Dimensioner. UBÅTarna kommer. Dillidur och Dillimax. Här stöttas Stockholm C sid Grovplåt som möter de hårdaste kraven sid 8-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dimensioner. UBÅTarna kommer. Dillidur och Dillimax. Här stöttas Stockholm C sid 10-11. Grovplåt som möter de hårdaste kraven sid 8-9"

Transkript

1 Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr Här stöttas Stockholm C sid UBÅTarna kommer under tak Världsunikt ubåtsmuseum sid 4 5 Dillidur och Dillimax Grovplåt som möter de hårdaste kraven sid 8-9

2 Vi finns här för våra kunder, dag för dag Efter ett par månader som ny koncernchef för BE Group kan jag konstatera att jag arbetar i ett företag med stora möjligheter. Vi har en stark marknadsposition i både Sverige och Finland, vi spelar en viktig roll som länken mellan producerande verk och slutanvändare och vi har ett brett och balanserat erbjudande med lagerförsäljning, direktleveranser från verk och med leveranser av prefabricerade stålprodukter. Samtidigt måste jag konstatera att konjunkturläget är allt annat än gynnsamt och att konkurrensen är knivskarp. För att lyckas i dagens bistra affärsklimat måste företag i värdekedjans samtliga led ständigt och konsekvent genomföra förbättringar i sin verksamhet. Produkter och service måste bli bättre, samtidigt som kostnaderna sänks. Detta är en stor utmaning och inom BE Group pågår just nu ett sådant förändringsarbete, ett förändringsarbete som ska leda fram till att vi sänker våra kostnader och blir ett effektivare och mer konkurrenskraftigt företag. Vi kämpar för att bli ännu bättre på att ta hand om våra kunder och deras behov, dag för dag. Vår vision är att bli det mest professionella, mest framgångsrika och mest respekterade stålserviceföretaget. Att vi har kommit en bit på vägen, men att vi också har arbete kvar, visar resultaten av vår nyligen genomförda kundundersökning. Läs mer på sidan 9. BE Group Sverige AB i korthet BE Group Sverige AB ingår i koncernen BE Group, ett ledande handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt och aluminium med verksamhet i norra, centrala- och öst ra Europa. Som företag fristående från producenter erbjuder BE Group värdeskapande leveranser och vidareförädling av stål, rostfritt stål och aluminium. Kunderna återfinns främst inom bygg- och verkstadsindustrin. Med säljkontor samt lager- och produktionsanläggningar strategiskt placerade i Sverige har BE Group en helhetslösning för att leverera produkter och tjänster. Ambitionen är att spara tid, kostnader och kapital för kunderna och därigenom öka deras konkurrenskraft. Ansvarig utgivare: Kimmo Väkiparta Redaktör: Jens Karlsson Välkommen till ett nytt nummer av vår kundtidning Nya Dimensioner, där vi med våra reportage visar vad vi kan och vad vi gör tillsammans med våra kunder och leverantörer. Kimmo Väkiparta Koncernchef och VD Kortbitslager nu på BE Online Nytt på BE Online är att man nu även kan söka och beställa från BE Groups lager av kortbitar. Balk, hålprofiler, stångstål samt specialstål, rostfritt och aluminium finns tillgängligt. På BE Online kan man också se lagertillgänglighet, räkna på priser och göra beställningar. Man kan även följa status på inneliggande order och se sin orderhistorik. Kontakta din säljare på BE Group för att få tillgång till BE Online. Adress: BE Group Sverige AB Box Malmö Tel Fax Produktion: Björn Lundquist AB, Malmö BE Group har ett brett sortiment av handelsstål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium. Förutom ett sortiment av tusentals olika produkter från världens ledande producenter kan BE Group erbjuda skräddarsydda produkter och produktionsservice för att tillgodose kundernas specifika krav, hjälpa dem att hålla processtider så korta som möjligt och optimera sina produktionskostnader. Exempel på produktionsservice: Kapning och sågning av stål, rostfritt och aluminium Blästring och målning Kapning, borrning, gradning och gängning (integrerad produktionslinje) Gasskärning Klippning och spaltning Inläggningsfärdig armering (ILF). 2

3 Klassisk BE-mark BEbyggs Magnus Sillén och Joakim Berg från Skanska Grundläggning arbetar på historisk BE-mark. Här hade Bröderna Edstrand sin Stockholmsanläggning under många år. Nu ska här bli bostäder, kontor och en stor bussdepå. Under 60 år var Bröderna Edstrands eleganta byggnad med sin välkända logotyp på taket ett dagligt blickfång för alla som färdades över Skanstullsbron i Stockholm. Här läggs nu grunden för bostäder, kontor och en ny bussdepå. När det genuint skånska företaget Bröderna Edstrand, grundat 1885, bildade ett Stockholmsbolag 1937, då man valde en stor tomt i Södra Hammarbyhamnen för en modern lageranläggning vid kaj. Affärerna gick bra och för att effektivisera administrationen uppförde man 1959 en ny kontors byggnad, helt klädd i rostfritt stål, alldeles vid den gamla Skanstullsbron. Redan en bit in på 60-talet var dock anläggningen för trång öppnades två filialer till Stockholmsbolaget: en i Norrköping och en i Skellefteå. Norrköping kom som bekant helt att ta över verksamheten i Stockholm. I dag är filialen i Norrköping en av BE Groups två fullskaliga lager- och produktionsanläggningar den andra ligger i Malmö, där även koncernledningen finns. Den gamla BE-tomten vid Hammarbyhamnen, som sett så mycket stål passera under åren, är i dag helt avriven 1960 och förvandlas nu från industriområde till bostadsområde. Här utför Skanska Grundläggning ett omfattande grundläggningsarbeten, bland annat med grundläggningsmaterial från BE Group. Attraktivt läge Kvarteret ska få 360 lägenheter, stora kontorsytor samt en bussdepå med verkstäder för 130 bussar. Byggnadsprojektet är omskrivet och komplicerat eftersom området nås av höga bullernivåer från trafiken på Skanstullsbroarna och eftersom bostäderna hamnar nära bussdepån och ett stort värmeverk. Ändå genomförs projektet eftersom området har ett ytterst attraktivt läge mitt i Stockholm. Läs mer om BE Groups historia i jubileumsboken Bröderna Edstrand ett begrepp av Rickard Bergh från 1985 och på Tre bilder av samma motiv: Den gamla klassiska BE-tomten i Södra Hammarbyhamnen slog sig dåvarande Bröderna Edstrand ner här med sin Stockholmsanläggning uppfördes det eleganta kontorshuset. 3

4 Så kommer ubåtshallen att se ut när den är färdig. Ubåtshallen byggs bredvid museet. Hajen i somras, före byggstart. Här byggs Världens första ubåtsmuseum Medan många andra museer har sviktande besökssiffror noterar Marinmuseum i Karlskrona besöksrekord. Och nu får museet en ny attraktion som kommer att locka ännu fler besökare: den nya ubåtshallen med HMS Neptun och HMS Hajen. Just nu uppförs en spännande stålkonstruktion som ska inrymma de båda ubåtarna. Lagom till sommaren 2014 kommer Marinmuseum i Karlskrona att visa upp två svenska ubåtar på ett helt nytt sätt. Då öppnar museets nya ubåtshall med ubåten HMS Neptun och dykbåten Hajen. Det lär vara det enda ubåtsmuseet av det här slaget i hela världen. Ubåtarna står på plats under bar himmel utanför Marinmuseum på Stumholmen, marinens gamla befästningsö i Karlskrona. Runt omkring ubåtarna byggs en stor hall av stål och betong, eller snarare skräddarsys eftersom byggnaden följer ubåten Neptuns profil. Neptun är en intakt svensk ubåt från kalla krigets dagar och när museet är klart ska man kunna gå ombord. Neptun byggdes 1978 i Malmö och Karlskrona och är 49,5 meter lång, 11 meter hög, 5,7 meter bred, och väger ton. Hon kunde gå med 18 knop i undervattensläge och var bestyckad med 12 torpeder. Sov i torpedtuben Bredvid Neptun ligger Hajen 1 som var svenska flottans allra första ubåt, byggd 1904 för att sättas in i ett förväntat krig mot Norge. Trots att Hajen 1 kallas för ubåt är hon snarare en dykbåt eftersom hon enbart kunde befinna sig under vattenytan några få minuter i taget. Hajen 1 hade en elmotor för undervattensdrift, en fotogenmotor för ytläge och var utrustad med tre torpeder som enda Här byggs ett ubåtsmuseum! BE Groups Thomas Anderberg och VD:n för Ronneby Svets & Smide, Heiki Andersson, besöker byggplatsen i Karlskrona. 4

5 Ubåten Neptun lyfts upp på land. beväpning. Bekvämligheten ombord för de åtta i besättningen var inte så god, det var så trångt att kaptenen fick sova i torpedtuben! Ubåtshallen är ett uppmärksammat och prestigeladdat uppdrag som Ronneby Svets & Smide, en gammal trogen kund till BE Group, utför på uppdrag av Fastighetsverket och Peab. Vårt uppdrag är att tillhandahålla stålstommar till ubåtshallen, säger Heiki Andersson VD på Ronneby Svets & Smide. Vi tillverkar hemma och monterar på plats. Det handlar om 65 ton stål i form av balk, men även plattjärn och plåt. Det är lite speciellt att bygga när ubåtarna står på plats med många vinklar och vrår. Vi monterar även betongelementen som utgör husets väggar och tak. Uppdraget var hårt konkurrensutsatt. Avgörande för att Ronneby Svets & Smide fick uppdraget kan ha varit företagets dokumenterade rutin från många avancerade stålkonstruktioner. Det är onekligen ett profiluppdrag, konstaterar Heiki Andersson. Eftersom det var en statlig upphandling har det blivit många möten före och under projektet, men också ordning och reda. Friare roll I projektet har Heiki Andersson samarbetat tätt med Thomas Anderberg på BE Group när det gäller stålleveranserna. Som så ofta tidigare i samarbetet med Ronneby Svets & Smide har Thomas fått en utvidgad och friare roll att utifrån givna ramar finna de mest fördelaktiga lösningarna i materialanskaffningen. Vi fick en spec innan ritningarna var färdiga och kände till dimensioner men inte längder. Med hänsyn till tidsplanen kunde vi se vad som var bäst i olika fall. Största ordern hittills Förutom byggnadssmide tillverkar Ronneby Svets & Smide även stora kabelkaruseller åt kraftindustrier i Norge, Skottland och England. Nu har en ny kund tillkommit: Hellenic Fulgor Energy Cables i Grekland som bygger en helt ny kabelfabrik. Till skillnad från tidigare uppdrag säljer Ronneby Svets & Smide här sitt kunnande och ansvarar för ritningar, drivaggregat, räls och hjul, medan stålkonstruktionerna tillverkas i Grekland och inte Blekinge. Ordern är värd 79 miljoner kronor och är företagets största hittills. Det bästa är att många lokala underleverantörer till oss också får sina största ordrar för året. Även BE Group är med och får sälja mycket stål, säger Heiki Andersson. HAJEN första svenska ubåten Holländaren Cornelis van Drebbel var först han konstruerade år 1624 en farkost som roddes med tolv åror, under vattnet längs Themsen. Först mot slutet av 1800-talet var tiden mogen för maskindrivna ubåtar. Två huvudtyper utvecklades: amerikanen J. P. Hollands enkelskrovsbåt och fransmannen Maxime Laubeufs dubbelskrovsbåt. Sveriges första ubåt, Hajen från 1904 var influerad av den amerikanska Hollandtypen. Sveriges nästa ubåt, Hvalen, byggdes i Italien 1909 och var en dubbelskrovsbåt som låg till grund för Kockums första ubåtskonstruktioner. Sverige har sedan dess på egen hand producerat cirka 80 ubåtar. Dessutom är Sverige världsledande inom konventionell ubåtsteknik vilket gör våra ubåtar mycket avancerade och slagkraftiga. 5

6 Fler BE GRoup-ambassadörer För att få reda på vad kunderna anser om BE Groups service och erbjudande har en kundundersökning nyligen genomförts, den första sedan hösten Den visar att kunderna i stort sett är lika nöjda nu som då, men det så kalllade ambassadörsindexet har rört sig i rätt riktning. Ambassadörsindexet är ett viktigt mått på i vilken grad våra kunder kan rekommendera oss som leverantör, säger Jens Karlsson, marknadskoordinator på BE Group. En ambassadör är ju inte enbart en nöjd kund, utan sprider dessutom ett gott rykte, vilket är guld värt. Kunderna ger BE Group generellt sätt höga betyg vad det gäller bemötande, kompetens och service. Förbättringspotential finns dock när det gäller information kopplat till leveransförseningar. När det gäller produkter, kvalitet, prisbild, utbud och sortimentsförnyelse får BE Group något högre betyg än Samma gäller för produktionsservice. Vi måste dock fortsätta med att förklara fördelarna med vår produktionsservice, säger Jens Karlsson. Fortsatt förbättringsarbete Betyget för lagertillgänglighet, leveranstid och leveranssäkerhet har aningen försämrats jämfört med Vi trodde nog lite till mans här på BE att vi skulle få något mer negativ kritik än vad vi fått, med tanke på de utmaningar som vi mötte när vi bytte affärssystem. Nu gäller det att fortsätta förbättringsarbetet inom leveransområdet! Kundundersökningen utfördes som en webbenkät. Något över 700 kunder Ambassadörsindexet för BE Group har rört sig i rätt riktning, konstaterar Jens Karlsson. svarade, vilket motsvarar ungefär 20 procent av de totalt tillfrågade. Svarsfrekvensen får i sammanhanget betraktas som OK, säger Jens Karlsson. Grundförstärkning med rörpålar Via ett smidigt samarbete med stål-företaget Repay Pålen AB är BE Group engagerat i arbetet med att förse grundläggningsmarknaden med stålpålar. BE Group levererar rör och hylsor till Repays produktionsanläggning i Uddevalla via ett konsignationslager. Repay tillverkar en typgodkänd rörpåle som lagerförs i kvalité S460MH och finns tillgänglig för snabb leverans Foto: Thomas Johansson i längder 1 6 meter till såväl nybyggnation som grundförstärkning av befintliga fastigheter. De dimensioner som lagerförs är 75, 90, 115 och 140 påle. För mer information om grundläggningspålarna, kontakta John Mikaelsson, pålansvarig på Repay, Drömmen om bron förverkligad Nu är drömmen om en bro över Sölvesborgsviken förverkligad! Denna Europas längsta gång- och cykelbro (759 meter) förbinder staden med det natursköna Listerlandet och den nya stadsdelen Ljungaviken. Bron är längre än Karlsbron i Prag, säger en stolt Ronny Södergren, VD på Stål och Rörmontage i Ysane. Det är Ronny Södergren som har designat bron som är byggd av 600 ton stål, varav 200 ton rostfritt. Från början skulle den ha byggts helt i kolstål, men för att få slippa rostskyddsmåla och för att nå ökad livslängd bytte man en tredjedel till rostfritt duplexstål 2101 som BE Group levererat. Gångbanan är består av 100 ton träplank. Den duplexa stålsorten LDX 2101 är lågt legerad med nickel och därför prisstabil. Duplexa stål har god korrosionshärdighet och hög hållfasthet, vilket gör att man kan välja tunnare plåttjocklek till många applikationer. Peab Sverige AB region anläggning syd har stått för totalentreprenaden av Sölvesborgsbron, medan BE-kunden Stål & Rörmontage i Ysane utanför Sölvesborg har ansvarat för design, konstruktion och tillverkning. 6

7 Priser & Råvaror Ljuset i tunneln? Ser vi så här i början av år 2013 ett svagt fladdrande ljus i slutet av tunneln eller är det helt beckmörkt? En blick i backspegeln visar att stålproduktionen inom EU föll med nära fem procent under 2012, medan den globala stålproduktionen ökade med drygt 1 procent. AV Anette Sjölin Chef Produkt & Inköp BE Group Sverige Stål- och aluminiumbranschen har under en längre period visat låg försäljning och dålig lönsamhet. Anledningen är helt enkelt att produktionskapaciteten är högre än efterfrågan. Stål- och aluminiumproduktionen befann sig i en expansionsfas när krisen slog till 2008 och har inte lyckats anpassa sig till efterfrågan, speciellt inte i Europa. Under de senaste fem åren har efterfrågan på stål från byggindustrin i EU minskat med procent! Lehmankraschen, den europeiska finanskrisen, de japanska kärnkraftshaverierna, oron i Nordafrika och Mellanöstern har i kombination med USA:s osäkra finanssystem hållit världsekonomin på sparlåga. Men kanske händer det något nu! Lagren av stål och aluminium är förhållandevis låga, vilket kan ge en positiv effekt. Priserna på råvaror stiger, finansoron tycks ha lagt sig något och faran för grekisk kollaps tycks vara över för tillfället. Räntenivåerna i Europa är låga och den amerikanska ekonomin visar tecken på viss återhämtning. Är botten passerad när det gäller konjunkturen? Swedbanks inköpschefsindex, PMI, steg kraftigt från 44,6 i december till 49,2 i januari, en uppgång som indikerar att den svenska industrikonjunkturen har stabiliserats efter fjolårets nedgång. Industriföretagen reviderade upp sina produktionsplaner, vilket kan vara en tidig signal om en annalkande vändning i industrikonjunkturen. Stålpriserna steg i början av januari både på skrot- och järnmalmsbaserade produkter men det finns fortfarande stora frågetecken som den svaga efterfrågan i Europa och att producenterna inte fullt ut har lyckats anpassa produktionskapaciteten. Priset på järnmalmen har klättrat ytterligare. För skrot är bilden blandad, visar statistik från The Steel Index, TSI. Medan priserna på skrot i USA har sjunkit något har de stigit i Turkiet. Det europeiska priset på varmvalsat stål på rulle har stigit i likhet med priset på grovplåt. I USA har priset på grovplåt sjunkit Skrotprisutvecklingen, USD/ton (FOB Rotterdam) Jan Mar Maj Jul Sep Nickelprisets utveckling , USD/ton (London Metal Exchange) Jan Mar Maj Jul Sep Nov Nov Aluminiumprisets utveckling , USD/ton (London Metal Exchange). Jan Jan Hundra år med rostfri sked i munnen Uttrycket att vara född med en silversked i munnen betyder att man har sin framtid tryggad eftersom man fötts i en rik familj. Mindre bemedlade föds med en sked av stål i munnen i många fall tillverkad i den engelska stålstaden Sheffield. Där har bords bestick och knivar tillverkats i mer än tusen år, oftast av kolstål som snabbt rostade (det var bland annat därför som de rika köpte silverbestick). År 1913 upptäckte metallurgen Harry Brearley i Sheffield hur man tillverkar rostfritt stål, något som kom att revolutionera industrin. I dag, hundra år senare är stainless steel det mest använda materialet för de bestick och andra redskap som används i kök. Tack vare Harry Brearley slipper dagens barn att få rost i munnen när de föds. 7

8 Grovplåten som klarar När det handlar om grovplåt till riktigt krävande applikationer är slitstålet Dillidur och höghållfasta Dillimax seriösa utmanare till de branschledande varumärkena i Sverige. Stålverket i staden Dillingen heter Dillinger Hütte GTS och är en av världens största tillverkare av grovplåt. Det ligger i den tyska delstaten Saarland, strax söder om Luxemburg och nära gränsen till Frankrike. Det är här ursprunget till den klassiska centraleuropeiska industrikulturen återfinns. Stålverket grundandes redan 1685 och producerar i dag över två miljoner ton stål årligen i Dillingen och i ett andra valsverk i franska Dunkerque. Över personer sysselsätts. En av de största delägarna är ArcelorMittal, världens största ståltillverkare. Dillidur är namnet på slitstålet från Dillingen. Det är mycket hårt men är trots det utmärkt att forma, skära och svetsa i. Dillidur används till skopor, flak, knivar, skärstål samt sten- och malm krosssar. Dillimax är Dillingens höghållfasta konstruktionsstål. Det har extremt höga hållfasthets- och slagseghetsvärden men är samtidigt lätt att forma, skära och svetsa i. Dillimax är ett av de mest använda höghållfasta stålen i världen och används till kranar, lyftarmar och bärande konstruktioner i broar. BE Group och Dillinger Hütte GTS förser den svenska marknaden för grovplåt med ett seriöst importalternativ. Henrik Lindgren, VD, och Sara Andersson arbetar på Dillinger Sverige AB. Arkitekten Santiago Calatrava som även ritade Turning Torso i Malmö har ritat den spektakulära Samuel Beckett Bridge i Dublin en bro som tillverkats av stål från Dilliger Hütte GTS. Tack vare att BE Group för närmare ett tjugotal år sedan inledde ett samarbete med Dillingen fick den svenska marknaden för kylda stål ett seriöst importalternativ. Det tyska stålet gjorde entré på ett produktområde där SSAB-Oxelösund hade nått en mycket stark position. Konkurrenskraftiga priser Christer Dahlberg på BE Group har mångårig erfarenhet av strategiska inköp av plåt. Han ser så här på det täta produktsamarbetet med Dillingen: Marknaden behöver flera aktörer på det här produktområdet och allt talar för att välja Dillidur och Dillimax. Stålen har dokumenterat hög kvalitet och god tillgänglighet. Vi erbjuder snabba leveranser från lager, kundspecifika direktleveranser och har dessutom kvalificerade möjligheter att producera vidareförädlade detaljer. Därutöver erbjuder vi utmärkt teknisk support i samarbete med Dillingen. 8

9 de tuffaste uppdragen Dillidur Ett slitstarkt koncept Dillidur är en hel serie av slitstål i 400, 450 och 500 brinell. Stålet används för alla typer av slitdelar i tuffa miljöer och ger en mycket bra totalekonomi med längre livslängder och färre servicestopp. Dillidur får sin höga hårdhet genom exakt sammansättning och justering av legeringsämnen för olika plåttjocklekar. Stålet valsas i två av världens mest kraftfulla valsverk och härdas genom extremt snabb avkylning. Dillidur har en unik kombination av hårdhet och seghet. Dillidur är utmärkt även som rent konstruktionsstål, är enkelt att bearbeta och har samma bearbetningsinstruktioner som liknande material. Stålet har dessutom mycket fina kallbockningsegenskaper. Dillimax Höghållfasta stål Dillimax är en familj av extra höghållfasta stål från 500 till 1100 N/mm 2 som används i alla typer av lastbärande konstruktioner. Dillimax innebär viktbesparingar och bättre bearbetningsegenskaper som ger bättre totalekonomi. Stålen tillverkas med låg kolekvivalent för optimala svetsegenskaper och valsas till fina toleranser samt härdning genom extremt snabb avkylning. Vid påföljande anlöpning får materialet rätt seghet och hög hållfasthet. De mekaniska egenskaperna hos Dillimax ger mycket höga sträck- och brottgränser samt god seghet. Dillimax är lika enkelt att bearbeta som vanliga konstruktionsstål i vissa fall enklare. Dillidur 400 lagerförs av BE Group i tjocklek 8 60 mm, format 3000 x 1500 mm och 6000 x 2500 mm. Dillidur kan tillverkas upp till 150 mm tjocklek och i upp till 4000 mm i bredd. Dillimax 690 T lagerförs av BE Group i tjocklek 8-60 mm, format 3000 x 1500 mm. Dillimax kan produceras i tjocklekar upp till 250 mm och i bredd upp till 4000 mm. Henrik Lindgren, VD för Dillinger Sverige AB, kompletterar: Dillingen står för högsta kvalitet och vi har lång erfarenhet av tillverkning av kylda stål som Dillidur och Dillimax. Vi har hög kapactitet och ett brett dimensionsprogram som tillsammans med konkurrenskraftiga priser gör det hela ännu mer intressant sett ur förbrukarnas perspektiv. Vill du veta mer om vad BE Group i samarbete med Dillinger Hütte GTS kan erbjuda när det gäller Dilldur och Dillimax? Kontakta BE Groups försäljningsavdelning, BE Group har Dillidur och Dillimax i ett brett lagerprogram. I servicecentret för skärning tillverkas skurna ämnen i kundanpassade format. 9

10 Lyftet för Centra Stockholms anrika centralstation från 1871 vilar på murkna träpålar och byggnaden håller på att sjunka. Därför genomförs nu en avancerad grundförstärkning, samtidigt som byggnaden får en rad nya butiker under jord och en grönare profil. Under byggtiden rullar trafiken vidare med jäktade resenärer som dagligen rör sig genom byggnaden. Jernhusen AB äger Stockholms Central och låter bygga om fastigheten. Jernhusen bildades 2001 när Statens Järnvägar bolagiserades. I dag äger man 250 fastigheter i 81 kommuner till ett samlat marknadsvärde av 9,6 miljarder kronor. Två stora byggprojekt löper parallellt på centralstationen. Dels ska hela stationshuset grundförstärkas eftersom det håller på att sjunka, dels ska fastigheten moderniseras med nya butiker ovan och under jord, bland annat livsmedelsaffär och apotek. För att få ytor för nya butiker måste man gräva sig in i tidigare icke utnyttjad mark under fastigheten, samtidigt som man grundförstärker. Stationshuset sjunker Stockholm C är hjärtat i Stockholms pulserande liv och har varit stadens entré i över 140 år. Centralstationen vilar på träpålar som med tiden har börjat ruttna och gå sönder. Man kan se stora sprickor i fasaden ovanför ingången från Vasagatan. Grundförstärkningen ska hejda sättningarna. Det komplicerade byggprojektet sker under jord i trånga utrymmen och skapar mycket buller. Utmaningen är att genomföra byggarbetena samtidigt som alla resenärer ska kunna röra sig snabbt genom byggnaden. Stationshuset är Q-märkt, vilket kräver speciella lösningar för att kulturvärdena ska kunna kombineras med moderna byggmetoder. I november i år ska allt vara klart till en kostnad av 1,2 miljarder kronor. till grundförstärkningen som utförs av byggföretaget Lemminkäinen. Vi levererar måttbeställt, grundmålat och klart för montage, säger Anders Eriksson på BE Group. Man borrar hål genom väggarna och för in våra balkar för att avlasta byggnaden och reser pelare som stöd. Skarvar i sektioner Finländska Lemminkäinen har sin hemma marknad runt Östersjön och har många uppdrag i Sverige, främst med grundläggning, tunnel- och bergarbeten och beläggning. Lemminkäinen Group är störst i Finland, omsätter 2,2 miljarder euro och har cirka anställda. Oskar Nilsson är Lemminkäinens platschef på centralstationen: Vi borrar ner 595 stålpålar och slår ner 105 för att stoppa sättningarna som är flera centimeter på många ställen. Eftersom det är så trångt där nere skarvar vi rören i sektioner om 1,5 meter. Vi ska ner cirka 18 meter till berg. Sedan vilar byggnaden på stålbalkarna, som också är svåra att hantera i källaren. Vi får ofta dela på balkarna och svetsa ihop dem igen på plats. Måttbeställt BE Group deltar i byggprojektet som leverantör av balk, rör och armering Här under stora hallen jobbar vi, visar Oskar Nilsson. Stökigare arbetsplats får man nog leta efter! Oskar Nilsson och BE Groups Anders Eriksson granskar grundförstärkningen. 10

11 len Oskar Nilsson, platschef för Lemminkäinen på Stockholms Central. Stockholms Central är en knutpunkt i det svenska järnvägsnätet. Bilden från 1920 kommer från Sveriges Järnvägsmuseums fotosamling. Ser fler på samlingsportalen.se. En Klassisk knutpunkt Sverige fick järnväg först 1856, ganska sent jämfört med övriga Europa. Bergsmansbanan Nora Ervalla norr om Örebro öppnades för trafik 5 mars 1856 och var då Sveriges första allmänna, normalspåriga järnväg med lokomotivdrift togs Västra stambanan i bruk och man kunde då ta sig mellan Stockholm och Göteborg på 14 timmar med flera uppehåll för måltider kom järnvägen till Stockholm när linjen Stockholm-Södertälje invigdes. Slutstationen låg på nuvarande Medborgarplatsen öppnades Norra station för trafik norrut. De båda stambanorna knöts sedan ihop med den så kallade Sammanbindningsbanan och ett stationshus byggdes banhallen byggdes om till dagens stora vänthall med ett 13 meter högt tak som hålls uppe av limmade takbjälkar. I söder byggdes en monumental trappa i kalksten till en vänthall med buffé. SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall ritade inte bara den nya hallen utan även utsmyckningar och inredningar. Ombyggnaden var slutförd den 17 juni Parallellt med dagens ombyggnad av centralstationen byggs Citybanan som öppnas 2017, då pendeltågstrafiken flyttas från Stockholm Central. Antalet tåg som trafikerar Stockholm central ska då minska med hälften och två tredjedelar av dagens resenärer ska i stället resa med Citybanan. Det behövs, för trafiken till Stockholm C kommer de närmaste decennierna att öka väsentligt tack vare kraftig tillväxt i fjärrtågstrafiken och nya höghastighetståg. Stockholms Central Arbetet under centralstationen pågår samtidigt som det dagliga livet fortgår med oförminskad intensitet. Trafiken ökade snabbt och stationen blev för liten. Riksdagen beslöt 1923 om en stor utbyggnad. Åren därpå revs den gamla banhallen, de genomgående spåren för Västra stambanan flyttades västerut och en ny säckstation skapades vid det nya norra spårområde för Västeråsbanan och Norra stambanan. Den gamla Resande i stora hallen

12 Avsändare: BE Group Sverige AB, Box 225, Malmö Foto: Fredric Alm/LKAB Produktionen slutsåld! LKAB slog leveransrekord under 2012 med 26,3 miljoner ton järnmalmsprodukter. Trots oroliga tider har man lyckats sälja allt och lite till. LKAB står för hela 90 procent av järnmalmsproduktionen i EU och planerar att öka kapaciteten med 35 procent till år Det går onekligen bra för LKAB. Mellan 2002 och 2012 ökade företagets omsättning från 5 till 31 miljarder kronor per år! Förklaringen är den kraftiga prisökningen på järn. Bara under de senaste månaderna har järnmalmspriserna noterat den största ökningen sedan 2010, uppbackat av Kina, världens ledande järnmalmskonsument. Sedan september har järnmalmspriserna stigit med 56 procent. Miljarder i utdelningar Det här är goda nyheter för den svenska malmjätten och även för svenska staten som inkasserat många miljarder i utdelning de senaste åren. Svenska staten som är ägare till LKAB fick 20 miljarder kronor i utdelning mellan 2002 och Sverige har en mer än tusen år lång historia av malmbrytning och metallframställning. Det är tillgången på järnmalm och kunskapen om hur man kan nyttja malm och mineral som bidragit till det välstånd vi har idag. I dag är Sverige en av EUs ledande malm- och metallproducenter. Vi är till exempel den i särklass största järnmalmsproducenten inom EU och vi hör till de främsta inom basmetallerna koppar, zink och bly samt ädelmetallerna guld och silver. Global stålmarknad LKAB, det vill säga Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag, bildades 1890 och är ett av svenska staten helägt aktiebolag med säte i Luleå. Staten företräds av Finansdepartementet. LKAB bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden och har drygt anställda i 14 länder. LKAB investerar tungt i att öppna tre dagbrottsgruvor och spränger sig ner till två nya huvudnivåer i befintliga gruvor eftersom man bedömer att efterfrågan på järnmalm fortsätter att vara stark. Sålt allt som producerats 2013 ser ut att börja lika bra för LKAB som 2012 slutade, med mycket höga leveranser under de sista månaderna. Man har sålt all produktion under det första kvartalet och skulle ha kunnat sälja mer om man hade kunnat producera mer! Kommer utvecklingen att hålla i sig? Det hänger till stor del på hur det går i Kina, där LKAB tycker sig känna av tecken på nedkylning. Den kinesiska marknaden sätter priset och vid ett scenario med överskott på marknaden kan priserna börja sjunka. Källor: NE, DN, DI, RMG, SGU, LKAB

GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV DILLIDUR & DILLIMAX

GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV DILLIDUR & DILLIMAX GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV DILLIDUR & DILLIMAX Dillinger Hütte GTS har en produktion på över 2 miljoner ton grovplåt och är därmed ett av världens största grovplåtsverk. Verket producerar ett extremt brett

Läs mer

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL!

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional såväl som internationell förankring och som alltid jobbat fristående för att

Läs mer

www.begroup.se Företagspresentation

www.begroup.se Företagspresentation www.begroup.se Företagspresentation Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional och internationell förankring. Vi har alltid jobbat fristående från verk och därigenom skapar vi det bästa

Läs mer

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE Ibland måste VI höja blicken Precis som med levande arter på vår jord går även många unika föremål förlorade. Föremål som idag hade varit historiska skatter. Ingen räddade exempelvis

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Bru over Likholefossen på Gaularfjellet, 2005 Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Anders Finnås, Outokumpu Stainless, Degerfors www.outokumpu.com Vad är

Läs mer

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare.

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. GRUNDLÄGGNING BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. Stålsort S355J2. Lagerlängder om 6- eller 8 meter eller anpassning efter ert behov. Vi erbjuder kompletta stålkärnor

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Dimensioner. Fullskalig anläggning i Norrköping Armeringssuccé!

Dimensioner. Fullskalig anläggning i Norrköping Armeringssuccé! Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 3 2007 Mer härdat stål i lager Sid 11 Samarbete Jiwe och BE Sid 7 Ny standard för ämnesrör Sid 2 Nickelpriset faller Sid 6 LME sätter råvarupriserna

Läs mer

Dimensioner. Sveriges. modernaste. stålverkstad. Dubbelspelet i ROnnebY sid 10

Dimensioner. Sveriges. modernaste. stålverkstad. Dubbelspelet i ROnnebY sid 10 Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr 3 2011 Flexibelt med rostfri svetsad balk sid 3 Rostfri duplex till Sölvesborgsbron sid 3 Mikael Lind, produktions- och logistikansvarig för verksamheten

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Det här är Outokumpu

Det här är Outokumpu Det här är Outokumpu 02 Den globala ledaren inom avancerade material Våra städer blir bara större och vi reser alltmer. Befolkningtillväxten på jorden ställer allt högre krav på industrin att leverera

Läs mer

En professionell partner till industrin

En professionell partner till industrin En professionell partner till industrin Det handlar om att svara upp mot högt ställda krav LAGERKOMPONENTER I NORDEN AB erbjuder ett genomtänkt program av kvalitetskomponenter till industrin. Sortimentet

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

VÅRA STARKA ARGUMENT

VÅRA STARKA ARGUMENT VÅRA STARKA ARGUMENT - Snabba besked - Fast pris - Flexibla lösningar - Hög kvalité på alla komponenter Skälen till att du skall välja en hall från RossCon AB är många. Vi levererar hallar för alla ändamål,

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Handelsstål & Armering Produktsortiment

Handelsstål & Armering Produktsortiment Handelsstål & Armering Produktsortiment Innehållsförteckning Definitioner sida 3 Försäljningsvillkor sida 4 PLattstång sida 5 Plattstång-varmvalsad Plattstång-varmförzinkad Komprimerad Axel Rundstång-varmvalsad

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper - balkbroar Balkbron är den äldsta brotypen som vi känner till. Trädstammen

Läs mer

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD EN AV MALMFÄLTENS STÖRSTA MEKANISKA VERKSTÄDER En del av LKAB sedan 1975 Omsätter ca 175 miljoner kronor Ingår i LKAB Berg & Betong-koncernen Cirka 80 anställda

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993 Imtech Industrirör Om Imtech Dagens Imtech startade 1993 - men har rötter från 1860 Antal anställda är 29 000 Omsättningen uppgår till cirka 5,1 miljarder euro Bolaget är noterat på börsen i Amsterdam

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING GLOBAL OUTSOURCING Spara från 30 % till 75 % på maskinbearbetade produkter och gjutna komponenter från Kina. I Kina fi nns miljoner underleverantörer, endast några få kan leverera kvalitetstestade och

Läs mer

Marknadstrender Basmetaller & Skrot Holmenkollen Park Hotell 5:e maj 2011

Marknadstrender Basmetaller & Skrot Holmenkollen Park Hotell 5:e maj 2011 10 May, 2011 Marknadstrender Basmetaller & Skrot Holmenkollen Park Hotell 5:e maj 2011 Pär Melander Phone: + 46 8 463 46 19 Email: pame04@handelsbanken.se 1 Vad gör vi på råvaror? Prissäkring av Råvaror

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Gruvnäringen Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Timo Mulk-Pesonen, Analysavdelningen Fler svenska gruvor och fler jobb SVENSK GRUVNÄRING Sverige har en mer än

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen Del 3: De Engelska radhusen Deflationskrisen Tjugotalets början var en tuff tid för banker och industrier i Sverige, och naturligtvis då också för de som arbetade inom dessa. Första världskriget var slut

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

DIMENSIONER LINDA NYA SVETSAR STÅL I VIKMANSHYTTAN. ALLT MER STÅL FRÅN VOESTALPINE TILL BE GROUP sid 4

DIMENSIONER LINDA NYA SVETSAR STÅL I VIKMANSHYTTAN. ALLT MER STÅL FRÅN VOESTALPINE TILL BE GROUP sid 4 NYA DIMENSIONER EN TIDNING FRÅN BE GROUP SVERIGE AB u NR 2 2014 ALLT MER STÅL FRÅN VOESTALPINE TILL BE GROUP sid 4 ALLT OM CE-MÄRKNINGEN sid 3 LEDARSKIFTE I PRODUKTIONEN sid 5 46 ÅR PÅ BE GROUP sid 8 ORO

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

Vad som driver oss. Koncernpresentation för voestalpine Redovisningsår 2014/15. voestalpine AG www.voestalpine.com

Vad som driver oss. Koncernpresentation för voestalpine Redovisningsår 2014/15. voestalpine AG www.voestalpine.com Vad som driver oss. Koncernpresentation för voestalpine Redovisningsår 2014/15 www.voestalpine.com Vi skapar stabilitet och rörelse i världen. Som stålbaserad teknologi- och industrikoncern samt världsledande

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång Legerat konstruktionsstål Slipade plattor Verktygsstål Kallformade

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Project Guadalmina, Marbella, Spanien

Project Guadalmina, Marbella, Spanien Bolagets Affärside: Att på spanska solkusten i Marbellaområdet förvärva och förädla fastighetsprojekt på mellan till att börja med 1-4 000 kvm innehållande mellan 10-30 lägenheter. Genom ett samarbete

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning metaller och mineral Ett nyhetsbrev från Sveriges geologiska undersökning april 214 Nästa nummer kommer 14 maj nytt rekord för svensk malmproduktion under 213 213 blev ytterligare ett rekordår för malmproduktionen

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Även bra butiksljus åldras.

Även bra butiksljus åldras. Även bra butiksljus åldras. Med rätt underhåll har du alltid ett säljande ljus! Med rätt underhåll har du alltid ett säljande butiksljus Bra butiksljus skapar intresse, lyfter fram produkterna på bästa

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i en helhet som ger kunden stabilitet, trygghet och kvalitet.

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Ett grundläggande helhetskoncept Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Innehåll: s 3 s 4-5 s 6 s 7 s 8-9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 VD har ordet Pålning Spontning Dragstag Grundförstärkning Referenser

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer