Jenny Karlsson, vice ordförande, Granån, Kalix. Regionstyrelsen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jenny Karlsson, vice ordförande, Granån, Kalix. Regionstyrelsen 2014"

Transkript

1 2014 Nu kavlar vi upp ärmarna igen Vi får inte tappa bort solidariteten och tanken om att tillsammans är vi starka, skriver Marianne Aava. Ensam är inte stark LRF är fortsatt landets största organisation för småföretagare. Vid utgången av året hade LRF medlemmar. I Norrbotten var medlemsantalet 4 181, och vi är den största företagarorganisationen i länet. Men vi tappade ett antal medlemmar, både på riks och i länet. I Norrbotten förlorade vi 67 medlemmar. Förändringar Tappet är egentligen litet, men ändå oroande, särskilt som vi i Norrbotten tidigare stadigt ökat varje år. Den främsta förklaringen är förmodligen att medlemsavgifterna höjts och att en del andra förändringar i medlemskapet skett. Orsaken är att LRF har behövt se över intäkter och utgifter för att vi även i framtiden ska vara en slagkraftig och stark organisation. Och i jämförelse med avgiften i andra organisationer, t ex fackföreningar, och med tanke på allt du får som medlem, är LRFs medlemskap fortfarande mycket prisvärt. Jag brukar se på det mesta med positiva ögon. Har den där grundinställningen att allt löser sig, bara man har framtidstro, kavlar upp ärmarna och får beslutsfattare att lyssna. Men det här året som vi lagt bakom oss har slitit hårt. Många bönder vid kusten drabbades av tjälbränna, 40 procent av förstaskörden gick förlorad. Sedan besvikelsen över politiker som lovar och inte håller. I valrörelsen var alla eniga om att jordbruket är viktigt, att en nationell livsmedelsstrategi måste till för att utveckla vår viktiga näring. LRF var framgångsrikt i sitt påverkansarbete och pins med Sverige är större än storstan satt på var och varannan politiker. Positiva signaler nu! Men sedan har jordbruket hamnat i skymundan och istället aviseras pålagor i form av höjd gödselskatt och införandet av en vägslitageavgift. Nedtrappningen av återbetalningen av skatt på diesel, som beslutades av den tidigare regeringen, har fortsatt och vi har nu EUs dyraste dieselpris. Avundsjukt tittar jag på Finland, där regeringen värnar sin livsmedelsproduktion. Vi måste få positiva signaler från politikerna i Sverige och det nu! CAP LRFs Norrlandsgrupp har gjort ett gediget arbete under 2014 då förslagen till kommande utformning av CAP nagelfarits. Vi har fört fram vad vi tycker skulle gynna norrländskt jordbruk i synnerhet, och svenskt jordbruk i allmänhet. Positivt är att de historiska ersättningarna nu ser ut att försvinna, och att gårdsstöden utjämnas mer rättvist över landet. Bondens Butik Nu har vi en mjölkkris. Det är inte bara mjölkbönderna som drabbas utan hela det norrbottniska jordbruket är i fara. Utan mjölkbönderna kan vi inte upprätthålla den struktur med veterinärer, slakterier etc som behövs. Vårt hopp står till konsumenterna, och det är också glädjande att se att vårt koncept Bondens Butik, där vi säljer garanterat lokalt kött, är en succé. Jag tror också på att utveckla måltidsupplevelserna, för att locka fler besökare ut på den norrbottniska landsbygden. Förnybar energi Jag brinner för att utveckla förnybar energi, och hoppas på ett samarbete med Finland, som kommit långt också på det området. Vi har råvaran, bioenergin, och det gäller att ligga före. För snart kommer efterfrågan att stiga och då ska vi vara startklara. Äganderätt Äganderätten är ett annat område som jag gärna engagerar mig i. Det är ju grundbulten för att vi ska kunna bedriva jord- och skogsbruk. Tyvärr urholkas vår lagstadgade rätt att bruka vår egen mark för varje år. Snart kan man inte sköta sin skog annat än på julafton, då andra intressen, som t ex Försvaret, verkar ha förtursrätt. Positivt är att LRF nu anställer äganderättsspecialister runt om i landet. Nils-Olov Lindfors måste bli ett år då vi inom samlar alla våra krafter för att gemensamt lyfta den lokala matproduktionen gentemot konsumenterna ska vi arbeta för att skapa möjligheter att utveckla den förnybara energin vill jag se en landsomfattande manifestation för stärkt äganderätt. Det är dags att kavla upp ärmarna igen. Nils-Olov Lindfors ordförande Ny form på vår verksamhetsberättelse I år provar vi ett nytt grepp! De större händelserna har i hög utsträckning publicerats i tidningen Land Lantbruk. Här repriserar vi därför dessa sidor med ett par kompletterande. God läsning! Livsmedelsstrategi Just för att vi är många medlemmar har LRF kunnat skörda en del politiska framgångar. Bland annat tack vare vår livsmedelsstrategi som fastslogs 2011 har under året de flesta riksdagspartier ställt sig bakom behovet av en nationell livsmedelsstrategi. Maten och hur den produceras är mer än någonsin ett aktuellt ämne som allmänheten engagerar sig i. Samtidigt är denna allmänhet mer okunnig om jordbrukets villkor än tidigare generationer. Vi måste vara en kunskapslänk och berätta om skillnaderna på importerad och svensk mat. Ensam är inte stark LRF har många viktiga uppdrag, men hur blir det om lantbrukare slutar betala medlemsavgiften? Vi lever visserligen i individualismens tidevarv, men jag tror inte på att ensam är stark. Om vi blir färre medlemmar tvingas dessutom de som är kvar att betala indirekt för de som valt att stå utanför, men drar ändå nytta av LRFs framgångar. Det är osolidariskt och korttänkt. Marianne Aava regionchef LRF Norrbotten Nils-Olov Lindfors, ordförande, Gammelstad, Luleå. Jenny Karlsson, vice ordförande, Granån, Kalix. Herbert Nyman, Altersbruk, Piteå. Tanya Hultman, Holmträsk, Piteå. Rolf Hjärtberg, Lovvikka. Regionstyrelsen 2014 s regionstyrelse har under 2014 haft fem ledamöter. Ledamöterna har haft förtroendet under flertalet år, och de som stod på tur att väljas om blev så vid regionstämman som hölls den 13 februari i Luleå. Där fick även Nils-Olov Lindfors nytt förtro- ende som ordförande. Styrelsen har under året hållit fyra fysiska möten, och ett par telefonmöten. Stämma med valdebatt lockade media Samtidigt med s regionstämma den 13 februari i Luleå ordnade vi en politikerdebatt med fokus på livsmedel och energi. Intresset från media att bevaka stämman var stort. Stämman antog ett uttalande med krav på kraftfulla politiska åtgärder för att vända nedgången inom livsmedelsproduktionen. Två motioner skickades till riksförbundsstäm- man. Den ena var ett markägarupprop för att manifestera missnöjet med hur äganderätten urholkats. Den andra att det skapas bättre möjligheter till finansiering vid ägarbyten på jordbruksföretag. Båda motionerna fick stöd av riksstämman. Vid regionstämman presenterades även Årets gröna företagare; nötdjursuppfödaren Mikael Bergdahl, Brobyn. Politiker från flertalet riksdagspartier medverkade vid en utfrågning och debatt vid LRF Norrbottens regionstämma.

2 Norrbotten l Smedjegatan 16, Luleå l l l 19 LAND LANTBRUK NR 3 10 JANUARI 2014 Foto: LRF inspirerar kommuner Övertorneå kommun stärktes i sin uppfattning om att de gröna näringarna är viktiga för utvecklingen när de nyligen uppvaktades av. Och som Sveriges första ekokommun tänker de nu ta nya tag., som startat ett nytt projekt tillsammans med LRF Västerbotten, ska besöka samtliga kommuner i länen för att inspirera till prioriteringar av de gröna näringarna. Målet på sikt är att kommunerna ska ha särskilda gröna tillväxtplaner. Erica Stridsman och Börje Rytiniemi vid arbetar med projektet och första kommun att besöka var Övertorneå i december. Vi träffade en aktiv och intresserad grupp från kommunen och jag tror vi lyckades förmedla en del ny kunskap om de gröna näringarna. Framför allt fick vi en god dialog med kommunen och det Vi skulle kunna vara självförsörjande, säger Stig Kerttu, chef för tillväxtenheten. känns viktigt för framtiden, säger Erica Stridsman. Vid mötet närvarade även Ulric Hietala, ordförande i LRFs kommungrupp. Vi kunde sätta fokus på att det finns en stor potential för nya arbetstillfällen inom de gröna näringarna, berättar han. Tillväxtenhetens chef vid kommunen, Stig Kerttu, välkomnade initiativet från LRF och menar att de gröna näringarna är av stor vikt för utvecklingen. Vi har ju så förbaskat mycket råvara i skogen: bär, vilt, trä Vi skulle kunna vara självförsörjande på allt om vi bara tog tag i det. Nu transporteras till exempel mängder av bär från Norrbotten och Västerbotten i stället för att vi gör något av det här. Övertorneå kommun ska i samarbete med entreprenörer titta närmare på framför allt möjligheterna till att förädla bären, kanske kan ett musteri startas. Vi har ju redan jobbat mycket med de gröna näringarna de senaste 30 åren, och vi var Sveriges första ekokommun. Men ett sådant här möte med LRF förstärker tankarna och vi ska göra ett omtag. Vi kallar det Ekokommun 5.0, säger Stig Kerttu. HALLÅ NINA OLOVSSON, ordförande i Piteå LRF l Du var en av 250 förtroendevalda som deltog i LRFs konferens i november på Sånga-Säby inför supervalåret Vad var bäst? Görans Perssons tal! Han förklarade på ett bra sätt vilken kris lantbruket befinner sig i och att det beror på importen och att maten är alldeles för billig. Han tyckte att vi är alldeles för mesiga i Sverige. l Ni fick också tips inför valet. Hur kommer ni att arbeta lokalt? Inom kommungruppen kommer vi att jobba hårt för att få till möten med politikerna. Vi uppmanar också till att skriva medborgarförslag till kommunen, framför allt om skolmaten som måste innehålla en större andel lokal och svensk mat. l Vilken är annars den viktigaste valfrågan för Norrbotten, tycker du? Vi måste få livskraftiga företag på landsbygden. En mjölkgård generar många jobb och det måste vi få politikerna att förstå. Lantbruket måste också bli attraktivt för unga människor. Rikspolitikerna kan skapa styrmedel för att rädda kvar lantbruket. Förfallet har gått långt redan, speciellt i Norrbotten. Foto: Göran Lahti Sju motioner från avdelningarna Sju motioner från lokalavdelningarna har lämnats in till regionstämman. De handlar om ökad medlemsersättning till lokalavdelningarna (Edefors-Jokkmokk), bärbruk för markägare (Hortlax), äganderätten (Hortlax), kunskapskrav för att få bedriva produktion med levande djur (Övertorneå), finansiering av lantbruksföretag (Älvsbyn), Naturskyddsföreningens kampanj om ekologiskt kontra konventionellt jordbruk (Norrfjärden) och LRFs juridiska Linda omvald som ordförande Linda Larsson Backman, Södra Bredåker, Boden, blev omvald som ordförande för LRF Ungdomen Norrbotten vid årsmötet i Piteå i november. Övriga i styrelsen är: Håkan Bergqvist, Piteå (nyval), Johan Liljebäck, Överkalix (nyval) Linnea Åström, Älvsbyn (nyval) samt Sandra Fahlesson, Gunnarsbyn, Boden, Oskar Stenvall, Öjebyn och Mikaela Hansson, Piteå. En skrivelse kommer att skickas till LRF Ungdomens riksstämma om att bönder kan drabbas av ekonomiska sanktioner efter bedömningar av myndigheter. Men när tjänstemän gör felbedömningar utkrävs inget Linda Larsson ansvar, något som LRF Ungdomen Norrbotten menar bör ändras. Backman service till medlemmarna (Nederluleå södra). Politiker bjuds in till stämman Politiker från riksdagspartierna är inbjudna till regionstämman för att svara på frågor om matproduktion och energifrågor. Herbert Nyman, regionstyrelsen, kommer att tala om läget inom livsmedelsproduktionen i Sverige och Norrbotten och Minna Gillberg, LRFs expert på förnybar energi, om energipolitiken. Regionstämman äger rum i Luleå den 13 februari. Blommor till Icahandlare Överkalix LRF hade anledning att räcka över blommor till Icahandlarna Johnny och Carina Juto vid årsmötet i november. Ica supermarket i Överkalix har valt bort Icamjölken. Vi försöker gynna det lokala, även när det gäller till exempel tomater och potatis. Vi vill ha kvar de lokala bönderna och gynna de företag som finns på orten, säger Johnny Juto. Gunnar Liljebäck, ordförande i Överkalix LRF, flankeras av Carina och Johnny Juto, Icahandlare. Matproduktionen undersöks Regionala beredningen, som består av 13 politiker från landstingsfullmäktige, har fått i uppdrag att belysa frågan om livsmedelsproduktion i länet. Här ingår bland annat att studera självförsörjningsgraden av livsmedel och vilka hinder och möjligheter som finns för livsmedelsproduktion. Arbetet ska ske genom dialog med producenter och konsumenter. kommer att delta. I SVERIGE GÖR vi stora avsättningar av skogsmark av naturvårdshänsyn men har ändå kunnat bygga upp en stark exportnäring och skapat välstånd i vårt land, tack vare inkomsterna från skogsbruket. Men nu målas en nidbild av det svenska skogsbruket upp av miljöorganisationerna, en bild om att svenskt skogsbruk inte tar miljöhänsyn och att vi avverkar för mycket. Den här bilden är inte sann och det är viktigt att vi från de gröna näringarna inte nonchalerar denna debatt utan är proaktiva och sakliga. Stå upp för skogen! Jag har på sistone deltagit i många konferenser och seminarier om skogens roll för att lindra klimatproblemen. Bland annat har det berättats att det inte bara är i Sverige som miljöorganisationer motarbetar det svenska skogbruket utan sådana krafter verkar även på EU-nivå. SSKOGEN ÄR EN viktig faktor för att minska klimatförändringarna och det genom att öka tillväxten i våra skogar. Här kan den aktiva skogsägaren spela en stor roll. Jag noterar med glädje att de tre viktiga departementen Närings-, Miljö- och Landsbygdsdepartementen numera tydligt instämmer i det. Jag är också nöjd över att det blir en fortsättning av det arbete som påbörjats i Övertorneå, där man utvecklar ett system för skogliga utsläppskrediter och använder skogstillväxten för klimatkompensation. Statliga Vinnova stöttar projektet. Vi kan inte minska avverkningarna i vår skog. De behövs för ekonomin i landet, och i omställningen från fossila till förnybara energikällor. Vi måste ta tillvara möjligheten att utveckla biobaserade energislag i Sverige och genom det bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. NILS-OLOV LINDFORS Ordförande

3 25 LAND LANTBRUK NR MARS 2014 Norrbotten l Smedjegatan 16, Luleå l l l VVID LRF NORRBOTTENS stämma hade vi en debatt där politiker från länet fick svara på aktuella frågor. Det gladde mig att de var eniga om hur viktig en nationell livsmedelsstrategi är, att Sverige måste ha en stark inhemsk, regional och lokal matproduktion. Just in case... Närvärme håller landskapet öppet Hur klarar Sverige en matkris? Och plötsligt känns just bara ifall att betydligt mer aktuellt med tanke på vad som händer i Ukraina. Jag vill inte måla f-n på väggen men inte alls långt från våra gränser mobiliseras arméer, vapen höjs och grannland invaderas. Världen reagerar, och även om inte krig bryter ut, även om inte vapnen brukas, så kan stängda gränser och bojkotter orsaka stort kaos och handelshinder. Nå, behöver vi vara oroliga, vi i Välfärdssverige? Men joo! Det är ju inte alls länge sedan ett oförargligt askmoln från Island orsakade flygstopp i hela Europa. Då jagade vi upp oss över att apelsiner och fräscha snittblommor kvickt försvann ur handelns hyllor. Tänk då om det är maten? Alla människor behöver äta, varje dag! D DET GÅR SÅ fort. Butikslagren räcker bara några dagar, ytterligare någon dag finns på långtradare på vägarna men allt annat som vi inte producerar i Sverige är utanför gränserna. Om då dessa stängs, ja, då räcker det inte vår inhemska mat långt. Så politiker: låt det inte bara stanna vid fina ord få till en bra nationell livsmedelsstrategi som är blocköverskridande. Fixa förutsättningarna för svenska bönder att lönsamt kunna producera den mat vi alla behöver, i hela Sverige! JENNY KARLSSON Styrelseledamot Foto: Diakrit Tack vare en närvärmepanna och flistillverkning kan landskapet i byn Harads, utanför Boden, hållas öppet. Bakom projektet står Per-Anders Eriksson (t v) och Niclas Norberg, Arctic Heat. Bolaget Harads Arctic Heat levererar närvärme till 65 fastigheter i byn och på köpet hålls landskapet öppet. Nu har Arctic Heat utsetts till ett Framtidsföretag inom LRFs nationella projekt Goda affärer på förnybar energi. Det innebär att Harads Arctic Heat är ett utvalt projekt som ska inspirera andra i tankar om förnybar energi. Bland annat tar de emot studiebesök. Det känns kul, man tänker ständigt på att utveckla energiområdet och göra något bra för framtiden, säger Per-Anders Eriksson, som tillsammans med Niclas Norberg driver bolaget. Närvärmeverket stod klart 2009 och Bodens kommun hade då bidragit med klimatinvesteringspengar som dessutom inkluderade solfångare. Även om solfångare gör anläggningen mer effektiv mellan mars och oktober är det råflis som är basen. I Harads finns både skog och lokala företag som sysslar med allt från avverkning till flisning till upparbetning och transporter av biobränslen. Harads Arctic Heat har inga anställda, i stället utför de EU-debatt om Norrlandsskogen Vilka åsikter har EU-politikerna om skogen och hur kan beslut i Bryssel påverka svenska skogsägare? Kom till Evys i Umeå den 22 mars, , då EU-politiker och experter från LRF Skogsägarna medverkar. Öppet för medlemmar i LRF och Norra Skogsägarna. Vi bjuder på lunch. Anmälan senast den 14 mars till eller lokala företagen uppdragen. Alla samverkar och går ihop vi är självförsörjande från stubbe till element, säger Niclas Norberg. Flispannan är placerad i en före detta telestation i centrum av byn som ligger i en södersluttning vid Lule älv. Bebyggelsen ligger samlad och därför blev kulvertdragningen inte alltför kostsam. Med tiden har det blivit drygt tre kilometer kulvert. Haradsborna var inte sena med att ansluta sig till fjärrvärmen. Nätet går bygga att ut mer och vi gör någon ny anslutning varje år, säger Niclas Norberg. Redan innan Harads Arctic Heat hade utsetts till framtidsföretag hade många besökare passerat på anläggningen; politiker, bönder och en del internationella gäster med intresse för småskalig bioenergiproduktion. Från början var tanken med värmeverket att få bort allt sly som växte i älvdalen och i de samhällsnära områdena. Vi har ju varit en jordbruksbygd men när djuren försvinner växer det igen. Samtidigt var det för dyrt att transportera allt Utveckla måltiden maj är det bootcamp i Korpikylä. 14 företagare utvecklar, vässar och paketerar sina idéer inom måltidsturism på landsbygden. Vill du vara med? Kontakta Karin Hedström, projektledare, : , Läs mer på vår hemsida. VI GRATULERAR l MARGARETA KITTI och ROLF KITTI, Kittis skogstjänst, som fick Haparandas pris som Årets landsbygdsföretagare vid näringslivs galan den 22 februari. l mjölkföretagaren MAR KUS LANTTO, som vann i kategorin Årets gröna näring i Övertorneå, utsedd av Övertorneå LRF. sly till kusten där industrin finns, berättar Per-Anders Eriksson. Värmeverket har nu bidragit till att det snyggats till rejält i byn. Vinsten för anläggningen är inte särskilt stor, berättar delägarna, värmekostnaderna för de anslutna fastigheterna hålls på en rimlig nivå. Vi ser det här mer som ett samhällsprojekt, säger Niclas och Per-Anders. De driver flera andra företag och dessutom nya gemensamma projekt inom energi. På ett industriområde i Harads håller de till exempel på att starta en demoanläggning inom pyrolys, där de vill öka mängden energi i träkol. Ju högre energi desto lägre transportkostnader. Deras framtida kunder är industrin som vill minska sin stenkolsanvändning. Vill du besöka Arctic Heat? Kontakta Håkan Stenmark, : , Läs mer om Goda affärer på förnybar energi och framtidsföretag på vår hemsida. Carin Kerttu, Södra Tornedalens LRF, delar ut pris till Margareta och Rolf Kitti. Foto: Stefan Fredriksson

4 Norrbotten l Smedjegatan 16, Luleå l l l 21 LAND LANTBRUK NR 20 9 MAJ 2014 Turism på gång i norr I Norrbotten är utbudet vad gäller lant liga turistmål för upplevelser, boende och mat litet jämfört med södra Sverige. Men det har ändå tillkommit nya företag och satsningar på gruppaktiviteter. Högsäsongen för turismen står för dörren. I Norrbotten har LRF under flera år arbetat för att öka företagandet inom landsbygdsturismen i olika projekt. Det senaste handlar om paketering av måltidsupplevelser. Ett intresse för mathantverk och förädling har börjat spira bland länets landsbygdsföretag. Lokal mat är trendigt och det märks bland annat på konferensanläggningar i södra Sverige som gärna vill stoltsera med direkt samarbete med en bonde. Just det har inte slagit igenom här ännu men gör det säkert snart, spår Karin Hedström, turismutvecklare på. Hon tror på satsningar på närturismen och nämner som exempel vandringsleden Solanderleden i Piteåområdet som HALLÅ LINNÉA ÅSTRÖM, Korsträsk, Älvsbyn håller på att anläggas. Efter leden kan landsbygdsföretag sedan erbjuda boende, mat och andra aktiviteter. Vi har också fått ett flertal tillskott vad gäller företag som erbjuder gruppaktiviteter på senare år, till exempel djurskådning, spa- och relax och utvecklade restauranger. På Stormyrbergets Lantgård i Pålberget, Piteå, byggs antalet bäddar ut från 9 till 16, för fler konferensgäster och familjeboende för turister. Bokningsläget inför sommaren är det hittills bästa. Vi har en egen nisch med en gård på landet och egenproducerad mat. Vi kan erbjuda aktiviteter som inte andra kan, till exempel ridning, farmers golf eller köra grävmaskin, berättar Maria Hanno. Även Hulkoffgården utanför Haparanda har satsat. Restaurangdelen har utvecklats med mer lokala råvaror och att ge gamla bondrecept nytt liv. Allt fler kunder strömmar till och l Du är en av många bönder i Norrbotten som deltar i LRFs projekt Grön tillväxtplan som ska leda till ökat samarbete med kommunerna. Hur var det att träffa kommunföreträdarna i Älvsbyn? Det blev mycket prat om offentlig upphandling och kommunens önskan är att upphandla mer lokalt och svenskt. Det visade sig att de även som privatpersoner börjat tänka mer på det. l Vad beror det på tror du? På att det lokala och svenska syns mer i butikerna nu och på aktiviteter som betessläpp. Kommunen var mycket intresserad och betonade att de verkligen vill ha jordbruken kvar. l Vad mer diskuterade ni? Jag fick berätta ur mitt perspektiv som ung att jag och min sambo vill ta över svärföräldrarnas mjölkgård. Många unga är beredda att satsa men det måste skapas bättre förutsättningar. l Vad behöver göras? Det är mycket, men vi deltar i kommunens och i andra företagares frukostmöten för att få med landsbygdsperspektivet. Sedan tror jag på att nå ut till konsumenterna. Många vet för lite men när man berättar om till exempel svenskt djurskydd så trillar polletten ned. PÅ G l JORDEN OCH SKOGEN I STAN, Grans naturbruksgymnasium, september. l BETESSLÄPP mellan 24 maj och 7 juni på sex gårdar i Norrbotten i Norrmejeriers regi. Bootcamp flyttas fram Den intensiva kursen i paketering av måltidsupplevelser under ett antal dagar i Korpikylä, Haparanda, genomförs 30 september 3 oktober i stället för nu under våren. Läs på vår hemsida eller kontakta Karin Hedström, , Passa på att använda energiprojekt LRF har många skarpa erbjudanden till den som vill utveckla sitt energiföretagande eller energieffektivisera. Satsningen är möjlig genom ett projekt, Goda affärer på förnybar energi, och innehåller bland annat kraftigt rabatterade konsult insatser. Men projektet löper ut detta år så passa på att anmäla ditt intresse nu. Läs mer på vår hemsida eller kontakta Håkan Stenmark, , Maria Hanno, Stormyrbergets Lantgård, tror på en gård med aktiviteter för turister och konferensdeltagare. de kommer allt längre ifrån. Det mest intressanta är att besökarna kan se hur våra köttdjur haft det medan de lever och sedan smaka dem på tallriken, berättar Kurt Hulkoff. I sommar medverkar dessutom stjärnkocken Leif Mannerström. Säker med motorsåg Studieförbundet Vuxenskolan startar nu motorsågskurser i de flesta kommuner i Norrbotten. Enligt lag krävs numera praktisk och teoretisk utbildning om du är företagare och inte arbetar på egen mark. LRF-medlemmar får tio procents rabatt på kurserna. Anmäl dig på norrbotten norrbottningar har appen LRFs konsumentapp för smarta telefoner, Bonde på köpet, hade den 22 april laddats ned av sammanlagt norrbottningar. Genom appen kan konsumenten skanna av livsmedelsprodukters streckkoder och få besked direkt i telefonen om råvaran är svensk. I hela Sverige har appen laddats ned av personer. Tipsa gärna dina bekanta om appen och använd den som ett verktyg för att prata om svensk mat. Följ oss i sociala medier finns nu även på Twitter. Följ oss gärna där! Sedan tidigare finns vi på Facebook, om du missat det. Gilla oss och hjälp gärna till att sprida våra budskap vidare i den virtuella världen, så vi når så många konsumenter och beslutsfattare som möjligt. Foto: Pierre Kjellin HHUR FÅR VI mer lokal mat i offentlig sektor? Frågan belystes på en konferens som ordnades av, landstinget och länsstyrelsen i Luleå nyligen. Intresset att delta var stort bland kommunerna och andra organisationer. Jag kunde konstatera att för att norrlänningar ska få tillgång till lokal mat krävs mycket arbete från lokala tjänstemän, politiker, livsmedels företag och primärleverantörer. Det borde inte vara så svårt men tyvärr sätter Sveriges politiker stopp genom att säga att det räcker att vi är med i EU och att livsmedelsfrågor ligger på EU-nivå. Vi ska inte behöva leta efter kryphål EU ska alltså vara garanten för att vi säkerställer tillgång på livsmedel. Tror Sveriges politiker verkligen att svenskarna skulle få mat från till exempel fransmännen i ett krisläge? EEU HAR EN grundnivå för hur livsmedel ska produceras, men Sverige har valt att ha hårdare djurskyddslagstiftning. Den borde vara normen om vi vill att människor, djur och vår miljö ska må bättre. I Sverige har djuren gott om plats att växa, får vara ute på sommaren och antibiotikabehandlas endast vid behov. Men det kräver mycket arbete och högre kostnader. Detta har politikerna bestämt men de är inte beredda att betala för det. Om vi som i dag ska ha fri handel mellan länderna, också när det gäller offentlig upphandling, borde alla EU-länder följa samma regelverk. Vi ska inte behöva leta efter kryphål i lagen om offentlig upphandling för att kunna servera mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt till våra barn och äldre. Sverige borde vara stolt över sin lagstiftning och införa en nationell livsmedelsstrategi. TANYA HULTMAN Styrelseledamot

5 Norrbotten l Smedjegatan 16, Luleå l l l 21 LAND LANTBRUK NR JUNI 2014 Foto: Vad ska göra? Vad ska prioritera i sin verksamhet det närmaste året? Den frågan vill ha svar på, för att kunna vässa organisationen och insatserna. Nyligen presenterades resultatet av LRFs årliga undersökning Nöjd medlem. Den visar att i Norrbotten är 74 procent av ger medlemmarna signaler om att de vill påverka vår verksamhet mer, säger Marianne Aava, regionchef, LRF Norrbotten. För att få en större träffsäkerhet, och för att bli mer effektivt, vill LRF exempel äganderätt, företagsutveckling eller opinionsbildning, men även på vilket sätt de vill vara med och påverka verksamheten, berättar Marianne Aava. En annan fråga tar upp hur aktiva medlemmarna är, om de till exempel deltar i några av lokalavdelningarnas eller LRF Ungdomens aktiviteter. medlemmarna nöjda. Andelen nöjda medlemar i regionen har dessutom ökat Norrbotten därför ställa ett antal kompletterande Marianne Aava Vi undrar också i vilken utsträckning medlemmarna kan tänka sig göra enstaka två år i rad. För LRF i genomsnitt ligger nöjdheten på 70 procent. Medlemmarna i Norrbotten är enligt undersökningen nöjda med till exempel bemötande och tillgänglighet, medlemstidningen Land Lantbruk, hemsidan samt förmåner och rabatter. Samtidigt frågor till medlemmarna. Detta kommer att ske via en enkät som utformas av regionkontoret och som går ut via mejl, med länk till ett digitalt formulär. Den kommer även att finnas på hemsidan. Det handlar om vilka områden medlemmarna tycker att vi ska prioritera, till insatser i specifika frågor, det gäller till exempel konsumentpåverkan, att bönderna syns mer ute i butikerna och i andra sammanhang där konsumenter finns. Enkäten kommer att gå ut inom kort, så håll ögonen öppna. HALLÅ KENT SJÖBERG, nöttköttsbonde, Pålmark, Piteå l Du medverkade på Ica Kvantum i Luleå när s koncept Bondens Butik fyllde ett år. Ja, det är roligt att möta konsumenterna och höra deras åsikter. De flesta är positiva till att handla lokalproducerat och att få träffa bonden. Sedan går ju köttet från Bondens Butik åt som smör. l Det är du och din hustru Barbro Hedman som driver gården med nötköttsproduktion. Vad fick er att starta? Vi arbetade båda som djurskötare åt andra bönder Barbro gör det fortfarande inom mjölkproduktion och var i valet och kvalet om att starta eget. Jag skulle snart fylla 40 och efter det får man inget startstöd, så det var nu eller aldrig byggde vi och har nu 110 stutar. l Hur går det då? Lönsamheten har blivit bättre, och för det vi levererar till Bondens Butik får vi i genomsnitt 6 kronor mer per kilo jämfört med att enbart sända till slakteriet. Vi funderar på att bygga kylrum hemma så att vi kan göra återtag och sälja direkt till konsumenter. Efterfrågan finns. l Många konsumenter frågar efter ekologiskt också. Har ni planer på att ställa om? Då behöver vi mer mark och det finns inte att tillgå där vi bor just nu. Jag tror ändå att närproducerat är viktigare än ekologiskt för många konsumenter. l INGEMAR JANSSON, potatisbonde, Luleå, har tillsammans med HANS LUND köpt Hedströms trädgårdsanläggning i Råbäcken, Boden. Här finns plantor, främst prydnadsväxter. Hedströms. l Intensivkurs i paketering av MÅLTIDSUPPLEVELSER. Bootcamp i Korpikylä, 28 september 1 oktober, Kontakt: l JORDEN OCH SKOGEN I STAN, Grans naturbruksgymnasium, september. Framgång på riksstämma s två motioner om äganderätt respektive finansieringslösningar, fick stöd av LRFs riksförbundsstämma i maj. Stämman ansåg att LRF Norrbottens krav om ett markägarupprop kan vara en aktivitet för att visa på betydelsen av en stark äganderätt. Dessutom beslutades att LRF ska arbeta för bättre möjligheter till finansiering vid investeringar och ägarbyten på jordbruksföretag. Tummen ned för djurskyddsinfo Jordbruksverket är tveksamt till att skicka ut information om djurskötsel i samband med ansökningar om SE-nummer för djur. Önskemålet om detta kom från s stämma. Men Jordbruksverket anser att det redan finns mycket fakta om djurägarnas ansvar, bland annat på Jordbruksverkets hemsida. Om information skickas ut till djurägare, utan att de bett om det, kan det uppfattas som ett misstroende, skriver Jordbruksverket till. Ny medlemsrabatt Nu får du som medlem i LRF Norrbotten 5 procents rabatt på skarvfri hängränna och 10 procent på många andra produkter hos Nordic Värmesystem (NVS). Det gäller till exempel solpaneler, värmepumpar och värmeberedare.det är det första regionala samarbetsavtalet som slutit med en leverantör. Du kan läsa mer om den regionala medlemsförmånen på vår hemsida. skänkte ordförandeklubba Under riksförbundsstämman maj på Sånga-Säby överlämnade en ordförandeklubba som en gåva till presidiet. Klubban är tillverkad av Ingemar Bertilsson, hantverkare från Boden, och gjord i masurbjörk och horn. Vid fjolårets stämma noterade vi att klubban inte var i förnybart material, och detta ville vi råda bot på. Masurbjörken symboliserar samtidigt att vi inom LRF inte viker oss så lätt, berättar Nils-Olov Lindfors, s ordförande. I NY FÅRA PÅ G Glad sommar! Regionkontoret i Luleå har semesterstängt från den 30 juni och öppnar igen den 4 augusti. För frågor om ditt medlemskap, kontakta medlemsservice, eller Vi önskar alla medlemmar en härlig sommar! IINFÖR VALET TILL Europaparlamentet tävlade politikerna i att ta den svenska grisen i försvar. Enskilda Icahandlare plockade bort den danska grisen ur sitt sortiment med hänvisning till dåligt djurskydd och hög antibiotikaanvändning. Fokus i debatten har varit Danmark, men i sanningens namn finns det länder som har betydligt högre antibiotikaanvändning, till exempel Tyskland och Italien. LRF borde satsa på att få ut denna bredare bild till konsumenterna. Jag noterar också att ekologiskt lyfts av politikerna, både på riks- och kommunal nivå. Ekologiskt är mycket bra men vi har tyvärr få ekologiska bönder i Norrbotten. Att ställa om ett jordbruk är ett långsiktigt arbete. Risken är att när andelen ekologiskt i offentlig sektor ska öka, styrs i stället upphandlingen mot import. Jordbruket i Norrbotten, som använder en liten andel handelsgödsel och bekämpningsmedel, kan alltså slås ut av ekologisk import som fraktats långa sträckor. När det gäller klimateffekter och djurskydd är både det svenska ekologiska och konventionella bättre än ekologisk import. Detta måste vi från LRF bli bättre på att förklara! E Ekokrav kan slå mot lokalt jordbruk EN ANNAN HET fråga är förslaget om den nya Arrendelagen, där arrendatorns besittningsrätt ska stärkas. Jag befarar att jordägare kommer att tveka att arrendera ut, av rädsla för att förlora marken. Det gäller särskilt Norrbotten där arrendepriserna är låga. Om inte den nya lagen utformas på rätt sätt kan vi få mark ägare som väljer att behålla marken och putsa av, i stället för att arrendera ut till aktiva jordbruk. Önskar en skön sommar med god skörd! NILS-OLOV LINDFORS Ordförande

6 Foto: Kirsi Poikela Norrbotten l Smedjegatan 16, Luleå l l l Mest mat i valdebatt Offentlig upphandling av lokal mat var ett av de hetare ämnena när i lördags bjöd in politiker till debatt på Skördefest & Miljödagar i Boden. Det måste bli verkstad, menade Sven- Erik Bucht (S) och lovade att varenda S-styrd kommun i Norrbotten ska samarbeta med landstinget, för att ge det lokala och ekologiska en chans. Förutom Sven-Erik Bucht(S) medverkade Johan Johansson (M) och Annika Eriksson (MP), alla kandiderar till riksdagen. Tonvikten låg på livsmedel. Vi vill på sikt att 100 procent av all mat som upphandlas av det offentliga ska vara ekologiskt odlad. Inom landstinget i Norrbotten har vi verkligen skärpt till oss och ökat andelen ekologiskt. Dessutom har vi egen produktion av kött, menade Annika Eriksson. Sven-Erik Bucht framhöll också landstinget, där man lyckats få in mer lokal mat, som ett gott exempel för hela Sverige. Han lovade att varenda av de 14 socialdemokratiskt styrda kommunerna i länet ska börja samarbeta med landstinget i frågan om de vinner valen. Johan Anna Bergström, moderator, Sven-Erik Bucht (S), Annika Eriksson (MP) och Johan Johansson (M) vid s debatt i Boden. Johansson reagerade direkt: Varför har ni inte redan gjort det då? undrade han och pekade på att de 14 kommunerna redan nu är S-styrda. Johan Johansson ansåg att konsumentmarknaden är viktigare än den offentliga och att exporten av mat måste bli större. Han ville också lägga mer forskningspengar på att få en högre förädlingsgrad av livsmedelsprodukter. Vi ska absolut inte lägga mer skattesatser på jordbruket, sade Johan Johansson. Annika Eriksson vidhöll att det offentliga är en stor konsument och måste visa vägen, även om det blir lite dyrare. Det måste få vara marginellt dyrare om vi ska få till någon förändring. Om kommunfullmäktige vill öka budgeten så blir det så, menade hon. Konsumenterna måste bli bättre på att handla lokalt och inte bara prata om det, ansåg politikerna. Sven-Erik Bucht uppmanade dessutom till ett konsumentuppror, som innebär bojkott av matkedjornas egna märkesvaror. Hur ser en Coop- eller Ica-höna ut? Det finns inga sådana! Men i butiken står deras varor först och det närproducerade är gömt, sade Sven-Erik Bucht. Energi, infrastruktur och skogen var andra ämnen som hanns med under den 45 minuter långa debatten, som leddes av Anna Bergström, Nordskribenten, Svartlå, Boden. HALLÅ JAANA ALAMÄKI ENSTRÖM, Kalix Ost l Ditt nya gårdsmejeri i Bondersbyn, Kalix, har precis fått klartecken från Livsmedelsverket. Vad ska du producera där? Jag börjar i liten skala med salladsost, av typen feta, gjord på mjölk från mina getter. Sedan är tanken att utöka med fler ostsorter och även köpa in komjölk. l Hur stor besättning har du nu? Jag har tolv mjölkande getter men ladugården vi byggt rymmer 30, och det är målet. Mejeriet och gårsbutiken finns i gamla Konsum i byn, en fastighet som vi köpt och byggt om. l Du har tidigare arbetat som studievägledare på särskolan i Kalix. Ja, det här med lantbruk är egentligen helt nytt för mig, och jag och min man har gått kurser i osttillverkning. Det känns mycket spännande! Foto: Foto: Näringen visas upp för kvinnliga investerare är värd för en nätverksträff för kvinnliga investerare och affärsrådgivare den 17 september. Det blir en hel dag med studiebesök bland olika företag inom de gröna näringarna, till exempel Klöverbergsgården, en äggproducent med höns och Frigiva gård, med mjölkproduktion och småskalig biogas anläggning, samt Ralph Lundstengården med sin White guide-bedömda restaurang med lokala råvaror. LRF Konsult håller i trådarna för en kort fältvandring på temat skogens värden och värdering. 26 personer har hittills anmält sig till träffen. Hundratals elever till Öjebyn september är det för femte gången dags för Jorden och skogen i stan på Grans naturbruksgymnasium i Öjebyn. Hittills har cirka 350 elever i årskurserna 4 6 från olika delar av Norrbotten anmält sig. Jorden och skogen i stan ska öka kunskapen om jord- och skogsbruk bland skolelever. 29 LAND LANTBRUK NR 37 5 SEPTEMBER 2014 L LRF NORRBOTTEN GJORDE en enkät bland medlemmarna under sommaren för att ta reda på vad man vill ska prioriteras i verksamheten. Även om andra undersökningar visat att många medlemmar är nöjda är resurserna begränsade och regionkontoret vill bli vassare på det som är viktigast. Äganderätten överst på agendan Inte förvånande anser en stor majoritet att ägande- och brukanderätten är den viktigaste frågan. Äganderätten har urholkats allt mer och man tar sig för pannan inför ännu fler märkliga förändringar. D DEN 1 SEPTEMBER träder till exempel nya regler om strandskyddet i kraft. I värsta fall, om man räknar med 300 meter, kan upp över 30 procent av Sveriges landområde omfattas av strandskydd. I till exempel Kalix skärgård får inte stugägare återställa en sten till dess ursprungliga läge i en pir, om isen råkat bryta loss den under vintern. Först måste stugägaren inhämta tillstånd från länsstyrelsen, då öarna omfattas av naturskydd. Detta är ju helt orimligt! Vad gäller kommersiell verksamhet på annans mark säger nu Naturvårdsverket att bären ägs av markägaren. När sedan bären plockas anser man att bären byter ägare. Vi har frågat vad deras uppfattning är vad gäller timmerskog. Övergår den i någon annans ägo så fort den huggits? Men vi får inget svar. Ett annat absurt faktum är att skogsägaren inte får sätta upp kameraövervakning på sin egen mark för att skydda sin egendom. LRF Riks satsar nu mer på äganderättsliga frågor och sannolikt kommer att bli en pilot region. Intensivkurs om måltidsupplevelser Har du en idé inom måltidsturism? Välkommen till Bootcamp Korpilkylä 28 september 1 oktober. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla nya måltidsupplevelser på landsbygden. Paketering, rådgivning och presentation samt storytelling står på programmet. Anmälan och mer info: Karin Hedström, , eller vår hemsida. Foto: Birgit Niva, Korpikylä, satsar på matturism. Energiresor: sol, vind och biogas LRF erbjuder professionell rådgivning och inspirerande studiebesök inom energiområdet. Den 25 september ordnas studiebesök till vindkraftparkerna i Malå-Åmliden och senare i Tornedalen. Den 9 oktober blir det en biogasdag på Frigiva gård i Altersbruk och föredrag om teknik och ekonomi. I oktober anordnas en studieresa med inriktning på solel till Bleka gård i Jämtland. Om du vill komma i gång med din energisatsning eller veta mer, kontakta: Håkan Stenmark, , NILS-OLOV LINDFORS Ordförande

7 Norrbotten l Smedjegatan 16, Luleå l l l 25 LAND LANTBRUK NR OKTOBER 2014 Foto: Johan Edlund Investerare på gårdsbesök Att hitta kapital till investeringar på landsbygden kan vara knepigt. För att öka intresset för de gröna näringarna har och LRF Konsult ordnat en studieresa för kvinnliga investerare och företagsrådgivare. Det är riskkapitalbolaget Partnerinvest Norr som tagit initiativ till samverkan med andra investerare och näringslivet genom olika studieresor. Nu var det s tur att stå för arrangemanget. Resan gick först till Klöverbergsgården där Viktor Bomans höns producerar ägg per dag och efterfrågan är god. Men det var svårt att hitta kapital i början. Man trodde inte riktigt på projektet, och det är ju också ett dåligt andrahandsvärde på en sådan här anläggning, säger Viktor Boman. Men Partnerinvest gick in som delägare och länsstyrelsen beviljade investeringsstöd. Monica Wikström-Johansson, Partnerinvest, framhåller att det mest avgörande för om en finansiär ska satsa är entreprenören och hens förmåga att driva bolaget Ulla-Britt Söderberg och Lisbeth Aidanpää, Handelsbanken, ställde många frågor till Anna-Britta Nyman, Frigiva gård. med lönsamhet. Man tittar också på styrelsen. Den måste vara professionell och väl sammansatt. Sedan förstås affärsidén, affärsmodellen och prissättningsstrategier. Ett annat resmål var Frigiva gård i Altersbruk. Herbert och Anna-Britta Nyman har en mjölkgård med egen biogasanläggning, en investering de tror kan vara avskriven inom tio år. Nymans beskrev också hur de ska generationsskifta så småningom. Om inte barnen vill köpa så säljer vi externt. Dilemmat är vem som har pengarna att köpa. Många av besökarna var imponerade. Herbert och Anna-Britta är fantastiska entreprenörer. Det är intressant att de kan tänka sig externa köpare eller andra lösningar förutom ett rent familjeövertagande som ju är vanligast, säger Monica Wikström-Johansson. LRF Konsult berättade om hur investeringar i skog har lönat sig över tid det är en god investering med tanke på framtida behov av förnybara energikällor och vilka tjänster de kan erbjuda, till exempel värderingar. Resan avslutades med middag på Ralph Lundsten-gården i Ersnäs, som framgångsrikt erbjuder mat gjord på lokalt producerade råvaror. HALLÅ ANNA PUGACOVA, livsmedelsföretagare, Malmberget l Du tillverkar gluten- och laktosfria produkter utan tillsatser. Ja, det heter Annas Naturliga, och jag gör mat- och fikabröd, flingor, tårtor och choklad där jag bara använder naturliga och bra råvaror, gärna ekologiskt om det finns. Nu håller jag till hos Coop Forum i Gällivare men ska snart starta i egna lokaler i samarbete med ett gym i Gällivare där jag även ska servera vegetariska luncher. Grönsakerna vill jag köpa så lokalt som möjligt. l Hur kom du in på den här nischen? Jag flyttade till Sverige från Lettland för tre år sedan och fick stora hälsoproblem på grund av kosten. I Lettland lagar vi mycket mer mat från grunden än här. Jag började experimentera att göra godsaker utan tillsatser och nu är jag i mitt livs form! l Du var en av deltagarna på LRFs bootcamp, en intensivkurs för dem som vill satsa på matturism och måltidsupplevelser. Ja, det var verkligen jättehärligt att få träffa människor som tänker som jag, som vill ta fram mat av bra kvalitet. På kursen fick vi många tips om hur själva måltidsupplevelsen kan göras bättre. Foto: Försäkring försvinner vid årsskiftet Du som är medlem kommer att erbjudas en moderniserad olycksfallsförsäkring eftersom den i sin nuvarande form (basolycksfallsförsäkringen) faller bort från medlemskapet vid årsskiftet. Kom ihåg att om du ska teckna den nya försäkringen så bör du betala in premien före den 31 december. Ingen hälsoprövning krävs. Läs mer på hemsidan under LRF 2015 eller ring Medlemsservice, Viktiga frågor för När LRFs förtroendevalda samlades till konferens i Rosfors i oktober diskuterade man vad ska arbeta med under nästa år. Resultatet ligger till grund för kommande verksamhetsplan. Det här är de viktigaste frågorna: 3 Lokalavdelningarna ska utbilda medlemmarna, skapa insikt hos allmänheten om vikten av en stark äganderätt och verka för social gemenskap. 3 Kommungrupperna ska vara remissinstans och ha goda kontakter med politiker och tjänstemän, träffa gamla och nya politiker och arbeta med skolan, bland annat med Bonden i skolan (läs mer om det här nedan). 3 Regionstyrelsen ska ha god mediabevakning, vara aktiv i debatten och arbeta med lönsamheten inom de gröna näringarna. Man ska också utveckla produkter som ger mervärde till producenterna, till exempel Bondens Butik. Vin av lokala råvaror Vill du lära dig framställa vin och destillerade alkoholprodukter av lokala råvaror? Då ska du gå en kurs den 6 november i Glommersträsk. Roger Uddstål, Institutet för livsmedel och bioteknik, som har varit ledare för flera utvecklingsprojekt inom bland annat bärbranschen, och Leif Nerhammar som arbetat många år inom Vin & Sprit, medverkar. Mer information finns på vår hemsida. Studieresa till vindkraftspark 26 personer deltog i studieresan som LRF Norrbotten och Vindkraftcentrum i Barents och Norrvision ordnade till Maevara vindkraftspark i oktober. I vindkraftsparken planeras för 24 turbiner som ska monteras under hösten. Deltagarna bjöds på föredrag, bland annat om olika typer av ägande och om hur en förändrad elmarknad kan påverka investeringsviljan. Bonden i skolan nu på webben LRF har tagit fram det digitala läromedlet Bonden i skolan där yngre skolelever på ett roligt sätt får lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och varför alla behöver bönder. Satsningen hittar du på Om måltidsupplevelser Den 10 december arrangerar LRF Norrbotten och Västerbotten ett seminarium i Skellefteå om hur man kan utveckla måltidsuplevelser för olika marknader inom projektet Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden. För mer information, kontakta Karin Hedström, LRF, , VVI LRF-MEDLEMMAR behöver ständigt träffas för att fånga upp intressanta och viktiga frågor inom de gröna näringarna. LRF har en viktig roll för att behålla och utveckla företagandet, att skapa kontaktnät för alla medlemmar och att se till att våra idéer och vår kunskap går vidare till beslutsfattare och politiker samt att skapa opinion. Detta är den nödvändiga grundplattan för att LRF ska växa med fler medlemmar. Våga fråga din granne Bonus är våra medlemsavtal som skapar medlems nytta. I Norrbotten har vi ett regionalt medlemsavtal med rabatter hos Nordic Värmesystem och Rennit, som erbjuder värmelösningar och skarvfria hängrännor. På gång är också ett regionalt avtal som gäller bland annat arbetskläder och fallskadeutbildning. Här blir det också en separat tjejkväll med tilltugg och dryck. Tillsammans med LRF Samköp arbetar vi också för att anordna en medlemskväll på Ahlsells med flera samarbetspartners, liksom en medlemsträff på Ikea. NNÄSTA ÅR FÖRÄNDRAS medlemskapet till viss del för att LRF på sikt ska kunna fortsätta vara en stark organisation. Avgiftsmodellen blir annorlunda, basolycksfallsförsäkringen ersätts med en ny frivillig olycksfallsförsäkring. Samtidigt stärks LRFs arbete med äganderätten. LRFs förtroendevalda och medlemmar har redan i dag ett högt engagemang för de gröna näringarna och landsbygden. För att LRF ska fortsätta växa och därmed kunna påverka utvecklingen i samhället måste vi ta till vara den kraften. Berätta om medlemskapet för dina bekanta, våga fråga din granne om hen inte ska gå med. Om vi alla hjälps åt kan LRF växa även i år och fortsätta vara den starka folkrörelse vi faktiskt är. MIKAEL JOHANSSON Medlemsutvecklare

8 Norrbotten l Smedjegatan 16, Luleå l l l 25 LAND LANTBRUK NR NOVEMBER 2014 Foto: Per Pettersson Ny satsning på lokala affärer Nu startar en satsning som ska bidra till ökad försäljning av lokala livsmedel. Bland annat vill LRF Norrbotten engagera ett antal pilotkommuner med ambitioner att utveckla den offentliga upphandlingen. Det är länsstyrelsen som finansierar satsningen som kommer att pågå under en begränsad tid nio månader. Förhoppningen är att detta projekt med namnet Nya matmarknader i norr sedan ska utvecklas vidare. Det här blir en form av förstudie så vi kan se på vilka områden vi ska lägga krutet, berättar Håkan Stenmark, företagsutvecklare,. I satsningen vill LRF knyta till sig tre fyra pilotkommuner som är intresserade av att handla mer lokal mat. Arbetet med offentlig sektor påbörjades redan under förra året då LRF ordnade träffar med främst tillväxt- och näringslivsenheter i varje kommun. Då genomförde LRF även HALLÅ CALLE NORRBIN, butikschef, IMA l har slutit ett regionalt avtal med Company Line (som äger IMA och Factory Store). Vad innebär det för LRF-medlemmarna? LRFs medlemmar får en fantastisk service och 15 procents rabatt på ordinarie priser på IMA och Factory Store mot uppvisande av medlemskort. l Vilka produkter och tjänster har ni? Allt från bläckpennor och brandsläckare till arbetskläder, gummistövlar och en rad utbildningar. Butiken Factory Store har inriktning på sport, fritidsmode och konfektion. l Den 3 december ordnar en medlemskväll. Vad händer då? Vi bjuder på glögg, pepparkakor och spännande erbjudanden i IMAs nya lokaler på spantgatan 5 i Luleå Butiken Factory Store på Midgårdsvägen 9 håller extra öppet till l Hur anmäler man sig? Man går in på väljer Kontakter och skickar ett mejl med rubriken LRF-medlem, samt skriver företagsnamn och kontaktuppgifter. Det går också bra att komma hit och visa upp sitt medlemskort. PÅ G I satsningen Nya matmarknader i norr är målet att skapa fler affärsmöjligheter för de lokala matproducenterna. l Nu erbjuds lantbrukare med kunskap om BIOGAS ytterligare fördjupning i tre utvecklingsseminarier. De riktar sig till företrädare för beslutade, planerade och driftsatta biogasinvesteringar. Det första äger rum 4 december i Umeå. LRF och Biofuel Region arrangerar. Läs mer på vår hemsida eller kontakta Håkan Stenmark, : , l december träffas FÖRTROENDEVALDA KVINNOR inom s lokalavdelningar, kommungrupper, LRF Foto: Lasse Modin en stor konferens på temat offentlig upphandling av mat, i samarbete med länsstyrelsen och landstinget. Någon kommun har sedan hört av sig spontant till oss och vill veta mer. Om vi får fram bra exempelkommuner tror vi att fler följer efter, berättar Håkan Stenmark. LRF ska bland annat skapa mötesplatser Onsdagen den 10 december i Skellefteå ordnar LRF en kurs om måltidsupplevelser som affärsidé. Här medverkar måltidsvisionären Björn Ylipää, som bjuder på tips från sitt framgångsrika arbete med upplevelser där lokal mat och unika råvaror möter lokal kultur, berättelser och design. för lokala matproducenter och kommunerna så att säljare och köpare hittar varandra. Det är även planerat för träffar med handeln, framför allt Ica som har ett centralt avtal med LRF, med målet att försäljningen av svenskt kött ska öka. Samtliga Icabutiker i länet får inbjudan. Även grossister och restauranger ska involveras. Håkan Stenmark Närmast erbjuder en utbildning i hur man som livsmedelsproducent kan möta konsumenter. Tanken är att det sedan ska genomföras minst 20 bonde i butik-aktiviteter. Konsumenterna vill gärna träffa bönderna men nu syns vi för lite ute i handeln. I mötet med konsumenterna kan vi också lyssna för att få veta mer om vad de efterfrågar. Måltidsupplevelser som affärsidé Rabatter för LRF-medlemmar Ett 40-tal personer deltog i en kurs i framställning av vin och destillerade alkoholprodukter gjorda på lokala råvaror i Glommersträsk i början av november. Deltagarna, som kom från Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, såg gärna uppföljande kurser., SIK, Gröna Navet och länsstyrelsen arrangerade. Du får också ta del av tre företagares berättelser på samma tema och en rad andra föreläsare. Direkt efter seminariet är du välkommen till en workshop, Bättre måltidsupplevelser på webben. Läs mer på vår hemsida eller kontakta Karin Hedström, LRF Norrbotten: , Du har väl inte missat att du som medlem i får 10 procents rabatt på många produkter hos Nordic Värmesystem (NVS) i Luleå? Det gäller till exempel solpaneler, värmepumpar och värmeberedare. Dessutom får LRF-medlemmar i Norrbotten 5 procents rabatt på Rennit, den skarvfria hängrännan. har också tecknat nytt regionalt avtal med Company Line som bland annat erbjuder profil- och arbetskläder. Läs mer i intervjun här intill och på vår hemsida. Stort intresse för vin- och snapskurs Ungdomen och regionstyrelsen på Furufjärdens konferens, Luleå. Anmälan till Maria Lindström, l I början av nästa år arrangerar en kurs inriktad på marknadsorienterad NÖTKÖTTSPRODUKTION. Här tas bland annat upp aktuell marknadssituation, produktionseffektivitet och marmorering. Mer info: Håkan Stenmark, , Foto: Anders Norrsell SSVERIGES SJÄLVFÖRsörjningsgrad av livsmedel ligger på cirka 50 procent. För Norrbotten ser det ännu sämre ut: procent. Huvudorsaken är import av billig mat. Rysslands importstopp slår hårt mot ryggraden i det norrländska jordbruket mjölkproduktionen. men det finns ljuspunkter I detta läge är det synnerligen olämpligt av regeringen att föreslå fördyringar. Förslagen om höjd skatt på handelsgödsel, diesel och en vägslitage avgift måste snarast förpassas till det runda arkivet. Realvärdet för Norrlandsstödet har sedan EU-inträdet urholkats med en femtedel. Samtidigt ser vi att de finska bönderna får extra stöd på grund av Rysslands importstopp. har givetvis påtalat allt detta för landsbygdsminister Sven-Erik Bucht men några löften har han inte lämnat. Vi har också pekat på vikten av fortsatta investeringsstöd och nya finansieringsformer för att klara av generationsskiften. MMEN JAG VILL framhålla några ljuspunkter. Regeringen har lovat en nationell livsmedels strategi. I Norrbotten har landstingets regionala beredning lämnat en rapport som i bästa fall leder till en regional livsmedelsstrategi. Landstinget har sedan tidigare öppnat för lokala leverantörer att lämna anbud och vi märker ett stigande intresse hos kommunerna. Vi har också under lång tid haft lojala konsumenter på mejerisidan. Nu gäller det att fortsätta tala väl om vårt rena norrländska jordbruk och vad vi bidrar med. Varje enskild LRF-medlem kan dra sitt strå till stacken genom att prata med vänner och bekanta. Och vill du engagera dig mer organiserat är du välkommen att höra av dig. NILS-OLOV LINDFORS Ordförande

9 18 LAND LANTBRUK NR 2 2 JANUARI 2015 N NU HAR 2014 passerat och för mjölkbönderna i Sverige har det varit ett år fyllt av många känslor. Tvivel och ovisshet inför framtiden är nog det många främst tänker på. Det politiska läget både i vårt land och i övriga världen är oförutsägbart och det är inte lönt att spekulera i hur länge ekonomin inom mjölkbranschen kommer att sjunka. På senaste tiden har dessutom olika djurskyddsorganisationer och forskningsstudier kritiserat mjölkproduktionen på olika sätt. Konsumenter upp till bevis! Det är lätt att bli modfälld i den här situationen. Min lösning på problemet är att börja titta sig omkring och påverka i sin närhet. Ingen kan göra allt men alla kan göra något, passar väldigt bra. Jag tror att okunskap och fördomar är en stor anledning till det som händer. Klyftan mellan bönderna, som står för produktionen, och den vanlige svensken, som konsumerar matvarorna, ökar hela tiden i en ruskig takt. Gemene man vet inte hur maten framställs och hur djuren har det. Då måste vi berätta. Sverige är större än storstan och vi som är förtroendevalda i LRF har ett ansvar i den här frågan! O OM SVENSKARNA VILL ha öppna landskap, stoltsera med gott djurskydd och behålla alla arbetstillfällen som bönderna genererar så är det dags att visa det nu! Jag vill kunna se en ljus framtid inom jordbruket. Handla svenskt och lokalproducerat i den mån som går och kom ihåg att man inte skulle sakna bönderna förrän de var borta! Norrbotten l Smedjegatan 16, Luleå l l l Vad ska folk leva av? Skörden och jordbrukspolitiken året som gått var ett av de sämsta som Nils-Olov Lindfors har upplevt som ordförande i. Och jag är ändå känd som en positiv person. Vallodlingen, i synnerhet längs kusten, drabbades hårt av tjälbränna och ungefär 40 procent av förstaskörden gick förlorad. Än värre var det med jordbrukspolitiken. Alla partier sa sig före valet vilja utveckla jordbruket. I stället kommer nya pålagor i form av dyrare diesel, dyrare handelsgödsel och vägslitageavgift. Och vi har en produktion som står och faller med den gemensamma jordbrukspolitiken. Vi måste få positiva signaler och det snart. Nils-Olov jämför ofta med Finland, där man gynnar sin egen produktion. Men här tycker man att vi lika gärna kan importera. LRF har under året inlett ett samarbete med Ica, som ska öka utbudet av svenskproducerat i butikerna. Men Nils-Olov är tveksam. Det är positivt att man vill ha svenska råvaror, och vi har försökt bygga lokala varumärken och där samarbetar vi med Ica regionalt, men om Ica vill ha egna lokala varumärken då blir det svårt att höja värdet till producenten. vill bygga vidare på det egna konceptet Bondens Butik, där lokalt kött säljs i ett antal Icabutiker och bonden får mer betalt. Avräkningspriset från slakterierna har också höjts något. På agendan står bland annat fler aktiviteter med bönder i butikerna, något konsumenterna uppskattar. Nils-Olov Lindfors brinner för produktionen av förnybar energi. Energimarknaden håller på att kapsejsa så det gäller att satsa nu så att vi är beredda när det Vem ska försvara Norrbottens lantbruk om inte vi, säger Nils-Olof Lindfors. vänder. Finland är väldigt framåt när det gäller inhemska bränslen och vi har mycket att lära av varandra. Den enskilt viktigaste frågan för norrbottningarna är dock den om äganderätten. Det börjar likna Nordkorea, säger Nils-Olov och tar skjutfältet utanför Boden som exempel. Försvaret har utökat området och vill skjuta 320 dagar om året när ska man sköta sin skog? På julafton?. Och skogsavsättningen i Jokkmokks kommun där 70 procent av skogen är skyddad. Först tog man vattnet, sedan skogen. Vad ska folk leva av? På plussidan finns konsumenterna. De står på vår sida och är vårt hopp när inte politikerna vill hjälpa till. Och landsbygdsutvecklingen förutom själva lantbruket inger hopp. Jag har varit på möten där folk sitter till elva tolv på kvällen och diskuterar och det är inget gnäll! Däremot ett stort engagemang. Men basnäringen sitter trångt, i synnerhet de som gjort stora investeringar. Och här finns ett jätteproblem: ägarskiften. Det är svårt att få in nya människor i näringen eftersom det är så mycket kapital involverat. Och så finns de som inte kan lägga ner eftersom de har banken i hasorna. Man lider med dem. Ann Lindén Foto: Viveka Österman HALLÅ KARIN HEDSTRÖM, projektledare l En handbok för paketering av måltidsupplevelser ges ut i dagarna. Vem vänder den sig till? Alla som vill utveckla affärsideér kring måltidsupplevelser på landsbygden kommer att få nytta av handboken. Den som har ett kafé eller en restaurang, en gårdsbutik eller ett guideföretag men även boende- och konferensanläggningar har ofta behov av att nå ut till nya kundgrupper och belägga ledig kapacitet. Det sker framgångsrikt genom smart paketering eller så kallad konceptutveckling. l Behövs det mer aktiviteter med lokal mat för turister? En undersökning som genomfördes bland turistaktörer i Norrbotten och Västerbotten visar att det råder brist på aktiviteter och att lokala råvaror efterfrågas allt mer. Maten är ännu inte en reseanledning men den är ett viktigt inslag i den totala upplevelsen. Och även konferenser och närturister har glädje av en utveckling av mataktiviteter. l Var hittar man handboken? Den kommer att kunna laddas ned kostnadsfritt från vår och hushållningssällskapets respektive hemsida från den 20 januari. Delseger för markägare om skjutfält Markägare som överklagat tillståndet för militär och civil verksamhet vid Bodens södra skjutfält med övningsområden samt Kusträsk skjutfält har vunnit en delseger. Mark- och miljödomstolen i Umeå anser att det inte går att göra en samlad bjuder i januari in alla Icahandlare i länet till en träff för att öka intresset för att sälja lokal mat. Såväl LRFs VD Anders Källström som Ica Sveriges VD Anders Svensson medverkar. Det blir bland annat en bedömning på grund av bristande underlag om hur verksamheten kan påverka människors hälsa och miljö. Domstolen uppmanar regeringen att upphäva besluten om tillstånden och att en ny handläggning görs av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. Icahandlare och bönder möts i Luleå presentation av Bondens Butik, seminarier och workshops. Lokala matproducenter och mathantverkare ställer ut och ges möjlighet att sälja in sina produkter och koncept och knyta kontakter med Icahandlare. LINNÉA ÅSTRÖM Vice ordförande LRF Ungdomen Norrbotten I NY FÅRA l ALVA LIDSTRÖM, Piteå, och HANNA NYBERG, Klöverträsk, valdes in i LRF Ungdomen Norrbottens styrelse vid årsmötet den 22 november. Alva Lidström studerar på Grans naturbruksgymnasium, har ett brinnande djurintresse, och hoppas få jobb på en mjölkgård efter avslutad utbildning. Alva Lidström Hanna Nyberg Hanna Nyberg är 24 år och arbetar på föräldrarnas mjölkgård med 70 kor. Att kunna påverka och vara med på sociala träffar är ett par av orsakerna till engagemanget i LRF Ungdomen. Linda Backman, ordförande, Linnéa Åström, vice ordförande, Mikaela Rosengren, Håkan Bergkvist och Johan Liljebäck valdes om. l Det har valts två nya lokalavdelningsordförande i länet. I Gällivare är det KJELL SUNDBERG, Nattavaaraby, och i Vittangi ALF JOSEFSSON, Vittangi.

10 Maten grön tråd under 2014 Åsa Wikman, avdelningschef näringsliv och samhälle, Piteå kommun, Roger Lundstig, landsbygdsutvecklare, Piteå kommun och Nina Olovsson, Di-Ni farmen. LRF besökte kommunerna LRFs förtroendevalda spelade en viktig roll när mötesplatser om de gröna näringarna ordnades med kommunföreträdare i projektet Grön tillväxtplan. Projektet slutfördes hösten 2014, och hade som syfte att informera om vad de gröna näringarna står för, hur de bättre kan tillvaratas och att utveckla den lokala ekonomin. Vid mötena har som regel kommunerna representerats av kommunchef, näringslivs- eller utvecklingschef, inköpsansvarig, kostchef och informationssekreterare. Ett flertal kommunalråd har medverkat. Förtroendevalda deltog Utöver kommunrepresentationen har förtroendevalda från LRF:s lokalavdelningar och kommungrupper medverkat vid mötena. De har bidragit med betydelsefulla synpunkter på vad som krävs för att de gröna näringarna ska kunna utvecklas. Anställda vid, har lett mötena. Hunnit olika långt Det långsiktiga målet har varit att och kommunerna ska ta fram en genomarbetad och väl förankrad strategi- och tillväxtplan för de gröna näringarna. När projektet sammanfattas kan man konstatera att en del kommuner är väl förberedda och har en tydlig strategi för att ta frågorna till nästa nivå och för en del kommuner har arbetet precis startat. Ny mötesplats Projektet har också bidragit till att sammanföra kommunala tjänstemän, politiker och företagare från gröna näringarna och förtroendevalda, som vanligtvis inte har någon gemensam mötesplats. Exempel på frågor som diskuterats är hanteringen av åkermarken, offentlig upphandling och natur- och kulturmiljöer samt service på landsbygden. fortsatte under 2014 att arbeta med fokus på att öka matproduktionen. Bland de stora insatserna märktes konferensen Nära mat, som föregåtts av en undersökning bland offentliga upphandlare. Undersökningen hade gjorts av Agroidé, på uppdrag av, och visade att 8 av de 14 kommunerna i länet har som mål att öka andelen ekologisk mat. En del hade tydliga mål på mellan 20 och 30 procent. Däremot fanns inga mål om att köpa in mer lokalproducerat. Kan konkurrera ut det lokala deklarerade att organisationen inte har något emot ekologisk matproduktion, men att den i så fall helst bör vara närproducerad eller svensk. - Det finns en risk att det lokala jordbruket trängs ut av importerade ekologiska livsmedel, menade Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbottens ordförande. Välbesökt konferens I denna kontext om upphandling i offentlig sektor ordnade, tillsammans med landstinget och länsstyrelsen konferensen Nära mat i Luleå, med 140 deltagare, främst från kommuner. Den offentliga livsmedelsmarknaden utgör egentligen en liten del, tre procent av den totala, men är symboliskt viktig, menade flera talare. Den offentliga sektorn kan gå före och ge viktiga signaler till övriga samhället om att värna livsmedel som producerats enligt svensk lag. Livsmedelsstrategin i korthet LRFs riksförbundsstämma 2010 beslutade att en livsmedelsstrategi skulle utformas och den presenterades och antogs på stämman Målet är att den svenska livsmedelsproduktionen ska växa i värde med en procent om året fram till arbetar med en regional livsmedelstrategi. Vi har satt upp olika mål för volymer, produktionsvärde och antal företagare fram till År Produktionsvärde Lönsamhet enskild företagare (Riks 1 %/år) Åkermark Antal livsmedelsföretag Mjölk Nötkött Gris Lamm Grönsaker Potatis Ägg Slakterier Förädlingsföretag miljoner Oförändrat hektar Morotsodlaren Tanya Hultman, nötköttsbonden Per Nordgren samt lammuppfödaren Åsa Wallin medverkade vid konferensen Nära mat. 400 miljoner + 10 procent Bibehålla, men producera mer per hektar Oförändrat st, men mindre enheter (bl a gårdsslakterier) + 30 procent Pilotkommuner Intresset från offentlig sektor för lokal mat tas tillvara i ett nytt projekt under 2015, där tre-fyra pilotkommuner som vill utveckla upphandlingen erbjuds att medverka. Andra stora satsningar inom livsmedelsproduktion under 2014 har varit det egna konceptet Bondens Butik, där producenter får merbetalning för köttet. Via varumärket Bondens Butik säljs lokalt kött i ett antal ICA-butiker. Matturism Ytterligare ett större projekt under året har varit Pamp-L (Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden) som LRF Norrbotten drivit ihop med Hushållningssällskapet rådgivning Nord. Projektet har bl a ordnat en intensivkurs och tagit fram en handbok om utveckling av affärsidéer med fokus på lokal mat. Energi på agendan Under 2014 avrundades LRFs projekt Goda affärer på förnybar energi. På regionalt plan ordnade ett flertal aktiviteter. Bl a arrangerade och LRF Västerbotten studiebesök och en rad föreläsningar i Maevaara Vindkraftpark, Aapua liksom i vindkraftsparken i Malå/ Ytterberg. Uppslutningen var god. Ett annat exempel är samordningen av ett seminarium i Umeå för grupper som planerar för större biogasanläggningar. Under året har också bistått företagare som vill utveckla energiidéer med ansökningar för studieresor till Oulo, Finland och till Gotland, Kalmar och Vårgårda. LRF Norrrbotten Smedjegatan 16, LULEÅ Tel: E-post:

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet

Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Tillsammans gör vi skillnad! Tycker du det är viktigt med en livskraftig landsbygd?

Läs mer

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar 2015-04-13 Det talade ordet gäller! Palle Borgströms inledningstal Guldmedaljen 2015 Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar Det är en ära

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT nr 73 74 Sid 2 Livsmedelspolitik HEM Innehåll Dagordningspunkt 73... 3 Motion nr 113 Angående Livs tar ansvar för svensk livsmedelsproduktion...

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Utveckla Naturturism även inom naturbruksprogrammet

Utveckla Naturturism även inom naturbruksprogrammet MOTION 1 Nr 1/2017 Motion nr 1 Piteå LRF avdelning Utveckla Naturturism även inom naturbruksprogrammet Under 2015 och 2016 har lokalavdelningen varit engagerad i att få Grans Naturbruksgymnasium att överleva.

Läs mer

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Frågor för framtagande av ny medlemsutvecklingsstrategi: A. MEDLEMMAR I LRF Vad gör en medlem nöjd? - Medlemsrabatter

Läs mer

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1.

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Själva grundtanken är att det ska bli mindre krångligt att handla lokalt producerad mat. Det ska inte behövas bil, en stor frys och att man råkar känna

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund Lantbrukarnas Riksförbund Vägen mot visionen LRF byggs av medlemmarna som alla samlas kring en gemensam vision. Som stöd för att nå visionen finns Vägen mot visionen som är riksförbundsstämmans dokument

Läs mer

Nominering av Värmdö till Matlandethuvudstad 2014

Nominering av Värmdö till Matlandethuvudstad 2014 1 (5) 2013-08-21 Avdelningen för landsbygd Nominering av Värmdö till Matlandethuvudstad 2014 Länsstyrelsen i Stockholm nominerar härmed Värmdö till tävlingen Årets Matlandethuvudstad. Länsstyrelsen har

Läs mer

"Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun

Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun "Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun 1.1 De gröna näringarna i Karlsborg 2012 Jordbruket sysselsätter 50 personer och omsätter 60 miljoner kronor Skogsbruket sysselsätter

Läs mer

Mer mat från Västerbotten

Mer mat från Västerbotten Mer mat från Västerbotten en regional livsmedelsstrategi en plattform för stärkande av livsmedelsnäringen i Västerbotten Övergripande mål: Att producera mer mat i Västerbotten Varför producera mer mat

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill?

Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill? Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill? Workshop Kalmar 2014-02-11 februari, 2014 Innehållsförteckning Sammanställning workshop Önskat läge 2020 Enkätsvar 2

Läs mer

Anders Källström. Verkställande direktör, LRF. Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens

Anders Källström. Verkställande direktör, LRF. Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens Anders Källström Verkställande direktör, LRF Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens 1 Det talade ordet gäller Stämmoanförande av Verkställande direktör Anders Källström tisdag 26

Läs mer

Kommun- och landstingspolitik ur ett djurrättsperspektiv Valet 2014

Kommun- och landstingspolitik ur ett djurrättsperspektiv Valet 2014 Kommun- och landstingspolitik ur ett djurrättsperspektiv Valet 2014 Frågor 1. Sedan 1990 har köttkonsumtionen ökat med över 40% vilket har lett till en i stort sett motsvarande ökning av antalet individer

Läs mer

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik 12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik maj 2009 www.centerpartiet.se Inledning EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika

Läs mer

Turbulent år i mejerisverige!

Turbulent år i mejerisverige! Turbulent år i mejerisverige! 2011 har varit ett minst sagt turbulent år för oss mjölkproducenter. För Milkomedlemmar har det varit otroligt tufft och läget är fortfarande mycket allvarligt på många gårdar.

Läs mer

Välkommen! Bli medlem och få ett välkomsterbjudande. Driver du hästverksamhet? Bli medlem i LRF!

Välkommen! Bli medlem och få ett välkomsterbjudande. Driver du hästverksamhet? Bli medlem i LRF! Välkommen! Bli medlem och få ett välkomsterbjudande Driver du hästverksamhet? Bli medlem i LRF! Bästa hästföretagare! Du som driver hästverksamhet är viktig för LRF. Vår uppgift är att se till att du har

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras!

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! amtiden r f h c o n e t a M? Vart är vi på väg Susanne Gäre Gunnar Lyckhage Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! Sverige saknar en livsmedelsstrategi! Jordbrukarna

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om Vad ska jag göra? Jag förstår inte Arbetsmiljöverkets krav för djurskötare! Vilka blanketter måste jag fylla i om jag anlitar utländsk arbetskraft? Facket kräver MBL-förhandling! Hur ska jag betala ut

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Välkomsterbjudande! Äger du några träd. Bli medlem och få ett välkomsterbjudande. eller en hel skog?

Välkomsterbjudande! Äger du några träd. Bli medlem och få ett välkomsterbjudande. eller en hel skog? Äger du några träd Välkomsterbjudande! Bli medlem och få ett välkomsterbjudande eller en hel skog? Tillsammans är vi starka Du som har skog, liten som stor, spelar en viktig roll i de gröna näringarna.

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Er ref Åsa Leander LRF Dnr 2015/7233 Ert Dnr: M2015/2144/Ee 20150828 Ert datum 20150513 Miljö- och energidepartementet Asa.leander@regeringskansliet.se Cc m.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Sammanfattning Den svenska maten är något vi ska vara stolta över. Sverige är bland de länder som har högst djurskydd

Läs mer

Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt

Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Projektredovisning Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt Journalnummer 2010-2240 Stödmottagare: Lantbrukarnas Ekonomi AB, Box 195, 811 23 Sandviken Person som kan

Läs mer

Tal vid konferensen "Can the market work for nature" på Wiks slott

Tal vid konferensen Can the market work for nature på Wiks slott Startsidan för www.regeringen.se Hoppa till sidinnehållet Hoppa till sidmenyn Anpassa webbplatsen Lyssna Press Avancerat sök Sök Sök Här är du: Regeringen och Regeringskansliet Publikationer Så styrs Sverige

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sju Gårdars mjölk Journalnummer: 2008-6160 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling Offentlig upphandling -Luleå 24 april 2014 Axel Hansson LRF Marknadsutvecklare offentlig upphandling Offentlig upphandling av livsmedel Omsätter totalt 8,9 miljarder kronor 3 miljoner måltider per dag

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken Ägarombud medlemmarnas röst Den första kooperativa butiken öppnade i Gävle redan 1898 Det hela började redan i slutet av 1800-talet.

Läs mer

LRFs WEBBINARIER

LRFs WEBBINARIER LRFs WEBBINARIER 2017-2018 Exklusivt för LRFs medlemmar! Webbinarier webbsända seminarier som hålls av LRFs experter inom varje område. LRF har många stora frågor att jobba vidare med och nu får du chansen

Läs mer

Kommuner och landsting vill, kan och vågar satsa på kvalitet på livsmedel i offentliga kök. Presentation från Landsbygdsnätverket 2014

Kommuner och landsting vill, kan och vågar satsa på kvalitet på livsmedel i offentliga kök. Presentation från Landsbygdsnätverket 2014 Kommuner och landsting vill, kan och vågar satsa på kvalitet på livsmedel i offentliga kök Presentation från Landsbygdsnätverket 2014 Landsbygdsnätverkets arbete med kvalitet på livsmedel i offentliga

Läs mer

Viktiga debattutmaningar som handlar om skillnad i politiken och skillnad för Norrbotten.

Viktiga debattutmaningar som handlar om skillnad i politiken och skillnad för Norrbotten. 2 (11) Socialdemokraternas riksdagsledamöter avslutar en intensiv vår med en debattrunda med regeringen om utbildning och jobb. Under våren har riksdagsledamöterna gjort ett tjugotal besök i Norrbotten

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Hällnäs Handelsträdgård Journalnummer: 2009-4992 Kontaktperson,

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun.

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. Ansvarig utgivare: Stig Kerttu TillväxtNytt nr 17 Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. KarriärExpo 2015 Torsdag 29 januari anordnades KarriärExpo för tredje

Läs mer

Under 36. och vill påverka? Välkomsterbjudande! Då är LRF Ungdomen ditt forum. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet

Under 36. och vill påverka? Välkomsterbjudande! Då är LRF Ungdomen ditt forum. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Välkomsterbjudande! Under 36 Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet och vill påverka? Då är LRF Ungdomen ditt forum LRF UNGDOMEN 2015 1 Om LRF Ungdomen Hej ungdom! Vår framtid ligger

Läs mer

Gröna Piloter. i Norrbotten och Västerbotten 2009-2012/2013

Gröna Piloter. i Norrbotten och Västerbotten 2009-2012/2013 Gröna Piloter i Norrbotten och Västerbotten 2009-2012/2013 Energi Entreprenad Turism Håkan Stenmark, projektkoordinator Linus Pettersson, energiprojektledare Mål med projektet Övergripande mål för Projekt

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Att vara eller inte vara ekobonde

Att vara eller inte vara ekobonde Att vara eller inte vara ekobonde Insikter från projektet: Det svenska lantbrukets omvandling 1990-2040 Camilla Eriksson Fil.dr. i landsbygdsutveckling Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Institutionen

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm. n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet.

Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm. n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet. Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet.se 2015-04-27 Ert dnr: N2015/2191/J Vårt dnr: 2015/0011/1 Naturskyddsföreningens

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Välkommen. Till din nya favoritbutik i Uddevalla!

Välkommen. Till din nya favoritbutik i Uddevalla! Välkommen Till din nya favoritbutik i Uddevalla! Varmt välkomna till oss! /Kenneth och Daniel Med maten och kunden i fokus! Nu har vi öppnat! Välkommen till Uddevallas nya matbutik där färska och fina

Läs mer

KICK OFF: NORRBOTTENS LIVSMEDELSSTRATEGI NÄRA MAT. Välkomna! KICK OFF EBENESER 20 SEPTEMBER 2016

KICK OFF: NORRBOTTENS LIVSMEDELSSTRATEGI NÄRA MAT. Välkomna! KICK OFF EBENESER 20 SEPTEMBER 2016 KICK OFF: NORRBOTTENS LIVSMEDELSSTRATEGI NÄRA MAT Välkomna! KICK OFF EBENESER 20 SEPTEMBER 2016 Norrmejeriers räddning? Kunskap om hållbar mat och folkhälsa Offentliga aktörer och offentlig upphandling

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Program & inbjudan. nov.

Program & inbjudan. nov. Program & 12 inbjudan. nov. Senast den vi vill 5 november älan! ha din anm Välkommen till Den stora matdagen Hösten kommer och dagarna blir kortare. Vi drar oss inåt efter denna fantastiska sommar. Nu

Läs mer

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 1 Innehållsförteckning Inledning...S.2 Bakgrund...S.2 Syfte/frågeställning...S.3 Metod...S.3 Resultat...S3,4 Slutsats...S.4 Felkällor...S. 4 Avslutning...S.4

Läs mer

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014 Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar Vilja Lysa t o m augusti 2014 Proce nt Ant al Annons, artikel i tidning eller inslag i radio eller TV 4,2% 3 Information från Tillväxtverket 5,6% 4 Information

Läs mer

framtidens mat i västerås

framtidens mat i västerås framtidens mat i västerås Västerås stad vill göra skillnad Framtidens mat ska främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos barn, ungdomar och äldre och med hänsyn till miljön och klimatet. En av mänsklighetens

Läs mer

Gårdsvindkraft i lantbruk

Gårdsvindkraft i lantbruk presenterar Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation Program Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation 8.45 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret

Läs mer

Vid arbetsgivarens sida

Vid arbetsgivarens sida Vid arbetsgivarens sida Med oss är du aldrig ensam som arbetsgivare Medlemskapet är en trygghet för oss Det bästa med medlemskapet är att vi som företag inte behöver lägga tid och energi på att teckna

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Behöver era ekologiska produkter en Ekokick?

Behöver era ekologiska produkter en Ekokick? Behöver era ekologiska produkter en Ekokick? Ekokick är ett marknadsföringskoncept för livsmedelsbutiker med syfte att öka försäljningen av ekologiska livsmedel. Det sker genom utbildning av butikspersonal,

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2014 Det är lätt att se vem som har dalakraft. Bäst i branschen! Så säger våra kunder 100 % grön el El från förnybara källor Husakuten,

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft!

LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft! LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft! Välkommen som medlem i LRF och LRF Trädgård! Du som är producent av trädgårdsprodukter, liten som stor, spelar en viktig roll i de gröna näringarna. Tillsammans

Läs mer

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Nu vässar vi klorna... Var med och påverka fortsättningen av Greppa Näringen! Utbyt rådgivningserfarenheter med andra rådgivare!

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

presenterar Solcellsel i lantbruket

presenterar Solcellsel i lantbruket & presenterar Solcellsel i lantbruket Solcellsel i lantbruket Tillämpningar, ekonomi och projektering 9.00 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret Skåne, och Valter Andersson, LRF Skåne 9.15 Solcellsteknik

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer