Information om denna bruksanvisning. Vår målgrupp. Personligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om denna bruksanvisning. Vår målgrupp. Personligt"

Transkript

1 Information om denna bruksanvisning Ha alltid denna bruksanvisning i närheten av din PC. Spara bruksanvisningen och förpackningen, så att du kan ge dem till den nya ägaren om du säljer PC:n. Vi har strukturerat det här dokumentet så att du alltid kan slå upp den information du behöver genom innehållsförteckningen. Ett sökregister (index) hittar du i slutet av den här manualen. För att kunna ta PC:n i drift med en gång, läs kapitlen "Säkerhetsinformation" (från sida 1) och "Anslutning och driftsättning" (från sida 11). Vi rekommenderar att du även läser de andra kapitlen för att du skall få detaljerade förklaringar och användarinformation om din PC. Syftet med den här bruksanvisningen är det att visa hur din PC används på ett begripligt språk. Att översätta begrepp på datorjargong skapar ofta förvirring, därför har vi bibehållit brukliga datorbegrepp. För att använda programmen och operativsystemet, kan du utnyttja de omfattande hjälpfunktionerna i programmen genom knapptryckning (oftast F1) resp. musklickning. Denna hjälp finns när operativsystemet Microsoft Windows används eller ges av respektive program. På Windows Vistas Välkomstcenter får du extrahjälp att lära känna ditt operativsystem och din PC. Andra användbara informationskällor har vi listat från och med sida 47. Vår målgrupp Den här bruksanvisningen riktar sig till både ovana och avancerade användare. Bortsett från tänkbar professionell användning, är PC:n koncipierad för privat hemmabruk. De mångsidiga användningsmöjligheterna står till hela familjens förfogande. Personligt På ditt ägarintyg noterar du: Serienummer... Inköpsdatum... Inköpsort... Serienumret till din PC finns på datorns baksida. Skriv även i förekommande fall in numret i dina garantiunderlag.

2 Kvaliteten När vi har valt komponenterna har vi lagt stort värde på hög funktionalitet, enkel hantering, säkerhet och pålitlighet. Genom ett välbalanserat hård- och programvarukoncept kan vi erbjuda en PC för framtiden som kommer att ge dig mycket glädje i arbetet och på fritiden. Vi tackar för förtroendet för våra produkter och det gläder oss att ha dig som ny kund. Copyright 2007 alla rättigheter förbehållna. Denna manual skyddas av upphovsrättslagen. Företaget MEDION har copyright. Varumärken: MS-DOS och Windows är registrerade varumärken för företaget Microsoft. Pentium är ett registrerat varumärke för företaget Intel. Andra varumärken är respektive ägares egendom. Med reservation för tekniska och optiska ändringar samt tryckfel. ii

3 Innehåll: Driftsäkerhet... 1 Driftsäkerhet... 3 Datasäkring... 4 Anslutning & driftsättning... 5 Leveransens omfattning... 7 Uppställning av PC:n... 8 Uppställningsplats... 8 Omgivningsbetingelser... 8 Ergonomi... 9 Ansluta Ansluta kablarna Frontbländskyddet Ansluta högtalarboxar/audioutgång PCs med stereoverkan (Surround) Ansluta inspelningskälla/audioingång Ansluta mikrofon Ansluta parallella enheter Ansluta Seriella enheter Ansluta PS/2-enheter IEEE 1394/USB Ansluta IEEE-1394 enheter(firewire) Ansluta USB-enheter Ansluta Nätverk (LAN) Ansluta monitor Ansluta inspelningskälla/videoingång Ansluta PC till en TV (TV-Out) Ansluta modem Antennanslutning för TV-mottagning Analog TV-mottagning TV-mottagning med DVB-T TV-mottagning med DVB-S Ansluta Strömtillförsel Första driftsättning Steg 1: Koppla på Strömbrytare Huvudbrytare Steg 2: Starta inregistreringsproceduren Steg 3 : Avsluta Kort beskrivning av Windows -bildskärm iii

4 Arbeta med PC:n Multifunktionell display Multimedia med ett knapptryck Sätta på Power Cinema Linux Stänga av Power Cinema Musen Tangentbordet Tangentbordets lutningsvinkel Tangenterna Alt, Alt Gr och Ctrl Hårddisken Viktiga kataloger Den optiska enheten Så här lägger du i en disk Spela upp/läsa av diskar Tar du ut en disk CD-Rom-/DVD-enhet som Bootenhet Regional uppspelningsinformation för DVD Lite om CD-ReWriter Tomma CD-skivor för inspelning Kortläsaren Grafiksystemet Kännetecken Vanliga bilduppdateringsfrekvenser Ansluta PC:n till en TV Så kopplar du din PC till TV-apparaten: Soundsystemet IEEE 1394 (FireWire) Användningsmöjligheter för IEEE Tekniska Specifikationer USB-anslutning Nätverksdrift Vad är ett nätverk? Trådlöst LAN (radionätverk) Säkerhetsanvisning Förutsättningar Felsökning i nätverk TV-Kort Se på TV Parallell anslutning Seriell COM-Port Modem Programvara Lär känna Windows Vista Windows Vista - Snabbstartsmanual Windows Vista - Hjälp och support Windows Vista - Välkomstcenter Windows Vista - Kontroll av användarkonto iv

5 Programvaruinstallation Så installerar du din programvara: Deinstallation av programvara Aktivera Windows Produktaktivering på din PC BIOS Setup Köra Bios Setup Tips och Tricks Hjälpkommandon Systeminställningar och Information Kundtjänst & Självhjälp Data- och Systemsäkerhet Säkerhetskopiering Underhållsprogram Säkerhetsdisketter för lösenord Systemåterställning Åtgärda fel Windows Update Windows Update - Information om dataskydd Återställning av Ursprungsläge Begränsning av återställning Genomföra Återställningssäkring FAQ Vanliga frågor Kundtjänst Första hjälpen vid Hårdvaruproblem Lokalisera orsaken Fel och möjliga orsaker Behöver du mera hjälp? Drivrutinstöd Transport Rengöring och skötsel Återvinning och avfallshantering Håndtering av batterier Uppgradering/konvertering och reparation Information för serviceteknikern PowerCinema Linux License disclaimer Download Source Code Normkonformitet Elektromagnetisk kompatibilitet Elektrisk säkerhet Ergonomi Ljudnivå Konformitetsinformation R&TTE Begränsad garanti v

6 vi I. Allmänna garantivillkor Allmänt Omfattning Vad garantin inte omfattar Service-hotline II. Särskilda garantivillkor för MEDION pc, bärbar dator, pocket-pc (PDA) och apparater med navigeringsfunktion (PNA) III. Särskilda garantivillkor för reparation på plats resp. utbyte på plats Index... 79

7 Ansluta Användning Självhjälp Säkerhet Kapitel 1 Driftsäkerhet Tema Sida Driftsäkerhet...3 Datasäkring...4

8 2 Driftsäkerhet

9 Driftsäkerhet Säkerhet Läs igenom det här kapitlet uppmärksamt och följ all angiven information. På så vis garanteras pålitlig drift och lång livslängd för din PC. Låt inte barn leka med elektriska apparater utan uppsikt. Barn kan inte alltid förstå tänkbara faror. Håll förpackningsmaterial, t ex plastfolie, borta från barnen. Det finns risk att kvävas om förpackningsmaterialet används på fel sätt. Öppna aldrig datorns hölje! Livsfara genom elektrisk stöt när höljet är öppet. Använd aldrig PC:n med öppet hölje. Vid CD-ROM-/ CDRW-/ DVD-enheter rör det sig om utrustning i laserklass 1, såtillvida dessa enheter används i ett slutet PC-hölje. Ta aldrig bort skydden för enheterna, eftersom osynlig laserstrålning kan komma ut. För inte in några föremål genom slitsarna och öppningarna i PC:n. Detta kan leda till elektrisk kortslutning, en elektrisk stöt eller till och med eld, vilket leder till att din PC skadas. Datorns slitsar och öppningar är till för ventilationen. Täck aldrig över dessa öppningar, eftersom det kan leda till överhettning. Kom ihåg att det ska finnas ett avstånd på minst 20 cm runt omkring datorn när du ställer upp den. Stäng genast av PC:n resp. sätt inte ens på den och vänd dig till kundtjänst när nätkabeln eller dess kontakter är brända eller skadade. Låt byta ut den defekta nätkabeln mot en originalkabel. Reparera under inga omständigheter den defekta kabeln.... om datorns hölje är skadat, eller om vätska kommit in. Låt först kundtjänsten kontrollera PC:n. I annat fall kan det hända att det inte går att använda PC:n säkert och att det finns livsfara genom elektrisk stöt! Självhjälp Användning Ansluta Driftsäkerhet 3

10 Datasäkring Observera! Gör säkerhetskopior på externa lagringsmedier varje gång du aktualiserat dina data. Skadeståndsanspråk för dataförlust och följdskador som uppstått därigenom är uteslutet. 4 Driftsäkerhet

11 Ansluta Användning Självhjälp Säkerhet Kapitel 2 Anslutning & driftsättning Tema Sida Leveransen omfattning...7 Uppställning av PC:n...8 Ansluta...11 Första driftsättning...21

12 6 Anslutning & driftsättning

13 Leveransens omfattning Kontrollera att leveransen är fullständig och kontakta oss inom 14 dagar efter köpet om leveransen inte är komplett. Det är då nödvändigt att du anger serienumret. Med den PC du köpt har du fått följande komponenter: PC och anslutningskabel Windows tangentbord + mus Operativsystemets OEM-version Application-/ Support-Disc Den här bruksanvisningen Garantikort Extra tillbehör Beroende på hur den är utrustad ingår följande tillbehör i leveransen av din PC: Säkerhet Ansluta Användning Fjärrkontroll typ OR24 eller Fjärrkontroll typ OR24E Mottagare till fjärrkontroll typ CM20E Självhjälp Exakt hur din PC är utrustad samt de tekniska specifikationerna anges på klistermärket på kartongen. Med reservationer för tryckfel. Leveransens omfattning 7

14 Uppställning av PC:n Hur PC:n ställs upp har stor betydelse för hur bekväm den blir att arbeta med. Uppställningsplats Håll din PC och alla anslutna enheter fria från fukt och undvik damm, värme och direkt solstrålning. Därmed undviker du störningar eller skador på PC:n. Ställ och använd alla enheter på ett stabilt, jämnt och vibrationsfritt underlag, för att undvika felfunktioner av PC:n. Din PC är inte avsedd att användas med enheter för bildskärmsarbetsplatser enligt 2 i bestämmelserna för bildskärmsarbetsplatser. Omgivningsbetingelser PC:n kan användas vid en omgivningstemperatur från +10 C till +35 C och vid en relativ luftfuktighet på 30% - 70% (ej kondenserande) I frånkopplat tillstånd kan PC:n förvaras vid -20 C till 50 C. Dra ut nätkontakten vid åskväder och i synnerhet antennkabel, om sådan finnes. Som en extra säkerhetsåtgärd rekommenderar vi ett överspänningsskydd för att skydda datorn från spänningstoppar och blixtnerslag ur elnätet. Vänta med att ta datorn i drift efter transport tills den har antagit omgivningens temperatur. Vid stora variationer i temperatur eller luftfuktighet kan det annars bildas kondens inuti datorn, vilket i sin tur kan leda till elektrisk kortslutning. 8 Anslutning & driftsättning

15 Ergonomi Säkerhet Hänvisning Undvik bländningseffekter, reflexioner och för starka ljus-mörkerkontraster, för att skona ögonen. Användning Ansluta Monitorn skall aldrig stå i omedelbar närhet av fönster eftersom detta är rummets ljusaste plats genom dagsljuset. Denna ljusstyrka försvårar ögonens anpassning till den mörkare monitorn. Ställ alltid monitorn så att du sitter med blicken riktad parallellt mot fönstret (se bild). Det gäller även för konstgjord belysning. Det betyder att om arbetsrummet har konstgjort ljus gäller samma kriterier av samma orsaker. Är det inte möjligt att ställa upp bildskärmen såsom beskrivits, kan följande åtgärder hjälpa: Vrida, sänka eller luta bildskärmen. genom persienner eller lamellgardiner vid fönstren. genom skärmar eller förändringar av ljuskällorna. Självhjälp Hänvisning Ta en paus regelbundet vid arbetet vid bildskärmen för att förebygga spänningar och trötthet. Att sitta länge utan att ända ställning kan vara obekvämt. För att minimera riskerna för fysiska besvär eller skador är det viktigt att sitta rätt. Allmänt: Ändra position ofta (ca. var 20-30:e minut) och ta paus ofta för att undvika att bli trött. Rygg: När du sitter vid arbetsplatsen måste ryggen få stöd av det upprätta eller lätt tillbakalutade ryggstödet på arbetsstolen. Uppställning av PC:n 9

16 Ben: Låren skall vara horisontella eller vara vinklade lätt nedåt. Smalbenen skall vara i ungefär 90 vinkel till låren. Fötterna skall vila plant mot golvet. Om det behövs använd ett fotstöd, men se till att sitthöjden ställts in korrekt dessförinnan. Armar: Armarna och armbågarna skall vara avslappnade och utan spänningar. Armbågarna skall ligga nära kroppen. Håll underarmarna och händerna nästan parallellt i förhållande till golvet. Handleder: Handlederna helst vara raka och inte vinklade mer än 10 vid arbete med tangentbord, mus eller trackball. Huvud: Huvudet skall hållas rakt eller endast lätt lutat framåt. Arbeta inte med vridet huvud eller vriden överkropp Handstödyta: 5-10 cm Blickavstånd: 50 till 70 cm Benfrihet (vertikalt): minst 65 cm Benfrihet (horisontalt): minst 60 cm Översta bildskärmsraden i ögonhöjd eller aningen under. 10 Anslutning & driftsättning

17 Ansluta För att kunna orientera dig bättre ska du fälla upp vänster insida av förpackningen där ritningarna finns för att hitta var de olika anslutningarna sitter. Observera! De medtagna enheterna måste inte nödvändigtvis ingå i leveransen! Alla anslutningar som anges här är valfria alternativ och behöver nödvändigtvis inte finnas på just din dator. Ansluta kablarna Vänligen beakta följande information för att korrekt och säkert ansluta PC:n: Dra kablarna så att ingen kan trampa eller snubbla på dem. Ställ ingå föremål på kablarna, eftersom dessa kan skadas. Anslut endast kringutrustningsenheter som tangentbord, mus, monitor etc. när PC:n är frånkopplad, för att undvika skador på PC:n eller enheterna. Några enheter kan anslutas under pågående användning. Detta gäller oftast enheter med USB- eller IEEE 1394 (FireWire)-anslutning. Följ alltid anvisningarna i hithörande bruksanvisning. Håll minst en meters avstånd till högfrekventa och magnetiska störningskällor (TV-apparat, högtalarboxar, mobiltelefon osv.), för att undvika radiostörningar och dataförlust. Beakta, att till denna PC får endast skärmad kabel kortare än 3 meter användas för de externa gränssnitten. Endast dubbelt avskärmad kabel får användas till skrivare. Byt inte ut de kablar som medföljer mot några andra kablar. Du får bara använda de kablar som ingår i leveransen, eftersom de genomgått noggranna tester i våra laboratorier. När du ansluter kringutrustning får endast de kablar som tillhör motsvarande apparat användas. Försäkra dig om att alla förbindelsekablar är kopplade till motsvarande kringutrustning så undviker du störstrålning. Ta bort de kablar som inte behövs. Till PC:n får endast enheter anslutas som uppfyller normen EN60950 "Säkerhet för utrustning för informationsbehandling" eller enheter som uppfyller normen EN60065 "Säkerhetskrav - audio-, video- och liknande elektronisk utrustning. Självhjälp Användning Ansluta Säkerhet Ansluta 11

18 Nya apparater kan avge en typisk och oundviklig men helt ofarlig lukt under de första drifttimmarna. Den här lukten försvinner mer och mer med tiden. För att det inte ska lukta så mycket rekommenderar vi att du vädrar rummet regelbundet. När vi utvecklade den här produkten såg vi till att de gällande gränsvärdena skulle underskridas ordentligt. Anmärkning Du behöver bara ansluta de komponenter du använder på din PC. Skulle du inte ha den enhet som beskrivs (t ex skrivare) kan du bara hoppa över det momentet och göra det senare om så krävs. Frontbländskyddet Position i översikten: D Vissa anslutningar sitter bakom frontbländskyddet. Det ger den stora fördelen att ofta använda kopplingar kan göras på ett snabbt och enkelt sätt, utan att du behöver vrida PC:n. Det stängbara skyddet skyddar anslutningarna. DVD-RW DVD-ROM Tryck på frontbländskyddet så att det fälls upp. Bilden till höger visar det öppna skyddet. DVD-RW DVD-ROM Frontbländ Fäll tillbaka skyddet till utgångsläget. (liknande bild) 12 Anslutning & driftsättning

19 Ansluta högtalarboxar/audioutgång Position i översikten: U (extrautrustning) Här ansluter du hörlurar, aktiva högtalare eller en audioförbindelsekabel för inspelning. Läs i bruksanvisningen till din stereoanläggning vilken ingång du ska använda (för det mesta Line In eller Aux). 1. Stick in kabeln med 3,5 mm stereo-propp i det gröna uttaget (position U). Säkerhet Ansluta Akta! Att lyssna på musik och liknande med hög volym genom hörlurar kan leda till bestående hörselskador. Ställ in volymen på lägsta nivå innan du börjar spela. Sätt på musiken och öka sedan volymen till en nivå som känns bra för dig. Den som lyssnar på hög volym genom hörlurar under en längre tid kan få försämrad hörsel. Användning PCs med stereoverkan (Surround) Position i översikten: E (extrautrustning) Om din PC har sådan utrustning sker anslutningen på följande sätt: 1. Sätt fronthögtalarens kabel der i det gröna uttaget som är märkt med front out. 2. Anslut de högtalarlådor som används för det bakre surroundljudet till uttaget back surround. 3. Till uttaget center/subwoofer ansluter du en centerhögtalare eller en subwoofer. 4. Till det alternativa uttaget side surround ansluter du fler högtalare för det bakre ljudet. En (alternativ) digital audioutgång (SPDIF) kan kopplas med en optisk och/eller koaxial kabel. Position i översikten: G1 (extrautrustning) 1. Koppla en cinchkabel eller en optisk kabel till uttaget vid position G1. 2. Koppla den andra änden av kabeln till en audioapparat med motsvarande digitala ingång. Självhjälp Ansluta 13

20 Ansluta inspelningskälla/audioingång Position i översikten: F1, F2 Det här uttaget används till en förbindelsekabel för externa analoga audiokällor (t ex stereoanläggning, synthesizer). 1. Anslut förbindelsekabeln med 3,5 mm stereo-propp till det ljusblå uttaget (position F1). Som extrautrustning kan även en stereo cinch-kabel anslutas (position F2). Beroende på modell kan digitala audiokällor anslutas. Position i översikten: G2 1. Koppla en cinchkabel eller en optisk förbindelsekabel till audioingången vid position G2 an. 2. Koppla den andra änden av kabeln till en audioapparat med motsvarande digitala ingång. Ansluta mikrofon Position i översikten: V (extrautrustning) 1. Anslut mikrofon med en 3,5 mm mono-propp till det rosafärgade uttaget. 2. Sätt mikrofonen så att den inte pekar direkt mot högtalarna. Då förhindras akustisk återkoppling som utmärks av ett högt pipande ljud. Ansluta parallella enheter Position i översikten: H (extrautrustning) Observera För att undvika skador på kontakterna bör du se till att kontakt och uttag passa ihop exakt. Den asymmetriska formen gör att kontakten bara passar i ett läge i uttaget. Så ansluter du en skrivare med parallell anslutningskabel (25-polig): 1. Förbind skrivarkabeln med det vinröda uttaget skrivaruttaget (H) på datorns baksida. 2. Dra därefter åt skruvarna på skrivarkabeln för hand. Om du vill använda en skanner som ansluts till det parallella gränssnittet, måste du ansluta motsvarande kabel till skannern här. Skrivaren ansluts sedan till skannern i förekommande fall. 14 Anslutning & driftsättning

21 Ansluta Seriella enheter Position i översikten: I (extrautrustning) Med denna anslutning förbinder du ett externt modem eller en annan seriell enhet. Observera För att undvika skador på kontakterna bör du se till att kontakt och uttag passa ihop exakt. Den asymmetriska formen gör att kontakten bara passar i ett läge i uttaget. 1. Förbind den seriella kabeln med det turkosfärgade uttaget (I) på datorns baksida. 2. Dra sedan åt skruvarna på den seriella kabeln för hand. Ansluta PS/2-enheter Säkerhet Ansluta Användning Position i översikten: J Observera Anslut bara PS/2-enheter till en avstängd PC för att undvika skador på PC och övriga enheter. Självhjälp 1. Muskabeln ska kopplas till den gröna PS/2-anslutningen. 2. Tangentbordets kabel ska kopplas till den blå PS/2-anslutningen. Ansluta 15

22 IEEE 1394/USB Observera! Anslut inte dina USB-/IEEE 1394-enheter förrän efter inregistreringen av datorn. Då undviker du onödig förvirring vid installationen. I regel kan dessa enheter anslutas under drift. Läs med om detta i bruksanvisningarna till din kringutrustning. Datorns spänningsutgångar för IEEE 1394/USB skyddas av en säkring (Limited Power Source enligt EN60950). Det är en garanti för att den kringutrustning som anslutits i uttagen i fråga inte skadas om datorn råkar ut för ett tekniskt fel. Ansluta IEEE-1394 enheter(firewire) Position i översikten: K (extrautrustning) Hänvisning Beroende på vilken kringutrustning det gäller används olika kablar(6- polig, 4-polig). Kontrollera vilken typ av kabel du behöver. Viktigt Anslutningarna på framsidan kan inte användas samtidigt. Ansluta USB-enheter Position i översikten: L För det mesta finns ett flertal uttag att välja på för anslutningarna. 1. Anslut utrustning (skrivare, skanner, kamera etc.) till motsvarande uttag. Hänvisning Anslut utrustningen till samma uttag som de installerades från, om det går. Annars får du ett nytt ID och systemet vill återinstallera drivrutinen. 16 Anslutning & driftsättning

23 Ansluta Nätverk (LAN) Position i översikten: M (extrautrustning) Via nätverksanslutningen kan du förbereda din PC för nätverksdrift. Nätverkskabeln har i regel två RJ45-kontakter, så det spelar ingen roll vilken sida som sätts i vilket uttag. 1. Stick in ena änden av kabeln i PC-uttaget. 2. Förbind den andra änden med en annan PC eller hub/switch. Mer information hittar du i kapitel Nätverksanvändning från sidan 42. Säkerhet Ansluta Ansluta monitor Position i översikten: N (extrautrustning) Beroende på utförande kan din PC vara utrustad med en VGA-, DVI- och/eller en HDMI-anslutning. Observera Om din bildskärm är utrustad med flera ingångar (t ex både VGA och DVI) ska du bara ansluta en datakabel åt gången för att undvika problem med signalbeläggningen. Användning Självhjälp Observera För att undvika skador på kontakterna bör du se till att kontakt och uttag passa ihop exakt. Den asymmetriska formen gör att kontakten bara passar i ett läge i uttaget. 1. Koppla bildskärmens datakabel till ett av grafiksystemets uttag (uppfällbar översikt: N). Ta bort den vita skyddsringen (om sådan finnes) på monitorkontakten. 2. Dra sedan åt skruvarna på monitorkabeln för hand. Varning! Datorn är konfigurerad i förväg till en bildskärmsupplösning på 1024 x 768 Bildpunkter och en bildupprepningsfrekvens på 75 Hz. Om din monitor inte stöder dessa värden kan den i vissa fall skadas Konsultera användarmanualen till din monitor. Ansluta 17

24 Bildskärmens upplösning ändras i Kontrollpanelen under Anpassa utseende och ljud. Programmet kan startas på följande sätt: Högerklicka på skrivbordet i Windows (Desktop) och vänsterklicka på Anpassning. eller Via Start Kontrollpanelen Anpassa utseende och ljud genom att dubbelklicka med vänster musknapp. Ansluta inspelningskälla/videoingång Position i översikten: O (extrautrustning) Beroende på utrustning kan du ansluta en extern videokälla med en s-video- eller composite (cinch) kabel. Det här uttaget gör det möjligt att spela in och vid behov bearbeta videodata på datorn. 1. Koppla en cinchkabel eller en S-videokabel till uttag O. Observera Anslutningarna S-Video eller Composite (cinch) på framsidan kan inte användas samtidigt. Ansluta PC till en TV (TV-Out) Position i översikten: N, R1, R2, R3 (extrautrustning) Till videoutgången (TV-out) kan du ansluta en TV och överföra bilden från datorn till den. Då ska du använda en SCART-kabel (R1), en kompositkabel (cinch, R2), en S- videokabel (R2) eller en komponentkabel (P3). Alternativt kan du överföra ljud- och bildsignalerna via den digitala HDMIanslutningen (High Definition Multimedia Interface) (N) om din TV är utrustad med en motsvarande ingång. Observera Videoutgångarna kan bara användas för uppspelning. 1. Anslut din TV med rätt sorts kabel. 18 Anslutning & driftsättning

25 Ansluta modem Position i översikten: Q (extrautrustning) Om din PC är utrustad med ett analogt modemkort ansluter du modemkabeln så här: 1. Kabelns RJ11-kontakt ska sättas i modemet. 2. TAE.kontakt som passar i ett N-kodat, analogt telefonjack. Säkerhet Ansluta Varning! Observera att modemet endast får anslutas till en analog telefonledning. Anslutning till en digital anläggning (ISDN etc.) är inte tillåten och kan under vissa omständigheter leda till att modem, de anslutna anordningarna och telefonnätet skadas. Användning Antennanslutning för TV-mottagning Position i översikten: P1, P2 (extrautrustning) Analog TV-mottagning Position i översikten: P1 1. Anslut en markantenn eller kabelteve till TV-uttaget på ditt TV-kort (P1). Självhjälp TV-mottagning med DVB-T Position i översikten: P1 Om man erbjuder DVB-T eller digitala tjänster där du bor kan du utnyttja dem med hjälp av en motsvarande antenn 1. Anslut en DVB-T-antenn till TV-uttaget på ditt TV-kort (P1). TV-mottagning med DVB-S Genom DVB-S-anslutningen (P2) kan du se på TV med en digital satellitanläggning. 1. Anslut satellitanläggningen till TV-uttaget på ditt TV-kort (P2). Ansluta 19

26 Ansluta Strömtillförsel Position i översikten: S Sist av allt kopplar du ström till PC och bildskärm. 1. Sätt strömkabelns kontakt i ett eluttag och koppla andra änden till strömkabelanslutningen (S) på din PC. Observera följande säkerhetsanvisningar: Var god observera Även när strömbrytaren är frånslagen står delar av enheten under spänning. För att bryta strömmen till datorn eller för att koppla bort all spänning från den måste du dra ut kontakten ur vägguttaget. Uttaget måste sitta i närheten av PC:n och vara lättåtkomligt Koppla endast datorn till jordade eluttag. Använd endast bifogade nätanslutningskabel. Som en extra säkerhetsåtgärd rekommenderar vi att du använder ett överspänningsskydd för att skydda din PC från att skadas av spänningstoppar eller blixtnedslag ur elnätet. Om du måste använda en förlängningskabel ska du se till att även den motsvarar kraven för GS/VDE. Fråga din elektriker till råds vid behov. Standard-PC-nätdelen har en strömbrytare för till- och från. Med den kan datorn kopplas av och på. Om brytaren står på FRÅN (0) förbrukas ingen ström. Starta inte datorn ännu! Läs först i nästa kapitel vad du bör tänka på vid driftsättningen. 20 Anslutning & driftsättning

27 Första driftsättning Datorn är redan komplett förinstallerad. Du behöver inte lägga i någon av de medföljande CD-/DVD-skivorna. Vid vissa program (t ex telefon-cd-skivor eller encyklopedier) kan det vara nödvändigt att lägga i motsvarande CD/DVD för att ta fram de data som finns där. Programmet då att upplysa dig om det. När alla förbindelser har skapats och skruvats som sig bör (från sidan 11), kan du ta PC:n i drift: Säkerhet Ansluta Steg 1: Koppla på 1. Sätt på monitor och annan kringutrustning. Strömbrytare Position i översikten: S 2. Sätt på strömbrytaren genom att sätta den i läge I. (läge 0 för att bryta strömmen.) Användning Huvudbrytare Position i översikten: A2 3. Tryck på huvudbrytaren en gång (översikt, N) för att sätta på datorn. Nu kan du göra förberedelser för den trådlösa tangentbords-och mussatsen. I Windows Energiförvaltning kan huvudbrytarfunktionen programmeras (se onlinehjälp). I princip stängs datorn av om huvudbrytaren hålls nere mer än fyra sekunder. Varning! Om du inte avslutar operativsystemet ordentligt finns en risk att data Självhjälp kan gå förlorade (genom Stäng av). Första driftsättning 21

28 Steg 2: Starta inregistreringsproceduren Datorn startar och går igenom olika faser: Information Det får inte ligga någon start-cd (t ex Windows -Recovery-CD) i CD- ROM-enheten, eftersom operativsystemet då inte laddas från hårddisken. Därefter laddas operativsystemet från hårddisken. Det tar lite längre tid den första gången. Först när alla data som krävs har registrerats är operativsystemet fullständigt inrättat. Då kommer en välkomstbild upp på skärmen. Följ anvisningarna på bildskärmen. I de enskilda dialogrutorna förklaras de moment som ska genomföras. Välkomstproceduren kommer bl a att föra dig till följande skärmbilder och dialogrutor. Om du har några frågor ska du klicka på. Licensavtal Läs noga igenom licensavtalet. Du får viktig juridisk information om användningen av din programvara. För att du ska kunna se hela texten måste du bläddra neråt med rullisten tills du kommer till slutet av dokumentet. Du godkänner avtalet genom att klicka på fältet Jag godkänner avtalet. Endast då får du rätt att använda produkten enligt villkoren. 22 Anslutning & driftsättning

29 Steg 3 : Avsluta Säkerhet Efter registreringsprocessen kommer Windows-fönstret upp på bildskärmen. Den kan ibland se lite olika ut, så att du ibland har en ny bildskärm på din dator. Basanvändningen är dock alltid densamma. Kort beskrivning av Windows -bildskärm (På nästa sida hittar du motsvarande bild.) Startknappen Vänsterklicka en gång med musen på den här knappen för att få fram startmenyn. Alla program Här hittar du poster till alla program som installerats på din PC. Även här kan du själv bestämma genom att högerklicka på posten. Programlista De program som används oftast listas här. Operativsystemet känner automatiskt av vilka det är. Om du högerklickar på en post kan du självbestämma om den ska vara med eller inte. Det program som hör till posten raderas inte. Koppla ifrån För att stänga av datorn ska du vänsterklicka på den här knappen och välja alternativet Stäng av. Aktivitetsfält Här får du information och statusmeddelanden från operativsystem och program som körs. Ikoner på skrivbordet Ikoner är genvägar för att starta aktuella program. Med ett dubbelklick (två snabba klick med vänster musknapp) på symbol startar programmet. Skrivbordet tar upp nästan hela bildskärmens yta och är en plats för sådant som du vill kunna komma åt snabbt. Inloggade användare Här syns vilken användare som är inloggad. För att ändra klickar du på bilden. Kontrollpanelen Det här är kontrollenheten för din PC. Här kan du konfigurera den som du vill. Du bör förstås läsa i Hjälp och Support om vilka följder ev. ändringar får. Självhjälp Användning Ansluta Första driftsättning 23

30 24 Anslutning & driftsättning

31 Säkerhet Kapitel 3 Arbeta med PC:n Ansluta Användning Självhjälp Tema Sida Multifunktionell display (extrautrustning)...27 Multimedia med ett knapptryck (extrautrustning)...28 Musen...29 Tangenbord...30 Hårddisk...31 Den optiska enheten...33 Kortläsare (extrautrustning)...36 Grafiksystem...37 Soundsystemet...39 USB-uttag...40 IEEE1394 (FireWire) (extrautrustning)...40 TV-kort (extrautrustning)...41 Nätverksanvändning...42 Parallell anslutning (extrautrustning)...45 Seriell COM-Port...46 Modem (extrautrustning)...46 Programvara...47 Tips och Tricks...53

32 26 Arbeta med PC:n

33 Multifunktionell display Position i översikten: B (extrautrustning) Alternativt kan din PC vara utrustad med en multifunktionell display där du kan ta fram olika information, som t ex aktuell TV-sändare eller titel och artist när du spelar musik. Beroende på vilket program och vilken funktion som används lyser motsvarande symbol på displayen. Säkerhet Användning Ansluta Självhjälp Vid leveransen visar displayen datum och klockslag. Använd symbolen i aktivitetsfältet för att öppna konfigurationsprogrammet och göra diverse inställningar, t ex för att skapa en personlig välkomsttext. (liknande bild) till höger Multifunktionell display 27

34 Multimedia med ett knapptryck Position i översikten: A1 (extrautrustning) Alternativt kan din PC vara utrustad med en extra multimediafunktion som ger dig möjlighet till diavisning av foton och att spela video DVD-, audio CD- skivor eller MP3-filer bara du trycker på knappen samt för att använda TV-funktionen utan att du behöver starta Windows operativsystem. I följande avsnitt kan du läsa om hur det här programmet, som heter Power Cinema Linux, används. Sätta på Power Cinema Linux Strömbrytaren (A2) används för att sätta på och stänga av datorn. Då startas eller avslutas Windows operativsystem. Gör så här för att använda programmet Multimedia med ett knapptryck : 1. Tryck på knappen Multimedia med ett knapptryck (A1) till vänster bredvid driftvisningen när datorn är avstängd. Efter en liten stund kommer användarytan upp på skärmen. Den styrs med fjärrkontrollen, musen eller tangentbordet. Stänga av Power Cinema Det finns flera sätt att stänga programmet: Tryck snabbt på datorns strömbrytare (A2). eller Tryck snabbt på Multimedia med ett knapptryck (A1). eller Tryck på fjärrkontrollens På/Av-knapp. eller Välj menypunkt Stäng av. 28 Arbeta med PC:n

35 Musen Anslutningsalternativ: J (via PS/2) L (via USB) Förutom de två knapparna har musen också ett hjul som kan användas på följande sätt: För att bläddra igenom dokument eller webbsidor om man skruvar eller trycker på det Säkerhet Ansluta Om muspekaren inte kan flyttas som du vill på bildskärmen kan du försöka använda ett annat underlägg (musmatta). Underlag av glas eller metall kan ge upphov till problem. Användning Självhjälp Musen 29

36 Tangentbordet Anslutningsalternativ: J (via PS/2) L (via USB) I det här avsnittet hittar du användbar information om hur tangentbordet används. Alla bilder är schematiska. Tangentbordets lutningsvinkel På tangentbordets undersida finns fötter som kan fällas ut, så att tangentbordets lutning kan justeras. Dra dessa framåt för att anpassa lutningsvinkeln. Ställbara fötter Tangenterna Alt, Alt Gr och Ctrl Alt-tangenten har bestämda funktioner i kombination med andra tangenter. Dessa bestäms av det program som används. För att mata in en kombination med Alttangenten och en annan tangent ska Alt-tangenten hållas nere samtidigt som den andra tangenten aktiveras. Alt Gr-tangenten fungerar på liknande sätt men väljer ut bestämda specialtecken. Ctrl-tangeten (Control) utför,liksom Alt-tangenten, programfunktioner. Användbara tangentkombinationer (beroende av programvara) : Tangentkombination Funktion och beskrivning Alt + F4 Alt + Print Avslutar i vanliga fall programmet eller stänger det öppna fönstret. Kopierar bilden i det valda fönstret för utskrift. Alt Gr + + Framkallar backslashtecknet ( \ ). Alt Gr + E Framkallar eurosymbolen ( ). Alt Gr + 2 Ctrl + Alt + Del (eventuella avvikelser för olika länder) Framkallar (uttalas: ätt) som behövs till e-post. Dialogrutan Windows Säkerhet startas. 30 Arbeta med PC:n

37 Hårddisken Hårddisken är ditt viktigaste lagringsmedium som förenar hög lagringskapacitet med snabb dataåtkomst. Med din PC har du köpt en OEM-version * av operativsystemet Microsoft Windows, som fullt stödjer datorns prestationskännetecken. Vi har redan konfigurerat datorns hårddisk på ett sätt att du kan arbeta optimalt med den utan att behöva installera själv. Operativsystemet Windows behöver en liten del av kapaciteten för att förvalta hårddisken, därför står inte hårddiskens hela kapacitet till förfogande. Detta förklarar den möjliga skillnaden mellan BIOS-angivelse och operativsystemangivelse. På hårddisken finns datorns operativsystem, ytterligare program och säkerhetsfiler, så att den fulla kapaciteten är reducerad. Hårddisken benämns enhet C eller D. Säkerhet Ansluta Användning Hänvisning Försök aldrig stänga av datorn när åtkomstindikatorn för hårddisken lyser, eftersom det kan leda till att data går förlorade. Din hårddisk är normalt sett uppdelad i flera partitioner (din konfiguration kan vara annorlunda leta i Windows-hjälpen under "Diskhantering"). I den första partitionen (Boot) finns operativsystemet, programmen och dokumenten för de registrerade användarna. Den andra partitionen (Backup) är till för datasäkring och innehåller dessutom drivrutiner (D:\Drivrutiner) och hjälpprogram (D:\Tools) för din PC. Dessutom hittar du här mappen (D:\Recover) som används för att återställa datorn till leveranstillståndet. Självhjälp * Original Equipment Manufacturer/Programversioner som köpts av tillverkaren och som oftast säljs tillsammans med slutenheter Hårddisken 31

38 Viktiga kataloger Nedan har vi angett de viktigaste katalogerna och beskrivit innehållet. Varning! Radera eller ändra aldrig dessa kataloger eller deras innehåll, eftersom data kan gå förlorade och systemets funktion riskeras. C:\ I rotkatalogen till enhet C: finns viktiga filer som krävs för att starta Windows. Vid leveransen visas dessa filer inte av säkerhetsskäl. C:\Program Som namnet redan antyder installerar programmen i den här katalogen filer som behövs för användningen. C:\Windows Huvudkatalogen för Windows. Här sparar operativsystemet sina filer. D:\Driver I den här mappen hittar du alla drivrutiner som behövs för din PC (redan installerat). D:\Tools Här hittar du hjälpprogram och ytterligare dokumentation om din PC. D:\Recover Här finns backup-filerna med vilka du kan återställa leveransstatusen (se sidan 60). 32 Arbeta med PC:n

39 Den optiska enheten Säkerhet Position i översikten: C1 Så här lägger du i en disk Varning! Använd inte repiga, trasiga eller smutsiga cd-skivor eller cd-skivor av låg kvalitet. Klistra inte skyddsfolie eller etiketter på skivorna. CDenheten snurrar med mycket hög hastighet och kan få dem att brytas så att dina data förstörs och spelaren skadas. Kontrollera skivorna noga innan du lägger i dem. Om du upptäcker några synliga skador eller smuts får du inte använda dem. Skador som uppstår av skadade media täcks inte av garantin utan kostar pengar att reparera. 1. Tryck på utmatningsknappen (översikt, C2) på framsidan av den optiska enheten för att öppna släden. 2. Lägg disken med etiketten uppåt på släden så att den ligger plant. 3. Tryck på utmatningstangenten igen. Ansluta Användning Självhjälp Hänvisning Vissa CD-skivor startar automatiskt när de läggs i. Det beror på operativsystemet och motsvarande inställningar. Den optiska enheten 33

40 Spela upp/läsa av diskar Din PC kan användas för att spela audio-cd, DVD-filmer eller dataskivor från varje enhet. När en skiva laddats öppnas ett fönster med olika alternativ som kan väljas för uppspelningen. I regel står olika program till förfogande. Om det här fönstret inte skulle öppnas kan du alltid komma åt den optiska enheten genom Utforskaren eller i Dator. Tar du ut en disk 1. Tryck på utmatningsknappen (översikt C2) till höger vid den optiska enheten för att öppna facket. 2. Ta ut disken och förvara den i CD-fodralet på ett säkert ställe. Hänvisning Försök aldrig ta ut CD-skivan medan datorn anropar disken. Det kan leda till kollaps. CD-Rom-/DVD-enhet som Bootenhet De optiska enheterna (CD/DVD/CDRW) kan användas för att boota (starta) ett operativsystem. Om PC:n inte startar från disken, även om denna har "bootfunktion", försök först att lägga in disken i den andra enheten (i förekommande fall) och starta om PC:n. Om det inte lyckas kan det bero på att detta inte angivits speciellt i BIOS eller att disken inte är kapabel att starta datorn. Kontrollera detta i förekommande fall. 34 Arbeta med PC:n

41 Regional uppspelningsinformation för DVD Säkerhet Uppspelningen av DVD-filmtitlar innehåller avkodningen av MPEG2-video, digitala AC3 audiodata och dekryptering av CSS-skyddat innehåll. Visserligen kan DVDfilmversioner komma ut i flera regioner, men CSS-reglerna kräver att varje system som kan dechiffrera CSS bara får användas inom en viss region. Observera! Regionsinställningen kan ändras genom mjukvaran upp till fem gånger därefter blir den senaste inställningen permanent. Om du vill ändra den en gång till måste det göras av tillverkaren. Kostnader för frakt och inställning betalas av användaren. Lite om CD-ReWriter Först lite information om tomma CD-skivor. Dessa media, som kräver en CD-/DVD-ReWriter (brännare) för att framställa CDskivor kallas CD-Recordable (CD-R, inspelningsbar) eller CD-Rewritable (CD-RW, återinspelningsbar). Tomma CD-skivor för inspelning Vanliga cd-skivor pressas av en Glas-Master och förseglas sedan. På de tomma skivorna bränns ettorna och nollorna in med laser av en CD-/DVD- ReWriters. Därför är de känsligare än vanliga cd-skivor. Undvik därför i alla händelser, särskilt vid obrända skivor: Direkt solljus (UVA/UVB) Repor och hack Extrema temperaturer Självhjälp Användning Ansluta Den optiska enheten 35

42 Kortläsaren Position i översikten: T (extrautrustning) (liknar bilderna) Om din PC är utrustad med en kortläsare (översikt, T) kan du använda dig av dessa korttyper på följande sätt: Fack Korttyp Förbindelsekontakter MS SD MC CF Memory Stick Memory Stick Pro SD (Secure Digital) MMC (MultiMediaCard) CF (Compact Flash) IBM Microdrive SM/XD SmartMedia / XD pekar neråt pekar framåt pekar neråt pekar uppåt Om ett kort sätts in på en kortplats kommer det att tilldelas en ledig enhet* i Dator. * bara när det gäller flyttbara datamedia. 36 Arbeta med PC:n

43 Grafiksystemet Position i översikten: N, R1, R2, R3 Din PC är utrustad med ett högpresterande grafiksystem som räknas till vårt tids modernaste och kraftfullaste. Kännetecken High Performance acceleration Interaktive Direct3D acceleration Videoacceleration för DirectDraw/DirectVideo, MPEG-1, MPEG-2, DVD och Indeo -Video-Teknik ACPI Power Management Vanliga bilduppdateringsfrekvenser Grafiksystemet kan beroende på upplösning och utrustningen, återge vertikala bilduppdateringsfrekvenser från 60 Hz till 240 Hz. Upplösning Färger Upplösning Färger 640 x , 16-, 32bit 1600 x , 16-, 32bit 800 x , 16-, 32bit 1600 x , 16-, 32bit 1024 x , 16-, 32bit 1920 x , 16-, 32bit 1152 x , 16-, 32bit 1920 x , 16-, 32bit 1280 x , 16-, 32bit 1920 x , 16-, 32bit 1280 x , 16-, 32bit 2048 x , 16-, 32bit Självhjälp Användning Ansluta Säkerhet Grafikinställningarna görs i Kontrollpanelen under Anpassning (se Windowshjälpen). Grafikdrivrutiner garanterar att ingen upplösning som är olämplig för grafiksystemet kan ställas in. För en optimal bild rekommenderar vi en bilduppdateringsfrekvens på 75 Hz 85 Hz om din monitor stödjer detta. En bilduppdateringsfrekvens under 70Hz ger en flimrande bild om det inte rör sig om en LCD-monitor. Grafiksystemet 37

44 Ansluta PC:n till en TV De alternativa videoutgångarna (TV-out) sitter på baksidan av din PC. De ger ett flertal möjligheter att överföra bilden från datorn till teven. Hänvisning För att ansluta dina enheter till datorn behöver du en s-videokabel eller en compositekabel. Det ingår inte i leveransen men kan beställas via vår kundtjänst eller köpas i en fackhandel. Läs i bruksanvisningen till din TV exakt vilken kabel du behöver. Så kopplar du din PC till TV-apparaten: Hänvisning För att det ska fungera måste TV-apparaten anslutas innan datorn startas! 1. Avsluta Windows och koppla från PC:n. 2. Förbind apparatens komposit-, SCART-, S-Video- eller komponentingång med motsvarande utgång (hopfälld översikt: P1, P2, P3) på din PC. Alternativt kan du överföra ljud- och bildsignalerna via den digitala HDMIanslutningen (High Definition Multimedia Interface) (N) om din TV är utrustad med en motsvarande ingång. 3. För att nu kunna se datorbilden i din TV slår du på TV-apparaten. 4. Starta datorn och vänta tills Windows laddats helt. 5. I programmet Anpassning kan du koppla om visningen till TV:n. 6. Spara konfigurationen genom att klicka på OK. Hänvisning Videoutgångarna är bara avsedda för återgivning. Använd videoingångarna för inspelning. 38 Arbeta med PC:n

45 Soundsystemet Säkerhet Position i översikten: E, G1, G2 Din PC har ett integrerat stereosoundkort. Anmärkning Utgång till högtalare resp. hörlurar är konstruerade för aktiva enheter. Passiva högtalare kan inte användas alls eller bara med försämrat resultat i den här utgången. Medföljande programvara används för att göra de inställningar som krävs för bland annat högtalarnas konfiguration. Med symbolen till höger i aktivitetsfältet öppnar du konfigurationsprogrammet för att göra användardefinierade inställningar. Ansluta Användning Självhjälp Soundsystemet 39

46 IEEE 1394 (FireWire) Position i översikten: K (extrautrustning) IEEE 1394 anslutningen, även kallad ilink eller FireWire, är en seriell Bus-standard för snabb överföring av digitala TV/Video-, PC- och audio-data. Användningsmöjligheter för IEEE 1394 Anslutning av digitala apparater för underhållning som: Set-Top-boxar, digitala video- och camcorder, digital videodisk (DVD), TV etc. Multimediaanvändning och videobearbetning. In- och utmatningsenheter, som t ex skrivare, skanner etc. Tekniska Specifikationer Den maximala dataöverföringshastigheten ligger, beroende på användning, på 100, 200 eller 400 Mbit/s, vilket motsvarar en genommatning av data på upp till 50 MB per sekund. Apparaterna kan anslutas och kopplas ifrån under drift (Hot-Plugging). Den standardiserade kabeln (Shielded Twisted Pair -STP) innehåller sex ledare. Två ledningar används för att leda spänningen (8V till 40V, 1,5 A max.) och kan användas för extern spänningstillförsel. De fyra signalledningarna har till uppgift att förmedla data eller information för kontroll. Vissa apparater behöver inte få ström genom kabeln, så att fyrpoliga kontakter kan användas. Spänningsutgången i en 6-polig IEEE 1394 anslutning skyddas av en säkring (Limited Power Source). Hänvisning De alternativa IEEE anslutningarna på datorns framsida kan användas omväxlande. Det går inte att använda dem samtidigt. 40 Arbeta med PC:n

47 USB-anslutning Säkerhet Position i översikten: L Hänvisning Apparater som är direkt anslutna till USB-BUS får inte kräva mer än 500 ma. Spänningsutgången skyddas av en säkring (Limited Power Source enligt EN 60950). Skulle apparaterna kräva högre effekt måste man skaffa en hub (fördelare/förstärkare). Upp till 127 apparater som motsvarar USB-standarden kan kopplas till USBanslutningen (Universal Serial Bus 1.1 och 2.0). Dataöverföringen ligger på 1,5 Mbit eller 12 Mbit, beroende på vilken apparat som anslutits.usb 2.0 kan komma upp till 480 Mbit. Hänvisning Anslut alltid din USB-utrustning till samma port som den installerades till, om det är möjligt. Annars får den ett nytt ID och operativsystemet vill ominstallera drivrutinen. Ansluta Användning Självhjälp USB-anslutning 41

48 Nätverksdrift Position i översikten: M Din PC är utrustad med en Fast Ethernet nätverksanslutning. Ytterligare information om nätverk får du i Windows -Hjälpens Startmeny. Vad är ett nätverk? Man talar om nätverk när flera Notebooks är förenade med varandra. Med nätverket kan användarna skicka information och data från notebook till notebook och dela resurser med varandra (skrivare, modem och hårddiskar). Här några exempel från det praktiska livet: På ett kontor utväxlas och tider avtalas centralt. Användare delar på en skrivare via nätverket och backar upp sina data på en centralt placerad dator (server). I det privata hushållet delar alla på en ISDN- eller modemförbindelse för att gå ut på nätet. Två eller flera Notebooks knyts ihop för att spela nätverksspel eller för att utbyta data. 42 Arbeta med PC:n

49 Trådlöst LAN (radionätverk) Säkerhet Trådlöst LAN är extrautrustning. Trådlöst LAN ger dig möjlighet att upprätta en nätverksförbindelse till en motsvarande plats via radio. Säkerhetsanvisning Observera! Använd ej radionätverk i lokaler eller inom områden (t.ex. sjukhus, flygplan etc.) där radiokänslig utrustning används. Slå endast på nätverket, när du är säker på att skadlig inverkan inte föreligger. Förutsättningar Som utgångspunkt kan man använda en s.k. LAN-access. En accesspunkt är en radiokommunikationsutrustning, som står i förbindelse med din notebook och som handhar förbindelsen med nätverket. LAN-accesspunkter återfinns vanligen i kontorslandskap, flygplatser, järnvägs- och busstationer, universitet eller Internetcaféer. De erbjuder kontakt med interna tjänster eller nätverk eller med Internet. Oftast krävs behörighet, vilket i regel med att avgift tas ut. Oftast är accesspunkterna utrustade med DSL-modem. Dessa s.k. routers sköter kommunikationen mellan DSL-internetanslutningen och trådlöst LAN. Även utan accesspunkter kan en förbindelse till en annan dator skapas med samma funktionalitet som ett trådlöst LAN. I detta fall begränsas det routerlösa nätverket till de datorer som är direkt förbundna med varandra. Den trådlösa nätverksförbindelsen arbetar med IEEE g-standard (kompatibel med b standard). Standard a stöds inte. Om kryptering används mellan datorerna används, måste den använda samma typ av kryptering i samtliga datorer. Kryptering används för att skydda nätverket mot obehörigt intrång. Överföringshastigheten på max. 54 Mbp/s kan variera beroende på avstånd till och belastningen hos resp. dator. Det är fallet t ex när den motsatta delen arbetar enligt b-standard. Den maximala överföringshastigheten uppgår då till 11 Mbp/s. Självhjälp Användning Ansluta Nätverksdrift 43

50 Felsökning i nätverk Varför visas inte utdelade resurser inom nätverket? Nätverket har tidsfördröjning. Kontrollera utdelning genom att söka efter resp. datornamn. Varför kommer ett felmeddelande när jag klickar på nätverket? Datornamnet måste vara unikt och får ej vara detsamma som arbetsgruppens. Det ser ut som att nätverkskorten inte kan kommunicera. Vad kan det bero på? Ett av de använda nätverkskorten kan arbeta med en annan hastighet (t.ex. 10 istf. 100 Mbit/s) och din nätverks-notebook är inte i stånd att registrera detta. Ställ in nätverksdrivrutin så att den är kompatibel med alla datorerna. Om två datorer skall knytas samman, behövs cross-link-kabel eller en patch-kabel. Kontrollera också protokoll och konfigurationer. Dataöverföringen är felaktig eller mycket långsam. Vad kan det bero på? Du har ev. fel kabel (UTP / CAT3 eller lägre) eller den ligger för när en strömkabel eller annan störkälla. Fler anvisningar till felavhjälpning hittar du i Windows hjälp under Nätverksfel. 44 Arbeta med PC:n

51 TV-Kort Säkerhet Position i översikten: P1, P2 (extrautrustning) Se på TV Med Windows Vista får du den optimala programvaran för att se digitalteve, digitala foton och för att lyssna på musik digitalt. Observera Audio- eller videoinspelningar kräver mycket stor lagringsplats (upp till c:a 2,4 GB/tim). Spara de filer du inte behöver på externa lagringsmedia, somt ex. CD-R eller hårddiskar. Ansluta Användning Självhjälp TV-Kort 45

52 Parallell anslutning Position i översikten: H (extrautrustning) Det 25-poliga parallella gränssnittet kan anslutas till en skrivare eller en annan apparat (t.ex. skanner). Det parallella gränssnittet stöder Standard (Enhanced Parallel Port) och ECP (Extended Capabilities Port). Seriell COM-Port Position i översikten: I Det 9-poliga seriella gränssnittet är till för att ansluta enheter som externa modem, visarinstrument, kortläsare eller liknande enheter. Gränssnitten fungerar som COM1 resp. COM2 för datorn och är FIFO kompatibla. För anslutningen behöver man en s.k. nollmodemkabel, vilken för det mesta följer med de anslutna enheterna. Modem Position i översikten: Q (tillvalsalternativ) Det här kapitlet har utformats för system med modem-anslutning. Det inbyggda modemet kan ta emot data motsvarande ITU-normen för V.90- överföring med upp till 56 Kbit/sek. Eftersom modemens kapacitet är begränsad enligt regleringar från vissa telekommunikationsoperatörer, kan den maximala möjliga nedtankningshastigheten vara reducerad. Den faktiska hastigheten kan bero på online-förutsättningarna och andra faktorer. Data som skickas från användaren till servern överförs med 31,2. Förutsättning för denna höghastighetsmottagning är en analog telefonkabel kompatibel med V.90-normen och en motsvarande kompatibel internet-operatör eller företags egen värddator. 46 Arbeta med PC:n

53 Programvara Säkerhet Detta avsnitt handlar om temat programvara. Vi skiljer då mellan BIOS, programmen och operativsystemet, som vi tar upp först. Lär känna Windows Vista Operativsystemet Windows Vista ger dig många möjligheter att förstå användningen och utnyttja de många möjligheterna: Ansluta Windows Vista - Snabbstartsmanual I den här manualen får du en snabb överblick över hur du använder ditt operativsystem. Följande teman tas upp: De första stegen Välkomstcenter Nyheter Visningar för Hjälp och support Vi rekommenderar nybörjare och personer som bytt från en annan version av Windows att läsa den här manualen. Windows Vista - Hjälp och support Här hittar du en omfattande samling anvisningar, hjälp och förslag hur problem kan åtgärdas. Denna hjälp tar upp hela spektrumet för Windows operativsystem. Den rekommenderas både till nybörjare och proffs. Informationen är uppdelad i teman och går att skriva ut eller markera med bokmärken. Så startar du: Användning Självhjälp 1. Klicka på Start. 2. Välj sedan Hjälp och support. Programvara 47

54 Windows Vista - Välkomstcenter Det första som kommer upp på Windows Vistas skrivbord är Välkomstcentret. Där finns länkar som du kan använda för att lättare kunna sätta dig in i hur man använder Windows. Målet är att göra det lättare för både nybörjare och erfarna användare att göra kompletterande inställningar efter den första installationen för att kunna utnyttja Windows Vista optimalt. Välkomstcentret är uppdelat i flera mindre teman så att användarna får möjlighet att stämma av innehållet exakt mot sina egna kunskaper. Här beskrivs några länkar: Se information om datorn (Här hittar du information om din dator, typ av grafikkort samt utgåvan av Windows Vista ) Överför filer och inställningar (Här kan du överföra data och inställningar från din gamla PC) Lägg till nya användare (Här upprättar och administrerar du användarkonton för varje användare av den här datorn) Windows Anytime Upgrade (WAU) (Här gör du uppgraderingar till högre versioner av Windows Vista för att kunna utnyttja de avancerade digitala funktionerna) 48 Arbeta med PC:n

55 Anslut till Internet (Här konfigurerar du din Internetuppkoppling) Nyheter i Windows Vista (Här får du veta mer om hur Windows Vista skiljer sig från äldre versioner) hur du använder e-postprogrammet... och mycket mer! Använd Välkomstcentret för att förstå dig på och kunna använda din PC bättre. Där kan du dessutom hämta information om hur du upptäcker och åtgärdar ev. problem. Om du råkat stänga Välkomstcentret efter starten kan du hämta det så här: Säkerhet Ansluta 1. Klicka på Start. 2. I listan över program väljer du Välkomstcenter. Windows Vista - Kontroll av användarkonto Kontrollen av användarkonton minskar risken för att någon obehörig gör ändringar i systemet. Så snart du gör en ändring som fordrar auktorisering kommer det upp ett fönster med meddelandet Om du startade den här åtgärden kan du fortsätta. Klicka på Fortsätt för att fortsätta aktiviteten Klicka på Avbryt för att avbryta aktiviteten. Användning Självhjälp Programvara 49

56 Programvaruinstallation Info Om ditt operativsystem ställts in så att programvaror och drivrutiner bara kan installeras om de signerats (godkänts och frisläppts) av Microsoft kommer följande eller liknande dialogruta upp. Den medföljande programvaran är redan färdiginstallerad. Varning! När man installerar program eller drivrutiner kan viktiga data skrivas över eller ändras. För att du ska kunna komma åt originalfilerna om det uppstått problem efter en installation bör du innan du börjar installera göra en säkerhetskopia av hårddiskens innehåll. Mera om säkerhetskopiering hittar du från sidan 57. Så installerar du din programvara: Följ de anvisningar du fått av leverantören av programvaran. I följande avsnitt beskriver vi en typisk installation. Installationsmenyn startas automatiskt när du lägger in CD-skivan. Hänvisning Skulle den automatiska starten inte fungera beror det förmodligen på att den så kallade Autorun-funktionen är deaktiverad. Se efter hur du ändrar den i Windows xp Hjälp. Exempel på manuell installation utan Autorun: 1. Klicka på Start. 2. Klicka på Alla program. 3. Öppna programpunkt Tillbehör. 4. Välj posten Kör. 5. Mata sedan in enhetskoden för CD-ROM i fältet Öppna följt av två punkter och programnamnet setup 50 Arbeta med PC:n

57 Användning Självhjälp Ansluta Säkerhet 6. Bekräfta genom att klicka OK. 7. Följ programmets anvisningar. Deinstallation av programvara För att ta bort den installerade programvaran från din PC ska du göra så här: 1. Klicka på Start. 2. Klicka på Kontrollpanelen. 3. Välj sedan alternativet Program. 4. Välj det program du vill ta bort, starta avinstallationen och följ anvisningarna på bildskärmen. Programvara 51

Information om denna bruksanvisning

Information om denna bruksanvisning Information om denna bruksanvisning Ha alltid denna bruksanvisning i närheten av din PC. Spara bruksanvisningen och förpackningen, så att du kan ge dem till den nya ägaren om du säljer PC:n. Vi har strukturerat

Läs mer

Information om denna bruksanvisning

Information om denna bruksanvisning Information om denna bruksanvisning Ha alltid denna bruksanvisning i närheten av din PC. Spara bruksanvisningen och förpackningen, så att du kan ge dem till den nya ägaren om du säljer PC:n. Vi har strukturerat

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 2,4G 5G DINA PERSONLIGA INLOGGNINGSUPPGIFTER COM HEM WI-FI HUB C1 Ditt trådlösa nätverk (Wi-Fi-namn) Wi-Fi-namn (2,4 GHz): COMHEM_xxxxxx Wi-Fi-namn (5 GHz): COMHEM_xxxxxx-5G

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009 Kom igång! Lärardatorer Vårterminen 2009 IT-kontoret (Växel: 150 00) Håkan, 0922-152 86, hakan.tapani@haparanda.se Anders, 0922-152 85, anders.aidanpaa@haparanda.se Peter, 0922-152 75, peter.blomqvist@haparanda.se

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Programmet gör det möjligt att skapa en räddningsskiva, DVD eller USB-minne. Detta räddningssystem är avsedd för två typer av situationer: 1. För att återställa en säkerhetskopia

Läs mer

Installationsguide Bredband + Telefoni

Installationsguide Bredband + Telefoni Installationsguide Bredband + Telefoni (Netgear EVG 2000) Startboxen innehåller följande utrustning: Gateway Nätverkskabel Testplugg Mellanpropp Strömkabel (adapter) Telefonkabel 2 st fötter till din gateway

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder MM030 Sweex Video Grabber USB Tack för att du köpte den här produkten från Sweex. Sweex lägger stor uppmärksamhet och hänsyn vid alla sina produkters kvalitet, tillförlitlighet, funktionalitet, varaktighet

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning Innehåll Kapitel 1: Installation av DVD MAKER USB2.0 maskinvara 1.1 Leveransens innehåll 1 1.2 Systemkrav 1 1.3 Installation av maskinvaran 1 Kapitel 2: DVD MAKER

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Svensk version. Inledning. Varning: Innehåll. Specifikationer SWEEX.COM. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card

Svensk version. Inledning. Varning: Innehåll. Specifikationer SWEEX.COM. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 4.1 Sound Card. Sweex ljudkort förser datorn med surroundljud. För att se till att denna produkt fungerar

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I BRU KSAN VISN I N G NI - 7075 2 0 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ö r s t

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

BLU-RAY REWRITER PRO

BLU-RAY REWRITER PRO HANDBOK BLU-RAY COMBO PRO EXTERNAL BD-ROM / DVD RW DRIVE / USB 2.0 / FIREWIRE 400 BLU-RAY REWRITER PRO EXTERNAL BD-RW / DVD RW DRIVE / USB 2.0 / FIREWIRE 400 Rev. 006 Freecom Blu-ray Rewriter Pro / Blu-ray

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUT FLAT CAN UB 19200 Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust Flat can UB 19200. Inga särskilda kunskaper krävs för installationen.

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Del 1 BLI BEKANT MED DATORN

Del 1 BLI BEKANT MED DATORN Pekka Malmirae Del BLI BEKANT MED DATORN. Var används informationsteknologin?... 6 2. Hur fungerar en dator?... 7 3. Utrustning... 8 4. Program... 0 5. Köpa dator... 6. Starta datorn... 2 7. Hantera program...

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Manual_MobiltBredband_E1820.indd 1 09-11-11 11.33.15 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G+ erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning L-78 USB SKIVSPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar.

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Användarhandbok. Version 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Användarhandbok. Version 1.0 Voodoo Dragon Användarhandbok Version 1.0 Upphovsrätt Ingen del av denna manual får utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd reproduceras eller överlämnas, i någon form eller på något sätt, elektroniskt

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

ditt mobila bredband från Net 1

ditt mobila bredband från Net 1 Kom igång med ditt mobila bredband från Net 1 Gateway D-35 1 Innehållsförteckning Välkommen Välkommen...s 2 Välkommen som kund hos Net 1! Läs noga igenom denna quickguide. Här hittar du information om

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Bruksanvisning ny 3aug09.indd 1 09-08-03 16.39.44 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer