Norrbottens Orienteringsförbunds styrelses verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrbottens Orienteringsförbunds styrelses verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Norrbottens Orienteringsförbunds styrelses verksamhetsberättelse Silva League hade sin final i Luleå. Sprintdistansen kördes i Luleå centrum med chans för alla att utmana eliten genom att springa någon av elitens banor. Medel- och långdistans gick av stapeln på Bälingeberget och var mycket uppskattade. Distriktsförbundsmötet för 2014 hölls i samband med NOF-läger för ungdomar i Piteå juni Piteå IF stod som arrangör av NOF-lägret. Efter succén med O-ringen i Boden 2013 kan vi med stolthet säga att vi var väl representerade från Norrbotten i årets tävlingar i Kristianstad. Vi ställde upp med två lag i AXA-stafetten. Under O-ringen kunde vi se etappsegrare från Norrbottenslöpare varje dag i olika klasser. NOF tog besluta att stötta en ansökan för SM i Norrbotten. Ansökan sköts på framtiden och kommer skickas in under Vilket innebär SM Flera arrangörer har under året erbjudit challengebanor, dvs lite lättare orientering men längre sträcka. Ett komplement på många sätt till traditionell orientering. Det uppmuntrar till att prova på orientering utan att banorna blir för svåra. Luleå den 19 april 2015 Monica Olsson Ordförande Kjell Sandström SkidO ansv Clas-Göran Lund Kassör Kjell Mörtberg Mark och kart ansv Håkan Karlsson Ungdoms ansv Håkan Thollerud Ungdoms ansv Karin Nordberg

2 Verksamhetsberättelse NOF Ungdom 2014 Från och med årsmötet 2014 har Håkan Karlsson och Håkan Tholerud ingått i verksamheten. AXA-stafetten är ett årligt återkommande inslag under O-ringen och då fler ungdomar har varit intresserade av att springa än det har funnits plats i de två lagen som Norrbotten får representera med (2 lag á 4 löpare) har NOF arbetat fram riktlinjer för uttagning. Ambitionen är att reglerna för uttagning till AXA-stafetten ska vara likvärdiga från år till år och vara kända av klubbarna, ungdomsledarna, ungdomarna och deras föräldrar för att på så sätt tydliggöra uttagningarna och vad som behövs för de som vill satsa extra på att vara med på AXA-stafetten och representera Norrbotten. Dessa regler finns på NOF hemsida. På O-ringen i Skåne deltog alltså Norrbotten med två lag. Stort tack till lagledarna Peter Westin och Göran Karlsson. Till USM 2014 i Västmanland, Köping, hade Ann Nordlund, äskat om fler platser än de ursprungliga 12 och slutligen fick Norrbotten delta med 15 ungdomar fördelat på D15 4 st, H15 3 st, D16 3, H16 4 st, samt 3 lag till stafetten. Antalet ungdomar som anmälde sig till USM översteg inte tillgängliga platser och då behövdes det inte heller ske någon uttagning. Ambitionen var dock att likt AXA-Stafetten ha fastställda och kända riktlinjer för uttagning. Denna ambition kvarstår och verkställs förhoppningsvis inför Det är en hel del att fixa med USM så ett stort tack till Ann Nordlund som beskrivit väl erfarenheter från 2013 och stort tack till Frans Wickbom och Peter Westin som deltog som ledare på plats. När det gäller AXA-stafetten och USM så är det två saker som är slående: dels svårigheten att få in anmälningar, dvs man får ringa runt och påminna och fråga om vederbörande avser anmäla sig och dels att få in fullständiga uppgifter som efterfrågas i anmälan vilket renderar i många samtal/sms/mejl i onödan. Dock får man ju prata med många. En ambition fanns och försök gjordes, att samla ungdomsansvariga i klubbarna till ett nätverk för att lyfta/byta ideér och bolla ungdomsfrågor/sprida information. Detta fångade tyvärr inte så mångas intresse vilket gjorde att nätverket uteblev. Kanske det görs ett nytt försök NOF-lägret ordnades förtjänstfullt av PIF. Ett 30-tal barn och ungdomar deltog på fina träningar och aktiviteter. Via TULO har ungdomar och ledare från Norrbotten deltagit på bla Riksläger och Daladubbel. Detta är långa och jobbiga resor med buss men mycket uppskattat. Ett skido-läger skull ägt rum under början på vintern i Arvidsjaur (fd Kirunalägret) men ställdes in pga snöbrist. Slut. /Håkan Karlsson

3 Skidorienteringskommittén har åter varit ett bra skidorienteringsår. Vi har både deltagit och arrangerat i stor omfattning. På arrangemangssidan har Älvsby IF, Bodens BK OS, Sävast Ski Team och I19 IF tillsammans arrangerat den inställda SM tävlingen från Umeå. Som vanligt får man väl säga numer, att alla var nöjda med resultat och arrangemang. Dessutom har i sedvanlig ordning Skigo cup genomförts på ett imponerade sätt, med prisutdelning i samband med finalen i Arvidsjaur. DM har genomförts i sprint, Piteå IF, långdistans och medel, Sävast Ski Team och I19 IF. Norrbotten hävdar sig som ett av landets starkaste skidorienterings distrikt. Vi har flest genomförda arrangemang och ett stort deltagande vid ungdoms och junior SM. Samt flertalet deltagare vid JVM och ungdoms EM. Nu har vi även representation på seniorsidan genom Ulrik Nordbergs framfart i skido spåren. Med en topprestation under EM med brons i Sprint. Dessutom är nu förbundskapten och juniorledaren i Sverige från länet genom Claes Turesson och Ann Enman Skigocup planeras att genomföras även Det är ju svårt att nämna någon med risk för att glömma någon. Men jag kan inte låta bli att återigen nämna Kjell Henriksson som dragit ett stort lass denna säsong för att vi ska kunna genomföra bland annat Skigocup, och ungdomsläger i Kiruna. Stort tack! I övrigt ett stort tack till alla som känner sig berörda. Kjell Sandström

4 Tekniska kommitténs rapport Karl-Erik Lindbäck har varit ansvarig för tävlingstekniska frågor inom (OL) orienteringslöpning. NOF saknar uppdaterad information från många klubbar om vilka banläggare som finns. De flesta banläggarkort gick ut 2012! Under hösten 2014 startades ett arbete med att uppdatera informationen. NOF har bearbetat anvisningar till tävlingsledare och tävlingsledarens checklista med Västergötlands som underlag. De har skickats till klubbarna och finns även på NOFs hemsida. Eventor används för tävlingar, (bl.a. ansökan, anmälan, resultat, tjänster, mm). Allt fler klubbar har även upptäckt möjligheterna att använda Eventor för klubbaktiviteter. Möjligheterna till vägvalsanalys utnyttjas av ett fåtal klubbar. Fortfarande trögt att få in ansökningar i tid, med alla uppgifter bl.a. (karta, banläggare, tävlingsledare, förslag på ban-/ tävlingskontrollant) som behövs. Kontrollera klubbens uppgifter på IdrottOnline Klubb. Komihåg föreningsrapporten till SOFT via IdrottOnline Klubb senast ! Antalet tävlingar har varit tjugofyra. Antalet startande var Samarbetet mellan olika klubbar har fortsatt bl.a. OK Renen, Gammelstads IF och Bergnäsets AIK vid Silva Leauge. SOFT hämtar närtävlingar från Eventor, se till att er tävling finns där med resultat. Data utskrivna kartor har använts vid många tävlingar. Viktigt att kontrollera skala, färger, läsbarhet mm så att kartan följer dom normer som finns. (Kartprov till kartkommittén). Tävlingsrapportering via Eventor har fungerat ganska bra, även om en del rapporter har fått efterlysas. Granska även rapporten innan den signeras i Eventor. Program, tävlingsansökan, råd till arrangörer mm finns på SOFTs hemsida. Stort tack till arrangörer och dom som har ställt upp som ban- och tävlingsrådgivare. Under året har tekniska kommittén.. arbetat med tävlingsprogrammet.. deltagit i SOFTs tekniska konferens i Stockholm.. deltagit i region-6 konferens i Umeå.. granskat tävlingsrapporter i Eventor. För NOF s tekniska frågor Karl-Erik Lindbäck

5 Kart- och markkommittén 2014 I kommittén har under 2014 ingått, Kjell Mörtberg (styr.ansv, kartrådgivare), Eje Andersson (markfrågor-soft), Ann Jansson (kartrådgivare, grundmaterial), Roland Jansson (kartrådgivare, myndigh.kontakt, arr. o karta). Under året har även Leif Eriksson knutits till kommittén. Kommittén har enligt verksamhetsplanen hjälp till med kvalitetssäkring av kartprojekt utan kostnad för kartproducerande klubbar. Markfrågor och allemansrätten: Eje Andersson har för SOFT:s räkning fortsatt sitt arbete med markfrågor och bl.a. tagit fram skrifter och presentationsmaterial till detta som finns på SOFT:s hemsida. Han har också upprättat ett omfattande nätverk för hantering av marknyttjande i samband med orientering, vilket kan förväntas bli än viktigare i framtiden. Roland Jansson har som tidigare skött samråd med länsstyrelsen för tävlingar och kartor. I samband med O-Ringen i Boden genomfördes en träff med handläggare för att öka deras förståelse för vår verksamhet och därigenom förenkla dialogen inför tävlingsarrangemang. Under säsongen har nyritade kartor/områden använts för tävling bl.a.: Bälingeberget (Silva League i maj). Asplövberget (ÄIF). Kärkevagge, ett mycket speciellt område i en kartskala som avviker från kartnormen. Nya sprintkartor/områden har använts för tävlingar under säsongen: Gultzaudden, Luleå (Silva League), Öjebyn, PIF, Sprint-DM. Nyreviderade/nyritade gamla områden har också använts under säsongen 2014: Utökad Måttsundskarta (BAIK, DM-lång och DM-stafett). Under 2014 har kvalitetssäkring/kartkontroll slutförts av Bälingeberget som användes för Silva League finalen i maj En fullständig kontroll och revidering av sprintkartan, Gultzaudden, Luleå genomfördes inför Silva League-finalen, under våren Teknisk kontroll har genomförts på Säivisnäs-kartan inför HOK:s vårtävling, samt Abiskokartan inför Barentskampen 2-3 augusti. Fältkontroll har genomförts på delar av, Brändökartan under juni 2014, samt Asplövberget och Flurheden, under sommaren Inför ritandet av sprintkartan i Öjebyn genomfördes fältbesök och diskussioner i området av Ann Jansson, Leif Eriksson och Kjell Mörtberg den 7 maj Utöver detta har viss teknisk egenkontroll mot kartnormen genomförts, av kartritare, med stöd av funktioner i OCAD Leif Eriksson och Kjell Mörtberg deltog i kartkontrollantkurs för skogskartor i Hallsberg 5-6 april Nya anvisningar för kvalitetssäkring av kartor, TA 502, gäller fr.o.m. 1 jan Det är önskvärt med bättre framförförhållning i kartprojekt för framförallt nivå 1 och 2 tävlingar där ju även en central teknisk kontroll av kartan skall genomföras. För kart- och markkommittén Kjell Mörtberg

6 Distriktsmästare 2014 Långdistans H 75 Runar Marktin Arvidsjaurs OK H 70 Ove Johansson IK Örnen H 65 Conny Lagerskog Arvidsjaurs OK H 55 Lars Vikström OK Renen H 50 Inge Söderkvist OK Renen H 45 Peter Westin Vittjärvs IK H 40 Claes Turesson OK Renen H 35 Melker Pettersson OK Renen H 21 Ulrik Nordberg Bergnäsets AIK H 20 Filip Salén OK Renen H 18 Oskar Öqvist Bergnäsets AIK H 16 Robin Salén OK Renen H 14 Gabriel Larsson Gammelstads IF H 12 Tobias Snell OK Renen H 10 Oskar Ingvarsson OK Renen D 75 Laila Myrlund Piteå IF D 55 Inger Vennberg OK Renen D 45 Susanne Andersson Piteå IF D 40 Lena Turesson OK Renen D 21 Andrea Wickbom Vittjärvs IK D 18 Isabel Salén OK Renen D 16 Elin Lundgren Vittjärvs IK D 14 Elsa Christoffersson OK Renen D 12 Hanna Lundberg OK Renen D 10 Matilda Aasa Övertorneå IF Medeldistans H 80 Ingemar Lundström Arvidsjaurs OK H 75 Birger Lundberg Arvidsjaurs OK H 70 Christer Lundin OK Renen H 65 Conny Lagerskog Arvidsjaurs OK H 60 Jan Lindelöf Seskarö IF H 55 Svante Larsson OK Vargen H 50 Lars Lundkvist Seskarö IF H 45 Johan Lundberg Arvidsjaurs OK H 40 Martin Hasselström OK Renen H 35 Tomas Öberg I 19 IF H 21 Ulrik Nordberg Bergnäsets AIK H 18 Nils Henriksson Seskarö IF H 16 Robin Salén OK Renen H 14 Albin Norén Piteå IF H 12 Tobias Snell OK Renen H 10 Theo Ylipää Bergnäsets AIK D 65 Ann Persson Piteå IF D 55 Angela Nilsson Piteå IF D 50 Gunilla Salén OK Renen D 45 Pia Lindholm IFK Kiruna D 40 Therese Sundqvist OK Renen D 35 Anna-Karin Edelsvärd I 19 IF D 21 Josefine Tuoremaa Vittjärvs IK D 20 Emma Bergström OK Vargen D 18 Ida Nordlund Piteå IF D 16 Elin Lundgren Vittjärvs IK D 14 Elsa Christoffersson OK Renen D 12 Hanna Lundberg OK Renen D 10 Matilda Aasa Övertorneå IF

7 Sprintdistans H 75 Birger Lundberg Arvidsjaurs OK H 70 Christer Lundin OK Renen H 65 Clas-Göran Lund Bodens BK H 60 Karl-Erik Nyström Seskarö IF H 55 Sture Norén Älvsby IF OK H 50 Inge Söderkvist OK Renen H 45 Peter Westin Vittjärvs IK H 40 Thomas Johansson OK Renen H 35 Fredrik Engström OK Renen H 21 Filip Salén OK Renen H 18 Oskar Öqvist Bergnäsets AIK H 16 Robin Salén OK Renen H 14 Gabriel Larsson Gammelstads IF H 12 Tobias Snell OK Renen H 10 Theo Ylipää Bergnäsets AIK D 45 Anneli Wickbom Vittjärvs IK D 40 Karin Karlsson Älvsby IF OK D 21 Lena Turesson OK Renen D 18 Isabel Salén OK Renen D 16 Sofia Westin Vittjärvs IK D 14 Elsa Christoffersson OK Renen D 12 Hanna Lundberg OK Renen D 10 Klara Kivijärvi OK Renen Ultralångdistans H 60 Jan Lindelöf Seskarö IF H 55 Svante Larsson OK Vargen H 45 Inge Söderkvist OK Renen H 21 Mats Luspa IFK Kiruna Natt H 80 Elis Gustafsson Bodens BK H 75 Per-Anders Brännström Arvidsjaurs OK H 65 Robert Svartholm Gammelstads IF H 60 Roland Jansson Älvsby IF OK H 55 Fredrik Salén OK Renen H 50 Frans Wickbom I 19 IF H 45 Magnus Lundgren I 19 IF H 40 Thomas Johansson OK Renen H 35 Fredrik Engström OK Renen H 21 Ivar Svartholm Bergnäsets AIK H 18 Nils Henriksson Seskarö IF H 16 Rasmus Wickbom Vittjärvs IK H 14 Tobias Snell OK Renen H 12 Simon Markström OK Renen D 45 Karin Nordberg Bergnäsets AIK D 18 Isabel Salén OK Renen D 16 Sofia Westin Vittjärvs IK D 14 Agnes Karlsson Älvsby IF OK D 12 Hanna Lundberg OK Renen

8 Stafett D 110 OK Renen Monica Olsson Kati Remes Therese Sundqvist D 21 OK Renen Lag 1 Linnea Sundström Evelina Christoffersson Isabel Salén D Vittjärvs IK Elin Lundgren Hanna E Tuoremaa Sofia Westin D OK Renen Lag 1 Tilda Sundkvist Hanna Lundberg H 200 Bodens BK Eje Andersson Clas-Göran Lund Kjell Mörtberg H 170 Älvsby IF OK Sture Norén Mats Lundin Roland Jansson H 140 OK Renen Lag 2 Inge Söderkvist Lars Vikström Jörgen Ingvarsson H 21 Bergnäsets AIK Gunnar Holmgren Joar Svartholm Ulrik Nordberg H Vittjärvs IK Oscar Sundbaum Oskar Lundgren Rasmus Wickbom H OK Renen Lag 1 Simon Markström Tobias Snell

9 DM-poäng 2014: Orienteringslöpning och skidorientering OK Renen 247 Vittjärvs IK 78 Älvsby IF OK 75 Bergnäsets AIK 65 Piteå IF 59 Arvidsjaurs OK 52 Seskarö IF 36 Bodens BK 31 I 19 IF 26 Gammelstads IF 26 Sävast Ski Team 21 IFK Kiruna 20 OK Vargen 15 Övertorneå IF 12 IK Örnen 8 Vidsels IK 3 Nilivaara IS 2 Haparanda OK 1 SK Gränsen 1

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens berättelse... 3 Styrelsens sammansättning... 3 Uppföljning av styrelsens verksamhetsplan för 2014... 3 Styrelsens verksamhet... 4 Aktivitetsområden... 4 Arrangemang,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2013. FUNKTIONÄRER Styrelse Adjungerad Revisorer Valberedning Ungdomskommitté

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Östergötlands Orienteringsförbund Handlingar till ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Tid: Torsdagen 4 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Scandic Ryd, Linköping i S er @(o(oocencd-nco$ @cr)@(osn$n

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2012. FUNKTIONÄRER Styrelse Adjungerad Revisorer Valberedning Ungdomskommitté

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Linköpings Orienteringsklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Verksamhetsberättelse...3 Styrelse och övriga förtroendeuppdrag...3 Kommittéer...3 Medlemsantal...5

Läs mer

Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24

Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24 Göteborgs Orienteringsförbund Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24 Plats: Skatås, Skidklubbens stuga Närvarande: Frölunda OL, Per Löfgren GMOK, Ulf Andersson GMOK, Mats Strandhagen GBG's skidklubb,

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (15) o Styrelsens verksamhetsberättelse o Tävlings- och domarkommitténs verksamhetsberättelse o Distriktslagsverksamheten o Utbildnings- och utvecklingskommitténs verksamhetsberättelse Styrelsens

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse 2010-2011... 10 Granskningsrapport... 52 Fakta och statistik från 2010...

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Juniorer, Seniorer 17-34 år

Juniorer, Seniorer 17-34 år 2 Medlemmar Denna verksamhetsberättelse avser KFUM Örebro orienteringsklubbs 85:e verksamhetsår (2011-01-01-2011-12-31) och redovisas härmed för föreningens medlemmar. Vid verksamhetsårets slut hade föreningen

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2009

Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 10-04-18 Våra sponsorer 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 10-04-18 Årsberättelse 2009 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Verksamhetsberättelse 2012 Central Administration Under 2012 avhölls Svenska Brottningsförbundets årsmöte i Falkenberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Linköpings Orienteringsklubb

Verksamhetsberättelse 2007. Linköpings Orienteringsklubb Verksamhetsberättelse 2007 Linköpings Orienteringsklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Verksamhetsberättelse...4 Styrelse...4 Kommittéer och specialfunktioner...4 Medlemsantal...5 Ekonomi...6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010-2011

Verksamhetsberättelse 2010-2011 Verksamhetsberättelse 2010-2011 Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Inledning I samband med förbundsmötet i mars 2010 reviderades den framtidsplan som antogs 2008, dock utan att ändra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING

VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING 1 Anvisningar för UOF ungdomsverksamhet... 2 1.1 Policy för deltagande i Upplands Orienteringsförbunds aktiviteter... 2 1.2 Checklista för UOF:s ungdomsaktiviteter...

Läs mer

UIF-Atleten Årsberättelse 2007

UIF-Atleten Årsberättelse 2007 Årsberättelse 2007 Upsala IF Friidrott Februari 2008 Ylva Stenström tvåa och Erica Wesström etta på Terräng- SM Flickor 15. Tävlingen gick i Halmstad 28 april 2007. Sektionsårsmöte 19:00 i UIF-villan 12

Läs mer

Boxholms Orienteringsklubb

Boxholms Orienteringsklubb Boxholms Orienteringsklubb Årsberättelse 2009 Boxholms OK Org.nummer 823000-0153 Adress Väderstadvägen 5, 590 12 Boxholm 1 Dagordning för Boxholms OK:s årsmöte 2010 1 Upprop och fastställande av röstlängd.

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2008

Gävle OK Årsberättelse 2008 Gävle OK Årsberättelse 2008 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 09-04-17 Våra sponsorer 2008 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 09-04-17 Årsberättelse 2008 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

OK Orion 2013. En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast!

OK Orion 2013. En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast! OK Orion 2013 En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast! Unikt framgångsrikt OK Orions verksamhetsberättelse 2013 år för klubben År 2013 blev ett unikt framgångsrikt år för klubben.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Umeå Orienteringsklubb 2014 En berättelse från A till Ö om ett framgångsrikt år

Umeå Orienteringsklubb 2014 En berättelse från A till Ö om ett framgångsrikt år Umeå Orienteringsklubb 2014 En berättelse från A till Ö om ett framgångsrikt år A Att sammanfatta ett helt års verksamhet i en klubb som Umeå Orienteringsklubb är en svår uppgift. Vi har en mycket bred

Läs mer

TriangelTajM. Nr 2 2015. Succé 12:e plats på Ungdoms-10MILA T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 2 2015. Succé 12:e plats på Ungdoms-10MILA T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Succé 12:e plats på Ungdoms-10MILA Nr 2 2015 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Elsa Törnros 073 647 97 98 Vice ordförande Staffan Törnros 646 16 32 Kassör Tor Lindström

Läs mer

info bladet ITALIENLÄGER INSTÄLLD! Arosträffen aros Med trötta ben från Viking Memorial begav jag mig tillsammans med orienteringsgymnasiet

info bladet ITALIENLÄGER INSTÄLLD! Arosträffen aros Med trötta ben från Viking Memorial begav jag mig tillsammans med orienteringsgymnasiet info bladet Nr 4. APRIL 2013 ITALIENLÄGER Med trötta ben från Viking Memorial begav jag mig tillsammans med orienteringsgymnasiet i Hallsberg en tisdagmorgon till Arlanda. Destinationen var Bari, Italien.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Orienteringsklubben Södertörns styrelse avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012 Version 2013-01-27 Innehåll 1. Organisation, utbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Alexander Brorsson ÅRGÅNG 28 NR2 2013 2012 Svensk häck-mästare inne o ute 2012 Smålandsrekord på 100m - 10,37 En av Europas största inomhushallar för friidrott, Invigd i Småland 2012!

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År. Nr 11. DECEMBER 2014

God Jul och Gott Nytt År. Nr 11. DECEMBER 2014 Nr 11. DECEMBER 2014 God Jul och Gott Nytt År Redaktionen för INFO-bladet vill tacka för det gångna året och önska alla medlemmar och sponsorer en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Veteran-VM i Orientering

Läs mer

NYTT ÅR! NY MEDLEMSAVGIFT!

NYTT ÅR! NY MEDLEMSAVGIFT! FEBRUARI Ordförande har ordet: Äntligen snö Visst är det skönt med en vit vinter. Det blir så mycket ljusare ute. Skidturen lockar. Många har tränat flitigt i skogen både med och utan lampa nu när det

Läs mer

Medlemstidning för Pan-Kristianstad PAN-BLADET. - Årets idrottsförening 2006. - SM-guld till Johan Modig. Ur innehållet. - Once in a lifetime

Medlemstidning för Pan-Kristianstad PAN-BLADET. - Årets idrottsförening 2006. - SM-guld till Johan Modig. Ur innehållet. - Once in a lifetime Medlemstidning för Pan-Kristianstad PAN-BLADET 1 2007 - Årets idrottsförening 2006 - SM-guld till Johan Modig Ur innehållet - Once in a lifetime Adress Fäladsgatan 6 291 59 Kristianstad Pan-Kristianstad

Läs mer

Vi har ställt samman en enkät med ett antal inledande frågor som samtliga distriktsstyrelser bör besvara.

Vi har ställt samman en enkät med ett antal inledande frågor som samtliga distriktsstyrelser bör besvara. 1 ENKÄT Svenska Orienteringsförbundet har fått i uppdrag av förbundsmötet 2012 att bl a utreda frågan om hur man kan förbättra och effektivisera arbetet med distrikt och regioner. (motion nr 21 till förbundsmötet

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Ordförandebyte i MIK Nr 1-2011 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Conny

Läs mer