Dimensioner. UBÅTarna kommer. Dillidur och Dillimax. Här stöttas Stockholm C sid Grovplåt som möter de hårdaste kraven sid 8-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dimensioner. UBÅTarna kommer. Dillidur och Dillimax. Här stöttas Stockholm C sid 10-11. Grovplåt som möter de hårdaste kraven sid 8-9"

Transkript

1 Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr Här stöttas Stockholm C sid UBÅTarna kommer under tak Världsunikt ubåtsmuseum sid 4 5 Dillidur och Dillimax Grovplåt som möter de hårdaste kraven sid 8-9

2 Vi finns här för våra kunder, dag för dag Efter ett par månader som ny koncernchef för BE Group kan jag konstatera att jag arbetar i ett företag med stora möjligheter. Vi har en stark marknadsposition i både Sverige och Finland, vi spelar en viktig roll som länken mellan producerande verk och slutanvändare och vi har ett brett och balanserat erbjudande med lagerförsäljning, direktleveranser från verk och med leveranser av prefabricerade stålprodukter. Samtidigt måste jag konstatera att konjunkturläget är allt annat än gynnsamt och att konkurrensen är knivskarp. För att lyckas i dagens bistra affärsklimat måste företag i värdekedjans samtliga led ständigt och konsekvent genomföra förbättringar i sin verksamhet. Produkter och service måste bli bättre, samtidigt som kostnaderna sänks. Detta är en stor utmaning och inom BE Group pågår just nu ett sådant förändringsarbete, ett förändringsarbete som ska leda fram till att vi sänker våra kostnader och blir ett effektivare och mer konkurrenskraftigt företag. Vi kämpar för att bli ännu bättre på att ta hand om våra kunder och deras behov, dag för dag. Vår vision är att bli det mest professionella, mest framgångsrika och mest respekterade stålserviceföretaget. Att vi har kommit en bit på vägen, men att vi också har arbete kvar, visar resultaten av vår nyligen genomförda kundundersökning. Läs mer på sidan 9. BE Group Sverige AB i korthet BE Group Sverige AB ingår i koncernen BE Group, ett ledande handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt och aluminium med verksamhet i norra, centrala- och öst ra Europa. Som företag fristående från producenter erbjuder BE Group värdeskapande leveranser och vidareförädling av stål, rostfritt stål och aluminium. Kunderna återfinns främst inom bygg- och verkstadsindustrin. Med säljkontor samt lager- och produktionsanläggningar strategiskt placerade i Sverige har BE Group en helhetslösning för att leverera produkter och tjänster. Ambitionen är att spara tid, kostnader och kapital för kunderna och därigenom öka deras konkurrenskraft. Ansvarig utgivare: Kimmo Väkiparta Redaktör: Jens Karlsson Välkommen till ett nytt nummer av vår kundtidning Nya Dimensioner, där vi med våra reportage visar vad vi kan och vad vi gör tillsammans med våra kunder och leverantörer. Kimmo Väkiparta Koncernchef och VD Kortbitslager nu på BE Online Nytt på BE Online är att man nu även kan söka och beställa från BE Groups lager av kortbitar. Balk, hålprofiler, stångstål samt specialstål, rostfritt och aluminium finns tillgängligt. På BE Online kan man också se lagertillgänglighet, räkna på priser och göra beställningar. Man kan även följa status på inneliggande order och se sin orderhistorik. Kontakta din säljare på BE Group för att få tillgång till BE Online. Adress: BE Group Sverige AB Box Malmö Tel Fax Produktion: Björn Lundquist AB, Malmö BE Group har ett brett sortiment av handelsstål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium. Förutom ett sortiment av tusentals olika produkter från världens ledande producenter kan BE Group erbjuda skräddarsydda produkter och produktionsservice för att tillgodose kundernas specifika krav, hjälpa dem att hålla processtider så korta som möjligt och optimera sina produktionskostnader. Exempel på produktionsservice: Kapning och sågning av stål, rostfritt och aluminium Blästring och målning Kapning, borrning, gradning och gängning (integrerad produktionslinje) Gasskärning Klippning och spaltning Inläggningsfärdig armering (ILF). 2

3 Klassisk BE-mark BEbyggs Magnus Sillén och Joakim Berg från Skanska Grundläggning arbetar på historisk BE-mark. Här hade Bröderna Edstrand sin Stockholmsanläggning under många år. Nu ska här bli bostäder, kontor och en stor bussdepå. Under 60 år var Bröderna Edstrands eleganta byggnad med sin välkända logotyp på taket ett dagligt blickfång för alla som färdades över Skanstullsbron i Stockholm. Här läggs nu grunden för bostäder, kontor och en ny bussdepå. När det genuint skånska företaget Bröderna Edstrand, grundat 1885, bildade ett Stockholmsbolag 1937, då man valde en stor tomt i Södra Hammarbyhamnen för en modern lageranläggning vid kaj. Affärerna gick bra och för att effektivisera administrationen uppförde man 1959 en ny kontors byggnad, helt klädd i rostfritt stål, alldeles vid den gamla Skanstullsbron. Redan en bit in på 60-talet var dock anläggningen för trång öppnades två filialer till Stockholmsbolaget: en i Norrköping och en i Skellefteå. Norrköping kom som bekant helt att ta över verksamheten i Stockholm. I dag är filialen i Norrköping en av BE Groups två fullskaliga lager- och produktionsanläggningar den andra ligger i Malmö, där även koncernledningen finns. Den gamla BE-tomten vid Hammarbyhamnen, som sett så mycket stål passera under åren, är i dag helt avriven 1960 och förvandlas nu från industriområde till bostadsområde. Här utför Skanska Grundläggning ett omfattande grundläggningsarbeten, bland annat med grundläggningsmaterial från BE Group. Attraktivt läge Kvarteret ska få 360 lägenheter, stora kontorsytor samt en bussdepå med verkstäder för 130 bussar. Byggnadsprojektet är omskrivet och komplicerat eftersom området nås av höga bullernivåer från trafiken på Skanstullsbroarna och eftersom bostäderna hamnar nära bussdepån och ett stort värmeverk. Ändå genomförs projektet eftersom området har ett ytterst attraktivt läge mitt i Stockholm. Läs mer om BE Groups historia i jubileumsboken Bröderna Edstrand ett begrepp av Rickard Bergh från 1985 och på Tre bilder av samma motiv: Den gamla klassiska BE-tomten i Södra Hammarbyhamnen slog sig dåvarande Bröderna Edstrand ner här med sin Stockholmsanläggning uppfördes det eleganta kontorshuset. 3

4 Så kommer ubåtshallen att se ut när den är färdig. Ubåtshallen byggs bredvid museet. Hajen i somras, före byggstart. Här byggs Världens första ubåtsmuseum Medan många andra museer har sviktande besökssiffror noterar Marinmuseum i Karlskrona besöksrekord. Och nu får museet en ny attraktion som kommer att locka ännu fler besökare: den nya ubåtshallen med HMS Neptun och HMS Hajen. Just nu uppförs en spännande stålkonstruktion som ska inrymma de båda ubåtarna. Lagom till sommaren 2014 kommer Marinmuseum i Karlskrona att visa upp två svenska ubåtar på ett helt nytt sätt. Då öppnar museets nya ubåtshall med ubåten HMS Neptun och dykbåten Hajen. Det lär vara det enda ubåtsmuseet av det här slaget i hela världen. Ubåtarna står på plats under bar himmel utanför Marinmuseum på Stumholmen, marinens gamla befästningsö i Karlskrona. Runt omkring ubåtarna byggs en stor hall av stål och betong, eller snarare skräddarsys eftersom byggnaden följer ubåten Neptuns profil. Neptun är en intakt svensk ubåt från kalla krigets dagar och när museet är klart ska man kunna gå ombord. Neptun byggdes 1978 i Malmö och Karlskrona och är 49,5 meter lång, 11 meter hög, 5,7 meter bred, och väger ton. Hon kunde gå med 18 knop i undervattensläge och var bestyckad med 12 torpeder. Sov i torpedtuben Bredvid Neptun ligger Hajen 1 som var svenska flottans allra första ubåt, byggd 1904 för att sättas in i ett förväntat krig mot Norge. Trots att Hajen 1 kallas för ubåt är hon snarare en dykbåt eftersom hon enbart kunde befinna sig under vattenytan några få minuter i taget. Hajen 1 hade en elmotor för undervattensdrift, en fotogenmotor för ytläge och var utrustad med tre torpeder som enda Här byggs ett ubåtsmuseum! BE Groups Thomas Anderberg och VD:n för Ronneby Svets & Smide, Heiki Andersson, besöker byggplatsen i Karlskrona. 4

5 Ubåten Neptun lyfts upp på land. beväpning. Bekvämligheten ombord för de åtta i besättningen var inte så god, det var så trångt att kaptenen fick sova i torpedtuben! Ubåtshallen är ett uppmärksammat och prestigeladdat uppdrag som Ronneby Svets & Smide, en gammal trogen kund till BE Group, utför på uppdrag av Fastighetsverket och Peab. Vårt uppdrag är att tillhandahålla stålstommar till ubåtshallen, säger Heiki Andersson VD på Ronneby Svets & Smide. Vi tillverkar hemma och monterar på plats. Det handlar om 65 ton stål i form av balk, men även plattjärn och plåt. Det är lite speciellt att bygga när ubåtarna står på plats med många vinklar och vrår. Vi monterar även betongelementen som utgör husets väggar och tak. Uppdraget var hårt konkurrensutsatt. Avgörande för att Ronneby Svets & Smide fick uppdraget kan ha varit företagets dokumenterade rutin från många avancerade stålkonstruktioner. Det är onekligen ett profiluppdrag, konstaterar Heiki Andersson. Eftersom det var en statlig upphandling har det blivit många möten före och under projektet, men också ordning och reda. Friare roll I projektet har Heiki Andersson samarbetat tätt med Thomas Anderberg på BE Group när det gäller stålleveranserna. Som så ofta tidigare i samarbetet med Ronneby Svets & Smide har Thomas fått en utvidgad och friare roll att utifrån givna ramar finna de mest fördelaktiga lösningarna i materialanskaffningen. Vi fick en spec innan ritningarna var färdiga och kände till dimensioner men inte längder. Med hänsyn till tidsplanen kunde vi se vad som var bäst i olika fall. Största ordern hittills Förutom byggnadssmide tillverkar Ronneby Svets & Smide även stora kabelkaruseller åt kraftindustrier i Norge, Skottland och England. Nu har en ny kund tillkommit: Hellenic Fulgor Energy Cables i Grekland som bygger en helt ny kabelfabrik. Till skillnad från tidigare uppdrag säljer Ronneby Svets & Smide här sitt kunnande och ansvarar för ritningar, drivaggregat, räls och hjul, medan stålkonstruktionerna tillverkas i Grekland och inte Blekinge. Ordern är värd 79 miljoner kronor och är företagets största hittills. Det bästa är att många lokala underleverantörer till oss också får sina största ordrar för året. Även BE Group är med och får sälja mycket stål, säger Heiki Andersson. HAJEN första svenska ubåten Holländaren Cornelis van Drebbel var först han konstruerade år 1624 en farkost som roddes med tolv åror, under vattnet längs Themsen. Först mot slutet av 1800-talet var tiden mogen för maskindrivna ubåtar. Två huvudtyper utvecklades: amerikanen J. P. Hollands enkelskrovsbåt och fransmannen Maxime Laubeufs dubbelskrovsbåt. Sveriges första ubåt, Hajen från 1904 var influerad av den amerikanska Hollandtypen. Sveriges nästa ubåt, Hvalen, byggdes i Italien 1909 och var en dubbelskrovsbåt som låg till grund för Kockums första ubåtskonstruktioner. Sverige har sedan dess på egen hand producerat cirka 80 ubåtar. Dessutom är Sverige världsledande inom konventionell ubåtsteknik vilket gör våra ubåtar mycket avancerade och slagkraftiga. 5

6 Fler BE GRoup-ambassadörer För att få reda på vad kunderna anser om BE Groups service och erbjudande har en kundundersökning nyligen genomförts, den första sedan hösten Den visar att kunderna i stort sett är lika nöjda nu som då, men det så kalllade ambassadörsindexet har rört sig i rätt riktning. Ambassadörsindexet är ett viktigt mått på i vilken grad våra kunder kan rekommendera oss som leverantör, säger Jens Karlsson, marknadskoordinator på BE Group. En ambassadör är ju inte enbart en nöjd kund, utan sprider dessutom ett gott rykte, vilket är guld värt. Kunderna ger BE Group generellt sätt höga betyg vad det gäller bemötande, kompetens och service. Förbättringspotential finns dock när det gäller information kopplat till leveransförseningar. När det gäller produkter, kvalitet, prisbild, utbud och sortimentsförnyelse får BE Group något högre betyg än Samma gäller för produktionsservice. Vi måste dock fortsätta med att förklara fördelarna med vår produktionsservice, säger Jens Karlsson. Fortsatt förbättringsarbete Betyget för lagertillgänglighet, leveranstid och leveranssäkerhet har aningen försämrats jämfört med Vi trodde nog lite till mans här på BE att vi skulle få något mer negativ kritik än vad vi fått, med tanke på de utmaningar som vi mötte när vi bytte affärssystem. Nu gäller det att fortsätta förbättringsarbetet inom leveransområdet! Kundundersökningen utfördes som en webbenkät. Något över 700 kunder Ambassadörsindexet för BE Group har rört sig i rätt riktning, konstaterar Jens Karlsson. svarade, vilket motsvarar ungefär 20 procent av de totalt tillfrågade. Svarsfrekvensen får i sammanhanget betraktas som OK, säger Jens Karlsson. Grundförstärkning med rörpålar Via ett smidigt samarbete med stål-företaget Repay Pålen AB är BE Group engagerat i arbetet med att förse grundläggningsmarknaden med stålpålar. BE Group levererar rör och hylsor till Repays produktionsanläggning i Uddevalla via ett konsignationslager. Repay tillverkar en typgodkänd rörpåle som lagerförs i kvalité S460MH och finns tillgänglig för snabb leverans Foto: Thomas Johansson i längder 1 6 meter till såväl nybyggnation som grundförstärkning av befintliga fastigheter. De dimensioner som lagerförs är 75, 90, 115 och 140 påle. För mer information om grundläggningspålarna, kontakta John Mikaelsson, pålansvarig på Repay, Drömmen om bron förverkligad Nu är drömmen om en bro över Sölvesborgsviken förverkligad! Denna Europas längsta gång- och cykelbro (759 meter) förbinder staden med det natursköna Listerlandet och den nya stadsdelen Ljungaviken. Bron är längre än Karlsbron i Prag, säger en stolt Ronny Södergren, VD på Stål och Rörmontage i Ysane. Det är Ronny Södergren som har designat bron som är byggd av 600 ton stål, varav 200 ton rostfritt. Från början skulle den ha byggts helt i kolstål, men för att få slippa rostskyddsmåla och för att nå ökad livslängd bytte man en tredjedel till rostfritt duplexstål 2101 som BE Group levererat. Gångbanan är består av 100 ton träplank. Den duplexa stålsorten LDX 2101 är lågt legerad med nickel och därför prisstabil. Duplexa stål har god korrosionshärdighet och hög hållfasthet, vilket gör att man kan välja tunnare plåttjocklek till många applikationer. Peab Sverige AB region anläggning syd har stått för totalentreprenaden av Sölvesborgsbron, medan BE-kunden Stål & Rörmontage i Ysane utanför Sölvesborg har ansvarat för design, konstruktion och tillverkning. 6

7 Priser & Råvaror Ljuset i tunneln? Ser vi så här i början av år 2013 ett svagt fladdrande ljus i slutet av tunneln eller är det helt beckmörkt? En blick i backspegeln visar att stålproduktionen inom EU föll med nära fem procent under 2012, medan den globala stålproduktionen ökade med drygt 1 procent. AV Anette Sjölin Chef Produkt & Inköp BE Group Sverige Stål- och aluminiumbranschen har under en längre period visat låg försäljning och dålig lönsamhet. Anledningen är helt enkelt att produktionskapaciteten är högre än efterfrågan. Stål- och aluminiumproduktionen befann sig i en expansionsfas när krisen slog till 2008 och har inte lyckats anpassa sig till efterfrågan, speciellt inte i Europa. Under de senaste fem åren har efterfrågan på stål från byggindustrin i EU minskat med procent! Lehmankraschen, den europeiska finanskrisen, de japanska kärnkraftshaverierna, oron i Nordafrika och Mellanöstern har i kombination med USA:s osäkra finanssystem hållit världsekonomin på sparlåga. Men kanske händer det något nu! Lagren av stål och aluminium är förhållandevis låga, vilket kan ge en positiv effekt. Priserna på råvaror stiger, finansoron tycks ha lagt sig något och faran för grekisk kollaps tycks vara över för tillfället. Räntenivåerna i Europa är låga och den amerikanska ekonomin visar tecken på viss återhämtning. Är botten passerad när det gäller konjunkturen? Swedbanks inköpschefsindex, PMI, steg kraftigt från 44,6 i december till 49,2 i januari, en uppgång som indikerar att den svenska industrikonjunkturen har stabiliserats efter fjolårets nedgång. Industriföretagen reviderade upp sina produktionsplaner, vilket kan vara en tidig signal om en annalkande vändning i industrikonjunkturen. Stålpriserna steg i början av januari både på skrot- och järnmalmsbaserade produkter men det finns fortfarande stora frågetecken som den svaga efterfrågan i Europa och att producenterna inte fullt ut har lyckats anpassa produktionskapaciteten. Priset på järnmalmen har klättrat ytterligare. För skrot är bilden blandad, visar statistik från The Steel Index, TSI. Medan priserna på skrot i USA har sjunkit något har de stigit i Turkiet. Det europeiska priset på varmvalsat stål på rulle har stigit i likhet med priset på grovplåt. I USA har priset på grovplåt sjunkit Skrotprisutvecklingen, USD/ton (FOB Rotterdam) Jan Mar Maj Jul Sep Nickelprisets utveckling , USD/ton (London Metal Exchange) Jan Mar Maj Jul Sep Nov Nov Aluminiumprisets utveckling , USD/ton (London Metal Exchange). Jan Jan Hundra år med rostfri sked i munnen Uttrycket att vara född med en silversked i munnen betyder att man har sin framtid tryggad eftersom man fötts i en rik familj. Mindre bemedlade föds med en sked av stål i munnen i många fall tillverkad i den engelska stålstaden Sheffield. Där har bords bestick och knivar tillverkats i mer än tusen år, oftast av kolstål som snabbt rostade (det var bland annat därför som de rika köpte silverbestick). År 1913 upptäckte metallurgen Harry Brearley i Sheffield hur man tillverkar rostfritt stål, något som kom att revolutionera industrin. I dag, hundra år senare är stainless steel det mest använda materialet för de bestick och andra redskap som används i kök. Tack vare Harry Brearley slipper dagens barn att få rost i munnen när de föds. 7

8 Grovplåten som klarar När det handlar om grovplåt till riktigt krävande applikationer är slitstålet Dillidur och höghållfasta Dillimax seriösa utmanare till de branschledande varumärkena i Sverige. Stålverket i staden Dillingen heter Dillinger Hütte GTS och är en av världens största tillverkare av grovplåt. Det ligger i den tyska delstaten Saarland, strax söder om Luxemburg och nära gränsen till Frankrike. Det är här ursprunget till den klassiska centraleuropeiska industrikulturen återfinns. Stålverket grundandes redan 1685 och producerar i dag över två miljoner ton stål årligen i Dillingen och i ett andra valsverk i franska Dunkerque. Över personer sysselsätts. En av de största delägarna är ArcelorMittal, världens största ståltillverkare. Dillidur är namnet på slitstålet från Dillingen. Det är mycket hårt men är trots det utmärkt att forma, skära och svetsa i. Dillidur används till skopor, flak, knivar, skärstål samt sten- och malm krosssar. Dillimax är Dillingens höghållfasta konstruktionsstål. Det har extremt höga hållfasthets- och slagseghetsvärden men är samtidigt lätt att forma, skära och svetsa i. Dillimax är ett av de mest använda höghållfasta stålen i världen och används till kranar, lyftarmar och bärande konstruktioner i broar. BE Group och Dillinger Hütte GTS förser den svenska marknaden för grovplåt med ett seriöst importalternativ. Henrik Lindgren, VD, och Sara Andersson arbetar på Dillinger Sverige AB. Arkitekten Santiago Calatrava som även ritade Turning Torso i Malmö har ritat den spektakulära Samuel Beckett Bridge i Dublin en bro som tillverkats av stål från Dilliger Hütte GTS. Tack vare att BE Group för närmare ett tjugotal år sedan inledde ett samarbete med Dillingen fick den svenska marknaden för kylda stål ett seriöst importalternativ. Det tyska stålet gjorde entré på ett produktområde där SSAB-Oxelösund hade nått en mycket stark position. Konkurrenskraftiga priser Christer Dahlberg på BE Group har mångårig erfarenhet av strategiska inköp av plåt. Han ser så här på det täta produktsamarbetet med Dillingen: Marknaden behöver flera aktörer på det här produktområdet och allt talar för att välja Dillidur och Dillimax. Stålen har dokumenterat hög kvalitet och god tillgänglighet. Vi erbjuder snabba leveranser från lager, kundspecifika direktleveranser och har dessutom kvalificerade möjligheter att producera vidareförädlade detaljer. Därutöver erbjuder vi utmärkt teknisk support i samarbete med Dillingen. 8

9 de tuffaste uppdragen Dillidur Ett slitstarkt koncept Dillidur är en hel serie av slitstål i 400, 450 och 500 brinell. Stålet används för alla typer av slitdelar i tuffa miljöer och ger en mycket bra totalekonomi med längre livslängder och färre servicestopp. Dillidur får sin höga hårdhet genom exakt sammansättning och justering av legeringsämnen för olika plåttjocklekar. Stålet valsas i två av världens mest kraftfulla valsverk och härdas genom extremt snabb avkylning. Dillidur har en unik kombination av hårdhet och seghet. Dillidur är utmärkt även som rent konstruktionsstål, är enkelt att bearbeta och har samma bearbetningsinstruktioner som liknande material. Stålet har dessutom mycket fina kallbockningsegenskaper. Dillimax Höghållfasta stål Dillimax är en familj av extra höghållfasta stål från 500 till 1100 N/mm 2 som används i alla typer av lastbärande konstruktioner. Dillimax innebär viktbesparingar och bättre bearbetningsegenskaper som ger bättre totalekonomi. Stålen tillverkas med låg kolekvivalent för optimala svetsegenskaper och valsas till fina toleranser samt härdning genom extremt snabb avkylning. Vid påföljande anlöpning får materialet rätt seghet och hög hållfasthet. De mekaniska egenskaperna hos Dillimax ger mycket höga sträck- och brottgränser samt god seghet. Dillimax är lika enkelt att bearbeta som vanliga konstruktionsstål i vissa fall enklare. Dillidur 400 lagerförs av BE Group i tjocklek 8 60 mm, format 3000 x 1500 mm och 6000 x 2500 mm. Dillidur kan tillverkas upp till 150 mm tjocklek och i upp till 4000 mm i bredd. Dillimax 690 T lagerförs av BE Group i tjocklek 8-60 mm, format 3000 x 1500 mm. Dillimax kan produceras i tjocklekar upp till 250 mm och i bredd upp till 4000 mm. Henrik Lindgren, VD för Dillinger Sverige AB, kompletterar: Dillingen står för högsta kvalitet och vi har lång erfarenhet av tillverkning av kylda stål som Dillidur och Dillimax. Vi har hög kapactitet och ett brett dimensionsprogram som tillsammans med konkurrenskraftiga priser gör det hela ännu mer intressant sett ur förbrukarnas perspektiv. Vill du veta mer om vad BE Group i samarbete med Dillinger Hütte GTS kan erbjuda när det gäller Dilldur och Dillimax? Kontakta BE Groups försäljningsavdelning, BE Group har Dillidur och Dillimax i ett brett lagerprogram. I servicecentret för skärning tillverkas skurna ämnen i kundanpassade format. 9

10 Lyftet för Centra Stockholms anrika centralstation från 1871 vilar på murkna träpålar och byggnaden håller på att sjunka. Därför genomförs nu en avancerad grundförstärkning, samtidigt som byggnaden får en rad nya butiker under jord och en grönare profil. Under byggtiden rullar trafiken vidare med jäktade resenärer som dagligen rör sig genom byggnaden. Jernhusen AB äger Stockholms Central och låter bygga om fastigheten. Jernhusen bildades 2001 när Statens Järnvägar bolagiserades. I dag äger man 250 fastigheter i 81 kommuner till ett samlat marknadsvärde av 9,6 miljarder kronor. Två stora byggprojekt löper parallellt på centralstationen. Dels ska hela stationshuset grundförstärkas eftersom det håller på att sjunka, dels ska fastigheten moderniseras med nya butiker ovan och under jord, bland annat livsmedelsaffär och apotek. För att få ytor för nya butiker måste man gräva sig in i tidigare icke utnyttjad mark under fastigheten, samtidigt som man grundförstärker. Stationshuset sjunker Stockholm C är hjärtat i Stockholms pulserande liv och har varit stadens entré i över 140 år. Centralstationen vilar på träpålar som med tiden har börjat ruttna och gå sönder. Man kan se stora sprickor i fasaden ovanför ingången från Vasagatan. Grundförstärkningen ska hejda sättningarna. Det komplicerade byggprojektet sker under jord i trånga utrymmen och skapar mycket buller. Utmaningen är att genomföra byggarbetena samtidigt som alla resenärer ska kunna röra sig snabbt genom byggnaden. Stationshuset är Q-märkt, vilket kräver speciella lösningar för att kulturvärdena ska kunna kombineras med moderna byggmetoder. I november i år ska allt vara klart till en kostnad av 1,2 miljarder kronor. till grundförstärkningen som utförs av byggföretaget Lemminkäinen. Vi levererar måttbeställt, grundmålat och klart för montage, säger Anders Eriksson på BE Group. Man borrar hål genom väggarna och för in våra balkar för att avlasta byggnaden och reser pelare som stöd. Skarvar i sektioner Finländska Lemminkäinen har sin hemma marknad runt Östersjön och har många uppdrag i Sverige, främst med grundläggning, tunnel- och bergarbeten och beläggning. Lemminkäinen Group är störst i Finland, omsätter 2,2 miljarder euro och har cirka anställda. Oskar Nilsson är Lemminkäinens platschef på centralstationen: Vi borrar ner 595 stålpålar och slår ner 105 för att stoppa sättningarna som är flera centimeter på många ställen. Eftersom det är så trångt där nere skarvar vi rören i sektioner om 1,5 meter. Vi ska ner cirka 18 meter till berg. Sedan vilar byggnaden på stålbalkarna, som också är svåra att hantera i källaren. Vi får ofta dela på balkarna och svetsa ihop dem igen på plats. Måttbeställt BE Group deltar i byggprojektet som leverantör av balk, rör och armering Här under stora hallen jobbar vi, visar Oskar Nilsson. Stökigare arbetsplats får man nog leta efter! Oskar Nilsson och BE Groups Anders Eriksson granskar grundförstärkningen. 10

11 len Oskar Nilsson, platschef för Lemminkäinen på Stockholms Central. Stockholms Central är en knutpunkt i det svenska järnvägsnätet. Bilden från 1920 kommer från Sveriges Järnvägsmuseums fotosamling. Ser fler på samlingsportalen.se. En Klassisk knutpunkt Sverige fick järnväg först 1856, ganska sent jämfört med övriga Europa. Bergsmansbanan Nora Ervalla norr om Örebro öppnades för trafik 5 mars 1856 och var då Sveriges första allmänna, normalspåriga järnväg med lokomotivdrift togs Västra stambanan i bruk och man kunde då ta sig mellan Stockholm och Göteborg på 14 timmar med flera uppehåll för måltider kom järnvägen till Stockholm när linjen Stockholm-Södertälje invigdes. Slutstationen låg på nuvarande Medborgarplatsen öppnades Norra station för trafik norrut. De båda stambanorna knöts sedan ihop med den så kallade Sammanbindningsbanan och ett stationshus byggdes banhallen byggdes om till dagens stora vänthall med ett 13 meter högt tak som hålls uppe av limmade takbjälkar. I söder byggdes en monumental trappa i kalksten till en vänthall med buffé. SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall ritade inte bara den nya hallen utan även utsmyckningar och inredningar. Ombyggnaden var slutförd den 17 juni Parallellt med dagens ombyggnad av centralstationen byggs Citybanan som öppnas 2017, då pendeltågstrafiken flyttas från Stockholm Central. Antalet tåg som trafikerar Stockholm central ska då minska med hälften och två tredjedelar av dagens resenärer ska i stället resa med Citybanan. Det behövs, för trafiken till Stockholm C kommer de närmaste decennierna att öka väsentligt tack vare kraftig tillväxt i fjärrtågstrafiken och nya höghastighetståg. Stockholms Central Arbetet under centralstationen pågår samtidigt som det dagliga livet fortgår med oförminskad intensitet. Trafiken ökade snabbt och stationen blev för liten. Riksdagen beslöt 1923 om en stor utbyggnad. Åren därpå revs den gamla banhallen, de genomgående spåren för Västra stambanan flyttades västerut och en ny säckstation skapades vid det nya norra spårområde för Västeråsbanan och Norra stambanan. Den gamla Resande i stora hallen

12 Avsändare: BE Group Sverige AB, Box 225, Malmö Foto: Fredric Alm/LKAB Produktionen slutsåld! LKAB slog leveransrekord under 2012 med 26,3 miljoner ton järnmalmsprodukter. Trots oroliga tider har man lyckats sälja allt och lite till. LKAB står för hela 90 procent av järnmalmsproduktionen i EU och planerar att öka kapaciteten med 35 procent till år Det går onekligen bra för LKAB. Mellan 2002 och 2012 ökade företagets omsättning från 5 till 31 miljarder kronor per år! Förklaringen är den kraftiga prisökningen på järn. Bara under de senaste månaderna har järnmalmspriserna noterat den största ökningen sedan 2010, uppbackat av Kina, världens ledande järnmalmskonsument. Sedan september har järnmalmspriserna stigit med 56 procent. Miljarder i utdelningar Det här är goda nyheter för den svenska malmjätten och även för svenska staten som inkasserat många miljarder i utdelning de senaste åren. Svenska staten som är ägare till LKAB fick 20 miljarder kronor i utdelning mellan 2002 och Sverige har en mer än tusen år lång historia av malmbrytning och metallframställning. Det är tillgången på järnmalm och kunskapen om hur man kan nyttja malm och mineral som bidragit till det välstånd vi har idag. I dag är Sverige en av EUs ledande malm- och metallproducenter. Vi är till exempel den i särklass största järnmalmsproducenten inom EU och vi hör till de främsta inom basmetallerna koppar, zink och bly samt ädelmetallerna guld och silver. Global stålmarknad LKAB, det vill säga Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag, bildades 1890 och är ett av svenska staten helägt aktiebolag med säte i Luleå. Staten företräds av Finansdepartementet. LKAB bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden och har drygt anställda i 14 länder. LKAB investerar tungt i att öppna tre dagbrottsgruvor och spränger sig ner till två nya huvudnivåer i befintliga gruvor eftersom man bedömer att efterfrågan på järnmalm fortsätter att vara stark. Sålt allt som producerats 2013 ser ut att börja lika bra för LKAB som 2012 slutade, med mycket höga leveranser under de sista månaderna. Man har sålt all produktion under det första kvartalet och skulle ha kunnat sälja mer om man hade kunnat producera mer! Kommer utvecklingen att hålla i sig? Det hänger till stor del på hur det går i Kina, där LKAB tycker sig känna av tecken på nedkylning. Den kinesiska marknaden sätter priset och vid ett scenario med överskott på marknaden kan priserna börja sjunka. Källor: NE, DN, DI, RMG, SGU, LKAB

GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV DILLIDUR & DILLIMAX

GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV DILLIDUR & DILLIMAX GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV DILLIDUR & DILLIMAX Dillinger Hütte GTS har en produktion på över 2 miljoner ton grovplåt och är därmed ett av världens största grovplåtsverk. Verket producerar ett extremt brett

Läs mer

VÄL BEPRÖVAD GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV! DILLIDUR SLITPLÅT DILLIMAX HÖGHÅLLFAST PLÅT

VÄL BEPRÖVAD GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV! DILLIDUR SLITPLÅT DILLIMAX HÖGHÅLLFAST PLÅT VÄL BEPRÖVAD GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV! DILLIDUR SLITPLÅT DILLIMAX HÖGHÅLLFAST PLÅT Dillinger Hütte GTS har en produktion på över 2 miljoner ton grovplåt och är därmed ett av världens största grovplåtsverk.

Läs mer

KAPNING BORRNING, GRADNING, GÄNGNING

KAPNING BORRNING, GRADNING, GÄNGNING PRODUKTIONSSERVICE PRODUKTIONSSERVICE Vidareförädlingen av våra produkter, det vi inom BE Group kallar för produktionsservice, är en betydande och växande del av vår verksamhet. Vår ambition och målsättning

Läs mer

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL!

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional såväl som internationell förankring och som alltid jobbat fristående för att

Läs mer

www.begroup.se Företagspresentation

www.begroup.se Företagspresentation www.begroup.se Företagspresentation Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional och internationell förankring. Vi har alltid jobbat fristående från verk och därigenom skapar vi det bästa

Läs mer

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE Ibland måste VI höja blicken Precis som med levande arter på vår jord går även många unika föremål förlorade. Föremål som idag hade varit historiska skatter. Ingen räddade exempelvis

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

BE STRONGER WITH BE.

BE STRONGER WITH BE. BE STRONGER WITH BE. BE GROUP LÖSER DINA BEHOV Världens stål- och metalltillverkare genomgår sedan fl era år en stark förändring. Konsolidering, storskalig produktion och standardisering av produkter medför

Läs mer

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Bru over Likholefossen på Gaularfjellet, 2005 Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Anders Finnås, Outokumpu Stainless, Degerfors www.outokumpu.com Vad är

Läs mer

STÅLKÄRNOR & DUBBSTÅL

STÅLKÄRNOR & DUBBSTÅL GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR & DUBBSTÅL Stålkärnor och dubbstål från nyvalsning eller lager. Stålsort S355J2. Lagerlängder om 6-meter eller kundanpassat vid nyvalsning. Fråga gärna om stångstål i högre stålsort

Läs mer

Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket

Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning och vårt huvudkontor

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs VÄLKOMMEN TILL FURHOFFS ROSTFRIA Den här broschyren tar dig med till Furhoffs i Skövde. Här har vi alla de möjligheter och

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig? Steel Service Center ArcelorMittal BE Group SSC AB är resultatet av ett joint venture mellan ArcelorMittal och BE Group. Vi ser en oerhörd styrka i att ingå i och vara delägda av ArcelorMittal, världens

Läs mer

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga.

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Vi på Martinsons vill att du ska få uppleva friheten med trä som byggnadsmaterial. Det här är våra produkter som gör det möjligt. 4 Ett material som

Läs mer

Skärande bearbetning stång och rör

Skärande bearbetning stång och rör MARKNADENS BREDASTE SORTIMENT Skärande bearbetning stång och rör Rör och stång för skärande bearbetning Heléns - din affärspartner Helénskoncernen bedriver handel med rör- och stålprodukter i svart- och

Läs mer

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING

SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING SSAB Boron OPTIMERAT FÖR DIG OCH HÄRDNING Om du upplevt att stål med ojämn kvalitet stör din produktion rekommenderar vi ett byte till SSAB Boron. SSAB BORON STÅLET SOM GÖR DIN PRODUKTION ENKLARE OCH MER

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare.

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. GRUNDLÄGGNING BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. Stålsort S355J2. Lagerlängder om 6- eller 8 meter eller anpassning efter ert behov. Vi erbjuder kompletta stålkärnor

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Steel House in the North. Stålproffsen i norr.

Steel House in the North. Stålproffsen i norr. Steel House in the North Stålproffsen i norr. 1998 Stålproffsen i norr. Nokias forskningscenter Helsingfors - glasyta 8000 m 2 - stålvikt 160 ton - andel syrafast 20 ton - dubbelfasader Totalentreprenad

Läs mer

Det här är Outokumpu

Det här är Outokumpu Det här är Outokumpu 02 Den globala ledaren inom avancerade material Våra städer blir bara större och vi reser alltmer. Befolkningtillväxten på jorden ställer allt högre krav på industrin att leverera

Läs mer

Stål & Rörmontage. Cisterner, tryckkärl och silos. Proffs på stål

Stål & Rörmontage. Cisterner, tryckkärl och silos. Proffs på stål Stål & Rörmontage Cisterner, tryckkärl och silos w w w. sr m ab. co m Proffs på stål Sid 2 Cisterner, tryckkärl och silos En av våra kärnverksamheter har sedan många år tillbaka varit cisterner, tryckkärl

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Gull-Britt Jonasson VD

Gull-Britt Jonasson VD CKEN 1957-20 50 ÅR I BETONGENS TECKEN 1957-20 50 ÅR I BETONGENS TECKEN 1957-20 50 ÅR I BETONGENS TECKEN 1957-20 57 57 De Vi kan, Vi vill Vi vågar första 50 åren med Finja har varit fantastiska. Vi på Finja

Läs mer

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning

Läs mer

Inköpschefsindex. PMI sjönk till 42,3 i september kraftig nedgång i industrikonjunkturen. Nästa publicering: Måndagen den 3 november 2008

Inköpschefsindex. PMI sjönk till 42,3 i september kraftig nedgång i industrikonjunkturen. Nästa publicering: Måndagen den 3 november 2008 Inköpschefsindex Jörgen Kennemar, Swedbank, Ekonomiska sekretariatet, tfn 08-5859 1478 Administration, tfn 08-5859 1028, fax 08-5859 1026, ek.sekr@swedbank.se Svante Axelsson respektive Hans-Gunnar Gustavsson,

Läs mer

Olof Faxander, VD & Koncernchef

Olof Faxander, VD & Koncernchef Årsstämma 2010 Olof Faxander, VD & Koncernchef 2009 Ett turbulent stålår Efter en exceptionellt svag marknad under första halvåret, skedde en viss återhämtning under slutet av året Under en stor del av

Läs mer

Helhetsleverantör av stålkonstruktioner

Helhetsleverantör av stålkonstruktioner Helhetsleverantör av stålkonstruktioner EN 1090-1 ABT-BALKEN AB Niclas, Torsten och Johan Salomonsson ABT-Balken AB helhetsleverantör av stålkonstruktioner ABT-Balken är familjeföretaget som sätter kunden

Läs mer

PMI sjönk till 44,7 i september nedgången i industrin fortsätter

PMI sjönk till 44,7 i september nedgången i industrin fortsätter 12 10 01 PMI sjönk till 44,7 i september nedgången i industrin fortsätter PMI-totalt sjönk till 44,7 i september från,1 i augusti och det innebär att indexet hamnade utanför tillväxtzonen för andra månaden

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Höghållfasta Rostfria Stål och Hållbar Utveckling

Höghållfasta Rostfria Stål och Hållbar Utveckling Höghållfasta Rostfria Stål och Hållbar Utveckling Av Anders Finnås, Outokumpu Stainless Norsk Ståldag 2015 19 November Grand Hotell, Oslo Hållbarhet Ett måste för framtiden Cleaned twice 1961 and 1995

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

PMI steg till 56,0 i september stabilare industrikonjunktur

PMI steg till 56,0 i september stabilare industrikonjunktur 13 10 01 PMI steg till 56,0 i september stabilare industrikonjunktur PMI-totalt steg med 3,8 indexenheter till 56,0 i september och samtliga ingående delindex bidrog till uppgången. Delindex för orderingången

Läs mer

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR Bo Krogvig Direktör Kommunikation och Samhällskontakter 18 oktober 2016 Tekniskt ledande leverantör av klimatsmarta järnmalmsprodukter till den globala stålindustrin

Läs mer

VÅRA STARKA ARGUMENT

VÅRA STARKA ARGUMENT VÅRA STARKA ARGUMENT - Snabba besked - Fast pris - Flexibla lösningar - Hög kvalité på alla komponenter Skälen till att du skall välja en hall från RossCon AB är många. Vi levererar hallar för alla ändamål,

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

Lastbilsleveranser februari 2011

Lastbilsleveranser februari 2011 AB Volvo Pressrelease Lastbilsleveranser februari 2011 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under februari till 17 862 fordon. Detta var en ökning med 49% jämfört

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Lindab Coverline Infästningar. Lindab Coverline TM. Lindab infästningar. Små detaljer som gör stor skillnad

Lindab Coverline Infästningar. Lindab Coverline TM. Lindab infästningar. Små detaljer som gör stor skillnad Lindab Coverline TM Lindab infästningar Små detaljer som gör stor skillnad 2 När du fäster stor vikt vid slutresultatet Stål är ett överlägset byggmaterial. Det är därför det används allt oftare i alla

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL SLITSTARKT STÅL FÖR KRÄVANDE PRODUKTER Slitstarkt Raex-stål är utformat för att klara även de mest krävande förhållanden, där stålkonstruktioner utsätts för nötning och

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper - balkbroar Balkbron är den äldsta brotypen som vi känner till. Trädstammen

Läs mer

Hållbarhet Ett måste för framtiden

Hållbarhet Ett måste för framtiden Höghållfasta Stål och Hållbar Utveckling Av Anders Finnås, Outokumpu Stainless SBI Seminarium Onsdag 11 November 2015 Svenska Mässan Hållbarhet Ett måste för framtiden Cleaned twice 1961 and 1995 Mänskligheten

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Delårsrapport Q1/ april 2009 Juha Rantanen, VD.

Delårsrapport Q1/ april 2009 Juha Rantanen, VD. Delårsrapport Q1/2009 2 april 2009 Juha Rantanen, VD www.outokumpu.com Q1/2009 i korthet Marknaden för rostfritt stål Outokumpus strategi och vidtagna åtgärder Räkenskaper Q1/2009 Framtidsutsikter 2 April

Läs mer

Stockholms nya järnvägslänk

Stockholms nya järnvägslänk ANLÄGGNING Att spränga mitt i stan och att det är trångt. Det är två av utmaningarna när Citybanan i Stockholm ska dras under Riddarfjärden. Dessutom gäller det att få tunnel elementen från Tallinn igenom

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur

PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur 2015-11-02 PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur PMI-total steg från 53,3 i september till 53,5 i oktober. Det fjärde kvartalet inleds med en solid tillväxttakt enligt ett tre-månaders

Läs mer

Nr Prislista. Rostfri plåt. Rostfri stång. Rostfria rör. Produktionsservice

Nr Prislista. Rostfri plåt. Rostfri stång. Rostfria rör. Produktionsservice Nr 21 2012-2012 02 03 2012-04-02 Prislista Rostfri plåt Rostfri stång Rostfria rör Produktionsservice BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor Prislista rostfri plåt, stång, rör Leveransvillkor och frakt

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Kompetens, erfarenhet och ambition en oslagbar kombination!

Kompetens, erfarenhet och ambition en oslagbar kombination! Kompetens, erfarenhet och ambition en oslagbar kombination! Våra medarbetare har stor yrkesskicklighet, erfarenhet och dessutom ambitionen att varje gång leverera en produkt som innebär kvalitet och mervärde

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kvartalsrapport Q2/2009

Kvartalsrapport Q2/2009 Kvartalsrapport Q2/2009 23 juli 2009 Juha Rantanen, vd www.outokumpu.com Q2/2009 i korthet Marknaden för rostfritt stål Outokumpus strategi och vidtagna åtgärder Räkenskaper Q2/2009 Framtidsutsikter 2

Läs mer

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar 1 Bred kompetens och snabb service oavsett behov Tebeco är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och förnödenheter till ytbehandling, gjutning

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Du har behoven. Vi har lösningarna.

Du har behoven. Vi har lösningarna. Du har behoven. Vi har lösningarna. Sekå en allt vanligare syn på våra vägar. Kundanpassning och helhetstänkande. Det är och har alltid varit vår styrka under alla år som vi levererat påbyggnader till

Läs mer

Yrkesinriktad ingenjörsträning

Yrkesinriktad ingenjörsträning Yrkesinriktad ingenjörsträning Praktikrapport Robin Kristensson V07 Företagspresentation Tyréns grundades 1942 och har under åren utvecklats till ett av Sveriges ledande och största konsultföretag inom

Läs mer

Fildelning på vårt sätt stålbalkräcket

Fildelning på vårt sätt stålbalkräcket Fildelning på vårt sätt stålbalkräcket Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vi tillverkar och säljer väg- och broräcken,

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Ny brotsch lönsam investering för Atlas Copco

Ny brotsch lönsam investering för Atlas Copco Ny brotsch lönsam investering för Atlas Copco När Atlas Copco Construction Tools i Kalmar valde att utveckla en ny hydraulhammare med kompakt hammarhus ställdes de inför flera utmaningar. Med hjälp av

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

SSAB RD pålvägg. Stödväggslösning för alla förhållanden.

SSAB RD pålvägg. Stödväggslösning för alla förhållanden. SSAB RD pålvägg Stödväggslösning för alla förhållanden www.ssab.se/infra För mer information www.ssab.se/infra 2 EXPERTER PÅ STÅL- OCH GRUNDKONSTRUKTION SSAB är en av de ledande leverantörerna av grundläggningskonstruktioner

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Restvärmesamarbete, kort historik. Tomas Hirsch SSAB

Restvärmesamarbete, kort historik. Tomas Hirsch SSAB Restvärmesamarbete, kort historik Tomas Hirsch SSAB SSAB i korthet Ett stålföretag med global räckvidd, baserat i Norden och USA Ledande producent för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade

Läs mer

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING 1 2 KOMPETENTA MEDARBETARE MED AVANCERAD MASKINPARK STARKA SKÄL ATT VÄLJA WERMLANDS TUNNPLÅT Framgångsrika industritillverkare kräver professionella partners.

Läs mer

industriella länk i Kina

industriella länk i Kina Vi är din industriella länk i Kina Tillverkning i Kina med svensk trygghet CNT är ett svenskt företag med bas i kinesiska Chengdu. Vi har en mångårig erfarenhet av handel med Kina. Vi har egna lokaler

Läs mer

PMI steg till 50,6 i juli den negativa trenden för industrin kom av sig

PMI steg till 50,6 i juli den negativa trenden för industrin kom av sig 12 08 01 PMI steg till,6 i juli den negativa trenden för industrin kom av sig PMI-totalt steg i juli till,6 jämfört med 48,4 i juni. Det innebär att försvagningen i den svenska industrikonjunkturen stannade

Läs mer

Drömmen om ett vackrare hem

Drömmen om ett vackrare hem Drömmen om ett vackrare hem 1 Vår kärlek till trä har sin förklaring Vårt företag har byggt trappor i det lilla inlandssamhället Norsjö i Västerbotten sedan 1923. Det är ganska enkelt att förstå varifrån

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Vi har utvecklat rullstolar i 30 år. Nu lyfter vi blicken.

Vi har utvecklat rullstolar i 30 år. Nu lyfter vi blicken. Vi har utvecklat rullstolar i 30 år. Nu lyfter vi blicken. Vår erfarenhet och historia hjälper oss att lyckas inom överflyttning Sedan 80-talet har vi på Etac varit erkända för våra rullstolar och rollatorer.

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 14 Fredag 15 april 2011. Skolor försvinner i Kalix. Om många barn går i samma skola sparar kommunen pengar.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 14 Fredag 15 april 2011. Skolor försvinner i Kalix. Om många barn går i samma skola sparar kommunen pengar. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 14 Fredag 15 april 2011 NORRBOTTEN Skolor försvinner i Kalix Nästan alla skolor som ligger i byar i Kalix kommun ska läggas ned. Det föreslår politikerna i Kalix. -Skolorna har fått

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft Intäktshantering den som kan mest vinner De senaste åren har på ett smärtsamt sätt visat hur snabbt priserna på el och elcertifikat kan svänga från historiskt

Läs mer

Västlänken vad är det?

Västlänken vad är det? VÄSTLÄNKEN Station Centralen Västlänken vad är det? Station Haga Station Korsvägen Vänersborg En åtta kilometer lång ny järnvägsförbindelse, varav sex kilometer i tunnel, som ska ge Göteborg en genomgående

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

Nord Stream lägger ut det sista röret av den första naturgasledningen genom Östersjön

Nord Stream lägger ut det sista röret av den första naturgasledningen genom Östersjön PRESSMEDDELANDE Nord Stream lägger ut det sista röret av den första naturgasledningen genom Östersjön Samtliga tre sektioner av den första, 1 224 km långa rörledningen har nu lagts ut De tre sektionerna

Läs mer

Välkommen till. Ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom metallindustrin.

Välkommen till. Ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom metallindustrin. Välkommen till Invex Ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom metallindustrin. Vi tillhandahåller metallhalvfabrikat i aluminium, rostfritt, stål, titan och koppar/ mässing. Invex AB

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer