En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen.. STOMATOL TAND-CRÉME.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen.. STOMATOL TAND-CRÉME."

Transkript

1 Korpral Gren: Äss <hi lägger lusaräfsa i inskrifningsboka en gång te, di förbannade snuskvarn, så s'a ja ge rlek en filiklämtare, så dä åker fem år baklänges i prästbetyget för dej, förgrömmade traskapatrullo!! En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen.. om NI anvånder STOMATOL TAND-CRÉME. NIO 47. Den19NOVember Tryck* hos P. Palmquists Aktiebolag, Stockholm Sjuttonde årgången.

2 Handlanden Svensson i Grönköping är illa sjuk. Man eftersänder fältskur Söderbom, som använder alla sina konster. Men Svensson blir allt sämre. Fru Svensson: Tänk ätter riktigt nu, Söderbom, om han inte kan hitta på någe mer, så att inte Svensson dör ifrån oss! Söderbom: Ja, lilla fru Svensson, jag ska säja, att nu, när vi både har koppat och slagit åder, så ii de just inte mer å göra ve'n. Fast vi kunde ju alltid dra ut en tand förstås... Bref från hemmet till riksdagsmannen, folkskolläraren Johannes Bengtzén. K. man! Jag besitter hälsan intill skrivande stund och önskar dig samma goda. Med barnen är det ävenledes väl, Erik sköter sig mycket bra i skolan, säger Kosmén, vilken är en plikttrogen och allvarlig ung man, och om det skulle gä så väl att du finge en god plats i Stockholm, bör lian värkligen bli din efterträdare här i socknen. Vår dotter Maria, som på lördag fyller 10 år, av vilken orsak du gärna kan sända henne något vackert från huvudstaden, är också duglig i skolan samt biträder i mina sysslor på ett sätt, som gör henne all heder. Hon sänder sin fader många hälsningar och uttrycker varje dag sin beundran över din stora begåvning och den framstående roll du spelar i politiken. Hon är nu för tiden mycket tillsamman med kyrkoherdens barn, och fastän han är din motståndare, behanndlar han Maria med stor hövlighet. Det har gjort ett mycket stort intryck på honom att du sitter i kommittén, och när kyrkovärden var här senast, sade han att kyrkoherden hade sagt, att du ändå inte måtte vara så dum, som han alltid ansett dig för, vilket är ett vackert vittsord från ett sådant håll. Jag har varit ute och efterhört vad våra vänner tycka angående försvaret. Alla sade de att de icke ville liava längre exersis, och jag förnam iifven, att dem av bönderna, vilka äro emot dig, dock dela samma mening beträffande exersisen, Nämndemannen Peter Johansson, vilken var nära att komma in i andra kammaren för högersidan, träffade jag hos klockarens, och han sade precis så här: Bengtzén är väl inte med om ökning av värnplikten, vartill jag svarade: det tror jag inte, ty min man utmärker sig alltid för karaktärsfasthet, och han lofvade sina valmän att minska exersisen, vilket svar Peter Johansson synbarligen upptog väl. Jag har också hört sägas, att riksdagsmannen Hallberg, som är din högerkamrat i riksdagen, också hade lovat att inte rösta P H längre exersis, så jag tror att det inte är värt att du AUGIER FRÉRES & C2 COGNAC (Världens äldsta Cognacshus.) Orundadt Obs.! Exportörer sedan 1643 af endast ren druf-cognac.

3 Den gamle bfverliggaren (göteborgare) med anledning af den stora fruutimmersinvasionen vid universitetet: Att det finns kärar, som ä öfverliggare, det tycker jag inte ä så underligt, men att det finns fruntimmer som ä öfverliggare, dä ä underliggare! gör det häller, utan fastmer säger till din vän minister Berg, att han inte häller bryr sig om någon ökning. Jag skriver detta brev genast, för jag vill inte, att du skall vara i okunnighet om vad de här hemma tänka, efter som du själv bett mig taga reda på saken. I går eftermiddag höll jag ävenledes det af dig tillsagda kalaset. Jag hade inbjudit alla våra bekanta, och var glädjen allmän. Jag hade köpt för 5 kronor kakor från staden, och desslikes från handlare Alsén 30 flaskor lemonad. Du kan tro att Kosmén höll ett vackert tal, i vilket han betonade din skicklighet i både det ena och det andra och framhöll likheten mellan dig och den framstående pedagogen Pestalossi, tyckte jag han sade, på den ena sidan och frihetskämpen Georg Washington på den andra sidan. Kosmén gjorde också ett gott intryck på de närvarande och ditt råd till honom gör han allting för att följa. Han blir nog sekreterare i logen»hoppets ankare» vid nästa val, hörde jag sägas, ty handlaren Alsén vill aa-gå, enär vid senaste danstillställningen arrangörerna köpte läskedryckerna och kaffet från staden, hvilket han ansåg vara en kränkning mot honom. Det var därför jag köpte leinonaden till kalaset hos honom, ty det vänjs ju mycket folk i hans butik, och han kan bliva farlig med sin stygga mund, om man blir ovän med honom. Du behöver dock ingenting frukta nu, ty du står i höga nummer hos honom, men det är bäst att vara försiktig. Jag vill bedja dig vara försiktig om din hälsa. Barnen och svärfar sända sin hälsning och varder du själv hjärtligt hälsad av din maka Amalia. Uon Bergens Pelles»affärd». Af Gustaf Ullman. Pelle, länsmans nye dräng, var inne i staden, öfverhopad med ärenden och uppdrag af alla sorter. Smickrad och själfmedveten hade Pelle nog mycket omdöme att uträtta de tråkiga först, i afsikt att gömma de angenämare till sedan. De angenämare, nå, man kunde aldrig veta, hur pass med påbröd det skulle vankas hos bagarn och konditorn. Alltid blef det väl tillräckligt, för att Pelle skulle kunna med godt samvete och utan risk spisa upp ungefär hälften. Samma sak med charkuteriaffären, i det allra närmaste. Och hvad spritbolaget anbelangade, hade man på goda grunder så pass hänsyn för länsmans kommisionär, att denne inte just borde behöfva frukta nattlig torka på hemvägen. Så tänkte Pelle helt redligt och ämnade handla lika redliga. Ung var han, koin så godt som rakt ur kronans kläder för första beväringsårets vedermödor, och visste med sig, att han inte tog sig så värst illa ut livarken i dem eller i de civila. Inte var det första gången, Pelle gjorde staden den äran. Han hade tvärtom ofta sett sig om där, och det rejält. Han hade för resten också mer än en gång handlat i Eskilstunaboden. Men i den hade det aldrig bjudits någonting på köpet. Och i den hade Pelle aldrig haft med annat än manfolk att göra, vanliga, osnutna, stadspomaderade bodisar! Bland sina tråkigare stadsärenden hade Pelle satt Eskilstunaboden först på listan. Han skulle köpa ett par dussin smånubb och en patentkorkskruf. Det borde ju gå lätt och ledigt undan, menade Pelle. Och, så traskade han dit.. Från den stickande vinterförmiddagssolen skänkte bodens halfdunkel ett välbehagligt afbrott. (Karlshamns Punsch

4 Fadern (till sin från hemmet sig begifvande son) : Å dä ska jag säga dej, att ärlighet varar längst, för jag har försökt bägge delarna. Men därinne glänste utefter disk, väggar och tak allsköns föremål: husgeråd, nycklar, verktyg och mordredskap i oändlighet, från knappnålsbref till yxhammare, från glittertråd till plogbillar. Och Pelles ännu lika kloka som nyfikna blick så att säga mornade sig, medan den makligt öfverfor all denna blankpolerade härlighet. Men den blef först riktigt yrvaken, när hans öra nåddes af en silfverklingande röst, som frågade, hvad herrn behagade köpa. Ty därvid varsnade Pelle bakom disken ett kvinnligt väsende, som han aldrig sett förr, och aldrig sett maken till. Liten var hon, alldeles för liten och fin, tyckte han, för att stå där och handskas med dessa varor och deras afnämare. Nå, det gick väl an med smånubb, synålar och glittertråd! Men det öfriga? Och det var väl inte så farligt med en sådan kund som Pelle! Nog visste han att skicka sig. Inte skulle han prata i vädret eller pruta med betalningen. Och inte skulle han, hvad han bara alltför gärna ville hålla fast den lilla vackra näfven, som slog in det begärda i brunt papper och räckte växelpengarna tillbaka! Ja, hon var en liten raring med ögon, som glänste mycket, mycket grannare än hela lagret i boden tillhopa. Och länsmans Pelle tappade paketen med smånubben och patentkorkskrufven bara för de där ögonens skull. Och då sade Pelle: Förlåt! P o m m e r y S e c : Le t(oi des Vins Le Vin des /?o/s/ Och den lilla raringen svarade: För allan del! Och så gick Pelle. Han hade ju så mycket ärenden att uträtta i sta'n. Och hade gömt de trefligare till sist. Hade han tänkt. Påbröd fick Pelle verkligen både hos bagaren, charkuteriägaren och konditorn. Åt gjorde han också. Dum var han ju inte! Men inte smakade det som det borde ha gjort! Naturligtvis gick det ner, godt som det var för en ung mage. Men det liksom ville upp igen emellanåt, ville upp med gråt, gråt i halsen! Pelle hade aldrig haft så tråkigt i staden förr: den var helt enkelt inte lik sig längre, staden! Han traskade emellertid plikttroget iväg till bondkvarteret och lastade af sig de många inköpta varorna på sin fora, som där stod i godt förvar. Men hans tankar flögo sina egna vägar, och de buro inte hemåt. Han kunde blott inte hitta på något anständigt och förnuftigt sätt att följa dem, dit de ville. De ville tillbaka till Eskilstunaboden. Pelle hade gömt spritbolaget till allra sist. Han kände en slags eggande förnöjelse vid erinran härom. Där skulle inte länsmans dräng bli försummad. Där skulle han kanske rent af få en lycklig ingifvelse, en befrielse ur sina plötsligt påkomna grubblerier! Slikt hade ju någon gång i liknande trångmål händt honom tidigare i hans tämligen sorgfria lefnad. Visst fick Pelle hvad han skulle ha, både för sin hus- OTARDSCOGNAC (Otard Dupuy)

5 Från min beväringstid. Korpral Oren: Ä dä näen å er, pojka som liar tat stodenten? N:o 18: Ja, korpral! Korpral Gren: Då kan han följe mej te kokhuset och räkne sockerbita! bondes och sin egen räkning, inte minst det senare. Med medfödd och ganska uppodlad ansvarskänsla, om också en smula sviktande i knäna och oviss om kursen, bragte han länsmans våta egendom i säkerhet på föran i kvarteret. Tittade till Grålie och gräfde eftertryckligt i den mässingsbeslagna läderpungen. Han hade just ingenting behöft lägga ut ur egen kassa, han hade en god timma på sig. Sittande hophukad på en af kärrans skälmar räknade Pelle ut, att han mycket väl kunde bjuda både sig och den lilla fröken i Eskilstunaboden på en kort, men glad aftonstund. Han försökte fundera färdigt allt, hvad han först skulle säga henne, men det blef ungefär lika klart, som om det gällt ett längre bibelspråk ur lilla katkesen. Beslutet stod dock fast: han ämnade inte resa hem utan att ännu en gång ha skådat in i de där ögonen, riktigt ordentligt, och hållit fast den där lilla vackra handen, som slog in paketet i brunt papper, och, och. Den solröda vinterkvällen glimmade i bodens alla blanka, skiftande varor. Det var så stiligt, tyckte Pelle, som i förstugan till himmelriket. Men, när han klef därin, ljöd inte den silfverklara lilla flickrösten, utan bara dörrklockans skr Jill ande slag. Pelle höll på att alldeles tappa modet. Ensam stod han där, full af ängslan att möta någon helt annan, att inte ha någon förklaring till hands. Men, gudilof, rätt som det var, så kom hon. Förlåt! sade hon: ska' vi tända? För allan del svarade Pelle och kände det så ARON B A H R N E S T O C K H O L M Gynna Svensk Industri! ============ tjockt i halsen, att han skulle gifvit halfva lifvet för en klunk ur en af de sköna buteljer, han stufvat in ombord å länsmans kärra. Hvad skulle det vara? undrade flickan bakom disken: vi stänger strax. Pelle kunde nätt och jämnt urskilja hennes ansikte, men trodde sig se de granna ögonen blinka i solnedgångsglansen. Han knöt näfvarna bakom ryggen, bet sig i underläppen och grufvade sig öfver att tungan lådde vid hans gom. Ändtligen fick han dock åter mål i mun, fast både modet och förnuftet längese'n voro sin kos: Jo, jag skulle ha smånubb och en patent korkskruf. De vackra ögonen innanför disken blefvo allt större. Och den silfverklara rösten sade: Nä, men dä har ni ju fått. Ja, visst! utbrast Pelle, alldeles från sina sinnen: men så skulle jag ha Och han begärde allt möjligt, som fanns och inte fanns i Eskilstunaboden: nålar, spikar, yxor, plogjärn, symaskiner och ångtröskverk. Pelle vet inte än i denna dag, hur han kom ut och till bondkvarteret och hem till länsman. Men när han väl hunnit dit, sade han till husbond: Är det så komsarien tror, jag är full, så kan jag allt visa, att jag kan gå tiljan. Jag trodde det inte, svarade länsman, men nu vet jag, att Pelle är det. säljer i parti Helsingborgs galoseher i Stockholm med omnejd, och Viskafors på hela öfriga Sverige. / 1 : Köp Hälsingborgs & Viskafors Galoseher!

6 Hör du, Slappasinsky, du har jädrar i mej inte tvättat labbarna sedan du gick genom Röda hafvet! Böcker. ÅT HÄCKLEFJÄLL, Albert Engströms bok för året är den dyraste han gifvit ut, men så är det också den största. Att den är bra, lika bra som alla andra om inte bättre, kan man säga i hans egen tidning utan att därmed göra sig skyldig till devotism mot hufvudredaktören. Han reste som hekant i somras två år sedan till Island tillsammans med Torild Wulff må änglarna beskydda dennes irrfärder i Kinesiens land! oeh minnena från Odyssén till sagoön föreligga nu i en förträffligt utstyrd volym med den goda titeln»åt Häcklefjäll», E. Lundquists bokförlag. I det här laget lär väl boken redan ha hunnit till tusentals svenska hem. Men den kommer till många, många flera, ty den goda smaken har dessbättre ännn godt om boningar i vårt land, och till dem är alltid Albert Engström en mycket kärkommen gäst. Här är han sig själf på hvarje rad, fastän han inte är i Grisslehamn utan långt borta, hvilket kommer sig af hans förnämsta egenskap: att alltid och öfver allt vara Alhert Engström. Bubo. OTTO WITTS senaste alster,»j de svävande trädgårdarna», är icke blott snillrikt och förbluffande tänkt utan också utfört med den ömma omsorg, en författare endast ägnar sitt kärleksbarn. Fyllt av gnistrande tankar och varm känsla är det den bästa exponenten på författarens förmåga att kombinera vetenskap och fantasi. Som stilen dessutom är lugnare och mera konstnärlig än i något av författarens föregående arbeten och Otto Witt redan har sin publik, torde man med säkerhet kunna förutspå, att»i de svävande trädgårdarna» blir ett av de mest eftersökta äpplena i julgranen. Oberon. Stilfulla möbler fl " m Gediget utförande. Snabb m leverans. H östkväl I i bergslagen. Dagningen dör, kvällsljuset strör brand uti skyn. Färgerna mörkna och djupna. Gruvlavens huv står som en uv ruggig på ruv i högen af gråberg och varp. Blodröd och stor höstmåne glor över skogens bryn. Tyst sover byn. Kvällen är kall Bandhundens skall, trotsigt och gällt av snuva och svält, blandar sin sång, envis och gäll, höstnatten lång med stånggångens jämrande gnäll. Begår katalog å Katrineholms möbler. Carl Fredriksons Träförädlings Aktiebolag, Katrineholm. Elis Utställning i Stockholm: N:o 6 Stureplan. Ek.

7 MATSALSMÖBEL af ek från kr. 150: -. Bröderne LJUNGGREN, H. Adolf Fredriks Kyrkogata 7. (s:e huset frän Drottn i riggat.) Hållplats fur.yrön spårvagn. & F. A.-B Imo kvalitet, största urval. Illustrerad priskurant gratis. Hcrf.juoaXetare K- A^*«T S on., l9-2tregenngsgatan.st6ckholm D e t behöfs e n d a s t att försöka och rätt använda Salubrin mot yttre skador, hosta, hemorrojder eller annat i bruksanvisningen angifvet ändamål för att finna, hvarför alla, som använt det på sätt, som i bruksanvisningen angifves, räkna det som en nödvändighetsartikel. Salubrin tillhandahålles i Parfym-, Speceri- och Färgaffärer. Partilager hos Gerfer & C:o, Stockholm. VINOLIA RAK-TVÅL Den som har Kraftig hårväxt bör i tid väl vårda sitt hår, eljest ödelägges håret förr eller senare af mjäll och andra harsjukdomar. Mjällbildning botas på kort tid genom användande af Oxyge nolfabrikens radioaktiva hårvatten Radiophor. I fl. å 1:50 och 2:50. 7,038,000 kr. skola utlottas å 1893 års Stockholms Teater-premie-obligationer. Dragning den 1 Dec. och är högsta vinsten 10,000 kp. För endast 75 öre erhåiies kontrakt med ensam vinsträtt å en obligation; för k r. 3:75 4 j e m s t. för kr. 5: å sju 8t. # och för kr. 10: å femton obligationer. Om minst 5 nummer tagas, portofritt och dragningslista. Numren i detta ovanligt fördelaktiga lotteri äro starkt efterfrågade. Skynda på så Ni säkert hinner med. Beställningar insändas till OBLIGATIONSKONTORET, Stora Nygatan 19 27, Malmö. GARNANS SPELBORD hopfällbara, klädda med grönt kläde af Mahogny Kr. 24:» Ek» 17:50 A.-B. NORDISKA KOMPANIET STUREPLAN - BIRGERJARLSGATAN REGERINGSGATAN MAZETTIl pr ATT RAKA SIG MED VINOLIA RAK-STÅNG ÄR VERKLIGEN UPP FRISKANDE^.* ji j» Gör v no. rakningen till ett nöje. Vinolia Generalagentur: Skepparegatan 6, STOCKHOLM Ö.Dj. ÖGON-CACAO hektopaket 45 öre, delikat kraftig hälsosam. Högsta näringsvärde! MAZETTI- Lämnar ingen bottensats SPIS-CHOKOLADER med eller utan mjölk särdeles fina och välsmakande. Nst halsbränna och magsyra finnes intet effektivare än SODAMINTPASTILLER Pris pr rulle om 20 st. 25 öre. Säljas överallt Tillverkas av A.-B Pharmacia Stockholm af rakknifvar etc. utföres af Bergs Bolag, Eskilstuna. Guldmedalj: Stockholm 1897, Paris EAU FAS DEQUININE ANAFAlIAILXJiVAmXl I8.PIACE VENDÖME PARIS Hvarför är Ni flintskallig? Känna Ni då int= Eau de Quinine. ÖFVERALLT ED.PINAUD Hotel (TAngleterre 6 Drottninggatan 6, Stockholm. Rekommenderas ärade resande. Allm. Tel. 7419, Rikst. 2142,2164. Elektriskt ljus. Centralt läge. Rikstelef. i rummen KISMET m m Finaste finska cigarett. Nederlag hos A. W. STAHLE 80 JÄRNTORGET, -:- STOCKHOLM. SSegäv alltid 2)e passa 6äst oc/> fålla längst. ^B. MYR BLR HRND K P m c L toätl **«873. mim. tel Riks. Liljh. 23. lacii.iok IVdLLl RådhllS- Han dt verkar egala n 4.. Dagl. Konsert af KestaUranten Caponsaechis populära kapell., Karduansmakaregatan 7. Rikstel Allm. Tel Redaktionens mottagningstid Måndagar och Torsdagar kl. 2 3 e. m.

8 Fjällsanatorium för bröstsjuka. SANATORIUM Mörsil (Jämtland) MÖRSILS öppet året om. Elektrisk belysning. Ren, stärkande fjälluft. - Ftirst n klass bord. Läget skyddadt mot fjällvindarnas bisterhet utan att dei ;ls hälsosamma inverkan förtages. Inackorderingspris med läkare och sjukvåru från kr. 4:50 6:50 pr dag, beroende på de.olika rummen. Intendent och öfverläkare D:r T. HORNEY, Riks 15 Prospekt och upplysningar genom Kanj. rerarkontorel. Post- och Telegrafadress: Sanatoriet, Mörsil. Rikstel. 7, ii Prakti inneh. Gustaf Stamm, Förstklassiga Fotograf i-kameror och - Prisma-Kikare - levereras på särdeles förmånliga betalningsvillkor genom AKTIEBOLAGET för SPRIDNING af LITTERÄRA VERK. Torsgatan 8, Stockholm. Rikstel Allm. tel Ny illustrerad katalog utkommen. Hnnoänd alltid En verklig ;am för huden. Instrumenter, strängar och tillbehör erhållas bäst och billigast från A. Tu. Nilssons Musikhandel Norrköping 3 B. Violiner, Guitarrer, Italienska dragspel, 1-, 2-och 3-radiga, Talapparater och skifvor, Munspel, Messingsinstrument, Sextettnoter m. m. Priskurarit gratis. PÄRMAR TILL STRIX å 1:75. GISLAVEDS I PRRT1 HOS HRR LUBLIN & C:o R.-B,, Stockholm. GALOSCHER hållbara, eleganta. Bästa passform. KÖPRS RF RLLR SVENSONS SKINNMÖBLER Högsta kvalité. Låga, bestämda priser. UTSTÄLLNINO: Mästersamuelsgatan Största specialtillverkning. LEITZ Mikroskop, prismakikare och Ernemanns fotografikameror på lager till fabrikspris + tull och frakt, på bekväma betalningsvillkor. AXEL LUNDKVIST Generalagent för LeltZ Wetzlar Stockholm, Handtverkaregat. 15 a Riks Allm S utbildar gentlemannachaufförer, Herrar och Damer, på mycket kort tid. Vidare meddelar A.-B. Fredr. Wagner, Vasagatan 48. Allm. 811,922. Eiks'3676,9381. Gollan- O l j a n sparar Skodon, Maskinremmar och allt läder.ollan-olje-rabriken T. Oisen, Stockholm En läkare skrifver s»jag känner intet medel som visat sig så verksamt mot härsjukdomar som F PAULli AZYMOL S t i m u l u s. " Grand Prix PARIS 1900 Världens förnämsta Precisions- FICK-UR. Till salu hos alla välsorterade Urmakare. Boccaccios' Dekameron i Svensk praktupplaga med illustrationer af ungraren Jacques Wagrez. Inbunden i elegant originalklotband. Har kostat kr. 15:. Säljes nu pr postförskott till kr. 8: + porto. Aktie- " bolaget II STOCKHOLM. Elektriskt ljus i hvarje h«s* Små driftsäkra belysnlngsanlägetitngar med batterier levereras ti" 10: och IS: kr. pr. sats. AKTIEBOLAGET NUMA - Elektriska Afdelmngen. 27 Drottninggatan 27 - Stockholm- Biörci Eduard Fuchs, En konst- och kulturhistorisk framställning i ord och bild. Ungefär.., sidor samt omkring 400 textillustrationer, hvaribland ett femtiotal KYilinan 1 KarriKätVr6D dubbelsidiga planscher. Väl utförda reproduktioner, de flesta i 3- och : 4-färgs-tryck. Kvartoformat. Inbundet i gediget och med konstnärlig smak och elegans stiliseradt starkt Canvas-klotband. Har kostat kr. 20: -, säljes nu pr postförskott till kr. 12^ + porto. Tagas båda verken pa en gång erhälles de för kronor 18:-- tillsammans.

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖJA ^7dl irilel andt i vårqcn^s Trun, var ylad dl a/lt yod

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖJA ^7dl irilel andt i vårqcn^s Trun, var ylad dl a/lt yod Som bilagor meatolja till nemrsprenumeratiter: Strix julnummer, 1 prenumerationablankett. smix UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖJA ^7dl irilel andt i vårqcn^s Trun, var ylad dl a/lt yod Kristligt sinnelag. Fattighjonet

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson ALEXANDRA BIZI Flabelino och flickan som inte ville sova Illustrationer av Katalin Szegedi Översatt av Carolin Nilsson Lindskog Förlag et var en gång en flicka som drömde mardrömmar. Varje natt vaknade

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Den stora katastrofen

Den stora katastrofen Den stora katastrofen H ej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 4 5 en katastrof,

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan:

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Steg 1. Skriv ut berättelsen på A4 ark. Om du har en skrivare som skriver ut dubbelsidigt, tänk på att inte skriva ut den här sidan, dvs skriv

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

STOMATOL Bl TAND-CRÉME. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder S T O M A T O L TAND-CRÉME,

STOMATOL Bl TAND-CRÉME. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder S T O M A T O L TAND-CRÉME, Skogvaktarn: Tjufskytten: Ge hit byssa! Ä du inte nöjd mä dä som ä i'na? En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, om Ni använder S T O M A T O L TAND-CRÉME, N:o 45. Den 5 November 1913. Tryckt hos

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost Donny Bergsten Skifte vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost bäcken syr sitt täcke igelkotten luktar på vinden ute på havet seglar ett skepp mot horisonten

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Det var kväll, och bara de allra sista av solens alla strålar dröjde sej kvar i de översta ruskorna av grantopparna.

Det var kväll, och bara de allra sista av solens alla strålar dröjde sej kvar i de översta ruskorna av grantopparna. Det var kväll, och bara de allra sista av solens alla strålar dröjde sej kvar i de översta ruskorna av grantopparna. I slaskhinken intill dörren mellan köket och verandan hade man glömt att lägga locket

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

5IRIX. z!7d aiu onde i väi&icn^s Trven. var jflad dt aät yodt. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen,

5IRIX. z!7d aiu onde i väi&icn^s Trven. var jflad dt aät yodt. En vacker tandrad kostar endast 1 öre om dagen, 5IRIX UTGIFVARE, A L B E R T E N G STRÖVA z!7d aiu onde i väi&icn^s Trven. var jflad dt aät yodt Stinsen: Ska ni med nu, så raska på! Mor Malin: Ja, nog ska ja mä, men ja ska väl si först, åt hva håll

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Vi ser Julia och Romeo sittandes i en soffa(två stolar). Romeo fingrar på en laptop. Julia drömmer om tomten.

Vi ser Julia och Romeo sittandes i en soffa(två stolar). Romeo fingrar på en laptop. Julia drömmer om tomten. Värdparet in Nästa julkort är från Romeo och Julia. Men det var innan Julia gjorde slut. Nu förstår vi att Julia kom på andra tankar. Men hur det egentligen gick till den gången, det får vi klarhet i nu.

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA BARNHEMMET En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA Barnen IDA Folket Spöken 9 roller. Om gruppen bara är 8 så kommer Idas namn ibland att skrivas

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Tillbaka till Sjumilaskogen

Tillbaka till Sjumilaskogen Tillbaka till Sjumilaskogen Nya äventyr med Nalle Puh Översättning Lotta Olsson Av David Benedictus som tagit vid där A. A. Milne slutade. Med illustrationer av Mark Burgess, inspirerad av E. H. Shepard.

Läs mer

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 1 Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 Avskrivet av Bertil Malmfält 2012-11-16 Georg Karlsson har samlat ihop olika varor till butiken i mer än trettio

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Ramundeboda Kyrka i Laxå 2 oktober 2009 Rigmor Johansson 15 maj 1945 20 september 2009 2009-09-21 Solen har gått ner Kära R! Idag fick jag samtalet som jag förstått skulle komma. Din livslåga slocknade

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor sidan 1 Författare: Henrik Einspor Vad handlar boken om? Max är en kille som bor ute på landet med sin mamma och pappa. En kväll störtar ett rymdskepp nära deras hus. I rymdskeppet finns en Alien. Max

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖM. r^7ä\l inja onbt i värgjzn^s var jfladdt atlt yodt TTUTL,

UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖM. r^7ä\l inja onbt i värgjzn^s var jfladdt atlt yodt TTUTL, SIRIX UTQ IF VARE, ALBERT ENGSTRÖM r^7ä\l inja onbt i värgjzn^s var jfladdt atlt yodt TTUTL, Den välgörande frun: Är ni nu här igen, stackars man? Tiggaren: Ja, kravatten, den slet jag ut på generalkonsulns

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 10 Farmora. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 10 Farmora. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 10 Farmora En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 10 Farmora

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Vanten. Med bilder av Catarina Kruusval

Vanten. Med bilder av Catarina Kruusval Vanten Med bilder av Catarina Kruusval Det var den kallaste dagen på hela året. En liten pojke drog sin kälke genom skogen för att samla ved åt sin mormor. Ta med dej så mycket du kan hitta, sa mormor.

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Den sökande kan även den bli den sökta Flickan med håret vars hår sägs ha färgats av vinets gud dionysos då han höll en storslagen fest i Zeus ära.

Den sökande kan även den bli den sökta Flickan med håret vars hår sägs ha färgats av vinets gud dionysos då han höll en storslagen fest i Zeus ära. Frida Snabb Den sökande kan även den bli den sökta Flickan med håret vars hår sägs ha färgats av vinets gud dionysos då han höll en storslagen fest i Zeus ära. Denna vackra flicka föddes igår och hon har

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2.

De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2. De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2. Under mitt liv, har Gud gett mig två visioner att hjälpa människor.

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett Nere på stranden vid havet var Sandvargen och Zackarina mycket upptagna, var och en med sitt. Sandvargen var upptagen med att plaska runt i vattenkanten. Det sa plosch och det sa pläsch, och han stänkte

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin.

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Hej! Hej! Jag heter Lisa och jag är 11 år. Jag går på Valnötsskolan i Malmö. Min bästa kompis heter Vera. Hon är den bästa kompis man kan ha. Hon är så snäll och

Läs mer

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga Det hade hon inte. Och nu blev det ett liv i Katthult. Kalaset fick vänta. Alla måste ut och leta efter Emil. Han måste vara i snickarboden, kan du väl förstå, sa Emils mamma, och alla rusade dit för att

Läs mer