NORRBOTTENS MUSEUM F 7 HANDLINGAR OM FÄLTARBETEN, UTREDNINGAR OCH DOKUMENTATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRBOTTENS MUSEUM F 7 HANDLINGAR OM FÄLTARBETEN, UTREDNINGAR OCH DOKUMENTATION"

Transkript

1 Spridda år. Handlingar om forskning. Etnologiska anvisningar. Angående Jukkasjärvi undersökningen (kopia) Motioner i andra kammaren 1930 samt ett brev. Redogörelse för studieresa 1931 (kopia) Kopior av diverse material. Förhandlingsredogörelse Nr 10. Nr 196. Kopior av diverse material. Aktuella uppgifter för hembygdsstudier i Norrbotten Dnr 0243/ /68 Ang. kallelse till sammanträde forskningsprojektet "Norrlands tidiga bebyggelse". 0436/68 Ang. sammanträde forskningsprojektet "Norrlands tidiga bebyggelse". 0633/68 Ang. sammanträde forskningsprojektet "Norrlands tidiga bebyggelse". 1418/68 Ang. nålkort mm. Riksantikvarieämbetet. 1761/69 Ang. sammanträde forskningsprojektet "Norrlands tidiga bebyggelse". 0198/68 Ang. sjöregleringsmaterial samt anhållan om boken "Hunting and Fishing". 0474/73 Ang. monografiserien Early Norrland. Dnr 0980/70 angående bebyggelse historisk forskning. Dnr 0277/71 angående miljövårdsberedningens enkät rörande miljövårdsverksamheten. Dnr 1243/71 angående pågående etnologisk forskning. Dnr 0185/74 angående information om pågående forskningsprojekt. Dalarnas museums forskningsråd, Enkät och sammanställning. Dnr 1839/81 angående aktiviteter med anknytning till populärvetenskap på Norrbottens museum Litteraturtips om års krig. Dnr 1469/82 angående forskningskonferens Nordensköldska expeditionen. Diarieförda handlingar. 1937/82 hänvisning. 2113/82 hänvisning. 1273/92 ang. Nordensköldsloppet. 0039/77 hänvisning. 1741/77 hänvisning. 0599/77 hänvisning (m.fl) 1686/76 ang. inbjudan till bildandet av förening för främjandet av dendrokronologisk forskning i Sverige. 1586/76 ang. forskning av intresse för byggnadsvård. 0825/76 hänvisning. 0687/76 ang. sammanställning över utredningar, statistik och annan information rör Norrbottens län. 0198/68 ang. sjöregleringsmaterial samt anhållan om bok.

2 0474/73 ang. monografiserien Early Norrland. 0346/77 ang. planering av beredskapsarbeten inom tjänstesektorn budgetåret 77/78 (med 0960/77) 1550/78 ang. inbjudan till seminarium. 0051/78 ang. förteckningar över utredningar. mm. 0209/79 ang. symposium (med 0448/79 och 0669/79) 0247/79 ang. anförande vid konferens. 0342/80 ang. inbjudan till kvänseminarium (med 0771/80) 1576/79 hänvisning. 1510/79 hänvisning. 0620/81 ang. stipendium eller bidrag. 1393/81 ang. information. 0865/81 hänvisning. 1642/81 hänvisning. 1609/81 hänvisning. 1839/81 ang. aktiviteter på Nbm. 1900/81 ang. enkät. 1052/82 ang. stipendium eller bidrag. 1208/82 ang. släktforskning. 1196/73 hänvisning (med 0204/74) 1787/77 hänvisning. 1943/75 ang. uppgifter till 1976 års forskningsprojekt. 0013/75 hänvisning. 1629/74 ang. hembygdsforskning. 1199/74 hänvisning (med 0661/75) 0452/76 ang. anhållan om rapporter. 0262/75 ang. forskningsprojektkatalog Handlingar om forskning. 0855/95 ang. information. 0804/92 ang. forskning mellan åren (med 0651/92) 1576/79 ang. tekninskt museum i anslutning till högskolan i Luleå. 0687/76 ang. sammanställningar över utredningar, statistik mm. 0429/93 ang. föreläsningar. 0459/87 ang. lån av arkivhandlingar. 1156/88 hänvisning. Forskningsinformationn till barn och ungdom, Barn möter forskare, Låta veta - vägar till forskningsinformation för barn och ungdom och Populärvetenskap i USA - Fakta och intryck från en resa i Nordamerika /93 ang. Samhälle och resursutnyttjande i Lule älvdal. Luleälvdalsprojektet. 0490/95 ang. forskning och utveckling inom landstingen /91 ang. museiprojekt "Kulturhistoria" inom projektet "En älv.." har här tilldelats medel (med 0699/91) 0432/91 ang. inbjudan till uppföljning. 0356/91 ang. länsmuseernas och Nordiska museets medverkan i projektet Pensionärsliv /89 ang. kurs (med 0249/90 och 0351/90) Kopior på tidningsurklipp.

3 Populär vetenskapsveck /87 ang. forskarseminarium. 1461/86 Rapporten "Öppet museum". 0679/86 Orienteringskurs. 0724/84 ang. material kring livsloppsintervjuerna "Livsöden i Robertsfors". Sundsvallsbygden - organ för Sundsvallsforskningen. 1469/82 Forskningskonferens på Norrbottens museum (med 1567/82) Forskningskonferens Handlingar om fältarbeten och utredningar. Tornedalsundersökningen. Frågeformulär rörande undersökningen. Undersökningen i Jänkisjärvi, uppläggning. Dnr 0094/64, 0185/64, ad 0185/64. angående anslag, angående tillstånd. P.M rörande Tornedalsundersökningen. Diarieförda handlingar. 0276/69 ang. renskrift av Jänkisjärvi undersökningen (Tornedalsundersökningen) 0742/70 ang. gränsundersökningar i Tornedalen. 1554/68 ang. bidrag från kulturfonden Spridda år. Nordiska museets meddelanden. Från etnologiska undersökningar. 5 - Nordiska museets frågelistor. Etnologi. Frågelistor utan svar rörande olika ämnen. Stickning med svar: Sagesman fru Hanna Wiss (Stubb) född 1875 i Kukkola. Frågelistor utan svar nr Skisser av detaljer från byggnader, korgar, jordbruk. m.m Nordiska museets frågelistor. Etnologi. Frågelistor utan svar rörande olika ämnen nr Skisser av detaljer från byggnader, korgar, jordbruk. m.m. Diarieförda handlingar. 7a Spridda år. Handlingar om fotografisk ekologisk dokumentation i Sverige. (EkoDok) Trycksaker. ningsklipp. Handlingar om Bondeminnen, projekt. Diarieförda handlingar. 1591/93 ang. förslag till utställning om Vettasjärvi i projektet EkoDok. 1223/95 ang. EkoDok 90 Vettasjärvidokumentation, personuppgifter på de som intervjuats. 0455/91 Nordiska museet ang talets jord och skogsbruksmaskiner. Enkät samt listor över Nbm s förmål. samt skrift Föremålsinsamling "Rädda 1900-talet" av Nordiska museet.

4 0846/93 Nordiska museet ang. insamlingen av Bondeminnen, lägesrapport. 0011/92 Jänköpings läns museum ang. gemensam Ekodok utställning. 0689/91 Nordiska museet ang. inbjudan till träff på Sånga-Säby folkhögskola. 1512/90 Nordiska museet ang. projektet Bondeminnen (med 0628/91, 1469/91, 0131/92, 0243/92, 0328/92, 1056/92, 0846/92 och 1964/94) 0590/90 Nordiska museet ang. samarbetsprojektet Bondeminnen. 1280/93 Ang. utställning inom ramen för Ekodok projektet, rekvisition. 0971/76 Arbetsgruppen för Edok ang. inbjudan till konferensen Etnologisk dokumentation i samband med föremålsförvärv samt föremåls insamling vid miljödokumentation - Edok nov 1976 (1325/76 och 1559/76) 0455/93 ang. information kring EkoDok -90 till Ájtte. 1065/92 Nodiska museet. Om förberedelser för en bok på EkoDok -90 projektet. 1060/92 Svar ang. bok om EkoDok -90 projektet till Norrbottens museum. 0874/92 Anslag till dokumentation EkoDok Vettasjärvi. 0663/92 ang. bokproduktion. Projektbeskrivning. 0455/93 ang. information om bokprojekt Vettasjärvi i EkoDok /92 Projektbeskrivning. 0395/92 Enkät som rör EkoDok /92 Ekonomisk kalkyl EkoDok -90 Vettasjärvi Lars Elenius och Anders Alm. 0310/92 Västerbottens museums avtal med sina EkoDok fotografer överskickat enligt önskemål. 1489/91 ang. EkoDok -90 Lars Elenius rörande intervjer mm. 1482/91 ang. test transkiberat band av Lars Elenius. Intervjuad är Arne och Hedvig Enryd i Vettasjärvi Skickat till Nbm för påseende. 1468/91 EdoDok -90 ang. underskrift av brev. 0752/91 Nordiska musset till medverkande fotografer och författare i projektet EkoDok -90 och till museernas kontaktpersoner. 0431/91 Nordiska museet, Till cheferna för de länsmuseer som deltar i projektet Ekodok /91Till museernas kontaktpersoner inom projektet Ekodok -90 ang. medel för beredskapsarbeten från Ams. 0194/91 Till kontaktpersoner vid medverkande museer. PM från Ekodok -90 seminariet i Leksand. 0030/91 Ang. Ekodok -90 Dokumentation av Piteå älvdal. (dokumentationen av Piteå älvdal blev inte av) 1529/90 Ang. kurs för projektledare. 1517/90 Förslag till avtal för projektet Ekodok /90 Avtal mellan Norrbottens museum och Lars Elenius, Ekodok -90. Ekonomiskt underlag Ekodok -90 Vettasjärvi, Lars Elenius.

5 0162/92 Ang. Adomus nr 13 - temanummer om Ekodok -90 (med 0820/92) 0154/91 ang. anställningsavtal mellan Norrbottens museum och Lars Elenius. (med 0156/91) 0179/90 ang. förfrågan om intresse att medverka i projektet Ekodok /91 Stiftelsen Stockholms läns museum ang. Ekodok -90 avtal. 0153/91 Norrbottens museum och Anders Alm, anställningsavtal (med 0155/91) 0913/90 Ang. projekt Ekodok -90 i Piteå älvdal. (med 0813/90) 0690/90 Minnesanteckningar från möte på Västerbottens museum Ekodok /90 Avtal för fotografer. 0581/90 Minnesanteckningar från möte. 0580/90 Dokumentation Kalix älv - kostnadsberäkning. 0579/90 ang. minnesanteckningar och avtal till Ekodok /90 Meddelande om skickad leverans. 0572/90 Lars B Svonni ang. medverkan i projektet Ekodok /90 Till Eivon Carlsson ang. "Bok om Pite älv". 0423/90 Projektbeskrivning dokumentation Kalix älv. 0179/90 Förfrågan om intresse att medverka i projektet Ekodok /89 Statens kulturråd ang. projektet Ekodok -90 7b Handlingar kring projektet Ekodok /93 C-uppsats. Vettasjärvi - kampen om naturresurseran i en by i Norrbottens inland. Lars Elenius. 0617/93 Vettasjärvi - det ekologiska året. 0616/93 Slutrapport om Ekodok året i Vettasjärvi. 0596/93 Ekodok -90 Materialredovisning. 0593/93 Ekodok -90 Fotodokumentation. 0586/93 Bilder till Ekodok /93 Bandprotokoll för Ekodok 90 Vettasjärvi. 1502/93 ang. rullbandsintervjuer överförda till kassett. 1503/93 Förteckning över inlämmnade intervjuer /93 Ekodok -90 Fotodokumentation. 0471/93 Bilder från Ekodok /93 ang. omfördelning av pengar Ekodok /93 ang. utställning inom ramen för Ekodok projektet. 1133/92 Ekodok -90 kontaktkartor. 1277/92 Bildbeskrivning till Ekodok /93 Ekodok 90 saknade bandprotokoll till inlämmnade kassetter. 1516/93 Ekodok -90 bandutskrifer, bandintervjuer gjorda av Lars Elenius. 0561/92 ang. bok och utställning utifrån Ekodok -90 projektet. 7c EkoDok -90 Bandprotokoll och kassetter med personintervjuer.

6 7d 1991 EkoDok -90. Bandprotokoll. Intervjuer gjorda av Lars Elenius. Arne och Hedvig Enryd: torsdag (10 sidor) Arne och Hedvig Enryd: torsdag (9 sidor) Arne och Hedvig Enryd: torsdag (7 sidor) Arne och Hedvig Enryd: torsdag (7 sidor) Börje Enryd: torsdag (9 sidor) Börje Enryd: torsdag (9 sidor) Börje Enryd: torsdag (7 sidor) Algot Johansson och Åsa Metto: söndag "Emils hus". Algot Johansson och Åsa Metto: tisdag " Algot/Åsa". Bror Nilsson: fredag (7 sidor) Bror Nilsson: fredag (6 sidor) Bror Nilsson: onsdag (7 sidor) Bror Nilsson: onsdag (7 sidor) Börje Enryd: fredag (4 sidor) Erik Poidnakk och Lennart Sammelin: tisdag Arvid Rautio: fredag Ingeborg Johansson och Arvid Rautio: fredag Clary Persson och Lennart Sammelin: lördag (6 sidor) Clary Persson och Lennart Sammelin: lördag (7 sidor) Lennart Sammelin: lördag (7 sidor) Lennart Sammelin: onsdag (5 sidor) Lennart Sammelin: onsdag (6 sidor) Lennart Sammelin: onsdag (7 sidor) Paul Sammelin: söndag Handlingar om Samdok. Dokumentation. Diarieförda handlingar. Verksamhetsrapport /87 ang. uppgifter till Samdokregistret för 1986 (med 0879/87) 0892/87 ang. Nordisk konferens. 1571/86 ang. register över utförda samtidsdokumentationer vid Nbm. 0606/86 ang. ändring av konferensplaner. 0600/86 ang. artikel i Samdok /86 ang. uppgifter över utförda samtidsundersökningar 1985 samt planerade projekt under den närmaste framtiden (med 0912/86) 1670/85 ang. samtidsdokumentation vid Norrbottens museum. 1142/85 ang. samtidsdokumentation vid Norrbottens museum (med 1462/85) 0578/85 ang. uppgifter om samtiliga samtidsundersökningar uner 1984 samt planerade projekt. 0402/85 ang. samtidsdokumentation vid Norrbottens museum.

7 0253/85 ang. Detta händer i Samdok. 0249/85 ang. enkät. 1063/84 ang. rapporterade samtidsundersökningar under /84 ang. samtidsundersökningar under 1983 samt planerade projekt (med 0939/84) Figurer till "Svensk stålindustris sturktur, vad har skett? Vad kan hända? Föredrag av Wilhelm Ekam /83 ang. kurs i samtidsdokumentation (med 1512/83) 0682/83 ang. samtidsdokumentation under 1982 (med 1209/83) 1233/82 ang. rapport över samtliga samtidsundersökningar /81 ang. förvärv under år 1980 (med 1985/81) 1785/81 ang. inbjudan till konferens (med 2010/81) 0366/81 ang. rapporten Fördela museernas dokumentationsansvar (med 0691/81 och 1153/82) 0869/80 ang. konferens. 0863/80 ang. dokumentation av svenskt arbetsliv (med 0866/80, 1123/80 och 1180/81) 1687/78 ang. enkät. 0998/78 ang. enkät. 0608/78 ang. deltagande i konferens. 1373/77 ang. enkät. 0597/77 ang. redogörelse för EDOK konferensen (med 1414/77 och 1481/77) 9a Handlingar om Samdok. Dokumentation. 0366/81 Rapport. Fördela museernas dokumentationsansvar. 1227/91 ang. utverdering av Samdoks verksamhetsformer. 0378/91 ang. samtidsdokumentationen vid Norrbottens museum. 0327/91 ang. dokumentation om 14 maj (med 0422/91, 0485/91, 0570/91, 0581/91, 0836/91 och 0837/91) 0344/90 ang. dokumentationskurs (med 0499/90, 0688/90, 0912/90 och 1231/90) 0521/89 ang. anvisningar för Samdok verksamheten och kortfattad målformulering. 0507/89 ang. enkätundersökning av Samdok. 0326/89 ang. obligatorisk rapport samt skiss till arkiveringsprinciper (med 1599/89 och 0722/90) 0672/92 ang. "Obligatoriska rapporten" till Samdok registret. 9b /95 Nordiska museet ang. inbjudan till dokumentationskurs "Bilder av Sverige" - om fotografier och fotografier i museernas samtidsdokumentation. 2483/95 dokumentation av Plattsättarna Nordpoolen familjebadet i Boden. Ett dokumentations uppdrag i kursen "Bilder av Sverige" genomförd av Eva Gradin och Staffan Nygren vid Nbm. (ärendet saknas detta är bilagortill ärendet) Redovisning övningsuppgift. Anteckningsförklaringar. Bildbeskriningar Nbm acc:nr 1995: ningsklipp samt annonsbilaga. ningen Bodenturisten vinter/vår

8 Handlingar om Samdok. Handlingar rörande Samdoks poolordföranden. Diarieförda handlingar. Arbetslivet i Samdok-undersökningarna. 1300/93 ang. föredragningslista för höstmöte (med 1643/93) 0286/93 ang. föredragningslista för möte med poolordföranden (med 0619/93) 1333/92 ang. protokoll från sammanträde. 1330/92 ang. protokoll från poolordförande möte. 0664/92 ang. samverkansprojekt inom SAMDOK poolerna. 0212/92 ang. kallelse till vårmöte (med 0393/92 och 0671/92) 1447/91 ang. kallelse till möte med poolordföranden (med 0058/92 och 0213/92) 1082/91 ang. kallelse till höstmöte (med 1448/91 och 1449/91) 0216/91 ang. kallelse till sammanträde. 0567/91 ang. protokoll från Samdoks rådets sammanträde. 0556/91 ang. dokumentationsprogram. 1630/90 PM ang. poolernas dokumentationsprogram. 1438/90 ang. protokoll från möte. 1082/90 ang. kallelse till möte ang. Samdok och insamlingsverksamheten. 0888/90 ang. Samdokrådets programförklaring. 2554/95 ang. nyförvärv till samlingarna åren (med 1996/0171) 2376/94 ang. uppgifter på utförda eller pågående undersökningar som belyser kulturmöten med anknytning till invandringen. 2292/94 Remissvar från Samdokrådet till Museiutredningen. 1347/94 ang. förslag till dokumentationsprogram för Samdok. 0458/94 ang. föredragningslista till vårmöte (med 0755/94) 0443/94 ang. forskningsprojektet SAMDOK - utforskningen av det samtida Sverige (med 0835/94) Remissvar från Sadokrådet till Museiutredningen /93 ang. protokoll fört vid mötet Kulturmöten i fokus /93 ang. rapport från sekretariatet /93 ang. möte kring invandrardokumentation 1993 (med 0759/93 och 1045/93) 0510/93 ang. dokumentationskurs Text och Tryck 1993 (med 0747/93, 1064/93, 1223/93 och 1319/93) 1111/92 ang. varumärke SAMDOK. 0976/92 ang. Samdoks höstmöte (med 1077/92) 0670/92 ang. boken Ting för framtiden (med 1021/92) 0478/92 ang. inbjudan till dokumentationskurs "Intervjuer och samtal" (med 0673/92 och 0921/92). 11a Handlingar rörande Samdok. Byggpoolen. Diarieförda handlingar. Angående dokumentation om kommunalhus. Se även volym

9 F7 11b. Kiruna kommunalhus. 0738/93 ang. protokoll från möte. 0993/92 ang. Byggpoolens vårmöte 1993 (med 1153/92, 1369/92, 0124/93 och 0161/93) 0002/92 ang. utkast till dokumentationsprogram Byggpoolen (med 0443/92, 1242/91, 1269/91, 1359/91, 1362/91 och 1395/91) 0336/92 ang. Byggpoolens möte april 1992 (med 0399/92, 0441/92 och 0905/92) 0690/91 ang. underlag Byggpoolens näringsområden (med 0763/91 och 1004/91) 0655/91 ang. dokumentationsprogram för Byggpoolen. 0458/91 ang. kallelse till sammanträde (med 0654/91) 0364/91 ang. projektet "kommunalhus som symboler". (med 0532/91 och 0591/91) 1012/90 ang. kallelse till Byggpoolmöte (med 1246/90, 1341/90 och 0242/91) 0689/90 ang. uppgifter till Byggpoolernas sekreterare. 0540/90 ang. kallelse till årsmöte (med 0009/91) 0372/90 ang. bygg-pool möte. Infroamtion om Älvsbyhus. 1336/89 ang. kallelse till sammanträde (med 0381/90) 0604/89 ang. kalllelse till möte med Byggpoolens medlemmar (med 0766/89) 1073/88 ang. kallelse till möte (med 1215/88) 0404/88 ang. byggpoolens möte (uppskjutet) 0218/88 ang. kallelse till sammanträde (med 0542/88) 1561/87 ang. förteckning över genomförda projekt, Byggpoolen. 1428/87 ang. protokoll från Byggpoolens möte /87 ang. kallelse till Byggpoolens möte. 0680/86 ang. kallelse till möte med Byggpoolens medlemmar (med 0872/86) 0770/85 ang. kallelse till möte (med 1192/85) 1054/84 ang. kallelse till möte (med 1811/84) 1796/83 ang. PM om byggnadstekniskt arkiv. 1892/82 ang. enkät ang. deltagande museers möjligheter till dokumentation av de i poolen ingående näringsområdena (med 0035/83, 0203/83 och 1414/83) 0908/82 ang. kallelse till möte (med 1009/82 och 1152/82) 11b Handlingar rörande dokumentation av kommunalhus. Kiruna. Se även volym 11a i denna serie. "Kommunalhus som symboler kulturanalys av byggnader i den offentliga sektorn" 0508/94 ang. sammankomst i Göteborg rörande projektet "kommunalhus som symboler". Namn och texter till klockorna i Kiruna stadshus. (häfte) Protokoll fört vid sammanträde med utredningskommittén för kommunal förvaltningsbyggnad, torsdagen den 15/ kl: 20:00. (kopia)

10 Övriga protokoll mellan åren även utdrag ur protokoll fört vid Kiruna stadsfullmäktike och Kiruna arbetsutskott mm. (kopior) Fjällripan. Personaltidning för Kiruna kommun. 5 ex. Redovisninga av kostnader för uppförning av stadshus i Kiruna. (kopia) Program samt placeringslista vid invigningen av Kiruna stadshus. (kopior) Projektbeskrivning "Kommunalhus som symboler kulturanalys av byggnaderi den offentliga sektorn". Kommunalhus som symboler en etnologisk studie. av Cecilia Hammarlund-Larsson. Ritningsförslag. (i häfte) Klockspelet och tonsättartävling. Kiruna stipendierna (lista) Information kring stadshuset och uppkomsten av det. Kiruna annonsblad. 4 nummer från Kort information finns om Luleå stadshus (tidningsklipp samt kopia ur tidskrift) 12a Handlingar rörande Samdok. Byggpoolen.. Samiska poolen Diarieförda handlingar. 1113/95 ang. Byggpoolen/Samdokbulletinen 3/ /95 ang. tidpunkten för Byggpoolens och Trä och papperspoolens gemensamma möte framflyttat till 4-5 maj 1995 (med 0946/95, 1018/95, 1124/95, 1125/95, 1126/95, 1608/95 och 1609/95 samt 1610/95 ang.dokumentation av älvsbyhus, se även dnr 1997/0632) 0134/95 ang. protokoll från möte med Byggpoolen /94 ang. inbjudan till konferens, rör projekt Samtidsdokumentation, ALU delegationen. 2169/94 ang. kallelse till möte med Byggpoolens medlemmar. 1992/94 ang. samarbete kring projekt Samtidsdokumentation. 1556/94 ang. möte i byggpoolen. 1433/94 ang. byggpoolens dokumentationsprogram. 0542/94 ang. kallelse till möte i byggpoolen (med 0836/94) Samiska poolen:

11 1730/94 ang. kallelse till Samiskapoolen (med 2140/94) 1299/93 ang. kallelse till möte i Samiska poolen (med 1389/93, 1641/93 och 1693/93) 1240/92 ang. protokoll från Samiska poolen. 1047/92 ang. kallelse till möte. 1000/92 ang. nytt förslag till Samiska poolens program (med 1064/92, 1066/92 och 1109/92) 0485/92 ang. skrivelse från SSR ang. Nordiska museets utställning om samer. 0294/92 ang. dokumentationsprogram Samiska poolen (med 0407/92 och 0230/92) 1347/91 ang. kallelse till höstmöte (med 1382/91, 1416/91 och 0074/92) 1152/91 ang. protokoll från möte. 0238/91 ang. kunskapsöverföring bland samer. 1061/90 ang. inställt möte i Samiska poolen. 0489/90 ang. protokoll från sammanträde. 0055/90 ang. sammanställning över insamlings och dokumentationsverksamheten på det samiska området (med 0115/90) 1364/89 ang. inbjudan till möte ang. bildandet av en samepool inom SAMDOK (med 1559/89) 12b - Handlingar om Samdok. Samiska poolen. ningsklipp Handlingar rörande Samdok. Metallpoolen. 1058/95 ang. uppgifter till folder med tidigare publicerade rapporter inom Metallpoolen. 1952/95 ang. kallelse till möte (med 1996/0044?) 1781/94 ang. program för metallpoolen. 1467/94 ang. kallelse till möte (med 1807/94 och 2102/94) 0001/94 ang. kallelse till möte (med 0444/94) 1040/93 ang. metallpoolens fältseminarium (med 1352/93, 1354/93, 1355/93, 1437/93, 1438/93, 1439/93 och 1440/93) 0047/93 ang. Metallpoolens vårmöte (med 0048/93, 0055/93, 0056/93, 0083/93 och 0105/93) 0247/92 ang. kallelse till vårmöte (med 0552/92) 1508/91 protokoll från möte 17 oktober /91 ang. metallpoolens dokumentationsprogram. 1357/91 ang. metallpoolens dokumentationsövning vid Rönnskärsverken. 0810/91 ang. höstmöte (med 1191/91) 0545/91 ang. program för Metallpoolen (med 0757/91 och 0809/91) 0304/91 ang. uppdatering av Metallpoolens näringsområden för Norrbottens museum. 0075/91 ang. kallelse till möte (med 0361/91) 1342/90 ang. protokoll från möte /90 ang. obligatoriska rapporter och två intervjuer (med 0931/90, 0964/90 och 0973/90) 0045/90 ang. kallelse till möte. 0865/89 ang. kallelse till möte (med 1215/89 och 0030/90)

12 0028/89 ang. kallelse till årsmöte (med 0373/89) 0072/88 ang. kallelse till möte. 0060/87 ang. kallelse till möte (med 0740/87) 0101/86 ang. kallelse till möte (med 0414/86) 2183/84 ang. sammanträde (med 0098/85, 0182/85 och 0697/85) 0782/83 ang. kallelse till möte (med 0916/83, 1032/83, 1795/83, 0062/84, 0218/84, 0274/84 och 0310/ Handlingar om forskning. Bottenviksprojektet. Det maritima kulturmiljölandskapet Handlingar om forskning. Bottenviksprojektet. Det maritima kulturmiljölandskapet Ungdomar i Tornedalen - rapport av Mikael Niemi ningsklipp - Norrbottens kuriren - Niemis pjäs på franska. Bandprotokoll - Sammanställning över information, ingressfakta samt citat ur intervjuerna, 19 sidor. Dnr 0871/94 Fältdagbok av Mikael Niemi: Ungdomar i Tornedalen. Dnr 0871/94, 1238/94, 0552/95, 0663/95, 1263/95, 1756/95, 1777/95, 1996/0011 Ungdomar i Tornedalen. Bandprotokoll -- Roger Töyrä , 21 sidor. Bandprotokoll -- Sofia Spolander , 21 sidor. Bandprotokoll -- Christina Phojanen , 22 sidor. Bandprotokoll -- Magnus Pekkari , 24 sidor. Bandprotokoll -- Sara Nygård , 33 sidor. Bandprotokoll -- Johan Mäki , 26 sidor. Bandprotokoll -- Maria Mattsson , 47 sidor. Bandprotokoll -- Harriet Kuoppa , 37 sidor. Bandprotokoll -- Sofie Kalla , 34 sidor. Bandprotokoll -- Patrik Jönsson , 23 sidor. Bandprotokoll -- Marlene Isaksson , 24 sidor. Bandprotokoll -- Jonas Björnström , 25 sidor. Bandprotokoll -- David Berggård , 25 sidor. Bandprotokoll -- Hans-Peter Enbuske , 24 sidor. Inga 17 Kontorister på Länsstyrelsen i Luleå. Intervjuer gjorda av Anita Nilsson. Bandprotokoll - Marita Andersson, Förbehåll: Sekretess i 50 år. Bandprotokoll - Gunborg Carlsson, sidor. Band 1(2). Band 2 (2) 5 sidor. Förbehåll: Sekretess i 50 år. Bandprotokoll - Dagny Granlund, Förbehåll: Sekretess i 50 år.

13 Bandprotokoll - Gunnel Hallöf, Förbehåll: Sekretess i 50 år. Fältdagbok av Anita Nilsson. Kopior av tidningsklipp. En bit i taget - Anita Nilsson. Kontorister på Länsstyrelsen - Rapport av Anita Nilsson Dnr 0815/94, 1130/94, 1695/94, 1709/94, 2110/94, 2255/94, 0019/95, 1596/95, 1612/95. samt ej diarieförda handlingar. Kontorister på Länsstyrelsen. Andligheten i Piteå. Intervjuer gjorda av Annika Norberg. Rapport av Annika Nordberg Andligheten i Piteå. Fältdagbok av Annika Norberg. Dnr 0889/94, 1483/94, 1613/94, 1706/94, 1797/94, 1266/95, samt ej diarieförda handlingar. Andlighet i Piteå av Annika Norberg. Bandprotokoll - Patrik Bergman , 13 sidor. Bandprotokoll - Anna Viklund , 14 sidor. Förbehåll. Bandprotokoll - Lennart Dahlbäck , 17 sidor. Bandprotokoll - Nikolaj Dunger , 18 sidor. Bandprotokoll - Birgitta "Biggan" Hedman , 22 sidor. Bandprotokoll - Kristina "Kicki" Jonsson och 11-14, 16 sidor och 23 sidor. Bandprotokoll - Peter "Vargen" Nilsson och 10-28, 14 sidor och 25 sidor Organisationsreformen inom Haparanda kommun, av Asko Pietarila. Utvärdering av förskoleverksamheten i Haparanda samt av samverkan mellan skolan och förskolan Utvärdering av skolan i Haparanda Delegationer arbetsutskottet och kommunstyrelsens ordförande (angående förändring) Program för personalreduktion. Budgetanalys för barn o ungdomsnämden Barn och ungdomsförvaltningen. Haparanda kommun, personalenkäter Sammanställning av enkäter under sommaren - 94 om åsikter över Haparanda centrum och dess utbud. En studie av barn och ungdomsförvaltningen i Haparanda kommun. Revisionsrapport. Utredning om gemensam nämnd för barnosorg och skola Sifo - kommunundersökning i Haparanda Haparanda kommun - intervjuer bland kommuninvånare. Dokument nr: Organisationsförslag - miljö och plannämnd kontor.

14 Översyn av 6 nämnder i Haparanda kommun. Lägesrapport över omorganisationsarbetet. Sammanträdesprotokoll. Frikommunförsöket. Organisationsöversyn. Organisationsreformen i Haparanda kommun , Rapport av Asko Pietarila. Årsredovisning 1993 för Haparanda kommun. Bandprotokoll 17 stycken. Dnr 0907/94, 1188/94, 1294/94, 1337/94, 1567/94, 1710/94, 1727/94, 1848/94, 0900/95, 1524/95, 2329/95 samt ej diarieförda handlingar Organisationsreformen inom Haparanda kommun, av Asko Pietarila. Videointervjuer 17 stycken videoband. 20 Skogen och dess människor: Anna Rova. Materialsammanställning efter genomförd dokumentation. Dnr 0331/95, 0395/95, 0677/95, 0847/95, 0890/95, 1373/95 samt ej diarieförda handlingar. Bandprotokoll Jonny Holmberg , 13 sidor, 15 sidor och 6 sidor. Bandprotokoll Kurt Larsson , 9 sidor och 12 sidor. Bandprotokoll Stig Jakobsson , 11 sidor och 15 sidor. Skogen och dess människor: rapport av Anna Rova Fältdagbok av Anna Rova. Ett norrbottniskt kustjordbruk: Aina Rönnbäck Fältdagbok. Dnr 0855/94, 1773/94, 0496/95, 0509/95, 0891/95, 0892/95, 2340/95 samt ej diarieförda handlingar och tidningsklipp. Ett norrbottniskt kustjordbruk: dokumentation av Aina Rönnbäck. Listor, diabilder och bildberrättelse. Offentlig miljö i Luleå: Lena Rönning. Dnr 0641/95, 0664/95, 1120/95, 1270/95, 1286/95, 1725/95. Fältdagbok saknas. Frågor med resultat utifrån Offentlig miljö i Luleå. 21 Vuollerim ska leva 6000 år till: av Heide Krönlein. Dnr 1874/94, 2253/94, 2304/94, 0629/95, 0833/95, 0910/95,

15 1023/95, 1220/95, 1221/95, 1962/95, 1996/0011 samt ej diarieförda ärenden. (tillfört Dnr 0597/95 angående "den svarta måndagen" tidningsklipp m.m.) Bandprotokoll: Ally Andersson, Inga Bandprotokoll: Peter Hjortberger, Inga Bandprotokoll: Peter Hjortberger, Inga Bandprotokoll: Sten Karlström, Inga Bandprotokoll: Sten Karlström, Inga Bandprotokoll: Kerstin Lindqvist, Inga Bandprotokoll: Göte Nordqvist, Inga 8 sidor. Intervju: Kent Ögren, Ska inte skrivas ut. Sekretess tills dess Kent Ögren har avgått som kommunalråd, därefter ta kontakt med honom för vidare åtgärder. Text på kassettkonvolutet: Vuollerim ska leva 6000 år till: intervju med Kent Ögren av Heide Krönlein. Fältdagbok Heide Krönlein. Vuollerim ska leva 6000 år till. Rapport stycken dikter om Vuollerim. Kort historik om Heide Hrönlein. Material angående olika utställningar rörande Vuollerim ska leva 6000 år till. (lite). Kort beskrivning av Vuollerimbygden. Angående måndagsmöten i Vuollerim. Protokoll från Vuollerims intresseförening. Kopior av tidningsklipp. Projekt: Jokkmokkskniven samt knivkatalog. Den svarta måndagen: en händelse i Vuollerim och Porjus som kom att påverka många människor i slutet av 1900 talet. Kopior av tidningsklipp. 22 Vuollerim ska leva 6000 år till: av Heide Krönlein. Vuollerims centralskola läsåret. Teckningar och beskrivningar Vuollerim och Lule älven. Kvikkjokk i våra hjärtan september Klass 3. Bilder från Vuollerim, januari 1995, klass 3. Bilder av barnen i klass 3, Vuollerim läsåret samt egna beskrivningar av sig själva. 23 Vuollerim ska leva 6000 år till: av Heide Krönlein. Dagböcker från elever vid Vuollerims centralskola.

16 24 Yrkesverksamma kvinnor och män i Vuollerim. Eva-Stina Sandling Ett antal disketter innehållande textdokument. Jessica Linder - egna anteckningar. Eva-Stina Sandling - egna anteckningar. Berit Ågren - egna anteckningar. Bertil Fors, kyrkoherde - egna anteckningar. Ann-Mari Rönnqvist rektor på Centralskolan - anteckningar. Birgitta Adell - anteckningar. Kerstin Bodén, lantbrevbärare - anteckningar. Linda Ersson - personbeskrivning. Ulrica Mårtensson, Vuollerims kontorstjänst - improviserade tankar. Katarina Fredriksson - anteckningar. Eva-Stina Sandling - dagboksanteckningar. Pirjo Mattsson - anteckningar. Lennart Wikström, elektriker - anteckningar. Bandprotokoll: Kerstin Bodén , Band 1(2) 26 sidor. Inga Bandprotokoll: Kerstin Bodén , Band 2(2) 7 sidor. Inga Bandprotokoll: Kerstin Bodén , 8 sidor. Inga Bandprotokoll: Kerstin Bodén , 28 sidor. Inga Bandprotokoll: Kerstin Bodén , 13 sidor. Inga Bandprotokoll: Kerstin Bodén , 7 sidor. Inga Bandprotokoll: Eva-Stina Sandling: , 16 sidor. Sekretess (se spec. brev daterat ) Bandprotokoll: Eva-Stina Sandling: , 20 sidor. Sekretess (se spec. brev daterat ) Bandprotokoll: Eva-Stina Sandling: , 17 sidor. Får endast användas till forskning samt av barn och barnbarn. Bandprotokoll: Eva-Stina Sandling: , 11 sidor. Får endast användas till forskning samt av barn och barnbarn. Bandprotokoll: Ulrica Mårtensson: , 17 sidor. Inga Bandprotokoll: Ulrica Mårtensson: , 18 sidor. Inga 25 Yrkesverksamma kvinnor och män i Vuollerim. Diarieförda handlingar: Dnr 2096/94, 0053/95, 0175/95, 0387/95, 1267/95 Vivi-Anne Nordqvist - bandutskrivare.

17 Samt ej diarieförda handlingar. Sammanställning av diarieförda handlingar inom dokumentationen. Harriet Karlsson, Jessica Linder, Berit Ågren. ningsklipp. Diarieförda handlingar: 1462/94, 1854/94, 1980/94, 2006/94, 2028/94, 2029/94, 2030/94, 2047/94, 2048/94, 2056/94, 2068/94, 2097/94, 2098/94, 2099/94, 2100/94, 2101/94, 2184/94, 2195/94, 2219/94, 2236/94, 2237/94, 0073/95, 0085/95, 0378/95, 0379/95, 0483/95, 0525/95, 0712/95, 0716/95, 1006/95, 1007/95, 1008/95, 1121/95, 1260/95, 1261/95, 1265/95, 1588/95, 1967/95, 1982/95, 1983/95, 2311/95, 2328/95, 2509/95. Information om Harriet Karlssons bandintervjuer samt Jessica Linders och Berit Ågrens intervjuer. Fältdagbok Harriet Karlsson. Bildbeskrivning Jeanette Jansson. Fältdagbok Jeanette Jansson. Jessica Linders kontaktkart beskrivningar. Fältdagbok Jessica Linder. Rapport: Fältdagbok Berit Ågren. Bildbeskrivningar Berit Ågren. 26 Yrkesverksamma kvinnor och män i Vuollerim. Bandprotokoll. Linda Ersson, , 13 sidor , 23 sidor, , 15 sidor , 9 sidor. Inga Bertil Fors, , 9 sidor , 21 sidor , 4 sidor , 16 sidor , 5 sidor , 8 sidor. Inga Pirjo Mattsson , 12 sidor , 3 sidor , 3 sidor , 19 sidor. Inga , 6 sidor. Inga förbehåll på de första 13 minuterna sedan är det 24 minuter som är inspelade utan Pirjos vetskap och dessa minuter får endast användas vid forskning. Dessa är utskrivna separat , 9 sidor , 10 sidor. Inga Ann-Mari Rönnqvist Band 1(2) 5 sidor, band 2(2) 7 sidor , 9 sidor , 6 sidor , 14 sidor , 9 sidor. Inga

18 Pontus Uddh , 11 sidor Band 1(2) 6 sidor, band 2(2) 6 sidor. Inga Lennart Wikström , 7 sidor , 7 sidor band 1(2) 9 sidor, band 2(2) 11 sidor. Inga Katarina Fredriksson , 5 sidor , 7 sidor , 6 sidor. Inga Karina Lövgren , 7 sidor , 11 sidor , 10 sidor. Inga 27 Tvångspensionerade kvinnor inom Luleå kommun. Irma Irlinger. Diarieförda handlingar. Dnr 0814/94, 1145/94, 1152/94, 1235/94, 1239/94, 1242/94, 1276/94, 1428/94, 1711/94, ( 0311/95 se IngaLill Eriksson, bandutskrivare ), 0662/95, 2555/95, 2570/95 samt ej diarieförda handlingar. Bandprotokoll - Lars Näsvall , 13 sidor. Sekretess 50 år. Bandprotokoll - Viola Öhman , 11 sidor. Sekretess 50 år. Bandprotokoll - Linnea Engelmark , 11 sidor. Sekretess 50 år. Bandprotokoll - Gunvor Rosendahl , 33 sidor. Sekretess 50 år. Bandprotokoll - Anna-Lisa Lagby , 26 sidor. Sekretess 50 år. ningsklipp. Rapport Fältdagbok (kopia). 27b Tvångspensionerade kvinnor inom Luleå kommun. Irma Irlinger. Fältdagbok (original i pärm) 28 Vid kanten av gropen. Karin Johansson. Diarieförda handlingar. Dnr 0863/94, 1315/94, 1685/94, 1722/94, 2108/94, 2216/94 samt ej diarieförda handlingar.

19 Bildbeskrivningar till dokumentationen: Vid kanten av gropen. Fältdagbok: Karin Johansson. Rappoort ningsklipp: Vid kanten av gropen. Bandprotokoll saknas. Invandrarkvinnors stiuation på arbetsmarknaden: Mariann Isaksson. Diarieförda handlingar. Dnr 0312/95, 0515/95, 0760/95, 0838/95, 1238/95, 1268/95, 1474/95, 1748/95, 2495/95 samt ej diarieförda hadnlingar. Rapport Invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden. Bandprotokoll: Tora Björk , 19 sidor. Inga Bandprotokoll: Christina Engström: , 19 sidor. Inga Bandprotokoll: Miette Fransz: , 25 sidor. Inga Bandprotokoll: Shatha Garwi och Hengame Tehrani: , 12 sidor. Inga Bandprotokoll: Marianne Rova: , 20 sidor. Inga Bandprotokoll: Marlen Sibbel-Becker: , 24 sidor. Inga Bandprotokoll: Eva Marie Mangalika Sundqvist: , 20 sidor. Inga Fältdagbok Mariann Isaksson. 29 Rullband 38 stycken. Bandintervjuer gjorda av Karin Johansson. Vid kanten av gropen. Att leva och växa i Malmberget. 30 Ungdomar i Luleå. Kerstin Hillerström och Lena Lahti. Diarieförda handlingar. Dnr 0795/94, 1153/94, 1465/94, 1653/94, 1655/94, 1700/94, 1701/94, 1713/94, 1714/94, 2344/95. Samt ej diarieförda ärenden. ningsklipp: Ungdomar i Luleå. Sammanställning av intervju med Linnéa Sandlund 21/ Bandprotokoll: Veronica Fredriksson, , 34 sidor. Inga

20 Bandprotokoll: Veronica Fredriksson, , 47 sidor. Inga Bandprotokoll: Veronica Fredriksson, , 62 sidor. Inga Bandprotokoll: Roger Johansson, , 29 sidor. Inga Bandprotokoll: Roger Johansson, , 51 sidor. Inga Bandprotokoll: Roger Johansson, , 39 sidor. Inga Bandprotokoll: Maria Niva, , 69 sidor. Inga Bandprotokoll: Maria Niva, , 43 sidor. Inga (kassett medföljer) Bandprotokoll: Ida Johansson, , 61 sidor. Inga förbehåll (kassett medföljer) 30b Ungdomar i Luleå. Kerstin Hillerström och Lena Lahti. Bandprotokoll: Ida Johansson, , 35 sidor. Inga Bandprotokoll: Ida Johansson, , 79 sidor. Inga Bandprotokoll: Johan Rautio, , 41 sidor. Inga 31 Ungdomar i Luleå. Kerstin Hillerström och Lena Lahti. Kassettband: Pravda = sanningen, Roger Johansson. Fältdagbok Kerstin Hillerström del 1 och 2. Fältdagbok fotograf Lena Lahti. Bandprotokoll: Axel Nordmark, , 49 sidor. Inga Bandprotokoll: Axel Nordmark, , 62 sidor. Inga Bandprotokoll: Axel Nordmark, , 44 sidor. Inga Bandprotokoll: Linnéa Sandlund, , 36 sidor. Inga Bandprotokoll: Linnéa Sandlund, , 67 sidor. Inga Bandprotokoll: Linnéa Sandlund, , 50 sidor. Inga Ungdomar i Luleå. Veronica Fredriksson i maj

21 Urbaniserade tornedalingars förändrade umgängesvanor. Gerd Larsson. Diarieförda handlingar. Dnr 0794/94, 1370/94, 1520/94, 1652/94, 1654/94, 1749/94, 1832/94, 0035/95, 0648/95, (i kopia), 1231/95. Samt ej diarieförda handlingar. Bandprotokoll: Else-Maj Häggberg, och , 32 sidor, se dnr 0648/94. Inga Bandprotokoll: Else-Maj Häggberg, , 25 sidor, se dnr 0648/94. Inga Bandprotokoll: Gunnel Panzare, , 33 sidor, se dnr 0648/94. Inga Bandprotokoll: Gunnel Panzare, , 24 sidor, se dnr 0648/94. Inga Kopia av tidningsklipp. Rapport: en jämförelse mellan 50 talet i byn och talet i stan Urbaniserade tornedalingars förändrade umgängesvanor. Gerd Larsson. Fältdagbok i kopia. 34 Urbaniserade tornedalingars förändrade umgängesvanor. Gerd Larsson. Fältdagbok i original. 35 Nya rallarstigen, Berry Kurkkio. Diarieförda handlingar. Dnr 0287/95, 0472/95, 1243/95, 1253/95, 1345/95, 1775/95, 2094/95. Vykort och tidningsklipp. Fältdagbok, Berry Kurkkio. Kopia av fotoalbum, Nya rallarstigen. Olofssons Rep. och Svets. Tord Lundberg. Diarieförda handlingar. Dnr 0909/94, 1646/95, 1709/95, 1724/95, 1783/95, 1784/95, 2584/95 samt ej diarieförda handlingar. Arvidsjaur Norra, Laila och Kjell Lindgren. Diarieförda handlingar. Dnr 1782/94, 2360/94, 2361/94,

22 0002/95, 0003/95, 0004/95, 0034/95, 0177/95, 0178/95, 0225/95, 2532/95, 1996/0011 samt ej diarieförda handlingar. Musik i två plan - Kalix hotell, Lars-Olov Larsson. Diarieförda handlingar. Dnr 1485/94, 1492/94, 1637/94, 1642/94, 1745/94, 1996/0011. Rapport: Hotell Kalix - musik på två plan Fältdagbok. Lars-Olov Larsson. Bandprotokoll: Zinita Johansson , 6 sidor. Inga Bandprotokoll: Mats Ståhl, , 25 sidor. Inga Reindeershit MC. Anders Kronborg. Diarieförda handlingar. Dnr 1869/94, 1923/94, 1985/94, 2035/94, 2198/94, 0179/95 se även dnr 0995/95 samt ej diarieförda handlingar. ningsklipp. Angående klubben information om meddlemmarna samt text till fotodokumentationen. Södra Pitholm. Per Anders Kieri. Diarieförda handlingar. Dnr 2012/94, 2196/94, 0077/95, 0163/95, 0595/95, 0845/95, 0950/95, 1085/95, 1086/95, 1350/95, 1486/95, 1720/95 samt ej diarieförda handlingar. Bandprotokoll: Arla Nyström, , 30 sidor. Inga Bandprotokoll: Torsten Nyström, , 31 sidor. Inga Bandprotokoll: David Ekman, , 19 sidor. inga Projekt Södra Pitholm. 36 Kvinnoliv i Norrbotten. Helene Doktare och Sanne Sihm. (avbrutet projekt) Diarieförda handlingar. Dnr 0885/94, 1651/94, 1872/94, 2183/94, 2247/94, 2377/94, 2378/94, 0057/95, 0088/95, 1996/0011 samt ej diarieförda handlingar. Bandprotokoll: Anita Granström III, , 18 sidor. Förbehåll?. Bandprotokoll: Birgitta Esberg, , 15 sidor. Förbehåll?. Bandprotokoll: Anita Granström II, , 14 sidor. Förbehåll?. Bandprotokoll: Anita Granström I, , 26 sidor. Förbehåll?. Verksamheter i Arjeplog, Sören Dahlberg. Diarieförda handlingar. Dnr 0353/95, 0461/95, 1222/95, 1397/95, 1512/95 samt ej diarieförda handlingar och även

23 tidningsklipp från Piteå tidningen. Yrkesförare, Thomas Bengtsson. Diarieförda handlingar. Dnr 1922/94, 2075/94, 2186/94, 2510/95 samt ej diarieförda handlingar. Fältdagbok, Thomas Bengtsson. Människans förhållande till naturen, Björn Arvidsson. Diarieförda handlingar. Dnr 0887/94, 1195/94, 1382/94, 1612/94, 1669/94, 1670/94, 1694/94, 0288/95, 0594/95 samt ej diarieförda handlingar. Mjölkbondens år. Anders Alm. Diarieförda handlingar. Dnr 0864/94, 1296/94, 1636/94, 1708/94, 2327/94, 0286/95 samt ej diarieförda handlingar. 37 Tre norrbottningar. Staffan Bjuhr, Jörgen Stenberg och Herulf (uffe) Tydén. Diarieförda handlingar. Dnr 1192/94, 1220/94, 1484/94, 1486/94, 1921/94, 1959/94, 1960/94, 2023/94, 2058/94, 2206/94, 2263/94, 2339/94, 2340/94, 2356/94, 0075/95, 0095/95, 0096/95, 0097/95, 0499/95, 0936/95, 1271/95, 1351/95, 1352/95 samt ej diarieförda handlingar. Personbeskrivningar av projektansvariga. ningsklipp. Reklambroschyr: Hotell Nausta. Rapport: Jörgen Stenberg. Bandprotokoll för videoinspelade intervjuer med Hans Larsson, testförare. Peter Nilsson, levnadskonstnär och Johan Everljung - det är dåligt med brudar i skogen. Antal sidor 21 inklusive en huvudsida Fältdagbok, Staffan Bjuhr. Fältdagbok, Herulf Tydén. Dagbok för Norrbottensprojektet (Jörgen Stenberg?) 38 Livskvalitet i Tornedalen. Tex Berg och Gunnar Kieri. Diarieförda handlingar. Dnr 0892/94, 1151/94, 1774/94, 1775/94, 1904/94, 1905/94, 1995/94, 1996/001 samt ej diarieförda handlingar. Materialsammanställning efter genomförd dokumentation. Manus till Tornedalens årsbok: Jag trodde jag skulle sakna storstadens puls. 7 sidor samt förord. Manus till publikationen: Norrbottensprojektet. Förslag till

24 förord, 8 sidor. Sammanställning av Tex Bergs stipendier, arbetsbidrag, separatutställningar m.m. Fältdagbok. Tex Berg. Information om de intervjuade. Kortfattad redovisning av intervjusituationen. Sammanställning av upplevelser och erfarenheter av projektet. Tex Berg. Sammanställning och funderingar kring projektet. Gunnar Kieri. Bildförteckning. Tex Berg. ningsklipp. Bandprotokoll: Tore Hjort, , 13 sidor. Bandprotokoll: Harry Grape, , 19 sidor. Bandprotokoll: Tage Eriksson, , 18 sidor. Inga Bandprotokoll: Bengt Ek, , 14 sidor. Inga Bandprotokoll: Göran Blomberg, , 11 sidor. Bandprotokoll: Oskar Andersson, , 19 sidro. Inga 39 Livskvalitet i Tornedalen. Tex Berg och Gunnar Kieri. Bandprotokoll: Jan Johansson och Rolf Lahti, , 24 sidor. Inga Bandprotokoll: Kerstin Johansson, , 14 sidor. Bandprotokoll: Gunnel Karlsson, , 16 sidor. Inga Bandprotokoll: Karl Lantto, , 11 sidor. Inga Bandprotokoll: Charlotte Lehto, , 18 sidor. Inga Bandprotokoll: Kurt Larsson, , 14 sidor. Inga Bandprotokoll: Börje Lantto, , 12 sidor. Inga Bandprotokoll: Paul Naalisvaara, , 18 sidor. Inga Bandprotokoll: Erik Nilsson, , 40 sidor. Inga Bandprotokoll: Irene Pakisjärvi, , 15 sidor. Bandprotokoll: Ove Pekkari, , 14 sidor. Inga förbhåll. Bandprotokoll: Curt Persson, , 39 sidor. Inga Bandprotokoll: Henry Rantatalo, , 26 sidor. Inga

25 Bandprotokoll: Börje Rytiniemi, 1994/10-27, 15 sidor. Bandprotokoll: Tapio Salo, , 13 sidor. Bandprotokoll: Lars Törnman, , 35 sidor. Inga Bandprotokoll: Lars Wallin, , 21 sidor. Inga Bandprotokoll: Ruth Wikström, , 16 sidor. Inga Bandprotokoll: Nora Ylinentalo, , 15 sidro. Bandprotokoll: Lilly Ylipää, , 23 sidor. Inga Bandprotokoll: Anne-Marie Palo, sidor. Inga Bandprotokoll: Bo-Erik Nilsson sidor. Inga 40 Rödingsträskgruppens skogssameby. Mats Fjellström. Fältdagbok. Mats Fjällström. Diarieförda handlingar. Dnr 1728/94, 2034/94, 0012/95, 1022/95, 1049/95, 1096/95, 1269/95, 1959/95 samt ej diarieförda handlingar. Materialsammanställning efter genomförd dokumentation. ASSI-arbetaren. Ebbe Henriksson. Diarieförda handlingar. Dnr 0851/94, 1182/94, 0056/95, 0164/95 samt ej diarieförda handlingar och tidningsklipp. Kort historik om ASSI-Domän Karlsborg AB. Fältdagbok. Ebbe Herniksson. Kopior av tidningsklipp. Skogssamer. Ulla Ekh. Diarieförda handlingar. Dnr 0793/94, 1154/94, 1369/94, 1447/94, 1593/94, 1644/94, 1684/94, 1772/94, 0346/95, 0370/95, 0373/95, 0376/95, 0551/95, 0576/95, 0624/95, 0921/95, 0939/95 samt ej diarieförda handlingar. Skogssamer. Bandprotokoll: Lars Eriksson, , 16 sidor. Inga Bandprotokoll: Lars Eriksson, , 47 sidor. Band 1(2) Inga Bandprotokoll: Michael Eriksson, , 42 sidor. Band 1(2). Inga Bandprotokoll: Michael Eriksson, , 11 sidor. Band 2(2).

26 Inga Bandprotokoll: Seth-Ivan Eriksson, , 43 sidor. Band 1(2). Inga Bandprotokoll: Seth-Ivan Eriksson, , 17 sidor. Band 2(2). Inga Bandprotokoll: Anette Eriksson, , 40 sidor. Inga 41a Máttarákká. Lena Granath. Diarieförda handlingar. Dnr 2004/94, 2005/94, 2073/94, 2245/94, 2265/94, 2318/94, 2328/94, 0403/95, 2038/95 samt ej dirarieförda handlingar. Fältdagbok. Lena Granath. Ödebyar i inlandet. Jan Anders Eriksson. Diarieförda handlingar. Dnr 0817/94, 1809/94, 0464/95, 0495/95, 1812/95, 1996/0011 samt ej diarieförda handlingar. Materialsammanställning efter genomförd dokumentation. Jan Anders Eriksson. Måleri. Musik och Bild. Dan Engman och Lena Nallo. Diarieförda handlingar. Dnr 0854/94, 2362/94, 0136/95, 0180/95, 0213/95, 0372/95, 0642/95, 1811/95 samt ej diarieförda handlingar. Bandprotokoll: Yana Sundgren, , 43 sidor. Inga ningsklipp (kopior). Musikstycken med noter och texter. Sinksundets fritidsområde. Lars Elenius. Diarieförda handlingar. Dnr 0872/94, 1134/94, 1688/94, 1721/94, 2109/94, 2254/94, 1368/95 se även 1367/95. Samt ej diarieförda handlingar. Personuppgifter för de intervjuade vid projektet/sinksundet. Historik och allmänt om Sinksundets fritidsområde samt bandlista med accessionsnummer för foto. Slutrapport om Sinksundets fritidsområde.. Fältdagbok. Lars Elenius. ningsklipp (kopia) 41b Sinksundets fritidsområde. Lars Elenius.

27 Bandprotokoll: Lilly Engman och Göte Engman, sidor. Inga Bandprotokoll: Gottfrid och Rut Enqvist, sidor. Inga Bandprotokoll: Henning Gjörup, sidor. Inga Bandprotokoll: Eric Hjalmar Gustafsson, , 38 sidor. Inga Bandprotokoll: Sven Köhler, , 22 sidor. Inga Bandprotokoll: Mikael Mattsson, , 16 sidor. Inga Bandprotokoll: Per Nordbrandt och Marie-Louise Nordbrandt, , 22 sidor. Inga Bandprotokoll: Stig Nordbrandt, , 17 sidor. Inga Bandprotokoll: Marlene Rosling, , 14 sidor. Inga Bandprotokoll: Siri Vendela Roslin och Margareta Anita Widgren, , 23 sidor. Inga Bandprotokoll: Arne Sandström, , 18 sidor. Inga Bandprotokoll: Edith Sjöberg, , 20 sidor. Inga Bandprotokoll: Allan Sundberg, , 18 sidor. Inga Bandprotokoll: Edvard Uusitalo, , 11 sidor. Inga Bandprotokoll: Ulla Vanhaniemi, , 19 sidor. Inga Bandprotokoll: Ada och Bo Åslin, , 21 sidor. Inga Ett exemplar av den färdiga boken "Norrbottensprojektet - en nutidsdokumentation " ligger också här. 41c Arkivkartong Sinksundets fritidsområde. Lars Elenius. 10 st kassetband med intervjuer. 42 Anders Kronborg. Fotouppdrag. Människor och liv i Malmberget. Diarieförda handlingar. Dnr 0999/95, 1208/95, 1325/95, 1400/95, 1553/95 samt ej diarieförda handlingar. Rolf Kaarlenkaski. Uppdragsfotograf. Fotografisk dokumentation kring strukturomvandlingen i Norrbotten. Diarieförda handlingar. Dnr 1892/95, 1958/95, 2013/95,

28 2086/95, 1996/0011 samt ej diarieförda handlingar. IngaLill Eriksson. Bandutskrivare (avbröt ). Diarieförda handlingar. Dnr 2313/94, 0032/95, 0049/95, 0311/95, 0321/95, 0873/95 samt ej diarieförda handlingar. Anna Jacobsson. Bandutskrivare. Diarieförda handlingar. Dnr 0696/95, 0713/95, 1399/95, 1430/95, 1440/95, 1473/95, 1575/95, 1703/95, 1774/95, 2349/95, 2487/95, 2562/95, 1996/0011 samt ej diarieförda handlingar. Maria Johansson. Bandutskrivare. Diarieförda handlingar. Dnr 1353/95, 1367/95, 1416/95, 1442/95, 2037/95 samt ej diarieförda handlingar. Gun Jonsén. Bandutskrivare. Diarieförda handlingar. Dnr 0432/95, 0534/95, 0604/95, 0846/95, 1429/95, 1841/95, 1918/95, 2366/95, 2472/95, 2486/95, 2558/95, 1996/0011 samt ej diarieförda handlingar. Kerttu Tuomiranta. Bandutskrivare. Diarieförda handlingar. Dnr 0715/95, 1100/95, 1252/95, 1295/95, 1297/95 samt ej diarieförda handlingar. Håkan Olofsson. Bandutskrivare. Diarieförda handlingar. Dnr 1587/95, 1685/95, 1864/95 samt ej diarieförda handlingar. Lena Perdahl. Bandutskrivare. Diarieförda handlingar. Dnr 2326/94, 2331/95, 2484/95, 2559/95, 2575/95, 1996/0011 samt ej diarieförda handlingar. Maria Wikman. Bandutskrivare. Diarieförda handlingar. Dnr 2441/95, 2461/95, 2485/95, 2560/95, 1996/0011 samt ej diarieförda handlingar. Karl-Axel Juntti. Försörjning på landsbygden. Avbrutet projekt. Diarieförda handlingar. Dnr 0064/94, 0348/95, 0358/95, 0359/95, 0365/95, 0841/95, 1088/95, 1207/95 samt ej diarieförda handlingar. Marie Moosberg och Daryoush Tahmasebi. Avbrutet projekt. Diarieförda handlingar. Dnr 0964/94, 1172/94, 1526/94, 1557/94, 1640/94, 1641/94, 1703/94, 1704/94, 1725/94, 1729/94. Lotta Ljungberg. Avbrutet projekt. Diarieförda handlingar. Dnr 1464/94, 1493/94, 1643/94, 1732/94. Stina Persson. Avbruna projekt. Diarieförda handlingar. Dnr 0462/9, 0463/95, 0522/95, 0596/95. 43

29 Intresseanmälningar till Norrbottensprojektet. Diarieförda handlingar. Förteckning över diarienummer. 44 Christina Snell-Lumio. Människor och liv i Puostijärvi. Diarieförda handlingar. Dnr 1847/94, 2197/94, 0176/95, 0223/95, 0411/95, 0412/95, 0459/95, 0679/95, 0888/95, 1566/95, 2214/95, 2348/95, 2475/95, 1996/0011 samt ej diarieförda handlingar. Fältdagbok. Christina Snell-Lumio. Anteckningsbok för postväska tillhörande Signe Larsson. Karta över Puostijärvi med informanternas hus markerade. Kopia på äldre köpebrev på Fritz Ojas bostadshus fastigheten Puostijärvi 2:1 Ylipää. Kuvert med logotype. Kopior på tidningsklipp. Bildbeskrivnningar till första filmen. Människor och liv i Puostijärvi. Rapport: Människor och liv i Puostijärvi. Sammanställning med text och fotografier. Människor och liv i Puostijärvi. Nutidsdokumentation med text och fotografier. 45 Christina Snell-Lumio. Människor och liv i Puostijärvi. Bandprotokoll: Doris Blom, , 11 sidor. Inga Bandprotokoll: Anna Lansgren, , 19 sidor. Inga Bandprotokoll: Anna Lansgren , 15 sidor. Inga Bandprotokoll: Erik och Anna Lansgren, , 14 sidor. Inga Bandprotokoll: Erik och Anna Lansgren, , 24 sidor. Inga Bandprotokoll: Erik Lansgren, , 20 sidor. Inga Bandprotokoll: Erik Lansgren, , 14 sidor. Inga Bandprotokoll: Torsten Lansgren, , 12 sidor. Inga förbhåll. Bandprotokoll: Signe Larsson, , 11 sidor. Inga

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Dick Mattsson, ekonom. Justeringens tid och plats: 2014-06-, Övertorneå Församlingsexp.

Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Dick Mattsson, ekonom. Justeringens tid och plats: 2014-06-, Övertorneå Församlingsexp. 1(5) Plats och tid: Församlingsgården Övertorneå Tisdagen den 27 maj 2014 kl: 18.00-20.30 Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Hans Ström (t) Jessica Brännvall (t) Anneli Hedlund (t) Margareta

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Kulturnämnden 2008-06-19 47 2 Kulturnämndens arbetsutskott 2008-06-05 49 2 Anmälan av delegationsbeslut Enligt gällande delegationsordning föreligger följande delegationsbeslut. Ordföranden avser beslut

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1953 1981 Serien i arkivkartong. Även övriga mötesprotokoll. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. 2 1982 2000 I denna volymen ingår även: A:2 1982-1987, 1988-1992 och 1993-1996.

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 ns ko ir«kallelse/underrättelse 2014-09-02 1 Valnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-09-08. Plats: Tid: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(15) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (s), ordf Åke Andersson (s) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (fp) Kent Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (12) Plats och tid Beslutande Glada Kocken Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 Birgitta Larsson, ordförande Per-Eric Tina, Tornedalingar i Gällivare Karin Aspholm,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-02-28 1 (6)

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-02-28 1 (6) Barn- och bildningsnämnden 2011-02-28 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar, måndag den 28 februari 2011, 15.0 0 16.50 Beslutande Kennet Hedlund, ordförande Jimmy Hjort Inga-Lill Ohldin Kjell

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Innesporten i Kilafors Kilafors Badmintonklubb Hälsar alla välkomna till KM! TÄVLINGSDATUM 18 Januari SPELPLATS Haneborg, Kilafors STARTTID Lördag 9:00 BOLLAR Klubben

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Christian Richette Elina Nygård Hansson Frånvarande: Monica Gustafsson Magnus Olofsson 1 MEDLEMSÄRENDEN

Läs mer

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013 Workshop 1A: Från idé till färdig kurs-/utbildningsplan 8.30-10.00 i Konferensrum Studentstöd E2 Handläggning av kurs- och utbildningsplaner. Hur är arbetsgången? Vem initierar en ny kurs-/utbildningsplan?

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2011-09-29 1 Plats och tid Beslutande Hackebackeskolan Torsdagen den 29 september 2011 kl. 17.00 20.15 Ragnar Lindberg (s) ordförande Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Dragomir

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Protokoll från UTK Taikei styrelsemöte 007-0- Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Marlene Berglöv Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Val av två

Läs mer

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare. Protokoll, styrelsemöte per telefon Fredagen den 15 april 2011 kl. 13-14 Deltagande; Beatrice Norberg, Sofia Dahlquist, Hugo Wester, Jessica Andersson Sjögerén, Lotte Edsbrand, EvaTua Ekström, Ulrika Sjöstrand,

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

ANSLAG Avesta VA och Avfall AB

ANSLAG Avesta VA och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 18 september kl 13:15-15:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (AIL) Harry Eliasson (S), ersättare för

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 8 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt 2 Ändringar

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Representanter Ersättare, ej tjänstgörande Övriga deltagande Niina Laitila, (S) ordförande, reptesentant

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10)

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Plats och tid Gamla Köpstad kl 16.00-18.20 Paragrafer 63-68 BESLUTANDE Ledamöter Namn Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 2009-02-20 1(5) PROTOKOLL UK 1/09 Sammanträdesdata Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 Plats Grand Hotel Falkenberg Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Ann-Christine Forswall Micke

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad

Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad Mikael är 49 år och länets yngste kommunalråd. Han började jobba som vårdbiträde och har även

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer