Nu drar vi igång! Kampanjen Fair Transport redan succé.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu drar vi igång! Kampanjen Fair Transport redan succé."

Transkript

1 Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning. SIDAN 4 Mattias, Martin och Magnus. De tre bröderna Hansson äger och driver företaget Ume Assistance, som grundades 1967 av deras pappa Jan. Vi har besökt dem. SIDORNA 8-9 Inget aprilskämt! Den 1 april införs miljözon i centrala Umeå. SIDAN 19 NORRÅKAR'N TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG REGION NORR # Nu drar vi igång! Kampanjen Fair Transport redan succé. Så blev byggbranschen en sund näring. Tack för träffarna! SÅ har besökt varenda LBC i Västerbotten. HÅLL DIG UPPDATERAD:

2 Örebro Berglunda Den nya truckstationen med allt du behöver! Välkommen till Örebro Berglunda! Statoils nya moderna truckdieselanläggning som har allt under ett tak. Här kan du tanka miles Diesel, B100, LNG, CNG, spolarvätska på pump och AdBlue! Stationen ligger placerad där E18 möter E20. GPS-koordinater X: 15, Y: 59,240556

3 Nytt år, nya tag och valår! UNDER ÅRET KOMMER vi att göra fler medlemsbesök än tidigare. Vi försöker få allmänheten att förstå åkarnas vardag genom våra 4 fokusområden som under 2014 är: Lönsam bransch, stärkt konkurrenskraft, effektiva transporter och trafiksäkerhet. Vi kommer att genomföra kampanjen Fair Transport samt under våren uppvakta och besöka politiker mer intensivt än vanligt. Tillsammans är vi starka och står för EN och samma åsikt. I skrivande stund har inte Transportstyrelsens utredning om svensk åkerinäring presenterats men förhoppningsvis ger den svar och en tydlighet kring frågor om klampning, cabotagetrafiken samt ett tydligare beställaransvar. TROTS ATT JOBBEN ökat framförallt i gruvområdet i Norrbotten är det fortfarande svårt att få lönsamhet. Prispressen är hård och de olagliga transporterna har ökat i hela regionen, vilket ger en osund konkurrenssituation. Olyckor och tillbud på E 10 i Norrbotten har löst av varandra löpande. Vägen kallas för "dödens väg" men har svårt att få gehör hos regeringen trots påtryckningar. E 10 gruppen har under våren haft möte med Trafikverket och vår förhoppning är nu att något händer inom en snar framtid. Om drygt två år skall alla ha ett godkänt YKB. Anmäl dig till någon av våra kurser om du ännu inte kommit igång. DET ÄR MYCKET viktigt att Du som medlem har en stark styrelse i föreningen som Du har förtroende för och en styrelse som jobbar och lobbar för just Dina åsikter. Det kan du som medlem påverka på årsmötet. Håll utkik på vår hemsida om aktiviteter och händelser i Din region. Handling är nyckeln till all framgång! Carina Ahlfeldt REGIONCHEF NYHETER Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning vid olaga cabotage. 4 SÅ på plats i maktens Strasbourg för lobbyverksamhet. 4-5 Lönsamheten i åkerinäringen något förbättrad. 7 Miljözon i Umeå inget aprilskämt Den första april införs en miljözon i centrala Umeå. De nya reglerna gäller alla tunga lastbilar och bussar som drivs med diesel. 19 Tack för trevliga träffar! Mats Andersson har besökt varenda LBC i Västerbotten för att se vilka frågor som är mest aktuella. 20 Vad vet du om TYA? Hur kan åkerierna ha hjälp av TYA, transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd? Det diskuterades på årets första medlemsträff. 23 Välkommen på kvinnokonferens i Lycksele! 24 Bad och ledarskap. Häng med på utvecklingsresa till Mallorca! 25 Så blev byggbranschen sund. Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustriers företagsservice berättar om den resa som byggbranschen gjort sedan 2005 mot en sund näring. 26 PRESS & PÅVERKAN 6 Över 600 har anslutit sig till Fair Transport på några veckor. 6 Vår nye vd Rickard Gegö ger sin syn på opinionsbildning. 6 MEDLEMSNYTT 12 FRÅGA EXPERTEN 13 REPORTAGE 8-9, Träffa Mattias, Martin och Magnus. De tre bröderna Hansson äger och driver Ume Assistance, som grundades av deras pappa på 1960-talet. Vänta inte för länge med generationsskiftet, är pappa Jan Hanssons råd. 8-9 Att sälja det som är lite bättre. Åkeriet Sandin Cargo blev det första medlemsföretaget som anslöt sig till Fair Transport via SÅ:s hemsida. Läs mer om hur ägaren Tord Sandin tänker och anslut dig du också! OPINION 26 NORRÅKAR'N Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Norr Utkommer med fyra nummer per år Postadress: Storgatan 28F UMEÅ tel: fax: Annonser: Göran Danielsson telefon: Ansvarig utgivare: Mikael Nilsson

4 vikt och mått EU-parlamentets trafikutskott ska förhandla om regler för större, tyngre och längre lastbilar över gränserna samtidigt som medlemsstaterna diskuterar vikter och dimensioner. Cabotage del 2 Forskaren Henrik Sternberg har presenterat en första rapport om cabotagetransporter i Sverige. SÅ bidrar nu till en studie som granskar Sverige, Danmark och Norge. Studien visar först danska och norska resultat var för sig. Därefter svenska resultat i juni och slutligen en hel bild över hela norden. Rapporten presenteras under Almedalsveckan. Klampning på väg att bli verklighet I dagarna har Transportstyrelsen lämnat över en rapport till regeringen med förslag på hur regelefterlevnaden inom yrkestrafiken kan ökas. Bland annat ska polisen kunna klampa fordon för att förhindra fortsatt färd. Detta har vi väntat på länge, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag. Vi har påtalat behovet under flera år och är mycket nöjda med att det nu ligger handfasta förslag på regeringens bord. Andra förslag i rapporten är att ge polisen bättre verktyg för att kunna kontrollera cabotagetransporter och möjlighet att ta ut en sanktionsavgift på kronor vid olaga cabotage. Avgiften ska betalas i förskott vid kontrollen. För att säkerställa betalning kan polisen beslagta frakthandlingar, fordonsnycklar och registreringsskyltar samt slutligen klampa fordonet. Åkerinäringen är satt under hård press. I en situation där priser pressas mycket hårt har många seriösa företag överhuvudtaget inget utrymme att konkurrera med de företag som inte håller sig inom lagens råmärke. Branschens problem har varit att marknaden har fått allt friare händer utan att polis och andra kontrollmyndigheter fått åtföljande resurser. Vi har sett många fina åkerier gå i konkurs. De förslag Transportstyrelsen nu presenterar är steg i helt rätt riktning för att gå mot en rättvisare marknad, konstaterar Rickard Gegö. Under lång tid har vi upplevt att politiker och myndigheter inte tagit våra problem på allvar. Därför är vi idag mycket glada över att vårt samarbete och konstruktiva dialog med Transportstyrelse burit frukt, säger Rickard Gegö. Förslagen ska nu ut på remiss och enligt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd ska nya lagar kunna träda i kraft inom ett år. Gunnar Gudmundsson Fotnot. Klampning (av engelska clamping, klämning ) innebär kvarhållande av ett fordon. Vid klampning låses fordonets hjul fast med en hjulboja som omöjliggör körning utan att skada fordonet. Sveriges Åkerifö påverkar i Strasb International Road Transport Union, IRU, koordinerade den januari 2014 aktiviteter i Europaparlamentet i Strasbourg för lobbying om mått och viktdirektivet 96/53/EC om tunga fordon. Mårten Johansson, teknikchef på Sveriges Åkeriföretag, var på plats. Det finns 365 ändringsförslag till kommissionens förslag till ändring i direktivet, och många av förslagen påverkar frågor som är viktiga för oss i svensk åkerinäring. Direktivet och ändringsförslagen berör många olika frågor som mått och vikt, modulfordon, aerodynamik, deformationszon, hyttutformning, fordonsvågar, intermodalitet, 45-fotscontainer, hybridfordon, Vi VAR DäR Representanter för den nordiska åkerinäringen på plats i Strasbourg, som träffade ett flertal politiker och tjänstemän från både parlamentet och kommissionen: Mårten Johanson, Sverige Søren H. Larse, NLA direktör, Bryssel Jan-Terje Mentzoni, Vice VD, NLF Norge Erik Østergaard, VD i DTL, Danmark DEn nya organisationen för företagskontroller hos Transportstyrelsen börjar sätta sig och vi kan förvänta oss att antalet kontroller av åkeriföretag kommer att öka under Det är viktigt att åkerierna kommer igång med att analysera färdskrivardata och vidta åtgärder vid avvikelser och att dokumentation av färdskrivardata från både förare och Mårten Johansson, SÅ, på plats i Strasbourg. ansvarsfrågor samt påföljder vid kontroll. Dessa diskuterades bland annat med EUparlamentarikerna Gunnar Hökmark, Alf Svensson och Marita Ulvskog som medverkat med ändringsförslag. Alla parlamentarikerna bekräftade att direktivets revision är en viktig fråga för nordisk transportnäring, och underströk att de har prioriterat hanteringen av mått- och viktdirektivet. En av många viktiga frågor är den gällande gränsöverskridande trafiken med längre ekipage. Ett av kommissionens förslag Transportstyrelsens företagskontroller fordon hanteras så att en kontrollperiod kan bekräftas med nödvändig dokumentation. Med detta menas att exempelvis besiktning eller service och reparation styrks med underlag för varje tillfälle. Detta gäller även exempelvis färjebiljetter. Läs mer om Transportstyrelsens företagskontroller på Yrkestrafik/Kor och vilotider/ 4

5 Representanter för Nordens åkeri näring har träffat makthavare i Strasbourg. nytt klimatpaket Ett nytt klimat-och energipaket beslutades i EU i januari och rör växthusgaser, utsläppsminskningar och ett mål för förnybar energi. Högre ambitioner än tidigare. retag och NLA ourg Mårten Johansson samtalar med Gunnar Hökmark, svensk EU parlamentariker för Moderaterna. Ankomstavisering inom skogslogistiken i januari samlades logistikchefer från skogsbolag, SLF och företrädare för mottagande industri för att hitta en gemensam syn på hur ankomstavisering bör utformas på bästa sätt. De två systemen som idag är tillgängliga är Timbertime och det av SCA utvecklade GATA. Båda systemen strävar efter att förbättra samma sak och de överlappar varandra, men från olika utgångspunkter. i dess nuvarande form möjliggör t.ex. endast gränsöverskridande trafik mellan två länder med lastbilar som är längre men inte tyngre än EU-standardfordon. Ett stort antal ändringsförslag vill tilllåta längre och tyngre lastbilar, och överlåta till berörda medlemsländer som så önskar att bestämma om gränsöverskridande trafik. Sveriges Åkeriföretag vill värna modulfordon, att fritt kunna fortsätta effektivisering av vägtransporter med högkapacitetsfordon inklusive gränsöverskridande trafik. Därmed kan negativ påverkan från transporter minska per fraktad enhet. I relativa tal: Mindre koldioxid, mindre trängsel mindre kostnader och ökad trafiksäkerhet. alla trafikslagen väg, järnväg och sjö behövs och kompletterar varandra mer än de konkurrerar med varandra. Ändringsförslagen bör därför inte blockera en positiv utveckling av högkapacitetsfordon för godstransporter på väg. Ändringsförslagen diskuteras vidare under kommande veckor, och blir föremål för omröstning i utskottet Transport och Turism i februari för att sedan tas upp i plenum i Europa parlamentet i mitten av april Timbertime utgår från att beskriva mottagningskapacitet. GATA utgår från att vara ett ruttplaneringsstöd där faktorer som väglager, att eventuell lastare finns på plats, etcetera, planeras steg för steg. Gemensamt ansågs att om mer tillförlitligare information finns när logistiken planeras så är avisering ingen stor utmaning längre. Lägre avgifter för tunga, breda eller långa transporter Regeringen ändrar från den 1 april 2014 i trafikförordningen för avgifter om tunga, breda eller långa transporter. Nuvarande bestämmelse om dubbel avgift för ärenden som kräver skyndsam handläggning tas bort. En annan förändring är att Trafikverket framöver kan ta ut en lägre avgift om ansökan görs elektroniskt. Ett bra beslut då både Trafikverket och åkerierna sparar tid med elektronisk ansökan, säger Mårten Johansson, teknikchef på Sveriges Åkeriföretag. Ny handbok för säkrare last International Guidelines on Safe Load Securing for Road Transport, Internationella riktlinjer för lastsäkring är framtagen av IRUs Internationella Tekniska Kommitté, Sveriges Åkeriföretag, Mariterm och TYA m.fl. och baseras på krav i standarden EN :2010. Syftet med skriften är att internationellt bidra till korrekt säkring av godset på fordon, säger Mårten Johansson, teknikchef på Sveriges Åkeriföretag och president i IRUs Internationella Tekniska Kommitté. Supervalår för trafikfrågorna International Guidelines on Safe Load Securing for Road Transport I maj går hela EU-zonen till val för att välja ett nytt parlament. Då de flesta lagar i Sverige bygger på EU-förordningar är det mycket viktigt att vi arbetar med att ge EU-kommissionen (EU-regeringen) och Parlamentet (EU: s svar på Riksdagen) våra förslag. Vi har vässat vårt arbete och träffar höga representanter för politiken så att våra förslag ska bli kända och bli en del av kommande lagförslag. Tre möjliga frågor som blir stora från ett politiskt perspektiv är: Kilometerskatt Transporter och klimat/miljöfrågan Infrastruktur. 5

6 PRESS & PÅVERKAN Tina Thorsell KOMMUNIKATIONSCHEF Säkrare lastbilar Vår nordiska Brysselplacerade organisation skrev tillsammans med 17 andra organisationer ett uttalande där vi stödjer ambitionen att ställa större krav på säkerhet för lastbilar. Påverkan på 2000-talet kräver experter, färre budskap, bättre analys och att leva som man lär. Kvalitet kostar Just nu är jag nästan överväldigad över responsen på Fair Transport. På ett par veckor har vi fått över 600 ställningstaganden. Det är företagare som vill visa upp sitt företag och sina transporter, som en motbild till den dåliga publicitet som branschen ofta får. En del medlemmar har blivit provocerade av Fair Transport, de menar att detta är självklarheter. All heder åt er! Problemet är bara att statistiken talar ett annat språk: hastighetsöverträdelser, besiktningsanmärkningar och brott mot kör- och vilotider. Kort sagt: branschens rykte kan behöva en upputsning. Och för att ändra det ryktet behövs en reell förändring. Poängen med Fair Transport är att starta en ny diskussion. En som handlar om de sunda transporterna. Och som förklarar varför transporter inte kan vara hur billiga som helst. Det finns ingen fri frakt. All frakt kostar. Kvalitet kostar. Och man får vad man betalar för. Vi har träffat... Ett axplock av de personer som SÅ har träffat och informerat om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag har fått en ny VD: Rickard Gegö, som tidigare var regionchef i Halland. Här skriver han några rader det viktiga arbetet med opinionsbildning och lobbying. Vi ska påverka omgivningen DET VAR GENOM behovet av gemensam påverkan vi skapades för snart 100 år sedan. Behovet av en branschorganisation var betydande. Idag är vår omvärld mer föränderlig, mer konkurrensutsatt och mer internationell än någonsin och samtidigt mer svårgenomskådlig. Påverkan genom opinionsbildning och lobbying på 2000-talet kräver experter, färre budskap, bättre analys och inte minst: Att själv leva som man lär. Vi är en nödvändig samhällsaktör, men i Ingela Bendrot, statssekreterare hos infrastrukturministern Transportstyrelsen Avfall Sverige Fermgruppen, SCA samt moderater i Riksdagens skatteutskott Lotta Finstorp (M) ärlighetens namn få gillar oss. Vi behöver ytterligare lyfta branschens status. Samtidigt ska vi vara en relevant part i samtalet med politiker och myndigheter, vi ska vara den som beskriver branschens problem och framförallt den som bidrar med lösningar. Fler och fler politiker väljer idag att samverka med oss. NÄR VI TAGIT ställning i en fråga utifrån perspektivet om vad som är bäst för de allra flesta inom åkerinäringen ska vi påverka omgivningen. Parallellt ska vi genom vår juridikfunktion och våra bransch utbildningar bidra till att ni ska fortsätta vara framgångsrika företag. Antalet transporter förväntas öka med 50 procent till Frågan är under vilka villkor dessa transporter tillkommer. Här har vi vår viktigaste uppgift, ihop med att stärka våra medlemmar som företagare. RICKARD GEGÖ, VD, SVERIGES ÅKERIFÖRETAG Aktuella frågor för branschen, framtidsfokus. Rickard Gegö, Erik Vilhelmsson Tilläggsuppdrag om cabotage, beställaransvar och klampning. Ulric Långberg, Anders Falk, Thomas Morell, Tina Thorsell, John Woxström Framtidens återvinning. Erika Svanström Skogsnäringens utmaningar, skattefrågor. Ulric Långberg Skogsnäring och skatter. Ulric Långberg SKL-grupp (KD) (kommun- och landstingspolitiker) Svenska EU-parlamentariker Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) fick bla åka lastbil och träffa åkare. SÅ:s 15 största medlemsföretag och Catharina Elmsäter-Svärd Fair Transport, ansvarsfullt företagande och upphandling. Erika Svanström Mått och vikt. NLA och Mårten Johansson. Företagarfrågor, utmaningar i Västra Götaland. Rickard Gegö, Erik Vilhelmsson, Annika Persson Branschens framtid. Rickard Gegö med flera.

7 Transportstyrelsen Vi har arbetat med Transportstyrelsen kring klampning, beställaransvar och olaga cabotage. Samarbetet har gått smidigt och vi hoppas att få fortsätta vara med och påverka i det underlag regeringen får istället för att reagera på redan fattade beslut. Sveriges Åkeriföretag mäter varje kvartal konjunkturläget inom åkerinäringen. I undersökningen tillfrågas personer inom transportsäljande åkeriföretag om sin uppfattning om läget. Läs hela Åkeribarometern på Något ökad lönsamhet kan skönjas Åkerinäringen i media Branschbevakning och genomslag för Sveriges Åkeriföretag Svarta transporter SÅ och Green Cargo har under årets inledning skrivit om situationen för transportmarknaden i Sverige. Green Cargo aviserade nedläggning av flera linjer. Magnus Gunnarsson, regionchef Sveriges Åkeriföretag Syd kompletterade med perspektiv i Kristianstadbladet den 3 februari. Ökade kontroller av regelefterlevnad I Smålandsposten den 28 januari skrev regionchef i Småland-Öland Thomas Hammarström om vikten av fungerande kontrollsystem i åkeribranschen så att lagar följs av alla. Ministerbesök i Väst och Värmland Under våren kan det komma ett politiskt beslut som gör det enklare för svensk polis att stoppa lastbilar som begår lagöverträdelser från att köra vidare i väntan på böter. Det tillkännagav infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på måndagen när hon träffade LBC Frakt Värmland. Arbetssituation och halka Patrick Magnusson citerades och gav perspektiv när TT, Svenska Dagbladet, Västerbottenkuriren, Ystad Allehanda och Uppsala Nya Tidning skrev om halkan på vägarna den 30 januari. Är det däcken som gör att man går i diket, är det trötta förare eller är det att man kör för snabbt? Pressen på åkarna att hålla utsatta tider är hårdare än någonsin. Studio 1 hade ett inslag om lastbilar där Sveriges Åkeriföretags arbete med bland annat beställaransvar lyftes fram av trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall, Trafik verket. Dagens Industri skrev att Sveriges Åkeriföretag är för kilometerskatt. Sanningen är att en utredning tillsatts av SÅ, och resultatet presenteras senare i år. Saxat sen sist Några exempel på var Sveriges Åkeriföretag har synts i medierna under början av Lönsamheten i åkerinäringen ser ut att ha förbättrats något. En större andel av de svarande anger nu att lönsamheten är god eller tillfredsställande än tidigare. Inför den närmaste framtiden ser en majoritet oförändrad efterfrågan (45,5 procent) och produktion (48,5 procent) medan uppfattningarna om ökad respektive minskad efterfrågan och produktion är lika och kan sägas ta ut varandra. Förväntningarna om kundernas efterfrågan på transporttjänster är således i ett läge där man inte ser en klar riktning. Ser man till enskilda delbranscher blir bilden en annan. Inom delbranschen bud-, post- och pakettransporter förväntas ökad efterfrågan av en stor majoritet. FÖRSÄLJNINGSPRISERNA TROS BLI oförändrade med en knapp övervikt för dem som tror på ökade priser framför dem som tror på minskade priser. Även personalstyrkan förutses bli oförändrad av en majoritet men här är förhållandet mellan ökningar och minskningar omvänt. Något fler tror på minskningar av antalet anställda i det egna företaget. Mest förväntningar om minskad personalstyrka återfinns inom bohag- och kontorsflyttning, miljöservice och renhållning samt inom fjärrtrafiken. Investeringsplaner är en intressant faktor i bedömningen av näringens utveckling. Planer som innefattar ökade investeringar kan tolkas som att man förväntar sig en bra utveckling på sikt. HANS ENGSTRÖM Ett litet steg uppåt blir det för fjärde kvartalet 2013 på diagrammet över förväntad efterfrågan. 7

8 Lastbilar räddade SM-veckan! P.g.a. den oförutsedda snöbristen i Umeå rådde länge en osäkerhet kring SMveckans genomförbarhet. Tack vare välkommen kyla, snökanoner och lastbilar lyckades arrangörerna till slut genomföra arrangemanget. Hatten av till alla duktiga lastbilsförare och åkeriföretag. Utan er hade SM-veckan inte blivit av! Ume Assistance vision Service beyond the expected är något som alltid eftersträvas i företaget. Ume Assistance - liten bl 1967 startade den då 21-åriga Jan Hansson företaget som sedermera skulle bli Ume Assistance, då under namnet Persson & Hansson. Fordonsflottan bestod till en början av en traktorgrävare och en lastbil. Därefter har företaget stadigt vuxit och idag består verksamheten av ett moderbolag och sju dotterbolag med väl spridda verksamhetsområden. Företagen ägs helt av sönerna Mattias, Magnus och Martin, med totalt 100 enheter och ca 70 anställda. I slutet av 60-talet och början av 70-talet växte Umeå väldigt kraftigt och det fanns gott om arbete. Jan Hansson startade 1967 upp företaget Persson & Hansson som sedermera skulle bli Ume Assistance. Fordonsflottan som då bestod av en traktorgrävare och en lastbil ökade väldigt fort, både till antal och nya fordonstyper. IDAG ÄGS OCH drivs företaget helt av 8 MILSTOPAR I VERKSAMHETEN 1967 startade verksamheten utökades fordonsflottan med grävare och lastbilar köptes den första hjullastaren in fortsatte utökningen med ytterligare fordon köptes Umeå cementvaror upp köptes fastigheten på Västerslätt i Umeå in tog Jan över hela aktieinnehavet började sönerna Magnus och Mattias arbeta i företaget breddades verksamheten med bärgningsbilar då Hans Holmlunds åkeri köptes började den yngsta sonen Martin arbeta i företaget bytte företaget namn till nuvarande Ume Assistance köptes Fredrikssons åkeri upp och med det hyttkörningen från Volvo Umeverken köptes Piab upp och krossverksamheten blev ytterligare ett affärsområde. Ägarna till Ume Assistance, från vänster, sönerna Mattias Hansson, Martin Hansson och Magnus Hansson tillsammans med sin far Jan Hansson. sönerna Mattias, Magnus och Martin. Jan har ordförandeposten kvar i styrelsen men inget ägarskap. Företaget består idag av cirka 35 lastbilar och 20-talet entreprenadmaskiner. Totalt förfogar företaget över ca 100 enheter med kunder såsom Volvo Lastvagnar, Ragnsells och Ume Energi. Företaget som består av ett moderbolag och sju dotterbolag bedriver idag huvudverksamhet inom transport, bärgning, entreprenad, bioproduktion, sorterings- och återvinningsverksamhet. Bolaget bedriver även hyrbilsverksamhet med 30-talet hyrbilar samt äger fastigheter i och runt Umeå. Tidigare hade bolaget även Det är svårt att få kunderna att betala för kvalitet. två bensinstationer med dessa är numera avyttrade. Omsättningen är ca 60 miljoner och totalt har företaget ca 70 anställda. JAN VAR TIDIGT med att ta in sönerna i företaget. Redan i början av 2000-talet fick Mattias, Magnus och Martin aktieposter i företaget och succesivt har de tagit över bolagen. Jan planerade tidigt överlämnandet. Han anser att det är allt för många som väntar för länge med eventuella generationsskiften.

9 Klart med avgifter på Sundsvallsbron Regeringen och Sundsvalls kommun har kommit överrens gällande avgifterna över Sundsvallsbron, 9 kronor för privatbilister och 20 kronor för lastbilar. Diskussionerna kring en broavgift har varit hårda. När avtalet tecknades nämndes inga avgifter men pga av lagändring och en anpassning till EU ska avgifter tas ut på nybyggda broar. "ISO-certifieringarna har hjälpt oss hålla ordning på företaget internt och att utvecklas." ev stor Idag har Jan klivit åt sidan men hjälper till då sönerna frågar. Åkeriet är på många sätt ovanligt. Dels så är det en ung ägarstruktur och även medelåldern på de anställda är relativt låg, ca år. Syskonen har delat upp verksamheten mellan sig. - Vi kommer bra överens och är bra bollplank till varandra, säger bröderna. Vi har även externa ledamöter i bolagets styrelse som ger input till verksamheten. Alla tre är överens om att det råder ett hårdare företagsklimat idag. Lönsamheten blir allt tuffare, det är mer avancerat att driva företag och regelverken snävas till vilket gör att det krävs mer av de som driver åkeriföretag. - Tyvärr finns det oseriösa företag som prisdumpar marknaden och det är svårt att få kunden att betala för kvalité, säger Mattias. Företaget är både ISO-certifierad inom miljö och kvalité. - Detta har hjälpt oss att hålla ordning på företaget internt och att utveckla verksamheten, men det har inte gett oss bättre betalt, säger Mattias. Jan har alltid varit med i Sveriges Åkeriföretag med många år i styrelsen för SÅ Norr. Han anser det viktigt att vara med. - De träffar som Sveriges Åkeriföretag anordnat har gett mig många kontakter, säger han. Det är oftast nog så viktigt för oss inom näringen. Det är viktigt att vi har en stark, samlad organisation som kan uppvakta politiker och som hjälper till att få myndigheter att förstå åkeriernas vardag. Mattias, Magnus och Martin håller med. - För oss är det även viktigt att Sveriges Åkeriföretag jobbar med lönsamhetsfrågan, att det tas krafttag mot utlandskonkurrensen och att vi får bukt med den illegala konkurrensen. - Näringen blir allt tuffare. Vi försöker lösa det genom att sprida riskerna i verksamheten och har idag många ben att stå på. All utveckling behöver inte ske i åkeriet, avslutar Magnus. TEXT OCH FOTO: GÖRAN DANIELSSON En gammal trotjänares återkomst 1973 köpte Jan en ny Volvo N88 för kr med momentomvandlare och rangelåda. Lastbilen hade 250 hästar och var utrustad med bergsflak med över 12 tons lastförmåga, något som på den tiden ansågs som mycket. - Bilen var optimerad för tung bergskörning, bl.a. så körde vi i flera år med bilen när Hamrinstunneln byggdes här i Umeå. Vi hade som bäst betalt ca 40 kr timmen, oftast fick vi omkring 30 kr timmen på andra lastbilar, säger Jan. BILEN HADE TJÄNAT ut sin tid 1982 och Jan tog igen flaket och satte det på en nyare bil. Chassit såldes vidare till inlandet där en åkare utrustade bilen med kran och timmermankar och sedermera med större kran för att användas som separatlastare. ÅREN GICK OCH så småningom fick sonen Magnus nys om att bilen stod parkerat i utkanten av Umeå mer eller mindre övergiven. Han började göra efterforskningar och det visade sig vara Jans gamla Jan Hansson med sin julklapp från sönerna. En av sina första lastbilar, Volvo N88, renoverad till ursprungsskick. bil, fast ombyggd och med andra färger än ursprunget. Då föddes idén om att köpa tillbaka bilen, som så skedde den 10 maj Bilen fraktades ner till Örnsköldsvik där personalen på lediga stunder hjälpte till med renoveringen. 40 år efter att Jan köpt lastbilen, dvs julen 2013, fick han lastbilen i julklapp av sönerna. Jan säger - Jag anade inget, att alla inblandade har kunnat hålla tyst. Han fortsätter; idag har jag fler fordon som pensionär än under mina första år som åkare. TEXT OCH FOTO: GÖRAN DANIELSSON 9

10 En bra lastbil. Den kan bli lönsammare än du tror! Att lastbilar kostar att äga och driva är knappast en hemlighet. Däremot har inte alla upptäckt hur många sätt det finns att minimera driftskostnaderna. Scania erbjuder utbildning och en rad andra smarta tjänster som gör duktiga förare och driftsäkra bilar till vinnande team i en lönsam transportverksamhet. Kontakta oss och upptäck hur Scania gör dig till en vinnare! Motorcentralen i Umeå AB Umeå Kjell Karlsson Mats Fredriksson Bil Nord AB Lycksele Göran Westman Örnsköldsvik Hans Lideskog Larry Wernholm Norrlands Bil Tunga Fordon AB Skellefteå Petter Håkansson Tore Andersson Piteå Jan Nilsson Luleå Lars Lamnerius Malmfälten Lars Bergvall Berners Tunga Fordon AB Östersund Ola Oscarson Anders Sandell Sundsvall Tommy Danielsson Sollefteå Göran Järnberg

11 SÅ PRODUKTER & TJÄNSTER Bengt Waldersten, Fredrik Engström, Petra Åhlström och Thomas Morell. SÅ JURIDIK: Behöver du snabb juridisk hjälp? På SÅ Juridik kan du som är medlem få kostnadsfri rådgivning samt mot en konkurrenskraftig kostnad anlita en erfaren jurist för att driva just ditt ärende. Telia säger upp! Telia Sonera har beslutat sig för att säga upp alla sina branschavtal. Det innebär att Sveriges Åkeriföretags avtal med Telia upphör per den sista mars. För er som är kunder hos Telia kommer det inte att innebära någon förändring alls när det gäller själva abonnemangen på kort sikt men ni är hänvisade till att förhandla själva i fortsättningen. För oss på Sveriges Åkeriföretag innebär det att vi från och med april inte kommer att kunna fortsätta hjälpa våra medlemmar med Teliafrågor utan måste hänvisa till deras ordinarie kundtjänst. Vi vet hur viktiga telefonifrågorna är för våra medlemmar och därför gör vi nu allt för att vi skall kunna komma med ett bra erbjudande i det bästa nätet även i framtiden. Frågor ring Missa inte dina medlemsförmåner! Logga in på dina medlemssidor på akeri.se för mer information. Du kan också vända dig till mig, så hjälper jag dig att göra riktigt goda affärer: Marie Mörsin: Försäkring för medlemmar Du vet väl att SÅ har riktigt bra överenskommelser med två av marknadens allra bästa aktörer; Trygg-Hansa och Förenade Liv. De erbjuder unika villkor och mycket försäkring för pengarna. Läs mer på: Våren 2014: SÅ UTBILDNING Kursdagar Plats Kod 20 24/ /1 Göteborg / /1 Malmö / /2 Stockholm / /2 Sundsvall / /3 Falun / /3 Stockholm / /4* Växjö / /4 Karlstad / /5 Umeå / /5 Göteborg / /5 Malmö / /6 Stockholm 12 MER INFORMATION OCH ANMÄLAN: AKERI.SE ÅKARNAS FÖRMÅNSAVTAL: Bränslebesparing LeanHaulage, Enerfy Datorer & Programvaror Dustin,Visma SPCS, SÅ Index, SÅ Calc Drivmedel Statoil fuel & retail, Swea Energi Energi Mölndal Energi Finansiering Nordea Finans Fordon Mercedes, Toyota, Volkswagen Försäkringar Förenade Liv, Trygg Hansa Hotell Elite Hotels Inkasso Collector Telefoni Phone House Teknik Safedriving 24 Yrkesbutiker Swedol Tjänster Svensk Mediabevakning, Vision 2099 SPARA TUSENLAPPAR SOM MEDLEM!

12 medlemsnytt Välkommen på årsmöte på Örenäs slott utanför landskrona den 22 maj. Eget på Väg eget på väg är sveriges åkeriföretags kurs för blivande åkare. För mer information och anmälan kontakta eva svanström: Ordföranderåd Stora Brännbo januari Årsmöte i år hålls så årsmöte på Örenäs slott utanför landskrona i skåne. det är region syd som är värd för årsmötet som äger rum den 22 maj. officiell inbjudan annonseras i svensk åkeritidning nr 3 enligt stadgar. Håll utkik på akeri.se för mer information. YKB-fråga: Kan föraren komplettera efter september 2016? Fråga: Vi har i åkeriet genomfört en av fem ykbdelkurser i så:s regi. Vad händer om vi inte hinner med alla fem delkurserna, utan bara fyra före den 10 september 2016? kan föraren då komplettera med den delkurs som fattas eller måste föraren börja om från början och ta alla fem delkurserna? Alla regionala ordföranden var på plats tillsammans med så styrelse samt Vd rickard Gegö. erik Vilhelmsson inledde med ordföranderådets syfte skapa dialog mellan regionala styrelser och så styrelse och att rollfördelningen är tydlig: så styrelse är beslutande och fastställer strategiska mål. Vd rapporterade aktuell status på Fair transportkampanjen. Elmia Glöm inte att planera in årets besök på elmia lastbil 2014 i din kalender. mässan genomförs augusti och förberedelserna pågår för fullt. årets tema är innovation och utställarna strömmar till minst lika bra som tidigare år. Vi hoppas få se rekordmånga medlemmar i vår monter. Välkomna! Projekt Fenix i och med att rickard Gegö tillträdde som Vd för så avslutades hans projektledarroll i Projekt Fenix. ny projektledare är inte utsedd. enkäten som under hösten 2013 skickades till förtroendevalda i så och BA gav bra utfall och synpunkter, via debattsidor och brev till så styrelse har medlemmar hört av sig. Utredningen fortsätter under våren, på så årsmöte 22 maj presenteras delresultat samt hur arbetet kommer fortsätta. Svar: Av 5 kap 3 Lagen om yrkesförarkompetens, framgår att förare som har hävdvunnen rätt ska genomgå sin första fortbildning inom sju år från den tidpunkt då lagen började tillämpas på förare som utför godstransporter, alltså innan 10 september Har man då inte fullgjort en 35 timmars fortbildning inom föreskriven tid upphör rätten att utföra transporter. Enligt Transportstyrelsens mening kan delar av en oavslutad fortbildning genomgången innan 10 sept 2016 inte tillgodoräknas. För att en förare ska återfå rätten att utföra transporter ska föraren genomgå en fortbildning omfattande 35 timmar under perioden 11/ / sveriges åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vår organisation består av ett huvudkontor och tolv regionkontor. HUVUdkontor kungsgatan 24, stockholm Post: Box 7248, stockholm tel: Fax: www. akeri.se ABC åkarna Fagerstagatan spånga tel: Fax: GotlAnd skarphällsgatan 20 Box Visby tel: Fax: GäVleBorGsåkArnA Beckasinvägen Gävle tel: Fax: HAllAnd Fräsaregatan Halmstad tel: Fax: mittåkarna Ölandsgatan 6 Box Falun tel: Fax: norr storgatan 28F Umeå tel: Fax: skaraborg norregårdsvägen skövde tel: Fax: småland ÖlAnd kungsvägen Växjö 12

13 Bra försäkrad med SÅ Sparman teckna så sjukvårdsförsäkring, den bästa gruppsjukvårdsförsäkringen på marknaden. läs mer på Hur klagar man på en upphandling? FråGA VårA experter måste upphandlande myndighet, i samband med en offentlig upphandling, underrätta anbudsgivare eller anbudssökanden på vilket sätt det går att klaga på en upphandling? Petra Åhlström svarar: Alla åtgärder som vidtas av den upphandlande myndigheten kan begäras överprövade, t.ex. val av upphandlingsform, val av krav i upphandlingen och tilldelningsbeslut. En leverantör kan alltså begära överprövning redan då företaget får del av förfrågningsunderlaget. Vanligast tidpunkten för överprövning är troligen när tilldelningsbeslut skickats ut. Då inträder en s k avtalsspärr. Syftet med avtalsspärren är just att ge leverantörer en möjlighet att få domstols överprövning av en upphandling och ett rådrum att överväga behovet av en sådan överprövning. Bestämmelserna om avtalsspärr ersatte den tidigare gällande tiodagarsfristen som hade samma syfte. Den upphandlande myndigheten är endast skyldig att i underrättelsen enligt 9 kap. 9 första stycket eller 15 kap. 19 upplysa om tilldelningsbeslutet och om den avtalsspärr som därmed löper enligt den här aktuella bestämmelsen. Myndigheten är inte dessutom skyldig att underrätta anbudsgivare eller anbudssökande om på vilket sätt överprövning sker. Det finns alltså inte något krav på att en underrättelse om tilldelningsbeslut ska innehålla en sådan överklagandehänvisning som t.ex. ska tas in i ett beslut rörande myndighetsutövning. Bra att veta är att en avtalsspärr eller en pågående domstolsprövning inte hindrar den upphandlande myndigheten från att rätta eller ompröva sitt tilldelningsbeslut, se Kammarrätten i Stockholm, mål nr tel: Fax: syd Jörgen kocksg. 1B Box malmö tel: Fax: VärmlAndsåkArnA Box 2043 säterivägen karlstad tel: Fax: VästrA GÖtAlAnd importgatan 2A Hisings Backa tel: Fax: Öst transportgatan ÖreBro Vxl Fax Petra Åhlström. chef för SÅ juridik. Thomas Morell. Regionchef i Skaraborg och expert på köroch vilotider och färdskrivare. Mårten Johansson. Teknikchef och representant för SÅ i flera internationella forum. Jeanette Milner. Utbildningschef med stenkoll på YKB. Erika Svanström. Samhällspolitiskt ansvarig och samordnare av det imternationella påverkansarbetet. Kompetensutveckla dig i vår! Transportledarutbildning dagar Borlänge, 7-8/ /5 anmälan senast 4/4 Ledarskapsutbildning Steg 1 Västerås, 6-7/ /5 anmälan senast 7/4 Ledarskapsutbildning Steg 2 Markaryd, 3-5/6, anmälan senast 5/5 Affärs- och upphandlingsjuridik Umeå, 8/4 anmälan senast 25/3 Jönköping, 6/5 anmälan senast 7/4 Affärsmannaskap Steg 1 Helsingborg, april Affärsmannaskap Steg 2 Jönköping, ej faställt SÅ Utbildning , Se även akeri.se/utbildning för mer information 13

14 medlemsnytt du kör väl energismart? Gör som racingförarna, ladda ner enerfy-appen och testa hur energismart du kör. Appen gör det möjligt för dig som förare att se hur energismart du kör. ProdUktEr & tjänster SÅ Certifiering SÅ Juridik: Fredrik Engström, Petra Åhlström och Bengt Waldersten. Du når dem på sveriges åkeriföretag har sedan länge arbetat med trafiksäkerhet. i slutet av 2012 kom den nya internationella trafiksäkerhetsstandarden iso Vi har sedan tidigare reviderat enligt dis-versionen och först ut, i sverige och kanske hela världen, var närkefrakt. till den siste januari hade vi utfärdat 80 trafiksäkerhetscertifikat enligt iso 39001:2012 och fler företag är på gång. certifierade företag enligt iso 39001: En enhet. Ett uppdrag. Ett telefon nummer. Ett år med SÅ Juridik Den 1 januari 2013 startade arbetet med den centrala juridikfunktionen, SÅ Juridik. Flera av Sveriges Åkeriföretags jurister samlades i en enhet. Uppdraget var tydligt skapa en enhetlig service och handläggning av medlemsföretagens juridiska ärenden inrättades en servicetelefon för rådgivning, Hit kan medlemmar ringa gratis. I snitt tar vi emot samtal om dagen. När en medlem ringer görs en första bedömning av juristen som tar emot samtalet. Om ärendet inte behöver vidare utredning ges rådgivning direkt över telefon. Om det inte går att klara ut frågan direkt vidarebefordras medlemmen till någon av SÅ Juridiks jurister för handläggning. I dessa fall debiteras ett arvode. SÅ Juridik har haft flera stora framgångar under året, b.l.a i trafikmål, överlastavgifts- och sanktionsavgiftsärenden. BEträFFandE SanktionSaVgiFtEr har vi fått domar som styrker att om företaget kan redogöra för hur det organiserat sig, informerat och kontrollerat för att förhindra att kör- och vilotidsreglerna överträds så övergår bevisbördan för att åtgärderna inte är tillräckliga på myndigheten. 14 Domstolen har i aktuella domar konstaterat att ansvaret för företaget inte är strikt. SÅ Juridik har även fått stöd för att myndigheten borde gjort en bedömning om sanktionen är proportionerlig i förhållande till aktuella överträdelser. Vi har också tillsammans med SÅ Utbildning satt ihop en ny utbildning, Affärs- och upphandlingsjuridik, som genomförts i Göteborg och Helsingborg. Ytterligare en utbildningsdag planeras i Umeå den 19 februari Många företag har också engagerat våra kör- och vilotidsexperter för work-shops för att öka kunskapen inom kör- och vilotidsområdet. Förhoppningsvis har ni tagit tillfället i akt att träffa oss när vi haft seminarier och föredrag runt om i landet på åkarträffar, årsmöten samt på olika konferenser. SÅ Juridik hoppas på ett fortsatt gott samarbete och ett framgångsrikt 2014 för våra medlemsföretag. Thomas Morell Alfred Anderssons logistik AB An Bärning i Uppsala AB A ramströms Bilbärgning AB AB lundby åkeriet AB ove P i karlskoga AB åhs express A.H.l. Johanssons åkeri AB Ahréns åkeri AB Ak ekbergs åkeri AB Bengt Werpers åkeri AB Berndt mattsson åkeri AB Blondie logistic AB Bröd Augustssons åkeri AB Bröd. Johanssons åkeri i Hästholm. AB Bulk & last i mellansverige AB Bäckebols åkeri AB Börje liljedals åkeri AB Börjes Packhus AB Caland Betonghåltagning AB Caland transport AB duvemåla åkeri AB elis Carlssons åkeri AB emanuelssons i ekshärad AB enköpings åkeri AB ernst express AB Flyttproduktion FP AB Forslunds Bulktransporter AB Fågelsta åkeri & Frystransport AB Georg skoogs åkeri AB Glimåkra åkeri AB Gnosjö trafik AB Godsservice i Västervik AB Hamneda Grus & åkeri AB Hnt schakt & transport AB Hnt service AB Hnt transport AB Hassela express AB icm kungsholms AB icm Öresund AB Jardlers logistik AB Jardlers åkeri AB June express AB kaj inrikes AB kjell esperssons åkeri AB kungsbacka lbc ek för lbc danderyd-kedjan AB lbc WetAB ln transport AB ls tankservice AB marko kaj moving AB mattsson international Freight service AB mejeritransporter tord Johansson AB mht transport AB movator AB mörbylånga åkeri AB nao entreprenad AB n.e. sellgren & söner åkeri AB nfb transport systems AB nils A Jönssons åkeri AB nybro transport AB närkefrakt ek. fören. P-o åkerbergs trafik AB roar transport AB rogers åkeri AB smålands logistik AB sorsele Frakt AB spångamälarö lastbilcentral AB stentorps service AB sundsvalls expressbyrå AB svensk tanktransport AB södertälje taxi AB tommy olsson & Cambrand transport AB tommy nordbergh åkeri AB transport AB Göteborgmarstrand Wettern logistik AB Vikmanshyttans åkeri AB Vretlunda åkeri AB Västervärmlands lbc AB åkeri AB nils olof nilsson Örebro express AB

15 Trafiksäkert. Klimatsmart. Och ansvarskännande. Känns det självklart för dig att dina bilar ska köra så? I så fall gå med i Fair Transport. Då hjälps vi åt att få ett samhälle med hållbara transporter, där transportköparna får hjälp att välja de sunda transporterna. Av Annika Lund Foto: Johan Gunseus Billigare, billigare, billigare. Ja, prispressen har varit mycket hård inom transportbranschen de senaste åren. Den hårda konkurrensen har fått vissa åkerier att tulla på moralen det handlar om anställda som får orimliga låga löner, dåligt utrustade bilar och flagranta hastighetsöverträdelser. När medier berättar om transportbranschen har dieselstölder, social dumpning och fusk med körtider varit i fokus. Detta är nedslående och djupt provocerande för alla åkerier som säljer transporter av god kvalitet. De samvetsgranna företagen tvingas sänka sina priser eller förlora uppdragen till mindre seriösa konkurrenter. Och samtidigt som de samvetsgranna svettas för att göra allting rätt, fortsätter de oseriösa att solka branschens rykte. Det är en negativ spiral, som är ohållbar i längden. Transportbranschen har varit utsatt för mycket negativ publicitet de senaste åren. Nu vill vi rikta spotlighten mot företagen som lyckas. Vi kan, vi bör och vi vill uppmärksamma våra bästa medlemsföretag, säger Mikael Nilsson, styrelseordförande för Sveriges Åkeriföretag. De bästa medlemsföretagen är de som lyckas ta ansvar i alla led. Det handlar om att köra trafiksäkert, klimatsmart och med omsorg om förarna. Och det behöver inte bli dyrare för transportköparen, säger Mikael Nilsson: Nej, så måste det inte vara. Man kan till exempel få ned sina egna kostnader genom att få ned bränsleförbrukningen, och då har man möjlighet att satsa på löner och bra utrustning i stället. Det här handlar om att ha ett gott ledarskap och god kontroll i det egna företaget. Det handlar också om att allmänhet, transportköpare och politiker ska förstå vad begreppet kvalitet står för inom transportbranschen och att de ska värdera kvaliteten när de väljer transport, säger Mikael Nilsson. SverigeS Åkeriföretag kommer inte att kontrollera de företag som ansluter till kampanjen, för att se att de verkligen lever upp till det som efterfrågas. Nej, det här är ingen certifiering. Syftet här är att lyfta alla dem som gör rätt och bra och vi får lita på våra medlemsföretag, att de som går med i kampanjen verkligen håller vad de lovar, säger Mikael Nilsson. Mikael Nilsson Allmänhet, transportköpare och politiker ska förstå vad begreppet kvalitet står för inom transportbranschen. 15

16 Vi har också skickat med en kort förklaring av vad Fair Transport innebär som du kan kopiera SVERIGES ÅKERIFÖRETAG Box Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 24, 6tr En transporttjänst som bygger på ett lagligt, seriöst fair transport Att sälja det som Tina Thorsell Att många åkerier ansluter och lever upp till kampanjens åtaganden är mycket viktigt, anser Tina Thorsell, kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag. Och det inte bara för åkerinäringen. I dag är vårt samhälle helt beroende av lastbilstransporter. 80 procent av alla inrikestransporter sker på lastbil, och de kommer inte att bli färre. Därför måste dessa transporter ske på bästa möjliga sätt det är det vi menar med Fair Transport. Något annat är inte hållbart, vare sig för åkerinäringen, för miljön eller för samhället, säger hon. Ett av de företag som gått med i kampanjen är piteåbaserade Wibax Logistics AB, vinnare av Stora Åkeripriset Företagets vd Jonas Wiklund tror att projektet kan bidra till att städa upp inom transportbranschen. Min önskan är att de åkerier som inte sköter sig, alltså de som inte följer branschens lagar och krav, ska sållas bort från marknaden genom att de inte får sälja. Jag hoppas att transportköparna ska få en större förståelse för vilka krav man kan ställa på en transport och att de ska bli mer noggranna med att också ställa dessa krav, säger han. först ut att skriva under på Fair Transport via Sveriges Åkeriföretags hemsida var Tord Sandin, ägare till för Sandin Cargo AB, hemmahörande i Örnsköldsvik. Han kan nu ta del av marknadsföringsmaterial och märka sina bilar med dekaler om Fair Transport. För mig är de åtaganden som efterfrågas rena självklarheter. Det är helt enkelt så här jag vill sköta mitt företag jag vill göra rätt och riktigt, säger Tord Sandin. Han driver åkeriet sedan tio år. Innan dess jobbade han i 20 år inom flygbranschen, som anställd inom SAS och Linjeflyg. Om förarna känner att jag bryr mig om dem då bryr sig förarna om sitt arbete och tar ansvar för gods och kunder. Därför är personalvård också kundvård, säger Tord Sandin, vd för Sandin Cargo AB. På bilden pratar han med föraren Isabelle Grund och på marken syns Henric Nylander. produktion: Sveriges åkeriföretag & k33/tryck: ineko, feebruari 2014 Välkommen till Fair transport! Tanken med Fair Transport är att uppmärksamma omvärlden; politiker, myndigheter, media, transportköpare och allmänhet, om vad som skiljer en bra transport från en dålig. För att lyckas öka lönsamheten, förbättra konkurrenskraften och höja branschens status. Därför har vi skickat med ett antal foldrar som du gärna får dela ut till medarbetare och kunder. Om du behöver kan du beställa flera på medlemsdelen av Fair Transport-sidan på akeri.se. Där finns också en PowerPoint-presentation att ladda ner, som kan användas för att berätta om Fair Transport internt för din personal. TIPS & RÅD Idén och syftet med Fair Transport är flera. Inte minst är ställningstagandet ett utmärkt argument gentemot transportköpare för att kunna ta mer rättvist betalt. Och erbjuda ett sunt alternativ på en hårt konkurrensutsatt marknad. På sikt kan det också bidra till att åkerinäringens status förbättras. Använd och dra nytta av Fair Transport när ni säljer era transportoch logistiktjänster. Här har vi samlat några tips och råd. SUNDA TRANSPORTER FRÅN SUNDA ÅKERIFÖRETAG ANBUDS- och offertbilaga Sveriges Åkeriföretag är den svenska åkerinäringens branschorganisation och som medlemsföretag är vi med och arbetar för en sund och lönsam utveckling av vår bransch. Vi är också en del av Fair Transport ett ställ- SverigeS Åkeriföretag kungsgatan 24 Box Stockholm tfn: Sunda transporter från Sunda åkeriföretag programförkl aring och bifoga offerter och anbud, en klisterdekal, en lista med tips och råd samt ett intyg som kan hängas på väggen. Allt för att lyfta fram Fair Transport som säljargument. Som du redan vet är Fair Transport inte en traditionell certifiering, snarare ett upprop för att få möjlighet att göra bättre affärer. Det handlar inte om att vara perfekt i alla detaljer utan om en ambition att vilja göra rätt. Däremot är det förstås viktigt att du och dina medarbetare lever upp till innehållet i ställningstagandet och utvecklar verksamheten med fokus på trafiksäkerhet, miljöhänsyn och andra ansvarsfrågor. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill resonera om Fair Transport som försäljningsargument. I första hand ska du vända dig till regionchefen på ditt regionkontor men du kan också skicka ett mejl till Kanske vill du dela med dig av egna och bra idéer om hur Fair Transport kan användas i marknadsföringen? Lite längre fram kommer medlemsdelen av Fair Transport-sidan på akeri.se att utvecklas med mer profil- och marknadsföringsmaterial för beställning. Vi kommer under våren också att börja uppvakta beställarna med information kring Fair Transport. Med vänlig hälsning, Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag Sprid budskapet I programförklaringen beskriver vi syftet och idén med Fair Transport. Och låter några representanter för branschen tycka till. Dela gärna ut den till uppdragsgivare och samarbetspartners. Fler finns att beställa och/eller att ladda ner på medlemsdelen av akeri.se/fairtransport. Den mindre varianten av programförklaringen är lätt att bära med sig. Dela gärna ut den bland dina medarbetare, så att alla förstår och sprider budskapet. En idé är att låta den följa med i lastbilshytten, alltid nära till hands. Fler går att beställa på akeri.se/fairtransport. Förankra internt På medlemsdelen av akeri.se/fairtransport finns en pptpresentation att ladda ner. Den är till för att presentera och diskutera Fair Transport internt på ert åkeriföretag. Ett förslag är att samla personalen över en kopp kaffe och förklara vad Fair Transport går ut på. Visa upp er på vägarna I välkomstpaketet följer det med en Fair Transport-dekal och fler går att beställa på medlemsdelen av Fair Transport-sidan på webben. Sätt upp dekalen på lastbilen och visa att ni tar ställning för sunda transporter. Stöd vid införsäljning När ni skriver en offert eller lämnar in ett anbud, bifoga gärna vårt förslag på anbudsbilaga. Ni kan förstås också bifoga programförklaringen. Båda finns nedladdningsbara på akeri.se/fairtransport. Påminn om Fair Transport När ni skickar mejl till kunder och leverantörer, lägg gärna in mejlsignaturen som finns att ladda ner på akeri.se/fairtransport. Vi är en del av Fair Transport sunda transporter från sunda åkeriföretag. Ett bra och enkelt sätt att påminna om ert ställningstagande. ningstagande för sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. I dagens konkurrenssituation finns risk att både köpare och säljare av transporter tummar på säkerhet, miljötänk och socialt ansvar i jakt på kortsiktiga kostnadsbesparingar. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring. Fair Transport underlättar för alla som köper transporter att göra bra val. Vi kör trafiksäkert Vi följer trafikregler och hastighetsbegränsningar Vi följer regler om kör- och vilotider Vi lastar och säkrar godset korrekt Vi använder bara besiktigade fordon En yrkesförare som följer kör- och vilotider tar regelbundna raster och kör inte för långa arbetspass. Föraren får en bra arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och kör mer trafiksäkert. Tack vare reglerna om kör- och vilotider har vi som åkeri också kontroll på tider och leveransöverenskommelser. Vi är kompromisslösa vad gäller alkohol och droger och använder alltid bilbälte, även vid kortare sträckor. Vi lastar godset korrekt och följer svensk lagstiftning vad gäller lastsäkring. För att våra fordon alltid ska vara i trafiksäkert skick besiktigas och underhålls de regelbundet. Våra förare tar ett stort ansvar för att förebygga olyckor och öka säkerheten för andra medtrafikanter. Vi vill vara goda föredömen i trafiken. Vi kör klimatsmart Vi är utbildade i sparsam körning Vi arbetar aktivt för att minska bränsleåtgången Vi tillhandahåller verktyg för att beräkna miljöpåverkan Vi följer gällande kvalitets- och miljöplaner Våra förare är utbildade i sparsam körning och och ställer krav på tillverkare och förare för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan. Vi kontrollerar bränsleförbrukningen och följer upp våra utsläpp löpande. Via Sveriges Åkeriföretag har vi tillgång till verktyg för att beräkna miljöpåverkan och kan redovisa transporternas avtryck på miljön. Tack vare effektiv planering och samverkan med våra kunder erbjuder vi transporter som ger minskad miljöbelastning. Vi tar ansvar Vi ger vår personal trygga anställningar och goda arbetsförhållanden Vi följer gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter Vi har de tillstånd, den kunskap och den erfarenhet som krävs Vi följer en etisk policy Vi är inte bara åkare som tar ansvar för att transporterna håller hög nivå, vi är också arbetsgivare som tar hand om vår personal. När personalen mår bra och känner sig trygga i sin anställning kan också våra kunder känna sig trygga med sina varutransporter. Våra medarbetare omfattas av alla de delar som bygger ett socialt hållbart företagande. Vi respekterar de regler som finns, tar miljö- och säkerhetsfrågor på allvar och har alla papper i ordning. Vi tar avstånd från svartarbete, korruption och alla former av kriminalitet. Vi har också det yrkeskunnande, ekonomiska resurser och goda anseende som yrkestrafiktillståndet kräver. Vi omfattas av Sveriges Åkeriföretags etiska policy. Sunda transporter från Sunda åkeriföretag vi har tagit ställning för sunda transporter från sunda åkeriföretag. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring. Mikael nilsson, erik Vilhelmsson, ordförande Sveriges åkeriföretag Vice ordförande Sveriges åkeriföretag Telefon: +46 (0) förstår vikten av att spara bränsle med hänsyn till både miljö och ekonomi. Vi arbetar aktivt för att minska bränsleåtgången och såväl lastbilar som förarbeteende och bränsle förbättras och förnyas ständigt. Vi är också med och ärligt företagande bidrar till en sundare åkerinäring. Läs mer och ta del av hela programförklaringen på akeri.se/fairtransport. Sveriges åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av hela åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör våra medlemsföretag, för att stärka vår gemensamma konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna att driva åkeriverksamhet. fair transport är en del av detta arbete. Gå med i Fair Transport! Det är kostnadsfritt att gå med i kampanjen. Om många ansluter sig blir det lättare för transportköpare, politiker och allmänheten att känna igen en transport av god kvalitet. Då blir det lättare att förklara vad en transportköpare egentligen betalar för. När du går med i kampanjen förbinder du dig att köra trafiksäkert, klimatsmart och att ta ansvar. Du får ett kampanjpaket med bland annat programförklaring, intyg, anbudsbilaga och dekaler att sätta på dina bilar för att visa att ditt åkeri står för Fair Transport. 16 SverigeS Åkeriföretag telefon:

17 är lite bättre Det här är Fair Transport: Vi kör trafiksäkert. Givetvis följer vi alla lagar kring hastigheter, trafikregler, kör- och vilotider och våra fordon är besiktigade. Vi lastar godset säkert. Hittills har över 600 medlemsföretag anslutit sig till Fair Transport. Gå med du också: Från flyget har jag med mig ett tydligt säkerhetstänkande. Är man mån om säkerheten måste man måna sin personal och ha välutrustade fordon. Kunniga förare i moderna fordon kör klimatsmart. Trafiksäkerhet, miljö och personalansvar det handlar om värderingar som hänger samman. Tord Sandin köpte en verksamhet som inte var lönsam, men som bedömdes ha potential. Vid övertagandet rådde stora problem med att hålla tiderna och flera transporter kom för sent. Det uppskattades inte av åkeriets främsta samarbetspartner Schenker. Erfarenheten från linjeflyget kom till pass och Tord Sandin fick transporterna att komma i tid. Kunder var nöjda. Nya, bättre bilar köptes. Kunder var fortsatt nöjda. Förarna vidareutbildades. Och så rullade det på, i en positiv spiral med förbättrad verksamhet och ökade intäkter. Men de senaste åren har lönsamheten gått ned. Med Schenker som största kund styr Tord Sandin egentligen inte över priset själv, utan det förhandlas mellan Schenker och kunderna. Vi får mindre och mindre pengar per fraktad pall, samtidigt som kostnader för till exempel löner och bränsle ökar. I värsta fall ser jag röda siffror i bolaget för första gången i år, säger Tord Sandin. Han uttrycker stora förhoppningar kring Fair Transport och hoppas att det ska sjunka in hos transportköparna att det kostar pengar att göra allting etiskt och ansvarskännande. Men Mikael Nilsson varnar för att se kampanjen som en totallösning för alla åkerier som dras med lönsamhetsproblem. Kampanjen är viktig för att lyfta fram goda exempel och förändra branschens rykte. Men allt kommer inte förändras med det. En åkeriägare måste vara affärsmässig. Om lönsamheten sjunker behöver man göra en analys av vad det beror på och försöka tänka framåt: vad kommer att efterfrågas om tio år? Kan jag trimma min verksamhet på något sätt? Kan jag kanske sälja tilläggstjänster eller på annat sätt anpassa mig till hur marknaden utvecklas? SverigeS Åkeriföretag kommer nu ge spridning åt symbolen Fair Transport, så att transportköpare ska känna igen den och förstå dess innebörd. Politiker, myndigheter och massmedier ska uppmärksammas på kampanjen, ett arbete som redan är igång. Till exempel har Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket, hyllat kampanjen, och kallat den bland det största som hänt inom transportnäringen. Det här är första gången branschen säger att de själva tänker stå för förändringen. Där startar alla färder mot ett bättre samhälle de startar inifrån. Det är därför det här är så stort, har han sagt. Vi kör klimatsmart. Vi försöker minska bränsleförbrukningen genom att lära alla förare sparsam körning och vi använder bra verktyg för att beräkna och hålla nere bränsleförbrukningen. Vi tar ansvar. Vår personal har trygga anställningar och goda anställ ningsförhållanden, och vi följer alla lagar, föreskrifter och förord ningar som gäller på arbetsmarknaden. Vi ger avtalsenliga löner och har tillstånd, kunskap och erfarenhet för att ta hand om vår personal. 17

18 Vi är med dig hela vägen Du som är åkare har mycket att hålla ordning på redan när allt fungerar som det ska. Gods ska lastas och lossas, tider ska synkas, körscheman ska hållas och så måste du ju hinna äta och vila lite mellan varven. Skulle en olycka inträffa och din bil går sönder ska inte hela din yrkesvardag behöva raseras. Vi kan din vardag, ger tydliga besked och fattar beslut nära dig. Dessutom ger vi erkänt god service och är tillgängliga när du behöver oss. Vi ser helt enkelt till att minimera strulet för dig om något inträffar. Allt för att du snabbt ska kunna göra det du allra helst vill igen rulla ut på vägarna! Jämtland Tel Västerbotten Tel Västernorrland Tel

19 Mer rabatt hos Statoil Ditt medlemsavtal hos Statoil har förbättrats ytterligare. Nu får du 107 öre inklusive moms i rabatt på Statoils truckdieselanläggningar. Vi jobbar för dig Sveriges Åkeriföretag ägs och drivs av och för er medlemmar. Vad är viktigt för dig? Vad tycker du att vi ska arbeta med? Hör av dig och berätta. Ingen kan säga annat än att denna vinter varit extrem på många olika sätt. Dialogmöte kring vinterväghållning i Västerbotten Ingen kan säga annat än att inledningen på denna vinter har varit extrem i Västerbottens kustland. Det är svårt att minnas något år med så lite plogning samtidigt som sandningen har slagit alla rekord. I januari samlades Sveriges Åkeriföretag Norr, Trafikverket, Svevia, Norrmejerier, Oskarsson och Nilssons Åkeri med flera för att diskutera den rådande situationen. Norrmejeriet och bönderna som kund har svårt att inte ha en fungerande infrastruktur som säkerställer att mjölken hämtas på utsatt tid. Om hämtningen uteblir så uppstår problem eftersom mjölken inte får kasseras direkt i avloppet vilket i sin tur leder till att gårdarna inte kan mjölka sina kor. Förarna av mjölkbilarna tampas periodvis med en mycket dålig arbetsmiljö när de ska framföra sina fordon på allt för halkiga vägar. Samtidigt som ansvaret att välja att inte köra ligger hos den enskilda föraren, åkeriägaren och kunden Norrmejerier. Trafikverket säger att det inte är en kostnadsfråga, vissa dagar under året med t.ex. underkylt regn kan vi inte garantera farbara vägar i området. DIALOGMÖTEN Det var en bra dialog på mötet som resulterade i att alla parter fick komma till tals och beskriva sin sida av problemet. Mötet resulterade bland annat i att Trafikverket och Svevia har fått kartor av Norrmejerier med logistikvägarna för hämtning av mjölken. Detta för att se om det går att prioritera vissa vägar och fördela resurserna på ett bättre sätt i området. Nu hoppas vi på Sveriges Åkeriföretag att dialogmötet leder till ökad trafiksäkerhet och bättre arbetsmiljö på våra vägar. TEXT: MATS ANDERSSON Sveriges Åkeriföretag Norr deltar kontinuerligt i olika typer av dialogmöten för att försöka synliggöra och komma tillrätta med problem som våra medlemmar tampas med. Denna artikel är ett exempel från ett sådant möte. Miljözon i Umeå inget aprilskämt! Den 1:a april inför Umeå miljözon i centrala stan. Kommunen menar att genom att ställa högre miljömässiga krav på tung trafik som trafikerar centrum ska luftkvaliteten i områden där många människor vistas förbättras. Kraven kring miljözon, som regleras i trafikförordningen, är samma för alla svenska städer som har infört miljözon och innefattar alla tunga lastbilar och bussar som drivs med diesel. Eventuella framtida revideringar av zonavgränsning och dispenshanteringar hanteras av kommunens tekniska nämnd. Området för miljözonen avgränsas av Tvärån i väster, Umeälven i söder, Östermalmsleden och Rothoffsvägen i öster samt Sandaparken, gamla E4 och gamla E12 i norr. Gamla E4:an, Västra Esplanaden samt gamla E:12an ingår inte i zonen ännu. Detta beror på att staten fortfarande är väghållare över sträckan trots att europavägstatusen numera är förflyttad till Kolbäcksvägen. Ambitionen från kommunen är att inkludera Västra Esplanaden i miljözonen när sträckan övergår till kommunalt väghållaransvar. Miljözonreglerna innebär konkret att fordon euroklass 2 och 3 inte får vara äldre Det markerade området innefattar den nya miljözonen i Umeå. än 8 år. Fordon euroklass 4 får användas till 2016 och fordon euroklass 5 (inkl EEV-klassade fordon) får användas till Än är inget slutdatum för färd med fordon euroklass 6 fastställt. TEXT: GÖRAN DANIELSSON 19

20 Frågor om YKB Har ni några frågor gällande innehåll, intyg, utbildningar etc kring YKB? Kontakta någon av oss på SÅ-Norr på Projekt Fenix Samgående med BA eller inte? Har du funderingar? Du som medlem har fortfarande möjlighet att påverka. Kontakta någon av våra styrelseledamöter i ärendet. Road trip på LBC:er i Västerbotten 2013 Under slutet av 2013 genomförde jag företagsbesök på samtliga lastbilscentraler i Västerbotten. Målsättningen var att diskutera medlemsfrågor och försäkringar med åkeriföretagare, chaufförer och personal. Besöken gav många givande diskussioner i frågor som verkligen är aktuella och som berör: Flertalet åkeriägare känner en stor frustration över rådande prisbild och den allt mer ökande utländska trafiken i Västerbotten, speciellt vid internationell trafik. Företagskontroller och sanktionsavgifter på 200,000 kr diskuterades flitigt. Det är ytterst viktigt att förarna förstår sitt ansvar och noggrant följer reglerna så att åkeriet inte riskerar sanktionsavgifter vid en företagskontroll. Lönsamhetsfrågan är alltid aktuell och efterkalkylering och uppföljning är något som vi förespråkar för att kunna få en tydlig bild av hur åkeriet mår. Under besöken framkom det att flertalet medlemmar har fått sina släpvagnar underkända vid kontrollbesiktning gällande belysningens placering och antalet lampor. Mer information hittar ni i TSFS 2013:63. I övrigt när man färdas på inlandsvägarna slås man av den många gånger smala vägbredden och risken att hamna i diket. Efter vägen kan man se tydliga spår där lastbilar har varit utanför asfaltskanten med risken att välta. Trafiksäkerhet kopplat till vägunderhåll och vägensutformning är viktiga frågor som Prisbilder, företagskontroller och sanktionsavgifter diskuterades flitigt. vi belyser när vi svarar på t.ex. transportplanerna i norr och framför vid möten med politiker. Tack för alla trevliga möten och den kunskap och erfarenhet som ni delgett mig. Vill ni i framtiden ha ett besök av SÅ-Norr på åkeriet eller på er LBC så kontakta oss. Vi kommer gärna ut och informerar om det som är aktuellt i branschen samt diskuterar och hör era funderingar och synpunkter. Jag hoppas att ni ringer eller att vi snart träffas igen. TEXT: MATS ANDERSSON Utbildningsintyg YKB: Vem har ansvaret? Efter att åtskilliga YKB-utbildningar genomförts i region norr kan man ganska snabbt konstatera att Sveriges Åkeriföretag satsat rätt gällande ett digitalt register där man kan söka och hitta kopior, på hos oss, genomförda utbildningar. När frågan ställs om förarna har sparat sina intyg från tidigare kurser brukar det alltid vara någon som skruvar på sig i lokalen. Transportstyrelsen har fortfarande bara ett register gällande genomförd grundutbildning eller komplett fortbildning á 35 timmar. Föraren ska således ha kontroll på sina intyg från tidigare kurser för att visa upp dessa på den sista utbildningsdagen av fem. Därefter kan utbildaren rapportera in till Transportstyrelsen att föraren har genomfört sina 35 fortbildningstimmar. Intygen per delkurs är personliga och det åligger således föraren ha god ordning på dessa, samtidigt har åkeriet ett ansvar att 20 Mats Andersson, SÅ Norr, informerar om YKButbildningar. säkerställa att personalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. De åkerier som använder andra utbildare bör kontrollera att det är möjligt att få ut kopior på intygen annars kan det att bli problem vid inrapporteringen av genomförd YKB-fortbildning. Åkeriet själva kan också ha egen registerhållning åt sina förare för att säkerställa att intygen finns kvar. Har du koll på dina YKB-intyg? Glöm inte bort att de förare som tog sitt körkort samt YKB-grundutbildning efter den 10 september 2009 ska vara klara med sina 35 fortbildningstimmar senast fem år efter utfärdandet för att kunna fortsätta köra yrkesmässigt. TEXT: MATS ANDERSSON

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler sunda transporter på våra svenska vägar!

Läs mer

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: "Det här är vad ni behöver" Kampanjen Fair Transport redan en succé

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: Det här är vad ni behöver Kampanjen Fair Transport redan en succé Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning SIDAN 4 Ja tack men gratis. Kunderna och omgivningen

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

ABC-ÅKARNA. Förstå vad kunden vill ha. Ahréns Åkeri AB Årets företagare. Positiva besparingar i BEAst. Rapport från ordföranderådet

ABC-ÅKARNA. Förstå vad kunden vill ha. Ahréns Åkeri AB Årets företagare. Positiva besparingar i BEAst. Rapport från ordföranderådet BEAst anläggningsprojekt SÅ s nationella nätverk för Bygg-och Anläggningstransporter har ingått i projektet. SIDAN 8 Slutkonferens Clean Truck Projektet Clean Truck har slutförts. 50 miljöanpassade lastbilar

Läs mer

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter.

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 Stockholm Svenska Transportarbetareförbundets yttrande över Transportstyrelsens utredning fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg:

Läs mer

Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKERISYDNYTT

Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKERISYDNYTT Cabotaget under lupp. I juli presenterades cabotagestudien, som vill visa olaglig trafik i Sverige. Nu ska trafik i Norge och Danmark undersökas. SIDORNA 4-5 och 12 På besök hos vinnarna. I maj vann tre

Läs mer

Grönt är skönt Effektiv körning gör underverk för både klimatet, arbetsmiljön och affärerna.

Grönt är skönt Effektiv körning gör underverk för både klimatet, arbetsmiljön och affärerna. SÅ Syds årsmöte 2014. Nytt format, livliga diskussioner och välbesökt! SIDAN 9 Ministern möter Sveriges största åkerier. I februari bjöds de största medlemsföretagen till en framtidsdag med infrastrukturministern

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKARE I VÄST. SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn

Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKARE I VÄST. SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn Cabotaget under lupp. I juli presenterades cabotagestudien, som vill visa olaglig trafik i Sverige. Nu ska trafik i Norge och Danmark undersökas. SIDORNA 4-5 och 12 Ombyggnader överallt. Det pågår många

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Vi är offensiva och gillar utmaningar

Vi är offensiva och gillar utmaningar YRKESAKADEMIN Vi är offensiva och gillar utmaningar YrkesAkademin är ett av Sveriges största och mest offensiva utbildningsföretag. Vi finns i hela landet. Varje vecka går över två tusen personer någon

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

Förare på väg Rapport samverkansprojekt åkeriföretag och skolor TYA Skolforum 18-19 oktober

Förare på väg Rapport samverkansprojekt åkeriföretag och skolor TYA Skolforum 18-19 oktober Förare på väg Rapport samverkansprojekt åkeriföretag och skolor TYA Skolforum 18-19 oktober Därför startades detta projekt Vi har behov av nya kunskaper hos våra förare Det ställs allt högre krav på bl

Läs mer

Visitas Etiska regler

Visitas Etiska regler Visitas Etiska regler En växande och dynamisk besöksnäring kräver en god affärsmiljö VISITAS ETISKA REGLER speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar. Grunden för våra medlemmars verksamheter ligger

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Presentation av. Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportföretagen

Presentation av. Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportföretagen Presentation av Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportföretagen Innehållsförteckning 1. Biltrafikens Arbetsgivareförbund 1 Vilka är vi? 1 Vad gör vi? 1 STÖD VID FÖRHANDLINGAR OCH I ARBETSRÄTTSLIGA

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen 1 Inrikes godstransporter transporterad godsmängd Järnväg 70 Sjöfart 25 Järnväg 54 Sjöfart 18 Lastbil 530 Lastbil 382 1970 totalt: 625 miljoner ton 1980 totalt: 454 miljoner ton

Läs mer

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM Int trp, allm Er beteckning Handläggare Tina Thorsell PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Nedan följer den tolkning Sveriges Åkeriföretags

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014 75 år på väg S 1939-2014 1 Året var 1939 Tidig styrelse samlad och uppställd för gruppfotografering. Åkerierna skulle organisera sig i åkeriföreningar/lastbilscentraler (samlas under ett tak) som i sin

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Historia 2006 2005 2009 2008 2007 2010 2014-15 2012-13 2011 Vision 2017 DUO-trailer Timber Strategy DUO-CAT,

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2011/12:RFR8 Trafiksutskottet. Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2011/12:RFR8 Trafiksutskottet. Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2011/12:RFR8 Trafiksutskottet Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2011/12:RFR8 3 Tillsynen av yrkesmässiga

Läs mer

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen HE 2009-03-06 Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen Bakgrund Enligt Konjunkturinstitutets redovisning för februari månad är läget i näringslivet mycket svagare än normalt. Sysselsättningen har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2009 KLAGANDE Vägverket Ombud: Verksjurist Rogert Andersson Vägverket 781 87 Borlänge MOTPART Grundels Fönstersystem & Måleri AB, 556447-4038

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Vinn upphandlingen! TRANSPORTPROFFS. Infrastrukturministern. Webbsänd debatt om åkerinäringens framtid

Vinn upphandlingen! TRANSPORTPROFFS. Infrastrukturministern. Webbsänd debatt om åkerinäringens framtid Fenix Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag om en ny branschorganisation SIDAN 4 Fair Transport Se listan över företag i vår region som tagit ställning inom trafiksäkerhet, miljöhänsyn och

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker Våra förslag till regeringen. Regeringen har en tioårig plan för transportsystemet. Men trafiksäkerheten har glömts bort, enligt SÅ:s Erika Svanström. Läs hennes förslag till regeringen. SIDAN 4 Nystart

Läs mer

Polisens trafiksäkerhetsarbete. Bengt Svensson, Poliskommissarie, Polisens Utvecklingsavdelning

Polisens trafiksäkerhetsarbete. Bengt Svensson, Poliskommissarie, Polisens Utvecklingsavdelning Polisens trafiksäkerhetsarbete Bengt Svensson, Poliskommissarie, Polisens Utvecklingsavdelning 1 Polisens nya organisation 1 RPC SÄRSKILDA UTREDNINGAR INTERNREVISION RPC 16 REGIONER / AVDELNINGAR IT HR

Läs mer

Utländska lastbilar HALLANDSÅKARNA. Åkaren som nobbar låga priser. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier

Utländska lastbilar HALLANDSÅKARNA. Åkaren som nobbar låga priser. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier Upphandlingschefen ger sina bästa råd. Vill du bli öka dina chanser att vinna offentliga upphandlingar? Halmstads upphandlingschef tipsar och förklarar hur du ska tänka. SIDAN 16 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Heavy Vehicle Transport Technology Symposia HVTT13:

Heavy Vehicle Transport Technology Symposia HVTT13: 1 (5) 28.10-31.10 2014 Heavy Vehicle Transport Technology Symposia : Internationella trender samt reflektioner efter symposiet International Forum for Road Transport Technology (IFRTT) är ett globalt nätverk

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

Beredd att betala ÅKARE I VÄST. Lyckat 80-årsjubileum! Tack alla som deltog! Kraftig kritik mot kommunala avfallsbolaget Rambo

Beredd att betala ÅKARE I VÄST. Lyckat 80-årsjubileum! Tack alla som deltog! Kraftig kritik mot kommunala avfallsbolaget Rambo Utländska bilar slipper undan. Tidigast 1 januari 2015 kan det bli aktuellt med trängselskatt för utlandsregistrerade bilar. Dåligt det ger en snedvriden konkurrens, anser SÅ Västra Götaland. SIDAN 9 Våra

Läs mer

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Avfall Sveriges årsmöte 2013 Nils Posse Kommunfullmäktiges ordförande Växjö kommun Anna Tenje Tekniska nämndens ordförande Avfall Sveriges årsmöte 2013 Peter Danielsson Ordförande

Läs mer

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Välkommen att fira 80 år med oss! Sverige Åkeriföretag Västra Götaland fyller 80 år - och det ska vi fira med pompa och ståt. Boka redan nu lördagen den 28 september. SIDAN 19 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare fordon och avancerad kommunikation, är förarens vardag lika

Läs mer

Sommaren är på väg #1.2015

Sommaren är på väg #1.2015 Information från Länstrafiken i Västerbotten. #1.2015 Sid 1 (Juni 2015) Realtid i Västerbotten Till veckan kommer vi att kunna presentera realtid för våra resenärer i tätortstrafiken i Umeå. Vi kommer

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Skydda transporten. Tips och råd om hur du kan höja transportsäkerheten

Skydda transporten. Tips och råd om hur du kan höja transportsäkerheten Skydda transporten Tips och råd om hur du kan höja transportsäkerheten Skydda bilarna och lasten FOTO: Daniel Griffel-Folio 2 Godstransporterna ökar över hela europa. det gör också rånen och stölderna.

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

INRIKTNING TRANSPORT

INRIKTNING TRANSPORT INRIKTNING TRANSPORT TYA vill med denna information hälsa dig välkommen till transportbranschen. Sid 1. Välkomstbrev från branschen Sid 2. Kursöversikt Sid 4. Transport- och yrkestävlingar Sid 5. Kollegahjälp

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Exempel. Vinterväghållning vad gäller? Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap.

Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap. MOTION 23 Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap. Inlämnad av: Patrick Nyfors Förening: Ledarna inom Energi & Teknik Då problematik har uppstått kring rekrytering till dagens Ledarförbund

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-002 Datum: 2012-04-18 Utredare: Fanny Wieru Utredning avseende olaglig överlåtelse av fastighet i Gotlands

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013 Kör- och vilotider Regler och vägledning november 2013 1 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren.

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. 1 Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. SAMMANFATTNING * Näringslivsbolaget bildat, Vd håller på att rekryteras *

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Förstå vad kunden vill ha

Förstå vad kunden vill ha Fair Transport Kampanjen rullar vidare! Läs mer om vad som är på gång. SIDAN 4-5 Kursdatum YKB Hur långt har du kommit med din YKB? Vi har kurserna som ger dig kompetensbeviset. SIDAN 21 Hjälp kunden att

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Lastbilsförare. - vad vill du arbeta med? För dig som är över 20 år

Lastbilsförare. - vad vill du arbeta med? För dig som är över 20 år År Månad Ort Namn Födelseår Önskad specialkompetens Lastbilsförare - vad vill du arbeta med? Yrkeskunnig Noggrann Serviceinriktad Bra omdöme Initiativförmåga Självständig Miljötänkande Planeringskunnig

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-002 Mellerud Datum: 2011-03-07 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Ny metod för fördelning av färdtjänstkörningar på taxichaufförer

Ny metod för fördelning av färdtjänstkörningar på taxichaufförer 2008-05-22 Stockholms Läns Landsting Hantverkargatan 45 104 22 Stockholm Ansökan Ny metod för fördelning av färdtjänstkörningar på taxichaufförer 1 bilaga Med stöd av bifogade projektförslag ansöker vi

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor. Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg

Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor. Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg Arbetsmiljöverket 2014-02-14 1 Handlingsprogram SAM (2012-15)

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2010/2011 Information om arbetsmarknad utbildning 10 000 lastbilsförare har nyrekryterats det senaste året Allt fler transportföretag anställer! Under det senaste året har

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Kommunens fortsatta arbete med fiberutbyggnaden på landsbygden?

Kommunens fortsatta arbete med fiberutbyggnaden på landsbygden? Kommunens fortsatta arbete med fiberutbyggnaden på landsbygden? Detta är en sammanfattning av hur jag skulle ha fortsatt arbetet med fiberutbyggnaden på landsbygden om jag hade fortsatt att jobba med detta.

Läs mer

2013-12-13. Samordnad Varudistribution 2.0

2013-12-13. Samordnad Varudistribution 2.0 2013-12-13 Samordnad Varudistribution 2.0 Totalt: 60 000 inv Leveransadresser: ca 100st Historiskt sett har vi upphandlat livsmedel sedan 1996. Önskemål Minska antalet transporter av livsmedel Mer närproducerat

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Arbetsmiljöverket skärper föreskrifter för truckar och gavelliftar. I ett beslut från mars skärper AMV föreskrifterna. SIDAN 4-5 Startskottet har gått för BAT. Den 28 oktober höll region Halland och Syd

Läs mer