BLAND DE MEDVERKANDE: ANGELIKA VASKEVITCH, reporter. HENDRIK BERGSTÉN, reporter. JOHAN WANGSTRÖM, reporter. JULIA LINDEMALM, fotograf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLAND DE MEDVERKANDE: ANGELIKA VASKEVITCH, reporter. HENDRIK BERGSTÉN, reporter. JOHAN WANGSTRÖM, reporter. JULIA LINDEMALM, fotograf"

Transkript

1 ETTA

2 INNEHÅLL BLAND DE MEDVERKANDE: 05 PÅ RADION I HÖT Å MÄTER VI LYNING JENNY MATTON, chfrktör, rprtr 08 RADIORÖTEN Kj Aklr 10 P4 VÄRLDEN ALEXANDER DONKA, ftgrf 15 RADIORÖTEN Vli Briji ANGELIKA VAKEVITCH, rprtr 16 JULKALENDERN, förfttr brättr ANNA-LENA WALMLEY, rprtr ANNA HÅLLAM, ftgrf ANNA UNGAARD, rprtr 18 P3 TAR, g hjklck 20 Å TYCKER LYNARNA RADIORÖTEN Jhr Bjllul HENDRIK BERGTÉN, rprtr 23 TORTADRADIO I TOCKHOLM JOHAN WANGTRÖM, rprtr 26 MIN VÄG TILL VERIGE RADIO å fick vi röjbbt JULIA LINDEMALM, ftgrf 29 P3 ÄLKAR på turé MAT CARLON-LÉNART, rprtr 34 PODDAR hitt i fvrit 36 RADIORÖTEN Jh Lir MATTIA AHLM, ftgrf 37 VETENKAPRADION MICKE GRÖNBERG, ftgrf ch rprtr 38 P4 JUNIOR MIKAEL ANDERON, ftgrf P3 DOKUMENTÄR TINA GULLANDER, ftgrf 44 MUIKHJÄLPEN ULRICA BENGTDOTTER, rprtr 47 VERIGE å fukr t 48 VMA VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLMÄNHETEN TEFAN VITERTEDT, AD 49 TEATERPROGRAMMET I P1 Avrig utgivr: JAN PETERON, irktör Kuikti- ch lyht, vrig Ri MODIGA FRÅGOR krpp ch x 51 Å VÄLJER VI MUIKEN Grfik frgivig/ig: JG COMMUNICATION Tryck: TRYCKERVICE AB vrig Ri-git är publikti frå vrig Ri, rikt till vår publik. D l ut till bl t klr ch biblitk, t vi vår vg. Vill u h flr xplr? Btäll ktfritt irik vi -pt till 52 VAD ÄR PUBLIC ERVICE? Å KAPA EN NYHET 54 AVGÖRANDE ÖGONBLICK vrig Ri fyllr KRÖNIKA Rbrt Jcb Olg: Kj Aklr, ftgrfr v Mtti Ahl. Grfik fr: tf Vitrtt P2 KLAIK MORGON 54 Börj i g Klik Mrg i P2. Vi gr ig hrik ch lutfyll klik uik frå brck till uti, Kulturytt ch yhtupptrigr. Vrgr kl ch hlgr kl vrigri./p2 VERIGE RADIO MAGAINET #

3 VD HAR ORDET LÄ, LYNA OCH NJUT! vrig Ri Brwlhll tckhl b ö k Dg Hrkjöl väg 3 t l f x vrig Ri ri Bx Kiru b ö k Ötrl 21 t l vrig Ri iuri tckhl b ö k Oxtirgt 20 t l vrig Ri Blkig Bx Krlkr b ö k Högbrggt 3 t l vrig Ri Gävlbrg Bx Gävl b ö k Nygt 29, 3 tr t l vrig Ri Nrrbtt Lulå b ö k Nygt 3 t l vrig Ri juhär Bx Brå b ö k Ktrilgt 22 t l vrig Ri krbrg köv b ö k Nrr Brgväg 4 t l vrig Ri tckhl tckhl b ö k Oxtirgt 20 t l vrig Ri örl Bx Ekiltu b ö k Rchrgt 1 t l vrig Ri Uppl Bx Uppl b ö k Brgrä 7 t l vrig Ri Vät Bx Uvll b ö k örgt 11 t l vrig Ri Hll Bx Hlt b ö k Köpgt 41 t l vrig Ri Vätrbtt Uå b ö k Mrihväg 4 t l vrig Ri Jätl Ligväg 7 B Ötru t l vrig Ri Jököpig Jököpig b ö k Brrpgt 35 D t l vrig Ri Klr Klr b ö k Nrr väg 22 t l vrig Ri Kritit Bx Kritit b ö k Gvrkgt 2 t l Upptäck y fvritr bl ll vår prgr ch klr. Ly irkt är vi är, llr är t pr ig vi vår pp vrig Ri Ply. ÖNDAGINTERVJUN Hl höt väckr Mrti Wickli åtr ig P1-lyr är itrvjur, vrj ög. E gät, ikrf ch 45 iutr riti. Frågr k vr ärgåg, t hlr it åg utfrågig. Nj, jg vill gör jupgå, prlig itrvjur itrt ch ktull prr, ägr Mrti Wickli. Ur vår äg itrvjumrti Wickli. bl r ritckr Liv tröqvit, förr ttiitr Igvr Crl ch ktär R Tik. Vilk gätr ykr upp i höt prgr vlöj ågr gr för äig. ä ögr kl NYHETER kff kll på v här i vrig ch rt v värl. P3 Nyhtr tr ug vrg på llvr ch tr upp frågr kl, rjbb ch kfliktr i filj llr ll värl trktr. På ftrigr är P3 yhtr tt lägr prgr, är g yhtr förjup. ä vrj g, it gåg i ti Rihh Ruhi, Ey Krügr ch Crli Kr. V liggr bk vl v klär ch ccrr vi gör vrj g? til i P1 ättr klär ch i tt hg, bå hitrikt ch ig. Prgrlr är u Ljug. ä i P1, frgr kl P2: BÄNKAD MED ELLA Få kll på vk prc ch k bk kulir på bå tr ch å krthu. Prgrlr är Ell Ptr. ä i P2, lörgr kl vrig Ri Vätl Bx Vätrå b ö k Mätr Ahl gt 6 t l vrig Ri Ötrgötl Bx Nrrköpig b ö k Vätgötgt 13 A t l Ell Ptr. P1: TIL vrig Ri Vätrrrl uvll b ö k Kröväg 18 t l vrig Ri Örbr Örbr b ö k Vätr Bgt 15 t l u Ljug. Crli Nré. vrig Ri Värl Bx Krlt b ö k Vrktgt 20 t l vrig Ri Götbrg Pupgt Götbrg t l vrig Ri Krbrg Växjö 4 # VERIGE RADIO MAGAINET tl vrig Ri Mlö Mlö b ö k Bltzrgt 16 t l PÅ RADION I HÖT hl vrig Ri Dlr Bx Flu b ö k Eglbrktg t l vrig Ri Gtl Bx Viby b ö k Ötr Hgt 28 t l Vätrgt bök A FÖLJ CILLA BENKÖ NYHET BREV MED LYNINGTIP UR VERIGE RADIO ARKIV! c k i bil. vrig Ri AB tckhl b ö k Oxtirgt 20 t l f x tti Cill Bkö, v KONTAKTA VERIGE RADIO DÄR DU BOR: M till höt ch lit ruggigr gr. Prfkt ti för tt kur ihp ig lurr i ör. Du vt väl tt u u k ly på t t v t vi hr tt rbju är u vill p u u it hittr ågt för tu v t vi irktär lckr. Vi tr på tt ihåll gr flt v r ågtig i gillr. För vtt hur u väljr tt ly i ri, i bil, på tr llr i bil ch vtt u lyr irkt llr i ftrh, är t förhppigvi vårt ihåll u gillr. I t här urt får u tip pr tt ihåll it i fört h ä i ri, u får ckå häg vår y P3 tr-klck ut på irttrr. Klck är l i vår tig på r är tårigr, llr ärr btät år, ch är kut till vårt utbu i P3 Ri. E pp i bil är u k ly irkt, ckå gui fr till y uik. Och hittr u låt u gillr å k u»kärlkbb«till i kpi. Vi förökr ckå fi h r är i är. Därför tyckr vi tt t är viktigt cil ir. Följ gär till xpl P3 Nyhtr på Itgr, påvrk ckå t vi gör g tt för ilg tig vi cil ir llr ög t ög. P3 Älkr är tt vg åkr rut i vrig ch fi är för ig ch Muikhjälp lr för fullt iför årt vg i Liköpig i cbr. Värl förär ch vi. För tt ku förtå v här är är t viktigt tt vt v här i vår värl ch vrför. Rbi Oli tr värl i i lkl vrg i P4, ch i P3 k i hör Krrrpprt. D prgr fi frät till för r it glig lyr på vår tlkl P1. Mrg är frtfr riktigt viktig ch tr riti. Ni lyr å vt tt i i vår klr får bå yhtr, förjupig, urhållig ch vkppl uik. För r är Jhr Bjllul ch Kj Aklr kä rötr. För r äu it lärt kä å hr i u ch. Bå fi i tt ur v vrig Ri-git. å tpp lurr i ör, t i tiig ch läg ig i ff. Förhppigvi hittr u ågt bl t vi hr tt rbju u it vit f. u rr t ihp ig AKTUELLA PROGRAM P3: MUIKGUIDEN DIN GATA. RELATIONDOMTOLEN. Är u hpplöt kär i itt x, bråkr u i kill llr htr u i bäti tjj? Lug, br lug. Ig fll är för vår för. Vrj vck tr P3 Di Gt ig tt fll i Rlti tl. Vi går ig bvitril ch bät rgut för ll ir. M till v förl vi ör åtrtår tt Här får u juk ypti ch hår ig. kick i itt il till ch ivät i! P3 Di Gt fi på vrigri., i pp vrig Ri Ply ch ä äv vi FM övr kå. P3 älkr y uik! Muikgui ltr ig g t ch htt låtr. ä i P3, vrgr, hl kväll trt kl ch lörgr kl P4: VENKTOPPEN Litr lit, rygt 50 år tillbk. Prgrlr är Crli Nré. ä i P4, ögr kl11.03 VERIGE RADIO MAGAINET #

4 AKTUELLA PROGRAM TEPHANIE LONDÉZ Å MÄTER VI LYNING KROPP OCH JÄL O livt, häl ch vtkp, irktät vrj vck i P1. Lyr får rig i ch k till tl furigr ch frågr, ch prlig livö vrv t frkigrö. Prgrlr är Ulric Hjlr Ni. Krpp ch jäl ä i P1, tigr kl txt Di Gt Prgrt är g kl. P3 Di Gt ä vi FM-ri övr kå, går tt ly på i hl lt vi wbb llr ppr P3 Ri ch vrig Ri Ply. P3 Di Gt är urhålligkl fkurr på ug rltir ch t är viktigt för ug jut u. Här bl högt ch lågt ch prt llt frå vrtjuk till btbrit. P1 PLÅNBOKEN Di hjälp röt i vrgki. Här bl lyr frågr till vår xprtr tyttig rprtg. Vrj vck prtr vi åt påvrkr huhållki ch kutr. Vi gör kijurlitik ll förtår. För ki är viktigt! Prgrlr är Pi Frié. Plåbk ä i P1 vrj g kl Upptäck bå t uik ch klikr i flkuik, vi ch värluik ch llt rör ig ärll ch rutkrig. Och ibl ykr vi jupt i grfrkivt ftr Cri pärlr Kjll. it vit f. Klig i P2 fir brr ll ykriv uik ch tlig tritir, vk, ivr ch utvr, urp4 Extr är tt två tir lågt ålrig ch lktrik, flklig ktulittprgr är vi blr ch klik. Frå brätyhtr, öj, käir ch tip t vi i t kutik på vir, t, trägår ch rut, ut vi h i Ltt t t i böckr till t ryck Bré. ch fil. Prgrlr glvt. När Ltt Bré hr vlt ch lågt brt. till vrig ppulärt Prgrlr är prgrlr i ri ju Cri Kjll. år i r! Klig ä P4 Extr ä i P2, lörgr kl vrgr kl P4 EXTRA 6 # VERIGE RADIO MAGAINET VÄRLDEN BARN M Ligll plr liv i P4 Extr för Värl Br. P4: ilig till Värl Br pågår övr hl lt vrj höt, bå i ri ch på rt är är u br. Förr årt l 7,8 iljr krr i till Rihjälp g lik uktir, tävligr ch ktivittr. Rligt är tt ll lkl klr är ch tt t här kr för Värl Br övr prci hl lt, ägr P4: kpjrr T Gutf. P3 DIGILITAN Här hör u låtr lt r t i vrig ur t vck. Urlgt täll v Nil u c irkt ftr vlut klrvck ch prtr k ög i vrig Ri P3. I prgrt DigiLit vrv låtr på tf lit kul fkt rtitr. PrgrLit gör äv utblickr på tvr brg. litr frå r lär i Eurp, t bjur på kuri frå r ä 50-årig vk triti tpplitr. Prgrlr är tf Librg. DigiLit ä i P3, ögr kl RONNIE RITTERLAND P3 Di Gt är glig på 100,6 MHz i kå, t fi i P3 Ri ch vrig Ri Ply. KLINGAN Å MÄTER VI HUR DU LYNAR Jy Mtt f t Mikl Ar 6 AV 10 VENKAR lyr på vrig Ri vrj g. Bl prgr llr flt lyr på fi Mlikryt, P4 Extr ch Mrgpt i P3. Vi ätr bå v publik lyr på, hur läg ch vi vilk ti på ygt flt lyr. Dut hållr vi jälvklrt kll på v publik tyckr uik vi plr. All å fkt hjälpr tt gör riktigt br ri. Ribrch vär t lktrik ätytt PPM för tt ät rilyt för rikklr ch till riätvrk. PPM är tt v värl t vcr ätyt ch ätr t fktik lyrbtt på iutivå. PPM byggr på tt ätr fugrr»ör«ch rgitrrr klr prr bär ätr lyr på. Vrj kl i-ärk igl uppftt v ätr, it v t äklig ört. Vrj vck prtrr vrig Ri rultt för glig räckvi för rilyt ttlt, vrig Ri lg lyig t lyig på kil rikä klr. Lkl äigr ät hjälp v tlfätigr (CATI) för tt få tt tillräckligt trt urlg. VERIGE RADIO MAGAINET #

5 RADIORÖTEN RADIORÖTEN Riröt i P3: KODJO AKOLOR KODJO ÄR KOMIKERN OM BLIVIT RIKKÄND OM PROGRAMLEDARE FÖR MORGONPAET, MUIKHJÄLPEN OCH P3 GULD. NYLIGEN FÖRÄRADE HAN EN TORBILD PÅ ARLANDA FLYGPLAT BLAND ANDRA VÄLKÄNDA PERONER OM JONA GARDELL OCH LINDA PIRA, OM VÄLKOMNAR REENÄRER TILL TOCKHOLM. txt A Ugr f t Mtti Ahl b u l l r i g krtt hör på lågt håll. Oikäligt ch itt. Kj Aklr tår frtfr frför ikrf i tui är h prci ät Mrgpt i P3. H ägr tt t är tr är tt få jbb t h gör. Täk tt vi läpp i i flk liv å är. Att vr l v flk rgrutir. Dt är jävligt ftt! Prgrlrtri på Mrgpt btår llt ftt v Kj Aklr, Mrti Thu ch H Hllquit. D tr hr blivit filj. Jg hägr r ä åg. Vi är i här båt till. Ibl lr på vrr. M t går bbt övr. När Kj Aklr k förök ig på giig rk till Mrgpt ppulritt, rut lyr på vrgr, trr h t hlr tt ll tr vågr tick ut. H ägr tt h jälv hllr går för lågt i tt ä ch tvig bck, ä tt håll ig i t h bkrivr lljölk l. Dt är t är å br tyckr jg. Att vi vågr prt till xpl hcky, ft ig v k ågt t. Jg gillr tt t i lit för yckt. Och jg gillr tt vr rlu. 8 # VERIGE RADIO MAGAINET Kj Aklr hr t år prllllt Mrgpt äv vrit prgrlr för Muikhjälp vrj år lr i pgr till tt örärkt prjkt. Dt är å clt tt få vr tt. Ur vck Muikhjälp ä får vrklig vrig frå i blut bät i. Flk är å grö ch t är å gl rgi. Och t t Kj Aklr ch r prgrlr gör ur äig kr ptt ch ut ågr törr förbrlr. Vi förbrr it ll. Dt vi får är tt rrchil g gät. gr rkti riktig ch tk g äig. Dt är llt. H ägr tt gät är viktig l v prgrt. å t it brt blir tr ch hlv ti prt tiigrtiklr ch kr jälv vrit. Eftr äig vill ll tr prgrlr åk h irkt. Ft ibl tvig kvr. Vi brukr r härifrå frt f för vi uvikr hlt öt. M ibl lår pruct örr för öt. Dt är lit givrkht här. Vi förökr prig ch rpr tpp, hhh! M t gt, läppr vi iväg Kj Aklr å tt h får åk h. Krt Kj: 33. Fru ch. br l. utbilig Påbörj kiutbilig vi örtör högkl. krriär i urvl 2009 Mrgpt i P3, prgrlr för iligprgrt Muikhjälp, vär för uikgl P3 Gul, prgrlr för VT-ri Kj kvl hl Eurpprltvlt 2014, turrt i g tå-upp hw Brtt t Jtlg. bät hittill tr Riprit för bät lig prgrlr 2014, Arlbil. gör f år Är tblr kåplr, Ocrir, gr br xkluiv itrvjur för P3. ålr filj LYNA PÅ MORGONPAET I P3 c k i bil. VERIGE RADIO MAGAINET #

6 P4 VÄRLDEN P4 VÄRLDEN LÅT VÄRLDEN KOMMA TILL DIG Rbi Oli itrvjur i At, t är åg hr rbbt hårt v kik kri i lt. PROGRAMMET P4 VÄRLDEN TARTADE FÖR NART ETT ÅR EDAN OCH HAR NABBT BLIVIT EN LYNARFAVORIT. TORA OCH MÅ FRÅGOR VARVA I BETRAKTELER FRÅN VÄRLDEN ALLA HÖRN. VITMÅLADE BERGTOPPAR, ETT NAZITIKT DINEYLAND, OCH MUGGELOT ÄR NÅGRA AV ÄMNENA OM BEHANDLAT UNDER ÅRET OM GÅTT. txt Hrik Brgté ft ti Gullr 10 # VERIGE RADIO MAGAINET VERIGE RADIO MAGAINET #

7 P4 VÄRLDEN»EN PÄN NANDE BLANDNING AV TOR POLITIK OCH VARDAG«12 # VERIGE RADIO MAGAINET P4 VÄRLDEN R ir ålgrupp i P1, ägr Rbi bi li är prgr Oli. I P4 Värl får rprtg lr för P4 Värl. H r plt ch krrp hr jälv bkgru krrp t får ckå utry tt brätt lit r ch t för ugfrågr ätt till y vrg ch r tt itrt för utrikfrågr hlr lig kr i tt törr yckt itifik hg. I itrvju ti. Rbi Oli. jg gjr Mri I llr flt Pr Löfgr, är utrikfrågr fi t krrpt i Ryl, brättr tljr vi k itifir h hur Mkv hr förärt. Jg ltr ftr ix v itr v ktir frå u ch på t frågr ch ä är jg k itifir ig äikr gå kflikt vät. Bl i rprtgt ch lär ig ågt t hr iprt v t tppt. ig jälv. Trt förbut fi tr frå u tt tillgå vilkt tyr på tt t uggl i. E pä blig v tillgåg till hl värl trplitik ch ryk vrg. Ur I prgrt vrv itrvjur itrvju tt h för övrigt ch krrptr ch r åt på tck vk rpprtr Rbi Oli g hrrgårt h ugglt rprtg. Egtlig är it jbbt hifrå. ärkilt vårt, ägr h lit irikt. M tillgåg till hl värl, ll vrig Ri krrptr llt flr lyr ch öjlight tt jälv r på vrig Ri lyrur rprtg är t tt ukt ökigr vir tt P4: ålgrupp örgåbr tt välj ifrå. Dt tr grllt hr vårr tt t till ig lrig lut på pä ä, utrikfrågr, ägr Rbi Oli. D r h. ättr it utrikfrågr högt Aik Digru rprtg åg hr ri på ch llt flr by i Pru, kä för tt gör gl lyr vrkr h tillkit på glciäri, tyckr jg hr är trt i ptbr Ur igrir gör tt k fört kvrtlt 2015 ly cirk itifir ig r ituti. 1,1 iljr på P4 Värl. Äv t är lågt brt frå Dt är i ivå vktp vår vrg å är ju gl ågt p lyriffrr. Måg gillr tt förr. h ri på ch tyckr uik I rprtgt får följ hur vrv ilg i prgr by käpr för i övrlv, l. k täk tt t för tt glciäri ältr ch htr fktu tt vi i vrig i g hr tt räk by ckå för tt åg lik kulturr hr i gltillvrkig ht. Bybr äritr ckå gör tt itrt för värl ökt. hr till ch börjt ål Ett xpl på tt äritr brgtppr vit för tt bhåll tgit upp i prgrt är glciärkäl. väx grupp rikr väg Tk prgr är ckå tt plck upp rprtg ch rr vccir ig, påhj v kä tril r ä för ir, hälguru ch kpirti trtikr. Fråg ktulir ckå v utbrttt v älig börj på Diyl i Klifri ch pr ig övr lt. D är itrt fråg ch vi hr tt lik tr i vrig är grupp är brör v t här. Dt är itrt utifrå tt gör t v ilgik käl. D fttig bflkig vccirr ig it här grupp käir ch r välbtäll äikr. E häl uppärk t i flr lik rprtg ur vår 2015 hr vrit 70-årjubilt v kriglutt. I tt rprtg urök t krrpt Kriti Åtrö hur krigt ch zi xpltrt i urhålligyft. Trt t llvrlig ät blv rprtgt väligt rligt. H bökr Hitlr högkvrtr Vrgly, i Pl, fått ökt Nzi Diyl. Vi får följ h på prvgfri ch g xplir, tt lit ått kikt låtkrig. M krtt ftr lätt i hl är gui brättr ftikr ckå kr hit för tt hyll Hitlr ch till ch ky bukrr på råt. Ur höt kr klit fråg tt vr ktull iför klit ött i Pri r i år. Rbi Oli furr jälv på tt rprtg ät. Klitött kr tt vr vgör för hur vi htrr klitht ch jg furr jut u på vrt i värl jg k åk för tt ä t. Dt lutr åt Trii ch Tbg, är tt v lär läppr ut t växthugr pr cpit på gru v g ch ljfy ightr. tiigt rikr lill Kribik öti tt rbb hårt hvivår tigr. D är hlt klt ch grävr i g grv. MÖT VERIGE RADIO KORREPONDENTER! I höt rr ågr v vår utrikkrrptr rut i vrig för tt öt publik. Turé kr i rbt Rikttr. P på tt träff krrptr ch täll i fråg r jbb! TURNÉPLAN 18 uguti TOCKHOLM (tlig krrptr ltr) Ur ptbr bökr två krrptr ch rtr frå vrig Ri följ pltr: 3 ptbr ÄFFLE 7 ptbr KALMAR 9 ptbr MALMÖ 10 ptbr MÖLNLYCKE 13 ptbr BOTKYRKA 16 ptbr ÖTERUND 17 ptbr NÄÅKER 22 ptbr UPPALA 23 ptbr GÄVLE 24 ptbr KARLTAD VERIGE RADIO MAGAINET #

8 RADIORÖTEN KORREPONDENTERNA 14 # VERIGE RADIO MAGAINET Ltt Clli Ri Jir förl. I tir är åg jurlitr i kfliktrbb rå tyt v gruppr ch plitikr förökr rpprtr är utrikbvkig viktigr ä ågi. lyr br bvkig v v här rut i värl. G i kukp rgir br ch vrkr i k vår krrptr g lyr brättlr ch ögvittkilrigr r h vrit vår tt vrig Ri hr Nr tört ätvrk v krrptr, är plcr övr hl värl. Vi hr ckå kuig äkrrptr, rpprtrr i pcilrå frå lik lär vrig b. Vi hr Richr Myrbrg Kigli J Ar Bryl Vi fi övr hl värl! Btric Jz Pri Jh Mlé Öturp Ccili Ué Kir Igr Ar Whigt r ik ckå xtr bvkig v vår grlär Drk, Nrg ch Il, g krrptr br i vrig. M åg r ir kär r på i utrikbvkig väljr vrig Ri itällt tt t, för tt g vår Nivtt Dw krrp t-tri H hlbrg Pkig Li Brgtrö Kultur Jh Brgrff Häl Agt Furv Nw Yrk Pl Vgprch Ugt prpktiv tff ig L Thll J Hligfr J Möllr l Nrg ch I A Lliu Drk Dil Mrqu rt Brli Mrgit B Bgkk trö Ktj Mgu Itbul Mri Pr Löfgr Mkv P4 VÄRLDEN Riröt i P2: VELI BRIJANI NÄTAN ALLA ROMER I VERIGE VET VEM VELI BRIJANI ÄR. OM POPULÄR PROGRAMLEDARE I RADIO ROMANO EN MÅNGA ÅR HAR HAN UTVECKLAT»VELIANKA«, ETT PRÅK OM ALLA ROMKA LYNARE FÖRTÅR. txt Mt Crl-Lért f t Mtti Ahl v li växt upp i Kv ch utbil ig till jurlit i Juglvi, i krig börj plittr t tr lt i börj v 1990-tlt. Jg rbt prgr på ri r å är åg i i grti börj kll i till ré för tt vr i krig fly jg till vrig Här kä jg ig irkt fri. I Kv ikriir vi rr v bå rbr ch lbr. Vli h i Ekiltu ch rbt fört byggjbbr ch tär, i h börj jbb tt itgrr r ivrr i t vk hällt. Eftr ti år i vrig åg jg tt vrig Ri ökt jurlit till i ytrt äigr på ri. Jg kä irkt tt t kull p ig, ägr Vli. E utig för tt rkt riprgr är tt t fi r lik rk ilktr, ill k vr vår tt förtå, xplvi rli ch klrš. jg börj hr jg förökt tl på tt ätt ll rr k förtå ågrlu. Dt hr it vrit lätt ch t hr tgit ti. M t hr gått bättr ch bättr. Och u får jg ft hör frå lyr tlr r ilktr tt fktikt förtår ig ch i prgr. Ibl brukr på Ri w ch i rk krtr i vrig äg tt Ri R är på»vlik«. Måg ligvitr är vujuk på, krttr Vli. M förut tt t är viktigt tt ll rr k förtå är t vätligt tt vitlir t rk pråkt för tt t k övrlv, ägr Vli. Ri R är tt yhtiriktt prgr är 30 iutr vrj vrg. Dt hlr tt brätt åt brör rr i vrig. Vi grkr xplvi trukturll ikriirig v rr i hällt. E grj vi gjr rprtg vr tt rr it fick hyr bil på bittir. Nyht gick vir till Ekt ch t blv upptål ch btt ch förhppigvi gjr vi prblt lit ir. Krt Vli : 45 år. Ekiltu. Fö i Priti, Kv. filj Hutru, två br. gör Rktör för Ri R ålr br LYNA PÅ RADIO ROMANO c k i bil. VERIGE RADIO MAGAINET #

9 BARN BARN txt Jy Mtt i l l u t r t i B Gbrill Nil hlr lvårig T, lägtr ftr tt ågtig ätlig k hä i lill kåk t Bykt är h br. M å g, är h k hät krt i kl källr, träffr h älr kvi, Må rått, br är r. Och ftr g är igtig ig likt. Mårått ch h bät vä, kj Librg Gr v Hut, blir T hlig kpir. Mårått, hr vrit öryttr på trcykluppviig i hi frt på Kivik rk, för i äv tyrt i T liv. Och är t plötligt iträffr xpli i kl källr är t Må rått rär T ut ur bygg. Dt vir ig tt xpli hr kpplig till kl illlukt vlpp. När ägr v t lugigförtg, tur, blir ibl i rig börjr t hä ytik kr. Mårått är brättl fyll v cti ch päig. rättl MATTIA TRIDBECK Kär u Mårått? It äu kk, i cbr rr årt julklr igåg ch å hör u r trcyklåk figur flick T träffr på i kl källr. INGRID FLYGARE Jul hl cbr DOJJAN OCH MOZART VITE DU ATT... Julklr hr ät i ri Prukti tr tt rygt år frå ié till äig. Förklr ch klr tillhör tr lyrgrupp. Måg vill ly ch ig. Älr rir l frtfr r för plyig. I cbr vrj år hr julklr flr plyr ä gppulär pr pr llr P3 Dkutär. DU HAR VÄL INTE MIAT MAGIKA KRINET? l filj ch ly till på 25 gr pcil kriv för vrig Ri. Förfttr Mikl Nii är v birgit brättl till gr på äkili, kåplrk Bi Fry lär på jiich ch rk gprfr Mikl Dtri är v tckr v rk gr. All 25 gr fi tt ly på vi pp vrig Ri Ply llr på wbb. D flt gr är yprucr ch hr tgit fr hjälp v bå kä förfttr ch rilyr. Tk är tt br k ly till vux i filj llr i klr ch förigr, för tt håll pråkt lv. 16 # VERIGE RADIO MAGAINET I vrig fi f fficill irittpråk: fik, jiich, ri, ik ch äkili (trlfik). OMNA MED RADIOAPAN Rip gttkvrt är tt ytt riprgr för br i 3 5-årålr ä i Rip kttkl på wbb. Prgrt fi äv i pp vrig Ri Ply. I vrj vitt v Rip gttkvrt ötr lyr Et it k. Et får hjälp v Rip plr ch jugr gttvir för h. Dt blir blig v kä vir Trllr vggåg ch v u lill viug ch Rip lll g gttåg. br lyr it rtigt Jg trr tt k p bå törr ch lit ir br ch äv vux. D är riktigt pä it täck, ägr Grtru Lr hr krivit brättl till Å Aptjär. Till utgör förfttru Å ch Grtru, hr jbbt yckt för vrig Ri förut. M t är fört gåg gr ig i kt 24 vitt låg julklr. Dt kä väligt häftigt tt å ut till å åg ch tt t går tt ly i ftrh, flr år ftråt. När krivr för br k t hlt klt it vr tråkigt. Br är it lik rtig vux, ägr Grtru Lr. VILKA ÄR VÅRA MINORITETPRÅK? TULPANLÖKAR TILL MIDDAG I år är t 70 år r värlkrigt tg lut. Hur vr t gtlig tt lv ur krigt? ri Tulplökr till ig hlr hlläk Rit är fyr år gl är krigt börjr. rt tr tykr övr Hll ch lltig i h liv förär. Följ ur ti vitt, ä frå krigt börj till g 1945 å t ätlig blir fr ig. Djj k börj fört kl ch rör tt bli ftbllprff. H kpi Mzrt vill ärt llr hlt bli piit. Till lör bå å ch tr prbl. D gör llt v k för tt hjälp gubb vri, blir r vä. M t är it å lätt tt hitt tt h åt utgubb, hlt v llt vill b på gl bäk. Crli gr, lär upp bk i ri, är jälv tt ärrt ftbllprff. H hr plt i EM, VM ch O, ch hr ft plt i vrig llg är h äv är lgkpt. Djj ch Mzrt är brriri i f lr, fi tt ly på bå vi vrigri. ch vi pp vrig Ri Ply. BARNRADION PODDPAKET V äg tt pkt f utvl prgr frå Brri? Prfkt tt l r till r, på lvt llr yig hlyig. Givtvi fritt frå rkl ch lll grti tt l r frå vrigri. llr pp vrig Ri Ply. Du får hör Rip frågprt, Ryfåglr, Älgtrubbl, Bi ch Kj prutt-z ch Li lå. F gr pr för it br, ll 3 ch 8 år. Dut fi hl p br iurir brättlr Ivr träffr tguru, Ivr träffr Tyruru ch Ibrhi gjur. Trvlig lyig! VERIGE RADIO MAGAINET #

10 P3 TAR P3 TAR P3 Ri pp guir till y uik P3 tr-klck: E Viktrö, Ell Wlli, Liri»Di«Juufi, Di Bäck, Thbi Thrwi ch Pul ti. P3 Ri är pp btår v vrig Ri bät uikklr: P3, P3 tr ch P3 Di Gt. H Vill itt lg ckå h g hjklck? R P3 TAR-KLACKEN GÖR MATCHEN TILL EN FET, NÄTA GÅNG KAN DET VARA DITT IDROTTLAG DE HEJAR FRAM. txt Aglik Vkvitch ft Mtti Ahl 18 # VERIGE RADIO MAGAINET i lt prtr tutl tårigr vrj vck. Och vi vt ju tt bät ppp är irttr är br uik. å ärför rr u P3 tr DJ till lt irtthllr för tt g frti prttjärr g t k glö, ägr Cj Librg, klvrig på P3. ut P3 tr-klck lut tr y vi, å chr vir till itt tt vi är åg. lg g tt få å På tchg höjr åg öjligt P3 tr täig g Cj tt röt vi cil tt pl uik, kör hj Librg. ir. Rötigp rr ch l ut flggr ch ljuklppr å tt klck ri pågår i tr vckr k hör ch y å yckt ch t lg får flt rötr öjligt. Dt flr äikr lgt får bök v P3 tr-klck till i jälv lckt till tch, t r tch. å frt rötigpri tr kr P3 tr-klck få tt låt. Eftr tch l P3 tr-klck ch hlig gät till lgt för tt ppp lit xtr. r ifrti ch äl itt lg på vrigri. /p3trklck P3 tr är kl u lyr på i bil är u vill hör bät låtr till rligt kpir. När ågt viktigt här är t P3 Nyhtr gr ig t upptrig. är fi y uik fört, ch ll hit förtå, tp, ygt rut ch hlt ut rkl. Dt kä trligt kul ch pä tt vi u k rbju ug publik tt utvck lt ätt tt t l v vårt r bfitlig utbu. M P3 Ri blir t hlt klt rligr, lättr ch yggr tt ly på ri, ägr Cj Librg, klvrig P3. P3 Ri gör t öjligt för lyr tt pr låtr fvritr för tt ly på ig i g uikplr. I pp k vär ckå tip låtr vi fukti kärlkbb. Mttgr bhövr it h P3 Ri-pp itllr för tt t t kärlkbb. Vi vt tt publik uppkttr P3: kukp y uik. Nu tr vi vår rll gui till y uik yttr ligr tt tg ch gör t på ug publik villkr, ägr Cj Librg. P3 Ri fi i Apptr ch Plytr. jälvklrt år u äv i frtättig bå P3 ch vrig Ri övrig klr vi pp vrig Ri Ply. VERIGE RADIO MAGAINET #

11 LYNARRÖTER A N R A N Y L rvic r R E y L K C r ch i t Y k, cil t T r p k, i Å l f i l rig R igr, vi t v: ä får v Vrj g rktir på vår r är ågr lyrbr ä r lig ppprpt. H v ir ch för ll itrt prgr r värlkrigt hr ät ur vck. Fört tyckt jg tt»åt ll prgr hl r värlkrigt?«u, ftr ågr gr, å kär jg tt jg hr lärt ig väligt yckt jg it vit ågt förut. Olik typr v prgr, t. Dt hr vrklig vrit brik ch väckt åg frågr ch lut tt få vt r. Flr gågr ur vck hr jg gglt på lik kr ch gått i i böckr jg hr i bkhyll ch lät. Ri är är bät! /Lu, trg P1-lyr ITOCKPHOTO LYNARRÖTER tt i lyftr fr flr lik rötr ch tr fr xpl är t fi hpp ch yr. Jättköt tt lipp bttr hl ti. Er rpprtrig flyktigkttrf på Mlhvt hr ckå vrit yckt br. klig ch llvrlig. Tck! / I å värfullt u åt i bli bättr på tt bl upp lik uiktilr i lkl klr. Dt fi igt för i övr ålr, r Rl Crrk! /Mrgit jg vill tck för tt väligt ktruktivt birg i ivrigbtt! P1-ri 100 rötr ch påfölj prgr ilg är ätlig ågt brättr hur t är på riktigt. Mr åt! /Jh tu tck llihp på vrig Ri ch Klrtxt; jg htr Hi ch k ifrå yri förr årt ch jg vill tck r å jättyckt för jg börj lär ig vk jälv g prgrt wbbplt, juli förr årt hr jg lärt yckt frå hi klrtxt å ä gåg tck! /Hi hj på r 20 # VERIGE RADIO MAGAINET vrför börjr krlvg å t två kvällr i r? M rkr ju it håll j vk. /Ali tck, vrig ri för tt i åtrifört prtti ur ttri, ut v yckt trvlig prttör A Pr. Muikvlt är yckt växl ch br! /Åk jg är jättgl tt i ätlig grkr txibrch. Dt hr vrit å yckt kit för åkr i åg år å t är på ti tt t lyft fr i i. Jg hr vrit g åkr i 20 år ch br i Götbrg. /Gl u ckå ch brätt v u tyckr! llr Lyrrvic, vrig Ri, tckhl. ktkt lyrrvic VERIGE RADIO MAGAINET #

12 RADIORÖTEN P4/P5 Riröt i P1: Gurgi Bkirciglu ch Mi Brygl är rötr tckhllyr ötr i bå lkl klr. JOHAR BENDJELLOUL HAN VAR TV-PROGRAMLEDAREN OM GJORDE TVÄRTOM MOT MÅNGA ANDRA TOG TEGET ÖVER TILL RADIO. NU ÄR JOHAR BENDJELLOUL MED IN TRINGENTA TÄMMA EN JÄLVKLAR PREENTATÖR AV DEN NYA DAGEN MET AKTUELLA ÄMNEN I P1 MORGON. txt Mt Crl-Lért f t Mtti Ahl t vrj vck tigr h upp itt i tt för tt åk till jbbt ch, ftr tt pr tir fiputig v i u, gå i i tui för tt bli röt itrucrr g g för P1-publik. Jhr Bjllul låtr r prtr yhtr v lik lg t vär ch tr jälv h förjup itrvjur i htt ä. Hl g för äig hr jg plrt prgrt, till pruct ch r rbtr. Att vr väl förbr är rhört viktigt är xplvi k itrvju prtilr llr gör r ktrvrill itrvjur. Dt fi ig gvägr för tt itrvju k bli br, ärt irkt kpplig ll förbrlr ch hur br t blir. När Jhr Bjllul it jbbr lär h yckt. Böckr, tikriftr ch tiigr. Att täigt upptr r g lläbilig är A ch O för prgrlr för P1 Mrg. Vi gör tt prgr åg lyr g till. Förvätigr på v vi k lvrr är hög. Dt vå gågr är tt hårt rbt, fttikt rligt! H älkr irktäig rv ch pul. Hl ti tr y gätr plt vi tuibrt. Prttörr v lik yhtprgr igår i P1 Mrg vlör vrr vi brt itill. Ut i ktrllrut är t ckå full ktivitt. M är jg ittr i tui ch grö lp tä är jg lugt, ägr Jhr. Härårt rbb h v trgi i filj är brr Mlik Bjllul tg livt v ig. Dt vr yckt vår ti, ärkilt bå Mlik ch Jhr vr välkä prr, vilkt för åg krivrir ch hår pr utifrå. Jg vit it är llr jg kull ku börj jbb ig. Till lut btä jg ig för tt förök. Jg hr lrig i itt liv vrit å rvö iför fört äig ftr är vår ti. M t gick br ch jbbt blv tt lg bl i rg, hjälpt ig tt gå vir. Krt Jhr : 39 år. På Kughl i tckhl. Uppvux i Äglhl. filj Gift, två br. hör E v prgrlr för P1 Mrg rr Hlt it ll. Lär ärt gär frä pråk, jut u ruäk för tt bättr ku kuicr igrtr ålr br 22 # VERIGE RADIO MAGAINET jg ötr glig. Tiigr äv förökt lär ig kiik, plk, rbik ch ryk. M jg k glk, tyk, frk ch pk. t vit i it Att Jhr il i rikrriär ilär v rkljiglr på krill Ri tll i börj v 1990-tlt. LYNA PÅ P1 MORGON c k i bil. L U P D A T TOR ONER J L I M FÖR DAN I A MED. E G N Ä H N IO THLM. KALA RAD NYA AMN: P5 TE DEN LO N T Å T M Y Å N TT ATT NÅ D L Ä. O R P E A O X R R E Ä T L V E F M LM KANALEN KANALEN RÅDET. TOCKHO TETAR NU TORTAD HOLMOM K M L R C A O O H T H K I C A VÅR P4 TO OM BOR AN MED ÄNNIKOR M E D TILLAMM A L G OCH PE l Ar LYNARE ch Mik Mtti Ahl txt r A Ug ft VERIGE RADIO MAGAINET #

13 P4/P5 P4/P5 Mi Brygl är välkä röt för tckhl P4-lyr. Nu hör h äv i P5. Gurgi ch Mi till pruct Ylv Bggår. Frå tré i rihut i tckhl k bökr i i tui. D t tår»äig«tr rö bktävr brvi örr. Lp lyr ch t pågår irktäig. Gurgi ch Mi i P4 ch P5 är t fört prgrt ä i bå klr tiigt. Prgrlr ittr på vri i t hög ärbrt. Mikr fr är plcr tätt t r ikt. D prtr gltt ch vpät öt i gätr. Dt går br, tlt böljr fr ch tillbk. Dt är rligt tt jbb till Mi. H ch jg hr lik itr, filjliv, jur, vi gillr tt lär kr, tt öt. Och vi hr it krv på tt llt vi prtr k vr lklt. tckhl är värlt, v t ä ck k t vr itrt för tckhlr. H ägr t är Gurgi Bkirciglu tiigr jbb prgrlr för rgpr 24 # VERIGE RADIO MAGAINET grt på kl Mtrpl, u htr P5 THLM. Nu hr h bilt rrpr Mi Brygl tiigr jbb yht är på P4 tckhl. Vrj förig trt klck ti gör tlkhw, irktä i bå P4 ch P5. två klr tiigt Dt vi gör u hr it gjrt tiigr på vrig Ri. M tr klprfil till klprfil ch är i två klr tiigt. Och vi k vä till hl publik tiigt. D lik itrgruppr k öt, ägr Gurgi Bkirciglu. Prgrt är täkt tt g pu blik urhåll förig. Lrt är»e lkl rikl lyftr tckhl i värl ch värl i tckhl«. D g är vi bökr tlkhw hlr prgrt öt. D fört gät är Nikl Källr, kä frå bl t tv-prgrt kvl är h vrit ilgrprtr. H hr krivit bk är h prtr livt äikr h ötr. D r gätr kr ckå frå tv. Dt är ug kvi ch älr bå vrit i prgrri hlr öt ch kulturkrckr k upptå ll lik grtir. P4 är vrig tört rikl, i trt tckhl är åg kkurrrr ripu blik är t it lik åg lyr på ir rtr. tiigt blir tckhl llt törr ch ivår får llt r gt trttbr i r lär. å y lyr Prg ägr tt år 2022 kr 2,5 iljr prr b i tckhl. Dt är vr fjär vk. Och i i tur hr vr fjär v utlfö förälr llr är utlfö jälv. Dt är ågt vrig Ri hr tt förhåll ig till ch t är v ligr till tt gör här tr förärig. M vill å y lyr. Och v tr förärigr kr tt bli tt k öt lyr på tt hlt t ätt ä tiigr. Vi k vr är äikr fi. Vi k h bil rkti. å tt vi k öt vår publik ch fåg upp tip. Vi k h bttr ch för ilg. Och vi k vr lkl. T till xpl t hä i Huig förr årt, är ug rå ug. Då kull ku iitir btt i Huig ch ikutr fråg. Vi är l v btt i ri, kk it hl. För kr t viktig bli tt öt publik, ägr Rbrt Frik, prjktlr för utvcklig v lkl klr i tckhl. Och för tt ku vr r lkl ch vr är äikr fi hr tällt fyr rprtrr k r tt jbb frå y rktir på fyr lik pltr i lät. I örtälj, Nrrrt, på Järvfältt ch i örrt. Dr rbtuppgiftr k vr tt fåg upp yhttip på plt g är brör. Dt k till xpl hl hur brllr älrrg fugrr. M t k ckå vr tt lyft fr lkl prlightr i kultur fär ch bvk lkl vg, ägr Rbrt Frik. åg är iflytt Äv i tlkhw Gurgi ch Mi i P4 ch P5 kr utvcklig tt ärk v. Dt blir tt t tilltl ch r ä tt ikutr. Bå prgrlr välkr förä rig för ägr tt t ärk tt lyr förärt r ä ri. Dt hr gjrt u rökigr lyr ch vilk är ch t viktigt tgit r på är vrifrå kr. Och t är jättåg är iflytt till tckhl, irik jg jälv, äv frå r lär. å u k vi vrklightp, ägr Gurgi Bkirciglu ch Mi Bryg l hållr. D t år trr jg tt vi vrit gk bkvä ch tilltlt trg lyr vi hr, vi hr kk it bjuit i y gruppr. Vi hr tt upprg tt å ut till ll br här, t gör vi it äu. Mi Brygl utvcklr itt rg ch ägr tt h k förtå tt vi är upprör u på gru v förärig. D trg P4-lyr förvätr ig ågt tyckr hr vrit r, plötligt lvrr ågt it vill h, ch it är på. M h ägr tt r i v ytt är tt ri läg gått it åg prr it hittt till för kär ig igkä ig i t gör. Dt k ju till xpl vr tt vi tr för givt tt ll vt v T Li är, å är t fktikt it. På vrig Ri är väl vt tr iflyttig till tckhl ch tt åt jbb hårr för tt å y publik. Ltt Mbrg är klchf ägr tt lyrvrk k bli tt v tr lr frövr. P5 thl k bli r cil ri. Vi k jbb väligt itrktivt. Dt k bli yckt ckir, yckt publikvrk ch å k vi bli yckt r ktiv i cil ir ch på wbb. Nu bilirr vi ch vi kr tt h flr prr jbbr t. kp flk ti Ltt Mbrg ägr tt prr ll 25 ch 49 år grllt tt är vår grupp tt å. H r tt t brr på tt grupp hr å lik rivr ch är å rörlig i livt. Och äv rörlig i ivl. Prjktlr Rbrt Frik itär. Dt hlr tt y äikr k lär kä. M t är kp flk ti. Dt fi tt åt rt utbu ig. å för tt vr rlvt i äikr vrg jbbr u bl r Gurgi ch Mi hårt på tt hitt br ä, viklr ch tilltl i i tlkhw. Mi hr i åikt klr v h tyckr är viktigt. Jg vill hör yckt r v å kllt vligt flk. Jg lägtr ut ur rihut ch r fr t tt ku t vårt prgr ut härifrå ch ä frå hlt vlig pltr, till xpl luchrvrig llr klckbr ch itrvju hlt vli g äikr råkr bfi ig på plt vi hr vlt. Dt vr rö för ig! VERIGE RADIO MAGAINET #

14 MIN VÄG TILL VERIGE RADIO MIN VÄG TILL VERIGE RADIO ALEXANDER HÖGBERG, CENTEKNIKER»Jg blir äll trtruck«i fi R g i lik g På vr ä t jbb i r. Möt tr p r yrkgrup brättr hu rbtr röjbb. t ficky Mittt Mtti Ahl txt J ft 26 # VERIGE RADIO MAGAINET V gör u på vrig Ri? Jg är rbtlr för ctkikr i rihut i tckhl. Dt är vi rr t prktik på cr här i hut. Dt k vr vi kfrr, ckå vi krtr ch kivipligr, llr ipligr för ri ch tv. Dt är vi kpplr ihp lltig tkikt å tt till xpl lju ch lju fukr ihp ch ll ikrfr ch itrut fi är k vr. Bkriv vlig g på jbbt! På frgr hr vi liv-krtr här, irktä i P4. Då rr jg ljut på c, ikrfr ch r till tt ll lr ittr är k. Dt är ckå jg hållr kll på är rtitr k i ch ut på c. I irktäig är t viktigt tt hr kll på klck. Dt k vr åg bkigr tt håll r på, t blir yckt plrig. Ibl är jg på turé ckå, u hr jg prci kit tillbk frå r vrig Ri yfirktr. Hur fick u itt jbb? Jg hr llti vrit itrr v uik ch plt i b. Då börj jg häg jbb krig c ch fick klättr i ljuriggr ch lär ig jbb lju ch lju ch t i cprukti. När t blv tt ligt vikrit på vrig Ri å ökt jg t ch fick jbbt g i rfrht. V är t bät tt jbb på vrig Ri? M k vr fri i itt yrk här. Dt fi utry tt vr krtiv, k g iér ch kåp ihp löigr. Ibl hyr vi ut tuilklr till rtitr k rptr llr pl i. Blir u ågi»trtruck«är u ötr tr rtitr? Nj, it u lägr. D flt är väligt vlig, rtitr hr hållit på läg är ftt trvligr ä ygr. Jg ötr å åg rtitr hl ti, t fukr it tt jbb jgr upp ig för tt t är käi i tui. M är jg rigg c för Frt 242 på tt t täll för ugfär ti år å vr t väligt trt för ig. Hr u ågr rå till vill jbb ctkikr? Dt är br förökr lär ig yckt lik lr v uikprukti, till xpl bå lju, lju ch lik tkik löigr. är t viktigt tt ku hugg i ch jbb. Dt fi flr br utbiligr i ctkik, t är it tt åt tt h gått å. V gör u f år? Jg triv ju jättbr på itt jbb ch hr ig plr på tt byt. M jg k rk i läg gällr t tt håll krpp igåg, gär trä å tt rkr klättr ch lyft tugt. LENA COUIN, PRÅKVÅRDARE»Jg är ig pråkpli«txt Jy Mtt f t Pr Wtrgår V gör u på vrig Ri? Jg jbbr rågivig i pråkfrågr för ll på vrig Ri, ckå för vrig Tlvii ch Utbiligri. Dt är ftt frågr hur lik r ch uttl, t blir r ch r kriftpråklig frågr ckå. Äv rijurlitr krivr ju, till xpl på wbb. Bkriv vlig g på jbbt! Jg brukr ly på riyhtr på väg till jbbt på rg, å får jg br kll på v hr hät ur tt ch vilk r k bli ktull tt jbb g. Nylig vr t jrbävig i Npl ch å ku jg kll upp uttl på lik plik rtr i ärht v klvt. Jg ökr på ätt llr i böckr ch förökr få tg på åg tlr jut t pråkt. Jg jbbr ckå yckt tt hjälp jurlitr tt välj rätt r. Dt k bli väligt pä ch itiv ikuir krig ch hur till xpl k vä rt»tiggr«. k kk äg»flk tiggr«itällt, llr k äg»eu-igrtr«för tt rkr tt r fttig äikr frå r lär vi ft r på gtr här i vrig. All kr hit tiggr ju it, åg äljr kr itällt. Vilk r vi väljr i ri är viktigt. Får u åg frågr frå lyr? J, hl l. M fktikt t frå lyr tör ig på öh- ch r tvklju, llr vrr. Och lyr tyckr tt åg hr gt fl i ri ch gär vill tt jg k bkräft tt t fktikt vr fl. D blir ft gk bvik på ig är jg it hållr. Vit blir t fl i ri ibl, ftt hlr t tt pråkt är lv ch förär ti. Dt älr pr lär ig i kl bhövr it vr t rätt pråkbrukt ig. Jg är ig pråkpli, t viktig är tt pråkt blir bgripligt ch flt pråkrglr hr utg. Dt gällr till xpl förkrtigr. D k ftt uttl på vk, frför llt vi glk ch rikk förkrtigr, CIA, är å välkä tt vi k uttl på glk ckå. Hur fick u itt jbb? Jg b läg i Egl ch plugg pråk. fick jg jbb på pråkvår på BBC, brittik ri ch tv. Där hlr pråkvår brt uttl ch jg hr läg röt tt få jbb vk pråkvår ch pråkutvcklig på t ätt jg får gör här på vrig Ri. Dt är it ft å jbb blir lig, är ch plötligt ök upp ökt jg. Nu hr jg jbbt här i tr år ch t kä tt h kit h. V är t bät tt jbb på vrig Ri? Dt är tt itt upprg är å jälvtäigt ch brtt. Jg k vr ch ikutr hur y bgrpp»h«k vä i ri ch tv ch jbb pråkt utvcklig. Jg träffr ckå r pråkvårr i iförtg ch vi förökr hitt g rktir. Hr u ågr tip till r vill bli pråkvårr? M k tur vk ch förjup ig i ligvitik ch ftik. Dut är t br tt itrr ig för hur pråkt vä ig. Bå tlpråk ch kriftpråk, på gt ch i i. V gör u f år? Jg är ju å y på jbbt, jg vill gär vr kvr här! M jg vill förök jbb äu r ihp jurlitr på rktir ä jg gör u ch vr i ikuir krig vilk r vä ch på vilkt ätt gör t. VERIGE RADIO MAGAINET #

15 MIN VÄG TILL VERIGE RADIO P3 ÄLKAR Mj Frci på P3 Älkr i Uå. K Å G Å V IL L D U O C D P 3? E PÅ K LU B B M Ö T E N H TE IN M I A : R A K L Ä 3 P 24/9 Krlt, Nöjfbrik ig, 29/10 Jököp Eli Fri tré! MARIA MAUNBACH, PROGRAMLEDARE I P3»Vr it å pry!«txt Ulric Bgtttr f t Juli Lil V gör u på vrig Ri? Jg är prgrlr ch rprtr på x- ch lvprgrt Ligg P3. Dt är bå wbbi, tt riprgr ch p. Jg lr prgrt, krivr kröikr, gör itrvjur, lr pltl ch gör»prv på-rprtg«. Vi jbbr väligt yckt cil ir ch wbb, är vi läggr ut grjr ftrh blir färig. I rkti fi ckå pruct ch rprtr äv är x- ch lvxprt. Hur fick u itt jbb? Dt är lit pcillt för jg blv hhut, b tt 28 # VERIGE RADIO MAGAINET ök jbbt är jg gick ciutbilig. Dföri vr jg i pl i prgrt ch vr väligt itrr v ät. Jg krv l rltir på Fcbk ch t h äkrt btyl för tt jg fick jbbt. V är t bät tt jbb på vrig Ri? Att t är public rvic, tt vi k gör tt å xkluivt ch ävt prgr ch tt t fi utry för tt xpritr ch prv lik kr. Vi hr tr krtiv friht i vårt äv ä, t fi plt för gr ch ll öjlig ätt tt t ig ät. Jg tyckr ckå t här ät, t är väligt kul tt vr g få grtt r ig i rltir, är t t ctrl i äikr liv. hr vi väligt br lyr är itrktiv å t är yckt kuikti. Ri är tt jättrligt iu, tt få brätt lju ch vä röt. Hr u ågt rå till r kull vilj h itt jbb? Dt är br tt vr uktig på tt frulr ig i krift ftr t är väligt yckt txt k kriv, prgrt byggr ju på txt, t är it å tt vi br ittr ch prtr. Jg trr ckå tt åt vr ktiv i väligt åg OM LIGGA MED P3 Ligg P3 är bå hi, tt riprgr ch p lär publik llt x ch rltir. Dt fi ut tt trt rkiv rtik vllr är rprt v txtr är kriv v lyr jälv. lik klr, y på lik ätt. Jg jälv hr hållit på cpi l ch vr ju i prgrt pl. Övrhuvutgt trr jg t är br tt rör ig i lik hg ch vr ktiv i cil ir. Och k h tt jbb jut itt, på tt prgr Ligg P3, är t viktigt tt h öpp ch itrr itällig till värl ch it vr å pry. VERIGE RADIO MAGAINET #

16 P3 ÄLKAR P3 ÄLKAR TURNÉN P3 ÄLKAR FORTÄTTER ATT FÖRGYLLA VERIGE. DET BLEV UCCÉ DIREKT NÄR EVENEMANGET TARTADE FÖRRA ÅRET. NU I VÅRA BJÖD PUBLIKEN I UMEÅ OCH TOCKHOLM PÅ HELKVÄLLAR FYLLDA AV P3-PROFILER, HUMORAKTER OCH LIVEMUIK. I HÖT RULLAR TURNÉN VIDARE TILL KARLTAD OCH JÖNKÖPING, OM FÅR VAR IN KLUBBKVÄLL MED DET BÄTA AV P3. txt Aglik Vkvitch f t Mick Gröbrg k väll är trt kttt för P3 Älkr 2015 går på Rx i Uå riglr kö låg. Chri tr&mrg rkti hälr ll bökr välk r i kö ch ättr är ribb för kväll. Fört på plt är Eli ch h vär, vi Mrgp t i P3 fick vt tt P3 Älkr kull k till Uå. Jg hr llti vlt gå på P3 Älkr, jg lyr på P3 gr i ä, ägr Eli. Kpigägt tyckr tt vg är P3 kr ut för tt öt publik är briljt ch»hlt jävl fttik«. Att hlt plötligt på riktigt få träff lyr på vrj g är å hil rligt. D är i tört förbilr, vi pluggr jur litik ch jg prlig vill jbb ri å t är klrt jg äv vill träff, ch it br ly till i ri, ägr Eli. åg p 3 - prfilr Förut Chritr&Mrg rkti får publik ur kväll bl t träff Mrgpt Mrti Thu, H Hllquit ch Victr Liér, Tkj Dil Apk, Jh Filug ch Ptri lg, p PP3: Li Wikbl ch r Kibrg t ut P3 pl: u Möllr ch Tbi Nrtrö i Mri Krt. På plt för tt prtr kväll rtitr fi äv Bråig frå Muikgui i P3: Oigt. Prgrt hr uppgift tt lyft fr ch prtr kä rtitr. Vrj 30 # VERIGE RADIO MAGAINET vck prtrr Bråig P3 Oigt Tpp 10, P3: tpp lit övr lt ti jut u bät ch ig låtr. Låtr tr ig i på P3 Oigt Tpp 10 är frröt v P3: lyr ch hr ut ch tt få rtti på P3: riri pllit. Att lyft y rtitr liggr P3 vrt hjärtt, ågt Eli, vi träffr i kö, hr rfrht v: Jg hr tt jätttyligt i frå är jg upptäckt Erik Hl vi ri, jg vr vk hl tt ch ku it v å jg tt på ri vi fti på rg ch å pl h i y igl Hurtful liv. Dtt vr flr år, ftr t börj jg ly på h jättyckt, h lg it ig trt förrä kk tt hlvår r, brättr h. P3 plr y ppuläru ik i pp, rck, ul, hiphp ch r uik. Dtt gyrr äv P3 Älkr ch ur kväll i Uå uppträr bl t Ol l, Mj Frci, ytrkp, Gz-R, Albi Myr, Dth T t tt flrtl j:. Chritr Lub rg grlr i P3, pr, häl ll kö vä lk kr. Bråig, prgrlr för Muikgui i P3: Oigt, vr kväll kfrcir i Uå. brr publik Mi uik hr it vrit å krill gtlig, ut r klubbr. Att u fått utry i P3 kä väligt trt för ig, ch jg trr tt t hr hjälpt i uik tt å ut till flr äikr it lyr på typ v uik vligtvi. Jg vt xplvi tt jg hr fått y f tck vr tt hr hört i låtr på P3. Och äv låtr gr) (till hö Eli Agvr pir t k h ch i Uå. fört i kö VERIGE RADIO MAGAINET #

17 P3 ÄLKAR it pl jät llr lik ft pplåtr gör, kär jg tt t hr ibrigt flr äikr hr börjt ly på i uik, ägr Albi Myr. Albi är ur tt välkät i lktrik uikvärl ch hr förut i g rigillåtr äv gjrt rixr åt rtitr Avicii, Tit, Dvi Gutt, F Fightr flr. När h igl Hll Bll läppt 2012 f på vr glv, ågtig h hät hu uik. Huuik ig är ju pp uik pl. Allt är llti på gtt ch t, på t tr hl är t br k. För t hr gjrt tt flk börjr ly på ppulär uik ckå ft börjr lt ftr ubgrr till hu, hr börjt kll ppulär uik. P3 ÄLKAR Dtt hjälpr ju hl iutri v uik är å yckt törr ä br. Flk hittr r kr, börjr lt på ptify ch kllr tpplitr ch urr v t fi r, frtättr Albi Myr. tår för lktrik uik ch är ig tt lik vligt ilg i ri på klubb. gbrtt vi p 3 M å hr t it llti vrit: Fört gåg jg hör v i låtr pl på ri vr på i P3 D, t vr 2005 llr 2004 trr jg. Jg tt i bil ch ly ch t vr v äktigt upplvlr ågi, tt P3 pl v i låtr. Dt är tt väligt trkt i, jg vr i Täby ch i xkt vilk plt jg vr på, brättr Albi. Ur år hr åg rtitr fått itt gbrtt vi P3, x plvi ib y lg ig trt på P3 Gul 2014 i fört igl Yugr. tt vr M för Eli ch h vär vr t P3: g prfilr vr lig till tt börj kö 2,5 ti för iläpp. Jg älkr ll jg lyr på i P3, kä å jrär. Jg vt it v t är, ll kä kpir typ. När ittr ch ätr frukt å lyr på Mrgpt ch r tl, t är tt är i tui. Livuik k få vr hlt, vilk utkväll hlt. M u k vi träff ll vi lyr till vrj g, t är ågt xtr. Ol l b på P3 Älkr i Uå. 32 # VERIGE RADIO MAGAINET VERIGE RADIO MAGAINET #

18 PODDAR PODDAR Ly är u vill 11 Pri lyr u på prci är t pr ig, vi i bil, urfpltt llr wbb. Vilk blir i y fvritr i höt? OMMAR I P1 Nil, Mg, Jb, Ptrik, Lr tbrg ch Jic frå u, häl: Igt vtt hr flutit ur brr. Ig löft hr hållit. Ig frik åiktr hr värt. Ig y rk hr brutit. Ig cirklr hr lutit. Ig rör hr förvrkligt Eftr huppräckig vi t ig tt ll krktärr upp lv tt t kvr ch tp på plt. å välk till y äg v M Ny Kill är tgågr ch tg vlör vrr på löp b. M Ny Kill ä i P3, ögr kl Mi u ågr v pr gr i r, llr vill u hör ig? r i P1 är riklikr ät Vrj r får 58 kä ch ir kä pr r 1,5 ti riti för brät tlr ch uik. I pp vrig Ri Ply llr på wbb u år vi läk fi bå yr ch älr r prgr. G lyig! MAGNU UGGLA DEN ÄNGLIGE REPORTERN MATTIA AHLM Ett rxprit för br i 9 13 årål r är jälv är ch kpr upplvl. Artit Lr guir lyr Lr Tlhui. i jkt på r g rör ch glö i. E ir r, är llt k hä. I prgrt O u blur r u r får prv på tt väv i luft, tyr i rö r, prt kurik ch åtrkll it v i g föl, brättr Mj l, rgiör ch ljuktär. I övrig rllr hör bl r rtkåplr Björ Grth, Kuri Kvk ch Liy Kvk. MAMMA NYA KILLE P3: kultri är ätlig tillbk y äg! D 23 uguti är t priär för t flrfligt priblöt prgrt v lyr utåg till t bät hurprgrt i P3 g tir. t prgrt hör i P3 vr Frå kurgår på hlig rt låtr rkti, btår v Bgt tröbr, Kicki Tppr, Ktl, Agt, Thur, Lck, Gtt, H Mlg, Ptr MATTIA AHLM Ligg P3 tic. Mtti Fr, fi Wrtlig, Lr Brg, Bgt tröbr,v Björklu ch Olf Wrtlig. 34 # VERIGE RADIO MAGAINET LIGGA MED P3 Di kullkpi på ätt är llt hr x ch rltir tt gör l i härlig klickbr rgi. Vi lär ig llt hur u k jut v x, gr ig rltirå ch lyftr fr xull prbl. Dut k u llti bli uppkåt v vårt tr rtik vllrkiv. Uggl är tillbk i ri ch u vill h lär ig tt bli jurlit. I ti vitt rill h v vrig Ri cch A Ivrrk ch prövr Mgu llt frå tt Uggl. prt prr plitikr till tt våg vr tyt i ri. Mgu Uggl ötr gätr bl r kåplr Börj Ahltt ch plitikr Vric Pl, prövr på tt vr prgrlr för irktä Krlvg i P4 ch lär ig tt täll riktigt bkvä frågr. ARVET EFTER CHEIRON EN OÄNDLIG HITORIA Muikpruct Mx Mrti brättr i xkluiv itrvju jkt på prfkt låt, vgör förbilr ch yckt viktig yckl till låg vrig frgåg. Mx Mrti hr g brttt för övr tjug år tblrt ig gigt i ppuik på glbl ivå hit till bl r Tylr wift, Kty Prry, Pik, Ari Gr ch Elli Gulig. Allt börj på Chir tui i tckhl är h tr Diz Pp l tt gäg tlgfull pructr. Mx Mrti vr i tt ch tui gick till hitri 90 tlt htt ppfbrik. Fört kp itrtill fr gågr till vk ktr Ac Of B, Dr Alb, Rby ch E-Typ. r jbb Chir värltjärr Bcktrt By, Brity pr, Cli Di, Michl Jck, B Jvi ch Juti Tibrlk i N-yc. Frrik Eli gjr 2008 uppärk kutär Chir Ppg. txt Hrik Brgté f t Mtti Ahl ch Itck j ch pr grlr Jck Wrr hr llti fcirt v pökhitrir, flklr ch vrigägr. Förr årt läppt h bk Crpypt: pökhitrir frå ätt ch h hr ut blgg är h övrättr pökhitrir frå ätt. Nu lr h ckå P3: Crpyp p ätt pökhitrir. Jg tyckr tt t är häftigt pökhitrir på ätt ti igt flklr llti itrrt ig. Gt för är tt it irkt k härl till åg pcifik upphv. Måg v hr iljtl lär ch jg gillr tt t på ig flkbil igrll ch vr lit v cicr bl här hitrir. urlit r vrigägr Mx Mrti (till högr), till rprtr Frrik Eli. 11 I CREEPYPODDEN MÖTER DU MYTIKE LENDERMAN, GETMANNEN OCH TED THE CAVER. MODERNA VANDRINGÄGNER OM BÅDE FACINERAR OCH PRIDER KRÄCK PÅ NÄTET. ALLA HAR DE GEMENAMT ATT DE UPPTÅTT UR DET KOLLEKTIVA UNDERMEDVETNA HO INTERNETANVÄNDARNA. VERIGE RADIO BILD OM DU BLUNDAR ER DU MER I igitl pökhitrir ötr flklr itrt kllktiv kp i v kll crpypt, är ligt för pökhit rir l på itrt. Ort hr itt urprug i»cpy pt«, llr r vrgligt cpypt, lltå tt kpir ch klitr i till xpl txt llr bil. Läggr till kräckt å får crpypt. Dt gör tt crpy pt pri vir är tt t ft igår tt t v vrklight kytig, Jck kär ig ch Wrr. hjälpr tt ätt r på i rälr ät lg trpi. Oftt htrr ti vi lvr i ch tt hit ri hr tt vi ått v likht gör tt lättr får gt liv. Hitrir k lik vi r vrigägr, r Jck Wrr, är vrt tvr v hir blut it k bök vi itt, ch tvrightr till Näck llr kgråt lurr it i kgkt, ut bk tt hör i Gr Thft Aut V llr Micrft. Jut Micrft är tt br x pl på hur pl k utgör plt är crpypt utplr ig. Dt fi äg Hrbri rör ig i plt, tt pök ch vål äg vr Micrft kpr Ntch ö brr. Uppkt v ätt pök hitrir bttr ft i vår räl för hur r tkik påvrkr, r Jck Wrr. Vi är å xtrt br v itrt, biltlfr ch trr äå är t väligt få vt hur t fugrr rt tkikt. D triggr igåg yckt fti. Dt hr ckå vrit häftigt tt ku utyttj vrig Ri lik kp tr för tt hitt tt br pfrt, it it rturgik är vi fått hjälp v Rittr.»KOGRÅET LURAR INTE I KOG KANTEN UTAN BAKOM ETT HÖRN I GRAND THEFT AUTO V«värl Crli Pur är pruct för ri ch ägr tt Crpyp i fört h vär ig till r kär till crpypt ch älkr tt lä ch l vir pökhitrir på ätt. M pr ckå för vill h ågt pä tt ly på på väg h frå jbbt llr kl. Dt är ch tt kliv i i värl i ågr iutr, i t är g tt gå vir vrg. Förhpp igvi tr bhgkäl kvr hl g, llr tt. VERIGE RADIO MAGAINET #

19 RADIORÖTEN VETENKAP Riröt i P4: LYNA PÅ KARLAVAGNEN. c k i bil. JOHANNA LINDER HUR KILDRAR MAN VETENKAPLIGA UPPTÄCKTER OCH AMBAND MED ENDAT LJUD? DET ÄR EN DAGLIG UTMANING FÖR VETENKAPREDAKTIONEN I UPPALA OM NU I HÖT FÖRTÄRKER ITT VECKOMAGAIN PÅ FREDAGAR. FÅ PROGRAMLEDARE I LANDET HAR LIKA MÅNGA LYNARE OM JOHANNA LINDER. EN HALV MILJON FÖLJER KARLAVAGNEN I P4, DÄR JOHANNA ÄR DEN OM FINN BAKOM MIKROFONEN PÅ ONDAGARNA. MÖTET MED PUBLIKEN ÄR DET OM FÅR HENNE ATT LÄNGTA TILL JOBBET OCH HON UPPHÖR ALDRIG ATT VARA NYFIKEN PÅ LYNARNA OM RINGER IN. txt Jy Mtt f t Mtti Ahl b l å r fr till vrr. Ibl it. M t är b ig llti rligt tt hör r rgut. M rigr till ig åt vr br på thugg, ägr Jh ch läggr ikrt prtiu ur läpp är h Krlvg i P4 på gr. Dt är tt rig-i-prgr väckr trk kälr. M hlv ilj lyr vrj kväll är Krlvg tt v vrig tört riprgr, bl tyckr i i fi t fyr åt prgrt. Jh ägr tt h ökr tt är gtiv till Krlvg kull t ig ti till tt ly på äig. Då kull g få hör vilk br t är på ä t upp ur kväll. All prtr tt t fftlig tlt är å viktigt. Krlvg är ju tt v få täll i vrig är t fftlig tlt kr vrj g! För publik är Jh Lir ät bkt, åg k brätt kr för it hr brättt för åg. Dt tg låg ti i jg fört hur trt Krlvg fktikt är, vilk fukti t fyllr i äikr liv, ägr Jh. Att t fktikt är å åg ittr ch vätr på kvällr, vätr på tt vi k börj ä ch vru r g. Dt gör ig tlt. Jg blir väligt ft övrrk v 36 # VERIGE RADIO MAGAINET rigr i. Dt fi åg täkr klk tkr rut i vrig Vrför rigr till Krlvg ch brättr jupt privt kr i ri, trr u? All äikr hr rfrhtr är itrt, ll hr fktikt ågt tt brätt. Kk är t hlt klt å tt ig hr frågt här pr förut ch å lyftr vi fråg ch br flk tt rig i vill brätt ågt tt vit ä. Och å fi t åg kär»j t här k jg yckt! Dt här vill jg vr ch brätt «. Jh börj i jurlitb på tiig, är h pröv tt jbb ri blv h ft irkt. H brättr tt t vr ärht till lyr h föll för, käl tt vr i i bubbl till prtr. D är ärht trr jg är förutättig för tt få tt br tl. Jg kä ig irkt h på ri, t tg ågr år i jg våg lit på i röt. Jg tr läg tt jg bhöv låt på tt pcillt ätt, hitt riröt. Nu vt jg tt jg k låt ig jälv, äv i ri. Värl i ärbil Krt Jh: 42 år. Grä. filj M ch br. gjrt tiigr Rprtr på Jököpigpt, Expr ch P4 Jököpig. förbil L utrö, jurlit/förfttr. Och P1-kllg Ri Mig-Nrhi. ålr br fvritä i krlvg»v hlt är t httr till lit i ikuir«. txt Mt Crl-Lért f t Alxr Dk ågt i frkr röt, käl llr lit hur gör tt lyr fåg i ch blir itrr, ägr Vckgit prgrlr L Nrlu. Och å åt brätt i bilr! Vckgit hr i lik frr fuit i flr c ir. Dt är t prgr är Vtkprkti lr upp ch förjupr vck gått, ikluiv viktigt frk igyhtr ch vtkplig ckir. t är ft å v är t blir r lu frå ch i höt? Vi k jbb r ix, it vr rä tt bl uprvik tig tr vtkphälr ir, kk lit viktig, tkväck grjr. Rlig frk ig ch kl furigr k it förkt. Dt är ju br tt titt på hur ft kr frå till xpl wbbi»i fuckig lv cic«l på cil ir å förtår tt t fi tt trt ug ftr fcir frkig, ägr L Nrlu. Bk prgrt tår ll 13 rbtr på Vtkp ri. Vckgit är t fötr är ll vi jbbr på rkti k hör. I ktrr, tl ch ilg. Dt blir ck it åg hlt rl vtkplig tlkhw ut vi kr äv tt h ljulig rprtg är lyr kär tt vi är ut i frkrvrklig ht, vlöjr L. Dt ygl prgrt vill ckå h r ktkt lyr, för tt få r ökål ä ch frågr tt t upp. L Nrlu tyckr tt h hr värl bät jbb ch äv yckt rlig rbtiljö. All jbbr här på V L Nrlu ålr 53 år. Nyköpig. Civiligjör, bikit. br I kulturhu ur tr brr vi Årtvik i tckhl. jbb Vtkpri i Uppl. filj M, 2 br. gillr Att b. ktull Prgrlr i Vckgit frå Vtkpri. fö ch uppvux bkgru tkpri är väligt lläbil ch br i i kll på vt kp ch frkig, tiigt ll it br hr i pcilittr ut äv rt örig pcil itr. Oft blir t rlig ch vät ikuir xplvi är vi prtr hur lyckt tt vit prgr llr ilg blv. Hur får å vtkp ch frkig tt låt å itrt tt fågr publik ch får tt t kvr ch hör hl hitri? Dt hlr g i btt yckt jut brättrgläj ch tilltl. Att förklr vårt r ch täll kl frågr. Att prt i bilr är ckå viktigt, urtrykr L. Vtkp ÄR ju pä. Jg täkr llti tt jg jälv går igåg ch blir itrr v tt ä å blir äkrt lyr t ckå. Jg är it pcillt ktig äik. tiigt är t vår blgåg tt i trägigr tt väck itr ch vr bgriplig, it låt brlig ch u. Dt är kt jg lärt ig bhärk ur ll år vt kprprtr. Utvcklt käl ch ituiti för tt få åväl frkr r vligt flk tt frtätt ly. M tt bhärk tilltlt räckr it. Dt åt äv hör på rprtr tt ät är itrt ch viktigt. Dt är viktigt tt frtätt vr guit yfik. Att hl ti h kälpröt ut. Och L r tt vtkprprtr ckå åt h käl för åt it lbrt kä glägt. Alltå å är åh f kukp br är kul tt vt. Explvi lät jg ylig pä rtikl vrför flrö är å br på tt flyg, hur vär hår på vigr kälpröt ch ärför blir bb på tt vigr. Frkr pkulrr i frti flygpl kull ku utyttj tkik. M k lltå lrig riktigt vt v blir viktig frk igrultt i frti Kk vit it Flig hllr frå börj tt är fläck r är bktrir g på h ligr kull l till värl t vä tibitik, picil lit! VERIGE RADIO MAGAINET #

20 P4 JUNIOR P4 JUNIOR UNGA REPORTRAR MED TORA FRÅGOR ATT GE DE RIKTIGT UNGA LYNARNA RÖT OCH FÖRKLARING ÄR MÅLET FÖR JUNIOR I P4 OM ÄND FRÅN VÄXJÖ VARJE LÖRDAGFÖRMIDDAG. UNDER EN KNAPP HALVTIMME VARVA VÄRLDNYHETER MED NÖJEINLAG OCH»MODIGA FRÅGOR«, PÅ ETT ÄTT OM IBLAND ÄR ANNORLUNDA MEN ALLTID EXTRA BEGRIPLIGT. txt Jh Wgtrö f t A Håll j MÖTE PÅ REDAKTIONEN HO JUNIOR I P4. Mur Ktrti ch E Jpp är juirrprtrr ch jbbr till vux: Nicl Albrt, A Tigrtrö ch Ki Ohl. 38 # VERIGE RADIO MAGAINET äfört övrig rbtr på vrig Ri i Växjö är t gtli g br k tickr ut är Mur Ktrti ch E Jpp klivr ut ur rihut iklä i örk, prffig jckr frå P4, ch t är rprtrr ålr. Mur ch E är älig tlv ch trtt år gl. Och prci å k t vr är Juir rprtrr är ut på jbb, hlt vlig yhtrkti ygr i fku, bå lyr ch rbtr. Målgrupp är 9 12 årigr ch rprtr i prgrt åt fktikt lä rkti ftr fört tri i ju. Dt ärk gk tyligt är juirrprtrr blir för vux, ägr A Tigrtrö ckå är r prtr tillhör älr l v rkti. Killr rötr är är kr i ålbrttt ch t gör ckå r itällig, plötligt får r itr ch tyckr tt ättt vi prtr på är lit löjligt. Dt k gå på ågr vckr, kttrr pruct Nicl Albrt utrt. Killr åt äk röt för tt t it k pip. M k lut i ti, t är väligt viktigt, förklrr h. Dt är ckå viktigt tt rprtrr hr lik itr ch bkgru, ch för tt hitt rätt rbtr ltr rkti bl klr för tt gå vir ttr i bl t tui. D flt är trligt uktig, kttrr Nicl iprt. vi i f ipirr»lägt E?«,»Mur, hr u plt ftbll?«, t är vlpp täig är vck ug rprtrr lär till rktirut ch VERIGE RADIO MAGAINET #

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 KNOPPEN & KROPPEN INNEHÅLL 25 BLAND DE MEDVERKANDE: JENNY MATTSSON, chfdktö, pt 05 PÅ RADION I VÅR 07 PUBLIC SERVICE å fuk dt 08 RADIORÖSTEN Ki Ohl ULRIKA

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.«

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.« »I vårt områd frå Örgrud till Oxlöud fi cirka 2,5 miljor ivåar. Och miljotal turitr.«ett omtyckt magai foto: jofi kbrg Kata lo md o! Vill du ockå vara md i»kärgård fiat magai«? I tidkrift om lä frå pärm

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara N KLUBBE Nr 205 TECKNINGAR Ki Pll brär o vr husdjur! Nr 204 Till åls! Tyvärr ås j o d råi yhr. D ur v REDElubb vr d sis. Vi hr i öjlih ryc upp och sic u REDE-lubb hl ris lär. M OM du vill forsä vr dl i

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

INTEGRERAD HYDRAULBROMS

INTEGRERAD HYDRAULBROMS ITGRR YRURO en integrerade hydraulbromsen är uppbyggd av en pneumatisk cylinder som utför rörelsen, samt en hydraulisk enhet som arbetar som broms. imensionerna hos den pneumatiska cylindern (diameter

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Den riktiga reseledarskolan

Den riktiga reseledarskolan Dn riktig rldrkoln Bök o ockå på: 5 VECKORS UTBILDNING I SPANIEN NU MED STUDIESTÖD VIA CSN NY LIVSSTIL OCH KARRIÄR JOBBGARANTI I HELA VÄRLDEN NYHET! PERSONLIG UTVECKLING VÄNNER FÖR LIVET Bli rundrldr Svrig

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Krögarklass är en klass för sig

Krögarklass är en klass för sig Krörlss är lss för si Krörlss är färsrättr v toppvlitt tc vr höt öttihåll, br råvror och omsorsfull ryddi. Dssutom hr produtr fi styt och orlbud form, vilt ör tt rättr sr hmld ut. Md dr ord - Färsrättr

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Sveriges största prenumererade arbetsmiljötidning

Sveriges största prenumererade arbetsmiljötidning RÄTT MÅLGRUPP 76 procent av våra läare har inflytande över inköp. STORT GENOMSLAG Varje nummer citera av över 40 medier. Det gör o till Sverige ledande nyhettidning om arbetmiljö. CA 50.000 LÄSARE VARJE

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2014 Från gymnasiet till drömjobbet Tempen på motorbranschen i skellefteå

motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2014 Från gymnasiet till drömjobbet Tempen på motorbranschen i skellefteå motorbr fylld v möjlgtr r 1:2014 Frå gymt tll drömjobbt Tmp på motorbr Bp FT-boom kllftå A A 4m x 5m 4m x 5m 4,50m x 7,35m 4,50m x 7,35m K K ø ø 4,35 Hld Hld g 1,15 g M M b b Tvätt 5,15 ld H g M b ø ø

Läs mer

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID MOTOBNSCHEN FYLLD V MÖJLIGHETE N 1:2015 YKES-VM KIÄ I KIN GOTT OM JOBB Bp ENTEPENÖ PÅ SKOLTID 3.485 kr xkl. mom 2.788 kr Eplrlyft, flyttbr o l-tyrd rt.r 493723 NYHET! 30.0 kr xkl. mom 24.720 kr 15.5 kr

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Skriv meningar. Använd orden i burkarna. mus. myra. Använd bokstäverna och gör egna ord. Hitta ord. Skriv de ord som fi nns i ordet: PASS

Skriv meningar. Använd orden i burkarna. mus. myra. Använd bokstäverna och gör egna ord. Hitta ord. Skriv de ord som fi nns i ordet: PASS Fit sid. 2 5 Skriv orden till dern. Skriv meningr. Använd orden i burkrn. Lös ordflätn. Oj, här hr det blivit fel d. Det sk vr en penn. bok kk Vem är jg? Svret får du i de blå rutorn. båt fyr lego Jg tr

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Massa, densitet och hastighet

Massa, densitet och hastighet Detta är en något omarbetad verion av Studiehandledningen om använde i tryckta kuren på SSVN. Sidhänviningar hänför ig till Quanta A 000, ISBN 91-7-60500-0 Där det har varit möjligt har motvarande aker

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag.

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag. 70-åi kp fö hj- ch lujuk villk 4 Fö i vl ik få bil 5 Vå: i lklii f fö i i Sö I! wbbfu Sc- på v på få 2 fö Epö öv Sy Möllvå 3 lii Mlö i föli ff i Sfi 6 7 lkl Möllkö på v i Afik 16 17 i IT Fi-IT v ch l Liux

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Malin Hagman 17 år, Surte

Malin Hagman 17 år, Surte Vr md och uts Al Luci 2010 1 A Wdström 17 år, Alfors Studrr: SKF Tkisk gymsium år 3 Mi bäst sid: Gld, omtäksm, tusistisk Mi sämst sid: Morgotrött Drömyrk: Civiligjör Drömrs: Mldivr Vm får förlj md: Mi

Läs mer

Fia med Knuff. Är ni med? O synliga röster från publiken: Sång:

Fia med Knuff. Är ni med? O synliga röster från publiken: Sång: O synliga röster från publiken: -Hej du! -Hej på dig du! -Sk a vi hit t a på nåt? -Ja det gör vi, men vadå? -Jag vet int e. Hit t på nåt! -Sk a vi spela nåt roligt spel? Fia? -Ja, vi spelar Fia. Fia med

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Hem24 Annonsblad. media sweden. webb reklam. T e k n i s k a s p e c. - A n n o n s f o r m a t e n & P r i s e r

Hem24 Annonsblad. media sweden. webb reklam. T e k n i s k a s p e c. - A n n o n s f o r m a t e n & P r i s e r Hm24 Annonsblad T k n i s k a s p c. A n n o n s f o r m a t n & P r i s r w rw wbb rklam mdia swdn h m24 ALLT FÖR DITT HUS & HEM MODULPRISLISTA. MODULFORMAT FÖR ANNONSYTA Halvsida V A2 Hlsida A1 125 x

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Hur får du igång fibernätet?

Hur får du igång fibernätet? T I L L D I G S O M S TA R TAT E N F I B E R F Ö R E N I N G Hur får du igång fibernätet? Kommunikationsoperatören ZITIUS R Ä T T PA R T N E R F Ö R B YA L A G D Ä R F Ö R E N I N G E N B E H Å L L E R

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar 0-0-8 F6: Per uit system ymmetris ompoeter, Elijedigrm och Kortslutigsberäigr t i Per uit (pu) beräigr Aväds ot iom elrtei och eletris drivsystem Ager impedser, strömmr och späigr som reltiv mått. viss

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Anvisningar När människor får församlingens uppdrag att som förtroendevalda eller som anställda

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2009-03-28 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGg Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Bolån. Den 30/9 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,95 vilket är 0,2 procentenheter högre än 30/4.

Bolån. Den 30/9 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,95 vilket är 0,2 procentenheter högre än 30/4. Pr vat ekonom kbar omet er Q3201 4 Compr c erab Chr t nasöder ber g, par ekonom 0706522883 c hr t na. oder ber g@c ompr c er. e Bolån Sammanfattnng för 3:e kvartalet 2014 Samtlga bolåneräntantor jönk under

Läs mer

Så här fungerar Version 21 okt - 2013

Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Jag Vill används som väljare kring många vardagliga situationer. T ex att välja aktivitet, välja utflyktsmål osv. Jag Vill används som ett enkelt trycka-hända program,

Läs mer