En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen.. STOMATOL TAND-CRÉME.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen.. STOMATOL TAND-CRÉME."

Transkript

1 Korpral Gren: Äss <hi lägger lusaräfsa i inskrifningsboka en gång te, di förbannade snuskvarn, så s'a ja ge rlek en filiklämtare, så dä åker fem år baklänges i prästbetyget för dej, förgrömmade traskapatrullo!! En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen.. om NI anvånder STOMATOL TAND-CRÉME. NIO 47. Den19NOVember Tryck* hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm Sjuttonde årgången.

2 Handlanden Svensson i Grönköping är illa sjuk. Man eftersänder fältskur Söderbom, som använder alla sina konster. Men Svensson blir allt sämre. Fru Svensson: Tänk ätter riktigt nu, Söderbom, om han inte kan hitta på någe mer, så att inte Svensson dör ifrån oss! Söderbom: Ja, lilla fru Svensson, jag ska säja, att nu, när vi både har koppat och slagit åder, så ii de just inte mer å göra ve'n. Fast vi kunde ju alltid dra ut en tand förstås... Bref från hemmet till riksdagsmannen, folkskolläraren Johannes Bengtzén. K. man! Jag besitter hälsan intill skrivande stund och önskar dig samma goda. Med barnen är det ävenledes väl, Erik sköter sig mycket bra i skolan, säger Kosmén, vilken är en plikttrogen och allvarlig ung man, och om det skulle gä så väl att du finge en god plats i Stockholm, bör lian värkligen bli din efterträdare här i socknen. Vår dotter Maria, som på lördag fyller 10 år, av vilken orsak du gärna kan sända henne något vackert från huvudstaden, är också duglig i skolan samt biträder i mina sysslor på ett sätt, som gör henne all heder. Hon sänder sin fader många hälsningar och uttrycker varje dag sin beundran över din stora begåvning och den framstående roll du spelar i politiken. Hon är nu för tiden mycket tillsamman med kyrkoherdens barn, och fastän han är din motståndare, behanndlar han Maria med stor hövlighet. Det har gjort ett mycket stort intryck på honom att du sitter i kommittén, och när kyrkovärden var här senast, sade han att kyrkoherden hade sagt, att du ändå inte måtte vara så dum, som han alltid ansett dig för, vilket är ett vackert vittsord från ett sådant håll. Jag har varit ute och efterhört vad våra vänner tycka angående försvaret. Alla sade de att de icke ville liava längre exersis, och jag förnam iifven, att dem av bönderna, vilka äro emot dig, dock dela samma mening beträffande exersisen, Nämndemannen Peter Johansson, vilken var nära att komma in i andra kammaren för högersidan, träffade jag hos klockarens, och han sade precis så här: Bengtzén är väl inte med om ökning av värnplikten, vartill jag svarade: det tror jag inte, ty min man utmärker sig alltid för karaktärsfasthet, och han lofvade sina valmän att minska exersisen, vilket svar Peter Johansson synbarligen upptog väl. Jag har också hört sägas, att riksdagsmannen Hallberg, som är din högerkamrat i riksdagen, också hade lovat att inte rösta P H längre exersis, så jag tror att det inte är värt att du AUGIER FRÉRES & C2 COGNAC (Världens äldsta Cognacshus.) Orundadt Obs.! Exportörer sedan 1643 af endast ren druf-cognac.

3 Den gamle bfverliggaren (göteborgare) med anledning af den stora fruutimmersinvasionen vid universitetet: Att det finns kärar, som ä öfverliggare, det tycker jag inte ä så underligt, men att det finns fruntimmer som ä öfverliggare, dä ä underliggare! gör det häller, utan fastmer säger till din vän minister Berg, att han inte häller bryr sig om någon ökning. Jag skriver detta brev genast, för jag vill inte, att du skall vara i okunnighet om vad de här hemma tänka, efter som du själv bett mig taga reda på saken. I går eftermiddag höll jag ävenledes det af dig tillsagda kalaset. Jag hade inbjudit alla våra bekanta, och var glädjen allmän. Jag hade köpt för 5 kronor kakor från staden, och desslikes från handlare Alsén 30 flaskor lemonad. Du kan tro att Kosmén höll ett vackert tal, i vilket han betonade din skicklighet i både det ena och det andra och framhöll likheten mellan dig och den framstående pedagogen Pestalossi, tyckte jag han sade, på den ena sidan och frihetskämpen Georg Washington på den andra sidan. Kosmén gjorde också ett gott intryck på de närvarande och ditt råd till honom gör han allting för att följa. Han blir nog sekreterare i logen»hoppets ankare» vid nästa val, hörde jag sägas, ty handlaren Alsén vill aa-gå, enär vid senaste danstillställningen arrangörerna köpte läskedryckerna och kaffet från staden, hvilket han ansåg vara en kränkning mot honom. Det var därför jag köpte leinonaden till kalaset hos honom, ty det vänjs ju mycket folk i hans butik, och han kan bliva farlig med sin stygga mund, om man blir ovän med honom. Du behöver dock ingenting frukta nu, ty du står i höga nummer hos honom, men det är bäst att vara försiktig. Jag vill bedja dig vara försiktig om din hälsa. Barnen och svärfar sända sin hälsning och varder du själv hjärtligt hälsad av din maka Amalia. Uon Bergens Pelles»affärd». Af Gustaf Ullman. Pelle, länsmans nye dräng, var inne i staden, öfverhopad med ärenden och uppdrag af alla sorter. Smickrad och själfmedveten hade Pelle nog mycket omdöme att uträtta de tråkiga först, i afsikt att gömma de angenämare till sedan. De angenämare, nå, man kunde aldrig veta, hur pass med påbröd det skulle vankas hos bagarn och konditorn. Alltid blef det väl tillräckligt, för att Pelle skulle kunna med godt samvete och utan risk spisa upp ungefär hälften. Samma sak med charkuteriaffären, i det allra närmaste. Och hvad spritbolaget anbelangade, hade man på goda grunder så pass hänsyn för länsmans kommisionär, att denne inte just borde behöfva frukta nattlig torka på hemvägen. Så tänkte Pelle helt redligt och ämnade handla lika redliga. Ung var han, koin så godt som rakt ur kronans kläder för första beväringsårets vedermödor, och visste med sig, att han inte tog sig så värst illa ut livarken i dem eller i de civila. Inte var det första gången, Pelle gjorde staden den äran. Han hade tvärtom ofta sett sig om där, och det rejält. Han hade för resten också mer än en gång handlat i Eskilstunaboden. Men i den hade det aldrig bjudits någonting på köpet. Och i den hade Pelle aldrig haft med annat än manfolk att göra, vanliga, osnutna, stadspomaderade bodisar! Bland sina tråkigare stadsärenden hade Pelle satt Eskilstunaboden först på listan. Han skulle köpa ett par dussin smånubb och en patentkorkskruf. Det borde ju gå lätt och ledigt undan, menade Pelle. Och, så traskade han dit.. Från den stickande vinterförmiddagssolen skänkte bodens halfdunkel ett välbehagligt afbrott. (Karlshamns Punsch

4 Fadern (till sin från hemmet sig begifvande son) : Å dä ska jag säga dej, att ärlighet varar längst, för jag har försökt bägge delarna. Men därinne glänste utefter disk, väggar och tak allsköns föremål: husgeråd, nycklar, verktyg och mordredskap i oändlighet, från knappnålsbref till yxhammare, från glittertråd till plogbillar. Och Pelles ännu lika kloka som nyfikna blick så att säga mornade sig, medan den makligt öfverfor all denna blankpolerade härlighet. Men den blef först riktigt yrvaken, när hans öra nåddes af en silfverklingande röst, som frågade, hvad herrn behagade köpa. Ty därvid varsnade Pelle bakom disken ett kvinnligt väsende, som han aldrig sett förr, och aldrig sett maken till. Liten var hon, alldeles för liten och fin, tyckte han, för att stå där och handskas med dessa varor och deras afnämare. Nå, det gick väl an med smånubb, synålar och glittertråd! Men det öfriga? Och det var väl inte så farligt med en sådan kund som Pelle! Nog visste han att skicka sig. Inte skulle han prata i vädret eller pruta med betalningen. Och inte skulle han, hvad han bara alltför gärna ville hålla fast den lilla vackra näfven, som slog in det begärda i brunt papper och räckte växelpengarna tillbaka! Ja, hon var en liten raring med ögon, som glänste mycket, mycket grannare än hela lagret i boden tillhopa. Och länsmans Pelle tappade paketen med smånubben och patentkorkskrufven bara för de där ögonens skull. Och då sade Pelle: Förlåt! P o m m e r y S e c : Le t(oi des Vins Le Vin des /?o/s/ Och den lilla raringen svarade: För allan del! Och så gick Pelle. Han hade ju så mycket ärenden att uträtta i sta'n. Och hade gömt de trefligare till sist. Hade han tänkt. Påbröd fick Pelle verkligen både hos bagaren, charkuteriägaren och konditorn. Åt gjorde han också. Dum var han ju inte! Men inte smakade det som det borde ha gjort! Naturligtvis gick det ner, godt som det var för en ung mage. Men det liksom ville upp igen emellanåt, ville upp med gråt, gråt i halsen! Pelle hade aldrig haft så tråkigt i staden förr: den var helt enkelt inte lik sig längre, staden! Han traskade emellertid plikttroget iväg till bondkvarteret och lastade af sig de många inköpta varorna på sin fora, som där stod i godt förvar. Men hans tankar flögo sina egna vägar, och de buro inte hemåt. Han kunde blott inte hitta på något anständigt och förnuftigt sätt att följa dem, dit de ville. De ville tillbaka till Eskilstunaboden. Pelle hade gömt spritbolaget till allra sist. Han kände en slags eggande förnöjelse vid erinran härom. Där skulle inte länsmans dräng bli försummad. Där skulle han kanske rent af få en lycklig ingifvelse, en befrielse ur sina plötsligt påkomna grubblerier! Slikt hade ju någon gång i liknande trångmål händt honom tidigare i hans tämligen sorgfria lefnad. Visst fick Pelle hvad han skulle ha, både för sin hus- OTARDSCOGNAC (Otard Dupuy)

5 Från min beväringstid. Korpral Oren: Ä dä näen å er, pojka som liar tat stodenten? N:o 18: Ja, korpral! Korpral Gren: Då kan han följe mej te kokhuset och räkne sockerbita! bondes och sin egen räkning, inte minst det senare. Med medfödd och ganska uppodlad ansvarskänsla, om också en smula sviktande i knäna och oviss om kursen, bragte han länsmans våta egendom i säkerhet på föran i kvarteret. Tittade till Grålie och gräfde eftertryckligt i den mässingsbeslagna läderpungen. Han hade just ingenting behöft lägga ut ur egen kassa, han hade en god timma på sig. Sittande hophukad på en af kärrans skälmar räknade Pelle ut, att han mycket väl kunde bjuda både sig och den lilla fröken i Eskilstunaboden på en kort, men glad aftonstund. Han försökte fundera färdigt allt, hvad han först skulle säga henne, men det blef ungefär lika klart, som om det gällt ett längre bibelspråk ur lilla katkesen. Beslutet stod dock fast: han ämnade inte resa hem utan att ännu en gång ha skådat in i de där ögonen, riktigt ordentligt, och hållit fast den där lilla vackra handen, som slog in paketet i brunt papper, och, och. Den solröda vinterkvällen glimmade i bodens alla blanka, skiftande varor. Det var så stiligt, tyckte Pelle, som i förstugan till himmelriket. Men, när han klef därin, ljöd inte den silfverklara lilla flickrösten, utan bara dörrklockans skr Jill ande slag. Pelle höll på att alldeles tappa modet. Ensam stod han där, full af ängslan att möta någon helt annan, att inte ha någon förklaring till hands. Men, gudilof, rätt som det var, så kom hon. Förlåt! sade hon: ska' vi tända? För allan del svarade Pelle och kände det så ARON B A H R N E S T O C K H O L M Gynna Svensk Industri! ============ tjockt i halsen, att han skulle gifvit halfva lifvet för en klunk ur en af de sköna buteljer, han stufvat in ombord å länsmans kärra. Hvad skulle det vara? undrade flickan bakom disken: vi stänger strax. Pelle kunde nätt och jämnt urskilja hennes ansikte, men trodde sig se de granna ögonen blinka i solnedgångsglansen. Han knöt näfvarna bakom ryggen, bet sig i underläppen och grufvade sig öfver att tungan lådde vid hans gom. Ändtligen fick han dock åter mål i mun, fast både modet och förnuftet längese'n voro sin kos: Jo, jag skulle ha smånubb och en patent korkskruf. De vackra ögonen innanför disken blefvo allt större. Och den silfverklara rösten sade: Nä, men dä har ni ju fått. Ja, visst! utbrast Pelle, alldeles från sina sinnen: men så skulle jag ha Och han begärde allt möjligt, som fanns och inte fanns i Eskilstunaboden: nålar, spikar, yxor, plogjärn, symaskiner och ångtröskverk. Pelle vet inte än i denna dag, hur han kom ut och till bondkvarteret och hem till länsman. Men när han väl hunnit dit, sade han till husbond: Är det så komsarien tror, jag är full, så kan jag allt visa, att jag kan gå tiljan. Jag trodde det inte, svarade länsman, men nu vet jag, att Pelle är det. säljer i parti Helsingborgs galoseher i Stockholm med omnejd, och Viskafors på hela öfriga Sverige. / 1 : Köp Hälsingborgs & Viskafors Galoseher!

6 Hör du, Slappasinsky, du har jädrar i mej inte tvättat labbarna sedan du gick genom Röda hafvet! Böcker. ÅT HÄCKLEFJÄLL, Albert Engströms bok för året är den dyraste han gifvit ut, men så är det också den största. Att den är bra, lika bra som alla andra om inte bättre, kan man säga i hans egen tidning utan att därmed göra sig skyldig till devotism mot hufvudredaktören. Han reste som hekant i somras två år sedan till Island tillsammans med Torild Wulff må änglarna beskydda dennes irrfärder i Kinesiens land! oeh minnena från Odyssén till sagoön föreligga nu i en förträffligt utstyrd volym med den goda titeln»åt Häcklefjäll», E. Lundquists bokförlag. I det här laget lär väl boken redan ha hunnit till tusentals svenska hem. Men den kommer till många, många flera, ty den goda smaken har dessbättre ännn godt om boningar i vårt land, och till dem är alltid Albert Engström en mycket kärkommen gäst. Här är han sig själf på hvarje rad, fastän han inte är i Grisslehamn utan långt borta, hvilket kommer sig af hans förnämsta egenskap: att alltid och öfver allt vara Alhert Engström. Bubo. OTTO WITTS senaste alster,»j de svävande trädgårdarna», är icke blott snillrikt och förbluffande tänkt utan också utfört med den ömma omsorg, en författare endast ägnar sitt kärleksbarn. Fyllt av gnistrande tankar och varm känsla är det den bästa exponenten på författarens förmåga att kombinera vetenskap och fantasi. Som stilen dessutom är lugnare och mera konstnärlig än i något av författarens föregående arbeten och Otto Witt redan har sin publik, torde man med säkerhet kunna förutspå, att»i de svävande trädgårdarna» blir ett av de mest eftersökta äpplena i julgranen. Oberon. Stilfulla möbler fl " m Gediget utförande. Snabb m leverans. H östkväl I i bergslagen. Dagningen dör, kvällsljuset strör brand uti skyn. Färgerna mörkna och djupna. Gruvlavens huv står som en uv ruggig på ruv i högen af gråberg och varp. Blodröd och stor höstmåne glor över skogens bryn. Tyst sover byn. Kvällen är kall Bandhundens skall, trotsigt och gällt av snuva och svält, blandar sin sång, envis och gäll, höstnatten lång med stånggångens jämrande gnäll. Begår katalog å Katrineholms möbler. Carl Fredriksons Träförädlings Aktiebolag, Katrineholm. Elis Utställning i Stockholm: N:o 6 Stureplan. Ek.

7 MATSALSMÖBEL af ek från kr. 150: -. Bröderne LJUNGGREN, H. Adolf Fredriks Kyrkogata 7. (s:e huset frän Drottn i riggat.) Hållplats fur.yrön spårvagn. & F. A.-B Imo kvalitet, största urval. Illustrerad priskurant gratis. Hcrf.juoaXetare K- A^*«T S on., l9-2tregenngsgatan.st6ckholm D e t behöfs e n d a s t att försöka och rätt använda Salubrin mot yttre skador, hosta, hemorrojder eller annat i bruksanvisningen angifvet ändamål för att finna, hvarför alla, som använt det på sätt, som i bruksanvisningen angifves, räkna det som en nödvändighetsartikel. Salubrin tillhandahålles i Parfym-, Speceri- och Färgaffärer. Partilager hos Gerfer & C:o, Stockholm. VINOLIA RAK-TVÅL Den som har Kraftig hårväxt bör i tid väl vårda sitt hår, eljest ödelägges håret förr eller senare af mjäll och andra harsjukdomar. Mjällbildning botas på kort tid genom användande af Oxyge nolfabrikens radioaktiva hårvatten Radiophor. I fl. å 1:50 och 2:50. 7,038,000 kr. skola utlottas å 1893 års Stockholms Teater-premie-obligationer. Dragning den 1 Dec. och är högsta vinsten 10,000 kp. För endast 75 öre erhåiies kontrakt med ensam vinsträtt å en obligation; för k r. 3:75 4 j e m s t. för kr. 5: å sju 8t. # och för kr. 10: å femton obligationer. Om minst 5 nummer tagas, portofritt och dragningslista. Numren i detta ovanligt fördelaktiga lotteri äro starkt efterfrågade. Skynda på så Ni säkert hinner med. Beställningar insändas till OBLIGATIONSKONTORET, Stora Nygatan 19 27, Malmö. GARNANS SPELBORD hopfällbara, klädda med grönt kläde af Mahogny Kr. 24:» Ek» 17:50 A.-B. NORDISKA KOMPANIET STUREPLAN - BIRGERJARLSGATAN REGERINGSGATAN MAZETTIl pr ATT RAKA SIG MED VINOLIA RAK-STÅNG ÄR VERKLIGEN UPP FRISKANDE^.* ji j» Gör v no. rakningen till ett nöje. Vinolia Generalagentur: Skepparegatan 6, STOCKHOLM Ö.Dj. ÖGON-CACAO hektopaket 45 öre, delikat kraftig hälsosam. Högsta näringsvärde! MAZETTI- Lämnar ingen bottensats SPIS-CHOKOLADER med eller utan mjölk särdeles fina och välsmakande. Nst halsbränna och magsyra finnes intet effektivare än SODAMINTPASTILLER Pris pr rulle om 20 st. 25 öre. Säljas överallt Tillverkas av A.-B Pharmacia Stockholm af rakknifvar etc. utföres af Bergs Bolag, Eskilstuna. Guldmedalj: Stockholm 1897, Paris EAU FAS DEQUININE ANAFAlIAILXJiVAmXl I8.PIACE VENDÖME PARIS Hvarför är Ni flintskallig? Känna Ni då int= Eau de Quinine. ÖFVERALLT ED.PINAUD Hotel (TAngleterre 6 Drottninggatan 6, Stockholm. Rekommenderas ärade resande. Allm. Tel. 7419, Rikst. 2142,2164. Elektriskt ljus. Centralt läge. Rikstelef. i rummen KISMET m m Finaste finska cigarett. Nederlag hos A. W. STAHLE 80 JÄRNTORGET, -:- STOCKHOLM. SSegäv alltid 2)e passa 6äst oc/> fålla längst. ^B. MYR BLR HRND K P m c L toätl **«873. mim. tel Riks. Liljh. 23. lacii.iok IVdLLl RådhllS- Han dt verkar egala n 4.. Dagl. Konsert af KestaUranten Caponsaechis populära kapell., Karduansmakaregatan 7. Rikstel Allm. Tel Redaktionens mottagningstid Måndagar och Torsdagar kl. 2 3 e. m.

8 Fjällsanatorium för bröstsjuka. SANATORIUM Mörsil (Jämtland) MÖRSILS öppet året om. Elektrisk belysning. Ren, stärkande fjälluft. - Ftirst n klass bord. Läget skyddadt mot fjällvindarnas bisterhet utan att dei ;ls hälsosamma inverkan förtages. Inackorderingspris med läkare och sjukvåru från kr. 4:50 6:50 pr dag, beroende på de.olika rummen. Intendent och öfverläkare D:r T. HORNEY, Riks 15 Prospekt och upplysningar genom Kanj. rerarkontorel. Post- och Telegrafadress: Sanatoriet, Mörsil. Rikstel. 7, ii Prakti inneh. Gustaf Stamm, Förstklassiga Fotograf i-kameror och - Prisma-Kikare - levereras på särdeles förmånliga betalningsvillkor genom AKTIEBOLAGET för SPRIDNING af LITTERÄRA VERK. Torsgatan 8, Stockholm. Rikstel Allm. tel Ny illustrerad katalog utkommen. Hnnoänd alltid En verklig ;am för huden. Instrumenter, strängar och tillbehör erhållas bäst och billigast från A. Tu. Nilssons Musikhandel Norrköping 3 B. Violiner, Guitarrer, Italienska dragspel, 1-, 2-och 3-radiga, Talapparater och skifvor, Munspel, Messingsinstrument, Sextettnoter m. m. Priskurarit gratis. PÄRMAR TILL STRIX å 1:75. GISLAVEDS I PRRT1 HOS HRR LUBLIN & C:o R.-B,, Stockholm. GALOSCHER hållbara, eleganta. Bästa passform. KÖPRS RF RLLR SVENSONS SKINNMÖBLER Högsta kvalité. Låga, bestämda priser. UTSTÄLLNINO: Mästersamuelsgatan Största specialtillverkning. LEITZ Mikroskop, prismakikare och Ernemanns fotografikameror på lager till fabrikspris + tull och frakt, på bekväma betalningsvillkor. AXEL LUNDKVIST Generalagent för LeltZ Wetzlar Stockholm, Handtverkaregat. 15 a Riks Allm S utbildar gentlemannachaufförer, Herrar och Damer, på mycket kort tid. Vidare meddelar A.-B. Fredr. Wagner, Vasagatan 48. Allm. 811,922. Eiks'3676,9381. Gollan- O l j a n sparar Skodon, Maskinremmar och allt läder.ollan-olje-rabriken T. Oisen, Stockholm En läkare skrifver s»jag känner intet medel som visat sig så verksamt mot härsjukdomar som F PAULli AZYMOL S t i m u l u s. " Grand Prix PARIS 1900 Världens förnämsta Precisions- FICK-UR. Till salu hos alla välsorterade Urmakare. Boccaccios' Dekameron i Svensk praktupplaga med illustrationer af ungraren Jacques Wagrez. Inbunden i elegant originalklotband. Har kostat kr. 15:. Säljes nu pr postförskott till kr. 8: + porto. Aktie- " bolaget II STOCKHOLM. Elektriskt ljus i hvarje h«s* Små driftsäkra belysnlngsanlägetitngar med batterier levereras ti" 10: och IS: kr. pr. sats. AKTIEBOLAGET NUMA - Elektriska Afdelmngen. 27 Drottninggatan 27 - Stockholm- Biörci Eduard Fuchs, En konst- och kulturhistorisk framställning i ord och bild. Ungefär.., sidor samt omkring 400 textillustrationer, hvaribland ett femtiotal KYilinan 1 KarriKätVr6D dubbelsidiga planscher. Väl utförda reproduktioner, de flesta i 3- och : 4-färgs-tryck. Kvartoformat. Inbundet i gediget och med konstnärlig smak och elegans stiliseradt starkt Canvas-klotband. Har kostat kr. 20: -, säljes nu pr postförskott till kr. 12^ + porto. Tagas båda verken pa en gång erhälles de för kronor 18:-- tillsammans.

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖJA ^7dl irilel andt i vårqcn^s Trun, var ylad dl a/lt yod

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖJA ^7dl irilel andt i vårqcn^s Trun, var ylad dl a/lt yod Som bilagor meatolja till nemrsprenumeratiter: Strix julnummer, 1 prenumerationablankett. smix UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖJA ^7dl irilel andt i vårqcn^s Trun, var ylad dl a/lt yod Kristligt sinnelag. Fattighjonet

Läs mer

5IRIX. z!7d aiu onde i väi&icn^s Trven. var jflad dt aät yodt. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen,

5IRIX. z!7d aiu onde i väi&icn^s Trven. var jflad dt aät yodt. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, 5IRIX UTGIFVARE, A L B E R T E N G STRÖVA z!7d aiu onde i väi&icn^s Trven. var jflad dt aät yodt Stinsen: Ska ni med nu, så raska på! Mor Malin: Ja, nog ska ja mä, men ja ska väl si först, åt hva håll

Läs mer

STOMATOL Bl TAND-CRÉME. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder S T O M A T O L TAND-CRÉME,

STOMATOL Bl TAND-CRÉME. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder S T O M A T O L TAND-CRÉME, Skogvaktarn: Tjufskytten: Ge hit byssa! Ä du inte nöjd mä dä som ä i'na? En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder S T O M A T O L TAND-CRÉME, N:o 45. Den 5 November 1913. Tryckt hos

Läs mer

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖM. r^7ä\l inja onbt i värgjzn^s var jfladdt atlt yodt TTUTL,

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖM. r^7ä\l inja onbt i värgjzn^s var jfladdt atlt yodt TTUTL, SIRIX UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖM r^7ä\l inja onbt i värgjzn^s var jfladdt atlt yodt TTUTL, Den välgörande frun: Är ni nu här igen, stackars man? Tiggaren: Ja, kravatten, den slet jag ut på generalkonsulns

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

STOMATOLI S T O I M A T O L TAND-CRÉME. Sjuttonde årgången.

STOMATOLI S T O I M A T O L TAND-CRÉME. Sjuttonde årgången. Gamla Marja i Hägås gick in till Gäfle lasarett för att bli opererad för någon åkomma ocli hörde sig för hos lasarettsläkaren, om hon kunde bli opererad samma dag. Svaret blef, att bon nog måste vänta

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan:

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Steg 1. Skriv ut berättelsen på A4 ark. Om du har en skrivare som skriver ut dubbelsidigt, tänk på att inte skriva ut den här sidan, dvs skriv

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

STOMATOL TAND-CRÉME. Ull TAND-CR ÉM E.ifEs**' PARLHVITA TÄNDER! En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder

STOMATOL TAND-CRÉME. Ull TAND-CR ÉM E.ifEs**' PARLHVITA TÄNDER! En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder Petrus Lund har en rad år legat i Uppsala utan att tentera eller ta någon examen. Professor Johansson, en gammal vän till hans far, träffar honom på gatan och frågar, om han inte snart skall ta examen.

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, iltand-créme 1 PÄR LM VITA TÄNDER t

En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, iltand-créme 1 PÄR LM VITA TÄNDER t Ambulerande fattighjonet Persmansper kommer in på Vällingåsen. Han sitter en lång stund i väntan på att få något, men då detta ej sker, reser han sig ändtligen och säger vid dörren: Här behöfver en inte

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

En vacker tandrad, kostar endast 1 öre om da gon. om Ni använder

En vacker tandrad, kostar endast 1 öre om da gon. om Ni använder Brännevinet vell di ta bort, å tobaken, å kaffet vell en del ta bort. Snart tar di la bort kvennfolka mä. En vacker tandrad, kostar endast 1 öre om da gon. om Ni använder S T O M A T O L T A N D - C R

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Nr 3/2007 Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Fokusera Under söndagspromenaderna med gubbarna i byn behandlas inte bara

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

UTGIFVARE, ALBERT ENG STRÖVA

UTGIFVARE, ALBERT ENG STRÖVA smix UTGIFVARE, ALBERT ENG STRÖVA jruru var jplad dl. allt_yodt Dä ä allt Hundan hva urmakere kan klå åt sej! För si sputter di i e klocke, så vill di ha e krone, men si snyter di sej i'na, så vill di

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

smix UTGIFVARE, ALBERT ENGSTRÖJA Trusi- var jfödöl aät yodt

smix UTGIFVARE, ALBERT ENGSTRÖJA Trusi- var jfödöl aät yodt smix UTGIFVARE, ALBERT ENGSTRÖJA Trusi- var jfödöl aät yodt Pastorn, som i ett sällskap klagar öfver mänsklighetens förfall: Och nu några ord om den teaterpjäs, som i går kväll för första gången uppfördes

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Dagbok. Namn. Av: Agnes

Dagbok. Namn. Av: Agnes Dagbok Namn Av: Agnes Alex Lou Crazy Tristan Gänget Chloe Ken Rektorn Det här är några som kommer att vara med i dena bok. 1 2 Augusti. Tisdag Kära dagbok eller något jag vet inte riktigt. Jag har aldrig

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga Det hade hon inte. Och nu blev det ett liv i Katthult. Kalaset fick vänta. Alla måste ut och leta efter Emil. Han måste vara i snickarboden, kan du väl förstå, sa Emils mamma, och alla rusade dit för att

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

STOMATOL TAND-CRÉME. Har du hört Fridtjuv Bergs senaste titel? Han kallas öfverhofjägmästare.??? Han är ju chef för alla Chronschougar.

STOMATOL TAND-CRÉME. Har du hört Fridtjuv Bergs senaste titel? Han kallas öfverhofjägmästare.??? Han är ju chef för alla Chronschougar. Mina gamla professorer. Har du hört Fridtjuv Bergs senaste titel? Han kallas öfverhofjägmästare.??? Han är ju chef för alla Chronschougar. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder

Läs mer

En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, fm\ TAN D-CR ÉM E.lfi

En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, fm\ TAN D-CR ÉM E.lfi Båtsman Rymnål berättar för sina vänner: Ni må inte tro att di pratar som vi, när en kommer te utriket! Te för exempel, om en nu kommer te Konstantinopel så inte duger dä å komma in i en potik å fråga:»hva

Läs mer

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om.

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. 4 Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. Men mellan ett som hon minns och ett annat som hon också minns

Läs mer

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok.

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Värdparet in Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Vi ser skolbarnen komma in. Julian mobbas av Charles.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

EN SPETÄLSK BLIR REN

EN SPETÄLSK BLIR REN EN SPETÄLSK BLIR REN 6:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 15 FEBRUARI 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 1: 40-45 En spetälsk blir ren En spetälsk kom till honom och föll på knä och bad: Vill du, så kan du

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 iatri Ordlista remittera gynekolog neurolog underliv koncentrera sig psykiskt betingat kroppstillstånd psykisk barn- och ungdomsvård, PBU motivera någon Detta rollspel handlar

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Sophia höll på ute i köket. Det var antagligen bäst att ta samtalet med Madde nu, det hade ju visat sig att det bara blev värre av att inte svara

Sophia höll på ute i köket. Det var antagligen bäst att ta samtalet med Madde nu, det hade ju visat sig att det bara blev värre av att inte svara Anders Han gick in i hennes vardagsrum och slog sig ner i soffan. De skulle ta kaffe och efterrätt hemma hos Sophia. Hon fixade just nu med en överraskning ute i köket. Han såg sig omkring. Det var ett

Läs mer