1983 Brandstationen blir konsthall. Den första utställningen, med måleri och 1904

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1983 Brandstationen blir konsthall. Den första utställningen, med måleri och 1904"

Transkript

1 1900 Brandstationen står färdig och tas i bruk. På övervåningen finns två enrumslägenheter som fungerar som tjänstebostäder samt ett sammanträdesrum. En fast ångspruta monteras vid brandstationen. Den har en räckvidd på meter och tar sitt vatten direkt från Norrtäljeån Konstnärerna Bengt Grandin och Eugen Krajcik tar initiativ till att förvandla den gamla brandstationen till konsthall. Tillsammans med en grupp kollegor bildar de därför föreningen NKYK, Norrtälje Kommuns Yrkesverksamma Konstnärer. Eftersom ångsprutan kräver yrkeskunnig personal organiserar man om brandförsvaret Brandstationen blir konsthall. Den första utställningen, med måleri och 1904 litografier av Philip von Schantz, har vernissage den 4 juni. Stadens brandkår är uppdelad i två avdelningar, en frivillig och en värnpliktig. Den frivilliga, elitbrandkåren, utgörs av 26 man som har ansvar för ångsprutans vård och skötsel. Den värnpliktiga kåren omfattar en stor del av Norrtäljes manliga invånare, 561 man. Det finns även en reservkår. Denna organisationsform står sig sedan i stort sett oför Gunhild Stensmyr är konsthallens första intendent. Hon driver framgångsrikt verksamheten med små medel och bygger upp konsthallens rykte som en angelägen plats för samtidskonst. ändrad fram till Man använder sig av militära titlar som sergeant, korpral och brandsoldat Konsthallen hotas av nedläggning men räddas Den tekniska utvecklingen och övergången från hästskjuts till bilar innebär att det är möjligt att minska personalstyrkan. De militära titlarna ersätts så småningom med mer civilt klingande motsvarigheter som brandmästare, brandchef och brandman. En språklig rest som fortfarande finns kvar från tiden då man använde häst och vagn är begreppet anspänningstid, den tid det tar från att ett larm kommer in till 1992 Stödföreningen Norrtälje konsthalls vänner bildas på initiativ av Åke Oldenvik och Gunhild Stensmyr. Föreningens medlemmar deltar aktivt i konsthallens arbete genom att bemanna receptionen, samarrangera konstnärsmöten, föredrag och anordna konstresor. Man ger även ut en medlemstidning. dess att brandbilen lämnar stationen Konsthallen utses till Årets museum. De övriga nominerade var Kalmar konstmuseum och Uppsala konstmuseum. Ur stadgarna: Stadens brandstyrka ska bestå av brandchef, vice brandchef, en borgarbrandkår om minst 30 man med en brandmästare. Till detta kommer en reservbrandstyrka av minst 40 man Sedan den öppnade har konsthallen haft cirka 450 utställningar, men 1968 också varit en plats för pedagogisk verksamhet, föredrag, konserter, workshops och mycket mer. Brandkårens uppgifter har utökats under årens lopp från att bara gälla brandsläckning till att även omfatta en rad andra saker, till exempel att ge råd till allmänheten och granska nybyggnader. Brandkåren begär också kronor för att köpa in utrustning för oljesanering Norrtälje konsthall flyttar tillsammans med Norrtälje museum in i det nybyggda huset på Galles gränd 7. Vilken verksamhet som nu ska be Flyttlasset går till den nybyggda brandstationen på Baldersgatan och drivas i den gamla brandstationen återstår att se. En plats för scenkonst är ett av förslagen. därmed står det gamla tegelhuset på Lilla Brogatan tomt i några år. Under tiden används det bland annat som kanslilokal för Norrtälje brottarklubb och förvaringsplats för traktorer och redskap.

2 Det brinner! Den 12 april 1912 klockan två på natten utbröt i Norrtälje en stor brand som började i Apoteket på Tullportsgatan. Branden orsakades förmodligen av en kortslutning som uppstod då apotekardrängen och några tjänsteflickor hade skottat ut snö från vinden dagen innan. Det var en kall natt med hård blåst, vilket gjorde att branden spred sig snabbt västerut på gatan. Släckningsarbetet var mycket utmanande och ångsprutan gick för fullt på brandstationen. Genom att spruta vatten på ett brandsegel kunde den närbelägna Tullgården, som låg på platsen där dagens polisstation ligger, räddas. Det var en lyckad insats då man kunde förhindra en större spridning av elden för att organisationen fungerade bra och utryckningen gick snabbt. Bengt Grandin leder barnverksamhet utanför konsthallen. Delar ur brandkåren i Norrtälje, tidigt 1900-tal. Konsthallen utvecklas Gunhild Stensmyr var konsthallens första anställda intendent. Hon lade grunden för och utvecklade verksamheten till vad den är idag under sina elva år på konsthallen. På sin första arbetsdag fick hon bokstavligt talat skapa sig en plats på konsthallen: Jag gick upp på övervåningen, jag tror att det var Röda korsets loppis som hade sitt förråd där, så då började jag med att röja, kasta ut saker därifrån och så hittade jag ett litet kyffe som jag använde som kontor berättar Gunhild. Hennes nästa steg blev att formulera måldokument för konsthallen, och att anställa en medarbetare, Torun Ekstrand. Tillsammans byggde de sedan upp den pedagogiska verksamheten för barn i bildverkstaden, och anordnade angelägna och nyskapande utställningar trots en mycket begränsad budget. En konsthall blir till Konstnärerna Bengt Grandin och Eugen Krajcik tog initiativ till att starta konsthallen i början på 1980-talet eftersom det inte fanns någon fast utställningslokal för konst i Norrtälje. Deras ambition var att främja allmänhetens konstintresse genom att visa lokal konst men också att spegla samtidskonsten. När Bengt och Eugen fick veta att den gamla brandstationen stod tom kontaktade de kommunen och presenterade sitt förslag. Ett tiotal intresserade konstnärer bildade då föreningen NKYK, Norrtälje Kommuns Yrkesverksamma Konstnärer. Eugen, som var skulptör, byggde en stor skalenlig modell av huset där man kunde lyfta av de olika sektionerna och se hur det var tänkt att se ut. Konstnärernas förslag på verksamhet i den gamla brandstationen antogs och den 4 juni 1983 kunde man bjuda in till vernissage för den första utställningen. I början var all verksamhet ideell och drevs av konstnärerna själva. Ett verk ur utställningen Revelatio Coelestis av Gunilla Wihlborg Foto: Roine Karlsson.

3 1620 Det beslutas att ett gevärsfaktori ska anläggas för tillverkning av vapen ett ambitiöst program av utflykter, föredrag och hembygdsfester samt veckolånga hembygdskurser. i Norrtälje. Skickliga smeder hämtas från Tyskland av faktorn Heinrich Jancken Fornminnesföreningen påbörjar en inventering av Roslagens fasta fornminnen. Norrtälje får stadsprivilegier av Gustav II Adolf den 10 mars Gevärsfaktoriets byggnader uppförs. Verkstäder, smedjor och borrkvarn Fornminnesföreningen köper den till faktoriet angränsande Zettersténska gården vilket ger möjlighet att utöka museet. ligger norr om ån utmed nuvarande Hantverkargatan Norrtälje bränns av ryssarna. En av de få byggnader som klarar sig är faktoriområdets borrkvarn. Man börjar genast bygga upp området igen och modernisera det. Stiftelsen Roslagsmuseet bildas med representanter från fornminnesföreningen, kommunen och landstinget. Stiftelsens uppgifter blir att förvalta och bevara de fastigheter och samlingar som tillhört fornminnesföreningen, hålla samlingarna tillgängliga och bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet. I samband med bildandet 1757 av stiftelsen byter Norrtälje museum namn till Roslagsmuseet. Kronan säljer gevärsfaktoriet till finansmännen Robert Finlay och John Jennings Den första intendenttjänsten tillsätts med Christina Karman-Ohlberger Besökarantalet går upp kraftigt under följande år. Jakob Grill tar över verksamheten Gevärsfaktoriet läggs ner. Filarverkstaden, den byggnad som idag kallas för faktoriet, används under de följande åren som bank, epidemisjukhus Norrtälje kommun blir en av fem stiftelsebildare vid uppstarten av Stockholms läns museum. De andra är Södertälje kommun, Sigtuna kommun, Stockholms stad och Stockholms läns hembygdsförbund. och bostadshus Roslagens Fornminnes- och Hembygdsförening bildas. Borgmästare W. E. Hallin var initiativtagare och ordförande. I den första styrelsen Landstinget lämnar stiftelsen. Museet får därför ett engångsbelopp som de använder till att köpa magasinslokaler i Långgarn. Här förvaras nu museets omfattande samlingar. satt även kyrkoherde Silfver i Länna, vice ordförande, rådmannen Julius Nordin, inspektör Fredrik Wallén, hemmansägare Erik Eriksson i Vik, Söderby Karl och fröken Karolina Zetterman Roslagsmuseets vänner bildas Föreningen köper den gamla byggnaden på Faktorigatan med avsikt 2008 Stora delar av personalen sägs upp och museet stängs för renovering. att använda den som museum. Föremål har redan innan börjat samlas in och har förvarats på olika platser i Norrtälje, bland annat i W. E. Hallins hem Det kommunalt ägda Norrtälje museum bildas Norrtälje museum invigs. Fornminnesföreningen driver verksamheten på ideell basis. Med tiden utvidgas föreningens verksamhet till att omfatta

4 Tre generationer Rosenhell Norrtälje gevärsfaktori bestod av flera byggnader som låg längs med Norrtäljeåns båda sidor på nuvarande Hantverkargatan och Faktorigatan. Den byggnad som vi idag känner som gevärsfaktoriet innehöll endast en liten del av verksamheten. Anläggandet av ett gevärsfaktori i Norrtälje var en bidragande orsak till att byn Norra Telje fick stadsprivilegier 1622 av Gustav II Adolf, och faktoriet kom att sätta en stark prägel på stadens näringsliv fram till mitten av 1800-talet. Hantverkarna vid faktoriet hade olika uppgifter. Stockmakare kallades de som tillverkade trädelen, stocken, av geväret eller pistolen och som sedan monterade ihop den med pipan och de övriga delarna till ett färdigt vapen. Det var vanligt att flera generationer i samma familj jobbade inom samma skrå. Sönerna i familjen Rosenhell levde och verkade som stockmakare i Norrtälje i tre generationer, under drygt hundra år. Nils Rosenhell föddes i slutet av 1600-talet. Han började som lärogosse vid Norrtälje faktori, och blev gesäll i Stockholm år 1721 hos mäster Jonas Schertiger den yngre. Nils återvände sedan till Norrtälje där han gifte sig med Barbro Larsdotter och arbetade som stockmakarmästare. De fick två barn, Joakim född 1729 och Maria född Nils Rosenhell dog ung, innan 1739 då hans hustru står omtalad som änka. Deras son Joakim Rosenhell valde samma yrkesbana som sin far. Han började som lärogosse hos mäster Jonas Tellberg, där han också blev gesäll Ett år senare flyttade Joakim över till mäster Lorens Björkmans verkstad, därefter arbetade han under minst två år i Stockholm. Joakim gifte sig med Brita Stina Forsman, född 1728 och de fick dottern Greta Regina år Brita Stina avled, och Joakim gifte om sig 1773 med pigan Maria Hasselbom, född Deras son Jacob föddes Familjen var då bosatt på Verkstadsgatan. Då Maria avled år 1794 köpte Joakim gård nummer fyra på Tullportsgatan och flyttade dit. Åldermannen och rustmästaren Joakim Rosenhell avled den 7 april 1807 av andtäppa. Rustmästarens uppgift var att inspektera de färdigtillverkade vapnen, vilket var ett viktigt och statusfyllt uppdrag. Ålderman är en vald föreståndare för ett gille eller ett skrå. Jacob Rosenhell sattes i unga år i lära hos sin far Joakim som stockmakarlärling. Han arbetade också under några år i Stockholm hos mäster Johan Reichart. År 1800 gifte han sig med jungfrun Anna Martin, och ungefär samtidigt blev han också mästare. Paret bodde i Jacobs föräldrahem på Tullportsgatan. Jacob hann bli både rustmästare och ålderman innan han avled 34 år gammal Roslagsmuseet Lennart Jansson, adjunkt, historiker och en av de mest välkända kulturpersonligheterna i Norrtälje, har suttit i Fornminnesföreningens styrelse från slutet 1960-talet till år Han blev värvad av läroverksadjunkt P. M. Lijsing, som verkade som museiföreståndare och lokalhistoriker under föreningens grundare W. E. Hallins tid. Lennart betonar särskilt den viktiga roll som pedagogiken hade vid Roslagsmuseet. Trädgården användes bland annat för gamla lekar som Lek-Maja lärde ut. Inomhus fanns en historisk utställning, med ett tydligt barnperspektiv, som började i nutid och gick bakåt. I en annan byggnad inreddes ett skolmuseum av folkskolläraren Sven Norbrink och skolchefen Sten Lagerström. De använde sig av autentiskt material från kommunens skolor, bland annat gamla bänkar och planscher. Vy över Norrtälje från Erik Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna Kopparsticket visar en idealiserad bild av staden.

5 1898 Aktiebolaget Pythagoras instiftas den 20 augusti av tre unga uppfinnare, ingenjör Knut Pauli, filosofie licentiat Ivar Hultman och verkmästare Waldemar Haglund. Ändamålet är att i riket driva mekanisk, 1933 Pythagoras sätts återigen i konkurs. Edvin Jönsson som arbetat på Pythagoras sedan 1924 får köpa bolaget och driver det sedan under namnet Motor AB Pythagoras. elektro- teknisk eller annan fabriksrörelse Pythagoras fyller 50 år och har klarat sig bra igenom andra världskriget. Konstnären Ester Hultman, utbildad vid Tekniska skolan i Stockholm och Valand i Göteborg och syster till Ivar Hultman anlitas för att designa nya produkter åt Låsfabriken som är en del av Pythagoras verksamhet Edvin Jönsson säljer den sista andelen i Pythagoras till Rödhammarbolagen, som låter verksamheten långsamt tyna bort. Den upphör helt och fabriken står tom i fyra år. Friherre Jan Brauner blir ny styrelsemedlem och ledare för företaget. Brauner sätter genast igång att strama upp verksamheten för att göra den mer lönsam. Låsfabrikens kapacitet och produktsortiment utökas Stadsarkitektkontoret i Norrtälje kommun beställer en kulturhistorisk 1903 Fabriken får en beställning på motorer som ingenjören Arvid Schubert byggnadsinventering för centrala Norrtälje. Fabrikskomplexet Pythagoras anges i denna vara omistligt ur kulturhistorisk synpunkt. In venteringen glöms sedan bort. tagit fram ritningar till. Under de följande åren utökas både tillverkningen och utvecklandet av tändkulemotorer på fabriken Byggfirman Anders Diös AB köper Pythagoras av Rödhammarbolagen 1914 Första världskriget bryter ut, men Pythagoras lägger om produktionen till järnsvarvar och klarar på så sätt exportnedgången. för att riva fabriken och bygga bostäder på tomten. I samband med deras ansökan om rivningslov väcks en opinion för att bevara Pythagoras som ett industrimuseum. Gun Svensson, ledamot i byggnadsnämnden, bestämmer sig för att undersöka Pythagoras närmare. Hon 1917 Pythagoras gör sitt bästa årsresultat någonsin, kronor. tar sedan initiativ till att föreningen Pythagoras Vänner bildas på hösten 1984 för att kunna rädda fabriken som kulturminne. De lyckas tillslut och Norrtälje har fått en unik kulturinstitution Fabriksområdet byggs ut ytterligare och får dagens utseende Under följande år både renoverar och restaurerar Pythagoras Vänner 1919 lokalerna till ett funktionellt museum. Pythagoras gör en förlust på kronor och Jan Brauner avgår som verkställande direktör. Styrelsen tillsätter i hans ställe ingenjör Algot Hansson, som har arbetat på Pythagoras sedan Den pedagogiska verksamheten för barn utvidgas och museidelen Barnens Pythagoras står klar. Margareta Lindberg har utformat det pedagogiska programmet Teknikundervisning som tar skruv. Pythagoras försätts i konkurs. Ingenjör Lars-Oscar Svedlund får uppdraget att realisera konkursboets tillgångar. Året efter köper Svedlund Nya AB Pythagoras. Affärerna går dåligt under depressionen, och Svedlund ger sig av utan att betala ut arbetarnas löner Om du vill veta mer om Pythagoras kan du se det med egna ögon, åk upp med hissen högst upp och gå över spången så kommer du till Pythagoras industrimuseum.

6 Ett liv på Pythagoras Bengt Sundberg föddes i Gävle den 22 maj Hans far kom från Norrtälje och familjen flyttade hit De bodde i arbetarbostäderna på Pythagoras med 14 andra familjer. Vi hade det inte så trångt ändå. Vi var fyra barn i två rum och kök säger Bengt. 1908, när Bengt var 13 år, slutade han skolan och började arbeta som springgrabb hos en bagare. Ett par år senare började Bengt arbeta i gjuteriet på Låsfabriken, som hade samma ägare som Pythagoras. Där tillverkade han kärnor för att fylla håligheten på ljusstakar och lås vid gjutningen. Arbetsdagarna var långa, tio och en halv timme om dagen. Han tjänade 15 öre i timmen. Det motsvarar i dagens penningvärde en dagslön på knappt 80 kronor. Mellan 1912 och 1921 arbetade Bengt på Maskinfabriken, som låg vid brandstationen. Han trivdes mycket bra där, men fick sluta då den stängdes Sedan följde en period av arbetslöshet innan Bengt började arbeta på Pythagoras Då var fabrikens storhetstid redan förbi. Den inhemska konkurrensen på motormarknaden och en felsatsning på att utveckla en ny motor bidrog till att Pythagoras försattes i konkurs Bengt hade dock tur och fick ett tillfälligt jobb hos en svåger till den dåvarande direktören Torsten Pauli. Efter detta kom han tillbaka till Norrtälje när fabriken startade upp igen. Bengt Sundberg på Pythagoras. Under de följande åren fick han uppleva hårt arbete, facklig kamp och ytterligare en konkurs. Bengt blev kvar på Pythagoras till Under mitten av 1980-talet, när kampen för att rädda Pythagoras pågick som mest intensivt, hälsade Bengt ofta på uppe vid fabriken och han var även aktiv i Pythagoras Vänner. Pythagoras räddas När vi idag ser industrimuseet Pythagoras med dess livaktiga och variationsrika verksamhet är det svårt att tro att fabriksbyggnaderna en gång i tiden var en hårsmån från att rivas hade den dåvarande ägaren Anders Diös AB lämnat in en rivningslovsansökan till kommunen för att kunna bygga bostäder på tomten. Innan Bengt gick bort 1989 hann han få ett lugnande besked från ordföranden i Pythagoras Vänner, Fred Andersson. Pythagoras var räddat för eftervärlden. Vid vårt sista sammanträffande frågade han om det var säkert att fabriken var räddad. Jag sa ja. Då kan jag dö lugnt, sa Bengt berättar Fred Andersson. Under åren pågick sedan en intensiv och dramatisk kamp för att bevara Pythagoras som byggnadsminne och industrimuseum. En avgörande anledning till att man lyckades bevara Pythagoras för eftervärlden var att många olika människor samverkade för ett gemensamt mål. På det lokala planet fördes denna kamp av föreningen Pythagoras Vänner som arbetade ideellt med att kanalisera och organisera allmänhetens engagemang. Regionalt verkade länsstyrelsen och Länsmuseet för ett bevarande. Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd och Arbetets museum i Norrköping stödde och verkade för ett bevarande på det centrala planet.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett HUR DET KOM TILL Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett då en grupp personer sedan en tid arbetade med uppslaget om ett sådant för att kunna visa industriernas framväxt.

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar

Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar Hur tror du att det var att leva för hundra år sedan? Titta så fin jag blev med lockar i håret! Vi frågade några 6-åringar: "Det var krig, man bodde i stenhus, de

Läs mer

Grafiska museets historik

Grafiska museets historik Grafiska museets historik Några av våra maskiner Överst: Vingheidelbergare. Till höger: Sättmaskin. Museets historik Av STIG NILSON Ve det land som glömmer sin historia, har någon sagt. Orden kan säkert

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011

Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011 Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011 1 Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat att de inte vill ha nyhetsbrevet. Meddela

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2010 2010-11-24 10 21 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Närvarande: Ordinarie ledamöter

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

NYHETER. Till er alla vill vi önska en riktigt God jul & Ett Gott nytt år! för arbetslivsmuseer. 20 dec 2010

NYHETER. Till er alla vill vi önska en riktigt God jul & Ett Gott nytt år! för arbetslivsmuseer. 20 dec 2010 NYHETER för arbetslivsmuseer 20 dec 2010 Julklapp I, Kulturministern inviger ArbetSams årsmöte i Gävle, s 1. Julklapp II, Julhälsning, s 1. Årsmöte i Gävle, 15-16 april 2011, s 2-3. Seminarieprogram 2011,

Läs mer

NYHETER. för arbetslivsmuseer. 24 aug 2012

NYHETER. för arbetslivsmuseer. 24 aug 2012 NYHETER för arbetslivsmuseer 24 aug 2012 Nominerade till Årets Arbetslivsmuseum Museitågen hotas Kurser och evenemang hösten 2012 Nominera Årets Eldsjäl! Maskinnostalgi, 29 september i Norrköping Museitågen

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi.

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Våra kraftstationer. Redan på 1500- och 1600-talet byggde man dammar för att ta tillvara på den energi som vattnet kan producera. Idag har Mälarenergi 41 vattenkraftstationer

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla.

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla. Vad är ett bruk? Ett bruk är en industri där man bearbetar råvaror på olika sätt. I närheten av industrin finns bostäder och platsen kallas ofta för ett brukssamhälle. På 1600- och 1700-talen byggs flera

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

Den nya anläggningen på Raus plantering, Kopparverket

Den nya anläggningen på Raus plantering, Kopparverket Del 2: Kopparverket Den nya anläggningen på Raus plantering, Kopparverket På 1890-talet var den tillgängliga marken på fabriksområdet kring gödselfabriken Fosfaten, som låg i södra Helsingborgs centrum,

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun VI ÄR EN ARENA FÖR DIG! Vi kan erbjuda

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Agenda. Storstockholms brandförsvar, SSBF. Olika rumsfunktioner

Agenda. Storstockholms brandförsvar, SSBF. Olika rumsfunktioner Brandstationer Agenda Storstockholms brandförsvar, SSBF Olika rumsfunktioner Den nya brandstationen Öppen brandstation Förbättrad inomhusmiljö minska sjukdomsbild Mångfald och jämställdhet Flexibilitet

Läs mer

Konstnärsparet Eugen och Maria Pettersson Sammanställt av Thure Herbertsson oktober 2012

Konstnärsparet Eugen och Maria Pettersson Sammanställt av Thure Herbertsson oktober 2012 1 Konstnärsparet Eugen och Maria Pettersson Sammanställt av Thure Herbertsson oktober 2012 Bild från Uppsala Tidning den 18 nov. 1989 där han som 80-åring berättar om livet och om snideriet. Eugen och

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering.

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering. Bilder från ovan visa Flygfotopionjären Oscar Halldin med aeronauten Francesco Cetti framför sin ballong Fritjof Nansen efter en landning vid Lerum 1898. Saknar du bilden på släktgården för att göra släktforskningen

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Historiska rollspel. Ungdomars egna röster från en rollspelsdag

Historiska rollspel. Ungdomars egna röster från en rollspelsdag Historiska rollspel Ungdomars egna röster från en rollspelsdag Museets personal samlar gruppen av "skeptiska" tonåringar Alla byter om till tidsenliga kläder "Alla var vi väl skeptiska när vi på morgonkvisten

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Eskilstuna stadsmuseum Faktorigatan 4, 632 20 Eskilstuna

Eskilstuna stadsmuseum Faktorigatan 4, 632 20 Eskilstuna Eskilstuna C Lärarhandledning för högstadiet och gymnasiet. Eskilstuna stadsmuseum Faktorigatan 4, 632 20 Eskilstuna Även om ni går själva i utställningarna på Eskilstuna Stadsmuseum så är det viktigt

Läs mer

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron Kapitel 4 Från Damsängen till Stadshusbron Damsängen. Här promenerade man förbi torpet Dämsängen när man gick stora eller lilla jorden runt. Östanåbron, Så här såg den gamla bron ut som gick över till

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV!

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! vårterminen 2011 SKOLBUSS SLOTT BOCKSTENSMANNEN VÄRLDSARV TEATER KONST ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! Till skolor och förskolor i Halland Ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Kulturnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Marita Öberg Molin Sammanträdesdatum 25 november 2014 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 09:00 Ledamöter Ordförande Marita

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn:

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn: Juridiskt namn: Exempelbolaget AB Organisationsnummer: 556730-7367 Bolagsform: Aktiebolag Bildat datum: 1917-01-16 Registreringsdatum: 1917-02-11 F-Skatt: Registrerad Registreringsdatum: 1994-01-11 Moms:

Läs mer

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691 Kyrkoherde- Herr Joen Salamontes 1623-24/6 1696 bostället Joens hustr.catharina Andersd. d.sara Johansd 1687-16 16-10 1691-7 1692-9 16 1691 1692 1691 1694-1 1695-6 1696-1 hem 1696-6 1697-6 h.sakn. 1695

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-25 1(8) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 10.00 12.00, Folkets hus Anita Bohlin Neuman (V) ordförande Viola Bergdahl, PRO Degerfors Gun-Britt Karlsson, PRO, Åtorp: Evert Karlsson, PRO Svartå:

Läs mer

Tomelilla genom konstnärens öga 1865-1965. med verk ur Tomelilla Konstsamling

Tomelilla genom konstnärens öga 1865-1965. med verk ur Tomelilla Konstsamling Tomelilla genom konstnärens öga 1865-1965 med verk ur Tomelilla Konstsamling Tomelilla genom konstnärens öga 1865 1965 Tomelilla konsthall har tillsammans med Tomelilla Konstsamling skapat en tillbakablickande

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (5) RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET Handläggare: Cecilia Skog Telefon: 08-508 29 766 2011.03.14 SR Dnr 2011-0055 (S-Dp 2006-19499) Till Stadsbyggnadsnämnden Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Människan och Teknik

Människan och Teknik Mobiltelefon Historia Trådlös kommunikation har funnits sedan 40-talet, men det användes mest av militären, brandkåren, polisen etc. Det allra första telefonisystemet utvecklades av Sverige år 1950. Det

Läs mer

Studieresa till IBA Stadtumbau 2010, Sachsen-Anhalt i Tyskland. 17-19 maj 2006.

Studieresa till IBA Stadtumbau 2010, Sachsen-Anhalt i Tyskland. 17-19 maj 2006. Studieresa till IBA Stadtumbau 2010, Sachsen-Anhalt i Tyskland. 17-19 maj 2006. Deltagarna på studieresan, tillsammans med representanter för staden Stassfurt och IBA Stadtumbau 2010. Bakgrund: Stora delar

Läs mer

STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart

STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart STORGATAN - från landsväg till tätortsgenomfart En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av Storgatan Nossebro är centralort i Essunga kommun. Kommunen tidigare bestod

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 21 Fredag 18 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 21 Fredag 18 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 21 Fredag 18 juni 2010 NORRBOTTEN Vatten-pengar stoppas Många kommuner i Norrbotten får flera miljoner kronor som ersättning för förstörda marker och älvar. Men nu kan pengarna stoppas.

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Inte knöligt alls att handla av potatisbilen

Inte knöligt alls att handla av potatisbilen Inte knöligt alls att handla av potatisbilen Lastbilen stannar, kapellet där bak öppnas. Kunden sträcker fram pengar till säljaren/chauffören och får sin säck potatis. Bra att potatisbilen finns, tycker

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960.

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Jarlabanke Stig Blomberg Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Konstnär: Stig Blomberg, Skulptör, tecknare. Född 1901 i Linköping, d.

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6)

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6) Sida 1(6) Den 27 september 2011 hölls ett föredrag av Hans Andersson, om Försvaret av Gotland, del 2. Föredraget hölls inför ca 30 medlemmar. Det var fortsättningen av ett tidigare föredrag våren 2011.

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2012-06-13 KSN-2012-0487

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2012-06-13 KSN-2012-0487 KS 4 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2012-06-13 KSN-2012-0487 Kommunstyrelsen Åtgärder för att sälja Pilsbo friluftsområde Förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap

tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap Landsbygdens ekonomibyggnader - hur tar vi tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2006-03-20 Landsbygdens ekonomibyggnader

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST Det betyder att fler vill köpa aktien, vilket i sin tur antagligen leder till att uppgången blir större. Låt inte aktierna ligga i ett bankfack, utan följ med i vad som händer och placera om enligt din

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen Affischen Utskickat och utdelat i Skivarp och Abbekås Vår kära mölla Landmärke och symbol för Skivarp Vardag i Skivarp 2009 Foto Jonas Dahlgren Branden 27/10 2010 Foto Jonas Dahlgren Agenda 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

Nu är det dags att söka sommarjobb på Jamtli

Nu är det dags att söka sommarjobb på Jamtli Nu är det dags att söka sommarjobb på Jamtli Är du intresserad av teater, musik, historia, undervisning, turism, jordbruk, djur eller skogsarbete? Tycker du om att arbeta med barnverksamhet? Är du intresserad

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola KONSTSKOLAN UTBILDNING Grundutbildning, konstlinje och kurser startade som en kvällskola 1963 och formades om till en dagskola 1967. Västerås Konstskola har under 50-års tid utbildat personer till konstnärliga-

Läs mer

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Jag träffade upphovsmannen av Linköpingspirken, Börje Nilsson, en vacker sommardag hemma i hans trevliga lägenhet i södra Linköping. När vi

Läs mer