NORRBOTTENS MUSEUM F 7 HANDLINGAR OM FÄLTARBETEN, UTREDNINGAR OCH DOKUMENTATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRBOTTENS MUSEUM F 7 HANDLINGAR OM FÄLTARBETEN, UTREDNINGAR OCH DOKUMENTATION"

Transkript

1 Spridda år. Handlingar om forskning. Etnologiska anvisningar. Angående Jukkasjärvi undersökningen (kopia) Motioner i andra kammaren 1930 samt ett brev. Redogörelse för studieresa 1931 (kopia) Kopior av diverse material. Förhandlingsredogörelse Nr 10. Nr 196. Kopior av diverse material. Aktuella uppgifter för hembygdsstudier i Norrbotten Dnr 0243/ /68 Ang. kallelse till sammanträde forskningsprojektet "Norrlands tidiga bebyggelse". 0436/68 Ang. sammanträde forskningsprojektet "Norrlands tidiga bebyggelse". 0633/68 Ang. sammanträde forskningsprojektet "Norrlands tidiga bebyggelse". 1418/68 Ang. nålkort mm. Riksantikvarieämbetet. 1761/69 Ang. sammanträde forskningsprojektet "Norrlands tidiga bebyggelse". 0198/68 Ang. sjöregleringsmaterial samt anhållan om boken "Hunting and Fishing". 0474/73 Ang. monografiserien Early Norrland. Dnr 0980/70 angående bebyggelse historisk forskning. Dnr 0277/71 angående miljövårdsberedningens enkät rörande miljövårdsverksamheten. Dnr 1243/71 angående pågående etnologisk forskning. Dnr 0185/74 angående information om pågående forskningsprojekt. Dalarnas museums forskningsråd, Enkät och sammanställning. Dnr 1839/81 angående aktiviteter med anknytning till populärvetenskap på Norrbottens museum Litteraturtips om års krig. Dnr 1469/82 angående forskningskonferens Nordensköldska expeditionen. Diarieförda handlingar. 1937/82 hänvisning. 2113/82 hänvisning. 1273/92 ang. Nordensköldsloppet. 0039/77 hänvisning. 1741/77 hänvisning. 0599/77 hänvisning (m.fl) 1686/76 ang. inbjudan till bildandet av förening för främjandet av dendrokronologisk forskning i Sverige. 1586/76 ang. forskning av intresse för byggnadsvård. 0825/76 hänvisning. 0687/76 ang. sammanställning över utredningar, statistik och annan information rör Norrbottens län. 0198/68 ang. sjöregleringsmaterial samt anhållan om bok.

2 0474/73 ang. monografiserien Early Norrland. 0346/77 ang. planering av beredskapsarbeten inom tjänstesektorn budgetåret 77/78 (med 0960/77) 1550/78 ang. inbjudan till seminarium. 0051/78 ang. förteckningar över utredningar. mm. 0209/79 ang. symposium (med 0448/79 och 0669/79) 0247/79 ang. anförande vid konferens. 0342/80 ang. inbjudan till kvänseminarium (med 0771/80) 1576/79 hänvisning. 1510/79 hänvisning. 0620/81 ang. stipendium eller bidrag. 1393/81 ang. information. 0865/81 hänvisning. 1642/81 hänvisning. 1609/81 hänvisning. 1839/81 ang. aktiviteter på Nbm. 1900/81 ang. enkät. 1052/82 ang. stipendium eller bidrag. 1208/82 ang. släktforskning. 1196/73 hänvisning (med 0204/74) 1787/77 hänvisning. 1943/75 ang. uppgifter till 1976 års forskningsprojekt. 0013/75 hänvisning. 1629/74 ang. hembygdsforskning. 1199/74 hänvisning (med 0661/75) 0452/76 ang. anhållan om rapporter. 0262/75 ang. forskningsprojektkatalog Handlingar om forskning. 0855/95 ang. information. 0804/92 ang. forskning mellan åren (med 0651/92) 1576/79 ang. tekninskt museum i anslutning till högskolan i Luleå. 0687/76 ang. sammanställningar över utredningar, statistik mm. 0429/93 ang. föreläsningar. 0459/87 ang. lån av arkivhandlingar. 1156/88 hänvisning. Forskningsinformationn till barn och ungdom, Barn möter forskare, Låta veta - vägar till forskningsinformation för barn och ungdom och Populärvetenskap i USA - Fakta och intryck från en resa i Nordamerika /93 ang. Samhälle och resursutnyttjande i Lule älvdal. Luleälvdalsprojektet. 0490/95 ang. forskning och utveckling inom landstingen /91 ang. museiprojekt "Kulturhistoria" inom projektet "En älv.." har här tilldelats medel (med 0699/91) 0432/91 ang. inbjudan till uppföljning. 0356/91 ang. länsmuseernas och Nordiska museets medverkan i projektet Pensionärsliv /89 ang. kurs (med 0249/90 och 0351/90) Kopior på tidningsurklipp.

3 Populär vetenskapsveck /87 ang. forskarseminarium. 1461/86 Rapporten "Öppet museum". 0679/86 Orienteringskurs. 0724/84 ang. material kring livsloppsintervjuerna "Livsöden i Robertsfors". Sundsvallsbygden - organ för Sundsvallsforskningen. 1469/82 Forskningskonferens på Norrbottens museum (med 1567/82) Forskningskonferens Handlingar om fältarbeten och utredningar. Tornedalsundersökningen. Frågeformulär rörande undersökningen. Undersökningen i Jänkisjärvi, uppläggning. Dnr 0094/64, 0185/64, ad 0185/64. angående anslag, angående tillstånd. P.M rörande Tornedalsundersökningen. Diarieförda handlingar. 0276/69 ang. renskrift av Jänkisjärvi undersökningen (Tornedalsundersökningen) 0742/70 ang. gränsundersökningar i Tornedalen. 1554/68 ang. bidrag från kulturfonden Spridda år. Nordiska museets meddelanden. Från etnologiska undersökningar. 5 - Nordiska museets frågelistor. Etnologi. Frågelistor utan svar rörande olika ämnen. Stickning med svar: Sagesman fru Hanna Wiss (Stubb) född 1875 i Kukkola. Frågelistor utan svar nr Skisser av detaljer från byggnader, korgar, jordbruk. m.m Nordiska museets frågelistor. Etnologi. Frågelistor utan svar rörande olika ämnen nr Skisser av detaljer från byggnader, korgar, jordbruk. m.m. Diarieförda handlingar. 7a Spridda år. Handlingar om fotografisk ekologisk dokumentation i Sverige. (EkoDok) Trycksaker. ningsklipp. Handlingar om Bondeminnen, projekt. Diarieförda handlingar. 1591/93 ang. förslag till utställning om Vettasjärvi i projektet EkoDok. 1223/95 ang. EkoDok 90 Vettasjärvidokumentation, personuppgifter på de som intervjuats. 0455/91 Nordiska museet ang talets jord och skogsbruksmaskiner. Enkät samt listor över Nbm s förmål. samt skrift Föremålsinsamling "Rädda 1900-talet" av Nordiska museet.

4 0846/93 Nordiska museet ang. insamlingen av Bondeminnen, lägesrapport. 0011/92 Jänköpings läns museum ang. gemensam Ekodok utställning. 0689/91 Nordiska museet ang. inbjudan till träff på Sånga-Säby folkhögskola. 1512/90 Nordiska museet ang. projektet Bondeminnen (med 0628/91, 1469/91, 0131/92, 0243/92, 0328/92, 1056/92, 0846/92 och 1964/94) 0590/90 Nordiska museet ang. samarbetsprojektet Bondeminnen. 1280/93 Ang. utställning inom ramen för Ekodok projektet, rekvisition. 0971/76 Arbetsgruppen för Edok ang. inbjudan till konferensen Etnologisk dokumentation i samband med föremålsförvärv samt föremåls insamling vid miljödokumentation - Edok nov 1976 (1325/76 och 1559/76) 0455/93 ang. information kring EkoDok -90 till Ájtte. 1065/92 Nodiska museet. Om förberedelser för en bok på EkoDok -90 projektet. 1060/92 Svar ang. bok om EkoDok -90 projektet till Norrbottens museum. 0874/92 Anslag till dokumentation EkoDok Vettasjärvi. 0663/92 ang. bokproduktion. Projektbeskrivning. 0455/93 ang. information om bokprojekt Vettasjärvi i EkoDok /92 Projektbeskrivning. 0395/92 Enkät som rör EkoDok /92 Ekonomisk kalkyl EkoDok -90 Vettasjärvi Lars Elenius och Anders Alm. 0310/92 Västerbottens museums avtal med sina EkoDok fotografer överskickat enligt önskemål. 1489/91 ang. EkoDok -90 Lars Elenius rörande intervjer mm. 1482/91 ang. test transkiberat band av Lars Elenius. Intervjuad är Arne och Hedvig Enryd i Vettasjärvi Skickat till Nbm för påseende. 1468/91 EdoDok -90 ang. underskrift av brev. 0752/91 Nordiska musset till medverkande fotografer och författare i projektet EkoDok -90 och till museernas kontaktpersoner. 0431/91 Nordiska museet, Till cheferna för de länsmuseer som deltar i projektet Ekodok /91Till museernas kontaktpersoner inom projektet Ekodok -90 ang. medel för beredskapsarbeten från Ams. 0194/91 Till kontaktpersoner vid medverkande museer. PM från Ekodok -90 seminariet i Leksand. 0030/91 Ang. Ekodok -90 Dokumentation av Piteå älvdal. (dokumentationen av Piteå älvdal blev inte av) 1529/90 Ang. kurs för projektledare. 1517/90 Förslag till avtal för projektet Ekodok /90 Avtal mellan Norrbottens museum och Lars Elenius, Ekodok -90. Ekonomiskt underlag Ekodok -90 Vettasjärvi, Lars Elenius.

5 0162/92 Ang. Adomus nr 13 - temanummer om Ekodok -90 (med 0820/92) 0154/91 ang. anställningsavtal mellan Norrbottens museum och Lars Elenius. (med 0156/91) 0179/90 ang. förfrågan om intresse att medverka i projektet Ekodok /91 Stiftelsen Stockholms läns museum ang. Ekodok -90 avtal. 0153/91 Norrbottens museum och Anders Alm, anställningsavtal (med 0155/91) 0913/90 Ang. projekt Ekodok -90 i Piteå älvdal. (med 0813/90) 0690/90 Minnesanteckningar från möte på Västerbottens museum Ekodok /90 Avtal för fotografer. 0581/90 Minnesanteckningar från möte. 0580/90 Dokumentation Kalix älv - kostnadsberäkning. 0579/90 ang. minnesanteckningar och avtal till Ekodok /90 Meddelande om skickad leverans. 0572/90 Lars B Svonni ang. medverkan i projektet Ekodok /90 Till Eivon Carlsson ang. "Bok om Pite älv". 0423/90 Projektbeskrivning dokumentation Kalix älv. 0179/90 Förfrågan om intresse att medverka i projektet Ekodok /89 Statens kulturråd ang. projektet Ekodok -90 7b Handlingar kring projektet Ekodok /93 C-uppsats. Vettasjärvi - kampen om naturresurseran i en by i Norrbottens inland. Lars Elenius. 0617/93 Vettasjärvi - det ekologiska året. 0616/93 Slutrapport om Ekodok året i Vettasjärvi. 0596/93 Ekodok -90 Materialredovisning. 0593/93 Ekodok -90 Fotodokumentation. 0586/93 Bilder till Ekodok /93 Bandprotokoll för Ekodok 90 Vettasjärvi. 1502/93 ang. rullbandsintervjuer överförda till kassett. 1503/93 Förteckning över inlämmnade intervjuer /93 Ekodok -90 Fotodokumentation. 0471/93 Bilder från Ekodok /93 ang. omfördelning av pengar Ekodok /93 ang. utställning inom ramen för Ekodok projektet. 1133/92 Ekodok -90 kontaktkartor. 1277/92 Bildbeskrivning till Ekodok /93 Ekodok 90 saknade bandprotokoll till inlämmnade kassetter. 1516/93 Ekodok -90 bandutskrifer, bandintervjuer gjorda av Lars Elenius. 0561/92 ang. bok och utställning utifrån Ekodok -90 projektet. 7c EkoDok -90 Bandprotokoll och kassetter med personintervjuer.

6 7d 1991 EkoDok -90. Bandprotokoll. Intervjuer gjorda av Lars Elenius. Arne och Hedvig Enryd: torsdag (10 sidor) Arne och Hedvig Enryd: torsdag (9 sidor) Arne och Hedvig Enryd: torsdag (7 sidor) Arne och Hedvig Enryd: torsdag (7 sidor) Börje Enryd: torsdag (9 sidor) Börje Enryd: torsdag (9 sidor) Börje Enryd: torsdag (7 sidor) Algot Johansson och Åsa Metto: söndag "Emils hus". Algot Johansson och Åsa Metto: tisdag " Algot/Åsa". Bror Nilsson: fredag (7 sidor) Bror Nilsson: fredag (6 sidor) Bror Nilsson: onsdag (7 sidor) Bror Nilsson: onsdag (7 sidor) Börje Enryd: fredag (4 sidor) Erik Poidnakk och Lennart Sammelin: tisdag Arvid Rautio: fredag Ingeborg Johansson och Arvid Rautio: fredag Clary Persson och Lennart Sammelin: lördag (6 sidor) Clary Persson och Lennart Sammelin: lördag (7 sidor) Lennart Sammelin: lördag (7 sidor) Lennart Sammelin: onsdag (5 sidor) Lennart Sammelin: onsdag (6 sidor) Lennart Sammelin: onsdag (7 sidor) Paul Sammelin: söndag Handlingar om Samdok. Dokumentation. Diarieförda handlingar. Verksamhetsrapport /87 ang. uppgifter till Samdokregistret för 1986 (med 0879/87) 0892/87 ang. Nordisk konferens. 1571/86 ang. register över utförda samtidsdokumentationer vid Nbm. 0606/86 ang. ändring av konferensplaner. 0600/86 ang. artikel i Samdok /86 ang. uppgifter över utförda samtidsundersökningar 1985 samt planerade projekt under den närmaste framtiden (med 0912/86) 1670/85 ang. samtidsdokumentation vid Norrbottens museum. 1142/85 ang. samtidsdokumentation vid Norrbottens museum (med 1462/85) 0578/85 ang. uppgifter om samtiliga samtidsundersökningar uner 1984 samt planerade projekt. 0402/85 ang. samtidsdokumentation vid Norrbottens museum.

7 0253/85 ang. Detta händer i Samdok. 0249/85 ang. enkät. 1063/84 ang. rapporterade samtidsundersökningar under /84 ang. samtidsundersökningar under 1983 samt planerade projekt (med 0939/84) Figurer till "Svensk stålindustris sturktur, vad har skett? Vad kan hända? Föredrag av Wilhelm Ekam /83 ang. kurs i samtidsdokumentation (med 1512/83) 0682/83 ang. samtidsdokumentation under 1982 (med 1209/83) 1233/82 ang. rapport över samtliga samtidsundersökningar /81 ang. förvärv under år 1980 (med 1985/81) 1785/81 ang. inbjudan till konferens (med 2010/81) 0366/81 ang. rapporten Fördela museernas dokumentationsansvar (med 0691/81 och 1153/82) 0869/80 ang. konferens. 0863/80 ang. dokumentation av svenskt arbetsliv (med 0866/80, 1123/80 och 1180/81) 1687/78 ang. enkät. 0998/78 ang. enkät. 0608/78 ang. deltagande i konferens. 1373/77 ang. enkät. 0597/77 ang. redogörelse för EDOK konferensen (med 1414/77 och 1481/77) 9a Handlingar om Samdok. Dokumentation. 0366/81 Rapport. Fördela museernas dokumentationsansvar. 1227/91 ang. utverdering av Samdoks verksamhetsformer. 0378/91 ang. samtidsdokumentationen vid Norrbottens museum. 0327/91 ang. dokumentation om 14 maj (med 0422/91, 0485/91, 0570/91, 0581/91, 0836/91 och 0837/91) 0344/90 ang. dokumentationskurs (med 0499/90, 0688/90, 0912/90 och 1231/90) 0521/89 ang. anvisningar för Samdok verksamheten och kortfattad målformulering. 0507/89 ang. enkätundersökning av Samdok. 0326/89 ang. obligatorisk rapport samt skiss till arkiveringsprinciper (med 1599/89 och 0722/90) 0672/92 ang. "Obligatoriska rapporten" till Samdok registret. 9b /95 Nordiska museet ang. inbjudan till dokumentationskurs "Bilder av Sverige" - om fotografier och fotografier i museernas samtidsdokumentation. 2483/95 dokumentation av Plattsättarna Nordpoolen familjebadet i Boden. Ett dokumentations uppdrag i kursen "Bilder av Sverige" genomförd av Eva Gradin och Staffan Nygren vid Nbm. (ärendet saknas detta är bilagortill ärendet) Redovisning övningsuppgift. Anteckningsförklaringar. Bildbeskriningar Nbm acc:nr 1995: ningsklipp samt annonsbilaga. ningen Bodenturisten vinter/vår

8 Handlingar om Samdok. Handlingar rörande Samdoks poolordföranden. Diarieförda handlingar. Arbetslivet i Samdok-undersökningarna. 1300/93 ang. föredragningslista för höstmöte (med 1643/93) 0286/93 ang. föredragningslista för möte med poolordföranden (med 0619/93) 1333/92 ang. protokoll från sammanträde. 1330/92 ang. protokoll från poolordförande möte. 0664/92 ang. samverkansprojekt inom SAMDOK poolerna. 0212/92 ang. kallelse till vårmöte (med 0393/92 och 0671/92) 1447/91 ang. kallelse till möte med poolordföranden (med 0058/92 och 0213/92) 1082/91 ang. kallelse till höstmöte (med 1448/91 och 1449/91) 0216/91 ang. kallelse till sammanträde. 0567/91 ang. protokoll från Samdoks rådets sammanträde. 0556/91 ang. dokumentationsprogram. 1630/90 PM ang. poolernas dokumentationsprogram. 1438/90 ang. protokoll från möte. 1082/90 ang. kallelse till möte ang. Samdok och insamlingsverksamheten. 0888/90 ang. Samdokrådets programförklaring. 2554/95 ang. nyförvärv till samlingarna åren (med 1996/0171) 2376/94 ang. uppgifter på utförda eller pågående undersökningar som belyser kulturmöten med anknytning till invandringen. 2292/94 Remissvar från Samdokrådet till Museiutredningen. 1347/94 ang. förslag till dokumentationsprogram för Samdok. 0458/94 ang. föredragningslista till vårmöte (med 0755/94) 0443/94 ang. forskningsprojektet SAMDOK - utforskningen av det samtida Sverige (med 0835/94) Remissvar från Sadokrådet till Museiutredningen /93 ang. protokoll fört vid mötet Kulturmöten i fokus /93 ang. rapport från sekretariatet /93 ang. möte kring invandrardokumentation 1993 (med 0759/93 och 1045/93) 0510/93 ang. dokumentationskurs Text och Tryck 1993 (med 0747/93, 1064/93, 1223/93 och 1319/93) 1111/92 ang. varumärke SAMDOK. 0976/92 ang. Samdoks höstmöte (med 1077/92) 0670/92 ang. boken Ting för framtiden (med 1021/92) 0478/92 ang. inbjudan till dokumentationskurs "Intervjuer och samtal" (med 0673/92 och 0921/92). 11a Handlingar rörande Samdok. Byggpoolen. Diarieförda handlingar. Angående dokumentation om kommunalhus. Se även volym

9 F7 11b. Kiruna kommunalhus. 0738/93 ang. protokoll från möte. 0993/92 ang. Byggpoolens vårmöte 1993 (med 1153/92, 1369/92, 0124/93 och 0161/93) 0002/92 ang. utkast till dokumentationsprogram Byggpoolen (med 0443/92, 1242/91, 1269/91, 1359/91, 1362/91 och 1395/91) 0336/92 ang. Byggpoolens möte april 1992 (med 0399/92, 0441/92 och 0905/92) 0690/91 ang. underlag Byggpoolens näringsområden (med 0763/91 och 1004/91) 0655/91 ang. dokumentationsprogram för Byggpoolen. 0458/91 ang. kallelse till sammanträde (med 0654/91) 0364/91 ang. projektet "kommunalhus som symboler". (med 0532/91 och 0591/91) 1012/90 ang. kallelse till Byggpoolmöte (med 1246/90, 1341/90 och 0242/91) 0689/90 ang. uppgifter till Byggpoolernas sekreterare. 0540/90 ang. kallelse till årsmöte (med 0009/91) 0372/90 ang. bygg-pool möte. Infroamtion om Älvsbyhus. 1336/89 ang. kallelse till sammanträde (med 0381/90) 0604/89 ang. kalllelse till möte med Byggpoolens medlemmar (med 0766/89) 1073/88 ang. kallelse till möte (med 1215/88) 0404/88 ang. byggpoolens möte (uppskjutet) 0218/88 ang. kallelse till sammanträde (med 0542/88) 1561/87 ang. förteckning över genomförda projekt, Byggpoolen. 1428/87 ang. protokoll från Byggpoolens möte /87 ang. kallelse till Byggpoolens möte. 0680/86 ang. kallelse till möte med Byggpoolens medlemmar (med 0872/86) 0770/85 ang. kallelse till möte (med 1192/85) 1054/84 ang. kallelse till möte (med 1811/84) 1796/83 ang. PM om byggnadstekniskt arkiv. 1892/82 ang. enkät ang. deltagande museers möjligheter till dokumentation av de i poolen ingående näringsområdena (med 0035/83, 0203/83 och 1414/83) 0908/82 ang. kallelse till möte (med 1009/82 och 1152/82) 11b Handlingar rörande dokumentation av kommunalhus. Kiruna. Se även volym 11a i denna serie. "Kommunalhus som symboler kulturanalys av byggnader i den offentliga sektorn" 0508/94 ang. sammankomst i Göteborg rörande projektet "kommunalhus som symboler". Namn och texter till klockorna i Kiruna stadshus. (häfte) Protokoll fört vid sammanträde med utredningskommittén för kommunal förvaltningsbyggnad, torsdagen den 15/ kl: 20:00. (kopia)

10 Övriga protokoll mellan åren även utdrag ur protokoll fört vid Kiruna stadsfullmäktike och Kiruna arbetsutskott mm. (kopior) Fjällripan. Personaltidning för Kiruna kommun. 5 ex. Redovisninga av kostnader för uppförning av stadshus i Kiruna. (kopia) Program samt placeringslista vid invigningen av Kiruna stadshus. (kopior) Projektbeskrivning "Kommunalhus som symboler kulturanalys av byggnaderi den offentliga sektorn". Kommunalhus som symboler en etnologisk studie. av Cecilia Hammarlund-Larsson. Ritningsförslag. (i häfte) Klockspelet och tonsättartävling. Kiruna stipendierna (lista) Information kring stadshuset och uppkomsten av det. Kiruna annonsblad. 4 nummer från Kort information finns om Luleå stadshus (tidningsklipp samt kopia ur tidskrift) 12a Handlingar rörande Samdok. Byggpoolen.. Samiska poolen Diarieförda handlingar. 1113/95 ang. Byggpoolen/Samdokbulletinen 3/ /95 ang. tidpunkten för Byggpoolens och Trä och papperspoolens gemensamma möte framflyttat till 4-5 maj 1995 (med 0946/95, 1018/95, 1124/95, 1125/95, 1126/95, 1608/95 och 1609/95 samt 1610/95 ang.dokumentation av älvsbyhus, se även dnr 1997/0632) 0134/95 ang. protokoll från möte med Byggpoolen /94 ang. inbjudan till konferens, rör projekt Samtidsdokumentation, ALU delegationen. 2169/94 ang. kallelse till möte med Byggpoolens medlemmar. 1992/94 ang. samarbete kring projekt Samtidsdokumentation. 1556/94 ang. möte i byggpoolen. 1433/94 ang. byggpoolens dokumentationsprogram. 0542/94 ang. kallelse till möte i byggpoolen (med 0836/94) Samiska poolen:

11 1730/94 ang. kallelse till Samiskapoolen (med 2140/94) 1299/93 ang. kallelse till möte i Samiska poolen (med 1389/93, 1641/93 och 1693/93) 1240/92 ang. protokoll från Samiska poolen. 1047/92 ang. kallelse till möte. 1000/92 ang. nytt förslag till Samiska poolens program (med 1064/92, 1066/92 och 1109/92) 0485/92 ang. skrivelse från SSR ang. Nordiska museets utställning om samer. 0294/92 ang. dokumentationsprogram Samiska poolen (med 0407/92 och 0230/92) 1347/91 ang. kallelse till höstmöte (med 1382/91, 1416/91 och 0074/92) 1152/91 ang. protokoll från möte. 0238/91 ang. kunskapsöverföring bland samer. 1061/90 ang. inställt möte i Samiska poolen. 0489/90 ang. protokoll från sammanträde. 0055/90 ang. sammanställning över insamlings och dokumentationsverksamheten på det samiska området (med 0115/90) 1364/89 ang. inbjudan till möte ang. bildandet av en samepool inom SAMDOK (med 1559/89) 12b - Handlingar om Samdok. Samiska poolen. ningsklipp Handlingar rörande Samdok. Metallpoolen. 1058/95 ang. uppgifter till folder med tidigare publicerade rapporter inom Metallpoolen. 1952/95 ang. kallelse till möte (med 1996/0044?) 1781/94 ang. program för metallpoolen. 1467/94 ang. kallelse till möte (med 1807/94 och 2102/94) 0001/94 ang. kallelse till möte (med 0444/94) 1040/93 ang. metallpoolens fältseminarium (med 1352/93, 1354/93, 1355/93, 1437/93, 1438/93, 1439/93 och 1440/93) 0047/93 ang. Metallpoolens vårmöte (med 0048/93, 0055/93, 0056/93, 0083/93 och 0105/93) 0247/92 ang. kallelse till vårmöte (med 0552/92) 1508/91 protokoll från möte 17 oktober /91 ang. metallpoolens dokumentationsprogram. 1357/91 ang. metallpoolens dokumentationsövning vid Rönnskärsverken. 0810/91 ang. höstmöte (med 1191/91) 0545/91 ang. program för Metallpoolen (med 0757/91 och 0809/91) 0304/91 ang. uppdatering av Metallpoolens näringsområden för Norrbottens museum. 0075/91 ang. kallelse till möte (med 0361/91) 1342/90 ang. protokoll från möte /90 ang. obligatoriska rapporter och två intervjuer (med 0931/90, 0964/90 och 0973/90) 0045/90 ang. kallelse till möte. 0865/89 ang. kallelse till möte (med 1215/89 och 0030/90)

12 0028/89 ang. kallelse till årsmöte (med 0373/89) 0072/88 ang. kallelse till möte. 0060/87 ang. kallelse till möte (med 0740/87) 0101/86 ang. kallelse till möte (med 0414/86) 2183/84 ang. sammanträde (med 0098/85, 0182/85 och 0697/85) 0782/83 ang. kallelse till möte (med 0916/83, 1032/83, 1795/83, 0062/84, 0218/84, 0274/84 och 0310/ Handlingar om forskning. Bottenviksprojektet. Det maritima kulturmiljölandskapet Handlingar om forskning. Bottenviksprojektet. Det maritima kulturmiljölandskapet Ungdomar i Tornedalen - rapport av Mikael Niemi ningsklipp - Norrbottens kuriren - Niemis pjäs på franska. Bandprotokoll - Sammanställning över information, ingressfakta samt citat ur intervjuerna, 19 sidor. Dnr 0871/94 Fältdagbok av Mikael Niemi: Ungdomar i Tornedalen. Dnr 0871/94, 1238/94, 0552/95, 0663/95, 1263/95, 1756/95, 1777/95, 1996/0011 Ungdomar i Tornedalen. Bandprotokoll -- Roger Töyrä , 21 sidor. Bandprotokoll -- Sofia Spolander , 21 sidor. Bandprotokoll -- Christina Phojanen , 22 sidor. Bandprotokoll -- Magnus Pekkari , 24 sidor. Bandprotokoll -- Sara Nygård , 33 sidor. Bandprotokoll -- Johan Mäki , 26 sidor. Bandprotokoll -- Maria Mattsson , 47 sidor. Bandprotokoll -- Harriet Kuoppa , 37 sidor. Bandprotokoll -- Sofie Kalla , 34 sidor. Bandprotokoll -- Patrik Jönsson , 23 sidor. Bandprotokoll -- Marlene Isaksson , 24 sidor. Bandprotokoll -- Jonas Björnström , 25 sidor. Bandprotokoll -- David Berggård , 25 sidor. Bandprotokoll -- Hans-Peter Enbuske , 24 sidor. Inga 17 Kontorister på Länsstyrelsen i Luleå. Intervjuer gjorda av Anita Nilsson. Bandprotokoll - Marita Andersson, Förbehåll: Sekretess i 50 år. Bandprotokoll - Gunborg Carlsson, sidor. Band 1(2). Band 2 (2) 5 sidor. Förbehåll: Sekretess i 50 år. Bandprotokoll - Dagny Granlund, Förbehåll: Sekretess i 50 år.

13 Bandprotokoll - Gunnel Hallöf, Förbehåll: Sekretess i 50 år. Fältdagbok av Anita Nilsson. Kopior av tidningsklipp. En bit i taget - Anita Nilsson. Kontorister på Länsstyrelsen - Rapport av Anita Nilsson Dnr 0815/94, 1130/94, 1695/94, 1709/94, 2110/94, 2255/94, 0019/95, 1596/95, 1612/95. samt ej diarieförda handlingar. Kontorister på Länsstyrelsen. Andligheten i Piteå. Intervjuer gjorda av Annika Norberg. Rapport av Annika Nordberg Andligheten i Piteå. Fältdagbok av Annika Norberg. Dnr 0889/94, 1483/94, 1613/94, 1706/94, 1797/94, 1266/95, samt ej diarieförda handlingar. Andlighet i Piteå av Annika Norberg. Bandprotokoll - Patrik Bergman , 13 sidor. Bandprotokoll - Anna Viklund , 14 sidor. Förbehåll. Bandprotokoll - Lennart Dahlbäck , 17 sidor. Bandprotokoll - Nikolaj Dunger , 18 sidor. Bandprotokoll - Birgitta "Biggan" Hedman , 22 sidor. Bandprotokoll - Kristina "Kicki" Jonsson och 11-14, 16 sidor och 23 sidor. Bandprotokoll - Peter "Vargen" Nilsson och 10-28, 14 sidor och 25 sidor Organisationsreformen inom Haparanda kommun, av Asko Pietarila. Utvärdering av förskoleverksamheten i Haparanda samt av samverkan mellan skolan och förskolan Utvärdering av skolan i Haparanda Delegationer arbetsutskottet och kommunstyrelsens ordförande (angående förändring) Program för personalreduktion. Budgetanalys för barn o ungdomsnämden Barn och ungdomsförvaltningen. Haparanda kommun, personalenkäter Sammanställning av enkäter under sommaren - 94 om åsikter över Haparanda centrum och dess utbud. En studie av barn och ungdomsförvaltningen i Haparanda kommun. Revisionsrapport. Utredning om gemensam nämnd för barnosorg och skola Sifo - kommunundersökning i Haparanda Haparanda kommun - intervjuer bland kommuninvånare. Dokument nr: Organisationsförslag - miljö och plannämnd kontor.

14 Översyn av 6 nämnder i Haparanda kommun. Lägesrapport över omorganisationsarbetet. Sammanträdesprotokoll. Frikommunförsöket. Organisationsöversyn. Organisationsreformen i Haparanda kommun , Rapport av Asko Pietarila. Årsredovisning 1993 för Haparanda kommun. Bandprotokoll 17 stycken. Dnr 0907/94, 1188/94, 1294/94, 1337/94, 1567/94, 1710/94, 1727/94, 1848/94, 0900/95, 1524/95, 2329/95 samt ej diarieförda handlingar Organisationsreformen inom Haparanda kommun, av Asko Pietarila. Videointervjuer 17 stycken videoband. 20 Skogen och dess människor: Anna Rova. Materialsammanställning efter genomförd dokumentation. Dnr 0331/95, 0395/95, 0677/95, 0847/95, 0890/95, 1373/95 samt ej diarieförda handlingar. Bandprotokoll Jonny Holmberg , 13 sidor, 15 sidor och 6 sidor. Bandprotokoll Kurt Larsson , 9 sidor och 12 sidor. Bandprotokoll Stig Jakobsson , 11 sidor och 15 sidor. Skogen och dess människor: rapport av Anna Rova Fältdagbok av Anna Rova. Ett norrbottniskt kustjordbruk: Aina Rönnbäck Fältdagbok. Dnr 0855/94, 1773/94, 0496/95, 0509/95, 0891/95, 0892/95, 2340/95 samt ej diarieförda handlingar och tidningsklipp. Ett norrbottniskt kustjordbruk: dokumentation av Aina Rönnbäck. Listor, diabilder och bildberrättelse. Offentlig miljö i Luleå: Lena Rönning. Dnr 0641/95, 0664/95, 1120/95, 1270/95, 1286/95, 1725/95. Fältdagbok saknas. Frågor med resultat utifrån Offentlig miljö i Luleå. 21 Vuollerim ska leva 6000 år till: av Heide Krönlein. Dnr 1874/94, 2253/94, 2304/94, 0629/95, 0833/95, 0910/95,

15 1023/95, 1220/95, 1221/95, 1962/95, 1996/0011 samt ej diarieförda ärenden. (tillfört Dnr 0597/95 angående "den svarta måndagen" tidningsklipp m.m.) Bandprotokoll: Ally Andersson, Inga Bandprotokoll: Peter Hjortberger, Inga Bandprotokoll: Peter Hjortberger, Inga Bandprotokoll: Sten Karlström, Inga Bandprotokoll: Sten Karlström, Inga Bandprotokoll: Kerstin Lindqvist, Inga Bandprotokoll: Göte Nordqvist, Inga 8 sidor. Intervju: Kent Ögren, Ska inte skrivas ut. Sekretess tills dess Kent Ögren har avgått som kommunalråd, därefter ta kontakt med honom för vidare åtgärder. Text på kassettkonvolutet: Vuollerim ska leva 6000 år till: intervju med Kent Ögren av Heide Krönlein. Fältdagbok Heide Krönlein. Vuollerim ska leva 6000 år till. Rapport stycken dikter om Vuollerim. Kort historik om Heide Hrönlein. Material angående olika utställningar rörande Vuollerim ska leva 6000 år till. (lite). Kort beskrivning av Vuollerimbygden. Angående måndagsmöten i Vuollerim. Protokoll från Vuollerims intresseförening. Kopior av tidningsklipp. Projekt: Jokkmokkskniven samt knivkatalog. Den svarta måndagen: en händelse i Vuollerim och Porjus som kom att påverka många människor i slutet av 1900 talet. Kopior av tidningsklipp. 22 Vuollerim ska leva 6000 år till: av Heide Krönlein. Vuollerims centralskola läsåret. Teckningar och beskrivningar Vuollerim och Lule älven. Kvikkjokk i våra hjärtan september Klass 3. Bilder från Vuollerim, januari 1995, klass 3. Bilder av barnen i klass 3, Vuollerim läsåret samt egna beskrivningar av sig själva. 23 Vuollerim ska leva 6000 år till: av Heide Krönlein. Dagböcker från elever vid Vuollerims centralskola.

16 24 Yrkesverksamma kvinnor och män i Vuollerim. Eva-Stina Sandling Ett antal disketter innehållande textdokument. Jessica Linder - egna anteckningar. Eva-Stina Sandling - egna anteckningar. Berit Ågren - egna anteckningar. Bertil Fors, kyrkoherde - egna anteckningar. Ann-Mari Rönnqvist rektor på Centralskolan - anteckningar. Birgitta Adell - anteckningar. Kerstin Bodén, lantbrevbärare - anteckningar. Linda Ersson - personbeskrivning. Ulrica Mårtensson, Vuollerims kontorstjänst - improviserade tankar. Katarina Fredriksson - anteckningar. Eva-Stina Sandling - dagboksanteckningar. Pirjo Mattsson - anteckningar. Lennart Wikström, elektriker - anteckningar. Bandprotokoll: Kerstin Bodén , Band 1(2) 26 sidor. Inga Bandprotokoll: Kerstin Bodén , Band 2(2) 7 sidor. Inga Bandprotokoll: Kerstin Bodén , 8 sidor. Inga Bandprotokoll: Kerstin Bodén , 28 sidor. Inga Bandprotokoll: Kerstin Bodén , 13 sidor. Inga Bandprotokoll: Kerstin Bodén , 7 sidor. Inga Bandprotokoll: Eva-Stina Sandling: , 16 sidor. Sekretess (se spec. brev daterat ) Bandprotokoll: Eva-Stina Sandling: , 20 sidor. Sekretess (se spec. brev daterat ) Bandprotokoll: Eva-Stina Sandling: , 17 sidor. Får endast användas till forskning samt av barn och barnbarn. Bandprotokoll: Eva-Stina Sandling: , 11 sidor. Får endast användas till forskning samt av barn och barnbarn. Bandprotokoll: Ulrica Mårtensson: , 17 sidor. Inga Bandprotokoll: Ulrica Mårtensson: , 18 sidor. Inga 25 Yrkesverksamma kvinnor och män i Vuollerim. Diarieförda handlingar: Dnr 2096/94, 0053/95, 0175/95, 0387/95, 1267/95 Vivi-Anne Nordqvist - bandutskrivare.

17 Samt ej diarieförda handlingar. Sammanställning av diarieförda handlingar inom dokumentationen. Harriet Karlsson, Jessica Linder, Berit Ågren. ningsklipp. Diarieförda handlingar: 1462/94, 1854/94, 1980/94, 2006/94, 2028/94, 2029/94, 2030/94, 2047/94, 2048/94, 2056/94, 2068/94, 2097/94, 2098/94, 2099/94, 2100/94, 2101/94, 2184/94, 2195/94, 2219/94, 2236/94, 2237/94, 0073/95, 0085/95, 0378/95, 0379/95, 0483/95, 0525/95, 0712/95, 0716/95, 1006/95, 1007/95, 1008/95, 1121/95, 1260/95, 1261/95, 1265/95, 1588/95, 1967/95, 1982/95, 1983/95, 2311/95, 2328/95, 2509/95. Information om Harriet Karlssons bandintervjuer samt Jessica Linders och Berit Ågrens intervjuer. Fältdagbok Harriet Karlsson. Bildbeskrivning Jeanette Jansson. Fältdagbok Jeanette Jansson. Jessica Linders kontaktkart beskrivningar. Fältdagbok Jessica Linder. Rapport: Fältdagbok Berit Ågren. Bildbeskrivningar Berit Ågren. 26 Yrkesverksamma kvinnor och män i Vuollerim. Bandprotokoll. Linda Ersson, , 13 sidor , 23 sidor, , 15 sidor , 9 sidor. Inga Bertil Fors, , 9 sidor , 21 sidor , 4 sidor , 16 sidor , 5 sidor , 8 sidor. Inga Pirjo Mattsson , 12 sidor , 3 sidor , 3 sidor , 19 sidor. Inga , 6 sidor. Inga förbehåll på de första 13 minuterna sedan är det 24 minuter som är inspelade utan Pirjos vetskap och dessa minuter får endast användas vid forskning. Dessa är utskrivna separat , 9 sidor , 10 sidor. Inga Ann-Mari Rönnqvist Band 1(2) 5 sidor, band 2(2) 7 sidor , 9 sidor , 6 sidor , 14 sidor , 9 sidor. Inga

18 Pontus Uddh , 11 sidor Band 1(2) 6 sidor, band 2(2) 6 sidor. Inga Lennart Wikström , 7 sidor , 7 sidor band 1(2) 9 sidor, band 2(2) 11 sidor. Inga Katarina Fredriksson , 5 sidor , 7 sidor , 6 sidor. Inga Karina Lövgren , 7 sidor , 11 sidor , 10 sidor. Inga 27 Tvångspensionerade kvinnor inom Luleå kommun. Irma Irlinger. Diarieförda handlingar. Dnr 0814/94, 1145/94, 1152/94, 1235/94, 1239/94, 1242/94, 1276/94, 1428/94, 1711/94, ( 0311/95 se IngaLill Eriksson, bandutskrivare ), 0662/95, 2555/95, 2570/95 samt ej diarieförda handlingar. Bandprotokoll - Lars Näsvall , 13 sidor. Sekretess 50 år. Bandprotokoll - Viola Öhman , 11 sidor. Sekretess 50 år. Bandprotokoll - Linnea Engelmark , 11 sidor. Sekretess 50 år. Bandprotokoll - Gunvor Rosendahl , 33 sidor. Sekretess 50 år. Bandprotokoll - Anna-Lisa Lagby , 26 sidor. Sekretess 50 år. ningsklipp. Rapport Fältdagbok (kopia). 27b Tvångspensionerade kvinnor inom Luleå kommun. Irma Irlinger. Fältdagbok (original i pärm) 28 Vid kanten av gropen. Karin Johansson. Diarieförda handlingar. Dnr 0863/94, 1315/94, 1685/94, 1722/94, 2108/94, 2216/94 samt ej diarieförda handlingar.

19 Bildbeskrivningar till dokumentationen: Vid kanten av gropen. Fältdagbok: Karin Johansson. Rappoort ningsklipp: Vid kanten av gropen. Bandprotokoll saknas. Invandrarkvinnors stiuation på arbetsmarknaden: Mariann Isaksson. Diarieförda handlingar. Dnr 0312/95, 0515/95, 0760/95, 0838/95, 1238/95, 1268/95, 1474/95, 1748/95, 2495/95 samt ej diarieförda hadnlingar. Rapport Invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden. Bandprotokoll: Tora Björk , 19 sidor. Inga Bandprotokoll: Christina Engström: , 19 sidor. Inga Bandprotokoll: Miette Fransz: , 25 sidor. Inga Bandprotokoll: Shatha Garwi och Hengame Tehrani: , 12 sidor. Inga Bandprotokoll: Marianne Rova: , 20 sidor. Inga Bandprotokoll: Marlen Sibbel-Becker: , 24 sidor. Inga Bandprotokoll: Eva Marie Mangalika Sundqvist: , 20 sidor. Inga Fältdagbok Mariann Isaksson. 29 Rullband 38 stycken. Bandintervjuer gjorda av Karin Johansson. Vid kanten av gropen. Att leva och växa i Malmberget. 30 Ungdomar i Luleå. Kerstin Hillerström och Lena Lahti. Diarieförda handlingar. Dnr 0795/94, 1153/94, 1465/94, 1653/94, 1655/94, 1700/94, 1701/94, 1713/94, 1714/94, 2344/95. Samt ej diarieförda ärenden. ningsklipp: Ungdomar i Luleå. Sammanställning av intervju med Linnéa Sandlund 21/ Bandprotokoll: Veronica Fredriksson, , 34 sidor. Inga

20 Bandprotokoll: Veronica Fredriksson, , 47 sidor. Inga Bandprotokoll: Veronica Fredriksson, , 62 sidor. Inga Bandprotokoll: Roger Johansson, , 29 sidor. Inga Bandprotokoll: Roger Johansson, , 51 sidor. Inga Bandprotokoll: Roger Johansson, , 39 sidor. Inga Bandprotokoll: Maria Niva, , 69 sidor. Inga Bandprotokoll: Maria Niva, , 43 sidor. Inga (kassett medföljer) Bandprotokoll: Ida Johansson, , 61 sidor. Inga förbehåll (kassett medföljer) 30b Ungdomar i Luleå. Kerstin Hillerström och Lena Lahti. Bandprotokoll: Ida Johansson, , 35 sidor. Inga Bandprotokoll: Ida Johansson, , 79 sidor. Inga Bandprotokoll: Johan Rautio, , 41 sidor. Inga 31 Ungdomar i Luleå. Kerstin Hillerström och Lena Lahti. Kassettband: Pravda = sanningen, Roger Johansson. Fältdagbok Kerstin Hillerström del 1 och 2. Fältdagbok fotograf Lena Lahti. Bandprotokoll: Axel Nordmark, , 49 sidor. Inga Bandprotokoll: Axel Nordmark, , 62 sidor. Inga Bandprotokoll: Axel Nordmark, , 44 sidor. Inga Bandprotokoll: Linnéa Sandlund, , 36 sidor. Inga Bandprotokoll: Linnéa Sandlund, , 67 sidor. Inga Bandprotokoll: Linnéa Sandlund, , 50 sidor. Inga Ungdomar i Luleå. Veronica Fredriksson i maj

21 Urbaniserade tornedalingars förändrade umgängesvanor. Gerd Larsson. Diarieförda handlingar. Dnr 0794/94, 1370/94, 1520/94, 1652/94, 1654/94, 1749/94, 1832/94, 0035/95, 0648/95, (i kopia), 1231/95. Samt ej diarieförda handlingar. Bandprotokoll: Else-Maj Häggberg, och , 32 sidor, se dnr 0648/94. Inga Bandprotokoll: Else-Maj Häggberg, , 25 sidor, se dnr 0648/94. Inga Bandprotokoll: Gunnel Panzare, , 33 sidor, se dnr 0648/94. Inga Bandprotokoll: Gunnel Panzare, , 24 sidor, se dnr 0648/94. Inga Kopia av tidningsklipp. Rapport: en jämförelse mellan 50 talet i byn och talet i stan Urbaniserade tornedalingars förändrade umgängesvanor. Gerd Larsson. Fältdagbok i kopia. 34 Urbaniserade tornedalingars förändrade umgängesvanor. Gerd Larsson. Fältdagbok i original. 35 Nya rallarstigen, Berry Kurkkio. Diarieförda handlingar. Dnr 0287/95, 0472/95, 1243/95, 1253/95, 1345/95, 1775/95, 2094/95. Vykort och tidningsklipp. Fältdagbok, Berry Kurkkio. Kopia av fotoalbum, Nya rallarstigen. Olofssons Rep. och Svets. Tord Lundberg. Diarieförda handlingar. Dnr 0909/94, 1646/95, 1709/95, 1724/95, 1783/95, 1784/95, 2584/95 samt ej diarieförda handlingar. Arvidsjaur Norra, Laila och Kjell Lindgren. Diarieförda handlingar. Dnr 1782/94, 2360/94, 2361/94,

22 0002/95, 0003/95, 0004/95, 0034/95, 0177/95, 0178/95, 0225/95, 2532/95, 1996/0011 samt ej diarieförda handlingar. Musik i två plan - Kalix hotell, Lars-Olov Larsson. Diarieförda handlingar. Dnr 1485/94, 1492/94, 1637/94, 1642/94, 1745/94, 1996/0011. Rapport: Hotell Kalix - musik på två plan Fältdagbok. Lars-Olov Larsson. Bandprotokoll: Zinita Johansson , 6 sidor. Inga Bandprotokoll: Mats Ståhl, , 25 sidor. Inga Reindeershit MC. Anders Kronborg. Diarieförda handlingar. Dnr 1869/94, 1923/94, 1985/94, 2035/94, 2198/94, 0179/95 se även dnr 0995/95 samt ej diarieförda handlingar. ningsklipp. Angående klubben information om meddlemmarna samt text till fotodokumentationen. Södra Pitholm. Per Anders Kieri. Diarieförda handlingar. Dnr 2012/94, 2196/94, 0077/95, 0163/95, 0595/95, 0845/95, 0950/95, 1085/95, 1086/95, 1350/95, 1486/95, 1720/95 samt ej diarieförda handlingar. Bandprotokoll: Arla Nyström, , 30 sidor. Inga Bandprotokoll: Torsten Nyström, , 31 sidor. Inga Bandprotokoll: David Ekman, , 19 sidor. inga Projekt Södra Pitholm. 36 Kvinnoliv i Norrbotten. Helene Doktare och Sanne Sihm. (avbrutet projekt) Diarieförda handlingar. Dnr 0885/94, 1651/94, 1872/94, 2183/94, 2247/94, 2377/94, 2378/94, 0057/95, 0088/95, 1996/0011 samt ej diarieförda handlingar. Bandprotokoll: Anita Granström III, , 18 sidor. Förbehåll?. Bandprotokoll: Birgitta Esberg, , 15 sidor. Förbehåll?. Bandprotokoll: Anita Granström II, , 14 sidor. Förbehåll?. Bandprotokoll: Anita Granström I, , 26 sidor. Förbehåll?. Verksamheter i Arjeplog, Sören Dahlberg. Diarieförda handlingar. Dnr 0353/95, 0461/95, 1222/95, 1397/95, 1512/95 samt ej diarieförda handlingar och även

23 tidningsklipp från Piteå tidningen. Yrkesförare, Thomas Bengtsson. Diarieförda handlingar. Dnr 1922/94, 2075/94, 2186/94, 2510/95 samt ej diarieförda handlingar. Fältdagbok, Thomas Bengtsson. Människans förhållande till naturen, Björn Arvidsson. Diarieförda handlingar. Dnr 0887/94, 1195/94, 1382/94, 1612/94, 1669/94, 1670/94, 1694/94, 0288/95, 0594/95 samt ej diarieförda handlingar. Mjölkbondens år. Anders Alm. Diarieförda handlingar. Dnr 0864/94, 1296/94, 1636/94, 1708/94, 2327/94, 0286/95 samt ej diarieförda handlingar. 37 Tre norrbottningar. Staffan Bjuhr, Jörgen Stenberg och Herulf (uffe) Tydén. Diarieförda handlingar. Dnr 1192/94, 1220/94, 1484/94, 1486/94, 1921/94, 1959/94, 1960/94, 2023/94, 2058/94, 2206/94, 2263/94, 2339/94, 2340/94, 2356/94, 0075/95, 0095/95, 0096/95, 0097/95, 0499/95, 0936/95, 1271/95, 1351/95, 1352/95 samt ej diarieförda handlingar. Personbeskrivningar av projektansvariga. ningsklipp. Reklambroschyr: Hotell Nausta. Rapport: Jörgen Stenberg. Bandprotokoll för videoinspelade intervjuer med Hans Larsson, testförare. Peter Nilsson, levnadskonstnär och Johan Everljung - det är dåligt med brudar i skogen. Antal sidor 21 inklusive en huvudsida Fältdagbok, Staffan Bjuhr. Fältdagbok, Herulf Tydén. Dagbok för Norrbottensprojektet (Jörgen Stenberg?) 38 Livskvalitet i Tornedalen. Tex Berg och Gunnar Kieri. Diarieförda handlingar. Dnr 0892/94, 1151/94, 1774/94, 1775/94, 1904/94, 1905/94, 1995/94, 1996/001 samt ej diarieförda handlingar. Materialsammanställning efter genomförd dokumentation. Manus till Tornedalens årsbok: Jag trodde jag skulle sakna storstadens puls. 7 sidor samt förord. Manus till publikationen: Norrbottensprojektet. Förslag till

24 förord, 8 sidor. Sammanställning av Tex Bergs stipendier, arbetsbidrag, separatutställningar m.m. Fältdagbok. Tex Berg. Information om de intervjuade. Kortfattad redovisning av intervjusituationen. Sammanställning av upplevelser och erfarenheter av projektet. Tex Berg. Sammanställning och funderingar kring projektet. Gunnar Kieri. Bildförteckning. Tex Berg. ningsklipp. Bandprotokoll: Tore Hjort, , 13 sidor. Bandprotokoll: Harry Grape, , 19 sidor. Bandprotokoll: Tage Eriksson, , 18 sidor. Inga Bandprotokoll: Bengt Ek, , 14 sidor. Inga Bandprotokoll: Göran Blomberg, , 11 sidor. Bandprotokoll: Oskar Andersson, , 19 sidro. Inga 39 Livskvalitet i Tornedalen. Tex Berg och Gunnar Kieri. Bandprotokoll: Jan Johansson och Rolf Lahti, , 24 sidor. Inga Bandprotokoll: Kerstin Johansson, , 14 sidor. Bandprotokoll: Gunnel Karlsson, , 16 sidor. Inga Bandprotokoll: Karl Lantto, , 11 sidor. Inga Bandprotokoll: Charlotte Lehto, , 18 sidor. Inga Bandprotokoll: Kurt Larsson, , 14 sidor. Inga Bandprotokoll: Börje Lantto, , 12 sidor. Inga Bandprotokoll: Paul Naalisvaara, , 18 sidor. Inga Bandprotokoll: Erik Nilsson, , 40 sidor. Inga Bandprotokoll: Irene Pakisjärvi, , 15 sidor. Bandprotokoll: Ove Pekkari, , 14 sidor. Inga förbhåll. Bandprotokoll: Curt Persson, , 39 sidor. Inga Bandprotokoll: Henry Rantatalo, , 26 sidor. Inga

25 Bandprotokoll: Börje Rytiniemi, 1994/10-27, 15 sidor. Bandprotokoll: Tapio Salo, , 13 sidor. Bandprotokoll: Lars Törnman, , 35 sidor. Inga Bandprotokoll: Lars Wallin, , 21 sidor. Inga Bandprotokoll: Ruth Wikström, , 16 sidor. Inga Bandprotokoll: Nora Ylinentalo, , 15 sidro. Bandprotokoll: Lilly Ylipää, , 23 sidor. Inga Bandprotokoll: Anne-Marie Palo, sidor. Inga Bandprotokoll: Bo-Erik Nilsson sidor. Inga 40 Rödingsträskgruppens skogssameby. Mats Fjellström. Fältdagbok. Mats Fjällström. Diarieförda handlingar. Dnr 1728/94, 2034/94, 0012/95, 1022/95, 1049/95, 1096/95, 1269/95, 1959/95 samt ej diarieförda handlingar. Materialsammanställning efter genomförd dokumentation. ASSI-arbetaren. Ebbe Henriksson. Diarieförda handlingar. Dnr 0851/94, 1182/94, 0056/95, 0164/95 samt ej diarieförda handlingar och tidningsklipp. Kort historik om ASSI-Domän Karlsborg AB. Fältdagbok. Ebbe Herniksson. Kopior av tidningsklipp. Skogssamer. Ulla Ekh. Diarieförda handlingar. Dnr 0793/94, 1154/94, 1369/94, 1447/94, 1593/94, 1644/94, 1684/94, 1772/94, 0346/95, 0370/95, 0373/95, 0376/95, 0551/95, 0576/95, 0624/95, 0921/95, 0939/95 samt ej diarieförda handlingar. Skogssamer. Bandprotokoll: Lars Eriksson, , 16 sidor. Inga Bandprotokoll: Lars Eriksson, , 47 sidor. Band 1(2) Inga Bandprotokoll: Michael Eriksson, , 42 sidor. Band 1(2). Inga Bandprotokoll: Michael Eriksson, , 11 sidor. Band 2(2).

26 Inga Bandprotokoll: Seth-Ivan Eriksson, , 43 sidor. Band 1(2). Inga Bandprotokoll: Seth-Ivan Eriksson, , 17 sidor. Band 2(2). Inga Bandprotokoll: Anette Eriksson, , 40 sidor. Inga 41a Máttarákká. Lena Granath. Diarieförda handlingar. Dnr 2004/94, 2005/94, 2073/94, 2245/94, 2265/94, 2318/94, 2328/94, 0403/95, 2038/95 samt ej dirarieförda handlingar. Fältdagbok. Lena Granath. Ödebyar i inlandet. Jan Anders Eriksson. Diarieförda handlingar. Dnr 0817/94, 1809/94, 0464/95, 0495/95, 1812/95, 1996/0011 samt ej diarieförda handlingar. Materialsammanställning efter genomförd dokumentation. Jan Anders Eriksson. Måleri. Musik och Bild. Dan Engman och Lena Nallo. Diarieförda handlingar. Dnr 0854/94, 2362/94, 0136/95, 0180/95, 0213/95, 0372/95, 0642/95, 1811/95 samt ej diarieförda handlingar. Bandprotokoll: Yana Sundgren, , 43 sidor. Inga ningsklipp (kopior). Musikstycken med noter och texter. Sinksundets fritidsområde. Lars Elenius. Diarieförda handlingar. Dnr 0872/94, 1134/94, 1688/94, 1721/94, 2109/94, 2254/94, 1368/95 se även 1367/95. Samt ej diarieförda handlingar. Personuppgifter för de intervjuade vid projektet/sinksundet. Historik och allmänt om Sinksundets fritidsområde samt bandlista med accessionsnummer för foto. Slutrapport om Sinksundets fritidsområde.. Fältdagbok. Lars Elenius. ningsklipp (kopia) 41b Sinksundets fritidsområde. Lars Elenius.

27 Bandprotokoll: Lilly Engman och Göte Engman, sidor. Inga Bandprotokoll: Gottfrid och Rut Enqvist, sidor. Inga Bandprotokoll: Henning Gjörup, sidor. Inga Bandprotokoll: Eric Hjalmar Gustafsson, , 38 sidor. Inga Bandprotokoll: Sven Köhler, , 22 sidor. Inga Bandprotokoll: Mikael Mattsson, , 16 sidor. Inga Bandprotokoll: Per Nordbrandt och Marie-Louise Nordbrandt, , 22 sidor. Inga Bandprotokoll: Stig Nordbrandt, , 17 sidor. Inga Bandprotokoll: Marlene Rosling, , 14 sidor. Inga Bandprotokoll: Siri Vendela Roslin och Margareta Anita Widgren, , 23 sidor. Inga Bandprotokoll: Arne Sandström, , 18 sidor. Inga Bandprotokoll: Edith Sjöberg, , 20 sidor. Inga Bandprotokoll: Allan Sundberg, , 18 sidor. Inga Bandprotokoll: Edvard Uusitalo, , 11 sidor. Inga Bandprotokoll: Ulla Vanhaniemi, , 19 sidor. Inga Bandprotokoll: Ada och Bo Åslin, , 21 sidor. Inga Ett exemplar av den färdiga boken "Norrbottensprojektet - en nutidsdokumentation " ligger också här. 41c Arkivkartong Sinksundets fritidsområde. Lars Elenius. 10 st kassetband med intervjuer. 42 Anders Kronborg. Fotouppdrag. Människor och liv i Malmberget. Diarieförda handlingar. Dnr 0999/95, 1208/95, 1325/95, 1400/95, 1553/95 samt ej diarieförda handlingar. Rolf Kaarlenkaski. Uppdragsfotograf. Fotografisk dokumentation kring strukturomvandlingen i Norrbotten. Diarieförda handlingar. Dnr 1892/95, 1958/95, 2013/95,

28 2086/95, 1996/0011 samt ej diarieförda handlingar. IngaLill Eriksson. Bandutskrivare (avbröt ). Diarieförda handlingar. Dnr 2313/94, 0032/95, 0049/95, 0311/95, 0321/95, 0873/95 samt ej diarieförda handlingar. Anna Jacobsson. Bandutskrivare. Diarieförda handlingar. Dnr 0696/95, 0713/95, 1399/95, 1430/95, 1440/95, 1473/95, 1575/95, 1703/95, 1774/95, 2349/95, 2487/95, 2562/95, 1996/0011 samt ej diarieförda handlingar. Maria Johansson. Bandutskrivare. Diarieförda handlingar. Dnr 1353/95, 1367/95, 1416/95, 1442/95, 2037/95 samt ej diarieförda handlingar. Gun Jonsén. Bandutskrivare. Diarieförda handlingar. Dnr 0432/95, 0534/95, 0604/95, 0846/95, 1429/95, 1841/95, 1918/95, 2366/95, 2472/95, 2486/95, 2558/95, 1996/0011 samt ej diarieförda handlingar. Kerttu Tuomiranta. Bandutskrivare. Diarieförda handlingar. Dnr 0715/95, 1100/95, 1252/95, 1295/95, 1297/95 samt ej diarieförda handlingar. Håkan Olofsson. Bandutskrivare. Diarieförda handlingar. Dnr 1587/95, 1685/95, 1864/95 samt ej diarieförda handlingar. Lena Perdahl. Bandutskrivare. Diarieförda handlingar. Dnr 2326/94, 2331/95, 2484/95, 2559/95, 2575/95, 1996/0011 samt ej diarieförda handlingar. Maria Wikman. Bandutskrivare. Diarieförda handlingar. Dnr 2441/95, 2461/95, 2485/95, 2560/95, 1996/0011 samt ej diarieförda handlingar. Karl-Axel Juntti. Försörjning på landsbygden. Avbrutet projekt. Diarieförda handlingar. Dnr 0064/94, 0348/95, 0358/95, 0359/95, 0365/95, 0841/95, 1088/95, 1207/95 samt ej diarieförda handlingar. Marie Moosberg och Daryoush Tahmasebi. Avbrutet projekt. Diarieförda handlingar. Dnr 0964/94, 1172/94, 1526/94, 1557/94, 1640/94, 1641/94, 1703/94, 1704/94, 1725/94, 1729/94. Lotta Ljungberg. Avbrutet projekt. Diarieförda handlingar. Dnr 1464/94, 1493/94, 1643/94, 1732/94. Stina Persson. Avbruna projekt. Diarieförda handlingar. Dnr 0462/9, 0463/95, 0522/95, 0596/95. 43

29 Intresseanmälningar till Norrbottensprojektet. Diarieförda handlingar. Förteckning över diarienummer. 44 Christina Snell-Lumio. Människor och liv i Puostijärvi. Diarieförda handlingar. Dnr 1847/94, 2197/94, 0176/95, 0223/95, 0411/95, 0412/95, 0459/95, 0679/95, 0888/95, 1566/95, 2214/95, 2348/95, 2475/95, 1996/0011 samt ej diarieförda handlingar. Fältdagbok. Christina Snell-Lumio. Anteckningsbok för postväska tillhörande Signe Larsson. Karta över Puostijärvi med informanternas hus markerade. Kopia på äldre köpebrev på Fritz Ojas bostadshus fastigheten Puostijärvi 2:1 Ylipää. Kuvert med logotype. Kopior på tidningsklipp. Bildbeskrivnningar till första filmen. Människor och liv i Puostijärvi. Rapport: Människor och liv i Puostijärvi. Sammanställning med text och fotografier. Människor och liv i Puostijärvi. Nutidsdokumentation med text och fotografier. 45 Christina Snell-Lumio. Människor och liv i Puostijärvi. Bandprotokoll: Doris Blom, , 11 sidor. Inga Bandprotokoll: Anna Lansgren, , 19 sidor. Inga Bandprotokoll: Anna Lansgren , 15 sidor. Inga Bandprotokoll: Erik och Anna Lansgren, , 14 sidor. Inga Bandprotokoll: Erik och Anna Lansgren, , 24 sidor. Inga Bandprotokoll: Erik Lansgren, , 20 sidor. Inga Bandprotokoll: Erik Lansgren, , 14 sidor. Inga Bandprotokoll: Torsten Lansgren, , 12 sidor. Inga förbhåll. Bandprotokoll: Signe Larsson, , 11 sidor. Inga

Bilaga 1 5. Rapport över genomförda samtidsundersökningar vid Norrbottens museum 1975 2000

Bilaga 1 5. Rapport över genomförda samtidsundersökningar vid Norrbottens museum 1975 2000 Bilaga 1 5 Rapport över genomförda samtidsundersökningar vid Norrbottens museum 1975 2000 Eva Gradin, Norrbottens museum i Luleå Anna Elmén Berg, Piteå museum samdok NORDISKA MUSEET Delrapport SAMTIDEN

Läs mer

Glitter & glädje. Den stora festen för 25-årsjubilarer och nyblivna pensionärer. Nummer 5, 2012. det är inspirerande.

Glitter & glädje. Den stora festen för 25-årsjubilarer och nyblivna pensionärer. Nummer 5, 2012. det är inspirerande. tidningen för personalen vid Norrbottens läns landsting Nummer 5, 2012 Glitter & glädje Den stora festen för 25-årsjubilarer och nyblivna pensionärer tema: LAndstingets veteraner sidorna 7 9 Landstinget

Läs mer

KOMMUNBLAD NR 2 JUNI 2011. Politiska nämnder, sid 8-9 Flygplatsen 40 år, sid 11 Balbilder, sid 14-15

KOMMUNBLAD NR 2 JUNI 2011. Politiska nämnder, sid 8-9 Flygplatsen 40 år, sid 11 Balbilder, sid 14-15 KOMMUNBLAD NR 2 JUNI 2011 Politiska nämnder, sid 8-9 Flygplatsen 40 år, sid 11 Balbilder, sid 14-15 Kommunalrådet har ordet Vi blir fler! Befolkningen i Gällivare kommun ökade under första kvartalet 2011.

Läs mer

Stiftelsen Havsbris. Ordföranden har ordet 2

Stiftelsen Havsbris. Ordföranden har ordet 2 Vi på Domsten 2011 Ordföranden har ordet Stiftelsen Havsbris Bästa Domstens- och Grålägebor! Ytterligare ett år har passerat. Här kommer Vi på Domsten 2011 och sommaren är på G. Lite tillbakablick på vädret

Läs mer

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria November 2006 NR 79 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria Så här fiskade man lax i Norrland enligt Olaus Magnus historia om de nordiska

Läs mer

VINTERBLAD 2011 FRÅN DIALEKT-, ORTNAMNS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UMEÅ (DAUM)

VINTERBLAD 2011 FRÅN DIALEKT-, ORTNAMNS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UMEÅ (DAUM) ISSN 1402-2117 VINTERBLAD 2011 FRÅN DIALEKT-, ORTNAMNS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UMEÅ (DAUM) DAUM-KATTA Hänna köm ägge bårte katta! Hänna köm ägge bårte katta! Uttrycket finns belagt på många håll i Västerbotten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK,

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK, http://www.norrbottenslansbibliotek.nu 2 INNEHÅLL 1. BIBLIOTEKSVERKSAMHET FÖR VUXNA s. 3 Basverksamhet 1.1 Kompletterande medieförsörjning 1.2

Läs mer

Traditionen. lever vidare. no 7 2008

Traditionen. lever vidare. no 7 2008 no 7 2008 Barbro säger tack och hej sidan 2 Galafest med landstingets veteraner sidorna 3 5 Katastrofövning: larmet går i Kiruna sidorna 8 9 Julbestyren är i full gång. Varje dag fram till julafton spelar

Läs mer

Festligt &färgstarkt

Festligt &färgstarkt no 7 2010 Upphandlarens vardag SIDORNA 8 9 Wargen kommer i julstämning SIDAN 15 Han lämnade krigets Afghanistan SIDAN 16 Foto: ANDERS ALM Festligt &färgstarkt Landstingets verkliga veteraner i rampljuset

Läs mer

Elin en läkare utan gränser

Elin en läkare utan gränser Nummer 5 2014 PERSONALTIDNINGEN FÖR NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Elin en läkare utan gränser Elin Folkesson har åkt på sitt åttonde utlandsuppdrag: Ebolautbrottet är det viktigaste jag kan jobba med. SIDORNA

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 21-22 november 2012 93 118 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 27 november 2012 Elisabeth Lindberg, ordförande Anders Josefsson, justerare Jörgen

Läs mer

LITTERATURENS VILLKOR I NORRBOTTEN en kartläggning

LITTERATURENS VILLKOR I NORRBOTTEN en kartläggning LITTERATURENS VILLKOR I NORRBOTTEN en kartläggning Norrbottens länsbibliotek 2012 Omslagsbild, foto: Kjell Öberg. 2 Litteraturens villkor i Norrbotten en kartläggning Innehållsförteckning 1. INLEDNING...

Läs mer

VÅRBLAD 2007 FRÅN DIALEKT-, ORTNAMNS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UMEÅ (DAUM)

VÅRBLAD 2007 FRÅN DIALEKT-, ORTNAMNS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UMEÅ (DAUM) ISSN 1402-2117 VÅRBLAD 2007 FRÅN DIALEKT-, ORTNAMNS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UMEÅ (DAUM) DAUM-KATTA Hänna köm ägge bårte katta! Uttrycket finns belagt på många håll i Västerbotten och Norrbotten och betyder

Läs mer

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL DOMSTEN

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL DOMSTEN Vi på Domsten år 2001 1 v i p å d o m s t e n HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL DOMSTEN Som du säkert har upptäckt så är Domsten en mycket vacker by. Men framför allt är Domsten de cirka 600 invånare som bor och

Läs mer

KYRKPOSTEN Nr 2. 2014 1

KYRKPOSTEN Nr 2. 2014 1 KYRKPOSTEN Nr 2. 2014 1 Tidning för Svenska Kyrkan i vårt pastorat KYRKPOSTEN Vittangi församling Nr 2 2014 Redaktionskommitte: Börje Johansson Birgitta Ranner och Ileana Huuva Ansvarig utgivare: Anna

Läs mer

Medelsvensson och topplistor The average Swede and top charts

Medelsvensson och topplistor The average Swede and top charts Medelsvensson och topplistor The average Swede and top charts Kvinnan Medelsvensson Namn: Maria Johansson Ålder: 42 år Arbetar: Inom vård och omsorg Civilstånd: Gift och har två barn Bil: Volvo V70, ljusgrå

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Stiftelsen Norrbottensteatern Årsberättelse 2010

Stiftelsen Norrbottensteatern Årsberättelse 2010 Stiftelsen Norrbottensteatern Årsberättelse 2010 Foto: Anders Alm Innehållsförteckning Teaterchefen berättar 1 Produktioner för vuxna, spelade på stora scener 3 spelade på mellanstora scener 6 Produktioner

Läs mer

Verksamhetsberättelse året 2014 för Stiftelsen Strindbergsmuseet

Verksamhetsberättelse året 2014 för Stiftelsen Strindbergsmuseet 1 Verksamhetsberättelse året 2014 för Stiftelsen Strindbergsmuseet 2 Innehåll Kort beskrivning av Strindbergsmuseets uppdrag 3 Styrelse och personal 4 Ekonomi 6 Övrig gemensam verksamhet 6 Verksamhetsberättelse

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015 ÅRSMÖTE SAMHÄLLS- BYGGARNA 28 april Frukostseminarium, forskning & samarbete 5 maj Årsmöte i Region Syd Anders Tojkander med engagemang

Läs mer

&museer. lokalt regionalt globalt S A M D O K S V E N S K A K U L T U R H I S T O R I S K A M U S E E R I S A M A R B E T E SAMTID

&museer. lokalt regionalt globalt S A M D O K S V E N S K A K U L T U R H I S T O R I S K A M U S E E R I S A M A R B E T E SAMTID S A M D O K S V E N S K A K U L T U R H I S T O R I S K A M U S E E R I S A M A R B E T E SAMTID &museer Nummer 1 2009. Årgång 33. lokalt regionalt globalt LEDARE Vad händer med Samdok? Av Christina Mattsson»Enligt

Läs mer

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010 SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010 1 Omslagets bild: Sven Jensén, styrelsemedlem i Skånes hembygdsförbund, bland mycket annat, visar den nyinvigda Natur- och kulturstigen i Ballingstorp. Foto: Maria

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

FöRENINGEN FöR UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA FORSKNINGSINSTITUT

FöRENINGEN FöR UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA FORSKNINGSINSTITUT FöRENINGEN FöR UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA FORSKNINGSINSTITUT Protokoll 1/87 fört vid, KONSTITUERANDE möte Dag: 1987-03-23 Plats: Hos Börje Sandfn Tid: kl 19.30 PROLOG 811 n8 BILDANDE AV ETT KULTURHISTORISKT

Läs mer

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Dina lokala politiker sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Kommunalrådet har ordet Beskedet att LKAB avsätter pengar för samhällsomvandlingen i Malmfälten var efterlängtat. En grundplåt på tre miljarder

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 1 av 9. konferensen på Lejondals slott.) - 16, dec 1981, s. 1-2.

Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 1 av 9. konferensen på Lejondals slott.) - 16, dec 1981, s. 1-2. Samdokbulletinen nr 1-25 Sidan 1 av 9 SAMDOK - allmänt 1 Rosander, Göran, Nu börjar vi! - 1, 1977, s. 1. 2 SAMDOK-nytt. - 2, 1978, s. 8. 3 Rentzhog, Sten, SAMDOK - ett steg mot framtidens museum. - 3,

Läs mer

S A M D O K S V E N S K A K U L T U R H I S T O R I S K A M U S E E R I S A M A R B E T E SAMTID. &museer. Nummer 2 2008. Årgång 32.

S A M D O K S V E N S K A K U L T U R H I S T O R I S K A M U S E E R I S A M A R B E T E SAMTID. &museer. Nummer 2 2008. Årgång 32. S A M D O K S V E N S K A K U L T U R H I S T O R I S K A M U S E E R I S A M A R B E T E SAMTID &museer Nummer 2 2008. Årgång 32. projekt i tiden LEDARE Folkminnen, programmet som dokumenterade vår samtidstradition

Läs mer

Tycker du att tidskriften är läsvärd rekommenderas att du satsar på en tidningsprenumeration!

Tycker du att tidskriften är läsvärd rekommenderas att du satsar på en tidningsprenumeration! Hej, käre k besökare! Västagötabygdenstabygdens förstasida finns påp nästa sida! Tycker du att tidskriften är läsvärd rekommenderas att du satsar på en tidningsprenumeration! Vid 1 ex. kostar 1-årsabonnemang

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer