INNEHÅLL. I. Regionala partnerskap Officiella partner för OPEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. I. Regionala partnerskap Officiella partner för OPEN"

Transkript

1 OPEN DAYS 2013 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET SVERIGE

2 INNEHÅLL I. Regionala partnerskap Officiella partner för OPEN DAYS 2013 Göteborgs stad 3 Malmö stad 4 Stockholms stad 5 Östra Sverige 6 Norrbotten 7 Norra Mellansverige (joint event with Hedmark, NO) 8 Regio Skåne (EN only) 9 Region Värmland 10 Västra Götalandsregionen 11 Västerbotten Region 12 II. Oberoende partner - övriga organisationer/ sammanslutningar som organiserar lokala evenemang Europa Direkt Hässleholm 13 2

3 I. Regionala partnerskap Officiella partner för OPEN DAYS 2013 Göteborgs stad (Innovation strategies for smart growth) "Att hitta lösningar för ungdomsarbetslöshet och drop outs" Göteborg November 2013 Presentation & debatt Organisatör: Göteborgs stads internationella avdelning Katja Knuutinen, Göteborgs stads internationella avdelning Olle Ludvigsson, Europaparlamentariker Göteborgs stad lokala evenemang kommer att fokusera på s.k. «drop-outs», dvs elever med icke- godkända betyg samt vilka utmaningar och lösningar som finns på området. Detta frukostmöte kommer att visa upp Open Days i Göteborgsregionen. Vi kommer att öka medvetenheten hos deltagarna om hur Göteborgs stad agerar gentemot EU-institutionerna och ge information om hur deltagarna kan vara aktivt involverade lokalt. Evenemanget kommer att inriktas på EU-nätverket i Göteborg samt andra intressenter I Göteborgsregionen. Innehållet i evenemanget kommer att utformas för att engagera publiken, inklusive personer som har liten eller ingen tidigare erfarenhet av EU-arbete för att öka deras medvetenhet om EU: s roll för Göteborg i dag. Tjänstemän och politiker från Göteborgsområdet som är involverade i utvecklingen av EU- finansierade projekt med fokus på stadens EU-nätverk. 3

4 Malmö stad (Innovation strategies for smart growth) "Genom möjligheterna inom Horizon 2020 mot en Smart Stad" Malmö Sep / Oct 2013 Workshop Organisatör: Malmö stad, Stadskontoret Moderator: Trevor Graham, Malmö stad, Miljöförvaltningen Per-Arne Nilsson, Miljöförvaltningen, Malm Stad Trevor Graham, Miljöförvaltningen, Malm Stad Karin Johansson-Mex, Avdelningschef innovation och utveckling, Malmö Högskola Detta är en workshop med kreativa tjänstemän, forskare och företagskluster i stan om Horizon 2020 för att få upp ideer på möjliga insatsområde, lokala klusterbildning och möjliga internationella kluster dels genom att arbeta genom Horizon 2020 och med fokus på en Smart City. Ett stort antal medverkande kommer från alla sektorer I samhället och syftet är att under dagen jobba fram ideer, samarbeten och partnerskap samt försöka hitta innovative ideer till lösningar. Samverkan för att verka över sektoriella gränser. Medverkande från regionens universitet och främst Malmö Högskola, Malmö stad och andra kommuner, Regionen och företag samt partners och intresse grupper. 4

5 Stockholms stad (Active ageing) "Aktivitetsguiden" Stockholm September 2013 Lansering och demonstrering av Aktivitetsguiden Organisatör: Äldreförvaltningen, Norrmalms stadsdelsförvaltning samt Farsta stadsdelsförvaltning i Stockholms stad Carl Smitterberg, Kommunikationsansvarig, Äldreförvaltningen Stockholms stad Maria Kleine, Projektledare, Norrmalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Bengt Simonsson, Teknikmarknad Stockholms stads event fokuserar på hur ny teknik kan underlätta för seniorer att behålla och skapa nya kontakter samt leva ett aktivt liv. Detta genom samarbete av olika aktörer så som kommunen samt ideella organisationer Dagen syftar till att demonstrera samt lansera Aktivitetsguiden, som är ett resultat av en förstudie gjord inom Stockholms stad tillsammans med Teknikmarknad och ideella organisationer. Seniorer boende i Stockholms stad, medarbetare i Stockholms stad samt media. 5

6 Östra Sverige (Demographic challenges the regional solutions) "En framtidsdag visioner och reflektioner" Linköping 4 November 2013 Presentation Organisatör: Hälsans nya verktyg Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Gunnar Wetterberg, historiker och utredare på SACO Anders Carlsson/Dag Forsén, Hälsns nya verktyg Lill Lindfors, sångerska och ivrare för kvinnors hälsa. Ingemar Lundström, professor emeritus, Linköping University Eva Fernvall, communications manager, Apoteket AB Göran Ferm, PES Member of the European Parliament for Sweden Genom att föröska visualsiera sitationen år 2025, avser detta lokala arrangemang fokusera på de demografiska utmaningar som samhällets ställs inför när rekordgenerationen blir 80-plussare. Kostnaderna för vård och omsorg beräknas öka med 20% respektive 40-50% till 2030 om ingenting görs för att reducera vård- och omosrgsbehovet, samt det sätt som vårsd och omsorgs bedrivs på. Möjliggörande för förändring är innovation för ökat oberoende. Med bas i Open Days-aktiviteten i Bryssel kommer denna aktivitet att ge bakgrund, demografiska fakta och förväntade konsekvenser, såväl som möjligheter med innovation och förväntade effekter baserat på erfarenheter på prövade nya tekniska lösningar. En panel med representanter från den berörda åldersgruppen (födda ) kommer att reflektera över möjligheterna baserat på dels deras yrkesmässigt (eller genom volontärinsatser) förvärvade erfarenheter och dels deras personliga erfarenheter och förväntningar inför framtiden. Dagen kommer att kryddas med studenter som har deltagit i innovationstävligen «När jag blir 100» och det stora europeiska arrangemanget AAL Forum 2013 i Norrköping i september. Politiker och anställda i lokala och regionala organisationer, representanter från såväl stora företag som SME, medarbetare i det regionala innovationsstödssystemet liksom representanter från frivillligorganisationer som representearr äldre och kroniker. 6

7 Norrbotten (Renewing health) "ehälsocentralen Vårdapplikationer för bättre hälsa" Luleå 4 September 2013 Konferens Organisatör: Norrbottens läns landsting (NLL) i samarbete med Luleå tekniska universitet (LTU) Mats Brännström, Landstingsdirektör NLL Agneta Granström, Landstingsråd NLL Lilian Setic, projektledare NLL Inger Lindberg lektor, Siv Söderberg professor, Birgitta Linberg lektor, samtliga vid institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet Carl-Johan Westborg, läkare Björknäs vårdcentral NLL Helena Abrahamsson, biomedicinsk analytiker Grytnäs vårdcentral NLL Margareta Malteryd och Arne Thorén, patienter i RH-projektet I samhället sker idag en utveckling som går mot att medborgarna sköter många ärenden via internet i stället för att som tidigare göra ett personligt besök. Det kan t.ex. gälla bankärenden, bokning av resor, ansökan om bygglov mm, listan kan göras nästan hur lång som helst. Samma utveckling sker även i vården där medborgaren idag tryggt och säkert via internet har möjlighet att t.ex. av- och omboka tider och förnya recept dygnet runt och utan köer. Utöver denna typ av enklare bastjänster börjar det nu även utvecklas vårdapplikationer för bättre hälsa, t.ex. för personer med kroniska sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Under den här halvdagskonferensen kommer Norrbottens läns landsting tillsammans med Luleå tekniska universitet att presentera möjligheterna med ehälsa, där Mina Vårdkontakter (MVK) presenteras tillsammans med ett pågående EU-projekt för ordinerad egenvård som heter Renewing Health. I projektet ingår patienter med hjärt- och kärlsjukdom och typ 2 diabetes. Representanter från Norrbottens Läns Landsting och Luleå tekniska universitet, media, politiker, patientorganisationer, privata vårdgivare, beslutsfattare inom kommuner och landsting och IT-företag. 7

8 Norra Mellansverige (ETC and multi-level networks) Joint event with Hedmark (NO) "Värmlands och Hedmarks europriska territoriella samarbete: interregionalt samarbete 2013 och framåt" Karlstad 12 November 2013 Synergies and cooperation Presentation Organisatör: Länsstyrelsen Värmland och Hedmark Fylkeskommune TBC Kenneth Johansson, Landshövding, Värmland Eva Lundin, Seniorrådgivare, Hedmark Fylkeskommune Éamonn McCallion, Projektledare, Karlstads universitet Magnus Lindh, Doktorand, Karlstads universitet Paul Nemes, Tf chef, Internationella sekretariatet, Länsstyrelsen Värmland Ola Rostad, Daglig leder, Trätorget Lasse Julessen, Fylkesråd, Hedmark Fylkeskommune Länsstyrelsen Värmlands och Hedmark Fylkeskommunes local event fokuserar på Värmlands och Hedmark gemensamma deltagande i Europeiskt territoriellt samarbete, med speciellt fokus på interregional samarbete och Interreg IVC-miniprogrammet Brain Flow. Local event kommer att inriktas på de tematiska partnerskap som Värmalnd och Hedmark deltar i på europeisk nivå, med speciellt fokus på partnerskap som de två regionerna deltar i gemensamt. Eventet kommer att understryka vikten av att tackla regionalt prioriterade utmaningar i ett europeiskt sammanhang, ocvh även fokusera på gränsöverskridande samarbete inom interregionala partnerskap och projekt, exempelvis hur Värmland och Hedmark tillsammans lyfter gränsöverskridande frågor genom deltagande interregionalt samarbete och genom samarbete med andra europeiska gränsregioner. I tillägg till det starka ETS-fokuset kommer local eventet sammanfatta Open Days-workshopenen i Bryssel, som ett led i informationsspridningen till lokala och regionala aktörer. Local event riktas mot lokala och regionala beslutsmakare, tjänstemän från regionala och nationella myndigheter, regionala utvecklingsorganisationer, kommuner, regionala universitetet och NGOs. Representanter från Värmlands och Hedmarks offentliga organisationer och universitetsrepresentanter

9 Region Skåne (European regions and cities empowering electromobility) Only in English "Hydrogen and fuel cells - the future of green technology is already here" Synergies and cooperation Landskrona 2 October 2013 Presentation Organisatör: Region Skåne, H2 Skåne, Scania s Association of Local Authorities Solweig Adam Stjernvall, Ordförandeman SMHF Cecilia Lindell, vice mayor Landskrona Solweig Adam Stjernvall, Ordförandeman SMHF Anna Cornander and Anna Tibbelin, Energy Office Skåne and H2Skåne Björn Aronsson, Hydrogen Sweden Håkan Samuelsson, Region Skåne Göran Albertsson, Landskrona municipality Lari Pitkä Kangas, Mayor of the City of Malmö Bjarne Andersen and Albert Wolniak, Lund University, faculty of engineering This event is focusing on the status for fuel cell technology connected to electromobility and future transportation. We will get updates about recent developments from the car industry, including a demonstration of the first fuel cell electric cars in Skåne. Examples of hydrogen and fuel cell technology from Norway and national energy policy as well as the EU directive on infrastructure for alternative fuels will be presented. After this event, participants will have a good understanding of the development in elctromobility, especially fuel cell technology. Representatives from the region s universities, local authorities and energy enterprises. 9

10 Region Värmland (Advanced co-operation in the North Sea -Channel area) "EU: s sektorsprogram en outnyttjad källa för Värmland?" Karlstad 20 September 2013 Konferens Organisatör: Region Värmland Rebecca Cunevski, EU-koordinator, Region Värmland Peter Jadesjö, West Sweden Region Värmlands local event fokuserar på EU:s sektorsprogram och hur de kan bidra till det lokala och regionala utvecklingsarbetet i Värmland. Syftet med dagen är att blicka fram mot EU:s nästa programperiod och lyfta fram sektorsprogrammen som tillgängliga och bra alternativ i det utvecklingsarbete som bedrivs i länet fram till år Exempelvis, hur bedriver vi ett strategiskt EU-projektarbete och hur är det att arbeta i sektorsprogram? Programmet innehåller även goda exempel från nuvarande programperiod. Politiker och tjänstemän som arbetar inom regional utveckling och med EU-frågor samt projektaktörer. 10

11 Västra Götalandsregionen (Blue biotechnology regions of Europe) "Upptäck cirkulär ekonomi" Managing change Göteborg 29 October 2013 Öppen föreläsning och debatt/frågestund tidig kvällstid Organisatör: Europa Direkt Göteborgsregionen N/A Carina Sundqvist, Fil.mag, Cirkulär affärsutvecklare, Inspirationsbyrån Hur skapar man en hållbar tillväxt för alla? EU:s strategiska mål 2020 tar fasta på detta. Göteborgs stad är en av Europas Smart cities, och detta tänkesätt präglar även Västra Götalandsregionen. Cirkulär ekonomi är en ny positiv modell för att skapa långsiktigt hållbara och resurseffektiva samhällen och företag. Du får kunskap om vad en cirkulär ekonomi innebär, tips om vad som kan göras redan idag samt inspirerande exempel på produkter/tjänster från cirkulära företag. Den enskilda individen kan bidra. Hyr ut de ägodelar du inte använder hela tiden. En bil, en kajak eller borrmaskin. Du tjänar pengar och miljön vinner på en hyrmodell. Hur skapar man ett verktygsbibliotek eller ett klädbibliotek? Vad kan kommuner bidra med? Hur kan EU påverka? Allmänheten, studenter och personal från regionens universitet och högskolor, från frivillig och kommunal sektor, lokala tjänstemän och lokala politiker samt företrädare för föreningar, företag och entreprenörer

12 Västerbotten Region (Baltic Sea group) "Framtidens maritima transportlösningar" Umeå/Vaasa Oct Nov 2013 Seminarium Organisatör: North Sweden EU-office, West Finland EU-office in samarbete med städerna Vaasa (Fi) and Umeå (S) och transportbolaget NLC Ferry Ab Oy Mikael Öhlund, styrelseordförande för NLC Ferry Ab Oy och stadsdirektör i Umeå Marknadsföringsdirektör Catarina Fant, NLC Ferry Stefan Damlin, CEO Wärtsilä Utecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock, Vasa stad Isabella Forsgren, Enhetschef för planeringsavdelningen, Umeå stad Jan Teir, CEO NLC Ferry Kvarkenlink är ett nytt projekt för att uppgradera transportförbindelsen mellan Sverige och Finland i Kvarkenregionen. Transportsträckan är kopplad till existerande vägar och järnvägsförbindelser på båda sidorna om gränsen. Visionen är att skapa en hållbar och modern transportlink med moderna innovativa lösningar. Transportsträckan kommer att bilda en viktig del av EU:s TEN T nätverk och speciellt dess del Bottniska Korridoren. Utöver denna funktion kommer en LNG driven färja som uppfyller IMO MARPOLs krav på minimala svavelutsläpp, nya material och teknologier för att få ett lättare fartyg med mindre bränsleförbrukning och med egenskaper för att forcera lättare isförhållanden. Projektet förverkligas som ett PPP kompanjonskap och har brett stöd av nationella, regionala och lokala organisationer i båda länderna. Under seminariet presenteras projektet till deltagarna samt utförs en undesökning av olika parters förväntningar på den nya transportlösningen. Passagerare, transportbolag, myndigheter, beslutsfattare och massmedia från båda länderna och de berörda regionerna. 12

13 II. Oberoende partner - övriga organisationer/ sammanslutningar som organiserar lokala evenemang Europa Direkt Hässleholm "Hur man kan förbättra människors livskvalitet i hela Europa och i synnerhet den nordöstra delen av Skåne?" Hässleholm Mid-Oct 2013 Workshop Organisatör: Europa Direkt Hässleholm Under workshopen kommer vi att diskutera hur man kan förbättra människors livskvalitet i hela Europa och i synnerhet den nordöstra delen av Skåne. Efter seminarierna kommer vi att ge en presentation av praktiska lösningar på gemensamma regionala och urbana utmaningar, t.ex.: företagens tillgång till krediter och till de globala marknaderna, ungdomsarbetslöshet, demografiska utmaningar, avfall, vatten och naturliga risker, trängsel, föroreningar eller höga energiförbrukning. Beskrivning av aktiviteten: Invånarna i upptagningsområdet har ett intresse för diskussion kring samhällsutveckling och demokrati. Syftet med aktiviteterna är att stimulera detta intresse ytterligare genom att uppmärksamma Open Days. Hur arbetar kommunerna med demokrati och medborgarinflytande idag? Exempelvis ska vi uppmärksamma lokala initiativ och seminarier under vår workshops för att belysa vad demokrati eller brist på demokrati kan leda till. Vi vill också diskutera vilken roll EU kan spela i kampen mot främlingsfientlighet och extremism. Detta med bakgrund i att högerpopulistiska partier tenderar att få ökat stöd i flera av EU:s medlemsländer samtidigt som händelser inträffar som de i Norge sommaren 2011/attentatet i Stockholm skulle det vara intressant att diskutera vilken roll EU kan tänkas ha för att stävja dessa fenomen. Detta är inga fenomen som är unika just för Sverige. Ökad främlingsfientlighet och extremism är något som berör samtliga medlemsländer. Vi på Europa Direkt Hässleholm anser att det är extra viktigt att diskutera detta hos oss då det högerpopulistiska partiet Sverigedemokraternas stöd är starkt just i nordöstra Skåne. I valet 2010 till kommunfullmäktige fick partiet från 11.1% av rösterna i Östra Göinge till 16.8% i Bromölla. Frågor som kommer upp och som i allra högsta grad behövs diskuteras är varför denna utveckling för närvarande går att se inom EU och nordöstra Skåne samt vilken roll EU har/bör ha i kampen mot dessa fenomen. 13

14 Exempel på frågeställningar som kan diskuteras: Varför inträffar dessa fenomen för närvarande inom EU? Kan medlemskapet i EU och känslan av en europeisk identitet motverka främlingsfientlighet och extremism? Kan gemenskapens rättsliga samarbete skapa ett tryggare Europeiskt samhälle? Potentiella partners är politiska partier, studieförbund, ideella organisationer, de inom kommunen som arbetar med demokratifrågor och medborgardialog. Målgruppen är allmänheten och lokala politiker och tjänstemän. 14

SVERIGE OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET. Malmö. Region Örebro. Göteborg. Norrbotten. Skåne

SVERIGE OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET. Malmö. Region Örebro. Göteborg. Norrbotten. Skåne OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET Central Sweden Östergötland Malmö Göteborg Region Örebro Norrbotten Skåne Stockholm Region Västra Götaland Umeå Värmland Västernorrland SVERIGE INNEHÅLL

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020

VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020 FAKTA I KORTHET Nr. 7 2014 VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020 Syftet med den här publikationen är att visa exempel på hur ett urval av EU:s fonder och program knyter an till

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 Förord Ur EU:s program och fonder kan olika aktörer söka stöd till projekt som utvecklar den egna verksamheten samt det lokala och regionala samhället.

Läs mer

Ceruts nyhetsbrev. På kurs mot 2020. Cerut får ny Ordförande. Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013

Ceruts nyhetsbrev. På kurs mot 2020. Cerut får ny Ordförande. Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013 Ceruts nyhetsbrev Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013 På kurs mot 2020 Ännu en vårtermin har seglat förbi och jag liksom kollegorna längtar efter sol, värme, glittrande

Läs mer

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020 Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Med bidrag från Gun Sjöbom, Centre for Ageing and Supportive

Läs mer

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program Målsättning med dagen - Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program - Knyta kontakter och utbyta erfarenheter 09.00 Uppstart, presentation

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Vad är sociala investeringar, och hur integrerar man det i organisationsarbetet i Ale kommun?

Vad är sociala investeringar, och hur integrerar man det i organisationsarbetet i Ale kommun? Vad är sociala investeringar, och hur integrerar man det i organisationsarbetet i Ale kommun? Björn Järbur 1 Birgitta Augustsson 2 Mikael Berglund 3 Paula Örn 4 Boel Holgersson 5 1 Kommunchef Ale kommun.

Läs mer

BILAGOR. Minnesanteckningar Assembly of European Regions (AER) AER:s generalförsamling Paris, Frankrike 17-18 maj 2013

BILAGOR. Minnesanteckningar Assembly of European Regions (AER) AER:s generalförsamling Paris, Frankrike 17-18 maj 2013 BILAGOR Minnesanteckningar Assembly of European Regions (AER) /Ilona Novak/ AER:s generalförsamling Paris, Frankrike 17-18 maj Deltagare från Landstinget Västernorrland: Åsa Möller (M) Elisabeth Strömquist

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Göteborg Stad 3 Malmö stad 4 Region Skåne 5 Region Värmland 6 County of Västerbotten

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet Strategisk Innovationsagenda ehälsa i hemmet 3 juni 2014 Agendan har kommit fram i ett samarbete mellan 35 parter: Näringsliv/leverantörer: CareTech, HealthPump, IBM, TeliaSonera, Tieto Regioner/Kommuner/Landsting:

Läs mer

Framtidens Sjukvård. Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa 2007-2010. Regionala enheten. Slutrapport från e-hälsaprojektet

Framtidens Sjukvård. Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa 2007-2010. Regionala enheten. Slutrapport från e-hälsaprojektet Framtidens Sjukvård Norrbottens läns landstings satsning på e-hälsa 2007-2010 Slutrapport från e-hälsaprojektet LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Regionala enheten, Landstingshuset

Läs mer

Fråga om Malmö stads anslutning till Mötesplats social innovation

Fråga om Malmö stads anslutning till Mötesplats social innovation SIGNERAD 2014-08-08 Malmö stad Stadskontoret 1 (8) Datum 2014-08-20 Vår referens Lisa Gunnefur Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse lisa.gunnefur@malmo.se Fråga om Malmö stads anslutning till Mötesplats

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

GUIDE TILL EU-FINANSERING

GUIDE TILL EU-FINANSERING GUIDE TILL EU-FINANSIERING FÖR ALLMÄNNYTTIGA KOMMUNALA BOSTADSFÖRETAG En guide från allmännyttan GUIDE TILL EU-FINANSERING S A B O S VE R I G E S A L L M Ä NNYT T I G A B O S TA D S F Ö RETA G SABO 1 Innehåll

Läs mer

Juncker: Europas utmaningar kan inte vänta - Hur påverkar EU:s nystart den lokala och regionala nivån?

Juncker: Europas utmaningar kan inte vänta - Hur påverkar EU:s nystart den lokala och regionala nivån? VÄLKOMMEN TILL TVÅ INSPIRERANDE DAGAR I EU:S HUVUDSTAD! Juncker: Europas utmaningar kan inte vänta - Hur påverkar EU:s nystart den lokala och regionala nivån? Bryssel den 25-26 mars 2015 För sjätte gången

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

En digital agenda för Värmland

En digital agenda för Värmland Fakta i korthet Nr. 5 2012 En digital agenda för Värmland Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun ser just nu över förutsättningarna för att ta fram en skräddarsydd

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2014 2020

DIGITAL AGENDA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2014 2020 DIGITAL AGENDA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2 Digital Agenda för Östergötland INNEHÅLL KAPITEL Förord S 3 Bakgrund Europa 2020 En digital agenda för Sverige It i människans tjänst Regionalt utvecklingsprogram för

Läs mer

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DECEMBER 2011 nytt FÖRDEL SVERIGE Glasklart koncept TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB Soki Choi vill göra SKILLNAD LEDARE Produktion är ett allt mer prioriterat område

Läs mer

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En förstudie av Mötesplats Social Innovation

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En förstudie av Mötesplats Social Innovation DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION En förstudie av Mötesplats Social Innovation Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Rapportförfattare Per-Anders Hillgren Louisa Szücs Johansson Illustrationer Louisa

Läs mer