 Representation 27 Studieverksamhet 28 Information 28 Hemsidan 28 Materialproduktion 28 Förtroendebrevet 29 Handelsnytt 29 Kulturstipendier 30 Semesterstipendier 30 Fritid 30 3

4 HANDELS PÅ ARBETSPLATSEN 31 Kollektivavtal och arbetsrätt - vår styrka 32 Avtalsrörelsen 32 Avtalsbeståndet 32 Avtalstäckning 32 Konflikter 32 Gränslinjefrågor 33 Arbetsrätten 34 LO-TCO Rättsskydd 34 Skadestånd 34 Branschutveckling 34 Arbetsplatsutveckling - Medbestämmande 35 Arbetsmiljö 36 Samverkan med andra organisationer och myndigheter inom arbetsmiljön 36 Lokala skyddsombud 37 Regionala skyddsombud 37 HANDELS I VÄRLDEN 43 Internationellt arbete 44 Kampanjen Rena kläder 44 Internationella kontaktombud 44 Handels stöd till uppbyggande av fackföreningar 44 UNI kongress/konferenser Nordiskt 45 Nordiska Samarbetskommittén 45 Nordiska Handels 45 Internationellt - Frisörer 45 Sociala dialogen - Frisörprojekt EU 45 Övrig nordisk och internationell representation 45 Bokslut 47 Revisionsberättelse 62 Slutord 63 Tabellbilagor 64 Centrala yrkesförarrådet 37 Frisörer 37 HANDELS I SAMHÄLLET 39 Fackligt-politiskt arbete 40 Pressinformation - opinionsbildning 41 Remissyttranden 41 Medlemsundersökning/övriga rapporter 42 4

5 ALLMÄNT Förbundets ordförande om året som gått Vår omvärld och företagen inom våra avtalsområden genomgår ständiga och snabba förändringar. Medlemmarnas krav på sin organisation ökar i takt med strukturförändringarna. För att klara dessa krav måste förbundets basorganisation kraftigt förstärkas. Därför fattades under år 2005 beslut om att centralisera all administration från avdelningarna till ett enda kontor i Eskilstuna. På det sättet frigjordes enligt utredningen som föregick beslutet 10 miljoner kronor som satsas på att få fram fackliga företrädare på alla arbetsplatser och ge dem en bra utbildning. Under året har vi i Handels kunnat konstatera att fackligt arbete lönar sig. Lönestatistiken visade nämligen att genomsnittslönerna för butiksanställda hade passerat 100 kronor i timmen och att löneglidningen låg på hela en procent. Med en inflation på 0.4 procent blev därför reallönökningen rekordhög. Handels utredningsgrupp tog fram en rapport som analyserade skillnader i löner, arbetstider och inkomster mellan män och kvinnor inom detaljhandeln i Sverige. Rapporten visade att skillnaderna är oskäligt stora och att de uppstår när de anställda är mellan 18 och 34 år. Samma mönster visade sig också för arbetstiderna. Det är därför kravet på rätt till heltid och satsningen på jämställda löner är så viktiga frågor. Den statliga heltidsutredningen kom också med ett länge utlovat förslag. Men det var ett tandlöst förslag med alldeles för många undantag. Det är till exempel fullständigt oacceptabelt att de som arbetar i företag med färre än tio anställda inte ska ha någon som helst rätt att kräva heltid. Förhoppningen är att regeringen efter att ha inhämtat remissvaren kommer med ett lagförslag som löser problemet. Om vi kunde glädja oss åt lönestatistiken var siffrorna för antalet butiksrån under år 2005 dyster och nedslående statistik. Säkerhetsexperterna på arbetsgivarsidan hävdade bestämt och gjorde ett stort nummer av att antalet butiksrån minskade under år 2004 genom att tala om ett trendbrott. Fullständigt fel hävdade vi i Handels och dessvärre visade det sig att kritiken var alldeles för mild. Antalet butiksrån nådde nämligen nya rekordnivåer under år Aldrig tidigare har det varit så riksfyllt att arbeta i butik. Men när de betydligt mer sällsynta värdetransportrånen uppmärksammades agerade Handels och plötsligt fick vi gehör för vårt gamla krav på minskad kontanthantering och ökad kortanvändning hos såväl banker som myndigheter. För tionde året i rad genomfördes uppsökarveckan som äger rum vecka 6. År 2005 slog den alla tidigare rekord. Förbundets förtroendevalda, alla ombudsmän och frivilliga med förtroendeuppdrag besökte nämligen arbetsplatser och närmare 5

6 ALLMÄNT handelsanställda kontaktades. Många andra fackförbund har uppfattat att detta är ett utmärkt arbetssätt att både värva medlemmar och berätta om vilka rättigheter man har. Förbundets beslut att alla arbetsplatser ska ha kollektivavtal väckte stor uppmärksamhet. Kollektivavtalen är den viktigaste hörnpelaren i den svenska modellen och ska därför omfatta hela arbetsmarknaden och inte bara de arbetsplatser där det finns medlemmar. Till detta ska det grundläggande kravet om att upprätthålla konkurrens på lika villkor på arbetsmarknaden läggas. Avtalen bidrar också till ordning och reda på arbetsplatsen. Årets mest uppmärksammade konflikt var blockaden mot ett skolbygge i Vaxholm. Ett lettiskt byggföretag vägrade att teckna svenskt kollektivavtal för sina anställda vilket ledde till att Handels på begäran av Byggnads varslade om blockad av all hantering av varor till byggföretaget. Blockaden varade året ut. Konflikten visade hur villkoren för kampen för avtal håller på att förändras. Den växande internationella konkurrensen ändrar villkoren för svensk fackföreningsrörelse och därmed grunden för den svenska arbetsrätten. Facket slår vakt om strejkrätten och rätten till sympatiåtgärder som en grundläggande frihet. Och frågan är nu om detta ska regleras på EU-nivå eller på nationell nivå. Under verksamhetsåret inleddes också förberedelsearbetet inför kongressen Motioner har skrivits och ombudskandidater utsetts. Grunden för vad förbundet ska koncentrera sig på de fem kommande åren är därmed på väg att läggas. Vid halvårsskiftet gick förbundets ordförande Ninel Jansson i pension och undertecknad utsågs av överstyrelsen att ta hennes plats. I mitt ställe som första vice ordförande tillträdde Susanna Gideonsson. Hon blev därmed den andra kvinnan någonsin i förbundets högsta ledning. Borgerlighetens allians för maktskifte såg dagens ljus vilket satte fart på den politiska debatten. Deras förslag om sänkta ersättningar till arbetslösa och sjuka, fick arbetarrörelsen att börja mobilisera sina krafter inför en stenhård valrörelse fram till valdagen den 17 september År 2006 firar förbundet sitt 100- års jubileum. Verksamhetsåret 2005 har därför varit ett år där arbetet med att forska i Handels historia har kulminerat. I samband med detta har det kommit fram en hel massa intressanta saker som kommer att redovisas i samband med jubileet och 2006 års förbundskongress. Det är roligt att redan nu kunna konstatera att vi nästa år får många bevis på att vårt förbund varit en betydande aktör i samhällsbyggandet. Lars-Anders Häggström FÖRBUNDSORDFÖRANDE 6

7 ALLMÄNT Överstyrelsen Överstyrelsen har haft följande sammansättning under året: Avd 1 Malmö Kerry Johansson Magnus Möller Avd 3 Halmstad Kerstin Zander Avd 4 Kristianstad Michael Sjörén Avd 5 Kramfors Christina Bäckman Avd 6 Helsingborg Gunnel Tegnér Avd 7 Sundsvall Elisabeth Hjort Avd 8 Eskilstuna Matz Rydstedt Avd 9 Jönköping Marie Söderqvist Avd 10 Trollhättan Jane Larzon Avd 11 Örebro Rose-Marie Johansson Avd 12 Borås Jan Brobjer Avd 13 Borlänge Inger Sjöstrand Avd 14 Skövde Viola Olofsson Avd 15 Visby Gun-Britt Andreeff Avd 16 Linköping Dan Nilsson Avd 17 Karlstad Birgitta Olsson Avd 20 Stockholm Annika de Klonia, Vivian Enochsson, Kathe Nilsson Annette Wikberger Avd 21 Västerås Anette Andersson Avd 24 Göteborg Eva Calderon, Christina Jungevi Avd 25 Norrköping Tord Bengtsson Avd 26 Gävle Lillemor Svensson Avd 28 Luleå Arja Kantomaa Avd 30 Malmberget Mary Niva Avd 31 Växjö Christel Westerlund Avd 32 Östersund Ann-Charlotte Arnqvist Avd 34 Umeå Maria Vängbo Avd 36 Uppsala Aranka Axelsson Avd 39 Skellefteå Nancy Andersson I överstyrelsen ingår även förbundsstyrelsens 13 ordinarie ledamöter. Överstyrelsen har haft ett ordinarie sammanträde den maj på Folkets Hus i Stockholm. Vid mötet förrättades val av ny förbundsledning med anledning av förbundsordförande Ninel Janssons beslut om att avgå som ordförande i samband med sin pensionering under juni månad. Till ny förbundsordförande fr o m den 18 juni fram till kongressen 2006 valdes Lars-Anders Häggström. Susanna Gideonsson valdes till förste vice ordförande och Tommy Tillgren kvarstår som andre vice ordförande. Mötet behandlade verksamhetsberättelsen för 2004 samt revisorernas berättelse. Överstyrelsen beslutade att inför förbundskongressen tillstyrka ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret. Vidare behandlades avdelningarnas prioriterade verksamhet och verksamhetsmål för I likhet med tidigare år har förslaget lagts upp utifrån de prioriteringar som antogs vid kongressen Överstyrelsen fastställde strukturplanen för avdelningsindelning i två etapper i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. Vidare togs beslut om avgiftsväxlingen mellan avdelningarna och förbundet avseende finansieringen av verksamheten för administrativa kontoret i Eskilstuna som startar sin verksamhet den 1januari Överstyrelsen avslog förslaget om en avgiftshöjning och gav avgiftskommittén i uppdrag att se över avgiftssystemet och presentera sitt förslag till kongressen Överstyrelsen fastställde också förslaget till omarbetat placeringsreglemente för förbundet som i likhet med tidigare år följer LOs etiska regler för kapitalplaceringar. 7

8 ALLMÄNT Förbundsstyrelsen Verkställande utskottet Revisorer Förbundsstyrelsen har under året haft följande sammansättning: Ninel Jansson (t o m 17 juni), Lars-Anders Häggström, Susanna Gideonsson (fr o m 18 juni), Tommy Tillgren, Stockholm, Maria Bosdotter, Stockholm, Urban Dahlgren, Umeå, Lennart Bäck, Borås, Gunilla Karlsson, Gävle, Therese Möller, Staffanstorp, Agneta Ramberg, Uppsala, Anders Rydahl, Sundsvall, Helén Sandgren-Stenmark, Göteborg och Birgit Svärd, Norrköping. Roger Hemming, Söderbärke, personalrepresentant. Verkställande utskottets sammansättning t o m 17 juni har varit följande: Ninel Jansson, Lars-Anders Häggström och Tommy Tillgren. Fr o m den 18 juni har verkställande utskottet bestått av: Lars-Anders Häggström, Susanna Gideonsson och Tommy Tillgren. Förbundsstyrelsen har under året haft 14 protokollförda sammanträden varav tre per capsulam. Verkställande utskottet har haft 27 protokollförda möten. Protokollsekreterare har under året varit förbundssekreteraren Gustaf Holmlund. Förbundets revisorer har varit Inger Persson, Västerås, Ann-Christin Liljeros, Göteborg och Sonja Sennevall, Malmö. Dessutom har auktoriserade revisorn Sune Johnson, Stockholm deltagit i granskningsarbetet. Lars-Anders Häggström, ordförande Susanna Gideonsson, 1a vice ordförande Tommy Tillgren, 2e vice ordförande Maria Bosdotter Urban Dahlgren Lennart Bäck Therese Möller Agneta Ramberg Anders Rydahl Birgit Svärd Helén Sandgren-Stenmark Roger Hemming, personalrepresentant Sten Lundqvist, ekonomichef Gustaf Holmlund, förbundssekreterare Marianne Isakson, personalchef 8

9 ALLMÄNT Förbundets anställda FÖRBUNDSHUSET VU-enheten Holmlund Gustav förbundssekreterare/enhetschef Carlén Stefan utredare Gustavsson Per administratör Hemming Roger vik ombudsman, fackligt politiska och internationella frågor (fr o m 1 aug) Isaksson Stina ombudsman, fackligt politiska och internationella frågor (fr o m 31 jan, föräldraledig fr o m 17 maj) Lindberg Sven pressombudsman Andersson Renée vik utredare (1 mars-1 dec) Sandelin Ritva VU-sekreterare Sjöberg Per-Roland ombudsman Vedin Ulrika utredare Ödmark Jan ombudsman Österlund Kathrin utredare (föräldraledig 1 mars-30 nov) Administrativa enheten Lundqvist Sten ekonomichef/ enhetschef Ahlbom Annica administratör, avtal/medlem Andersson Johan internkonsult (t o m 4 mars) Bjurholt Ann administratör, avtal/medlem Gestblom Mirja ekonomiadministratör Heintz Anki redovisningsansvarig Holmberg Carina administratör, kontorsservice Larsson Hanna ekonomiadministratör Lövkvist Johan administratör, avtal/medlem Nilsson Anders administratör, avtal/medlem von Schmalensee Björn administratör, kontorsservice Sirberg Lena vik administratör, avtal/medlem (7 sept-30 nov) Förhandlingsenheten Haataja John avtalssekreterare/ enhetschef (fr o m 1 aug) Sjöblom Björn avtalssekreterare/ enhetschef (pension 30 sept) Born Maria ombudsman (fr o m 1 dec) Ekdahl Jennifer sekreterare Eriksson Stefan ombudsman (t o m 30 nov) Fahlander Jannika ombudsman Håkansson Johnny ombudsman Lindgren Jan ombudsman Ohlson Monika ombudsman Palmetzhofer Linda ombudsman (fr o m 1 aug) Persson Alf-Göran ombudsman (t o m 10 april) Rosengren Hans ombudsman (fr o m 1 aug) Segel Mikael ombudsman Stenljung Perolof ombudsman Personalenheten Isakson Marianne personal och IT chef/enhetschef Albertsson Annelie löneadministratör Börsum Astrid personalsekreterare (föräldraledig t o m 15 aug) Flemström Tord IT tekniker Holm Katarina vik personalsekreterare (20 juni-30 nov) Magnusson Nea löneadministratör Roos Karin vik personalsekreterare (t o m 14 juli) Studie- och informationsenheten Jönsson Lars enhetschef Andersson Madelene konferensadministratör Blomgren-Helldin Åsa grafisk formgivare Forsell Hans webbredaktör (t o m 11 mars) Gezelius Sara informationsombudsman Grönberg Lennart studieombudsman Renberg Kristina utbildningsadministratör Wessman Monica konferens/utbildningsadministratör (föräldraledig t o m sin sista anställningsdag 22 dec) Handelsnytt Filipsson Anna chefredaktör (fr o m 15 okt) Bergamn Tuve redaktör (pension 30 nov) Estrabaut Lisa sekreterare Rudh Sofie redaktör Sundahl Ingela redaktör ADMINISTRATIVA KONTORET, ESKILSTUNA 1 okt 31 dec 2005 Kristina Hellberg, administrativ chef Helena Qvarfordt, samordnare ekonomi, lön Monica Sjöholm, samordnare medlemsadm. Medlemsadministration Ulrika Eriksson Monica Jönsson Josefin Ejdenwik Eva Hagfeldt Anette Johansson Maria Lundin 9

10 ALLMÄNT Lena Lundstedt Susanne Sjöberg Helena Karlsson Gunilla Ågren Ekonomi Gordana Benko Kristina Helenius Ingegerd Reinelius Pernilla Medberg Ulf Cedervad Lön Linnéa Sundbom Lilian Wikman Hanna Tomczak Anita Sund AVDELNINGARNA Avd 1 Malmö Nilsson Christer 1e ombudsman Alneborn Veronica ombudsman (t o m 28 mars) Calling Karl-Erik ombudsman Johansson Gunilla ombudsman Karlsson Lena ombudsman Lindbäck Jerry ombudsman Persson Alf-Göran ombudsman (fr o m 11 april) Persson Bertil ombudsman Rasby Pia ombudsman Tunryd Merja ombudsman Avd 3 Halmstad Mann Elsie 1e ombudsman Andersson Mikael ombudsman Nyholm Gitte ombudsman (fr o m 18 april) Törnblom Lars ombudsman (t o m 24 april) Avd 4 Kristianstad Lydin Gunnar 1e ombudsman Andersson Ann-Christine ombudsman Eliasson Jan ombudsman Karlsson Annelie ombudsman Avd 5 Kramfors Bostedt Margaretha 1e ombudsman Viklund Susanne ombudsman (fr o m 1 aug) Avd 6 Helsingborg Nilsson Lennart 1e ombudsman Andersson Mogens ombudsman Pohjola Susanne ombudsman Törnblom Lars ombudsman (fr o m 25 april) Welander Ann-Margret ombudsman (pension 30 april) Avd 7 Sundsvall Jonsson Jan-Christer 1e ombudsman Persson Mikael ombudsman Avd 8 Eskilstuna Johansson Leif 1e ombudsman Frisk Kerstin vik ombudsman (fr o m 1 juli) Nilsson Madeleine ombudsman (föräldraledig fr o m 1 juli) Avd 9 Jönköping Håkansson Hans-Olof 1e ombudsman Hammarlund Carl-Johan ombudsman Henning Gunnbritt ombudsman Avd 10 Trollhättan Hedlund Ankie 1e ombudsman Dahlin Eva ombudsman (21 jan-1 aug) Ekelund Beatrice ombudsman (fr o m 1 aug) Kjellberg Tony ombudsman (t o m 30 jan) Knutsson Jerker ombudsman (fr o m 14 febr) Nyholm Gitte ombudsman (t o m 17 april) Avd 11 Örebro Åsgård-Larsson Agneta 1e ombudsman Abrahamsson Ann ombudsman Drotth Christer ombudsman Frisk Kerstin ombudsman (t o m 30 juni) Avd 12 Borås Frostebring Christina 1e ombudsman Knutsson Jerker ombudsman (t o m 13 feb) Nilsson Anna-Maria ombudsman Nilsson Marika ombudsman (fr o m 1 aug) Avd 13 Borlänge Andersson Daniel 1e ombudsman Dahlin Eva ombudsman (t o m 20 jan) Henriksson Grahn Mattias ombudsman (fr o m 1 aug) Hemming Roger ombudsman (t o m 31 juli) Wikars Kent ombudsman Avd 14 Skövde Hedlund Bror 1e ombudsman Rönn Christer ombudsman Werbitsch Pierre ombudsman Avd 15 Visby Karlsson Ann Marie 1e ombudsman 10

11 ALLMÄNT Avd 16 Linköping Lindh Ulf 1e ombudsman Isaksson Karin ombudsman Löfstrand Jan ombudsman Söderhjelm Gunnar ombudsman Avd 17 Karlstad Magnusson Christer 1e ombudsman Brenne Anita ombudsman Dalkarls Anette ombudsman Avd 20 Stockholm Bergström Anita 1e ombudsman Alneborn Veronica ombudsman (fr o m 29 mars) Anund Jägbro Ingrid ombudsman (fr o m 1 aug) Ayhan Kia ombudsman (fr o m 1 aug) Björkman Ewa ombudsman Boberg Hans ombudsman Byberg Solveig ombudsman Dahlin Eva ombudsman (fr o m 1 aug) Ekman Jimmy ombudsman Falk Karin ombudsman Isaksson Stina ombudsman (t o m 30 jan) Holm Thomas ombudsman Lilja Anki ombudsman (t o m 31 juli) Palmetzhofer Linda ombudsman (t o m 31 juli) Rosengren Hans ombudsman (t o m 31 juli) Rosman Anita ombudsman Staake Eva ombudsman Stafsén Pernilla ombudsman (fr o m 1 aug) Strömberg Gunnel ombudsman Tollman Peter ombudsman Tärnström Eva ombudsman Vasquez-Sandoval Arturo ombudsman Avd 21 Västerås Hedlund Gunnel 1e ombudsman Lindberg Rune ombudsman Söderman Sören ombudsman Avd 24 Göteborg Eliasson Dennis 1e ombudsman Abrahamsson Ulla-Britt ombudsman Hessel Anna-Karin ombudsman Karlsson Leif ombudsman Lindblom Anne-Maj ombudsman (fr o m 1 aug) Lindström Jens ombudsman Mevander Bo ombudsman Nilsson Christina ombudsman Olsson Anne ombudsman (pension januari) Persson Peter ombudsman Avd 25 Norrköping Tollman Carina 1e ombudsman Elwing Pia ombudsman Johansson Stefan ombudsman Avd 26 Gävle Kjellberg Tony 1e ombudsman (fr o m 1 febr) Södergren Rita 1e ombudsman (t o m 31 mars) Abrahamsson Sylvia ombudsman (t o m 31 mars) Jarslet Lars ombudsman Jungerhem Karin ombudsman (fr o m 1 aug) Kolde Christer ombudsman Avd 28 Luleå Lilja Anki 1e ombudsman (fr o m 1 aug) Gideonsson Susanna 1e ombudsman (t o m 17 juni) Arnqvist Martin ombudsman Lodén Anders ombudsman Avd 30 Malmberget Tina Kent 1e ombudsman Avd 31 Växjö Krüger Kenneth 1e ombudsman Fedeli Massimo ombudsman Sandqvist Per vik ombudsman (fr o m 1 aug) Sjödin Tuula ombudsman Svanborg Kristina ombudsman Avd 32 Östersund Danielsson Solveig 1e ombudsman Lilja Rolf ombudsman (tjänstledig fr om 1 maj) Wimborn Fredrik vik ombudsman (fr o m 1 aug) Avd 34 Umeå Nilsson Tage 1e ombudsman Holmgren Kent ombudsman Avd 36 Uppsala Hedgren Mats 1e ombudsman Bergström Hans vik ombudsman Mellin Kenneth ombudsman Enström-Johansson Eva ombudsman Avd 39 Skellefteå Karlsson Inga-Lis 1e ombudsman Markstedt Bengt ombudsman Ej placerade Westergren Pia, Henevall Ann-Louise 11

12 ALLMÄNT Förbundets kompetensutveckling 2005 har varit ett intensivt år med många utbildningar. Nästan alla personalgrupper har ökat sitt genomsnitt av dagar för kompetensutveckling. Förbundsstyrelsen fattade under våren beslut om den parlamentariska utredningen som innebar att ett administrativt kontor skulle öppnas i Eskilstuna. En följd av beslutet blev att 22 medarbetare rekryterats till Eskilstuna kontoret. De anställda har fått ta del av flera olika utbildningsinsatser under tiden oktober-november. En stor del i detta har varit att förbundet i samarbete med avdelningar, a-kassan och region Norr genomförde ett samlingsprojekt inom ramen för Växtkraft Mål tre. Det första steget gällde för genomförande av verksamhetsanalys/kompetensanalys och det andra steget för genomförande av kompetensutveckling. Kompetensanalys projektet syftade till att strategiskt genomlysa förbundets och personalens utvecklingsbehov. Analysen genomfördes i tre steg. Först centralt där representanter från alla personalgrupper och avdelningar under två dagar analyserade nuläget, hur framtidsvisionen ser ut och vad som behöver utvecklas för att möta dessa behov. Därefter analyserade varje avdelning under två dagar vad de behöver stärka för att möta dessa behov. Därpå bröts dessa parametrar ner på individnivå och alla anställda fick sammanställa sin egen kompetensutvecklingsplan. Utifrån dessa planer utformades en handlingsplan med ett stort antal kompetensutvecklingsinsatser. Därmed gick vi in i Växtkraft Mål 3s kompetensutvecklingsprojekt. Verksamhetsassistentutbildning var en av de prioriterade utbildningar som beviljades medel och där personalenheten fick i uppdrag att anordna en utbildning på 10 dagar varav 7 dagar genomförts under november och december. Resterande utbildningar genomförs under aspiranter har under året slutfört den ombudsmannautbildningen som startades hösten De avslutade sin internatperiod under januari för att sedan under sex månader praktisera på en avdelning. Två av aspiranterna tog inte anställning i förbundet efter avslutad utbildning. Två av de arbetsrättsutbildningar som anordnats av förhandlingsenheten i samverkan med LO-TCO Rättsskydd har genomförts. Utbildningen har varit uppdelad på två tillfällen med tredagar. Därmed har samtliga lokala ombudsmän med några års arbetslivserfarenhet genomgått utbildningen, i enlighet med den strategi som personalkommittén utarbetat. För att höja de lokala ombudsmännens kompetens på arbetsmiljöområdet har två RSO utbildningar arrangerats tillsammans med Runö kursgård. 34 lokala ombudsmän har deltagit i denna tredagars utbildning. För andra året i rad har 20 lokalt placerade ombudsmän deltagit i den uppskattade tvådagars vidareutbildning som inriktar sig mot beteendefrågor. Exempel på andra enstaka utbildningar som ombudsmän har genomgått är 10 poängs förhandlingskurs anordnad av LO tillsammans med en högskola, utbildning i lönesättning arrangerad av Dalarnas Högskola samt juridik utbildning på Handelshögskolan. Administratörerna på förbundskontoret har genomgått diverse utbildningar med varierande längd. Exempel på detta är kurser i ekonomi, lönehantering, SPSS, Word och databaser. 12

13 ALLMÄNT Förbundets IT-verksamhet Under året har datasystemen fungerat bra och något totalstopp har inte inträffat. Tillgängligheten under kontorstid har varit nästan 100 % och totalt under dygnets alla timmar ca 95 %. Kommunikationen har varit problemfri bortsett IP-telefonin som redogörs för nedan. Förbundet deltar sedan mars månad i LO-datas samlingsprojekt FAS III (nytt medlemssystem). Målet är att under 2007 byta ut HITS mot detta nya medlemssystem. FAS III kommer att vara gemensamt för de nuvarande 9 förbund som är med i samarbetet. Handels har även dragit nytta av att LO-data har samordnat licenser för Lotus Notes innebärande att vi har fått ner våra licenskostnader. HITS-gruppen som har bestått av Sten Lundqvist, Annica Ahlbom, Ann Bjurholt, Johan Lövkvist, Anders Nilsson och Kristina Renberg från förbundskontoret, Anja Palm avd 6 Helsingborg, Kristina Hellberg avd 8 Eskilstuna, Britt-Marie Grönberg avd 20 Stockholm, Lena Johansson 24 Göteborg samt avd Eva Eriksson avd 30, Malmberget, har träffats ett antal gånger under året där bland annat FAS III har diskuterats. Besök har skett på andra fackförbund där man studerat hur FAS II fungerar, och utifrån erfarenheterna av besöken har en kravspecifikation utarbetats för att så långt som möjligt säkerställa att vi får de funktioner i FAS III som vi behöver för att på ett bra sätt kunna dra nytta av den. På hemsidan har endast mindre ändringar genomförts under året. Antalet medlemmar som skaffar eget konto på hemsidan ökar och är nu över stycken. Ekonomigruppen med följande sammansättning; Sten Lundqvist, Anki Heintz, Mirja Gestblom och Hanna Larsson, förbundskontoret, Inger Bergman a-kassan, Lena Olsson avd 4 Kristianstad, Thomas Hopf avd 9 Jönköping, Evy Odell, Kaj Nordgren och Marta Török samtliga avd 20 Stockholm samt Helena Qvarfordt och Kristina Hellberg (fr o m hösten) från administrativa kontoret i Eskilstuna har haft ett antal träffar under året där det nya ekonomisystemet XOR Control har diskuterats. Ett antal justeringar har under året skett och systemet har kompletterats med skanning av fakturor genom Bankgirocentralen. Skanningen har fungerat mycket bra och införandet var nästan helt problemfritt. Lönegruppen: Marianne Isakson, Annelie Albertsson och Nea Magnusson från förbundskontoret, Lena Olsson avd 4 Kristianstad, Thomas Hopf avd 9 Jönköping, Evy Odell, Kaj Nordgren och Marta Török samtliga avd 20 Stockholm, Linnea Sundborn regionkontoret samt Helena Qvarfordt och Kristina Hellberg (fr o m hösten) från administrativa kontoret i Eskilstuna har också haft möten under AGDA PS har under året fått några tillägg som lönespecifikationer via webben och tidsredovisning där den anställde gör detta via ett webbgränssnitt. Genomförandet av IP telefoni har under året varit det stora arbetet. Projektet startade i mars 2005 och avslutades 23 december samma år. Projektet delades upp i två steg. Steg ett som sattes i drift i maj omfattade a-kassan, förbundskontoret, avdelning 20, avdelning 13 och avdelning 9. Efter utvärdering under sommaren 2005 så beslutades att fortsätta med resterande avdelningar samt det administrativa kontoret i Eskilstuna. I projektgruppen deltog representanter från Handelsanställdas förbund (Marianne Isakson, Tord Flemström och Johan Lövkvist), FSC som äger systemet, Telia och Softronic. Projektgruppen hade normalt ett möte i veckan utom under sommaren då utvärdering av den första delen gjordes. Även Telenor var inblandade i projektet då vi använder dem för kommunikationen, men deltog inte med representant i projektgruppen. Ett problem med Telenors nät upptäcktes under genomförandet men problemet hindrade inte kommunikation dock tidvis var ljudkvaliteten dålig. Telenor kom att hitta felet som beror på att prioritering av dataströmmar inte fungerat fullt ut hos alla avdelningar. Ett totalstopp på IPtelefonin skedde under en dag i mellandagarna vid jul och nyår på grund av hårdvarufel på FSC. Under genomförandet har många olika problem uppstått och en del av dessa kvarstod vid årets slut. Tack vare alla goda krafter som avdelningarna har bidragit med har projektet gått enligt planerna och i det stora hela fungerar bra. 13

14 ALLMÄNT Personalredovisning Personalbild Av personalbilden framgår data om våra tillsvidareanställda medarbetare per Data är hämtade från lönehanteringssystem. Sammanställningen innehåller följande redovisningar: Personalsammansättning per kategori och kön Åldersfördelning per kategori Medelålder per kategori och kön Genomsnittlig anställningstid per kategori och kön Kompetensutveckling; genomsnittligt antal utbildningsdagar per medarbetare I diagrammet Anställningstid finns kategorin det administrativa kontoret (Adm kontoret) beläget i Eskilstuna. En helt ny administrativ grupp anställdes fr o m den 1 oktober Denna grupp har en genomsnittlig anställningstid på administrativa kontoret på 0,3 år. Dock har ett antal (4) längre anställningstid från avdelning innan tjänst tillträddes på administrativa kontoret. Anställningstiden för ombudsmän centralt inkluderar även deras eventuella anställningstid lokalt. 14

15 ALLMÄNT Kompetensutveckling De kompetenshöjande insatser (såsom utbildning i form av kurser, seminarier, arbetsplatsbesök och nätverksträffar) som skett internt och externt under 2005 redovisas i diagrammet. I organisationen förekommer även andra former av kompetensutveckling som exempelvis arbetsrotation, arbetsberikning och arbetsutvidgning. Denna form av kompetensutveckling redovisas dock inte här. Genom Växtkraft Mål 3 initierades och genomfördes under sommarhalvåret 2005 lokala analyser för samtliga medarbetare i förbundet. Dessa är medräknade i kompetenssammanställningen för ombudsmän samt administrativ personal på förbundskontoret. Diagrammet visar genomsnittligt antal dagar per medarbetare i varje kategori fördelat på kön. På det administrativa kontoret i Eskilstuna räknas perioden 1 oktober tom 30 november 2005 som utbildningstid därav de höga siffrorna för denna kategori. 15

16 ALLMÄNT Tidsanvändning I tidsanvändningstabellen visas omfattningen av närvaro respektive frånvaro uppdelat per kategori anställda. Förtroendetiden för fackliga uppdrag redovisas inte. Den långa sjukfrånvaron har höjts något för ombudsmän centralt från förra året (från 0,2% till 0,7%) och för administrativ personal på förbundskontoret har den sänkts från 0,8 % till 0,3%. För lokala ombuds- män är den långa sjukfrånvaron på samma nivå (6,3 %) som förra året. Den korta sjukfrånvaron har ökat för administratörer från tidigare 1,1 % till 1,8 % och sänkts för ombudsmän både centralt och lokalt. (jfr 2004: kort sjukfrånvaro 1,1 %, lång sjukfrånvaro 0,8 %) (jfr 2004: kort sjukfrånvaro 0,8 %, lång sjukfrånvaro 6,3 %) (jfr 2004: kort sjukfrånvaro 0,6 %, lång sjukfrånvaro 0,2 %) 16

17 ALLMÄNT Sjukfrånvaro Vi har valt att redovisa sjukfrånvaro fördelat på kort respektive lång sjukfrånvaro. Vid kort sjukfrånvaro redovisas sjukdagar till och med dag 14, vid lång sjukfrånvaro från och med den 15e sjukdagen. Sjukfrånvaro redovisas på följande sätt: Total sjukfrånvaro fördelat på sjuk frånvaroperiod och kategori, redovisas i antal timmar Total sjukfrånvaro fördelat på sjuk frånvaroperiod och kategori och kön, redovisas i antal timmar. Total sjukfrånvaro fördelat på åldersgrupp och kategori samt kön, redovisas i procent. I årets diagram tillkommer kategorin Adm kontoret som refererar till det administrativa kontoret i Eskilstuna. 17

18 18

19 HANDELS VÅR ORGANISATION Visioner utan handling är bara drömmar. Handling utan visioner är bara tidsfördriv. Visioner i kombination med handling kan förändra världen. 19

20 HANDELS VÅR ORGANISATION Våra fyra ledstjärnor 1. Handels ska ge samma service till alla medlemmar Det likvärdiga medlemskapet 2. Handels ska finnas på arbetsplatsen Nära, kompetenta och pådrivande i verksamhetsfrågor 3. Handels ska snabbt fånga upp viktiga frågor och problemställningar och åstadkomma resultat 4. Handels ska ha en administration med god kvalitet och hög effektivitet En medlemsstyrd organisation är en demokratisk organisation där medlemmarna bestämmer. Alla viktiga beslut utgår från en helhjärtad önskan att arbeta för medlemmens bästa. En organisation där varje medarbetare ser det som sin enda uppgift att arbeta för medlemmen. 20

21 HANDELS VÅR ORGANISATION Många medlemmar ett starkt förbund Medlemsutvecklingen Medlemsantalet totalt ( ) vid årets slut innebär att vi även detta år ökat medlemsantalet, årets ökning blev dock blygsamma 353 (3 252) medlemmar. Vi behåller ställningen som LOs tredje största förbund. Av avdelningarna redovisar 18 stycken ökat medlemsantal. Av den totala ökningen svarar de tre storstadsavdelningarna för 57 %. In- och utskrivningar har i vanlig ordning varit höga, (20 440) respektive (17 738) medlemmar), totalt har således hanterats (38 178) medlemmar inklusive till och från a-kassan. Av de inskrivna var (13 285) nya medlemmar, medan (3 846) kom från andra förbund därav från Tjänstemannafacket HTF 380 (342) medlemmar. Av de utskrivna gick (9 538) till andra förbund därav till HTF (1 691) medlemmar. Medlemmar som utträtt på grund av bristande betalning uppgick till (3 425) således en klar ökning. Antalet enskilt anslutna till a-kassan stannade på (31 123) en ökning från föregående år med (398). Gruppen enskilt anslutna utgjorde i förhållande till medlemsantalet 21,7 % (20,8 %) vilket är en klar ökning i förhållande till föregående år. Uppgifter inom parentes avser år Verksamhetsbidrag Förbundet har under året fördelat verksamhetsbidrag till ett belopp om 1,4 miljoner kronor, detta kan jämföras med föregående år då 2,5 miljoner kronor fördelades till avdelningarna. Verksamhetsbidraget har haft samma syfte som föregående år, att stimulera avdelningarna att bygga ut basorganisationen med nya firmaklubbar och fackombud. För 2005 tillkom dessutom skyddsombud och grundutbildning för dessa som berättigande för verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidragen har i likhet med tidigare år även använts för resursförstärkningar i storstadsavdelningarna 20 Stockholm och 24 Göteborg. Kongresskampanj Inför kongressen 2006 bedrevs bland annat kampanj för att öka medlemsantalet under perioden 21 september till och med 31 december. I kampanjen ingick flera olika delar: Medlem värvar medlem. Varje medlem som värvade en ny medlem fick en Trisslott som premie. Värvarna deltog i en lottdragning om stugveckor i Säfsen. Medlem som gjort sitt inträde på Handels hemsida fick en Trisslott som stimulans. Klubbar har uppmanats att värva alla som har en veckoarbetstid på minst 18 timmar. De klubbar som uppnått 100% medlemstäckning under perioden har fått en stimulans. Fram till 31 december hade medlemmar redovisats inom kampanjtiden. Slutresultatet av medlemsvärvningen avstäms i samband med att första avgiften har betalats senast den 31 januari

22 HANDELS VÅR ORGANISATION Samverkan inom förbundet och med andra förbund Samarbetskommittén mellan Fastighets, Handels, Hotell- och Restaurang samt Transport (Servicekommittén) Handels representanter i servicekommittén under året har varit Ninel Jansson (t o m juni), Lars-Anders Häggström, Susanna Gideonsson (fr o m augusti) och Tommy Tillgren. Kommittén har haft två möten under året. Handels HTFs samarbetsstyrelse Ninel Jansson (t o m juni), Lars-Anders Häggström, Susanna Gideonsson (fr o m augusti) Tommy Tillgren, Maria Bosdotter och Urban Dahlgren har representerat Handels i samarbetsstyrelsen som sammanträtt två gånger under året. Representation vid kongresser och andra arrangemang i Sverige Unga Örnars Vänners representantskaps årsmöte 6 april, Stockholm, Monika Ohlson Bilda Förlags extra föreningsstämma 7 april, Stockholm, Lars Jönsson AB Folkets Hus bolagsstämma 12 maj, Stockholm, Evy Odell LOs representantskapets årsmöte 19 maj, Lars-Anders Häggström, Tommy Tillgren, Maria Bosdotter, Urban Dahlgren, Lennart Bäck, Agneta Ramberg och Ninel Jansson i egenskap som ledamot i LOs styrelse S-Kvinnors nionde förbundsmöte maj, Eskilstuna, Renée Andersson Hotell och Restaurang Fackets 24 ordinarie kongress maj, Ninel Jansson Svenska Metallindustriarbetareförbundets återupptagna kongress 7 9 juni, Lars-Anders Häggström Fastighetsanställdas förbunds 15e ordinarie kongress 9 12 juni, Stockholm, Marianne Isakson SSUs 33e kongress 1 5 augusti, Linköping, Ulrika Vedin Palmedagarna 2005, september, Västerås, Roger Hemming Svenska Metallindustriarbetareförbundets återupptagna kongress oktober, Västerås, Susanna Gideonsson Metalls konstituerande kongress november, Stockholm, Lars-Anders Häggström 22

23 HANDELS VÅR ORGANISATION Parlamentarisk struktur Parlamentarisk utredning Den under 2003 av förbundsstyrelsen tillsatta parlamentariska utredningen lade i januari 2005 fram sin slutrapport. Vid förbundsstyrelsens möte i februari behandlades rapporten och utredningens olika förslag. De övergripande mål- och nyckeltal som ska gälla för hela organisationen fastställdes av förbundsstyrelsen. Överstyrelsen fastställde i maj på förslag från förbundsstyrelsen en strukturplan för avdelningarna som avdelningarna ska följa vid behov av samgående, när man inte klarar av att leva upp till dessa mål- och nyckeltal. Förbundsstyrelsen beslutade också i enlighet med utredningens förslag om ett gemensamt administrativt kontor dit avdelningarnas medlemsadministration, ekonomi- och lönehantering samt inköp av förbrukningsmaterial förläggs. Genom denna åtgärd frigörs resurser för mera medlemsnära och utåtriktad verksamhet. Kontorets verksamhet finansieras genom den avgiftsväxlingsmodellen som överstyrelsen beslutade vid mötet i maj månad. Nya tjänster som verksamhetsassistenter anställda av avdelningarna har därför inrättats, dessa ska arbeta utåtriktat och medlemsnära. Utbildningen av verksamhetsassistenterna påbörjades i slutet av året. Förberedelserna för det administrativa kontoret, som förlagts till Eskilstuna startade under hösten. Utredningen föreslog även ett antal ändringar och tillägg till förbundets stadgar som förbundsstyrelsen ställde sig bakom och överlämnade till den stadgekommitté som tillsattes inför kongressen Basorganisationen Vid årets slut hade förbundet 206 allmänna klubbar, 209 branschklubbar och firmaklubbar. Antalet fackombud och handelsombud var respektive samt antalet skyddsombud Detta sammantaget innebar en basorganisationstäckning på 56 procent för arbetsplatser med mer än en medlem. Detta innebär en ökning jämfört föregående år med två procentenheter. 23

24 HANDELS VÅR ORGANISATION Medlemsförsäkringar Från medlemsförsäkringen GF 1580 i Folksam har under året utbetalningar skett enligt nedanstående: Trygghetsförsäkring Fritid (TFF) Invaliditetsersättning Rehabiliteringsersättning Lyte- och menersättning Tandskadeersättning Läke- och merkostnadsersättning Sveda- och värkersättning Dödsfallsersättning Olycksfallskapital Summa utbetald ersättning Antal reglerade skador Därav nyanmälda skador Grupplivförsäkring Frisörer Medlemmar som tillhörde Frisöranställdas förbund före och genom sammanhängande medlemskap numera tillhör Handels, omfattas av en Gruppförsäkring GF Handels hemförsäkring (KS 15800) Tillsammans med ett antal andra medlemsgrupper och förbund inom LO har Handels medlemmar en hemförsäkring med reservationsrätt i sitt medlemskap. Handels frivilliga medlemsförsäkring (GF ) I relation till förbundets medlemmar under 65 år kan Folksam redovisa att 43% (67 287) är försäkrade i GF Störst är anslutningen till kompletterings TFF och därefter kommer grupplivförsäkringen. Under året har följande ersättningar utbetalats (2004 års siffror inom parentes) Ersättningsmoment Antal ärenden Ersättning Dödsfallsersättning 130 (144) kr ( kr) därav Barngruppliv 23 (19) kr ( kr) Förtidskapital/sjukkapital (1 168) kr ( kr) Olycksfall 449 (398) kr ( kr) 24

25 HANDELS VÅR ORGANISATION Avtalsförsäkringar Arbetsmarknadens Försäkringsbolag (AFA) För anmälda sjukdomsfall (AGS), arbetsskador (TFA), dödsfall (TGL) och avgångsbidrag (AGB) inom Handels avtalsområden, beräknar AFA att följande ersättningar utbetalades under AGS Skadekostnad* varav utbetalt skadefall Dagsersättning 95 Mkr 83 Mkr Månadsersättning 412 Mkr 276 Mkr * Skadekostnad 2005 redovisar totalt beräknat belopp för skador anmälda TFA Utbetald ersättning Antal ersatta 34 Mkr TGL Utbetald ersättning kr Antal ersatta Män Kvinnor Makeförsäkring Summa AGB Utbetald ersättning kr Enligt villkor före 1 april Enligt villkor fr o m 1 april Den 1 april 2005 trädde nya villkor i kraft för AGB-försäkringen. Från samma datum övergick arbetare inom kooperationen som tidigare varit försäkrad i KP Pension & Försäkring till att också teckna sin AGB i AFA. Från KP Pension & Försäkring redovisas nedanstående siffror för avtalsgrupplivförsäkringen (AGL) och avgångsbidragsförsäkringen (AGB). AGL Kronor AGB Grundbelopp A-belopp 123 st Barntillägg B-belopp 179 st Begravningshjälp

26 HANDELS VÅR ORGANISATION Nämnder och arbetsgrupper inom försäkringsverksamheten Handels/Folksams försäkringskommitté Handels och Folksams gemensamma försäkringskommitté har sammanträtt vid 3 tillfällen under året. Skade- och kostnadsutvecklingen för medlemsförsäkringarna har följts upp och förändringar av försäkringsvillkoren har diskuterats. Nya premier har fastställts för medlemsförsäkringarna. Handels har i kommittén representerats av Ninel Jansson (t o m september), Lars-Anders Häggström (fr o m oktober), Sten Lundqvist, Gustaf Holmlund och Jan Ödmark, samtliga förbundskontoret samt Anita Bergström, avdelning 20. LOs försäkringsutskott Förbundet har genom Jan Ödmark varit representerat i LOs försäkringsutskott. Utskottet har sammanträtt vid 11 tillfällen under året. Ett flertal remisser på socialförsäkringsområdet har behandlats och bland de frågor som mest diskuterats kan nämnas rehabiliteringsprocessen och försäkringskassans handläggningsrutiner. Även TFA-nämnden och skiljenämndens arbete har granskats. Flera frågor har berört problemställningar som uppkommer i och med arbetskraftens ökade rörlighet mellan olika länder. Ett antal temadagar i fortbildningssyfte har också anordnats. Förbundsgemensamma gruppen för omställningsavtalet Denna grupp har bildats i syfte att följa utvecklingen av omställningsavtalet och att sprida information och kunskap om avtalets innehåll och den tillämpningspraxis som bildas. Handels har i denna grupp representerats av Jan Ödmark, förbundskontoret. Gruppen har sammanträtt en gång i månaden och ett flertal utbildningar och konferenser för förbundens förhandlare i hela landet har arrangerats. Gruppen har också ansvarat för det material som tagits fram för att sprida kunskap om avtalet. KTP-R nämnden Denna nämnd inrättades under året för att behandla ärenden som uppkommer vid tillämpningen av avtalet om KTP-R. Handels representeras av Monika Ohlson och Johnny Håkansson som ordinarie med Jan Ödmark som suppleant. Nämnden har under årets sammanträden behandlat ett flertal principiella ärenden med tolkningar av avtalets innebörd. Försäkringsrådgivare Vid årsskiftet fanns (1 296) försäkringsrådgivare registrerade på Handels avtalsområden. Till KP Pension & försäkring är 502 (527) försäkringsaktiva anmälda inom det kooperativa området och folkrörelserna. På det privata avtalsområdet är 909 (924) rådgivare registrerade. Antal rådgivare har därmed minskat något under året års siffror inom parantes. Medlemskvarten Förbundet har beviljat 17 avdelningar ekonomiskt stöd med totalt kr till lokala försäkringskonferenser och medlemskvartsverksamhet. Totalt genomfördes kvartar på över 500 arbetsplatser av förtroendevalda försäkringsrådgivare i förbundet under Liksom tidigare år redovisas många oanmälda AGS-ärenden och många har också missat att ansöka om premiebefrielse vid föräldraledighet. En viss ökning av frågor om avtalspensionen noteras också. 14 avdelningar anordnade försäkringskonferenser som sammanlagt samlade 297 deltagare. Stöd har också beviljats till avd 1 och avd 20 för särskilda projekt på avtalsförsäkringsområdet. Arbetsskador Under året har 85 nya arbetsskadeärenden centralt inregistrerats fördelade på följande beslut i försäkringsgruppen: Därutöver finns 11 öppna ärenden till Lokal råd 44 Avslutade 3 Avslag 24 Översända till LO-TCO Rättsskydd (trafikskada) 1 Drivs centralt: I Länsrätten 9 I Kammarrätten 3 Kammarrätten och 23 till Länsrätten. Lokal rådgivning har lämnats i ca 100 ärenden. 11 medlemmar har under året efter ändrade beslut i Social-försäkringsnämnden erhållit rätt till livränta till ett ungefärligt värde av kronor. Beslut om kontanta ersättningar från Afa uppgår till ett belopp av ca kronor. 26

27 HANDELS VÅR ORGANISATION Ungdomsverksamheten Handels Centrala Ungdomskommitté (CUK) har under året haft fem protokollförda möten. Fyra möten har varit förlagda i Stockholm på servicekontoret och ett hölls i Skövde. CUK har fram till vårträffen den 26 april bestått av Andreas Sjögren, avd 34 Umeå,ordförande, Lars Nyander, avd 6 Helsingborg, Annika Palme, avd 20 Stockholm, Therese Andersson, avd 11 Örebro, Camilla Lindström, avd 13 Borlänge, Jessica Samuelsson, avd 24 Göteborg, Oscar Englund, avd 31 Växjö och Linda Jonsson, avd 32 Östersund. Vid vårträffen avgick Annika Palme och Linda Jonsson. De nya som valdes in var Anna Bottner, avd 20 Stockholm och Peter Sjödin, avd 5 Kramfors. Lars Nyander valdes till ny ordförande. Vårträffen Vårträffen hölls på Suderbys herrgård på Gotland den april. Representanter från avdelningarnas lokala ungdomskommittéer fanns på plats och totalt deltog 32 medlemmar. Mats Svensson, internationell sekreterare på Industrifacket, medverkade och föreläste om internationell solidaritet och barnarbete. Lars Jönsson representerade förbundet och talade om hur en kongress går till och hur man påverkar. En rad motioner skrevs i olika grupparbeten. Dessutom behandlades ungdomspolicyn för revidering. Årets idéstipendium på kronor delades ut till avdelning 11 Örebro. Avdelningen har under året med sin mycket omfattande ungdomsverksamhet nått goda resultat. Verksamhet Förutom att framlägga måldokument och budget har en av CUKs viktigaste uppgifter varit att ge stöd åt de lokala ungdomskommittéerna. Regionträffar Centrala Ungdomskommittén har även haft regionträffar med de lokala ungdomskommittéerna (LUK) runt om i landet. Representation Utbildning för skolinformatörer Vecka fem deltog CUKs Andreas Sjögren, Camilla Lindström, Annica Palme och Oscar Englund i en utbildning för skolinformatörer. Möte med SSU Den 14 juni genomfördes ett möte med SSU för att hitta framtida samarbetsformer och för att kunna driva gemensamma frågor. Festivalen Storsjöyran Den juli representerade Andreas Sjögren och Peter Sjödin förbundet vid festivalen Storsjöyran i Östersund. Dessutom ägnades förmiddagarna åt uppsökeri i avdelningen tillsammans med avdelningens ungdomsaktiva Marita Olofsson. SSU kongressen Andreas Sjögren, Lars Nyander, Therese Andersson, CUK och Ulrika Vedin från förbundet deltog i SSUkongressen i Linköping. Huvuduppgiften var att finnas till hands för aktiva Handels medlemmar som ett stöd och svara på frågor om förbundet. Förbundet bemannade en monter under de fem kongressdagarna 1 5 augusti. 27

28 HANDELS VÅR ORGANISATION Studieverksamhet Information Fackets grunder Är en utbildning som samordnas genom LO och vänder sig till medlemmar upp till 30 år. Syftet är att kursdeltagare efter genomgången utbildning skall bli motiverade att engagera sig mer fackligt och politiskt genom att åta sig förtroendeuppdrag. Handels har som mål att 1 % av medlemmarna under 30 år ska gå Fackets grunder per år. Under 2005 har 227 medlemmar genomgått kursen, vilket motsvarar 0,49 %, således en minskning från föregående år, då siffran var 0,68 %. Y-FUS En utbildning/information som våra avdelningar erbjuder elever som går på gymnasieprogram inom Handels område, d v s Handelsprogrammet, Frisörprogrammet och Hantverksprogrammet. Under 2005 har avdelningarna genomfört 49 yrkeslinjeutbildningar, vilket innebär en minskning från föregående år med 18 %. Ovanstående siffror tyder på att mer inriktade satsningar måste göras på utbildningarna för ungdomar under 30 år. Alla medlemmars kurs Kongresskampanj Under perioden 1 september 31 december 2005 ingick studier som en ny del kallad Alla medlemmars kurs 100 år i kongresskampanjen. Kursen beskriver Handels historia och tar upp viktiga händelser under Handels första hundra år. Innehållet ligger till grund för en diskussion om hur framtiden kan utformas från det historiska perspektivet. Under kampanjperioden deltog 989 medlemmar i studiecirklar i Alla medlemmars kurs 100 år. Flest deltagare i förhållande till sitt medlemsantal hade avdelningen i Örebro följt av avdelningarna i Luleå, Östersund, Uppsala och Eskilstuna. Även om förbundet numera har fyra delar i medlemsutbildningen, har en ökning skett på övriga tre delar. I år har deltagit i Alla medlemmars kurs, en ökning med hela 36 % i jämförelse med föregående år (3 368 medlemmar 2004). Modulutbildningar Under 2005 har medlemmar deltagit i förbundets fem modulutbildningar: Avtal Förhandling - Fackligt arbetssätt - Lokala löneförhandlingar - Idén med Handels och Arbetsplatsutveckling. Detta betyder en ökning med 12 % jämfört med föregående år (1 668 deltagare 2004). Centrala internatkurser Under 2005 har medlemmarna deltagit i såväl förbundets egna, samverkanskurser med LO och köpta platser på LOs kurser. I förbundets egna kurser har 96 förtroendevalda deltagit under året, varav 52 kvinnor. I LOs kurser, d v s där förbundet köper in platser från LO har 193 medlemmar deltagit under året, varav 95 kvinnor. Utöver löpande verksamhet har förbundets informationsverksamhet under 2005 till stor del handlat om förberedelser inför kongress- och jubileumsåret Hemsidan Handels hemsida har under 2005 inte genomgått några större förändringar utseendemässigt. Föregående års utformning och uppdateringar som gav sidan ett helt nytt utseende har behållits under I början av året slutade webbredaktören Hans Forsell sin anställning och förbundsstyrelsen beslutade att i och med detta inte återbesätta tjänsten under året. Uppdateringen av hemsidan har därmed skötts av befintliga resurser på studie- och informationsenheten samt pressombudsmannen. Materialproduktion Det mesta av förbundets materialproduktion sker i egen regi eftersom förbundet har en egen grafisk formgivare. Under året har ett antal profilprodukter och trycksaker tagits fram för att användas i verksamheten. Nedan visas några exempel på trycksaker/material som har producerats eller reviderats under året: Foldrar och arbetsplatsaffischer om andra avtalsåret att dela ut under vecka 6 Verksamhetsberättelsen Medlemskalender Första maj material Planeringskalendern Semesterplanen Sommarlöner annons och vykort 28

29 HANDELS VÅR ORGANISATION Avgiftsfolder med avdelningsanpassningar Anslagstavlan Handelsnytt Studiematerial revidering och produktion Handels om föräldraförsäkringen folder till partikongressen Handels om heltid en rättighet folder till partikongressen Handels om hushållsnäratjänster folder till partikongressen Våga fråga om medlemskap i Handels argument för medlemsvärvare Välkommen till Handels informationsmaterial till anställda på Granngårdens butiker Blanketter Annonser Förtroendebrevet Förtroendebrevet Från förbundet skickas regelbundet information riktat till förtroendevalda och anställda via Förtroendebrevet. Tanken med brevet är att de ska få viktig information om verksamhet och policyfrågor som initierats av förbundet centralt först av alla och i sin tur föra den vidare till medlemmar och arbetskamrater. Förtroendebrevets första sida består av information från förbundet centralt och den andra sidan kan användas av avdelningen för att sprida lokal information om egna arrangemang och studier som planeras. Förtroendebrevet har kommit ut med 10 nummer under Handelsnytt Handelsnytt har under 2005 kommit ut i 11 nummer med en total distribution av närmare tidningsexemplar. Annonsmarknaden visade under andra halvan av året en viss återhämtning efter en trög start. Annonsintäkterna hamnade till slut på kronor, en minskning med kronor från föregående år. Bland de interna frågor som har belysts i tidningen under året finns resultaten från den parlamentariska utredningen med efterföljande beslut i förbundsstyrelsen om en centralisering av den administrativa verksamheten till ett kontor i Eskilstuna. Arbetsplatsreportagen har som vanligt spelat en central roll i tidningen. På frysföretaget Frigoscandia i Helsingborg riktade man en samlad attack mot sjukfrånvaron och resultaten lät inte vänta på sig sjukfrånvaron minskade och stämningen på arbetsplatsen förbättrades. I ett annat reportage berättade Camilla Heine på en Willys-butik om hur kassajobbet sliter på kassafolket. Hennes rekommendation: Ut på golvet och blanda arbetsuppgifterna! De anställda vid Granngårdens brädgård i Eslöv var inte särskilt nöjda med Time Cares schemaläggningssystem. De ansåg att flexibiliteten främst gynnade arbetsgivaren. För cirkelledarveteranen Britt Karlsson i Västervik är jobbet som ett sätt att vara. Men yrket innebär ensamarbete och synnerligen oregelbundna arbetstider. I en annan artikel beskriver en anställd på Biltema i Linköping hur enkelt det är för en arbetsgivare att göra sig av med anställda. Han tycker att det känns som ett hån mot löntagarna. På Kållereds Bidemontering tillhör hot vardagen. Eftersom bilskroten hanterar stora kontantsummor varje dag är den ett begärligt byte för rånare, en jobbig situation för personalen. År 2005 beslutade Handels förbundsstyrelse att anställa en chefredaktör som samtidigt är ansvarig utgivare för tidningen. Handelsnytt kommer i och med det att vara organiserad på samma sätt som övriga fackförbundstidningar inom LOsfären. 29

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

verksamhetsberättelse 2004

verksamhetsberättelse 2004 Handels verksamhetsberättelse 2004 Handels verksamhetsberättelse 2004 Handelsanställdas förbund Box 1146, 111 81 Stockholm 08-412 68 00, fax 08-10 00 62 org nr 84 60 00-1996 www.handels.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Hundratals medlemmar gick på kurs. Verksamhetsberättelse 2010. Hårda förhandlingar om nya avtal. Många motioner till Handels kongress

Hundratals medlemmar gick på kurs. Verksamhetsberättelse 2010. Hårda förhandlingar om nya avtal. Många motioner till Handels kongress Handelsanställdas förbund Avdelning 16 Linköping Ungdomar, förtroendevalda, kultur så blev 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Hundratals medlemmar gick på kurs Hårda förhandlingar om nya avtal Många motioner

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2013 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Kalender för 2013 Januari 29-31 Steg 4, Umeå 7 Februari 5 Arbetsplatsen, Umeå 8 20 Arbetsplatsen, Skellefteå 9 26-28 Steg 5, Skellefteå

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Handels verksamhetsberättelse 2008

Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handelsanställdas förbund Box 1146, 111 81 Stockholm 08-412 68 00, fax 08-10 00 62 org nr 84 60 00-1996 foto Denny Lorentzen repro/tryckeri

Läs mer

Handels kongress den 26 maj 2011:2

Handels kongress den 26 maj 2011:2 Handels kongress den 26 maj 2011:2 Torsdagen den 26 maj 2011 1 (11) Förhandlingarna återupptogs klockan 19.10 Grunden för vårt uppdrag - Medlemskapet rad 36 sid 6 - rad 18 sid 7 Margareta Forss, avd 18

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten

Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten Handelsanställdas förbund 2005 Fastställd av FS 2005-09-20 1 Inledning Denna policy är framtagen av Centrala Ungdomskommittén och antagen av förbundsstyrelsen.

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Handels avd 16 Vår verksamhet 2013

Handels avd 16 Vår verksamhet 2013 Handels avd 16 Vår verksamhet 2013 Nya avtal, ny styrelse och kurser så minns vi 2013 i avdelning 16! Delar av avdelningens styrelse vald av medlemmarna i avdelning 16. Ny ledarduo valdes i april En ny

Läs mer

TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa torsdagen den 18 april 2013 klockan 13.00 Konferens Huset, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Handels verksamhetsberättelse 2009

Handels verksamhetsberättelse 2009 Handels verksamhetsberättelse 2009 Handels verksamhetsberättelse 2009 Handelsanställdas förbund Box 1146, 111 81 Stockholm 08-412 68 00, fax 08-10 00 62 org nr 84 60 00-1996 1 foto omslag David Bicho repro/tryckeri

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag NOMINERADE ÅRSMÖTESVAL DEN 23 MARS 2014 med valberedningens förslag Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Avsagt sig uppdraget 27 november 2013 Helén Pettersson

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med delägarna i Länsförsäkringar Skåne 2013-03-11 på Medicon Village, Lund.

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med delägarna i Länsförsäkringar Skåne 2013-03-11 på Medicon Village, Lund. Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med delägarna i Länsförsäkringar Skåne 2013-03-11 på Medicon Village, Lund. Bolagsstämmans öppnande Inledde styrelsens ordförande Otto Ramel med att hälsa fullmäktigeledamöter,

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2014 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Februari 24-26 Steg 4, Umeå 7 Mars 3-4 Samhället, Förtroendev. Skellefteå 8 6 Samhället, Medlemmar, Skellefteå 9 17-18 Samhället, Skyddsombud,

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÅMÅL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16687-2010 Rösträkningen och

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Borlänge 2010-03-06 Närvarande: Ulrica Thorén, Anna Rexlinger, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Veronica Nilsson, Patrik Ohlsson, Ann-Sofie Modin, Anna

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Polfärskt Trophy 202 Klass Placering A klass Namn Rond Spel.kat. Spelform Slagtävling Klubb CBA -4/RO S-HCP Datum 202-07-25 Resultat Petter Ölund AM Sommarro Golf 4

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

Budgetprognos MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG. Förbundsmöte

Budgetprognos MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG. Förbundsmöte Budgetprognos 2018-2020 MED VERKSAMHETSMÅL FÖR ÅR 2018, FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG Förbundsmöte 2017 Förbundsmöte 2017 Budgetprognos 2018-2020 med verksamhetsmål för år 2018 Förbundsstyrelsens förslag

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 BAKGRUND På kongressen 2010 behandlades ett par motioner vilka tog upp frågan om fackliga företrädares arvoden och extra inkomster i samband med styrelseuppdrag.

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer