Dimensioner. UBÅTarna kommer. Dillidur och Dillimax. Här stöttas Stockholm C sid Grovplåt som möter de hårdaste kraven sid 8-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dimensioner. UBÅTarna kommer. Dillidur och Dillimax. Här stöttas Stockholm C sid 10-11. Grovplåt som möter de hårdaste kraven sid 8-9"

Transkript

1 Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr Här stöttas Stockholm C sid UBÅTarna kommer under tak Världsunikt ubåtsmuseum sid 4 5 Dillidur och Dillimax Grovplåt som möter de hårdaste kraven sid 8-9

2 Vi finns här för våra kunder, dag för dag Efter ett par månader som ny koncernchef för BE Group kan jag konstatera att jag arbetar i ett företag med stora möjligheter. Vi har en stark marknadsposition i både Sverige och Finland, vi spelar en viktig roll som länken mellan producerande verk och slutanvändare och vi har ett brett och balanserat erbjudande med lagerförsäljning, direktleveranser från verk och med leveranser av prefabricerade stålprodukter. Samtidigt måste jag konstatera att konjunkturläget är allt annat än gynnsamt och att konkurrensen är knivskarp. För att lyckas i dagens bistra affärsklimat måste företag i värdekedjans samtliga led ständigt och konsekvent genomföra förbättringar i sin verksamhet. Produkter och service måste bli bättre, samtidigt som kostnaderna sänks. Detta är en stor utmaning och inom BE Group pågår just nu ett sådant förändringsarbete, ett förändringsarbete som ska leda fram till att vi sänker våra kostnader och blir ett effektivare och mer konkurrenskraftigt företag. Vi kämpar för att bli ännu bättre på att ta hand om våra kunder och deras behov, dag för dag. Vår vision är att bli det mest professionella, mest framgångsrika och mest respekterade stålserviceföretaget. Att vi har kommit en bit på vägen, men att vi också har arbete kvar, visar resultaten av vår nyligen genomförda kundundersökning. Läs mer på sidan 9. BE Group Sverige AB i korthet BE Group Sverige AB ingår i koncernen BE Group, ett ledande handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt och aluminium med verksamhet i norra, centrala- och öst ra Europa. Som företag fristående från producenter erbjuder BE Group värdeskapande leveranser och vidareförädling av stål, rostfritt stål och aluminium. Kunderna återfinns främst inom bygg- och verkstadsindustrin. Med säljkontor samt lager- och produktionsanläggningar strategiskt placerade i Sverige har BE Group en helhetslösning för att leverera produkter och tjänster. Ambitionen är att spara tid, kostnader och kapital för kunderna och därigenom öka deras konkurrenskraft. Ansvarig utgivare: Kimmo Väkiparta Redaktör: Jens Karlsson Välkommen till ett nytt nummer av vår kundtidning Nya Dimensioner, där vi med våra reportage visar vad vi kan och vad vi gör tillsammans med våra kunder och leverantörer. Kimmo Väkiparta Koncernchef och VD Kortbitslager nu på BE Online Nytt på BE Online är att man nu även kan söka och beställa från BE Groups lager av kortbitar. Balk, hålprofiler, stångstål samt specialstål, rostfritt och aluminium finns tillgängligt. På BE Online kan man också se lagertillgänglighet, räkna på priser och göra beställningar. Man kan även följa status på inneliggande order och se sin orderhistorik. Kontakta din säljare på BE Group för att få tillgång till BE Online. Adress: BE Group Sverige AB Box Malmö Tel Fax Produktion: Björn Lundquist AB, Malmö BE Group har ett brett sortiment av handelsstål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium. Förutom ett sortiment av tusentals olika produkter från världens ledande producenter kan BE Group erbjuda skräddarsydda produkter och produktionsservice för att tillgodose kundernas specifika krav, hjälpa dem att hålla processtider så korta som möjligt och optimera sina produktionskostnader. Exempel på produktionsservice: Kapning och sågning av stål, rostfritt och aluminium Blästring och målning Kapning, borrning, gradning och gängning (integrerad produktionslinje) Gasskärning Klippning och spaltning Inläggningsfärdig armering (ILF). 2

3 Klassisk BE-mark BEbyggs Magnus Sillén och Joakim Berg från Skanska Grundläggning arbetar på historisk BE-mark. Här hade Bröderna Edstrand sin Stockholmsanläggning under många år. Nu ska här bli bostäder, kontor och en stor bussdepå. Under 60 år var Bröderna Edstrands eleganta byggnad med sin välkända logotyp på taket ett dagligt blickfång för alla som färdades över Skanstullsbron i Stockholm. Här läggs nu grunden för bostäder, kontor och en ny bussdepå. När det genuint skånska företaget Bröderna Edstrand, grundat 1885, bildade ett Stockholmsbolag 1937, då man valde en stor tomt i Södra Hammarbyhamnen för en modern lageranläggning vid kaj. Affärerna gick bra och för att effektivisera administrationen uppförde man 1959 en ny kontors byggnad, helt klädd i rostfritt stål, alldeles vid den gamla Skanstullsbron. Redan en bit in på 60-talet var dock anläggningen för trång öppnades två filialer till Stockholmsbolaget: en i Norrköping och en i Skellefteå. Norrköping kom som bekant helt att ta över verksamheten i Stockholm. I dag är filialen i Norrköping en av BE Groups två fullskaliga lager- och produktionsanläggningar den andra ligger i Malmö, där även koncernledningen finns. Den gamla BE-tomten vid Hammarbyhamnen, som sett så mycket stål passera under åren, är i dag helt avriven 1960 och förvandlas nu från industriområde till bostadsområde. Här utför Skanska Grundläggning ett omfattande grundläggningsarbeten, bland annat med grundläggningsmaterial från BE Group. Attraktivt läge Kvarteret ska få 360 lägenheter, stora kontorsytor samt en bussdepå med verkstäder för 130 bussar. Byggnadsprojektet är omskrivet och komplicerat eftersom området nås av höga bullernivåer från trafiken på Skanstullsbroarna och eftersom bostäderna hamnar nära bussdepån och ett stort värmeverk. Ändå genomförs projektet eftersom området har ett ytterst attraktivt läge mitt i Stockholm. Läs mer om BE Groups historia i jubileumsboken Bröderna Edstrand ett begrepp av Rickard Bergh från 1985 och på Tre bilder av samma motiv: Den gamla klassiska BE-tomten i Södra Hammarbyhamnen slog sig dåvarande Bröderna Edstrand ner här med sin Stockholmsanläggning uppfördes det eleganta kontorshuset. 3

4 Så kommer ubåtshallen att se ut när den är färdig. Ubåtshallen byggs bredvid museet. Hajen i somras, före byggstart. Här byggs Världens första ubåtsmuseum Medan många andra museer har sviktande besökssiffror noterar Marinmuseum i Karlskrona besöksrekord. Och nu får museet en ny attraktion som kommer att locka ännu fler besökare: den nya ubåtshallen med HMS Neptun och HMS Hajen. Just nu uppförs en spännande stålkonstruktion som ska inrymma de båda ubåtarna. Lagom till sommaren 2014 kommer Marinmuseum i Karlskrona att visa upp två svenska ubåtar på ett helt nytt sätt. Då öppnar museets nya ubåtshall med ubåten HMS Neptun och dykbåten Hajen. Det lär vara det enda ubåtsmuseet av det här slaget i hela världen. Ubåtarna står på plats under bar himmel utanför Marinmuseum på Stumholmen, marinens gamla befästningsö i Karlskrona. Runt omkring ubåtarna byggs en stor hall av stål och betong, eller snarare skräddarsys eftersom byggnaden följer ubåten Neptuns profil. Neptun är en intakt svensk ubåt från kalla krigets dagar och när museet är klart ska man kunna gå ombord. Neptun byggdes 1978 i Malmö och Karlskrona och är 49,5 meter lång, 11 meter hög, 5,7 meter bred, och väger ton. Hon kunde gå med 18 knop i undervattensläge och var bestyckad med 12 torpeder. Sov i torpedtuben Bredvid Neptun ligger Hajen 1 som var svenska flottans allra första ubåt, byggd 1904 för att sättas in i ett förväntat krig mot Norge. Trots att Hajen 1 kallas för ubåt är hon snarare en dykbåt eftersom hon enbart kunde befinna sig under vattenytan några få minuter i taget. Hajen 1 hade en elmotor för undervattensdrift, en fotogenmotor för ytläge och var utrustad med tre torpeder som enda Här byggs ett ubåtsmuseum! BE Groups Thomas Anderberg och VD:n för Ronneby Svets & Smide, Heiki Andersson, besöker byggplatsen i Karlskrona. 4

5 Ubåten Neptun lyfts upp på land. beväpning. Bekvämligheten ombord för de åtta i besättningen var inte så god, det var så trångt att kaptenen fick sova i torpedtuben! Ubåtshallen är ett uppmärksammat och prestigeladdat uppdrag som Ronneby Svets & Smide, en gammal trogen kund till BE Group, utför på uppdrag av Fastighetsverket och Peab. Vårt uppdrag är att tillhandahålla stålstommar till ubåtshallen, säger Heiki Andersson VD på Ronneby Svets & Smide. Vi tillverkar hemma och monterar på plats. Det handlar om 65 ton stål i form av balk, men även plattjärn och plåt. Det är lite speciellt att bygga när ubåtarna står på plats med många vinklar och vrår. Vi monterar även betongelementen som utgör husets väggar och tak. Uppdraget var hårt konkurrensutsatt. Avgörande för att Ronneby Svets & Smide fick uppdraget kan ha varit företagets dokumenterade rutin från många avancerade stålkonstruktioner. Det är onekligen ett profiluppdrag, konstaterar Heiki Andersson. Eftersom det var en statlig upphandling har det blivit många möten före och under projektet, men också ordning och reda. Friare roll I projektet har Heiki Andersson samarbetat tätt med Thomas Anderberg på BE Group när det gäller stålleveranserna. Som så ofta tidigare i samarbetet med Ronneby Svets & Smide har Thomas fått en utvidgad och friare roll att utifrån givna ramar finna de mest fördelaktiga lösningarna i materialanskaffningen. Vi fick en spec innan ritningarna var färdiga och kände till dimensioner men inte längder. Med hänsyn till tidsplanen kunde vi se vad som var bäst i olika fall. Största ordern hittills Förutom byggnadssmide tillverkar Ronneby Svets & Smide även stora kabelkaruseller åt kraftindustrier i Norge, Skottland och England. Nu har en ny kund tillkommit: Hellenic Fulgor Energy Cables i Grekland som bygger en helt ny kabelfabrik. Till skillnad från tidigare uppdrag säljer Ronneby Svets & Smide här sitt kunnande och ansvarar för ritningar, drivaggregat, räls och hjul, medan stålkonstruktionerna tillverkas i Grekland och inte Blekinge. Ordern är värd 79 miljoner kronor och är företagets största hittills. Det bästa är att många lokala underleverantörer till oss också får sina största ordrar för året. Även BE Group är med och får sälja mycket stål, säger Heiki Andersson. HAJEN första svenska ubåten Holländaren Cornelis van Drebbel var först han konstruerade år 1624 en farkost som roddes med tolv åror, under vattnet längs Themsen. Först mot slutet av 1800-talet var tiden mogen för maskindrivna ubåtar. Två huvudtyper utvecklades: amerikanen J. P. Hollands enkelskrovsbåt och fransmannen Maxime Laubeufs dubbelskrovsbåt. Sveriges första ubåt, Hajen från 1904 var influerad av den amerikanska Hollandtypen. Sveriges nästa ubåt, Hvalen, byggdes i Italien 1909 och var en dubbelskrovsbåt som låg till grund för Kockums första ubåtskonstruktioner. Sverige har sedan dess på egen hand producerat cirka 80 ubåtar. Dessutom är Sverige världsledande inom konventionell ubåtsteknik vilket gör våra ubåtar mycket avancerade och slagkraftiga. 5

6 Fler BE GRoup-ambassadörer För att få reda på vad kunderna anser om BE Groups service och erbjudande har en kundundersökning nyligen genomförts, den första sedan hösten Den visar att kunderna i stort sett är lika nöjda nu som då, men det så kalllade ambassadörsindexet har rört sig i rätt riktning. Ambassadörsindexet är ett viktigt mått på i vilken grad våra kunder kan rekommendera oss som leverantör, säger Jens Karlsson, marknadskoordinator på BE Group. En ambassadör är ju inte enbart en nöjd kund, utan sprider dessutom ett gott rykte, vilket är guld värt. Kunderna ger BE Group generellt sätt höga betyg vad det gäller bemötande, kompetens och service. Förbättringspotential finns dock när det gäller information kopplat till leveransförseningar. När det gäller produkter, kvalitet, prisbild, utbud och sortimentsförnyelse får BE Group något högre betyg än Samma gäller för produktionsservice. Vi måste dock fortsätta med att förklara fördelarna med vår produktionsservice, säger Jens Karlsson. Fortsatt förbättringsarbete Betyget för lagertillgänglighet, leveranstid och leveranssäkerhet har aningen försämrats jämfört med Vi trodde nog lite till mans här på BE att vi skulle få något mer negativ kritik än vad vi fått, med tanke på de utmaningar som vi mötte när vi bytte affärssystem. Nu gäller det att fortsätta förbättringsarbetet inom leveransområdet! Kundundersökningen utfördes som en webbenkät. Något över 700 kunder Ambassadörsindexet för BE Group har rört sig i rätt riktning, konstaterar Jens Karlsson. svarade, vilket motsvarar ungefär 20 procent av de totalt tillfrågade. Svarsfrekvensen får i sammanhanget betraktas som OK, säger Jens Karlsson. Grundförstärkning med rörpålar Via ett smidigt samarbete med stål-företaget Repay Pålen AB är BE Group engagerat i arbetet med att förse grundläggningsmarknaden med stålpålar. BE Group levererar rör och hylsor till Repays produktionsanläggning i Uddevalla via ett konsignationslager. Repay tillverkar en typgodkänd rörpåle som lagerförs i kvalité S460MH och finns tillgänglig för snabb leverans Foto: Thomas Johansson i längder 1 6 meter till såväl nybyggnation som grundförstärkning av befintliga fastigheter. De dimensioner som lagerförs är 75, 90, 115 och 140 påle. För mer information om grundläggningspålarna, kontakta John Mikaelsson, pålansvarig på Repay, Drömmen om bron förverkligad Nu är drömmen om en bro över Sölvesborgsviken förverkligad! Denna Europas längsta gång- och cykelbro (759 meter) förbinder staden med det natursköna Listerlandet och den nya stadsdelen Ljungaviken. Bron är längre än Karlsbron i Prag, säger en stolt Ronny Södergren, VD på Stål och Rörmontage i Ysane. Det är Ronny Södergren som har designat bron som är byggd av 600 ton stål, varav 200 ton rostfritt. Från början skulle den ha byggts helt i kolstål, men för att få slippa rostskyddsmåla och för att nå ökad livslängd bytte man en tredjedel till rostfritt duplexstål 2101 som BE Group levererat. Gångbanan är består av 100 ton träplank. Den duplexa stålsorten LDX 2101 är lågt legerad med nickel och därför prisstabil. Duplexa stål har god korrosionshärdighet och hög hållfasthet, vilket gör att man kan välja tunnare plåttjocklek till många applikationer. Peab Sverige AB region anläggning syd har stått för totalentreprenaden av Sölvesborgsbron, medan BE-kunden Stål & Rörmontage i Ysane utanför Sölvesborg har ansvarat för design, konstruktion och tillverkning. 6

7 Priser & Råvaror Ljuset i tunneln? Ser vi så här i början av år 2013 ett svagt fladdrande ljus i slutet av tunneln eller är det helt beckmörkt? En blick i backspegeln visar att stålproduktionen inom EU föll med nära fem procent under 2012, medan den globala stålproduktionen ökade med drygt 1 procent. AV Anette Sjölin Chef Produkt & Inköp BE Group Sverige Stål- och aluminiumbranschen har under en längre period visat låg försäljning och dålig lönsamhet. Anledningen är helt enkelt att produktionskapaciteten är högre än efterfrågan. Stål- och aluminiumproduktionen befann sig i en expansionsfas när krisen slog till 2008 och har inte lyckats anpassa sig till efterfrågan, speciellt inte i Europa. Under de senaste fem åren har efterfrågan på stål från byggindustrin i EU minskat med procent! Lehmankraschen, den europeiska finanskrisen, de japanska kärnkraftshaverierna, oron i Nordafrika och Mellanöstern har i kombination med USA:s osäkra finanssystem hållit världsekonomin på sparlåga. Men kanske händer det något nu! Lagren av stål och aluminium är förhållandevis låga, vilket kan ge en positiv effekt. Priserna på råvaror stiger, finansoron tycks ha lagt sig något och faran för grekisk kollaps tycks vara över för tillfället. Räntenivåerna i Europa är låga och den amerikanska ekonomin visar tecken på viss återhämtning. Är botten passerad när det gäller konjunkturen? Swedbanks inköpschefsindex, PMI, steg kraftigt från 44,6 i december till 49,2 i januari, en uppgång som indikerar att den svenska industrikonjunkturen har stabiliserats efter fjolårets nedgång. Industriföretagen reviderade upp sina produktionsplaner, vilket kan vara en tidig signal om en annalkande vändning i industrikonjunkturen. Stålpriserna steg i början av januari både på skrot- och järnmalmsbaserade produkter men det finns fortfarande stora frågetecken som den svaga efterfrågan i Europa och att producenterna inte fullt ut har lyckats anpassa produktionskapaciteten. Priset på järnmalmen har klättrat ytterligare. För skrot är bilden blandad, visar statistik från The Steel Index, TSI. Medan priserna på skrot i USA har sjunkit något har de stigit i Turkiet. Det europeiska priset på varmvalsat stål på rulle har stigit i likhet med priset på grovplåt. I USA har priset på grovplåt sjunkit Skrotprisutvecklingen, USD/ton (FOB Rotterdam) Jan Mar Maj Jul Sep Nickelprisets utveckling , USD/ton (London Metal Exchange) Jan Mar Maj Jul Sep Nov Nov Aluminiumprisets utveckling , USD/ton (London Metal Exchange). Jan Jan Hundra år med rostfri sked i munnen Uttrycket att vara född med en silversked i munnen betyder att man har sin framtid tryggad eftersom man fötts i en rik familj. Mindre bemedlade föds med en sked av stål i munnen i många fall tillverkad i den engelska stålstaden Sheffield. Där har bords bestick och knivar tillverkats i mer än tusen år, oftast av kolstål som snabbt rostade (det var bland annat därför som de rika köpte silverbestick). År 1913 upptäckte metallurgen Harry Brearley i Sheffield hur man tillverkar rostfritt stål, något som kom att revolutionera industrin. I dag, hundra år senare är stainless steel det mest använda materialet för de bestick och andra redskap som används i kök. Tack vare Harry Brearley slipper dagens barn att få rost i munnen när de föds. 7

8 Grovplåten som klarar När det handlar om grovplåt till riktigt krävande applikationer är slitstålet Dillidur och höghållfasta Dillimax seriösa utmanare till de branschledande varumärkena i Sverige. Stålverket i staden Dillingen heter Dillinger Hütte GTS och är en av världens största tillverkare av grovplåt. Det ligger i den tyska delstaten Saarland, strax söder om Luxemburg och nära gränsen till Frankrike. Det är här ursprunget till den klassiska centraleuropeiska industrikulturen återfinns. Stålverket grundandes redan 1685 och producerar i dag över två miljoner ton stål årligen i Dillingen och i ett andra valsverk i franska Dunkerque. Över personer sysselsätts. En av de största delägarna är ArcelorMittal, världens största ståltillverkare. Dillidur är namnet på slitstålet från Dillingen. Det är mycket hårt men är trots det utmärkt att forma, skära och svetsa i. Dillidur används till skopor, flak, knivar, skärstål samt sten- och malm krosssar. Dillimax är Dillingens höghållfasta konstruktionsstål. Det har extremt höga hållfasthets- och slagseghetsvärden men är samtidigt lätt att forma, skära och svetsa i. Dillimax är ett av de mest använda höghållfasta stålen i världen och används till kranar, lyftarmar och bärande konstruktioner i broar. BE Group och Dillinger Hütte GTS förser den svenska marknaden för grovplåt med ett seriöst importalternativ. Henrik Lindgren, VD, och Sara Andersson arbetar på Dillinger Sverige AB. Arkitekten Santiago Calatrava som även ritade Turning Torso i Malmö har ritat den spektakulära Samuel Beckett Bridge i Dublin en bro som tillverkats av stål från Dilliger Hütte GTS. Tack vare att BE Group för närmare ett tjugotal år sedan inledde ett samarbete med Dillingen fick den svenska marknaden för kylda stål ett seriöst importalternativ. Det tyska stålet gjorde entré på ett produktområde där SSAB-Oxelösund hade nått en mycket stark position. Konkurrenskraftiga priser Christer Dahlberg på BE Group har mångårig erfarenhet av strategiska inköp av plåt. Han ser så här på det täta produktsamarbetet med Dillingen: Marknaden behöver flera aktörer på det här produktområdet och allt talar för att välja Dillidur och Dillimax. Stålen har dokumenterat hög kvalitet och god tillgänglighet. Vi erbjuder snabba leveranser från lager, kundspecifika direktleveranser och har dessutom kvalificerade möjligheter att producera vidareförädlade detaljer. Därutöver erbjuder vi utmärkt teknisk support i samarbete med Dillingen. 8

9 de tuffaste uppdragen Dillidur Ett slitstarkt koncept Dillidur är en hel serie av slitstål i 400, 450 och 500 brinell. Stålet används för alla typer av slitdelar i tuffa miljöer och ger en mycket bra totalekonomi med längre livslängder och färre servicestopp. Dillidur får sin höga hårdhet genom exakt sammansättning och justering av legeringsämnen för olika plåttjocklekar. Stålet valsas i två av världens mest kraftfulla valsverk och härdas genom extremt snabb avkylning. Dillidur har en unik kombination av hårdhet och seghet. Dillidur är utmärkt även som rent konstruktionsstål, är enkelt att bearbeta och har samma bearbetningsinstruktioner som liknande material. Stålet har dessutom mycket fina kallbockningsegenskaper. Dillimax Höghållfasta stål Dillimax är en familj av extra höghållfasta stål från 500 till 1100 N/mm 2 som används i alla typer av lastbärande konstruktioner. Dillimax innebär viktbesparingar och bättre bearbetningsegenskaper som ger bättre totalekonomi. Stålen tillverkas med låg kolekvivalent för optimala svetsegenskaper och valsas till fina toleranser samt härdning genom extremt snabb avkylning. Vid påföljande anlöpning får materialet rätt seghet och hög hållfasthet. De mekaniska egenskaperna hos Dillimax ger mycket höga sträck- och brottgränser samt god seghet. Dillimax är lika enkelt att bearbeta som vanliga konstruktionsstål i vissa fall enklare. Dillidur 400 lagerförs av BE Group i tjocklek 8 60 mm, format 3000 x 1500 mm och 6000 x 2500 mm. Dillidur kan tillverkas upp till 150 mm tjocklek och i upp till 4000 mm i bredd. Dillimax 690 T lagerförs av BE Group i tjocklek 8-60 mm, format 3000 x 1500 mm. Dillimax kan produceras i tjocklekar upp till 250 mm och i bredd upp till 4000 mm. Henrik Lindgren, VD för Dillinger Sverige AB, kompletterar: Dillingen står för högsta kvalitet och vi har lång erfarenhet av tillverkning av kylda stål som Dillidur och Dillimax. Vi har hög kapactitet och ett brett dimensionsprogram som tillsammans med konkurrenskraftiga priser gör det hela ännu mer intressant sett ur förbrukarnas perspektiv. Vill du veta mer om vad BE Group i samarbete med Dillinger Hütte GTS kan erbjuda när det gäller Dilldur och Dillimax? Kontakta BE Groups försäljningsavdelning, BE Group har Dillidur och Dillimax i ett brett lagerprogram. I servicecentret för skärning tillverkas skurna ämnen i kundanpassade format. 9

10 Lyftet för Centra Stockholms anrika centralstation från 1871 vilar på murkna träpålar och byggnaden håller på att sjunka. Därför genomförs nu en avancerad grundförstärkning, samtidigt som byggnaden får en rad nya butiker under jord och en grönare profil. Under byggtiden rullar trafiken vidare med jäktade resenärer som dagligen rör sig genom byggnaden. Jernhusen AB äger Stockholms Central och låter bygga om fastigheten. Jernhusen bildades 2001 när Statens Järnvägar bolagiserades. I dag äger man 250 fastigheter i 81 kommuner till ett samlat marknadsvärde av 9,6 miljarder kronor. Två stora byggprojekt löper parallellt på centralstationen. Dels ska hela stationshuset grundförstärkas eftersom det håller på att sjunka, dels ska fastigheten moderniseras med nya butiker ovan och under jord, bland annat livsmedelsaffär och apotek. För att få ytor för nya butiker måste man gräva sig in i tidigare icke utnyttjad mark under fastigheten, samtidigt som man grundförstärker. Stationshuset sjunker Stockholm C är hjärtat i Stockholms pulserande liv och har varit stadens entré i över 140 år. Centralstationen vilar på träpålar som med tiden har börjat ruttna och gå sönder. Man kan se stora sprickor i fasaden ovanför ingången från Vasagatan. Grundförstärkningen ska hejda sättningarna. Det komplicerade byggprojektet sker under jord i trånga utrymmen och skapar mycket buller. Utmaningen är att genomföra byggarbetena samtidigt som alla resenärer ska kunna röra sig snabbt genom byggnaden. Stationshuset är Q-märkt, vilket kräver speciella lösningar för att kulturvärdena ska kunna kombineras med moderna byggmetoder. I november i år ska allt vara klart till en kostnad av 1,2 miljarder kronor. till grundförstärkningen som utförs av byggföretaget Lemminkäinen. Vi levererar måttbeställt, grundmålat och klart för montage, säger Anders Eriksson på BE Group. Man borrar hål genom väggarna och för in våra balkar för att avlasta byggnaden och reser pelare som stöd. Skarvar i sektioner Finländska Lemminkäinen har sin hemma marknad runt Östersjön och har många uppdrag i Sverige, främst med grundläggning, tunnel- och bergarbeten och beläggning. Lemminkäinen Group är störst i Finland, omsätter 2,2 miljarder euro och har cirka anställda. Oskar Nilsson är Lemminkäinens platschef på centralstationen: Vi borrar ner 595 stålpålar och slår ner 105 för att stoppa sättningarna som är flera centimeter på många ställen. Eftersom det är så trångt där nere skarvar vi rören i sektioner om 1,5 meter. Vi ska ner cirka 18 meter till berg. Sedan vilar byggnaden på stålbalkarna, som också är svåra att hantera i källaren. Vi får ofta dela på balkarna och svetsa ihop dem igen på plats. Måttbeställt BE Group deltar i byggprojektet som leverantör av balk, rör och armering Här under stora hallen jobbar vi, visar Oskar Nilsson. Stökigare arbetsplats får man nog leta efter! Oskar Nilsson och BE Groups Anders Eriksson granskar grundförstärkningen. 10

11 len Oskar Nilsson, platschef för Lemminkäinen på Stockholms Central. Stockholms Central är en knutpunkt i det svenska järnvägsnätet. Bilden från 1920 kommer från Sveriges Järnvägsmuseums fotosamling. Ser fler på samlingsportalen.se. En Klassisk knutpunkt Sverige fick järnväg först 1856, ganska sent jämfört med övriga Europa. Bergsmansbanan Nora Ervalla norr om Örebro öppnades för trafik 5 mars 1856 och var då Sveriges första allmänna, normalspåriga järnväg med lokomotivdrift togs Västra stambanan i bruk och man kunde då ta sig mellan Stockholm och Göteborg på 14 timmar med flera uppehåll för måltider kom järnvägen till Stockholm när linjen Stockholm-Södertälje invigdes. Slutstationen låg på nuvarande Medborgarplatsen öppnades Norra station för trafik norrut. De båda stambanorna knöts sedan ihop med den så kallade Sammanbindningsbanan och ett stationshus byggdes banhallen byggdes om till dagens stora vänthall med ett 13 meter högt tak som hålls uppe av limmade takbjälkar. I söder byggdes en monumental trappa i kalksten till en vänthall med buffé. SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall ritade inte bara den nya hallen utan även utsmyckningar och inredningar. Ombyggnaden var slutförd den 17 juni Parallellt med dagens ombyggnad av centralstationen byggs Citybanan som öppnas 2017, då pendeltågstrafiken flyttas från Stockholm Central. Antalet tåg som trafikerar Stockholm central ska då minska med hälften och två tredjedelar av dagens resenärer ska i stället resa med Citybanan. Det behövs, för trafiken till Stockholm C kommer de närmaste decennierna att öka väsentligt tack vare kraftig tillväxt i fjärrtågstrafiken och nya höghastighetståg. Stockholms Central Arbetet under centralstationen pågår samtidigt som det dagliga livet fortgår med oförminskad intensitet. Trafiken ökade snabbt och stationen blev för liten. Riksdagen beslöt 1923 om en stor utbyggnad. Åren därpå revs den gamla banhallen, de genomgående spåren för Västra stambanan flyttades västerut och en ny säckstation skapades vid det nya norra spårområde för Västeråsbanan och Norra stambanan. Den gamla Resande i stora hallen

12 Avsändare: BE Group Sverige AB, Box 225, Malmö Foto: Fredric Alm/LKAB Produktionen slutsåld! LKAB slog leveransrekord under 2012 med 26,3 miljoner ton järnmalmsprodukter. Trots oroliga tider har man lyckats sälja allt och lite till. LKAB står för hela 90 procent av järnmalmsproduktionen i EU och planerar att öka kapaciteten med 35 procent till år Det går onekligen bra för LKAB. Mellan 2002 och 2012 ökade företagets omsättning från 5 till 31 miljarder kronor per år! Förklaringen är den kraftiga prisökningen på järn. Bara under de senaste månaderna har järnmalmspriserna noterat den största ökningen sedan 2010, uppbackat av Kina, världens ledande järnmalmskonsument. Sedan september har järnmalmspriserna stigit med 56 procent. Miljarder i utdelningar Det här är goda nyheter för den svenska malmjätten och även för svenska staten som inkasserat många miljarder i utdelning de senaste åren. Svenska staten som är ägare till LKAB fick 20 miljarder kronor i utdelning mellan 2002 och Sverige har en mer än tusen år lång historia av malmbrytning och metallframställning. Det är tillgången på järnmalm och kunskapen om hur man kan nyttja malm och mineral som bidragit till det välstånd vi har idag. I dag är Sverige en av EUs ledande malm- och metallproducenter. Vi är till exempel den i särklass största järnmalmsproducenten inom EU och vi hör till de främsta inom basmetallerna koppar, zink och bly samt ädelmetallerna guld och silver. Global stålmarknad LKAB, det vill säga Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag, bildades 1890 och är ett av svenska staten helägt aktiebolag med säte i Luleå. Staten företräds av Finansdepartementet. LKAB bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden och har drygt anställda i 14 länder. LKAB investerar tungt i att öppna tre dagbrottsgruvor och spränger sig ner till två nya huvudnivåer i befintliga gruvor eftersom man bedömer att efterfrågan på järnmalm fortsätter att vara stark. Sålt allt som producerats 2013 ser ut att börja lika bra för LKAB som 2012 slutade, med mycket höga leveranser under de sista månaderna. Man har sålt all produktion under det första kvartalet och skulle ha kunnat sälja mer om man hade kunnat producera mer! Kommer utvecklingen att hålla i sig? Det hänger till stor del på hur det går i Kina, där LKAB tycker sig känna av tecken på nedkylning. Den kinesiska marknaden sätter priset och vid ett scenario med överskott på marknaden kan priserna börja sjunka. Källor: NE, DN, DI, RMG, SGU, LKAB

Dimensioner. Revolution på krogen. En kulturinsats sid 6. Produktutveckling i stål sid 4

Dimensioner. Revolution på krogen. En kulturinsats sid 6. Produktutveckling i stål sid 4 Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 2 2011 Revolution på krogen Produktutveckling i stål sid 4 specialstål S355J2 brett i lager sid 3 Marknadsanalys: Återhämtningen fortsätter sid

Läs mer

Dimensioner. Ett plus ett blir tre! BE Online i kundernas vardag. Bygger utan att störa sid 4. Platta produkter från Hela världen sid 6

Dimensioner. Ett plus ett blir tre! BE Online i kundernas vardag. Bygger utan att störa sid 4. Platta produkter från Hela världen sid 6 Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 2 2012 Bygger utan att störa sid 4 Ett plus ett blir tre! Nytänkare i klippan går egna vägar sid 10 Platta produkter från Hela världen sid 6 BE

Läs mer

Dimensioner. Talande. för. Bullerdämpande tunnplåt från åmotfors fann en världsmarknad sid 6. Invigt och Sammansvetsat! sid 10. Inte en rät vinkel!

Dimensioner. Talande. för. Bullerdämpande tunnplåt från åmotfors fann en världsmarknad sid 6. Invigt och Sammansvetsat! sid 10. Inte en rät vinkel! Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 1 2012 CE för BE sid 3 Invigt och Sammansvetsat! sid 10 Talande tystnad Bullerdämpande tunnplåt från åmotfors fann en världsmarknad sid 6 Inte en

Läs mer

DIMENSIONER ROSTFRIA NYA KOMPONENTER. RAKT IN I PRODUKTIONEN sid 4

DIMENSIONER ROSTFRIA NYA KOMPONENTER. RAKT IN I PRODUKTIONEN sid 4 NYA DIMENSIONER EN TIDNING FRÅN BE GROUP SVERIGE AB u NR 1 2014 ROSTFRIA KOMPONENTER RAKT IN I PRODUKTIONEN sid 4 ÄNNU HÅRDARE SLITPLÅT sid 3 MÅTTBESTÄLLD GROVPLÅT sid 3 TILLVERKNING FLYTTAR HEM sid 6

Läs mer

Dimensioner. Magnelis Trotsar. rostensid 4. Rusning efter specialstål. Tunnplåtsnyhet: 1 450 ton balk till Gävle hamn sid 3

Dimensioner. Magnelis Trotsar. rostensid 4. Rusning efter specialstål. Tunnplåtsnyhet: 1 450 ton balk till Gävle hamn sid 3 Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 1 2011 BE Group i Ostrava: Intressant logistikupplägg för nordiska industriföretag sid 10 Rusning efter specialstål sid 8 Roger Johansson ny koncernchef

Läs mer

Dimensioner. Rostfritt. Uppåt väggarna sid 7. Produktionsservice

Dimensioner. Rostfritt. Uppåt väggarna sid 7. Produktionsservice Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 4 2011 Rostfritt Uppåt väggarna sid 7 Johan Arkler, arbetsledare på centrallagret för rostfritt och aluminium i Norrköping, där volymerna av rostfria

Läs mer

Dimensioner. Hotade kattdjur räddas. Järnmalmen tvingar kiruna att flytta Sid 12. inom grundläggning Sid 7. Reportage från Nordens Ark Sid 4

Dimensioner. Hotade kattdjur räddas. Järnmalmen tvingar kiruna att flytta Sid 12. inom grundläggning Sid 7. Reportage från Nordens Ark Sid 4 Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 2 2010 BE Group blir bredare inom grundläggning Sid 7 Järnmalmen tvingar kiruna att flytta Sid 12 Nyvalsat rakt in i verkstaden Sid 6 Hotade kattdjur

Läs mer

Dimensioner. Monteringsfärdigt till Citytunneln. Nya teknikresurser. aluminiumkunder

Dimensioner. Monteringsfärdigt till Citytunneln. Nya teknikresurser. aluminiumkunder Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 1 2009 Tunnplåtsaffärer trots bistra tider sid 6 Sveriges starkaste nu på dansgolvet! sid 6 BE Group levererar Armering till IKEA sid 6 Hundra förbättringar

Läs mer

DIMENSIONER. Följ med på en resa genom historien! sid NYA. 70-årsjubilar har inga planer på att sluta jobba sid 10 11 BE 130 ÅR:

DIMENSIONER. Följ med på en resa genom historien! sid NYA. 70-årsjubilar har inga planer på att sluta jobba sid 10 11 BE 130 ÅR: NYA DIMENSIONER EN TIDNING FRÅN BE GROUP SVERIGE AB u NR 2 2015 BE GRATULERAR: 70-årsjubilar har inga planer på att sluta jobba sid 10 11 Världsledande östgötar värdesätter den lokala närvaron sid 6 7

Läs mer

Dick. Dimensioner. bygger i stål sid

Dick. Dimensioner. bygger i stål sid Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 3 2013 6 000 stålbyggnader under 60 år! sid 4 Filminspelning i stållagret sid 3 Stålbyggnadspriset till Lecor sid 3 Svetsad armering spar tid sid

Läs mer

Dimensioner. BE storsatsar. i Malmö och Norrköping. BE Group nu även i S:t Petersburg. Serviceteam nära kunderna. dygnet runt

Dimensioner. BE storsatsar. i Malmö och Norrköping. BE Group nu även i S:t Petersburg. Serviceteam nära kunderna. dygnet runt Nya Dimensioner En tidning från Bröderna Edstrand u Nr 2 2006 BE storsatsar i Malmö och Norrköping BE Online dygnet runt BE Group nu även i S:t Petersburg Serviceteam nära kunderna En kraftsamling för

Läs mer

Dimensioner. Specat. & klart. när MFF får ny arena sid 6. på specialstål sid 4. rullar i gång sid 8. serviceerbjudande sid 9. helt i stål sid 10

Dimensioner. Specat. & klart. när MFF får ny arena sid 6. på specialstål sid 4. rullar i gång sid 8. serviceerbjudande sid 9. helt i stål sid 10 Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 2 2008 l Fortsatt satsning på specialstål sid 4 l Det nya tunnplåtsbolaget rullar i gång sid 8 l plasmaskärning nytt serviceerbjudande sid 9 l Bostadshusen

Läs mer

Dimensioner. Logistikcentrum i absolut. framkant! Logistik l Rådgivning l Återvinning

Dimensioner. Logistikcentrum i absolut. framkant! Logistik l Rådgivning l Återvinning Nya Dimensioner En tidning från Bröderna Edstrand u Nr 4 2006 Logistikcentrum i absolut Runda konstruktionsrör i lager Sverige har för få företag Ingen avmattning i sikte Compact living från Racks Besked

Läs mer

Dimensioner. Bron blev en succé sid. efterfrågan på stål fortsatt stark sid 8. Nytt namn och nytt varumärke!

Dimensioner. Bron blev en succé sid. efterfrågan på stål fortsatt stark sid 8. Nytt namn och nytt varumärke! Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 2 2007 Nytt namn och nytt varumärke! efterfrågan på stål fortsatt stark sid 8 Bron blev en succé sid 6 Rostskyddsavtal med Alucrom gör BE Group

Läs mer

Svenskt stål. Från naturresurs till toppförädling. Stor bredd hos BUFAB Lann Produktnyheter Högre krav på stålbyggnation www.svenskverkstad.

Svenskt stål. Från naturresurs till toppförädling. Stor bredd hos BUFAB Lann Produktnyheter Högre krav på stålbyggnation www.svenskverkstad. NR 1 18 FEBRUARI 2010 ÅRG 95 Svenskt stål Från naturresurs till toppförädling Stor bredd hos BUFAB Lann Produktnyheter Högre krav på stålbyggnation 1 LÖNSAMHET Öka Din Smart svarvning CVD belagd PVD belagd

Läs mer

Dimensioner. Hela servicepaketet! Så stannar jobben kvar i Sverige. EM-pallen orkade även kulstötare. BE ska bli störst på aluminium

Dimensioner. Hela servicepaketet! Så stannar jobben kvar i Sverige. EM-pallen orkade även kulstötare. BE ska bli störst på aluminium Nya Dimensioner En tidning från Bröderna Edstrand u Nr 3 2006 Så stannar jobben kvar i Sverige Hela servicepaketet! Portsystem 2000 i Habo utnyttjar BE:s servicetjänster EM-pallen orkade även kulstötare

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2 01 3 B E GR OUP

ÅRSREDO VISNING 2 01 3 B E GR OUP 2013 ÅRSREDOVISNING BE GROUP I KORTHET BE Group är ett handels- och servicebolag inom stål, rostfritt stål och aluminium. Kunderna finns framför allt inom verkstads- och byggindustrin i Sverige, Finland

Läs mer

FÖRSTA STEGEN PÅ NYA TERMINALEN

FÖRSTA STEGEN PÅ NYA TERMINALEN Tidning från Stena Stål # 3.2010 FÖRSTA STEGEN PÅ NYA TERMINALEN Stena Lines rekordstora färja fick mer plats SÅ SER FRAMTIDENS STUDENTBOENDE UT LOVANDE PROGNOS FÖR PLATTA PRODUKTER CW LUNDBERG MINSKADE

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

STÅR STARK. ROSTAD SKÖNHET Gro Form låter stålet samverka med naturen. OVANLIG PRODUKTION Ovako Group struntar i de fysikaliska lagarna

STÅR STARK. ROSTAD SKÖNHET Gro Form låter stålet samverka med naturen. OVANLIG PRODUKTION Ovako Group struntar i de fysikaliska lagarna Tidning från Stena Stål # 4.2010 STÅR STARK Hakfelts höll ut under finanskrisen PRISÖKNING ATT VÄNTA 2011 ROSTAD SKÖNHET Gro Form låter stålet samverka med naturen OVANLIG PRODUKTION Ovako Group struntar

Läs mer

VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR. viktig länk i tillverkningskedjan

VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR. viktig länk i tillverkningskedjan Svensk VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR NR 3 27 MAJ 2014 ÅRGÅNG 99 STÅLET viktig länk i tillverkningskedjan Automatica Framtidens teknik Vi

Läs mer

Di ser flera faktorer som kan innebära att förutsättningarna. Di ser dock flera faktorer som ändå kan innebära att förutsättningarna blir gynnsamma

Di ser flera faktorer som kan innebära att förutsättningarna. Di ser dock flera faktorer som ändå kan innebära att förutsättningarna blir gynnsamma STÅL & GRUVOR Trögare ute i världen Den globala stålproduktioen ökade globalt med bara 0,8 procent i fjol, men i Sverige ökade produktionen med 3 procent. Tillförsel av handelsfärdigt stål, miljoner ton

Läs mer

Shape I FRANKRIKE FÄRGSTARKT. Sidan. En tidning från Sapakoncernen # 2 2009 # 2 2009 SHAPE 1

Shape I FRANKRIKE FÄRGSTARKT. Sidan. En tidning från Sapakoncernen # 2 2009 # 2 2009 SHAPE 1 Shape En tidning från Sapakoncernen # 2 2009 Nytt Möt Bjørn Wiggen Sapas nye koncernchef CVM sätter kundens behov i centrum förvärv stärker Sapa i Nordamerika DESIGNITY NY METOD FÖR PERFEKTA YTOR FÄRGSTARKT

Läs mer

Nr. 1 Maj 2012-26. årgång. Spräng Nytt. Årets Bergsprängare 2011. SprängNytt 1/2012 1

Nr. 1 Maj 2012-26. årgång. Spräng Nytt. Årets Bergsprängare 2011. SprängNytt 1/2012 1 Nr. 1 Maj 2012-26. årgång Spräng Nytt Årets Bergsprängare 2011 SprängNytt 1/2012 1 Norra Sverige Regionchef Ola Sällström 070-398 35 90 ola.sallstrom@orica.com Mellersta Sverige Regionchef Lars Frändberg

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2013/2014

Stena Metallkoncernen 2013/2014 Stena Metallkoncernen 2013/2014 STENA METALL- KONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

Lammhults Gjuteri AB Brevens Bruk

Lammhults Gjuteri AB Brevens Bruk GJUTERIAKTUELLT FRÅN SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING NR 1/2015 www.sjmf.se info@sjmf.se Lammhults Gjuteri AB Brevens Bruk...Missa inte SJMF:s årsmöte 16-18 april Fader till Mother Lättsmält

Läs mer

Fler tjejer på bygget

Fler tjejer på bygget PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 1 MARS 2006 Peab tar skid-vm i mål God planering och laganda bakom nytt finskt projekt Nordens bästa golfbanebyggare Diana Palm, ny arbetschef,

Läs mer