DHL INRIKES TILLVAL OCH TILLÄGG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DHL INRIKES TILLVAL OCH TILLÄGG."

Transkript

1 DHL Inrikes DHL INRIKES TILLVAL OCH TILLÄGG. Transporter inom Sverige. 1

2 TOTAL TRANSPARENS AV TJÄNSTER GER DIG TOTAL KONTROLL. Tillval DHL PAKET DHL PALL DHL STYCKE DHL PARTI DHL SERVICE POINT Mottagarbetald frakt (s.4) Annan fraktbetalare (s.4) Avisering (s.4) Leverans till privatperson (s.5) Leveransbesked (s.5) Leverans utan kvittens (s.5) Leveransbevakning (s.5) Avhämtas terminal (s.5) Varuefterkrav (s.5) Inbärning (s.6) Extra bemanning (s.6) Pallsystem (PÖS) (s.7) G-tjänst (G7, G10, G12) (s.7) Tidsbestämd lastning och lossning (s.7) Bakgavellift (s.8) Farligt Gods (s.8) Farligt gods i Begränsad mängd (s.8) Temperaturkontrollerad transport (s.8-9) Hämtning och terminalbehandling av partigods (s.9) Helgkörning (s.9) Kringtjänster terminal (s.9) Lastning/lossning på icke ord. arbetstid (s.9) Loss- och lasthjälpmedel (s.9) POD Leveransbevis (s.9) Centralfakturering (s.9) 2

3 Tillval DHL PAKET DHL PALL DHL STYCKE DHL PARTI DHL SERVICE POINT Transportstöd (s.9) Varuförsäkring (s.10) Miljöfrakt (s.10) Gröna Ton (s.10) Tillägg DHL PAKET DHL PALL DHL STYCKE DHL PARTI DHL SERVICE POINT Väntetid och extra lastnings- och lossningstid (s.11) Manuell registrering av fraktsedel (s.11) Leveranshinderstillägg (s.11) Ny utkörning (s.11) Outlöst gods (s.11) Ändring av transportuppdrag (s.11) Felaktiga sändningsuppgifter (s. 12) Felaktig kollimärkning (s. 12) Storstadstillägg (s.12) Gotlandstillägg (s.12) Orttillägg (s.12) Bomkörning (s.12) Kapacitetstillägg (s.13) Kollitillägg (s.13) Faktureringsavgift (s.13) Uppdragsvillkor För vidare information se broschyrer för DHL:s Produktspecifika uppdragsvillkor samt DHL Uppdragsvillkor. Broschyrer finns tillgängliga på 3

4 SKRÄDDARSY DINA DHL INRIKES- TRANSPORTER MED VÅRA TILLVAL. TILLVAL * Mottagarbetald frakt Vi fakturerar mottagaren istället för avsändaren. Kryssa för Mottagaren betalar på fraktsedeln och ange också mottagarens kundnummer. Tillvalet kan inte kombineras med Varuefterkrav. Vill du skicka DHL PAKET med mottagarbetald frakt krävs att sändningsinformationen skickas elektroniskt till DHL. DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI 55 kr/sändning DHL PAKET 12 kr/sändning Annan fraktbetalare DHL SERVICE POINT, DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI Vi fakturerar en tredje part, dvs vare sig avsändare eller mottagare. Kryssa för Annan fraktbetalare på fraktsedeln och ange också betalande kundnummer. Kan inte kombineras med Varuefterkrav. DHL SERVICE POINT, DHL PAKET 12 kr/sändning DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI 55 kr/sändning Avisering Välj vår tillvalstjänst Avisering om du vill att vi kontaktar din mottagare via sms eller telefon innan leverans. Vi kontaktar mottagaren och levererar godset enligt överenskommelse. DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE Avisering innebär i normalfallet att ordinarie transport tid inte gäller. Ange Aviseras på fraktsedelns fält Leveransanvisning och dessutom mottagarens namn och telefonnummer dagtid. Märk adress etiketten på godset på samma sätt. Tillvalet Avisering kan inte kombineras med Avhämtas på terminal, G7, G10, G12. DHL PARTI Avisering sker i normalfall dagen innan leverans och endast via telefon. Ange Aviseras på fraktsedelns fält Leveransanvisning och dessutom mottagarens namn och telefonnummer dagtid. 70 kr/sändning DHL SERVICE POINT Brevavisering: 10 kr/brev 4 * Tillval markerade med (M) kan beställas av mottagaren. För DHL PALL gäller endast elektroniskt överförd sändningsinformation.

5 Leverans till privatperson DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI Vi levererar godset hem till mottagaren under dagtid (07-17) vardagar. För leverans till privatperson är tillvalstjänsten Avisering obligatorisk, vilket innebär att ordinarie tidtabell inte gäller vid leverans till privatperson. Se tillval Avisering Leveransbesked DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI Tillvalstjänsten Leveransbesked innebär att föraren kontaktar mottagaren per telefon ca minuter innan leverans. Tillval Leveransbesked kan inte kombineras med tillvalen Avhämtas på terminal, G7 och Farligt Gods klass 1, 6.2 och kr/sändning Leverans utan kvittens DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI Öka flexibiliteten i leveranserna genom tillval Levernas utan kvittens. Vi levererar godset till mottagaren även om denne inte är på plats vid leveranstillfället. Genom att välja Leverans utan kvittens minskar du risken för återtag och förseningar i leveranserna. Tillvalet kan ej kombineras med Försäkring, Efterkrav, Inbärning, Termo, Avhämtas på terminal. 0 kr Leveransbevakning DHL SERVICE POINT, DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE Genom att välja tillval Leveransbevakning får du automatiskt kontroll på var i transportkedjan din sändning befinner sig. Välj mellan flera olika alternativ, vi skickar informationen till dig via sms och/eller e-post. Avhämtas på terminal DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE Istället för att vi distribuerar sändningen till mottagaren finns valmöjligheten att hämta sändningen på vår terminal. Mottagaren aviseras och godset finns att hämta dagtid. I tjänsten ingår avisering av mottagaren. Tillvalet kan ej kombineras med G7, G10, G12, Inbärning, Leveransbesked samt Leverans utan kvittens. 70 kr Varuefterkrav Vi inkasserar betalning för godset i samband med leverans och överför sedan beloppet till betalningsmottagaren. Vi accepterar kontanter (högst kr), förskottsbetalning över posteller bankgiro samt vissa betalkort (Master Card, VISA). Normalt erhåller betalningsmottagaren efterkravsbeloppet inom fem arbetsdagar från inkasseringstillfället. Uppdragsgivaren är ansvarig för våra kostnader till följd av konfiskering, vägran att ta emot gods, insolvens eller mottagarens vägran att betala. I tjänsten ingår även Avisering. Ange Efterkrav i fraktsedelns fält Leveransanvisning och ange också mottagarens namn och telefonnummer dagtid. Fyll även i Efterkrav på adressetiketten. Ange dessutom efterkravsbeloppet i kronor samt betalningsmottagarens post- eller bankgironummer. Varuefterkrav kan inte kombineras med tillvalet Mottagarfrakt, Annan fraktbetalare, Leverans utan kvittens, G7, G10, G12 eller Farligt Gods Klass 1, 6.2 eller 7. DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI Efterkravsbelopp: kr 235 kr kr 350 kr kr 500 kr DHL PAKET 130 kr/sändning DHL SERVICE POINT 49 kr/sändning (maxbelopp kr) 2,50 kr/sms eller e-post. Max 10 kr/sändning 5

6 TRANSPORTLÖSNINGAR FÖR ALLA ÖNSKEMÅL. 6 Inbärning DHL PALL, DHL STYCKE Vi erbjuder leverans av kollin med en verklig vikt som inte överstiger 25 kg vidare från fordonet in i fastighet, exempelvis in på kontor, till bostad eller direkt till butikslokal i galleria. Inbärning är begränsat till avställning direkt innanför dörr eller port och avser endast kollin med en verklig vikt om högst 25 kg och som är möjliga att hantera för en person genom att bäras, köras med lastkärra alternativt om pallat, med pallyftare utan att passera någon form av trappor. Vid inbärning av kollin tyngre än 25 kg verklig vikt eller som på grund av sin storlek inte kan hanteras av enbart föraren, sker inbärning kompletterad med tillvalet Extra bemanning. Alternativt kan inbärning av sådana kollin ske med mottagarens medverkan. Pallat gods hanteras alltid med hjälp av pallyftare och förutsätter därför fri tillfart och inga trapp-passager. För sändning med fraktdragande vikt överstigande 150kg erbjuds också inbärning genom inkörning med hjälp av pallyftare. Sändningen skall då vara lastad på EUR-pall eller motsvarande, ha en högsta verklig vikt om max 800kg/pall och kunna hanteras av en person. Ange Inbärning i fraktsedelns fält Leveransanvisning. Märk adress etiketten på motsvarande sätt. Ange samtliga kollivikter i verklig vikt. Inbärning kan inte kombineras med tillvalen Avhämtas på terminal, Leverans utan kvittens, G7, G10, G12, Farligt Gods Klass 1, 6.2 och 7. et för tillval Inbärning baseras på sändningens fraktdragande vikt. DHL PALL Halvpall Helpall DHL STYCKE 1 25 kg 85 kr 125 kr/pall 250 kr/pall kg 150 kr kg 250 kr kg 350 kr kg 550 kr Inbärning DHL PAKET Vi erbjuder utvidgad leverans av paketsändning från mottagarens port/dörr in till annan plats i mottagarens lokaler. Tillvalet omfattar endast sändning innehållande kollin med en verklig vikt om högst 25 kg/kolli som är möjliga att hantera för en person genom att bäras eller köras med lastkärra utan att passera någon form av trappor. Vid inbärning av kollin tyngre än 25 kg verklig vikt eller som på grund av sin storlek inte kan hanteras av enbart föraren, sker inbärning kompletterad med tillvalet Extrabemanning. Alternativt kan inbärning av sådana kollin ske med mottagarens medverkan. Ange Inbärning i fraktsedelns fält Leveransanvisning. Märk adressetiketten på motsvarande sätt. Ange samtliga kollivikter i verklig vikt. Inbärning kan inte kombineras med tillvalen Avhämtas på terminal, Leverans utan kvittens, G7, G10, G12. et för tjänsten inbärning baseras på sändningens fraktdragande vikt kg 85 kr kg 150 kr Extra bemanning (M) DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI Extra bemanning kan beställas vid behov, t ex vid lastning* och lossning samt vid inbärning av enskilt kolli överstigande 25 kg eller av kolli som på grund av sin storlek inte kan hanteras av föraren på egen hand. Vardagar 235 kr/man och påbörjad 30-minuters period, dock lägst 1400 kr inklusive restid Lördagar, söndagar samt helgdagar 440 kr/man och påbörjad 30-minutersperiod, dock lägst 2645 kr inklusive restid * Bokas hos DHL Kundservice.

7 Pallsystem Vi sköter palltransaktioner mellan avsändares och mottagares pallkonton. Tillvalet innebär att DHL distribuerar och hämtar över- respektive underskott av EUR-pall. Fyll i antalet lastade godkända EURpallar eller tompallar samt avsändande och mottagande pallkundsnummer på fraktsedeln. Tillvalet förutsätter att avsändare och mottagare är anslutna till vårt pallöverföringssystem. Tillvalskostnaden debiteras alltid fraktbetalaren. 20 kr / lastad pall eller 6,5% på debiterat fraktbelopp. G7, G10 och G12 DHL PAKET, DHL PALL OCH DHL STYCKE Vi erbjuder garantitjänster som innebär att sändningen garanterat levereras till mottagaren senast överenskommet klockslag på ordinarie leveransdag enligt följande: G7 Senast kl G10 Senast kl G12 Senast kl Notera att leveranser kan ske tidigare än de senaste ankomsttider som är angivna ovan. Vid av kunden påtalad försening återbetalar DHL fraktkostnaden och pristillägget. Boka separat via telefon eller direkt på vår hemsida Bokningen bekräftas av oss med bokningsnummer och garanterat leveransdatum. Förse samtliga kollin i sändningen med en särskild etikett för G7, G10 eller G12. Ange bokningsnumret på varje etikett och fäst väl synligt på godset. Etiketten får du med automatik när sändningen bokas med tillval och fraktdokumentet skrivs ut via Om du skriver ut dina fraktdokument på annat sätt finns etiketten att hämta på Information om aktuell garantitjänst (G7, G10 eller G12) och bokningsnummer anges i fältet Särskilda transportinstruktioner på fraktsedeln. Om etikett för garantitjänst eller boknings numret saknas på kollit hanteras sändningen utan tillval. Kan inte kombineras med Avisering, Varuefter krav, Inbärning, Termo Värme eller Avhämtas på terminal eller Farligt Gods Klass 1, 6.2 och 7. /sändning DHL PAKET DHL PALL, DHL STYCKE G7 510 kr 650 kr G kr 475 kr G kr 395 kr Tidsbestämd lastning eller lossning DHL PARTI För DHL Parti erbjuder vi tidsbestämd lastning/ lossning vilket innebär att sändning lastas/lossas på avtalad tid eller inom avtalad tidsintervall en specifik dag. Bokas enkelt i din programvara eller via DHL Kundservice. Vårt trafikkontor bekräftar tid och pris direkt till dig som kund. För tillvalet gäller särskilt att då kombitrafik är involverat äger DHL rätt att tillämpa underleverantörens ansvarsbestämmelser. I övrigt hänvisas till DHL Uppdragsvillkor samt NSAB2000. Enligt överenskommelse Lastning/lossning på icke ordinarie arbetstid (M) Lastning och lossning sker helgfria vardagar ( ) inom Sverige. Vid av kund begärd lastning och lossning på annan tid uttages tillägg, se nedan. Vardagar 240 kr/man och påbörjad 30-minuters period, dock lägst 1425 kr Lördagar,söndagarsamthelgdagar365kr/manochpåbörjad 30-minutersperiod, dock lägst 2195 kr inklusive restid 7

8 Bakgavellift DHL PARTI För vår produkt DHL Parti sker lastning/ lossning som standard till/från fordonets sida. För sändningar med en fraktdragande vikt som inte överstiger 14 ton och där varje enskilt kolli inte väger mer än 800 kg verklig vikt och är hanterbara med palldragare kan vi erbjuda lastning/lossning med bakgavellift. Tillvalet bokas enkelt via din kundapplikation eller hos vår kundservice. (1 pall=780 kg fraktdragande vikt) från Gotland tillkommer dessutom ett tillägg på f.n. 246 kr per meter. Beräkning sker per verkligt lastad mängd Farligt Gods. Minimitillägg utgör 246 kr/sändning. I de fall speciella åtgärder eller an ordningar krävs för transporten kan ytterligare tillägg förekomma. Tillvalet kan ej kombineras med Begränsad mängd farligt gods och Leverans utan kvittens. DHL PALL 357 kr/ sändning kg 0 kr/ pall kg 125 kr/ pall Farligt gods DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI Vi hanterar sändningar som helt eller delvis omfattas av ADR-S/ADR/RID/IMDG-koden på av avsändaren angivet säkert och lagenligt sätt. Informera vid bokningstillfället DHL om godsslag/ hanteringskrav. Bokningen bekräftas av oss. Ange Farligt Gods i fraktsedelns fält Särskilda transportvillkor. Godset deklareras enligt föreskrifterna i ADR. Bifoga transportkort som anger godsets art av farlighet samt nödvändiga åtgärder vid brand, spill eller första hjälp. Märk varje kolli med varnings- och hanteringsetiketter för aktuellt godsslag. För ADR-gods Klass 1 (explosivt), 6.2 (blodprover) och Klass 7 (radioaktivt) sker transport i beställningstrafik efter särskild överenskommelse vid varje enskilt transporttillfälle. överenskommelse träffas vid varje enskilt transporttillfälle. Farligt Gods Klass 1, 6.2 och 7 kan inte kombineras med Avisering, G-tjänster eller Varuefterkrav. Vidare kan inte Farligt Gods Klass 1 samlastas med Farligt Gods Klass 2 9. et för tillval Farligt Gods baseras på sändningens totala fraktdragande vikt. För Farligt Gods-transporter kan avvikelse ske från Transporttidsplan. För delsträckan via färja till/ DHL STYCKE, DHL PARTI 1 99 kg 240 kr kg 357 kr kg 450 kr Farligt gods i begränsad mängd Vi hanterar sändningar med Begränsad Mängd Farligt gods som omfattas av ADR-S/ADR/RID/ IMDG-koden på av avsändaren angivet säkert och lagenligt sätt. Tillvalet kan ej kombineras med Leverans utan kvittens. Kontakta DHL Kundservice för mer information Temperaturkontrollerad transport (Termo) DHL kan erbjuda temperaturkontrollerade transporter. Avsändaren ansvarar för att godset vid överlämnandet till DHL håller den temperatur som det bör transporteras under. Notera också att avvikelser från normal transporttid kan förekomma. Termo Värme DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI Med Termo Värme avses att godset transporteras frostfritt (lägst +1 grad). Ange tydligt Värme i fraktsedelns fält Särskilda transportinstruktioner. För kunder utan särskild överenskommelse krävs bokning av DHL Stycke och DHL Pall via kundservice. Termo värme kan inte kombineras med tillvalen Termo kyla, Leverans utan kvittens, G7, G10 och G12.

9 Termo Kyla DHL PARTI Vid Termo Kyla är temperaturen under transportkedjan i intervallet +2 till +8 grader. Ange tydligt Kyla i fraktsedelns fält Särskilda transportinstruktioner. Annat temperaturintervall kan överenskommas för DHL PARTI (dock max +15 grader). Önskat temperaturintervall anges i fraktsedelns fält Särskilda transportinstruktioner. Termo Kyla och andra temperaturintervall bekräftas alltid av vår trafikstyrning direkt till kund. Kan ej kombineras med tillvalen Termo kyla, Leverans utan kvittens, G7, G10 och G12. 25% påslag på motsvarande pris för en ordinarie sändning. För Termo Kyla gäller minsta fraktgrundande vikt kg / sändning som då hanteras i enlighet med DHL PARTI. Hämtning och terminalhantering av DHL PARTI När du som kund begär att få ditt partigods inhämtat och inkört till DHL-terminal. Kg/sändning Kr/ton kg kg 362 kr kg kg 217 kr kg kg 155 kr kg och däröver 91 kr Helgkörning DHL PARTI Vill du som kund dra fördelar av t ex helgöppen verksamhet kan DHL erbjuda helgkörning av partigods. Helgkörning ger ett bättre resursutnyttjande och bidrar till en förbättrad miljö. Enligt överenskommelse, kontakta DHL Kundservice för mer information Kringtjänster Terminal (M) DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI Vi kan, efter särskild överenskommelse, åta oss sortering, märkning, vägning/mätning av gods m.m. 400 kr / timme, kontakta DHL Kundservice för mer information Loss- och lasthjälpmedel (M) DHL PARTI Vi kan erbjuda dig loss- och lasthjälpmedel. Enligt överenskommelse, kontakta DHL Kundservice för mer information POD Leveransbevis DHL tar fram fysisk kvittens på fraktdokument till beställaren. 70 kr /styck, kontakta DHL Kundservice för mer information Transportstöd Vi tar fram underlag för ansökan om transportstöd. Kontakta DHL för mer information om hur du aktiverar ditt kundnummer. 250 kr / underlag + 3 kr / sändning, kontakta DHL Kundservice för mer information Centralfakturering Vi samordnar fakturor från olika delar av landet till en faktura per vecka för avgående och ankommande sändningar. 0 kr 9

10 Varuförsäkring DHL erbjuder möjlighet att teckna en separat varuförsäkring för varuvärden upp till en miljon kronor. Givetvis ingår självrisk, det enda du betalar är nedan premie baserat på varans värde. Varuförsäkring bokas enkelt i din kundprogramvara eller via DHL Kundservice. Vill du teckna en försäkring på varuvärden över en miljon kronor, kontakta DHL Kundservice. Vissa varuslag är undantagna, se våra villkor. Tillvalet kan ej kombineras med Leverans utan kvittens. Varuvärde Premie Från Till Kronor Varuförsäkringen omfattar ej följande godsslag: bilar, båtar, oemballerat gods, begagnat maskingods, kakel, marmor, begagnad egendom, returgods. Försäkringen täcker inte indirekt skada eller förlust, inte heller förlust eller skada orsakad av förseningar. Miljöfrakt DHL SERVICE POINT, DHL PAKET, DHL PALL Med DHL:s Miljöfrakt kan vi i nära samarbete med dig och dina kunder på allvar reducera utsläppen av koldioxid. Det handlar om att styra om transporter som går på fossila bränslen till lastbilar som drivs med förnyelsebara drivmedel. Ett arbete som ger garanterade miljövinster kontrollerat och verifierat av oberoende part. Med DHL:s Miljöfrakt gör vi skillnad här och nu utan att ta omvägen över olika klimatkompenserade åtgärder. DHL SERVICE POINT, DHL PAKET 10 kr /sändning DHL PALL 95 kr /sändning Gröna Ton DHL STYCKE, DHL PARTI Gröna Ton bygger på att DHL använder förnyelsebara drivmedel i transportsystemet för att reducera utsläpp av koldioxid. Detta ger en betydande insats för att motverka transportens bidrag till växt-huseffekten och innebär en verklig möjlighet för ditt företag att reducera transporternas miljöpåverkan. Du bestämmer själv ditt bidrag, dvs du avgör omfatt-ningen på din satsning genom att bestämma ett belopp som vi sedan omvandlar till ton / km via en omvandlingsnyckel. 50 öre per tonkm, kontakta DHL Kundservice för mer information 10

11 DET OVÄNTADE ÄR VÅR VARDAG. TILLÄGG Tillägg tillkommer vid exempelvis oförutsedda omständigheter som hindrar eller ändrar förutsättningarna för vårt leveransuppdrag. Samtliga tillägg debiteras i normalfallet fraktbetalaren. Väntetid och extra lastnings- och lossningstid Överskrids den tid som enligt DHL Produktspecifika uppdragsvillkor gäller från det att fordonet ställts till avsändarens/mottagarens förfogande uttages extra avgift. 465 kr/påbörjad 30-minutersperiod Manuell registrering av fraktsedel DHL PAKET, DHL STYCKE, DHL PARTI För kund som väljer att inte överföra sändningsinformationen elektroniskt via EDI, Internet eller PDF (kod 417), kan detta göras manuellt. 79 kr/sändning Leveranshinderstillägg Om leverans inte kan ske beroende på att mottagaren inte varit anträffbar på angiven leveransadress eller på annat sätt inte vill eller kan ta emot godset, återtas godset och mottagaren aviseras att godset finns på DHL:s terminal för upphämtning alternativt överenskommelse om ny utkörning (se Ny utkörning). Avgift för hantering av återtag vid leveranshinder. DHL PAKET 54 kr/sändning DHL PALL, DHL STYCKE 142 kr/sändning Ny utkörning I samband med återtag av gods vid leveranshinder kan ny utkörning i enlighet med följande prislista begäras. DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE Enligt överrenskommelse DHL PARTI kg 360 kr/ton kg 295 kr/ton >6000 kg 230 kr/ton DMT, Storstads- och Ortstillägg tillkommer på priset. Beräkningsregeln gäller inte när avståndet mellan terminal och mottagare överstiger 70 km. I sådant fall tas ny fraktkostnad ut enligt separat överenskommelse. Outlöst gods För sändning som efter avisering kvarligger på terminal, t ex för att mottagaren inte tar emot godset, förbehåller sig DHL rätten att ta ut en avgift enligt nedan från och med dag 4 efter avisering. per sändning och kalenderdag 1 25 kg 49 kr kg 120 kr kg 325 kr > kg Enligt separat överenskommelse, dock lägst 495 kr Ändring av transportuppdrag (ÄFF) Om fraktbetalaren begär förändring av transportuppdraget efter dess start, när en sändning inte kan levereras enligt uppdrag eller när fraktbetalaren vill korrigera en fakturerad sändning. 150 kr / sändning DHL PARTI 402 kr/sändning 11

12 Felaktiga sändningsuppgifter Komplettering/ändring eller avsaknad av obligatoriska sändningsuppgifter, t ex inte bokat Avisering vid sändning till privatperson. 100 kr/sändning Felaktig kollimärkning Komplettering/ändring av obligatoriska uppgifter på kollimärkning/adressetikett. 55 kr/kolli Gotlandstillägg DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI För transporter till och från Gotland sker ett pristillägg med 35% på nettofrakten och på eventuellt tillägg för Mottagarfrakt och Termo. Nivån på detta tillägg kan komma att förändras vid eventuella beslut utanför DHL:s kontroll. Orttillägg tillägg sker för transport till mottagare med leveransadress till vissa 5-ställiga postnummer. Aktuell förteckning över vilka postnummer som omfattas av tillägg finns tillgänglig på Ort DHL PALL & DHL PARTI DHL STYCKE Klass kr 420 kr Klass kr 685 kr Klass kr 865 kr DHL PAKET 20 kr/sändning Storstadsstillägg För transporter till mottagare i Stockholmsområdet (pnr10-19) samt i Göteborgsområdet (pnr 40-44) uttages storstadstillägg enligt nedan. Fullständig information om vilka postnummer som omfattas av tillägget kan erhållas på Storstadstillägg Stockholm DHL PAKET 12 kr/sändning DHL PALL 55 kr/sändning DHL STYCKE kg /sändning 55 kr kg /sändning 161 kr DHL PARTI kg 161 kr/sändning kg 285 kr/sändning kg 389 kr/sändning kg 482 kr/sändning Storstadstillägg Göteborg DHL PAKET 6 kr/sändning DHL PALL och DHL STYCKE 15 kr/sändning DHL PARTI kg/sändning 23 kr kg/sändning 39 kr >21 000//sändning 60 kr 12

13 Bokningsavvikelse (eller s.k. Bomkörning) DHL SERVICE POINT, DHL PAKET, PALL, DHL STYCKE I de fall där DHL mottagit och accepterat bokning eller om överenskommelse om fast upphämtning föreligger och där gods helt saknas vid tillfället för upphämtning uttages tillägg för s.k. bomkörning. Debitering kan ske separat och i efterhand. 250 kr/tillfälle DHL PARTI Om den bokade godsmängden inte överensstämmer med den avlämnade eller då annullering har gjorts utan DHL:s godkännande förbehåller sig DHL rätten till kompensation för merkostnader eller förlorad fraktintäkt. Kollitillägg DHL PAKET Tillägg för flerkollisändningar, från och med 6:e kollit. 12 kr/kolli Faktureringsavgift För faktura som inte distribueras elektroniskt via e-post (pdf) eller EDI tillkommer en avgift. 49 kr/faktura Enligt merkostnad för varje enskilt uppdrag. Kapacitetstillägg DHL PARTI För transporter inom Sverige med en minsta fraktberäkningsvikt av kg sker ett kapacitetstillägg med 1,4 % beräknat på nettofrakten. 13

14 DHL Freight (Sweden) AB Box Malmö Art nr Gäller från och med

DHL inrikes. Transporter inom Sverige.

DHL inrikes. Transporter inom Sverige. DHL Inrikes DHL inrikes tillval och tillägg. Transporter inom Sverige. 1 Skräddarsy dina DHL inrikestransporter med våra tillval. Tillval * Mottagarbetald frakt Vi debiterar och fakturerar mottagaren istället

Läs mer

DHL INRIKES TILLVAL OCH TILLÄGG.

DHL INRIKES TILLVAL OCH TILLÄGG. Inrikes INRIKES TILLVAL OCH TILLÄGG. Transporter inom Sverige. 1 TOTAL TRANSPARENS AV TJÄNSTER GER DIG TOTAL KONTROLL. 2 Tillval Annan fraktbetalare (s.4) Avhämtas terminal (s.5) Avisering (s.4) Bortforsling

Läs mer

DHL Inrikes. DHL inrikes. Transporter inom Sverige.

DHL Inrikes. DHL inrikes. Transporter inom Sverige. DHL Inrikes DHL inrikes tillval och tillägg. Transporter inom Sverige. 1 Total transparens av tjänster ger dig total kontroll. Tillval DHL PAKET DHL Pall DHL Stycke DHL Parti DHL SERVICE POINT Mottagarbetald

Läs mer

DHL PALL DHL STYCKE. Annan fraktbetalare 18 kr 60 kr 60 kr 60 kr 18 kr 60 kr Pris per sändning.

DHL PALL DHL STYCKE. Annan fraktbetalare 18 kr 60 kr 60 kr 60 kr 18 kr 60 kr Pris per sändning. PRISLISTA TILLVAL TILLVAL Annan fraktbetalare 18 kr 60 kr 60 kr 60 kr 18 kr 60 kr Avhämtas på terminal 95 kr 125 kr 125 kr 125 kr Avisering 95 kr 125 kr 125 kr 125 kr Ingår Ingår Bakgavellift 1000 3900

Läs mer

TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. DHL FREIGHT - TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER DHL INRIKES TILLVAL

TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. DHL FREIGHT - TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER DHL INRIKES TILLVAL TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. FREIGHT TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER 1 TILLVAL SOM GER DIG KOMPLETTA TRANSPORTLÖSNINGAR Oavsett storleken på ditt företag eller på det

Läs mer

TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. DHL FREIGHT - TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER DHL INRIKES TILLVAL

TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. DHL FREIGHT - TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER DHL INRIKES TILLVAL TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. FREIGHT TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER 1 TILLVAL SOM GER DIG KOMPLETTA TRANSPORTLÖSNINGAR Oavsett storleken på ditt företag eller på det

Läs mer

TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. DHL FREIGHT - TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER DHL INRIKES TILLVAL

TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. DHL FREIGHT - TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER DHL INRIKES TILLVAL TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. FREIGHT TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER 1 TILLVAL SOM GER DIG KOMPLETTA TRANSPORTLÖSNINGAR Oavsett storleken på ditt företag eller på det

Läs mer

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER... 3 2.1 Definitioner... 3 2.2 Rubriker m.m.... 3 10. GODS SOM INTE TAS EMOT... 3 11. FARLIGT GODS OCH ANNAT GODS

Läs mer

TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. DHL FREIGHT - TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER DHL INRIKES TILLVAL

TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. DHL FREIGHT - TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER DHL INRIKES TILLVAL TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. FREIGHT TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER 1 TILLVAL SOM GER DIG KOMPLETTA TRANSPORTLÖSNINGAR Oavsett storleken på ditt företag eller på det

Läs mer

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER 2.1 Definitioner Avsnittsindelning i detta dokument syftar till samma avsnitt i våra villkor, DHL:s uppdragsvillkor. Villkor under underrubriken

Läs mer

TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. DHL FREIGHT - TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER DHL INRIKES TILLVAL

TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. DHL FREIGHT - TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER DHL INRIKES TILLVAL TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. FREIGHT TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER 1 TILLVAL SOM GER DIG KOMPLETTA TRANSPORTLÖSNINGAR Oavsett storleken på ditt företag eller på det

Läs mer

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER... 3 2.1 Definitioner... 3 2.2 Rubriker m.m.... 3 10. GODS SOM INTE TAS EMOT... 3 11. FARLIGT GODS OCH ANNAT GODS

Läs mer

TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. DHL FREIGHT - TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER DHL INRIKES TILLVAL

TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. DHL FREIGHT - TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER DHL INRIKES TILLVAL TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. FREIGHT TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER 1 TILLVAL SOM GER DIG KOMPLETTA TRANSPORTLÖSNINGAR Oavsett storleken på ditt företag eller på det

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER 2.1 Definitioner Avsnittsindelning i detta dokument syftar till samma avsnitt i våra villkor, DHL:s uppdragsvillkor. Villkor under underrubriken

Läs mer

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER 2.1 Definitioner Avsnittsindelning i detta dokument syftar till samma avsnitt i våra villkor, DHL:s uppdragsvillkor. Villkor under underrubriken

Läs mer

= DMT, detta tillkommer till alla frakter, varierar månadsvis. Bestämmelser finns på DHL:s hemsida.

= DMT, detta tillkommer till alla frakter, varierar månadsvis. Bestämmelser finns på DHL:s hemsida. MVR SERVICE AB DHL Freight (Sweden) AB Telefon 0771-345 345 2015-01-12 Kundnamn: - Adress: - Postadress: - Kontaktperson: - Tel: - Orgnr: - Avtal med DHL genom medlemskap hos MVR SERVICE AB DHL INRIKES

Läs mer

DHL inrikes. Transporter inom Sverige.

DHL inrikes. Transporter inom Sverige. DHL Inrikes DHL inrikes tillval och tillägg. Transporter inom Sverige. 1 Skräddarsy dina DHL inrikestransporter med våra tillval. Tillval * 2 Mottagarbetald frakt Vi fakturerar mottagaren istället för

Läs mer

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER 2.1 Definitioner Avsnittsindelning i detta dokument syftar till samma avsnitt i våra villkor, DHL:s uppdragsvillkor. Villkor under underrubriken

Läs mer

Allmänna transportbestämmelser

Allmänna transportbestämmelser Allmänna transportbestämmelser 2014 (gällande från 2014-09-01) Bring Cargo Inrikes AB 1 Index 1. Tillämplighet 2. Ansvar 3. Transportåtagande 4. Reklamationer 5. Offert och avtalsvillkor 5.1 Offertens

Läs mer

Allmänna transportbestämmelser Närkefrakt Inrikes AB

Allmänna transportbestämmelser Närkefrakt Inrikes AB Ver:2 Sid: 1 Allmänna transportbestämmelser Inrikes AB 2015 (gällande från 2015-10-01) Ver:2 Sid: 2 Index 1. Tillämplighet 2. Ansvar 3. Transportåtagande 4. Reklamationer 5. Offert och avtalsvillkor 5.1

Läs mer

KUNSKAP OM VÅRA VILLKOR ÄR DIN SÄKERHET OCH GARANTI

KUNSKAP OM VÅRA VILLKOR ÄR DIN SÄKERHET OCH GARANTI Produktspecifika uppdragsvillkor KUNSKAP OM VÅRA VILLKOR ÄR DIN SÄKERHET OCH GARANTI Tillägg till DHL:s Allmänna uppdragsvillkor DHL EUROCONNECT 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER 2.1 Avsnittsindelning i detta

Läs mer

DHL inrikes. Transporter inom Sverige.

DHL inrikes. Transporter inom Sverige. DHL Inrikes DHL inrikes tillval och tillägg. Transporter inom Sverige. 1 Total transparens av tjänster ger dig total kontroll. 2 Tillval DHL PAKET DHL Pall DHL Stycke DHL Parti DHL SERVICE POINT Mottagarbetald

Läs mer

Transportören AB Fraktvillkor 2013

Transportören AB Fraktvillkor 2013 Fraktvillkor 2013 1. Ansvar Alla uppdrag utförs på grundval av Nordiska Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser NSAB 2000 för transport, spedition och lagring som bl a ger oss rätt att begränsa ansvaret

Läs mer

General Conditions 2009

General Conditions 2009 1 General Conditions 2009 2 Tillämplighet: Dessa transportbestämmelser avser uppdrag omfattande inrikes transporter som NLX erhåller från sin uppdragsgivare. Ansvar: Alla uppdrag utföres på grundval av

Läs mer

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR DHL PAKET (INTERNATIONAL) DHL PARCEL CONNECT

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR DHL PAKET (INTERNATIONAL) DHL PARCEL CONNECT PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER... 2 2.1 Definitioner... 2 2.2 Rubriker m.m.... 2 10. GODS SOM INTE TAS EMOT... 2 11.2 Livsmedel... 2 12. SÄRSKILDA VILLKOR

Läs mer

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR DHL PAKET EXPORT DHL PARCEL CONNECT

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR DHL PAKET EXPORT DHL PARCEL CONNECT PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER... 2 2.1 Definitioner... 2 2.2 Rubriker m.m.... 2 10. GODS SOM INTE TAS EMOT... 2 11.2 Livsmedel... 2 12. SÄRSKILDA VILLKOR

Läs mer

Leverans Leveranshinder Avvikelser från angiven godsmängd Fraktdokumentets innehåll...

Leverans Leveranshinder Avvikelser från angiven godsmängd Fraktdokumentets innehåll... 23.9 Kollitillägg... 5 23.10 Leveranshinder... 5 2.1 Definitioner... 2 2.2 Rubriker m.m.... 2 11.2 Livsmedel... 2 12.1 Beställning och bokning... 3 12.1.1 Leverans till privatperson... 3 12.1.2 Leverans

Läs mer

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER... 3 2.1 Definitioner... 3 2.2 Rubriker m.m.... 3 10. GODS SOM INTE TAS EMOT... 3 11. FARLIGT GODS OCH ANNAT GODS

Läs mer

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER... 3 2.1 Definitioner... 3 11. FARLIGT GODS OCH ANNAT GODS SOM KRÄVER SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE... 3 11.1 Farligt

Läs mer

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR DHL PAKET EXPORT DHL PARCEL CONNECT

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR DHL PAKET EXPORT DHL PARCEL CONNECT PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER... 2 2.1 Definitioner... 2 2.2 Rubriker m.m.... 2 10. GODS SOM INTE TAS EMOT... 2 11.2 Livsmedel... 2 12. SÄRSKILDA VILLKOR

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES

PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES 1. BAKGRUND 1.1. Följande produktvillkor gäller för Green Cargo AB:s ( Green Cargo ) utförande av tjänsten vagnslast inrikes för kunden angiven i kundavtal ( Kunden

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ALLMÄN BOKNINGSFUNKTION version 2.0

INSTRUKTION FÖR ALLMÄN BOKNINGSFUNKTION version 2.0 INSTRUKTION FÖR ALLMÄN BOKNINGSFUNKTION version 2.0 1. Inledning Denna funktion vänder sig till dig som vill kunna Skriva ut fraktsedlar och transportetiketter Skriva ut fraktsedlar och transportetiketter

Läs mer

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER... 3 2.1 Definitioner... 3 2.2 Rubriker m.m.... 3 10. GODS SOM INTE TAS EMOT... 3 11. FARLIGT GODS OCH ANNAT GODS

Läs mer

Transportören AB Fraktvillkor 2017

Transportören AB Fraktvillkor 2017 Fraktvillkor 2017 1. Ansvar Alla uppdrag utförs på grundval av Nordiska Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser NSAB 2000 för transport, spedition och lagring som bl a ger oss rätt att begränsa ansvaret

Läs mer

GUIDE FÖR FRAKTSEDLAR. Fraktsedlar

GUIDE FÖR FRAKTSEDLAR. Fraktsedlar GUIDE FÖR FRAKTSEDLAR Fraktsedlar Fraktsedlar Fraktsedel när du fyller i för hand. Gäller för DHL Swednet, DHL Stycke och DHL Parti. Fyll alltid i dessa uppgifter: Följande fylls i vid tillval samt efter

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR BRING STYCKE- OCH PARTIGODS TJÄNSTER. (gällande från ) Bring Express Sverige AB 1

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR BRING STYCKE- OCH PARTIGODS TJÄNSTER. (gällande från ) Bring Express Sverige AB 1 ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR BRING STYCKE- OCH PARTIGODS TJÄNSTER 2017 (gällande från 2017-01-01) Bring Express Sverige AB 1 INDEX 1. TILLÄMPLIGHET 2. ANSVAR 3. TRANSPORTÅTAGANDE 4. REKLAMATIONER 5. OFFERT

Läs mer

Ontime Logistics Allmänna Bestämmelser

Ontime Logistics Allmänna Bestämmelser Ontime Logistics Allmänna Bestämmelser Reviderad: 2011-01-14, av: Mats Bjur 1. Tillämplighet Dessa transportbestämmelser avser uppdrag omfattande in- och utrikes landtransporter som Ontime Logistics erhåller

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR BRING STYCKE- OCH PARTIGODSTJÄNSTER 2017:2. (gällande från ) Bring Express Sverige AB 1

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR BRING STYCKE- OCH PARTIGODSTJÄNSTER 2017:2. (gällande från ) Bring Express Sverige AB 1 ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR BRING STYCKE- OCH PARTIGODSTJÄNSTER 2017:2 (gällande från 2017-04-01) Bring Express Sverige AB 1 INNEHÅLL 1. TILLÄMPLIGHET... 3 2. ANSVAR... 3 3. TRANSPORTÅTAGANDE... 3 4. REKLAMATIONER...

Läs mer

Instruktion. Schenkers Returtjänst

Instruktion. Schenkers Returtjänst Instruktion Schenkers Returtjänst Schenkers Returtjänst erbjuds till avtalskunder som vill säkerställa att retursändning eller sändning från underleverantör till annan mottagare utförs med: - Rätt kundnummer

Läs mer

TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige

TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige giltiga fr o m 2012-01-01 Bring Frigo AB Box 912 SE-251 09 Helsingborg Tel +46 42 17 80 00 Fax +46 42 17 81 13 E-mail: info@bringfrigoscandia.com

Läs mer

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Guide för kund Våra produkter Comfort INRIKES: Styckegodssändning med en maxvikt på 999 kg, maxvolym 3,57 m 3, maxhöjd 220 cm och maxlängd är 240 cm. Dessa sändningar

Läs mer

Road Cargo Produktvillkor

Road Cargo Produktvillkor Road Cargo Produktvillkor För varje avtal om transport av gods, inrikes eller till/från Sverige som träffas mellan Road Cargo och transportkunden gäller dessa Produktvillkor om inte annat avtalas. Produktvillkoren

Läs mer

DHL EUROCONNECT. DIN SJÄLVKLARA FÖRBINDELSE INOM EUROPA. En komplett tjänst av transporter oavsett storlek från DHL Freight

DHL EUROCONNECT. DIN SJÄLVKLARA FÖRBINDELSE INOM EUROPA. En komplett tjänst av transporter oavsett storlek från DHL Freight DHL EUROCONNECT. DIN SJÄLVKLARA FÖRBINDELSE INOM EUROPA En komplett tjänst av transporter oavsett storlek från DHL Freight GÖR DINA TRANSPORTER SÅ ENKELT SOM MÖJLIGT FÖR DIG För transporter inom Europa

Läs mer

POSTI AB INRIKES FRAKT

POSTI AB INRIKES FRAKT Produktvillkor 1 (9) Domestic freight POSTI AB INRIKES FRAKT Produktvillkor VAT: 010 93 57-9 Produktvillkor [Nro] 2 (9) Index 1., Produktvillkor för... 3 1.1. Tillämpningsområde... 3 1.2. Avtalsnummer,

Läs mer

Allmänna Transportbestämmelser Inrikes SE 2016

Allmänna Transportbestämmelser Inrikes SE 2016 Allmänna Transportbestämmelser Inrikes SE 2016 (gällande från 2016-01-01) Bring Freight Forwarding AB 1 Index 1. Tillämplighet 2. Ansvar 3. Transportåtagande 4. Reklamationer 5. Offert och avtalsvillkor

Läs mer

FAQ Boka Landtransport

FAQ Boka Landtransport FAQ Boka Landtransport Innehållsförteckning 1. Jag får ett felmeddelande som inte går bort trots att jag uppdaterar!... 2 2. Jag försöker boka Farligt Gods men får felmeddelande... 2 3. Jag får meddelande

Läs mer

Så här ställer du en prisfråga:

Så här ställer du en prisfråga: 2017-05-05 Prisfråga för Landtransporter Vad kostar transporten? Tjänsten visar vad en landtransport kommer att kosta enligt ditt avtal med oss inom Sverige och till Europa. Fraktpriset beräknas efter

Läs mer

Returuppdrag och Collection Request Pacsoft Online 2013-10-08

Returuppdrag och Collection Request Pacsoft Online 2013-10-08 Returuppdrag och Collection Request Pacsoft Online 2013-10-08 2 Innehåll 1 Pacsoft Online... 3 2 Returuppdrag och Collection Request... 4 2.1 Bokning av Returuppdrag eller Collection Request... 4 2.2 Avbokning

Läs mer

DHL Multishipping - Användarmanual

DHL Multishipping - Användarmanual - Användarmanual Använd för att registrera, boka, skriva ut och spåra sändningar med DHL! Logga in Sida 02 Inställningar innan start Sida 03 Mina sändningar Registrera sändning Sida 04 Mina sändningar

Läs mer

Till menyn. Meny. Nästa sida

Till menyn. Meny. Nästa sida Meny Logga in i Schenker Web-TA Sida 2 Schenker Web-TA Startsidan Sida 3 Viktigt innan start Sida 4 Registrera sändningar Sida 6 Beställ transport Sida 13 Uppföljning Sida 14 Sändningsmallar Sida 15 Skapa

Läs mer

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon Bussgods kundzon För att logga in behöver du ett lösenord som du får av Bussgods där du har kundnummer. Lösenordet kopplas till din e-postadress (den e- postadress du önskar använda). Gå in på http://www.bussgods.se

Läs mer

Regelverk för returflödet av returenheter

Regelverk för returflödet av returenheter Regelverk Returkunder 2015 1 (22) Regelverk för returflödet av returenheter Innehåll REGELVERK FÖR RETURFLÖDET AV RETURENHETER... 1 PRODUKTERNA... 2 1. SORTERING OCH STAPLING... 4 2. TRANSPORTSÄKRING...

Läs mer

Teknisk produktbeskrivning DSV Road AB, Version 1.31-2015

Teknisk produktbeskrivning DSV Road AB, Version 1.31-2015 Teknisk produktbeskrivning DSV Road AB, Version 1.31-2015 Teknisk produktbeskrivning version 1.3 1(8) Teknisk produktbeskrivning I DSVs tekniska produktbeskrivning finner du en översikt över våra elektroniskt

Läs mer

Regelverk för returflödet av returenheter

Regelverk för returflödet av returenheter Regelverk för returflödet av returenheter Innehåll 1 PRODUKTERNA... 2 2 FÖRPACKNING OCH STAPLING... 2 3 TRANSPORTSÄKRING... 4 4 ÅTERRAPPORTERING SMUTSIGA RETURENHETER... 5 5 OPTIMAL TRANSPORTKVANTITET...

Läs mer

Skicka-guiden. Skicka enkelt en tjänst för dig som privatperson eller företagare

Skicka-guiden. Skicka enkelt en tjänst för dig som privatperson eller företagare Skicka-guiden Skicka enkelt en tjänst för dig som privatperson eller företagare Gäller från 1 november 2014 Hej! Häng med så guidar jag dig det är barnsligt enkelt! Det här är en guide för dig som skickar

Läs mer

2010-12-01. Transportvillkor för fjärr- och partitransporter ALWEX Transport AB

2010-12-01. Transportvillkor för fjärr- och partitransporter ALWEX Transport AB Transportvillkor för fjärr- och partitransporter ALWEX Transport AB 2010-12-01 ALL0018-62010-11-30 Alwex Transportvillkor för fjärr- och partitransporter s. 1(8) GENERELLA VILLKOR 1. TILLÄMPLIGHET Dessa

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

DPD Företagspaket 16.00

DPD Företagspaket 16.00 DPD Företagspaket 16.00 Kollitaxering Frakt beräknas enligt tjänstens villkor, efter den fraktdragande vikten, d v s den högsta av den verkliga vikten eller den volymberäknade vikten. Enstaka kollin med

Läs mer

Sändningsinformation DHL Fradok

Sändningsinformation DHL Fradok Sändningsinformation DHL Fradok Denna instruktion visar hur export kan ske från MONITOR till speditören DHL. Exporten kallas för DHL Fradok och är inte tillgänglig för alla DHLs kunder. Exporten är en

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

Tilläggstjänster inom transport - för enklare hantering av fönsterprodukter

Tilläggstjänster inom transport - för enklare hantering av fönsterprodukter 2015-04-20 Tilläggstjänster inom transport - för enklare hantering av fönsterprodukter Innehåll Erfarenhet visar att nära samarbete och användande av välutvecklade logistiklösningar ökar effektiviteten

Läs mer

Transportvillkor. Gällande fr o m

Transportvillkor. Gällande fr o m Transportvillkor Gällande fr o m 2008-01-01 Frigoscandia Distribution AB, Huvudkontor: Box 912 SE-251 09 Helsingborg Telefon: +46 42 17 80 00 Fax: +46 42 17 81 13 e-mail: info@frigoscandia.com www.frigoscandiadistribution.com

Läs mer

Produktvillkor Green Cargo Bil

Produktvillkor Green Cargo Bil Produktvillkor Green Cargo Bil 1. Transportbeställning Beställning av transport ska göras till Green Cargo Kundservice mot gällande avtal senast kl. 16.00 vardagen innan transport om inget annat avtalats.

Läs mer

Fortsatt säker förvaring. - ett erbjudande till dig som är kund i SEB

Fortsatt säker förvaring. - ett erbjudande till dig som är kund i SEB Fortsatt säker förvaring - ett erbjudande till dig som är kund i SEB Bäste SEB-kund, Vi, Gunnebo Nordic AB, har tagit fram ett lämpligt sortiment av brand- och värdeskyddande skåp för hemmamiljö. Du finner

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1 MANUAL DPST INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att logga in...2 Kund vill lämna in (förregistrerat paket)... 3 Kund vill lämna in paket (ej förregistrerat)... 7 Kund hämtar ut paket (ej VaruEfterKrav)... 12 Kund hämtar

Läs mer

Bokning Returemballage

Bokning Returemballage Bokning Returemballage Förutsättningar Eget TA-system Om ni har eget TA-system med möjlighet att sända transportinstruktion via EDI till DB Schenker kan ni använda det istället. Om bokningen inte kan ske

Läs mer

DHL Freight (Sweden) AB, Stockholm DHL Kundservice #1 Gäller from: Sida 1 av 8

DHL Freight (Sweden) AB, Stockholm DHL Kundservice #1  Gäller from: Sida 1 av 8 Gäller from: 2017-07-01 Sida 1 av 8 3 3 3 4 4 5 5 7 7 Gäller from: 2017-07-01 Sida 2 av 8 De definitioner som anges i DHL:s Allmänna uppdragsvillkor gäller även i dessa produktspecifika villkor. Avsnittsindelning

Läs mer

SCHENKERprivpak Sampack Classic. Schenker Privpak. Priser & villkor. Tilläggstjänster. Så kommer du i kontakt med oss

SCHENKERprivpak Sampack Classic. Schenker Privpak. Priser & villkor. Tilläggstjänster. Så kommer du i kontakt med oss SCHENKERprivpak Sampack Classic Schenker Privpak Priser & villkor Tilläggstjänster Så kommer du i kontakt med oss Ökad tillgänglighet med Schenker Privpak Schenker Privpak erbjuder en komplett lösning

Läs mer

Fraktsedlarna är de viktigaste värdehandlingar som vi har!

Fraktsedlarna är de viktigaste värdehandlingar som vi har! Fraktsedlarna är de viktigaste värdehandlingar som vi har! Värdehandling Fraktsedeln är en värdehandling, och skall behandlas som en sådan. Det är mycket viktigt att fraktsedeln listas. Ersättning till

Läs mer

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun Frakthandlingsfiler i För företag som bedriver postorderhandel och/eller skickar många paket under en normal arbetsdag, kan implementering av frakthandlingsfiler effektivisera de logistiska rutinerna i

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTBESTÄMMELSER FÖR GODSLINJETRAFIKEN 1.1.2009

ALLMÄNNA TRANSPORTBESTÄMMELSER FÖR GODSLINJETRAFIKEN 1.1.2009 Logisitiikkayritysten Liitto Södra kajen 10, 00130 Helsingfors, tfn 09-420 233 89, fax 09-420 233 20, Fo-nummer 0202403-0, logistiikkayritykset@ek.fi ALLMÄNNA TRANSPORTBESTÄMMELSER FÖR GODSLINJETRAFIKEN

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

FSD PÖS Villkor. Gällande fr o m 2007-02-01. Transportvillkor. Gällande f r o m 2005-02-01

FSD PÖS Villkor. Gällande fr o m 2007-02-01. Transportvillkor. Gällande f r o m 2005-02-01 FSD PÖS Villkor Transportvillkor Gällande f r o m 20050201 Landskronavägen 911, Box 912, SE251 09 Helsingborg Tel: +46 42 17 85 10 Fax: +46 42 17 85 70 Email: lms@frigoscandia.se Internet: www.frigoscandiadistribution.com

Läs mer

Effektiva transporter av partigods

Effektiva transporter av partigods DB SCHENKERdirect Effektiva transporter av partigods Globalt nätverk DB SCHENKERdirect i korta drag Snabbaste vägen till mottagaren Skräddarsydda lösningar Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör

Läs mer

DHL HOME DELIVERY PÅLITLIGA HEMLEVERANSER PÅ DINA VILLKOR. DHL HOME DELIVERY

DHL HOME DELIVERY PÅLITLIGA HEMLEVERANSER PÅ DINA VILLKOR. DHL HOME DELIVERY 1 PÅLITLIGA HEMLEVERANSER PÅ DINA VILLKOR. 2 ALLTID I TID Viktigast av allt när det kommer till hemleveranser: Leverera i tid. Det är vår högsta prioritet och det vi är allra bäst på. Det är också det

Läs mer

Sveriges viktigaste paket skickas med Posten.

Sveriges viktigaste paket skickas med Posten. Sveriges viktigaste paket skickas med Posten. Vi vet inte vad varje paket innehåller. Vi vet bara att någonstans finns en av dina kunder som väntar på just sitt paket. För oss är därför alla paket Sveriges

Läs mer

Kom igång och boka transport med hjälp av vår online-bokningsportal Unifaun.

Kom igång och boka transport med hjälp av vår online-bokningsportal Unifaun. Kom igång och boka transport med hjälp av vår online-bokningsportal Unifaun. Innehåll Sändningar Ny sändning: Skapa en ny sändning............ Boka transport: Hit kommer alla sparade sändningar i väntan

Läs mer

Anvisningar för transportdokument

Anvisningar för transportdokument Anvisningar för transportdokument Hur du fyller i fraktsedel, paketlapp och märker varje kolli med STE-etikett Fakta Anvisningar STE-etiketter Hur du sänker transportkostnaderna läser du mer om längst

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Datum. Svar: Ja, om det rör sig om frakt enligt tjänstefunktion 8 kan Leverantören ta betalt för detta.

Datum. Svar: Ja, om det rör sig om frakt enligt tjänstefunktion 8 kan Leverantören ta betalt för detta. 1 (7) Datum 2017-03-16 Sak- och Diarienr (åberopas) 949-A398-713/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Ansvarig handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se FRÅGOR OCH SVAR

Läs mer

TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige

TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige giltiga fr o m 2013-01-01 Bring Frigo AB Box 912 SE-251 09 Helsingborg Tel +46 42 17 80 00 Fax +46 42 17 81 13 E-mail: info@bringfrigoscandia.com

Läs mer

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen.

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig. Posten Logistik Kundtjänst 0771-33 33 10. posten.se/norden Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Nordens viktigaste paket skickas med Posten.

Läs mer

Anvisningar för transportdokument. Hur du fyller i fraktsedel, paketlapp och märker varje kolli med STE-etikett.

Anvisningar för transportdokument. Hur du fyller i fraktsedel, paketlapp och märker varje kolli med STE-etikett. One Stop Shopping Anvisningar för transportdokument. Hur du fyller i fraktsedel, paketlapp och märker varje kolli med STE-etikett. Fakta Anvisningar STE-etiketter Hur du sänker transportkostnaderna läser

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Anvisningar för transportdokument

Anvisningar för transportdokument Anvisningar för transportdokument Hur du fyller i fraktsedel, paketlapp och märker varje kolli med STE-etikett Fakta Anvisningar STE-etiketter Hur du sänker transportkostnaderna läser du mer om på sidan

Läs mer

Fortsatt säker förvaring. - ett erbjudande till dig som är kund i SEB

Fortsatt säker förvaring. - ett erbjudande till dig som är kund i SEB Fortsatt säker förvaring - ett erbjudande till dig som är kund i SEB Bäste SEB-kund, Vi, Gunnebo Nordic AB, har tagit fram ett lämpligt sortiment av brand- och värdeskyddande skåp för hemmamiljö. Du finner

Läs mer

Effektiva transporter av partigods. Globalt nätverk. DB SCHENKERdirect i korta drag. Snabbaste vägen till mottagaren. Skräddarsydda lösningar

Effektiva transporter av partigods. Globalt nätverk. DB SCHENKERdirect i korta drag. Snabbaste vägen till mottagaren. Skräddarsydda lösningar DB SCHENKERdirect Effektiva transporter av partigods Globalt nätverk DB SCHENKERdirect i korta drag Snabbaste vägen till mottagaren Skräddarsydda lösningar Så kontaktar du DB Schenker DB Schenker i Sverige

Läs mer

Transportvillkor. DSV Road AB, Version 11-2015

Transportvillkor. DSV Road AB, Version 11-2015 Transportvillkor DSV Road AB, Version 11-2015 Innehåll sida Tillämplighet och Giltighet 5 1 Tillämplighet 5 1.1 Tillämplighetsområde 5 1.2 Tillämpliga villkor för uppdrag 5 1.3 Tillämpliga villkor för

Läs mer

DHL:s Allmänna uppdragsvillkor

DHL:s Allmänna uppdragsvillkor KUNSKAP OM VÅRA VILLKOR ÄR DIN SÄKERHET OCH GARANTI 1. TILLÄMPLIGHET Dessa Allmänna uppdragsvillkor, som ersätter DHL:s tidigare uppdragsvillkor, är tillämpliga på samtliga uppdrag till DHL, såvida inte

Läs mer

TRANSPORTVILLKOR 2014.01.01

TRANSPORTVILLKOR 2014.01.01 TRANSPORTVILLKOR 2014.01.01 TRANSPORTVILLKOR 2014-01-01 1.Tillämplighet 1.1 Tillämplighetsområde Dessa Transportvillkor är såvida inte annat skriftligen avtalats tillämpliga på samtliga uppdrag som utförs

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige

TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige giltiga fr o m 2015-01-01 Bring Frigo AB Box 912 SE-251 09 Helsingborg Tel +46 42 17 80 00 Fax +46 42 17 81 13 E-mail: info@bringfrigoscandia.com

Läs mer

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logga in i programmet mytnt 3. Skapa en försändelse

Läs mer

Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar:

Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar: Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar: Betalningsalternativ och säkerhet Företagsinformation Butik Bijou - org.nr, moms.nr, bankgiro nr, adress, tnr, mejl Support Priser Leverans

Läs mer

Produktvillkor för inrikes frakttjänster för avtalskunder

Produktvillkor för inrikes frakttjänster för avtalskunder Produktvillikor 1 (7) Produktvillkor för inrikes frakttjänster för avtalskunder Produktvillikor 2 (7) Innehållsförteckning Produktvillkor för inrikes frakttjänster... 3 1. Tillämpningsområde... 3 2. Transporter

Läs mer

Emballageinstruktioner. ditt emballage. allas säkerhet.

Emballageinstruktioner. ditt emballage. allas säkerhet. Emballageinstruktioner ditt emballage. allas säkerhet. Emballageinstruktioner VILKA GODSSLAG FÅR JAG SKICKA MED DHL? För den allmänna säkerheten i vår leveranskedja ställer vi vissa krav på hur godset

Läs mer

PALL.ETT inrikes & utrikes palltjänst

PALL.ETT inrikes & utrikes palltjänst Gäller fr o m 1 september 2013 PALL.ETT inrikes & utrikes palltjänst För kunder med avtal PALL.ETT är en enkel prisvärd och snabb nordisk standardtjänst. Med oss kan du skicka pallgods av olika typer/kollislag

Läs mer