En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen.. STOMATOL TAND-CRÉME.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen.. STOMATOL TAND-CRÉME."

Transkript

1 Korpral Gren: Äss <hi lägger lusaräfsa i inskrifningsboka en gång te, di förbannade snuskvarn, så s'a ja ge rlek en filiklämtare, så dä åker fem år baklänges i prästbetyget för dej, förgrömmade traskapatrullo!! En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen.. om NI anvånder STOMATOL TAND-CRÉME. NIO 47. Den19NOVember Tryck* hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm Sjuttonde årgången.

2 Handlanden Svensson i Grönköping är illa sjuk. Man eftersänder fältskur Söderbom, som använder alla sina konster. Men Svensson blir allt sämre. Fru Svensson: Tänk ätter riktigt nu, Söderbom, om han inte kan hitta på någe mer, så att inte Svensson dör ifrån oss! Söderbom: Ja, lilla fru Svensson, jag ska säja, att nu, när vi både har koppat och slagit åder, så ii de just inte mer å göra ve'n. Fast vi kunde ju alltid dra ut en tand förstås... Bref från hemmet till riksdagsmannen, folkskolläraren Johannes Bengtzén. K. man! Jag besitter hälsan intill skrivande stund och önskar dig samma goda. Med barnen är det ävenledes väl, Erik sköter sig mycket bra i skolan, säger Kosmén, vilken är en plikttrogen och allvarlig ung man, och om det skulle gä så väl att du finge en god plats i Stockholm, bör lian värkligen bli din efterträdare här i socknen. Vår dotter Maria, som på lördag fyller 10 år, av vilken orsak du gärna kan sända henne något vackert från huvudstaden, är också duglig i skolan samt biträder i mina sysslor på ett sätt, som gör henne all heder. Hon sänder sin fader många hälsningar och uttrycker varje dag sin beundran över din stora begåvning och den framstående roll du spelar i politiken. Hon är nu för tiden mycket tillsamman med kyrkoherdens barn, och fastän han är din motståndare, behanndlar han Maria med stor hövlighet. Det har gjort ett mycket stort intryck på honom att du sitter i kommittén, och när kyrkovärden var här senast, sade han att kyrkoherden hade sagt, att du ändå inte måtte vara så dum, som han alltid ansett dig för, vilket är ett vackert vittsord från ett sådant håll. Jag har varit ute och efterhört vad våra vänner tycka angående försvaret. Alla sade de att de icke ville liava längre exersis, och jag förnam iifven, att dem av bönderna, vilka äro emot dig, dock dela samma mening beträffande exersisen, Nämndemannen Peter Johansson, vilken var nära att komma in i andra kammaren för högersidan, träffade jag hos klockarens, och han sade precis så här: Bengtzén är väl inte med om ökning av värnplikten, vartill jag svarade: det tror jag inte, ty min man utmärker sig alltid för karaktärsfasthet, och han lofvade sina valmän att minska exersisen, vilket svar Peter Johansson synbarligen upptog väl. Jag har också hört sägas, att riksdagsmannen Hallberg, som är din högerkamrat i riksdagen, också hade lovat att inte rösta P H längre exersis, så jag tror att det inte är värt att du AUGIER FRÉRES & C2 COGNAC (Världens äldsta Cognacshus.) Orundadt Obs.! Exportörer sedan 1643 af endast ren druf-cognac.

3 Den gamle bfverliggaren (göteborgare) med anledning af den stora fruutimmersinvasionen vid universitetet: Att det finns kärar, som ä öfverliggare, det tycker jag inte ä så underligt, men att det finns fruntimmer som ä öfverliggare, dä ä underliggare! gör det häller, utan fastmer säger till din vän minister Berg, att han inte häller bryr sig om någon ökning. Jag skriver detta brev genast, för jag vill inte, att du skall vara i okunnighet om vad de här hemma tänka, efter som du själv bett mig taga reda på saken. I går eftermiddag höll jag ävenledes det af dig tillsagda kalaset. Jag hade inbjudit alla våra bekanta, och var glädjen allmän. Jag hade köpt för 5 kronor kakor från staden, och desslikes från handlare Alsén 30 flaskor lemonad. Du kan tro att Kosmén höll ett vackert tal, i vilket han betonade din skicklighet i både det ena och det andra och framhöll likheten mellan dig och den framstående pedagogen Pestalossi, tyckte jag han sade, på den ena sidan och frihetskämpen Georg Washington på den andra sidan. Kosmén gjorde också ett gott intryck på de närvarande och ditt råd till honom gör han allting för att följa. Han blir nog sekreterare i logen»hoppets ankare» vid nästa val, hörde jag sägas, ty handlaren Alsén vill aa-gå, enär vid senaste danstillställningen arrangörerna köpte läskedryckerna och kaffet från staden, hvilket han ansåg vara en kränkning mot honom. Det var därför jag köpte leinonaden till kalaset hos honom, ty det vänjs ju mycket folk i hans butik, och han kan bliva farlig med sin stygga mund, om man blir ovän med honom. Du behöver dock ingenting frukta nu, ty du står i höga nummer hos honom, men det är bäst att vara försiktig. Jag vill bedja dig vara försiktig om din hälsa. Barnen och svärfar sända sin hälsning och varder du själv hjärtligt hälsad av din maka Amalia. Uon Bergens Pelles»affärd». Af Gustaf Ullman. Pelle, länsmans nye dräng, var inne i staden, öfverhopad med ärenden och uppdrag af alla sorter. Smickrad och själfmedveten hade Pelle nog mycket omdöme att uträtta de tråkiga först, i afsikt att gömma de angenämare till sedan. De angenämare, nå, man kunde aldrig veta, hur pass med påbröd det skulle vankas hos bagarn och konditorn. Alltid blef det väl tillräckligt, för att Pelle skulle kunna med godt samvete och utan risk spisa upp ungefär hälften. Samma sak med charkuteriaffären, i det allra närmaste. Och hvad spritbolaget anbelangade, hade man på goda grunder så pass hänsyn för länsmans kommisionär, att denne inte just borde behöfva frukta nattlig torka på hemvägen. Så tänkte Pelle helt redligt och ämnade handla lika redliga. Ung var han, koin så godt som rakt ur kronans kläder för första beväringsårets vedermödor, och visste med sig, att han inte tog sig så värst illa ut livarken i dem eller i de civila. Inte var det första gången, Pelle gjorde staden den äran. Han hade tvärtom ofta sett sig om där, och det rejält. Han hade för resten också mer än en gång handlat i Eskilstunaboden. Men i den hade det aldrig bjudits någonting på köpet. Och i den hade Pelle aldrig haft med annat än manfolk att göra, vanliga, osnutna, stadspomaderade bodisar! Bland sina tråkigare stadsärenden hade Pelle satt Eskilstunaboden först på listan. Han skulle köpa ett par dussin smånubb och en patentkorkskruf. Det borde ju gå lätt och ledigt undan, menade Pelle. Och, så traskade han dit.. Från den stickande vinterförmiddagssolen skänkte bodens halfdunkel ett välbehagligt afbrott. (Karlshamns Punsch

4 Fadern (till sin från hemmet sig begifvande son) : Å dä ska jag säga dej, att ärlighet varar längst, för jag har försökt bägge delarna. Men därinne glänste utefter disk, väggar och tak allsköns föremål: husgeråd, nycklar, verktyg och mordredskap i oändlighet, från knappnålsbref till yxhammare, från glittertråd till plogbillar. Och Pelles ännu lika kloka som nyfikna blick så att säga mornade sig, medan den makligt öfverfor all denna blankpolerade härlighet. Men den blef först riktigt yrvaken, när hans öra nåddes af en silfverklingande röst, som frågade, hvad herrn behagade köpa. Ty därvid varsnade Pelle bakom disken ett kvinnligt väsende, som han aldrig sett förr, och aldrig sett maken till. Liten var hon, alldeles för liten och fin, tyckte han, för att stå där och handskas med dessa varor och deras afnämare. Nå, det gick väl an med smånubb, synålar och glittertråd! Men det öfriga? Och det var väl inte så farligt med en sådan kund som Pelle! Nog visste han att skicka sig. Inte skulle han prata i vädret eller pruta med betalningen. Och inte skulle han, hvad han bara alltför gärna ville hålla fast den lilla vackra näfven, som slog in det begärda i brunt papper och räckte växelpengarna tillbaka! Ja, hon var en liten raring med ögon, som glänste mycket, mycket grannare än hela lagret i boden tillhopa. Och länsmans Pelle tappade paketen med smånubben och patentkorkskrufven bara för de där ögonens skull. Och då sade Pelle: Förlåt! P o m m e r y S e c : Le t(oi des Vins Le Vin des /?o/s/ Och den lilla raringen svarade: För allan del! Och så gick Pelle. Han hade ju så mycket ärenden att uträtta i sta'n. Och hade gömt de trefligare till sist. Hade han tänkt. Påbröd fick Pelle verkligen både hos bagaren, charkuteriägaren och konditorn. Åt gjorde han också. Dum var han ju inte! Men inte smakade det som det borde ha gjort! Naturligtvis gick det ner, godt som det var för en ung mage. Men det liksom ville upp igen emellanåt, ville upp med gråt, gråt i halsen! Pelle hade aldrig haft så tråkigt i staden förr: den var helt enkelt inte lik sig längre, staden! Han traskade emellertid plikttroget iväg till bondkvarteret och lastade af sig de många inköpta varorna på sin fora, som där stod i godt förvar. Men hans tankar flögo sina egna vägar, och de buro inte hemåt. Han kunde blott inte hitta på något anständigt och förnuftigt sätt att följa dem, dit de ville. De ville tillbaka till Eskilstunaboden. Pelle hade gömt spritbolaget till allra sist. Han kände en slags eggande förnöjelse vid erinran härom. Där skulle inte länsmans dräng bli försummad. Där skulle han kanske rent af få en lycklig ingifvelse, en befrielse ur sina plötsligt påkomna grubblerier! Slikt hade ju någon gång i liknande trångmål händt honom tidigare i hans tämligen sorgfria lefnad. Visst fick Pelle hvad han skulle ha, både för sin hus- OTARDSCOGNAC (Otard Dupuy)

5 Från min beväringstid. Korpral Oren: Ä dä näen å er, pojka som liar tat stodenten? N:o 18: Ja, korpral! Korpral Gren: Då kan han följe mej te kokhuset och räkne sockerbita! bondes och sin egen räkning, inte minst det senare. Med medfödd och ganska uppodlad ansvarskänsla, om också en smula sviktande i knäna och oviss om kursen, bragte han länsmans våta egendom i säkerhet på föran i kvarteret. Tittade till Grålie och gräfde eftertryckligt i den mässingsbeslagna läderpungen. Han hade just ingenting behöft lägga ut ur egen kassa, han hade en god timma på sig. Sittande hophukad på en af kärrans skälmar räknade Pelle ut, att han mycket väl kunde bjuda både sig och den lilla fröken i Eskilstunaboden på en kort, men glad aftonstund. Han försökte fundera färdigt allt, hvad han först skulle säga henne, men det blef ungefär lika klart, som om det gällt ett längre bibelspråk ur lilla katkesen. Beslutet stod dock fast: han ämnade inte resa hem utan att ännu en gång ha skådat in i de där ögonen, riktigt ordentligt, och hållit fast den där lilla vackra handen, som slog in paketet i brunt papper, och, och. Den solröda vinterkvällen glimmade i bodens alla blanka, skiftande varor. Det var så stiligt, tyckte Pelle, som i förstugan till himmelriket. Men, när han klef därin, ljöd inte den silfverklara lilla flickrösten, utan bara dörrklockans skr Jill ande slag. Pelle höll på att alldeles tappa modet. Ensam stod han där, full af ängslan att möta någon helt annan, att inte ha någon förklaring till hands. Men, gudilof, rätt som det var, så kom hon. Förlåt! sade hon: ska' vi tända? För allan del svarade Pelle och kände det så ARON B A H R N E S T O C K H O L M Gynna Svensk Industri! ============ tjockt i halsen, att han skulle gifvit halfva lifvet för en klunk ur en af de sköna buteljer, han stufvat in ombord å länsmans kärra. Hvad skulle det vara? undrade flickan bakom disken: vi stänger strax. Pelle kunde nätt och jämnt urskilja hennes ansikte, men trodde sig se de granna ögonen blinka i solnedgångsglansen. Han knöt näfvarna bakom ryggen, bet sig i underläppen och grufvade sig öfver att tungan lådde vid hans gom. Ändtligen fick han dock åter mål i mun, fast både modet och förnuftet längese'n voro sin kos: Jo, jag skulle ha smånubb och en patent korkskruf. De vackra ögonen innanför disken blefvo allt större. Och den silfverklara rösten sade: Nä, men dä har ni ju fått. Ja, visst! utbrast Pelle, alldeles från sina sinnen: men så skulle jag ha Och han begärde allt möjligt, som fanns och inte fanns i Eskilstunaboden: nålar, spikar, yxor, plogjärn, symaskiner och ångtröskverk. Pelle vet inte än i denna dag, hur han kom ut och till bondkvarteret och hem till länsman. Men när han väl hunnit dit, sade han till husbond: Är det så komsarien tror, jag är full, så kan jag allt visa, att jag kan gå tiljan. Jag trodde det inte, svarade länsman, men nu vet jag, att Pelle är det. säljer i parti Helsingborgs galoseher i Stockholm med omnejd, och Viskafors på hela öfriga Sverige. / 1 : Köp Hälsingborgs & Viskafors Galoseher!

6 Hör du, Slappasinsky, du har jädrar i mej inte tvättat labbarna sedan du gick genom Röda hafvet! Böcker. ÅT HÄCKLEFJÄLL, Albert Engströms bok för året är den dyraste han gifvit ut, men så är det också den största. Att den är bra, lika bra som alla andra om inte bättre, kan man säga i hans egen tidning utan att därmed göra sig skyldig till devotism mot hufvudredaktören. Han reste som hekant i somras två år sedan till Island tillsammans med Torild Wulff må änglarna beskydda dennes irrfärder i Kinesiens land! oeh minnena från Odyssén till sagoön föreligga nu i en förträffligt utstyrd volym med den goda titeln»åt Häcklefjäll», E. Lundquists bokförlag. I det här laget lär väl boken redan ha hunnit till tusentals svenska hem. Men den kommer till många, många flera, ty den goda smaken har dessbättre ännn godt om boningar i vårt land, och till dem är alltid Albert Engström en mycket kärkommen gäst. Här är han sig själf på hvarje rad, fastän han inte är i Grisslehamn utan långt borta, hvilket kommer sig af hans förnämsta egenskap: att alltid och öfver allt vara Alhert Engström. Bubo. OTTO WITTS senaste alster,»j de svävande trädgårdarna», är icke blott snillrikt och förbluffande tänkt utan också utfört med den ömma omsorg, en författare endast ägnar sitt kärleksbarn. Fyllt av gnistrande tankar och varm känsla är det den bästa exponenten på författarens förmåga att kombinera vetenskap och fantasi. Som stilen dessutom är lugnare och mera konstnärlig än i något av författarens föregående arbeten och Otto Witt redan har sin publik, torde man med säkerhet kunna förutspå, att»i de svävande trädgårdarna» blir ett av de mest eftersökta äpplena i julgranen. Oberon. Stilfulla möbler fl " m Gediget utförande. Snabb m leverans. H östkväl I i bergslagen. Dagningen dör, kvällsljuset strör brand uti skyn. Färgerna mörkna och djupna. Gruvlavens huv står som en uv ruggig på ruv i högen af gråberg och varp. Blodröd och stor höstmåne glor över skogens bryn. Tyst sover byn. Kvällen är kall Bandhundens skall, trotsigt och gällt av snuva och svält, blandar sin sång, envis och gäll, höstnatten lång med stånggångens jämrande gnäll. Begår katalog å Katrineholms möbler. Carl Fredriksons Träförädlings Aktiebolag, Katrineholm. Elis Utställning i Stockholm: N:o 6 Stureplan. Ek.

7 MATSALSMÖBEL af ek från kr. 150: -. Bröderne LJUNGGREN, H. Adolf Fredriks Kyrkogata 7. (s:e huset frän Drottn i riggat.) Hållplats fur.yrön spårvagn. & F. A.-B Imo kvalitet, största urval. Illustrerad priskurant gratis. Hcrf.juoaXetare K- A^*«T S on., l9-2tregenngsgatan.st6ckholm D e t behöfs e n d a s t att försöka och rätt använda Salubrin mot yttre skador, hosta, hemorrojder eller annat i bruksanvisningen angifvet ändamål för att finna, hvarför alla, som använt det på sätt, som i bruksanvisningen angifves, räkna det som en nödvändighetsartikel. Salubrin tillhandahålles i Parfym-, Speceri- och Färgaffärer. Partilager hos Gerfer & C:o, Stockholm. VINOLIA RAK-TVÅL Den som har Kraftig hårväxt bör i tid väl vårda sitt hår, eljest ödelägges håret förr eller senare af mjäll och andra harsjukdomar. Mjällbildning botas på kort tid genom användande af Oxyge nolfabrikens radioaktiva hårvatten Radiophor. I fl. å 1:50 och 2:50. 7,038,000 kr. skola utlottas å 1893 års Stockholms Teater-premie-obligationer. Dragning den 1 Dec. och är högsta vinsten 10,000 kp. För endast 75 öre erhåiies kontrakt med ensam vinsträtt å en obligation; för k r. 3:75 4 j e m s t. för kr. 5: å sju 8t. # och för kr. 10: å femton obligationer. Om minst 5 nummer tagas, portofritt och dragningslista. Numren i detta ovanligt fördelaktiga lotteri äro starkt efterfrågade. Skynda på så Ni säkert hinner med. Beställningar insändas till OBLIGATIONSKONTORET, Stora Nygatan 19 27, Malmö. GARNANS SPELBORD hopfällbara, klädda med grönt kläde af Mahogny Kr. 24:» Ek» 17:50 A.-B. NORDISKA KOMPANIET STUREPLAN - BIRGERJARLSGATAN REGERINGSGATAN MAZETTIl pr ATT RAKA SIG MED VINOLIA RAK-STÅNG ÄR VERKLIGEN UPP FRISKANDE^.* ji j» Gör v no. rakningen till ett nöje. Vinolia Generalagentur: Skepparegatan 6, STOCKHOLM Ö.Dj. ÖGON-CACAO hektopaket 45 öre, delikat kraftig hälsosam. Högsta näringsvärde! MAZETTI- Lämnar ingen bottensats SPIS-CHOKOLADER med eller utan mjölk särdeles fina och välsmakande. Nst halsbränna och magsyra finnes intet effektivare än SODAMINTPASTILLER Pris pr rulle om 20 st. 25 öre. Säljas överallt Tillverkas av A.-B Pharmacia Stockholm af rakknifvar etc. utföres af Bergs Bolag, Eskilstuna. Guldmedalj: Stockholm 1897, Paris EAU FAS DEQUININE ANAFAlIAILXJiVAmXl I8.PIACE VENDÖME PARIS Hvarför är Ni flintskallig? Känna Ni då int= Eau de Quinine. ÖFVERALLT ED.PINAUD Hotel (TAngleterre 6 Drottninggatan 6, Stockholm. Rekommenderas ärade resande. Allm. Tel. 7419, Rikst. 2142,2164. Elektriskt ljus. Centralt läge. Rikstelef. i rummen KISMET m m Finaste finska cigarett. Nederlag hos A. W. STAHLE 80 JÄRNTORGET, -:- STOCKHOLM. SSegäv alltid 2)e passa 6äst oc/> fålla längst. ^B. MYR BLR HRND K P m c L toätl **«873. mim. tel Riks. Liljh. 23. lacii.iok IVdLLl RådhllS- Han dt verkar egala n 4.. Dagl. Konsert af KestaUranten Caponsaechis populära kapell., Karduansmakaregatan 7. Rikstel Allm. Tel Redaktionens mottagningstid Måndagar och Torsdagar kl. 2 3 e. m.

8 Fjällsanatorium för bröstsjuka. SANATORIUM Mörsil (Jämtland) MÖRSILS öppet året om. Elektrisk belysning. Ren, stärkande fjälluft. - Ftirst n klass bord. Läget skyddadt mot fjällvindarnas bisterhet utan att dei ;ls hälsosamma inverkan förtages. Inackorderingspris med läkare och sjukvåru från kr. 4:50 6:50 pr dag, beroende på de.olika rummen. Intendent och öfverläkare D:r T. HORNEY, Riks 15 Prospekt och upplysningar genom Kanj. rerarkontorel. Post- och Telegrafadress: Sanatoriet, Mörsil. Rikstel. 7, ii Prakti inneh. Gustaf Stamm, Förstklassiga Fotograf i-kameror och - Prisma-Kikare - levereras på särdeles förmånliga betalningsvillkor genom AKTIEBOLAGET för SPRIDNING af LITTERÄRA VERK. Torsgatan 8, Stockholm. Rikstel Allm. tel Ny illustrerad katalog utkommen. Hnnoänd alltid En verklig ;am för huden. Instrumenter, strängar och tillbehör erhållas bäst och billigast från A. Tu. Nilssons Musikhandel Norrköping 3 B. Violiner, Guitarrer, Italienska dragspel, 1-, 2-och 3-radiga, Talapparater och skifvor, Munspel, Messingsinstrument, Sextettnoter m. m. Priskurarit gratis. PÄRMAR TILL STRIX å 1:75. GISLAVEDS I PRRT1 HOS HRR LUBLIN & C:o R.-B,, Stockholm. GALOSCHER hållbara, eleganta. Bästa passform. KÖPRS RF RLLR SVENSONS SKINNMÖBLER Högsta kvalité. Låga, bestämda priser. UTSTÄLLNINO: Mästersamuelsgatan Största specialtillverkning. LEITZ Mikroskop, prismakikare och Ernemanns fotografikameror på lager till fabrikspris + tull och frakt, på bekväma betalningsvillkor. AXEL LUNDKVIST Generalagent för LeltZ Wetzlar Stockholm, Handtverkaregat. 15 a Riks Allm S utbildar gentlemannachaufförer, Herrar och Damer, på mycket kort tid. Vidare meddelar A.-B. Fredr. Wagner, Vasagatan 48. Allm. 811,922. Eiks'3676,9381. Gollan- O l j a n sparar Skodon, Maskinremmar och allt läder.ollan-olje-rabriken T. Oisen, Stockholm En läkare skrifver s»jag känner intet medel som visat sig så verksamt mot härsjukdomar som F PAULli AZYMOL S t i m u l u s. " Grand Prix PARIS 1900 Världens förnämsta Precisions- FICK-UR. Till salu hos alla välsorterade Urmakare. Boccaccios' Dekameron i Svensk praktupplaga med illustrationer af ungraren Jacques Wagrez. Inbunden i elegant originalklotband. Har kostat kr. 15:. Säljes nu pr postförskott till kr. 8: + porto. Aktie- " bolaget II STOCKHOLM. Elektriskt ljus i hvarje h«s* Små driftsäkra belysnlngsanlägetitngar med batterier levereras ti" 10: och IS: kr. pr. sats. AKTIEBOLAGET NUMA - Elektriska Afdelmngen. 27 Drottninggatan 27 - Stockholm- Biörci Eduard Fuchs, En konst- och kulturhistorisk framställning i ord och bild. Ungefär.., sidor samt omkring 400 textillustrationer, hvaribland ett femtiotal KYilinan 1 KarriKätVr6D dubbelsidiga planscher. Väl utförda reproduktioner, de flesta i 3- och : 4-färgs-tryck. Kvartoformat. Inbundet i gediget och med konstnärlig smak och elegans stiliseradt starkt Canvas-klotband. Har kostat kr. 20: -, säljes nu pr postförskott till kr. 12^ + porto. Tagas båda verken pa en gång erhälles de för kronor 18:-- tillsammans.

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖJA ^7dl irilel andt i vårqcn^s Trun, var ylad dl a/lt yod

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖJA ^7dl irilel andt i vårqcn^s Trun, var ylad dl a/lt yod Som bilagor meatolja till nemrsprenumeratiter: Strix julnummer, 1 prenumerationablankett. smix UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖJA ^7dl irilel andt i vårqcn^s Trun, var ylad dl a/lt yod Kristligt sinnelag. Fattighjonet

Läs mer

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖM. r^7ä\l inja onbt i värgjzn^s var jfladdt atlt yodt TTUTL,

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖM. r^7ä\l inja onbt i värgjzn^s var jfladdt atlt yodt TTUTL, SIRIX UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖM r^7ä\l inja onbt i värgjzn^s var jfladdt atlt yodt TTUTL, Den välgörande frun: Är ni nu här igen, stackars man? Tiggaren: Ja, kravatten, den slet jag ut på generalkonsulns

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

En vacker tandrad, kostar endast 1 öre om da gon. om Ni använder

En vacker tandrad, kostar endast 1 öre om da gon. om Ni använder Brännevinet vell di ta bort, å tobaken, å kaffet vell en del ta bort. Snart tar di la bort kvennfolka mä. En vacker tandrad, kostar endast 1 öre om da gon. om Ni använder S T O M A T O L T A N D - C R

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan:

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Steg 1. Skriv ut berättelsen på A4 ark. Om du har en skrivare som skriver ut dubbelsidigt, tänk på att inte skriva ut den här sidan, dvs skriv

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om.

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. 4 Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. Men mellan ett som hon minns och ett annat som hon också minns

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Hjalmar Söderberg. Förvillelser

Hjalmar Söderberg. Förvillelser Hjalmar Söderberg Förvillelser Han stod en stund och betänkte sig med klappande hjärta och återhållen andedräkt innan han kunde besluta sig för att dra i det lilla röda och svarta klocksnöret. Han visste

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius)

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) 1. Ta ut predikat (p) och subjekt (s) i följande meningar. Tänk på att både predikatet och subjektet kan bestå av flera ord. a) Pojkarna cyklar på gatan. b) Den

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Dagbok. Namn. Av: Agnes

Dagbok. Namn. Av: Agnes Dagbok Namn Av: Agnes Alex Lou Crazy Tristan Gänget Chloe Ken Rektorn Det här är några som kommer att vara med i dena bok. 1 2 Augusti. Tisdag Kära dagbok eller något jag vet inte riktigt. Jag har aldrig

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

EN SPETÄLSK BLIR REN

EN SPETÄLSK BLIR REN EN SPETÄLSK BLIR REN 6:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 15 FEBRUARI 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 1: 40-45 En spetälsk blir ren En spetälsk kom till honom och föll på knä och bad: Vill du, så kan du

Läs mer

Kapitel 1 Kalle och polarna!

Kapitel 1 Kalle och polarna! Innehållsförteckning Kapitel 1 Kalle och polarna s.1 Kapitel 2 Sommarlovet är slut s.3 Kapitel 3 Krossat fönster s.5 Kapitel 4 Planen s.7 Kapitel 5 Fel person s.9 Kapitel 6 Tjuven är fast s.11 Kapitel

Läs mer

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR 20 december Hej, dagboken! Jag heter Xara. Jag bor i Kyrkslätts bibliotek, oftast. Annars bor jag på ett hotell i England. Idag har jag mycket att göra. Nu sitter

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Ne ly Rapp monsteragent: Vampyrernas bal Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 Hälsningar från DU-VET-VEM Nelly! Sträck på dig! In med magen! Upp med hakan! Jag gjorde som jag blev tillsagd och försökte

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 iatri Ordlista remittera gynekolog neurolog underliv koncentrera sig psykiskt betingat kroppstillstånd psykisk barn- och ungdomsvård, PBU motivera någon Detta rollspel handlar

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar

Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar Gamla brukspatron har dött, och hela ortsbefolkningen är bjuden på graföl. Jan Ersson tycker också han skall kondolera, och som gamla frun är mycket döf, sätter han munnen till hennes öra och smäller i

Läs mer

Salamander. ^g M B^ SKO BON Biblioteksgatan 6 Drottninggatan 11

Salamander. ^g M B^ SKO BON Biblioteksgatan 6 Drottninggatan 11 Karl Johans Mandus skall ut och excercera beväring, och användningen af kronans aflöningspängar diskuteras. Karl Johan: Ja se dä seger ja dek, Mandus, när du får ut lekviden, så plåttra inte bort panga

Läs mer

Pälsen. Läs novellen Pälsen.

Pälsen. Läs novellen Pälsen. Pälsen Läs novellen Pälsen. Pälsen Hjalmar Söderberg Det var en kall vinter det året. Människorna krympte ihop i kölden och blev mindre, utom de som hade pälsverk. Häradshövding Richardt hade en stor päls.

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Annika Mårtensson Katarina Neiman Hedensjö LÄSFÖRSTÅELSE

Annika Mårtensson Katarina Neiman Hedensjö LÄSFÖRSTÅELSE Annika Mårtensson Katarina Neiman Hedensjö LÄSFÖRSTÅELSE Bakklubben Bakom Hanna och Matilda satt i Hannas kök och tuggade på varsin snustorr scones. Kan vi inte sluta med vår bakklubb, försökte Matilda

Läs mer

Papi Tolfte/Trettonde numret, AnnaLina Hertzberg, 2011

Papi Tolfte/Trettonde numret, AnnaLina Hertzberg, 2011 SPELREGLER För obegränsat många läsare (man kan också sitta i ensamhet). Från 0 år. Speltid ett helt liv (eller bara några få minuter av det, livet alltså). Innehåller 16 kort med 16 olika motiv. FÖRBEREDELSER

Läs mer

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok.

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Värdparet in Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Vi ser skolbarnen komma in. Julian mobbas av Charles.

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

SVINDEL OCH SVEK av Helena Sigander Lättläst spänningsroman

SVINDEL OCH SVEK av Helena Sigander Lättläst spänningsroman SVINDEL OCH SVEK av Helena Sigander Lättläst spänningsroman 1 På sjukhuset Det är en solig dag i början av juni. Rolf Lindberg går in på sjukhuset. Han har en bukett blommor i handen. Det är blåklint och

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Detta kort är producerat av Alf Henrikson-sällskapet. Mer information. om Alf Henrikson och Sällskapet finns på www.alfhenrikson.se.

Detta kort är producerat av Alf Henrikson-sällskapet. Mer information. om Alf Henrikson och Sällskapet finns på www.alfhenrikson.se. Ord Alf Henrikson-vän! Detta är baksidan av ett verskort, med plats för adress och din egen hälsning. Formatet är A5. Framsidan innehåller tänkvärd Alf Henrikson-vers, med Björn Bergs teckning av författarens

Läs mer

UTGIFVARE, ALBERT ENGSTRÖ/\ ^7dl inlel anbt i våroicrl^ TTU/i- var jflad dl aut_yod.

UTGIFVARE, ALBERT ENGSTRÖ/\ ^7dl inlel anbt i våroicrl^ TTU/i- var jflad dl aut_yod. SIRIX UTGIFVARE, ALBERT ENGSTRÖ/\ ^7dl inlel anbt i våroicrl^ TTU/i- var jflad dl aut_yod. Den myndige prelaten Johansson efterskickar sin församlings orgeltrampare och berättar, att en ny orgel skall

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga Det hade hon inte. Och nu blev det ett liv i Katthult. Kalaset fick vänta. Alla måste ut och leta efter Emil. Han måste vara i snickarboden, kan du väl förstå, sa Emils mamma, och alla rusade dit för att

Läs mer

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista pensionsfrågor ålderspension premiepension inkomstrelaterad pension förtidspension allmänna pensionssystemet förvärvsarbetande kärlkramp sjukbidrag

Läs mer

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media 3 1934 5 måndagen den 26 november anatomiska institutionen, uppsala prolog Runtomkring honom var allt svart. Inte svart som mörker, utan bara svart och

Läs mer

EXTRA NUMMER EXTRA NUMMER

EXTRA NUMMER EXTRA NUMMER Kamratföreningen Huldas Vänners egna meddelanden 2004-08-27 EXTRA NUMMER IMPONERANDE OS-BRAGD AV HULDOR EXTRA NUMMER 1 Rolf berättar -Hvådliga historier Mysig grillkväll Ett par som varit gifta i 15 år

Läs mer

Sammetslent badrum. KLOKA HEM badrum. klokahem 47

Sammetslent badrum. KLOKA HEM badrum. klokahem 47 KLOKA HEM badrum Sammetslent badrum De magiskt sammetslena i villan i Hovås i tadelakt ett och vackert mate rial av maroc De hade stött på materialet i södra Spanien och efter en resa till Marocko hade

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning TÖI ROLLPEL - 003 idan 1 av 6 ocialtolkning Ordlista familjerådgivning skilsmässa äktenskapsskillnad underhåll tingsrätt advokat äktenskapsförord giftorätt i boet separera allmän rättshjälp bodelning jämkning

Läs mer

Salamander. Sjuttonde årgången. N:o 9. Den 26 Februari 1913. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913,

Salamander. Sjuttonde årgången. N:o 9. Den 26 Februari 1913. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 1913, A Det är märkvärdigt, att ni nykteraster inte tar bort ärter och fläsk också! Hvarför skulle vi göra det? Det finns ju inte ringaste anlednings Jo, dä ä godt! Salamander EM HETSPRIS 15: För Damer och Herrar

Läs mer

ÖGONBLICKETS UTSEENDE. av Maria Lönnberg

ÖGONBLICKETS UTSEENDE. av Maria Lönnberg ÖGONBLICKETS UTSEENDE av Maria Lönnberg September 2007 Händelserna utspelar sig på ett vårdhem för åldringar. Personer: Otto 28 år, skadades alvarligt i en bilkrock för fem år sedan, är totalförlamad och

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Krille Klåfinger får en flygtur. Oversat af Vivianna Nyroos

Krille Klåfinger får en flygtur. Oversat af Vivianna Nyroos Krille Klåfinger får en flygtur Oversat af Vivianna Nyroos 1 Presentation av karaktärerna på innerfliken: Mammi Mamma Krille Klåfinger Nimbus Freddy Flygkikare Pia Pilot Kazandra. 2 SIDE 2/3 Här i det

Läs mer

UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖA

UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖA SIRIX UTGIFVARE ALBERT ENGSTRÖA *mzn> oarjlad dt aät_yjodt.f Den

Läs mer

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett Nere på stranden vid havet var Sandvargen och Zackarina mycket upptagna, var och en med sitt. Sandvargen var upptagen med att plaska runt i vattenkanten. Det sa plosch och det sa pläsch, och han stänkte

Läs mer

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!!

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!! 1 VERB I PRESENS Svenska verb har fem olika böjningsformer: presens, infinitiv, preteritum (imperfekt), supinum och imperativ. Presens använder man om nutid. Man kan också använda det om framtid om det

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer