INNEHÅLL. I. Regionala partnerskap Officiella partner för OPEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. I. Regionala partnerskap Officiella partner för OPEN"

Transkript

1 OPEN DAYS 2013 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET SVERIGE

2 INNEHÅLL I. Regionala partnerskap Officiella partner för OPEN DAYS 2013 Göteborgs stad 3 Malmö stad 4 Stockholms stad 5 Östra Sverige 6 Norrbotten 7 Norra Mellansverige (joint event with Hedmark, NO) 8 Regio Skåne (EN only) 9 Region Värmland 10 Västra Götalandsregionen 11 Västerbotten Region 12 II. Oberoende partner - övriga organisationer/ sammanslutningar som organiserar lokala evenemang Europa Direkt Hässleholm 13 2

3 I. Regionala partnerskap Officiella partner för OPEN DAYS 2013 Göteborgs stad (Innovation strategies for smart growth) "Att hitta lösningar för ungdomsarbetslöshet och drop outs" Göteborg November 2013 Presentation & debatt Organisatör: Göteborgs stads internationella avdelning Katja Knuutinen, Göteborgs stads internationella avdelning Olle Ludvigsson, Europaparlamentariker Göteborgs stad lokala evenemang kommer att fokusera på s.k. «drop-outs», dvs elever med icke- godkända betyg samt vilka utmaningar och lösningar som finns på området. Detta frukostmöte kommer att visa upp Open Days i Göteborgsregionen. Vi kommer att öka medvetenheten hos deltagarna om hur Göteborgs stad agerar gentemot EU-institutionerna och ge information om hur deltagarna kan vara aktivt involverade lokalt. Evenemanget kommer att inriktas på EU-nätverket i Göteborg samt andra intressenter I Göteborgsregionen. Innehållet i evenemanget kommer att utformas för att engagera publiken, inklusive personer som har liten eller ingen tidigare erfarenhet av EU-arbete för att öka deras medvetenhet om EU: s roll för Göteborg i dag. Tjänstemän och politiker från Göteborgsområdet som är involverade i utvecklingen av EU- finansierade projekt med fokus på stadens EU-nätverk. 3

4 Malmö stad (Innovation strategies for smart growth) "Genom möjligheterna inom Horizon 2020 mot en Smart Stad" Malmö Sep / Oct 2013 Workshop Organisatör: Malmö stad, Stadskontoret Moderator: Trevor Graham, Malmö stad, Miljöförvaltningen Per-Arne Nilsson, Miljöförvaltningen, Malm Stad Trevor Graham, Miljöförvaltningen, Malm Stad Karin Johansson-Mex, Avdelningschef innovation och utveckling, Malmö Högskola Detta är en workshop med kreativa tjänstemän, forskare och företagskluster i stan om Horizon 2020 för att få upp ideer på möjliga insatsområde, lokala klusterbildning och möjliga internationella kluster dels genom att arbeta genom Horizon 2020 och med fokus på en Smart City. Ett stort antal medverkande kommer från alla sektorer I samhället och syftet är att under dagen jobba fram ideer, samarbeten och partnerskap samt försöka hitta innovative ideer till lösningar. Samverkan för att verka över sektoriella gränser. Medverkande från regionens universitet och främst Malmö Högskola, Malmö stad och andra kommuner, Regionen och företag samt partners och intresse grupper. 4

5 Stockholms stad (Active ageing) "Aktivitetsguiden" Stockholm September 2013 Lansering och demonstrering av Aktivitetsguiden Organisatör: Äldreförvaltningen, Norrmalms stadsdelsförvaltning samt Farsta stadsdelsförvaltning i Stockholms stad Carl Smitterberg, Kommunikationsansvarig, Äldreförvaltningen Stockholms stad Maria Kleine, Projektledare, Norrmalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Bengt Simonsson, Teknikmarknad Stockholms stads event fokuserar på hur ny teknik kan underlätta för seniorer att behålla och skapa nya kontakter samt leva ett aktivt liv. Detta genom samarbete av olika aktörer så som kommunen samt ideella organisationer Dagen syftar till att demonstrera samt lansera Aktivitetsguiden, som är ett resultat av en förstudie gjord inom Stockholms stad tillsammans med Teknikmarknad och ideella organisationer. Seniorer boende i Stockholms stad, medarbetare i Stockholms stad samt media. 5

6 Östra Sverige (Demographic challenges the regional solutions) "En framtidsdag visioner och reflektioner" Linköping 4 November 2013 Presentation Organisatör: Hälsans nya verktyg Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Gunnar Wetterberg, historiker och utredare på SACO Anders Carlsson/Dag Forsén, Hälsns nya verktyg Lill Lindfors, sångerska och ivrare för kvinnors hälsa. Ingemar Lundström, professor emeritus, Linköping University Eva Fernvall, communications manager, Apoteket AB Göran Ferm, PES Member of the European Parliament for Sweden Genom att föröska visualsiera sitationen år 2025, avser detta lokala arrangemang fokusera på de demografiska utmaningar som samhällets ställs inför när rekordgenerationen blir 80-plussare. Kostnaderna för vård och omsorg beräknas öka med 20% respektive 40-50% till 2030 om ingenting görs för att reducera vård- och omosrgsbehovet, samt det sätt som vårsd och omsorgs bedrivs på. Möjliggörande för förändring är innovation för ökat oberoende. Med bas i Open Days-aktiviteten i Bryssel kommer denna aktivitet att ge bakgrund, demografiska fakta och förväntade konsekvenser, såväl som möjligheter med innovation och förväntade effekter baserat på erfarenheter på prövade nya tekniska lösningar. En panel med representanter från den berörda åldersgruppen (födda ) kommer att reflektera över möjligheterna baserat på dels deras yrkesmässigt (eller genom volontärinsatser) förvärvade erfarenheter och dels deras personliga erfarenheter och förväntningar inför framtiden. Dagen kommer att kryddas med studenter som har deltagit i innovationstävligen «När jag blir 100» och det stora europeiska arrangemanget AAL Forum 2013 i Norrköping i september. Politiker och anställda i lokala och regionala organisationer, representanter från såväl stora företag som SME, medarbetare i det regionala innovationsstödssystemet liksom representanter från frivillligorganisationer som representearr äldre och kroniker. 6

7 Norrbotten (Renewing health) "ehälsocentralen Vårdapplikationer för bättre hälsa" Luleå 4 September 2013 Konferens Organisatör: Norrbottens läns landsting (NLL) i samarbete med Luleå tekniska universitet (LTU) Mats Brännström, Landstingsdirektör NLL Agneta Granström, Landstingsråd NLL Lilian Setic, projektledare NLL Inger Lindberg lektor, Siv Söderberg professor, Birgitta Linberg lektor, samtliga vid institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet Carl-Johan Westborg, läkare Björknäs vårdcentral NLL Helena Abrahamsson, biomedicinsk analytiker Grytnäs vårdcentral NLL Margareta Malteryd och Arne Thorén, patienter i RH-projektet I samhället sker idag en utveckling som går mot att medborgarna sköter många ärenden via internet i stället för att som tidigare göra ett personligt besök. Det kan t.ex. gälla bankärenden, bokning av resor, ansökan om bygglov mm, listan kan göras nästan hur lång som helst. Samma utveckling sker även i vården där medborgaren idag tryggt och säkert via internet har möjlighet att t.ex. av- och omboka tider och förnya recept dygnet runt och utan köer. Utöver denna typ av enklare bastjänster börjar det nu även utvecklas vårdapplikationer för bättre hälsa, t.ex. för personer med kroniska sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Under den här halvdagskonferensen kommer Norrbottens läns landsting tillsammans med Luleå tekniska universitet att presentera möjligheterna med ehälsa, där Mina Vårdkontakter (MVK) presenteras tillsammans med ett pågående EU-projekt för ordinerad egenvård som heter Renewing Health. I projektet ingår patienter med hjärt- och kärlsjukdom och typ 2 diabetes. Representanter från Norrbottens Läns Landsting och Luleå tekniska universitet, media, politiker, patientorganisationer, privata vårdgivare, beslutsfattare inom kommuner och landsting och IT-företag. 7

8 Norra Mellansverige (ETC and multi-level networks) Joint event with Hedmark (NO) "Värmlands och Hedmarks europriska territoriella samarbete: interregionalt samarbete 2013 och framåt" Karlstad 12 November 2013 Synergies and cooperation Presentation Organisatör: Länsstyrelsen Värmland och Hedmark Fylkeskommune TBC Kenneth Johansson, Landshövding, Värmland Eva Lundin, Seniorrådgivare, Hedmark Fylkeskommune Éamonn McCallion, Projektledare, Karlstads universitet Magnus Lindh, Doktorand, Karlstads universitet Paul Nemes, Tf chef, Internationella sekretariatet, Länsstyrelsen Värmland Ola Rostad, Daglig leder, Trätorget Lasse Julessen, Fylkesråd, Hedmark Fylkeskommune Länsstyrelsen Värmlands och Hedmark Fylkeskommunes local event fokuserar på Värmlands och Hedmark gemensamma deltagande i Europeiskt territoriellt samarbete, med speciellt fokus på interregional samarbete och Interreg IVC-miniprogrammet Brain Flow. Local event kommer att inriktas på de tematiska partnerskap som Värmalnd och Hedmark deltar i på europeisk nivå, med speciellt fokus på partnerskap som de två regionerna deltar i gemensamt. Eventet kommer att understryka vikten av att tackla regionalt prioriterade utmaningar i ett europeiskt sammanhang, ocvh även fokusera på gränsöverskridande samarbete inom interregionala partnerskap och projekt, exempelvis hur Värmland och Hedmark tillsammans lyfter gränsöverskridande frågor genom deltagande interregionalt samarbete och genom samarbete med andra europeiska gränsregioner. I tillägg till det starka ETS-fokuset kommer local eventet sammanfatta Open Days-workshopenen i Bryssel, som ett led i informationsspridningen till lokala och regionala aktörer. Local event riktas mot lokala och regionala beslutsmakare, tjänstemän från regionala och nationella myndigheter, regionala utvecklingsorganisationer, kommuner, regionala universitetet och NGOs. Representanter från Värmlands och Hedmarks offentliga organisationer och universitetsrepresentanter

9 Region Skåne (European regions and cities empowering electromobility) Only in English "Hydrogen and fuel cells - the future of green technology is already here" Synergies and cooperation Landskrona 2 October 2013 Presentation Organisatör: Region Skåne, H2 Skåne, Scania s Association of Local Authorities Solweig Adam Stjernvall, Ordförandeman SMHF Cecilia Lindell, vice mayor Landskrona Solweig Adam Stjernvall, Ordförandeman SMHF Anna Cornander and Anna Tibbelin, Energy Office Skåne and H2Skåne Björn Aronsson, Hydrogen Sweden Håkan Samuelsson, Region Skåne Göran Albertsson, Landskrona municipality Lari Pitkä Kangas, Mayor of the City of Malmö Bjarne Andersen and Albert Wolniak, Lund University, faculty of engineering This event is focusing on the status for fuel cell technology connected to electromobility and future transportation. We will get updates about recent developments from the car industry, including a demonstration of the first fuel cell electric cars in Skåne. Examples of hydrogen and fuel cell technology from Norway and national energy policy as well as the EU directive on infrastructure for alternative fuels will be presented. After this event, participants will have a good understanding of the development in elctromobility, especially fuel cell technology. Representatives from the region s universities, local authorities and energy enterprises. 9

10 Region Värmland (Advanced co-operation in the North Sea -Channel area) "EU: s sektorsprogram en outnyttjad källa för Värmland?" Karlstad 20 September 2013 Konferens Organisatör: Region Värmland Rebecca Cunevski, EU-koordinator, Region Värmland Peter Jadesjö, West Sweden Region Värmlands local event fokuserar på EU:s sektorsprogram och hur de kan bidra till det lokala och regionala utvecklingsarbetet i Värmland. Syftet med dagen är att blicka fram mot EU:s nästa programperiod och lyfta fram sektorsprogrammen som tillgängliga och bra alternativ i det utvecklingsarbete som bedrivs i länet fram till år Exempelvis, hur bedriver vi ett strategiskt EU-projektarbete och hur är det att arbeta i sektorsprogram? Programmet innehåller även goda exempel från nuvarande programperiod. Politiker och tjänstemän som arbetar inom regional utveckling och med EU-frågor samt projektaktörer. 10

11 Västra Götalandsregionen (Blue biotechnology regions of Europe) "Upptäck cirkulär ekonomi" Managing change Göteborg 29 October 2013 Öppen föreläsning och debatt/frågestund tidig kvällstid Organisatör: Europa Direkt Göteborgsregionen N/A Carina Sundqvist, Fil.mag, Cirkulär affärsutvecklare, Inspirationsbyrån Hur skapar man en hållbar tillväxt för alla? EU:s strategiska mål 2020 tar fasta på detta. Göteborgs stad är en av Europas Smart cities, och detta tänkesätt präglar även Västra Götalandsregionen. Cirkulär ekonomi är en ny positiv modell för att skapa långsiktigt hållbara och resurseffektiva samhällen och företag. Du får kunskap om vad en cirkulär ekonomi innebär, tips om vad som kan göras redan idag samt inspirerande exempel på produkter/tjänster från cirkulära företag. Den enskilda individen kan bidra. Hyr ut de ägodelar du inte använder hela tiden. En bil, en kajak eller borrmaskin. Du tjänar pengar och miljön vinner på en hyrmodell. Hur skapar man ett verktygsbibliotek eller ett klädbibliotek? Vad kan kommuner bidra med? Hur kan EU påverka? Allmänheten, studenter och personal från regionens universitet och högskolor, från frivillig och kommunal sektor, lokala tjänstemän och lokala politiker samt företrädare för föreningar, företag och entreprenörer

12 Västerbotten Region (Baltic Sea group) "Framtidens maritima transportlösningar" Umeå/Vaasa Oct Nov 2013 Seminarium Organisatör: North Sweden EU-office, West Finland EU-office in samarbete med städerna Vaasa (Fi) and Umeå (S) och transportbolaget NLC Ferry Ab Oy Mikael Öhlund, styrelseordförande för NLC Ferry Ab Oy och stadsdirektör i Umeå Marknadsföringsdirektör Catarina Fant, NLC Ferry Stefan Damlin, CEO Wärtsilä Utecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock, Vasa stad Isabella Forsgren, Enhetschef för planeringsavdelningen, Umeå stad Jan Teir, CEO NLC Ferry Kvarkenlink är ett nytt projekt för att uppgradera transportförbindelsen mellan Sverige och Finland i Kvarkenregionen. Transportsträckan är kopplad till existerande vägar och järnvägsförbindelser på båda sidorna om gränsen. Visionen är att skapa en hållbar och modern transportlink med moderna innovativa lösningar. Transportsträckan kommer att bilda en viktig del av EU:s TEN T nätverk och speciellt dess del Bottniska Korridoren. Utöver denna funktion kommer en LNG driven färja som uppfyller IMO MARPOLs krav på minimala svavelutsläpp, nya material och teknologier för att få ett lättare fartyg med mindre bränsleförbrukning och med egenskaper för att forcera lättare isförhållanden. Projektet förverkligas som ett PPP kompanjonskap och har brett stöd av nationella, regionala och lokala organisationer i båda länderna. Under seminariet presenteras projektet till deltagarna samt utförs en undesökning av olika parters förväntningar på den nya transportlösningen. Passagerare, transportbolag, myndigheter, beslutsfattare och massmedia från båda länderna och de berörda regionerna. 12

13 II. Oberoende partner - övriga organisationer/ sammanslutningar som organiserar lokala evenemang Europa Direkt Hässleholm "Hur man kan förbättra människors livskvalitet i hela Europa och i synnerhet den nordöstra delen av Skåne?" Hässleholm Mid-Oct 2013 Workshop Organisatör: Europa Direkt Hässleholm Under workshopen kommer vi att diskutera hur man kan förbättra människors livskvalitet i hela Europa och i synnerhet den nordöstra delen av Skåne. Efter seminarierna kommer vi att ge en presentation av praktiska lösningar på gemensamma regionala och urbana utmaningar, t.ex.: företagens tillgång till krediter och till de globala marknaderna, ungdomsarbetslöshet, demografiska utmaningar, avfall, vatten och naturliga risker, trängsel, föroreningar eller höga energiförbrukning. Beskrivning av aktiviteten: Invånarna i upptagningsområdet har ett intresse för diskussion kring samhällsutveckling och demokrati. Syftet med aktiviteterna är att stimulera detta intresse ytterligare genom att uppmärksamma Open Days. Hur arbetar kommunerna med demokrati och medborgarinflytande idag? Exempelvis ska vi uppmärksamma lokala initiativ och seminarier under vår workshops för att belysa vad demokrati eller brist på demokrati kan leda till. Vi vill också diskutera vilken roll EU kan spela i kampen mot främlingsfientlighet och extremism. Detta med bakgrund i att högerpopulistiska partier tenderar att få ökat stöd i flera av EU:s medlemsländer samtidigt som händelser inträffar som de i Norge sommaren 2011/attentatet i Stockholm skulle det vara intressant att diskutera vilken roll EU kan tänkas ha för att stävja dessa fenomen. Detta är inga fenomen som är unika just för Sverige. Ökad främlingsfientlighet och extremism är något som berör samtliga medlemsländer. Vi på Europa Direkt Hässleholm anser att det är extra viktigt att diskutera detta hos oss då det högerpopulistiska partiet Sverigedemokraternas stöd är starkt just i nordöstra Skåne. I valet 2010 till kommunfullmäktige fick partiet från 11.1% av rösterna i Östra Göinge till 16.8% i Bromölla. Frågor som kommer upp och som i allra högsta grad behövs diskuteras är varför denna utveckling för närvarande går att se inom EU och nordöstra Skåne samt vilken roll EU har/bör ha i kampen mot dessa fenomen. 13

14 Exempel på frågeställningar som kan diskuteras: Varför inträffar dessa fenomen för närvarande inom EU? Kan medlemskapet i EU och känslan av en europeisk identitet motverka främlingsfientlighet och extremism? Kan gemenskapens rättsliga samarbete skapa ett tryggare Europeiskt samhälle? Potentiella partners är politiska partier, studieförbund, ideella organisationer, de inom kommunen som arbetar med demokratifrågor och medborgardialog. Målgruppen är allmänheten och lokala politiker och tjänstemän. 14

Central Sweden (Baltic Sea Group)

Central Sweden (Baltic Sea Group) OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Sweden Östra Götaland Västra Götaland Stockholm Stockholm Region West Sweden Mid Sweden Gothenburg Malmö SVERIGE Partnership 1 North Sweden INDEX Central

Läs mer

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Göteborg Stad 3 Malmö stad 4 Region Skåne 5 Region Värmland 6 County of Västerbotten

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Föredrag Norrstyrelsens visionsseminarium 2009-10-22 Fil. dr. Linda Berg Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014 Innovatten! - modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne Oktober 2013 december 2014 Drunknar Skåne i alla aktörer? Erosionsskadecentrum (Ystad) Havsnätverket

Läs mer

Botniska korridoren. Trafikverkets branschråd för kommunikationer Luleå 18 november 2011. Maria Öberg Forskningsingenjör Luleå Tekniska Universitet

Botniska korridoren. Trafikverkets branschråd för kommunikationer Luleå 18 november 2011. Maria Öberg Forskningsingenjör Luleå Tekniska Universitet Botniska korridoren Trafikverkets branschråd för kommunikationer Luleå 18 november 2011 Maria Öberg Forskningsingenjör Luleå Tekniska Universitet Projektet.. Har en stark bakgrund (Mål2-projekt 2008-2011,

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Beyron Ahxner Projektledare, trygghetsamordnare Botkyrka kommun Bakgrund Diskussionen påbörjades för ca 3 år sedan. Botkyrkas tankar och inriktning

Läs mer

SVERIGE OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET. Malmö. Region Örebro. Göteborg. Norrbotten. Skåne

SVERIGE OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET. Malmö. Region Örebro. Göteborg. Norrbotten. Skåne OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET Central Sweden Östergötland Malmö Göteborg Region Örebro Norrbotten Skåne Stockholm Region Västra Götaland Umeå Värmland Västernorrland SVERIGE INNEHÅLL

Läs mer

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500.

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500. December 2011 Europe Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EUkommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. Inom Sverige finns 17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU

Läs mer

Vision e-hälsa. Från policy till implementering

Vision e-hälsa. Från policy till implementering Vision e-hälsa. Från policy till implementering Agneta Granström Landstingsråd Norrbotten President of the AER e-health network agneta.granstrom@nll.se AER Assembly of European regions För regioner Politisk

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 Kommunstyrelsens arbetsutskott Östersjöinitiativet Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

The Kvarken Link projektansökning till TEN-T

The Kvarken Link projektansökning till TEN-T The Kvarken Link projektansökning till TEN-T 1. Kort beskrivning av projektet/studien Projektet, The Kvarken Multimodal Link, avser göra en uppgradering av en transportlänk mellan Sverige och Finland.

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Levande laxälvar Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015 H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Program Välkommen till Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti Hjärtligt välkommen till

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan?

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? 2012-06-14/15 Ramverket - civil dialog i Europa National överenskommelser

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Det övergripande målet för Interreg Nord 2014-2020 är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Redovisning av Ekocentrum Projekt 121 SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Projektet har genomfört ett antal uppskattade och välbesökta aktiviteter och också stakat ut en intressant väg för Ekocentrum.

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program INBJUDAN OCH PROGRAM Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program Stockholm 16 juni 2015 Seminarium 16 juni

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Tillgänglighet Riktighet Konfidentialitet Styrgruppsmöte 2015-03-20 Projektplan Målbild, målgrupper och förankring Resursmöjligheter, EU-projekt LFA (Logical Framework

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Uppstart av kontoret Arbetsplats finns nu i Sweden House Skylt finns nu på väggen utanför min dörr! Ombyggnad

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Utlysningar Bryssel Horisont2020 LIFE Horisont2020 3 fokusområden områden: Spetskompetens Industriellt ledarskap Samhälleliga utmaningar SC 5 Insatsområde:

Läs mer

Energi och miljö. Samhällsutveckling. Landsbygdspolitik. Innovation. Välkommen till. Europaforum XVII. Vägval 2020

Energi och miljö. Samhällsutveckling. Landsbygdspolitik. Innovation. Välkommen till. Europaforum XVII. Vägval 2020 Landsbygdspolitik Innovation Välkommen till Samhällsutveckling Energi och miljö Infrastruktur Europapolitik Europaforum XVII Norra Sverige Vägval 2020 Välkomna Det är fantastiskt roligt att välkomna det

Läs mer

19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER

19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER 19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER PROGRAMÖVERSIKT 11.30 Dörrarna öppnas 12.00-13.10 Inledning med demokratiminister Birgitta

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Tillväxt Syd Hållbar Tillväxt Nätverk för företag i Ystad Österlen

Tillväxt Syd Hållbar Tillväxt Nätverk för företag i Ystad Österlen Tillväxt Syd Hållbar Tillväxt Nätverk för företag i Ystad Österlen Tillväxtsatsning för företagen i Ystad, Tomelilla och Simrishamnskommun Warren Greshes Seminarium och utbildningar för att stärka företagens

Läs mer

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe Minnesanteckningar TN Advisory Board Plats; Arbetsmiljöforum Tid; 10 12 Närvarande Försäkringskassan ESF-huvudkontoret Södertälje kommun Handisam Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Sensus Arbetsmiljöforum,

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Inbjudan till Branschvecka 2010 - Innovation by Collaboration

Inbjudan till Branschvecka 2010 - Innovation by Collaboration Inbjudan till Branschvecka 2010 23-27 Augusti, 2010 Stockholm Delta i en vecka full av aktiviteter inom technology/knowledge transfer. I detta sammanhang tänker man ofta på högteknologiska produkter som

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Regionerna och omvärlden

Regionerna och omvärlden Inbjudan Regionerna och omvärlden tillväxtorienterad omvärldsbevakning och dess faktiska nytta 25 september i Stockholm System för lärande Nutek har i uppdrag att följa upp arbetet som bedrivs regionalt

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete

Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete Maria Bredin Avd. för samhällsplanering Stadskontoret Innehållsförteckning 1. Syfte...2 2. Mål och inriktning...2 3. Internationellt arbete centralt...2

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg THEOPPORTUNITYISNOWHERE Några samhällsutmaningar 2015 Ungas arbetslöshet Urbanisering vs levande

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Ledarskapet driver innovationer!

Ledarskapet driver innovationer! PROGRAM Utveckling e-hälsa Förvänta innovation få innovation SMART AVVIKELSE- HANTERING INNOVATION EN HR-FRÅGA Stickskydd Ledarskapet driver innovationer! VÄLKOMMEN TILL VÅR NATIONELLA INNOVATIONSKONFERENS

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Automation Region årsmöte 11 mars 2009

Automation Region årsmöte 11 mars 2009 Automation Region årsmöte 11 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 11 mars 2010 15:00 Kaffe och välkommen 15:15 Årsmötesförhandling Enligt agenda

Läs mer

Mötesplats Medborgare

Mötesplats Medborgare Mötesplats Medborgare Övergripande målsättningar: Medborgarens upplevelse av påverkan och inflytande är 10% högre i utvalda områden än genomsnittet i kommunen Medborgarens upplevda trygghet ska vara 5%

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer