Askhantering i omvärlden internationella erfarenheter och trender Jenny Sahlin, Profu Askdagen 17 april 2013, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Askhantering i omvärlden internationella erfarenheter och trender Jenny Sahlin, Profu Askdagen 17 april 2013, Stockholm"

Transkript

1 Askhantering i omvärlden internationella erfarenheter och trender Jenny Sahlin, Profu Askdagen 17 april 2013, Stockholm

2 Bakgrund: Askanvändning Källa: Tyréns 2010 / Svenska EnergiAskor

3 Länder

4 Avfallsaskor

5 Bränsle för fjärrvärmeproduktion slaggruset kommer öka Avfall; 5% Övrigt Spillvärme EL Övrigt Olja Kol Naturgas Kol Spillvärme 1981 Värmepump 2001 Olja Avfall; 11% Torv Biobränslen; 33% Värmepump Fossilt bränsle Spillvärme Värmepump EL Fossilt bränsle Spillvärme Avfall; 15% Avfall; 40% 2030 Torv 2008 Biobränslen; 45% Biobränslen; 51% Profu

6 Nederländerna slaggrus Idag: Källa: CEWEP (2013) 1,5 miljoner ton slaggrus Fokus på lakning och resurshushållning ICM - IsolaIon/ Control/ Monitoring Ger 100% användning vägbyggnaion, invallning 5 miljoner ton i Grönt skepp 0,5-1 miljon ton i Knutpunkt Tiglia

7 Nederländerna slaggrus Framtid: Green Deal för ax nå NBU (Non- bound uilisaion) TväXning allid Accelererat åldrande i stor skala Även stabilisering / solidifiering samt yxerligare separering /sållning

8 Danmark -Slaggrus Drivkra_: resursbesparing Fokus lakning Ill grundvaxen Motorvägsbyggen, statligt och kommunalt Vid tex uppfyllning: Inkapslat med lera under och på sidor Dränage för vaxen ej genom askan Ger merutgi_, men besparing i materialinköp Källa: Afatek A/S

9 Belgien slaggrus Flandern 90% på deponier Mindre i vägbyggen Test med betongblock för begränsad marknad Flandern Bryssel Vallonien Vallonien Friare Mindre strikt m.a.p. utlakning Drivkra_ och marknad genom den lokala regeringen fri användning av grusfrakionen e_er metallseparering siktning och tväx Nackdelen är ex slam som deponeras e_er avvaxning.

10 Belgien slaggrus Framtid Gränsvärden för utlakning skärps och kommer ax omfaxa fler ämnen

11 Frankrike - slaggrus Framtid YXerligare restrikioner: begränsning möjliga användningsområden, lägga Ill nya ämnen analysera, och snävare tröskelvärden. Källa: Amorce

12 Norge Flygaska till Langøya Langøya är ex gammalt kalkstensbro+, som företaget NOAH via Norska staten håller på ax restaurera Basisk aska och kalksten neutraliserar svavelsyra från annan verksamhet Bildad gips används som fyllmaterial i de gamla broxen Verksamheten klassas som återvinning MoXar ca ton/år 40 meter under havsytan, skall byggas upp Ill 18 meter över Verksamhet Ill år 2025 (?) täckning Ill 2030 Källa: NOAH AS

13 Biobränsleaskor Blandaskor

14 Finland Biobränsle- och torvaska Idag ton främst flygaska DeponiskaX 50 % används Gödning i torvskog (max/ minvärden) Markarbeten vägar etc Även betong (torvaska) som bindemedel, Illsats såsom kolaskor Drivkrafter och hinder Råvarupriser Resursbesparing DeponiskaX! LagsI_ning (innehålla gränsvärden, tekniska krav) Tid för Illståndsprocessen VariaIon i kvalitet (pannor, mix, sammansäxning (As), parikelstorlek) Brist på erfarenhet

15 Drivkrafter Bioaskor, gödning Prisutveckling & Illgång fosfor och kalium LångsikIghet KvanItet & kvalitet (låg konstant kvalitet) Ingen enda lösning inte en aska Lokala lösningar Deponikostnad+skaX

16 Portugal Bioaska BiobränsleboXenaska från fluidbädd, byts o_a Undviker Deponering UXag av naturresurser, ersäxer behandlad sand i murbruk Test: Metod för tväx av klorider, opimal inblandning påverkar användbarhet/arbetbarhet (parikelstorlek) Mekanisk hållfasthet, mm Slutsats: lovande men klorider största risken Saknas långidstest

17 Storbritannien Blandaskor Kol 90% Bio 10% Quality Protocol / End- of- waste Otydlighet ger mer deponering Kriterier end- of- waste Hur uppfyllandet skall påvisas Sy_e: förtroende hos marknaden för produkten Krav på åtgärder, tester, kontroller, dokumentaion i alla led

18 Källa: WRAP och Energy Agency

19 Storbritannien Blandaskor Pekat ut användning, aktuella standarder Inblandningsgrad och Illsats i cement för olika Illämpning, betongblock färg, plast, gummi Tillsats i bitumen och asfalt TroXoarer Pumpat, injicerat i marken för utyllnad

20 Summering framgångsfaktorer Fokus på begränsad Illämpning (inte fri) Besparing av naturresurser Ekonomi producent (alternaiv deponering) och byggherre Engagemang i flera led: Askproducent Askförädlare (utbildar sina kunder) Byggherre /Entreprenör Tydlighet i lagsi_ning End- of - waste Quality Protocols

21 Tack för er uppmärksamhet Några frågor? Profu Götaforsliden 13 nedre Mölndal Profu Årstaängsvägen 1A Stockholm

Förbränningsaskor inom anläggning och deras miljöaspekt

Förbränningsaskor inom anläggning och deras miljöaspekt UNIVERSITY OF GOTHENBURG Department of Earth Sciences Geovetarcentrum/Earth Science Centre Förbränningsaskor inom anläggning och deras miljöaspekt Eva Dalstranden ISSN 1400-3821 B764 Master of Science

Läs mer

Notat från Seminarium Miljöriktig användning av askor 21-22 oktober 2003, Uppsala

Notat från Seminarium Miljöriktig användning av askor 21-22 oktober 2003, Uppsala Notat från Seminarium Miljöriktig användning av askor 21-22 oktober 2003, Uppsala På SAS Radison Hotel samlades en blandad samling med representanter från bland annat myndigheter, energibolag, konsulter,

Läs mer

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Vision... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Framgångskriterier... 6 2.5 Forsknings-,

Läs mer

Notat från Alternativa material i byggande i Åre 30 januari 2004

Notat från Alternativa material i byggande i Åre 30 januari 2004 Notat från Alternativa material i byggande i Åre 30 januari 2004 Kort inledning av Bo Svedberg, Luleå Tekniska Universitet, och Josef Mácsik, Ramböll. Seminariumet indelas i två faser: - Material- & produktutveckling

Läs mer

Varia 555. Kritiska deponiavfall som inte klarar gränsvärden för att deponeras på deponi för farligt avfall

Varia 555. Kritiska deponiavfall som inte klarar gränsvärden för att deponeras på deponi för farligt avfall STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Kritiska deponiavfall som inte klarar gränsvärden för att deponeras på deponi för farligt avfall EBBA WADSTEIN KARSTEN HÅKANSSON CHARLOTTA TIBERG

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Remiss God Bebyggd Miljö fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet.

Remiss God Bebyggd Miljö fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Remissvar God Bebyggd Miljö Svenska EnergiAskor 07-08-09 Sidan 1 Till Boverket ylva.ronning@boverket.se Remiss God Bebyggd Miljö fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Svenska EnergiAskor AB är ett

Läs mer

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv En miljösystemstudie för avfallsförbränningen i Linköping med fokus på klimatpåverkan 2012-02-14 Sammanfattning Att minska uppkomsten av avfall,

Läs mer

Avfall Norge. Mottaksavgifter for avfall til forbrenning i europeiske land. Rapport 5/2006

Avfall Norge. Mottaksavgifter for avfall til forbrenning i europeiske land. Rapport 5/2006 Avfall Norge Mottaksavgifter for avfall til forbrenning i europeiske land Rapport 5/2006 November 2006 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 5/2006 Distribusjon: Fri Dato: 30.11.06 Revidert: 30.11.06 ISSN: 1502-4589

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Aska från energiproduktion producerad och använd mängd aska i Sverige 2006 Svenska EnergiAskor Caroline Engfeldt

Aska från energiproduktion producerad och använd mängd aska i Sverige 2006 Svenska EnergiAskor Caroline Engfeldt 2007-10-16 Aska från energiproduktion producerad och använd mängd aska i Sverige 2006 Svenska EnergiAskor Caroline Engfeldt Syfte Syftet med denna undersökning var att få reda på hur mycket aska som producerades

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Vad gör vi med våra deponier?

Vad gör vi med våra deponier? Vad gör vi med våra deponier? Internationellt perspektiv Inkapsling rätt eller fel? Tar vår generation hand om vårt eget avfall Håkan Rosqvist Seminarium om deponering Tyréns 28 februari 2013 Geologiska

Läs mer

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Innehållsförteckning FÖRORD VILKA SVAR HAR VI FÅTT? BIOLOGISK BEHANDLING Skräddarsydd insamling för varje kommun Plaster

Läs mer

Städning & Källsortering i kombination

Städning & Källsortering i kombination Städning & Källsortering i kombination en systemlösning för städtjänster och restprodukthantering från Sodexho och Ragn-Sells. Ragn-Sells och Sodexho gör gemensam sak Miljömedvetandet växer i vårt land.

Läs mer

Förslag till handlingsplan för askåterföring

Förslag till handlingsplan för askåterföring MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 790 Förslag till handlingsplan för askåterföring Henrik Bjurström Förslag till handlingsplan för askåterföring Suggestion for a course of action on recycling wood ash to

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Kan fjärrvärmen expandera kraftigt i Storbritannien?

Kan fjärrvärmen expandera kraftigt i Storbritannien? Institutionen for energivetenskaper Kan fjärrvärmen expandera kraftigt i Storbritannien? MVKN10 Energitransporter Karl Fredriksson 860610-5933 Erik Wiklund 840124-0232 Sammanfattning För att trygga framtidens

Läs mer

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden 2001-04-03 REMISS 00-01/UTVECKL V MARKN N1999/11368/ESB Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Läs mer

Osäker lönsamhet för bioenergikombinat

Osäker lönsamhet för bioenergikombinat E t t N y h e t s m a g a s i n f r å n v ä r m e f o r s k Nummer 2 Oktober 2011 Osäker lönsamhet för bioenergikombinat Högre ångtemperatur före år 2015 Enzymatisk förbehandling ger billigare pappersmassa

Läs mer

MILJÖREDOVISNING. Aluminiumproduktion. sedan 1949!

MILJÖREDOVISNING. Aluminiumproduktion. sedan 1949! MILJÖREDOVISNING 2011 Aluminiumproduktion sedan 1949! 1 innehåll Förord... 3 Verksamhetsbeskrivning och organisation... 4 Geografisk översikt... 5 En mängd miljöfördelar och användningsområden... 7 Miljöhandlingsprogram...

Läs mer

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 Omslagsbild: Skorstenen på Västhamnsverket i Västhamnen, Helsingborg. I anläggningen eldas biobränslen och röken innehåller till största delen vattenånga. För detaljerad

Läs mer

Statistik utförd av SCB på uppdrag av Svenska EnergiAskor

Statistik utförd av SCB på uppdrag av Svenska EnergiAskor Statistik utförd av SCB på uppdrag av Svenska EnergiAskor 2 Förord Askor i Sverige 2012: ca 1 709 000 ton Askor i Sverige 2012 är inte direkt jämförbar med Askor i Sverige 2010. Uppgifterna i Askor 2012

Läs mer

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg 3 INNEHÅLL 7 Mesta möjliga energi av det som blir över 8 Allt hänger på vad vi återvinner 10 Sortera

Läs mer

Resurseffektivitet Fakta och trender mot 2050. En rapport från IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller stärkt konkurrenskraft

Resurseffektivitet Fakta och trender mot 2050. En rapport från IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller stärkt konkurrenskraft Resurseffektivitet Fakta och trender mot 2050 En rapport från IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller stärkt konkurrenskraft 3 Förord Ändrade värderingar i samhället medför ändrade konsumentbeteenden

Läs mer

ASKBLANDNINGAR I ANLÄGGNINGSPROCESSER

ASKBLANDNINGAR I ANLÄGGNINGSPROCESSER ASKBLANDNINGAR I ANLÄGGNINGSPROCESSER Användning av askblandningar vid: Provväg och täckning av tipp Utskriven: 2002-01-10 k:\81_2\810582\eu-rapport\eu\slutrapport\eu-rapport (2003-03-24).doc SCANDIACONSULT

Läs mer

Förslag till etappmål

Förslag till etappmål NV-00336-13 Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2 Förord Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för budgetåret 2013 fått i uppdrag att föreslå

Läs mer