Protokoll fört vid Norrbottens Handbollförbunds styrelsemöte nr 5, 23-24/ Mötet hölls på kansliet i Boden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Norrbottens Handbollförbunds styrelsemöte nr 5, 23-24/11 2013. Mötet hölls på kansliet i Boden."

Transkript

1 Norrbottens Handbollförbund Protokoll fört vid Norrbottens Handbollförbunds styrelsemöte nr 5, 23-24/ Mötet hölls på kansliet i Boden. Närvarande: Monica Johansson Förbundsordförande Lena Vikberg (Ungdomsansvarig) Tor Bonna (Tävlingsansvarig) David Olovsson (Domaransvarig) Marianne Rydström, Marita Wikström Suppleant Malin Vikström, Suppleant Adjungerad: Mikael Abrahamsson, projektanställd. Deltar inte vid Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna 45. Beslutsmässighet Malin Vikström och Marita Wikström inträder som ordinarie ledamöter under mötet Mötet finns vara beslutsmässigt. 46. Föredragningslista Beslut om att lägga till en punkt i punkt i föredragningslistan, Beslutsärenden. Övergripande beslutsärenden blir $52 i detta möte och läggs permanent till i kommande föredragningslistor. Till mötets sekreterare väljs Monica Johansson och till justerare väljs Marianne Rydström. 47. Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 48. Rapporter Förbundsordförande a) NHF är intresserad av att arrangera SHF temakonferens och årsmöte 30-31/ Arrangören står för maten för ca 50 personer och eventuella transporter på plats (för mötets genomförande). Kiruna blir i så fall tänkt ort. Stort nationellt intresse kring stadsflytt och möjlighet till kringarrangemang. Tänkt plats för konferens och logi blir Ishotellet i Jukkasjärvi. Om arrangemanget blir av så deltar hela NHF styrelse. Beslut: NHF anmäler intresse att arrangera förbundskonferens. FB ordförande anmäler. Beslut: FB ordförande gör budget och undersöker aktiviteter, sponsring och lokaler.

2 b) Informationen i IOL om de olika befattningarna behöver uppdateras och gammal information behöver städas bort. Beslut: Kanslisten uppdaterar förbundsinformationen i IOL. c) SHF vill ha svar på några frågor från distrikten gällande arbetet med nya handlingsprogrammet Vision Beslut: Mikael Abrahamsson är kontaktperson mot SHF gällande denna fråga. Beslut: MA tar reda på vad som gäller för medlemsregistren i TA och IOL (IdrottOnline). Beslut: MA Undersöker föreningarnas status vad gäller föreningarnas medlemsregistrering i IOL. Beslut: FB ordförande rapporterar progress till SHF. Ungdomskommittén Lena Vikberg, Marita Wikström, Marianne Rydström samt Gun-Britt Sandsten. a) Lilla VM kval för FA i Kiruna. Sex lag anmälda. 4 lag anmälda på pojksidan så där blir det inget kval. b) Otillåtna spelare. Det har förekommit spel med överåriga spelare utan dispens, i C- ungdom. Beslut: Om man spelar med otillåten spelare så betalas en straffavgift på 500 kronor per spelare för det tillfället. För vidare spel ska dispensansökan inkomma. Berörd förening debiteras retroaktivt. UK ansvarig. Beslut: UK gör ett föreningsutskick med förtydliganden kring dispenser. c) Norrlandsmästerskapen NM. Beslut: UK kontaktar VHF för besked om NM arrangemanget. d) UDM. Inbjudan utskickad och utlagd på hemsidan. Beslut: UK tar in offerter på medaljer utifrån hur de ser ut med deltagande lag. UK tar även fram en lathund för arrangerande förening. e) Serieavgifter för ungdomsserierna. Beslut: UK kontrollerar så att alla serieavgifter har inkommit. f) Ny Time Out (TO) regel med tre TO per match. Information om vad som gäller i distriktets ungdomsarrangemang är utskickat inför säsongstart. Beslut: UK skickar ut påminnelseinformation och ser till att information kommer ut på hemsidan. g) Domararvode för UDM och Lilla VM. Beslut: Enligt NHF:s domarrekommendationer. h) Rapport från UK gällande diskussioner med SHF om 8:6 övergångar. Har hanterats på olika sätt vid spelarövergångar. i) U21-sammandrag planeras. Födda 1993 och yngre. Fem överåriga spelare plus överårig målvakt. Beslut: Första sammandraget planeras till 15/12. UK ansvarig med att gå ut med information till föreningarna i Norrbotten samt att kontrollera med SHF att det är ok att köra det lokalt. j) Preliminär uttagning till riks och norrlandsläger. Har vi några kommentarer från NHF? Beslut: UK kollar med länslagsledarna. Beslut: Sammanställning av utvärderingen bland pojkar och flickor 98 redovisas vid nästa styrelsemöte. k) 13 beviljade dispenser, alla betalda. Alla avgifter till Lilla VM betalda. l) Alla ungdomslag ska vara registrerade i TA. Har betydelse för fördelning av bidrag samt även så kontrollerar SHF TA vid t.ex. 8:6 övergångar. Beslut: Kanslisten uppdaterar TA. m) Länslaget. UK ser över organisationen för länslagsverksamheten. Sammanfaller med styrelsens översyn av hela organisationen. Samtidigt ska en årsplan tas fram. Beslut: UK tar fram styrdokument för länslagsverksamheten under januari. Beslut: UK jobbar vidare med länslagskamper som föreberedelse inför Sverigecupen.

3 n) Alla länslagsspelare har sålt klistermärken för att delfinansiera sina overaller/träningströjor. Beslut: UK följer upp resultatet efter årsskiftet. Beslut: Information om försäljning av kvarvarande klistermärken läggs ut på hemsidan samt att styrelsen gör en insats. Utbildningskommittén a) Birgitta Wallgren har varit på information gällande möjligheten att genomföra delar av TS1 på distans. b) Två träffar kvar på den pågående TS1an, februari och maj c) SHF har skickat ut nyhetsbrev till distrikten. Beslut: Monica gör en sammanställning som skickas till föreningarna. d) Den 10-12/1 genomför SHF en till målvaktsinstruktörsutbildning (för TS1 och TS2). NHF har en befintlig instruktör för närvarande. Beslut: NHF skickar ingen till denna utbildning, vi klarar oss med den vi har. Tävlingskommittén Tor Bonna a) Strömnäs GIF hade ingen möjlighet att arrangera Senior-DM p.g.a. hallproblem. Ny arrangör Bodens BK HF. Datum 28-29/12. Beslut: Kanslisten skickar ut inbjudan till föreningarna och lägger ut på hemsidan. Beslut: David ser över domartillsättningen. b) Förslag på kostnadsfördelningsförslag för D2N och H3N presenterades på region norr mötet av VHF. Tor redogjorde för styrelsen om förslaget. Beslut: FB ordförande tar kontakt med VHF och VJHF om hur de har arbetat vidare med frågan. c) Avstämning av att fakturerade avgifter för seniorserierna är betalda. Beslut: TK kontrollerar så att alla serieavgifter har inkommit. d) Diskussion med Nord-Norge om framtida handbollssamarbete fortsätter. Beslut: FB ordförande ordnar Skypemöte med Trond från Nord-Norge. Tor, Mikael och FB ordförande deltar för NHF:s räkning. e) SHFs träff för rättskommittéerna i Stockholm blev inte av i oktober utan har flyttats till december. Dommarkommittén David Olovsson a) David har genomfört domarutbildning under Rallarcupen tillsammans med Ove Melleroth och Åke Hult. 3st nya distriktsdomare plus ett stort antal föreningsdomare. b) David har hållit praktisk domarträning för distriktsdomarna, under Rallarcupen och under FA-sammandraget i Boden. c) Diskussioner pågår med Strömnäs och Kalix om föreningsdomarkurser. d) Planeras för ytterligare distriktsdomarutbildning under våren. Beslut: David tar fram ett datum för distriktsdomarutbildningen. e) Redovisning av region norrs domarprojekt. Beslut: David ber att få redovisning av regiondomaransvarig. f) Alla matchrapporter inom regionen och pågående domarprojekt måste kunna läsas av Norrbottens domaransvarige. Beslut: David ber om att få behörighet av regiondomaransvarige. g) Norrbottens domare (distriktdomare och högre) finns registrerade i Domarwebben (DW). Problem med att de ligger dubbelregistrerade, dels i Norrbotten och även i Västerbotten, Anledningen till det är matchrapporterna som mentorerna skriver ska kunna läsas av domarprojektet. Inget problem med det men enligt SHF så ska original registreringen med personnummer alltid ligga i hemmadistriktet. Sen kan en aliasregistrering göras i ett annat förbund. Beslut: Mikael stämmer av med regiondomaransvarige.

4 h) Krister Broman har inte återkommit med nytt datum för träff i Boden. Beslut: FB ordförande tar kontakt med honom igen gällande detta. Marknadskommitté a) Det som läggs ut på NHFs FB sida gällande vad som händer kommande vecka ska även skickas in till tidningarna. Projekt Utveckling Mikael Abrahamsson rapporterar a) Kan NHF använda föreningsuppgifterna i IOL för att få ett föreningsregister och bl.a. användas vid utskick? Beslut: Mikael undersöker. b) Organisationskarta och organisationsbeskrivningar för NHF måste revideras. Beslut: Mikael tar fram ett underlag. c) Marknadsmaterial för att NHF på ett professionellt sätt ska kunna visa upp sig i verksamheten behövs tas fram. Beslut: Mikael tar fram prisuppgifter för Roll-Up mm. d) Framtidens Idrottsförening är en diskussion om hur idrottsföreningarna utvecklas och hur idrottsföreningarna ska följa med i den samhällsutveckling som sker. Material och information framtaget av SISU. Beslut: Mikael beställer boken om Framtidens IF och ser hur vi kan använda materialet i projektet. e) Statistik. Idag mäter NHF i stort sett ingen statistik, endast antalet föreningar. För att kunna följa utvecklingen i Norrbotten och att bedöma vilka effekter som förbättringsarbeten har så behöver vi mäta mer effektivt. Beslut: Mikael kollar vad SHF mäter och tar fram ett förslag på vad NHF kan ha för statistik. f) Beslut: MA ordnar med kvittensdokument för projektets dator/mobil. 49. Ekonomi a) Kontroll serieavgifter ska göras. Se under respektive kommitté. b) Styrelsen får redovisning om det ekonomiska läget. c) Gamla kundfordringar. FB ordförande redogjorde för läget. Beslut: FB ordförande går vidare mot aktuella föreningar/personer om fortsatt handläggning. d) Kommentarer från revisions PM vid förra bokslutet. Alla punkter åtgärdade utom rutin för förskottsuttag. Beslut: FB ordförande tar fram rutin för förskottsutbetalningar. 50. Inkomna skrivelser En skrivelse om länslagets organisation har inkommit. Behandlades under UK och arbetet gällande länslagets organisation kommer ingå i förbundets hela organisationsarbete. 51. Verksamhetsplanering En arbetsgrupp tittade igenom vad som genomförts av NHFs verksamhetsplan för 13/14 som togs fram under vårens verksamhetskonferens med föreningarna. De diskuterade även hur arbetet går vidare. 52. Övergripande beslutsärenden a) Kansliets placering har diskuterat under en längre tid. Marianne redogjorde för vilka hyresvillkor vi nu fått erbjudande om på Idrottens Hus samt att vi har 3 månaders uppsägningstid på nuvarande lokal.

5 Beslut: En enlig styrelse tar beslut om att NHFs kansli lokal ska flyttas till Idrottens Hus i Luleå den 1/ Marianne ordnar med uppsägning av lokal samt kontrakt på nya lokalen. FB ordförande meddelar kanslist samt kontaktar facket om förhandling gällande flytt av arbetsplats. FB ordförande får även i uppdrag att skriva ihop information till föreningarna gällande detta. b) Personalärende diskuterades. Redovisning och beslut finns i det utskrivna originalprotokollet på kansliet. c) Inkommande post behövs öppnas kontinuerligt varje vecka. Beslut: Anställd eller styrelsemedlem ska öppna post och följa gällande diarieföringsrutin. 53. Övriga frågor a) Ansvarsfördelning SHF/NHF och regionansvariga. Beslut: Vid tillfälle bjuda in regionansvariga till ett styrelsemöte. b) Rekommenderade domararvoden för distriktets sanktionerade cuper. Beslut: Mikael tar fram ett förslag. c) 30 mars är datum för Region Norr möte men passar NHF dåligt p.g.a. serieslutspel. Beslut: FB ordförande tar upp nytt datum med VHF+VJHF. 54. Nästa möte. Nästa styrelsemöte 15 december via Skype. 55. Mötet avslutades Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet Vid protokollet Monica Johansson Ordförande/Sekreterare Marianne Rydström / Justerare David Olovsson Lena Vikberg Tor Bonna Marita Wikström Suppleant/ vid detta möte Malin Vikström Suppleant/ vid detta möte

Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå.

Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå. Norrbottens Handbollförbund Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå. Närvarande: Monica Johansson Förbundsordförande Sara Lundberg, (Sekreterare) Carola Skalman

Läs mer

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Kallade: Anna Lindblad (AL) Conny Nilsson (CN) Lars-Erik Westman (LEW) Mikael Thelander (MT) Nazanin Sultani

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Söndag 7 juli 2008; kl. 14.00 18.00 Närvarande Per Hultin, Rasmus Myklebust, Hans Johansson, Carl Axel Nilsson och Niklas Sidmar. Ordföranden

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Anteckningar Datum: 2013-05-10 Antal sidor: 6 Starttid: 13:00 Plats: Skövde

Anteckningar Datum: 2013-05-10 Antal sidor: 6 Starttid: 13:00 Plats: Skövde Anteckningar Datum: 2013-05-10 Antal sidor: 6 Starttid: 13:00 Plats: Skövde Deltagande: Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté - Anna Lindblad Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté - Lars-Erik

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-06 27 Plats och tid Strängnäs BK Kl 19.00-21.15 Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Birgitta Hoflin, vice ordförande

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj 2012 30april 2013 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2013-2014 Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer 2012-2013...

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Olof Frænell, Rune Fridlund, Peter Sjöbom, Thomas Engberg och Sara Timner. Plats och tid: Idrottens hus kl 18:00-21:30. 11 Mötets öppnande

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Sida 1/ SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, KHM, 2014-02-27--28 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Punkt 1-8.1, Madelene Lidmalm (ML) Erik Massih (EM) Mikaela Rydberg (MR) Moa Wall, (MW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Tid: Söndag 20 januari Plats: FSAs kansli, Nacka PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Darlington Brumskine Michael Sahlin Mathilda Elofsson Frida Sten Therese

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (15) o Styrelsens verksamhetsberättelse o Tävlings- och domarkommitténs verksamhetsberättelse o Distriktslagsverksamheten o Utbildnings- och utvecklingskommitténs verksamhetsberättelse Styrelsens

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer