Rapport nr 2. Arbetsmöte Varuflöde Land & Strand. Verksamhetsbeskrivning NordanSmak

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "17-01-2008. Rapport nr 2. Arbetsmöte Varuflöde Land & Strand. Verksamhetsbeskrivning NordanSmak"

Transkript

1 Rapport nr Arbetsmöte Varuflöde Land & Strand Mikael Eliasson från ServiceCemtrum Övre Bygden, Thor Karlsson Bryggan ek. för. i Piteå och Gunnel Mörtlund från Coommpanion mötte upp i Pålänge tillsammans med Gunilla Häggström, Federico Cuellar och Per Holmqvist från NordanSmak/ Bonders Ekolivs. Träffen är en första möjlighet för NordanSmak att tillsammans med blivande samarbetspartners arbeta fram ett system för hur varuflöde och omlastning kan få en praktisk tillämpning. R edan till lunch, onsdagen 16 januari var deltagarna beredda på att efter en utmärkt köttfärslimpa på ren och älgfärs, starta dagens arbete. För att få grepp om varufödet utifrån en Leverantörs synvinkel hade Per och Federico gjort en skiss som låg till grund för eftermiddagens diskussioner. (Bild 1) Verksamhetsbeskrivning NordanSmak Per och Federico berättar om ett förslag hur de lokalt producerade varorna ska ta sig från Leverantören fram till Omlastningscentral. Det finns flera alternativ, dels i NordanSmaks regi, dels om Leverantören själv, eller någon Underentreprenör, kan ansvara för den transporten. Där är det också viktigt att den ansvarige även garanterar att eventuell Kylkedja inte bryts. Hur Omlastningscentralen ska fungera kommer upp på en egen punkt under eftermiddagen så diskussionen kom att gå vidare med hur utlämningen till Kunderna kan se ut. Det finns flera alternativ, varav ett där kunden själv hämtar varorna vid Omlastningscentralen, ett där externt placerade utlämningsställen finns vid större Hämtpunkter typ arbetsplatser, byagårdar och liknande. Men det ska också gå att, att mot ersättning, få varorna hemkörda till porten. Utkörningen ska utföras efter en optimerad slinga och enligt tidtabell, så att kunden kan möta upp för att ta emot sina varor. Thor från Bryggan tycker inte att det ska var möjligt att lämna varorna utan kontroll på farstukvisten eftersom det då är oklart vem som i dessa fall ansvarar för att inget händer med varorna. För att förenkla pengaflödet och för att säkra ekonomin ska det endast gå att betala varorna i förväg över webben. Därför har Jan Andersson webbyggaren, Per Holmqvist och Federico Cuellar tagit kontakt med företaget Payer, som tillhandahåller betalningsfunktioner med kort, internetbank, telefonbetalning och betalning över SMS. (forts. sid 3)

2 Bild 1 Leverantör NordanSmaks web-butik Kund Omlastningscentral Leverantör - Ompackning Kund - Orderhantering Leverantör - Rutt-läggning Kund 4 Leverantör Kund 6 1 LEVERANTÖRSINGÅNG. För att använda NordanSmak som försäljningskanal anmäler den Lokale Leverantören sig som Ny Leverantör under Login-funktionen på Därefter ordnar NordanSmak en plats i butiken för, av leverantören anmälda varor. Leverantören kan själv se hur försäljningen fortskrider med hjälp av en egen inloggnings-kod. Avtal skrivs mellan Leverantören och Nordansmak där det regleras villkor, ansvar och åtaganden, reklamationer, betalningsvillkor, tvist etc. NordanSmak hämtar varorna hos Leverantörerna eller så ansvarar Leverantören själv att dennes varor kommer till omlastningscentralen. Transportören ansvarar för att eventuell kylkedja är obruten fram till Omlastningscentralen. 2 OMLASTNINGSCENTRAL. I varje marknadsområde / kommun finns en Omlastningscentral dit varorna anländer på leveransdagens förmiddag. Där ompackas varorna till lådor i enlighet med kundernas beställningar. Omlastningscentralen och distributionen övervakas och samordnas av Nordansmak medan ompackning och transporter till kund kan utföras i egen regi eller av lokal samarbetspartner. 3 HÄMTPUNKT. Kundernas varor levereras i hygeiniska returlådor samma eftermiddag till hämtpunkter. Där uppger kunderna sitt namn och får sin låda. Hämtpunkterna förläggs nära bostad/arbete. Väljer Kunden att få varorna hemtransporterade betalar kunden extra för detta.

3 4 KUNDINGÅNG. NordanSmak är öppen för alla kunder. Kunden, som första gången loggar in som Ny kund, kan vid ett och samma tillfälle handla Lokalproducerat, Långväga Eko och Rättvisemärkt. Kunden betalar frakten från Omlastningsplatsen. Fraktpriset är vikt-, och avståndsberoende och räknas ut automatiskt vid Web-butikens kassa. Varor och fraktkostnader måste betalas On-Line med kort, telefon, SMS före beställningen blir en order 5 WEB-BUTIKEN. Nordansmak ägs och administeras av Bondersbyns Ekologiska Lanthandel ek. för. Nordansmak är navet som samordnar handeln och utvecklar funktionerna och rekryterar nya kunder och leverantörer. Nordansmak tar en på förväg överenskommen provision på varje försäljning som görs och betalar Leverantören inom 15 dagar efter leverans. 6 ÅTERKOPPLING. Leverantören ska kunna få synpunkter på sina produkter från kunderna genom NordanSmak. Leverantören ska också kunna testa idéer på nya produkter direkt hos kunderna. Leverantören kan också få synpunkter på produkterna direkt i hemsidans recensionsforum. (forts. från sid 1) Mikael Eliasson bläddrar snabbt igenom avtalet som Payer skickat ut och reflekterar över att Payers avgift för transaktionerna verkar vara stor. Samtidigt är en On-Line betalning en förutsättning för att web-handeln, och därför ska vi kolla upp om det finns billigare och lika bra alternativ. Thor tror att det också ska finnas ett alternativ att kunna betala vid varans överlämnande till kunden. Det kan vara nödvändigt att ha detta som ett sista möjligt alternativ. Problemet med detta är att vi får en oönskad hantering av kontanter, samt att NordanSmak inte har fått betalat i förskott, med möjlig kreditförlust som följd. Vi vill dock styra det flesta betalningarna till On-Line -funktionen för att förenkla penningflödet. NordanSmak ansvarar ju för att inom 10 dagar betala både underentreprenörer och leverantörer och då kan det bli nödvändigt med checkkrediter för att fullgöra dessa överenskommelser. Web-Butikens funktioner De flesta av butikens funktioner är nu på plats. Det går att registrera Nya Leverantörer och Nya Produkter. Leverantörerna kan nu också Lägga in sina produkter själva under Logga In -länken uppe i höger hörn. Det går också att presentera Leverantörerna på två sätt med klickbara länkar, dels från inne i butiken, dels från en speciell rubrik i vänstermarginalen på öppningssidan. Det går också för kunderna att Recensera sina tidigare köp. Hur forumet för Leverantörernas produktutveckling i dialog med kunderna, eller kundernas förslag till nya produkter ska se ut, får vänta till en efterfrågan på den funktionen uppstår. För att få en basförsäljning och för att introducera nyinkomna produkter ska det gå att prenumera på en Lokal Veckolåda, där NordanSmak till ett fast pris levererar ett varierat utbud av populära och nya produkter veckovis.

4 Certifiering Regional Matkultur Gunnel Mörtlund från Coompanion berättar om en Certifiering för Den Lokala Matkulturen i EU och som vuxit fram med början i Skåne och Bornholm. Gunnel förklarar hur Regional matkultur och turism kan samverka för att utveckla det lokala näringslivet. Genom att erbjuda upplevelser kopplade till småskalig livsmedelsproduktion på landsbygdens så kan det utveckla regionala företag. Det var syftet med Interreg IIIC-projektet Culinary Heritage. Projektet Culinary Heritage startade våren Huvudfinansiär var EU. Nätverket Regional Matkultur bildades 1995 och har i dag medlemmar i 20 regioner runt om i Europa. Det är möjligt för NordanSmak att ansluta sig till denna Certifiering men Coompanion eller någon annan regional aktör måste först ansluta regionen till Culinary Heritage. För mer information: Omlastningscentraler och Logistik NordanSmaks varuflöde kan delas in i fem olika moment. 1. Huvudansvaret för verksamheten och affärsutvecklingen ligger hos NordanSmak och dess Web-butik. finansieras med Procentpåslag? 2. Leverantören kan vara ett stort eller litet befintligt Livsmedelsföretag. Det kan också vara NordanSmak som i egen regi tar fram och producerar efterfrågade produkter, eller sk. Småskuttare som hyr in sig hos något BolagsBolag för att göra hobbyproduktionen affärsmässig. Varans inköpsvärde. 3. Transportör från Leverantör till Omlastningscentral. Procentpåslag? 4. Omlastningscentral. Procentpåslag? 5. Transportör från Omlastningscentral ut till Kund. Procentpåslag? Alla dessa steg har sina specifika kostnader som måste ersättas genom priset på varan och betalas av kunden. Hur procent- eller kronpåslaget ska sättas i de olika leden måste arbetas fram med vissa risker för de inblandade. Med öppen redovisning och genom att prova sig fram kan det optimerade påslaget räknas ut. Procentpåslaget bör också vara tidsbegränsat och ska omförhandlas kontinuerligt då detta är avhängit av varans värde och verksamhetens omfattning. Stora/ små volymer och många / få kunder på en rutt medför minskade/ ökade leveranskostnader per enhet och detta bör relativt omgående visa sig i minskade/ ökade påslag i varuflödets olika delar. Hela diskussionen om Omlastningscentraler kom att bli ur Bryggans perspektiv i Piteå, eftersom Thor deltog på arbetsmötet. För Bryggan gäller att de förutom att vara Leverantör av bland annat Smörgåstårtor också kan vara en komplett underentreprenör med allt från hämtning hos Leverantör Omlastning till utkörning till Hämtpunkt och Kund. Thor hade en hel del frågeställningar som: Kylkedjan kylklampar, kylanläggning på Omlastningscentralen Lådsystem och pant samt rengöring av lådor Hur prissätter vi transporterna och de olika arbetsmomenten Hur ofta ska det vara leveranser och hur sker överlämningen till kund

5 Vad händer om inte kunden möter upp vid överlämnigen Ska det finnas en minsta order och hur stor är den i så fall? Betalning On-Line eller vid överlämnandet Var sker kontrollen av varornas kvalité och hur är de förpackade Hur garanterar vi att hela kedjan med NordanSmak, Leverantörerna och Underentreprenörerna håller kvalitétsnivån, och vilka utbildas och hur går vidareutbildningen i Livsmedelssäkerhet till Hur gör vi med Småskuttare som inte har F-skattsedel Under en stor del av eftermiddagen diskuterades dessa för affärsverksamheten grundläggande utmaningar. Allt eftersom tiden gick så gick lösningen mot att vi bör ha Bryggan och Sericecentrum i Övre Bygden med som en viktiga samarbetspartners för att reda ut frågeställningarna i verkligheten. Vi beslutade att frågeställningarna ska ligga till grund de fortsatta kontakterna NordanSmak Bryggan Servicecentrum Övre Bygden. Men först måste både Bryggan och Servicecentrum förankra ett sådant samarbete i sina respektive organisationer. NordanTorget.se Eftersom det kan ta en tid att bygga upp det lokala nätet av mindre och medelstora Leverantörer kan NordanSmak försöka få igång ett samarbete med exempelvis Matproducenter i Norr. Det går då att snabbt får in lokala varor i web-butiken. Dessa större lokala producenters varor ska då säljas i en egen web-butik och ligga under fliken NordanTorget. (Se bild 2!) Bild 2 NordanSmaks web-butik Fliken: NordanTorget Brödprodukter Charkprodukter Fiskprodukter Dryck, Bär & Grönt Mejeriprodukter Omlastningscentral - Ompackning - Orderhantering Långväga Eko Rättvisemärkt Kommuner Landstinget Dagligvaruhandeln Den Varulösa Lanthandeln Restauranger Caféer Företag Familjer

6 Den Varulösa Lanthandeln Resten av onsdagens eftermiddag och kväll ägnades åt samarbetet med Den befintliga Lanthandeln utifrån ÖvreBygdens synvinkel. I det optimala alternativet skulle Handlarn i Vitvattnet kunna vara både transportör från Leverantörer in till Omlastningscentral, Omlastningscentral i Kalix kommun, samt transportör ut till slutkund. Mikael Eliasson måste dock först förankra samarbetet med NordanSmak i sin styrelse för att kunna diskutera färdigt koncept. Om Handlarn och Servicecentrum i ÖvreBygden blir totalentreprenör för Kalix marknadsområde har det en hel del fördelar. Det viktigaste är att det finns det ett humankapital som brinner för bygden och den ideologi som ligger bakom Servicecentrum liknar NordanSmaks. Men det finns också en färdig infrastruktur med befintliga transporter, Livsmedelsutrymmen och en samlingslokal för manuell besällning och för att kunderna ska kunna hämta sina varor på sitt gamla vanliga ställe. Det är också relativt enkelt för Servicecentrum att serva andra byaföreningar som vill fungera som hämtpunkter eller som filial i den Varulösa Lanthandeln. Pricinciplösningen för en Varulös Lanthandel kan se ut som beskrivs nedan med utgångspunkt i ett pilotförsök i Övre Bygden: 1. Den nuvarande butiken kan minska sitt nuvarande färskvarusortiment. 2. Färskvarorna levereras en till två gånger i veckan. (Mycket färska - direkt från producent till kund - utan mellanlagring i butiken) 3. Datorvana kunder i området beställer sina varor över NordanSmaks webbutik. Varorna levereras till Handlarn i Övre Bygden och avhämtas och betalas där. Eller betalas i förskott över NordanSmaks betalfunktion. 4. Ej datorvana kunder kan ringa in (under telefontid) sin beställning och en expedit skriver in beställningen direkt i web-butiken. Varorna levereras till Handlarn i Övre Bygden och avhämtas och betalas där. 5. En sällskapssugen kund ska också kunna gå in i butiken för att beställa sina varor på Butikens dator. En ovan användare kan antingen gå kurs för att lära sig, eller få hjälp med beställningen. Varorna levereras till butiken veckovis (alternantivt två gånger/vecka) där de avhämtas. Möjlighet att snacka lite, köpa en kopp kaffe och lite go doppa ska finnas vid båda besökstillfällena. 6. Kalix kommun kan, tillsammans med Servicecentrum i Övre Bygden ordna en stor del av den kommersiella servicen i ett större område över NordanSmaks web-butik. Detta uppdrag för Servicecentrum kan utvidgas genom att byaföreningar bildar mindre och lokala Varulösa Lanthandels -filialer i bygdegårdar i sina byar. Dessa nyttjar NordanSmaks web-butik som verktyg för sina beställningar och Servicecentrum som leveranatör. Om Servicecentrum fungerar som aktör i ett pilotförsök, kan därefter intresserade lanthandlare runt om i Kalix, Norrbotten (Sverige) med hjälp av NordanSmaks web-butik bygga upp liknande verksamhet runt sina respektive butiker.

7 Hållbar Redovisning Under sen onsdagskväll anlände Roine Karlsson från Coompanion och Håkan Björk från CB Support Norden. Vi tackade också Gunnel Mörtlund och Gunnilla Häggström för deras medverkan under onsdagen eftersom de måste åka hem. Håkan och Roine fortsatte diskussionen tillsammans med Thor, Mikael, Per och Federico till långt fram på natten med att försöka hitta praktiska lösningar på Logistik och omlastning. Nästa morgon, tidigt - före frukost - görs en genomgång av gårdagens diskussioner för de nyanlända Kassör-Ann-Mari Andersson och Anna Häggström, båda från styrelsen i Bondersbyns Ekologiska Lanthandel som är projektägare av NordanSmak. Gårdagens diskussioner fortsatte fram till Håkan tog över scenen och presenterade sitt förslag för NordanSmaks Hållbara 1 Redovisning som Håkan envisas med att kalla för Holistisk 2 redovisning. Han berättade att det finns en teknik för att bokföra den social verksamheten SOR som liknar metoden att bokföra organisationens / företagets ekonomiska verksamhet. Håkan har jobbat med alla delar av, och är väl förtrogen med den Social Redovisningen och då med denna metod som verktyg. Vad gäller den Ekologiska delen av Hållbar redovisning så säger Håkan att han inte har tillräcklig baskompetens på miljöområdet för att på ett bra sätt formulera mål och indikatorer, utan säger sig behöva komplettera denna del för att få en bra och gedigen Ekologisk redovisning. Barbro Kalla från Esam i Umeå kan vara en sådan kompetent person. Därefter började genomgången av möjliga sociala- och miljömål och försök att hitta indikatorer till dessa. Vi kommer överens om att inte göra redovisningsarbetet alltför omfattande, utan utveckla det när vi blir mer van vid arbetsmetoden. När vi hittat formerna och startat redovisningen ska resultatet publiceras fortlöpande på under rubriken Miljö och Kvalité. Genom att arbeta med, och öppet redovisa vår egen kvalitétkontroll så bedömer vi att en kostsam extern certifiering inte blir nödvändig. Under denna flik på hemsidan ska också redovisas hur vi arbetar för att trygga livsmedlessäkerheten. Som en start i redovisningsarbetet formulerar vi några punkter som ska vidareutvecklas och läggas in i NordanSmaks verksamhet vid kommande träffar under våren: Hållbar Redovisning innebär för Nordansmaks del att vi ska följa upp Nordansmaks positiva såväl som negativa inverkan på tre olika områden Socioekonomiska indikatorer: Hur stor del av Nordansmaks omsättning kommer lokala producenter och leverantörer till del Hur många nya produkter har tagits fram som en följd av NordanSmak Fördelning av omsättning mellan lokalproducerade/långväga eko & Rättvisemärkt. Andel av leverantörernas försäljning som går via Nordansmak Antal arbetslösa eller människor exkluderade från den allmänna arbetsmarknaden som fått meningsfulla arbetsuppgifter genom Nordansmak.

8 Indikatorer av Medarbetarnas välbefinnande och tillfredsställelse av Nordansmaksjobbet: Uppföljning av medarbetarnas nöjdhetsfaktor, Sjukfrånvaro mm. Indikator på Nordansmaks Miljöpåverkan: CO2 spårning: gram CO2 per omsatt krona, CO2 per fraktmil, Emballagesystem och retur... Detta embryo ska fortlöpande utvecklas under projekttiden och vara sjösatt vid företagsbildningen. Företaget NordanSmak Som sista punkt på Lunch till Lunch-träffen var hur företaget NordanSmak ska byggas upp för att på bästa sätt ta vara på det affärsmässiga och samtidigt bevara den hållbara idé som funnits med från starten. För att få styrsel på diskussionen finns det några frågeställningar som får ligga som utgångspunkt. 1 Vem är idégivare? 2. Vem är ägare? 3. Vem är företagsledare? 4. Vem är uppdragsgivare? 5. Hur får samarbetspartners delaktighet i NordanSmak? 6. Syfte vad, för vem och varför? 7. Öppenhet Allmännytta? 8. Aktiebolag, Ekonomisk- eller Ideell förening eller en mix av dessa? Svaret på den första frågan är enkel att besvara. Det är Federico C och Per H som driver processen framåt. Men det är styrelsen för Bondersbyns Ekologiska Lanthandel som fattar de formella besluten om vilken riktning utvecklingen ska ta. Det är dock osäkert i dagsläget om den nuvarande styrelsen vill ta på sig mer ansvar för affärsutvecklingen av NordanSmak när projektet avslutats. Hela Lunch till Lunch-seminariet avslutas med att Per och Federico får i uppgift att ta fram ett förslag till hur de ser Företaget NordanSmak. Förslaget ska vara klart till nästa träff med arbetsgruppen som planeras i februari. Vid tangentbordet / Per Holmqvist 1. Hållbar Redovisning består av tre delar med Ekonomisk-, Social- och Ekologisk Revision 2. Inom samhälls- och humanvetenskaperna innebär holism, teorin att det existerar helheter som är självständiga enheter som inte endast är sina individualier. Enklare uttryckt kan till exempel ett politiskt parti inte enbart beskrivas som själva sammanslutningen av sina medlemmar. Den metodologiska konsekvensen är att sociala enheter studeras som sådana: förlopp och grupper kan inte beskrivas utifrån enskilda individer. Det blir därmed åtminstone ytligt betraktat elitforskningens och biografiernas motpol. (Wikipedia Holism)

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn

Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn Generellt om den nya transportlösningen Fråga: Vad innebär samordnad varudistribution jämfört med idag? Svar: Idag kör varje varuleverantör själv

Läs mer

Köpvillkor. OBS! Efterkravsavgiften, f.n. 50 kr tillkommer om du väljer detta betalningsalternativ.

Köpvillkor. OBS! Efterkravsavgiften, f.n. 50 kr tillkommer om du väljer detta betalningsalternativ. Köpvillkor Priser: Alla priser är inkl. moms. Fraktkostnader inom Sverige ingår i priset. OBS! Efterkravsavgiften, f.n. 50 kr tillkommer om du väljer detta betalningsalternativ. Betalningsalternativ: 1.

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

GUTZ ABC. Ta gärna hjälp av vår ABC-guide

GUTZ ABC. Ta gärna hjälp av vår ABC-guide GUTZ ABC Ta gärna hjälp av vår ABC-guide VÄLKOMMEN / VARFÖR GUTZ? VÄLKOMMEN! Det brukar börja med att föreningen, idrottslaget eller klassen ger uttryck för att vilja göra någonting tillsammans, något

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister.

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Behöver du hjälp med något annat? Tveka inte att höra av dig, vi ordnar det mesta! Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Är du hungrig? Vi kan leverera

Läs mer

Informationsbroschyr. Sälj! Beställ! Tjäna pengar!

Informationsbroschyr. Sälj! Beställ! Tjäna pengar! Informationsbroschyr Vinn en dag med Idol-Erik Sälj! Beställ! Tjäna pengar! Välkommen till Socks & Companys förenings- och skolförsäljning! Vi har jobbat med produktion runt hela världen för ledande varuhus

Läs mer

2010-09-01 2011-12-31 NÄRPRODUCERAT SOM UTVECKLINGSKRAFT SLUTRAPPORT LEADERPOLARISPROJEKT

2010-09-01 2011-12-31 NÄRPRODUCERAT SOM UTVECKLINGSKRAFT SLUTRAPPORT LEADERPOLARISPROJEKT 2010-09-01 2011-12-31 NÄRPRODUCERAT SOM UTVECKLINGSKRAFT SLUTRAPPORT LEADERPOLARISPROJEKT Handelsplats för Närproducerade, Ekologiska och Rättvisemärkta Livsmedel Slutrapport projekt i Leader Polaris utvecklingskraft

Läs mer

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner.

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Växtkraft Östervåla Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Projektägare: Östervåla utvecklingsråd, ideell förening Projektledare: Viktoria Landén Kommun:

Läs mer

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg THEOPPORTUNITYISNOWHERE Några samhällsutmaningar 2015 Ungas arbetslöshet Urbanisering vs levande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

KOM IGÅNG-GUIDE. för DIBS Account. Vi gör det enkelt att ta betalt

KOM IGÅNG-GUIDE. för DIBS Account. Vi gör det enkelt att ta betalt KOM IGÅNG-GUIDE för DIBS Account Vi gör det enkelt att ta betalt VEM GÖR VAD? När du ska komma igång med din e-handel är det flera parter inblandade. Här ser du några av dom och vad de gör. DIBS Hos DIBS

Läs mer

Träff kring andelsjordbruk

Träff kring andelsjordbruk Träff kring andelsjordbruk Ekocentrum 5 mars 2014 Arrangörer: Grön Produktion på Mistra Urban Futures, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Studiefrämjandet Onsdagskvällen den 5 mars höll Grön Produktion på

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Villkor gällande http://www.onlinebildelar.se/

Villkor gällande http://www.onlinebildelar.se/ BESTÄLLNING Allmänna beställningsvillkor All försäljning sker med tillämpning av Konsumentköplagen (SFS 1990:932) och köplagen (SFS 1990:931). Beställningar sker via internet, (priserna på hemsidan gäller

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Bredband i Härstorp Datum: 2015-04-15 Diarienummer: 2010-061 BQ Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

T R. Spa - en känsla av lugn och ro. Tidbok med resurshantering

T R. Spa - en känsla av lugn och ro. Tidbok med resurshantering i z o i n t S Spa - en känsla av lugn och ro D et är mycket lättare att förmedla en känsla av lugn och ro när du vet att allting fungerar som det ska. Med izoint S får du kontroll och kan fokusera på att

Läs mer

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2)

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) 2013-05-14 Justitiedepartementet Enheten för Familjerätt och Allmän Förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) Internationella

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av de tio föreningarna och Bro Fiber Ekonomisk förening,

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr.

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr. KÖPINFORMATION Alla priser inkluderar moms. Percykel reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Göteborg - Svenska Mässan - 2015

Göteborg - Svenska Mässan - 2015 Digital Commerce in Change Göteborg - Svenska Mässan - 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers Samarbetet mellan Svensk

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

KLASSENS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt.

KLASSENS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. KLASSENS BÄSTA AFFÄR Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. TJÄNA PENGAR TILL KLASSKASSAN, MED EGEN WEBBUTIK! SÄLJ POPULÄRA PRODUKTER PÅ ETT

Läs mer

UPPTÄCK NORDENS MEST ANVÄNDA SYSTEM FÖR TRANSPORT- ADMINISTRATION

UPPTÄCK NORDENS MEST ANVÄNDA SYSTEM FÖR TRANSPORT- ADMINISTRATION UPPTÄCK NORDENS MEST ANVÄNDA SYSTEM FÖR TRANSPORT- ADMINISTRATION ÖVER 10 000 KUNDER ANVÄNDER CONSIGNOR OM EDI-Soft EDI-Soft grundades 1997. Vi har från första början fokuserat på system för transportadministration

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel Jonas Ogvall, Vd EMOTA-EU Omvärldsbevakning & rapportering Riksdag Samhälle Press Leverantörer Påverkan & Förändring Betalningar & säkerhet EU-Bevakning Framtidssäkrar medlemmarnas digitala verksamhet

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Synpunkter från några av våra medlemmar:

Synpunkter från några av våra medlemmar: Synpunkter från några av våra medlemmar: Vilken härlig affärsidé med en riktigt lyckad utveckling Grattis! ExtremeFood startade en gång som ett litet hobbyprojekt och har från detta tagit steget till en

Läs mer

Checklista för köp av tjänster mellan företag

Checklista för köp av tjänster mellan företag Checklista för köp av tjänster mellan företag Vilka behov har ditt företag? Vad ligger bakom ditt beslut att söka hjälp? Vilka leverantörer finns att välja på? Det finns några saker att ha i minnet när

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery. Fördelar Schenker via ombud Schenker hemleverans Schenker till jobbet

Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery. Fördelar Schenker via ombud Schenker hemleverans Schenker till jobbet Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery Fördelar Schenker via ombud Schenker hemleverans Schenker till jobbet Vinn fördelar med Schenker e-delivery Med den nya teknologin

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 [Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm

Läs mer

Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning.

Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning. 2013 01 30 BOKNINGSVILLKOR 1. Offert och betalningsvillkor 1.1. Förskott Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02 Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Ärende Norrtåg

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Du kan även välja att få ditt paket skickat till en KICKS-butik nära dig och hämta ut ditt paket där. Din försändelse levereras då inom 3-5 dagar.

Du kan även välja att få ditt paket skickat till en KICKS-butik nära dig och hämta ut ditt paket där. Din försändelse levereras då inom 3-5 dagar. KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR KICKS E-HANDEL OM KICKS KICKS är den ledande skönhetskedjan i Norden. Med attraktiva varumärken inom doft, makeup, hudvård och hårvård samt välutbildade skönhetsexperter i butik

Läs mer

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015 DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978 Svenska Mässan Göteborg 2015 Samarbetet mellan Svensk Digital Handel, Svensk Handel och Svenska Mässan skapar fantastiska möjligheter för dig och ditt nätverk. Gothia Towers

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se I maj 2011 lanserades Roslagens första affärsdrivna destinationssajt, UpplevRoslagen.se. I dagsläget är det Roslagens enda flerspråkiga destinationssajt, välj polska, kinesiska, spanska, eller vad du vill.

Läs mer

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu!

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu! Minska matsvinnet Erbjud dina gäster att ta hem resterna i doggybag Nyhet: Doggybag Beställ nu! Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad Så här jobbar

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av föreningarna och Kila Fibernät Ekonomisk förening,

Läs mer

Sk dd y.com e-hand l e Så kommer du igång

Sk dd y.com e-hand l e Så kommer du igång Skydd.com e-handel Så kommer du igång 1. Inledning 2. Så här lägger du order 3. Mer om sökfunktionen 4. Bläddra i sortimentet och våra toppsäljare 5. Den nya produktvyn 6. Våra kampanjer och erbjudanden

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer