Instruktionsbok ALPRO ver 6.60/Allmänt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsbok ALPRO ver 6.60/Allmänt"

Transkript

1 Instruktionsbok ALPRO ver 6.60/Allmänt

2

3 Innehållsförteckning ALPRO System... 1 Säkerhetsföreskrifter... 1 ALPRO ver 6.60/Allmänt... 3 Allmän beskrivning... 3 Mjölkningssystem... 3 Introduktion... 4 Mjölknings- och utfodringssystem (Fullständigt ALPRO)... 5 Driftsledningssystem med dator... 6 Utfodringssystem... 6 Får- och getsystem... 6 Komponenter i systemet... 7 ALPRO System ALCOM-busen Bekräfta grupp Programöversikt Uppstartning Starta upp processorn Grundinställning Rutiner Lägga in en ny ko i systemet Ändra transpondernummer Flytta en ko till en annan grupp Ta bort en ko från systemet Felsökning Systemkontroll... 39

4

5 ALPRO System Säkerhetsföreskrifter ALPRO System Säkerhetsföreskrifter Läs igenom instruktionsboken noggrant innan du installerar ALPRO System. En riktig hantering av utrustningen är en förutsättning för att allt ska fungera korrekt. Utrustningen får endast användas för det ändamål som beskrivs i instruktionsboken. Om ALPRO System av någon anledning inte fungerar eller kor i besättningen vägrar att använda systemet är det lantbrukarens ansvar att utfodra och mjölka korna på annat sätt. Varning! Kontrollera att det inte finns rör eller andra utstickande föremål där korna vistas. Det finns annars risk för att korna kan fastna med sina transpondrar. Kalibrering av mjölkmätare och foderportionerare är av största vikt för mjölknings- och utfodringsresultatet. Om kalibreringen av någon anledning utförs felaktigt, eller felaktiga värden programmerats, kommer mjölkregistreringen och utfodringen att bli felaktig till dess att kalibreringen utförts på ett korrekt sätt och korrekt värden programmerats. Varning! Ta aldrig av locket på systemprocessorn innan nätkabeln har dragits ur. Varning! Täck inte gallret på systemprocessorn, t.ex. med minneskorten. Gallret är till för processorns ventilation och överhettning uppstår om det täcks. 1(39)

6 ALPRO System Säkerhetsföreskrifter Varning! Följande enheter får inte spolas med vatten: Systemprocessor Stationskontroll Kopplingsboxar ID-portalens elektronikenhet. Varning! Följande enheter får inte rengöras med vatten eller ånga från högtryckstvätt: Mjölkmätare Stallplatsenhet. Varning! Använd aldrig lösningsmedel på någon del av enheterna. 2(39)

7 Allmän beskrivning ALPRO ver 6.60/Allmänt Allmän beskrivning Mjölkningssystem Det här systemet består av stand-alone stallplatsenheter (MPC) med mjölkmätare och annan utrustning, vilka styrs av stallplatsenheterna. Alla stall manövreras oberoende av varandra. Systemet har följande funktioner: mjölkmätning mjölkningskontroll diskning användargränssnitt tilläggsfunktioner 3(39)

8 Allmän beskrivning Tillgängliga programspråk i processorn Genom att ladda olika programmoduler kan följande språk väljas: Engelska Japanska Tyska Ungerska Franska Spanska Holländska Portugisiska Italienska Tjeckiska Svenska Slovenska Danska Kroatiska Norska Polska Finska Introduktion ALPRO är ett integrerat, datoriserat driftledningssystem för utfodring och mjölkmängdsregistrering av djur i lösdrift. Systemet innehåller dessutom en kokalender. ALPRO är byggt runt en systemprocessor och utnyttjar en s.k. ALCOM-bus (en seriell tvåledarkabel) för datakommunikation. 124 anslutningar kan kopplas till buskabeln (en anslutning består t.ex. av en stallplatsenhet, en stationskontroll eller en portal-id). ALPRO bygger på datakommunikation mellan systemprocessorn och ett antal delkomponenter. Systemprocessorn kan, i standardversionen, hantera upp till 770 djur och ~7000 djur med utökad systemkapacitet. Åtta mjölkningsstallar med olika utformning kan skötas, t.ex. fiskbens-, midiline-, tandem-, parallell-, trigon-, polygon- eller karusellstall. Storleken begränsas av antalet anslutningar på buskabeln. Maximalt 16 rader eller 124 anslutningar. Identifieringen av korna görs antingen automatiskt (portal-id) eller manuellt. Systemet har en diagnosfunktion för att systemfel ska kunna spåras. Spänningen till mjölkningsstallarna är 12 V AC och till foderstationerna 24 V AC. ALPRO är ett öppet system, vilket innebär att nya enheter och nya programrutiner kan läggas till systemet. Följande konfigurationer finns: Stand-alone mjölkningssystem Utfodringssystem Mjölknings- och utfodringssystem (Fullständigt ALPRO) Driftledningssystem för mjölkning och utfodring av får och getter Driftsledningssystem anslutet till en extern dator, ALPRO Windows 4(39)

9 Allmän beskrivning Mjölknings- och utfodringssystem (Fullständigt ALPRO) I det här systemet är stallplatsenheterna anslutna till en processor via ALCOM-busen. För att identifiera korna ansluts dessutom en portal-id eller en transponderläsare. Systemprocessorn är den centrala delen i systemet. Den koordinerar och kontrollerar de övriga enheterna. Systemet har följande funktioner: mjölkningskontroll mjölkmätning och registrering utmatning av kraftfoder diskning användargränssnitt förvarning identifiering övervakning och kokalender aktivitet avskiljningsgrind sjukdomsjournal programladdning minnesbackup systemövervakning tilläggsfunktioner utfodring i mjölkningsstall (tillval) 5(39)

10 Allmän beskrivning 1 Driftsledningssystem med dator I det här systemet är en persondator ansluten till systemprocessorn. Med datorn hanteras databasen, och systemet har följande funktioner utöver dem som nämnts ovan: avancerad besättningsövervakning avancerat användargränssnitt avancerad service Systemprocessorn har ett inbyggt användargränssnitt (knappsats och display). Utfodringssystem En systemprocessor koordinerar och styr utfodringsutrustningen. Korna identifieras med en transponderläsare i varje utfodringsstation. Systemet har följande funktioner: utmatning av kraftfoder användargränssnitt förvarning identifiering övervakning och kokalender aktivitet sjukdomsjournal programladdning minnesbackup systemövervakning tilläggsfunktioner utfodring i mjölkningsstall (tillval) Får- och getsystem Det här systemet liknar driftledningssystemet för mjölkning och utfodring av kor, men där vissa anpassningar gjorts för får och getter, t.ex. förinställda avelsinställningar, nya texter och 6(39)

11 Allmän beskrivning symboler, andra värden för pulseringshastighet och pulseringsförhållanden samt annan bestämning av mjölkvikt. Det finns även ett AlproWindows för får- och getuppfödare som stöder de nya funktionerna. Komponenter i systemet Mjölkmätare Mjölkmätaren, en per mjölkplats, väger mjölkmängden och skickar en signal till stallplatsenheten. Flödesindikator Flödesindikatorn, en per mjölkplats, indikerar mjölkflödet och skickar en signal till stallplatsenheten för avtagning. Stallplatsenhet (MPC) Stallplatsenheten är anslutningen mellan stallplatsen och buskabeln och är kopplad till mjölkmätaren. Stallplatsenheten är placerad i mjölkningsstallet, en per plats, och utgör gränssnittet mellan människa och maskin via en display, statusindikatorer och en knappsats. Stallplatsenheten utgör även gränssnittet för identifieringsutrustning och grindkontroll. Systemprocessor Systemprocessorn är den enhet som styr ALPRO. Processorn innehåller ALPRO driftledningsprogram och dataminne. Processorn har en knappsats och en display. Ett minneskort kan användas för säkerhetskopiering av dataminnet. I händelse av minnesförlust i processorn kan alla data återskapas från detta kort. Processorn har utgångar till buskabeln, en skrivare och en persondator. 7(39)

12 Allmän beskrivning Foderstation Foderstationen är platsen för utfodring av kraftfoder eller mjölk. Den innehåller stationskontroll, läsare och portionerare. Stationskontroll Stationskontrollen är den styrande enheten på foderstationen. Den innehåller program och dataminne för att sköta identifiering och foderportionering. Fodervagn En fodervagn som installerats kan portionera ut kraftfoder och/eller ensilage individuellt till korna. Två till åtta foder kan hanteras beroende på vilken typ av fodervagn som installerats. Fodervagnen är upphängd på en räls. Identifiering Följande typer av identifiering finns för att identifiera korna när de går in i ett mjölkningsstall: Portal: En portalläsare installeras vid ingången till varje rad i mjölkningsstallet och ansluts till buskabeln. För foderstationer används transponderläsare för identifiering. En transponderläsare installeras i varje foderstation och ansluts till stationskontrollen. Transponder Varje djur i besättningen måste bära en transponder. Transpondern sänder en signal när den får tillräckligt med energi via ett elektromagnetiskt fält från transponderläsaren eller portalläsaren. 8(39)

13 Allmän beskrivning Skrivare Om en skrivare är ansluten till processorn kan ca 30 olika listor skrivas ut. Listorna ger information om utfodring och mjölkning samt om foderstationer, mjölkningsstallar och systeminställningar. Persondator Systemprocessorn kan anslutas till en extern dator som sköter driftsfunktioner och avancerat användargränssnitt. Aktivitet Aktivitetsmätningen är ett elektroniskt detektionssystem för kor och och kvigor som närmar sig brunst. 9(39)

14 Allmän beskrivning ALPRO System ALCOM-bus Mjölkning Portalidentifiering Utfodring av kor Utfodring av kalvar 10(39)

15 Allmän beskrivning ALCOM-bus EIpulsator Flödesindikator Mjölkning Mjölkmätare Portalidentifiering Mjölkningsstallar: - Fiskben - Tandem - Karusell - MidiLine 11(39)

16 Allmän beskrivning Utfodring av kraftfoder till kalvar ID-verifiering Sortering ALCOM-bus Utfodring av kalvar Utfodring av kor 12(39)

17 Allmän beskrivning Fodervagn ALCOM-bus Utfodring i mjölkningsstall 13(39)

18 Allmän beskrivning ALCOM-busen ALPRO-systemet använder en ALCOM-bus för datakommunikation. Det finns 127 anslutningspunkter på buskabeln av vilka 124 kan användas för att ansluta andra enheter. T-kopplingar är inte tillåtna. Båda ändarna på buskabeln måste ha ett ändmotstånd. Varje anslutningspunkt med en kopplad enhet måste ges en unik adress, se tabellen nedan. Systemprocessorn och alla portal-id har alltid en fast adress, 3, 4, 5, 6 osv. 14(39)

19 Allmän beskrivning 3 SP Office JB < 2 m ALCOM bus 11 Address No. 13 SC No.3 14 SC No.4 SP SC ID M JB System Processor Station Controller Portal Identification MPC Junction Box Position for end ressistance Loose house feeding SC No.2 12 SC No.1 11 Milking parlour Address No. Unit Remarks 5 ID 4 0 Test mode Fixed 1 Broadcast 2 Not used 3 System Processor 4 Portal ID No M Station Controller No.1 Programmable MPC No.L Last node 15(39)

20 Allmän beskrivning Bekräfta grupp För att bekräfta mjölkvikten för ALPRO-processorn i ett parallellstall används en kontakt som är ansluten till den första stallplatsenheten. Kontakten är i de flesta fall kopplad till knappen för utsläpp av alla kor. I många fall används gruppknappen (en grupp kor) för att släppa ut korna och mjölkmängden bekräftas därigenom inte. Funktionen för att bekräfta grupp gör det möjligt att bekräfta bara en del av sidan (en grupp). På så sätt bekräftas alltid mjölkmängden när korna lämnar stallet. Se även kapitlet Installation i den här boken. OBS! Du kan inte ha Backflush och AlfaDast installerade i samma anläggning. 16(39)

21 Programöversikt ALPRO ver 6.60/Allmänt Programöversikt Nivå 1 Nivå 2 ALPRO Processorprogram 1 Kodata 2 Utfodring 3 Mjölkdata 4 OBS!-kor 5 Utskrifter 6 System 7 Gruppval 8 Larm Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 1 Kodata 1:1 Ko/tsp/mätare 1:2 Aktivitet 1:2:1 Graf 1:3 Kokalender 1:4 Kodata 1:5 Gruppbyte 1:6 Sjukdomar 1:2:2 Aktivitet 1:2:3 Inställning 1:2:4 Aktivitetslarm 1:2:5 Korrekt ko/mätare 1:7 Ny ko/ta bort ko 1:7:1 Ny ko 1:8 HDX-transponder 1:7:2 Ta bort ko 17(39)

22 Programöversikt Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 2 Utfodring 2:1 Fodergivor 2:2 Konsumtion/dag 2:3 Konsumtion totalt 2:4 Tillgång foder 2:5 Foderberäkning 2:5:1 Foderberäkning 2:6 Ökning/minskning 2:7 Ändra givan 2:8 Äthastighet 2:5:2 Fodertabeller 2:5:3 Mjölkkorrigering 2:5:4 ECM-formel 2:5:5 Gruppberäkning 2:5:6 Gruppkontroll 2:5:7 Foderkurva 2:5:7:1 Justeringar 2:5:7:2 Foderkurva 2:5:7:3 Kraftfoder 2:5:7:4 Koncentration 2:5:7:5 Sötmjölk 2:5:7:6 Tillsatser 2:5:7:7 Portionsstorlek 2:5:7:8 Kalvstatus 2:5:8 Kalvutfodring 2:5:8:1 Drickhastighet 2:5:8:2 OBS!-kalvar 18(39)

23 Programöversikt Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 3 Mjölkdata 3:1 Mjölk idag 3:2 Mjölk igår 3:3 Mjölk/vecka 3:4 Mjölk/månad 3:5 Mjölk/laktation 3:6 Laktationskurva 3:7 Flaggor 3:7:1 OBS!-flaggor 3:7:2 Påminnelsekoder 3:7:3 Felrapporter 3:7:4 Avskilj ko 3:8 Analys 3:8:1 Analys 3:8:2 Senaste mjölkning avancerad 3:8:3 Senaste mjölkning 3:8:4 Avancerad analys 3:8:5 Gruppanalys Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 4 OBS!-lista 4:1 Kokalender 4:1:1 Första brunst 4:1:2 Seminering 4:1:3 Ny brunst? 4:1:4 Dräktig.kontroll 4:1:5 Sinläggning 4:1:6 Ökning/minskning 4:1:6 Kalvning 4:2 Utfodring 4:2:1 Låg konsumtion 4:2:2 Tidig varning 4:2:3 Avvänjning 4:2:4 Kalvutfodring 4:3 Mjölkning 4:3:1 Ej mjölkade kor 4:4 Aktiva kor 4:5 Summering 4:3:2 Låg mjölkmängd 4:3:3 Relativ mängd 19(39)

24 Programöversikt Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 5 Utskrifter 5:1 Kodata 5:1:1 Tsp/mätare nr 5:1:2 OBS!-lista 5:1:3 Kort OBS!-lista 5:1:4 Kokalender 5:1:5 Kokort 5:1:6 Kalvningsplan 5:1:7 Aktivitet 5:1:7:1 Aktivitet 5:1:8 Avskiljningslista 5:2 Utfodring 5:2:1 Foderlista 5:2:2 Larmlista 5:2:3 Tidig varning 5:2:4 Ökning/minskning 5:2:5 Foderberäkning 5:2:6 Foderåtgång 5:2:7 Kalvutfodring 5:3 Mjölkdata 5:3:1 Sista mjölkning 5:3:2 Mjölkmängd 5:3:3 Låg mjölkmängd 5:3:4 Egna flaggor 5:3:5 Felrapporter 5:3:6 Ej mjölkade kor 5:3:7 I fel grupp 5:3:8 Grupprapport 5:4 Stationsdata 5:4:1 Stationsdata 5:4:2 MPC 5:4:3 Drifttid 5:4:4 Fodersilo 5:5 Foder/mjölk 5:5:1 Foder/mjölk 5:5:2 Mjölk minus foder 5:1:7:2 Okända mätare 5:1:7:3 Ej aktiva mätare 5:1:7:4 Kor på bete 5:1:7:5 Mätare standby 5:1:7:6 Aktivitetslista 20(39)

25 Programöversikt Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 5:6 System 5:7 Egen lista 5:7:1 Lista 1 5:8 Stoppa utskrift 5:7:2 Lista 2 5:7:3 Lista 3 5:7:4 Lista 4 5:7:5 Lista 5 5:7:6 Lista 6 5:7:7 Lista 7 5:7:8 Lista 8 21(39)

26 Programöversikt Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 6 System 6:1 Allmänt 6:1:1 Grundinställning 6:1:2 Gruppdata 6:1:3 Kokalender 6:1:4 Display 6:1:5 Urval 6:1:5:1 Urval A 6:1:5:2 Urval B 6:1:5:3 Urval C 6:1:5:4 Urval D 6:1:6 Aktivitet 6:1:6:1 Allmänt 6:1:6:2 Mätare på/av 6:1:6:3 Senaste sändning 6:1:6:4 Filterinställning 6:1:6:5 Tidsdiagnos 6:1:6:6 Larm (MPC) 6:1:6:4:1 Känslighet 6:1:6:4:2 Noggrannhet 6:1:6:4:3 Kokalenderstatus 6:1:6:4:4 Nästa brunst 6:1:6:4:5 Gruppdata 6:1:6:6:1 Hög aktivitet 6:1:6:6:2 Ingen sändning 6:1:6:6:3 Relativ aktivitet 22(39)

27 Programöversikt Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 6:2 Utfodring 6:2:1 Allmänt 6:2:2 Silo 6:2:2:1 Ny silo 6:2:3 Fodermedel 6:2:2:2 Ta bort silo 6:2:2:3 Siloinnehåll 6:2:2:4 Volym/larmnivå 6:2:4 Foderstation 6:2:4:1 Ny/ta bort 6:2:4:1:1 Ny foderstation 6:2:4:2 Foderstation 6:2:4:3 Utfodrat/station 6:2:4:4 Adress/version 6:2:4:5 Kalvamma SM 6:2:5 Fodervagn 6:2:5:1 Starta vagn 6:2:6 Foder i mjölkstall 6:2:5:2 Platsdata 6:2:5:3 Status 6:2:5:4 Vagnsdata 6:2:5:5 Startdata 6:2:5:6 Matare 6:2:5:7 % / Utfodring 6:2:5:8 Boxdata 6:2:6:1 Foder i mjölkstall 6:2:6:2 Kalibrering 6:2:6:3 Gruppdata 6:2:4:1:2 Ta bort station 23(39)

28 Programöversikt Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 6:3 Mjölkning 6:3:1 Allmänt 6:2:7 Kalvutfodring 2:6:7:1 Justeringar 6:2:7:2 SM pulver 6:2:7:3 Avvänjning 6:3:2 Mjölkstall 6:3:2:1 Allmänt 6:3:3 MPC 6:3:4 Portal ID 6:3:5 Avskiljningsgrind 6:3:2:2 Tandem 6:3:2:3 Karusell 6:3:2:4 MidiLine 6:3:5:1 Allmänt 6:3:5:2 Inställningar 6:3:5:3 Autoavskilj 6:3:6 ID status 6:3:6:1 Adress/Version 6:3:7 ID-kontroll 6:3:8 Multi-ID 6:3:6:2 ID status 6:4 Stationsdata 6:4:1 Silo 6:4:1:1 Ny silo 6:4:1:2 Ta bort silo 6:4:1:3 Siloinnehåll 6:4:1:4 Volym/larmnivå 24(39)

29 Programöversikt Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 6:4:2 Foderstation 6:4:2:1 Ny/ta bort 6:4:2:1:1 Ny foderstation 6:4:3 Portal ID 6:4:4 MPC 6:4:5 Avskiljningsgrind 6:4:6 Antenn 6:4:7 MPC spengummi 6:4:8 Avskiljningsgrind status 6:5 Skrivare 6:5:1 Skrivarinställning 6:5:2 Grafik 6:5:3 Skrivartyp 6:5:4 Rapportgenerator 6:4:2:2 Foderstation 6:4:2:3 Utfodrat/station 6:4:2:4 Adress/version 6:4:2:5 Kalvamma SM 6:4:5:1 Allmänt 6:4:5:2 Inställningar 6:4:5:3 Autoavskilj 6:4:7:1 MPC spengummi 6:4:7:2 MPC mjölkdata 6:4:7:3 0-ställ drifttid 6:4:7:4 0-ställ mj.mätare 6:5:4:1 Rapportgenerator 6:5:4:2 Återställ 6:4:2:1:2 Ta bort station 25(39)

30 Programöversikt Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 6:6 Namn 6:6:1 Gårdsnamn 6:6:2 Fodermedel 6:6:3 Sjukdomsnamn 6:6:4 Påminnelsekoder 6:6:5 Egen lista 6:6:6 Vagnsnamn 6:7 Minneskort 6:7:1 Skriv minneskort 6:7:2 Läs minneskort 6:7:3 Nytt program 6:7:3:1 Processor 6:7:4 Kortkontroll 6:7:5 Skriv vagnkort 6:7:6 Läs vagnkort 6:8 Service 6:8:1 Anslutningar 6:8:2 Kommunikation 6:8:3 Tandem status 6:8:4 Kallstart 6:8:5 ID buffert 6:8:6 Aktivitet 6:8:7 Diag inställning 6:8:8 System info 6:7:3:2 MPC 6:7:3:3 SGC 6:7:3:4 MPC 510 6:7:3:5 MPC 610 6:7:3:6 MULTI-ID 26(39)

31 Uppstartning ALPRO ver 6.60/Allmänt Uppstartning När installationen är klar ska anläggningen startas upp. Starta först upp systemprocessorn. Starta upp processorn Följande procedur beskriver hur systemprocessorn startas upp: en kallstart utan minneskort. Angående säkerhetskopiering med minneskort, se separat beskrivning i kapitlet PROGRAMBESKRIVNING. Kontrollera att rätt volttal är inställt på undersidan av processorn, 220 eller 110 volt. Anslut processorn till nätuttaget. RESTORE FROM MEMORY CARD(S)? NO När processorn är ansluten visas denna bild. Observera att minnet är öppet. När uppstartningen inte sker från minneskortet ska NEJ stå kvar i rutan. 27(39)

32 Uppstartning - Tryck på RETUR. Intilliggande bild visas i displayen. Grundinställning GRUNDINSTÄLLNINGEN är densamma för alla inställningar: - Ställ klockan genom att programmera: Dagens datum Aktuell tid Dygnsskifte. DYGNSSKIFTE Dygnsskifte är den tidpunkt då all summering och uppdatering av foder- och mjölkdata startas. Denna tid kan sättas till när som helst under dygnet. Undvik att lägga dygnsskiftet under ett mjölkningspass. Inställningen av dygnsskiftet påverkar inte kokalender, se nedan. Följande händer vid dygnsskifte: Mjölkning Mjölk idag blir Mjölk igår. Mjölk/månad uppdateras. Mjölk/laktation uppdateras. Mjölk 7 dagar räknas om. Alla register flyttas fram en dag. Kostatus Utfodring En ny utfodringsdag startas och Överföring (om det finns) läggs till den dagliga foderportionen. En ny Konsumerat igår beräknas. Konsumerat idag uppdateras. Konsumtion totalt uppdateras. Alla öknings-/minskningsfunktioner uppdateras ett steg. Volym/larmnivå, siloinnehåll Foderstation utfodrat 28(39)

33 Uppstartning Kokalender Kokalender beräknas alltid vid midnatt, eftersom den är datumberoende. Dagskiftet kan inte ställas in manuellt. Alla faser, OBS!-listor och flaggor uppdateras. Aktivitet Viktigt!Undvik att lägga dygnsskiftet under ett mjölkningstillfälle. OBS!Dygnsskifte kan endast sättas i jämna timmar, t.ex , Datumformat. Datumformat är sättet på vilket datum skrivs ut och visas i fönstret. 12 oktober, 2004, kan t.ex. anges på tre olika sätt: /12/04 - Tryck på motsvarande siffertangent! - Välj språk. Tryck på valfri siffertangent för att byta språk. - Välj lösenord LÖSENORD Tillstånd behövs för att öppna minnesfunktionen i datorn och för att göra en åtkomlig programmering. För detta ändamål behövs ett lösenord. Lösenordet är en fyrsiffrig kombination mellan Det är nödvändigt att känna till detta lösenord för att kunna öppna minnet och att programmera. Om behov finns kan 0 programmeras som ett lösenord. Minnet förblir då öppet hela tiden och stängs inte förrän vinjettbilden visas. Detta är inte att rekommendera, då det finns risk för att uppgifter ändras oavsiktligt. - Ställ in skrivarhastighet, t.ex Ställ in kommunikationshastigheten, helst på Om en PC är ansluten ska den ha samma kommunikationshastighet. - Ställ in Ingen sändning. Detta är den tid som systemet ska vänta tills "Ingen 29(39)

34 Uppstartning sändning" är aktiverat. Se även funktion 1:2:4 i kapitlet Programbeskrivning. - Ställ in viktenhet: kg. - Ställ in ljud vid larm på processorn? JA eller NEJ. HAMRA FARM DATE: TIME: 09:48:23 HAMRA GÅRD DATUM: TID: 09:48:23 DJURTYP Bilden som visas i vinjettbilden är en ko eller ett får och en get beroende på vilken språkversion som är installerad. Får- och getspråkversionen har anpassats för får och getter, t.ex. förinställda avelsinställningar, nya texter, andra värden för pulseringshastighet och pulseringsförhållanden samt annan bestämning av mjölkvikt. - Tryck på RETUR. - Licensnumret programmeras när uppstartningen är klar. SYS ID visas nu i displayen. SYS ID ska meddelas DeLaval och ett licensnummer sänds då i retur. Hur licensnumret programmeras beskrivs i kapitlet Programbeskrivning, funktion 6:1:1. När licensnummer lagts in korrekt försvinner SYS ID-numret från fönstret. DO NOT FORGET TO ENTER YOUR LICENSE NUMBER... Så länge rätt licensnummer inte är angivet visas denna bild varje gång programmet öppnas. Detta kommer ligga kvar ett tag varje gång programmet öppnas. ALPRO SYSTEM DATE: TIME: 10:45:31 Grundinställningarna är nu klara. Om du vill göra en komplett start av ALPRO fortsätter du med att starta utfodrings- och mjölkningssystemen. Om du bara vill starta utfodringssystemet fortsätter du med startprocessen för detta. 30(39)

35 Rutiner ALPRO ver 6.60/Allmänt Rutiner Lägga in en ny ko i systemet Använd funktion 1:7:1. Den här funktionen användes vid uppstartningen för att lägga in hela besättningen. Funktionen kan också användas senare för att lägga in en ny ko i besättningen. OBS!Om ingen tangent har tryckts inom fem minuter visas vinjettbilden och programmerade värden försvinner om du inte har tryckt på Retur. Alla data som ska programmeras bör därför först skrivas ner, så att de kan programmeras samtidigt utan långa uppehåll. Börja från huvudmenyn. NY KO KO NR: - Öppna funktionen 1:7:1. Öppna minnet om det är stängt. NY KO - Skriv in den nya kons nummer, t.ex KO NR: Tryck på Retur. 31(39)

36 Rutiner NY KO: 265 GRUPP: 1 TRANSPONDER NR: MÄTARE NR: Ett nytt fönster visas. NY KO: 265 GRUPP: 2 TRANSPONDER NR: 3679 MÄTARE NR: - Skriv in kons gruppnummer, t.ex. grupp nr Flytta markören ett steg åt höger. - För B-transpondrar: Skriv in transpondernumret, t.ex HDX-transpondernummer kan anges i menyn 1:8, men är lättare att hantera i ALPRO Windows eller med en handläsare och AlproSync. Ytterligare information finns i ALPRO ver 6.60, Identifiering. - Flytta markören ett steg ner om ett system för aktivitetsmätning har installerats. - Skriv in kons aktivitetsmätarnummer. - Fortsätt med ytterligare en ny ko genom att trycka på Esc, eller avsluta genom att trycka på Enter. Ett nytt fönster visas. Dagens datum visas högst upp. Ett steg ner i markören visar den fas som kon är i. Genom att trycka på valfri siffertangent kan fasen ändras. - Ändra till kons aktuella fas. - Flytta markören ett steg ner. Ange när kon är född. Beroende på vilket sätt som valts att ange datum i funktion 6:1:1 kan tre olika datumformat visas, här ÅÅ.MM.DD. Markören flyttas automatiskt mellan siffergrupperna, förutsatt att två siffror har programmerats i markören. Programmera t.ex. 03 istället för 3. Uppgift om när kon är född är det enda som måste anges för att kunna gå vidare. Alla 32(39)

37 Rutiner andra uppgifter kan anges senare. Inställningen UTSLAGSKO (ska kon slaktas?) ändras till JA genom att markören placeras där och valfri siffertangent trycks ner. När siffertangenten trycks ner igen visas NEJ. Inställningen TJUR (namnet på tjuren som används för seminering) görs med samma rutin som i funktion 6:6. - Placera markören och tryck på valfri siffertangent. Rutinen öppnas. Inställningen FÖRLOPP kan anges med: LÄTT, SVÅR eller NORMAL - Placera markören och tryck på valfri siffertangent. Innehållet ändras. Inställningarna KALV 1 och KALV 2 görs genom att kalvarnas nummer anges till vänster. Till höger, kalvarnas kön: KVIGA eller TJUR. - Placera markören och tryck på valfri siffertangent. Innehållet ändras. - När alla inställningar (åtminstone uppgift om när kon är född) har gjorts går du vidare genom att trycka på Retur. FODERGIVOR GIVA TILLGÅNG KO NR: 265 FODER KG GRUPP: 2 FODER KG FODER KG GIVA Här programmeras kons dagliga giva av varje foderslag. Givan kan programmeras mellan 0.00 och maxgivan som programmerats för detta foder i funktion 6:2:3, max. är 50 kg. Till exempel 3.25 kg av foder nr.1. - Flytta markören ett steg åt höger. - TILLGÅNG När en ko läggs in i systemet är hon ännu inte berättigad till foder, dvs. hon har inget foder tillgängligt. Programmera en liten giva till att börja med. Givan kan programmeras mellan 0.0 och en mängd som utgör en fastslagen procentsats av den dagliga givan. Procentsatsen programmeras som MAX TILLGÄNGLIG 33(39)

38 Rutiner GIVA i funktion 6:2:1. - Tryck på Retur när alla uppgifter i funktionen är riktiga. Konummer 265 finns nu inlagt i processorns databas. En ny ko kan läggas in. Ändra transpondernummer Använd funktion 1:1. Vid byte av transponder måste transpondernumret ändras i processorns minne. Numret byts i funktion 1:1, KO/TSP/MÄTARE. KO/TSP/MÄTARE KO NR: TRANSPONDER NR: GRUPP: MÄTARE NR: ID: KO/TSP/MÄTARE Anta att transpondern för ko nummer 23 ska ändras. Transpondernummer 7421 ersätts av Programmera konummer Tryck på Retur. KO/TSP/MÄTARE KO NR: 23 TRANSPONDER NR: 7421 GRUPP: 2 MÄTARE NR: ID: KO/TSP/MÄTARE Kons gruppnummer och transpondernummer visas. - Flytta markören ett steg åt höger. - Programmera det nya transpondernumret. 34(39)

39 Rutiner KO/TSP/MÄTARE KO NR: 23 TRANSPONDER NR: 6481 GRUPP: 2 MÄTARE NR: ID: KO/TSP/MÄTARE Det nya transpondernumret visas. - Avsluta genom att trycka på Retur. Ett nytt transpondernummer är nu programmerat för ko nummer 23. Flytta en ko till en annan grupp Använd funktion 1:5. För att flytta en ko från en grupp till en annan måste kons gruppnummer först ändras i processorns minne. Detta görs i funktion 1:5 GRUPPBYTE. GRUPPBYTE FLYTTA KON TILL EN NY GRUPP KO NR: GRUPP: NY GRUPP: Anta att ko nummer 23 ska flyttas från grupp 2 till grupp 3. - Programmera kons nummer i markören. - Tryck på Retur. 35(39)

40 Rutiner GRUPPBYTE FLYTTA KON TILL EN NY GRUPP KO NR: 23 GRUPP: 2 NY GRUPP: Kons nuvarande grupp visas. Markören flyttas två steg ner. GRUPPBYTE FLYTTA KON TILL EN NY GRUPP KO NR: 23 GRUPP: 2 NY GRUPP: Nu kan det nya gruppnumret programmeras. - Tryck på siffertangent 3. - Tryck på Retur för att bekräfta gruppbytet. En ny bild visas. När kon har bytt grupp kommer den nya gruppens fodermedel att ges till henne. Kontrollera att foderkombinationen är den rätta för ko nummer 23. Den nya gruppen kanske har färre, fler eller helt andra fodermedel än den gamla gruppen. Programmera eventuella nya fodergivor. Om något foder är nytt för kon måste tillgänglig fodergiva också programmeras. I vårt exempel är foder 4 nytt. - Flytta markören två steg ner. - Programmera den dagliga givan av foder 4, t.ex kg. - Flytta markören ett steg åt höger. - Programmera tillgängligt foder, t.ex kg. - Avsluta genom att trycka på Retur. 36(39)

41 Rutiner Ko nummer 23 har nu bytt grupp och fodergivorna har anpassats efter den nya gruppen. Funktionen OBS! Flaggor visas och aktuell status kan ställas in. Ta bort en ko från systemet Använd funktion 1:7:2. Om en ko av någon anledning ska tas bort från besättningen måste kon även tas bort från processorns minne. NY KO KO NR: Kon tas bort i funktion 1:7:2, TA BORT KO. Anta att ko nummer 56 ska tas bort. - Programmera konumret. - Tryck på Retur. TA BORT KO KO NR: 56 TRYCK ENTER FÖR ATT TA BORT NR: 56 ANNAN TANGENT GER HUVUDMENYN En ny bild visas och du får en andra chans att bekräfta att ko nummer 56 ska tas bort. Om det är ett misstag och kon ska vara kvar, trycker du på en valfri tangent för att återgå till funktionen. Om ko nummer 56 ska tas bort: - Tryck på Retur. Ko nummer 56 tas bort från systemet och alla uppgifter om henne raderas från processorns minne. 37(39)

42 Rutiner 38(39)

43 Felsökning ALPRO ver 6.60/Allmänt Felsökning A B C D 0---*** x** ********** 90** Systemkontroll Ange funktion 6:8:1 på systemprocessorn. Funktionen i displayen visar alla anslutningarna på buskabeln. Varje anslutning representeras med ett streck. Strecket ersätts med x, + eller * enligt följande: x betyder aktiverad, men ej ansluten till systemet. T.ex. stationskontroll med strömavbrott. + betyder ansluten, men ej aktiverad i processorn. T.ex. ej i drift för tillfället. * betyder aktiverad och ansluten. Figuren här intill visar som exempel ett system med två portaler, fyra foderstationer, och ett 2 x 6 mjölkningsstall. Adresser: 3 - systemprocessor (A) 4 - portalantenn ID Nr.1 (B) 5 - portalantenn ID Nr.2 (C) stationskontroll (D) MPC (E) E 39(39)

Instruktionsbok ALPRO ver 6.60/DeLaval fodervagnar

Instruktionsbok ALPRO ver 6.60/DeLaval fodervagnar Instruktionsbok ALPRO ver 6.60/DeLaval fodervagnar - 0605 - Innehållsförteckning ALPRO ver 6.60/DeLaval fodervagnar... 1 Allmän beskrivning... 1 Uppstartning... 3 Uppstartning/ALPRO Fodervagn... 5 Tips!...

Läs mer

Instruktionsbok ALPRO ver 6.60/Aktivitetsmätarsystem från DeLaval

Instruktionsbok ALPRO ver 6.60/Aktivitetsmätarsystem från DeLaval Bruksanvisning i orginal Instruktionsbok ALPRO ver 6.60/Aktivitetsmätarsystem från DeLaval - 0605 - Innehållsförteckning ALPRO aktivitetsmätare med RF-interface... 1... 1 ALPRO ver 6.60/Aktivitetsmätarsystem...

Läs mer

Lönsam mjölkproduktion

Lönsam mjölkproduktion Lönsam mjölkproduktion ALPRO driftsledningssystem Din lösning varje dag ALPRO är driftsledningssystemet som förser dig med daglig information om din mjölkproduktion. ALPRO-anslutna system ger automatiserad

Läs mer

Instruktionsbok Processor PC-link

Instruktionsbok Processor PC-link Instruktionsbok Processor PC-link Innehållsförteckning Processor PC-link... 1 Produktdata... 1 Artikelnummer... 1 Beskrivning... 1 Tekniska specifikationer... 1 Systemkrav... 1 Installation... 3 Introduktion...

Läs mer

Optimera djurhälsa och mjölkmängd

Optimera djurhälsa och mjölkmängd Optimera djurhälsa och mjölkmängd DeLaval foderstation FSC40 och FSC400 Din lösning varje dag DeLaval kraftfoderstation i kombination med systemet Feed First Du förväntar dig att dina kor ska producera

Läs mer

Instruktionsbok Systemstyrenhet med ALPRO WE för mjölkningsstall

Instruktionsbok Systemstyrenhet med ALPRO WE för mjölkningsstall Bruksanvisning i orginal Instruktionsbok Systemstyrenhet med ALPRO WE för cd32176-0908 - Innehållsförteckning Systemstyrenhet med ALPRO WE för... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Förord... 3 Information till

Läs mer

Instruktionsbok ALPRO Link SE

Instruktionsbok ALPRO Link SE Instruktionsbok ALPRO Link SE 2006-12-04-0605 - Innehållsförteckning ALPRO Windows 6.60/ ALPRO Link... 1 Allmän beskrivning... 1 Inledning... 1 Installation... 3 Överföra data... 3 Handhavande... 5 Rapporterade

Läs mer

ÖVERFÖRING TILL UTFODRINGSUTRUSTNING. De Laval

ÖVERFÖRING TILL UTFODRINGSUTRUSTNING. De Laval ÖVERFÖRING TILL UTFODRINGSUTRUSTNING De Laval - Gamla Handdatorn - Handdator - Workabout - Direkt till vagn - Alpro 4.x samt 5.x - Alpro 6.x 2006-01-23 Hans Lindberg, Svenska Husdjur INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Instruktionsbok. Överföring av data mellan ALPRO version 6.6x och Postmästaren

Instruktionsbok. Överföring av data mellan ALPRO version 6.6x och Postmästaren Instruktionsbok Överföring av data mellan ALPRO version 6.6x och Postmästaren 070101 Innehållsförteckning Sidan 1. Vad behövs för att det skall fungera? 3 2. Vilka uppgifter kan kommuniceras? 3 3. Födelseidentitet

Läs mer

Välj stallplatsenhet utifrån dina behov

Välj stallplatsenhet utifrån dina behov Välj stallplatsenhet utifrån dina behov DeLaval stallplatsenhet MPC580, MPC680 och MP780 Din lösning varje dag DeLaval stallplatsenhet MPC580, MPC680 och MP780 Allt du behöver nära till hands För att optimera

Läs mer

Ger dig bättre kontroll

Ger dig bättre kontroll www.delaval.se DelPro för båsladugårdar Det integrerade driftsledningssystemet för mjölkproduktion DeLaval är ett varumärke i DeLaval-gruppen. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Art.nr 6228186560(S1)0712

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval.

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. No. 1 på reproduktionsstyrning Den mest exakta juverhälsokontrollen liter mjölk/dygn Upp till 3,000 vms Supra+ vms Supra vms

Läs mer

PigWin. integrerat med. SKIOLD-Datamix Transponder

PigWin. integrerat med. SKIOLD-Datamix Transponder PigWin integrerat med SKIOLD-Datamix Transponder Innehållsförteckning Installation och inställningar 3 Installation av PigWin 3 Programinställningar 5 Transponder 6 Allmänt om Transponder/PigWin 6 Alarmbild

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag)

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag) Om Programmet Computer Feed 20 är ett databaserat styrprogram för utfodring av upp till 250 foderautomater. Tidigare med vanliga styrcentraler räknade man manuellt ut paus och utfodringstider för varje

Läs mer

Foderöverföringar på gårdar med DeLaval VMS Mgmt

Foderöverföringar på gårdar med DeLaval VMS Mgmt Foderöverföringar på gårdar med DeLaval VMS Mgmt På gårdar som har DeLavals VMS management version 2007 sp1 och senare så gäller följande rutiner för foderöverföring. Kommunikationen sker inte direkt till

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Smarta lösningar för alla stallar DeLaval kraftfodrvagnar FW och FM

Smarta lösningar för alla stallar DeLaval kraftfodrvagnar FW och FM Smarta lösningar för alla stallar DeLaval kraftfodrvagnar FW och FM Kraftfodervagnar FW och FM DeLavals helautomatiska kraftfodervagnar FW och FM hjälper dig att maximera dina kors lönsamhet. Med en kraftfodervagn

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

ÖVERFÖRING TILL UTFODRINGSUTRUSTNING. Nedap

ÖVERFÖRING TILL UTFODRINGSUTRUSTNING. Nedap ÖVERFÖRING TILL UTFODRINGSUTRUSTNING Nedap - Nedap feeding system X-Act 2006-01-24 Hans Lindberg, Svenska Husdjur Utrustning För att klara överföring till Nedaps x-act behöver man en fungerande diskett

Läs mer

Instruktionsbok Aktivitetsmätning

Instruktionsbok Aktivitetsmätning Instruktionsbok Version 6.21 0105 92656131 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...7 Allmän beskrivning...7 Allmänt...7 Kons fortplantningscykel...8 Beskrivning av fortplantningenscykeln....8 Kontroll

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1 MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3 Sida 1 Allmän beskrivning... 3 Orderprocess... 3 Ute i butiken... 3 På kontoret/vid datorn... 3 Mobilt inköp handdator... 5 Användande... 5 Order översikt... 5 1. Ny order...

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte

Travel Phrase Guide. Instruktionshäfte Travel Phrase Guide Instruktionshäfte Sw Rätten till ändring av innehållet i detta dokument förbehålles utan föregående meddelande. CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för skador eller förluster

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Instruktion för Beläggningsplan i IndividRAM

Instruktion för Beläggningsplan i IndividRAM Instruktion för Beläggningsplan i IndividRAM En förutsättning för en ekonomisk mjölkproduktion är att det är rätt antal djur i ladugården. Tomma platser kostar pengar. Överbeläggning å andra sidan är ofta

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen BEYOND Touch -APPEN För att få den optimala spelupplevelsen i BEYOND: Two Souls rekommenderar vi att du använder den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK 3. Ovana spelare

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Handledning foderbudget

Handledning foderbudget 1 Handledning foderbudget Laktationskurvor Börja med att beräkna besättningens medellaktationskurvor under Funktioner, välj Medellaktationskurvor. Är det första gången kurvorna uppdateras kommer en ruta

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

Välj rätt från början!

Välj rätt från början! Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Vår mest avancerade robotarm DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Den hydrauliska robotarmen hos DeLaval VMS

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

EZ3600 Komma igång. För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker. Hello. Ft. Atkinson, Wisconsin USA. Panningen, Nederländerna www.digi-star.

EZ3600 Komma igång. För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker. Hello. Ft. Atkinson, Wisconsin USA. Panningen, Nederländerna www.digi-star. EZ600 Komma igång För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker Hello Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Nederländerna www.digi-star.com jan Copyright Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av denna

Läs mer

DeLaval Optimat II spara tid och skär ner på din största utgift

DeLaval Optimat II spara tid och skär ner på din största utgift spara tid och skär ner på din största utgift Se utfodringen som en möjlighet DeLaval Optimat är ett utfodringssystem som kommer att minska din arbetsbörda med timmar varje dag. Det kommer också ge dig

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Innehållsförteckning. Övergripande lösningsbeskrivning. Version 1.05

Innehållsförteckning. Övergripande lösningsbeskrivning. Version 1.05 2016-06-09 1 (12) Version 1.05 Växa Sverige har skapat ett verktyg som ger rådgivare som användare IndividRAM möjlighet att hämta och sända data till utfodringsutrustningar på en gård. Innehållsförteckning

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER

GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER SE INTRODUKTION Automower GPS-kommunikationsenhet innehåller två huvudfunktioner; SMS-funktion och GPS-stöldskydd. SMS-funktionen ger möjlighet att kommunicera med

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Manual. Räknevåg 2240

Manual. Räknevåg 2240 Manual Räknevåg 2240 Innehåll Sidnr. Yttre våg. 2 Skrivarutgång Inställningar... 3 Nollsökning Nollområde Viktenhet Yttre våg Automatiskt vågbyte.. 4 Minne för sista styckevikt Automatisk summering Signal

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Överföring av data mellan VMS Mgmt 2007 SP1, Postmästaren och PCStalljournal Kattis Frisk, DeLaval

Överföring av data mellan VMS Mgmt 2007 SP1, Postmästaren och PCStalljournal Kattis Frisk, DeLaval Överföring av data mellan VMS Mgmt 2007 SP1, Postmästaren och PCStalljournal 2007-10-31 Kattis Frisk, DeLaval Vad behövs? För att VMS Mgmt skall kunna kommunicera med Postmästaren krävs: - VMS Mgmt 2007

Läs mer

TI TestGuard. Snabbreferensguide

TI TestGuard. Snabbreferensguide TI TestGuard Snabbreferensguide Innan du använder TI TestGuard TI TestGuard tar helt och hållet bort objekt från elevens räknare, de avaktiveras inte bara. Ge dina elever anvisningar om att säkerhetskopiera

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning Media Control Styrsystem för bild & ljud i sportbarer Bruksanvisning 13115 Rev B Sydia Teknik AB 014 1 Innehåll Media Control...1 Styrsystem för bild & ljud i sportbarer...1 Bruksanvisning...1 Sydia Media

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL FÖR SPARNINGSPROGRAM (FÖR WS-9010)

INSTRUKTIONSMANUAL FÖR SPARNINGSPROGRAM (FÖR WS-9010) INSTRUKTIONSMANUAL FÖR SPARNINGSPROGRAM (FÖR WS-9010) Inledning Denna temperaturstation tillsammans med programmet Data Recorder är ett högkvalitativt lättanvänt system. Efter att du har installerat programmet

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar

Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar Öka kapaciteten Din lösning varje dag Att få gården att växa från idé till verklighet Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar Ditt mål är en större och mer lönsam

Läs mer

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide MyConnect Link Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect Snabbguide 1 Innehåll 1 Krav och installation... 3 1.1 Kännetecken och funktion... 3 1.2 Ladda ner, redigera, spara och visa konfigurationsfiler...

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB Swema 03 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer