KONFERENS. 2 dagar om framtiden. Framtidskonferens 20 april 2010 vid Swerea IVF i Mölndal. Energikonferens 21 april 2010 vid Swerea IVF i Mölndal ENIG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONFERENS. 2 dagar om framtiden. Framtidskonferens 20 april 2010 vid Swerea IVF i Mölndal. Energikonferens 21 april 2010 vid Swerea IVF i Mölndal ENIG"

Transkript

1 2 dagar om framtiden Framtidskonferens 20 april 2010 vid Swerea IVF i Mölndal Ett arrangemang av Swerea IVFs Intressentförening och nätverk Gemensam middag tisdagen den 20 april Energikonferens 21 april 2010 vid Swerea IVF i Mölndal Ett arrangemang av Nätverk för Energieffektivisering Gästtalare Maud Olofsson ENIG KONFERENS

2 Varför en framtidskonferens? Det har varit en svår tid för svensk industri, men nu ljusnar det och det är dags att blicka framåt med optimism! Visst har även Swerea IVF påverkats av krisen, främst genom att våra partner och kunder har haft stora problem. Ändå har forskningen vid Swerea IVF kunnat bedrivas utan större förändringar. Därför vill vi nu berätta om var vi står idag inom många av våra områden. Konferensen innebär en möjlighet att återuppta gamla kontakter och att knyta nya. I programmet har vi lämnat stort utrymme för att diskutera olika frågor. Vid eftermiddagskaffet och efter konferensen slut kommer vi att ha en diskussionsyta med bemannade stationer där vi också ytterligare beskriver vår verksamhet. Är det något speciellt du vill diskutera, så hör gärna av dig i förväg. Om du inte redan har en kontaktperson så skicka e-post till I nära samverkan med Swerea IVFs Intressentförening drivs ett dussin olika, mer specialinriktade nätverk. Ett av dessa, Nätverket för miljöanpassad produktutveckling, kommer att hålla ett öppet medlemsmöte den 22 april (kl 9 14) för dem som är intresserade. EMC Nätverk ElectroMagnetic- Compatibility, kommer att hålla informationsmöten den 20 april, kl resp kl Middagen mellan de två konferenserna är ett gyllene tillfälle för kontakter under trivsamma former. Välkommen! Om Swerea IVF Swerea IVF industrins forskningsinstitut Swerea IVF är ett ledande svenskt industriforskningsinstitut. Vårt mål är att skapa affärsmässig nytta och att stärka våra medlemmars och kunders konkurrens- och innovationsförmåga. Swerea IVF bedriver industrinära forskning och utveckling i samarbete med såväl industri som högskola, i Sverige och internationellt. Våra ca 150 högt kvalificerade medarbetare med bas i Mölndal och Stockholm arbetar inom följande områden w Arbetsliv, miljö och energi w Industriella tillverkningsmetoder w Material- och teknikutveckling w Polymerer och textil w Verksamhetsutveckling och effektivisering Swerea IVFs Intressentförening Intressentföreningen, som är arrangör av Framtidsdagen, består av ca 35 företag, stora som små. Medlemsförmåner: w Halva medlemsavgiften kan användas för att lägga uppdrag på Swerea IVF w Swerea IVFs skrifter kan laddas ner gratis w Kostnadsfritt deltagande i ett brett urval av våra utbildningar och seminarier w Uppdrag debiteras enligt speciell prislista, ca 10 % sänkt pris. w Medlemsblad varje månad w Resterande del av avgiften används för att göra projekt med stort medlemsintresse, dessa beslutas av styrelsen Intressentföreningen erbjuder också stora möjligheter till intressanta möten. Välkomna att ansluta er. Kontakta

3 ENIG ENIG Instituten Swerea SWECAST och Swerea IVF tillsammans med FSEK (Föreningen Sveriges Regionala Energikontor till vilken Sveriges alla kommunala energi- och klimatrådgivare är anslutna) har startat projektet, Nätverk för Energieffektivisering. Målet är att under tre år bygga upp ett nätverk, ENIG (Energieffektivisering I Grupp), som långsiktigt ska hjälpa svensk industri att bli mer energieffektiv. Det påbörjade samarbetet mellan institut och regionala energikontor är unikt och de samlade resurserna är starka. ENIG ska skapa, samla och sprida kunskap om energieffektivisering tillsammans med företag inom industrin. Målet är att hjälpa svenska tillverkande företag att minska sin energianvändning utan att äventyra process- och/eller produktkvalitet. En viktig del i arbetet är att ta fram olika nyckeltal, som i ett första steg är inriktat på branscherna gjutning, värmebehandling, plastbearbetning, mekaniska verkstäder, ytbehandling och träindustri. Denna energikonferens arrangeras som en viktig del i det stora projektet, som finansieras av Energimyndigheten. Konferensen riktar sig till såväl personer från industrin, som till energi- och klimatrådgivare. Välkommen! Nätverk för Energieffektivisering w Arbetsområden Nyckeltal LCC Energikartläggningar Produktutveckling Energiledning Laststyrning... w Inom Produktionsprocesser Ventilation Belysning Tryckluft... w Via Hemsida (www.enig.nu öppnas 16/3) Workshop Konferenser Rådgivning Utbildning... I samarbete med Swerea SWECAST är gjuteriindustrins forsknings- och utbildningsinstitut. Vi utvecklar nya material, produkter och processer i syfte att öka konkurrenskraften och tillväxten inom svensk gjuterioch tillverkningsindustri. Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster inom tillverkningsindustrins kärnområden. Målet är att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos företag. FSEK Föreningen Sveriges Regionala Energikontor arbetar för ökad användning av förnybar energi och effektivare energianvändning i sina respektive regioner. Energikontoren samordnar de kommunala energioch klimatrådgivarna.

4 Framtidskonferens Program tisdagen den 20 april 2010 Swerea IVFs lokaler Registrering, kaffe och transport till Astra Techs konferensanläggning Mats Lundin, vd Swerea IVF AB och Tomas Thorvaldsson, vd Swerea AB inleder Den framtida yrkesrollen i verkstadsindustrin Ett pågående projekt i samarbete mellan IF Metall, Teknikföretagen, Vinnova och Swerea IVF Ola Asplund, IF Metall och Johan Ancker, Teknikföretagen Kaffe Återvinning Stenas miljö- och återvinningsstrategi och FoU-samarbeten med Swerea IVF, Chalmers och andra partner, fokuserat på plaståtervinning och kabelåtervinning. Ulf Arnessson, vice vd Stena Recycling Nya materialval och utvecklade tillverkningsprocesser innebär bränslesnålare flygplan Det pågår ett intensivt arbete med att utveckla framtidens flygplan, där minskad bränsleförbrukning har högsta prioritet. Utvecklad motorteknologi utgör en central del och här är Volvo Aero en nyckelaktör. Företaget bedriver bl a ett omfattande utvecklingsarbete för att bidra till skapandet av såväl lättare som effektivare jetmotorer. Henrik Runnemalm, forskningschef Volvo Aero Lunch på Swerea IVF Parallella föredrag komponera din egen eftermiddag Nästa generations textila produkter! Smart Textiles och Wearable Technology är områden under stark utveckling. Med en redan solid bas i utveckling och produktion av tekniska textilier och en offensiv tvärvetenskaplig textil- och designforskning har vi i regionen en unik möjlighet att etablera ett internationellt ledande industriellt kluster. Erik Bresky, projektledare för Smart Textiles-initiativet. Kvalitetsbristkostnader guldgruva i ditt företag Kvalitetsbristkostnader utgör % av verksamhetens omsättning delad i synliga och dolda kostnader. Att identifiera och eliminera de dolda kvalitetsbristkostnaderna ger mycket större vinst än man anar. Det är nu hög tid att börja leta efter dolda guldtackor i företaget. Gürcan Özaksel, Swerea IVF Engagemang sökes! För att få ut den inneboende kraften från organisationen behöver medarbetarna mobiliseras. Det ställer i sin tur stora krav på ledningens och företagets sätt att vara. Vi berättar hur tre företag, Parker Hannifin, Westbaltic och Arvin Meritor, har arbetat för att bygga den nödvändiga företagskulturen när de arbetat med Lean. Richard Berglund, Swerea IVF Förbehandling av polymerer för lim och lack Corona- och plasmabehandling av polymera ytor möjliggör limning och lackering. Fem vanliga konstruktionsplaster har utvärderats med avseende på hur vidhäftningen av lim och lack förändrats med tiden från det att de behandlats med Corona och plasma tills dess att polymermaterialen limmas eller lackeras. Ola Albinsson, Swerea IVF Elektrospinning av nanofibrer för biomedicinska applikationer Elektrospinning är en enkel och flexibel metod för att producera nanofibrer. Nanofibrerna i sin tur används med fördel inom biomedicinska applikationer, som sårvård och tissue engineering, tack vare deras kroppsliknande storleksordning och struktur. Anna Thorvaldsson, Swerea IVF Ekodesign, vägen till framgång I framtiden kommer efterfrågan på miljömässigt bra produkter att öka. För många branscher är den framtiden redan här. Ekodesign innebär att man utvecklar produkter med maximal nytta/funktion och minimal miljöpåverkan. Flera exempel på hur ekodesign kunnat bidra till företags försäljningsframgångar visas. Anna Karin Jönbrink, Swerea IVF Effektivare försörjningskedjor Värdeflödesanalys, VFA, avgränsas vanligtvis till inom fabrikens väggar. I försörjningskedjan finns sådant som är lätt att missa tredjepartsleverantör, hantering, transport, lagring och administration. VFA-metoden för försörjningskedjor har utvecklats. Vi skapar en bild av nuläget, och ställer upp alternativa scenarier. Tester indikerar kraftig minskning av lagersaldon och mantider. Ola Wassenius, Saab, Per-Åke Sigbrandt, Björn Langbeck, Swerea IVF Plast Föredraget kommer att handla om vad som sker inom plastverksamheten på Swerea IVF och vad som är planerat framöver. Vi får en inblick i pågående projekt och kommande satsningar. Jonas Aspling, Swerea IVF

5 14.30 Personal Protective Engineering Kraven på produkter inom området personlig skyddsutrustning blir allt mer sofistikerade. För att möta dessa krav utvecklas fibrer med nya multifunktionella egenskaper. Hur funktionella fibrer och tekniska textilier utvecklas för att möta morgondagens krav presenteras. Anders Bergner, Swerea IVF Batterier för hybridfordon EffPower AB utvecklar batterier som gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt införa hybriddrift i både lätta och tunga fordon. Ett långsiktigt arbete med forskning och utveckling är nu på väg in i en industrialiseringsfas där massproduktion är nästa mål. Per Svantesson, vd EffPower AB CSR ett modernt konkurrensmedel Intresset för CSR, Corporate Social Responsibility, eller Ansvarsfullt företagande, ökar markant i hela världen. Öppenhet och etik är honnörsord. Även hållbarhetsredovisningar, där man redogör för sitt CSRarbete blir allt mer angeläget. Jan Bäck, Swerea IVF Framtidens förbehandlingssystem Ett antal nya förbehandlingssystem har sett dagens ljus under de senaste tio åren. De är miljöanpassade, krom- och fosfatfria, förbrukar mindre energi och har färre processteg. Men hur fungerar de? Hur kan de analyseras och hur väl står de sig i olika tester? Vi diskuterar hur framtidens ytbehandling kan se ut. Karin Lindqvist, Swerea IVF Kaffe och utställning Oeko-Tex världsledande märkning för textila produkter Oeko-Tex är en internationell sammanslutning av forskningsinstitut där Swerea IVF ingår, vilken tagit fram en gemensam kravstandard för textila produkter inklusive tillbehör. Standarden innehåller en kriterielista med gränsvärden för hälsofarliga kemikalier. Karin Fransson, Swerea IVF Restspänningsmätningar och praktikfall Restspänningar induceras genom termiska och/eller mekaniska processer, vilket inverkar på en komponents livslängd. Restspänningar blir alltmer aktuella att studera, t ex avseende utmattningshållfasthet och formförändringar. Swerea IVF tillämpar två olika tekniker för bestämning och karaktärisering av restspänningar. Seyed Hosseini, Swerea IVF Att införa Lean Det nationella programmet Produktionslyftet syftar till att skapa bestående förändring mot effektivare produktion enligt Lean-principer i medelstora tillverkningsföretag. Ta del av erfarenheter från förändringsarbetet i Emballator Lagan Plast och hör om möjligheter och fallgropar under 18 månaders utvecklingsprogram. Christian Silvasti, vd Emballator Lagan Plast Birgitta Öjmertz, Richard Berglund, Swerea IVF Designade ytor för verkstadsindustrin Verkstadsindustrin ser möjligheterna med att designa ytgeometrier på mikro- och nanonivå. Nya texturer kan öka kontrollen på formningsförlopp, minska slitage och förbättra utseendet på produkter. Tekniken exemplifieras med forskning från plåtformningsindustrin. Daniel Wiklund, Swerea IVF Vad krävs för en god natts sömn? Under sömnen får kroppen och hjärnan chans att återhämta sig så att man är pigg och utvilad under dygnets vakna timmar. För att sömnkvaliteten, och därmed återhämtningen, ska vara så bra som möjligt behöver en bädd ha sådana egenskaper att kroppens fysiologiska krav för välbefinnande uppfylls. Valter Dejke, Swerea IVF Kemikaliegruppen vid Swerea IVF en aktiv kunskapsplattform Kemikaliegruppen vid Swerea IVF erbjuder idag lättförståelig och aktuell information om kemikalielagstiftning och kemikaliehantering till företag inom främst textil- och elektronikbranschen. Vi berättar om denna kunskapsplattform som idag har ca 40 medlemsföretag. Per-Erik Tegehall, Swerea IVF Arbetsmiljö i produktionsutvecklingen Hur integreras arbetsmiljöfrågor i produktionsutvecklingen? Arbetssättet bygger bland annat på att visualisera produktionsflöden som ska förändras. Genom att samtidigt föra en dialog kring produktionsteknik och arbetsmiljö kan produktionspersonalens kunskap tas tillvara och stora vinster göras. Vi berättar om erfarenheter från företag. Caroline Jarebrant, Swerea IVF Tunnplåtsfogning För att möta kraven på viktreducering försöker fordonsindustrin att konstruera och införa tunnare och mer höghållfasta material i sina fordon. Detta medför nya utmaningar av fogprocesser för att möjliggöra användningen av fogmetoderna punktsvets och fästelement i tunna material. Joel Lundgren, VCC Internationalisering Våga ta steget! Enterprise Europe Network är världens största nätverk för att hjälpa företag att växa och bli mer konkurrenskraftiga internationellt. Vi hjälper er att hitta kunder och partner, att få ut era innovationer på nya marknader eller att hitta nya tekniklösningar till utvecklingsarbetet. Hör hur vi har hjälpt innovativa SME. Max Maupoix, Christin Vännman, Swerea IVF Virtual Paint framtidens lackeringsteknik Inom Virtual Paint utvecklas en beräkningsmodell för hur lackdimman förflyttas från sprutpistolen till objektet. Det unika är att simuleringen är dynamisk genom att den tar hänsyn till hur objektet påverkar elektriska fältlinjer och luftrörelser och därmed också sprutbilden. Lars Österberg, Swerea IVF Ökat värde i företags kunderbjudanden Hur kan tillverkande företag skapa nya kunderbjudanden och affärer? Med nya synsätt och arbetssätt kan radikalt nya idéer skapas och innovationsförmågan stärkas. Metoder har utvecklats i projektet MAKExperience där ett event blir starten på en spännande resa. Ta del av erfarenheter vi gjort. Barbro Lagerholm, Swerea IVF Konstruera för låga ljudoch vibrationsnivåer Ta med ljud och vibrationer från allra första början i konstruktionsprocessen! Det gör att dina produkter blir välljudande, får låga vibrationer och blir billigare att tillverka. Genom att välja rätt koncept från början slipper man att arbeta sig runt olyckliga val och sparar pengar. Hans Lindell, Swerea IVF Konferensen avslutas Mingel, utställning och buffé

6 Energikonferens ENIG Program onsdagen den 21 april 2010 Astra Techs lokaler Registrering och kaffe Introduktion och välkomnande (Mats Lundin och Anna Karin Jönbrink, Swerea IVF) Energieffektivisering i svensk industri vad gör Energimyndigheten? Energimyndigheten stödjer eller driver ett antal aktiviteter för olika målgrupper inom svensk industri. Hur kan företagen bidra till att uppnå de nationella energieffektiviseringsmål Sverige åtagit sig? Thomas Björkman, Energimyndigheten Utdelning av Gjuteribranschens energipris Paneldiskussion Vad krävs för att industrin ska vilja och kunna energieffektivisera? Moderator: Britt-Marie Moderator: Mattsson, Britt-Marie GP Mattsson, GP Fil kand i ekonomisk Fil historia, kand i ekonomisk förstereporter historia, på Göteborgs-Posten förstereporter på med Göteborgs-Posten utrikesbevakning med utrikesbevakning som huvudsysselsättning. som huvudsysselsättning. Hon har haft tv-program Hon har i Sveriges haft tv-program Television i Sveriges med bl a Television sitt eget med bl a sitt eget namn Britt-Marie Mattsson. namn Britt-Marie Hon har Mattsson. fått Stora Journalistpriset Hon har fått Stora för tv-programmen Journalistpriset och för tv-programmen och Wilhelm Moberg-priset Wilhelm för dagstidningsjournalistiken. Moberg-priset för dagstidningsjournalistiken. Maud Olofsson, Näringsminister Henrik Clausen, Fagerhults Belysning AB Fagerhult sätter ljuset och människan i centrum och skapar belysningslösningar som hjälper människan att optimera sin kapacitet med minsta möjliga påverkan på miljön. Cajsa Lundberg, AB Lundbergs Pressgjuteri AB Lundbergs Pressgjuteri är ett familjeföretag i Småland som erbjuder totalleveranser av högkvalitativt pressgjutgods i aluminium och zink. Kunder finns inom elektronik-, bil-, hydraulikoch verkstadsindustrin. Företaget arbetar aktivt med inre och yttre miljö för att kunna fortsätta var ett pressgjuteri med gott renommé i många år framåt. Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Den sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. NN, AB Volvo AB Volvo arbetar med energieffektivisering både i sina egna anläggningar och vid utveckling av nya fordon. Representant, AB Volvo koncernkontor

7 11.45 Lunch Parallella föredrag komponera din egen eftermiddag Tid Lokal 1 Lokal 2 Lokal Effektiv energianvändning Energieffektivisering är både en prioriterad politisk fråga och en förutsättning för fortsatt konkurrenskraft inom svensk industri. Hur hittar vi incitamenten som gör det attraktivt för företag att börja jobba med dessa frågor. Peter Karlsson, Industriell Laststyrning Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion Peter Kovacs, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Resurseffektivisering vid yt- och värmebehandlingsprocesser Frågeställningar, arbetsmetoder och behov för att möjliggöra energieffektivare processer. Exempel ges på energikartläggning och definition av lämpliga nyckeltal som kan användas för att kunna jämföra produkter och tillverkningsprocesser med varandra. Eva Troell, Anders Klässbo, Swerea IVF Effektiv luftbehandling inom industrin för förbättrad arbetsprestation och lägre energianvändning Luftbehandling och inomhusklimat inom industrin med fokus på energieffektivitet och produktivitet. Ämnen som berörs är värmeåtervinning, funktionalitet samt luftens påverkan på medarbetarna. Mikael Börjesson, Swegon Ekodesigndirektivet vad betyder det för industrin Hur kan jag följa upp vilka produkter som har fått eller kommer att få krav i och med ekodesigndirektivet och hur tillämpas reglerna? Hur kan jag som industriellt företag påverka designen utifrån ekodesignkrav? Frågorna riktar sig till industrin både som energianvändare och som tillverkare av energirelaterade produkter. Carlos Lopes, Energimyndigheten Energieffektiva gjuterier? Vad har gjuterier idag för möjligheter för att bli mer energieffektiva? Hur kan de förbättra sig, vilka verktyg finns det till deras hjälp? Diskussion om: - Ugnar - Nyckeltal - Systemtänkande Per Sommarin och Petter Solding, Swerea SWECAST Energieffektiv tryckluftsproduktion i industrin Ulf Larsson, Atlas Copco Compressor AB Energideklarationer Swerea IVF satsar nu på att utveckla energideklarationer. En produkts energianvändning från vaggan till graven visas. Den kan användas för alla produkttyper och är ett sätt att marknadsföra produkten. Energimyndigheten stödjer arbetet. Vi visar här metodiken och några företagsexempel. Hans Lennart Norrblom, Swerea IVF, Peter Larsson, Crem International AB Energieffektivisering i mindre och medelstora verkstads- och träindustriföretag Modell för analyser och några praktikfall. Hur kan energikontoren och energi- och klimatrådgivarna i Sverige stödja processen? Hans Gulliksson, Energikontor Sydost Kaffe Energieffektiv belysning stora mervärden för användare och miljö Fagerhults miljösatsning inom produktutveckling och tillverkning skapar också mervärden för användarnas miljö och ekonomi. Denna genomgång, som också beskriver några konkreta kundcase, visar att en miljösatsning även har en intäktssida för såväl miljön, våra kunder som oss som tillverkande företag. Gunnar Eliasson, kvalitets- och miljöchef Fagerhult Henrik Clausen, direktör för Fagerhults Lighting Academy Thomas Hermansson, Marketing Director Fagerhult Presentation av ENIG och vad vi kan erbjuda Anna Karin Jönbrink, Swerea IVF Summering och avslutning

8 Praktisk information Framtidskonferens 20 april kl därefter middag hos Swerea IVF Plats Swerea IVF, Argongatan 30, Mölndal Energikonferens 21 april kl Plats Astra Tech, Aminogatan 1, Mölndal Avgift april (2 dagar) kr för icke medlemmar april (2 dagar) kr för medlemmar i Intressentföreningen eller något av våra nätverk. 20 eller 21 april kr för icke medlemmar. 20 eller 21 april kr för medlemmar i Intressentföreningen eller något av våra nätverk. I avgiften ingår kaffe, lunch och middag. Alla hälsas välkomna till den gemensamma middagen den 20 april, anmäl dig på anmälningsblanketten på hemsidan. Anmälan Anmäl dig till konferensen via en elektronisk blankett som finns på gå in under Konferenser. Sista anmälningsdag är den 25 mars Anmälan är bindande och bekräftas via e-post. Antalet platser är begränsat. Hotell Swerea IVF har reserverat hotellrum den april på hotellen nedan. Boka direkt via hotellet och ange aktuellt bokningsnummer. Rummen är reserverade till och med den 25 mars. Scandic Hotel Mölndal, Barnhemsgatan 23, Mölndal Tfn Bokningsnummer: SWE Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg Tfn Bokningsnummer: Upplysningar Sakinnehåll Framtidskonferensen: Jan Bäck, tfn Sakinnehåll Energikonferensen: Karin Wilson, tfn Praktisk information: Carina Egeman, tfn Swerea IVF AB Box 104 Argongatan 30 Tfn Mölndal Mölndal Fax

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning ÖVERSIKT Miljöparametrar som är relevanta på lokal nivå (för arbetslag i produktion) Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel Målgrupp Produktion Produktionsledning Miljöledning Hans

Läs mer

ÖKAD PRODUKTIVITET = ÖKAD LÖNSAMHET

ÖKAD PRODUKTIVITET = ÖKAD LÖNSAMHET Inbjudan till VÅRKONFERENS ÖKAD PRODUKTIVITET = ÖKAD LÖNSAMHET Torsdagen den 12 mars och fredagen den 13 mars 2015 på Scandic Hotel Elmia, Jönköping Konferens arrangerad av Sveriges Gjuteritekniska Förening

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Flödesoptimering i praktiken! FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIK

Flödesoptimering i praktiken! FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIK FORUM FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 juni 2014 MODERATOR Swerea IVF Gunnar Bäckstrand VÅRA TALARE Scania Peter Hermansson Produktionsteknisk chef chassimontering ABB Components Hans Linder

Läs mer

CIR dagen 2012 Forskning och utveckling inom broområdet

CIR dagen 2012 Forskning och utveckling inom broområdet CIR dagen 2012 Forskning och utveckling inom broområdet Hur arbetar externa verkstadsföretag med effektiviseringar i form av ex Lean Magnus Widfeldt Produktframtagning / Produktionsutveckling Swerea IVF

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com Konferens och utställning om hållbart ytskydd 23-24 januari Arken, Göteborg www.ytskydd.com Arrangör: Medarrangör: I samarbete med: Ytskydd, en nyckel till ökad livslängd och bättre driftsäkerhet Tack

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm Program Spana, lyssna, tala Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015 Barkarby Gård, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 17 mars 11.00 Buss Från Cityterminalen 11.00 12.00 Registreringen öppnar Lunch 13.00 Välkommen

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Ökad produktivitet och förbättrad lönsamhet i framtidens gjuterier

Ökad produktivitet och förbättrad lönsamhet i framtidens gjuterier Inbjudan till VÅRKONFERENS Ökad produktivitet och förbättrad lönsamhet i framtidens gjuterier Torsdagen den 11 mars och fredagen den 12 mars 2010 på Scandic Hotel Elmia, Jönköping Konferens arrangerad

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Process- och produktionsteknik

Process- och produktionsteknik 19 Process- och produktionsteknik > Grundläggande operatörsutbildning för pressgjutare > Grundläggande produktionsteknik för operatörer > Kontroll och styrning av råsand > Introduktion i pressgjutning

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland n Verksamhetsplan 2013 Energikontor Norra Småland Energikontorets verksamhetsplan är styrgruppens instrument för styrning av verksamheten. Styrgruppen fastslog Verksamhetsplan 2013 den 4 februari 2013.

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 PRAKTIKFALL Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verket för högskoleservice Sara Raneke Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

Välkomna Till EN EFFEKT. Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland

Välkomna Till EN EFFEKT. Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland Välkomna Till EN EFFEKT Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland Program för dagen 09:00 Fika och mingel 09:20 Presentation av Region Halland och början av ett samverkansprojekt. 09:30

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Odette Sweden & Fordons Komponent Gruppen inbjuder till ett nytt seminarium om Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Seminarium om hur bättre samarbete med IT-stöd i förädlingskedjan kan

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade.

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade. UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-01-26 06/27 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG PLANERING, BEMANNING OCH SCHEMALÄGGNING BAKGRUND Under 14 år har Kvalitid arbetat med analyser och utbildningar

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Förpacknings dagarna. 2008 1-2 oktober, Hotel Gothia Towers, Göteborg

Förpacknings dagarna. 2008 1-2 oktober, Hotel Gothia Towers, Göteborg Förpacknings dagarna 2008 1-2 oktober, Hotel Gothia Towers, Göteborg Klimathot, Carbon Footprint, hållbarhet, livmedelsspill - Vad gör egentligen förpackningsindustrin? Förpackningar och förpackningsindustrin

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

IT SOM KONKURRENSMEDEL

IT SOM KONKURRENSMEDEL Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL process IT outsourcing IT för små- & medelstora företag EN SPÄNNANDE DAG I SANDVIKEN Branschdagen IT-forum fyller 5 år och det firar vi med ett program innehåll

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Smartlog-seminarium 3 juni 2009, Oslo Björn Westling, Swerea IVF AB. Lean i Sverige 12/6/07

Smartlog-seminarium 3 juni 2009, Oslo Björn Westling, Swerea IVF AB. Lean i Sverige 12/6/07 Smartlog-seminarium 3 juni 2009, Oslo Björn Westling, Swerea IVF AB Lean i Sverige 12/6/07 Innehåll Lean i Sverige? Nya områden Vad gör Swerea IVF? Produktionslyftet SwePS Manubuild mfl ERIP mfl 2009-06-04

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Inbjudan till VÅRKONFERENS. Energi och Miljö. Torsdagen den 13 mars och fredagen den 14 mars 2014. på Scandic Hotel Elmia, Jönköping

Inbjudan till VÅRKONFERENS. Energi och Miljö. Torsdagen den 13 mars och fredagen den 14 mars 2014. på Scandic Hotel Elmia, Jönköping Inbjudan till VÅRKONFERENS Energi och Miljö Torsdagen den 13 mars och fredagen den 14 mars 2014 på Scandic Hotel Elmia, Jönköping Konferens arrangerad av Sveriges Gjuteritekniska Förening i samarbete med

Läs mer

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Marie Jonsson, Swerea SICOMP E-mail: marie.jonsson@swerea.se 1 Presentation of Swerea SICOMP Kolfiber + plast = kolfiberförstärkt

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE LAGERSTYRNING

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE LAGERSTYRNING inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Nominerade till Postens Logistikpris 2004 och 2009! Ruter Dam 2010! Christina Bentzel Möller Director Parts Supply & Logistics,

Läs mer

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se Av Sveriges största chefsnätverk 27 november 2013 - Berns - Stockholm - Så får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade - Hur leder du verksamheten när förutsättningarna förändras hela

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm. Inledning Anders Blom www.innovair.org

Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm. Inledning Anders Blom www.innovair.org Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm Inledning Anders Blom www.innovair.org Flygteknik i förändring 80-talet: God nationell finansiering FoU, Sverige världens femte flygland 90-talet: Inledning på minskad

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

UPPDRAG CONTRACT. Hållbara produktutvecklings- och produktionsprocesser Green Lean. Delrapport 2012. Konfidentiell. UP PX20009 Diarienummer 19-1127/11

UPPDRAG CONTRACT. Hållbara produktutvecklings- och produktionsprocesser Green Lean. Delrapport 2012. Konfidentiell. UP PX20009 Diarienummer 19-1127/11 Konfidentiell UPPDRAG CONTRACT UP PX20009 Diarienummer 19-1127/11 Hållbara produktutvecklings- och produktionsprocesser Green Lean Delrapport 2012 Barbro Sundström December 2012 SIK Projektinformation

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Forskningsdialog och rådsdag

Forskningsdialog och rådsdag Inbjudan till Forskningsdialog och rådsdag 26-27 augusti, 2014 Almåsa konferens Västerhaninge, Stockholm Välkommen till Forskningsdialog och rådsdag Svensk Fjärrvärme bjuder in till möte för att planera

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Tillförlitlighet 2010

Tillförlitlighet 2010 Årets viktigaste konferens för dig som arbetar med produktion och konstruktion av elektronikhårdvara! SEMINARIUM & UTSTÄLLNING Klicka på knapparna för att få mer information! 26 OKTOBER 2010 PÅ STOCKHOLMSMÄSSAN

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne Energikontoret Skåne HUT Skåne Spara & Slösa strategiska vägval i klimatförändringens tid Jon Andersson, 23 april 2008 Energikontoret Skåne Bildades 1998 Enhet inom Kommunförbundet Skåne Egen styrgrupp

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Energideklaration 2008

Energideklaration 2008 Konferens Energideklaration 2008 är en konferens om energideklarering med fokus på energiexperternas praktiska arbete, fastighetsägarnas upphandling, medverkan och uppföljning samt kommunernas tillsyn.

Läs mer

ProduktionsAkademien

ProduktionsAkademien Svenska ProduktionsAkademien Johan Stahre Chalmers tekniska högskola Tekniska högskolan, Högskolan i Jönköping [MANUFUTURE EuroStat 2006] Value Added 157 (4,3 %) 145 (4,1 %) 71 (2 %) Jobs 20,2 (17,8 %)

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 12-13 november 2015 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Samordning av ledningssystem och Lean Production

Samordning av ledningssystem och Lean Production Swerea IVF-rapport 13002 Samordning av ledningssystem och Lean Production 203 telefonintervjuer med verkstadsindustrins miljöchefer 2013-04-22 Mats Zackrisson, Martin Kurdve Om Swerea IVF Swerea IVF är

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVERIGEDAGEN! AVBOKNINGSREGLER KOSTNADER MINGEL, LÖRDAG KVÄLL UPPLYSNINGAR TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB

VÄLKOMMEN TILL SVERIGEDAGEN! AVBOKNINGSREGLER KOSTNADER MINGEL, LÖRDAG KVÄLL UPPLYSNINGAR TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB Nationell dag för politikutveckling: VÄLKOMMEN TILL SVERIGEDAGEN! Lördagen den 7 mars 2015 träffas vi på Kistamässan utanför Stockholm för att diskutera s framtidsutmaningar. Konferensen är en av Nya Moderaternas

Läs mer

2007-03-13. Skogen i skolan -ett centrum för samarbete. VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan

2007-03-13. Skogen i skolan -ett centrum för samarbete. VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan 2007-03-13 -ett centrum för samarbete VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan 18-19 augusti 2007 VIP KONFERENS på Hotell södra berget Till alla gamla kontaktpersoner för Skogen i Skolan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006

STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006 Välkommen till STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006 Göteborg 31 maj 1 juni Stadsmuseet i Göteborg Norra Hamngatan 12 Wallenstamsalen SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGENS lantmäterikommitté inbjuder till Stadsingenjörsdagarna

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Arenan för smarta elektroniklösningar, inspirerande möten och affärer!

Arenan för smarta elektroniklösningar, inspirerande möten och affärer! Välkommen att ställa ut på S.E.E. 2016 19 21 april 2016 Kistamässan Kista Science City Arenan för smarta elektroniklösningar, inspirerande möten och affärer! Av, med och för branschen! Arrangörer: Storsatsning

Läs mer

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck Halvtidsrapport 2011-06-30 Optimerad värmebehandling av gjutstål Lennart Sibeck Box 2033, 550 02 Jönköping Telefon 036-30 12 00 Telefax 036-16 68 66 swecast@swerea.se http://www.swereaswecast.se 2011,

Läs mer

Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober

Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober Filterskolan för industrin vänder sig till alla som arbetar med hydraulik- och smörjsystem eller

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Samordningsrådet och dess arbete Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Dialogforum - smarta elnät som tillväxtbransch för små och medelstora företag 9 september 2013 Våra utmaningar

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Skolriksdag 27-28 april 2015

Skolriksdag 27-28 april 2015 Skolriksdag 27-28 april 2015 - Regionförbundet i Kalmar län Sida 1 av 2 Skolriksdag 27-28 april 2015 Gemensamt deltagande från Kalmar län Vart annat år arrangerar SKL Skolriksdag för målgruppen förtroendevalda,

Läs mer