KONFERENS. 2 dagar om framtiden. Framtidskonferens 20 april 2010 vid Swerea IVF i Mölndal. Energikonferens 21 april 2010 vid Swerea IVF i Mölndal ENIG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONFERENS. 2 dagar om framtiden. Framtidskonferens 20 april 2010 vid Swerea IVF i Mölndal. Energikonferens 21 april 2010 vid Swerea IVF i Mölndal ENIG"

Transkript

1 2 dagar om framtiden Framtidskonferens 20 april 2010 vid Swerea IVF i Mölndal Ett arrangemang av Swerea IVFs Intressentförening och nätverk Gemensam middag tisdagen den 20 april Energikonferens 21 april 2010 vid Swerea IVF i Mölndal Ett arrangemang av Nätverk för Energieffektivisering Gästtalare Maud Olofsson ENIG KONFERENS

2 Varför en framtidskonferens? Det har varit en svår tid för svensk industri, men nu ljusnar det och det är dags att blicka framåt med optimism! Visst har även Swerea IVF påverkats av krisen, främst genom att våra partner och kunder har haft stora problem. Ändå har forskningen vid Swerea IVF kunnat bedrivas utan större förändringar. Därför vill vi nu berätta om var vi står idag inom många av våra områden. Konferensen innebär en möjlighet att återuppta gamla kontakter och att knyta nya. I programmet har vi lämnat stort utrymme för att diskutera olika frågor. Vid eftermiddagskaffet och efter konferensen slut kommer vi att ha en diskussionsyta med bemannade stationer där vi också ytterligare beskriver vår verksamhet. Är det något speciellt du vill diskutera, så hör gärna av dig i förväg. Om du inte redan har en kontaktperson så skicka e-post till I nära samverkan med Swerea IVFs Intressentförening drivs ett dussin olika, mer specialinriktade nätverk. Ett av dessa, Nätverket för miljöanpassad produktutveckling, kommer att hålla ett öppet medlemsmöte den 22 april (kl 9 14) för dem som är intresserade. EMC Nätverk ElectroMagnetic- Compatibility, kommer att hålla informationsmöten den 20 april, kl resp kl Middagen mellan de två konferenserna är ett gyllene tillfälle för kontakter under trivsamma former. Välkommen! Om Swerea IVF Swerea IVF industrins forskningsinstitut Swerea IVF är ett ledande svenskt industriforskningsinstitut. Vårt mål är att skapa affärsmässig nytta och att stärka våra medlemmars och kunders konkurrens- och innovationsförmåga. Swerea IVF bedriver industrinära forskning och utveckling i samarbete med såväl industri som högskola, i Sverige och internationellt. Våra ca 150 högt kvalificerade medarbetare med bas i Mölndal och Stockholm arbetar inom följande områden w Arbetsliv, miljö och energi w Industriella tillverkningsmetoder w Material- och teknikutveckling w Polymerer och textil w Verksamhetsutveckling och effektivisering Swerea IVFs Intressentförening Intressentföreningen, som är arrangör av Framtidsdagen, består av ca 35 företag, stora som små. Medlemsförmåner: w Halva medlemsavgiften kan användas för att lägga uppdrag på Swerea IVF w Swerea IVFs skrifter kan laddas ner gratis w Kostnadsfritt deltagande i ett brett urval av våra utbildningar och seminarier w Uppdrag debiteras enligt speciell prislista, ca 10 % sänkt pris. w Medlemsblad varje månad w Resterande del av avgiften används för att göra projekt med stort medlemsintresse, dessa beslutas av styrelsen Intressentföreningen erbjuder också stora möjligheter till intressanta möten. Välkomna att ansluta er. Kontakta

3 ENIG ENIG Instituten Swerea SWECAST och Swerea IVF tillsammans med FSEK (Föreningen Sveriges Regionala Energikontor till vilken Sveriges alla kommunala energi- och klimatrådgivare är anslutna) har startat projektet, Nätverk för Energieffektivisering. Målet är att under tre år bygga upp ett nätverk, ENIG (Energieffektivisering I Grupp), som långsiktigt ska hjälpa svensk industri att bli mer energieffektiv. Det påbörjade samarbetet mellan institut och regionala energikontor är unikt och de samlade resurserna är starka. ENIG ska skapa, samla och sprida kunskap om energieffektivisering tillsammans med företag inom industrin. Målet är att hjälpa svenska tillverkande företag att minska sin energianvändning utan att äventyra process- och/eller produktkvalitet. En viktig del i arbetet är att ta fram olika nyckeltal, som i ett första steg är inriktat på branscherna gjutning, värmebehandling, plastbearbetning, mekaniska verkstäder, ytbehandling och träindustri. Denna energikonferens arrangeras som en viktig del i det stora projektet, som finansieras av Energimyndigheten. Konferensen riktar sig till såväl personer från industrin, som till energi- och klimatrådgivare. Välkommen! Nätverk för Energieffektivisering w Arbetsområden Nyckeltal LCC Energikartläggningar Produktutveckling Energiledning Laststyrning... w Inom Produktionsprocesser Ventilation Belysning Tryckluft... w Via Hemsida (www.enig.nu öppnas 16/3) Workshop Konferenser Rådgivning Utbildning... I samarbete med Swerea SWECAST är gjuteriindustrins forsknings- och utbildningsinstitut. Vi utvecklar nya material, produkter och processer i syfte att öka konkurrenskraften och tillväxten inom svensk gjuterioch tillverkningsindustri. Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster inom tillverkningsindustrins kärnområden. Målet är att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos företag. FSEK Föreningen Sveriges Regionala Energikontor arbetar för ökad användning av förnybar energi och effektivare energianvändning i sina respektive regioner. Energikontoren samordnar de kommunala energioch klimatrådgivarna.

4 Framtidskonferens Program tisdagen den 20 april 2010 Swerea IVFs lokaler Registrering, kaffe och transport till Astra Techs konferensanläggning Mats Lundin, vd Swerea IVF AB och Tomas Thorvaldsson, vd Swerea AB inleder Den framtida yrkesrollen i verkstadsindustrin Ett pågående projekt i samarbete mellan IF Metall, Teknikföretagen, Vinnova och Swerea IVF Ola Asplund, IF Metall och Johan Ancker, Teknikföretagen Kaffe Återvinning Stenas miljö- och återvinningsstrategi och FoU-samarbeten med Swerea IVF, Chalmers och andra partner, fokuserat på plaståtervinning och kabelåtervinning. Ulf Arnessson, vice vd Stena Recycling Nya materialval och utvecklade tillverkningsprocesser innebär bränslesnålare flygplan Det pågår ett intensivt arbete med att utveckla framtidens flygplan, där minskad bränsleförbrukning har högsta prioritet. Utvecklad motorteknologi utgör en central del och här är Volvo Aero en nyckelaktör. Företaget bedriver bl a ett omfattande utvecklingsarbete för att bidra till skapandet av såväl lättare som effektivare jetmotorer. Henrik Runnemalm, forskningschef Volvo Aero Lunch på Swerea IVF Parallella föredrag komponera din egen eftermiddag Nästa generations textila produkter! Smart Textiles och Wearable Technology är områden under stark utveckling. Med en redan solid bas i utveckling och produktion av tekniska textilier och en offensiv tvärvetenskaplig textil- och designforskning har vi i regionen en unik möjlighet att etablera ett internationellt ledande industriellt kluster. Erik Bresky, projektledare för Smart Textiles-initiativet. Kvalitetsbristkostnader guldgruva i ditt företag Kvalitetsbristkostnader utgör % av verksamhetens omsättning delad i synliga och dolda kostnader. Att identifiera och eliminera de dolda kvalitetsbristkostnaderna ger mycket större vinst än man anar. Det är nu hög tid att börja leta efter dolda guldtackor i företaget. Gürcan Özaksel, Swerea IVF Engagemang sökes! För att få ut den inneboende kraften från organisationen behöver medarbetarna mobiliseras. Det ställer i sin tur stora krav på ledningens och företagets sätt att vara. Vi berättar hur tre företag, Parker Hannifin, Westbaltic och Arvin Meritor, har arbetat för att bygga den nödvändiga företagskulturen när de arbetat med Lean. Richard Berglund, Swerea IVF Förbehandling av polymerer för lim och lack Corona- och plasmabehandling av polymera ytor möjliggör limning och lackering. Fem vanliga konstruktionsplaster har utvärderats med avseende på hur vidhäftningen av lim och lack förändrats med tiden från det att de behandlats med Corona och plasma tills dess att polymermaterialen limmas eller lackeras. Ola Albinsson, Swerea IVF Elektrospinning av nanofibrer för biomedicinska applikationer Elektrospinning är en enkel och flexibel metod för att producera nanofibrer. Nanofibrerna i sin tur används med fördel inom biomedicinska applikationer, som sårvård och tissue engineering, tack vare deras kroppsliknande storleksordning och struktur. Anna Thorvaldsson, Swerea IVF Ekodesign, vägen till framgång I framtiden kommer efterfrågan på miljömässigt bra produkter att öka. För många branscher är den framtiden redan här. Ekodesign innebär att man utvecklar produkter med maximal nytta/funktion och minimal miljöpåverkan. Flera exempel på hur ekodesign kunnat bidra till företags försäljningsframgångar visas. Anna Karin Jönbrink, Swerea IVF Effektivare försörjningskedjor Värdeflödesanalys, VFA, avgränsas vanligtvis till inom fabrikens väggar. I försörjningskedjan finns sådant som är lätt att missa tredjepartsleverantör, hantering, transport, lagring och administration. VFA-metoden för försörjningskedjor har utvecklats. Vi skapar en bild av nuläget, och ställer upp alternativa scenarier. Tester indikerar kraftig minskning av lagersaldon och mantider. Ola Wassenius, Saab, Per-Åke Sigbrandt, Björn Langbeck, Swerea IVF Plast Föredraget kommer att handla om vad som sker inom plastverksamheten på Swerea IVF och vad som är planerat framöver. Vi får en inblick i pågående projekt och kommande satsningar. Jonas Aspling, Swerea IVF

5 14.30 Personal Protective Engineering Kraven på produkter inom området personlig skyddsutrustning blir allt mer sofistikerade. För att möta dessa krav utvecklas fibrer med nya multifunktionella egenskaper. Hur funktionella fibrer och tekniska textilier utvecklas för att möta morgondagens krav presenteras. Anders Bergner, Swerea IVF Batterier för hybridfordon EffPower AB utvecklar batterier som gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt införa hybriddrift i både lätta och tunga fordon. Ett långsiktigt arbete med forskning och utveckling är nu på väg in i en industrialiseringsfas där massproduktion är nästa mål. Per Svantesson, vd EffPower AB CSR ett modernt konkurrensmedel Intresset för CSR, Corporate Social Responsibility, eller Ansvarsfullt företagande, ökar markant i hela världen. Öppenhet och etik är honnörsord. Även hållbarhetsredovisningar, där man redogör för sitt CSRarbete blir allt mer angeläget. Jan Bäck, Swerea IVF Framtidens förbehandlingssystem Ett antal nya förbehandlingssystem har sett dagens ljus under de senaste tio åren. De är miljöanpassade, krom- och fosfatfria, förbrukar mindre energi och har färre processteg. Men hur fungerar de? Hur kan de analyseras och hur väl står de sig i olika tester? Vi diskuterar hur framtidens ytbehandling kan se ut. Karin Lindqvist, Swerea IVF Kaffe och utställning Oeko-Tex världsledande märkning för textila produkter Oeko-Tex är en internationell sammanslutning av forskningsinstitut där Swerea IVF ingår, vilken tagit fram en gemensam kravstandard för textila produkter inklusive tillbehör. Standarden innehåller en kriterielista med gränsvärden för hälsofarliga kemikalier. Karin Fransson, Swerea IVF Restspänningsmätningar och praktikfall Restspänningar induceras genom termiska och/eller mekaniska processer, vilket inverkar på en komponents livslängd. Restspänningar blir alltmer aktuella att studera, t ex avseende utmattningshållfasthet och formförändringar. Swerea IVF tillämpar två olika tekniker för bestämning och karaktärisering av restspänningar. Seyed Hosseini, Swerea IVF Att införa Lean Det nationella programmet Produktionslyftet syftar till att skapa bestående förändring mot effektivare produktion enligt Lean-principer i medelstora tillverkningsföretag. Ta del av erfarenheter från förändringsarbetet i Emballator Lagan Plast och hör om möjligheter och fallgropar under 18 månaders utvecklingsprogram. Christian Silvasti, vd Emballator Lagan Plast Birgitta Öjmertz, Richard Berglund, Swerea IVF Designade ytor för verkstadsindustrin Verkstadsindustrin ser möjligheterna med att designa ytgeometrier på mikro- och nanonivå. Nya texturer kan öka kontrollen på formningsförlopp, minska slitage och förbättra utseendet på produkter. Tekniken exemplifieras med forskning från plåtformningsindustrin. Daniel Wiklund, Swerea IVF Vad krävs för en god natts sömn? Under sömnen får kroppen och hjärnan chans att återhämta sig så att man är pigg och utvilad under dygnets vakna timmar. För att sömnkvaliteten, och därmed återhämtningen, ska vara så bra som möjligt behöver en bädd ha sådana egenskaper att kroppens fysiologiska krav för välbefinnande uppfylls. Valter Dejke, Swerea IVF Kemikaliegruppen vid Swerea IVF en aktiv kunskapsplattform Kemikaliegruppen vid Swerea IVF erbjuder idag lättförståelig och aktuell information om kemikalielagstiftning och kemikaliehantering till företag inom främst textil- och elektronikbranschen. Vi berättar om denna kunskapsplattform som idag har ca 40 medlemsföretag. Per-Erik Tegehall, Swerea IVF Arbetsmiljö i produktionsutvecklingen Hur integreras arbetsmiljöfrågor i produktionsutvecklingen? Arbetssättet bygger bland annat på att visualisera produktionsflöden som ska förändras. Genom att samtidigt föra en dialog kring produktionsteknik och arbetsmiljö kan produktionspersonalens kunskap tas tillvara och stora vinster göras. Vi berättar om erfarenheter från företag. Caroline Jarebrant, Swerea IVF Tunnplåtsfogning För att möta kraven på viktreducering försöker fordonsindustrin att konstruera och införa tunnare och mer höghållfasta material i sina fordon. Detta medför nya utmaningar av fogprocesser för att möjliggöra användningen av fogmetoderna punktsvets och fästelement i tunna material. Joel Lundgren, VCC Internationalisering Våga ta steget! Enterprise Europe Network är världens största nätverk för att hjälpa företag att växa och bli mer konkurrenskraftiga internationellt. Vi hjälper er att hitta kunder och partner, att få ut era innovationer på nya marknader eller att hitta nya tekniklösningar till utvecklingsarbetet. Hör hur vi har hjälpt innovativa SME. Max Maupoix, Christin Vännman, Swerea IVF Virtual Paint framtidens lackeringsteknik Inom Virtual Paint utvecklas en beräkningsmodell för hur lackdimman förflyttas från sprutpistolen till objektet. Det unika är att simuleringen är dynamisk genom att den tar hänsyn till hur objektet påverkar elektriska fältlinjer och luftrörelser och därmed också sprutbilden. Lars Österberg, Swerea IVF Ökat värde i företags kunderbjudanden Hur kan tillverkande företag skapa nya kunderbjudanden och affärer? Med nya synsätt och arbetssätt kan radikalt nya idéer skapas och innovationsförmågan stärkas. Metoder har utvecklats i projektet MAKExperience där ett event blir starten på en spännande resa. Ta del av erfarenheter vi gjort. Barbro Lagerholm, Swerea IVF Konstruera för låga ljudoch vibrationsnivåer Ta med ljud och vibrationer från allra första början i konstruktionsprocessen! Det gör att dina produkter blir välljudande, får låga vibrationer och blir billigare att tillverka. Genom att välja rätt koncept från början slipper man att arbeta sig runt olyckliga val och sparar pengar. Hans Lindell, Swerea IVF Konferensen avslutas Mingel, utställning och buffé

6 Energikonferens ENIG Program onsdagen den 21 april 2010 Astra Techs lokaler Registrering och kaffe Introduktion och välkomnande (Mats Lundin och Anna Karin Jönbrink, Swerea IVF) Energieffektivisering i svensk industri vad gör Energimyndigheten? Energimyndigheten stödjer eller driver ett antal aktiviteter för olika målgrupper inom svensk industri. Hur kan företagen bidra till att uppnå de nationella energieffektiviseringsmål Sverige åtagit sig? Thomas Björkman, Energimyndigheten Utdelning av Gjuteribranschens energipris Paneldiskussion Vad krävs för att industrin ska vilja och kunna energieffektivisera? Moderator: Britt-Marie Moderator: Mattsson, Britt-Marie GP Mattsson, GP Fil kand i ekonomisk Fil historia, kand i ekonomisk förstereporter historia, på Göteborgs-Posten förstereporter på med Göteborgs-Posten utrikesbevakning med utrikesbevakning som huvudsysselsättning. som huvudsysselsättning. Hon har haft tv-program Hon har i Sveriges haft tv-program Television i Sveriges med bl a Television sitt eget med bl a sitt eget namn Britt-Marie Mattsson. namn Britt-Marie Hon har Mattsson. fått Stora Journalistpriset Hon har fått Stora för tv-programmen Journalistpriset och för tv-programmen och Wilhelm Moberg-priset Wilhelm för dagstidningsjournalistiken. Moberg-priset för dagstidningsjournalistiken. Maud Olofsson, Näringsminister Henrik Clausen, Fagerhults Belysning AB Fagerhult sätter ljuset och människan i centrum och skapar belysningslösningar som hjälper människan att optimera sin kapacitet med minsta möjliga påverkan på miljön. Cajsa Lundberg, AB Lundbergs Pressgjuteri AB Lundbergs Pressgjuteri är ett familjeföretag i Småland som erbjuder totalleveranser av högkvalitativt pressgjutgods i aluminium och zink. Kunder finns inom elektronik-, bil-, hydraulikoch verkstadsindustrin. Företaget arbetar aktivt med inre och yttre miljö för att kunna fortsätta var ett pressgjuteri med gott renommé i många år framåt. Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Den sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. NN, AB Volvo AB Volvo arbetar med energieffektivisering både i sina egna anläggningar och vid utveckling av nya fordon. Representant, AB Volvo koncernkontor

7 11.45 Lunch Parallella föredrag komponera din egen eftermiddag Tid Lokal 1 Lokal 2 Lokal Effektiv energianvändning Energieffektivisering är både en prioriterad politisk fråga och en förutsättning för fortsatt konkurrenskraft inom svensk industri. Hur hittar vi incitamenten som gör det attraktivt för företag att börja jobba med dessa frågor. Peter Karlsson, Industriell Laststyrning Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion Peter Kovacs, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Resurseffektivisering vid yt- och värmebehandlingsprocesser Frågeställningar, arbetsmetoder och behov för att möjliggöra energieffektivare processer. Exempel ges på energikartläggning och definition av lämpliga nyckeltal som kan användas för att kunna jämföra produkter och tillverkningsprocesser med varandra. Eva Troell, Anders Klässbo, Swerea IVF Effektiv luftbehandling inom industrin för förbättrad arbetsprestation och lägre energianvändning Luftbehandling och inomhusklimat inom industrin med fokus på energieffektivitet och produktivitet. Ämnen som berörs är värmeåtervinning, funktionalitet samt luftens påverkan på medarbetarna. Mikael Börjesson, Swegon Ekodesigndirektivet vad betyder det för industrin Hur kan jag följa upp vilka produkter som har fått eller kommer att få krav i och med ekodesigndirektivet och hur tillämpas reglerna? Hur kan jag som industriellt företag påverka designen utifrån ekodesignkrav? Frågorna riktar sig till industrin både som energianvändare och som tillverkare av energirelaterade produkter. Carlos Lopes, Energimyndigheten Energieffektiva gjuterier? Vad har gjuterier idag för möjligheter för att bli mer energieffektiva? Hur kan de förbättra sig, vilka verktyg finns det till deras hjälp? Diskussion om: - Ugnar - Nyckeltal - Systemtänkande Per Sommarin och Petter Solding, Swerea SWECAST Energieffektiv tryckluftsproduktion i industrin Ulf Larsson, Atlas Copco Compressor AB Energideklarationer Swerea IVF satsar nu på att utveckla energideklarationer. En produkts energianvändning från vaggan till graven visas. Den kan användas för alla produkttyper och är ett sätt att marknadsföra produkten. Energimyndigheten stödjer arbetet. Vi visar här metodiken och några företagsexempel. Hans Lennart Norrblom, Swerea IVF, Peter Larsson, Crem International AB Energieffektivisering i mindre och medelstora verkstads- och träindustriföretag Modell för analyser och några praktikfall. Hur kan energikontoren och energi- och klimatrådgivarna i Sverige stödja processen? Hans Gulliksson, Energikontor Sydost Kaffe Energieffektiv belysning stora mervärden för användare och miljö Fagerhults miljösatsning inom produktutveckling och tillverkning skapar också mervärden för användarnas miljö och ekonomi. Denna genomgång, som också beskriver några konkreta kundcase, visar att en miljösatsning även har en intäktssida för såväl miljön, våra kunder som oss som tillverkande företag. Gunnar Eliasson, kvalitets- och miljöchef Fagerhult Henrik Clausen, direktör för Fagerhults Lighting Academy Thomas Hermansson, Marketing Director Fagerhult Presentation av ENIG och vad vi kan erbjuda Anna Karin Jönbrink, Swerea IVF Summering och avslutning

8 Praktisk information Framtidskonferens 20 april kl därefter middag hos Swerea IVF Plats Swerea IVF, Argongatan 30, Mölndal Energikonferens 21 april kl Plats Astra Tech, Aminogatan 1, Mölndal Avgift april (2 dagar) kr för icke medlemmar april (2 dagar) kr för medlemmar i Intressentföreningen eller något av våra nätverk. 20 eller 21 april kr för icke medlemmar. 20 eller 21 april kr för medlemmar i Intressentföreningen eller något av våra nätverk. I avgiften ingår kaffe, lunch och middag. Alla hälsas välkomna till den gemensamma middagen den 20 april, anmäl dig på anmälningsblanketten på hemsidan. Anmälan Anmäl dig till konferensen via en elektronisk blankett som finns på gå in under Konferenser. Sista anmälningsdag är den 25 mars Anmälan är bindande och bekräftas via e-post. Antalet platser är begränsat. Hotell Swerea IVF har reserverat hotellrum den april på hotellen nedan. Boka direkt via hotellet och ange aktuellt bokningsnummer. Rummen är reserverade till och med den 25 mars. Scandic Hotel Mölndal, Barnhemsgatan 23, Mölndal Tfn Bokningsnummer: SWE Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg Tfn Bokningsnummer: Upplysningar Sakinnehåll Framtidskonferensen: Jan Bäck, tfn Sakinnehåll Energikonferensen: Karin Wilson, tfn Praktisk information: Carina Egeman, tfn Swerea IVF AB Box 104 Argongatan 30 Tfn Mölndal Mölndal Fax

Industrinytta från Swerea

Industrinytta från Swerea Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2011 Forskning för industrinytta Swerea-koncernen bedriver forskning för industrinytta på olika sätt. Det kan vara genom gemensamma forskningsprojekt inom

Läs mer

Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern.

Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern. Årsberättelse 2008 Innehåll Detta är Swerea 4 5 10 11 Swerea stärker konkurrens- och innovationsförmågan 6 7 8 9 hos näringslivet i Sverige. En koncernöversikt. Ord från VD Mitt i en lågkonjunktur av sällan

Läs mer

innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23

innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23 Årsberättelse 2011 1 2 innehåll 3 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea-koncernen 8 TEMA internationalisering Internationalisering 10 Kontaktytor och nätverk 12 Swerea på EU-arenan 14 Koncernsatsningar

Läs mer

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23.

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23. Årsberättelse 2012 1 2 innehåll 3 Ord från VD 4 2012 i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Swerea växer 10 TEMA Industriell produktion och återvinning Industriell produktion 13 Industriell återvinning 16 Notiser

Läs mer

Industrinytta från Swerea

Industrinytta från Swerea Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2015 Genom framsynthet och resultatinriktning skapas möjligheter att tidigt vara med i utvecklingen av produktionsteknik och nya produkter. Forskning och

Läs mer

Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 1

Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 1 Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 1 2 ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ord från VD 4 2013 i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Vi stärker svensk industri 10 TEMA FYSISKA OCH VIRTUELLA ANLÄGGNINGAR 12 Swerea Virtual Lab

Läs mer

Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter

Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter Strategisk forsknings- och innovationsagenda för gjutna produkter 2013 2030 Svensk gjuteriindustri har tillsammans med ledande industrier

Läs mer

Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1

Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 2 ÅRSBERÄTTELSE 2014 Ord från VD 4 2014 i korthet 6 Strategiska områden 8 Swerea-koncernen 10 TEMA INDUSTRIELL FÖRNYELSE 12 Processövervakning för säkrare fogar

Läs mer

Metoder och lärdomar till stöd för andra

Metoder och lärdomar till stöd för andra < Metoder och lärdomar till stöd för andra De tillverkande företagen har stor betydelse för välståndet i Sverige: De står för en väsentlig del av Sveriges exportinkomster och är helt avgörande för många

Läs mer

Grunden är lagd för det fortsatta arbetet

Grunden är lagd för det fortsatta arbetet < Produktionslyftet 2010 Metoder och lärdomar till stöd för andra De tillverkande företagen har stor betydelse för välståndet i Sverige: De står för en väsentlig del av Sveriges exportinkomster och är

Läs mer

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 RAPPORT Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 För Energimyndigheten Anja Karlsson, Susanna Roth och Daniel Holm, IVL Filip Ekander, Energimyndigheten 2012-10-19 Arkivnummer: U3957 Rapporten godkänd:

Läs mer

Svensk Produktionsforskning 2020

Svensk Produktionsforskning 2020 Teknikföretagen produktionsforskning Svensk Produktionsforskning 2020 strategisk forskningsagenda Förord Produktion i världsklass är en förutsättning för att svensk tillverkningsindustri ska kunna konkurrera

Läs mer

PLAN hälsar dig välkommen till: Nordens största logistikoch planeringskonferens

PLAN hälsar dig välkommen till: Nordens största logistikoch planeringskonferens PLAN hälsar dig välkommen till: Nordens största logistikoch planeringskonferens Hej! Nu är det äntligen dags igen, PLAN-konferensen 2007. Förra PLAN-konferensen lockade 600 deltagare och bjöd på mer än

Läs mer

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion INNEHÅLL Nationell kraftsamling och innovation för produktion i Sverige...3 Produktion i Sverige 2030 en vision för svenskt välstånd...4

Läs mer

Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse. Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN. Jönköping 2006-05-30

Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse. Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN. Jönköping 2006-05-30 Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN Jönköping 2006-05-30 Energieffektivisering genom förnyelse - sammanfattning Energieffektivisering

Läs mer

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DECEMBER 2011 nytt FÖRDEL SVERIGE Glasklart koncept TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB Soki Choi vill göra SKILLNAD LEDARE Produktion är ett allt mer prioriterat område

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

HETER. och vattendistribution. Dynamisk bildanalys. Virtuella laboratorium och experimentell. quatquo conessi dignimolo. Enklare bestämma livslängd

HETER. och vattendistribution. Dynamisk bildanalys. Virtuella laboratorium och experimentell. quatquo conessi dignimolo. Enklare bestämma livslängd Nu NU HETER Nyheter Nr 1 januari om utveckling 2014 Nr 3 1 2014 Virtuella laboratorium och experimentell verifiering Mässingslegeringar i egna lokaler! och vattendistribution Genomföringar Bättre Lori

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga

Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-10-11 Blad 23 Ks125 Au 127 Dnr 252/2008-101 Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga Till kommunfullmäktige den 18 december

Läs mer

KONFERENS PROGRAM. Nordens ledande logistikkonferens. Svenska Mässan, Göteborg 22-23 maj 2007. www.logistik.to

KONFERENS PROGRAM. Nordens ledande logistikkonferens. Svenska Mässan, Göteborg 22-23 maj 2007. www.logistik.to KONFERENS PROGRAM 2007 Nordens ledande logistikkonferens Svenska Mässan, Göteborg 22-23 maj 2007 Två fullmatade dagar för inspiration och nätverkande! Logistik & Transport är den självklara mötesplatsen

Läs mer

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Kurskatalog 2014/2015 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark

Läs mer

största tillbaka! för DIG som berörs av i välfärdens tjänst Stockholm 10-11 oktober

största tillbaka! för DIG som berörs av i välfärdens tjänst Stockholm 10-11 oktober ÄNTLIGEN ÄR Sveriges största Mötesplats och konferens för IT DIG som berörs av tillbaka! i välfärdens tjänst Stockholm 10-11 oktober Välkommen till eförvaltningsdagarna 2012! Från vision till handling

Läs mer

GLOBALT & LOKALT. handelskammarens. Tema. Förstå hur Lean kan implementeras i företag! Metodik för effektivare processer och högre lönsamhet

GLOBALT & LOKALT. handelskammarens. Tema. Förstå hur Lean kan implementeras i företag! Metodik för effektivare processer och högre lönsamhet handelskammarens GLOBALT & LOKALT Nr 3 Sep 2009 Årgång 8 Tema LEAN Förstå hur Lean kan implementeras i företag! Metodik för effektivare processer och högre lönsamhet 5 FÖRETAGSREPRESENTANTER om vad arbetet

Läs mer

GURU-dagen 4 maj 2006. PLAN-dagen 3 maj 2006. www.plan.se. Ta med hela teamet: gå 4 betala för 3, ni sparar minst 7.460 kr!

GURU-dagen 4 maj 2006. PLAN-dagen 3 maj 2006. www.plan.se. Ta med hela teamet: gå 4 betala för 3, ni sparar minst 7.460 kr! Välkommen till Nordens största logistik- och planeringskonferens! Hej! Den årliga PLAN-konferensen är på gång igen! Förra året fanns ca 600 planerare och logistiker på plats tillsammans med fler än 30

Läs mer

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Mistras årsrapport 2004 Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Innehåll Mistras Årsrapport 2004 4 5 6 8 10 Mistras vision Att arbeta för framtiden Mistras ordförande: 2004 har bäddat för bra

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri DET LÖNAR SIG. Den här boken handlar om Indexator och det värdegrundsarbete,

Läs mer