PC-Axis 2008 Handledning för PC-Axis 2008 huvudmodul inklusive funktion för att skapa egna indelningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PC-Axis 2008 Handledning för PC-Axis 2008 huvudmodul inklusive funktion för att skapa egna indelningar"

Transkript

1 PC-Axis 2008 Handledning för PC-Axis 2008 huvudmodul inklusive funktion för att skapa egna indelningar Nyheter i PC-Axis 2008 Ändra ordningen på variablerna i diagram ny knapp för Tidsserie Spara textändringarna när man spelar in till pxq fil texten för innehåll introducerades 2007, men nu kan även variabelnamnen och units ändras Ta bort rader med 0, - och punkter Spara filformat till Google earth och visa data på Google Map INNEHÅLL NYHETER I PC-AXIS ATT INSTALLERA PC-AXIS... 2 LITE OM PC-AXIS OCH DESS HJÄLPFUNKTIONER... 2 EN KORT GENOMGÅNG AV VERKTYGSRADEN... 3 ÖPPNA EN DATABAS I PC-AXIS GÖR EN TABELL I PC-AXIS... 5 ATT SPARA EN TABELL REDIGERA EN TABELL I PC-AXIS GÖR ENKLA BERÄKNINGAR MED PC-AXIS UPPDATERING AV TABELLER GÖRA DIAGRAM I PC-AXIS KOPIERING AV DIAGRAM PX-MAP TABELLER PÅ KARTA LITE OM AVANCERADE FUNKTIONER I PC-AXIS TABELLSTORLEK GRUPPERINGAR SKAPA GRUPPERINGAR BASERAT PÅ ETT EXISTERANDE VÄRDEFÖRRÅD SKAPA GRUPPERINGAR PÅ BASIS AV ETT NYTT VÄRDEFÖRRÅD VAD ÄR FEL? SPARADE FRÅGOR I PC-AXIS HUVUDMODUL LISTA PÅ VAD SOM GÅR ATT SPELA IN I PC-AXIS HUVUDMODUL (PXQ) DET GÅR INTE ATT GÖR FÖLJANDE VID INSPELNING AV EN FRÅGA PXQ XML FILES HISTORIA PC-AXIS FÖR SPRIDNING AV STATISTIK FRÅN ANDRA ORGANISATIONER ÖVERSIKT ÖVER PC-AXIS FAMILJENS PROGRAMVAROR KONTAKTPERSONER

2 Att installera PC-Axis PC-Axis kan laddas ned från SCB:s webbplats från Sveriges statistiska databaser eller från PC-Axis webbplats: När PC-Axis programmet nedladdats startas installationen genom att man dubbelklickar på filen PCASetup.exe. Man följer sedan anvisningarna i installationsprogrammet. Lite om PC-Axis och dess hjälpfunktioner Det är ett par saker som kan vara bra att känna till innan man börjar använda PC- Axis första gången. Om du låter musen vila över en knapp i verktygsraden visas en liten gul ruta som talar om vad knappen kan användas till. Om du har användning för ytterligare hjälp, så finns en knapp som öppnar hjälpfunktionen. Den sitter längst till höger på skärmen. Här kan du söka hjälp angående menyer, kommandon och hur man arbetar med PC-Axis. Dessutom kan man trycka på F1 för att få hjälp med det man just håller på med. 2

3 En kort genomgång av verktygsraden Öppna en databas Fotnot Välj nya värden Spara Skriv ut Ångra Kopiera Pivot (medurs) Pivot (moturs) Pivot (valfria ändringar) Summera Procent Promille Addera Subtrahera Multiplicera Dividera Mer information Grafik Kartor Sök hjälp 3

4 Öppna en databas i PC-Axis. Figur 1. När du skall öppna en tabell i PC-Axis, finns det olika sätt att göra det på. Man kan dubbelklicka på en PC-Axisfil i Utforskaren så att PC-Axis startas och man kommer då till vad som visas i figur 3 nedan. Om programmet redan är öppet, trycker du bara på Arkiv Öppna eller så klickar du på knappen. Där hittar man den mapp som innehåller aktuell databas eller tabell. På denna bild ser man endast PC-Axis filer som har extension PX. Figur 2 För att kunna använda grupperingsfunktionen (se nedan) skall man välja rätt katalog för indelningarna som hör till den aktuella databasen. Den ändras med knappen nere till höger på bilden i figur 2 Byt indelningskatalog... Alternativt kan indelningsfilerna ligga i PC-Axiskatalogen och har man då ställt in i Visa Avancerad, Kataloger med markering för Använd klassificering från databaskatalogen så finns grupperingarna alltid tillhands. När du skall välja en ny tabell kan du antingen dubbelklicka på den, eller markera den med musen och trycka på ENTER. Låt oss säga att du vill titta på befolkningsstatistik tryck på ämnet Befolkning, befolkningsstatistik och välj den tabell, som heter Folkmängd... Se figur 3. 4

5 Gör en tabell i PC-Axis Nu har du kommit dit där du skall välja värden alltså vad du vill att din tabell skall innehålla. Enskilda värden: CTRL+musknapp Klicka här för att välja alla värden Figur 3 Val av värden till tabellen Om du önskar att alla värden i en variabel skall med, klickar du på listrubriken med variabelns namn. Som till exempel i figur 3, där jag vill ha alla värden på kön, och därför klickar på "kön". Om du endast vill ha vissa värden skall du hålla CTRL-knappen nere samtidigt som du klickar med vänster musknapp på de önskade värdena. Då kommer bara de värdena att ingå i tabellen. Så här väljs alla Om gruppering av värden önskar du välja alla variabler och alla värden på en gång, klickar du på knappen Alla. Alla variabler kan grupperas om man önskar det. Detta skall göras före det att man eventuellt väljer alla variabler med knappen Alla. Se figurerna 4 och 5. Man kan använda grupperingar om man har en tabell som är detaljerad dvs. t ex. på kommunnivå eller ettårsklasser till att få de indelningar man önskar. T ex. kan man skapa sina egna åldersindelningar, indela områden över länsgränser och mycket mer. Låt oss säga att vi vill gruppera på ålder i den tabell vi har valt är ålder uppdelat på ettårsklasser, och vi vill hellre ha en uppdelning i femårsklasser. På bilden där man skall välja variabler, finns en knapp som heter Gruppera. Tryck på den, och figur 4 kommer fram. Här syns det vad man kan gruppera i denna tabell, det är region och ålder och det är ju ålder som vi vill gruppera. 5

6 Figur 4 Tryck på OK. I nästa bild finns en översikt över olika grupperingar du har möjlighet att välja. Figur 5 Här väljs 5-årsklasser, och så trycker man på OK. Så kommer man tillbaka till figur 3, men med en annan åldersfördelning: Figur 6 a 6

7 När du är färdig med att välja värden till din tabell, klickar du på OK, och tabellen kommer fram på skärmen. Om det är mycket långa texter för variabelvärden finns en möjlighet att få en annan layout genom att trycka på knappen Långa texter. Då får man denna bild istället: Figur 6 b Om man markerar rutan Använd denna layout som standard, kan detta ändras tillbaka i menyn Visa, Avancerat fliken Information där man markerar rutan Visa val av värden i layout med smala listor. Annars kan man direkt gå tillbaka till den tidigare menyn genom att trycka på knappen Korta texter. Tabellen blir i båda fallen densamma 7

8 Figur 7 Du kan klicka på stjärnikonen i verktygsraden för att läsa fotnoter till tabellen. Här står senaste uppdatering, källa, kontaktpersoner mm. Om det finns ytterligare information till tabellen så blir ikonen med en liten bok aktiverad. Ett tryck på den boken leder till ett dokument som kan finnas som bilaga i något texthanteringsformat. Om man har en tabell med en hierarkisk variabel som i nedanstående fall variabeln region ser det ut så här. 8

9 Genom att trycka på knappen Visa hierarki får man upp variabeln region i ett eget fönster där man kan klicka för valfritt val av värden: 9

10 Om man väljer alla värden visas tabellens förspalt med en hierarkisk layout. Om man däremot gör ett urval så tappar man den hierarkiska layouten på tabellen: 10

11 Att spara en tabell När du är nöjd med utseendet på din tabell kan du spara den. Du spar den genom att välja Arkiv Spara som " Figur 8 Det kommer upp ett flikblad där du skall ange var du skall spara filen och vad den skall heta. 11

12 Placering Namn Figur 9 Om du vill ta in tabellen i ett annat program än PC-Axis, t ex. Excel, kan man spara tabellen i ett passande filformat. Du kan klicka på fliken i figur 9 som heter "Konvertering", och då kommer bilden i figur 10 fram. Figur 10 Här kan du i boxen "Filformat" själv välja i vilket format du vill spara tabellen. I rutorna till höger kan du även välja vilken typ av förklarande information som skall följa med till det valda filformatet. 12

13 Redigera en tabell i PC-Axis Om du inte är nöjd med utseendet på din tabell som den ser ut när du först får fram den på skärmen, finns det ett antal möjligheter du kan utnyttja för att ändra den. Låt oss först se hur man får variablerna att byta plats, så att du själv kan bestämma vad du vill ha som kolumnhuvuden och förspalt. Tryck på knappen, som betyder att du valfritt kan vrida runt (pivot) din tabell. Du kan se på figur 11, hur dialogboxen ser ut: Figur 11 Här drar du enkelt runt variabler precis som du vill ha dem med drag och droppa teknik. När du är nöjd trycker du på OK, och den nya tabellen kommer fram. Du kan göra det i flera omgångar tills du är helt nöjd med tabellen... I bilden nedan där menyn för redigering är öppnad finner man pivotfunktionen i raden Ändra variabelordning. Man kan även ta bort en variabel. I övrigt kan man ta bort värden från en variabel i taget, man kan ändra ordning på värdena för en variabel och man kan ändra texterna som syns i tabellen. Man kan även kasta om från text till kod eller till text och kod och tillbaka i raden Byt text/kod. Decimaler kan ändras i hela tabellen eller för ett visst variabelvärde. 13

14 I det andra avsnittet finns möjlighet att kombinera den aktiva tabellen med en annan tabell. Då krävs överensstämmelse mellan tabellerna. Tabell vid tabell kan används när man hämtat data för ytterligare några regioner eller nya årtal för en viss tabell, medan Tabell på tabell används om du har en tabell med Inflyttade och en med Utflyttade. Kombinationer mellan tabeller kan även göras med programmet PX-Edit. Gör enkla beräkningar med PC-Axis Det finns ytterligare funktioner som gör PC-Axis till ett mycket bra tabellhanterare. Låt oss se på några exempel. Du kan i PC-Axis göra enkla beräkningar. När du trycker på Beräkna (figur 12), kan du se olika möjligheter för att göra beräkningar. Figur 12 14

15 Vi provar med en procentberäkning, som markerat i figur 12. Följande bild kommer då fram: Figur 13. Om vi önskar beräkna andelen kvinnor och män i förhållande till Totaltsiffran, väljer vi som bas för procentberäkningen Totalt och trycker på OK. Sedan blir du tillfrågad om det nya värdets namn. Figur 14 PC-Axis kommer att automatiskt föreslå att du ger det nya värdet namnet "Procent", du kan ändra det om du inte tycker att det passar. Klicka på OK. Nu visas alla talen på skärmen. Om du inte önskar ha med de ursprungliga talen, utan bara de nyberäknade så finns det en box där man kan välja vad som skall ske med de ursprungliga talen. 15

16 Figur 15 Ändra texter i tabellen Du kan också ändra texterna till tabellhuvud och förspalt. Gå in i Redigera, Ändra texter... Här markerar du den eller de variabler där texten skall ändras. Skriv in den nya texten och tryck på ENTER. 16

17 Uppdatering av tabeller Om du har en tabell som t.ex. innehåller befolkningen i sexton olika kommuner, fördelat på ålder, kön och tid ( ), och 2001 blivit offentliggjort, så finns det en funktion i PC-Axis som gör att du kan lägga till en tabell till en tidigare tabell man har. Du kan t.ex. ta ut de senaste talen från Sveriges statistiska databaser på Internet som sedan kan läggas samman med det tidigare materialet man har. Man lägger helt enkelt en tabell vid en annan tabell (man lägger till nya värden). Man kan också lägga en tabell på en annan tabell (man lägger in en ny variabel), t.ex. om man har tagit ut invandring och utvandring från databaserna på Internet från olika tabeller, och man gärna vill ha resultatet i en enda stor tabell. Du skall vara observant på att tabeller som skall läggas på eller vid varandra, skall se lika ut dvs. att om du har varit inne och gjort ändringar i ena tabellen så måste du ha gjort samma ändringar i den andra som du lägger vid eller på. Figur 16 För att använda dessa funktioner, skall du klicka på Redigera, Tabell vid tabell / Tabell på tabell. Se figur 16. Sedan tillfrågas du om att ange vilken katalog tabellen som skall läggas vid/på ligger i. Var uppmärksam på, att du bara blir presenterad för tabeller, som har möjlighet att bli lagda vid/på. Du väljer de du vill använda och klickar på OK. Så har din tabell på skärmen fått nya värden/variabler... Om du använder vid tabell, är det fråga om att lägga till en ny tidpunkt. När du använder på tabell är det för att du har två lika tabeller som kan läggas ihop. Ett alternativ att slå ihop två filer är att använda programmet PX-Edit som kan laddas ned från den finska Statistikcentralen via PC-Axis webbplats 17

18 Göra diagram i PC-Axis När en tabell har den struktur som du tycker passar kan du göra ett diagram. Du kan göra olika diagramtyper, och i några tabeller kan du även göra tematiska kartor (mer om det senare). Om du önskar att göra ett diagram, skall du trycka på denna ikon:. Så kommer följande bild fram, där du kan välja mellan olika diagramtyper. Figur 17 Om du trycker på knappen Justera så får du möjlighet att ändra på vissa saker i diagrammet. Figur 18 18

19 Kopiering av diagram Man kan välja att kopiera det färdiga diagrammet till andra Windows program, t.ex. Word eller Excel. Klicka bara på knappen. När du kommer över i det programmet du önskar diagrammet i, väljer du klistra in special och bildtyp bitmap. Om du bara klistrar in på vanligt sätt får du tabellen istället för diagrammet. Observera Lägg märke till att några diagramtyper kräver bestämd struktur på tabellen. T.ex. skall vid produktion av en befolkningspyramid ålder vara i förspalten och variabeln kön som kolumner. PC-Axis talar om vad som måste göras om det är problem med att få fram ett visst diagram. När du har flyttat över ett diagram till Excel, skall du uppmärksamma att det inte är möjligt att arbeta vidare med diagrammet där. Det är endast en bild från PC-Axis som du ser. Om du flyttar siffrorna kan du dock arbeta vidare med dem i det andra programmet, men inte med diagrammet. 19

20 PX-Map tabeller på karta Med programmet som heter PX-Map kan du framställa dina tabeller på en karta. Om du vill ha en regionalt indelad tabell som en karta så skall du trycka på knappen med ikonen som ser ut som en liten glob -. Det är inte alla tabeller som kan visas som kartor, om det inte går så är den lilla knappen inte aktiverad (färglös). Så här kan en karta se ut: PX-Map programmet kan laddas ned från Statistisk sentralbyrå i Norge via PC- Axis webbplats Så här gör man om kartan inte aktiveras Om du vill få en karta från en regionindelad PC-Axisfil som inte aktiverar kartknappen så öppnar du den med ett textbehandlingsprogram (t.ex. Word). Du skall sätta in en rad: MAP("region")="Sweden_municipality"; Som syns nedan 2580","2581","2583","2584"; PRESTEXT("fritidshusområden mm")=0; MAP("region")="Sweden_municipality"; DECIMALS=0; SHOWDECIMALS=0; SOURCE="Statistiska Centralbyrån. Kontaktperson Hans Ansén tel "; DATA=

21 Du måste sätta in raden efter STUB och HEADING som kommer i början av filen. När du sparar filen igen var uppmärksam på att du sparar filen med suffixet PX. Annars kan du inte öppna filen i PC-Axis och får fram en karta i PX-Map. En mer utförlig vägledning till PX-Map finns tillsammans med programmet som du når via PC-Axis webbplats. Lite om avancerade funktioner i PC-Axis Tabellpresentationen kan ändras så att tusentalsavskiljare av olika form kan visas i tabellen. Man går in i menyn Visa Avancerat Figur 19 Där väljer man sedan fliken format för dataceller: 21

22 Figur 20 Markera sedan den form av sifferpresentation som önskas. Det valda formatet kommer att fungera när nästa tabell öppnas i PC-Axis. PC-Axis kan även kopplas till andra program. Du kan då starta ett annat program från PC-Axis så att tabellen i PC-Axis kommer direkt in i det andra programmet. Installationsprogrammet gör en automatisk sådan koppling till Excel. För att göra en ny sådan koppling skall du även här gå in på Visa, Avancerat. I den bilden som kommer fram, väljer du den flik som heter Fler möjligheter. I den nya bilden som kommer fram skall du klicka på, därefter klickar du på fliken Andra program och knappen Ändra... Då är du framme vid nedanstående figur 21: 22

23 Figur 21 I dialogboxen finns möjlighet att skapa en genväg till fyra olika andra program. För att skapa en genväg skall PC-Axis ha följande fält ifyllda: programmets namn skrivs i Menytext. Skrivs ett & före et av bokstäverna i namnet skapas automatiskt en genvägstangent. Programmets namn står därefter under Arkiv i PC-Axis. programmets filtyp skrivs i boxen Filtyp. i Program skall sökvägen finnas till programmets exe-fil. I detta fall till Excel.exe. Man måste alltså veta var exe-filerna finns någonstans. Sök efter programmet med hjälp av knappen Bläddra. När du nu går tillbaka in i PC-Axis, så finns under Arkiv en rad som heter Excel. 23

24 Figur 22 När du klickar på Excel-raden kommer PC-Axis automatiskt att överföra tabellen till Excel. I Excel läggs tabellen i ett eget blad och eventuella fotnoter läggs under tabellen. Tabellstorlek En ytterligare bra egenskap PC-Axis har är att det är möjligt att hantera tabeller med flera miljoner tabellceller. Därvid kan man även glädja sig åt att inte behöva se alla på skärmen. Ju fler celler som visas på skärmen, ju längre tid tar det att göra beräkningar. Dessutom används mycket av maskinens minne. Så låt oss se på hur man reducerar antalet celler som visas på skärmen. Klicka på Visa, Avancerad och välj den flik som heter Tabellpresentation. 24

25 Figur 23 Här kan man skriva in hur många rader som man maximalt vill visa på skärmen. Kom ihåg att även om du inte ser hela tabellen kan du jobba med hela tabellen. Allt du gör med tabellen gäller hela tabellen. Du kan också ändra layout Det är lätt att ändra tabellens utseende. Om du t.ex. har en tabell du inte önskar skall ha radnummer eller rutnät så kan du ta bort dem genom att gå in i Visa och klicka bort önskade egenskaper. Figur 24 Du kan även i själva programmet kopiera, flytta eller ta bort tabeller och ämnesområden. När du gör det i PC-Axis, är du säker på att alla referenser och liknande blir borttaget samtidigt. 25

26 Du skall först klicka på Arkiv, Underhåll Kopiera, flytta eller ta bort en tabell inom ett ämnesområde. Välj Kopiera/Flytta eller ta bort tabeller i dialogboxen Underhåll. Välj t.ex. ämnesområdet Befolkning och ta bort, kopiera eller flytta en av tabellerna. Grupperingar Principen är att man utifrån ett värdeförråd definierar ett grupperingsregister som innehåller de önskade summeringarna. Grupperingsregistret kan sedan användas på alla material där den aktuella variabeln uppträder. T.ex. kan man på basis av 1 årsklasser skapa en gruppering på 5-årsgrupper. Grupperingsregister kan laddas ned från SCB:s webbplats på Internet där man även laddar ned PC-Axis programmet. Där finns 5 och 10-årsklasser samt ett antal regionala indelningar. Man måste inte göra grupperingar, eftersom man även kan summera inom PC- Axis. Fördelen med att gruppera är att man endast behöver göra det en gång. Därefter kan man använda samma gruppering på många andra tabeller, jämfört med att en summering sker i endast en tabell. Man kan dessutom göra egna indelningar som är annorlunda än de som SCB levererat på Internet. Att göra en gruppering tar lite längre tid första gången, men i gengäld är det mycket enkelt nästa gång man vill använda grupperingen. Skapa grupperingar baserat på ett existerande värdeförråd. Öppna Arkiv, Indelningar Figur 25 Välj bland de värdeförråd som står i listboxen, t.ex. ÅLDER1, eller använd Bläddra knappen för att skifta till en annan indelningsmapp. (Om värdeförrådet finns på skrivskyddat medium, t.ex. en cd-skiva, skall det först kopieras över till en disk och egenskaper ändras till inte skrivskyddat). 26

27 Figur 26 Tryck på Fortsätt Figur 27 För att inte sitta och fylla i alla koder och texter själv, kan du trycka på knappen Läs från fil... så kommer det upp en bild där du kan finna redan existerande värdeförråd. 27

28 Figur 28 Nu blir sidan fylld med värden från det valda värdeförrådet (text och koder) t.ex. ALDER1, namnet på domänen samt värdeförrådstypen (V = värdeförråd av normal struktur, H = hierarkiskt värdeförråd, N = delområden). Tryck på knappen med Grupperingar Figur I det översta fältet namnges grupperingsregistret, t.ex. 10-årsklasser. Detta namn skall bl a. användas i tabellrubriken när grupperingen utnyttjas. 2. I det mellersta fältet namnges varje enskild grupp (kod och text) t.ex. 0-9 i båda fälten i detta fall. Innan varje ny grupp trycker man på knappen märkt Lägg till. 3. I nedersta fältet väljs de värden som skall ingå i gruppen, t.ex. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De står i listan till höger. Markera dem och använd den aktiverade piltangenten. 28

29 Om du inte markerat att överlappande grupper är tillåtet, kommer värdena att försvinna från den högra boxen när de klickas över till den vänstra. Det är det vanligast förekommande sättet att använda grupperingarna på. Gör man grupper som t.ex. innehåller 0-4 år, 0-9 år är det nödvändigt att tillåta överlappande grupper eftersom 0-4 år ingår i båda grupperna. Använd Visa knappen för att kontrollera resultatet. Tryck sedan på spara. Skapa grupperingar på basis av ett nytt värdeförråd. För att kunna skapa grupperingar av värden som inte redan finns i indelningsregister, skall man först importera dessa värden. Värdeförrådet är en fil som innehåller koder och texter för de värden, som skall grupperas. T.ex. Koden 0 med tillhörande text 0 år. Koden 1 med tillhörande text 1 år osv. Värdeförrådet kan inläsas i PC-Axis från en kommaseparerad fil, som kan se ut så här: 0,0 år 1,1 år 2,2 år Man kan då också läsa in existerande värdeförråd (en VS-fil) för att eventuellt rätta i det. Vid de flesta tillfällen är det dock den PC-Axis fil som man önskar att göra grupperingar i, som används som input till värdeförråden. För att kunna använda grupperingar skall man säkerställa att det är konsistens mellan datainnehåll och grupperingsregister. Domain är ett nyckelord som skall finns för en variabel som skall kunna grupperas. Det refererar till en klass av värden. En lista med samtliga domännamn kan man se från indelningsprogrammet om man har markerat rätt databas. Det aktuella namn som är använt finns också med som nyckelord i PX-filen. Det är ett namn som skall skrivas in när man upprättar ett värdeförråd. När en tabell skall tas ut så skall man se till så att man har valt rätt indelningsbibliotek. När värdeförrådet är inläst, används samma metod som beskrivs ovan för att gruppera. Vad är fel? Om du efter att ha skapat ett grupperingsregister likväl inte kommer åt gruppera vid ett uttag av en tabell så kan det bero på: Det INDEL bibliotek som är aktivt innehåller inte det nyupprättade grupperingsregistret. Skifta indelningsbibliotek. Det gör man på samma ställen som där man skiftar databas. Man kan också som defaultvärde välja ett indelningsregister. Det görs under Visa, Avancerat. Under Kataloger väljs Indelningskatalog och anges den katalog som man vill använda. DOMAIN har olika namn i PX-filen och i värdeförrådet. Öppna PX-filen i t.ex. NOTESBLOK/NOTEPAD och kontrollera om namnet motsvarar värdeförrådets. 29

30 Figur 30 Sparade frågor i PC-Axis huvudmodul PC-Axis har en funktion att spela in en sekvens av operationer man utför i PC-Axis som en sparad fråga. En sådan sparad fråga kan sedan köras satsvis. Man kan spela in beräkningar, pivotering (byta plats på rader och kolumner) och konvertering. Det är även möjligt att bestämma hur tidsvariabeln skall hanteras vid den satsvisa körningen. Välj till exempel att den senaste tidsperioden skall väljas, eller kanske starta med samma tidsperiod och lägg till den senaste tidsperioden när den blir tillgänglig. 30

31 För att starta denna funktion välj starta inspelning under Arkiv-menyn Du måste ange ett filnamn på bat-filen som skapas för dina valda operationer. 31

32 Därefter väljer du den PX-fil under Öppna databas och Variabler och värden som du vill använda Tabellen visas som vanligt 32

33 Fortsätt att välja den justering och beräkningar som du önskar göra, t.ex. Pivot Du kan också välja att Spara som, i detta fall till filformatet Excel. När Excelfilen sparats och du sedan tryckt på Avbryt så stoppar du inspelningen i Arkiv-menyn, se nedan. 33

34 Nedanstående bild kommer upp när du stoppar inspelningen. Där kan man se alla steg som gjorts sedan inspelningen startades. Om man vill ha en inspelning av sparade frågor i en egen katalog så är det bara att klicka i rutan längst nere till vänster på bilden ovan, dvs. Spara fråga utan att ändra filnamnen. Om man däremot vill lägga flera inspelningar i samma katalog så måste du gå igenom varje rad. Välj den första raden och gör de nödvändiga ändringarna av filnamnen. Automatiskt får du sparad fråga som innehåller tmp och du måste hitta 34

35 på ett mer passande namn. Om du har steg som bygger på en ny fil från det föregående steget så namnges indatafilen automatiskt om du ger utdatafilen ett nytt namn i steget innan. Efter att ett steg är ändrat så trycker man på knappen uppdatera. För steget som innehåller urval från en PX-fil så kan man trycka på knappen tidsalternativ och välja hur tidsperioderna skall hanteras varje gång som frågan körs (det är endast möjligt när px-filen innehåller nyckelordet Timeval). Upprepa ritualen för varje rad i listan över frågor. När du har gjort det så blir knappen Spara aktiverad. Det finns även en ruta där man kan välja att Spara utan att ändra filnamnen in frågan. Den används om man vill lägga frågan i en egen katalog, dvs. göra en ny katalog för varje ny sparad fråga. När du sparat får du ett meddelande som konfirmerar vad som har skapats. Du kan köra din bat-fil så ofta du vill genom att välja Kör sparade frågor 35

36 eller genom att dubbelklicka på bat-filen i Utforskaren i Windows. Lista på vad som går att spela in i PC-Axis huvudmodul (PXQ) Aggregeringar Beräkningar inom en tabell Konvertering till dbase, Excel, Gesmes, HTML, Lotus, textmatris, PXML, PRN, PX-fil Pivotering, medsols, motsols och manuell Ändra värdeordning Det går inte att gör följande vid inspelning av en fråga. Om man försöker det så blir det fel i den sparade frågan. Följande går alltså inte: Byte mellan kod/text/kod och text går inte att spara Tabell vid tabell och Tabell på tabell går inte att spara Beräkningar mellan tabeller går inte att spara Konvertering till relationstabell går inte att spara. PXQ XML files När en inspelning är gjord i PC-Axis kan användaren bestämma om den gamla ini-fil-formatet eller det nya XML-formatet skall användas. Stegen spelas in i separata temp XML filer och när användaren avslutar inspelningen och ger filen ett namn så sätts delarna tillsammans i en fil som kan se ut så här: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <pxqueries version="1.0"> <language>en</language> <pxlangsuffix> </pxlangsuffix> <texts> <text id="and">and</text> <text id="by">by</text> <text id="dist">distributed</text> <text id="unit">unit variable</text> </texts> <datapres> <rounding>0</rounding> <secrecy>0</secrecy> 36

37 <symbol1>.</symbol1> <symbol2>..</symbol2> <symbol3>...</symbol3> <symbol4>...</symbol4> <symbol5>...</symbol5> <symbol6>...</symbol6> <symbol7>...</symbol7> <symbolnil>-</symbolnil> </datapres> <pxquery step="1"> <function>aggregation</function> <files> <infile>c:\database\befolkning\be0101a1oneyear.px</infile> <outfile>c:\pxtemp\$tmp6.px</outfile> <errorfile>c:\pxtemp\$tmp6.err</errorfile> </files> <keepdescription>1</keepdescription> <classcat>c:\aggreg\aggreg2006</classcat> <variables> <noofvar>5</noofvar> <variable order="1" name="region"> <valuespecification>text</valuespecification> <values> <value order="1">*</value> </values> </variable> <variable order="2" name="marital status"> <valuespecification>code</valuespecification> <values> <value order="1">unm</value> <value order="2">mar</value> <value order="3">div</value> <value order="4">wid</value> </values> </variable> <variable order="3" name="age"> <valuespecification>order</valuespecification> <aggreg>c:\aggreg\aggreg2006\10-years.agg</aggreg> <values> <value order="1">1</value> <value order="2">2</value> <value order="3">3</value> <value order="4">4</value> </values> </variable> <variable order="4" name="time"> <valuespecification>text</valuespecification> <values> <value order="1">2005</value> <value order="2">2006</value> </values> </variable> <variable order="5" name="sex"> <valuespecification>code</valuespecification> <values> <value order="1">1</value> 37

38 <value order="2">2</value> </values> </variable> </variables> </pxquery> <pxquery step="2"> <function>pivotmanual</function> <files> <infile>c:\pxtemp\$tmp6.px</infile> <outfile>c:\pxtemp\$tmp7.px</outfile> <errorfile>c:\pxtemp\$tmp7.err</errorfile> </files> <query> <stuborder>1,2</stuborder> <headorder>4,5,3</headorder> </query> <variables> <noofvar>5</noofvar> <variable order="1" from="1">region</variable> <variable order="2" from="2">marital status</variable> <variable order="3" from="4">time</variable> <variable order="4" from="5">sex</variable> <variable order="5" from="3">10-years</variable> </variables> </pxquery> </pxqueries> Taggen <valuespecification> skapas som kod om nyckelorden Values och Codes finns i PC-axis filen och som text om bara Values finns. Värdena för en variabel som använder en aggregeringsfil referreras alltid genom sin ordning i aggregeringslistan. Om en Valuespecification tagg används måste den ha värdet order för den variabeln, men taggen behövs inte. I ovanstående exempel för variabeln Region har värdet satts till <value order= 1 >*</value> Det betyder att alla existerande värden för denna variabel måste användas i px-filen. Detta uttryck är inte skapat i PC-Axis, men om pxq xml filen är skapad någon annan stans så är det möjligt att definiera att alla värden skall inkluderas. Detta innebär att om px-filen är uppdaterad med en ny region så måste den sparade frågan ändras så att den inkluderar det nya värdet. Om urvalet följs av ytterligare steg försäkra dig om att redigering eller kalkylering i dessa steg fortfarande kan göras efter en ändring av värden i ursprungliga pxfilen. Funktioner som stöds är Function selection aggregation pivotmanual pivotauto valueorder Description Select variables and values Select aggregations and variables and values Change variable order, manual Change variable order, auto Change value order 38

39 vardelete Delete a variable chgtextcontents Change text for contents textcode Change between text and code presentation decimals Change number of decimals (whole table only) splitquarters Split time variable when quarters splitmonths Split time variable when months calculation Operations: remove remove values sum sum values for a variable percent per cent permille per 1000 add add 2 values subtract subtract one value from another multiply multiply 2 values divide divide one value with another filecalculation Calculations involving 2 files (tables) excel Save as Excel asp Save as asp XMLC1 Save as PXML xdf XMLC2 Save as PXML keys XMLC3 Save as PXML cals text Save as text file dbase1 Save as dbase 1 dbase2 Save as dbase 2 dbase3 Save as dbase 3 dbase4 Save as dbase 4 graph Save as graph file matrix Save as matrix file lotus Save as Lotus wk1 file html1 Save as html 1 (no table tag) html2 Save as html 2 (with table tag) prnmatrix Save as delimited matrix prntable Save as delimited table reltable Save as relational table pxfile Save as px file 39

40 Historia PC-Axis utvecklades för Folk och bostadsräkningen Vidareutveckling har sedan skett i samverkan med den internationella referensgruppen för PC-Axis. T.ex. med en windowsversion 1995 som används som en komplementprodukt till databaser på Internet. Som en Internetprodukt kallad PX-Web finns PC-Axis sedan år I Danmark har man gjort ett program för tillverkning av PC-Axis filer kallat PX-Make, även Finland har skapat ett sådant program, kallat PX-Edit. I Norge har man gjort ett kartprogram som använder PC-Axis filformat. Kartprogrammet heter PX-Map. PC-Axis för spridning av statistik från andra organisationer PC-Axis familjens produkter används för spridning av statistik av statistikbyråer och organisationer i olika länder samt ett antal kommuner och organisationer i Sverige. Se förteckning på aspx Översikt över PC-Axis familjens programvaror PC-Axis familjens programvaror utgår från Professor Bo Sundgrens doktorsavhandling om outputdatabaser i form av mångdimensionella matriser, även kallade kuber eller boxar. Dessa tankar är implementerade i den datamodell för Sveriges statistiska databaser som även används i Danmark och Norge. Programmen som tangerar ellipsen är sqldatabaskopplade, medan programmen utanför ellipsen är helt baserade på PC-Axis filen. PC-Axis filer kan göras från PC- Axis SQL, PX-Batch, PX- Make, PX-Edit(från Finland), PX-Excel(en addin från FAO och Island), SuperCross och TPL. PX-Publ kan göra tabeller direkt i ett MS- Word- och/eller ett MS- Excel- dokument. Makrometa och Metalist är för inläggning och underhåll av metadata. 40

41 Kontaktpersoner Lena Gustafsson, e-post: och telefon: Raitis Sedlenieks, e-post: och telefon:

PC-Axis 2004, Handledning

PC-Axis 2004, Handledning 1 PC-Axis 2004, Handledning Innehåll PC-AXIS 2004, HANDLEDNING... 1 LITE OM PC-AXIS OCH DESS HJÄLPFUNKTIONER... 2 EN KORT GENOMGÅNG AV VERKTYGSRADEN... 3 ÖPPNA EN DATABAS I PC-AXIS... 4 GÖR EN TABELL I

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Bruksanvisning för Px-Web-StatFin-statistikdatabaserna

Bruksanvisning för Px-Web-StatFin-statistikdatabaserna 1 Bruksanvisning för Px-Web-StatFin-statistikdatabaserna 1. Om statistikdatabasernas användargränssnitt 2. Så här hittar du Px-Web-statistikdatabaserna 3. Så här hittar du tjänsten StatFin 3.1. Val på

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Från PCAXIS till Statistikatlasen

Från PCAXIS till Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Från PCAXIS till Statistikatlasen Ladda statistik i PC-Axisformat Inledning I Statistikatlasen ingår ett litet urval av statistiska variabler ur den stora mängd data som produceras

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Norrköpings Statistikatlas - användarhandledning

Norrköpings Statistikatlas - användarhandledning 2012-11-27 FOKUS: STATISTIK Norrköpings Statistikatlas - användarhandledning Norrköpings statistikatlas är ett verktyg för att presentera data på delområdesnivå inom Norrköping nås via kommunens hemsida

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Att hantera d a tabasfiler i Access

Att hantera d a tabasfiler i Access Att hantera d a tabasfiler i Access Filerna i raps internetdatabas innehåller ofta väldigt mycket data. Det är många gånger omöjligt att med säkerhet länka tabeller genom att klippa och klistra. Det här

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare. En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse

Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare. En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse, Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare en introduktion till analysvyn Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17)

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17) .doc 1 (17) RFID 1(17) .doc 2 (17) Innehållsförteckning 1 Installation... 3 1.1 Installation av ActiveX-kontroller... 3 1.2 Programvara till läsaren... 3 2 Start av demoväskan... 4 2.1 Ange IP-nummer eller

Läs mer

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter 12-14 Flerfärg utskrift

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

OEvent Manual. Version 1.2. ÅID-orientering

OEvent Manual. Version 1.2. ÅID-orientering OEvent Manual Version 1.2 ÅID-orientering Innehåll 1. Import fil från ÅIDs kansli Emit.txt och Tider.txt 2. Logga in och starta OEvent och importera filen Emit.txt Välj databas och importera från Emit.txt

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning Innehåll FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning... 1 Välkommen!... 2 Kort om olika de olika vyerna... 2 Laborera med färdiga historier... 3 Animering av tidsserier...

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas

Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas Data Wizard (DW): http://www.ncomva.se/flash/projects/dw/ Sveriges Kommun- och Landstingsdatabas: http://www.kolada.se Sveriges

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

DATORÖVNING 2: TABELLER OCH STANDARD-

DATORÖVNING 2: TABELLER OCH STANDARD- DATORÖVNING 2: TABELLER OCH STANDARD- VÄGNING. I den här datorövningen använder vi Excel för att konstruera pivottabeller, som vi sedan använder för att beräkna standardvägda medeltal. Vi skapar också

Läs mer

Manualer med engelsk text för US version av Diver, finns för samtliga punktreleaser.

Manualer med engelsk text för US version av Diver, finns för samtliga punktreleaser. Addendum för Diver Version 6.4. Introduktion Detta dokument beskriver de nya egenskaperna i den svenska versionen av Diver 6.4. Det förutsätts att läsaren redan känner till hur version 6.3 fungerar för

Läs mer

Låt "Personlig mappfil för Office Outlook (.pst)" vara markerad. Klicka på OK

Låt Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) vara markerad. Klicka på OK Flytta Outlookobjekt med hjälp av Personlig mapp Avsnitt: Skapa en Personlig mapp i Outlook 2007 Skapa en Personlig mapp i Outlook 2010 Flytta Outlookobjekt till den personliga mappen Spara undan den Personliga

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Flex - Manual. Innehåll

Flex - Manual. Innehåll Flex Manual Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Startsida... 5 Specificera & ladda upp indatafil... 6 Välj information... 7 Namnge & godkänn beställning... 8 Hämta beställning... 9 Välj

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås

Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås Statistikdatabasen är gratis att använda. Du kan nu få tillgång till Jordbruksverkets statistikdatabas som öppna data, API (Application Programming Interface).

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Redigera utskriftslayouter och fönsterdesignen I den senaste versionen av System Bokhållaren (från ver 4.6 och senare), finns en helt ny avancerad funktion,

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista.

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. M I C R O S O F T EXCEL 97 Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. PerÅ 5/12/96, 11/2/99, 19/11/03 Utskriven 17/11/03, 19:04 Att kunna

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Hur man skapa en Wiki.

Hur man skapa en Wiki. Hur man skapa en Wiki. Ordet wiki (i t.e.x Wikipedia) kommer från Hawaiian och betyder snabbt. Kortfattat kan man säga att en wik i är en webbplats där alla enkelt kan publicera och redigera material när

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Richard Öhrvall, http://richardohrvall.com/ 1

Richard Öhrvall, http://richardohrvall.com/ 1 Läsa in data (1/4) Välj File>Open>Data Läsa in data (2/4) Leta reda på rätt fil, Markera den, välj Open http://richardohrvall.com/ 1 Läsa in data (3/4) Nu ska data vara inläst. Variable View Variabelvärden

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Diagram. Tips för utformning av diagram

Diagram. Tips för utformning av diagram Diagram En ur Uljas uttagen tabell kan också granskas som statistikdiagram. Även om grafiken i Uljas är avsedd för snabb gestaltning och åskådliggörande av data, kan du genom att pröva de olika reglagen

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Jobbschemaläggare. Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Jobbschemaläggare. Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Start.............................................. 4 1.1.1 Schemalagda aktiviteter..............................

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Uppdatera Metem 3005 till M7005

Uppdatera Metem 3005 till M7005 140119/141124/150411/SJn Uppdatera Metem 3005 till M7005 M7005 är kompatibelt med M3005 vad beträffar, mätprogram, databas, plc-program och flertalet IO servrar mm Checklista för övergång från M3005 till

Läs mer

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Med programmet Flowbreeze vänder vi oss

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

SensMax EasyReport Mjukvara Användarmanual

SensMax EasyReport Mjukvara Användarmanual 1 SensMax EasyReport Mjukvara Användarmanual Innehållsförteckning EasyReport mjukvarans beskrivning 4 EasyReport mjukvarans installation 4 EasyReport mjukvarans översikt 5 Filmeny 5 Mjukvarans Knappar

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Lista och Pivottabell

Lista och Pivottabell 22 Lista och Pivottabell 6 Om Pivottabell Pivottabell är ett verktyg som ger dig möjlighet att enkelt summera och analysera stora informationsmängder i ett kalkylblad. I Pivottabellen kan du bland annat

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 2 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Beräknade fält... 3 Använd kalkylbladsfunktioner i beräknade fält... 6 Ändra formel i beräknat fält... 7 Autoformat i pivottabell... 8 Pivotdiagram...

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer