Vi bidrar till företagens konkurrenskaft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi bidrar till företagens konkurrenskaft"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 innehåll / vd & ordförande har ordet / 3 VD och ordförande har ordet 4 Ökad kommersialisering av befintliga produkter 5 Nätverk för affärsutveckling 6 Samarbete mellan SMF och universitet och högskola 7 Behovsinventeringar och återkoppling av utvecklingsbehov 8 Mentorstöd 9 Omvärldsbevakning 10 Kapitalförsörjning 11 Kompetensförsörjning 12 Samverkan med kommunernas näringslivsorganisationer 13 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 18 Noter 20 Underskrifter 21 Revisionsberättelse 22 Styrelse och medarbetare 23 Ägare Vi bidrar till företagens konkurrenskaft iuc norrbotten går vidare och stärker sin roll som tillväxtmotor för små- och medelstora företag. Vi är en strategisk samarbetspart för att skapa hållbar utveckling och tillväxt i norra Sverige. Redan 2010 identifierade vi tillsammans med industrin ett antal utmaningar för de företag som finns i IUC:s nätverk, och som idag utgör grunden för den verksamhetsplan, IUC 2015, som vi arbetar efter. I en tid när centralisering och globalisering är ledord är det extra viktigt att vi som är engagerade i tillväxtfrämjande arbete i Norrbotten förmår att samverka för att nå effekt. IUC Norrbottens roll i detta arbete är att vara en oberoende och företagsnära aktör som arbetar behovsstyrt utifrån verkligheten för företagen i våra branscher, trä, verkstad och elektronik/it, och även fungerar som dessa företags språkrör gentemot övriga i innovationssystemet. Det kan vi bara uppnå genom att hålla oss väl insatta i företagens situation och förtjäna deras förtroende. IUC Norrbotten bidrar till att möta de utmaningar Norrbottens näringsliv står inför genom att erbjuda åtgärder och satsningar som är förankrade hos företagen och som nyttjar kompetens och nätverk, både regionalt och nationellt. Det sker genom anpassade projektsatsningar i samarbete mellan företag, universitet och offentliga aktörer. De flesta av de företag vi arbetar för är små och saknar egna utvecklingsresurser. Vi kan med vår kunskap och vårt nätverk skapa fruktbara samarbeten, mäkla kontakter och belysa och driva strategiska utvecklingsområden som är viktiga för tillväxten i dessa företag. Vi är stolta över vad vi åstadkommit så här långt. Några exempel kan du läsa om i denna årsredovisning, men vi vet att det finns mycket kvar att göra. För att klara konkurrens och skapa tillväxt krävs kontinuerlig utveckling. Under verksamhetsåret kommer vi att se över vår organisation och våra arbetsprocesser för att säkerställa att vi på bästa sätt kan vara till nytta för våra företag. Styrelsen har påbörjat en föryngring i IUC Norrbotten genom att anställa Anders Högström som ny VD och utsett tidigare VD Anders Wäppling som arbetande styrelseordförande. Den tidigare ordföranden Erik Sandberg kommer att vara kvar i styrelsen. Detta borgar för kontinuitet och ger möjlighet att långsiktigt bygga en stark organisation. På följande sidor vill vi visa på exempel av vårt arbete Det ger en bild av vilken roll vi vill spela och var vi tror oss göra mest nytta. Luleå, maj 2012 Anders Högström, VD Anders Wäppling, styrelseordförande utmaningar för norrbottens små och medelstora företag och för hela innovationssystemet: Kompetens- och arbetskraftsförsörjning. Befintliga företag - Innovationskraft för utveckling och tillväxt i små och medelstora företag. Utveckling och kommersialisering av nya produkter och tjänster i befintliga företag. Nya företag - Genom kommersialisering av forskningsresultat skapa nya produkter, nya tjänster och nya företag. Förnybar energiproduktion och energieffektivisering En möjlighet för produkt- och tjänsteföretag i regionen. Utveckling och tillväxt inom regionens tillväxtområden - Hur våra regionala SMF är en del av denna tillväxt och hur de påverkas. Stärka produktiviteten och internationell konkurrenskraft i SMF genom att öka kunskapsinnehållet i processer, varor och tjänster. Effektiv samverkan över kommun- och länsgränser för främjande av regional utveckling. producerad av iuc norrbotten ab i samarbete med kommunikationsbyrån yours och mistlur media. foto susanne lindholm årsredovisning 2011 / 3

3 När en lösning blir en produkt ökad kommersialisering av befintliga produkter / Tack vare intresserade kunder och med lite hjälp från IUC Norrbotten har ingenjörsföretaget Relitor nu blivit produktägare. Husbygge som systemtänk nätverksutveckling i samverkan för affärsutveckling / Branschöverskidande nätverk öppnar upp för nya affärer och samarbeten för energieffektiva småhus i Norrbotten. duktionslina med ett steg för ytbehandling av tunnplåt. Andra visade intresse och idag finns den på fyra olika anläggningar. Genom IUC Norrbottens projekt Pegin fick vi hjälp att ta fram en förstudie som visade på att det fanns en efterfrågan och att det borde vara lönsamt att vidareutveckla och börja marknadsföra produkten. Resultatet blev RTS, Relitor Treatment System. Genom IUC Norrbotten har Relitor även deltagit i utvecklingsprogrammet Steps to Export för att lägga grunden för att nå utanför Sverige. Det har redan blivit en order till finska stålbolaget Ruukki och nu siktar man på övriga EU, främst Tyskland. Vill du veta mer? Relitor: Pegin: Håkan Karlsson, projektledare Pegin, , Wigert Engström, projektledare Pegin, , pegin skapar fler affärer Genom projektet Pegin arbetar IUC Norrbotten med företag för att kommersialisera befintliga produkter och för att utveckla produktägande företag inom process-, gruv, och energibranscherna. Pegin inleddes 2010 och hade i slutet av 2011 redan medverkat till kommersialisering av åtta produkter och medverkat till vidareutveckling av 15 företag. Bland de deltagande företagen går det att spåra affärer knutna till projektet på över 80 miljoner kronor. Pegin kan bidra bland annat till förstudier, samarbeten och kontakt med forskare, möjliga finansiärer och andra aktörer. Tillsammans med Exportrådet erbjuder man affärsutvecklingsprogrammet Steps to Export som ger företagen en grund till en exportstrategi. Fram till slutet av 2011 hade flertalet av de deltagande företagen inlett exportaffärer. Pegin har också ordnat seminarier och studieresor. relitor i Gammelstad är ett ingenjörsföretag inom maskin- och processteknik. På senare tid har man gått från att enbart vara konsult och att lösa specifika konstruktionsproblem åt verkstadsindustrin till att också börja marknadsföra kompletta anläggningsleveranser och speciellt en lösning för ytbehandling av plåt som en produkt med en större marknad. Det började med förfrågningar från kunder. Vi fick också stöd från IUC Norrbotten att ta steget till kommersialisering som ytterligare ett steg i vår verksamhet, säger Mikael Nilsson, Relitors VD. Relitor hade tagit fram en lösning till SSAB i Borlänge för att bygga om en pronorrbotten har många trähustillverkare, verkstadsföretag som utvecklar värmesystem och elektronikföretag med styr- och reglerlösningar. Kontakten branscherna emellan har varit dålig trots att ett hus är ett komplext system med höga krav på energieffektivitet. IUC Norrbotten initierade därför ett branschöverskidande nätverk och en konferens om effektiv energistyrning i småhus. För oss som ett litet relativt nytt företag har nätverket och konferensen varit till nytta. Vi har haft flera möten med deltagarna som kan mynna ut i flera nya affärer, säger Ingvar Johansson VD för Heatacc i Töre. Heatacc tillverkar kompletta system för värme, vatten och ventilation för småhus. Ingvar Johansson menar att det finns mycket att spara på ett helhetstänk. Med utrustning och lösningar från många olika leverantörer är det ingen som kan ta ett helhetsansvar för kvalitet och verkningsgrad. Han ser möjligheter med nätverket men pekar också på att det inte är alldeles enkelt för konkurrerande företag att umgås. Det är naturligtvis lättare att föra samtal med företag som är möjliga partners eller kunder än att samarbeta med konkurrenter. Risken är att alla bara vill höra vad andra har på gång och inte säger något själva. Men, det handlar om att se möjligheter istället för hinder. 5 TräIN Vill du veta mer? Heatacc: TräIN: Christer André, projektledare TräIN, , John Sandström, projektledare TräIN, , hela iuc norrbottens bredd Konferensen och nätverket är ett mycket bra exempel på vad IUC Norrbotten ska göra. Det täcker in de tre branscher man arbetar med; trä, verkstad och elektronik/ it. Det ger små och medelstora företag en möjlighet till samarbete och utveckling. I detta fall är arbetet en del av TräINprojektet och ESIS. TräIN är ett samarbete mellan IUC Norrbotten, Luleå tekniska universitet och företag i träbranschen för att också små och medelstora företag ska kunna ta del av forskning och utveckling för att kunna konkurrera internationellt. Visionen är att träindustrin i norr ska vara ledande i Norden när det gäller att utveckla, producera och sälja hållbart och industriellt tillverkade hus, byggkomponenter, inredningar och möbler. IUC Norrbotten är också via TräIN engagerat i det nationella projektet Trästad / årsredovisning årsredovisning 2011 / 5

4 Att nå högre i värdekedjan ökat samarbete mellan smf och universitet & högskola / Med en prototyputveckling tillsammans med IUC Norrbotten och ESIS-projektet har Svalson utvecklat ett smartare styrsystem. Mässresa gav snabba resultat behovsinventeringar och återkoppling av utvecklingsbehov / En gemensam mässresa gav Alent Drying kontakter som öppnade upp den europeiska marknaden. det kan tyckas enkelt att flytta en glasskiva med hjälp av en elmotor. I synnerhet för Svalson i Öjebyn som tillverkat skjutluckor i glas i över 30 år. Men, med smartare styrning får man inte bara en bättre produkt, man tar också ett steg uppåt i värdekedjan genom att integrera elektronik. Att styra en elmotor på ett kontrollerat sätt ökar driftsäkerheten och man får en tystare gång med mindre slitage. Det ökar livslängden och minskar underhållet, säger Linus Svensson, teknikchef på Svalson. Svalson har i samarbete med ESIS-projektet där IUC Norrbotten är en drivande kraft tagit fram en prototyp för ett förbättrat styrsystem till sina skjutluckor. Bland annat har man tittat på hur två kretskort kan bli ett för ökad prestanda och lägre tillverkningskostnader. Svalson har nu anställt en elektronikingenjör för att kunna bygga vidare på de kunskaper som kommit fram. Genom ESIS har vi kunnat bolla utvecklingsfrågor med projektledarna på IUC och även kunnat få råd från LTU:s Eislab. Hade vi gjort detta helt själva hade vi också fått fram en lösning, men nu har vi haft chansen att se över fler alternativ och gå djupare i frågeställningarna. Det har varit ett kunskapslyft. Med det nya styrsystemet kan funktionalitet styras via programmering istället för att ha olika produkter, dessutom kan tillverkningskostnaden minskas. Vill du veta mer? Svalson: Esis: Anders Högström, VD, , Jerry Lindblom, elektronik och inbyggda system, , ökat elektronikinnehåll med esis Samarbetet med Svalson har skett inom projektet ESIS (Elektroniksystem - ett regionalt innovationssystem inom elektronik och inbyggda system) där IUC Norrbotten samarbetar med Luleå tekniska universitet, IUC Electropolis och IUC Bothnia. Man arbetar dels med en forskningsplattform där LTU är drivande och dels med en industriplattform där IUC är drivande. Ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte sker även däremellan. En viktig fråga inom industriplattformen är DMF, design for manufacturing. Hur man på konstruktionsstadiet säkerställer en kostnadseffektiv tillverkning. Det finns en stor elektronikindustri i Norrbotten bestående av många små och medelstora företag. Via ESIS kan IUC se till att dessa får del av forskningsrön och kan driva utvecklingsarbete tillsammans med produktägande företag. alent drying i Luleå har en patenterad lösning för hur sågverk kan spara upp till 50 procent energi vid virkestorkning. Genom en resa till Ligna, Europas största virkesmässa i Hannover, som IUC Norrbotten ordnade kom man i kontakt med 13 av de största tillverkarna av virkestorkar. Samtliga 13 visade intresse. Nu har man så fullt upp med att nyanställa och följa upp kontakterna att man inte hann åka med på årets mässresa till Italien. Hittills har vi koncentrerat oss på Sverige där vårt system redan finns på ett 60-tal torkkammare och har visat vad det går för genom torkning av kubikmeter virke. Med en nischad produkt måste man tidigt blicka utomlands. När IUC Norrbotten bjöd in till resan var vi därför snabba att tacka ja, säger Peder Björkman, VD för Alent Drying. Flera företag som var med på resan skulle inte tagit sig tid eller råd att åka på mässa om det inte arrangerades av IUC Norrbotten. Nätverket som uppstår under en resa är också värdefullt för deltagarna. Vi är mycket imponerade över hur både drivna och drivande projektledarna på IUC Norrbotten är. De arbetar verkligen för att företagen ska kunna göra affärer och utvecklas. Att åka med på en arrangerad resa som vi gjorde ger så mycket mer än att åka på egen hand, och det är lätt att det inte blir av annars, säger Peder Björkman. Vill du veta mer? Alent Drying: TräIN: Christer André, Projektledare TräIN, , John Sandström, Projektledare TräIN, , behoven styr insatserna Grunden till IUC Norrbottens arbete är i regel den löpande inventering som görs av vilka behov eller hinder företagen ser för tillväxt. Inventering kallas TBN (tillväxt i befintligt näringsliv) och den behovsdatabas som är ett resultat av företagsintervjuerna är styrande för vilka projekt och insatser IUC Norrbotten engagerar sig i. Det har visat sig att marknadsföring samt produkt- och produktionsutveckling ofta kommer högt på listan. I synnerhet för de mindre företagen som har svårt att avsätta resurser. Detta var bakgrunden till att IUC Norrbotten tog initiativ till besöket på Ligna-mässan i Hannover och andra liknande mässresor. Ligna-resan gjordes inom ramen för projektet TräIN som IUC Norrbotten driver tillsammans med Luleå tekniska universitet för att öka den internationella konkurrenskraften hos norrbottniska träföretag. 6 / årsredovisning årsredovisning 2011 / 7

5 Idéer utvecklas i samtal mentorstöd / Med ett mentorprogram genom IUC Norrbotten fick Nova Industris VD en bra partner att bolla utvecklingsidéer med. Styrkan sitter i nätverket omvärldsbevakning / Genom att dela med sig av egna och lära av andras erfarenheter kan IUC Norrbotten fortsatt vara relevant för företagen. nova industri i Kalix är ett framgångsrikt verkstadsföretag med ett tjugotal anställda som tillverkar produktionsutrustning till basindustrin. För några år sedan genomgick bolaget ett generationsskifte. Hans Andersson och flera andra medarbetare tog över och sedan tre år är Hans bolagets VD. Företaget har utvecklats och vi funderade på hur vi skulle ta det vidare. Bland annat ville vi få bättre kunskap i marknadsfrågor och vi hade övervägt att ta in en extern styrelsemedlem, säger Hans Andersson. Efter att ha resonerat med IUC Norrbotten, som man hade kontakt med, mynnade det ut i ett mentorprogram. Det har varit mycket värdefullt för mig och vi som företag har haft stor nytta av det. Jag har fått mycket tips och råd om strategisk inriktning och hur vi ska växa. Det är bra att bolla med någon som har stor erfarenhet. Ofta leder det till en aha-upplevelse och ett eget beslut växer fram. Ibland får man tänka om och ibland får man bekräftat att man tänkte rätt från början. En mentor blir som ett komplement till en styrelse. Det har handlat om att återkommande träffas ett par, tre, timmar per gång för att resonera om aktuella frågor. Jag kan varmt rekommendera detta till andra. Det har förutom fördelar för företaget även inneburit en personlig utveckling, säger Hans Andersson. Vill du veta mer? Nova industri: IUC Norrbotten: Håkan Karlsson, , mentorskap utvecklar företag Mentorprogram är ett av de verktyg inom företagsutveckling som IUC Norrbotten kan erbjuda företagen. Ofta blir det aktuellt i samband med de behovsinventeringar man löpande gör bland länets små och medelstora företag (TBN). I många fall fungerar IUC Norrbottens egna projektledare som mentorer, i andra fall tar man in en lämplig person med rätt bakgrund. En av fördelarna med mentorprogram är att det är lätt att fokusera på det som företaget och företagsledaren har störst behov av att utveckla. I genomsnitt bidrar IUC Norrbotten till ett tiotal mentorsinsatser per år Många sker inom ramen för något av de större pågående projekten som Pegin (för företag inom process-, gruv, och energibranscherna), TräIN (för företag i träbranschen) eller ESIS (för företag i elektronikbranschen). iuc norrbottens roll är att vara spindeln i nätet för små och medelstora industriföretag när det kommer till utveckling och tillväxt. Det innebär att effektiv omvärldsbevakning är centralt. Dels för att hålla företagen ajour men också för att utveckla den egna organisationen. IUC Norrbottens styrka är dess nätverk och oberoende ställning. Genom att föra dialog och samverka med andra bolag inom IUC Sverige, med universitet och forskningsinstitut, med partners och leverantörer och inte minst företagen blir man en relevant partner. Dessutom deltar IUC Norrbotten på konferenser, seminarier och mässor och gör många studiebesök, både för egen del och tillsammans med företag. IUC gör också viss bevakning av nya regelverk och lagar, både inom Sverige och EU, som får stor betydelse för företagen. Till exempel hur nya byggnormer och ökade krav på energieffektivt byggande påverkar trähustillverkare. Inom ramen för nätverket IUC Sverige hålls regelbundet en konferens med tydligt fokus på omvärldsbevakning där de olika IUC-bolagen delar med sig av sina både fram- och motgångar. Bland annat har metoden med en databas för inventering av utvecklingsbehov hos företag, TBN, som IUC Norrbotten utvecklat, tagits upp av andra IUC-bolag i Sverige och Vill du veta mer? IUC Sverige: IUC Norrbotten: Hanna Harila, Information och kommunikation, , IUC Norrbotten fick god hjälp av andra IUC-bolag för att komma igång med den kompetenssatsning som startades förra året. Dessutom ordnar IUC Sverige träffar hos de stora nationella aktörer som är involverade i regional företagsutveckling, till exempel Vinnova, Tillväxtverket, Svenskt Näringsliv och Unionen. Syftet med omvärldsbevakningen är att hitta nya möjligheter och att minimera risker. Ett sätt att veta att det man gör är värdefullt för företagen och svarar mot verkliga behov. Ungefär vart fjärde år gör IUC Norrbotten en översyn av strategin. Nu arbetar man efter IUC 2015, den verksamhetsplan som styrelsen lagt fram för de närmsta åren baserad på de huvudutmaningar som man identifierat för länets små och medelstora företag inom trä-, verkstad- och elektronik-/it-branschen. 8 / årsredovisning årsredovisning 2011 / 9

6 Kapital i rätt tid för tillväxt kapitalförsörjning / Satmission kan med nytt ägarkapital kopplat till IUC Norrbotten, ta steget till att bli ett säljande företag med egna produkter. Utbildning på företagens villkor kompetensförsörjning / Över 600 deltagare och närmare hundra utbildningsdagar hittills är ett kvitto på att IUC Norrbottens utbildningssatsning tagits väl emot av företagen. sen och Innovationsbron för att utveckla produkterna. Med nytt ägarkapital får man nu kraft att vidareutveckla företaget. Genom vårt samarbete med ABI i Luleå (Arctic Business Incubator) där vi utvecklade vår affärsplan hade vi fått tips om Startkapital i Norr. Eftersom vi gärna ville ha lokala ägare var det naturligt att ta kontakt. Dessutom kände vi väl till IUC Norrbottens arbete inom elektronikbranschen. Satmissions grundare är kvar som huvudägare men kan nu med nytt ägarkapital från bland andra Startkapital i Norr börja arbetet mot målet att inom 3-4 år öka antalet anställda från dagens tre till drygt tio och nå en omsättning på 30 miljoner kronor. Vill du veta mer? Satmission: Startkapital i Norr: Erik Sandberg, Styrelseordförade Startkapital i Norr, , Hanna Harila, Information och kommunikation, , lokalt kapital i ett kritiskt skede IUC Norrbotten har länge sett att bristen på privat och lokalt kontrollerat riskkapital varit en utmaning för många lovande företags utveckling. Tidigare har man försökt att förmedla kontakter mellan möjliga finansiärer och företag men det har inte varit tillräckligt. IUC tog därför initiativ till att skapa ett lokalt privat riskkapitalbolag. I september 2011 såg Startkapital i Norr dagens ljus. Bolaget ägs av närmare 20 lokala ägare tillsammans med Sjätte AP-fonden. Man investerar i företag under en kritisk fas när såddkapitalet är förbrukat och innan de stora riskkapital-bolagen vill komma in. Startkapital tillför också erfarenhet, kompetens och nätverk. Investeringsmedlen är begränsade, men växlas upp då många offentliga finansiärer kräver medfinansiering av privata investerare. IUC sköter administrationen och hittar lämpliga företag att investera i. ning. Tack vare IUC Norrbotten hålls kurserna här i Norrbotten och anpassas efter oss som deltar. En värdefull bonuseffekt är dessutom det nätverk man får eftersom alla som deltar kommer från företag i regionen. Det har faktiskt lett till flera samarbeten som inte skulle skett annars. Om flera företag uttrycker samma behov kan IUC anpassa en utbildning och genomföra den lokalt. Längre utbildningar delas upp då de flesta har svårt att avsätta mer än två dagar i taget. Andra kurser stöps om så att de bättre passar deltagarnas behov. Det är etablerade utbildningsföretag som håller i kurserna men innehållet utformas i dialog med IUC Norrbotten. Vill du veta mer? Finsnickeri: IUC Kompetens Norr: Åsa Tjärnberg, projektledare PLUSS, , John Sandström, projektledare TräIN, , satmission i kalix har länge arbetat med service och underhåll inom satellitkommunikation, bland annat externa sändarenheter med TV-bolag som kunder. Med ett tillskott av ägarkapital kan man nu lägga mer kraft på egenutvecklade produkter och öka marknadsföringen. Bolaget har funnits sedan 2004 och vi har mest arbetat med andras produkter medan den egna utvecklingen har varit en sidoverksamhet. Men, i fjol lade vi om verksamheten för att satsa mer på egna produkter och börja synas ordentligt, säger Conny Hedman, en av grundarna. Tidigare har Satmission fått hjälp med ekonomiskt stöd och lån från Länsstyrelfamiljeföretaget Finsnickeri i Råneå är bland annat underleverantör av altandörrar till Älvsbyhus och specialiserat på glaspartier, skjutdörrar och andra kombinationer av glas och trä. Här görs även en hel del ytbehandling av kök, innerdörrar och möbler. För oss har de utbildningar IUC Norrbotten erbjudit varit till stor nytta. Vi har bland annat gått en ledarskapsutbildning och en om produktionslogistik samt en utbildning i Microsofts office-paket, säger Jeanette Gawelin som driver Finsnickeri tillsammans med sin mor. Hon uppskattar att kurserna hålls lokalt. Som småföretagare är det svårt att ta sig tid och råd att resa till Stockholm för utbildutbildning här och nu Många företag har svårt att rekrytera personal med rätt utbildning. Ett sätt att komma runt det problemet är att utbilda sin personal. Det finns ett stort behov och många har svårt att hitta rätt utbildning. Det var mot den bakgrunden som IUC Norrbotten tillsammans med IUC Bothnia i Västerbotten drog igång IUC Kompetens Norr för att regionalt kunna erbjuda kvalificerade utbildningar som var anpassade till företagens behov. Tack vare ett stöd från Europeiska Socialfonden (ESF) har kursavgifterna kunnat hållas på en mycket rimlig nivå. Det handlar dels om generella utbildningar som till exempelkurser i LEAN och försäljning, dels mer specifika tekniska utbildningar som till exempel ytbehandling av trä eller hur elektronik ska utformas för att tillverkningen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt. 10 / årsredovisning årsredovisning 2011 / 11

7 Företagen med från start Förvaltningsberättelse samarbete med kommunernas näringslivsorganisationer / När Piteå kommun planerade det miljöprofilerade området Lusthusbacken deltog även hustillverkare i dialogprocessen. Styrelsen och VD för IUC Norrbotten AB, får härmed avge årsredovisning för piteå kommun har länge arbetat medvetet med en miljöprofil. För planeringen av bostadsområdet Lusthusbacken på Furunäset var det därför naturligt att det skulle få en miljö- och lågenergiprofil. Vi ville redan från början arbeta på ett annorlunda sätt. Istället för att bara ha med kommunens tjänstemän i planprocessen skapade vi en arbetsgrupp med representanter från träbyggnadsinstitutionen på LTU och med en projektledare från IUC för att representera träföretagen. Vi har god erfarenhet av IUC Norrbotten sedan tidigare och det är bra för kommunen att ta tillvara på de nätverk som finns, säger Hans Ruthberg, näringslivsutvecklare på Piteå kommun. Piteå kommun deltar i det nationella projektet Trästad Det är bra att få med näringslivet redan från början. Då får man tillgång till deras branschkunnande, och lösningar som utvecklas kan komma till användning också på annat håll. Det har visat sig mycket värdefullt att ha med företagen för att få med deras synpunkter tidigt i processen. Planeringen av Lusthusbacken har också varit en del av Energimyndighetens samverkansprojekt LÅGAN. I en första etapp ska det bli fem villor, fem radhus och fyra flervåningshus med lägenheter. Byggstart är planerad till senhösten Vill du veta mer? Lusthusbacken: TräIN: Christer André, Projektledare TräIN, , John Sandström, Projektledare TräIN, , engagemang har vässat företagen IUC Norrbotten driver i TräInnovations- Nätverket (TräIN) tillsammans med LTU och trämanufakturföretag i regionen. Via TräIN kan Norrbottens mindre träföretag ta del av större projekt som Lusthusbacken och dessutom då tidigt få erfarenhet och arbeta efter de striktare energikrav som kommer. Med den byggboom som väntas i Malmfälten är det viktigt för lokala mindre företag att kunna konkurrera. I samband med uppförandet av Lusthusbacken är det fem hustillverkare som kommer att leverera och som dessutom arbetar med ett gemensamt koncept för lågenergihus. Med TräIN har IUC Norrbotten medverkat till utvecklingen av länets träföretag och bland annat ordnat med mässor och seminarier och förbättrat samarbetet mellan träföretagen och universitetet. Allmänt om verksamheten Industriellt Utvecklings Centrum Norrbotten AB (IUC Norrbotten AB) är ett regionalt utvecklingsbolag som riktar sig till små och medelstora företag primärt inom branschområdena trä, verkstad, elektronik/it och nya tillväxtområden. Företaget ingår i det nationella IUC-nätverket som omfattar tretton IUC-bolag över hela landet. IUC Norrbotten är en sammanslagning av BIFUN ek. för. (startade år 2001) och IUC Barents AB (startade år 2000) enligt beslut på bolagsstämmorna den 19 april IUC Norrbotten är huvudägare i IUC Electropolis AB sedan 31 augusti 2006 samt delägare i IUC Sverige AB sedan 12 december 2005, EPN Partners AB sedan 14 december 2007 samt CPD Center AB sedan 12 maj IUC Norrbotten arbetar med att skapa tillväxt i länets befintliga näringsliv främst i produktägande entreprenörsledda småföretag och basindustrinära företag. Verksamhetsplanen bygger på företagens egna tillväxtambitioner och IUC Norrbotten driver projekt och program i samverkan med länets genomföranderesurser. Ett prioriterat verksamhetsområde för IUC Norrbotten är att skapa affärs- och branschkluster. Effektiva former för att driva denna process har utvecklats. Framgångsrika exempel är Buildinwood, BIFUN, Levande rum, EPN, Möbelskaparna, Produktion Botnia, DesignLabland, TräIN, ESIS och PEGIN. Den arbetsmetodik som IUC Norrbotten tillämpar bygger på behovsinventering, analys och åtgärdsplan i enskilda företag samt temamöten, seminarier, projekt och utveckling av affärs- och branschkluster för grupper av företag. En prioriterad åtgärd är mentorprogram för entreprenörer med tillväxtambitioner. Entreprenörerna i Norrbotten har länge önskat sig en väg in när det gäller stöd till produkt- och verksamhetsutveckling. Genom att samverka i klusterbildningen Finanspartner har vi skapat detta. Partnerskapet omfattar IUC Norrbotten, Almi, Innovationsbron, Länsstyrelsen, Vattenfall Inlandskraft och Norrlandsfonden. IUC Norrbotten har under det senaste året engagerat sig i etableringen av ett privat investmentbolag: Startkapital i Norr AB. Bolaget etablerades i augusti 2011 och har idag 15 privata delägare tillsammans med Sjätte AP-fonden. Kapitalet är 10 Mkr varav 50 % kommer från Sjätte AP-fonden för investeringar genom ägarkapital i tillväxtföretag och företag i tidiga skeden. Syftet med Startkapital i Norr är bl.a. att komplettera offentliga riskkapitalaktörer, vilka ofta förutsätter privat medfinansiering för sina egna investeringar. Under senare år har behovet av kompetensutveckling och rekrytering ökat hos regionens industriella SMF och bedöms som en viktig strategisk fråga inför framtiden. Därför har IUC Norrbotten tagit initiativet att starta IUC Kompetens Norr som en plattform för kompetens och rekryteringssatsningar i Norrbotten och Västerbotten. Inom det nationella IUC-nätverket och det gemensamt ägda IUC Sverige har gemensamma arbetsmodeller och metoder utvecklats inom områdena: institutsamverkan samt avknoppning och nätverk (IAN - programmet). IUC Norrbotten har deltagit aktivt i detta arbete. Ett antal gemensamma nationella och internationella projekt drivs inom ramen för IUC Sverige. IUC Norrbotten skall ha en ägarstruktur av minst 60 % SMF. Storföretag, kommuner, Längmanska företagarfonden och fackförbund är med som ägare eller associerade partners. Styrelsen består av 5 personer med näringslivskoppling från såväl tjänste- som tillverkningssektorn och starkt engagemang för regional tillväxt. Styrelseledamöterna är verksamma i regionen. Utvecklingen under år 2011 Under 2011 har omsättningen minskat med 29 % till 12,4 Mkr som följd av svårigheter att finansiera framtagna program med avsikt att stärka företagens konkurrenskraft på sikt. Vi har inom ramen för pågående projekt stärkt vår nära koppling till länets SMF. Samarbetet med universitetet, institut och andra näringslivsaktörer har breddats och vi har fördjupat samarbetet på flera områden där företagen har signalerat utvecklingsbehov. Samarbetet med kommunernas näringslivsorganisationer har förstärkts och fördjupats under det senaste året. TM1 Tillväxtmotor för SMF i Norrbotten IUC Norrbotten drev fr.o.m. hösten 2007 t.o.m projektet TM1, Tillväxtmotor för SMF i Norrbotten som huvudprojekt samtidigt som TBN-metoden, tillväxt i befintligt näringsliv, vidareutvecklades och implementerades i övriga IUC-bolagen i landet. TM1-projektet har varit navet för IUC Norrbottens utvecklingsverksamhet för den strategiska utveckling som bedrivits för att möta de utmaningar och ta vara på de möjligheter som vi står inför i framtiden. Under 2011 saknades finansiering för projektet. Ett 60-tal företag stöttar med Letter of Intent arbetet med att skapa ny finansiering till detta viktiga basprojekt. TräIN Träinnovationsnätverket TräIN-projektet är ett träinnovationsnätverk med en företags-, kompetens- respektive FoU-plattform. Beslut för steg 2 fattades 16 december 2010 i EU Mål 2 för finansiering t.o.m. år LTU är huvudman i partnerskap med IUC Norrbotten, som är ansvarig för företags- och kompetensplattformen. Ett 50-tal företag deltar i projektet. Aktiviteter som genomfördes 2011 var behovsinventeringar, besök på trämaskinmässan Ligna i Tyskland, samordning av en monter på Hem & Villa mässan i Stockholm, inledning av ett samarbete med nätverket Trehus Inlandet i Norge. Projektet genomförde också konferenser och seminarier, som Byggfälten i Gällivare samt en workshop i Kalix omkring utveckling av styrning och reglering av värme och ventilation i småhus. TräIN deltar i satsningen Trästad 2012 med Piteå och Kalix kommun. IUC Kompetens Norr projekt PLUSS och KEN IUC-bolagen i Norrbotten och Västerbotten genomförde genom samarbetsprojektet KEN ett antal utbildningar som riktade sig till anställda inom elektronikbranschen i Norrbotten och Västerbotten. Projektet medfinansierades av ESF-rådet, pågick under 2010 och 12 / årsredovisning årsredovisning 2011 / 13

8 avslutades sommaren Inriktningen på utbildningarna baserades på behovsinventeringar som genomfördes under vinterhalvåret IUC har vidareutvecklat kompetensplattformen IUC Kompetens Norr genom projektet PLUSS- Projekt Lärande Utveckling och Strategisk Samverkan. Projektet samordnar utbildningar för SMF inom trä, verkstad och elektronikbranschen i Norrbotten. Utbildningarna samlas på webbplatsen Beslut för PLUSS-projektet togs 16 december 2010 i ESF-rådet och projektet har finansiering t.o.m. juni IUC är projektägare. En förlängnings- och uppgraderingsansökan planeras. Produktion Botnia produktionsutveckling med hjälp av Lean Projektets fas 1 avslutades LTU var huvudman i partnerskap med IUC som var ansvarig för två delprojekt. Samordning skedde med det nationella programmet Produktionslyftet som har finansiering t.o.m Produktion Botnia har blivit en modell för andra satsningar i Sverige bland annat på grund av projektets goda resultat och det framgångsrika samarbetet mellan LTU och IUC. PEGIN process-, energi- och gruvinnovation Utveckling av produktägare, funktionsleverantörer och utrustningsindustri inom process-, energi- och gruvområdet. Projektet startade 1 januari 2010 med behovsinventeringar och analys. Genomförandefasen påbörjades 2011 och resultat var 85 inventerade företag, 30 intressanta produkter i 22 företag och 15 skarpa projekt. Pegin-företagen har skapat omsättning på ca 80 Mkr och med känd potential på mer än 100 mkr. 10 av de deltagande företagen har skapat exportaffärer. Projektet finansieras av EU Mål 2, Tillväxtverket, Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens Forskningsråd och LTU. Lågan Projektet är ett samverkansinitiativ för utveckling av lågenergihus i samarbete mellan hustillverkare och kommuner i Norrbotten. Målsättningen är att ett antal villor och flerfamiljshus som är demohus uppförs i Piteå och Gällivare (max förbrukning 58 kwh/ m2/år). Projektet finansieras av Energimyndigheten, kommunerna i Piteå, Gällivare och Boden, LKAB samt ett antal SMF under två år. jöföretag deltog 11 företag från Norrbotten. I projektet kartlades verksamhet och utvecklingsambition hos hundratals havs- och vattenmiljöföretag i Sverige, på uppdrag av VINNOVA. IUC Sverige Oljeskifferindustrin Inom IUC Sverige har ett internationellt uppdrag inletts med en förstudie i Estland. Uppdraget är via Näringsdepartementet och finansieras av Sida. Förstudien ska undersöka möjligheterna att utveckla ett kompetenscentra kopplat till oljeskifferindustrin i Estland. IUC-bolagen i Norrbotten, Västerbotten och Dalarna deltar i förstudien. IUC Sverige Forska & Väx IUC Norrbotten och IUC Skåne är pilotbolag i ett uppdrag från Vinnova inom IUC Sverige. Uppdraget är ett första steg i ett planerat större samarbete och avser bedömning av Forska & Väx-ansökningar. Fyra bedömningar, två i Norrbotten och två i Västerbotten genomfördes, vilket resulterade i att tre företag beviljades medel från Vinnova. IUC Norrbotten har även genomfört ett antal analyser kring s.k. Innovationscheckar. Tre bedömningar genomfördes som samtliga ledde till att företagen erhöll innovationscheckar på kr vardera. IUC Electropolis AB IUC Electropolis AB är ett av IUC Norrbotten delägt bolag (60 %). Kalix och Pajala Kommun äger 40 %. Projekt inom UC Electropolis: ESIS 2 Elektronik system ett regionalt innovationssystem inom elektronik och inbyggda system EU Mål 2 projekt som pågår fr.o.m. juni 2011 t.o.m. december Samverkansparter är LTU, IUC Electropolis, IUC Norrbotten och IUC Västerbotten. Projektet drivs i tre plattformar: industri-, kompetens- och FoU-plattform. Målet är att skapa ett starkt regionalt innovationssystem i norra Sverige, baserat på samverkan mellan elektronikföretag, produktägare och universitet. X-2000 vagn i Svappavaara-anläggningen. Ett utvecklingsprojekt med Ovako Steel om förarlös bandtraktor för rensning av slagg under ugn, har genomförts. En order på skrotkorgar har erhållits och levererats till Outokumpu i Avesta. En order på en avisningsanläggning till Northland Resources i Narvik har erhållits och leverans pågår. Mattias Öman anställdes som ny VD fr.o.m. 1 januari CPD Center AB- Cuptronic Product Development, intressebolag Etablering av CPD Center, ett produktions- och FoU-labb, genomfördes under våren En satsning i Kalix med syftet att utveckla tillämpningen av Cuptronic-tekniken att belägga metaller på plast. Ägare är IUC Norrbotten (25 %) och Cuptronic AB ( 75%). Tekniken är verifierad och arbete pågår som ska leda till att nya ägare och finansiärer går in under mars Kommersiella kundprojekt förväntas öka under Verksamheten kommer att bedrivas i Kalix, Luleå (LTU) samt Uppsala (FoU- labb). BIP Barents Industrial Partnership Ett uppdrag erhölls från Företagarna i Norrbotten att praktiskt arrangera en konferens, BIP 15 juni 2011 i Haparanda. Konferensen samordnades med IUC Norrbottens årsstämma. Antalet deltagare var ca 75. Webb och nyhetsbrev Webben har vidareutvecklats där aktuella nyheter från företagen och aktiviteter som riktas till företagen presenteras. Ett elektroniskt nyhetsbrev har tagits fram och skickats ut kvartalsvis under Ny webbsida har tagits fram för IUC Kompetens. En informations- och kommunikationsplan har tagits fram och beslutats i styrelsen. Inför år 2012 och framtiden Styrelsen har utarbetat en verksamhetsplan IUC 2015 där visionen är att IUC Norrbotten är en tillväxtmotor för SMF som bidrar till hållbar utveckling och tillväxt i norra Sverige. De snabba omvärldsförändringar som sker med avsevärt skärpt internationell konkurrens, som följd av bland annat globaliseringen, kräver att aktörer i regionen som arbetar i tillväxtfrämjande verksamheter förmår att skapa en effektiv och verkningsfull samverkan. I vision och verksamhetsidé uttrycker vi bevarandet av den företagsnära position som IUC har intagit under de senaste årens arbete. Den positionen skall vara grunden för vår verksamhet som för övrigt skall i hög grad vara behovsstyrd och initieras i en process av underifrån och upp-karaktär. Vår oberoende ställning skall vidmakthållas. Det övergripande målet är att vara en effektiv kompletterande aktör i regionens tillväxtfrämjade system. Underlätta och främja tillväxt Genom regelbundna möten och förtroendefulla samtal med enskilda entreprenörer och företagare skall IUC skapa en bred och djup kunskap om företagen i allmänhet och om deras utvecklingsoch tillväxtpotential i synnerhet. Härigenom kan vi tillhandahålla behovsstyrd utbildning, erfarna och lämpliga mentorer, skapa mötesarenor och nätverksprojekt m.fl. aktiviteter. Allt med syftet att underlätta och främja tillväxt i befintligt näringsliv. Norrbottens näringsliv står inför ett antal utmaningar de närmaste åren där IUC och andra aktörer kan bidra med resurser och kompetens. IUC avser att initiera ett antal förstudier, projekt och temamöten i samarbete med partners som syftar till att utveckla åtgärdsprogram för att möta dessa utmaningar. Under verksamhetsåret kommer en översyn av IUC:s organisation och arbetsprocesser att genomföras. Det blir allt viktigare att samordning kan ske inom de åtgärdsområden som IUC identifierar och genomför samt att samordning av resurser kan effektiviseras. IUC:s roll i regionen och nationellt kommer att förtydligas. Startkapital i Norr IUC Norrbotten har initierat och engagerat sig i etableringen av att privat riskkapitalbolag, Startkapital i Norr AB. Kapitalmålet på 10 mkr uppnåddes i augusti Halva bolaget ägs av 15 privata entreprenörer från Norrbotten, den andra halvan ägs av Sjätte APfonden. Målet är att i första hand investera i tillväxtföretag, ofta i tidiga skeden. Den första investeringen påbörjades SCANN Projektet finansieras av Norrbottens läns landsting. Projektets syfte är att finna och intressera en ny regionalt kontrollerad och långsiktig ägare av en skanningverksamhet i Överkalix. IUC Sverige Miljöföretag gör affärer/havs- och vattenmiljöföretag 2010 och 2011 drev IUC Sverige-nätverket projektet Miljöföretag gör affärer inom ramen för Tillväxtverkets nationella program Miljödrivna Marknader och ett internationellt program inom Östersjösamarbetet Havs- och Vattenmiljöföretag. IUC Norrbotten var engagerat i båda. I Miljöföretag gör affärer deltog 11 företag från olika branscher. I fyra workshops utvecklades tankar om samverkan för att producera lågenergihus. I Havs- och vattenmil- KEN Kompetensutveckling inom elektronik industrin i Norrbotten och Västerbotten. Behovsinventering genomförd 2008, genomförandeprojekt beviljades i juni 2009 och avslutades juni Resultatet var 25 utbildningar med 170 deltagare från 35 företag. Sensorband Interreg-projekt för utveckling av fallarmsprodukter med användartest i Sverige och Finland. Projektet drevs mellan juli 2009 och juni Resultatet var 300 tillverkade fallsensorer och att företaget CareTech etablerade en första affär. EPN Partners AB Verkstadsindustrin i Norrbotten tog initiativ till bildandet av EPN Partners. Företaget hade 7 delägare och ett 20-tal associerade partners i starten 2009, två delägare har tillkommit. Syftet är att bli en funktionsleverantör i större projekt mot process-, energi- och gruvindustrin. Referensprojekt KK2-utlastningen i Kiruna och avisningsanläggning för malmvagnar i Svappavaara har genomförts. En kompletterande order på avisningen i Svappavaara har erhållits och levererats. Ett koncept för avisning av järnvägsvagnar har utvecklats genom förstudier till Northland Resources och SJ. SJ har testat en Disposition av bolagets vinst Belopp i kr Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets resultat totalt Balanseras i ny räkning summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 14 / årsredovisning årsredovisning 2011 / 15

9 Resultaträkning Balansräkning Belopp i kr Not Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner resultat före skatt Skatt på årets resultat årets resultat TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital (6 150 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter; Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 16 / årsredovisning årsredovisning 2011 / 17

10 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade nyttjande perioden vilken bedömts till 5 år. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Noter leasing - leasetagare Leasingavtal redovisas enligt BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året. redovisning av intäkter Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Royalty redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. koncernuppgifter Företaget är moder till IUC Electropolis AB, org nr med säte i Kalix. Bolaget upprättar ingen koncernredovisning med hänvisning till reglerna i 7 kap 3 Årsredovisningslagen. Av totala inköp och total försäljning mätt i kronor avser 0 % (0 %) av inköpen och 8 % (3 %) av försäljningen dotterbolaget not 1 övriga rörelseintäkter Projektmedel Elektronisk affärskommunikation i klusterföretag, pr 20: Projektmedel ESIS Projektmedel Produktion Bothnia, pr 25: Projektmedel PLUSS, ESF, pr Projektmedel Utvecklingsprogrammet Trä Innovations Nätverket, pr 1: Bidrag IUC Projektmedel DesignLABland, pr 30: Projektmedel Tillväxtmotor för SMF i Norrbotten, pr 18: Projektmedel PEGIN, pr Privat medfinansiering deltagande projektföretag - - Royalty Försäkringsersättningar Summa not 2 leasingavgifter avseende operationell leasing Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror not 3 arvode och kostnads ersättning till revisorer KPMG Bohlins AB Revisionsarvode Övriga uppdrag summa not 4 anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 1,0 1,0 Kvinnor 2,0 2,0 totalt 3,0 3,0 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Av företagets pensionskostnader avser kr ( kr) gruppen styrelse och VD. not 5 avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Inventarier summa not 6 bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond summa not 7 inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan redovisat värde vid årets slut not 8 andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början redovisat värde vid årets slut Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. dotterföretag, antal redovisat org nr, säte andelar i % värde IUC Electropolis AB i Luleå , not 9 andelar i intresseföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början redovisat värde vid årets slut Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets egna kapital inklusive eget kapital-delen i obeskattade reserver. Med årets resultat avses ägarandelen av företagets resultat efter skatt inklusive eget kapitaldelen i årets förändring av obeskattade reserver. antal justerat intresseföretag, andelar/ eget kapital/ redovisat org nr, säte andel i % årets resultat värde Cuptronic Product Development Center AB , Kalix Andel av justerat eget kapital Andel av årets resultat / årsredovisning årsredovisning 2011 / 19

Årsredovisning 2006. IUC Norrbotten AB

Årsredovisning 2006. IUC Norrbotten AB Årsredovisning 2006 IUC Norrbotten AB Årsredovisning för IUC Norrbotten AB 556576-4791 Räkenskapsåret 2006 01-01 2006-12-31 Ett framgångsrikt 2006! Vi gläds alla åt ett för länet framgångsrikt år 2006.

Läs mer

utveckling i norr FriGeo har efter flera års Från forskningsprojekt till ett unikt företagande utveckling i norr

utveckling i norr FriGeo har efter flera års Från forskningsprojekt till ett unikt företagande utveckling i norr Aktuellt om utveckling och tillväxt i Norrbotten Juni 2010 utveckling i norr Cool, cold and creative. Det är Kirunaföretaget FriGeos slogan som kortfattat berättar om deras vision att genom frysmuddring

Läs mer

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Sida Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Syntrans Att se möjligheterna Ibland behövs en förändring, en extra gnista, för att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

TräIN GODA EXEMPEL 2011-2013 TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET

TräIN GODA EXEMPEL 2011-2013 TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET TräIN TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET 2011-2013 GODA EXEMPEL TräIN skapar möjligheter för träindustrin i norr Affärsutveckling för industriellt tillverkade hus, byggkomponenter, inredningar och möbler. Nätverk

Läs mer

Stabilitet och klientfokus

Stabilitet och klientfokus Stabilitet och klientfokus Årsredovisning 2008/2009 Innehåll Styrelseordförande och vd har ordet 3 Året i korthet 4 Skiftande marknadskrav för globala företag 5 Stora möjligheter på en marknad i förändring

Läs mer

Consid Above and beyond.

Consid Above and beyond. ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Consid Interactive 4-5 Vi är mitt i den Perfekta stormen 6-7 Consid Above and beyond. Såväl människor som företag har olika förutsättningar och individuella behov. Det är en

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse med årsredovisning Verksamhetsåret- 2007-05-01 2008-04-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF INNEHÅLL Förbundsordföranden har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4-8 Förbundsstyrelsen...8

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Bakgrund - genomfört av IUC Sverige AB 23 september 2014 IUC Sverige AB har under 2013, uppdelat i två uppdrag, verkat som nationell distributör

Läs mer

Consid Code of success

Consid Code of success Årsredovisning 2012 Introduktion Innehållsförteckning Innehåll Allmänt om verksamheten Official sponsor of awesomeness En bättre värld 45 67 VD har ordet Ännu ett rekordår! 89 Branscher och affärsområden

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts Videum AB är ett kommunalt bolag och ingår i koncernen VKAB. Videum har en politiskt tillsatt styrelse som fattar beslut i stort och tar ut riktningen

Läs mer

FÖRETAGS- NYTTA. genom

FÖRETAGS- NYTTA. genom FÖRETAGS- NYTTA genom Produktion på uppdrag av Wahlberg Kommunikation Mistlur Media Patrik Lindén, text Frilansfotografen Susanne Lindholm, foto Typiskt, Maritha Mörtzell, layout. ESIS har skapat konkreta

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket

Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket DEL 3 Uppföljningar och utvärderingar Innehållsförteckning Uppdraget... 3 DEL 3 - UPPFÖLJNINGAR OCH UTVÄRDERINGAR... 4 Testprojekt Institutsamverkansmetoden

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23 ÅRSREDOVISNING 01 02 03 04 VD har ordet 5 istone i korthet 7 Styrelsen 14 ledning 16 istone i Sverige och i världen 20 istone i siffror 23 VD HAR ORDET Det senaste året har varit utmanande, händelserikt

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning. Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling

Verksamhetsberättelse och årsredovisning. Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2006 Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling Verksamhetsberättelse Vd har ordet... 4 Samverkan för företagsnytta... 6 Mötesplatser som stimulerar tillväxt...

Läs mer

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00).

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Plats Näringslivskontoret, Kontinentgatan 2 Närvarande ord. styrelseledamöter

Läs mer

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 2012 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 1300000000 kr i regionen. Våra 378 kunder har nära 8000 anställda och omsätter över 13000000000

Läs mer

Årsredovisning 2006. Topplån för företag

Årsredovisning 2006. Topplån för företag Årsredovisning 2006 Topplån för företag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Thomas Prytz, vd Jonsson & Paulsson, Östersund 2. Per Ludvig Normark, teknisk chef Nordnav AB, Luleå 3. Anna Thunstedt, grundare av

Läs mer

Företagsledning. Innehåll. Styrelse

Företagsledning. Innehåll. Styrelse Input Consulting Verksamheten 2000 Innehåll Viktiga händelser 2000 1 VD-kommentar 2 Styrelseordförande 4 Våra medarbetare 6 Detta är Input Consulting 6 Våra tjänster 8 Våra kunder 9 Vårt nätverk 9 Därför

Läs mer

Rapport Export II Luleå 2012-09-25

Rapport Export II Luleå 2012-09-25 Rapport Export II Luleå 20120925 1 Inledning InternetBay initierade 2005 ett arbete för att ta fram en arbetsmodell vars syfte var att hjälpa små företag att komma ut på en internationell marknad. Arbetsmodellen

Läs mer

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål!

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål! Verksamheten 2009 Pro4u när projekten ska gå i mål! Foto Bildstallet Pro4u:s kundansvariga: Krister Henriksson, Nina Padmo, Roger Kahlbom, Göran Edin och Agneta Nilsson, kommunikation. Rätt konsult för

Läs mer

06/07 Årsredovisning

06/07 Årsredovisning Årsredovisning 06/07 2 Itello årsredovisning 06/07 Itello i korthet + Itello utvecklar och säljer affärssystemet Inca, avsett för försäkrings- och fondadministration hos försäkringsbolag och fondförvaltare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer