FÖRDEL Sörmland. Folktandvården Sörmland En plats för alla. Folktandvården Sörmland AB. Produktion: MediaCraft Information, Nyköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRDEL Sörmland. Folktandvården Sörmland En plats för alla. Folktandvården Sörmland AB. Produktion: MediaCraft Information, Nyköping"

Transkript

1 FÖRDEL Sörmland Folktandvården Sörmland En plats för alla Folktandvården Sörmland AB. Produk: MediaCraft Informa, Nyköping

2 Med sikte på sköna Sörmland JANUARI vecka Det har sina fördelar att bo i ett landskap som gränsar ll en expansiv srstadsregi. Det har man tyckt i alla der. Sörmland är både vackert och omväxlande, med böljande fält, ekhagar, sjumila skogar och en fantassk skärgård. Här är det nära ll det mesta. Allt fler upptäcker alla för delar som finns med att bo så att man har srstaden på en armslängds avstånd. Att dagens srstadsmänniskor (läs sckholmare) i ökad utsträckning flyttar hit ån tunnelbaneskrammel och stressande bilköer, dålig luft och ett ständigt skjutsande när barnen ska någstans förvånar inte. Då är Sörmland ett utmärkt val, tycker vi på Folktandvården Sörmland. Vi pratar livskvalitet och det hittar man här. också folktandvården rmland har nga fördelar. Vi är en väl intrimmad organisa med gemenskap, samarbete och uppmuntran i fokus och som har visat plussifor de senaste tjugo åren. Vi nar om varandra och vi är dukga på det vi gör. Så har vi också vuxit med drygt 000 kunder varje år sedan 00 och vi är den ojämförligt största tandvårdsgivaren i länet. Vi har dessum fördelen av att kunna erbjuda hela spektrat av odlogisk spetskompetens fördelat över hela länet. Hos oss finns alla möjligheter ll intressant kollegialt utbyte och att utvecklas och gå vidare i professien.

3 Vi håller ihop och hjälper varandra JANUARI vecka Lite på skämt brukar vi säga att Folktandvården Sörmland är som en sr och glad familj som nar om varandra och hjälps åt på bästa sätt. Alla r bra av det. Humor, värme och medkänsla tycker vi är oslagbara trivselfakrer som skapar både trygghet och arbetsglädje. Men självklart har vi som alla andra olika åsikter om saker och ng. Och så det ska vara. Att diskutera med varandra och testa nytt är både upp iskande och utvecklande, både för en själv och för verksamheten; vi ste våga ka stöd och hjälp hos våra kollegor och arbetskamrater. Just för att vi trivs i varandras sällskap har vi också trevligt llsammans i olika sammanhang, inte minst på våra tandvårdsdagar. Vid dessa llfällen träffas vi alla, lyssnar på dukga och intressanta föreläsare, umgås och lär känna varandra lite bättre. Nya impulser och erfarenheter berikar oss och gör oss starka, inno vava och professio nella. Inget kommer dock av sig självt och därför arbetar vi fortpande med att bli ännu bättre på att ta hand om varandra och våra kunder på bästa sätt. Vi har kommit en bra bit på väg. Målet för oss är att ge rmlänningarna bästa möjliga tandvård. Det är därför som vi finns ll och det är vårt samhälleliga uppdrag. 0

4 Styrka med egen plantskola JANUARI vecka Om vi är välutbildade och serviceinriktade går det bra för oss. Våra kunder förväntar sig att vi är dukga på det vi gör. Därför är det angeläget att vi alla får möjlighet att utvecklas i vårt yrke och får pröva på nya saker. Det är något som vi gärna uppmuntrar. Yrkesskicklighet är en kkurrensfördel. Kompetensutveckling sker på alla nivåer, i grupp eller enskilt, efter önske l och behov. Som exempel kan nämnas att vi har utbildat nga allmäntandläkare ll nischtandläkare och flera av specialisterna kommer ån våra egna led. Det ger tyngd åt verksamheten och uppmuntrar andra att själva ta ett steg vidare. tre av våra proteker, Urban Alsenmyr, Lars Hjalmarss (Mälarsjukhuset i Eskilstuna) och Karin Hammarlund (Åsidan i Nyköping) kommer ån våra egna led. Lars har dessum tagit ytterligare ett steg och dokrerat. Just nu utbildar sig en av våra tandläkare på tandregleringen i Nyköping ll ordst och två andra tandläkare ska bli parodloger. Det har blivit nga nya specialister ån våra olika verksamheter genom åren. Den som väljer Folktandvården Sörmland kan räkna med goda möjlig heter ll utveckling och förnyelse, såväl i s som sra steg. Det är en nsam investering på alla sätt för alla.

5 Frat i egen takt JANUARI vecka Vi har en uppskattad introduk och handledning som tar sin utgångspunkt i förutsättningar och önskel. Ofta finns ett srt behov av handledning och goda råd, särskilt när man är ny som tandläkare. Handledningen startar direkt och fortgår så länge som behövs. I korthet består introduk och handledning av fem steg: steg i Allmän introduk och presenta av vår inriktning, vår värdegrund, vår prissättning och mycket mer. Vi diskuterar också olika möjligheter ll fortbildning och utveckling. steg ii Kliniskt arbete under handledning av erfarna kollegor. steg iii Introduk i datasystemet Effica och vårt intranät. steg iv Vårdintroduk med fördjupning i vårt arbetssätt, vår prissättning och inte minst vårt amgångsrika isktandvårdskcept. steg v Nya medarbetare får alla möjlighet att bekanta sig med specialisttandvården. De som är tandläkare får dessum en introduk i maskinell rensning. Vi följer alld upp introduk och handledning med terapi diskussier och rätar ut eventuella ågetecken.

6 Vi satsar iskt och r bra JANUARI vecka Alla ska trivas och bra. Det är en självklarhet, tycker vi. Därför uppmuntrar vi ll akviteter som stärker hälsa och välbefinnande, och vi subvenerar en del av akviteterna. Detta och mera kan du se am emot: Massage ( 00 kr/år) Friskvårdspeng ( 00 kr/år) Hälsounderkning ( 00 kr vart tredje år) Läkarvård (förnsbeskattas) Frisktandvård (förnsbeskattas) Pensisavsättningar: ålderspensi (, %) och förns bestämd ålderspensi Resultatutdelning ll alla i företaget med i genomsnitt 000 kror om året Löneväxling ll pensi Persalbil Friskvårdsmme (på vissa kliniker) Friskvårdsakviteter Tandvårdsdagarna en årlig och mycket uppskattad fortbildningsträff för all persal 0 0

7 Fakta och fördelar FEBRUARI vecka 0 0 Folktandvården Sörmland är ett lagom srt företag med högt förtroende hos våra kunder. Tillsammans är vi medarbetare, varav procent är kvinnor. Vi finns på kliniker över hela länet, men är inte längre ån varandra än högst en mmes resa med bil. Tillsammans strävar vi mot let att vara det självklara valet för rmlänningarna och en attrakv arbetsplats för ambiösa och engagerade medarbetare. Här får du lite mer fakta om oss: akebolag Folktandvården Sörmland AB är sedan januari 0 ett helägt dotterbolag ll Landsnget Sörmland. Till skillnad ån privata bolag är inte vinstmaximering ett l. Däremot har ägaren ett fastställt avkastningskrav på verksamheten. Vi följer landsngets policy med anpassade llämpningar. omsättning Omsättningen för 0 beräknas hamna på ca miljer kror, vilket är en ökning mot fjolåret med miljer kror. Resultatet blir posivt och har varit så under en lång följd av år. Vi är med andra ord ett stabilt företag också ekomiskt.

8 affärsidé Vår affärsidé är att erbjuda rmlänningarna alla typer av behandlingar inom såväl allmän- som specialisttandvård uån ett hälsoämjande perspekv. Vårt isktandvårdskcept har blivit en sr amgång och för närvarande har vi ca 00 avtal som per. värdegrund Vår verksamhet vilar på uppfattningen att tandvård ska vara förebyggande och genomsyras av ett professiellt förhållningssätt. Vi anser också att ngfald är berikande, både för oss själva och våra kunder. Till vår värdegrund hör att sund ekomi är en självklarhet och vi ger olika miljöaspekter ett srt utrymme. Vi tar ett helhetsgrepp på miljön och arbetar för att vara det grönaste alternavet för kunderna. FEBRUARI vecka företagskultur Utmärkande för Folktandvården Sörmland är att vi har roligt llsammans och att vi utvecklar oss. Vi håller ihop och tar hand om varandra en slags sföretagaranda i en öppen och familjär atmosfär. Därför uppskattar vi nya grepp och idéer även om allt inte blir som man tänkt sig. Men hellre våga ett tärningskast än att aldrig spänna en båge. På så vis lär vi oss ännu mer på vägen mot let nöjda kunder och nöjda medarbetare. samhällsengagemang God munhälsa är en medborgerlig rätghet och en vikg del i folkhälsan. Vi går ett steg vidare genom att vara offensivt före byggande och vi utesluter inte någ ålderskategori. Folktandvården Sörmland är en plats för alla! Självklart omfattas vi av sådant som FN:s barnkven, liksom att vi akvt följer landsngets miljöledningssystem. Folktandvården Sörmland är för övrigt miljöcerfierat enligt ISO 00.

9 störst på munhälsovård Med en tal marknadsandel på procent är vi länets ämsta tandvårdsproducent. I sifor innebär det att vi ansvarar för 000 vuxna och 00 barn. Det finns utrymme för fler vuxna kunder. Flest vuxna kunder ( 000) finns i Eskilstuna, Nyköping ( 000) och Strängnäs ( 000), medan mindre orter som Gnesta och Vingåker har betydligt färre ( 000). Mottagningen i Flen tar hand om 000 kunder, vilket är hälften av alla vuxna i Flens kommun. Kkurrensen ån privattandvården är tydligast i åldergruppen 0 år, där hälften går privat, medan merparten i kategorien 0 år väljer Folktandvården Sörmland. FEBRUARI vecka 0 0 allmänkliniker Våra kliniker är förhållandevis jämnt fördelade, vilket innebär att var man än bor i länet så har man nära ll någ av våra mottagningar. Flest kliniker finns i Eskilstuna, fyra stycken. Tre ligger centralt, den fjärde i Torshälla. I Eskilstuna finns också en akutmottagning i direkt anslutning ll en av allmänmottagningarna (Citykliniken). Klinikerna i Eskilstuna har ett nära och väl inarbetat samarbete. I norra delen av länet har vi kliniker i Strängnäs, Marieed och Åkers Styckebruk. Också dessa tre kliniker samarbetar för ökad effekvitet och llgänglighet. Kliniker finns också i Gnesta, Trosa Flen, Malmköping, Katrineholm och Vingåker. Kliniken i Vingåker hör administravt ll Katrineholm. I Nyköping finns tre kliniker, samtliga centralt belägna, och det finns en i Oxesund. 0 specialistmottagningar Folktandvården Sörmland erbjuder samtliga specialiteter och dessa är lokaliserade ll orterna Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Vi rekryterar själva de specialister som behövs, men utbildar också i egen regi.

10 På Mälarsjukhuset i Eskilstuna finns samtliga speciali teter um ord, som har sin klinik i centrala Eskilstuna. Nyköping kan erbjuda specialisttandvård inom bettfysiologi, parod, protek, pedod och ord. I Katrineholm finns pedod och ord. Sammanlagt är specialister anställda hos Folktandvården Sörmland. Till detta ska läggas flera allmäntandläkare som är nischade. Klinikchefen i Gnesta, exempelvis, utför bland annat implantat kirurgi och mottagningen tar emot remittenter ån närliggande allmän- och privatkliniker. På specialistmottagningen vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna arbetar förre klinikchefen på mottagningen i Strängnäs som nischad tandläkare inom käkkirurgi. Sammantaget innebär det här att alla typer av tandvård klaras av inom den egna organisaen. FEBRUARI vecka 0 0 vi som arbetar Totalt har Folktandvården Sörmland perser anställda. Fördelningen på olika yrkeskategorier ser ut så här (0): klinikchefer kliniksamordnare tandläkare, varav är specialister tandsköterskor tandhygienister ordassistenter administratörer. Regelbundet genomförs medarbetarenkäter. Den senaste ån hösten 0 visade på nytt att tandvårdsledningen åtnjuter ett högt förtroende och att man generellt sett är mycket nöjd med att arbeta inom Folktandvården Sörmland. Hela procent av de llågade medarbetarna uppgav att de gärna skulle rekommendera en nära vän att ka tjänst hos Folktandvården Sörmland.

11 service Grunden ll våra amgångar och vår amd ligger i ambien att ständigt ligga i amkant med ny teknik, nya behandlings meder och kompetensutveckling på alla nivåer. Det är en vikg del i vårt servicetänk och en väg ll perslig lledsställelse. Kan vi motsvara högt ställda förväntningar hos våra kunder får vi behålla dem och vi får rykte om oss att vara bra. Då kan vi också expandera och utvecklas ytterligare. Av de kundunderkningar som vi regelbundet genomför amgår att drygt 0 procent av kunderna är nöjda med Folktandvården Sörmland och man rekommenderar oss gärna ll andra. Det är vi slta över och det stärker oss i vår förvissning om att vi gör rätt, men ger ingen anledning att slå sig för bröstet; vi ste ständigt utveckla vår rela ll både befintliga och tänkbara kunder och vi ste nagelfara vår samlade kompetens och vårt förhållningssätt. Som ett led i detta genomfördes under 0 en utbildning på samtliga kliniker med sikte på att förbättra och fördjupa vår service, att verkligen bli medvetna om att service i högsta grad är ett förhållningssätt och en grundläggande inställning att alld sätta kundernas behov i första rummet. Det gäller generellt, inte bara i behandlingsrummet. Service är ett av de vikgaste kkurrensmedlen för oss. Funderar du på att komma ll oss förväntar vi att du delar vår inställning. MARS vecka Välkommen ll oss! Folktandvården Sörmland En plats för alla 0

12 våra kliniker MARS vecka Sckholm-Skavsta Airport

13 KONTAKTER (se också på Allmäntandvård City Barbro Vestman: Eskilstuna Eskilshem Katarina Elg Tomner: Eskilstuna Fors Camilla Billing: Eskilstuna Flen Anna Ek: Gnesta Georg Koc: 0- / Katrineholm Pia Gustafss: 00- Malmköping Anna Ek: Marieed Kajsa Palmblad: 0-0 Ekensberg Madelene Bååv: Nyköping Nyckeln Sofia T Widstrand: Nyköping Öster Miro Pirslin: 0-0- Nyköping Oxesund Ewa Malmström: Strängnäs Dorota Svenss: Torshälla Malin Sjöman: Trosa Chrisna Ekstrand: Vingåker Gunilla Staveman: Åkers Styckebruk Dorota Svenss: Specialist- och medicinsk tandvård Eskilstuna, Katrineholm Mika Anderss: Nyköping Bodil Linde Olss: Tandreglering Eskilstuna Torsten Frost: 0- Nyköping ( 0-0-) Richard Kugelberg: (0-0-0 ) Mica Bergman: Huvudkr Brunnsgatan 0 Anette Melander (HR-ksult): 0- NYKÖPING 0- Ulrika Sildéus (HR-chef): Peter Vrager (VD):

14 VÅRT KUNDLÖFTE Endast det bästa är gott nog I alla ktakter du har med oss vill vi ge dig bästa möjliga service. Du ska kunna lita på att alld bli trevligt bemött, få snabba besked och få en tandvårdsbehandling av högsta kvalitet. Det är en självklarhet och en hederssak. Resan mot god munhälsa börjar med ett bek Om du väljer att bli kund hos oss ser vi ll att du får närmast lediga underkningsd uån dina behov och önskel. Du når oss varje vardag mellan klockan 0.00 och.00. Du kan lämna meddelande dygnet runt på telef och vår hemsida. Lämnar du ett meddelande, ktaktar vi dig snarast möjligt. Våra telefnummer och e-postadresser hittar du på vår hemsida, Som kund är du unik Du ska alld mötas av förståelse och respekt. Vi anstränger oss för att ditt bek ska bli så smidigt och problemitt som möjligt. Önskar du ett samtal under diskre, så ordnar vi det. Mjukstart för barnen Vi gör vårt bästa för att ditt barn ska få en bra start i tandvården och utgår alld ån barnets situa och behov. Vi är vana vid att ta hand om ängsliga barn och barn med olika sjukdom och handikapp. En plats för alla Alla kliniker är anpassade för perser med olika slags funkshinder och det finns llgång ll hiss. Rullslar får plats hos oss och lyfthjälpmedel finns på flera kliniker. Behövs lk, så ordnar vi det. Du ska veta vad vi gör och vad det kostar Efter en underkning berättar vi alld hur det står ll med dina tänder och din munhälsa i övrigt. När det gäller behandling, så har du alld rätt att få veta vilka alternav som finns och vad kostnaden blir. Tveka inte att åga om du undrar över något. Våra vårdprogram och processer säkerställer en vård på hög nivå. Vi har bredden Folktandvården har allmänkliniker över hela länet och alla typer av specialisttandvård. Behöver du specialistvård blir du kallad inom högst tre nader. Får vi problem ktaktar vi dig snarast om detta. Akuta besvär vi står beredda Vid akuta besvär ordnar vi en d så fort som möjligt på en klinik nära dig. Av naturliga skäl tar vi hand om kunder med störst besvär först, men vänteden är för det mesta mycket kort. Garan Vi lämnar alld två års garan på fasta proteska arbeten och ett års garan på avtagbar protek, permanenta fyllningar och rotfyllningar. Säg din mening! Dina synpunkter, erfarenheter och förslag är vikga. Vi uppskattar att du ktaktar oss, så tveka inte! Alla som hör av sig får svar inom fem arbetsdagar.

15 VÅRA ETISKA GRUNDSTENAR Att arbeta inom Folktandvården Sörmland innebär möten med nga olika människor. Därför är det vikgt att vi alld är medvetna om våra handlingar och dess ksekvenser och att vi kan movera varför vi väljer att handla som vi gör.. Vårt ämsta l är våra kunders och paenters hälsa och välbefinnande. MARS vecka Vården ska bedrivas i enlighet med medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi ska följa utvecklingen inom vården och öka vår kompetens.. Vi respekterar kundernas och paenternas integritet och låter oss inte påverkas av ovidkommande fakrer som funkshinder, kön, religi, social llhörighet eller etnicitet. 0. Vår tystnadsplikt har inte några undantag.. Vi ska visa varandra respekt och uppskattning samt verka för en posiv anda på och mellan våra arbetsplatser.. Folktandvården Sörmland följer gällande lagar och praxis för gåvor med mera. Mänskliga dimensier av Sara Bergqvist. Kulturparken, Sftsgården Stjärnholm, Oxesund.

16 MARS vecka Munapoteket är en ny service ll våra kunder som finns på alla våra kliniker. Genom att erbjuda ett 0-tal utvalda tandvårdsprodukter ll priser som tål att jämföras, så underlättar vi för våra kunder att sköta sin munhygien på bästa sätt. 0

17 En stunds avkoppling vecka APRIL

18 0 APRIL vecka VÅGRÄTT Inte sedan Halsa Lång d 0 Kortsida Överlevande Pigrdag Dasiphora ucosa Flit Sär Som I-or Tima Tidsrymd Sötvatten Böjlig ribba Affärsdning Kör utan alt 0 Med ätka Goddag Del av kstart LODRÄTT Obestämd Grundämne Kan orar väl Dryck Sägs göken vara Enslig Theodore Köksstök Strutformad Fatgmansko Einstein 0 Upprätthållen Under noll Kan man byta Eggat verktyg Drivmedel Posiv resps Spindeldjur 0 Göpa

19 Mat för fyra årsder Intet är som väntansder, vårflodveckor, knoppningsder, ingen maj en dager sprider som den klarnande april. Många instämmer säkert i denna Erik Axel Karlfeldts hyllning ll den annalkande våren. Här hittar du ett par maträtter som kan passa bra när ljuset vänder åter och andra när solen står som högst eller när vintermörkret tränger sig på. Recepten är hämtade ån vår kokbok Lagat på vårt vis, med bidrag som genom åren publicerats i vår persaldning Tandrader. k Paj à la Primavera g smör (margarin) ½ dl vetemjöl dl kesella (0 %) Rör ihop smör och mjöl. Tillsätt kesellan och arbeta snabbt ihop degen. Tryck ut den i en pajform, omkring cm i diameter. Nagga med en gaffel. Låt gärna pajdegen vila i kylskåp ungefär 0 0 minuter. Förgrädda pajskalet under 0 minuter i 00 C. Pajfyllning bunt färsk sparris (ca. 00 g) 00 g parmaskinka ½ dl riven parmesanost ägg ½ dl mjölk tsk oregano salt och peppar Koka sparrisen nästan mjuk. Skölj i kallt vatten och skär i mindre bitar. Strimla parmaskinkan och varva med sparrisen och parmesanosten i pajskalet. Vispa ihop ägg, mjölk och kryddor och häll över blandningen. Grädda i 0 minuter. Toppa gärna pajen med ruccolasallad och lite riven parmesanost. * * * Ett medelfylligt rött vin passar bra, exempelvis Guigal Côtes-du-Rhône, som har kryddig smak med inslag av fat, björnbär, plomm, vitpeppar, lager blad och viol. Eller varför inte ett gott öl som alternav! Numera finns en uppsjö goda ölsorter i systembolagets standardsorment. Potascreme med chèvre 0 porer ½ fänkål gula kar sra potasar dl kycklingbuljg dl vitt vin dl grädde hg chèvreost Sautera k, potas och fänkål i smör. Häll i vitt vin och kycklingbuljg, koka ner ll halva mängden. Slå i grädde och chèvreost. Koka upp och mixa slätt. Servera gärna med en persiljeolja. Pot au Feu porer

20 kg kammusslor eller blåmusslor 00 g beni rsk dl vitt vin dl vatten morot schalottenkar vitksklyfr 0 g osaltat smör påse safan knippe vårkar knippe bladpersilja s, kokta potasar salt och peppar Finhacka schalottenken, skala och stärna moroten. Fräs detta i smöret llsammans med vitken fo: mats ödman k ll en gyllenbrun färg. Lägg därefter i musslorna. Häll i vinet och vattnet och låt sjuda på svag värme i 0 minuter. Tillsätt sedan safan. Lägg i fisken (vattnet ska inte koka!), som blir färdig på eftervärmen efter ungefär 0 minuter. Lägg i finhackad persilja och grovt skurna vårkar minuter före servering. Tillsätt de redan kokta potasarna och servera direkt. * * * Till smakrika fiskrätter som den här passar Tahbilk Marsanne (nr 0), ett australiensiskt vitt vin med rr, harmisk smak med t av äpple, bivax, kiwi och citrus. Rödbetscarpaccio porer medelsra, färska rödber msk olivolja msk vinäger salt och peppar chèvreost efter behag en skvätt mjölk medelsra kapris Koka rödberna i saltat vatten, skala och skiva mycket tunt. Blanda olja, vinäger och salta något. Lägg upp vackert och skeda över vinägretten. Av sluta med lite svartpeppar. Blanda chèvreost och mjölk ll en smi dig kräm och klicka ut över rödbetsskivorna. Garnera med medelsra kapris och färsk mjan. Servera med en skiva nybakat bröd. * * * Ett passande vin kan vara spanska (Navarra) Palacio de la Vega Chard nay Viura Sauvign Blanc (nr ), ett aningen aromaskt, rrt, ukgt och blommigt vin. Gös i marinad porer ca 00 g gösfilé (rsk om gös inte går att finna) g färdig marinad Sweet Chili (Santa Maria) msk smör eller margarin sr röd paprika schalottenkar msk kapris dl mellan- eller vispgrädde msk hackad dill salt Var noga med att skära bort de s vassa benen längs med filéerna. Dela dessa i lagom sra porsbitar och lägg dem i marinaden. Låt stå och dra minst en mme. Skär paprikan i fina tärningar. Skala och hacka ken. Bryn matfettet i en stek panna och lägg i de marinerade gösfiléerna (låt dem rinna av lite först, men spara marinaden). Stek filéerna minuter på varje sida. Tillsätt den hackade paprikan

21 och ken samt kaprisen när någ minut av stekden återstår. Ta upp fiskbitarna, men låt resten vara kvar. Häll grädden och resten av marinaden i stekpannan. Smaksätt med lite salt om det behövs. Koka såsen fo: mats ödman k lls den blir aningen krämig och lägg ner fisken. Strö över dillen och värm ll serveringstemperatur. Servera direkt med kokt nypotas, färsk dill, hyvlad slanggurka och citr i klyfr eller skivor. Ankbröst med svampoch grönsaksragu porer ankbröst Sås schalottenkar dl vin dl kalvfd (finns på flaska) dl färskpressad apelsinsaft msk socker pressad vitksklyfta olivolja och maizena (ll redning) Lag dl råsocker dl salt lagerblad kryddpepparkorn kanelstänger 0 kryddnejlikor liten bit ingefära (ca. cm) dl vatten Svamp- och grönsaksragu morötter potasar sparrisar 00 g sockerärter 00 g kantareller eller annan svamp olivolja, gourmetsalt Koka upp socker, kryddor och vatten. Låt lagen kallna. Lägg sedan i ankbrösten och ställ kallt i fyra mmar. Sätt ugnen på 00 C. Snitta ank brösten på skinnsidan och bryn dem med skinnet ner i rr panna. Bryn även hasgt på köttsidan. Lägg ankbrösten på ett grillgaller och sätt in i ugnen. Ankbrösten är klara (rosa) när innertemperaturen har nått 0 C. Finhacka schalottenken och äs i olja. Slå på vin, fd, apelsinsaft, socker samt krossad vitk. Koka ihop såsen något. Red lite med maizena ut rörd i kallt vatten. Krydda. Skala och skär morötterna, potasen och spar risen i bitar och koka ll mjuk ksistens i lättsaltat vatten. Ta upp och låt rinna av. Putsa svampen och skär eventuellt i mindre bitar. Fräs i olja lls vätskan försvunnit. Låt svampen rka på hushållspapper. Fräs sedan på nytt i het olja, så att svampen får färg. Krydda. Vänd ner svamp och grönsaker i såsen. Smaka av. Skär ankbrösten i tunna skivor. Lägg upp svamp- och grönsaksragun på varma tallrikar och lägg på ankskivorna. Strö över lite gourmetsalt och servera. * * * 0

22 Porterstek på älgkött porer ½ kg älgkött (innanlår, ansyska) flaska porter köttbuljgtärningar ½ dl outspädd svartvinbärssaft dl kinesisk soya tsk mjan enbär svartpepparkorn sra vitksklyfr gul k Sås sky ån köttet vetemjöl att reda av med dl vispgrädde Häll porter, soja och svartvinbärssaft i en gryta llsammans med buljgtärningar, vitksklyfr, kryddor och kringar. Koka upp. Lägg ner köttbiten, som ska ligga lite trångt, och sck in termometern i den tjockaste delen. Låt allt koka sakta under lock. Vänd på steken ett par gånger under kokningen. Steken är klar vid C, vilket tar ca, mmar. Låt steken svalna i skyn i ca. 0 minuter. Sila skyn och späd med lite vatten om det behövs ll ca. dl sky. Red mjölet i grädden och vispa ner i skyn och låt koka ungefär i minuter. Till portersteken serveras med fördel pressad potas och gröna bönor eller bryssel kål alldeles utmärkt, men det går naturligtvis lika bra med kokt potas och andra grönsaker, ll exempel broccoli. Gelé (rönnbär eller svarta vinbär) för den som så önskar. Gm inte heller höstens trattkantareller, som passar utmärkt ll vilträtter. * * * Till denna läckra maträtt rekommenderas ett musgt, fylligt rödvin, exempelvis Catralvos (nr ) ån Portugal. Doften är kryddig med fatkaraktär, inslag av russin, stjärnanis, rkade körsbär, rosmarin och pomerans. Något Côtes-du-Rhône-vin är ett annat alternav att överväga. Öl passar också bra, förslagsvis Nils Oscar Kalal (mörk lager). fo: piotr lewandowski

23 Laxpaket med matsallad porer laxfiléer, usna italiensk prosciutskinka (minst två skivor per fiskbit pepparrotsost (Cantadou) cocktailmater mozzarella en kruka färsk basilika olivolja salt och peppar Tina laxfileérna och dela dem i två delar rakt av. Skär sedan ett snitt ån sidan och lägg i en klick pepparrotsost. Rulla in laxbitarna i skinkskivorna. Knaperstek runt om och låt eftersteka så laxen blir genomstekt. Lägg en klick pepparrotsost och ett basilikablad på laxrullen vid serveringen. Tomatsallad Lägg materna i hett vatten ca. minut och sedan i iskallt vatten (så blir de lättare att skala). Ta bort skalet. Tärna mozza rellan och blanda med materna. Tillsätt ½ dl hackad basilika. Strö över tsk flingsalt och en skvätt olivolja. Rör om och låt stå i rumstemperatur under den laxen görs i ordning. * * * Fisksoppa ån Bohuslän porer (går att flerdubbla) 00 g fiskfiléer av exempelvis rsk, lax och färsk makrill (om det går att få tag i) 00 g räkor med skal, helst färska gul k dl vatten dl mjölk ½ röd paprika ½ gul paprika vitksklyfta dl matlagningsgrädde fiskbuljgtärning ½ msk hummerfd (finns på flaska) msk maizena (ll redning) Skär filéerna i bitar och ställ kallt. Skala räkorna, men spara skalen. Hacka ken, äs (inte bryna) i en kastrull i en minut llsammans med räkskalen. Tillsätt vatten och mjölk. Låt skoka i 0 minuter. Skär under den paprikan i tunna strim lor och äs en kort stund med pressad vitk och en nypa salt. Sila buljgen och häll llbaka i den rengjorda kastrullen. Tillsätt matlagningsgrädden, den smulade buljgtärningen och hummerf den. Red med maizenan och låt koka lls det tjocknat något. Lägg sedan försikgt ned fiskbitarna i soppan. När fisken är nästan färdig kokt lägger du i paprikastrimlorna. Smaka av med salt. Sedan är det räkornas tur. De ska läggas i och värmas med den färdiga soppan, annars blir de sega och smaksa. Bättre kanske att servera dem separat. Garnera ll sist soppan med blad av färska kryddor, ll exempel dill och basilika. Resten kan ställas am på bordet så att var och en kan ta mera efter smak. Tillbehör Till fisksoppan kan man lämpligen servera en aioli, som du köper färdig eller gör efter recept i någ kokbok. Var bara försikg när du blandar ner oljan, som först ska droppas i och sedan hällas i en tunn stråle. Annars kan såsen skära sig. Ett annat llbehör som är ett ste är bröd. Köp ett lantbröd och skär åtta skivor som du gnider in med olivolja och riven vitk. Strimla basilikablad och strö över brödskivorna. Stek dem sedan i en stekpanna och strö över lite flingsalt. Halvor ll helan ca 0 s potasar Röra 00 g ansjovis eller matjesfiléer dl crème aîche liten finhackad rödk Koka potasarna och låt svalna. Hälf ten av dessa ska användas ll en ansjovisröra som du gör under den. Röran: Låt ansjovisen rinna av, finhacka filéerna och blanda med crème aîche och rödk. Färdigställande: Dela potasarna i hal vor och skär av en bit i bottnen på varje potashalva så att de kan stå stadigt. Klicka på ansjovisröran på hälften av poptashalvorna. På den resterande hälften klickar du på gräddfil, lite hackad rödk och en sked jrom eller ishavsrom. Garnera med s fina dillkvistar.

24 Läckra desserter Katarinas chokladtårta bitar 00 g fin blockchoklad 00 g smör (eller margarin) ägg ½ dl strösocker dl vetemjöl Smält choklad och matfett över vattenbad. Rör om då och då. Vispa ägg och socker vitt och lufgt. Blanda ner mjölet i ägg smeten. Tillsätt chokladröran och rör ll en jämn smet. Häll smeten i en sr och smord form ( cm i diameter) med stagbar kant. Grädda i C ungefär i 0 minuter. Obs! Kakan ska vara halvfärdig inu. Låt den svalna något innan du lossar och stjälper upp den. Låt gärna kakan kallna under press (t.ex. en skärbräda med en mortel som tyngd) så att den blir platt och fin. Chokladglasyr g smör (margarin) dl vispgrädde 0 g mörk blockchoklad smör (margarin) Hetta upp matfett, ovispad grädde och choklad på svag värme. Rör ll en jämn smet och låt den sedan bli rumsvarm (men chokladen får inte stelna igen). Bred ut glasyren i ett jämnt och fint lager över och runt kakan. Mums med vispgrädde! * * * Lingmaräng maränger vaniljvisp rårörda ling Lägg marängerna i en form och platta ll lite. Vispa upp vaniljvispen och blanda i de rå rörda lingen efter be hag. Häll blandningen över marängerna i formen och ställ in den i ysen några mmar. Tina en stund i rumstemperatur före servering. Ewas estelse äpplen med fast uktkött vispgrädde och mandelspån, och/ eller vaniljglass Lag ½ flaska rödvin dl socker kanelstång Skala, halvera och kärna ur äpplena. Blanda ingredienserna ll lagen i en kastrull och koka upp. Lägg i äppel halvorna och koka dem knappt mjuka på svag värme. Tag upp kanelstången och låt äpplena svalna i lagen. Låt dem rinna av före serveringen. Vispad grädde med mandelspån eller vaniljglass är gott ll. Lenas mjuka pepparkaka ½ dl socker ½ msk sirap dl mjöl ½ tsk malda nejlikor ½ tsk mald kanel ½ tsk mald ingefära tsk bikarbat ½ dl gräddfil (mormor g sur grädde!) ägg 0 g smält smör eller margarin Blanda socker, mjöl, kryddor och bikar bat i en skål. Rör ner gräddfil och sirap, därefter ägget och sist det smälta, avsvalnade smöret. Häll ner i smord och bröad form (ungefär, liter) och grädda i 00 C under 0 0 minuter. k

25 APRIL vecka APRIL vecka

26 APRIL vecka MAJ vecka

27 MAJ vecka MAJ vecka

28 MAJ vecka JUNI vecka

29 JUNI vecka JUNI vecka

30 JUNI vecka JULI vecka

31 JULI vecka JULI vecka

32 JULI vecka JULI vecka

33 AUGUSTI vecka AUGUSTI vecka

34 AUGUSTI vecka AUGUSTI vecka

35 SEPTEMBER vecka SEPTEMBER vecka

36 SEPTEMBER vecka SEPTEMBER vecka

37 OKTOBER vecka OKTOBER vecka

38 OKTOBER vecka OKTOBER vecka

39 OKTOBER vecka NOVEMBER vecka

40 NOVEMBER vecka 0 NOVEMBER vecka

41 NOVEMBER vecka DECEMBER vecka

42 DECEMBER vecka DECEMBER vecka

43 DECEMBER vecka DECEMBER vecka

44 Folktandvården Sörmland Folktandvården Sörmland

45 Folktandvården Sörmland Folktandvården Sörmland

46 Folktandvården Sörmland

Genväg till något bättre

Genväg till något bättre Genväg till något bättre Genväg till något bättre En plats för alla AB. Produktion: MediaCraft Information, Nyköping Lustgården Sörmland är vackert en riktig lustgård, för att citera Selma Lagerlöf. Böljande

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År! God Jul och Gott Nytt År! Med den här kokboken vill jag önska dig en trevlig jul på flera sätt. Först och främst en lugn och fridfull jul, den får gärna vara vit också. Jag önskar dig dessutom en kulinarisk

Läs mer

Mat med Malin. Recepten

Mat med Malin. Recepten Mat med Malin Recepten Till våra lyssnare Här har vi samlat några av de bästa recepten från Mat med Malin i Sveriges Radio P4 Sörmland. Det är vår matinspiratör Malin Randeniye som kommer till programmet

Läs mer

Vissa har andra utvägar. en kokbok bland annat...

Vissa har andra utvägar. en kokbok bland annat... Vissa har andra utvägar en kokbok bland annat... Danderyds sjukhus Norra StockholmS akutsjukhus www.ds.se Förord Det här är ingen vetenskaplig kokbok utan tillägnad dig som just fått en stomi upplagd och

Läs mer

tid för kräftor KRÄFTSALLAD 4 portioner Perfekt förrätt till sensommarens och höstens kalas. Mat som alla gillar och som är lättlagad till många.

tid för kräftor KRÄFTSALLAD 4 portioner Perfekt förrätt till sensommarens och höstens kalas. Mat som alla gillar och som är lättlagad till många. Guldkorn tid för kräftor kom över på kalas smaka på Indien tre smarriga efterrätter snabbt och vardagsgott mat på jobbet puck, paté och puré den lätta goda laxen Nr.20 Innehåll tid för kräftor Kräftor

Läs mer

2009 års recept. önskar www.konferensbokning.nu

2009 års recept. önskar www.konferensbokning.nu 2009årsrecept önskar www.konferensbokning.nu God Jul och Gott Nytt År! Med den här kokboken vill jag önska dig en god jul på många sätt. Först och främst en lugn och fridfull jul. Dessutom en kulinarisk

Läs mer

Salt och sött i Kyrkkaffe-anda. libris förlag örebro

Salt och sött i Kyrkkaffe-anda. libris förlag örebro Salt och sött i Kyrkkaffe-anda libris förlag örebro Tidigare på Libris förlag: Kyrkkaffe, Brödglädje, Tillsammansmat, Påtår 5 Förord 7 Salta pajer 55 Söta pajer I samma serie: Bästa bullarna, Långpannans

Läs mer

Harriet Strandvik RÄTTER AV ROTFRUKTER

Harriet Strandvik RÄTTER AV ROTFRUKTER Harriet Strandvik Här är t allriksmodellen, vi borde dela in t allriken i t re delar och kaloriräkningen blir då onödig. Här i exemplet finns fisk som prot eindel. Det finns mycket god fisk at t välja

Läs mer

Årstidsrecept. Janne Nordlund, Paola Oras, Johanna Norén & Lars Edberg

Årstidsrecept. Janne Nordlund, Paola Oras, Johanna Norén & Lars Edberg Årstidsrecept Janne Nordlund, Paola Oras, Johanna Norén & Lars Edberg Med en ökande medvetenhet om jordens miljö- och klimatproblem står vi nu inför valet att förändra våra konsumtionsmönster för en ny

Läs mer

Barnmat. insamlade recept. Recepthäftet är sammanställt av Vivi Samuelsson 030202 (Med reservation för eventuella fel eller upprepningar)

Barnmat. insamlade recept. Recepthäftet är sammanställt av Vivi Samuelsson 030202 (Med reservation för eventuella fel eller upprepningar) Barnmat insamlade recept Recepthäftet är sammanställt av Vivi Samuelsson 030202 (Med reservation för eventuella fel eller upprepningar) Desserter Fruktmos Jag kör bär i mixern och sötar ev. med lite socker.

Läs mer

Vegetariskt. Innehållsförteckning 12-25 28-37 40-45

Vegetariskt. Innehållsförteckning 12-25 28-37 40-45 Innehållsförteckning Vegetariskt Kött och kyckling Fisk och skaldjur 12-25 28-37 40-45 Tack vare politiska satsningar har Norrköpings kommun kunnat anställa en måltidsinspiratör, vidareutbilda vår kökspersonal

Läs mer

Vissa har andra utvägar. en kokbok bland annat...

Vissa har andra utvägar. en kokbok bland annat... Vissa har andra utvägar en kokbok bland annat... Danderyds sjukhus Norra StockholmS akutsjukhus www.ds.se Förord Det här är ingen vetenskaplig kokbok utan tillägnad dig som just fått en stomi upplagd och

Läs mer

Vissa har andra utvägar en kokbok bland annat...

Vissa har andra utvägar en kokbok bland annat... Stort tack till: Sponsorerna Axotan AB, B. Braun Medical AB, Danderyds Sjukhus AB, Coloplast AB, ConvaTec Sweden AB, Dansac and Hollister Scandinavia Inc. Ergo Nordic AB, ILCO, M Care AB, Nutricia Nordica

Läs mer

SMART MAT. för små och stora magar. Recept från förskolekockar i Malmö stad

SMART MAT. för små och stora magar. Recept från förskolekockar i Malmö stad Miljöförvaltningen, Malmö stad Recept: Förskolekockar i Malmö stad Matstyling: Diana Dosen Grunning Design: Giv Akt Skåne Foto: Giv Akt Skåne Omslagsfoto: Christiaan Dirksen Bakgrunder: Tapeter från Tapetorama,

Läs mer

Matlista för Josefine och Junia

Matlista för Josefine och Junia Matlista för Josefine och Junia Josefines inlägg: Vår budget ligger väl mellan 1200:- och 1700:- men så klart gärna så lågt som möjligt. Men jag vet å andra sidan inte hur man "ska" handla, så kanske är

Läs mer

God och rolig mat av rester

God och rolig mat av rester Recept God och rolig mat av rester Ta hand om middagsmaten som blir över och laga god och rolig mat av rester! Det är resursklokt, både med tanke på miljön och den egna ekonomin. Det är också ett sätt

Läs mer

miljömåltider från storköken i göteborg

miljömåltider från storköken i göteborg miljömåltider från storköken i göteborg miljömåltider från storköken i göteborg innehåll förord 7 miljömåltider 8 låt säsongen sätta menyn 11 vår 12 Utgiven av: Miljöförvaltningen Göteborgs Stad www.goteborg.se/miljo

Läs mer

Recept för framtiden. Om IT som en självklar ingrediens för Älvsborgs kommunala förskolor och skolor.

Recept för framtiden. Om IT som en självklar ingrediens för Älvsborgs kommunala förskolor och skolor. Recept för framtiden. Om IT som en självklar ingrediens för Älvsborgs kommunala förskolor och skolor. Hur barnen i Älvsborg ska ligga i framkant. Varje dag. För tre år sedan tog vi ett beslut. Att Älvsborgsbarnen

Läs mer

GOTT ATT VETA OM OLIVOLJA & BALSAMICO

GOTT ATT VETA OM OLIVOLJA & BALSAMICO GOTT ATT VETA OM OLIVOLJA & BALSAMICO av Fernando Di Luca Många goda recept och praktiska råd oljeskolan6 korrat 070712.in1 1 07-07-13 11.11.4 Alltings början En klassisk blandad sallad med vinägrett på

Läs mer

KLASSISKA SVENSKA SMAKER

KLASSISKA SVENSKA SMAKER KLASSISKA SVENSKA SMAKER RECEPT MED URSPRUNG OCH ORIGINALITET CARL JAN GRANQVIST LENA KATARINA SWANBERG Inledning 2 Svensk mat Köttbullar 4 Raggmunk med stekt fläsk 6 Kroppkakor 8 Biff à la Lindström 10

Läs mer

Bra mat. recept för äldre. Hedvig Silén (red.)

Bra mat. recept för äldre. Hedvig Silén (red.) Bra mat recept för äldre Hedvig Silén (red.) Innehåll Förord... 3 Avokadoröra... 7 Kvarkröra... 8 Skagenröra... 9 Sillröra...10 Makrill-kvarkröra...11 Skinkröra...12 Linssoppa...13 Ostsoppa...14 Enkel

Läs mer

En ljuvlig tid PACKA FÖR PICKNICK. midsommarmat på Gotland. *!3A0B9A-aieicc! Lennart Jähkel BJUDER PÅ SJÖNÄRA SMAKER. och soliga stunder

En ljuvlig tid PACKA FÖR PICKNICK. midsommarmat på Gotland. *!3A0B9A-aieicc! Lennart Jähkel BJUDER PÅ SJÖNÄRA SMAKER. och soliga stunder Samodlare från norr till söder Kärlek i säsong Iskalla törstsläckare PÅ HYLLAN: Blöjor, sidan 15. PACKA FÖR PICKNICK och soliga stunder VINNARE AV GULDBLADET 2010! BÄSTA KUNDTIDNING KONSUMENT En ljuvlig

Läs mer

Så väljer du. GI-rätt! Enkel lathund! Söndags GI-expert. 86 läckra. Ulrika Davidsson bjuder på: recept S Ö N D A G

Så väljer du. GI-rätt! Enkel lathund! Söndags GI-expert. 86 läckra. Ulrika Davidsson bjuder på: recept S Ö N D A G GI! Så väljer du Gott med GI-rätt! Enkel lathund! Söndags GI-expert 86 läckra Ulrika Davidsson bjuder på: recept 4 Grillspett 4 Gratänger 4 Sallader 4 Soppor Innehåll GI-tabell...3 Ulrikas tips...3 Recept

Läs mer

FÖR ATT ALLA FÖRTJÄNAR ETT EGET KÖK

FÖR ATT ALLA FÖRTJÄNAR ETT EGET KÖK FÖR ATT ALLA FÖRTJÄNAR ETT EGET KÖK HEMMET ÄR DET STÄLLE DÄR MAN VET VAD SOM FINNS I GRYTAN Svenskt ordspråk FRIHET ÄR ETT EGET KÖK Visst är det guld värt att kunna laga din egen mat på din egen spis

Läs mer

De godaste recepten ur Kyrkkaffe-serien och några till. libris förlag örebro

De godaste recepten ur Kyrkkaffe-serien och några till. libris förlag örebro De godaste recepten ur Kyrkkaffe-serien och några till libris förlag örebro Ju fler kockar desto sämre soppa, brukar man säga. Men jag tycker att soppa är bra mat att laga tillsammans! Förutsatt att någon

Läs mer

Goda rätter från Eda

Goda rätter från Eda Goda rätter från Eda Innehåll Recept på potatissallad som är gott till grillat...3 Recept på fiskgryta...3 Ugnsbakad rödspätta med grön sås och matvete med pinjenötter...4 Tintins fiskgryta med sting...5

Läs mer

mat ÖSTERSJÖVÄNLIG i praktiken

mat ÖSTERSJÖVÄNLIG i praktiken mat ÖSTERSJÖVÄNLIG i praktiken Östersjövänlig mat i praktiken Kostenheten, Södertälje kommun i samarbete med: Beras Implementation Saltå Kvarn Projekt Södertälje Närodlat 2 Innehåll INLEDNING 4 DETTA ÄR

Läs mer

Goda recept för integration och demokrati En bok i serien Nytt liv i Sverige LOs kraftsamling för integration i arbetslivet

Goda recept för integration och demokrati En bok i serien Nytt liv i Sverige LOs kraftsamling för integration i arbetslivet Engagemang mat och möten Goda recept för integration och demokrati En bok i serien Nytt liv i Sverige LOs kraftsamling för integration i arbetslivet 2006 Landsorganisationen i Sverige Efter en idé och

Läs mer

På bordet idag Recept för ett levande matland

På bordet idag Recept för ett levande matland I den här boken bjuder vi på nyfiken svensk mat. Här hittar du 29 klimat- och miljösmarta recept som passar både till vardags och till fest. Vi låter säsongen styra valet av råvaror sen kryddar vi med

Läs mer

Gott slut. en bra början NYÅR MED SMÅ MEDEL. *!3A0B9A-aieicc! HELA HAVET I ETT SKAL NJUT OSTRON PÅ BÄSTA SÄTT. nr 12 MENYN, TIPSEN OCH FESTEN

Gott slut. en bra början NYÅR MED SMÅ MEDEL. *!3A0B9A-aieicc! HELA HAVET I ETT SKAL NJUT OSTRON PÅ BÄSTA SÄTT. nr 12 MENYN, TIPSEN OCH FESTEN nr 12 Nyhet! Receptfritt hos Coop Snabblagat med wok Citrus klyftigt och gott PÅ HYLLAN: TV-spel, sidan 23. NYÅR MED SMÅ MEDEL MENYN, TIPSEN OCH FESTEN Gott slut en bra början Snöägg, recept sidan 28.

Läs mer