FÖRDEL Sörmland. Folktandvården Sörmland En plats för alla. Folktandvården Sörmland AB. Produktion: MediaCraft Information, Nyköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRDEL Sörmland. Folktandvården Sörmland En plats för alla. Folktandvården Sörmland AB. Produktion: MediaCraft Information, Nyköping"

Transkript

1 FÖRDEL Sörmland Folktandvården Sörmland En plats för alla Folktandvården Sörmland AB. Produk: MediaCraft Informa, Nyköping

2 Med sikte på sköna Sörmland JANUARI vecka Det har sina fördelar att bo i ett landskap som gränsar ll en expansiv srstadsregi. Det har man tyckt i alla der. Sörmland är både vackert och omväxlande, med böljande fält, ekhagar, sjumila skogar och en fantassk skärgård. Här är det nära ll det mesta. Allt fler upptäcker alla för delar som finns med att bo så att man har srstaden på en armslängds avstånd. Att dagens srstadsmänniskor (läs sckholmare) i ökad utsträckning flyttar hit ån tunnelbaneskrammel och stressande bilköer, dålig luft och ett ständigt skjutsande när barnen ska någstans förvånar inte. Då är Sörmland ett utmärkt val, tycker vi på Folktandvården Sörmland. Vi pratar livskvalitet och det hittar man här. också folktandvården rmland har nga fördelar. Vi är en väl intrimmad organisa med gemenskap, samarbete och uppmuntran i fokus och som har visat plussifor de senaste tjugo åren. Vi nar om varandra och vi är dukga på det vi gör. Så har vi också vuxit med drygt 000 kunder varje år sedan 00 och vi är den ojämförligt största tandvårdsgivaren i länet. Vi har dessum fördelen av att kunna erbjuda hela spektrat av odlogisk spetskompetens fördelat över hela länet. Hos oss finns alla möjligheter ll intressant kollegialt utbyte och att utvecklas och gå vidare i professien.

3 Vi håller ihop och hjälper varandra JANUARI vecka Lite på skämt brukar vi säga att Folktandvården Sörmland är som en sr och glad familj som nar om varandra och hjälps åt på bästa sätt. Alla r bra av det. Humor, värme och medkänsla tycker vi är oslagbara trivselfakrer som skapar både trygghet och arbetsglädje. Men självklart har vi som alla andra olika åsikter om saker och ng. Och så det ska vara. Att diskutera med varandra och testa nytt är både upp iskande och utvecklande, både för en själv och för verksamheten; vi ste våga ka stöd och hjälp hos våra kollegor och arbetskamrater. Just för att vi trivs i varandras sällskap har vi också trevligt llsammans i olika sammanhang, inte minst på våra tandvårdsdagar. Vid dessa llfällen träffas vi alla, lyssnar på dukga och intressanta föreläsare, umgås och lär känna varandra lite bättre. Nya impulser och erfarenheter berikar oss och gör oss starka, inno vava och professio nella. Inget kommer dock av sig självt och därför arbetar vi fortpande med att bli ännu bättre på att ta hand om varandra och våra kunder på bästa sätt. Vi har kommit en bra bit på väg. Målet för oss är att ge rmlänningarna bästa möjliga tandvård. Det är därför som vi finns ll och det är vårt samhälleliga uppdrag. 0

4 Styrka med egen plantskola JANUARI vecka Om vi är välutbildade och serviceinriktade går det bra för oss. Våra kunder förväntar sig att vi är dukga på det vi gör. Därför är det angeläget att vi alla får möjlighet att utvecklas i vårt yrke och får pröva på nya saker. Det är något som vi gärna uppmuntrar. Yrkesskicklighet är en kkurrensfördel. Kompetensutveckling sker på alla nivåer, i grupp eller enskilt, efter önske l och behov. Som exempel kan nämnas att vi har utbildat nga allmäntandläkare ll nischtandläkare och flera av specialisterna kommer ån våra egna led. Det ger tyngd åt verksamheten och uppmuntrar andra att själva ta ett steg vidare. tre av våra proteker, Urban Alsenmyr, Lars Hjalmarss (Mälarsjukhuset i Eskilstuna) och Karin Hammarlund (Åsidan i Nyköping) kommer ån våra egna led. Lars har dessum tagit ytterligare ett steg och dokrerat. Just nu utbildar sig en av våra tandläkare på tandregleringen i Nyköping ll ordst och två andra tandläkare ska bli parodloger. Det har blivit nga nya specialister ån våra olika verksamheter genom åren. Den som väljer Folktandvården Sörmland kan räkna med goda möjlig heter ll utveckling och förnyelse, såväl i s som sra steg. Det är en nsam investering på alla sätt för alla.

5 Frat i egen takt JANUARI vecka Vi har en uppskattad introduk och handledning som tar sin utgångspunkt i förutsättningar och önskel. Ofta finns ett srt behov av handledning och goda råd, särskilt när man är ny som tandläkare. Handledningen startar direkt och fortgår så länge som behövs. I korthet består introduk och handledning av fem steg: steg i Allmän introduk och presenta av vår inriktning, vår värdegrund, vår prissättning och mycket mer. Vi diskuterar också olika möjligheter ll fortbildning och utveckling. steg ii Kliniskt arbete under handledning av erfarna kollegor. steg iii Introduk i datasystemet Effica och vårt intranät. steg iv Vårdintroduk med fördjupning i vårt arbetssätt, vår prissättning och inte minst vårt amgångsrika isktandvårdskcept. steg v Nya medarbetare får alla möjlighet att bekanta sig med specialisttandvården. De som är tandläkare får dessum en introduk i maskinell rensning. Vi följer alld upp introduk och handledning med terapi diskussier och rätar ut eventuella ågetecken.

6 Vi satsar iskt och r bra JANUARI vecka Alla ska trivas och bra. Det är en självklarhet, tycker vi. Därför uppmuntrar vi ll akviteter som stärker hälsa och välbefinnande, och vi subvenerar en del av akviteterna. Detta och mera kan du se am emot: Massage ( 00 kr/år) Friskvårdspeng ( 00 kr/år) Hälsounderkning ( 00 kr vart tredje år) Läkarvård (förnsbeskattas) Frisktandvård (förnsbeskattas) Pensisavsättningar: ålderspensi (, %) och förns bestämd ålderspensi Resultatutdelning ll alla i företaget med i genomsnitt 000 kror om året Löneväxling ll pensi Persalbil Friskvårdsmme (på vissa kliniker) Friskvårdsakviteter Tandvårdsdagarna en årlig och mycket uppskattad fortbildningsträff för all persal 0 0

7 Fakta och fördelar FEBRUARI vecka 0 0 Folktandvården Sörmland är ett lagom srt företag med högt förtroende hos våra kunder. Tillsammans är vi medarbetare, varav procent är kvinnor. Vi finns på kliniker över hela länet, men är inte längre ån varandra än högst en mmes resa med bil. Tillsammans strävar vi mot let att vara det självklara valet för rmlänningarna och en attrakv arbetsplats för ambiösa och engagerade medarbetare. Här får du lite mer fakta om oss: akebolag Folktandvården Sörmland AB är sedan januari 0 ett helägt dotterbolag ll Landsnget Sörmland. Till skillnad ån privata bolag är inte vinstmaximering ett l. Däremot har ägaren ett fastställt avkastningskrav på verksamheten. Vi följer landsngets policy med anpassade llämpningar. omsättning Omsättningen för 0 beräknas hamna på ca miljer kror, vilket är en ökning mot fjolåret med miljer kror. Resultatet blir posivt och har varit så under en lång följd av år. Vi är med andra ord ett stabilt företag också ekomiskt.

8 affärsidé Vår affärsidé är att erbjuda rmlänningarna alla typer av behandlingar inom såväl allmän- som specialisttandvård uån ett hälsoämjande perspekv. Vårt isktandvårdskcept har blivit en sr amgång och för närvarande har vi ca 00 avtal som per. värdegrund Vår verksamhet vilar på uppfattningen att tandvård ska vara förebyggande och genomsyras av ett professiellt förhållningssätt. Vi anser också att ngfald är berikande, både för oss själva och våra kunder. Till vår värdegrund hör att sund ekomi är en självklarhet och vi ger olika miljöaspekter ett srt utrymme. Vi tar ett helhetsgrepp på miljön och arbetar för att vara det grönaste alternavet för kunderna. FEBRUARI vecka företagskultur Utmärkande för Folktandvården Sörmland är att vi har roligt llsammans och att vi utvecklar oss. Vi håller ihop och tar hand om varandra en slags sföretagaranda i en öppen och familjär atmosfär. Därför uppskattar vi nya grepp och idéer även om allt inte blir som man tänkt sig. Men hellre våga ett tärningskast än att aldrig spänna en båge. På så vis lär vi oss ännu mer på vägen mot let nöjda kunder och nöjda medarbetare. samhällsengagemang God munhälsa är en medborgerlig rätghet och en vikg del i folkhälsan. Vi går ett steg vidare genom att vara offensivt före byggande och vi utesluter inte någ ålderskategori. Folktandvården Sörmland är en plats för alla! Självklart omfattas vi av sådant som FN:s barnkven, liksom att vi akvt följer landsngets miljöledningssystem. Folktandvården Sörmland är för övrigt miljöcerfierat enligt ISO 00.

9 störst på munhälsovård Med en tal marknadsandel på procent är vi länets ämsta tandvårdsproducent. I sifor innebär det att vi ansvarar för 000 vuxna och 00 barn. Det finns utrymme för fler vuxna kunder. Flest vuxna kunder ( 000) finns i Eskilstuna, Nyköping ( 000) och Strängnäs ( 000), medan mindre orter som Gnesta och Vingåker har betydligt färre ( 000). Mottagningen i Flen tar hand om 000 kunder, vilket är hälften av alla vuxna i Flens kommun. Kkurrensen ån privattandvården är tydligast i åldergruppen 0 år, där hälften går privat, medan merparten i kategorien 0 år väljer Folktandvården Sörmland. FEBRUARI vecka 0 0 allmänkliniker Våra kliniker är förhållandevis jämnt fördelade, vilket innebär att var man än bor i länet så har man nära ll någ av våra mottagningar. Flest kliniker finns i Eskilstuna, fyra stycken. Tre ligger centralt, den fjärde i Torshälla. I Eskilstuna finns också en akutmottagning i direkt anslutning ll en av allmänmottagningarna (Citykliniken). Klinikerna i Eskilstuna har ett nära och väl inarbetat samarbete. I norra delen av länet har vi kliniker i Strängnäs, Marieed och Åkers Styckebruk. Också dessa tre kliniker samarbetar för ökad effekvitet och llgänglighet. Kliniker finns också i Gnesta, Trosa Flen, Malmköping, Katrineholm och Vingåker. Kliniken i Vingåker hör administravt ll Katrineholm. I Nyköping finns tre kliniker, samtliga centralt belägna, och det finns en i Oxesund. 0 specialistmottagningar Folktandvården Sörmland erbjuder samtliga specialiteter och dessa är lokaliserade ll orterna Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Vi rekryterar själva de specialister som behövs, men utbildar också i egen regi.

10 På Mälarsjukhuset i Eskilstuna finns samtliga speciali teter um ord, som har sin klinik i centrala Eskilstuna. Nyköping kan erbjuda specialisttandvård inom bettfysiologi, parod, protek, pedod och ord. I Katrineholm finns pedod och ord. Sammanlagt är specialister anställda hos Folktandvården Sörmland. Till detta ska läggas flera allmäntandläkare som är nischade. Klinikchefen i Gnesta, exempelvis, utför bland annat implantat kirurgi och mottagningen tar emot remittenter ån närliggande allmän- och privatkliniker. På specialistmottagningen vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna arbetar förre klinikchefen på mottagningen i Strängnäs som nischad tandläkare inom käkkirurgi. Sammantaget innebär det här att alla typer av tandvård klaras av inom den egna organisaen. FEBRUARI vecka 0 0 vi som arbetar Totalt har Folktandvården Sörmland perser anställda. Fördelningen på olika yrkeskategorier ser ut så här (0): klinikchefer kliniksamordnare tandläkare, varav är specialister tandsköterskor tandhygienister ordassistenter administratörer. Regelbundet genomförs medarbetarenkäter. Den senaste ån hösten 0 visade på nytt att tandvårdsledningen åtnjuter ett högt förtroende och att man generellt sett är mycket nöjd med att arbeta inom Folktandvården Sörmland. Hela procent av de llågade medarbetarna uppgav att de gärna skulle rekommendera en nära vän att ka tjänst hos Folktandvården Sörmland.

11 service Grunden ll våra amgångar och vår amd ligger i ambien att ständigt ligga i amkant med ny teknik, nya behandlings meder och kompetensutveckling på alla nivåer. Det är en vikg del i vårt servicetänk och en väg ll perslig lledsställelse. Kan vi motsvara högt ställda förväntningar hos våra kunder får vi behålla dem och vi får rykte om oss att vara bra. Då kan vi också expandera och utvecklas ytterligare. Av de kundunderkningar som vi regelbundet genomför amgår att drygt 0 procent av kunderna är nöjda med Folktandvården Sörmland och man rekommenderar oss gärna ll andra. Det är vi slta över och det stärker oss i vår förvissning om att vi gör rätt, men ger ingen anledning att slå sig för bröstet; vi ste ständigt utveckla vår rela ll både befintliga och tänkbara kunder och vi ste nagelfara vår samlade kompetens och vårt förhållningssätt. Som ett led i detta genomfördes under 0 en utbildning på samtliga kliniker med sikte på att förbättra och fördjupa vår service, att verkligen bli medvetna om att service i högsta grad är ett förhållningssätt och en grundläggande inställning att alld sätta kundernas behov i första rummet. Det gäller generellt, inte bara i behandlingsrummet. Service är ett av de vikgaste kkurrensmedlen för oss. Funderar du på att komma ll oss förväntar vi att du delar vår inställning. MARS vecka Välkommen ll oss! Folktandvården Sörmland En plats för alla 0

12 våra kliniker MARS vecka Sckholm-Skavsta Airport

13 KONTAKTER (se också på Allmäntandvård City Barbro Vestman: Eskilstuna Eskilshem Katarina Elg Tomner: Eskilstuna Fors Camilla Billing: Eskilstuna Flen Anna Ek: Gnesta Georg Koc: 0- / Katrineholm Pia Gustafss: 00- Malmköping Anna Ek: Marieed Kajsa Palmblad: 0-0 Ekensberg Madelene Bååv: Nyköping Nyckeln Sofia T Widstrand: Nyköping Öster Miro Pirslin: 0-0- Nyköping Oxesund Ewa Malmström: Strängnäs Dorota Svenss: Torshälla Malin Sjöman: Trosa Chrisna Ekstrand: Vingåker Gunilla Staveman: Åkers Styckebruk Dorota Svenss: Specialist- och medicinsk tandvård Eskilstuna, Katrineholm Mika Anderss: Nyköping Bodil Linde Olss: Tandreglering Eskilstuna Torsten Frost: 0- Nyköping ( 0-0-) Richard Kugelberg: (0-0-0 ) Mica Bergman: Huvudkr Brunnsgatan 0 Anette Melander (HR-ksult): 0- NYKÖPING 0- Ulrika Sildéus (HR-chef): Peter Vrager (VD):

14 VÅRT KUNDLÖFTE Endast det bästa är gott nog I alla ktakter du har med oss vill vi ge dig bästa möjliga service. Du ska kunna lita på att alld bli trevligt bemött, få snabba besked och få en tandvårdsbehandling av högsta kvalitet. Det är en självklarhet och en hederssak. Resan mot god munhälsa börjar med ett bek Om du väljer att bli kund hos oss ser vi ll att du får närmast lediga underkningsd uån dina behov och önskel. Du når oss varje vardag mellan klockan 0.00 och.00. Du kan lämna meddelande dygnet runt på telef och vår hemsida. Lämnar du ett meddelande, ktaktar vi dig snarast möjligt. Våra telefnummer och e-postadresser hittar du på vår hemsida, Som kund är du unik Du ska alld mötas av förståelse och respekt. Vi anstränger oss för att ditt bek ska bli så smidigt och problemitt som möjligt. Önskar du ett samtal under diskre, så ordnar vi det. Mjukstart för barnen Vi gör vårt bästa för att ditt barn ska få en bra start i tandvården och utgår alld ån barnets situa och behov. Vi är vana vid att ta hand om ängsliga barn och barn med olika sjukdom och handikapp. En plats för alla Alla kliniker är anpassade för perser med olika slags funkshinder och det finns llgång ll hiss. Rullslar får plats hos oss och lyfthjälpmedel finns på flera kliniker. Behövs lk, så ordnar vi det. Du ska veta vad vi gör och vad det kostar Efter en underkning berättar vi alld hur det står ll med dina tänder och din munhälsa i övrigt. När det gäller behandling, så har du alld rätt att få veta vilka alternav som finns och vad kostnaden blir. Tveka inte att åga om du undrar över något. Våra vårdprogram och processer säkerställer en vård på hög nivå. Vi har bredden Folktandvården har allmänkliniker över hela länet och alla typer av specialisttandvård. Behöver du specialistvård blir du kallad inom högst tre nader. Får vi problem ktaktar vi dig snarast om detta. Akuta besvär vi står beredda Vid akuta besvär ordnar vi en d så fort som möjligt på en klinik nära dig. Av naturliga skäl tar vi hand om kunder med störst besvär först, men vänteden är för det mesta mycket kort. Garan Vi lämnar alld två års garan på fasta proteska arbeten och ett års garan på avtagbar protek, permanenta fyllningar och rotfyllningar. Säg din mening! Dina synpunkter, erfarenheter och förslag är vikga. Vi uppskattar att du ktaktar oss, så tveka inte! Alla som hör av sig får svar inom fem arbetsdagar.

15 VÅRA ETISKA GRUNDSTENAR Att arbeta inom Folktandvården Sörmland innebär möten med nga olika människor. Därför är det vikgt att vi alld är medvetna om våra handlingar och dess ksekvenser och att vi kan movera varför vi väljer att handla som vi gör.. Vårt ämsta l är våra kunders och paenters hälsa och välbefinnande. MARS vecka Vården ska bedrivas i enlighet med medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi ska följa utvecklingen inom vården och öka vår kompetens.. Vi respekterar kundernas och paenternas integritet och låter oss inte påverkas av ovidkommande fakrer som funkshinder, kön, religi, social llhörighet eller etnicitet. 0. Vår tystnadsplikt har inte några undantag.. Vi ska visa varandra respekt och uppskattning samt verka för en posiv anda på och mellan våra arbetsplatser.. Folktandvården Sörmland följer gällande lagar och praxis för gåvor med mera. Mänskliga dimensier av Sara Bergqvist. Kulturparken, Sftsgården Stjärnholm, Oxesund.

16 MARS vecka Munapoteket är en ny service ll våra kunder som finns på alla våra kliniker. Genom att erbjuda ett 0-tal utvalda tandvårdsprodukter ll priser som tål att jämföras, så underlättar vi för våra kunder att sköta sin munhygien på bästa sätt. 0

17 En stunds avkoppling vecka APRIL

18 0 APRIL vecka VÅGRÄTT Inte sedan Halsa Lång d 0 Kortsida Överlevande Pigrdag Dasiphora ucosa Flit Sär Som I-or Tima Tidsrymd Sötvatten Böjlig ribba Affärsdning Kör utan alt 0 Med ätka Goddag Del av kstart LODRÄTT Obestämd Grundämne Kan orar väl Dryck Sägs göken vara Enslig Theodore Köksstök Strutformad Fatgmansko Einstein 0 Upprätthållen Under noll Kan man byta Eggat verktyg Drivmedel Posiv resps Spindeldjur 0 Göpa

19 Mat för fyra årsder Intet är som väntansder, vårflodveckor, knoppningsder, ingen maj en dager sprider som den klarnande april. Många instämmer säkert i denna Erik Axel Karlfeldts hyllning ll den annalkande våren. Här hittar du ett par maträtter som kan passa bra när ljuset vänder åter och andra när solen står som högst eller när vintermörkret tränger sig på. Recepten är hämtade ån vår kokbok Lagat på vårt vis, med bidrag som genom åren publicerats i vår persaldning Tandrader. k Paj à la Primavera g smör (margarin) ½ dl vetemjöl dl kesella (0 %) Rör ihop smör och mjöl. Tillsätt kesellan och arbeta snabbt ihop degen. Tryck ut den i en pajform, omkring cm i diameter. Nagga med en gaffel. Låt gärna pajdegen vila i kylskåp ungefär 0 0 minuter. Förgrädda pajskalet under 0 minuter i 00 C. Pajfyllning bunt färsk sparris (ca. 00 g) 00 g parmaskinka ½ dl riven parmesanost ägg ½ dl mjölk tsk oregano salt och peppar Koka sparrisen nästan mjuk. Skölj i kallt vatten och skär i mindre bitar. Strimla parmaskinkan och varva med sparrisen och parmesanosten i pajskalet. Vispa ihop ägg, mjölk och kryddor och häll över blandningen. Grädda i 0 minuter. Toppa gärna pajen med ruccolasallad och lite riven parmesanost. * * * Ett medelfylligt rött vin passar bra, exempelvis Guigal Côtes-du-Rhône, som har kryddig smak med inslag av fat, björnbär, plomm, vitpeppar, lager blad och viol. Eller varför inte ett gott öl som alternav! Numera finns en uppsjö goda ölsorter i systembolagets standardsorment. Potascreme med chèvre 0 porer ½ fänkål gula kar sra potasar dl kycklingbuljg dl vitt vin dl grädde hg chèvreost Sautera k, potas och fänkål i smör. Häll i vitt vin och kycklingbuljg, koka ner ll halva mängden. Slå i grädde och chèvreost. Koka upp och mixa slätt. Servera gärna med en persiljeolja. Pot au Feu porer

20 kg kammusslor eller blåmusslor 00 g beni rsk dl vitt vin dl vatten morot schalottenkar vitksklyfr 0 g osaltat smör påse safan knippe vårkar knippe bladpersilja s, kokta potasar salt och peppar Finhacka schalottenken, skala och stärna moroten. Fräs detta i smöret llsammans med vitken fo: mats ödman k ll en gyllenbrun färg. Lägg därefter i musslorna. Häll i vinet och vattnet och låt sjuda på svag värme i 0 minuter. Tillsätt sedan safan. Lägg i fisken (vattnet ska inte koka!), som blir färdig på eftervärmen efter ungefär 0 minuter. Lägg i finhackad persilja och grovt skurna vårkar minuter före servering. Tillsätt de redan kokta potasarna och servera direkt. * * * Till smakrika fiskrätter som den här passar Tahbilk Marsanne (nr 0), ett australiensiskt vitt vin med rr, harmisk smak med t av äpple, bivax, kiwi och citrus. Rödbetscarpaccio porer medelsra, färska rödber msk olivolja msk vinäger salt och peppar chèvreost efter behag en skvätt mjölk medelsra kapris Koka rödberna i saltat vatten, skala och skiva mycket tunt. Blanda olja, vinäger och salta något. Lägg upp vackert och skeda över vinägretten. Av sluta med lite svartpeppar. Blanda chèvreost och mjölk ll en smi dig kräm och klicka ut över rödbetsskivorna. Garnera med medelsra kapris och färsk mjan. Servera med en skiva nybakat bröd. * * * Ett passande vin kan vara spanska (Navarra) Palacio de la Vega Chard nay Viura Sauvign Blanc (nr ), ett aningen aromaskt, rrt, ukgt och blommigt vin. Gös i marinad porer ca 00 g gösfilé (rsk om gös inte går att finna) g färdig marinad Sweet Chili (Santa Maria) msk smör eller margarin sr röd paprika schalottenkar msk kapris dl mellan- eller vispgrädde msk hackad dill salt Var noga med att skära bort de s vassa benen längs med filéerna. Dela dessa i lagom sra porsbitar och lägg dem i marinaden. Låt stå och dra minst en mme. Skär paprikan i fina tärningar. Skala och hacka ken. Bryn matfettet i en stek panna och lägg i de marinerade gösfiléerna (låt dem rinna av lite först, men spara marinaden). Stek filéerna minuter på varje sida. Tillsätt den hackade paprikan

21 och ken samt kaprisen när någ minut av stekden återstår. Ta upp fiskbitarna, men låt resten vara kvar. Häll grädden och resten av marinaden i stekpannan. Smaksätt med lite salt om det behövs. Koka såsen fo: mats ödman k lls den blir aningen krämig och lägg ner fisken. Strö över dillen och värm ll serveringstemperatur. Servera direkt med kokt nypotas, färsk dill, hyvlad slanggurka och citr i klyfr eller skivor. Ankbröst med svampoch grönsaksragu porer ankbröst Sås schalottenkar dl vin dl kalvfd (finns på flaska) dl färskpressad apelsinsaft msk socker pressad vitksklyfta olivolja och maizena (ll redning) Lag dl råsocker dl salt lagerblad kryddpepparkorn kanelstänger 0 kryddnejlikor liten bit ingefära (ca. cm) dl vatten Svamp- och grönsaksragu morötter potasar sparrisar 00 g sockerärter 00 g kantareller eller annan svamp olivolja, gourmetsalt Koka upp socker, kryddor och vatten. Låt lagen kallna. Lägg sedan i ankbrösten och ställ kallt i fyra mmar. Sätt ugnen på 00 C. Snitta ank brösten på skinnsidan och bryn dem med skinnet ner i rr panna. Bryn även hasgt på köttsidan. Lägg ankbrösten på ett grillgaller och sätt in i ugnen. Ankbrösten är klara (rosa) när innertemperaturen har nått 0 C. Finhacka schalottenken och äs i olja. Slå på vin, fd, apelsinsaft, socker samt krossad vitk. Koka ihop såsen något. Red lite med maizena ut rörd i kallt vatten. Krydda. Skala och skär morötterna, potasen och spar risen i bitar och koka ll mjuk ksistens i lättsaltat vatten. Ta upp och låt rinna av. Putsa svampen och skär eventuellt i mindre bitar. Fräs i olja lls vätskan försvunnit. Låt svampen rka på hushållspapper. Fräs sedan på nytt i het olja, så att svampen får färg. Krydda. Vänd ner svamp och grönsaker i såsen. Smaka av. Skär ankbrösten i tunna skivor. Lägg upp svamp- och grönsaksragun på varma tallrikar och lägg på ankskivorna. Strö över lite gourmetsalt och servera. * * * 0

22 Porterstek på älgkött porer ½ kg älgkött (innanlår, ansyska) flaska porter köttbuljgtärningar ½ dl outspädd svartvinbärssaft dl kinesisk soya tsk mjan enbär svartpepparkorn sra vitksklyfr gul k Sås sky ån köttet vetemjöl att reda av med dl vispgrädde Häll porter, soja och svartvinbärssaft i en gryta llsammans med buljgtärningar, vitksklyfr, kryddor och kringar. Koka upp. Lägg ner köttbiten, som ska ligga lite trångt, och sck in termometern i den tjockaste delen. Låt allt koka sakta under lock. Vänd på steken ett par gånger under kokningen. Steken är klar vid C, vilket tar ca, mmar. Låt steken svalna i skyn i ca. 0 minuter. Sila skyn och späd med lite vatten om det behövs ll ca. dl sky. Red mjölet i grädden och vispa ner i skyn och låt koka ungefär i minuter. Till portersteken serveras med fördel pressad potas och gröna bönor eller bryssel kål alldeles utmärkt, men det går naturligtvis lika bra med kokt potas och andra grönsaker, ll exempel broccoli. Gelé (rönnbär eller svarta vinbär) för den som så önskar. Gm inte heller höstens trattkantareller, som passar utmärkt ll vilträtter. * * * Till denna läckra maträtt rekommenderas ett musgt, fylligt rödvin, exempelvis Catralvos (nr ) ån Portugal. Doften är kryddig med fatkaraktär, inslag av russin, stjärnanis, rkade körsbär, rosmarin och pomerans. Något Côtes-du-Rhône-vin är ett annat alternav att överväga. Öl passar också bra, förslagsvis Nils Oscar Kalal (mörk lager). fo: piotr lewandowski

23 Laxpaket med matsallad porer laxfiléer, usna italiensk prosciutskinka (minst två skivor per fiskbit pepparrotsost (Cantadou) cocktailmater mozzarella en kruka färsk basilika olivolja salt och peppar Tina laxfileérna och dela dem i två delar rakt av. Skär sedan ett snitt ån sidan och lägg i en klick pepparrotsost. Rulla in laxbitarna i skinkskivorna. Knaperstek runt om och låt eftersteka så laxen blir genomstekt. Lägg en klick pepparrotsost och ett basilikablad på laxrullen vid serveringen. Tomatsallad Lägg materna i hett vatten ca. minut och sedan i iskallt vatten (så blir de lättare att skala). Ta bort skalet. Tärna mozza rellan och blanda med materna. Tillsätt ½ dl hackad basilika. Strö över tsk flingsalt och en skvätt olivolja. Rör om och låt stå i rumstemperatur under den laxen görs i ordning. * * * Fisksoppa ån Bohuslän porer (går att flerdubbla) 00 g fiskfiléer av exempelvis rsk, lax och färsk makrill (om det går att få tag i) 00 g räkor med skal, helst färska gul k dl vatten dl mjölk ½ röd paprika ½ gul paprika vitksklyfta dl matlagningsgrädde fiskbuljgtärning ½ msk hummerfd (finns på flaska) msk maizena (ll redning) Skär filéerna i bitar och ställ kallt. Skala räkorna, men spara skalen. Hacka ken, äs (inte bryna) i en kastrull i en minut llsammans med räkskalen. Tillsätt vatten och mjölk. Låt skoka i 0 minuter. Skär under den paprikan i tunna strim lor och äs en kort stund med pressad vitk och en nypa salt. Sila buljgen och häll llbaka i den rengjorda kastrullen. Tillsätt matlagningsgrädden, den smulade buljgtärningen och hummerf den. Red med maizenan och låt koka lls det tjocknat något. Lägg sedan försikgt ned fiskbitarna i soppan. När fisken är nästan färdig kokt lägger du i paprikastrimlorna. Smaka av med salt. Sedan är det räkornas tur. De ska läggas i och värmas med den färdiga soppan, annars blir de sega och smaksa. Bättre kanske att servera dem separat. Garnera ll sist soppan med blad av färska kryddor, ll exempel dill och basilika. Resten kan ställas am på bordet så att var och en kan ta mera efter smak. Tillbehör Till fisksoppan kan man lämpligen servera en aioli, som du köper färdig eller gör efter recept i någ kokbok. Var bara försikg när du blandar ner oljan, som först ska droppas i och sedan hällas i en tunn stråle. Annars kan såsen skära sig. Ett annat llbehör som är ett ste är bröd. Köp ett lantbröd och skär åtta skivor som du gnider in med olivolja och riven vitk. Strimla basilikablad och strö över brödskivorna. Stek dem sedan i en stekpanna och strö över lite flingsalt. Halvor ll helan ca 0 s potasar Röra 00 g ansjovis eller matjesfiléer dl crème aîche liten finhackad rödk Koka potasarna och låt svalna. Hälf ten av dessa ska användas ll en ansjovisröra som du gör under den. Röran: Låt ansjovisen rinna av, finhacka filéerna och blanda med crème aîche och rödk. Färdigställande: Dela potasarna i hal vor och skär av en bit i bottnen på varje potashalva så att de kan stå stadigt. Klicka på ansjovisröran på hälften av poptashalvorna. På den resterande hälften klickar du på gräddfil, lite hackad rödk och en sked jrom eller ishavsrom. Garnera med s fina dillkvistar.

24 Läckra desserter Katarinas chokladtårta bitar 00 g fin blockchoklad 00 g smör (eller margarin) ägg ½ dl strösocker dl vetemjöl Smält choklad och matfett över vattenbad. Rör om då och då. Vispa ägg och socker vitt och lufgt. Blanda ner mjölet i ägg smeten. Tillsätt chokladröran och rör ll en jämn smet. Häll smeten i en sr och smord form ( cm i diameter) med stagbar kant. Grädda i C ungefär i 0 minuter. Obs! Kakan ska vara halvfärdig inu. Låt den svalna något innan du lossar och stjälper upp den. Låt gärna kakan kallna under press (t.ex. en skärbräda med en mortel som tyngd) så att den blir platt och fin. Chokladglasyr g smör (margarin) dl vispgrädde 0 g mörk blockchoklad smör (margarin) Hetta upp matfett, ovispad grädde och choklad på svag värme. Rör ll en jämn smet och låt den sedan bli rumsvarm (men chokladen får inte stelna igen). Bred ut glasyren i ett jämnt och fint lager över och runt kakan. Mums med vispgrädde! * * * Lingmaräng maränger vaniljvisp rårörda ling Lägg marängerna i en form och platta ll lite. Vispa upp vaniljvispen och blanda i de rå rörda lingen efter be hag. Häll blandningen över marängerna i formen och ställ in den i ysen några mmar. Tina en stund i rumstemperatur före servering. Ewas estelse äpplen med fast uktkött vispgrädde och mandelspån, och/ eller vaniljglass Lag ½ flaska rödvin dl socker kanelstång Skala, halvera och kärna ur äpplena. Blanda ingredienserna ll lagen i en kastrull och koka upp. Lägg i äppel halvorna och koka dem knappt mjuka på svag värme. Tag upp kanelstången och låt äpplena svalna i lagen. Låt dem rinna av före serveringen. Vispad grädde med mandelspån eller vaniljglass är gott ll. Lenas mjuka pepparkaka ½ dl socker ½ msk sirap dl mjöl ½ tsk malda nejlikor ½ tsk mald kanel ½ tsk mald ingefära tsk bikarbat ½ dl gräddfil (mormor g sur grädde!) ägg 0 g smält smör eller margarin Blanda socker, mjöl, kryddor och bikar bat i en skål. Rör ner gräddfil och sirap, därefter ägget och sist det smälta, avsvalnade smöret. Häll ner i smord och bröad form (ungefär, liter) och grädda i 00 C under 0 0 minuter. k

25 APRIL vecka APRIL vecka

26 APRIL vecka MAJ vecka

27 MAJ vecka MAJ vecka

28 MAJ vecka JUNI vecka

29 JUNI vecka JUNI vecka

30 JUNI vecka JULI vecka

31 JULI vecka JULI vecka

32 JULI vecka JULI vecka

33 AUGUSTI vecka AUGUSTI vecka

34 AUGUSTI vecka AUGUSTI vecka

35 SEPTEMBER vecka SEPTEMBER vecka

36 SEPTEMBER vecka SEPTEMBER vecka

37 OKTOBER vecka OKTOBER vecka

38 OKTOBER vecka OKTOBER vecka

39 OKTOBER vecka NOVEMBER vecka

40 NOVEMBER vecka 0 NOVEMBER vecka

41 NOVEMBER vecka DECEMBER vecka

42 DECEMBER vecka DECEMBER vecka

43 DECEMBER vecka DECEMBER vecka

44 Folktandvården Sörmland Folktandvården Sörmland

45 Folktandvården Sörmland Folktandvården Sörmland

46 Folktandvården Sörmland

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Foto: Arne Adler 8 portioner 1 kg nötinnanlår 2 vitlöksklyftor,

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta kg potatis, Grönsaker rödlök gul lök vitlök paprika blomkål chilipeppar citron kruka dill knippe rädisor ask babyspenat kg morötter,,,, Hej! Välkomna till

Läs mer

En Lättare Vecka v.19

En Lättare Vecka v.19 v.19 MÅNDAG Ost & tomatgratinerad falukorv med stuvade makaroner TISDAG Fiskbiff med mos och kall sås ONSDAG Ritas köttfärssås TORSDAG Laxsoppa med en touch of thai FREDAG Vegetarisk wok LÖRDAG Klassiska

Läs mer

Mmm...va gott! Den vegetariska recepthandboken

Mmm...va gott! Den vegetariska recepthandboken Den vegetariska recepthandboken Här får du ett brett urval av smarriga rätter som inte inkluderar kött eller fisk Morotssallad med päronvinäger och mynta 4 st morot 3 msk päronvinäger 1 tsk mynta 1 msk

Läs mer

Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer)

Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer) Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer) Olivolja 3 gula lökar 3 stjälkar blekselleri 3 vitlöksklyftor Ca 2 msk riven färsk ingefära Ca 3 dl vitt vin Ca 6 dl kyckling eller grönsaksbuljong,

Läs mer

Härliga helger och festligare vardag!

Härliga helger och festligare vardag! Middagstips Härliga helger och festligare vardag! Det ska vara lätt att laga god mat oavsett vilken dag i veckan det är. Prova vår nyhet Pulled Chicken Taco Style en blivande klassiker till fredagsmyset.

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot En veckas förslagsmeny! För dig som vill gå ner i vikt; Ta bort: bröd, pasta och gryn. För dig som vill behålla vikten; Lägg till: bröd, pasta och gryn. MIDDAG Måndag! Köttbullar med gräddsås och quinoasallad

Läs mer

Variation på lammsadel

Variation på lammsadel Variation på lammsadel Örtmarinerad lammytterfilé, lättrökt lamminnerfilé och variant på kålpudding med endive, potatis- och sparrisrulle, persiljerotspuré, samt sparrissallad med brynt smörvinägrett,

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel.

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Klas Lindberg Modern restaurangrätt 14 portioner Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Allt kött, mejeri och grönsaker är i största möjliga mån ekologiska eller kravmärkta

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

6 sätt att laga småländska isterband

6 sätt att laga småländska isterband 6 sätt att laga småländska isterband Historik 1939 startade Verner Grönqvist den lanthandel som genom sina isterband skulle komma att bli en lokal popularitet. Att isterbanden blev så uppskattade berodde

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 28. Recept

5 dagar. Ingredienser v 28. Recept dagar v 28 Kött/fisk 00 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Ca 700 gram fläskkarré 700 gram kycklinginnerfilé Recept 1 2 3 4 Potatis/ris/pasta 1 kg potatis 1 pkt pasta 2,3 4 Hej! Vi har en härlig sommarvecka

Läs mer

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan.

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 1 Fem smala soppor Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 5 Recept Foto: Lars Paulsson Nudelsoppa med kycklingwok Wok 1 st kycklingfilé 0,5 st purjolök, liten strimlad 1 st paprika, strimlad

Läs mer

8 recept för alla matglada magar. Fritt från gluten, mjölk & laktos!

8 recept för alla matglada magar. Fritt från gluten, mjölk & laktos! 8 recept för alla matglada magar Fritt från gluten, mjölk & laktos! Är du känslig mot laktos, mjölk eller gluten? Inga problem. Du kan laga nästan vad du vill det gäller bara att hitta rätt produkter.

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

FRANSKA FAVORITER. franska. favoriter

FRANSKA FAVORITER. franska. favoriter franska favoriter Inget smakar som nyskördade primörer, lite kryddgrönt och alldeles färska lantägg. Carina Brydling lagar fräscha försommarrätter med en fransk twist. Av Carina Brydling Foto Helen Pé

Läs mer

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port Med hjort på menyn Hjortfärsbiffar 4 port 600g hjortfärs 100g smör 2 msk matolja 1 msk dijonsenap 2 äggulor 3 kokta potatisar utan skal 1 gul lök 1 dl grädde 2 cl cognac Skala och finhacka löken. Fräs

Läs mer

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Centrala Barnhälsovården Södra Bohuslän & Göteborg mars 2011 7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Recepten är beräknade för familjen med 2 barn i åldrarna 1-6 år (familjens mat från cirka

Läs mer

Daal-soppa på gula ärtor

Daal-soppa på gula ärtor Daal-soppa på gula ärtor 4 6 portioner 300 g gula delade ärtor 9 vitlöksklyftor, skalade 1 stor gul lök, skalad och grovt 1 bit färsk ingefära, stor som en tumme, skalad och grovt 1 tsk garam masala 1

Läs mer

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret 5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret Ugnsbakad lax med råris och pestosås 4 portioner, ca 30 min, 684 kcal Laxfilé 600 g Råris 4 portioner Rödlök 1 st Babyspenat 80 g Citron ½ st Grönsaksbuljongtärning

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

Vid grillen: Stjärnkocken Paul Svensson.

Vid grillen: Stjärnkocken Paul Svensson. Grilla på norska Gillar du när det är enkelt att grilla? När fisken inte fastnar på gallret, när det blir gott och alla njuter av maten och har trevligt? Då kommer du att älska att Grilla på norska Stenström

Läs mer

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård MENY Söndag 3 augusti. Lunch: Mackor, tonfisk, skinkröra, makrill, ägg. Middag: Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor. Måndag 4 augusti. Lunch: Korv Stroganoff

Läs mer

Matinspiration & Recept från Coop. Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis!

Matinspiration & Recept från Coop. Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis! Matinspiration & Recept från Coop Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis! Innehåll 4 lasagne Klassisk bolognese Kallrökt lax, grillad paprika, zucchini och feta. Kantareller,

Läs mer

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola 3 smarta frukostskålar Står macka och gröt dig upp i halsen? Testa de här fräscha frukostskålarna. Alpmüsli 1 dl vardagsmüsli, se s. xx. 2 dl lättmjölk 1 dl turkisk yoghurt färsk eller torkad frukt i bitar

Läs mer

LAX-kväll med Martin Englund och Hencca Vilén

LAX-kväll med Martin Englund och Hencca Vilén LAX-kväll med Martin Englund och Hencca Vilén Grankulla, 25.2 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kvällens program... 2 Glasmästarlax... 3 Laxrillette... 4 Lax-surimi färs... 5 Cidersås...

Läs mer

Häst med kål & lök Filip Fastén

Häst med kål & lök Filip Fastén Häst med kål & lök Filip Fastén Hällstekt hästbiff med kålbrässerad hästbog. Serveras med lättrökt, krispig, kålfylld burritanalök, smör och kumminbakat spetskålshjärta, olja parfymerad med libbsticka,

Läs mer

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar!

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Om oss Vi är tre tjejer som går tredje året på Handels- och administrationsprogrammet på Kungsängsgymnasiet här i Sala. Det här är vårt projektarbete. Vi har valt

Läs mer

Vegetariska receptfrån Kurt Weid. var smart! servera vegetariskt

Vegetariska receptfrån Kurt Weid. var smart! servera vegetariskt Vegetariska receptfrån Kurt Weid Vegetarisk tisdagssoppa med röda linser och citrussmak Rotsaker blandade tärnade Svamp - Shiitake svamp Buljong - grönsaksbuljong på tärning Crème fraiche lätt Matlagningsgrädde

Läs mer

Sommarrecept till Viltboden. Foto: Hannah Kompanik. Recept: Elin Carleke

Sommarrecept till Viltboden. Foto: Hannah Kompanik. Recept: Elin Carleke Sommarrecept till Viltboden Foto: Hannah Kompanik Recept: Elin Carleke Hej och Välkomna till Trolle Ljungby Viltbod. Vi har öppet varje tisdag och torsdag kl. 17-18 i sommarlokalen inne på gården. Nedan

Läs mer

Ingredienser v.42. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.42. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v.42. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.42. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v.4 Recept Kött/fisk 600 gram laxfilé 600 gram kycklingfilé 400 gram älgfärs 1 pkt bacon 1 3 Potatis/ris/pasta kg potatis 1,3,4 Grönsaker 1 rödlök gula lökar 1 vitlök 1 purjolök 40 gram morötter 1 rotselleri

Läs mer

spansk kikärtssoppa med chorizo

spansk kikärtssoppa med chorizo spansk kikärtssoppa med chorizo 40 ml olivolja 150g chorizo-korv, finhackad 175g lök, skalad och finhackad 5g vitlök, skalad och finhackad 50g blekselleri, finhackad 100g färsk spenat, tvättad och hackad

Läs mer

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter.

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 1 Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 7 Recept Foto: Holger Edström Fru Grills kardemummabröd med äpplen Ingredienser 35 bitar 200 g smör 2 st ägg 3

Läs mer

Välkommen till Trähusets mathörna.

Välkommen till Trähusets mathörna. Välkommen till Trähusets mathörna. Ni undrar säkert varför vi öppnar en mathörna på ett företag som tillverkar småhus! Förklaring följer. Trähuset har nio anställda i varierande åldrar från 26-63 år. Av

Läs mer

Fruktsallad. Ingredienser: 1 äpple. 10 vindruvor. 1 banan. ½ apelsin. ½ dl krossad ananas. Gör så här: 1. Skölj och skär äpplet i tärningar.

Fruktsallad. Ingredienser: 1 äpple. 10 vindruvor. 1 banan. ½ apelsin. ½ dl krossad ananas. Gör så här: 1. Skölj och skär äpplet i tärningar. Fruktsallad 1 äpple 10 vindruvor 1 banan ½ apelsin ½ dl krossad ananas 1. Skölj och skär äpplet i tärningar. 2. Skölj och dela druvorna, ta bort kärnorna. 3. Skala bananen och apelsinen, skär dem i skivor.

Läs mer

Grillat med Per Morberg

Grillat med Per Morberg Grillat med Per Morberg Skådespelaren och kocken Per Morberg älskar att grilla. Här delar han med sig av favoritrecepten. 1 Per Morberg gillar grillat. Per Morbergs bästa grilltips: ASKGRÅ KOL Tänd grillen

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök chilipeppar äpplen avokado 400 gram grönkål 500 gram morötter purjolök salladshuvud 50 gram cocktailtomater broccolihuvuden,,,,

Läs mer

IGNATURE FOND 100% MATLAGNING FRÅN GRUNDEN MED RESPEKT FÖR DITT KÖK OCH DET GEDIGNA HANTVERKET

IGNATURE FOND 100% MATLAGNING FRÅN GRUNDEN MED RESPEKT FÖR DITT KÖK OCH DET GEDIGNA HANTVERKET IGNATURE 100% MATLAGNING FRÅN GRUNDEN FOND MED RESPEKT FÖR DITT KÖK OCH DET GEDIGNA HANTVERKET 00% OSCAR SIGNATURE FOND MATLAGNING FRÅN OSCAR SIGNATURE-FONDER ÄR TILL 100 % TILLAGADE FRÅN GRUNDEN ENLIGT

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar v 0 Recept Kött/fisk 500 gram hönsfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta kg potatis,3 Grönsaker 3 gula lökar vitlök 50 gram ingefära chilipeppar 3 apelsiner granatäpple kg morötter kruka koriander,3,3,3

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för kyliga vinterdagar Receptet kommer från Ann-Louise som bloggar för Kung Markatta. Ann-Louise som bloggar för Ann-Louises Kokoslinssoppa med grön curry, 4 portioner

Läs mer

Laga mat med Mille: Muffins med vit choklad och majs. Så här gör du: Du behöver: (ca. 9-10 muffins)

Laga mat med Mille: Muffins med vit choklad och majs. Så här gör du: Du behöver: (ca. 9-10 muffins) Muffins med vit choklad och majs (ca. 9-10 muffins) 75 g smör 75 g socker 2 ägg 1 dl yoghurt, t.ex. grekisk Rivet skal från 1 obesprutad apelsin 180 g vetemjöl 1½ tsk bakpulver 50 g hackad vit choklad

Läs mer

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till 12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till Grönsaker perfekta till fisk är en härlig blandning gjord på grillad aubergine, svarta bönor, sugar snap peas och tomater. FISK I FOLIE 1 portion

Läs mer

5 DAGAR VECKA 7 VECKANS MENY

5 DAGAR VECKA 7 VECKANS MENY Hej! Välkomna till fjärde veckan med vår Bocuse d Or- aktuella gästkock Tommy Myllymäki. Tommy är kanske mest igenkänd från Tv4 där han bla lagar mat i Mitt Kök och även medverkade och kammade hem vinsten

Läs mer

Pasta arrabbiata. vecka 5

Pasta arrabbiata. vecka 5 Pasta arrabbiata vecka 5 inspiration Pasta arrabbiata Arrabbiatan i denna rätt är en riktig smakhöjare. Tillsammans med lök och persilja förhöjs aromerna ytterligare. Mozzarellan och de krispiga pumpafröna

Läs mer

NYHET SIGNATURE. 1 liter, färdig att använda Varunr. 296411

NYHET SIGNATURE. 1 liter, färdig att använda Varunr. 296411 NYHET SIGNATURE 1 liter, färdig att använda Varunr. 296411 OXSVANSCHIPS MED LÖKMOUSSE Oxsvanschips: 2 dl OSCAR Oxsvans Jus, Signature 50 g oxsvanskött, kokt 1 dl vatten 100 g havregryn 20 g tapiokamjöl

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 9 Recept Potatis/ris/pasta förp pasta förp quinoa Hej! Broccoligratäng med fejkon får inleda denna vintervecka. Fejkon är ett vegetariskt alternativ till bacon och passar prefekt i

Läs mer

Tio recept från Ekomatsedeln

Tio recept från Ekomatsedeln Tio recept från Ekomatsedeln Innehållsförteckning Potatissoppa med röda linser och dessert...3 Kikärtor med spenat och fetaost...4 Pannkakor med keso och kikärtsallad...5 Röd fisk med pasta...6 Skinkgryta

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror! 5 dagar v 8 Recept Kött/fisk Ca 600 gram torskfilé Ca 500 gram nötfärs pkt chorizo kg kycklingben 5 Potatis/ris/pasta kg potatis, Hej! Välkomna till första veckan med vår nya gästkock Fredrik Jonsson.

Läs mer

Peters magiska rödspätta. Vecka 45

Peters magiska rödspätta. Vecka 45 Peters magiska rödspätta A Vecka 45 Peters magiska rödspätta Anki från Uppsala, som bidragit med detta recept, säger sig inte vara helt förtjust i fisk, men älskar att äta rödspätta som hennes Peter lagar!

Läs mer

Wontonknyten med chilidip

Wontonknyten med chilidip Thailändska smaker Thailand B J U D E R PÅ O Ä N D L I G A S M A K VA R I AT I O N E R Thailändsk matlagning bygger på tre viktiga hörnstenar: färska råvaror, balanserade smaker och snabb tillagning. Grönsaker

Läs mer

Extra fine. of recipes

Extra fine. of recipes Extra fine selection of recipes Extra Fine SELECTION OF SPICES MAKES FOOD EXTRAORDINARY Santa Maria Extra Fine Selection of Spices är kryddor utvalda för sin exceptionella, distinkta karaktär och höga

Läs mer

FlameBoy. Mat är en källa till njutning, måltiden en viktig mötesplats

FlameBoy. Mat är en källa till njutning, måltiden en viktig mötesplats FlameBoy Mat är en källa till njutning, måltiden en viktig mötesplats Med livsmedelsbrännaren Flame Boy får du till det lilla extra i köket! Användningsmöjligheterna är många och mötet kring bordet blir

Läs mer

Gourmetmeny. Lördagen den 18 november 2006 kl. 18. Starter Pitasnittar. Förrätt Kantarell och ostpaj

Gourmetmeny. Lördagen den 18 november 2006 kl. 18. Starter Pitasnittar. Förrätt Kantarell och ostpaj Gourmetmeny Lördagen den 18 november 2006 kl. 18 Starter Pitasnittar Förrätt Kantarell och ostpaj Huvudrätt Helstekt marulksrygg med potatispuré och vinägertomater Dessert Passionsfrukt- och chokladbavaroise

Läs mer

Kocka på svenska. smoothies, kakor, choklad och mellanmål...

Kocka på svenska. smoothies, kakor, choklad och mellanmål... Kocka på svenska smoothies, kakor, choklad och mellanmål... 2 Det behöver inte vara krångligt eller ta mycket tid att leva hälsosamt och må bra. 3 Förutom att äta nyttigt och gott är det också viktigt

Läs mer

me&eat vinnarbidragen i me&i:s recepttävling april 2008 en samling goda, enkla och snabblagade recept för småbarnsfamiljer www.meandi.

me&eat vinnarbidragen i me&i:s recepttävling april 2008 en samling goda, enkla och snabblagade recept för småbarnsfamiljer www.meandi. me&eat vinnarbidragen i me&i:s recepttävling april 2008 en samling goda, enkla och snabblagade recept för småbarnsfamiljer www.meandi.se världens bästa köttfärs Garanterat en hit bland barnen! receptet

Läs mer

Matinformation. Receptsamling. EkoReko 2009 på Skräddartorps Lägerplats

Matinformation. Receptsamling. EkoReko 2009 på Skräddartorps Lägerplats Matinformation och Receptsamling EkoReko 2009 på Skräddartorps Lägerplats Matsedel Måndag. 3/8 Lunch: Hamburgare (frysta,råa) Mellis: frukt Middag: Dragonpasta Tisdag. 4/8 Lunch: Kyckling Marengo med ris

Läs mer

KOLHYDRATSKOLAN Recept KC Wallberg

KOLHYDRATSKOLAN Recept KC Wallberg Syrade morötter: 600 g skalade gula och vita morötter Lag: 1 liter vatten ½ dl ättiksprit, 12 % 2 tsk strösocker 1 tsk salt Koka upp lagen i en kastrull. Lägg ner morötterna och låt sjuda ca 6 min. Dra

Läs mer

Favoritmåltider för hela familjen Enkla och mättande recept som passar alla dagar i veckan

Favoritmåltider för hela familjen Enkla och mättande recept som passar alla dagar i veckan Favoritmåltider för hela familjen Enkla och mättande recept som passar alla dagar i veckan Hamburgare med stekta grönsaker 500 g nötfärs max 10% 1 krm svartpeppar 1 st paprika 300 g squash (zucchini, courgette)

Läs mer

Norska räkor. Sök bland flera inspirerande och enkla recept eller läs mer om fisk och hälsa på www.norskfisk.se

Norska räkor. Sök bland flera inspirerande och enkla recept eller läs mer om fisk och hälsa på www.norskfisk.se Norska räkor. Norsk Sjømat har en lång tradition av hållbart fiske och odling. Genom att välja fisk med norskt ursprung kan du vara säker på att du väljer fisk av högsta kvalitet. Symbolen här intill betyder

Läs mer

MELLANMÅL Frukt och grönsaker 1 valfri frukt/grönsak med ProPoints värde 0... FRUKOST. Frukost Mellanmål Lunch Middag

MELLANMÅL Frukt och grönsaker 1 valfri frukt/grönsak med ProPoints värde 0... FRUKOST. Frukost Mellanmål Lunch Middag Veckomatsedel Frukost Mellanmål Lunch Middag FRUKOST Yoghurtfrukost 2 dl naturell lättyoghurt ¾ dl müsli utan frukt och nötter (naturell) 1 banan 1 skiva, 35 g rågbröd, grovt med hela korn 1 tsk lättmargarin

Läs mer

Meny fran havet: Tonfiskcarpaccio med gron salsa

Meny fran havet: Tonfiskcarpaccio med gron salsa Meny fran havet: Tonfiskcarpaccio med gron salsa o 4 10-15 MINUTER PERSONER FÖRBEREDELSER LÄTT MIXER INGREDIENSER: TILL DEN GRÖNA SALSA: 2 små knippor basilika 1 stor knippa koriander, inklusive stjälkarna

Läs mer

Sex exklusiva recept med vit fiberpasta

Sex exklusiva recept med vit fiberpasta Sex exklusiva recept med vit fiberpasta Vit pasta med fiber! Nu lanserar Kungsörnen en nyckelhålsmärkt vit fiberpasta. Ett perfekt alternativ för den som föredrar vit pasta framför fullkorn, men ändå

Läs mer

Våra finaste delikatesser

Våra finaste delikatesser Våra finaste delikatesser Sortimentslista hos Martin Olsson Cashar April 2015 Våra finaste delikatesser heter nu MARTIN OLSSON KAFFE Kaffe kommer från ett träd som beskärs till en buske. Det är de två

Läs mer

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22 Kycklingfilé med äppleoch curryröra vecka 22 familj Kycklingfilé med äppleoch curryröra cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2087 kj/501 kcal. Protein 44,3 g. Fett 13,4 g. Kolhydrater 45,9 g.

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

Genväg till något bättre

Genväg till något bättre Genväg till något bättre Genväg till något bättre En plats för alla AB. Produktion: MediaCraft Information, Nyköping Lustgården Sörmland är vackert en riktig lustgård, för att citera Selma Lagerlöf. Böljande

Läs mer

Het lövbiff med ingefära och soja. Vecka 51

Het lövbiff med ingefära och soja. Vecka 51 Het lövbiff med ingefära och soja A Vecka 51 Het lövbiff med ingefära och soja Strimlad lövbiff snabbt i en het panna tillsammans med salladslök och sockerärtor inte helt olikt en wok! Lövbiffen och grönsakerna

Läs mer

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING Hej! Den här lilla receptsamlingen innehåller enkla inspirerande rätter gjorda med Nutrison Powder. Alla recept är beräknade på en portion om ej annat står angivet. Nutrison

Läs mer

Fikagott med bär i kakan

Fikagott med bär i kakan 1 Fikagott med bär i kakan Här är 10 lättbakade skördekakor med säsongens frukter och bär. Foto: Thomas Carlén Plommonkaka med pistaschmaräng Ingredienser 10-12 bitar 150 g smör 2 st äggulor 1 st ägg 1

Läs mer

KOKBOKEN Kniv och Gaffel Recept inlämnade av elever på Bosvedjeskolan

KOKBOKEN Kniv och Gaffel Recept inlämnade av elever på Bosvedjeskolan KOKBOKEN Kniv och Gaffel Recept inlämnade av elever på Bosvedjeskolan BRA mat till bra BARN Här kommer kokboken som vi har jobbat med under några terminer. Tack till alla barn som har lämnat in recept

Läs mer

Mer än salt. på upptäcktsfärd med Marcus Samuelsson

Mer än salt. på upptäcktsfärd med Marcus Samuelsson Mer än salt på upptäcktsfärd med Marcus Samuelsson Salt livets krydda Salt är förstås inte någon krydda det är en livsviktig mineral som behövs för att vi ska kunna leva och må bra. Rätt använt gör det

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 8 Recept Potatis/ris/pasta 2 sötpotatisar Hej! Välkomna till en ny vecka med vår vegetariska matkasse. Vi har en spännande meny framför oss med många härliga smaker och färgstarka rätter. Inledningsvis

Läs mer

Mia Öhrn & Claes Karlsson

Mia Öhrn & Claes Karlsson Mia Öhrn & Claes Karlsson Foto: Stellan Herner Natur & Kultur 2009 Mia Öhrn, Claes Karlsson och Bokförlaget Natur och Kultur Innehåll Fotograf: Stellan Herner Grafisk formgivare: Katy Kimbell Redaktör:

Läs mer

Recept och inspiration. Försmak på våren

Recept och inspiration. Försmak på våren Recept och inspiration Försmak på våren En bra början receptet på god mat Låt gästerna komma in i köket. Varsitt glas och några bitar Allerum på en bricka. Enkelt och avspänt medan middagsmaten sjuder

Läs mer

29. 95 9. 95. Pizza en helt vanlig dag... 3 för 59: Njut av en god. Handla där Du bor billigare än Du tror!

29. 95 9. 95. Pizza en helt vanlig dag... 3 för 59: Njut av en god. Handla där Du bor billigare än Du tror! Gör en god hemlagad potatismos eller köp hem goda korvbröd! Tillbehör är viktigt tex Gurkmix Räksallad Lingonsylt Torkad Lök Smakrik Senap Ketchup mm. 29. 95 9. 95 Styck Njut av en god Varmkorv Ingemar

Läs mer

Recept för glad energi i matsalen

Recept för glad energi i matsalen Recept för glad energi i matsalen IDROTTSGRENADIER MED POÄNGSATT POTATISMOS Blå Band Hollandaisesås (art.nr. 7113) 63 g 630 g Matlagningsmargarin 87,5 g 875 g Vatten 4 dl 4 l Bong Touch of Taste Skaldjursfond

Läs mer

20: 14. 95. 14. 95Förp. 2 för. Handla där Du bor billigare än Du tror! Lätta Lättmargarin 600 g Jämförpris 24,92/kg. Potatismos Favorit 12-port

20: 14. 95. 14. 95Förp. 2 för. Handla där Du bor billigare än Du tror! Lätta Lättmargarin 600 g Jämförpris 24,92/kg. Potatismos Favorit 12-port 14. 95Förp 14. 95 Förp Lätta Lättmargarin 600 g Jämförpris 24,92/kg Potatismos Favorit 12-port 2 för 20: Multivitamin Fruktdryck Glocken Gold 2 liter Jämförpris 5,00/lit Handla där Du bor billigare än

Läs mer

Recept. Ingredienser v.12. Veckans meny: Bra att ha hemma v.12. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Recept. Ingredienser v.12. Veckans meny: Bra att ha hemma v.12. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.1 Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé 500 gram nötfärs 1 falukorv pkt bacon Ca 700 gram kycklinginnerfilé Recept 1 3 4 5 Potatis/ris/pasta mm 1 kg potatis 500 gram pasta 1 pkt ris,4 1 3,5 Hej! Välkomna till

Läs mer

Välkommen till... Vecka 35. oss på Facebook. Basvaror. Meny. Innehåll. Viktig information. Om du inte tål laktos...

Välkommen till... Vecka 35. oss på Facebook. Basvaror. Meny. Innehåll. Viktig information. Om du inte tål laktos... Välkommen till... Vecka 35 5-DAGARSKASSEN Pål Björdin är diplomerad kostrådgivare och arbetar som butikskock. Hejsan! Nu har skolorna börjat och snart drar alla aktiviteter igång och det är vardag igen.

Läs mer

Kryddstekt karré med avokadosallad. vecka 38

Kryddstekt karré med avokadosallad. vecka 38 Kryddstekt karré med avokadosallad vecka 38 familj Kryddstekt karré med avokadosallad cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2294 kj/ 547 kcal. Protein 29,0 g. Fett 31,7 g. Kolhydrater 34,0 g.

Läs mer

Recept Smakprovning med ekobonden

Recept Smakprovning med ekobonden Till butiksansvariga VÅRRUS Frukost en bra start på dagen Frukost äter de flesta av oss varje dag. Det ger oss en bra start på dagen. Och idag är det enkelt att välja en ekologisk frukost. Visa det för

Läs mer

Nilssons kokbok. Fiskhandlarnas soppa. Fond

Nilssons kokbok. Fiskhandlarnas soppa. Fond Fiskhandlarnas soppa Fond Fyllning 7 dl vatten 1 ½ fiskbuljongtärning 3 dl vispgrädde 2 dl torrt vitt vin 3 msk chilisås 1 tsk sambal oelek 1 krm cayennepeppar 2 pressade vitlöksklyftor 3-4 hg laxfile

Läs mer

De svenska superbären

De svenska superbären 1 De svenska superbären Gojibär, acai och incabär kallas ofta superbär och hyllas för sina hälsofrämjande effekter. Men de är dyra! Plocka istället dina egna superbär- i Sverige. HÄLSA Nypon, blåbär och

Läs mer

Ulrikas bästa tips för goda matvanor ombord

Ulrikas bästa tips för goda matvanor ombord PER APPELQVIST Ulrikas bästa tips för goda matvanor ombord KOSTRÅDGIVAREN ULRIKA DAVIDSSON HAR HUNNIT MED HELA 19 KOKBÖCKER. DEN SENASTE HETER KICKSTART. UR VILKEN ÅRSBOKEN FÅR TA DEL AV FEM SMALA RECEPT.

Läs mer

Nordisk Buffé på Finländska Ambassaden i Oslo. Kallt bord

Nordisk Buffé på Finländska Ambassaden i Oslo. Kallt bord Nordisk Buffé på Finländska Ambassaden i Oslo Kallt bord Sallad med kallrökt sik och grynost Skaldjursfat med rukkola och pesto Salmiak-Gravad lax / senapssås Rökt skinka i rullader fyllda med äpple och

Läs mer

Recept. Ingredienser v.17. Hej! Bra att ha hemma v.17. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.17. Hej! Bra att ha hemma v.17. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v.17 Kött/fisk Ca 00 gram nötfärs Ca 700 gram kycklinginnerfilé Ca 800 gram torskfilé Ca 00-600 gram chorizokorv Recept 1 2 4 Potatis/ris/pasta mm 2 kg potatis 1,2,4 Hej! Förra veckan hade vi glädjen att

Läs mer

BURGARNAS. BURGARE Recept och styling: Tove Nilsson Assistent: Sanna Fergman Foto: Wolfgang Kleinschmidt

BURGARNAS. BURGARE Recept och styling: Tove Nilsson Assistent: Sanna Fergman Foto: Wolfgang Kleinschmidt BURGARNAS BURGARE Recept och styling: Tove Nilsson Assistent: Sanna Fergman Foto: Wolfgang Kleinschmidt GOURMET HAMBURGARE 36 GOURMET NR 3 2013 HAMBURGARE Burger bun Ett hamburgerbröd ska ha en god sötma

Läs mer

NORDISK SKOLMATVECKA, vecka 12

NORDISK SKOLMATVECKA, vecka 12 NORDISK SKOLMATVECKA, vecka 12 Vi rekommenderar skolorna och daghemmen att under vecka 12 uppmärksamma vårt gemensamma Norden. Njut av Norden som ett skafferi genom den gemensamma veckomatsedeln med nordisk

Läs mer

Bulgurmenyn. 1 ägg på 77 kcal 70 gram frysta blåbär 0.70 55= 38.5 kcal (110 gram, 60.5 kcal) Te utan mjölk och socker typ 0 kcal

Bulgurmenyn. 1 ägg på 77 kcal 70 gram frysta blåbär 0.70 55= 38.5 kcal (110 gram, 60.5 kcal) Te utan mjölk och socker typ 0 kcal Bulgurmenyn Frukost totalt 115.5 kcal (138 kcal): 1 ägg på 77 kcal 70 gram frysta blåbär 0.70 55= 38.5 kcal (110 gram, 60.5 kcal) Te utan mjölk och socker typ 0 kcal Salta ägget. Grönt ekologiskt te är

Läs mer

Nyttig information Nypon Latin: Rosa Rugosa

Nyttig information Nypon Latin: Rosa Rugosa Nyttig information Nypon Latin: Rosa Rugosa Om nypon Alla nypon går inte att äta smaka på de mogna nyponen så märker du om de är ätbara. Välj sedan de klarröda och klarorangea sorterna som har högst näringsinnehåll.

Läs mer

Extra fine. of recipes. 3 nya smaker. www.santamaria.se

Extra fine. of recipes. 3 nya smaker. www.santamaria.se Extra fine selection of recipes 3 nya smaker www.santamaria.se Extra Fine SELECTION OF SPICES MAKES FOOD EXTRAORDINARY Santa Maria Extra Fine Selection of Spices är kryddor utvalda för sin exceptionella,

Läs mer

Värmande soppa. Receptkompendium. 2014-01-29 Lasätters Gård. soppan är mensklighetens tröst CH. EM. Hagdahl. Kursledare Niclas Wahlström

Värmande soppa. Receptkompendium. 2014-01-29 Lasätters Gård. soppan är mensklighetens tröst CH. EM. Hagdahl. Kursledare Niclas Wahlström Receptkompendium Värmande soppa 2014-01-29 Lasätters Gård soppan är mensklighetens tröst CH. EM. Hagdahl Kursledare Niclas Wahlström 1 Innehåll Grundrecept kycklingbuljong en timme... 5 Grundrecept rostad

Läs mer

Stek vitlöken och kryddorna i olja. Tillsätt vatten, buljong och linser. Låt koka till linserna är mjuka, ungefär en kvart.

Stek vitlöken och kryddorna i olja. Tillsätt vatten, buljong och linser. Låt koka till linserna är mjuka, ungefär en kvart. 1 Soppor Recepten är lagom för 4-5 personer Kryddsoppa 2 dl gröna/bruna linser 1 liter vatten 2 buljongtärningar 1 msk olja 1 grön chili 2 tsk spiskummin 2 tsk koriander 2 krm kardemumma 2 krm chilipeppar

Läs mer

Smakligt. från Skånemejerier. Nu har vi även laktosfri grädde. Knytkalas! Goda höstsoppor

Smakligt. från Skånemejerier. Nu har vi även laktosfri grädde. Knytkalas! Goda höstsoppor Smakligt från Skånemejerier 2008 Nu har vi även laktosfri grädde. Knytkalas! Goda höstsoppor Samling runt bordet! Sommaren har övergått i höst. De vackra färgerna och den höga luften ger oss förnyad energi.

Läs mer

Meny vecka 47-48. Visste du detta om Granatäpple?

Meny vecka 47-48. Visste du detta om Granatäpple? Meny vecka 47-48 Gröna Kassen firar två år! I dagarna har vi levererat vegetariska och ekologiska matkassar i 2 år. Vi kan knappt fatta att det har gått så fort! Det har varit en lång och arbetsam resa

Läs mer