VACON ABP ÅRSBERÄTTELSE 2001 ÅRSBERÄTTELSE 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VACON ABP ÅRSBERÄTTELSE 2001 ÅRSBERÄTTELSE 2001"

Transkript

1 VACON ABP ÅRSBERÄTTELSE 2001 ÅRSBERÄTTELSE 2001

2 Innehåll 02 Frekvensomriktare 02 Vacon Abp 04 Verkställande direktörens översikt 06 Verksamhetsmiljö 07 Produktportfölj 09 Affärsområden - Standarddrifter - OEM (maskin- och anläggningstillverkare) - Tillämpade drifter - Vacon Traction 17 Forskning och produktutveckling 19 Produktion 20 Arbetsmetoder 22 Ekonomiska nyckeltal 23 Formler för nyckeltal 24 Styrelsens verksamhetsberättelse 28 Resultaträkning 29 Finansieringsanalys 30 Balansräkning 32 Principer för uppgörande av bokslut 34 Noter till bokslutet 41 Revisionsberättelse 42 Förvaltning 43 Vacon Abp:s styrelse och ledningsgrupp 45 Aktier och ägare 47 Information för placerare

3 FREKVENSOMRIKTARE VACON ABP En frekvensomriktare är en kraftelektronikapparat, som steglöst reglerar en kortsluten motors hastighet. En kortsluten motor är en typisk elmotorlösning inom industri och samhällsteknik. En kortsluten motors rotationshastighet är proportionell mot frekvensen, varför man kan ändra motorns rotationshastighet genom att steglöst ändra frekvens. Årligen säljs över 30 miljoner kortslutna motorer i hela världen. Antalet motorer i drift är över tiofaldigt. Uppskattningsvis endast ca fem procent av industrins kortslutna motorer är försedda med frekvensomriktare. Typiska användningsområden är pumpar och fläktar, där man förutom processreglering även uppnår betydande energibesparingar. Andra användningsområden är bl.a. lyftkranar, hissar, transportband, kompressorer och vinschar. En kortsluten motor som försetts med frekvensomriktare kan mjukt startas och slås av oberoende av lasten. Många moderna industriprocesser fungerar inte utan hastighetsreglering av motorer förverkligade med frekvensomriktare. Frekvensomriktaren gör det möjligt att ansluta motorer till ett automationssystem t.ex. genom fältbus-kommunikation samt att få mätnings- och kontrollinformation om processen. En av de viktigaste fördelarna med frekvensomriktare är inbesparning av energi, eftersom motorns rotationshastighet kan regleras efter processens behov. Speciellt i pump- och fläkttillämpningar kan man uppnå så stora energibesparingar att frekvensomriktaren har betalat sig på ett år. Med hjälp av en frekvensomriktare är det också möjligt att minska belastningen på elnätet samt reducera den mekaniska belastningen på en arbetsmaskin när motorn startas. Vacon Abp, som grundades 1993, koncentrerar sig på frekvensomriktare. Koncernen utvecklar, tillverkar och marknadsför sina produkter till industrin och offentliga sektorn i hela världen. Vacons kärnkompetenser är forskning och utveckling samt logistik. Vacon är "The Drives House" - som förutom frekvensomriktare också behärskar elteknologin i alla dess former. Bolaget är en självständig frekvensomriktarleverantör, som stöder öppen automation och internationella standarder. I enlighet med vår produktstrategi erbjuder vi våra kunder tillämpningsspecifika skräddarsydda frekvensomriktare. Det här förverkligas genom konfigurering av mjukvaran utan att ändra på frekvensomriktarens hårdvara. Detta i sin tur möjliggör en effektiv tillverkning. Vår tillverkning bygger på underleverans och nätverk. Den egna organisationen utför endast tillverkningsfaser som hör samman med strategiskt kunnande, dvs. montering och testning. Tillverkningen är beställningsstyrd och produkter lagras inte. Ungefär 2/3 av forskningen och utvecklingen är mjukvaruutveckling och planering av kundanpassade applikationer. Bolagets produktsortiment täcker effektområdet 0,37 kw till 1,5 MW. Vacons omsättning år 2001 var 90,5 miljoner euro och rörelsevinsten 10,4 miljoner euro. Vid årets slut var personalstyrkan 409 personer.

4 Omsättning MEUR Rörelsevinst MEUR ,5 0,4 Resultat/Aktie EUR 0,3 0,2 0, Personal Vacon Abp årsberättelse 2001 Lay-out: Antti Jormanainen Oy Reklambyrå Bock s Office Ab Fotograf: Mikko Lehtimäki (utom s. 3, 7, 8, 12 och 15) Tryckeri: FRAM, Vasa

5 Verkställande direktörens översikt Vacon stärker sin ställning som teknologiledare inom kund- och tillämpningsspecifika frekvensomriktare som talar kundens språk. Vårt mål är att fortsätta vår snabba, lönsamma tillväxt och höra till marknadsledarna även under kommande år. Marknaden växer trots den ekonomiska nedgången Den globala marknaden för frekvensomriktare har ett värde på ca 5,5 miljarder USD och fortsätter på lång sikt att växa med upp till tio procent per år. Det finns ännu gott om utrymme för tillväxt eftersom endast fem procent av asynkronmotorerna är försedda med frekvensomriktare, vilket endast utgör en bråkdel av det antal som skulle vara ekonomiskt motiverat. De allt högre produktivitetsförväntningarna samt kraven på en allt bättre verkningsgrad, som föranleds av de stigande energipriserna, skapar tillväxt en lång tid framöver. Många maskin- och anläggningstillverkare har en vision att i framtiden förse alla sina produkter med hastighetsreglering. I dag styrs endast några procent av dessa produkter med frekvensomriktare. Konkurrensbilden ändras Marknadsledarna i frekvensomriktarindustrin är storföretag inom automations- och elbranschen, och i många av dem har den ekonomiska nedgången under den senaste tiden lett till försvagad lönsamhet. Många företag har strävat efter att avyttra delar av verksamheten, i synnerhet sådana funktioner där outsourcing är motiverat. Den fragmenterade marknaden, det stora antalet leverantörer och den allt strängare konkurrensen sänker kontinuerligt prisnivån på frekvensomriktare. Många av våra konkurrenter ser nu omsorgsfullt över sin kärnkompetens. För några av dem utgör frekvensomriktarteknologin inte en del av kärnverksamheten. Vi kan räkna med ett ökande samarbete mellan leverantörerna i frekvensomriktarbranschen. Som en oberoende och fokuserad leverantör samt teknologiledare inom frekvensomriktare kommer Vacon att dra nytta av denna utveckling. Energibesparing Bristande tillgång på energi kan på lång sikt vara den enda faktorn som kan hota den framtida ekonomiska tillväxten. Frekvensomriktarteknologi kan tillämpas såväl på nya energikällor mikroturbiner, brännceller, vindkraft som på industriella och samhällstekniska processer med högre verkningsgrad. Också eldrivna trafikmedel blir allt vanligare. Vi kan således räkna med att frekvensomriktare har en oerhört stor marknad i framtiden. Merparten av de totalkostnader som en asynkronmotor ger upphov till under sin livstid utgörs av priset på förbrukad elektricitet. Med en frekvensomriktare är det ofta möjligt att uppnå elbesparingar på tiotals procent. Investeringen kan således betala sig på en mycket kort tid. Också myndigheterna fäster allt större uppmärksamhet vid behovet att spara energi. 4

6 Nya produkter ökar marknadspotentialen Under 2001 lanserades nya produkter som bygger på NX-platformen. Vacons nya NX-frekvensomriktarfamilj representerar den andra generationens programmerbara frekvensomriktare. Vacon är ledande inom den teknologiska övergången från universalfrekvensomriktare till kund- och applikationsanpassade frekvensomriktare som är lätta att ta i bruk och använda. De är också driftsäkra och har ännu bättre prestanda än förr. I produktfamiljen har hårdvaran och mjukvaran skiljts åt mekaniskt. Optionskortserien är modularisk. Dessa egenskaper gör produktserien mångsidig och flexibel för olika applikationer. Styrningsenheten finns att få i två versioner: NXP, som är konstruerad för mycket krävande användning, och NXS, som lämpar sig för mer allmänna tillämpningar. Vacon står nu i beråd att lansera den optimala NXL serien för basapplikationer. Våren 2002 kommer Vacon att introducera NXL-modeller i effektområdet 0,37-2,2 kw. Detta ökar företagets marknadspotential avsevärt. Vacon har hittills saknat en produkt som optimerats för detta effektområde (under 4 kw), vilket representerar 25 procent av världsmarknaden. Under 2001 har Vacon ytterligare lanserat den vätskekylda frekvensomriktaren NXW. Vätskekylda frekvensomriktare blir allt vanligare på drifter för fartyg, offshoreanläggningar, oljeborrplattformer och industrianläggningar, där monteringsutrymmet utgör en kritisk faktor. I industrianläggningar har utrymmet för elanordningarna ofta dimensionerats utgående från traditionella motorutgångar som saknar varvtalsreglering. När processerna byggs om och man använder allt fler frekvensomriktare blir monteringsutrymmet snabbt en kritisk faktor. Framtidsutsikter Osäkerheten inom den globala ekonomin började synas under det senare halvåret 2000 och fortsatte under hela De tragiska händelserna under det senare halvåret 2001 minskade investerings- och konsumtionsviljan. Då många företag, inklusive Vacons konkurrenter, rapporterat om allt dystrare utsikter har Vacon kunnat växa kraftigt och lönsamt. Om nedgången blir långvarig kommer den enligt min uppfattning också att påverka frekvensomriktarbranschen. Tillväxten blir långsammare, men väntas dock vara positiv. Vacon är i bättre skick än någonsin vad det gäller produkter och kompetens. Vi har byggt ut våra lokaler och detta har avlägsnat ett av hindren för vår fortsatta tillväxt. Det osäkra läget gör det mycket svårt att ställa prognoser. Likväl kommer Vacon också i fortsättningen att växa klart snabbare än marknaden. Vårt mål för 2002 är en tillväxt på procent. Lönsamhetsmålet är en rörelsevinstmarginal på 12,5 procent. Vi fortsätter att utveckla Vacon till att bli ännu flexiblare och till att reagera ännu snabbare på förändringar. Målet är att bli ett bolag med en stark ställning på världsmarknaden i alla lägen. Tack Jag tackar våra kunder, aktieägare och samarbetspartner samt alla på Vacon för ett framgångsrikt år Tillsammans förverkligar vi vår vision att bli den ledande leverantören av applikations- och kundspecifika frekvensomriktare globalt. Det år som nu inleds kommer igen att vara intressant och fyllt av utmaningar. Veijo Karppinen Verkställande direktör 5

7 Verksamhetsmiljö Frekvensomriktarmarknaden kan indelas i två grupper enligt produkternas spänningsområde. Största delen av frekvensomriktarna fungerar på lågspänningsnivå ( V). Dessutom tillverkas små mängder frekvensomriktare som fungerar på mellanspänningsnivå ( V). Vacon tillverkar endast frekvensomriktare för lågspänningsnivån. Frekvensomriktare köps huvudsakligen av slutanvändare (industrin, byggbranschen, samhällstekniska anläggningar), maskin- och anläggningstillverkare, återförsäljare av elkomponenter och -apparater, brand label-kunder som kompletterar sitt eget produktsortiment och systemleverantörer. När det gäller stora projekt, t.ex. industrianläggningar inom olika branscher, köper slutkunderna sina frekvensomriktare direkt av tillverkaren eller av den projektansvariga systemleverantören. Frekvensomriktarmarknaden *) uppgår till ca 5,5 miljarder USD och den kan indelas i följande kategorier enligt effektklass: 4 kw 24 procent 5-40 kw 28 procent kw 23 procent kw 14 procent över kw 11 procent Frekvensomriktarmarknaden växer med nästan tio procent om året och denna tillväxt kommer att fortsätta en lång tid framöver. Snabbast är tillväxten i Fjärran Östern och i synnerhet i Kina. Endast fem procent av totalt 500 miljoner asynkronmotorer i världen är försedda med frekvensomriktare. Ett mångdubbelt antal är motiverat redan av energibesparingsskäl, och en ersättande teknik finns inte inom synhåll. Konkurrenterna på frekvensomriktarmarknaden är i allmänhet storföretag inom automations- och elbranschen som kan erbjuda ett brett sortiment av produkter och tjänster. Marknaden är fragmenterad. Marknadsledaren har en marknadsandel på ca 13 procent. Till skillnad från konkurrenterna koncentrerar sig Vacon endast på frekvensomriktare. Typiska industriella applikationsområden för frekvensomrikatare: Gruvor Metallindustrin Kraftverk Elektronikindustrin Marine och offshore Massa- och pappersindustrin Mat och dryck Automobilindustrin Plast och gummi Byggnader Vatten- och avloppsverk Kemisk industri Olja och gas Typiska applikationer för frekvensomriktare: Fläktar Pappersmaskiner Rullmaskiner Värmare och torkar Testutrustning Hissar Pumpar Verktygsmaskiner Kranar Blandare Textilmaskiner Gjutmaskiner Transportörer Skär- och rivmaskiner Rulltrappor Paketeringsmaskiner Kompressorer *) källa: ARC Advisory Group ARC : Low Power AC Drives Worldwide Outlook, 2001 och High Power AC Drives Worldwide Outlook,

8 Produktportfölj CX CX-produktfamiljen lanserades Därefter har Vacon fortsatt att utveckla serien i syfte att erbjuda lösningar för allt fler applikationer. I dag täcker CX- produktfamiljen i praktiken alla nätspänningar i effektområdet 0,75 kw-1,5 MW. Produkterna kan kompletteras med de vanligaste bussanslutningar samt med regenerativa matningsenheter och ett stort antal tilläggskort och -komponenter. CX-frekvensomriktarna representerar den första generationen av fritt programmerbara kundspecifika produkter på marknaden. NX NX-produktfamiljen representerar den andra generationen av frekvensomriktare från Vacon. Denna produktfamilj stöder, i ännu högre grad än CX, Vacons strategi att erbjuda kunderna applikations- och kundspecifika produkter. Lanseringen av NX-produkterna inleddes i november NX-familjen omfattar tre serier av frekvensomriktare med olika prestanda. NXL är en universalfrekvensomriktare för grundtillämpningar. NXS är i hög grad modulariserad och kan anpassas flexibelt för krävande applikationer av olika slag. NXP är avsedd för mycket krävande specialdrifter och koordinerade systemapplikationer. Applikation CX CXL CXS NXL NXS NXP Systemdrifter Krävande enkla drifter Grundtilllämpningar Metallinjer Pappersmaskiner Plastlinjer Textilmaskiner osv. Kranar Hissar Verktygsmaskiner Transportörer Extruders Kompressorer Pumpar Fläktar 7

9 8

10 Standarddrifter Marknader och distributionskanaler Resultatenheten Standarddrifter marknadsför och säljer frekvensomriktare till slutanvändare, entreprenörer, distributörer och brand label-kunder. Dessa kundsegment representerar omkring hälften av hela frekvensomriktarmarknaden. Resultatenheten Standarddrifter säljer frekvensomriktare också till maskin- och anläggningstillverkare som inte behöver specialprodukter eller -tjänster. Vacon säljer produkterna via de egna försäljningsbolagen i Europa och försäljningskontoren i Kina och Singapore. Den största brand label-kunden Cutler-Hammer med sina distributörer har ett nätverk med god täckning på marknaden i Nordamerika. Vacons konkurrenskraftiga produkter och Cutler-Hammers försäljningskunnande stärkte Vacons marknadsandel i Nordamerika under Den starka dollarn har varit till nackdel för de lokala tillverkarna. På andra marknadsområden anlitar vi distributörer. Vacon har förstärkt sitt distributionsnät i Fjärran Östern genom att ingå nya distributionsavtal i bland annat Kina, Korea och Indien. Vacon har över 100 distributörer runtom i världen. Produkterna säljs med olika varumärken i över 100 länder, vilket i praktiken utgör hela den industrialiserade världen. Produkter Vacons produktsortiment tillgodoser alla behov på frekvensomriktarmarknaden. Alla nätspänningar och motoreffekter finns i sortimentet. Ett brett program av tilläggskort, filter och andra tillbehör kompletterar sortimentet av basprodukter så att Vacon kan leverera en motordriftlösning för varje tillämpning. Vacons produkter är bl.a. CE- och UL-märkta och kan därför tryggt säljas överallt. De flesta konkurrenter levererar s.k. universalprodukter med parameterinställning enligt användningsområde. I Vacons standardfrekvensomriktare ingår däremot sju färdiga applikationer och i allmänhet lämpar sig någon av dem för kundens aktuella behov. Detta minskar behovet av att göra inställningar och därigenom även risken för felanvändning. Den pålitliga Vacon frekvensomriktaren är därför lätt att ta i bruk och driftsäker. Vi erbjuder också ett stort antal specialapplikationer som breddar standardapplikationernas användningsfält ytterligare. Det är också möjligt att ladda ner specialapplikationer och uppdatera standardapplikationer via Internet. Den nya NX-produktfamiljen stöder, i ännu högre grad än CX, Vacons strategi att erbjuda kunderna pålitliga, lättanvända kundspecifika frekvensomriktare som talar kundens språk. Vacon är "The Drives House" med stark kompetens inom motordrifter och teknologier i anslutning till dem. Vacon tillhandahåller expertis inom dimensionering av motorer, nättransformatorer, ställverk och komponenter till dem samt rådgivning bland annat i frågor som gäller EMC (Electro Magnetic Compatibility) och jordning. Detta garanterar en lyckad planering och drifttagning av applikationen. Vacon har fortsatt målmedvetet att utvidga sitt servicenätverk. Servicenätverket består av såväl egna säljbolag som av distributörer och brand label-partners. Under 2001 certifierades sju nya Vacon-servicecenter. Nu betjänar Vacon sina kunder i hela världen dygnet runt. Detta har alltid utgjort en central princip i vårt tjänstekoncept. Framtidsutsikter Vacon har skapat ett globalt försäljningsnätverk. Det tar ofta flera år att erövra en ny marknad. Många av Vacons försäljningsbolag och partnerskap är ännu relativt nyetablerade. Vacon-frekvensomriktarna har ett utomordentligt högt anseende bland kunderna. Produkterna är kända för sin pålitlighet och avancerade teknik. Vi kommer att se en kraftig tillväxt på många marknader under de närmaste åren. Frekvensomriktarmarknaden är fragmenterad. Det finns omkring 80 verksamma företag i branschen. Till skillnad från Vacon har många av dem en bred portfölj av produkter och tjänster. Konkurrensläget förändras hastigt och många aktörer i branschen är intresserade av att finna nya samarbetspartners. Vacon kommer att dra nytta av denna utveckling som en oberoende specialist och teknologiledare inom programmerbara kundspecifika frekvensomriktare. 9

11 OEM (Maskin- och anläggningstillverkare) Marknader och distributionskanaler OEM-kunderna tillverkar maskiner och anläggningar för industri och samhällsteknik. De använder våra frekvensomriktare som komponenter i sina maskiner och anläggningar. OEM-kunderna behöver frekvensomriktare och ett tjänstekoncept som är anpassat exakt enligt deras produkter och arbetsmetoder. Kundkraven varierar beroende på kundföretagets storlek, bransch och verksamhetsområde. OEM-resultatenheten har mångsidig kompetens. I samarbete med försäljningsbolagen och distributörerna erbjuder resultatenheten ett starkt tekniskt stöd samt utvecklar och verifierar en lämplig frekvensomriktare för kundens behov, samt skapar en fungerande logistik. Med hjälp av detta kan OEM-kunderna tillverka framgångsrika produkter på marknaden. OEM-kundsegmentet utgör omkring 40 procent av frekvensomriktarmarknaden. Segmentet växer snabbt eftersom slutanvändarna i allt högre grad föredrar att köpa färdiga funktionella helheter i stället för att bygga dem själva av komponenter. Produkter Vacons produktprogram lämpar sig utmärkt för OEM-kunder. Produkternas breda effektområde, lämplighet för alla nätspänningar och certifiering enligt flera internationella och regionala standarder samt Vacons omfattande servicenätverk gör att serien kan användas överallt. Vid utvecklingen av den nya NX-produktserien beaktades OEM-kundernas krav och önskemål från första början. Den modulära och flexibla NX-frekvensomriktaren lämpar sig utmärkt för de mest varierande OEM-ändamål. Program- och hårdvaran kan skiljas åt och detta ger fler frihetsgrader vid planering av maskinens mekaniska konstruktion. Programmeringsverktyget NC gör det möjligt att integrera styrningen av maskinen med Vacon-frekvensomriktaren och optimera styrningen så att den passar maskinens egenskaper exakt. Detta ger en förmånligare lösning med bättre prestanda jämfört med en universalfrekvensomriktare. OEM-kunderna testar sina produkter med omsorg. På detta sätt får Vacon information om produkternas prestanda och lämplighet för olika användningsförhållanden. En intensiv samverkan med de största kunderna garanterar att våra produkter utvecklas enligt de förväntningar som de världsledande företagen har. Framtidsutsikter Försäljningen via maskin- och anläggningstillverkarna ökar eftersom allt fler slutkunder föredrar att köpa kompletta system. Närapå samtliga kompressortillverkare erbjuder i dag en frekvensomriktarlösning, vilket var sällsynt för bara några år sedan. Kraven på allt bättre prestanda ökar snabbt användningen av frekvensomriktare till exempel i hissar och kranar. Energibesparingarna är ytterligare en faktor som ökar antalet maskiner och anläggningar som förses med reglerbara drivanordningar. En omfattande teknologiförändring pågår i Marine & Offshore -området. Målet inom många tillämpningar är att avveckla komplicerade, underhållskrävande och dyra hydraulsystem. Frekvensomriktare håller oundvikligt på att ersätta likströmsdrifterna. Inte ens priset är längre ett hinder eftersom man genom kundspecifika frekvensomriktardrifter i de allra flesta fall finner en lösning som även ger bäst totalekonomi. I framtiden lägger OEM-kunderna allt högre värde på innovationsförmåga när de söker efter optimala lösningar för sina produkter. Höghastighetsmotorer på maskiner med höga rotationshastigheter utgör ofta en fungerande lösning. Vacon har omfattande erfarenhet av specialmotortillämpningar. I november köpte Vacon 51 prosent av Rotatek Finland Oy, som är specialiserad i höghastighets elmotorer. Detta förvärv fördjupar ytterligare vår kompetens inom motorer. Efter företagsförvärvet kan Vacon också erbjuda elektroniska växellådor för varierande tillämpningar. 10

12 11

13 12

14 Tillämpade drifter Marknader och distributionskanaler Många industriella produktionslinjer bearbetar eller tillverkar material i en process där materialet matas fram utan avbrott. Processen kräver att maskinen har exakt och samma hastighets- och/eller momentinställningar på hela linjen. Sådana linjer är till exempel pappers- och pappmaskiner samt produktionslinjer inom metallindustrin. Resultatenheten Til l- lämpade drifter (Vacon Engineered Drives) konstruerar och levererar tillämpade frekvensomriktarlösningar till ovan beskrivna objekt och frekvensomriktare till automations- och systemleverantörer. Vacon är en oberoende leverantör som specialiserar sig enbart på frekvensomriktare och därför är företaget en lämplig partner för automations- och systemleverantörer. De marknadsledande företagen inom frekvensomriktare är ofta verksamma även inom automations- och systembranschen. Vår strategi bygger på öppen automation. Vi stödjer de internationella standarderna på automationsområdet. På detta sätt ger vi våra kunder frihet att välja de bästa komponenterna för sin applikation och de bästa samarbetspartnerna. Produkter Anläggningar inom öppen automation har en kommunikationsanslutning som bygger på den internationella standarden, i allmänhet en seriebussanslutning. Med hjälp av bussen är det möjligt att koppla anordningen till anordningar från andra tillverkare. Vacons frekvensomriktare finns att få med de flesta allmänna standardiserade seriebussanslutningar, med hjälp av vilka frekvensomriktarna kan kommunicera till exempel med automationsanordningar från andra tillverkare. I Vacons frekvensomriktare ingår även NC1131-3, ett programverktyg som fyller de internationella standarderna och som gör det möjligt att anpassa frekvensomriktarens programvara enligt automationsoch systemleverantörens maskinstyrningsprinciper. Centrala kärnkompetenser för resultatenheten Tillämpade drifter är kännedom om systemdriftkrav samt konfigurering och styrning av drifter, och i samband med detta även starkt kunnande inom applikationer i synnerhet för pappers-, massa- och metallindustri. En leverans kan också omfatta drifttagning, planering och installation av ställverk för frekvensomriktare, inklusive leveransspecifika dokument. Framtidsutsikter Vacon har bevisat sin kompetens som leverantör av systemdrifter. Referensobjekt har tagits i drift inom såväl pappers- som metallindustrin. Vacons produkter har visat sig vara lämpliga för systemdrifter när det gäller såväl egenskaper som prestanda. I fortsättningen kommer vi att i högre grad levererera linjedrifter i samarbete med automationsleverantörer. Vi kommer också att söka efter systemleverantörer som levererar automations- och elanläggningar för linjer och maskiner till vilka vi säljer frekvensomriktare som passar linjedrifter. 13

15 Vacon Traction Marknader och distributionskanaler Vacon Traction konstruerar, tillverkar och marknadsför frekvensomriktare och andra viktiga kraftelektronikapparater, bl.a. hackare och batteriladdare för transportmedel i hela världen: tåg, spårvagnar och tunga transportfordon för landsvägstrafik. Marknaden är stadd i förändring. Branschen, som förr haft en nationell karaktär, blir global. Marknaden ändras dock långsamt eftersom planeringsprojekten är långa och tar ofta flera år i anspråk. Serietillverkning kan inledas först flera år efter den inledande offerten. Produkterna är projekt- och kundspecifika. Under 2001 har Vacon Traction levererat produkter till kunder i Finland, Sverige, Mellaneuropa och Fjärran Östern. Distributionskanalen är i regel direktförsäljning från Finland till kunden, men i vissa fall även via Vacons försäljningsbolag. Produkter Vacon Traction utnyttjar Vacons basteknologi och -komponenter i sina produkter. På detta sätt blir det möjligt att dra nytta av de storseriefördelar som moderbolaget erbjuder. Konkurrenterna konstruerar sina produkter endast för användning i transportmedel. Produktstandarderna inom denna bransch skiljer sig från de industriella driftstandarderna, vilket gör att vissa delar modifieras för att motsvara specialkraven på området. Drifter används bland annat för styrning av fläktar och luftkonditioneringsanordningar samt driftmotorer i kompressoranläggningar. Styrsystem för luftkonditioneringar som monterades på lokomotiv i Fjärran Östern var ett av Vacon Tractions viktigaste projekt Framtidsutsikter År 2001 var ett viktigt år inom produktutvecklingen. Resultatenheten utförde produktutveckling av luftkonditioneringsanläggningar av många olika slag på alla marknadsområden. Om produktutvecklingssatsningarna utfaller väl börjar de ge resultat redan under

16 15

17 16

18 Forskning och produktutveckling Vacon NX Våra framgångsrika kunder förutsätter pålitlighet, flexibilitet, totalekonomi och kvalitet av sina processer - utan att glömma miljöfrågorna. Under 2001 har Vacon lanserat produkter från den nya NX-generationen på marknaden. Produkterna är pålitliga, de har en enkel konstruktion och kan enkelt tillämpas på processer av olika slag. Tack vare dessa egenskaper har produkterna visat sig motsvara kundernas önskemål och ytterligare förstärkt vår ställning som det ledande företaget inom kundspecifika frekvensomriktare som talar kundens språk. NX-frekvensomriktarnas skalbarhet, som delvis är patenterad av Vacon, har möjliggjort en snabb produktifiering av produkter från mikro-frekvensomriktare med låg effekt till högeffektslösningar på över 1 MW. De skilda effekt- och kontrollmodulerna har varit en viktig anledning till att den nya NX-tekniken blivit så framgångsrik, eftersom denna lösning möjliggjort parallell utveckling av luft- och vätskekylda effektmoduler som använder samma kontrollmodul. Vacons NX-produkter har från första början konstruerats med tanke på ett större öppet automationssystem, där oberoende intelligenta fältapparater kommunicerar på samma språk. Ett öppet system ger slutkunden de bästa möjligheterna att förse sitt system med de bästa komponenterna på marknaden för att garantera en totalekonomisk process. I sina produkter förverkligar Vacon den öppna automationens princip genom att erbjuda kända dataöverföringslösningar som bygger på internationella standarder - i alla produkter, för alla effekter. Tack vare den integrerade applikationsbaserade programvaran kan en NX-frekvensomriktare programmeras för styrning av en enkel pump eller fläkt. Men genom att använda ett specialprogram som utvecklats för ändamålet kan samma frekvensomriktare också användas som en komponent i en pappersmaskin. Vår programbaserade skalbara teknologi lämpar sig för hundratals applikationer inom industri och olika samhällstekniska sektorer för reglerbara maskiner och anläggningar, där man som kraftkälla använder en asynkronmotor. Vacon NXL Vacon NXL-frekvensomriktaren är en optimal lösning för basapplikationer, som pumpar, fläktar och transportörer. Det finns hundratals olika tillämpningsmöjligheter för NXL-frekvensomriktare inom styckegodsautomation, livsmedelsindustri och samhällsteknik. Vi har levererat de första NXL-frekvensomriktarna. Vid produktutvecklingen har vi siktat på att skapa en frekvensomriktare med få komponenter, enkel montering och effektiv distribution. Målet har varit att säkerställa att produkterna ger en bra total kostnadseffektivitet. Avsikten är att nå den internationella marknaden som kännetecknas av stora volymer och priskänslighet. Den vätskekylda frekvensomriktaren Den vätskekylda NXW-frekvensomriktaren har konstruerats för tillämpningar där kompakt storlek, monterbarhet och kylteknik är nyckelfaktorer. Fördelen med en vätskekyld frekvensomriktare jämfört med en luftkyld frekvensomriktare är att det vätskekylda alternativet är mindre och lämpar sig för montering på anläggningar som är försedda med ett vätskesystem som kan användas för avkylning av frekvensomriktaren. Lämpliga användningsområden är bland annat kompressorer, användningsområden inom tung industri, pump- och borrlösningar i oljeborrningsindustrin samt propellerdriftsanordningar på fartyg. Framtiden Det ökande behovet att spara energi och ta hänsyn till miljön kommer att öka användningen av frekvensomriktare i hela världen. De nya formerna av energiproduktion och dess effektiva användning erbjuder nya möjligheter för tillämpning av vår frekvensomriktarteknologi. NX-frekvensomriktarserien är flexibel och skalbar, vilket ger oss en konkurrensfördel när det gäller att leverera snabbare kundservice än konkurrenterna på den globala marknaden. MIKRO? Nya Vacon NXL 17

19 18

20 Produktion Vacons produktion bygger på ett långtutvecklat nätverkstänkande, där Vacon själv svarar för de strategiskt viktiga faserna i tillverkningen, som kundanpassning och kvalitetssäkring av slutprodukterna. År 2001 satsade Vacon på massanpassning (mass customization). Avsikten med denna verksamhet är att förkorta leveranstiderna från veckor upp till några dagar och att minska bundet kapital. Massanpassningsprojektet har skapat ett koncept som möjliggör snabba reaktioner på ändringar på marknaden inom både Vacons egen produktion och Vacons underleveranskedja. Man strävar också efter att effektivera produktionen betydligt inom den beställningsstyrda produktionen, som har flera tusen typkoder. Målet är en effektivitetsnivå som vanligen uppnås endast av masstillverkare som producerar ett fåtal olika produkter. Vacons produktion kan reagera snabbt på kundspecifika behov på marknaden enligt de krav som en kostnadseffektiv tillverkning ställer. Lagret regleras inom Vacons produktion och slutvarieringen utförs i ett så sent skede som möjligt. Genom olika åtgärder har leveranstiderna blivit kortare och kapitalomsättningshastigheten för fabrikens omsättningstillgångar ökat under Personalen inom produktionen har fått utbildning. De olika teamen beställer själva sitt material elektroniskt. Antalet delsammansättningar har ökat, och material med snabba och långsamma genomloppstider har definierats. Inom inleverans av material har man övergått till styrning på daglig basis. Samarbetet med nätverket av underleverantörer har intensifierats. Produktvarieringen har främjats genom ändringar i lay-outen av fabrikslokalerna. Dessa åtgärder har kommit hela logistikkedjan till nytta. Samarbetet med nätverket av underleverantörer har fördjupats och intensifierats, och informationsoch materialflödena har effektiverats. Åtgärderna har även lett till snabbare genomloppstider, flexiblare produktion, mindre lager och bättre kundservice. Massanpassningen utgör ett naturligt komplement till verksamhetsmodellen Vacon Concept for Supplier Partnership and Management, som introducerades under Med denna nyskapande modell är det möjligt att bedöma och utveckla prestationsförmågan i hela Vacons nätverk. Huvudsektorerna i Vacon Concept for Supplier Partnership and Management-modellen är kvalitet, tid, kostnadseffektivitet, teknologi, samarbetskvalitet samt ledning. Fabriken 2001 Den nybyggda delen av fabriken som togs i bruk 2001 möjliggör Vacons tillväxt under de kommande åren. Tillbyggnaden är försedd med esd-skydd, effektiva datasystem och maskiner och uppfyller därför kraven på en modern elektronikfabrik. De nya lokalerna har en yta på m 2. 19

21 Arbetsmetoder Ett år av gemensam information inom utvecklingen av arbetsmetoderna "Den gemensamma informationens år" var temat för utvecklingen av våra verksamhetsmetoder Målet var att trygga att alla får exakt den information som de behöver för sitt beslutsfattande. Utvecklingsåtgärderna utgick från en beskrivning av de önskade verksamhetsmodellerna. Efter att beskrivningen blivit färdig utvecklades en datasystemlösning som stödjer arbetsmetoderna. Beskrivningen omfattade metoderna inom våra viktigaste affärsprocesser. Sådana kärnprocesser är heltäckande produktutveckling, kundtillfredsställelse och logistik. Ledningen av företagsverksamheten togs också upp som en stödprocess till affärsverksamheten. Inom den heltäckande produktutvecklingen innebär gemensam kunskap bland annat att arbetsmetoderna i anslutning till projektstyrningen och dokumenthanteringen klarläggs. Styrningen av de mest centrala produktifieringsprojekten systematiserades. Projektplanerna, rapporterna och protokollen lagrades i projektspecifika databaser. Inom kundtillfredsställelse-processen utvecklades nya redskap för hantering av kundrelationerna, VaconSales, VaconQuote och VaconCustomer. VaconSales möjliggör beställningar över Internet. I det första skedet används verktyget främst av dotterbolagen. Offertprogrammet VaconQuote samt programmet VaconCustomer, som är avsett för hantering av kunduppgifter, utgör tillsammans med VaconSales ett produktpaket som ger riktig och mångsidigt användbar information för hantering av kundrelationerna. Även inom logistikprocessen introducerades ett nytt redskap, VaconSupplier, som kan användas för hantering av information om leverantörer. Gemensamma databaser, som till exempel den nya kanalen för intern kommunikation VaconNet (intranet), visade sig snabbt vara användbara informationskällor både inom logistik och inom de övriga processerna. Inom ledningen av affärsverksamheten inriktades utvecklingsåtgärderna på intern rapportering, strategisk planering samt förverkligande och personalfunktionens arbetsmetoder. Inom den interna redovisningen preciserades metoderna att kalkylera lönsamheten av enskilda produkter. För att främja tillgången till riktig information utvecklades ett rapporteringsverktyg som gör det möjligt att snabbt och flexibelt ta fram kund- och produktspecifika rapporter av olika slag. Den strategiska planeringen och beslutsfattandet utvecklades med siktet inställt på en allt bättre reaktionsförmåga. Processen indelades i strategiutveckling på årsnivå samt uppföljning kvartalsvis. Vid uppföljningen kvartalsvis beaktas teman som behandlas på årsnivå, till exempel kundtillfredsställelse, trivsel i arbetet och egenutvärdering enligt EFQM-modellen (European Foundation for Quality Management). Som redskap vid utformandet och genomförandet av strategin används en ny databas som bland annat innehåller bolagets åtgärdsplaner samt verksamhetens utvecklingsprojekt. Inom personalfunktionen skapades enhetliga metoder bland annat för rekrytering, introduktionsutbildning och kompetensutveckling. Med tanke på kommande rekryteringar utvecklades samarbetet med olika läroinrättningar under året i önskad riktning. Genom detta samarbete kan vi försäkra oss om att företaget också i framtiden har tillgång till den spetskompetens som verksamheten förutsätter. Under årets senare hälft introducerades chefsutbildningsprogrammet Vacatemia, som utvecklar deltagarnas personliga ledaregenskaper och -kunskaper. Hela personalen medverkade vid behandlingen av resultaten av den årliga undersökningen av trivseln i arbetet och planeringen av åtgärder för att främja denna. Den gemensamma informationens år

22 21

23 Ekonomiska nyckeltal Aktiespecifika nyckeltal (pro forma) 1999 (pro forma) Resultat/aktie, EUR 0,45 0,41 0,33 0,16 0,14 Eget kapital/aktie, EUR 1,52 1,32 0,56 0,34 0,19 Dividend/aktie, EUR *) 0,16 0,14 0,07 0,03 0,01 Dividend/resultat, % *) 35,5 35,3 22,2 21,7 10,6 Effektiv dividend-avkastning % *) 1,7 1,7 P/E-tal 20,7 20,2 Kursutveckling per aktie Periodens lägsta,eur 7,85 7,50 Periodens högsta, EUR 12,60 8,50 I slutet av perioden, EUR 9,33 8,30 Räkenskapsperiodens medelkurs, EUR 10,02 7,76 Aktiestockens marknadsvärde, MEUR 141,35 125,75 Aktieomsättning, st Aktieomsättning, % 41,2 1,5 Emissionsjusterat antal aktier i medeltal under räkenskapsperioden Antal aktier i slutet av räkenskapsperioden Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling Omsättning, MEUR 90,5 64,9 44,3 25,7 17,0 Omsättning, ökning % 39,5 46,6 71,9 51,4 106,9 Rörelsevinst, MEUR 10,4 8,1 6,0 3,2 2,6 Rörelsevinst, ökning % 28,4 34,7 91,4 22,8 311,1 Rörelsevinst, % av omsättningen 11,5 12,5 13,6 12,2 15,1 Vinst före bokslutsdispositioner och skatter, MEUR 10,1 8,2 5,7 2,9 2,3 Vinst före bokslutsdispositioner och skatter, % av omsättningen 11,2 12,7 12,9 11,1 13,6 Avkastning på eget kapital, % 32,9 44,3 71,3 57,5 111,2 Avkastning på investerat kapital, % 38,1 46,8 47,4 32,4 41,6 Räntebärande nettoskulder, MEUR 3,5 2,3 4,3 7,0 2,0 Nettoskuldsättningsgrad (%) 15,4 12,7 62,8 166,8 89,0 Soliditet(%) (utan kapitallån) 47,7 49,1 33,1 24,6 23,0 Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar, MEUR 7,5 8,8 1,4 2,9 0,6 Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar, 8,3 13,6 3,3 11,1 3,4 % av omsättningen Forsknings- och produktutvecklingskostnader, MEUR 6,9 5,8 3,6 **) **) Forsknings- och produktutvecklingskostnader, 7,6 8,9 8,1 **) **) % av omsättningen Personal i slutet av perioden Orderstock, MEUR 6,5 5,8 2,5 2,4 ***) *) För räkenskapsperioden 2001 utgörs dividenden av styrelsens förslag till bolagsstämman **) Forsknings- och produktutvecklingskostnader har inte följts upp under åren 1997 och ***) Orderstocken har inte följts upp på enhetligt sätt under år

24 Formler för nyckeltal I formlerna ingår kapitallånen inte i eget kapital utan i räntebärande främmande kapital Resultat / aktie = Resultat före extraordinära poster - skatter -/+ minoritetsandel Emissionsjusterat antal aktier i medeltal Eget kapital / aktie = Eget kapital Emissionsjusterat antal aktier på bokslutsdagen Dividend / aktie = Utdelad dividend från räkenskapsperioden Emissionsjusterat antal aktier på bokslutsdagen Dividend / resultat = Utdelad dividend från räkenskapsperioden x 100 Vinst före skatt - skatter -/+ minoritetsandel Effektiv dividendavkastning = Dividend / aktie x 100 Avslutningskursen under räkenskapsperiodens sista börsdag P/E -tal = Avslutningskursen under räkenskapsperiodens sista börsdag Resultat / aktie Avkastning på eget kapital = (Resultat före extraordinära poster - skatter) x 100 Eget kapital + minoritetsandel, i medeltal under perioden Avkastning på investerat kapital = (Resultat före extraordinära poster + räntor och övriga finansiella kostnader) x 100 Balansomslutning - räntefria skulder, i medeltal under perioden Soliditet = (Eget kapital + minoritetsandel) x 100 Balansomslutning - erhållna förskott Nettoskuldsättningsgrad = (Räntebärande främmande kapital - kassa och bank) x 100 Eget kapital + minoritetsandel 23

25 Styrelsens verksamhetsberättelse för redovisningsperioden Vacon-koncernen fortsätter att växa lönsamt. Redovisningsperiodens mål nåddes i huvudsak bra. Marknadsställningen förstärktes på alla kontinenter. Snabbast ökar Fjärran Österns andel av koncernens omsättning, i synnerhet tack vare den snabba tillväxten i Kina. De första linjedrifterna för pappersoch metallindustrin som bygger på Vacon-teknologi togs framgångsrikt i drift. Detta visar att förutom att vår teknologi håller måttet, har vi vunnit de mest krävande slutanvändarnas förtroende som leverantör av pålitliga frekvensomriktare. Vi är ledande inom teknologi för kundoch applikationsspecifika frekvensomriktare. Våra starka satsningar på produktutveckling ger oss nu en position där vi kan leverera produkter i hela effektområdet, för alla nätspänningar, från de enklaste till de mest krävande applikationerna. Marknadsställning Genom att förverkliga vår precisionsstyrda produktstrategi har vi befäst vår ställning som leverantör av pålitliga och lättanvända eldrifter. I dag är Vacons andel av världens frekvensomriktarmarknad omkring två procent och vi är övertygade om att vår marknadsandel fortsätter att växa. Frekvensomriktarmarknaden är fortfarande fragmenterad. Marknadsledaren har en andel på cirka 13 procent av totalmarknaden. Den sammanlagda marknadsandelen för de tretton största leverantörerna är 80 procent. Konkurrensen blir allt hårdare och vi kommer att se omstruktureringar i konkurrensbilden. Teknologin utvecklas snabbt, vilket syns i produkter med allt högre prestanda, i allt mångsidigare applikationer och kommunikationsmöjligheter samt i sjunkande produktpriser. Framgång i branschen förutsätter kontinuerlig utveckling av produkter och arbetsmetoder. Marknadsledarna är storföretag inom automations- och elbranschen som erbjuder ett brett sortiment produkter och tjänster. Produkterna stöder företagens egna interna standarder och verksamhetsmetoder. Till skillnad från Vacon utgör försäljningen av frekvensomriktare hos många konkurrenter en mycket liten del av koncernens totala omsättning. Inom försäljning och marknadsföring siktar Vacon på en så täckande geografisk närvaro som möjligt. Vacons försäljning och marknadsföring bygger på egen direktförsäljning, distributörer, maskin- och anläggningstillverkare (OEM) samt brand label-kunder som kompletterar sitt eget produkturval. Via de olika kanalerna säljs Vacons produkter i över 100 länder. 24

26 I bild från vänster: Erkki Raunio, Harry Ollila, Harri Niemelä, Stefan Wikman, Veijo Karppinen, Jari Eklund och Mauri Holma. Vacons direktförsäljning riktas i huvudsak till tung industri och systemleverantörer. Vacon har över 100 distributörer världen över. Vid kartläggning och val av distributörer lägger Vacon särskild vikt vid distributörens geografiska närvaro och täckning av slutkunder branschvis. Brand label-kunderna säljer och marknadsför Vacons frekvensomriktare under sina egna varumärken för att på detta sätt komplettera sitt produkturval. Vacons ledning har uppfattningen att företaget kan öka sin försäljning genom brand label-kanalen, eftersom kunderna väntar sig pålitlighet, flexibilitet och teknologikunnande av sin leverantör. Samarbetet med maskin- och anläggningstillverkarna förutsätter att Vacon har förmåga att analysera kundens och slutanvändarens process och anpassa produkten enligt kundens behov. Typiskt för OEM-avtal är att de ofta är mycket långvariga. Kärnområden i vår strategi är kundinriktad verksamhet, snabb reaktionsförmåga, fokusering på vår kärnkompetens, kontinuerlig utveckling av know-how samt överlägsen kvalitet. Vi kan också fastställa att Vacons framgång baserar sig just på dessa faktorer samt på vår kompetenta och engagerade personal. Vacon skapar målmedvetet ett samarbetsnätverk där man med stöd av kundernas, leverantörernas, högskolornas och företagets expertis utvecklar allt bättre frekvensomriktare för processer inom industrin och den offentliga sektorn. Koncernstruktur Vacon fortsatte att bygga upp sitt nätverk av egna försäljningsbolag i Europa. Under redovisningsperioden bildades försäljningsbolag i Ryssland, Frankrike och Norge. I december 2001 träffades ett avtal om att Vacon ökar sitt innehav i Tammerforsbaserade Vacon Traction Oy från 65 procent till 90 procent genom att köpa aktier av de övriga ägarna. Affären förverkligades i januari I november förvärvades en majoritetsandel på 51 procent av Rotatek Finland Oy. Rotatek är specialiserat på elmotorer med höga rotationshastigheter. Teknologin har utvecklats på Tekniska högskolan i Villmanstrand i tio års tid och håller nu på att bli mogen för kommersialisering. Genom förvärvet införskaffade Vacon en framtidsteknologi, inte färdig affärsverksamhet. Satsningarna på JV-bolaget Vacon Americas har inte gett önskat resultat. Bolagets ägare Vacon och Cutler-Hammer bestämde att omstrukturera bolagets verksamhet. Bolagets personal flyttade över till Cutler-Hammers lönelistor. Nya kunder sköts antingen via Vacon Abp eller Cutler-Hammer. Framtidsutsikter Vacon har målmedvetet fortsatt sitt arbete för att skapa ett försäljningsnätverk som omfattar hela den industrialiserade världen. Vacon är känt i över hundra länder, och på sju år har vi fått ett gott anseende som leverantör av pålitliga och lättanvända produkter. Våra nya kundrelationer och egna försäljningsbolag skapar en stabil grund för verksamhetens tillväxt också under det innevarande året. I det rådande ekonomiska läget är det ytterst svårt att fastställa ett mål för omsättningen för år Om den ekonomiska nedgången fortsätter, väntas också frekvensomriktarmarknaden försvagas. Vacons ledning har den uppfattningen att marknaden visar en svagt stigande trend också under Vacons marknadsandel är omkring två procent och i egenskap av teknologiledare inom programmerbara frekvensomriktare har företaget stor tillväxtpotential. Stigande energipriser kommer att öka antalet besparingsinvesteringar som görs med hjälp av frekvensomriktare, och detta bidrar till att jämna ut konjunkturväxlingarna inom frekvensomriktarförsäljningen. Vacon har som mål att under 2002 uppnå en tillväxt på procent. Lönsamhetsmålet är en rörelsevinstmarginalnivå på 12,5 procent. Omsättning Koncernens omsättning ökade från 64,9 milj. euro år 2000 till 90,5 milj. euro, en tillväxt på 39,5 procent. Moderbolaget Vacon Abp:s omsättning var 81,2 milj. euro. Vacons omsättning 2001 per distributionskanal fördelades enligt följande: egen direktförsäljning 38 procent, distributörer 17 procent, maskin- och anläggningstillverkare 24 procent och brand label-kunder 21 procent. Vacons omsättning per marknadsområde fördelades enligt följande: Finland 19,6 procent, övriga Europa 47,0 procent, Nordamerika 19,7 procent, Fjärran Östern 12,0 procent och övriga 1,7 procent. Order och orderstock Affärsverksamheten inom frekvensomriktare är till sin karaktär komponenthandel, där leveranstiderna växlar mellan ett par dagar och några veckor. För att garantera en flexibel kundservice siktar Vacon på att förkorta leveranstiderna ytterligare. Orderstocken är kort, men visibiliteten förbättras 25

27 avsevärt av de inköpsprognoser som OEM-, brand label- och distributörkunderna ställer. Leveranssäkerheten låg på en utmärkt nivå hela året. Orderstocken vid utgången av året var 6,5 milj. euro (2000 5,8 milj. euro). Lönsamhet Koncernens vinst efter finansiella poster var 10,1 milj. euro jämfört med 8,2 milj. euro året innan. Redovisningsperiodens nettovinst var 6,8 milj. euro, en ökning på 22,1 procent jämfört med en nettovinst på 5,6 milj. euro året innan. Skatternas andel var 3,3 milj. euro. Lönsamhetsmålet för 2002 är att höja rörelsevinstmarginalen till 12,5 procent, då den år 2001 var 11,5 procent. Balansräkning och finansiering Koncernens operativa kassaflöde var +7,6 milj. euro, vilket visar att det är möjligt att finansiera en stark tillväxt med intern finansiering. Balansomslutningen var 49,2 milj. euro, en ökning på 32,4 procent, som således underskred omsättningstillväxten. Soliditetsgraden låg på en fortsatt god nivå och var 47,7 procent. Koncernen hade en god likviditet hela året. De räntebärande skulderna vid utgången av året utgjorde 8,8 milj. euro (2000 4,9 milj. euro) och nettoskuldsättningsgraden 15,4 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital 38,1 procent och avkastningen på eget kapital 32,9 procent låg på en fortsatt hög nivå. Investeringar Konsernens bruttoinvesteringar under redovisningsperioden var 7,5 milj. euro. De gällde produktions- och testlinjer för NX-frekvensomriktarfamiljen, verktyg för NX-produkterna, produktutvecklingslaboratoriet samt inventarier och utrustning för fabrikstillbyggnaden. Joint venture bolaget Vacon Americas LLC:s marginella finansiella intäkter bokfördes till femtio procent i koncernens resultaträkning under föregående bokföringsperiod och bolagets anskaffningsutgift bokfördes som sådan i koncernens balansräkning. Vacon Americas har under bokföringsperioden införlivats i koncernbokslutet, vilket innebär att aktiernas anskaffningsvärde i motsvarande grad minskar periodens nettoinvesteringar. I moderbolagets balansräkning ingår 1,8 milj. euro aktiverade produktutvecklingsutgifter för små frekvensomriktare och vätskekylda frekvensomriktare, detta på samma sätt som i fjol. I gruppens balansräkning har 2,1 milj. euro produktutvecklingsutgifter aktiverats. Enligt bolagets bokföringsprinciper är det möjligt att aktivera produktutvecklingsutgifter som gäller upprättande av ny affärsverksamhet och som kommer att ge avkastning i framtiden. Personal Antalet anställda i moderbolagets ökade med 66 och var 307 vid utgången av året. Antalet anställda ökade på alla delområden av verksamheten. Personalomsättningen var låg. Koncernens dotterbolag hade vid utgången av året 102 anställda, en ökning på 35 personer från årets början. Det totala antalet anställda inom koncernen var 409 vid utgången av året. Styrelse och revisor Jari Eklund, Mauri Holma, Veijo Karppinen, Harri Niemelä, Harry Ollila och Erkki Raunio var medlemmar i Vacon Abp:s styrelse under perioden. Harri Niemeläverkade som styrelsens ordförande, Stefan Wikman som sekreterare och Veijo Karppinen som bolagets verkställande direktör under perioden. KPMG Wideri Oy Ab var bolagets revisor (ansvarig revisor Raimo Wiklund, CGR) under perioden. Aktieägare I april 2001 betalade bolaget en dividend på 2 milj. euro, dvs. 0,13 euro per aktie. Aktiens notering på Helsingfors Börs varierade mellan 7,85 euro och 12,60 euro. Årets slutkurs var 9,33 euro. Styrelsens förslag till disposition av utdelningsbara vinstmedel Det utdelningsbara egna kapitalet för moderbolaget är 18,6 milj. euro. Det utdelningsbara egna kapitalet för koncernen är 15,9 milj. euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend från resultatet 2001 utbetalas 0,16 euro/aktie, sammanlagt 2,4 milj. euro. 26

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE 1 (6) NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE I noter till bokslutet skall redovisas nyckeltal för kreditinstitutets ekonomiska utveckling och nyckeltal per aktie för de fem senaste

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2000

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2000 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2000 Ökning av omsättningen med 26 procent till 39 miljoner kronor Ökning av orderingången med 23 procent till 46 miljoner kronor Resultatet efter finansnetto

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Övningarnas innehåll. 6. Analyser och framtid. 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande. 4. Operationer II: Processer och kostnadsanalys

Övningarnas innehåll. 6. Analyser och framtid. 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande. 4. Operationer II: Processer och kostnadsanalys Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande 4. Operationer II: Processer och kostnadsanalys 3. Operationer I: Produkter och produktion 2. Kassa- och

Läs mer

Inga förändringar har skett i konkurrensläget. Den första fusionen av två nationella postverk framskrider i Sverige och Danmark.

Inga förändringar har skett i konkurrensläget. Den första fusionen av två nationella postverk framskrider i Sverige och Danmark. Itella Abp Delårsrapport för januari juni 2008 Marknadsläge Den allmänna konjunkturnedgången kan inte ännu utläsas i efterfrågan på Itellas tjänster, med undantag av verksamheten i Danmark och Baltikum.

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT Q1 JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT J A N U A R I - MARS JANUARI - MARS I SAMMANFATTNING Faktureringen för första kvartalet uppgick till 10 576, (22 491 ). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T. PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ)

D E L Å R S R A P P O R T. PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ) Kvartal 1 MAJ JULI 2005 Nettoomsättning 7,2 MSEK Rörelseresultat 0,6 MSEK Vinst per aktie 0,02 kr/aktie Breddat produktsortiment

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

En global koncern till din tjänst

En global koncern till din tjänst En global koncern till din tjänst Leroy-Somer har med hjälp av sina 10 000 medarbetare byggt upp ett globalt nätverk med 470 kunskaps- och servicecentra som kan erbjuda det tekniska och affärsmässiga stöd

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 4.5.27 1 Wärtsilä Centralt under det första kvartalet MEUR Q1/7 Q1/6 Förändr. 26 Omsättning 761 592 29 % 3 19 Rörelseresultat 63

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster D E L Å R S R A P P O R T 1.1 3.6.2 Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 75,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster minskade med 5,2 M

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Boksluts- meddelande 2011

Boksluts- meddelande 2011 Bokslutsmeddelande 2011 Bokslutskommuniké 2011 Sida 1 Ahlstrom Abp sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE 1.2.2012 kl. 12.00 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30

Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30 MultiSimplex AB (publ.) (556537-2439) Delårsrapport för perioden 2000-01-01 2000-06-30 Orderingången uppgick till 2756 tkr. Rörelsens intäkter uppgick till 1854 tkr. Resultat efter finansnetto uppgick

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer