INFORMATIONSBLAD med viktiga komihåg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSBLAD med viktiga komihåg"

Transkript

1 Kvartersgård Vill du hyra? Ring Lisbeth Häggetorps Allé 25, Kostnad: Bastu: 20kr/tim Bordtennis: 10kr/tim Fest medlem: 200kr Fest inte medlem: 400kr Barnkalas/disco: 200kr LAN: 200kr/dag Internet Föreningens hemsida: Föreningens e-post: BRF Häggetorp 1 Tibro INFORMATIONSBLAD med viktiga komihåg

2 2 11 Vilka regler gäller för bostadsrätter? Vem bestämmer? De som bor med bostadsrätt, bestämmer själva, vad som skall hända med husen. Följer du stadgarna, betalar du avgifterna och uppfyller dina andra skyldigheter, kan du aldrig bli uppsagd. Du och dina grannar bestämmer gemensamt och inte någon utomstående. På föreningsstämman diskuterar ni, beslutar och utser en styrelse, som sköter era gemensamma intressen. Vad får jag göra? Du förfogar själv över ditt hus. Vill du göra någon förändring i huset, så kan du det, om förändringen inte är olaglig eller till skada för dina grannar eller föreningen. Är det fråga om en avsevärd förändring av huset, som till exempel att riva en vägg, så måste styrelsen först godkänna åtgärden. Påverkar den grannar, behöver du ha deras godkännande. Alla nybyggen av altaner och redskapsbodar skall godkännas av styrelsen. Underhåll Om utedelen skulle bli nerisad (mer än 2 dm från underkant), kan pumpen behöva hjälp med att bli av med isen. Starta kyldrift och ställ ner temperaturen till 16 grader och vänta en kvart. Stäng av pumpen, häll varmt vatten på isen och återstarta i värmeläge igen. Innedelen har ett flertal filter som behöver rengöras någon gång i månaden (inneluften cirkulerar genom filtren). Stäng av pumpen och skaka eller dammsug dem försiktigt. OBS! Viktigt tillägg som gäller alla 2-planshus samt 1-planshus med adress Flygelg. 10, 11, 17, 18 och 22: Tänk på att eluttaget för värmepumpen matas från fasadmätarskåpet. Detta eluttag bryts EJ av huvudströmbrytaren på elcentralen i huset. Uttaget får inte användas till något annat än värmepumpen. Om matningen till detta uttag behöver brytas (eller säkringen behöver bytas), görs detta på extrasäkring 10A i fasadmätarskåpet. Kan jag sälja bostaden? Du får, precis som egnahemsägaren, sälja din bostad. Vad du får betalt, beror på vad du och köparen kommer överens om. Kontakta styrelsen innan överlåtelse sker. Köparen skall godkännas av föreningen och får inte flytta in förrän medlemskapet är klart. Besiktning utförs alltid i samband med utflyttning. Föreningen har ett särskilt avflyttningsblad med städtips mm, använd det som checklista! Har du inte det, så finns det på föreningens hemsida, se sista sidan.

3 4 9 Vem ansvarar för vad? Föreningen: Elpanna, varmvattenberedare. Stamledningar för el, vatten, värme och sanitet. Kabeltevenät med förstärkare. Trä och färg för standardstaket mellan hus, entré, balkong och husfasad. Material och åtgärder vid problem med myror och getingar. Hyresgäst: Husets inre: Väggar, golv, tak, inredning i kök, badrum, glas i fönster och dörrar, ytter- och innerdörrar. Ledningar för el, vatten, värme och sanitet ovan golv. Målning av husets yttersida. Trädgård med staket etc. Från inre fonden för varje hus kan medel tas ut för underhåll av huset och inköp av vitvaror. Principen är att dessa medel ska tillse att huset hålls i skick och inte förfaller. Om medel t.ex. används för inköp av diskmaskin, så skall denna vara kvar vid ev. avflyttning. Ytterlampa på huset (1st.) som lyser upp gång, byts av hyresgäst. Lampa tillhandahålles av föreningen. Eftersom ingen annan belysning finns för gångarna inom området skall dessa lysa nattetid. I enplanshus ansvarar hyresgäst för att det finns draperi i badrum som skyddar fönster mot duschsprut. Var alltid noga med att täta hål i våtutrymmen! Din vanliga hemförsäkring behöver kompletteras med en bostadsrättsförsäkring. Kostnad omkring 300kr/år. Elpanna för uppvärmning av hus: Vattentryck för värmesystemet bör vara c:a 1 bar. Påfyllning kan behöva göras några gånger om året och görs med kran vid golvet under elpannan. Porlar det i elementen, så behöver de luftas, varefter vatten fylls på i systemet. Elpannan kan köras i reservdriftläge om automatiken skulle gå sönder. Denna knapp är märkt reserv (nyare pannor) eller symbol med termometer och pil mot högre temp (äldre pannor). Då kör pannan ut vatten till elementen som håller grader kontinuerligt. Vi rekommenderar ej att stänga av elpannan under sommaren. Om den stängs av, måste pannan vara på minst några minuter per vecka för att inte cirk.pumpen ska becka igen. Skulle du vilja ha en djupare info om elpanna/vvb, kontakta styrelsen så går vi igenom detta med dig. Se även avsnittet om luft-luft värmepump. Biltvätt: Det är inte tillåtet att tvätta bilen där vattnet rinner ut i dagvattenbrunn (och vidare ut i Tidan). Ställ bilen på grus eller gräsyta istället. Kabeltv: Vid problem, kolla först om det är fel på din egen TV. Kolla sedan med grannarna. Kontakta sedan Canal Digital Kabel TV, kundservice Vid grävning i trädgården, var rädd om kabel-tv kablar som ligger i gröna plaströr. På hemsida finns skiss över dragning. Tidningsinsamling: F.n. första tisdagen i varje månad utom i juli. Ställ ut i papperskassar, inte för långt innan så de blir blöta och inte på kvällen hämtningsdagen (då hämtning skett).

4 6 7 Året i BRF Häggetorp 1 Sommar Bevattning: Som ni säkert känner till är det inte tillåtet att vattna med slang i Tibro. Värmesystem: Elpannan för värmesystemet har en cirkulationspump som inte bör stängas av under sommaren. Det finns risk för att pumpen kärvar och bränner när systemet skall startas till hösten igen. Om pumpen stängs av måste den motionsköras minst några minuter i veckan. Säkerhet: Vi hjälps åt att ha uppsikt över vårt område. Ser du någon/något misstänkt, fråga om du kan hjälpa till och ev. vem de är/vem de ska besöka. Tala med grannar när du reser bort, töm varandras brevlådor, flytta saker, klipp gräs mm så det ser bebott ut. Vinter Motorvärmaruttag: Använd timers som skall finnas i alla garage. Om den inte fungerar, meddela styrelsen, så skall vi ordna en ny. Bastu: Passa på och utnyttja vår fina bastu i häggetorpsgården. Några kanske vill spela bordtennis i lokalen under tiden. Snö: Skotta bort snö och sanda om det är halt på gångarna utanför det egna huset. Sandlådor finns vid garagen. Vi försöker att ta hand om den mesta snön genom föreningsinsatser men huvudansvaret ligger fortfarande på dig. Om det faller mycket snö, kan tak på enplanshus och altaner behöva sopas av (försiktigt så att inte papp/plast skadas). Höst Vattenpost: När första frosten kommer är det dags att koppla bort vattenslangar och skruva av extra kopplingar för slang. Då tömmer kranen automatiskt röret från insidan på vatten och du slipper frostskador på kranen. Höststädning: I början på oktober (när löven fallit) brukar vi snygga upp lite på området. Har du något som du tycker borde fixas, ta upp det med styrelsen, så kanske vi kan avsätta en grupp att ta itu med detta. Info kommer i lådan någon vecka innan. En till två veckor, i samband med städningen, brukar vi ha container för trädgårdsavfall uppställd på stora gräsplanen. Våra sopcontainers är enbart avsedda för hushållssopor! Vår Vårstädning: I början på maj. Se även höststädning. Kom även om du inte orkar göra så mycket. En viktig del är gemenskapen och att lära känna grannar lite bättre. Efteråt har vi en gemensam fika i kvarterslokalen, föreningen bjuder! Årsmöte: I början på juni är det dags för föreningens årsmöte. Missa inte detta tillfälle att få inblick i och påverka föreningens verksamhet. Har du något som du vill ha med på dagordningen, så lämna in detta senast en vecka före. Har du idéer/förslag till förbättringar eller något annat som du tycker är viktigt, så är du alltid välkommen att ta upp det med styrelsen, så behandlar vi det på nästa styrelsemöte.

5 8 5 Att tänka på Allmänna regler för området Varmvattenberedare: Filter i varmvattenberedaren behöver rengöras minst 2 gånger om året. Vi rekommenderar att du gör det oftare, så får du billigare varmvatten. På de nya beredarna ska man absolut göra det oftare, eftersom det är så enkelt att göra. Här finns också en gul lampa som tänds när filtret är igensatt. För att värmepumpen i varmvattenberedaren ska kunna göra varmvatten av luft som sugs ut i ventiler i toaletter, klädkammare, kök och tvättstuga, så måste luft komma in genom svarta ventiler över fönster. Dessa ventiler måste alltid vara lite öppna så att luft kan komma in i huset någonstans. Om man inte vill ha in kall luft i ett rum, så kan man öppna mer i ett annat. Reglage för värmepump (ej åtkomligt nya beredare) bör ställas in på omkring 55 grader, vid lägre inställning kan farliga bakterier växa till och vid högre får värmepumpen sämre verkningsgrad. Om varmvattnet inte räcker till (nattgäster etc.), så kan man slå på tillskottsvärme. Glöm inte att slå ifrån igen när det inte behövs längre. Om tillskottsvärmen är på kontinuerligt, så bör reglaget (ej åtkomligt nya beredare) ställas in minst 5 grader lägre än värmepumpen. Vatten: Bakom lucka längst ner på varmvattenberedare finns en stor röd kran. Med denna kan man stänga av allt vatten till huset. Med liten svart kran som sitter snett undertill på varmvattenberedaren, så kan man stänga av allt varmvatten. Avlopp: Använd inte kaustiksoda för rensning. Våra rör är av plast och mår inte bra av det. Vid svåra problem, säg till om spolning. Några påminnelser om sådant som har kommit upp. Området är bil-, MC- och mopedfritt. Nattparkering är inte tillåtet på gångarna i området (bl.a. för att utryckningsfordon ska kunna komma fram). Måste bil framföras för transport av skrymmande tungt gods etc., så gäller stor försiktighet. Bilar parkeras på våra båda asfaltparkeringar samt på grusparkeringen. Parkeringarna är inte avsedda för uppställning av avställda bilar/kärror/husvagnar. Garage skall alltid vara låsta. Vi delar ju garage med fler som kan ha värdefulla saker (bilar!) förvarade där. Hushållssopor har vi 2 containrar uppställda för i området. OBS! Dessa är enbart avsedda för våra hushållssopor. Källsorteringsmaterial typ papp/plast/plåt lämnas till återvinningsstationen och tidningar till tidningsinsamlingen. Katter har varit föremål för diskussion inte bara i vårt område. Tyvärr är de ibland ett bekymmer för grannarna. Styrelsen kan inte förbjuda någon att ha katt, men alla djurägare är enligt Tibro kommuns föreskrifter skyldiga att hålla katter/hundar under tillsyn för att förebygga att de orsakar skada eller olägenheter. Föreningen betalar avgift till medlemmar som önskar avlivning av katt.

6 10 3 Luft-luft värmepump Gör värme till huset av uteluft. Fungerar bäst vid temperaturer över några minusgrader. Under 5-10 minusgrader ger Nordic Air pumpar dåligt/inget tillskott och kan stängas av. Vid minusgrader körs pumpen lämpligen ihop med vanliga elpannan. Denna kan då ställas lågt så att den går in och stödvärmer rummen längst bort från värmepumpen. Termostater i rum närmast luftvärmepumpen stängs. Om dörrar hålls öppna och deflektorn (luftspridaren) på värmepumpen ställs så att luften sprids bra, blir värmen bättre. Deflektorn har även inställning av luftström i sidled som bör beaktas. Tänk på att även om det är en värmepump som ger 2-3 gånger tillförd eleffekt tillbaka i värme, så kostar det fortfarande en hel del att ha hög inomhustemperatur. En höjning av innetempen med 1grad höjer värmekostnaden med omkring 5%! Likaså bör man undvika att köra kyla under lång tid, då värmebesparingen under den kalla årstiden äts upp. Värmepumpen kan köras manuellt i läge värme, kyla, cirk., avfuktning (autoläget fungerar ej på Nordic Air). Normalläget (värme) indikeras av en sol ovanför gradtalsinställningen. Kylläget visas med en snöflinga. Under perioden maj-september kan i många fall luftvärmepumpen värma huset ensam (elpannan stängs av). Genom att stödvärma med extra element (finns för c:a 200kr) i rum längst bort så kan man ev. förlänga perioden ytterligare. Manual för Nordic Air pumpar finns att ladda ner på vår hemsida. Vem underhåller huset? Du ansvarar själv för att huset hålls i gott skick och sköter själv underhållet på huset. Det är en väsentlig skillnad från hyresrätten. Vad kostar det? Först köper du din bostadsrätt genom en insats. Till föreningen betalar du hyra som täcker gemensamma kostnader som räntor, skatter, försäkringar m.m. Föreningens årsmöte bestämmer hyrans storlek och den blir aldrig högre än vad som behövs för att klara gemensamma kostnader. För att du ska kunna påverka dina egna boendekostnader så mycket som möjligt, betalar du själv din egen förbrukning av elström samt skötsel och underhåll av huset. Vissa poster täcks av föreningen, se nästa sida. Vilka är fördelarna? Med en måttlig kontantinsats kan du bo i ett eget hus till en acceptabel månadskostnad. Tunga kostnader för investeringar i t.ex. värmesystem och värmepump täcks av föreningen. Av landets 4 miljoner bostäder är ungefär bostadsrätter och antalet ökar hela tiden. Många uppskattar denna boendeform! Värdet av egna insatser! Genom att du ställer upp med eget arbete, till exempel vid vår- och höststädning, kan hyrorna hållas nere. Om föreningen har en egen förvaltning/styrelse som sköter tekniska och ekonomiska frågor som brf Häggetorp har, så kan en ansenlig besparing göras. Kostnaden för att låta en utomstående firma sköta detta rör sig om minst 500: -/bostadsrättsinnehavare och månad!

Vilka regler gäller för bostadsrätter?

Vilka regler gäller för bostadsrätter? Vilka regler gäller för bostadsrätter? Vem bestämmer? De som bor med bostadsrätt, bestämmer själva, vad som skall hända med husen. Följer du stadgarna, betalar du avgifterna och uppfyller dina andra skyldigheter

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

A TILL Ö. Information till oss medlemmar i Brf Eldaren 5

A TILL Ö. Information till oss medlemmar i Brf Eldaren 5 A TILL Ö Information till oss medlemmar i Brf Eldaren 5 Till Medlemmarna i Brf Eldaren 5 Styrelsen i föreningen har sammanfattat föreningens ordningsregler och lite allmän information om vad som gäller

Läs mer

BRF Titteridammshöjden

BRF Titteridammshöjden BRF Titteridammshöjden 1. Informationspärmen 1:1 Presentation 2. Bostadsrättsföreningen 2:1 Föreningen 2:2 Stadgar och ordningsregler 2.3 Försäljning och pantsättning av er bostadsrätt 2:4 Uttag ur den

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Brf Finnboda Hage A-Ö

Brf Finnboda Hage A-Ö Brf Finnboda Hage A-Ö A-Ö 2015-01-26 Sida 1 Inledning Andelstal Andrahandsuthyrning Ansvar för bostadsrätten Balkonger / terrasser Besiktning och avhjälpande åtgärder Bostadsrätthavare Brandsäkerhet Bredband

Läs mer

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Altan Om du ska bygga en uteplats, altan, glasa in en balkong eller liknande måste du ha styrelsens godkännande och i vissa fall ev bygglov. Kontakta HSB/Styrelsen för mer

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Handboken. BRF Bigarråträdet 2

Handboken. BRF Bigarråträdet 2 Handboken BRF Bigarråträdet 2 Handbok BRF Bigarråträdet 2 sid 2(37) ( Ändringshistorik Datum Ändrat av Åtgärd Version 2006-04-18 Sven Lörstad En första utgåva 1.01 2006-04-18 Jan Lundblad Ser över formatet

Läs mer

3. Bokning och upplåtelseavtal. 5. Information från bostadsrättsföreningen

3. Bokning och upplåtelseavtal. 5. Information från bostadsrättsföreningen Brf Tornet 2 1. Bostadsinformation Här finner du inledande information från JM om din nya bostad. 2. Bostadsfakta Här kan du själv sätta in din Bostadsfakta. 3. Bokning och upplåtelseavtal Här kan du förvara

Läs mer

Brf. Jaktvarvet. Polhemsgatan 3 112 36 Stockholm

Brf. Jaktvarvet. Polhemsgatan 3 112 36 Stockholm Brf. Jaktvarvet Polhemsgatan 3 112 36 Stockholm September 2007 Välkommen till Brf. Jaktvarvet Detta ABC innehåller information och boenderegler till medlemmarna i Brf. Jaktvarvet. Många bestämmelser är

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26 Brf Vendelsö Gård VIKTIGT ATT VETA BRA ATT KÄNNA TILL Ordningsregler Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer 2011-09-26 Innehållsförteckning 1. Ordningsregler Akuta fel /skador sid 4 Altaner/trappor

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta Brf Öland II Version: 2.0 Sida 1 av 17 Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö Vad du som medlem bör veta Version 2.0 Sida 1 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 2 av 17 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Svängrum för alla. Viktig information till dig som bor hos oss.

Svängrum för alla. Viktig information till dig som bor hos oss. Svängrum för alla Viktig information till dig som bor hos oss. Du som flyttar in Hos oss kan du styra och ställa en hel del Svängrum för alla är devisen vi jobbar efter. Vi vill att du ska ha stora möjligheter

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

ainformations- och välkomstpaket Trivselregler Gården

ainformations- och välkomstpaket Trivselregler Gården ainformations- och välkomstpaket Som bekant ligger er lägenhet i bostadsrättsföreningen Knoppen 11. Att vi är en bostadsrättsförening innebär att vi som medlemmar gemensamt äger och förvaltar fastigheten,

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

Nyhetsblad Skvadronen 20

Nyhetsblad Skvadronen 20 Nyhetsblad Skvadronen 20 2013 Hej kära granne! Först ett tack till er som var med och vårfixade! Vi hade verkligen en härlig förmiddag och fick gjort en hel del som vi alla har glädje av. Till er som inte

Läs mer

Information till Radhusägarna på Diskusgatan och Kulstötargatan. Reviderad april 2015 Rönnby Byalag Samfällighetsförening Styrelsen

Information till Radhusägarna på Diskusgatan och Kulstötargatan. Reviderad april 2015 Rönnby Byalag Samfällighetsförening Styrelsen Information till Radhusägarna på Diskusgatan och Kulstötargatan Reviderad april 2015 Rönnby Byalag Samfällighetsförening Styrelsen Samfällighetsföreningen... 3 Vårt område... 3 Gemensamhetsanläggningar...

Läs mer

Föreningsinformation till boende

Föreningsinformation till boende Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer