INNEHÅLL. I. Regionala partnerskap Officiella partner för OPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. I. Regionala partnerskap Officiella partner för OPEN"

Transkript

1 OPEN DAYS 2013 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET SVERIGE

2 INNEHÅLL I. Regionala partnerskap Officiella partner för OPEN DAYS 2013 Göteborgs stad 3 Malmö stad 4 Stockholms stad 5 Östra Sverige 6 Norrbotten 7 Norra Mellansverige (joint event with Hedmark, NO) 8 Regio Skåne (EN only) 9 Region Värmland 10 Västra Götalandsregionen 11 Västerbotten Region 12 II. Oberoende partner - övriga organisationer/ sammanslutningar som organiserar lokala evenemang Europa Direkt Hässleholm 13 2

3 I. Regionala partnerskap Officiella partner för OPEN DAYS 2013 Göteborgs stad (Innovation strategies for smart growth) "Att hitta lösningar för ungdomsarbetslöshet och drop outs" Göteborg November 2013 Presentation & debatt Organisatör: Göteborgs stads internationella avdelning Katja Knuutinen, Göteborgs stads internationella avdelning Olle Ludvigsson, Europaparlamentariker Göteborgs stad lokala evenemang kommer att fokusera på s.k. «drop-outs», dvs elever med icke- godkända betyg samt vilka utmaningar och lösningar som finns på området. Detta frukostmöte kommer att visa upp Open Days i Göteborgsregionen. Vi kommer att öka medvetenheten hos deltagarna om hur Göteborgs stad agerar gentemot EU-institutionerna och ge information om hur deltagarna kan vara aktivt involverade lokalt. Evenemanget kommer att inriktas på EU-nätverket i Göteborg samt andra intressenter I Göteborgsregionen. Innehållet i evenemanget kommer att utformas för att engagera publiken, inklusive personer som har liten eller ingen tidigare erfarenhet av EU-arbete för att öka deras medvetenhet om EU: s roll för Göteborg i dag. Tjänstemän och politiker från Göteborgsområdet som är involverade i utvecklingen av EU- finansierade projekt med fokus på stadens EU-nätverk. 3

4 Malmö stad (Innovation strategies for smart growth) "Genom möjligheterna inom Horizon 2020 mot en Smart Stad" Malmö Sep / Oct 2013 Workshop Organisatör: Malmö stad, Stadskontoret Moderator: Trevor Graham, Malmö stad, Miljöförvaltningen Per-Arne Nilsson, Miljöförvaltningen, Malm Stad Trevor Graham, Miljöförvaltningen, Malm Stad Karin Johansson-Mex, Avdelningschef innovation och utveckling, Malmö Högskola Detta är en workshop med kreativa tjänstemän, forskare och företagskluster i stan om Horizon 2020 för att få upp ideer på möjliga insatsområde, lokala klusterbildning och möjliga internationella kluster dels genom att arbeta genom Horizon 2020 och med fokus på en Smart City. Ett stort antal medverkande kommer från alla sektorer I samhället och syftet är att under dagen jobba fram ideer, samarbeten och partnerskap samt försöka hitta innovative ideer till lösningar. Samverkan för att verka över sektoriella gränser. Medverkande från regionens universitet och främst Malmö Högskola, Malmö stad och andra kommuner, Regionen och företag samt partners och intresse grupper. 4

5 Stockholms stad (Active ageing) "Aktivitetsguiden" Stockholm September 2013 Lansering och demonstrering av Aktivitetsguiden Organisatör: Äldreförvaltningen, Norrmalms stadsdelsförvaltning samt Farsta stadsdelsförvaltning i Stockholms stad Carl Smitterberg, Kommunikationsansvarig, Äldreförvaltningen Stockholms stad Maria Kleine, Projektledare, Norrmalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Bengt Simonsson, Teknikmarknad Stockholms stads event fokuserar på hur ny teknik kan underlätta för seniorer att behålla och skapa nya kontakter samt leva ett aktivt liv. Detta genom samarbete av olika aktörer så som kommunen samt ideella organisationer Dagen syftar till att demonstrera samt lansera Aktivitetsguiden, som är ett resultat av en förstudie gjord inom Stockholms stad tillsammans med Teknikmarknad och ideella organisationer. Seniorer boende i Stockholms stad, medarbetare i Stockholms stad samt media. 5

6 Östra Sverige (Demographic challenges the regional solutions) "En framtidsdag visioner och reflektioner" Linköping 4 November 2013 Presentation Organisatör: Hälsans nya verktyg Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Gunnar Wetterberg, historiker och utredare på SACO Anders Carlsson/Dag Forsén, Hälsns nya verktyg Lill Lindfors, sångerska och ivrare för kvinnors hälsa. Ingemar Lundström, professor emeritus, Linköping University Eva Fernvall, communications manager, Apoteket AB Göran Ferm, PES Member of the European Parliament for Sweden Genom att föröska visualsiera sitationen år 2025, avser detta lokala arrangemang fokusera på de demografiska utmaningar som samhällets ställs inför när rekordgenerationen blir 80-plussare. Kostnaderna för vård och omsorg beräknas öka med 20% respektive 40-50% till 2030 om ingenting görs för att reducera vård- och omosrgsbehovet, samt det sätt som vårsd och omsorgs bedrivs på. Möjliggörande för förändring är innovation för ökat oberoende. Med bas i Open Days-aktiviteten i Bryssel kommer denna aktivitet att ge bakgrund, demografiska fakta och förväntade konsekvenser, såväl som möjligheter med innovation och förväntade effekter baserat på erfarenheter på prövade nya tekniska lösningar. En panel med representanter från den berörda åldersgruppen (födda ) kommer att reflektera över möjligheterna baserat på dels deras yrkesmässigt (eller genom volontärinsatser) förvärvade erfarenheter och dels deras personliga erfarenheter och förväntningar inför framtiden. Dagen kommer att kryddas med studenter som har deltagit i innovationstävligen «När jag blir 100» och det stora europeiska arrangemanget AAL Forum 2013 i Norrköping i september. Politiker och anställda i lokala och regionala organisationer, representanter från såväl stora företag som SME, medarbetare i det regionala innovationsstödssystemet liksom representanter från frivillligorganisationer som representearr äldre och kroniker. 6

7 Norrbotten (Renewing health) "ehälsocentralen Vårdapplikationer för bättre hälsa" Luleå 4 September 2013 Konferens Organisatör: Norrbottens läns landsting (NLL) i samarbete med Luleå tekniska universitet (LTU) Mats Brännström, Landstingsdirektör NLL Agneta Granström, Landstingsråd NLL Lilian Setic, projektledare NLL Inger Lindberg lektor, Siv Söderberg professor, Birgitta Linberg lektor, samtliga vid institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet Carl-Johan Westborg, läkare Björknäs vårdcentral NLL Helena Abrahamsson, biomedicinsk analytiker Grytnäs vårdcentral NLL Margareta Malteryd och Arne Thorén, patienter i RH-projektet I samhället sker idag en utveckling som går mot att medborgarna sköter många ärenden via internet i stället för att som tidigare göra ett personligt besök. Det kan t.ex. gälla bankärenden, bokning av resor, ansökan om bygglov mm, listan kan göras nästan hur lång som helst. Samma utveckling sker även i vården där medborgaren idag tryggt och säkert via internet har möjlighet att t.ex. av- och omboka tider och förnya recept dygnet runt och utan köer. Utöver denna typ av enklare bastjänster börjar det nu även utvecklas vårdapplikationer för bättre hälsa, t.ex. för personer med kroniska sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Under den här halvdagskonferensen kommer Norrbottens läns landsting tillsammans med Luleå tekniska universitet att presentera möjligheterna med ehälsa, där Mina Vårdkontakter (MVK) presenteras tillsammans med ett pågående EU-projekt för ordinerad egenvård som heter Renewing Health. I projektet ingår patienter med hjärt- och kärlsjukdom och typ 2 diabetes. Representanter från Norrbottens Läns Landsting och Luleå tekniska universitet, media, politiker, patientorganisationer, privata vårdgivare, beslutsfattare inom kommuner och landsting och IT-företag. 7

8 Norra Mellansverige (ETC and multi-level networks) Joint event with Hedmark (NO) "Värmlands och Hedmarks europriska territoriella samarbete: interregionalt samarbete 2013 och framåt" Karlstad 12 November 2013 Synergies and cooperation Presentation Organisatör: Länsstyrelsen Värmland och Hedmark Fylkeskommune TBC Kenneth Johansson, Landshövding, Värmland Eva Lundin, Seniorrådgivare, Hedmark Fylkeskommune Éamonn McCallion, Projektledare, Karlstads universitet Magnus Lindh, Doktorand, Karlstads universitet Paul Nemes, Tf chef, Internationella sekretariatet, Länsstyrelsen Värmland Ola Rostad, Daglig leder, Trätorget Lasse Julessen, Fylkesråd, Hedmark Fylkeskommune Länsstyrelsen Värmlands och Hedmark Fylkeskommunes local event fokuserar på Värmlands och Hedmark gemensamma deltagande i Europeiskt territoriellt samarbete, med speciellt fokus på interregional samarbete och Interreg IVC-miniprogrammet Brain Flow. Local event kommer att inriktas på de tematiska partnerskap som Värmalnd och Hedmark deltar i på europeisk nivå, med speciellt fokus på partnerskap som de två regionerna deltar i gemensamt. Eventet kommer att understryka vikten av att tackla regionalt prioriterade utmaningar i ett europeiskt sammanhang, ocvh även fokusera på gränsöverskridande samarbete inom interregionala partnerskap och projekt, exempelvis hur Värmland och Hedmark tillsammans lyfter gränsöverskridande frågor genom deltagande interregionalt samarbete och genom samarbete med andra europeiska gränsregioner. I tillägg till det starka ETS-fokuset kommer local eventet sammanfatta Open Days-workshopenen i Bryssel, som ett led i informationsspridningen till lokala och regionala aktörer. Local event riktas mot lokala och regionala beslutsmakare, tjänstemän från regionala och nationella myndigheter, regionala utvecklingsorganisationer, kommuner, regionala universitetet och NGOs. Representanter från Värmlands och Hedmarks offentliga organisationer och universitetsrepresentanter

9 Region Skåne (European regions and cities empowering electromobility) Only in English "Hydrogen and fuel cells - the future of green technology is already here" Synergies and cooperation Landskrona 2 October 2013 Presentation Organisatör: Region Skåne, H2 Skåne, Scania s Association of Local Authorities Solweig Adam Stjernvall, Ordförandeman SMHF Cecilia Lindell, vice mayor Landskrona Solweig Adam Stjernvall, Ordförandeman SMHF Anna Cornander and Anna Tibbelin, Energy Office Skåne and H2Skåne Björn Aronsson, Hydrogen Sweden Håkan Samuelsson, Region Skåne Göran Albertsson, Landskrona municipality Lari Pitkä Kangas, Mayor of the City of Malmö Bjarne Andersen and Albert Wolniak, Lund University, faculty of engineering This event is focusing on the status for fuel cell technology connected to electromobility and future transportation. We will get updates about recent developments from the car industry, including a demonstration of the first fuel cell electric cars in Skåne. Examples of hydrogen and fuel cell technology from Norway and national energy policy as well as the EU directive on infrastructure for alternative fuels will be presented. After this event, participants will have a good understanding of the development in elctromobility, especially fuel cell technology. Representatives from the region s universities, local authorities and energy enterprises. 9

10 Region Värmland (Advanced co-operation in the North Sea -Channel area) "EU: s sektorsprogram en outnyttjad källa för Värmland?" Karlstad 20 September 2013 Konferens Organisatör: Region Värmland Rebecca Cunevski, EU-koordinator, Region Värmland Peter Jadesjö, West Sweden Region Värmlands local event fokuserar på EU:s sektorsprogram och hur de kan bidra till det lokala och regionala utvecklingsarbetet i Värmland. Syftet med dagen är att blicka fram mot EU:s nästa programperiod och lyfta fram sektorsprogrammen som tillgängliga och bra alternativ i det utvecklingsarbete som bedrivs i länet fram till år Exempelvis, hur bedriver vi ett strategiskt EU-projektarbete och hur är det att arbeta i sektorsprogram? Programmet innehåller även goda exempel från nuvarande programperiod. Politiker och tjänstemän som arbetar inom regional utveckling och med EU-frågor samt projektaktörer. 10

11 Västra Götalandsregionen (Blue biotechnology regions of Europe) "Upptäck cirkulär ekonomi" Managing change Göteborg 29 October 2013 Öppen föreläsning och debatt/frågestund tidig kvällstid Organisatör: Europa Direkt Göteborgsregionen N/A Carina Sundqvist, Fil.mag, Cirkulär affärsutvecklare, Inspirationsbyrån Hur skapar man en hållbar tillväxt för alla? EU:s strategiska mål 2020 tar fasta på detta. Göteborgs stad är en av Europas Smart cities, och detta tänkesätt präglar även Västra Götalandsregionen. Cirkulär ekonomi är en ny positiv modell för att skapa långsiktigt hållbara och resurseffektiva samhällen och företag. Du får kunskap om vad en cirkulär ekonomi innebär, tips om vad som kan göras redan idag samt inspirerande exempel på produkter/tjänster från cirkulära företag. Den enskilda individen kan bidra. Hyr ut de ägodelar du inte använder hela tiden. En bil, en kajak eller borrmaskin. Du tjänar pengar och miljön vinner på en hyrmodell. Hur skapar man ett verktygsbibliotek eller ett klädbibliotek? Vad kan kommuner bidra med? Hur kan EU påverka? Allmänheten, studenter och personal från regionens universitet och högskolor, från frivillig och kommunal sektor, lokala tjänstemän och lokala politiker samt företrädare för föreningar, företag och entreprenörer

12 Västerbotten Region (Baltic Sea group) "Framtidens maritima transportlösningar" Umeå/Vaasa Oct Nov 2013 Seminarium Organisatör: North Sweden EU-office, West Finland EU-office in samarbete med städerna Vaasa (Fi) and Umeå (S) och transportbolaget NLC Ferry Ab Oy Mikael Öhlund, styrelseordförande för NLC Ferry Ab Oy och stadsdirektör i Umeå Marknadsföringsdirektör Catarina Fant, NLC Ferry Stefan Damlin, CEO Wärtsilä Utecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock, Vasa stad Isabella Forsgren, Enhetschef för planeringsavdelningen, Umeå stad Jan Teir, CEO NLC Ferry Kvarkenlink är ett nytt projekt för att uppgradera transportförbindelsen mellan Sverige och Finland i Kvarkenregionen. Transportsträckan är kopplad till existerande vägar och järnvägsförbindelser på båda sidorna om gränsen. Visionen är att skapa en hållbar och modern transportlink med moderna innovativa lösningar. Transportsträckan kommer att bilda en viktig del av EU:s TEN T nätverk och speciellt dess del Bottniska Korridoren. Utöver denna funktion kommer en LNG driven färja som uppfyller IMO MARPOLs krav på minimala svavelutsläpp, nya material och teknologier för att få ett lättare fartyg med mindre bränsleförbrukning och med egenskaper för att forcera lättare isförhållanden. Projektet förverkligas som ett PPP kompanjonskap och har brett stöd av nationella, regionala och lokala organisationer i båda länderna. Under seminariet presenteras projektet till deltagarna samt utförs en undesökning av olika parters förväntningar på den nya transportlösningen. Passagerare, transportbolag, myndigheter, beslutsfattare och massmedia från båda länderna och de berörda regionerna. 12

13 II. Oberoende partner - övriga organisationer/ sammanslutningar som organiserar lokala evenemang Europa Direkt Hässleholm "Hur man kan förbättra människors livskvalitet i hela Europa och i synnerhet den nordöstra delen av Skåne?" Hässleholm Mid-Oct 2013 Workshop Organisatör: Europa Direkt Hässleholm Under workshopen kommer vi att diskutera hur man kan förbättra människors livskvalitet i hela Europa och i synnerhet den nordöstra delen av Skåne. Efter seminarierna kommer vi att ge en presentation av praktiska lösningar på gemensamma regionala och urbana utmaningar, t.ex.: företagens tillgång till krediter och till de globala marknaderna, ungdomsarbetslöshet, demografiska utmaningar, avfall, vatten och naturliga risker, trängsel, föroreningar eller höga energiförbrukning. Beskrivning av aktiviteten: Invånarna i upptagningsområdet har ett intresse för diskussion kring samhällsutveckling och demokrati. Syftet med aktiviteterna är att stimulera detta intresse ytterligare genom att uppmärksamma Open Days. Hur arbetar kommunerna med demokrati och medborgarinflytande idag? Exempelvis ska vi uppmärksamma lokala initiativ och seminarier under vår workshops för att belysa vad demokrati eller brist på demokrati kan leda till. Vi vill också diskutera vilken roll EU kan spela i kampen mot främlingsfientlighet och extremism. Detta med bakgrund i att högerpopulistiska partier tenderar att få ökat stöd i flera av EU:s medlemsländer samtidigt som händelser inträffar som de i Norge sommaren 2011/attentatet i Stockholm skulle det vara intressant att diskutera vilken roll EU kan tänkas ha för att stävja dessa fenomen. Detta är inga fenomen som är unika just för Sverige. Ökad främlingsfientlighet och extremism är något som berör samtliga medlemsländer. Vi på Europa Direkt Hässleholm anser att det är extra viktigt att diskutera detta hos oss då det högerpopulistiska partiet Sverigedemokraternas stöd är starkt just i nordöstra Skåne. I valet 2010 till kommunfullmäktige fick partiet från 11.1% av rösterna i Östra Göinge till 16.8% i Bromölla. Frågor som kommer upp och som i allra högsta grad behövs diskuteras är varför denna utveckling för närvarande går att se inom EU och nordöstra Skåne samt vilken roll EU har/bör ha i kampen mot dessa fenomen. 13

14 Exempel på frågeställningar som kan diskuteras: Varför inträffar dessa fenomen för närvarande inom EU? Kan medlemskapet i EU och känslan av en europeisk identitet motverka främlingsfientlighet och extremism? Kan gemenskapens rättsliga samarbete skapa ett tryggare Europeiskt samhälle? Potentiella partners är politiska partier, studieförbund, ideella organisationer, de inom kommunen som arbetar med demokratifrågor och medborgardialog. Målgruppen är allmänheten och lokala politiker och tjänstemän. 14

Central Sweden (Baltic Sea Group)

Central Sweden (Baltic Sea Group) OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Sweden Östra Götaland Västra Götaland Stockholm Stockholm Region West Sweden Mid Sweden Gothenburg Malmö SVERIGE Partnership 1 North Sweden INDEX Central

Läs mer

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Göteborg Stad 3 Malmö stad 4 Region Skåne 5 Region Värmland 6 County of Västerbotten

Läs mer

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SVERIGE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 East Sweden Region 3 Göteborg Stad 4 Malmö stad 5 Norrbottens läns landsting 6

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

INTERNATIONELLA SEKRETARIATET VÄRMLAND I VÄRLDEN

INTERNATIONELLA SEKRETARIATET VÄRMLAND I VÄRLDEN INTERNATIONELLA SEKRETARIATET VÄRMLAND I VÄRLDEN Utgiven av: Länsstyrelsen Värmland Foto: Länsstyrelsen Värmland Form: Catrin Hasewinkel Tryckår: 2009, reviderad 2010 Publ. nr: 2009:25 ISSN: 0284-6845

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare;

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare; Praktikrapport Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010 Handledare; Inge Andersson Inge.andersson@northsweden.eu +32 2 282 18 22 North Sweden European Office 26,

Läs mer

Internationella Värmland: Vad växlar vi upp?

Internationella Värmland: Vad växlar vi upp? Internationella Värmland: Vad växlar vi upp? Strategiska partnerskap Internationella projekt Programfokus Gränsöverskridande samarbete (Programnivå) Transnationellt samarbete (Program- och projektnivå)

Läs mer

Forskning och utbildning för ett hållbart samhälle

Forskning och utbildning för ett hållbart samhälle Forskning och utbildning för ett hållbart samhälle Samhälleliga utmaningar: Nyttiggörande och kunskapens roll Universitetsledningen Helena Lindholm Institution enhet avdelning Namn Horizon 2020: Ramprogram

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16

Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16 Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16 Ett EU-projekt som skapats för att främja förbindelserna mellan starka, snabbt växande, internationellt betydande regioner som bl.a. behöver en konkurrenskraftig

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Föredrag Norrstyrelsens visionsseminarium 2009-10-22 Fil. dr. Linda Berg Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer Christian Svanfeldt Europeiska kommissionen Regional- och stadspolitik Regional & SKL, Stockholm 18 November 2014 EU:s urbana

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

West Sweden. 71 medlemmar 3 regioner och 68 kommuner. Kontor i Bryssel och Göteborg. Projektutveckling, lobbying, utbildning och information

West Sweden. 71 medlemmar 3 regioner och 68 kommuner. Kontor i Bryssel och Göteborg. Projektutveckling, lobbying, utbildning och information Äldreomsorg i EU West Sweden West Sweden är en serviceorganisation för kommuner och landsting med uppgift att stimulera och stödja den lokala och regionala utvecklingen i Västsverige, med hjälp av de möjligheter

Läs mer

Nyheter från Bryssel

Nyheter från Bryssel Nyheter från Bryssel Läget i Bryssel just nu! Läget i Bryssel Mycket på gång just nu! Verksamheten börjar att ta form Fokus på projektrådgivning, partnersök, hjälp med kontakter i Bryssel, deltagande i

Läs mer

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen Praktikrapport Praktikplats: Central Sweden, Belgien Praktikperiod: 16 augusti - 16 januari, heltid Handledare: Maria Lunander, Director, Central Sweden Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Bruxelles, Belgique,

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

GL BALA KOMMUNEN 2017

GL BALA KOMMUNEN 2017 GL BALA KOMMUNEN 2017 Vad är Globala Kommunen? Globala Kommunen är ett kommunikationsprojekt där kommuner, lokala organisationer och Sida samarbetar för att öka kunskapen om och intresset för en rättvis

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Påverkansarbete inom Horisont 2020

Påverkansarbete inom Horisont 2020 Påverkansarbete inom Horisont 2020 Maria Wästfelt ledamot programkommittén inom området för hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande Svensk organisation, hälsoutmaningen programkommittén Horizon

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-02-10 Vår referens Fredrik Elg Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United

Läs mer

Landstingets EU-projektkontor

Landstingets EU-projektkontor Landstingets EU-projektkontor Kenneth Sjaunja EU-samordnare BILD 1 Landstingets målsättning är att Norrbotten ska vara en attraktiv samarbetspartner inom EU och att landstinget ska medverka i flera EU-samarbeten

Läs mer

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Beyron Ahxner Projektledare, trygghetsamordnare Botkyrka kommun Bakgrund Diskussionen påbörjades för ca 3 år sedan. Botkyrkas tankar och inriktning

Läs mer

Nätverksträff inom INNOVATION

Nätverksträff inom INNOVATION Nätverksträff inom INNOVATION Vasa 30.8.2016 9.30 Fika 10.00 Vad är INNOVATION? 10.30 Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet 11.30 Exempel på pågående innovationsprojekt 12.00 Lunch 13.00 Från idé till

Läs mer

Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel

Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel Stadens samlade EU arbete Påverkan Hur gör vi? Representation i Bryssel Verksamhetsutveckling Erfarenhetsutbyte Profilering Prioritering av Kommunstyrelsen

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Europaforum XII Norra Sverige

Europaforum XII Norra Sverige Välkommen till Europaforum XII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter och position med fokus på sammanhållningspolitik, infrastruktur & energi Örnsköldsvik, 7-8 maj 2008 Europaforum XII Norra Sverige

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Tillväxtverket och OECD 28 november 2016

Tillväxtverket och OECD 28 november 2016 Tillväxtverket och OECD 28 november 2016 Program 9.00-10.00 Hur jobbar Tillväxtverket med OECD Introduktion: Vad är OECD? Sverker Lindblad, Näringsdepartementet Några exempel på hur Tillväxtverket tar

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 4 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Hela Horizon 2020, blåmarkerat=samhällsbyggnadsrelevant Excellent

Läs mer

Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel

Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel Brysselnätverket 31 augusti 2017 Johanna Haward, EU-samordnare Kristina Jauhiainen Larsson, Samordnare Brysselkontoret Välkomna till Hässleholm och Brysselnätverksträff!

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Utmaningar med forskningsprogram - Möjligheter - SME och produktperspektiv

Utmaningar med forskningsprogram - Möjligheter - SME och produktperspektiv Utmaningar med forskningsprogram - Möjligheter - SME och produktperspektiv Jaan Haabma Basesoft Open Systems AB jaan@basesoft.se www.basesoft.se Möjligheter Realisera nya behov / krav hos användare Finansiering

Läs mer

Botniska korridoren. Trafikverkets branschråd för kommunikationer Luleå 18 november 2011. Maria Öberg Forskningsingenjör Luleå Tekniska Universitet

Botniska korridoren. Trafikverkets branschråd för kommunikationer Luleå 18 november 2011. Maria Öberg Forskningsingenjör Luleå Tekniska Universitet Botniska korridoren Trafikverkets branschråd för kommunikationer Luleå 18 november 2011 Maria Öberg Forskningsingenjör Luleå Tekniska Universitet Projektet.. Har en stark bakgrund (Mål2-projekt 2008-2011,

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

IDÉBESKRIVNING. Innocare - innovativ teknik inom äldreomsorgen i Nacka. 2012-10-02 Gabriella Nyhäll

IDÉBESKRIVNING. Innocare - innovativ teknik inom äldreomsorgen i Nacka. 2012-10-02 Gabriella Nyhäll IDÉBESKRIVNING Innocare - innovativ teknik inom en i Nacka 2012-10-02 Gabriella Nyhäll 2 (8) Innehållsförteckning 1 Idén med projektet... 4 2 Syfte... 4 3 Bakgrund... 4 4 Förväntat resultat... 4 5 Önskade

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

I korthet. Över 70 projekt 600 personer 500 publikationer 500 citeringar 43 doktorander

I korthet. Över 70 projekt 600 personer 500 publikationer 500 citeringar 43 doktorander En stabil grund Plattformar i fyra länder - Göteborg och Skåne, Sverige - Sheffield-Manchester, Storbritannien - Kisumu, Kenya - Kapstaden, Sydafrika Lokala forskningsmiljöer Metodutveckling - gemensam

Läs mer

EU-finansiering för hållbara transporter. Thea Ohlander Arfwidsson 2016-04-27

EU-finansiering för hållbara transporter. Thea Ohlander Arfwidsson 2016-04-27 EU-finansiering för hållbara transporter Thea Ohlander Arfwidsson 2016-04-27 Idag Att söka projektfinansiering Vad är finansierbart? Processen Tillgängliga finansieringskällor Att tänka på Att söka projektfinansiering

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne Externa relationer Koncernstab Kommunikation och Externa relationer Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne 20150522 Varför arbetar vi med externt påverkansarbete? Över 50% av alla beslut som

Läs mer

Från program till projekt

Från program till projekt VÄLKOMMEN! Från program till projekt -Sektorsprogrammens betydelse för regional utveckling Bryssel den 19-20 mars 2013 Sektorsprogrammen är EU:s verktyg för att utveckla Europa inom olika områden, såsom

Läs mer

att uppdra åt landstingsdirektören att stödja framtagandet av en regional digital agenda i samverkan med andra samhällsaktörer.

att uppdra åt landstingsdirektören att stödja framtagandet av en regional digital agenda i samverkan med andra samhällsaktörer. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-02-13 LS 1301-0117 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 13-03- 0 2 0 0 0 0 5 Avsiktsförklaring om regional digital agenda Föredragande

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

Vad är syftet med Region 2050?

Vad är syftet med Region 2050? Vad är syftet med Region 2050? Placera regionerna i en framtida samhällsutveckling Skapa beredskap rusta medarbetare och beslutsfattare Grund för strategiska beslut och processer stöd för RUP/RUS-arbete

Läs mer

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning]

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] s aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] Lokala s uppdrag De lokala nämndernas uppdrag är att vara befolkningsföreträdare. ska säkerställa att befolkningens totala behov av hälso- och

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

HELCOM-åtgärder för att minska sjöfartens miljöpåverkan och öka säkerheten

HELCOM-åtgärder för att minska sjöfartens miljöpåverkan och öka säkerheten HELCOM-åtgärder för att minska sjöfartens miljöpåverkan och öka säkerheten Gabriella Lindholm Ordförande HELCOM Photo: by the Maritime Office in Gdynia Helsinki Commission - HELCOM Styrande organ för Konventionen

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk

Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk Anteckningar Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk Närvarande: Anna Olsson, Gunnared, Hanna Blomdahl, Alingsås, Daniel Wennerlund, West Sweden, Lars Ekberg, Mölndal,

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer