En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen.. STOMATOL TAND-CRÉME.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen.. STOMATOL TAND-CRÉME."

Transkript

1 Korpral Gren: Äss <hi lägger lusaräfsa i inskrifningsboka en gång te, di förbannade snuskvarn, så s'a ja ge rlek en filiklämtare, så dä åker fem år baklänges i prästbetyget för dej, förgrömmade traskapatrullo!! En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen.. om NI anvånder STOMATOL TAND-CRÉME. NIO 47. Den19NOVember Tryck* hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm Sjuttonde årgången.

2 Handlanden Svensson i Grönköping är illa sjuk. Man eftersänder fältskur Söderbom, som använder alla sina konster. Men Svensson blir allt sämre. Fru Svensson: Tänk ätter riktigt nu, Söderbom, om han inte kan hitta på någe mer, så att inte Svensson dör ifrån oss! Söderbom: Ja, lilla fru Svensson, jag ska säja, att nu, när vi både har koppat och slagit åder, så ii de just inte mer å göra ve'n. Fast vi kunde ju alltid dra ut en tand förstås... Bref från hemmet till riksdagsmannen, folkskolläraren Johannes Bengtzén. K. man! Jag besitter hälsan intill skrivande stund och önskar dig samma goda. Med barnen är det ävenledes väl, Erik sköter sig mycket bra i skolan, säger Kosmén, vilken är en plikttrogen och allvarlig ung man, och om det skulle gä så väl att du finge en god plats i Stockholm, bör lian värkligen bli din efterträdare här i socknen. Vår dotter Maria, som på lördag fyller 10 år, av vilken orsak du gärna kan sända henne något vackert från huvudstaden, är också duglig i skolan samt biträder i mina sysslor på ett sätt, som gör henne all heder. Hon sänder sin fader många hälsningar och uttrycker varje dag sin beundran över din stora begåvning och den framstående roll du spelar i politiken. Hon är nu för tiden mycket tillsamman med kyrkoherdens barn, och fastän han är din motståndare, behanndlar han Maria med stor hövlighet. Det har gjort ett mycket stort intryck på honom att du sitter i kommittén, och när kyrkovärden var här senast, sade han att kyrkoherden hade sagt, att du ändå inte måtte vara så dum, som han alltid ansett dig för, vilket är ett vackert vittsord från ett sådant håll. Jag har varit ute och efterhört vad våra vänner tycka angående försvaret. Alla sade de att de icke ville liava längre exersis, och jag förnam iifven, att dem av bönderna, vilka äro emot dig, dock dela samma mening beträffande exersisen, Nämndemannen Peter Johansson, vilken var nära att komma in i andra kammaren för högersidan, träffade jag hos klockarens, och han sade precis så här: Bengtzén är väl inte med om ökning av värnplikten, vartill jag svarade: det tror jag inte, ty min man utmärker sig alltid för karaktärsfasthet, och han lofvade sina valmän att minska exersisen, vilket svar Peter Johansson synbarligen upptog väl. Jag har också hört sägas, att riksdagsmannen Hallberg, som är din högerkamrat i riksdagen, också hade lovat att inte rösta P H längre exersis, så jag tror att det inte är värt att du AUGIER FRÉRES & C2 COGNAC (Världens äldsta Cognacshus.) Orundadt Obs.! Exportörer sedan 1643 af endast ren druf-cognac.

3 Den gamle bfverliggaren (göteborgare) med anledning af den stora fruutimmersinvasionen vid universitetet: Att det finns kärar, som ä öfverliggare, det tycker jag inte ä så underligt, men att det finns fruntimmer som ä öfverliggare, dä ä underliggare! gör det häller, utan fastmer säger till din vän minister Berg, att han inte häller bryr sig om någon ökning. Jag skriver detta brev genast, för jag vill inte, att du skall vara i okunnighet om vad de här hemma tänka, efter som du själv bett mig taga reda på saken. I går eftermiddag höll jag ävenledes det af dig tillsagda kalaset. Jag hade inbjudit alla våra bekanta, och var glädjen allmän. Jag hade köpt för 5 kronor kakor från staden, och desslikes från handlare Alsén 30 flaskor lemonad. Du kan tro att Kosmén höll ett vackert tal, i vilket han betonade din skicklighet i både det ena och det andra och framhöll likheten mellan dig och den framstående pedagogen Pestalossi, tyckte jag han sade, på den ena sidan och frihetskämpen Georg Washington på den andra sidan. Kosmén gjorde också ett gott intryck på de närvarande och ditt råd till honom gör han allting för att följa. Han blir nog sekreterare i logen»hoppets ankare» vid nästa val, hörde jag sägas, ty handlaren Alsén vill aa-gå, enär vid senaste danstillställningen arrangörerna köpte läskedryckerna och kaffet från staden, hvilket han ansåg vara en kränkning mot honom. Det var därför jag köpte leinonaden till kalaset hos honom, ty det vänjs ju mycket folk i hans butik, och han kan bliva farlig med sin stygga mund, om man blir ovän med honom. Du behöver dock ingenting frukta nu, ty du står i höga nummer hos honom, men det är bäst att vara försiktig. Jag vill bedja dig vara försiktig om din hälsa. Barnen och svärfar sända sin hälsning och varder du själv hjärtligt hälsad av din maka Amalia. Uon Bergens Pelles»affärd». Af Gustaf Ullman. Pelle, länsmans nye dräng, var inne i staden, öfverhopad med ärenden och uppdrag af alla sorter. Smickrad och själfmedveten hade Pelle nog mycket omdöme att uträtta de tråkiga först, i afsikt att gömma de angenämare till sedan. De angenämare, nå, man kunde aldrig veta, hur pass med påbröd det skulle vankas hos bagarn och konditorn. Alltid blef det väl tillräckligt, för att Pelle skulle kunna med godt samvete och utan risk spisa upp ungefär hälften. Samma sak med charkuteriaffären, i det allra närmaste. Och hvad spritbolaget anbelangade, hade man på goda grunder så pass hänsyn för länsmans kommisionär, att denne inte just borde behöfva frukta nattlig torka på hemvägen. Så tänkte Pelle helt redligt och ämnade handla lika redliga. Ung var han, koin så godt som rakt ur kronans kläder för första beväringsårets vedermödor, och visste med sig, att han inte tog sig så värst illa ut livarken i dem eller i de civila. Inte var det första gången, Pelle gjorde staden den äran. Han hade tvärtom ofta sett sig om där, och det rejält. Han hade för resten också mer än en gång handlat i Eskilstunaboden. Men i den hade det aldrig bjudits någonting på köpet. Och i den hade Pelle aldrig haft med annat än manfolk att göra, vanliga, osnutna, stadspomaderade bodisar! Bland sina tråkigare stadsärenden hade Pelle satt Eskilstunaboden först på listan. Han skulle köpa ett par dussin smånubb och en patentkorkskruf. Det borde ju gå lätt och ledigt undan, menade Pelle. Och, så traskade han dit.. Från den stickande vinterförmiddagssolen skänkte bodens halfdunkel ett välbehagligt afbrott. (Karlshamns Punsch

4 Fadern (till sin från hemmet sig begifvande son) : Å dä ska jag säga dej, att ärlighet varar längst, för jag har försökt bägge delarna. Men därinne glänste utefter disk, väggar och tak allsköns föremål: husgeråd, nycklar, verktyg och mordredskap i oändlighet, från knappnålsbref till yxhammare, från glittertråd till plogbillar. Och Pelles ännu lika kloka som nyfikna blick så att säga mornade sig, medan den makligt öfverfor all denna blankpolerade härlighet. Men den blef först riktigt yrvaken, när hans öra nåddes af en silfverklingande röst, som frågade, hvad herrn behagade köpa. Ty därvid varsnade Pelle bakom disken ett kvinnligt väsende, som han aldrig sett förr, och aldrig sett maken till. Liten var hon, alldeles för liten och fin, tyckte han, för att stå där och handskas med dessa varor och deras afnämare. Nå, det gick väl an med smånubb, synålar och glittertråd! Men det öfriga? Och det var väl inte så farligt med en sådan kund som Pelle! Nog visste han att skicka sig. Inte skulle han prata i vädret eller pruta med betalningen. Och inte skulle han, hvad han bara alltför gärna ville hålla fast den lilla vackra näfven, som slog in det begärda i brunt papper och räckte växelpengarna tillbaka! Ja, hon var en liten raring med ögon, som glänste mycket, mycket grannare än hela lagret i boden tillhopa. Och länsmans Pelle tappade paketen med smånubben och patentkorkskrufven bara för de där ögonens skull. Och då sade Pelle: Förlåt! P o m m e r y S e c : Le t(oi des Vins Le Vin des /?o/s/ Och den lilla raringen svarade: För allan del! Och så gick Pelle. Han hade ju så mycket ärenden att uträtta i sta'n. Och hade gömt de trefligare till sist. Hade han tänkt. Påbröd fick Pelle verkligen både hos bagaren, charkuteriägaren och konditorn. Åt gjorde han också. Dum var han ju inte! Men inte smakade det som det borde ha gjort! Naturligtvis gick det ner, godt som det var för en ung mage. Men det liksom ville upp igen emellanåt, ville upp med gråt, gråt i halsen! Pelle hade aldrig haft så tråkigt i staden förr: den var helt enkelt inte lik sig längre, staden! Han traskade emellertid plikttroget iväg till bondkvarteret och lastade af sig de många inköpta varorna på sin fora, som där stod i godt förvar. Men hans tankar flögo sina egna vägar, och de buro inte hemåt. Han kunde blott inte hitta på något anständigt och förnuftigt sätt att följa dem, dit de ville. De ville tillbaka till Eskilstunaboden. Pelle hade gömt spritbolaget till allra sist. Han kände en slags eggande förnöjelse vid erinran härom. Där skulle inte länsmans dräng bli försummad. Där skulle han kanske rent af få en lycklig ingifvelse, en befrielse ur sina plötsligt påkomna grubblerier! Slikt hade ju någon gång i liknande trångmål händt honom tidigare i hans tämligen sorgfria lefnad. Visst fick Pelle hvad han skulle ha, både för sin hus- OTARDSCOGNAC (Otard Dupuy)

5 Från min beväringstid. Korpral Oren: Ä dä näen å er, pojka som liar tat stodenten? N:o 18: Ja, korpral! Korpral Gren: Då kan han följe mej te kokhuset och räkne sockerbita! bondes och sin egen räkning, inte minst det senare. Med medfödd och ganska uppodlad ansvarskänsla, om också en smula sviktande i knäna och oviss om kursen, bragte han länsmans våta egendom i säkerhet på föran i kvarteret. Tittade till Grålie och gräfde eftertryckligt i den mässingsbeslagna läderpungen. Han hade just ingenting behöft lägga ut ur egen kassa, han hade en god timma på sig. Sittande hophukad på en af kärrans skälmar räknade Pelle ut, att han mycket väl kunde bjuda både sig och den lilla fröken i Eskilstunaboden på en kort, men glad aftonstund. Han försökte fundera färdigt allt, hvad han först skulle säga henne, men det blef ungefär lika klart, som om det gällt ett längre bibelspråk ur lilla katkesen. Beslutet stod dock fast: han ämnade inte resa hem utan att ännu en gång ha skådat in i de där ögonen, riktigt ordentligt, och hållit fast den där lilla vackra handen, som slog in paketet i brunt papper, och, och. Den solröda vinterkvällen glimmade i bodens alla blanka, skiftande varor. Det var så stiligt, tyckte Pelle, som i förstugan till himmelriket. Men, när han klef därin, ljöd inte den silfverklara lilla flickrösten, utan bara dörrklockans skr Jill ande slag. Pelle höll på att alldeles tappa modet. Ensam stod han där, full af ängslan att möta någon helt annan, att inte ha någon förklaring till hands. Men, gudilof, rätt som det var, så kom hon. Förlåt! sade hon: ska' vi tända? För allan del svarade Pelle och kände det så ARON B A H R N E S T O C K H O L M Gynna Svensk Industri! ============ tjockt i halsen, att han skulle gifvit halfva lifvet för en klunk ur en af de sköna buteljer, han stufvat in ombord å länsmans kärra. Hvad skulle det vara? undrade flickan bakom disken: vi stänger strax. Pelle kunde nätt och jämnt urskilja hennes ansikte, men trodde sig se de granna ögonen blinka i solnedgångsglansen. Han knöt näfvarna bakom ryggen, bet sig i underläppen och grufvade sig öfver att tungan lådde vid hans gom. Ändtligen fick han dock åter mål i mun, fast både modet och förnuftet längese'n voro sin kos: Jo, jag skulle ha smånubb och en patent korkskruf. De vackra ögonen innanför disken blefvo allt större. Och den silfverklara rösten sade: Nä, men dä har ni ju fått. Ja, visst! utbrast Pelle, alldeles från sina sinnen: men så skulle jag ha Och han begärde allt möjligt, som fanns och inte fanns i Eskilstunaboden: nålar, spikar, yxor, plogjärn, symaskiner och ångtröskverk. Pelle vet inte än i denna dag, hur han kom ut och till bondkvarteret och hem till länsman. Men när han väl hunnit dit, sade han till husbond: Är det så komsarien tror, jag är full, så kan jag allt visa, att jag kan gå tiljan. Jag trodde det inte, svarade länsman, men nu vet jag, att Pelle är det. säljer i parti Helsingborgs galoseher i Stockholm med omnejd, och Viskafors på hela öfriga Sverige. / 1 : Köp Hälsingborgs & Viskafors Galoseher!

6 Hör du, Slappasinsky, du har jädrar i mej inte tvättat labbarna sedan du gick genom Röda hafvet! Böcker. ÅT HÄCKLEFJÄLL, Albert Engströms bok för året är den dyraste han gifvit ut, men så är det också den största. Att den är bra, lika bra som alla andra om inte bättre, kan man säga i hans egen tidning utan att därmed göra sig skyldig till devotism mot hufvudredaktören. Han reste som hekant i somras två år sedan till Island tillsammans med Torild Wulff må änglarna beskydda dennes irrfärder i Kinesiens land! oeh minnena från Odyssén till sagoön föreligga nu i en förträffligt utstyrd volym med den goda titeln»åt Häcklefjäll», E. Lundquists bokförlag. I det här laget lär väl boken redan ha hunnit till tusentals svenska hem. Men den kommer till många, många flera, ty den goda smaken har dessbättre ännn godt om boningar i vårt land, och till dem är alltid Albert Engström en mycket kärkommen gäst. Här är han sig själf på hvarje rad, fastän han inte är i Grisslehamn utan långt borta, hvilket kommer sig af hans förnämsta egenskap: att alltid och öfver allt vara Alhert Engström. Bubo. OTTO WITTS senaste alster,»j de svävande trädgårdarna», är icke blott snillrikt och förbluffande tänkt utan också utfört med den ömma omsorg, en författare endast ägnar sitt kärleksbarn. Fyllt av gnistrande tankar och varm känsla är det den bästa exponenten på författarens förmåga att kombinera vetenskap och fantasi. Som stilen dessutom är lugnare och mera konstnärlig än i något av författarens föregående arbeten och Otto Witt redan har sin publik, torde man med säkerhet kunna förutspå, att»i de svävande trädgårdarna» blir ett av de mest eftersökta äpplena i julgranen. Oberon. Stilfulla möbler fl " m Gediget utförande. Snabb m leverans. H östkväl I i bergslagen. Dagningen dör, kvällsljuset strör brand uti skyn. Färgerna mörkna och djupna. Gruvlavens huv står som en uv ruggig på ruv i högen af gråberg och varp. Blodröd och stor höstmåne glor över skogens bryn. Tyst sover byn. Kvällen är kall Bandhundens skall, trotsigt och gällt av snuva och svält, blandar sin sång, envis och gäll, höstnatten lång med stånggångens jämrande gnäll. Begår katalog å Katrineholms möbler. Carl Fredriksons Träförädlings Aktiebolag, Katrineholm. Elis Utställning i Stockholm: N:o 6 Stureplan. Ek.

7 MATSALSMÖBEL af ek från kr. 150: -. Bröderne LJUNGGREN, H. Adolf Fredriks Kyrkogata 7. (s:e huset frän Drottn i riggat.) Hållplats fur.yrön spårvagn. & F. A.-B Imo kvalitet, största urval. Illustrerad priskurant gratis. Hcrf.juoaXetare K- A^*«T S on., l9-2tregenngsgatan.st6ckholm D e t behöfs e n d a s t att försöka och rätt använda Salubrin mot yttre skador, hosta, hemorrojder eller annat i bruksanvisningen angifvet ändamål för att finna, hvarför alla, som använt det på sätt, som i bruksanvisningen angifves, räkna det som en nödvändighetsartikel. Salubrin tillhandahålles i Parfym-, Speceri- och Färgaffärer. Partilager hos Gerfer & C:o, Stockholm. VINOLIA RAK-TVÅL Den som har Kraftig hårväxt bör i tid väl vårda sitt hår, eljest ödelägges håret förr eller senare af mjäll och andra harsjukdomar. Mjällbildning botas på kort tid genom användande af Oxyge nolfabrikens radioaktiva hårvatten Radiophor. I fl. å 1:50 och 2:50. 7,038,000 kr. skola utlottas å 1893 års Stockholms Teater-premie-obligationer. Dragning den 1 Dec. och är högsta vinsten 10,000 kp. För endast 75 öre erhåiies kontrakt med ensam vinsträtt å en obligation; för k r. 3:75 4 j e m s t. för kr. 5: å sju 8t. # och för kr. 10: å femton obligationer. Om minst 5 nummer tagas, portofritt och dragningslista. Numren i detta ovanligt fördelaktiga lotteri äro starkt efterfrågade. Skynda på så Ni säkert hinner med. Beställningar insändas till OBLIGATIONSKONTORET, Stora Nygatan 19 27, Malmö. GARNANS SPELBORD hopfällbara, klädda med grönt kläde af Mahogny Kr. 24:» Ek» 17:50 A.-B. NORDISKA KOMPANIET STUREPLAN - BIRGERJARLSGATAN REGERINGSGATAN MAZETTIl pr ATT RAKA SIG MED VINOLIA RAK-STÅNG ÄR VERKLIGEN UPP FRISKANDE^.* ji j» Gör v no. rakningen till ett nöje. Vinolia Generalagentur: Skepparegatan 6, STOCKHOLM Ö.Dj. ÖGON-CACAO hektopaket 45 öre, delikat kraftig hälsosam. Högsta näringsvärde! MAZETTI- Lämnar ingen bottensats SPIS-CHOKOLADER med eller utan mjölk särdeles fina och välsmakande. Nst halsbränna och magsyra finnes intet effektivare än SODAMINTPASTILLER Pris pr rulle om 20 st. 25 öre. Säljas överallt Tillverkas av A.-B Pharmacia Stockholm af rakknifvar etc. utföres af Bergs Bolag, Eskilstuna. Guldmedalj: Stockholm 1897, Paris EAU FAS DEQUININE ANAFAlIAILXJiVAmXl I8.PIACE VENDÖME PARIS Hvarför är Ni flintskallig? Känna Ni då int= Eau de Quinine. ÖFVERALLT ED.PINAUD Hotel (TAngleterre 6 Drottninggatan 6, Stockholm. Rekommenderas ärade resande. Allm. Tel. 7419, Rikst. 2142,2164. Elektriskt ljus. Centralt läge. Rikstelef. i rummen KISMET m m Finaste finska cigarett. Nederlag hos A. W. STAHLE 80 JÄRNTORGET, -:- STOCKHOLM. SSegäv alltid 2)e passa 6äst oc/> fålla längst. ^B. MYR BLR HRND K P m c L toätl **«873. mim. tel Riks. Liljh. 23. lacii.iok IVdLLl RådhllS- Han dt verkar egala n 4.. Dagl. Konsert af KestaUranten Caponsaechis populära kapell., Karduansmakaregatan 7. Rikstel Allm. Tel Redaktionens mottagningstid Måndagar och Torsdagar kl. 2 3 e. m.

8 Fjällsanatorium för bröstsjuka. SANATORIUM Mörsil (Jämtland) MÖRSILS öppet året om. Elektrisk belysning. Ren, stärkande fjälluft. - Ftirst n klass bord. Läget skyddadt mot fjällvindarnas bisterhet utan att dei ;ls hälsosamma inverkan förtages. Inackorderingspris med läkare och sjukvåru från kr. 4:50 6:50 pr dag, beroende på de.olika rummen. Intendent och öfverläkare D:r T. HORNEY, Riks 15 Prospekt och upplysningar genom Kanj. rerarkontorel. Post- och Telegrafadress: Sanatoriet, Mörsil. Rikstel. 7, ii Prakti inneh. Gustaf Stamm, Förstklassiga Fotograf i-kameror och - Prisma-Kikare - levereras på särdeles förmånliga betalningsvillkor genom AKTIEBOLAGET för SPRIDNING af LITTERÄRA VERK. Torsgatan 8, Stockholm. Rikstel Allm. tel Ny illustrerad katalog utkommen. Hnnoänd alltid En verklig ;am för huden. Instrumenter, strängar och tillbehör erhållas bäst och billigast från A. Tu. Nilssons Musikhandel Norrköping 3 B. Violiner, Guitarrer, Italienska dragspel, 1-, 2-och 3-radiga, Talapparater och skifvor, Munspel, Messingsinstrument, Sextettnoter m. m. Priskurarit gratis. PÄRMAR TILL STRIX å 1:75. GISLAVEDS I PRRT1 HOS HRR LUBLIN & C:o R.-B,, Stockholm. GALOSCHER hållbara, eleganta. Bästa passform. KÖPRS RF RLLR SVENSONS SKINNMÖBLER Högsta kvalité. Låga, bestämda priser. UTSTÄLLNINO: Mästersamuelsgatan Största specialtillverkning. LEITZ Mikroskop, prismakikare och Ernemanns fotografikameror på lager till fabrikspris + tull och frakt, på bekväma betalningsvillkor. AXEL LUNDKVIST Generalagent för LeltZ Wetzlar Stockholm, Handtverkaregat. 15 a Riks Allm S utbildar gentlemannachaufförer, Herrar och Damer, på mycket kort tid. Vidare meddelar A.-B. Fredr. Wagner, Vasagatan 48. Allm. 811,922. Eiks'3676,9381. Gollan- O l j a n sparar Skodon, Maskinremmar och allt läder.ollan-olje-rabriken T. Oisen, Stockholm En läkare skrifver s»jag känner intet medel som visat sig så verksamt mot härsjukdomar som F PAULli AZYMOL S t i m u l u s. " Grand Prix PARIS 1900 Världens förnämsta Precisions- FICK-UR. Till salu hos alla välsorterade Urmakare. Boccaccios' Dekameron i Svensk praktupplaga med illustrationer af ungraren Jacques Wagrez. Inbunden i elegant originalklotband. Har kostat kr. 15:. Säljes nu pr postförskott till kr. 8: + porto. Aktie- " bolaget II STOCKHOLM. Elektriskt ljus i hvarje h«s* Små driftsäkra belysnlngsanlägetitngar med batterier levereras ti" 10: och IS: kr. pr. sats. AKTIEBOLAGET NUMA - Elektriska Afdelmngen. 27 Drottninggatan 27 - Stockholm- Biörci Eduard Fuchs, En konst- och kulturhistorisk framställning i ord och bild. Ungefär.., sidor samt omkring 400 textillustrationer, hvaribland ett femtiotal KYilinan 1 KarriKätVr6D dubbelsidiga planscher. Väl utförda reproduktioner, de flesta i 3- och : 4-färgs-tryck. Kvartoformat. Inbundet i gediget och med konstnärlig smak och elegans stiliseradt starkt Canvas-klotband. Har kostat kr. 20: -, säljes nu pr postförskott till kr. 12^ + porto. Tagas båda verken pa en gång erhälles de för kronor 18:-- tillsammans.

Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar

Salamander EMHETSPRIS 15: För Damer och Herrar Gamla brukspatron har dött, och hela ortsbefolkningen är bjuden på graföl. Jan Ersson tycker också han skall kondolera, och som gamla frun är mycket döf, sätter han munnen till hennes öra och smäller i

Läs mer

TAND-CRÉM PARLHVITA TÄNDER 1. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder STOMATOL TAND-CRÉME.

TAND-CRÉM PARLHVITA TÄNDER 1. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder STOMATOL TAND-CRÉME. Alfred Persson, besättningskarl på jakten Herr Kules, är på bönemöte i Ryd. Efter mötets slut vidtar själafisket och kallpitören frågar Alfred, om han inte vill lämna sitt hjärta åt Herren. Joo, nock velie

Läs mer

L«fe <*>.?* 1. 1* l' A^t. T- fl. Sol ^ Å *0. bi. So fl :* > 4wW 2>±Z. fr tj ^~V^J. m'm \h. T-f^J. *~ffj. soofl * # a ^^ 'CO ' «#**?

L«fe <*>.?* 1. 1* l' A^t. T- fl. Sol ^ Å *0. bi. So fl :* > 4wW 2>±Z. fr tj ^~V^J. m'm \h. T-f^J. *~ffj. soofl * # a ^^ 'CO ' «#**? : L«fe .?* 1 1* l' A^t T- fl Sol ^ Å *0 So fl :* > 4wW 2>±Z fr tj ^~V^J T-f^J *~ffj m'm \h. bi. soofl * #,^ I.Wl ål sv i' a ^^ co 9L J 'CO ' «#**?' * MATHILDA MALUNG NINAS BRÖLLOPSRESA MATHILDA

Läs mer

SANNA KVINNOR. Anne Charlotte Leffler. Tryckår 1883. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv

SANNA KVINNOR. Anne Charlotte Leffler. Tryckår 1883. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv SANNA KVINNOR Anne Charlotte Leffler Tryckår 1883 www.dramawebben.se http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv PERSONERNA: BERTA } LISSI deras döttrar. WILHELM, Lissis man. KAMRER LUNDBERG.

Läs mer

* MATHILDA MALLINC I STJERNE, EVA SKSTTE OCH DE ANDRA HOME. jmdccccxiiii

* MATHILDA MALLINC I STJERNE, EVA SKSTTE OCH DE ANDRA HOME. jmdccccxiiii * MATHILDA MALLINC I STJERNE, EVA SKSTTE O OCH DE ANDRA HOME IS 0041986 jmdccccxiiii MATHILDA MALUNG EBBA STJERNE, EVA SKYTTE OCH DE ANDRA EBBA STJERNE, EVA SKYTTE OCH DE ANDRA ROMAN AF MATHILDA MALUNG

Läs mer

FOR- KVIN N AN M OCH H EM M ETI IFRITHIOFH ELLBERG HUFVUDREDAKTOR:

FOR- KVIN N AN M OCH H EM M ETI IFRITHIOFH ELLBERG HUFVUDREDAKTOR: N:R 19 11561) A. 30:DE ÅRG. LÖSNUMMER: 13 ORE. UPPLAGA A 1 r yl^tr EPAD gj TIDNING FOR- KVIN N AN M OCH H EM M ETI IFRITHIOFH ELLBERG SÖNDAGEN DEN 6 MA) 1917. HUFVUDREDAKTOR: ERNST HÖGMAN. 0

Läs mer

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST DEN NYA TIDEN II MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST äfven i den svåraste belägenhet kasta hoppet på nyårsmorgonen någon stråk af sitt vänliga rosenskimmer på den slöja, som för den dödliges blick

Läs mer

Lisa. av Ola Montán EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET. stöd med bilder och korrektur: Sarah

Lisa. av Ola Montán EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET. stöd med bilder och korrektur: Sarah Lisa EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET av Ola Montán stöd med bilder och korrektur: Sarah Lisa EMIGRERAR TILL ANNAN PLANET Del I Den långa vägen mot lycka av Ola Montán 1 KAPITEL 1 Mot okänt mål Rymdskeppet

Läs mer

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två De svåra åren Dagmar Måntelius 1 2 De svåra åren En berättelse med

Läs mer

OVÄDER. August Strindberg. Tryckår 1907. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv

OVÄDER. August Strindberg. Tryckår 1907. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv OVÄDER August Strindberg Tryckår 1907 www.dramawebben.se http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv August Strindberg KAMMARSPEL OPUS I OVÄDER AKTIEBOLAGET LJUS STOCKHOLM 1907. AUGUST STRINDBERG

Läs mer

När "Kriget" kom till byn

När Kriget kom till byn När "Kriget" kom till byn Den 15 september 1939 utlystes allmän mobilisering i Sverige. Regementet I12 hemmahörande i Eksjö, Småland blev satta i en andra försvarslinje österut, efter nedre delen av Råne

Läs mer

KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA.

KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA. KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA. Närvarande arbete, som delvis förut varit offentliggjordt i några tidningar, utgår kår i bokcorm revidera dt och icke oväsentligt utv låga dt af författaren. KORTA

Läs mer

Det går an - Carl Jonas Love Almqvist

Det går an - Carl Jonas Love Almqvist Det går an - Carl Jonas Love Almqvist Första kapitlet Ett intagande och märkvärdigt mellanting! Lantflicka inte, bondflicka alls inte men inte heller riktigt av bättre klass En skön torsdagsmorgon i juli

Läs mer

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll.

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. TJUVEN Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. 1 Pengarna är borta, sa vår lärare Jenny. Två tusen kronor! Hon höll ett brunt kuvert i handen. Det var tomt. Jag såg på Jenny. Sedan såg jag på Diana

Läs mer

Matilda Wrede. N:r 39 (406) Fredagen den 27 september 1895. 8:de årg.

Matilda Wrede. N:r 39 (406) Fredagen den 27 september 1895. 8:de årg. Stockholm, Iduns 'JYyolceriAktiebolaf} N:r 39 (0) Fredagen den september 9. :de årg. Prenumerationspris pr år: Idun ensam kr. : Iduns Modet., fjortondagsuppl.» : Iduns Modetidn., mänadsuppl.»3: Barn garderoben

Läs mer

Det går an - Carl Jonas Love Almqvist

Det går an - Carl Jonas Love Almqvist Det går an - Carl Jonas Love Almqvist Första kapitlet Ett intagande och märkvärdigt mellanting! Lantflicka inte, bondflicka alls inte men inte heller riktigt av bättre klass En skön torsdagsmorgon i juli

Läs mer

Tänk om hon berättat. Tänk om hon berättat vad som fanns i henne.

Tänk om hon berättat. Tänk om hon berättat vad som fanns i henne. 8. Jag faller på knä vid hennes bädd. Jag säger: Älskade Gaby, snart är det bra igen. Snart får du komma hem. Min älskling, hur kunde jag göra så här? Men snart blir det bra igen, du ska få se. Då ska

Läs mer

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 Sammanställning, hösten 2012 /Alf Birgit och Gunnar, i mitten av 1930- talet. På sensommaren 2012 kom Gun- Britt Wallqvister, dotter till Greta och Oskar

Läs mer

RP4iiäffsN. ' i. 1./.1^' fr... a. ^-w. *** 'Söc^j^c.f. fv^ ^i!^ -{Jm. . i^ tvt -

RP4iiäffsN. ' i. 1./.1^' fr... a. ^-w. *** 'Söc^j^c.f. fv^ ^i!^ -{Jm. . i^ tvt - ^ RP4iiäffsN ' i 1./.1^' fr... a '" ^-w ti *** 'Söc^j^c.f fv^ tvt -. i^ ^i!^ -{Jm / (^- X: 7/0 LYCKLIGA MÄNNISKOR ROMAN AF GUSTAF AF GEIJERSTAM STOCKHOLM C. & E, GERNANDTS FÖRLAGSAKTIEBOLAG 77 97SJ

Läs mer

DEN GODA MÄNNisKAN. Översättning: Tomas Forser. Peter Oskarson B--.R.AN' SEZUAN. a. '-.7.bertolt brecht. Jan 1'1ark

DEN GODA MÄNNisKAN. Översättning: Tomas Forser. Peter Oskarson B--.R.AN' SEZUAN. a. '-.7.bertolt brecht. Jan 1'1ark ., DEN GODA MÄNNisKAN B--.R.AN' SEZUAN a. '-.7.bertolt brecht Översättning: Tomas Forser Jan 1'1ark Peter Oskarson 1985 ROLLER I den ordning de inträder på scen. Vattenförsäljare Wang Gud l Gud 2 Gud 3

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok. Isidor Kjellberg.

Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok. Isidor Kjellberg. Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok af Isidor Kjellberg. Anteckningar från författarens besök i Nya Verlden år 1890 om huru våra dervarande

Läs mer

När jag reste mej frm1 bordet var det lite svårt att hålla benen i styr, men huvudet kändes lätt och tankar-

När jag reste mej frm1 bordet var det lite svårt att hålla benen i styr, men huvudet kändes lätt och tankar- FEMTE KAPITLET Gullan, som egentligen hette Gunhild Pettersson, var gift med en alkoholist och minutförsäljare i preventivmedel. Allt vad Gullan drog in söp karlsloken opp. Ibland var han alldeles tokig,

Läs mer

Räddad genom att hoppa

Räddad genom att hoppa 17 Räddad genom att hoppa Var förnuftig Igor, sa Vic, och låt mig köpa dig ur de här problemen. Men Igor bara skakade på huvudet. Nej, Vic, sa han, jag har själv försatt mig i den här situationen och jag

Läs mer

Upptäcktsresanden d:r Sven Hedins moder.

Upptäcktsresanden d:r Sven Hedins moder. Stockholm., N;r 41 (512) Fredagen den 15 oktober 1897. Prenumerationspris pr å r : Idun ensam Iduns M o d e t., fjortondagsuppl. Iduns M o d e t., m å n a d s u p p l. Barngarderoben Redaktör och trtgrfvare:

Läs mer

Grevinnan på tredje våningen

Grevinnan på tredje våningen Grevinnan på tredje våningen Ingrid Holm Grevinnan på tredje våningen Kortroman av Ingrid Holm 1 När man är 86 år så måste man väl till sist erkänna att man är gammal, tänkte Marta där hon satt i sin gamla

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

En Julsaga. Charles Dickens. Översättning och bearbetning av Torbjörn Perttu

En Julsaga. Charles Dickens. Översättning och bearbetning av Torbjörn Perttu En Julsaga av Charles Dickens Översättning och bearbetning av Torbjörn Perttu Kontakt: 070-2489697 master@caminarycoma.se UPPHOVSRÄTT Upphovsrätten för denna text tillhör Torbjörn Perttu. Med texten menas

Läs mer

Clairvoyance. drama efter Daphne du Maurier. av Christian Lanciai (2006) Personerna:

Clairvoyance. drama efter Daphne du Maurier. av Christian Lanciai (2006) Personerna: Clairvoyance drama efter Daphne du Maurier av Christian Lanciai (2006) Personerna: John Laura två tanter, Tilly och Tiny en kypare en annan kypare en portier en polis en piccolo Mrs Hill en annan polis

Läs mer