2.2 Medlemskapet beviljas endast personer som har fyllt 16 år. Företag och andra juridiska personer kan inte bli medlemmar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.2 Medlemskapet beviljas endast personer som har fyllt 16 år. Företag och andra juridiska personer kan inte bli medlemmar."

Transkript

1 1. Inledande bestämmelser 1.1 SJ AB (SJ) utvecklar, producerar och säljer resor i egen regi samt i samarbete med olika parter. Tjänsteutbudet omfattar interregional, regional och lokal trafik samt dag- och nattrafik enligt olika servicekoncept. Trafiksystemets omfattning avgörs, dels av vilket uppdrag SJ får från svenska staten och dels av vilken trafik SJ vinner respektive förlorar när olika trafikhuvudmän upphandlar leverantör för persontransporter på olika sträckor. SJs utbud av persontrafik kan därför variera över tiden. 1.2 För tågresor regleras den resandes rättigheter och skyldigheter av SJ AB Allmänna villkor för befordran i Järnvägstrafik (SJs Allmänna villkor) som presenteras på 1.3 SJ Prio är ett kundprogram för SJs resenärer. Parter i SJ Prio är medlemmen respektive SJ. Dessa medlemsregler omfattar de villkor som gäller för medlemskap i SJ Prio. 2. Medlemskap & medlemskort 2.1 Medlemskapet i SJ Prio är personligt vilket innebär att endast den medlem som står registrerad för medlemskapet har rätt att använda det. Medlemskapet i SJ Prio är kostnadsfritt. 2.2 Medlemskapet beviljas endast personer som har fyllt 16 år. Företag och andra juridiska personer kan inte bli medlemmar. 2.3 För att bli medlem i SJ Prio måste de uppgifter som är obligatoriska vid anmälan lämnas. Medlemmen måste också godkänna SJ Prio Medlemsregler i sin helhet. Aktuella medlemsregler presenteras på 2.4 De sätt en medlem godkänner medlemsreglerna på är olika beroende på anmälningskanal. Vid anmälan till SJ Prio på sker godkännandet i samband med att anmälan genomförs. Sker anmälan till SJ Prio via telefon till SJ Prio Medlemsservice eller SJ Contact Center eller vid kontakt med SJ Resebutik accepteras medlemsreglerna genom att medlemmen första gången nyttjar någon del inom SJ Prio (t.ex. samlar och använder poäng eller nyttjar medlemsförmåner). Sker anmälan skriftligen via anmälningsformulär godkänner medlemmen medlemsreglerna genom att underteckna anmälan. 2.5 Medlem i SJ Prio och som fyllt 18 år har även möjlighet att ansöka om ett SJ Prio MasterCard som är ett så kallat kombinerat SJ Prio medlemskort med betal- och kreditfunktion. SJ Prio MasterCard administreras av SEB Kort AB (SEB Kort). SEB Kort ansvarar ensamt för de delar som rör betal- och kreditfunktionen i SJ Prio MasterCard. Villkoren för betal- och kreditfunktionen regleras i SJ Prio MasterCard Kontovillkor. Kontovillkoren godkänns i samband med ansökan av SJ Prio MasterCard. För SJ Prio MasterCard tillkommer kostnader och avgifter som vid var tid bestäms av SEB Kort. Mer information om SJ Prio MasterCard och aktuella SJ Prio MasterCard Kontovillkor presenteras på 2.6 Maximalt tre (3) unika medlemskap i SJ Prio per person kan beviljas. Exempelvis

2 kan en medlem ha olika medlemskort för privata resor och för tjänsteresor. Önskar medlemmen av någon anledning slå samman flera medlemskap till ett, flyttas samtliga poäng exklusive eventuella välkomstpoäng (som delas ut i samband med anmälan) över till det kvarvarande medlemskapets poängkonto. Eventuell sammanslagning sker via SJ Prio Medlemsservice. Dock kan en medlem endast beviljas ett (1) SJ Prio MasterCard. 2.7 Medlem i SJ Prio får en unik medlemsidentifikation i form av ett medlemsnummer med tillhörande säkerhetskod. Medlemmen får även ett personligt medlemskort (ett SJ Prio medlemskort eller ett SJ Prio MasterCard) som skickas till medlemmens folkbokföringsadress. 2.8 På medlemskortet finns medlemsnummer, medlemmens namn och kortets giltighetstid angivet. På medlemmens SJ Prio MasterCard återfinns även ett kortnummer som används vid betalning med kortet. För att medlemskortet skall anses vara giltigt måste medlemmen skriva sin namnteckning på kortets baksida. 2.9 Medlemskortet med tillhörande säkerhetskod är en personlig identifikations- och värdehandling som skall förvaras och hanteras på samma betryggande sätt som andra värdehandlingar Medlem i SJ Prio skall vid anmodan kunna styrka sitt medlemskap t.ex. genom att ange sin säkerhetskod i samband med ärenden hos SJ Prio Medlemsservice eller vid beställning av poängresor per telefon (SJ Prio Medlemsservice eller SJ Contact Center) eller i SJ Resebutik. Medlemmen kan även styrka sitt medlemskap genom att uppvisa giltigt SJ Prio medlemskort tillsammans med giltig legitimation t.ex. ombord på tåget Vid borttappat, stulet eller förstört SJ Prio medlemskort skall detta snarast meddelas till SJ Prio Medlemsservice. Är det borttappade, stulna eller förstörda kortet ett SJ Prio MasterCard skall detta snarast anmälas till SEB Kort. Ersättningskort utfärdas då och sänds per post till medlemmens folkbokföringsadress. Ersättningskortet utfärdas med samma giltighetstid, medlemsnummer och medlemsnivå som originalkortet. För SJ Prio MasterCard tillkommer en vid var tid gällande avgift för utställandet av ersättningskort. Innan det nya kortet anlänt kan medlemmen fortsätta samla poäng genom att uppge sitt medlemsnummer och använda poäng genom att ange sitt medlemsnummer och sin säkerhetskod. Om medlemmen behöver ny säkerhetskod kan detta beställas via SJ Prio Medlemservice Om inga poäng intjänats under en 12-månadersperiod förbehåller sig SJ rätten att upphöra med att skicka information till medlemmen. Och om inga poäng samlats under en sammanhängande treårsperiod har SJ rätt att utan föregående avisering avsluta medlemskapet Vid väsentligt avtalsbrott mot gällande medlemsregler äger SJ rätt att avsluta medlemskapet omedelbart. SJ har även rätt att avsluta medlemskapet i de fall medlemmen har obetalda utestående skulder till SJ. Vid uppsägning upphör intjänade outnyttjade poäng att gälla.

3 2.14 Vid uppsägning av medlemskap i SJ Prio (på medlemmens eller SJs begäran) upphör möjligheten att nyttja delarna inom SJ Prio (t.ex. samla och använda outnyttjade poäng eller nyttja medlemsförmåner). Vid uppsägning av medlemskap i SJ Prio sägs även eventuellt SJ Prio MasterCard upp. 3. Medlemsnivåer & medlemsförmåner 3.1 I samband med anmälan till SJ Prio skapas medlemmens medlemsår. Medlemsåret sätts till den dag som medlemskapet registreras och 365 dagar framåt. Därefter påbörjas ett nytt medlemsår osv. 3.2 SJ Prio har tre medlemsnivåer; Vit, Grå och Svart medlemsnivå. Nya medlemmar erhåller medlemskap på Vit medlemsnivå och kvalificerar sig därefter till Grå eller Svart medlemsnivå baserat på det antal Nivåpoäng som samlas in under ett och samma medlemsår. Kunder med SJ Årskort som anmäler sig till SJ Prio får ett medlemskap på den högsta medlemsnivån (Svart) direkt. 3.3 Med Nivåpoäng avses poäng som påverkar medlemsnivån i SJ Prio. Medlemmen kan även samla Övriga poäng. Övriga poäng har ingen påverkan på medlemsnivån i SJ Prio. Övriga poäng kan från tid till annan delas ut vid t.ex. kampanjer eller från SJs samarbetspartners. Nivåpoäng och Övriga poäng är lika mycket värda vid användande av poäng. På finns angivet vilka tjänster som ger nivåpoäng respektive övriga poäng. 3.4 Uppgradering av medlemsnivå sker löpande under medlemsåret. För uppgradering till Grå medlemsnivå eller för att behålla Grå medlemsnivå krävs intjänade Nivåpoäng under ett medlemsår. För uppgradering till Svart medlemsnivå eller för att behålla Svart medlemsnivå krävs intjänade Nivåpoäng under ett medlemsår. Medlemskort på Grå medlemsnivå och Svart medlemsnivå är giltiga det medlemsår under vilket medlemmen kvalificerar sig samt hela nästkommande medlemsår. 3.5 Vid varje avslutat medlemsår sker en utvärdering av medlemmens medlemsnivå baserat på antal intjänade Nivåpoäng under det gångna medlemsåret. Dessa Nivåpoäng avgör om medlemsnivån skall bibehållas eller om nedgradering skall ske. Eventuell nedgradering sker endast en medlemsnivå i taget, dvs. en medlem på Svart medlemsnivå nedgraderas endast till Grå medlemsnivå även om antalet Nivåpoäng egentligen inte räcker för den Grå medlemsnivån. Medlemsnivån påverkas endast av totalt antal intjänade nivåpoäng under ett medlemsår, inte av att poäng används. För medlemmen resulterar utvärderingen i ett nytt medlemskort på samma eller lägre medlemsnivå. Eventuellt utbyte av medlemskort sker i god tid innan innevarande medlemskorts sista giltighetsdatum. 3.6 Medlemskap på de olika medlemsnivåerna (Vit, Grå och Svart) berättigar till olika medlemsförmåner. Dessa medlemsförmåner är personliga och gäller endast hos SJ eller hos angivna samarbetspartners. De medlemsförmåner som vid var tid är gällande finns angivna på 4. Att samla poäng 4.1 Medlemmar oavsett medlemsnivå har möjlighet att samla poäng vid personliga inköp av SJs produkter och tjänster. Exempel på poänggrundande produkter och

4 tjänster är SJ tågresor (exkl. bokningsavgift), SJ Årskort eller andra mängdköpbiljetter, varor i SJs bistro, tilläggstjänster som Internet ombord samt produkter och tjänster hos vid var tid gällande samarbetspartners. Vilka produkter och tjänster som ger Nivåpoäng respektive Övriga poäng samt hur många poäng som utdelas för respektive produkt/tjänst presenteras på 4.2 Med personliga inköp av SJs produkter och tjänster menas att medlemmen endast kan samla poäng på t.ex. egna SJ tågresor (dvs. de tågresor som medlemmen själv nyttjar). En medlem kan inte samla poäng på resor som denne bokar för annan. Medlem i SJ Prio samlar dock poäng oavsett vem som betalar de tjänster som i SJ Prio berättigar till poäng. 4.3 För att samla poäng på SJ tågresor skall medlemsnumret anges vid bokningstillfället. Om medlemsnummer ej har angivits vid bokningstillfället har medlemmen möjlighet att registrera detta för den aktuella resan före tågets avresetid på inloggade sidor på (Medlemssidor under fliken Registrera biljett) eller via SJ Prio Medlemsservice. För att samla poäng på köp av SJ Årskort eller SJ Månadsbiljett skall medlemsnumret anges vid köptillfället. För att samla poäng för SJ Pendlarkort, TiM-kombinationsbiljett, i SJ Regional-automat och genom samarbetspartners finns särskilda rutiner. Läs mer på För att poäng på resor ska kunna samlas måste resan vara köpt via SJs säljsystem. Exempel på köpställen med SJs säljsystem är , SJ Resebutik, SJ Biljettautomat (inklusive SJ Biljettautomat på Kastrup, Köpenhamn H och Oslo S), SJ Regional-automater i Mälardalen och svenska resebyråer med SJ-agentur. Resor med SJs tåg köpta utomlands (med undantag av SJ Biljettautomat enligt ovan) ger inte poäng. För att samla poäng i SJs bistro måste ett giltigt medlemskort uppvisas vid köptillfället. 4.4 Poäng erhålls alltid för de tågsträckor och den serviceklass som t.ex. finns angivna i biljetten (oavsett biljettslag) även om medlemmen erbjuds att uppgraderas till nästa klass. Detta gäller även om SJ är anledningen till att medlemmen måste resa en annan väg än den som finns angiven i den ursprungliga bokningen. 4.5 Om SJ anlitar annat tågföretag eller annat färdmedel för att utföra sina tjänster erhålls poäng endast om detta finns särskilt angivet på 4.6 Medlemmar som innehar ett SJ Prio MasterCard samlar vid betalning med kortet, utöver det som anges ovan, ytterligare SJ Prio-poäng på i stort sett samtliga inköp som görs med kortet såväl inom som utom SJ (eventuella undantag finns specificerade på Nivågrundande poäng delas ut enligt en differentierad skala, där medlemmar på Svart medlemsnivå samlar fler poäng än en medlem på Vit medlemsnivå för samma belopp. Aktuell poängintjäningstabell presenteras på 4.7 Poängen blir tillgängliga för användande på medlemmens poängkonto vid olika tillfällen beroende på vilka tjänster som medlemmen köper. Exempelvis ger enstaka SJ tågresor poäng inom två dagar efter resans genomförande. Poäng intjänade med SJ Prio MasterCard specificeras månadsvis som en total på medlemmens poängkonto inom 14 dagar efter varje månadsskifte. Tidpunkt för poängens

5 tillgänglighet för olika tjänster presenteras på 4.8 Alla poäng som tjänas in är giltiga under det kalenderår de tjänats in samt under ytterligare två hela kalenderår och förfaller därmed den 31 december sistnämnda år om poängen inte har utnyttjats dessförinnan. Poängens giltighetstid beräknas från den dag de blir tillgängliga på medlemmens poängkonto. Vid uttag av poäng används tidigast intjänade poäng först. 4.9 Efterregistrering av poäng (t.ex. efter genomförd resa) sker via SJ Prio Medlemsservice senast tre (3) månader efter avresa eller köp. Efterregistrering av poäng för SJ tågresor kräver att medlemmen kan presentera ett SJ beställningsnummer som innehåller medlemmens namn. Efterregistrering av köp gjorda i SJs bistro är också möjliga i undantagsfall, till exempel om kassasystem i bistron varit ur funktion. För efterregistrering krävs giltigt bistrokvitto med ombordpersonalens påskrift som medlemmen skickar till SJ Prio Medlemsservice. Efterregistrering av andra köp (exempelvis hos SJ samarbetspartners) tillåts endast i undantagsfall, t.ex. när kassa- och betalningssystem är ur funktion. Intyg ska bifogas kvitton. För samtliga efterregistreringar krävs att medlemmen var medlem i SJ Prio vid res- eller köptillfället SJ förbehåller sig rätten att exkludera möjligheten att samla poäng och utnyttja medlemsförmåner i samband med vissa specialerbjudanden och i vissa avtal med företag och organisationer Poäng ges inte vid användande av poäng, t.ex. vid poängresor, eller vid betalning med SJ Värdebevis. 5. Att använda poäng 5.1 Intjänade poäng kan användas till uttag av fria tågresor (enkelresor), s.k. poängresor, för inköp av utvalda varor i bistron eller för andra poängerbjudanden som är giltiga från tid till annan hos SJ eller SJs samarbetspartners. Aktuell uttagstabell presenteras på 5.2 Poäng är personliga och kan inte överlåtas till annan. Poäng har inget ekonomiskt värde och kan inte inlösas mot kontanter. Två eller flera medlemmar kan heller inte lägga ihop sina poäng för att på så sätt uppfylla gränserna för poänguttag om detta inte speciellt anges specifikt i ett erbjudande. Däremot kan medlem välja att överlåta t.ex. en tågresa som har betalats med poäng till annan. 5.3 Poängresor kan beställas på inloggade sidor på eller genom SJ Prio Medlemsservice, SJ Contact Center eller SJ Resebutik. För att beställa en poängresa via SJ Prio Medlemsservice, SJ Contact Center eller SJ Resebutik måste den personliga säkerhetskoden uppges. 5.4 Ett begränsat antal tågresor finns tillgängliga för uttag av poängresor. Tillgängligheten är beroende av ledig kapacitet vid bokningstillfället. Det kan finnas lediga platser till normalpris även om antalet tågplatser som avsatts till uttag av poängresor är fullbokade. Det kan också finnas tillfällen då inga tågresor finns tillgängliga för poängresor.

6 5.5 Poäng för poängresa dras från poängkontot i samband med att beställning genomförs. För att poäng ska återföras till medlemmens poängkonto vid avbokning eller ombokning av poängresa eller annat poänguttag måste avbokning eller ombokning göras före planerad avresetidpunkt. Medlemmen kan avboka poängresor via inloggade sidor på genom att ringa SJ Prio Medlemsservice eller besöka SJ Resebutik. Uthämtade biljetter skickas till SJ Prio Medlemsservice, Box 1028, Östersund eller lämnas in i SJ Resebutik. Endast giltiga poäng kan återföras till medlemmens poängkonto. För poänguttag hos SJs samarbetspartners kan andra regler för avbokning och ombokning komma att gälla. Aktuella regler för respektive samarbetspartner presenteras på 5.6 En poängresa sker under samma villkor som en ordinarie resa. Detta innebär bland annat att medlemmen har rätt att erhålla restidsgaranti vid försenad resa enligt SJs Allmänna villkor. Ersättning för restidsgaranti för en poängresa delas ut i återbetalning av aktuellt antal poäng i enlighet med nivåer i SJs Restidsgaranti (aktuella regler för restidsgaranti presenteras på De medlemsförmåner som ingår på respektive medlemsnivå gäller även vid poängresa. 5.7 Från tid till annan kan värdecheck/voucher komma att ställas ut t.ex. i samband med att medlemmen använder poäng till erbjudande hos SJs samarbetsparters. Utställd värdecheck/voucher är ett värdedokument som kan användas som hel- eller delbetalning för vald tjänst. Återbetalning i kontanter är ej möjlig. Utställd värdecheck/voucher måste överlämnas vid det tillfälle medlemmen utnyttjar den. Giltighetstiden och regler för användande framgår på värdechecken/vouchern. Förlorad värdecheck/voucher ersätts ej. 6. Tjänsteresor 6.1 Medlem som avser att använda poäng i SJ Prio, som intjänats i samband med tjänsteresa och som betalas av arbetsgivaren, är skyldig att på förhand anmäla detta till arbetsgivaren. Är medlemmen offentligt anställd görs denne uppmärksam på att många arbetsgivare inte tillåter att poäng intjänade i tjänsten används för privat bruk. 6.2 Förmån intjänad på tjänster och produkter inom ramen för SJ Prio som betalas av arbetsgivaren är skattepliktiga. Det åligger medlemmen själv att underrätta berört skattekontor. Uppgifter om förmånens art skall lämnas av arbetstagaren till arbetsgivaren så snart som möjligt dock senast en månad efter utnyttjandet. Uppgiften skall ligga till grund för arbetsgivarens skyldighet att lämna kontrolluppgift och betala sociala avgifter. Att använda poäng där medlemmen själv betalt för den poänggrundande aktiviteten är inte skattepliktigt. För mer information om gällande regler hänvisas till Skatteverket. 7. Behandling av personuppgifter 7.1 SJ avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till SJ och som samlas in i samband med användandet av SJ Prio, t.ex. information om köpta och genomförda tågresor samt andra tjänster SJ eller samarbetspartners tillhandahåller i syfte att t.ex. ta hänsyn till säsongsmässiga variationer i medlemmens resande och köpmönster. Exempel på information som samlas in är avresetidpunkt, biljettyp, betalt pris, varukategori etc.

7 7.2 Syftet med SJs behandling av dessa personuppgifter är dels att administrera medlemskapet i SJ Prio, dels för riktad marknadsföring baserat på medlemmens tidigare köp eller profil, samt lämna information om varor och tjänster från SJ ABkoncernen och utvalda samarbetspartners. Vidare kommer SJ att använda informationen för att kundanpassa varor och tjänster. Uppgifter om inköp samt uppgifter om köp med insamlade poäng sparas av SJ så länge medlemskapet är aktivt. 7.3 Genom anmälan till SJ Prio eller användning av SJ Prio medlemskort samtycker medlemmen till att mottaga information och marknadsföringsmaterial per post, telefon, e-post, SMS/MMS eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter att medlemmen vid anmälan eller senare uppgivit sin e-postadress eller mobiltelefonnummer till SJ. Adressuppgifter uppdateras automatiskt med hjälp av folkbokföringsregistret. 7.4 SJ kan komma att överföra personuppgifter till land såväl inom som utom EU eller till land som inte är anslutet till EES. Varje sådan överföring till annan sker enligt avtal med sekretessåtagande. 7.5 SJ äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera medlemmens kommunikation med SJ. 7.6 Medlem har rätt att från SJ få information om behandlingen av de personuppgifter som berör denne. SJ kommer på medlems begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Medlem kan en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till SJ, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne. Medlemmen har rätt att begära att dennes uppgifter inte skall behandlas för direkt marknadsföring. Detta görs till SJ Prio Medlemsservice. 7.7 Av säkerhetsskäl måste SJ skriftligen informeras om namnbyte. Detta sker genom att medlemmen anger sin säkerhetskod vid kontakt med SJ Prio Medlemsservice eller själv använder inloggade tjänster på 7.8 Information t.ex. saldo på poängkonto och resestatistik lämnas endast ut till medlem som anger sin säkerhetskod vid kontakt med SJ Prio Medlemsservice eller som själv använder inloggade tjänster på 7.9 Registrering i spärregister kan komma att ske i fall medlemskap sägs upp på grund av väsentligt brott mot medlemsreglerna samt på grund av att medlemskap beviljats under felaktiga förutsättningar. 8. Allmänt 8.1 Från tid till annan kommer medlem i SJ Prio att erhålla förmånliga medlemserbjudanden och bli föremål för olika kampanjer (poängerbjudanden, inbjudningar till evenemang, tävlingar etc.). Dessa kan vara begränsade i tid, vara riktade till vissa marknader eller till särskilda grupper inom medlemsbasen. Specifika villkor för dessa aktiviteter kommer att specificeras i samband med varje erbjudande och kampanj.

8 8.2 Medlemserbjudanden och annan information kan kommuniceras via olika kanaler som till exempel e-post, medlemssidor på sj.se, brev och sms/mms. Vanligast är dock e-post och medlemssidor. 8.3 Aktuella medlemsregler, kontovillkor för SJ Prio MasterCard, intjänings- och uttagstabell och övrig information om SJ Prio presenteras på SJ förbehåller sig rätten att göra ändringar av innehållet i SJ Prio och har rätt att ändra i SJ Prio Medlemsregler med 30 dagars varsel. Aktuella medlemsregler och avisering inför kommande förändringar presenteras på (SJ Prio Medlemsregler). 8.4 SJ äger rätt att med sex (6) månaders varsel upphöra med SJ Prio. 9. Tvister 9.1 Medlemmen uppmanas först och främst att framställa krav på ersättning direkt till SJ Prio Medlemsservice. 9.2 Tvist om tolkning eller tillämpning av dessa medlemsregler avgörs av allmän domstol. Har medlemmen i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) begärt prövning av tvist med SJ, skall SJ och medlemmen avvakta ARNs beslut innan talan väcks. Föreligger ARNs beslut först sedan fordringen preskriberats har part ändå rätt att väcka talan inom tre månader från dagen för beslutet. Endast om talan väcks efter denna tidsfrist får den andra parten göra invändning om preskription. 10. Force Majeure 10.1 SJ är inte ansvarigt för händelser som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krishändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. 11. Kontaktinformation SJ Prio Medlemsservice Telefon: (tonval 4) Adress: SJ Prio Medlemsservice Box Östersund E-post: Webb: Öppet: Helgfri vardag, måndag-fredag kl SJ Prio MasterCard (SEB Kort AB) Telefon: SJ Prio MasterCard Kundtjänst: (för frågor som rör transaktioner, kontoutdrag, ansökan till/ avslut av SJ Prio MasterCard etc) Öppet: Helgfri vardag 1 september 31 maj kl (1 jun 31 aug kl ) Telefon SJ Prio MasterCard Spärrtelefon: Öppet: Varje dag kl

9 Personuppgiftsombud för SJ Prio SJ AB SJ Personuppgiftsombud Box Östersund 12. Ikraftträdande Dessa medlemsregler träder i kraft den 1 november Medlemsreglerna gäller tillsvidare och ersätter alla tidigare utgåvor.

Medlemsregler för SJ Prio. 1. Inledande bestämmelser

Medlemsregler för SJ Prio. 1. Inledande bestämmelser Medlemsregler för SJ Prio 1. Inledande bestämmelser 1.1 SJ AB (SJ) utvecklar, producerar och säljer resor i egen regi samt i samarbete med olika parter. Tjänsteutbudet omfattar interregional, regional

Läs mer

SJ Prio Medlemsregler

SJ Prio Medlemsregler SJ Prio Medlemsregler 1. Inledande bestämmelser 1.1 SJ AB (SJ) utvecklar, producerar och säljer resor i egen regi samt i samarbete med olika parter. Tjänsteutbudet omfattar interregional, regional och

Läs mer

Medlemsvillkor EuroBonus per 1 juli 2008

Medlemsvillkor EuroBonus per 1 juli 2008 1. Medlemskap och medlemskort 1.1 Medlemskap i EuroBonus är öppet för alla fysiska personer. För kombinerade EuroBonus-kort (Diners Club/MasterCard) gäller även de regler som respektive kortföretag har

Läs mer

Medlemsvillkor för BRA Vänner MEDLEMSKAPET

Medlemsvillkor för BRA Vänner MEDLEMSKAPET Medlemsvillkor för BRA Vänner Dessa medlemsvillkor gäller för BRA Sverige AB:s, org.nr. 556966-5994, ( BRA ) medlemsprogram BRA Vänner. Medlemmar i BRA Vänner kan tjäna bonuspoäng på köp hos BRA samt BRA:s

Läs mer

Ännu en poäng med att ta tåget

Ännu en poäng med att ta tåget Ännu en poäng med att ta tåget Gå med i SJ Prio Bli medlem och få 1 000 poäng! Här kommer poängen Att du kan arbeta, sova, surfa och sträcka på benen när du reser med tåget, visste du förmodligen. Men

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

1. Allmänna regler för medlemskapet

1. Allmänna regler för medlemskapet 1. Allmänna regler för medlemskapet 1.1 Lägsta tillåtna ålder för medlemskap i Svenska Campingpärlors bonusprogram för gäster (benämns hädanefter "Kundklubb") är 18 år. Medlemskapet i Kundklubben är ett

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

ÄLSKA UTMANINGEN. Club INTERSPORT. Unika erbjudanden, nyheter, inbjudningar och bonus på allt du köper. Bli medlem du också! www.intersport.

ÄLSKA UTMANINGEN. Club INTERSPORT. Unika erbjudanden, nyheter, inbjudningar och bonus på allt du köper. Bli medlem du också! www.intersport. ÄLSKA UTMANINGEN Club INTERSPORT Unika erbjudanden, nyheter, inbjudningar och bonus på allt du köper. Bli medlem du också! www.intersport.se Välkommen som medlem i Club INTERSPORT du också! Club INTERSPORT

Läs mer

Elektronisk 10-biljett ~ SJ Månadsbiljett

Elektronisk 10-biljett ~ SJ Månadsbiljett Elektronisk 10-biljett ~ SJ Månadsbiljett SJ Elektronisk 10-biljett Med SJs Elektroniska 10-biljett (E10-biljett) resor du tio gånger i valfri riktning mellan två orter med SJ-tåg. Här kan du köpa din

Läs mer

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Res hur mycket du vill under ett helt år Reser du ofta ska du titta närmare på våra årskort. Med ett sådant på fickan reser du nämligen obegränsat med alla våra tåg under

Läs mer

Poängvillkor NK NYCKELN.

Poängvillkor NK NYCKELN. Maj 2015 Poängvillkor NK NYCKELN. INDELNING. 1. NK Nyckeln, introduktion 2. Administration och information 3. Korttyper 4. Kortinnehavare 5. Personliga kort 6. Favoritavdelningar 7. Poänggivare 8. Poängavtal

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett Mobilsajten där du bokar och betalar dina resor mobil.sj.se Med mobil.sj.se blir ditt resande enklare och mycket smidigare. Nu kan du med hjälp

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD

FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER KORTET Ditt kort är en värdehandling Förvara aldrig kort och kod tillsammans. Hantera kortet så att det inte kommer i orätta händer och

Läs mer

Med tåget i tjänsten

Med tåget i tjänsten Med tåget i tjänsten Få ut maximalt av din resa Tåget tar dig från city till city, ofta fortare än du kanske tror. Du får dessutom en sammanhållen arbetstid utan avbrott. Du kan med andra ord kliva av

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget Avtalsbokning Resebokare företag För dig som är reseansvarig på företaget LOGGA IN Du loggar in på startsidan på www.sj.se Resebokare företag: du som har behörighet att boka resor åt fler på ditt företag

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Inlämningsuppgift 2: Bilaga 2 Att söka resa via mobil.sj.se. Bilaga 2: Att söka en resa via mobil.sj.se

Inlämningsuppgift 2: Bilaga 2 Att söka resa via mobil.sj.se. Bilaga 2: Att söka en resa via mobil.sj.se Bilaga 2: Att söka en resa via mobil.sj.se SJ:s mobilanpassade hemsida på internet mobil.sj.se Det första som är man noterar är att om man via sin mobil går till www.sj.se så blir man inte omdirigerade

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över!

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! VI BJUDER PÅ ÅRSAVGIFTEN FÖRSTA ÅRET! 10 på siba kortet MASTERCARD Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! Bonuspoäng på allt överallt! Med SIBA MasterCard samlar du bonus på alla köp du

Läs mer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008 Här kan du läsa om regler, priser och giltighet för resor med SJ Privatresekort. Den senaste versionen av Regler för SJ Privatresekort hittar

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Regler för resa med SJ Privatresekort 15 juni 13 december 2008

Regler för resa med SJ Privatresekort 15 juni 13 december 2008 Regler för resa med SJ Privatresekort 15 juni 13 december 2008 Här kan du läsa om regler, priser och giltighet för SJ Privatresekort. Information om privatresekortet ges även på telefon 0771-75 75 10 (tonval

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

2012-07-29. Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i När GK

2012-07-29. Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i När GK Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i När GK Spelrättsbevis i När GK (nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person som beviljats sådant aktivt seniormedlemskap som förutsätter krav på

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Sidan 1 av 14 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Ersättning... 9 7 Vad krävs

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Vardagsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter Köpevillkor Definitioner Den person som i eget eller annans namn genomför bokning av flygbiljetter på webbplatsen benämns beställaren. Den vars namn anges i bokningen som resenär benämns resenär. I de

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 november 2017.

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 november 2017. Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 november 2017. Medlemskopia 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Författare: Carina Karlsson 1/6 Tågab - Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN?

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? Gunnarsgården i Sälen s Allmänna bokningsvillkor Dessa allmänna villkor gäller mellan Gunnarsgården i Sälen och den som själv eller genom annan träffar

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten 2276 SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz Det är klokt att ta tåget i tjänsten Res smart med SJ Det går som tåget brukar man säga när det går bra. Och det finns så klart en sanning bakom det.

Läs mer

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten 2267 SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz Det är klokt att ta tåget i tjänsten Res smart med SJ Det går som tåget brukar man säga när det går bra. Och det finns så klart en sanning bakom det.

Läs mer

Med tåget i tjänsten

Med tåget i tjänsten Med tåget i tjänsten Få ut maximalt av din resa Tåget tar dig från city till city, ofta fortare än du kanske tror. Du får dessutom en sammanhållen arbetstid utan avbrott. Du kan med andra ord kliva av

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 1. DEFINITIONER UL-kort Ett smartkort som kan laddas med Biljetter och Reskassa. UL:s kunder får genom UL-kortet även tillgång till ett antal Tjänster.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Innehåll 1. Bakgrund och Syfte... 2 2. Övergripande process... 2 3. Tekniska förutsättningar... 2 4. Beskrivning av webbformulär... 3 5. Sök efter

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Utfärdare: American Express Services Europe Limited, England, filial ( American Express ) Inledning Membership Rewards gör det möjligt för medlemmar

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

www.sj.se Internetbeställare - företag

www.sj.se Internetbeställare - företag www.sj.se Internetbeställare - företag www.sj.se Här klickar du för att logga in. 2 Logga in Reseansvarig - för dig som beställer åt andra. 3 Inloggad Överst i högra hörnet står ditt namn och vilket avtal

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto 2012-11-27 Uppdaterade 2014-02-12 1 ALLMÄNT 4 1.1 GENERELLT 4 1.2 VILLKORENS GILTIGHET OCH ÄNDRING AV VILLKOR 4 1.3 BEGREPP OCH DEFINITIONER 4

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

- Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg

- Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg Författare: Carina Karlsson 1/5 Blå Tåget - Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Internet OMBORD PÅ VÅRA TÅG

Internet OMBORD PÅ VÅRA TÅG Internet OMBORD PÅ VÅRA TÅG Koppla upp dig ombord Numera har vi trådlöst nätverk på alla våra X 2000 och dubbeldäckare. Det gör att du kan utnyttja restiden maximalt, vare sig du behöver arbeta effektivt

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell.

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell. Ansökan SAS Faktura Vi ansöker härmed och accepterar betalningsansvar för SAS Faktura. Företagets fullständiga namn Företagets organisationsnummer Adress Postnummer Postadress Företagets kontaktperson

Läs mer

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Författare: Carina Karlsson 1/5 GoByBus Expressbuss - Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

2. Medlemskap i Elixir Fitness

2. Medlemskap i Elixir Fitness 2. Medlemskap i Elixir Fitness 2.1 Medlemskap i Elixir Fitness kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman,

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer