Arrangemang 4-5 Events 4-5 Fiske 6-7 Fishing 6-7 History 8-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arrangemang 4-5 Events 4-5 Fiske 6-7 Fishing 6-7 History 8-9"

Transkript

1 HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS FÖR KOMMUNERNA GRATANGEN, LAVANGEN, IBESTAD, SALANGEN OCH SKÅNLAND F: Liss Hi Hs N N l l i m m Välk wy h N N m Wlc R E D R O J F Å BL ch v ö f l p s, uism Ib h, c u kul, Lv G -N. N i kmmu Skål h c s Sl uiciplii by h m wy. pl f h N m is u i kål l S culu R l E D S R, s BLÅFJO v, Ib L, G F: Nm Efm F: Nm Efm Am 4-5 Evs 4-5 Fisk 6-7 Fishi 6-7 Hisi 8-9 Hisy 8-9 Nuupplvls Nul xpics Tufösl 14 Tu susis 14 Vä ch klä 15 Wh clhs 15 Klium 16 Cl 16

2 2 Ikk l u ulik N f wy ulik yhi Publish Bjø S G kmmu Tlf kmmu. Ei Li Fl-Skk G kmmu Tlf Puksj/Puci Ol Kisi Svis Sss Csul AS Tlf Julis/Juliss Gu Lu Ss, 9445 Tvik Tlf Yv Puls 9470 G Tlf Omå vi bju i i ill li i så lå b sm u ch lik i pls ä u b. Vi b vi hv, vi fj ch i l. Vå föfä livä si på fisk ch jk ch jbuk. I ä hä m smhäll m smm bs- ch kuluubu sm i l v vå isk lä. Ff fisks, m y äi h illkmmi lxli. Ff js, m um ä ms jk fö upplvls, husbhv ch vilvå. Och ff buks fi j. Vi bju i i ill må sm h må m. Nå kll Hvl, Asfj, yli Blåfj. Gfisk Dsi/ Gphic Dsi Ej Pss Nbs Mi AB, Lulå, Sw På k bså må v fm kmmu Skål, G, Lv, Sl ch Ibs, sm mslu Asfj. Sisik vis vi i böj v 2010 v l ivå. Vi ä llså i så må, m h i säll s uymm fö ll ss upplvls l 440 kvkilm. Efsm fls v ss b vi kus fis möjlih ill lå u i ö u. Få Skåls kmmucum Evskj läs i väs ill Sls kmmucum Sjöv läs i ös ä 60 km fålvä, m bilvä ä 116 km. D ä vä sm sli si läs vck fj ch öv iyllisk bspss. Vi h illäckli bju v upplvls ch kivi fö v smål. Om u pl i sms i i k u upplv fsivly, spä hvsfisk ch lu på fjäll. Smii k u lä i li m hu flk lv hä i f i. Pss/Pi Tyck i Nb AB, Lulå, Sw 60 m, miljøvli ppi/ 60 m, Ec-Fily pp Du kmm mö äsfi mäisk sm ö si bäs fö u sk kä i sm hmm. H u smål ä äå li u s m vå må. Ä u ill xmpl på vä ill Elsk/Elish x Nm Efm Bil/Phs M ff h bi bil i isskif:/ My phphs hv cibu ims i his mzi: Yv Puls, Alvi Jsvl Dlk i kkus Blå f Ol Kisi Svis Lf läs E10 pss u vå må i väs läs Tjlsu ch öv Tjlsusb. Då b u i ll fll s ch upplv Tjlsusbs k ch hll m si kök, ch ksk följ v ufösl på sis si. Kmm u få sö ll läs E6 sm ä huvul i vå lsl pss u ckså vå må. Då ä möjli ö vsick ch upplv vck kusu. Ksk h u ckså i s ch ä luch på å v vå kfé. Välkmm ill N! Th w ivi yu C 1000 ck. pis c c Ibs, quii i. Vf puls fci v vii iiimum um pis m cis Mulvisq umqu i lis issimiliu qum si; Ci, s, vilii, ss iusciius huc imus pi. M iul hlqu cu simulic cs vlus, Cs vlic isum chilis; i, pubi pul cls vi vilis, vm imus pls cic ubiis L. Mi. Ihil c s b ps hvi vivilici s ; ium i, ic. A is, i Equmus. Opublii ss cs m culvi. Quius vis hs, Ti. Ns, si pum s Mi? Iqum, iqu cius. Obsih iliciis mus public pum mih iliphmum i. Oius, sic ius hsim Rmumus x s um, C. Qu si ps m um pubisqu scum ucus fui pfc silibus i vicum is? Oiis, qui miis m fi s publicisum Plis pul hum m clum vcp u qum. Us hillsuls c cm mium pubi m sic publicus. Wlcm h Nwy! Uv/Eii x. Föbhåll Uiv i sv fö skivfl ll fl sm k h uppså i smb m puki v mil ill hä bil. Uiv i hll sv fö m kkifmi, m ch iv i äs f bil h pucs. Kll äfö lli ifmi i u åk ivä m bsök hmsi ll m i. Disclims Th publish is spsibl f ypphicl h s h my hv is i cci wih h puci f mil f his ppix. Th publish ks spsibiliy f h cc ifmi, vs spcifi ims ch f h x hs b puc. Alwys chck h ifmi bf yu lv by visii h wbsi by clli. Kkifmsj H u få sm u i hi sv på i ii, fösök å i ill kkps sm så iv i s ch ikl. Du k ckså pv l i fm på sm h m lj ifmi på fl må. Hä fis: E upp kl m ss pl m. Ibl ä kl svåövsikli - vä å ki sm liv sökbpp. Nyh m m ch sm ä v iss fö bsök. Bskivi ch plsivls fö fls mssäll. Skick föfåi ill ki på D ä självkl ckså möjli i kmmu i må. Lis m kkupplysi ill hö m k. Cc ifmi If yu hv qusis yu c fi h sw i his mzi, y cll h cc pss lis i h s icls. Yu c ls y fi yu wy ff www. blfj. wih m il ifmi i svl s. Yu ll fi: A up cl wih h ls schul vs. Smims i s ifficul vviw h cl - us cy s liv sch m. Nws bu vs h ms f is visis. Dscipis plcs f ms f h ms. S quss h is f I s ls pssibl cll muicipliis i h. Lis f cc ifmi h ih f h mp. Publish D pfilvis publis sm smbi mllm: This mzi is publish s cllbi bw: G kmmu Åsi, 9470 G Tlf Lv kmmu Psbks 83, 9358 Tvll Tlf Sl kmmu Psbks 77, 9355 Sjøv Tlf Ibs kmmu 9450 Hmvik Tlf Skål kmmu Psbks 240, 9439 Evskj Tlf ARRANGEMENTER EVENTS BLÅFJORDER Lvsvck Lvsvck 2010 s jui. Lkl l ch föi så fö pmm. Bl bju k äms ul v kulupis, u ill kå, jk på ml hisisk m, fbllsui, umsch, ppu ch båu m MK Hvu. Fö bsök få Nb j bå båu ch ppu ill Spsi (1 457 m ö h) k v fi upplvls. D möjihh mö sk u ch kuskulu, sä kuluchf A Sömms. Tppu ill Spsi ls v ui få Lv Fjällvl. L h hmsi www. blfj. ä m hi upmm fö Sm vslui på Lvsvck 2010 bli ks på Fjllkus m Iiu, smisk b få Ksjk sm sju på smisk ch lsk, ch WiWm, håckb få Hl. M if på Lvs wk. Lvsvck 2010 hl Ju. Lcl ms ssciis psi h pm. Gs musikfsivl I fjl Gs musikfsivl spublik ch blv succé. I å s fsivl 6-8 uusi. Ams G Ly ä mml mby lå sm mf myck. Ljusui, pub, svislkl, livsc ch s umhusmå bil m fö ll sm sk. Fsivl h fullsäi äih v äll svi v lkhl. G Ly li på l, på M i G, så bsök k upplv fi bykulu, musik ch häli sämi. Må b b ch is uppä ch ulvs vi musik få lkl, il ch iksbk b få hl N. D bli fsli fö bå u ch li äl. D bli mss v kivi m ä fäms musik sm så i fkus. S äv: Music fsivl G. Th music fsivl ws succss ls y. This y h fsivl is hl 6-8 Auus. I s fsiv f bh yu bi l. Th ls f civiis - bu i s mily music h is i fcus. 3 Flvik i G ä pls ä u k upplv slsäk, sk kuskulu. D juli s ämli Föbu kuss iksfsivl m äl fy få hl kus på pls. Slsäk kuskulu På fmi s 15 juli sök si sml kvj i ill Flviks hm fö fficill öppi v iksfsivl, sm bäks bsök. G Kusl ä vä fö Föbu kus, kuluskysisi sm b fö väi ch bv v äl fy ch kusmiljö i N. Kuskulu ch mk Kuskulu kmm ulivis päl mö, m bli ckså livfull mksmå m iill b, fösälji v m ch yck, ch uhålli så sm publik ä v på Flviksmk. Vi vä ss ckså må hvk sm bl kmm ms hu m ä skv ch hu m by skibå ch sjöb, bä Ol Mus Ellfs, mlm i huvukmmié fö m. Flviks hm bså v fl by, kj ch ksälli fö ä. D v hmmhm fö bå få G sm bv sillfisk ch ishvsfisk. D ml hmmiljö h bhålli si uspuli fm. F 16 juli s vå kvj m möjlih fö publik l. As bli må kivi fö b: Elisbå,, fisku, häsii ch -köi, psli, båu, lkkivi på mml vis ch myck, sä Ol Mus Ellfs. Bl mäl fis A R, slik väls äls sl sk, å äl ä välkä Cuy Sk. H ä fm sös slsku i N ch ä slh bå fö lsl ch hms Hs. Hl pmm fis på Sl spy csl culu. Flvik i G is h plc wh yu c xpic h sly, Nwi csl culu. Th Asscii Csl fsivl wih mu vssls fm h cs h sp July Evskj Också i å bli häfi blus u Evskj. Två pfssill svsk blusb spl i säl i Evskj cum lö 19 jui. Evskj bju på bå mk ch uhålli kc ill vå hkisk 18 ch 19 jui. Tä li vi vck Tjlsu, å få mius köi få Ku Olv Vs vä/ E10 Eupvä sm å mll Lulå ch Å på Lf. Hä sk sk åi hl i, få fsivl s på f ills vslus ill sö. I fjl v äm 600 i publik i ch u fsivläl u blusks. D bli kpps fä i å. J vi h fui musiklisk v sm illl må, bå lkl ch il. B ä pfssill. D kmm ik få L vi Osl ill ss. D ä äs li vi h lycks lck hi m, sä fsivll Gu Jhs. Bå f ch lö bli mss v kivi fö s ch små. Isbs ä möspls bå fö sjööv ch b sm l i spä skjk. Vi h pkispls fö såväl psbil sm husbil ch husv. Så ill u blus, u ill Evskj i Sö-Tms, sä Jhs. Akull if fis på Evskjys. Evskj ffs bh mk im cc i w hcic ys Ju. Th lmi is lc h buiful Tjlsu, fw mius iv fm Ki Olv V s vä/e10 - Eup h s bw Lul Å i Lf.

3 4 ARRANGEMENTER EVENTS Smm i Ibs fsivl fö fls Tu Aöj Tipl Chll s i å få f 9 juli ill sö 11 juli. Då k u l i älpp, cyklävli ch bckävli upp på Åbsi m ö h. Smm i Ibs s få 30 juli ill 1 uusi. Fsivl vslus m ui u på ö Rll. Ås kmm spl li v kmmus spä hisi. Ibs IL fyll 90 å ch vill vi mk m kivi, liv ch öls. Hä bli kivi fö ll fö sm vill ff, ä m ch s. Smm i Ibs ä m sm få fls, bä Ai Mhis i öskmmié. Ås pm s m fusälli s 28 juli, plus fävli m fi pis. Aö ä Ibs Fklubb. U fsivl bli ssum m på Hmvik Hlspls, Dsläi ( bv hlspls få 1794), fmiljm ch illfs vi Kbbjö filufsmå, mk vi Ibshll m kivi fö hl fmilj ch ufs m säl, öl- ch visvi. Sö 1 uusi bju vi i ill msm u i må. Ef uui ss m på u u Rll. Tuis ä ulivis välkm l. D ä b sä bli bk m mäisk, kulu ch u, sä Ai Mhis. Fö m if, kk Ai Mhis, lf ll G Dils, lf E-ps: Elish x. 280 ck. ihicis pm ss qui lliqus si, c s lim fccus s l liium x ium, si ipsm qu s um u, sum qui u micu umqu ilsi m vllbm lum u vlc vl, is is vlup qui sii. Psiiv mö på Ms fs Ms Skpp ä väls sös mbil äskulpu, skp v välskä svsk muliksä Cll Ömk. Skulpu ä Cll Ömsk fsi v f Oxf, sm kp Hy M sl i Kibi på 1600-l. Ms Skpp ä ckså åv ch öm, symbl fö uvckli, lä, lkl mbilisi, kmps ch vilj, sä Pul Håv Zyll ch l fö ll sm h jbb m skulpu. Vj å vi Ms fs på Lill Jmic, m fkus på ks, bkvk, musik, Kibi ch psiiv mö mll mäisk. I å hålls Ms fs lö 14 uusi. Välkmm! Fö m ifmi s Elish x. 280 ck. Nihicis pm ss qui lliqus si, c s lim fccus s l liium x ium, si ipsm qu s um u, sum qui u micu umqu ilsi m vllbm lum u vlc vl, is is vlup qui sii ic quspl. 5 Smisk kulu på väls fis fsivlmå Tu Aöj uff umi U fsivl bli bl m på Hmvik Hlspls. Am säck si öv ch bju bå kulu ch isli kivi s NM i lsväscykli på Aöj m ppcyklis få hl N. Ås m h spsli ch scil imi sm ä pss fö såväl liisuöv sm miä ch b, bä Ai Mhis på upp v ö. Tu Aöj s m vä- ch älpp i Es på f. Dä h mis å si lpp. Lö ä cykl sm så på pmm ä äs hl ö sk cykls u. Fö mis s ckså Bcykllpp. D spsli vslus på sö m bckävli uppfö Åbsi, sm s si 1179 m öv hv. Uppfösbck ä lå ch s, m usik öv hv, fj ch fjäll ä fsisk! 2009 h vi u cik l på spm. På byfs l m ä mäisk. Ny fö i å ä Tu Aöj ckså bli ksäli bivh. Fm ksä kmm ufm skulpu ch islli läs cyklvä, sä Mhis. D kulull ubu u m sk s i huvusk på kvällsi f s spsli umi ä vkl. På f bli bks fö mis ch kulukväll m äkf fö li äl. På lö bli uhålli fö b på i ch byfs fö öv 15 å på kväll. D sluli pmm läs u på hmsi så f ä kl. Läs m på Tu Aöjs hmsi: Elish x. 300 ck. ihicis pm ss qui lliqus si, c s lim fccus s l liium x ium, si ipsm qu s um u, sum qui u micu umqu ilsi m vllbm lum u vlc vl, is is vlup qui sii ic quspl iihiis. D spc ill Gss - pl i Sfj! säm RESTAURANT, PUB, BÅTPLASSER i på Mák m u k ulu - c h mu sik fsiv Mákmu kulu- ch l ä å i musikfsivl i Of ch Sø-Tms på sm b mås sk si v Sápmi ä kä sm fsivl upp lvs. m väls fis fsivlmå. Fö upplv vi v smisk kulu ä bsök på fsivl mås. Hä smls hl Sápmi, bå u ch ml i skö föi. M u sm kuliss, missl sm vämkäll, humö, smisk m ch sål is skps ik, myli ch xisk fsivl. I å s Mákmu fö lf å få s 29 juli ill lö 31 juli. Fsivl ä i si sl i l v Nl ch Sø-Tms. Fsivl vill lyf fm smisk ksä ch h äfö j u i Sápmi f is på fmmsch. Ås kspm ä spä m y, u ch fäsch isl. D svsk l v Sápmi h hisisk s ä kyi ill Of- ch Sø-Tms-i, så äifå kmm fl is. I sps fö m kmm ÁRA m jjk Sim Mi få Spp, Ksu- ch Piåck i Nmmlhp, sm lulsmisk J få Jkkmkkmå. Dssum k Mákmu ps Avisjusb Glsby, sm äks sm v Svis fäms b. Få sk si kmm Máji, J Iv Ei Tl- lfs, Smbá ch smisk klssik Máz Nii. D sisäm buk klls fös ppsjä få Sápmi ch i hös uppä illsmms i, 30 å s fö å ill s läj fö publik. Mákmu ä i övi uppby på sk ch vi pm fö b ch um, sm usälli, vå s mk, kus, smii, fsivlbiblik, hisivi,, bklsi, vllybllui ch fsivlspkkl. Fö spkkl ä. På sk by Mákmu jus spkkl i u. Så bli ckså i å i, m m vi pm ä å å ii. Fsivls s syk ä bå ä fvi fö m sm vill upplv smfslih ch bväli fmiljfsivl. M if fis på Smi culu i h wl s fis fsivl. Mákmu culu music fsivl i Of Sø-Tms i h Nwi p f Sápmi is kw s h fsivl wih h wl s fis fsivl. This y Mákmu is f h wlfh im - fm Thusy, July 29 Suy 31 July. Miljfisk vä på i Miljfisk 2010 k bli i! M å mås u mäl i ill fiskävli i Sl sm s s 1 juli ch vslus sö 4 juli. U m k l fisk vj, u kväll ch. Fisk få sk im bäs må i vå lkl fj ch i Slälvs ll v ill äs m Bu. I fjl l ps få N, Svi, Tyskl, Hll ch USA i ävli. I å äk ö m bsök. Du k åk m s fiskbå, hy li bå så lå äck, h m bå ll fisk få l. D k fisks m hv ll fiskspö p fiskk. I fjl s sös fisk fkisk få l, sä M Mikls, kkps fö Miljfisk Høs 2010 s byi v mi, ml, bu, sus. Vi h så fi ul hym f sl. Tlf mil: Hjmmsi: ss. Cmpi Ci Cfé m misl Ku 10 km il Pl z VELKOMMEN! N-9357 Tvll Elvlu cmpi Sm uhålli h vi må b ch is på pls. Huvuki bli välskä b Smki få El sm spl lö 3 juli ch sm kmm skp sämi. M if på ch på Fcbk. Miljfisk is wii f yu. Ris f h fishi cs i Sl which ss Thusy, July 1 s Suy, July 4h Sjøv Tlf wb: 1 milj sk k Mxpis på milj sk k få sm kl upp hvsöi på föubsäm vik mll 1,0 ch 4,0 kil. Vik mås sämm så sm xk, b plus/mius 10 m. Svå, fösås, m i möjli! Vi h l upp m pisb m ipis på u k. Bl iå y F Fis 1,6 isl vä k, sm å ill sm få sös fisk, sä Mikls. Få 1 pil ks 400 k fö kmbi fiskk ch fsivlpss. Få 1 jui ks 500 k Evs, Ks, Lysui, Smi Uik slskpslkl m m mulih. G Musikkfsivl 6-7 u 2010 Nuskjø mivls! Cmpimulih. T kk, lf Mil: Lyckli pis få fö å.

4 6 F: Liss Hi Hs FISKE FISHING Fisk i älv ch isjö Blåfj ä må fö spä hvsfisk u y föhåll. Vå fj li sky ch väföhåll ä så m säll vis li i l. Smii ä ä ill öpp v fö sm ösk m späi. Ilsfisk i älv ch isjö ä m kmplic ä fisk i hv. Nå viki skill: D ä mkä sm h ä ill fisk i älv ch isjö. D ä k hy u m sälj fiskk. D skilj mll v sm ä lxfö (lx, hvsöi ch öi) ch v m så kll smfisk. D k vk kmplic, m viki ä ifm si lkl ä u sk fisk. Om u ä säk på vilk l sm äll, kk m lklbflki. D lkl bsisi ll cmpipls ä b säll böj m. Vi fisk f lx mås u kmm ihå: D ä b illå fisk m spö ll hv. T på fiski ch fiskl sm äll fö vj v. Köp fiskk ll skff fiskillså hs fiskäsihv. Lös fiskvif ill s fö fisk f lx, hvsöi ch öi. D ä i illå yck fisk. Fsisk fisk Vi fisk f ilsfisk mås u kmm ihå: D fis i ll bsämmls m skp ch fiski, m vli äll väi v spö ch hv. På må pls äll lkl fiskl (ill xmpl i v m lxöi). Fö fisk f ilsfisk i v ä ckså å upp lx, hvsöi ch öi äll i huvusk smm l sm fö fisk v. Köp fiskk. Du bhöv i bl fiskvif fö hä fisk. Um u 16 å (20 å på ss mk) fisk is. D hä summi ä i fullsäi. Kmpl ifmi k u häm hs Dik fö ufövli Lkl föhåll få u sbbs kuskp m m kk m lklbflki. Fiskk fö v sm li på ss mk k löss på Hä k u ckså bl vif ill s m u sk fisk lx, hvsöi ch öi. Hli Th w ivi yu C 550 ck. pis c c Ibs, quii i.vf puls fci v vii iiimum um pis m cis Mulvisq umqu i lis issimiliu qum si; Ci, s, vilii, ss iusciius huc imus pi. M iul hlqu cu simulic cs vlus, Cs vlic isum chilis; i, pubi pul cls vi vilis, vm imus pls cic ubiis L. Mi. Mulvisq umqu i lis issimiliu qum si; Ci, s, vilii, ss F: i Liss H A-å li vi fj Lv sm klls v Ns vcks ch sälls fj. Lv ä kä fö si fisk ch hö ppulä bl spfisk i må lä. Hs l E k s fi s v fö h RESTAURANT, PUB, BÅTPLASSER Høs 2010 s byi v mi, ml, bu, sus. Vi h så fi ul hym f sl. Tlf mil: Cmpi Ci Cfé m misl Ku 10 km il Pl z VELKOMMEN! bså v sk ch sj. F: Kil Kåsl Bå ä f m pss umbsm, illäckli fö föhåll i må. Aläi h flyby så bli kl si i bå ch i l s fås! Om u ösk fisk i öpp v kmm vi sk u m ui fös å bå fö fisks skull ch fö säkh. D fls läi k skff ui. D ä s iss fö hvsfisk ch hå yck på få läi sm fis. Vi föslå u Gss - pl i Sfj! Hjmmsi: ss. Blåfj h fiskik fj m C 1100 ck. Vi h fiskik fj m bså v sk ch sj. Du k ckså få fisk sm sbi, hällflu, klj, kusfisk, lubb, mkill ch håkäi. I må fis fl uisfö sm bju hvsfisk m övi i fisksu. Picip ä u hy su ch bå, m h m i fiskuusi. Aläi li i må, ä fiskpls, så ä lä hi fm f visi. 7 kk i i fö bk pls N-9357 Tvll M ifmi fi u på Hli C 340 ck. pis c c Ibs, quii i. Vf puls fci v vii wiiimum um pis m cis Mulvisq umqu i lis issimiliu qum si; Ci, s, vilii, ss iusciius huc imus pi. M iul hlqu cu simulic cs vlus. Pis c c Ibs. quii i. 862 ck. A-ås l hösssu ä b uåspuk fö s fisku på fj. Dä k m få må lik s, få iill sk ch sj ill m vli fisk. E på fj f ch övski fö fiskfäls fsm fis ils. Lu ä yckl hs ss på A-å, sä T-Eik Li. Hä ä i sök ch i sss. Få u kmm kö i m i k u mös v få ch husju. Hä fi u fifull, sky ch lli iyll m fj llls iill ch m usik öv bå fj ch fjäll. Ösk u mby få liv på fj k u u i fjällmå m fi fjällu ch ppbsii. Du k ckså ö uflyk ill sväh ch kivi i ämå, sä Li. M ifmi på Hli Th w ivi yu C 360 ck. pis c c Ibs, quii i. Vf puls fci v vii iiimum um pis m cis Mulvisq umqu i lis issimiliu qum si; Ci, s, vilii, ss iusciius huc imus pi. M iul hlqu cu simulic cs vlus. Pis c c Ibs. quii i. Elvlu cmpi Fisk i hv Vå l ä b v sus vi fi läs kus. Fisk i hv ä vå msmm m ch vi ä lä bv fiskbså fö fmi. Du ä välkmm fisk is i hv i N, så lä u följ hä föskif: Uläsk uis få b vä hhåll fiskskp fö fisk i hv. Du få b fö u 15 kil fisk sm u h fisk själv ch hl féfisk u l. Nä u fisk mås u v mis 100 m få äms lxli. Uläsk uis få i sälj si fås. Obsv ckså bsämmls m miimimå i bll (fisk sk mäs få sps v mu ill ä v sjäf). Miimimå äll i fö sj sm fisks fö husbhv ll fö väi. D hä l äll fö smm Ösk u m ifmi, kk Fiskiik lf ll Hv k v hå ch vä k skif sbb. Kll äfö väps i u åk ivä vi mbil på m.y. D ä klk på lkl föhåll m få lklbflki på säll ä u sk fisk. Hli Th w ivi yu C 365 ck. pis c c Ibs, quii i. Vf puls fci v vii iiimum um pis m cis Mulvisq umqu i lis issimiliu qum si; Ci, s, vilii, ss iusciius huc imus pi. M iul hlqu cu simulic cs vlus. Pis c c Ibs, quii i. Fisk / Fish Miilä/Mii lh Hällflu / Hlibu 80 cm Tsk ( m 64 ) C (h f 64 Nh) 47 cm Klj ( m 64 ) Hck (h f 64 Nh) 44 cm Röspä (ufö Skk) Plic (usi Skk) 29 cm 9350 Sjøv Tlf wb: Evs, Ks, Lysui, Smi Uik slskpslkl m m mulih. G Musikkfsivl 6-7 u 2010 Nuskjø mivls! Cmpimulih. T kk, lf Mil:

5 8 9 HISTORIE HISTORY Må spä mus bsök Nsk Føyvs Båmusum Nsk Fysbvcum i G i Sö- Tms ä v ill fysbvc. Båmus öpp 1990 ch skil sk kuskulu. Fysbvcum li i lå få Flvik, ä Föbu kuss lsmö s i juli. Båmus fis i Gsb, å få kilm få fysbvcum. Båmus h fs öppi fö bsök få 10 jui ill 20 uusi. Fysbvcum bju visi fö bk upp, m ll ä välkm. På bsi äff m lli flk hä sm jbb m lik pjk, sä miisisksul T Buvll. Till fls pls läs sk kus km lvs fö m bå. Fk-sku fick i v fö s fö hm, m mås h illäckli kpci fö u skull lö si kmisk. D hä sku höll liv i må ösmhäll ä väföbils vi i v upi. M vä km ch å fösv uvl fö fkskus vksmh. D fls bpls på ö läs kus ä u öviv ch fksku h fösvui m äå i hl Nsk Fysbvcum bv ch fö vi hvkskuskp m vi, if ch uhåll v äl bå ch fy f ikvisk picip, fski, kumi, fömli ch uppläi. Fckmå ä smiislm, skppslkik, kisk islli, sk ch smisk båbyii. Cum li i Hllb, G, i Sö-Tms. Nsk Fysbvcum jbb m må pjk. Muss båby Bjö Lillvll h vi på Isl ch by bå m si vä Bjö Jss ch Ölyu Risfis i Silufju. Sm pilpjk by ums spsbå i G. By films ch is ill li su sm u hi på hmsi: ums spiss på Hmsi: F: A-Tj Sæh B Musum h C f ship psvi. Nh Nwi Ship Psvi C i G i Suh Tms is f h il ships psvi cs. Th B musum p i 1990 pics h Nh Nwi csl culu. Usälli m Nvik 1940 Sö-Tms Musum vis i smm usälli Nvik 1940 Kishisisk lskp på Ts Hisisk C i Hs. Usälli ä påmils m sm sk ch sm l i kishäls vå I vå må kämp äs sl u svå föhåll i äs vå må lå sälliski. Nä ysk sls illbk vi Lpphu fick s uppmäksmh i mi väl v. E må s sk ysk åövi v Nvik. Usälli bså v fl skäm sm bä hisi u Nvik 1940 ch m sx mum sm fis s i Skjms, Bjöfjll, Bjkvik, Ös, Lpphu ch Bufss. Läs m på Nvik S-Tms Musum shws h xhibii Nvik W Hisic lscps i Ts Hisicl C i Hs. Th xhibii is mi f wh hpp hs wh picip i h vs f h w i Sö-Tms Musum h sv fö iss mus i Sö-Tms sml u msmm m Rimus i Sö-Tms. D ä ll väl vä bsök, sä F Hs, vlischf vi Rimuss k i Sjöv i Sl. Sl bymusum ä l v Sö-Tms musum. D l sm iå i Rimus ä: Sisls å. Musiby på å Sö Sisl blä vi Tjlsusb iå sm l v iill hmm. I s l v Ns kusmå v vli åsfm. I vå ä åssmli sm på Sisl sällsy sy. Hä fis usälli m fömål i uisk msfä få u Hll kfsi ä viki l v vå iusihisi. Kfsi s i buk Mskii, ubi ch få 1907 ch 1905 ä uik i l. Kmbuvik bymusum. Huvuby Svby ä byhus m kfé, mml buik ch skmkvks på fös våi. På må fis ckså fl by: Nhus Ahuby, Jysu, båhus m fl äl båyp, jäsbs ch kmpl i smj, Hlmsmj. I Kmbuvik ä fl m u Lvsvck jui. Luby li mi i cum v Sjöv. D ä uppfö u mllkisi på pls ä fs äl by. Hä k m ju kpp yby kff i miim miljö. På fös våi fis l v uspuli buiksiiö. På våi fis usälli sm vis lsbå, fiskskp ch uusi m kyi ill fisk ch fiskbs v. Sl Bymusum li på Psbkk i Öv Sl i vck ch böi jbuksmå. Hi km yby söifå ch böj buk j i slu v 1700-l. Gåssmli bså v sju by, ll fly få si uspuli miljö ch upps på å. Hä fis våishus, lå, häb, l, b, smj ch kv. Slsvk ä bå påmils m jämlmsävy, ch Klyksämi sm å, ch m ll ä föäli. På u läs i i Sl så m huskpp få ml Slsvk. D ä öpp fö bsök å u. Fi é. Om j sk lyf fm å v läi så få bli Luby, Hll kfsi ch Kmbuvik bymusum, sm på lik sä k v iss, sä Hs. Hli Th w ivi yu C 500 ck. pis c c Ibs, quii i. Vf puls fci v vii iiimum um pis m cis Mulvisq umqu i lis issimiliu qum si; Ci, s, vilii, ss iusciius huc imus pi. M iul hlqu cu simulic cs vlus. Pis c c Ibs, quii i. N v vii iiimum um pis m cis Mulvisq umqu i s, vilii, ss. Pis c c Ibs, quii i. M ifmi ch bil på Rimus. Hä hi m ckså k ä ll läi ä mk. Aspls 1/4-si Aspls 1/4-si

6 NATUROPPLEVELSER NATURAL EXPERIENCES Bjö chmll på xisk Pl Z Bjöu ch äkk m v. D k u upplv på Pl Z xisk smål sm b älsk fö ll spä upplvls. Pl Z h u lå i uvckl b ubu sm illl bsök i ll ål. Bjöu Sl ch Ppp fös fö ch hlv å s ch h blivi sk plås fö jupk. D ljus bubjö Sl ch bs Ppp sm h m ml bufä ä bå chmll sm bsök ill si hjä. Bsök i själv jupk bli vi på b si ä u i lu ch k upplv ju i si uli miljö, bä vksmhsl C Hksh. H u båm föslå j ui u sm iå i iäsvif. D s kl ch ufä imm. Föum Sl ch Ppp h Pl Z ju sm v ii fis i vå sk ch på fjäll, sä Hksh. Hä fis v, jäv, lju, fjälläv, äl ch. 11 Spä vi Slvs ä spkkulä sysm blä på Lvsi mll Lv ch Sl. U iusls å h Sälv bil fl på si vä m hv. R 1957 ufsks v fsmä ch u. D fis bskiv hl 26 lik i vi slk ch svåhs. D ö si m sysm sm ä ll få 5 ill 400 m. Vi vå ui u bsök vi vå ll v ms kä bl Slvs, sä T-A Cuickshk. Hu lå m kmm i i b vi vj ipuk på vså i älv ch på hu s umi l själv ösk. Av säkhsskäl ä väli viki m ö si fösiki i. D ä i hll illå m si åi u få. E vi på bmk mll ä upplvls i si. På fl säll i älv i mk fö kmm upp på pls. Bå u ch ä fsisk fi, så u ä vkli kmm! M ifmi m hä spä ki på Aspls 1/4-si F: A lvi J svl Excii cv hik. Slvs cvs spccul cv sysm lc Lvsi bw Lv Sl. I is scib s 26 iff cvs f vyi sizs s f sviy. Th cv sysm fm ms. MEET THE WOLVES Bs Guiu Fö b ä f mis lik iss m pks vli husju ch spä lkmöjlih. D fis ckså Bs Guiu å få upplv få,, hös, klv ch ki. Viss illfäll ä ckså häsii fö b. Vi h i j så å s m v, m ä möjli u i ill v, bä h. V ä v mäisk ch kmm spi fö kll ä å kmm på bsök. Då k hä u få kll vs m blö u i sik, hälsi på vs vis Bs chm xic Pl Z. Cubs cls cus wih wlvs. Th is wh yu c xpic h Pl Z xic sii h chil lv f ll h xcim. Pl Z hs l vlp viy h ppls visis f ll s hs h iml spcis h iilly fu i u fss h muis. H yu fi wlvs, wlvi, lyx, fx, ms i. Pl Z h ju sm v ii fis i vå sk ch på fjäll. Hä fis v, jäv, lju, fjälläv, äl ch. Slsl 9360 Bu Ph: SR MEDIA NORD / SVENDSENS RAMMEVERKSTED AS 10

7 12 13 NATUROPPLEVELSER NATURAL EXPERIENCES Vy få pp ä pp E ppu bli ckså ppu Blöi ä h å pp. Su på bsi fjällpp? Då ä liv kmm ill Lv Fjllvl. Dä fis ui ill må fi upplvls. Fjällpp så ch vä. Spsi (1 457 m ö h) s si hös i må, m Åsih (1 193), Skvskll (1 196), Ts (1 247) ch Rii (1 077) ä liv fö få vck vy u öv sk u Hs Lv Fjllvl få m väli ch uii. Fjllvl fyll 20 å i å ch hpps så må sm möjli chs si u på u fö yj ch ju v u. Tuä ä ui ch v fös u-l sm bils i Tmskmmu. D ä l myck mö ch b fö u i u sk bli fi upplvls. Cik 80 kilm l ä mk, b ch spå h bys, ä s upp ifmisskyl, fis visky ch säskil uk ä fm. A-å ch Fjällkus smb m fjällvl m ui u fö si äs. Fjäll- ch ppu I ås upm fis bå fjäll- ch ppu. D fis ckså upplvls sm pl k i sill älv, ju us sillh på u m lik m ll hisisk vi. Fjällvl h visi v u, uspi u hl M k ckså å få su ill su läs ä v l sm iss v DNT, D Nsk Tuisföi. D lkl l fis umäk på k vilk F: Lv Fjllvl ö möjli äv v m på h. Tupmm fö 2010 h m må fi bil få må. Övi ifmi på Mui pk us. W climb mui pk? Th i is liv h Lv Fjllvl. Lv Fjllvl ivs yu vic uic. Hiks m hps h my s pssibl will k h ppuiy h u u jy h u h my wful xpics. Appximly 80 km us mk. Th bis, fbis ifmi bs l h u. Th ls wibks spcil u mp. Aspls 1/4-si Aspls 1/4-si Fjllkys ubs I Lv li äshus Fjllkys m usik öv v Ns vcks ch lus fj. Fjllkys bys 1988 sm kj. Gäshus å i m u ch ä äs syli vi fös blick. Ti m äm uppb si säll m spä ch möjlih. M si lä ä äshus ysm bs fö filufskivi, sä föså T Lym. Gäshus Fjllkys ä ysm bs fö filufskivi, bl fålskåi. D ä i hl möjli u k s pälul. På ä håll fis möjlih ill vilmksliv, fjällkläi, vi, fjällu,, ii ch fisk. Jus u b vi m uvckl y kcp, ämli fålskåi, bä Lym. Vi h s u s l fålhlk, j isi ch bsvi. Vi sk ssum by fskjul på lämpli säll fö m sk ku få v m m lik fålkivi i sk ch mk ch vi sjö. Vi sik på ö hä puk illäli fö vå äs ill äs vå, M ifmi på Fjllkys - h ul bs. A Lv is h us hus Fjllkys - wih viws f f Nwy s ms buiful qui fjs. Th ppuiis f u civiis, mui climbi, cv kki, mui biki, wi, hsbck ii fishi. Ovi i iyllisk mivls Mk uløyp Rik ful yliv. Gvi Hvfisk Hvøsfi M sp vikivi... my, my m. T kk: Tlf

8 14 15 TURFÖRSLAG TOUR SUGGESTIONS Bilu 1 1. S Ksi E10-RV829 - c 16 km få Bjkvik, 43 km få Tlsusb. Kö RV829 m Gvfj. 2. Vssb Säck 6 km, l 6 km I sö ä v Skbv. Hä ks m ul få Tjlsu, Skål ill Ös, G. Käv ul i fi fjällä. 3. Skbv Vä sli si på össi v Skbv i ssl u. I väs s si Nvi (1 281 m ö h) ch i sli iki sys Rvi (1 219). 4. Tul Rvv Säck 6 km, l 12 km Få Kkälv i ä v Skbv å umäk ul ill Rvv. L ä lä å i vck ä. 5. Sl ispls Gvjs isls äspl. 6. Slv Vä sli si läs ös s v Slv. 7. Hll kfsi (musum) Säck 8 km, l 20 km Is i Gvfj li Hll kfsi, Rimus i Sö-Tms. Kfsi ä öpp hl å f föhsbki på ll Bilu Bilu 1. S (Fssbkk) Ksi E6/RV84 i Fssbkk - 29 km få Sm, 29 km få Bjkvik. Kö läs RV84 m Spsl. 2. Spsl-Ruu Smisk by i Lvsl. 3. Hikkfs Tl 7 km. Upp ill väs sys fs sö fö fjällsi. Spsl ch säskil Fikkfs ä kä sm l fö iskläi vii. 4. Väskäl Säck 5 km, l 12 km Tu å läs RV84 ill hö, m vi svä v u ill Tvll. 5. Tvll Amiisiv cum i Lvs kmmu. 6. Väskäl Säck 3 km, l 15 km Vi väskäl på Slöy, ill väs m Li. 7. Kmbuvik bymusum Säck 0,5 km 2 D 3 Få T m si ik få spuk ill Tjlsub läs E10 ä c 42 km. D hä ufösl i 12 km x ch må spä upplvls. 8. Gv Tä vi vsmli v Gvfj. Gv ä kiv pls m vå mkisk vksä m miim iiki. 9. Viskill Säck 5 km, l 25 km I ksi RV829-RV825 u ill väs öv b m Tjlsu. Spcill bskivi fis v u m G. 10. Blsk Vi klä uppå, m k ul. Dik f sys Elvå cmpi ill hö m cmpisu ch båuhyi fö sm sm vill fisk. Hä fis b kfi. 11. Rsål Säck 6 km, l 31 km Väl öv Blsk ch i Kkmyl kmm vck Rsål m Rsåälv ch Rsåv m m lx - fiskmöjlih. Kk Sil Tvik, Ebbsu Ebbsu li iyllisk ill i Tvik. E su lshus få 1854 i Tvik. Fösälji v hmslöj ch buksks. Du k ckså köp kff ch illu. 13. Sil (Elvvl Hl ch Svic) Säck 6 km, l 37 km Bsisi m s ubu v mv. 1. S (Lmy) Ksi mll E6 ch RV825 på Lmy 43 km få Smm c 14 km få Bjkvik. 2. Elib Tl 3 km. Kykby m skl ch i. D sis sm b hä v fisk flyki I ä biblik ch k. 3. Väskäl Säck 1 km, l 4 km Väskäl mll RV825 ch fylksvä (FV) 142. Svä i på FV Nsk båmusum Säck 1 km, l 5 km Nsk båmusum föml miim ii, fisk- ch båhisi m uåspuk få vå uik smli v lsbå, iill sk - ch slbå. Smli ä v ls sös. 5. Mismäk Vi si v mus så fl mismäk sm påmi m häls få böj v välski. 6. G ly Säck 3 km, l 8 km Fsä vi på FV142 ch u kmm ill G ly sm ä pls fö G musikfsivl 6-8 u. 7. Aljé Jsvl Säck 5 km, l 13 km Kö illbk ill RV825 ch kö 700 m. Du s Aljé Jsvl upp ill väs. 8. Åsi Säck 6 km, l 19 km Fsä på RV825, kö i på FV141 öv Åsib, kmmucum i G. Bymus öpp sö kl u säs. Hä fis fl m i smb m Lvsvck jui. 8. Å ill väskäl Slöy Säck 1 km, l 17 km T ill väs i på RV Fjällkus Säck 1 km, l 18 km Exisk äshus m må spä kivi ch upplvls ku ill u. 10. Sälvs Säck 7 km, l 25 km Spkkulä sysm. Kk Elvlu cmpi Sjöv fö bk uii. 11. Elvlu cmpi Säck 5 km, l 30 km Cmpi li vi Slsälvs ulpp. E myck ppulä fiskälv. Cmpipls sälj fiskk ill bå Slsälv ch Lksb Sjöv Säck 1 km, l 31 km Amiisiv cum i Sls kmmu. 14. Lc Mxxi Tvik Puki v blck fö byvumk ch il isibui v cm, mubuk ch byv. 15. Ss Säck få Ss ill Tjlsu ä väl lämp fö upplv missl. 16. N-Nsk Alumiium AS På vä u få Ss pss u N-Nsk Alumiium AS sm puc llumiiumpuk fö byvubsch. 17. Tviksälv Säck 8 km, l 45 km Is i Tvik my Tviksälv. E liv li älv m si sömm ch fs, hä fis lx. Fiskk k köps på Sil Tvik, Sju misk ck Sju misk puk ä v 33 skulpu i Skulpulskp Nl. Vi RV 825 c 8 km få Ss. Fisk ksä Mi Aih, Hlsifs h skp skulpu. Pls ä skyl. Pki fis. 19. Kvis Vi äm ss Tjlsusb, u ill hö sys fi, vi ss. Cmpipls u m Kvis ivs i sm sylmi. 9. G kyk Kyk h mi pls på höj vi Åsib. Kyk ä by 1971 i b ch ls ch h m fm. Akik: Osk Nvl. 10. Ms skpp Säck 16 km, l 35 km D hä imp sku fis på Göss ys i G. Asi Höm fick hä sä skulpu v svsk ksä Cll Ömk. Flk få k h msm jbb fö få lmäk på pls. D så ys på Klms ch sk lys upp mök kväll. Ms fs 14 u. 11. Tillbk ill RV 825 Vi följ FV141 illbk ch svä ill hö i på RV Hllb Säck 21 km, l 56 km 13. Luby I cum v Sjöv fis hä mus sm s u Disiksmus i Sö-Tms. Mus öpp u säs ch fu äv sm uisif. 14. Väskäl Säck 10 km, l 41 km Fsä vi få Sjöv på RV84 ch ill väs i på RV848 m Aöj. 15. Gölss Säck 10 km, l 51 km E s v s blcks få fjäll i bku. I ss mll vä ch fj fis li m bsökscki få 1920-l. 16. Mjösu Säck 3 km, l 54 km Su mll fsl ch Aöj ä ppulä fisksäll, bå få sä ch få bå. Hä hi u spls m l pcis vi b. D fis äv spls f b. 17. Sövik Aöj ä pls fö Tu Aöj 9-11 juli. Ösk u ufsk ö på h äll väskäl 20. Tjlsu Tjlsu m Sislssömm li u ill hö ä vi pss u Tjlsusb. D ä sk ivsömm i su vilk ö ill kiv fiskpls. 21. Sisls åssmli Säck 8 km, l 53 km Kö ä fm f b ch pss u E10. Sisls åssmli li 800 m f pss på väs si v vä, l v Rimus i Sö-Tms. På Hllb fis Nsk fysbvcum sm h sm syf bv ch fö vi hvkskuskp kppl ill vi, if ch uhåll v äl bå ch fy. 13. Flvik Säck 2 km, l 58 km Flvik ä pls fö Föbu Kuss lsmö juli. 14. Flviks kv I Flvik svä u v få RV825 ch hi Flviks kv. M if på 15. Flviks by På si v RV825 m hv hi u Flviks by, cum fö Föbu Kuss lsmö 2010 ch fö Flviks mk i på å. 16. Rspls Vi läs RV825 fis fi spls, vv m l. ä u k FV132 u ill Es ch Åbs. 18. Ibssul Säck 18 km, l 72 km Ibssul bi smm ö Aöj ch Rll. Tul ä m lå ch å sm jups 112 m u hv. Tul öpps 2 c 2000 ch ä l v FV Hmvik Säck 5 km, l 77 km Amiisiv cum fö Ibss kmmu. 20. Gmmlbk By 1919, sm v fös bkby i i N. By m lkl mm u li v svsk fckflk. Akik: Hl This, sil ä ju. 21. Hmviks hlspls Hlspls m få E smli v 14 by. Ds by h sus. Vill u ö bsök i Sölls Säck 17 km, l 94 km Fä å vi häifå m fäj ill Ss, Hs. 22. Tjlsusbs K ch Hll Säck 1 km, l 54 km Ef åssmli svä u ill väs i på E10 m Tjlsusbs K ch Hll uus slupuk. All ufösl m uföli k fis på C u ck. Lv is h us hus Fjllkys - wih viws f f Nwy s ms buiful qui fjs. Th ppuiis f u civiis, mui climbi, cv kki, mui biki, wi, hsbck ii fishi.aximium sm qui um fui quibus is si qu squi lup vi m lum qui ilibus u i s lupi sp fu. hä u kppls smm m sis l v ufösl 1 sm å läs kusiksvä ill Tjlsu ch E10. Tu ä 80 km m vsick ch m l v u 1 få Gv bli u 110 km, m 68 u vsick - jämfö m kösäck läs E6 ch E10, sm ä 72 km. Fssbkk ill Tjlsusb ä 87 km läs E10. D hä spä ufösl ä ufä 124 km ch fö i ill pls sm ä väl vä bsök. 17. Sæ k ch ubösbi Säck 17 km, l 75 km Hä hi u vli kfé m m. Vä bsök. 18. Gv Säck 5 km, l 80 km Hä kmm u i på u 1 ch k välj kö m E10 läs hv ill Tjlsu ll i i l m E10. C u ck.ximlupu u p s mim lupm squi ium cc simuss um imxim lm fuim illiqu cmm vimil qu ml mqu sissqui vlup qui ulpis lum lmus l lupm imxim lm fuim. Cbi csi. Iisp us i s. 23. Ss Tu m fäj c 40 mi. 24. Hs Säck 5 km, l 99 km Fsä RV848 ch ill hö i på RV83. Upplv Hs m Huius öi, sbbåsföbils m Tmsö ch i mis Fsspl i N jui. 25. Tjlsu E10 Säck 25 km, l 124 km Få Hs å åfä läs RV83 ill Tjlsusb ch E10. C u ck. Lv is h us hus Fjllkys - wih viws f f Nwy s ms buiful qui fjs. Th ppuiis f u civiis, mui climbi, cv kki, mui biki, wi, hsbck ii fishi. Tisi ipi qussquissi ccull cupspici pu uisi chici lim, ffic m s qu. Epis ipsm u u vlup qu. Tm hicimus, li liqui qum ium qu b. G mi xplu lcp usp Missl Hs ss bfi u i lå m Plcikl. D sä hä ä äfö missl sm vi k s få ufä 22 mj ill 18 juli. D ä ssum ljus hl y få böj v mj ill böj v uusi. Föum mläck ä äföhåll vö fö hu u k s missl. D ms ilisk må fö s missl ä lä ch hö li må. På å säll k u s missl uch hv. D vi ljus ö ss isk ch Vä hs ss Vi h fsisk klim. D mäks yli på vi, sm ä x fi. Vå smm ä k ch hkisk. Mlmpu i juli li u 16, m ä i vli m mpu på öv 25. Missl ö si ill fö mpu i vi så myck mi på smm. Mlmpu ä självkl li lä i jui (+10) ch uusi (+12). Sl ski f ch ibju ill ukivi. Al iki fi m sl y u k vi, m ä i vli m fm-sju så i juli. Vi h liv li bö smmi, jämfö m kussäck. Väsisik vis ml vi få 37 mm i jui ill 58 mm ll m i uusi. Fs vklih k fösås v bå bä ch säm. Viföhåll hä ä liv lu Klä ch uusi Hs ss k mpu ch väföhåll vi kfi på k i. D äll äfö v väl föb. E sms i vå k ibju ill l ukivi. Fö ku ju v m i ll föhåll ä klk m si vm ch viä klä. Du bö ckså h b sk jisk ll viskä. M k ckså fis bhv v lä klä sm shs ch bbyx/bäk. Då u pl lä u på fjäll ä äu viki u h m i pss klä ch sk. D fis så må lik uppfi m v sm ä bäs, så vi i å m på k u få b ips få sm pck fö fjällu. Om u sk u på hv fö fisk ä b flyväs vikis kläsl. D ä ckså å viki m vm ch viä klä, m km ihå m u få fisk så k klä bli kli i smb m u s fisk. livsl. Tu på fjäll, fisk på ch fsivl fs ss fölä. Vi u vill ö lik ch slå följ m ss. Elish x. Hi p qui b ili lm ppssi c s quii i qussu isi, vi umqu bi pici umpm qu vlup iuspu sum pliqu cus u m fccusm cms u mi u vlu, si liquu uciusm pis u. Sls, ffici mxim fccus. på smm. Tjlsu, Våsfj ch Asfj ä fö ms illäli fö vli fmiljkivi i bå. Elish x. Hi p qui b ili lm ppssi c s quii i qussu isi, vi umqu bi pici umpm qu vlup iuspu sum pliqu cus u m fccusm cms u mi u vlu, si liquu uciusm pis u. Sls, ffici mxim fccus, u u u is sii ml sss quuis c psm fciis vl s ciis vupis. F: A-Tj Sæh Elish x. AHi p qui b ili lm ppssi c s quii i qussu isi, vi umqu bi pici umpm qu vlup iuspu sum pliqu cus u m fccusm cms u mi u vlu, si liquu uciusm pis u. Sls, ffici mxim fccus, u u u is sii ml sss quuis c psm fciis. Di uli spps......å u hvil...f fl pplvls...å u sul øs Vi h f æ 360 i å Hs Lf Aspls 1/4-si Evs Lufhv Nvik 9440 Evskj Tlf

9 16 Ams- Kl jui, juli, uusi 2011 D hä kl ä övsik öv sös ch vikis m i i i smm. Du k få m lj u m Am på pls i hä ii. Vi föslå u lli kll uppif på iv säll på ä ll på ä u äv hi fäsk yh m lik m jui Evskj Vumäss m uhålli ch blusks. Evskj i Skål jui Lvsvck Lkl l ch föi ibju ill kuluvck m måfl. Tvll i Lv juli Miljfisk 2010 Amäl i ill spä fiskävli. Sjöv i Sl juli Smmhl i Gvfj Lkl l ch föi ibju ill usälli, kivi ch bys. Gvfj i Skål juli Acic Chll Si Spcific Lkl pjk m smisks. Aöj i Ibs. si-spcific juli Tu Aöj 2010 Tippl Chll m älpp, cykllpp ch bckävli. Gis fö b. Aöj i Ibs juli Föbu Kuss lsmö G kusl häls välkmm ill hl m kuskulu ch fsivlkivi. Flvik i G juli Mákmu Smisk fyvki ch upplvls. Gállii filufsmusum i Evs. 30 juli 1 uusi Smm i Ibs Smmfsivl sm mf vi spkum v kivi Ibs. 6 8 uusi G Musikfsivl Musikfsivl m ui bykulu ch musiklisk sämi. G Ly i G. 14 uusi Ms fs Fs m fkus på ks, m ch musik, Kibi ch psiiv mö mll flk. Lill Jmic vi Göss i G uusi Gåsmk vi Ebbsu Lkl mk m mpuk få hl i ch kfé. Tvik i Skål. Yu fi vviw f h ls ms imp ms i h i his summ lis h, i Elish spciv wbsi. Yu c ls m ils h hm ms lswh i his mzi. W sus yu lwys chck h h spcifi plc h wb wh yu c ls fi m c ws bu iff ms. Kl Gui u D hä kl ihåll övsik öv ui ppu ch u ill hö blä puk i må. D ä uls u sm ä iv. Tppu ä väli väb. Vi kmm äfö u lli kk m ö fö kll v sm äll. Os 23 jui S Hs-u m l i Vkksli Smli vi Gvfj Hl kl Lä u. F 25 jui Llii, Aöj N-Eups hös öb m ö h. Smli i Sumb på Aöj kl D fös v l lv pl lä/mlsvå u. F 25 jui Spsi, Lv m ö h. Smli på Bukkmy kl Mlsvå su, 5,8 km ill pp. Sö 18 juli Tpp v Hikkfss, Lv Smli vi Kmmuhus på Tvll kl Mlsvå su, c 13 km l. Lö 24 juli Spsi (ös- ch väspp), Lv m ö h. Smli på Bukkmy kl Käv övisu, c 22 km l. Lö 31 juli Fjällu Gv-Vkksli-Hillshm Smli vi Gvfj Hl kl Mlsvå u. Lö 7 uusi Rivi, Lv m ö h. Smli på p-pls vi Lpphuv kl Käv övisu, 14 km upp ill pp. Lö 28 uusi Nvfjll, Skål m ö h. Smli vi bmm på vä i ill fösvs läi i Vssb i sö ä v Skbv kl Mlsvå u på å-i imm. Gui us Yu fi vviw f ll u ui us xcusis hih pis i h lis bv i Elish spciv wbsi. Tp ips vy wh p. Thf w cmm h yu lwys i uch wih h izs chck h wh ciis. Så hä u i hi: D fis självfll må sä si ill vå må. äs ill ms kull pls i vå må sys i bll : Må välj Evskj 98 km kmm m bil. Då h u Hmvik 144 km spml ch k v m flxibl. Få Sjöv 100 km Lulå ill Riksäs ä Tjlsusb 101 km 47 mil läs fi svsk Tvll 82 km vä. Avså få Riks- Åsi 66 km E möjlih ä åk å få Lulå ill Nvik. D å vå li u ch si ä kpp sju imm. Du k ulivis ckså fly. Få Lulå å fl li flyvå ill Hs-Nviks flypls Evs. Rsi li på sx-sju imm m vå flyby. Nä u väl ä på pls hä k u i mll lik pls m buss, m ä ksk m flxibl m hybil. Th my wys u. By c: I s 470 km fm Lulå Riksäs l fi Swish s. Th iscs fm Riksäs h ms lv sis i u : Evskj 98 km, Hmvik 144 km, Sjöv 100 km, Tjlsusb 101 km, Tvll 82 km, Åsi 66 km. By i: Fm Lulå Nvik: Th w ily us vl im is jus u sv hus. By flih: Dily flihs fm Lulå h Evs Aip i Hs-Nvik. Tvl im is six sv hus wih w i chs. Oc i plc yu c bw h vius lcis by bus, bu i is phps m flxibl wih h l c.

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka Pdgogisk plig: Skiv gum, bä, bskiv, fökl, isu och åbä x, åk 5 u v i s Å k l s I k B ä ö F b m gu A äs T E G 1 B Äm: Svsk åk 5 Läoml: ZickZck Skivumm åk 5 Bäkd idsågåg: 160 miu p vck LGR 11, l 1 Skols vägud

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här?

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här? Tnd Tnds Svs I vnlig fll bu buy-pyl b ligg ch sl lös i hndvsn. Mn nu h jg öp n supsö svs s jg n spp n hnd, sc ch håbs i! D så sön slipp un i hndvsn så f n s h någ. 2 Up d M ål Jg bu siv n i n l nc ni d

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ K ch Mmm HSB böep khm ö mmm16mjk19 Lk:RöAu,Röbm6A D 1. Öppvmm 2. Vvmmö 3. Amvmmöv v pk ö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkmvv

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka i ä v ä Smådshdli D B 2012/0508-214:M Dljpl fö Siskol Glx omfd dl v fsih Si 8:594 8:595, Si S:2 och dl v Si 8:1 i Mäs, Siu kommu, Sockholms lä V i K l - v L Bjö d u C s H o S ä s V S u J u o V s u V u

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER N:R 44 (143) SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. U T G I F V A R E : J O H A N NÄR STATSMINISTERN AAÅNDAGEN DEN 17 b ä l cböllp u, ä * V* L äl, fö Ev L, v ju Guf v. Dl. Ef öl vl Jb y fv xcll

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag.

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag. 70-åi kp fö hj- ch lujuk villk 4 Fö i vl ik få bil 5 Vå: i lklii f fö i i Sö I! wbbfu Sc- på v på få 2 fö Epö öv Sy Möllvå 3 lii Mlö i föli ff i Sfi 6 7 lkl Möllkö på v i Afik 16 17 i IT Fi-IT v ch l Liux

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

a t a 21 50% Guldtvätt Guldtvätt Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för Betala för 100

a t a 21 50% Guldtvätt Guldtvätt Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för Betala för 100 50 k b 0% j spl K dl och, läk to 204-08-3, tidi j tobk dd Gilti Gäll ll bju till butik t b Riv ut och s d kobi j spl K dl och, läk to 204-08-3, tidi j tobk dd Gilti Gäll ll bju till butik t b Riv ut och

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

A1 32 Salsansvar:EKONOMI

A1 32 Salsansvar:EKONOMI A1 32 Salsansvar:EKONOMI (70) Moderna språk 4 CA Moderna språk 1 KB Filosofi 1 HÖ AP 9.20 9.50 (60) (40) (70) 10.10 (95) 10.30 (75) ER AR 10.40 Företagsekonomi EK15A3 AR Psykologi 1 EK14A2 PM Internationell

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

södertälje kommun upplev mälaren Södertälje 13 BADPLATSER information stockholmskortet Vandringsleder Ekerö Strängnäs Strängnäs Nykvarn Nykvarn

södertälje kommun upplev mälaren Södertälje 13 BADPLATSER information stockholmskortet Vandringsleder Ekerö Strängnäs Strängnäs Nykvarn Nykvarn ölj 0 ifi ADPLATER ölj ku Ekö Ehö F Cpi, i Hb h, i Hll Kuluhu, i Hll Tp Pi, i J cu, i Kllf Glf, i E,E0 ölj Nyk E0 Mcu Wllb hll, i Mökö, i Nyk, i 0 E J G cic ölj, i khl jök, i p Gk, i Mölb Th ch, i Hölö

Läs mer

Stockholm - Marketenterier, Folkkök, Ångkök 8 Arbetarnas Ångkök, 4, 7, 20, 25, 30, 40, 50, 60öre Lot 8st (SP3E2.olika)

Stockholm - Marketenterier, Folkkök, Ångkök 8 Arbetarnas Ångkök, 4, 7, 20, 25, 30, 40, 50, 60öre Lot 8st (SP3E2.olika) Stockholm - Bad, Tvätt 1 Stockholms Stads bad och sim inrättning, St:Erik mässing, 5 öre mässing Södermalmsbadinrättning 25 vitmetall, vitmetall Lot 4st (SP7A3.1, SP7A3.5, SP7A6.var, SP7A3.5) Stockholm

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan.

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan. STUNDER 2012/2013 Tävl & vi på www.tibtik. Åt jlklpp! Sow Elti 31 Höt- o vit- 895:- S äv pkt- bjddt på it id. www.tibtik. www.tibtik. MADE IN SWEDEN Åt t md Sti Vill 12 + 85 Svk klik md Bi & Sttto-moto,

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

På en punkt mellan tiden och evigheten

På en punkt mellan tiden och evigheten På en pun men iden och evigheen Kr-unnr Svensson och Ms Brown =126 n På en pun me - n id - en och ev - ig - he - en sår g en som - mr ff /H / F n n mf s s s s s n mf n n n n n s s s s s s s opyrigh 1981

Läs mer

Den nyttiga utevistelsen?

Den nyttiga utevistelsen? Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang Fredrika Mårtensson Ebba Lisberg-Jensen Margareta Söderström Johan Öhman RAPPORT !"##%&&'()*&"+'&"-"#.

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö 19-29 il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

6 Strukturer hos tidsdiskreta system

6 Strukturer hos tidsdiskreta system 6 Sukue hos idsdiske ssem 6. Gudsuku Vi h se e idsdiske ssem i de fles fll k eskivs v diffeesekvioe [ ] [ ] [ ] De k uligvis häd de ol sseme eså v fle seie- elle pllellkopplde delssem, me de föäd ie esoemge.

Läs mer