1983 Brandstationen blir konsthall. Den första utställningen, med måleri och 1904

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1983 Brandstationen blir konsthall. Den första utställningen, med måleri och 1904"

Transkript

1 1900 Brandstationen står färdig och tas i bruk. På övervåningen finns två enrumslägenheter som fungerar som tjänstebostäder samt ett sammanträdesrum. En fast ångspruta monteras vid brandstationen. Den har en räckvidd på meter och tar sitt vatten direkt från Norrtäljeån Konstnärerna Bengt Grandin och Eugen Krajcik tar initiativ till att förvandla den gamla brandstationen till konsthall. Tillsammans med en grupp kollegor bildar de därför föreningen NKYK, Norrtälje Kommuns Yrkesverksamma Konstnärer. Eftersom ångsprutan kräver yrkeskunnig personal organiserar man om brandförsvaret Brandstationen blir konsthall. Den första utställningen, med måleri och 1904 litografier av Philip von Schantz, har vernissage den 4 juni. Stadens brandkår är uppdelad i två avdelningar, en frivillig och en värnpliktig. Den frivilliga, elitbrandkåren, utgörs av 26 man som har ansvar för ångsprutans vård och skötsel. Den värnpliktiga kåren omfattar en stor del av Norrtäljes manliga invånare, 561 man. Det finns även en reservkår. Denna organisationsform står sig sedan i stort sett oför Gunhild Stensmyr är konsthallens första intendent. Hon driver framgångsrikt verksamheten med små medel och bygger upp konsthallens rykte som en angelägen plats för samtidskonst. ändrad fram till Man använder sig av militära titlar som sergeant, korpral och brandsoldat Konsthallen hotas av nedläggning men räddas Den tekniska utvecklingen och övergången från hästskjuts till bilar innebär att det är möjligt att minska personalstyrkan. De militära titlarna ersätts så småningom med mer civilt klingande motsvarigheter som brandmästare, brandchef och brandman. En språklig rest som fortfarande finns kvar från tiden då man använde häst och vagn är begreppet anspänningstid, den tid det tar från att ett larm kommer in till 1992 Stödföreningen Norrtälje konsthalls vänner bildas på initiativ av Åke Oldenvik och Gunhild Stensmyr. Föreningens medlemmar deltar aktivt i konsthallens arbete genom att bemanna receptionen, samarrangera konstnärsmöten, föredrag och anordna konstresor. Man ger även ut en medlemstidning. dess att brandbilen lämnar stationen Konsthallen utses till Årets museum. De övriga nominerade var Kalmar konstmuseum och Uppsala konstmuseum. Ur stadgarna: Stadens brandstyrka ska bestå av brandchef, vice brandchef, en borgarbrandkår om minst 30 man med en brandmästare. Till detta kommer en reservbrandstyrka av minst 40 man Sedan den öppnade har konsthallen haft cirka 450 utställningar, men 1968 också varit en plats för pedagogisk verksamhet, föredrag, konserter, workshops och mycket mer. Brandkårens uppgifter har utökats under årens lopp från att bara gälla brandsläckning till att även omfatta en rad andra saker, till exempel att ge råd till allmänheten och granska nybyggnader. Brandkåren begär också kronor för att köpa in utrustning för oljesanering Norrtälje konsthall flyttar tillsammans med Norrtälje museum in i det nybyggda huset på Galles gränd 7. Vilken verksamhet som nu ska be Flyttlasset går till den nybyggda brandstationen på Baldersgatan och drivas i den gamla brandstationen återstår att se. En plats för scenkonst är ett av förslagen. därmed står det gamla tegelhuset på Lilla Brogatan tomt i några år. Under tiden används det bland annat som kanslilokal för Norrtälje brottarklubb och förvaringsplats för traktorer och redskap.

2 Det brinner! Den 12 april 1912 klockan två på natten utbröt i Norrtälje en stor brand som började i Apoteket på Tullportsgatan. Branden orsakades förmodligen av en kortslutning som uppstod då apotekardrängen och några tjänsteflickor hade skottat ut snö från vinden dagen innan. Det var en kall natt med hård blåst, vilket gjorde att branden spred sig snabbt västerut på gatan. Släckningsarbetet var mycket utmanande och ångsprutan gick för fullt på brandstationen. Genom att spruta vatten på ett brandsegel kunde den närbelägna Tullgården, som låg på platsen där dagens polisstation ligger, räddas. Det var en lyckad insats då man kunde förhindra en större spridning av elden för att organisationen fungerade bra och utryckningen gick snabbt. Bengt Grandin leder barnverksamhet utanför konsthallen. Delar ur brandkåren i Norrtälje, tidigt 1900-tal. Konsthallen utvecklas Gunhild Stensmyr var konsthallens första anställda intendent. Hon lade grunden för och utvecklade verksamheten till vad den är idag under sina elva år på konsthallen. På sin första arbetsdag fick hon bokstavligt talat skapa sig en plats på konsthallen: Jag gick upp på övervåningen, jag tror att det var Röda korsets loppis som hade sitt förråd där, så då började jag med att röja, kasta ut saker därifrån och så hittade jag ett litet kyffe som jag använde som kontor berättar Gunhild. Hennes nästa steg blev att formulera måldokument för konsthallen, och att anställa en medarbetare, Torun Ekstrand. Tillsammans byggde de sedan upp den pedagogiska verksamheten för barn i bildverkstaden, och anordnade angelägna och nyskapande utställningar trots en mycket begränsad budget. En konsthall blir till Konstnärerna Bengt Grandin och Eugen Krajcik tog initiativ till att starta konsthallen i början på 1980-talet eftersom det inte fanns någon fast utställningslokal för konst i Norrtälje. Deras ambition var att främja allmänhetens konstintresse genom att visa lokal konst men också att spegla samtidskonsten. När Bengt och Eugen fick veta att den gamla brandstationen stod tom kontaktade de kommunen och presenterade sitt förslag. Ett tiotal intresserade konstnärer bildade då föreningen NKYK, Norrtälje Kommuns Yrkesverksamma Konstnärer. Eugen, som var skulptör, byggde en stor skalenlig modell av huset där man kunde lyfta av de olika sektionerna och se hur det var tänkt att se ut. Konstnärernas förslag på verksamhet i den gamla brandstationen antogs och den 4 juni 1983 kunde man bjuda in till vernissage för den första utställningen. I början var all verksamhet ideell och drevs av konstnärerna själva. Ett verk ur utställningen Revelatio Coelestis av Gunilla Wihlborg Foto: Roine Karlsson.

3 1620 Det beslutas att ett gevärsfaktori ska anläggas för tillverkning av vapen ett ambitiöst program av utflykter, föredrag och hembygdsfester samt veckolånga hembygdskurser. i Norrtälje. Skickliga smeder hämtas från Tyskland av faktorn Heinrich Jancken Fornminnesföreningen påbörjar en inventering av Roslagens fasta fornminnen. Norrtälje får stadsprivilegier av Gustav II Adolf den 10 mars Gevärsfaktoriets byggnader uppförs. Verkstäder, smedjor och borrkvarn Fornminnesföreningen köper den till faktoriet angränsande Zettersténska gården vilket ger möjlighet att utöka museet. ligger norr om ån utmed nuvarande Hantverkargatan Norrtälje bränns av ryssarna. En av de få byggnader som klarar sig är faktoriområdets borrkvarn. Man börjar genast bygga upp området igen och modernisera det. Stiftelsen Roslagsmuseet bildas med representanter från fornminnesföreningen, kommunen och landstinget. Stiftelsens uppgifter blir att förvalta och bevara de fastigheter och samlingar som tillhört fornminnesföreningen, hålla samlingarna tillgängliga och bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet. I samband med bildandet 1757 av stiftelsen byter Norrtälje museum namn till Roslagsmuseet. Kronan säljer gevärsfaktoriet till finansmännen Robert Finlay och John Jennings Den första intendenttjänsten tillsätts med Christina Karman-Ohlberger Besökarantalet går upp kraftigt under följande år. Jakob Grill tar över verksamheten Gevärsfaktoriet läggs ner. Filarverkstaden, den byggnad som idag kallas för faktoriet, används under de följande åren som bank, epidemisjukhus Norrtälje kommun blir en av fem stiftelsebildare vid uppstarten av Stockholms läns museum. De andra är Södertälje kommun, Sigtuna kommun, Stockholms stad och Stockholms läns hembygdsförbund. och bostadshus Roslagens Fornminnes- och Hembygdsförening bildas. Borgmästare W. E. Hallin var initiativtagare och ordförande. I den första styrelsen Landstinget lämnar stiftelsen. Museet får därför ett engångsbelopp som de använder till att köpa magasinslokaler i Långgarn. Här förvaras nu museets omfattande samlingar. satt även kyrkoherde Silfver i Länna, vice ordförande, rådmannen Julius Nordin, inspektör Fredrik Wallén, hemmansägare Erik Eriksson i Vik, Söderby Karl och fröken Karolina Zetterman Roslagsmuseets vänner bildas Föreningen köper den gamla byggnaden på Faktorigatan med avsikt 2008 Stora delar av personalen sägs upp och museet stängs för renovering. att använda den som museum. Föremål har redan innan börjat samlas in och har förvarats på olika platser i Norrtälje, bland annat i W. E. Hallins hem Det kommunalt ägda Norrtälje museum bildas Norrtälje museum invigs. Fornminnesföreningen driver verksamheten på ideell basis. Med tiden utvidgas föreningens verksamhet till att omfatta

4 Tre generationer Rosenhell Norrtälje gevärsfaktori bestod av flera byggnader som låg längs med Norrtäljeåns båda sidor på nuvarande Hantverkargatan och Faktorigatan. Den byggnad som vi idag känner som gevärsfaktoriet innehöll endast en liten del av verksamheten. Anläggandet av ett gevärsfaktori i Norrtälje var en bidragande orsak till att byn Norra Telje fick stadsprivilegier 1622 av Gustav II Adolf, och faktoriet kom att sätta en stark prägel på stadens näringsliv fram till mitten av 1800-talet. Hantverkarna vid faktoriet hade olika uppgifter. Stockmakare kallades de som tillverkade trädelen, stocken, av geväret eller pistolen och som sedan monterade ihop den med pipan och de övriga delarna till ett färdigt vapen. Det var vanligt att flera generationer i samma familj jobbade inom samma skrå. Sönerna i familjen Rosenhell levde och verkade som stockmakare i Norrtälje i tre generationer, under drygt hundra år. Nils Rosenhell föddes i slutet av 1600-talet. Han började som lärogosse vid Norrtälje faktori, och blev gesäll i Stockholm år 1721 hos mäster Jonas Schertiger den yngre. Nils återvände sedan till Norrtälje där han gifte sig med Barbro Larsdotter och arbetade som stockmakarmästare. De fick två barn, Joakim född 1729 och Maria född Nils Rosenhell dog ung, innan 1739 då hans hustru står omtalad som änka. Deras son Joakim Rosenhell valde samma yrkesbana som sin far. Han började som lärogosse hos mäster Jonas Tellberg, där han också blev gesäll Ett år senare flyttade Joakim över till mäster Lorens Björkmans verkstad, därefter arbetade han under minst två år i Stockholm. Joakim gifte sig med Brita Stina Forsman, född 1728 och de fick dottern Greta Regina år Brita Stina avled, och Joakim gifte om sig 1773 med pigan Maria Hasselbom, född Deras son Jacob föddes Familjen var då bosatt på Verkstadsgatan. Då Maria avled år 1794 köpte Joakim gård nummer fyra på Tullportsgatan och flyttade dit. Åldermannen och rustmästaren Joakim Rosenhell avled den 7 april 1807 av andtäppa. Rustmästarens uppgift var att inspektera de färdigtillverkade vapnen, vilket var ett viktigt och statusfyllt uppdrag. Ålderman är en vald föreståndare för ett gille eller ett skrå. Jacob Rosenhell sattes i unga år i lära hos sin far Joakim som stockmakarlärling. Han arbetade också under några år i Stockholm hos mäster Johan Reichart. År 1800 gifte han sig med jungfrun Anna Martin, och ungefär samtidigt blev han också mästare. Paret bodde i Jacobs föräldrahem på Tullportsgatan. Jacob hann bli både rustmästare och ålderman innan han avled 34 år gammal Roslagsmuseet Lennart Jansson, adjunkt, historiker och en av de mest välkända kulturpersonligheterna i Norrtälje, har suttit i Fornminnesföreningens styrelse från slutet 1960-talet till år Han blev värvad av läroverksadjunkt P. M. Lijsing, som verkade som museiföreståndare och lokalhistoriker under föreningens grundare W. E. Hallins tid. Lennart betonar särskilt den viktiga roll som pedagogiken hade vid Roslagsmuseet. Trädgården användes bland annat för gamla lekar som Lek-Maja lärde ut. Inomhus fanns en historisk utställning, med ett tydligt barnperspektiv, som började i nutid och gick bakåt. I en annan byggnad inreddes ett skolmuseum av folkskolläraren Sven Norbrink och skolchefen Sten Lagerström. De använde sig av autentiskt material från kommunens skolor, bland annat gamla bänkar och planscher. Vy över Norrtälje från Erik Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna Kopparsticket visar en idealiserad bild av staden.

5 1898 Aktiebolaget Pythagoras instiftas den 20 augusti av tre unga uppfinnare, ingenjör Knut Pauli, filosofie licentiat Ivar Hultman och verkmästare Waldemar Haglund. Ändamålet är att i riket driva mekanisk, 1933 Pythagoras sätts återigen i konkurs. Edvin Jönsson som arbetat på Pythagoras sedan 1924 får köpa bolaget och driver det sedan under namnet Motor AB Pythagoras. elektro- teknisk eller annan fabriksrörelse Pythagoras fyller 50 år och har klarat sig bra igenom andra världskriget. Konstnären Ester Hultman, utbildad vid Tekniska skolan i Stockholm och Valand i Göteborg och syster till Ivar Hultman anlitas för att designa nya produkter åt Låsfabriken som är en del av Pythagoras verksamhet Edvin Jönsson säljer den sista andelen i Pythagoras till Rödhammarbolagen, som låter verksamheten långsamt tyna bort. Den upphör helt och fabriken står tom i fyra år. Friherre Jan Brauner blir ny styrelsemedlem och ledare för företaget. Brauner sätter genast igång att strama upp verksamheten för att göra den mer lönsam. Låsfabrikens kapacitet och produktsortiment utökas Stadsarkitektkontoret i Norrtälje kommun beställer en kulturhistorisk 1903 Fabriken får en beställning på motorer som ingenjören Arvid Schubert byggnadsinventering för centrala Norrtälje. Fabrikskomplexet Pythagoras anges i denna vara omistligt ur kulturhistorisk synpunkt. In venteringen glöms sedan bort. tagit fram ritningar till. Under de följande åren utökas både tillverkningen och utvecklandet av tändkulemotorer på fabriken Byggfirman Anders Diös AB köper Pythagoras av Rödhammarbolagen 1914 Första världskriget bryter ut, men Pythagoras lägger om produktionen till järnsvarvar och klarar på så sätt exportnedgången. för att riva fabriken och bygga bostäder på tomten. I samband med deras ansökan om rivningslov väcks en opinion för att bevara Pythagoras som ett industrimuseum. Gun Svensson, ledamot i byggnadsnämnden, bestämmer sig för att undersöka Pythagoras närmare. Hon 1917 Pythagoras gör sitt bästa årsresultat någonsin, kronor. tar sedan initiativ till att föreningen Pythagoras Vänner bildas på hösten 1984 för att kunna rädda fabriken som kulturminne. De lyckas tillslut och Norrtälje har fått en unik kulturinstitution Fabriksområdet byggs ut ytterligare och får dagens utseende Under följande år både renoverar och restaurerar Pythagoras Vänner 1919 lokalerna till ett funktionellt museum. Pythagoras gör en förlust på kronor och Jan Brauner avgår som verkställande direktör. Styrelsen tillsätter i hans ställe ingenjör Algot Hansson, som har arbetat på Pythagoras sedan Den pedagogiska verksamheten för barn utvidgas och museidelen Barnens Pythagoras står klar. Margareta Lindberg har utformat det pedagogiska programmet Teknikundervisning som tar skruv. Pythagoras försätts i konkurs. Ingenjör Lars-Oscar Svedlund får uppdraget att realisera konkursboets tillgångar. Året efter köper Svedlund Nya AB Pythagoras. Affärerna går dåligt under depressionen, och Svedlund ger sig av utan att betala ut arbetarnas löner Om du vill veta mer om Pythagoras kan du se det med egna ögon, åk upp med hissen högst upp och gå över spången så kommer du till Pythagoras industrimuseum.

6 Ett liv på Pythagoras Bengt Sundberg föddes i Gävle den 22 maj Hans far kom från Norrtälje och familjen flyttade hit De bodde i arbetarbostäderna på Pythagoras med 14 andra familjer. Vi hade det inte så trångt ändå. Vi var fyra barn i två rum och kök säger Bengt. 1908, när Bengt var 13 år, slutade han skolan och började arbeta som springgrabb hos en bagare. Ett par år senare började Bengt arbeta i gjuteriet på Låsfabriken, som hade samma ägare som Pythagoras. Där tillverkade han kärnor för att fylla håligheten på ljusstakar och lås vid gjutningen. Arbetsdagarna var långa, tio och en halv timme om dagen. Han tjänade 15 öre i timmen. Det motsvarar i dagens penningvärde en dagslön på knappt 80 kronor. Mellan 1912 och 1921 arbetade Bengt på Maskinfabriken, som låg vid brandstationen. Han trivdes mycket bra där, men fick sluta då den stängdes Sedan följde en period av arbetslöshet innan Bengt började arbeta på Pythagoras Då var fabrikens storhetstid redan förbi. Den inhemska konkurrensen på motormarknaden och en felsatsning på att utveckla en ny motor bidrog till att Pythagoras försattes i konkurs Bengt hade dock tur och fick ett tillfälligt jobb hos en svåger till den dåvarande direktören Torsten Pauli. Efter detta kom han tillbaka till Norrtälje när fabriken startade upp igen. Bengt Sundberg på Pythagoras. Under de följande åren fick han uppleva hårt arbete, facklig kamp och ytterligare en konkurs. Bengt blev kvar på Pythagoras till Under mitten av 1980-talet, när kampen för att rädda Pythagoras pågick som mest intensivt, hälsade Bengt ofta på uppe vid fabriken och han var även aktiv i Pythagoras Vänner. Pythagoras räddas När vi idag ser industrimuseet Pythagoras med dess livaktiga och variationsrika verksamhet är det svårt att tro att fabriksbyggnaderna en gång i tiden var en hårsmån från att rivas hade den dåvarande ägaren Anders Diös AB lämnat in en rivningslovsansökan till kommunen för att kunna bygga bostäder på tomten. Innan Bengt gick bort 1989 hann han få ett lugnande besked från ordföranden i Pythagoras Vänner, Fred Andersson. Pythagoras var räddat för eftervärlden. Vid vårt sista sammanträffande frågade han om det var säkert att fabriken var räddad. Jag sa ja. Då kan jag dö lugnt, sa Bengt berättar Fred Andersson. Under åren pågick sedan en intensiv och dramatisk kamp för att bevara Pythagoras som byggnadsminne och industrimuseum. En avgörande anledning till att man lyckades bevara Pythagoras för eftervärlden var att många olika människor samverkade för ett gemensamt mål. På det lokala planet fördes denna kamp av föreningen Pythagoras Vänner som arbetade ideellt med att kanalisera och organisera allmänhetens engagemang. Regionalt verkade länsstyrelsen och Länsmuseet för ett bevarande. Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd och Arbetets museum i Norrköping stödde och verkade för ett bevarande på det centrala planet.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Titta själv och tyck till! Ewa

Titta själv och tyck till! Ewa För jämförelsens skull har jag gjort två olika layoutförslag. Här kommer det andra. Det är en bok i liggande A4. (Det andra förslaget, som du kanske redan har sett, är i stående A5). Den här layouten gör

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund 60 år (1948-2008) Förord Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund instiftades av Direktör Petrus

Läs mer

Finnerödja Bil- och Cykelverkstad

Finnerödja Bil- och Cykelverkstad Finnerödja Bil- och Cykelverkstad Den 20 november 1931 fick firma Finnerödja Bil- och cykelverkstad sina handelsrättigheter inregistrerade. Firman tecknades var för sig av de båda ägarna Karl Johansson

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Klipp ur GP torsdag 17 oktober 2008

Klipp ur GP torsdag 17 oktober 2008 Klipp ur GP torsdag 17 oktober 2008 Uppdaterad: 2008-10-16 15:20 Bild: Lars Alexi Villa Solfrid står och förfaller Guldgrävardottern Elin Sundbergs gamla hus på Tjörn förfaller. Nu vill stiftelsen som

Läs mer

Eriksdal, Kasen. Sammanställt av Siv Bergquist 2013-06-10. Den ursprungliga stugan i Kasen. Stugan bestod av ett stort kök och en liten kammare.

Eriksdal, Kasen. Sammanställt av Siv Bergquist 2013-06-10. Den ursprungliga stugan i Kasen. Stugan bestod av ett stort kök och en liten kammare. 1 Eriksdal, Kasen Sammanställt av Siv Bergquist 2013-06-10 Den ursprungliga stugan i Kasen. Stugan bestod av ett stort kök och en liten kammare. Min morfar, Erik Gustaf Eriksson, finns med i husförhörslängden

Läs mer

Agda Clara Vernissage 31 mars 2012

Agda Clara Vernissage 31 mars 2012 Agda Clara Vernissage 31 mars 2012 Äntligen var det dags för den efterlängtade visningen av Agda Clara Anderssons tavlor. Jag har i nästan två års tid letat tavlor. Med hjälp av tips från Tåbybor och även

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Sjöviks Industri AB. Bild nr: 748 i Östad Hembygdsförenings fotosamling. Bildbehandling: Thomas Svensson Text: Tage Sundvall S.

Sjöviks Industri AB. Bild nr: 748 i Östad Hembygdsförenings fotosamling. Bildbehandling: Thomas Svensson Text: Tage Sundvall S. I Sjöviks Industri AB hörnet av Hampes väg Utängsvägen ligger Granova husen idag, där fanns förr en ladugård med kor och grisar. 1947 köpte Börje Pedersen som var kemi ingenjör ladugården och byggde om

Läs mer

S0_264 Mä rtä Johänsson g Lo fgren

S0_264 Mä rtä Johänsson g Lo fgren Märta Viola föddes tisdagen den 11 maj 1909 som tredje barn till Augusta och Carl Sigfrid. De båda äldre barnen var tvillingar, och de föddes före äktenskapet. Båda dog efter tre dagar. Hon växte således

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström Kockumsslingan Rosengårds herrgård Svedin Karström Första gången platsen kallas Rosengård är 1811 då en man som hette Svedin Karström köpte marken. Det fanns en gård som tillhörde marken och låg sidan

Läs mer

KV HAREN EN OAS VID NORRTÄLJEÅN

KV HAREN EN OAS VID NORRTÄLJEÅN KV HAREN EN OAS VID NORRTÄLJEÅN BO I EN IDYLLISK HAMNSTAD MED UNIKA KVALITETER. Frukost i öst, lunch i söder och middag i väst. Tre balkonger i lika många väderstreck är lyx. Med kv Harens priser har du

Läs mer

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett HUR DET KOM TILL Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett då en grupp personer sedan en tid arbetade med uppslaget om ett sådant för att kunna visa industriernas framväxt.

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

Huseby - undersökning av en gränsbygd

Huseby - undersökning av en gränsbygd Bilaga 9 2 3 Huseby - undersökning av en gränsbygd Huseby bruk Skatelövs socken Alvesta kommun Pedagogiska enheten - Avdelningen för Kulturarv Smålands museum - Sveriges glasmuseum Omslagsbild: Årskurs

Läs mer

Sven Mauritz Berlin

Sven Mauritz Berlin Sven Mauritz Berlin 1878-1951 Han föddes 19/11 1878 i Levalunda Edestad i Blekinge, och dog 11/5 1951 i Värnamo. Föräldrarna var: Skattebonden Carl Axel Berlin i Levalunda, född 2/3 1835 i Binga, död 22/3

Läs mer

Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården. uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren där,

Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården. uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren där, MARKLANDA NORRA BYS FASTIGHETER Av Gunnar Fröberg 2014 Solhaga trädgård Marklanda 1:68 Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Ekalyckan och Klockarebolet

Ekalyckan och Klockarebolet Ekalyckan och Klockarebolet Föreningen har tre byggnader, Ekalyckan, Klockarebolet och Mölarps kvarn, som genom många frivilliga arbetstimmar har iordningställts och nu vårdas. I början av december hålls

Läs mer

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne.

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Det Det finns finns också också mer mer att att se se hos hos andra andra hembygdsföreningar hembygdsföreningar i i Skåne. Skåne. Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Broby

Läs mer

Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg.

Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg. Viken Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg. Viken ligger på ett naturligt näs. Befolkningen i Viken levde av jordbruk, boskapsskötsel och fiske. Gatunät

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Familjer i Bruntbo, Silvberg ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1899-1935

Läs mer

Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar

Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar Hur tror du att det var att leva för hundra år sedan? Titta så fin jag blev med lockar i håret! Vi frågade några 6-åringar: "Det var krig, man bodde i stenhus, de

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Skvalbäcken. Träskomakare Jonas Gustav Svensson

Skvalbäcken. Träskomakare Jonas Gustav Svensson Skvalbäcken Från början hette stället Sven Håkanstorpet, men genom först delning och sedan sammanslagning blev det Skvalbäcken 1:28. Skvalbäcken ligger inom södra Slätaflys marker. Vägen mellan Skärgöl

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Så var det dags igen för Östgötadagarna. Vikbolandet satsar för fullt för att ta emot alla intresserade, hungriga och köpsugna. Som vanligt tror jag att det blev

Läs mer

Till vänster: Bagare Fritz Bergkvist framför lusthuset, ca Foto: Karl Pettersson. Text: Mariann Odelhall och Klas Påhle

Till vänster: Bagare Fritz Bergkvist framför lusthuset, ca Foto: Karl Pettersson. Text: Mariann Odelhall och Klas Påhle Till vänster: Bagare Fritz Bergkvist framför lusthuset, ca 1915. Foto: Karl Pettersson. Text: Mariann Odelhall och Klas Påhle betydligt större bostadsyta. Trähuset hyrdes ut när familjen inte hade användning

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD En industrihistorisk vandring utefter Klockarhytteleden. Vi besöker de historiska platserna: Åsbrohammars bruk, Sågartorpet, Estabo masugn, Wissboda såg och kvarn, Silvergruvan. Lerbäcks

Läs mer

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Kära Agunnarydsbor och besökande gäster! Jag ska berätta för er om Inget. Ja, hon hette inte Inget utan Ingrid Kajsa. Men hon kallades alltid Inget på Kjöpet. Hon

Läs mer

Olga Olsson står det på den lilla stenplattan som ligger nedsänkti gräsmattan bland de andra fattiggravarna.

Olga Olsson står det på den lilla stenplattan som ligger nedsänkti gräsmattan bland de andra fattiggravarna. Olga Linnéa Olsson Yrke: hushållerska Gravplats 2084 140, Landskrona kyrkogård, Gravkvarter 84 Född: 1 augusti 1906 Död: 13 november 1935 Begravning och gravsättning: 17 nov. 1935 som ligger nedsänkt i

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

KILINGE 1:3. Kilinge efter nybyggnaden

KILINGE 1:3. Kilinge efter nybyggnaden KILINGE 1:3 Kilinge efter nybyggnaden 1908-1910. Hit kom Anders Olsson, född 1795 i Boberg och hustrun Johanna Nilsdotter, född 1799 i Restad, från Boberg 1824. De fick 2 barn Maja Lena född 1822 och Olof

Läs mer

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla.

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla. Vad är ett bruk? Ett bruk är en industri där man bearbetar råvaror på olika sätt. I närheten av industrin finns bostäder och platsen kallas ofta för ett brukssamhälle. På 1600- och 1700-talen byggs flera

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 179/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 179/13 Stockholm STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 33 2015-04-02 Va 179/13 Stockholm SÖKANDE T H MOTPART Bjuvs kommun Ombud: verkställande direktören U T och va-ingenjören O J NSVA SAKEN Skyldighet att betala brukningsavgifter

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Generation 1 1. Maja Lisa Nilsdotter. Maja Lisa föddes 1803-03-27 i Gissebo, Hjorted (H). Hon dog 1882-10-20 i Ekedalen, Hjorted (H), 79 år gammal. Hon begravdes 1882-10-27.

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 Gustav Petersson Gustav föddes 1864-03-01 som fjärde barnet av åtta på gården Börje Börsgård, Nygård i Träslövs församling. De två äldsta syskonen dog dock inom en vecka

Läs mer

Våra museer 110 år lokal museihistoria i Eskilstuna

Våra museer 110 år lokal museihistoria i Eskilstuna Våra museer 110 år lokal museihistoria i Eskilstuna Den allmänna tidsandan i Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet präglades dels av en nationalromantisk syn på omvärlden, dels av insikten

Läs mer

Höstens bussresa till Karlskoga 2015

Höstens bussresa till Karlskoga 2015 Höstens bussresa till Karlskoga 2015 Den 18 september gjorde vi en bussutflykt till Karlskoga för ett besök vid Nobelmuseet och Kulturcentrum Berget i Degerfors. På hemvägen gjorde vi ett stopp i Hova.

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

Vimpelås. Torp 324. Foto från 2001

Vimpelås. Torp 324. Foto från 2001 Vimpelås. Torp 324 Foto från 2001 Anders Bengtsson född den 11/9 1843 i Hägnen och hans hustru Christina Olausdotter född 23/10 1845 på Stensgård i Kärrsgärde, båda i Sätila socken. Paret gifter sig år

Läs mer

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering.

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering. Bilder från ovan visa Flygfotopionjären Oscar Halldin med aeronauten Francesco Cetti framför sin ballong Fritjof Nansen efter en landning vid Lerum 1898. Saknar du bilden på släktgården för att göra släktforskningen

Läs mer

Dörby fd brandstation. Smedby 2:81, Dörby socken, Kalmar kommun, Småland Kulturhistorisk utredning

Dörby fd brandstation. Smedby 2:81, Dörby socken, Kalmar kommun, Småland Kulturhistorisk utredning Dörby fd brandstation Smedby 2:81, Dörby socken, Kalmar kommun, Småland Kulturhistorisk utredning Örjan Molander Kalmar läns museum Byggnadsantikvariska rapporter september 2006 2 Dörby fd brandstation

Läs mer

Den karolinska helgedomen i Råda blir 300 år 2012

Den karolinska helgedomen i Råda blir 300 år 2012 Den karolinska helgedomen i Råda blir 300 år 2012 04 oktober 2012 En av Västsveriges främsta och äldsta historiska sevärdheter finns i gamla Råda socken eller i Mölnlycke samhälle i Härryda kommun. Jag

Läs mer

NYHETER. Till er alla vill vi önska en riktigt God jul & Ett Gott nytt år! för arbetslivsmuseer. 20 dec 2010

NYHETER. Till er alla vill vi önska en riktigt God jul & Ett Gott nytt år! för arbetslivsmuseer. 20 dec 2010 NYHETER för arbetslivsmuseer 20 dec 2010 Julklapp I, Kulturministern inviger ArbetSams årsmöte i Gävle, s 1. Julklapp II, Julhälsning, s 1. Årsmöte i Gävle, 15-16 april 2011, s 2-3. Seminarieprogram 2011,

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011

Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011 Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011 1 Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat att de inte vill ha nyhetsbrevet. Meddela

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt:

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: 4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: framåt Johan Eriksson Thor (f. 1848-05-12) 12) och hans hustru Maria Nilsdotter (f. 1852-11-15) 15)från Filipstad köpte den 10 juni 1901

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Vandring den 18 april 2012 på Skogsö

Vandring den 18 april 2012 på Skogsö Vandring den 18 april 2012 på Skogsö För att använda en sliten klyscha Vi hade i alla fall tur med vädret, strålande sol och ca 10 grader. Vid startplatsen i Neglinge Från Slussen åkte vi 23 deltagare

Läs mer

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Den fjärde september öppnade Östasiatiska museet efter att ha varit stängt för ombyggnad sedan augusti

Läs mer

Kulturslinga i Vimmerby stad

Kulturslinga i Vimmerby stad Kulturslinga i Vimmerby stad 19 18 17 16 14 15 15 15 20 21 22 23 24 25 26 27 1 13 2 3 10 12 11 1. Stadshuset Invigt 1976 Lyftet, skulptur av Henry Gustafsson 1984 2. Båtsmansbacken Äldre bebyggelse med

Läs mer

Sjätte roten, tomt 25

Sjätte roten, tomt 25 Tomt 6.25 1 Sjätte roten, tomt 25 Kvarteret Traktören Tjugosjunde roten 1637 57 Nordöstra hörnet mellan Nygatan Femtonde roten 1657 70 och Köpmangatan Köpmangatan 16 Östra delen av 6.25 Per Torstensson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening tisdagen den 9 september 2008 kl 19 i Östra Magasinet

Protokoll fört vid styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening tisdagen den 9 september 2008 kl 19 i Östra Magasinet Protokoll fört vid styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening tisdagen den 9 september 2008 kl 19 i Östra Magasinet Närvarande: Birgitta Eklöf, Stig Ewaldson, Sven-Åke Hansson, Anita Lindfors, Marianne

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Brannudden torp nr 51

Brannudden torp nr 51 Brannudden torp nr 51 Torp under Hammarby 1821-1825 Drang Pehr Grail Maja Cajsa Ersdotter Peter Pehrsson f 1795.07 05 ikila f 1796.04.21 ibettna f 1801.07.18 i Bjorkvik drunkn i Bysjon 11/11924 standigt

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 13 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hoting 2015-05-20. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 13 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hoting 2015-05-20. Huvudr Hoting 2015-05-20 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling.. 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Hotings släckområde....

Läs mer

Erik Martin Douhan

Erik Martin Douhan Erik Martin 1866-05-21 1918-09-05 Brita Cajsa Andersdotter 1827-1833 Jan 1813-1876 Maria Kristina Hermansson 1861-1924 Erik Martin 1866-1918 Nils Herman 1885-1965 Maria Katarina 1889-1918 Erik Johan 1890-1961

Läs mer

KLASATORPET Förslag Klass 1

KLASATORPET Förslag Klass 1 Skala 1:2 000 KLASATORPET Förslag Klass 1 Skogslandets jordbruk: Torpmiljö med koppling till prästgården, idag med ålderdomliga byggnader och bevarad linugn (stensatt grop) Berättelserna: Kopplingen till

Läs mer

Vårarbetsdag 18 April Fristad

Vårarbetsdag 18 April Fristad Vårarbetsdag 18 April Fristad Nu är det vår. Skönt, men det brukar innebära en massa jobb också. Fristad Gästgiveri inget undantag. Ett kanonarbetslag ställde upp måndagen den 18 April i vårsolen. Carl

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommun kontoret, Kil, måndagen den 3 mars 2009, kl. 15,00-16,30

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommun kontoret, Kil, måndagen den 3 mars 2009, kl. 15,00-16,30 Plats och tid Kommun kontoret, Kil, måndagen den 3 mars 2009, kl. 15,00-16,30 Beslutande Lars-Erik Ståhl, repr för socialnämnden Margaretha Andrésen, repr för Kils PRO Anne-Marie Johansson, repr för Frykeruds

Läs mer

Kallmossen 1. Efter kom Nordströms hit ifrån Gäddsjö.

Kallmossen 1. Efter kom Nordströms hit ifrån Gäddsjö. Kallmossen 1 1. 1869 kom bysmeden Anders Hällström f 1840, hit ifrån Österfärnebo, med hustru Johanna Öbrink f 1842, fick sonen Axel och dotter Katarina. 1872 kom smeddrängen Per Lundberg hit ifrån Torsåker.

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Texthäfte till delprov B Årskurs 6 Vikingatiden 1 Den här bilden visar vad som fanns i en grav från 900-talet. Graven hittades i staden Birka och innehöll skelettet

Läs mer

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron Kapitel 4 Från Damsängen till Stadshusbron Damsängen. Här promenerade man förbi torpet Dämsängen när man gick stora eller lilla jorden runt. Östanåbron, Så här såg den gamla bron ut som gick över till

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

Tre butiksdamer. Tre butiksdamer på Essinge Brogata 6-8. Tre butiker 1969

Tre butiksdamer. Tre butiksdamer på Essinge Brogata 6-8. Tre butiker 1969 Tre butiksdamer Tre butiksdamer på Essinge Brogata 6-8. Tre butiker 1969 På Essinge Brogata 6-8 låg på 1950- och 60-talet Modeaffär, Bosättningsbutik samt en Tobaksaffär. Min mor, Aina Ölmefors, övertog

Läs mer

Olerums Frälsehemman 1/6 mantal Sammanlagt minst 273 År i släktens ägo

Olerums Frälsehemman 1/6 mantal Sammanlagt minst 273 År i släktens ägo 1 Olerums Frälsehemman 1/6 mantal Sammanlagt minst 273 År i släktens ägo Släktforskningen har inte kommit längre bak i tiden uppgifter saknas. Lars Eriksson Bonde i Olerum 1.sta generationen Bonde 1736-1800

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Det nya hemmet ETT RUM OCH KÖK

Det nya hemmet ETT RUM OCH KÖK ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN Hans Peterson ORDLISTA avlopp (s 3, rad 7) som vatten rinner ut i, i badrum och kök kommit till världen (s 3, rad 13) var född värnplikt (s 5, rad 4) militärtjänst kakelugn (s

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Karl Hjalmar Fahlgren. Teol Dr, präst, lektor, rektor, redaktör och författare. Född 1900-12-21 Varuträsk 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 1). Levde 1910 Varuträsk 3, Norrgården,

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

kulturassistent, adjungerad Margaretha Jonsson 115 Kulturnämndens kansli enligt överenskommelse

kulturassistent, adjungerad Margaretha Jonsson 115 Kulturnämndens kansli enligt överenskommelse 2009-12-15 138 Beslutande organ Plats och tid Stadsbiblioteket, Sessionssalen klockan 18.30-19.30 Beslutande Gerd Larsson s ordförande Margareta Berggren map vice ordförande Fredrik Marcusson s ledamot

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun VI ÄR EN ARENA FÖR DIG! Vi kan erbjuda

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Och skylten på grannhuset: "Eskilstunaboden", " Järnhandel, Fritz Pettersson". Källa: Innovatums bildarkiv.

Och skylten på grannhuset: Eskilstunaboden,  Järnhandel, Fritz Pettersson. Källa: Innovatums bildarkiv. Det gamla huset där apotekare Björklund hade sitt apotek från år 1867 till 1906. Skyltarnas text: "Häggners Bleck och Plåtslageri", "Selma Andersson Sybehör och Manufakturaffär". Och skylten på grannhuset:

Läs mer